Alle online bøger


- hellere spille fodbold med drengene
- hvert skimlet skrift - : Poul Rasmussens historiske forfatterskab : en bibliografi
"- om Broders Huus vorder brent" : 150 år med brandforsikring på Herningegnen : Hammerum Herreds Brandforsikring 1844-1994
"Da de begravede Eriksen" : et supplement. Særtryk af hist. meddelelser om København, Årbog 1966. S: 181-189
"Ein fürtrefflicher Componist und Organist zu Lübeck" Dieterich Buxtehude (1637-1707)
"Ikke som os andre"?? : udstilling om Åndssvageanstalten på Gl. Bakkehus 1855 - ca. 1910
"Maaren Knøvsdaatter" : En fynsk Digter.
"Politiken"s Levnedsløb : Undersøgelser
"Til fædernelandets bedre flor" : Det kongelige danske Landhusholdningsselskab.
"Vattenkonstmästaren" Andreas Leikardt och några 1700-tals fästningsplaner över Malmö.
"Vor Frue Lysning" og Fattigforsørgelsen i Snøde og Stoense 1576.
[Afskrift af] Askø Kirkebog 1714-1814
[Diplomatarium Collegii Canonicorum Hadersleviensium : Aktstykker til Oplysning om Kannikecollegiet i Haderslev før Reformationen.]
† Elisa Hegel. 18de April 1868.
† Georgia Elisabeth Møller, født Heiberg. Den 22. October 1863.
† Ida Elisabeth Pagh, f. Michelsen, født 12. Juli 1854 i Faaborg, død 17. April 1908 i Bogense. Taler ved hendes Jordefærd i Bogense den 22. April 1908.
† Provst Ove Th. N. Krarup. 1799-1862.
† Wilhelm Nicolai Petersen.
1. Betænkning afgivet af lønningskommissionen af 1954.
1. Jyske nationale Regiments rytterbønder i Vester Horne herred 1678-1715
1. jyske regiments kasseregnskab 1677-1678
1.900 godsskifter fra Bjerringbro-Hvorslev-egnen 1715-1815
100 Aars Dødsfald (1791-1890).
100 Aars Dødsfald (1791-1890).
100 Aars Dødsfald (1791-1890).
100 år i Gylling : jubilæumsbog : Gylling Håndværker- og Borgerforening 1897-1997
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 17. årgang 1987, nr. 1
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 17. årgang 1987, nr. 2
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 18. årgang 1988, nr. 1
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 18. årgang 1988, nr. 2
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 18. årgang 1988, nr. 3
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 18. årgang 1988, nr. 4
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 19. årgang 1989, nr. 1
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 19. årgang 1989, nr. 2
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 19. årgang 1989, nr. 4
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 19. årgang 1990, nr. 5-6
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 20. årgang 1990, nr. 1
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 20. årgang 1990, nr. 2
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 20. årgang 1990, nr. 3
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 20. årgang 1990, nr. 4
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 21. årgang 1991, nr. 1
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 21. årgang 1991, nr. 2
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 21. årgang 1991, nr. 3
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 21. årgang 1991, nr. 4
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 22. årgang 1992, nr. 1
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 22. årgang 1992, nr. 2
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 22. årgang 1992, nr. 3
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 22. årgang 1993, nr. 4
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 23. årgang 1993, nr. 1
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 23. årgang 1993, nr. 2
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 23. årgang 1993, nr. 3
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 23. årgang 1994, nr. 4
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 24. årgang 1994, nr. 1
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 24. årgang 1994, nr. 2
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 24. årgang 1994, nr. 3-4
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 25. årgang 1995, nr. 1
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 25. årgang 1995, nr. 2
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 25. årgang 1995, nr. 3
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 25. årgang 1995, nr. 4
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 26. årgang 1996, nr. 1
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 26. årgang 1996, nr. 2
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 26. årgang 1996, nr. 3
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 26. årgang 1996, nr. 4
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 27. årgang 1997, nr. 1
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 27. årgang 1997, nr. 2
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 27. årgang 1997, nr. 3
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 27. årgang 1997, nr. 4
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 28. årgang 1998, nr. 1
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 28. årgang 1998, nr. 2
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 28. årgang 1998, nr. 3
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 29. årgang 1999, nr. 1
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 29. årgang 1999, nr. 2
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 29. årgang 1999, nr. 3
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 29. årgang 1999, nr. 4
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 30. årgang 2000, nr. 1
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 30. årgang 2000, nr. 2
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 30. årgang 2000, nr. 3
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 30. årgang 2000, nr. 4
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 31. årgang 2001, nr. 1
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 31. årgang 2001, nr. 2
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 31. årgang 2001, nr. 3
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 31. årgang 2001, nr. 4
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 32. årgang 2002, nr. 2
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 32. årgang 2002, nr. 3
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 32. årgang 2002, nr. 4
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 33. årgang 2003, nr. 1
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 33. årgang 2003, nr. 2
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 33. årgang 2003, nr. 3
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 33. årgang 2003, nr. 4
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 34. årgang 2004, nr. 1
1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 34. årgang 2004, nr. 2-3
148 dokumenter (mange forskellige typer) fra Ellidshøj og Svenstrup sogne.
16 Stormænd i dansk Erhvervsliv.
1641 : 18. Marts : 1941 : Sønderborg Bager- og Konditorlaug igennem 300 Aar.
1664-1957: Komplet oversigt over Torsted-ejendommenes historie
17 år og storforbryder?
1760 Slægtsbøger udgivet af kommercielle slægtsforskningsbureauer i Danmark efter 2. verdenskrig
1805 - 2. April - 1905 : H. C. Andersen : Fra hans Fødeby.
1879-1904 : Smaa Biografier og Portrætter af Studenterne fra 1879 : Udgivne i Anledning af 25-Aars-Jubilæet.
19. Bataillon : Menig Niels Christensen og den 2. Slesvigske Krig.
2. Betænkning afgivet af lønningskommissionen af 1954.
200 Biografier af Studenterne fra 1872 : Supplerende Optegnelser...samlede til Jubilæumsfesten 1912..
25 år som pensionist : et tilbageblik 1977-2001
3. Betænkning afgivet af lønningskommissionen af 1954.
400 danske landsbykirker
50 Aars Mindefest for Studenterne fra 1847 den 26. Oktober 1897.
52 historier fra Hvidovre
839 dages gidseldrama : Fulgt fra sidelinjen
9. betænkning afgivet af landbokommissionen af 1960 om lovgivningen vedrørende opførelse af arbejderboliger på landet
A. D. Jørgensen og 1864.
A. F. Krieger som Jurist.
A.D. Jørgensens Breve.
Aabent Brev til mine Venner i den danske Folkekirke.
Aaberg skifteprotokol 1723-1811
Aagaard, Dalby, matrikel 10
Aagaards fotografiske atelier
Aagaardsholm, Niels Jensen Aagaard
Aage Friis
Aage Kidde : 28. April 1888 - 29. December 1918.
Aalborg Bys Historie : I. Del.
Aalborg Bys Historie : II. Del.
Aalborg Bys Historie : III. Del.
Aalborg Bys Jorder fra 1546-1869 (fragmentarisk).
Aalborg før og nu : En kort Beskrivelse til Vejleding for indenbys og fremmede.
Aalborg Handelsstands Historie 1431-1913. I Anledning af 50-Aars-Dagen for dens Overgang fra Købmandslav til fri Forening 27. Oktober 1863.
Aalborg Klosterhistorie : Bidrag til Aalborg Bys Historie i Middelalderen
Aalborg Stifts Præsters Trængsler "udi den onde og besværlige Tid" 1657-60.
Aalborg-bogen 1970 - Forsvundne gader og gyder i Aalborg
Aalborghus lens jordebog 1562.
Aalborgs Navn og Vaaben.
Aaløkkegaard : Nogle Blade af Aaløkkens Historie gennem seks Aarhundreder.
Aarbog 1944 for Det Danske Post- og Telegrafvæsen - 53. Aargang.
Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens amter. 1924, 3. binds 3. hefte
Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1912
Aarbog for Historisk Samfund for Præstø Amt, 1913
Aarbog for Historisk Samfund for Præstø Amt, 1914
Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1915
Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1916
Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1917
Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1918
Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1919
Aarbog for Historisk Samfund for Præstø Amt, 1920
Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1921
Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1922
Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1923
Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1924
Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1925
Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1926
Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1927
Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1928
Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1929
Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1930
Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1931
Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1932
Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1933
Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1934
Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1935
Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1936
Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1937
Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1938
Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, Indholdsfortegnelse til aargangene 1-27
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1912
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1913
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1914
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1915
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1916
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1917, 1. halvbind
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1917, 2. halvbind
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1918, 1. halvbind
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1919, 2. halvbind
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1920, 1. halvbind
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1920, 2. halvbind
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1921
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1922
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1923
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1924
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1925
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1926
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1927
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1928
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1929
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1930
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1931
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1932
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1933
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1934
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1935
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1936
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1937
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1938
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1939
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1940
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1941
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1942
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1943
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1944
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1945-1946
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1947
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1948
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1950
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1951
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1952
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1953
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1954
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1955
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1956
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1957
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1958
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1959
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1960
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1961
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1962
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1963
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1964
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1965
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1966
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1967
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1968
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1969
Aarbog for overordentlig Rigsdagssamling 1939.
Aarbog for Rigsdagssamlingen 1925 - 1926.
Aarbog for Rigsdagssamlingen 1927 - 1928
Aarbog for Rigsdagssamlingen 1928 - 1929
Aarbog for Rigsdagssamlingen 1930 - 1931
Aarbog for Rigsdagssamlingen 1931 - 1932
Aarbog for Rigsdagssamlingen 1932 - 1933.
Aarbog for Rigsdagssamlingen 1933 - 1934.
Aarbog for Rigsdagssamlingen 1934 - 1935. Samt overordentlig rigsdagssamling 1935
Aarbog for Rigsdagssamlingen 1935 - 1936.
Aarbog for Rigsdagssamlingen 1926- 1927
Aarbog for Rigsdagssamlingen 1936-37.
Aarbog for Rigsdagssamlingen 1937-38.
Aarbog for Rigsdagssamlingen 1938-39.
Aarbog for Rigsdagssamlingen 1939-40.
Aarbog for Rigsdagssamlingen 1940-41.
Aarbog udgivet af Historisk Samfund for Københavns Amt (med gamle Roskilde Amt), 1922, 1923, 1924, 1925
Aarets og Livets Højtider.
Aarhus - Winther-Slægten : En Materialesamling.
Aarhus : Byens Historie og Udvikling gennem 1000 Aar
Aarhus Domkirke.
Aarhus Kirker endnu en Gang.
Aarhus' Kirker og Klostre i den katholske Tid.
Aarhuus Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab /
Aasum Herreds tingbog 1640-1643
Aasum Herreds tingbog 1643-1645
Aasum Herreds tingbog 1645-1648
Aasum Herreds tingbog. Register 1640-1648
aba - Årsskrift 1985 : Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.
Abildtrup Nedergaard 1487-1987 : En slægt med rod i 900-tallet.
Abraham Elias og hans Efterkommere (Familien Abrahamsen) : På Foranledning af Grosserer Nic. Abrahamsen.
Abraham Lehns Indtægts- og Udgiftsbog 1718-1720.
Adam Oehlenschlägers Mindeblade fra Udlandet.
Adel og borger, præster og bønder
Adelsvældens sidste Dage : Danmarks Historie fra Christian IV's Død til Enevældens Indførelse (1648-1660)
Admiral C. van Dockums Livserindringer /
Admiral C.C. Zahrtmann : en Mand og en Slægts Historie
Admiral Lord Nelson og Peter Willemoës
Admiral Richelieus Anetavle.
Adolph Hannovers fædrene og mødrene Slægt : Udgivet i Anledning af Hundredaarsdagen for hans Fødsel : Tillige indeholdende Adolph Hannovers Autobiografi samt en Fortegnelse over hans videnskabelige Arbejder m.m.
Adslev-Slægten : Slægts-Aarbog 1933 : 1. Tillæg til Slægtsbog for Efterkommere af Gaardejer Peder Jensen og Hustru Margrethe Rasmusdatter af Adslev.
Adslev-Slægten : Slægts-Aarbog 1934 : 2. Tillæg til Slægtsbog for Efterkommere af Gaardejer Peder Jensen og Hustru Margrethe Rasmusdatter af Adslev.
Adslev-Slægten : Slægtsbog for Efterkommere af Gaardejer Peder Jensen og Hustru Margrethe Rasmusdatter af Adslev.
Af Aale Sogns Historie. Afsluttet af Peter Hansen.
Af Egvad Sogns Historie.
Af Eleonore Christine Tschernings efterladte papirer.
Af en bondeslægts historie : Optegnelser om Peder Nielsen og Kirsten Pedersdatter, husmandsfolk på Sterredsholm, deres forfædre og efterkommere og enkelte indgiftede slægter.
Af en Oldgrandskers breve : 1848-1885
Af en Slægts Historie (Myllerup-Slægten).
Af Fabjerg Sogns Historie.
Af jydske Herregaardes Archiver.
Af Kolds Dagbog paa Smyrnarejsen.
Af Kornumgaards Historie.
Af Mag. Morten Reenbergs Brevvexling.
Af min Reisedagbog 1818 : Udgivet i Hundredaaret derefter.
Af Møns historie : 1750-1800 : den bernstorffske tidsalder.
Af Møns historie : 1750-1800.
Af Møns historie : 18de århundrede.
Af Møns historie : Anders Bille.
Af Møns historie : den ældre middelalder.
Af Møns historie : den forhistoriske tid.
Af Møns historie : den yngre middelalder.
Af Møns historie : efter reformationen.
Af Møns historie : ulykkernes tid 1650-1700.
Af Odense Vandforsynings historie : Udgivet i anledning af 100 året for det første danske vandværk.
Af Oluf Koefoeds Efterslægt
Af Orla Lehmanns Papirer : Bidrag til Danmarks Tidshistorie i det 19. Aarhundrede
Af Provst, Mag. Peder Langes Optegnelsesbog.
Af Ribe Bys Tingbøger fra den første Halvdel af det 17de Århundrede.
Af Ribe Bys Tingbøger fra Slutningen af det 16de Århundrede
Af Ringsteds Saga.
Af Rud. Bays efterladte Papirer I : Sentimentalsk reise gennem Europa til Algier 1816.
Af Rud. Bays efterladte Papirer II. : I Algier og Italien 1816-21.
Af Rud. Bays efterladte Papirer III : Musikalsk reise 1842-43.
Af Slægten Browns Historie.
Af Tæbring, Ovtrup og Rakkeby Sognes Historie.
Af Thisted Købstads Historie.
Af Ugerløse Sogns Historie
Afhandlinger om arkiver ved Rigsarkivets 75-års jubilæum.
Afhandlinger tilegnede arkivmanden og historikeren, rigsarkivar, dr. phil. Axel Linvald af nordiske fagfæller på halvfjerdsårsdagen 28. januar 1956.
Afskeds-Ord til Sct. Knuds Kirke og Menighed.
Afskedsord til de fra Opdragelsesanstalten paa Flakkebjerg udtraadte Elever 1864.
Afskrift af Agger kirkebog 1646-1787
Afskrift af Alsted Sogns (Nordjylland) kirkebøger 1646-1803
Afskrift af As og Klakring Sognes kirkebog 1703-1738
Afskrift af As Sogns kirkebog 1687-1755
Afskrift af As Sogns kirkebog 1753-1783
Afskrift af As Sogns kirkebog 1783-1814
Afskrift af Avernakø Sogns (Syddanmark) kirkebøger 1686-1814.
Afskrift af Barrit Sogns kirkebog 1745-1801
Afskrift af Barrit Sogns kirkebog 1801-1814
Afskrift af Bedsted kirkebog 1706-1787
Afskrift af Bjergby Sogns (Norjylland/Mors) kirkebøger 1646-1803.
Afskrift af Blidstrup kirkebog 1744 -1799
Afskrift af Bodum kirkebog 1669-1787
Afskrift af Bur Sogns kirkebøger -1815
Afskrift af Dragstrup sogns kirkebøger 1646 -1804
Afskrift af Ejerslev sogns kirkebog 1760 - 1799
Afskrift af Elsø sogns kirkebog 1646 -1799
Afskrift af Erslev sogns kirkebog 1767 - 1799
Afskrift af Flade sogns kirkebog 1688 - 1806
Afskrift af Fræer Sogns kirkebøger / Dåb 1701-1749
Afskrift af Fræer Sogns kirkebøger / Dåb 1750-1813
Afskrift af Fræer Sogns kirkebøger / Døde 1701-1749
Afskrift af Fræer Sogns kirkebøger / Døde 1750-1813
Afskrift af Fræer Sogns kirkebøger / Vielser 1701-1749
Afskrift af Fræer Sogns kirkebøger / Vielser 1750-1813
Afskrift af Frøslev sogns kirkebog 1737 - 1799
Afskrift af Galtrup sogns kirkebog 1648 -1799
Afskrift af Gauerslund kirkebog 1743-1790
Afskrift af Getterup sogns kirkebog 1646-1787
Afskrift af Gimsing Sogns kirkebøger -1815
Afskrift af Glud Sogns kirkebog 1666-1730
Afskrift af Glud-Hjarnø Sognes kirkebog 1733-1739
Afskrift af Glud-Hjarnø Sognes kirkebog 1740-1759
Afskrift af Glud-Hjarnø Sognes kirkebog 1760-1780
Afskrift af Glud-Hjarnø Sognes kirkebog 1780-1797
Afskrift af Glud-Hjarnø Sognes kirkebog 1797-1814
Afskrift af Grurup sogns kirkebog 1707-1787
Afskrift af Hansted sogns kirkebøger 1650-1787
Afskrift af Harring sogns kirkebøger 1648-1804
Afskrift af Hassing sogns kirkebøger 1757 - 1787
Afskrift af Helligsø sogns kirkebøger 1646-1787
Afskrift af Heltborg sogns kirkebøger 1648-1787
Afskrift af Hornum Sogns kirkebog 1686-1752
Afskrift af Hornum Sogns kirkebog 1752-1790
Afskrift af Hornum Sogns kirkebog 1790-1814
Afskrift af Hørdum sogns kirkebøger 1719-1784
Afskrift af Hørsted sogns kirkebøger 1696-1787
Afskrift af Humlum Sogns kirkebøger -1815
Afskrift af Hvidberg sogns kirkebøger 1659 - 1807 (Morsø Sønder Thisted)
Afskrift af Hvidberg sogns kirkebøger 1730-1787 (Refs,Thyholm)
Afskrift af Jannerup sogns kirkebøger 1715-1802
Afskrift af Jegindø sogns kirkebøger 1667-1787
Afskrift af Jørsby sogns kirkebøger 1760 - 1799
Afskrift af Kaastrup sogns kirkebøger 1680-1787
Afskrift af Kallerup sogns kirkebøger 1641-1787
Afskrift af Karby sogns kirkebøger 1659 - 1799
Afskrift af kirkebøger, Hassing herred, Thisted amt,1648-1787
Afskrift af kirkebøger, Hillerslev herred, Thisted amt,1650-1787
Afskrift af kirkebøger, Hundborg herred, Thisted amt,1641-1787
Afskrift af kirkebøger, Morsø herreder, Thisted amt, 1646-1787
Afskrift af kirkebøger, Refs herred, Thisted amt, 1646-1787
Afskrift af Klakring Sogns kirkebog 1687-1755
Afskrift af Klakring Sogns kirkebog 1753-1783
Afskrift af Klakring Sogns kirkebog 1783-1814
Afskrift af Ljørslev sogns kirkebøger 1688 - 1799
Afskrift af Lodberg sogns kirkebøger 1717-1787
Afskrift af Lødderup sogns kirkebøger 1646 - 1807
Afskrift af Lyngs sogns kirkebøger 1730-1787
Afskrift af Maabjerg Sogns kirkebøger -1815
Afskrift af Mollerup sogns kirkebog 1737 - 1799
Afskrift af Mollerup sogns kirkebøger 1737 - 1799
Afskrift af Naur Sogns kirkebøger -1815
Afskrift af Nors sogns kirkebøger 1675-1787
Afskrift af Nørrehaa sogns kirkebøger 1650-1787
Afskrift af Nykøbing Mors sogns kirkebøger 1684 -1799
Afskrift af Odby sogns kirkebøger 1705-1787
Afskrift af Outrup sogns kirkebøger 1769 - 1799
Afskrift af Ørding sogns kirkebøger 1688 - 1799
Afskrift af Ørum sogns kirkebøger 1719-1787
Afskrift af Øster Assels sogns kirkebøger 1644 - 1807
Afskrift af Øster Jølby sogns kirkebøger 1712-1799
Afskrift af Øster Vandet sogns kirkebøger 1691-1787
Afskrift af Østerild sogns kirkebøger 1720-1787
Afskrift af Rakkeby sogns kirkebøger 1769 - 1799
Afskrift af Rakkeby, Tæbring og Outrup sogns kirkebøger 1769 to 1788
Afskrift af Redsted sogns kirkebøger 1659 - 1807
Afskrift af Resen Sogns kirkebøger -1815
Afskrift af Rhær [Ræhr] sogns kirkebøger 1650-1787
Afskrift af Schyum [Skyum] sogns kirkebøger 1719-1784
Afskrift af Sejerslev sogns kirkebøger 1760 - 1799
Afskrift af Sennels sogns kirkebøger 1727-1787
Afskrift af Sir Sogns kirkebøger -1815
Afskrift af Sjørring sogns kirkebøger 1703-1787
Afskrift af Skallerup sogns kirkebøger 1646 -1804
Afskrift af Skinnerup sogns kirkebøger 1676-1787
Afskrift af Skjoldborg sogns kirkebøger 1641-1787
Afskrift af Smidstrup Skærup kirkebog 1714-1719
Afskrift af Smidstrup Skærup kirkebog 1720-1725
Afskrift af Smidstrup Skærup kirkebog 1726-1732
Afskrift af Smidstrup Skærup kirkebog 1732-1738
Afskrift af Smidstrup Skærup kirkebog 1738-1742
Afskrift af Snedsted sogns kirkebøger 1759-1787
Afskrift af Solberg sogns kirkebøger 1719-1805
Afskrift af Søndberg [Søndbjerg] sogns kirkebøger 1705-1787
Afskrift af Sønder Draaby sogns kirkebøger 1688-1806
Afskrift af Sønderhaa sogns kirkebøger 1696-1787
Afskrift af Stagstrup sogns kirkebøger 1648-1787
Afskrift af Sundby sogns kirkebøger 1719-1805
Afskrift af Tæbring sogns kirkebøger 1769 - 1799
Afskrift af Thisted sogns kirkebøger 1649-1787
Afskrift af Thorsted sogns kirkebøger 1703-1787
Afskrift af Tilsted sogns kirkebøger 1649-1787
Afskrift af Torup sogns kirkebøger 1688 - 1799
Afskrift af Tødsø sogns kirkebøger 1767 - 1799
Afskrift af Tved sogns kirkebøger 1675-1787
Afskrift af Tyrsted kirkebog 1684-1796
Afskrift af Vang sogns kirkebøger 1688 - 1799
Afskrift af Vejerslev sogns kirkebøger 1744 - 1799
Afskrift af Vejrum Sogns kirkebøger -1815
Afskrift af Vester Assels sogns kirkebøger 1644-1807
Afskrift af Vester Vandet sogns kirkebøger 1691-1792
Afskrift af Vestervig sogns kirkebøger 1697-1787
Afskrift af Vigsø sogns kirkebøger 1650-1787
Afskrift af Villerslev sogns kirkebøger 1757-1787
Afskrift af Vinding sogns kirkebog 1651-1742
Afskrift af Visby sogns kirkebøger 1648-1787
Afskrift af Ydby sogns kirkebøger 1669-1787
Afskrift i uddrag af Brahesborg Gods skifteprotokol 1763-1786
Afskrift i uddrag af Brahesminde Gods - Hvedholm skifteprotokol 1719-1766.
Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850, del 1.
Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850, del 2
Afskrift i uddrag af Fæstebreve fra Kierstrup 1730 - 1880
Afskrift i uddrag af Kærgård Gods skifteprotokol 1776-1788.
Afskrift i uddrag af Københavns Vor Frue ministerialbøger 1. del 1631-1844 : Vielser 1642-1813
Afskrift i uddrag af Københavns Vor Frue ministerialbøger 2. del 1631-1844 : Dåb 1631-1813.
Afskrift i uddrag af Københavns Vor Frue ministerialbøger 3. del 1631-1844 : Dåb 1631-1813.
Afskrift i uddrag af Københavns Vor Frue ministerialbøger 4. del 1631-1844 : Døde 1649-1813.
Afskrift i uddrag af Københavns Vor Frue ministerialbøger 5. del 1631-1844 : Vielser 1813-1838 og Døde 1813-1844.
Afstemningen i Sønderjylland [1. og 2. Zone] 10. Februar og 14. Marts 1920 /
Aftale om strukturreform.
Aftenskolens historie i Danmark : folkeoplysning i 200 år /
Agent Holck : De Fattiges Tolk.
Agent Jørgen Ploug : Storkøbmand i Faaborg samt hans Slægt 1737-1850.
Agnes Rothe : et Livsbillede
Ahlefeldt'erne paa Tranekær.
Ahnentafel Rode
Ahnetavle for Ellen og Ida Randbøll
Ahnetavle for fire Søskende Hennings.
Ahnetavlen med særligt Henblik paa dansk Litteratur.
Akademiske Tidender, eller Samling af Efterretninger vedkommende Kjøbenhavns Universitet, Sorø Akademi, og de lærde Skoler, samt dermed forbundne Anstalter : 1ste Årg. 1833
Akademiske Tidender, eller Samling af Efterretninger vedkommende Kjøbenhavns Universitet, Sorø Akademi, og de lærde Skoler, samt dermed forbundne Anstalter : 3die Årg. 1835
Akterne i Processen mellem Erik Menved og Jens Grand.
Aktieselskabet C.A. Qvade & Co. 1843-1. maj-1943.
Aktieselskabet Det kongelige octroierede almindelige Brandassurance-Compagni : Træk af Compagniets Historie gennem 150 Aar.
Aktstykker af Hans Adolph Brorsons Liv og Virken som Biskop i Ribe 1741-64.
Aktstykker til Bornholms Historie 1327-1621
Aktstykker til Nordens Historie i Grevefeidens Tid. Anden Samling.
Aktstykker til Nordens Historie i Grevefeidens Tid. Første Samling.
Aktstykker vedkommende Staden Aarhus.
Aktstykker vedkommende Staden og Stiftet Aarhus. II.
Aktstykker vedkommende Staden og Stiftet Aarhus. III.
Aktstykker vedrørende Erik af Pommerns Afsættelse som Konge af Danmark.
Aktstykker, for største Delen hidtil utrykte, til Oplysning af Danmarks indre Forhold i ældre Tid, Bind 1.
Aktstykker, for største Delen hidtil utrykte, til Oplysning af Danmarks indre Forhold i ældre Tid, Bind 2.
Ål sogns kirkebog 1691-1726
Albert Georg Olsen : 16. maj 1890 - 16. oktober 1949.
Albert Peter Rasmussen og Anna Hansens Aner
Alderslyst fra sandmark til by
Alfabetisk Fortegnelse over de danske lærde Statsskolers Lærerpersonale siden 1818. Biografiske Notitser.
Alfabetisk Navneregister over Personer, der i Aarene 1850-1915 ved Lov har erhvervet dansk Indfødsret : med herhenhørende Oplysninger og statistiske Redegørelser.
Alfabetisk Register til Citadellet Frederikshavns Slots og Garnisonkirke, 1712-1891
Alfabetisk Register til den kgl. Fødsels- og Plejestiftelses Daabsprotokoller, 1759-1813
Alfabetisk Register til Vartov Hospitals Menigheds Kirkebøger 1743-1891
Alkymisten Borri ved Frederik III's Hof
Alle skrives i mandtal : folketællinger og deres brug.
Allesø Sogn – Mandtal 1805
Allesø sogns befolkning 1.7.1787 - 1.2.1845
Allesø sogns befolkning frem til 1787
Almind Sogn i Brusk Herred.
Almindeligt Forfatter-Lexicon for Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande fra 1814 til 1840, 1. bind, A-J.
Almindeligt Forfatter-Lexicon for Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande fra 1814 til 1840, 2. bind, K-R.
Almindeligt Forfatter-Lexicon for Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande fra 1814 til 1840, 3. bind, S-Ø.
Almueundervisning i Viborg.
Alphabetisk Fortegnelse over anmeldte Dødsfald i Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger fra Aaret 1807 indtil 1824 inclusive.
Alsted Slægten : Peter Jørgensen Alsted 1765-1838 og hans Efterkommere
Altertavlen i Frue Kirke i Odense.
Amager-Registret (Register van Amack) : Navnelister fra Christian II's tid vedrørende den nederlandske amagerkoloni /
Amagers Historie : Bilagt med de vigtigste Breve og Aktstykker om Øens Forhold : I. Del.
Amagers Historie : Bilagt med de vigtigste Breve og Aktstykker om Øens Forhold : II. Del.
Amagers Historie : Bilagt med de vigtigste Breve og Aktstykker om Øens Forhold : III. Del.
Amtmanden var med til det hele : Amtsarkiver og deres brug.
Amtmann i Finnmark Hans Hanssen Lilienskiolds litterære arbeider.
Amts og Amtsstueregnskaber,1683, Konsumtions, Familie og Folkeregnskaber, Læsø
Amtsarkiver - Københavns Amt.
Amtsarkiver Roskilde Amt / Registratur
Amtsforvalter Frederik Christian Brammer og hans agnatiske Efterslægt.
Amtskort over Danmark, 26 blade i 1:200.000 samt 73 byplaner
Amtstuearkiver Bornholms Amt, Registratur
Amtstuearkiver Københavns Amt, Registratur
Anciennitetsliste over lærerpersonalet ved Københavns kommuneskoler 1. januar 1939.
Anciennitetsliste over lærerpersonalet ved Københavns kommuneskoler 1. januar 1941.
Anciennitetsliste over lærerpersonalet ved Københavns kommuneskoler 1. januar 1943.
Anciennitetsliste over lærerpersonalet ved Københavns kommuneskoler 1. januar 1946.
Anciennitetsliste over lærerpersonalet ved Københavns kommuneskoler 1. januar 1948.
Anciennitetsliste over lærerpersonalet ved Københavns kommuneskoler 1. januar 1950.
Anciennitetsliste over lærerpersonalet ved Københavns kommuneskoler 1. januar 1952.
Anciennitetsliste over lærerpersonalet ved Københavns kommuneskoler 1. januar 1954.
Anciennitetsliste over lærerpersonalet ved Københavns kommuneskoler 1. januar 1956.
Anders Aagaard. Prof. med. et chir. 1688 - 1699.
Anders Andersen Borch's Descendenter.
Anders Colding's Slægt fra Skrave.
Anders Jensen Clausager (1834-1928) : Brudstykker til en biografi.
Anders og Marie Jørgensen : Af Børnesagens, Folkehøjskolens og Husmandsbevægelsens Historie.
Anders Pedersen Schanderup, guldsmed i Skanderborg 1744-1765, og Johan Albertus Schiøtz, guldsmed i Århus 1759-1760
Anders Sandøe Ørsted
Anders Sandøe Ørsted som Dommer
Anders Sandøe Ørsted som Retslærd
Anders Sandøe Ørsted, hans Liv og Arbejde
Anders Sandøe Ørsteds Betydning for den danske og norske Retsvidenskabs Udvikling, bind 1
Anders Sandøe Ørsteds Betydning for den danske og norske Retsvidenskabs Udvikling, bind 2
Anders Sandøe Ørsteds Betydning for den danske og norske Retsvidenskabs Udvikling, bind 3 I. Morallære. II. Almindelig Retslære.
Anders Sandøe Ørsteds Betydning for den danske og norske Retsvidenskabs Udvikling, bind 4 III. Strafferetslære.
Anders Sunesen.
Anders Tikjøb : en jydsk Degns Reiseerindringer
Anderseniana Vol. II.
Anderseniana Vol. VII.
Anderseniana Vol. VIII. Brudstykker af en Udflugt i Sommeren 1829. William Michelsen: Symbol og Ide I "Snedronningen". Louis Bobé: H.C. Andersen og Weimar m.m.
Andræ og forholdstalsvalgmaaden
Andræ og Østgrønland.
Andræs Torsdage i Samvær med Hall og Krieger samt nogle flere "Tillæg" til et i Løbet af Efteraaret udkommende 3. Bind af Fru Andræs politiske Dagbøger.
Andreas Frederik Kriegers Dagbøger 1848-1880 / 1. bind - 1. januar 1848- november 1858.
Andreas Frederik Kriegers Dagbøger 1848-1880 / 2. bind - 15. november 1858-2. december 1863.
Andreas Frederik Kriegers Dagbøger 1848-1880 / 3. bind - 3. december 1863 - 31. juli 1866.
Andreas Frederik Kriegers Dagbøger 1848-1880 / 4. bind - 1. august 1866-12. juni 1870.
Andreas Frederik Kriegers Dagbøger 1848-1880 / 5. bind / 13. juni 1870-21. juni 1874.
Andreas Frederik Kriegers Dagbøger 1848-1880 / 6. bind / 23. juni 1874-31. marts 1878.
Andreas Frederik Kriegers Dagbøger 1848-1880 / 7. bind / 1. april 1878-24. juni 1880.
Andreas Frederik Kriegers Dagbøger 1848-1880 / 8. bind / 1. del.
Andreas Frederik Kriegers Dagbøger 1848-1880 / 8. bind / 2. del.
Andreas Hojer : jurist og historiker.
Andresen slægten fra Tønder
Aner til Caroline Andersdatter, født i Klitten, Hals sogn, d. 25 maj 1835
Anespor - Asta Thora Bech, gift Ørnberg
Anespor - Christian Ørnberg
Anespor - Herdis Bodil Marie Wibrand født Eriksen
Anespor - Johan Andreas Wibrand
Anetavle for 9 Søskende Christiansen fra Flensborg
Anetavle for advokaten Kristian Mogensen (1926-2003)
Anetavle for advokaten og erhvervsmanden Thor Stadil
Anetavle for ambassadør og jurist Niels Ersbøll
Anetavle for amtspolitiker Kristian Ebbensgaard
Anetavle for billedkunstneren Villy Grønborg
Anetavle for biskop Henning Toft Bro
Anetavle for bogtrykker i Herning Poul Kristensen (1922-2014)
Anetavle for brødrene Brygmann
Anetavle for Christian Mejdahl
Anetavle for cykelrytteren Bjarne Riis
Anetavle for designeren Søs Drasbæk (1937-2007)
Anetavle for dr.phil. rektor, undervisningsminister m.m. A. Højberg-Christensen (1888-1977)
Anetavle for erhvervsmand og godsejer Stig Husted-Andersen (1944-2008)
Anetavle for erhvervsmanden Peder Lysgaard (1927-1967)
Anetavle for fabrikant Jens Bjerg Sørensen (1919-1987)
Anetavle for fhv. biskop Søren Lodberg Hvas (født 1940)
Anetavle for forfatteren Henning Mortensen
Anetavle for fysikeren Charles C. Lauritsen (1892-1968)
Anetavle for gastronom m.m. Camilla Plum
Anetavle for håndboldspilleren Jesper Nøddesbo
Anetavle for håndboldtræner og politiker Ulrik Wilbek
Anetavle for idrætsmand og officer Niels Holst-Sørensen
Anetavle for ingeniør og erhvervsmand Kristian Hindhede (1891-1969)
Anetavle for jægersoldat og coach B.S. Christiansen
Anetavle for Jens Bilgrav-Nielsen (f. 1936)
Anetavle for journalist og politiker Helge Sander
Anetavle for jurist Henrik Saugmandsgaard Øe
Anetavle for kapelmester Henrik Krogsgaard
Anetavle for kemiingeniør og erhvervsmand Peder Holk Nielsen
Anetavle for Kim Larsen (1945-2018)
Anetavle for komponisten Knud Vad Thomsen (1905-1971)
Anetavle for krokone Gudrun Fiil (1890-1972)
Anetavle for kunstnerne Asger Jorn (1914-1973) og Jørgen Nash (1920-2004)
Anetavle for Lars Larsen
Anetavle for Laue Traberg Smidt (f. 1944)
Anetavle for læge og rejseskribent Aage Krarup Nielsen (1891-1972)
Anetavle for Mads Eg Damgaard (1913-1999) og Aage Damgaard (1917-1991)
Anetavle for Martin A. Hansen (1909-1955)
Anetavle for museumsforstander H.P. Hansen (1879-1961)
Anetavle for musiker m.m. Viggo Sommer
Anetavle for musikeren Harry Felbert (1916-1968)
Anetavle for musikeren Lars Hannibal
Anetavle for musikerne Peter A.G. (f. 1952) og Elisabeth Gjerluff Nielsen (f. 1957)
Anetavle for musikhandler i Holstebro Alfred Christensen (1914-1996)
Anetavle for Nis Bank-Mikkelsen (f. 1945)
Anetavle for operasangerinde Bonna Søndberg
Anetavle for økonom, fhv. overvismand Claus Vastrup
Anetavle for Peter Brixtofte (1949-2016) og Jens Brixtofte (f. 1956)
Anetavle for politikeren A.C. Normann (1904-1978)
Anetavle for politikeren Elsebeth Kock-Petersen
Anetavle for politikeren Erik Haunstrup Clemmensen (1920-2009)
Anetavle for politikeren Esben Lunde Larsen
Anetavle for politikeren Henning Dyremose (født 1945)
Anetavle for politikeren J.C. Christensen (1856-1930)
Anetavle for politikeren Jens Peter Bonde
Anetavle for politikeren Jens Sønderup (1894-1978)
Anetavle for politikeren Knud Kristensen (1880-1962)
Anetavle for politikeren Kristen Poulsgaard (f. 1935)
Anetavle for politikeren Kristen Touborg Jensen (1943-2017)
Anetavle for politikeren Søren Gade
Anetavle for præst og salmedigter Karl Laurids Aastrup (1899-1980)
Anetavle for præstekone Lise Munk (1909-1998)
Anetavle for rejsearrangør i Herning Ragnar Falk Lauritsen (1927-2000)
Anetavle for sangeren Jesper Lundgaard
Anetavle for sangerinden Oh Land, Nanna Øland Fabricius (f. 1985)
Anetavle for skuespiller m.m. Anne-Grethe Bjarup Riis
Anetavle for skuespiller og sanger Pernille Højmark
Anetavle for skuespilleren Marianne Flor (født 1934)
Anetavle for slægten August fra Pindstrup
Anetavle for slægten Christensen / Kristensen fra Silkeborg
Anetavle for slægten Henriksen fra Horn i Tvilum
Anetavle for slægten Hesteng fra Stadil Hesteng i Stadil 1912
Anetavle for slægten Nielsen/Ladekjær fra Tarm
Anetavle for sognepræst og politiker Lone Hindø
Anetavle for Søren Pind (f. 1969)
Anetavle for Søren-Jacob-Lone Jensen. Bind 1 Familien Jensen.
Anetavle for Søren-Jacob-Lone Jensen. Bind 2 Familien Andersen.
Anetavle for Søren-Jacob-Lone Jensen. Bind 3 Familien Nissen.
Anetavle for Søren-Jacob-Lone Jensen. Bind 4 Familien Nyland.
Anetavle for Ulf Pilgaard
Anetavle for Villy Søvndal (f. 1952)
Anetavle m.m. for Erik og Svend Hvass : Familiebog for Hans og Nan Na Hvass
Anetavle over de fire søskende Mortensen på Østervold - Bind 5
Anholt. En topographisk-antiquarisk Skizze.
Ankerhus 1902-52
Anklagemyndighed og politi på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm 1919-72
Anna Gram & Ola Olssons Slægtstavle 1809.1989
Anna Margrethe Pagh, født Windeleff. Ved hendes Baare i Bogense Kirke d. 29de Januar 1875.
Anne Nielsdatter og hendes uægte datter Kirsten
Annisse Forsamlingshus : 17. april 1897 - 17. april 1997
Annisse Idrætsforening - gennem hundrede år. 1887-1987
Annisse Sogn gennem 200 år
Ansager kirke stolestader 1683-1768
Ansager sogns historie. Bind 1.
Ansager sogns historie. Bind 2.
Ansager sogns historie. Bind 3.
Ansager sogns historie. Bind 4.
Anthoinette Bourignon og hendes ophold i Sønderjylland.
Anthon Frederik Tscherning
Anthon Frederik Tscherning : Et lille mindeskrift. I Anledning af Hundredaarsdagen for Tschernings Fødsel.
Antikvarisk-Topografisk Arkiv : Afdeling for Oldtid og Middelalder
Antiqvariske Oplysninger om Elling og Tolne Sogne, Horns Herred, Hjørring Amt.
Anton Berntsen, 1873-1973 : Liv og digtning
Antoniehus : inden for murene i en kvindeverden 1946-1977.
Antoniterklosteret i Præstø.
Anviisning til et velindrettet Jordbrug for Gaardmænd og Huusmænd paa Landet, som have faaet deres Jorder udskiftede af Fælledskab, tillige brugbar ogsaa for andre Jorddyrkere i Dannemark
Apotheker Christen Mikkelsen : Ringkøbing - Mariager - Odense.
Apotheker, Assessor pharm. Jacob Møller og hans Slægt.
Arbejdererindringer : kilder til Danmarks historie ca. 1860-1960
Arbejdernes Andels-Boligforening 12. Marts 1912-1922.
Årbog 1966 for Det Danske Post- og Telegrafvæsen - 75. Årgang.
Årbog 1975 for Det Danske Post- og Telegrafvæsen - 84. Årgang.
Årbog 2001
Årbog 2002
Årbog 2006
Årbog for Historisk Forening for Midt- og Sydvestsjælland 2011
Årbog for Historisk Forening for Midt- og Sydvestsjælland 2012
Årbog for Historisk Forening for Midt- og Sydvestsjælland 2013
Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1970
Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1971
Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1972
Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1973
Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1974
Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1975
Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1976
Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1977
Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1978
Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1979
Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1980
Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1981
Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1982
Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1983
Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1984
Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1985
Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1986
Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1987
Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1988
Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1989
Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1990
Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1991
Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1992
Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1993
Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1994
Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1995
Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1996
Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1997
Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1998
Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 1999
Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 2000
Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 2001
Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 2002
Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 2003
Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 2004
Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 2005 / H.C. Andersen og Sorø Amt.
Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 2006 / Kommunalreformer i det gamle Sorø amt
Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 2007
Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 2008
Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 2009
Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt 2010
Årbog for Svendborg & Omegns Museum 1988.
Årbog for Svendborg & Omegns Museum 1995.
Architekten C. F. Harsdorff
Archivführer Schleswig-Holstein : Archive und ihre Bestände /
Århus domkapitels jordebøger / Bind I. .
Århus domkapitels jordebøger II & III - Kapitlets Jordegods 1536-1600 & De Middelalderlige Jordebøger
Århus i krisetider : kalejdoskopisk billede fra 1920'erne og 1930'erne
Århus Stifts årbøger 1965, 58. Bind
Århus-Årbog 1972
Århus-Årbog 1973
Århus-Årbog 1974
Århus-Årbog 1975
Århus-Årbog 1976
Århus-Årbog 1977
Århus-Årbog 1978
Århus-Årbog 1979
Århus-Årbog 1980
Århus-Årbog 1981
Århus-Årbog 1985
Århus-Årbog 1986
Århus-Årbog 1987
Århus-Årbog 1988
Århus-Årbog 1989
Arild Hvitfeldt og Præsten i Faarevejle.
Arild Olufssøn Gyldensø
Arkitekt Carl Granzow og Hulda Granzow, født Rietz : Et Hundredeaarsminde : Tillæg: Sprogforskeren J. E. Rietz.
Arkitekten Martin Nyrop.
Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 1. bind nr. 1, april 1966.
Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 1. bind nr. 2, oktober 1966.
Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 1. bind nr. 3, april 1967.
Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 10. bind nr. 3 1985.
Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 10. bind nr. 4, 1985.
Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 11. bind nr. 1 1986.
Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 11. bind nr. 2 1986.
Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 11. bind nr. 3, 1987.
Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 11. bind nr. 4, 1987.
Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 12. bind nr. 2 1988.
Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 12. bind nr. 3 1989.
Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 12. bind nr. 4 1989.
Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 13. bind nr. 1 1990.
Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 13. bind nr. 2 1990.
Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 13. bind nr. 3 1991.
Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 14. bind nr. 1 1992.
Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 14. bind nr. 2 1992.
Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 14. bind nr. 3 1993.
Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 14. bind nr. 4 1993.
Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 2. bind nr. 1, april 1968.
Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 2. bind nr. 2, oktober 1968.
Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 2. bind nr. 3, april 1969.
Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 2. bind nr. 4, oktober 1969.
Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 3. bind nr. 1 1969.
Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 3. bind nr. 2, oktober 1970.
Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 3. bind nr. 3, 1971.
Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 3. bind nr. 4, 1971.
Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 4. bind nr. 1 1972.
Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 4. bind nr. 2,1972.
Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 4. bind nr. 4 1973.
Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 5. bind nr. 1 1974.
Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 6. bind nr. 1 1976.
Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 6. bind nr. 2, 1976.
Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 6. bind nr. 3, 1977.
Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 7. bind nr. 2 1978.
Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 7. bind nr. 3 1979.
Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 7. bind nr. 4 1979.
Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 8. bind nr. 2 1980.
Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 8. bind nr. 3 1981.
Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 8. bind nr. 4 1981.
Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 9. bind nr. 1 1982.
Arkiv for Genealogi og Heraldik : Samlinger til dansk Personal- og Familiehistorie.
Arkiv, samhälle och forskning 1999:2
Arkiv, samhälle och forskning 2000:1
Arkivbygninger og deres indretning : Arkivarforeningens seminar IV : Viborg Gymnastikhøjskole 16.-18. april 1971.
Arkiverne i samfundet : artikler og foredrag
Arkiverne paa Gaunø I - Breve indtil 1700 - Afskrift af Godskontorets Registrant - Registratur.
Arkiverne paa Gaunø II - Baroniet Gaunøs Godsarkiv - Afskrift af Godskontorets Registrant - Registratur.
Arkivet på Giesegaard - Registratur.
Arkivfortegnelse Tønder amt til 1867 / Findbuch des Bestande Amt Tondern bis 1867
Arkivhåndbog Nørrejylland : håndbog for slægts- og lokalhistoriske undersøgelser ved Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg.
Arkivsekretær Gerhard Leslie Grove.
Arkivvæsenets arkiv -1963.
Arkivvejviser / 1998
Arkivvejviser 1993.
Arkivvejviser 1994.
Arnakke (Avernakø) Kirke.
Arnborg Sogn i Hammerum Herred.
Årsskrift 1989 - Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv
Årsskrift 1990 Ledøje-Smørum historisk forening og arkiv
Årsskrift 1991 Ledøje-Smørum historisk forening og arkiv.
Årsskrift 1992 Ledøje-Smørum historisk forening og arkiv
Årsskrift 1993 Ledøje-Smørum historisk forening og arkiv
Årsskrift 1994 - Ledøje-Smørum historisk forening og arkiv
Årsskrift 1995 Ledøje-Smørum historisk forening og arkiv
Årsskrift 1996 Ledøje-Smørum historisk forening og arkiv
Årsskrift 1997 Ledøje-Smørum historisk forening og arkiv
Årsskrift 1998 - Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv
Årsskrift 1999 - Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv
Årsskrift 2000 - Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv
Årsskrift 2001 - Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv
Årsskrift 2002 - Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv
Årsskrift 2003 - Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv
Årsskrift 2004 - Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv
Årsskrift 2005 - Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv
Årsskrift 2006 - Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv
Årsskrift 2007 - Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv
Årsskrift 2008 - Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv
Årsskrift 2009 - Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv
Årsskrift 2010 - Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv
Årsskrift 2011 - Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv
Årsskrift 2012 - Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv
Årsskrift 2013 - Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv
Årsskrift 2014 - Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv
Årsskrift 2015 - Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv
Årsskrift 2016 - Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv
Årsskrift 2018 - Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv
Årsskrift for Foreningen Ankerhus, 1918.
Årsskrift for Foreningen Ankerhus, 1972.
Årsskrift for Foreningen Ankerhus, 1973.
Arv og Gæld.
Arven efter Martha Wærn : pigeopdragelse i 1800- og 1900-tallets Wærnske Institut
Askov og Omegn 1906.
Asnæs sogn. En historisk skildring.
Asp, Ølby og Fousing sognes kirkebog 1728-1763
Assens Bys Bog : 1524-1924 : Rids i Anledning af Byens 400 Aars Jubilæum
Assens gennem 700 Aar.
Assing Sogn i Hammerum Herred
Assurancecompagniet Baltica, Aktieselskab : Virksomheden 1915-1940.
Asta & Jensenius ...en syerske og en maler.
Astrid Cecilia Lundgren og hendes aner
Astrid Friis
Atlas over Danmarks administrative inddeling efter 1660 / I Atlasbind.
Atlas over Danmarks administrative inddeling efter 1660 / II tekstbind.
Atomvåbenproblemer : En redegørelse fra atomoplysningsudvalget.
Attrup godsarkiv: fæsteprotokol 1776-1813
Aufzeichnungen aus der Vergangenheit des Geschlechts Schythe
August Nielsens og Marie Jensine Jensens slægt på Læsø
Augustenborgerne : slægt - slotte - skæbne
Authentiske Efterretninger om Jac. Benignus Winsløvs Overgang til den catholske Kirke /
Autobiografiske Optegnelser af E. Mau.
Avisartikler om Sophus Schandorph 1901-1911
Æbeltoft og Omegn : (Mols) nærmest til ca. 1814.
Ægteskabsbevillinger og kongl. Frihedsbreve for lejermålsstraf 1775-1781
Ældre fængselsarkiver fra København og Møn.
Ærindlev og Olstrup Sognes Præstekrönike, 1415-1669.
Ætten Schiødte 1680-1880.
Baadebyggerfamilien i Fuglely. Breve til Jens Peter Christian Hansen fra Familien 1898 – 1906.
Bagerfirmaet Clorius, Kalundborg : 7.5.-1841 - 7.5.-1941 : med en Stamtavle over Familien Clorius : udarbejdet paa Foranledning af Bagermester Carl Clorius.
Baggesens Biografi af Biskop Tønne Bloch.
Balle Sogn : af Silkeborgegnens Historie.
Balleske Familieblade : Bidrag til Slægten Balles Historie : 1. og 2. Hæfte
Balleske Familieblade : Bidrag til Slægten Balles Historie : 3. og 4. Hæfte
Bankdirektør Lorenz Bierfreund og hans Slægt : Udg. i Anledning af 125-Årsdagen for hans Fødsel.
Barndomsminder : 1874-1890.
Barndomsminder fra Fredericia
Bastholmske Familiepapirer : Bidrag til det attende Århundredes Oplysning
Bederslev sogns befolkning 1.7.1787 - 1.2.1845
Bederslev sogns befolkning frem til 1787
Bedste Fie.
Befolkningen i Hjørring 1825
Befolknings- og erhvervsstruktur i Eggeslevmagle sogn, 1845 og 1880.
Befolkningsforhold på Lyø i det 18. og første halvdel af det 19. århundrede
Befolkningsudvikling og familiestruktur i det 18. århundrede.
Begravede i Rødby, 1731-1762
Begravelsesregister Byrum / Hals sogne 1720 - 1799 og Vesterø sogn 1646 - 1799
Beiträge zur Familiengeschichte des Geschlechtes Callisen
Beiträge zur Geschichte der Familie Hennings (1500-1900)
Beiträge zur Geschichte der Familie Wiedemann-Waldheim. II
Bekendtgørelse om forbeholdte navne.
Belgierne i Hellebæk
Bendt Bendtsen : En Levnetsskildring.
Beretning om "De forenede Skolers" Drift og Status siden Skolernes Sammenslutning og indtil Udgangen af Regnskabsaaret 1910-11 meddelt af Ministeriet for Kirke- Og Undervisningsvæsenet.
Beretning om Gravmælet over Prof. R. Rask.
Beretning om Kong Frederik VII's Stiftelse for hjælpeløse og forladte Pigebørn især af Almuen oprettet af Louise Christine, Lehnsgrevinde af Danner / 1928-32
Beretning om Kong Frederik VII's Stiftelse for hjælpeløse og forladte Pigebørn især af Almuen oprettet af Louise Christine, Lehnsgrevinde af Danner / 1933-34
Beretning om pantebrevsformularer for fast ejendom : Afgivet af den ad justitsministeriet den 20. Juli 1971 nedsatte arbejdsgruppe.
Beretning om Slægten Thura gjennem 300 Aar.
Beretning om slægten Thura og dens oprindelse gennem 400 aar
Beretning om Strafanstalterne i Danmark, 1891/1892
Beretning om Strafanstalterne i Danmark, 1892/1893
Beretning om Strafanstalterne i Danmark, 1893/1894
Beretning om Strafanstalterne i Danmark, 1894/1895
Beretning om Strafanstalterne i Danmark, 1895/1896
Beretning om Strafanstalterne i Danmark, 1896/1897
Beretning vedrørende registrering af gravminder / afgivet af den af kirkeministeriet den 4. september 1984 nedsatte arbejdsgruppe.
Beretninger fra det gamle Skovshoved
Berner - en norsk slekt i 300 år.
Bernhard Severin Ingemanns digterstilling og digterværd.
Bertel Knudsen Aqvilonius.
Bertelsen-familien fra Østerbølle sogn : omhandler forfædre og efterkommere for ægteparret Jens Christensen (Bertelsen), f. 1798 i Østerbølle sogn, død sst. 1886, gårdmand i Østerbølle, og hustru Mette Marie Christensdatter, f. 1810 i Østerbølle, død sst. 1895
Beskrivelse af Føvling og Holsted Sogne.
Beskrivelse af Sønder Vilstrup Sogn, Brusk Herred i Vejle Amt
Beskrivelse af Svendborg og Omegn.
Beskrivelse over Ærø : et historisk, topographisk Forsøg
Beskrivelse over det smukke og fornøyelige Stamhuus og Herresæde Lundsgaard ved Kierteminde i Fyen, med underliggende Eyendomme og Herligheder og Efterretning om alle Gaardens og Godsets Eyere indtil denne tid.
Beskrivelse over Kjøbstaden Ringkjøbing
Beskrivelse over Middelfart Kiøbstæd, med et Anhang om nogle Midler saavel til denne Kiøbstæds som andre smaae Kiøbstæders Forbedring i Danmark.
Beskrivelse over min Reise til Amerika 1862-1866
Beskrivelse over Øen Fuur.
Beskrivelse over Øen Mors
Beskrivelse over Øen Thorseng [Tåsinge].
Beskrivelse over Salling med Hensyn til Fortiden og Fortidsminderne.
Beskrivelse over Skanderborg bye og slot.
Beskrivelse over Skolelærer-Embederne i Fyens Stift saavel i Kjøbstæderne som paa Landet : 1ste Hefte.
Beskrivelse over Skolelærer-Embederne i Fyens Stift saavel i Kjøbstæderne som paa Landet : 2det Hefte.
Beskrivelse over Stevns-Herred i Tryggevælde Amt i Siælland.
Betænkning afgivet af den til at undersøge Forholdene paa Kystsanatoriet "Bakkely" paa Refsnæs beskikkede Kommission.
Betænkning afgivet af det af Kirkeministeriet den 15. december 1958 nedsatte udvalg angående Københavns stifts bispeembede.
Betænkning afgivet af det i Henhold til Lov af 7. Marts 1928 nedsatte Udvalg angaaende Forholdet mellem Staten og Folkekirken.
Betænkning angaaende Fraskilte Hustruers Pensionsret afgivet af det af finansministeren under 31. maj 1938 nedsatte udvalg.
Betænkning angående pensionsforholdene for lærere ved de under undervisningsministeriet hørende private skoler : Fjerde del /
Betænkning om arvelovgivningen : afgivet af det af justitsministeriet den 24. juni 1954 nedsatte udvalg.
Betænkning om ændring af skiftelovgivningen
Betænkning om beskyttelsesrum :
Betænkning om betalingsstandsning : afgivet af det af justitsministeriet den 3. juli 1981 nedsatte udvalg.
Betænkning om en fællesnordisk aktieselskabslovgivning : afgivet af det af handelsministeriet den 6. november 1964 nedsatte udvalg.
Betænkning om folkekirkens økonomi : afgivet af det den 24. februar 1978 nedsatte udvalg.
Betænkning om foranstaltninger over for åndssvage og andre svagt begavede lovovertrædere : afgivet af det af justitsministeriet den 24. september 1970 nedsatte udvalg.
Betænkning om forbud mod racediskrimination : afgivet af det af justitsministeriet den 23. august 1966 nedsatte udvalg.
Betænkning om fragtaftaler ved indenlandsk vejtransport : betænkning 2 afgivet af justitsministeriets godstransportudvalg.
Betænkning om Håndhævelse af bygge- og miljølovgivningen : Afgivet af det af boligministeren og miljøministeren den 30. juli 1981 nedsatte udvalg om håndhævelse af bygge- og miljølovgivningen.
Betænkning om helårsbeboelse i sommerhusområder : Afgivet af det af miljøministeren den 12. september 1980 nedsatte udvalg vedrørende somerhuslovens §§ 7 og 7a.
Betænkning om højesteretssagførerprøven, offentlig votering i Højesteret, bevisumiddelbarhed ved Højesteret og Højesterets kompetence i straffesager /
Betænkning om indførelse af adgang for en køber til at træde tilbage fra aftaler m.v. indgået på bopælen
Betænkning om køb på kredit : afgivet af det af justitsministeriet den 26. februar 1973 nedsatte udvalg.
Betænkning om Københavns universitets udbygning /
Betænkning om lempelse af erstatningsansvar m.v. : betænkning II afgivet af justitsministeriets erstatningslovsudvalg.
Betænkning om revision af aktieselskabslovgivningen : afgivet af den af handelsministeriet den 6. september 1957 nedsatte kommission.
Betænkning om revision af arkivloven : Betænkning nr. 1404.
Betænkning om tavshedspligt : afgivet af et udvalg, som justitsministeriet nedsatte den 18. juli 1979.
Betænkning om uddannelsen af børnehave- og fritidspædagoger /
Betænkning vedr. afhjælpning af præstemangelen / Afgivet af det ved kirkeministeriets skrivelse af 10. juni 1969 nedsatte udvalg.
Betænkning vedr. det almennyttige byggeris priser, standard og udlejningsmuligheder /
Betænkning vedr. revision af stempel- og tinglysningsafgiftslovgivningen /
Betænkning vedr. tilsyn m.v. med betinget dømte og andre lovovertrædere /
Betænkning vedr. uddannelsen af børnehavelærere og fritidspædagoger /
Betænkning vedr. uddannelseskrav til seminariernes lærere /
Betænkning vedrørende Personaleforbruget i kommuner og amtskommuner afgivet af indenrigsministeren den 1. september 1972 nedsatte udvalg.
Betænkning vedrørende revision af begravelsesloven og ligbrændingsloven /
Betænkning vedrørende underpantsætning af løsøre : afgivet af det af justitsministeriet den 9. maj 1955 nedsatte udvalg.
Betænkning. Afgivet af det under 15. oktober 1968 nedsatte udvalg til revision af samarbejdsudvalgsvirksomheden inden for statens styrelser m.v..
Betragtninger i Anledning af D. G. Monrads politiske Breve
Bevaring af fotografisk materiale : et spørgsmål om opbevaring
Bibliografi over heraldisk litteratur i Danmark og om Danmark 1589-1969
Bibliografi over historiske specialer og konferensopgaver ved Københavns Universitet indtil 1974.
Bibliografi over Peter Kr. Iversens Trykte arbejder 1942 - maj 1989
Bibliografi over sønderjydsk Slægtstavlelitteratur /
Bibliografi over sønderjysk slægtstavlelitteratur.
Bibliografi over Tibirke Sogn 1900-1970.
Bibliografi over trykte arbejder af historikeren, professor, dr.phil. Aage Friis. I anledning af hundredeaarsdagen for hans fødsel den 16. august 1870.
Bidrag til 5. Bataillons Historie / Sjællandske Regiment / Kongens Regiment 5. Bataillon, 1614-1914
Bidrag til Aalborg Bispedømmes Historie
Bidrag til Aalborgs Handels Historie.
Bidrag til Antvorskovs Historie.
Bidrag til Asminderød og Grønholt Sognes Fattigvæsens Historie i Tidsrummet 1738-1867. (For en stor Del efter utrykte Kilder).
Bidrag til Barfod og la Cour Slægternes Historie : 1. hefte
Bidrag til Beskrivelse af Conferentsråd, Medlem af Rentekammeret Christian Rothes Levnet : et Mindeskrift.
Bidrag til Biskop Jesper Brochmands Historie.
Bidrag til de filippistiske Bevægelsers og til D. Niels Hemmingsens Historie.
Bidrag til den fyenske Kongeborg Rugaards, dens Læns og dens Lænsmænds Historie. Anden Deel.
Bidrag til den fyenske Kongeborg Rugaards, dens Læns og dens Lænsmænds Historie. Første Deel.
Bidrag til den fyenske Kongeborg Rugaards, dens Læns og dens Lænsmænds Historie. Tredie Deel.
Bidrag til Egeslevmagle Sogns Historie.
Bidrag til en Beskrivelse over Fårup Sogn.
Bidrag til en fynsk Møllerslægts Historie
Bidrag til en sjællandsk Familie Stampes Historie.
Bidrag til en sjællandsk Slægt Pind's Personalhistorie.
Bidrag til en Stamtavle over Familien Glud.
Bidrag til Enewald Ewalds Levned.
Bidrag til Familien Chamberlen's Historie : Særtryk af "Norsk Magazin for Lægevidenskaben" No. 4, 1902
Bidrag til Fyens Stifts Kirke- og geistlige Historie i det 17de Aarhundrede, af hidtil utrykte Kilder.
Bidrag til Fyns Stifts Kirkehistorie.
Bidrag til fynske Kirkers og Præstekalds Historie II.
Bidrag til fynske Kirkers og Præstekalds Historie.
Bidrag til Haderslev Amts Historie og Beskrivelse.
Bidrag til Hads Herreds Historie.
Bidrag til Hellum Herreds Beskrivelse og Historie
Bidrag til Herrnhutismens Historie paa Bornholm.
Bidrag til Hing Herreds Historie og Topografi.
Bidrag til Holbæks Historie.
Bidrag til Hovedgaarden Mølgaards Historie : for største Delen hentede fra Aars og Haubro Sognes gamle Kirkebeger.
Bidrag til Hovedgaarden Mølgaards Historie,
Bidrag til Jernved sogns historie. 1. Halvbind.
Bidrag til Jernved sogns historie. 2. Halvbind.
Bidrag til Johannes Ewalds Levned.
Bidrag til Kateketembedets Historie især i Christian VI's Tid.
Bidrag til Kolds Levnedstegning.
Bidrag til Korsør Bys Historie.
Bidrag til Korsør og Taarnborg Præstekalds Historie.
Bidrag til Langelands Historie.
Bidrag til Lænsmanden paa Dronningborg, Rigsraad Eske Brocks, Levnetsbeskrivelse; med hans egenhændige Dagbøger for 1608 og 1612.
Bidrag til Ledøje og Smørum Sognekalds Historie.
Bidrag til Lehnsmanden paa Hagenskov, Rigsraad og Ridder Hr. Jørgen Brahes Levnetsbeskrivelse, med Brudstykker af hans egenhændige Dagbøger fra 1625 til 1656.
Bidrag til Løve Herreds Historie og Beskrivelse.
Bidrag til M. Christiern Pedersens Levnet.
Bidrag til N. F. S. Grundtvigs Levnedshistorie.
Bidrag til Nørre Broby Sogns Historie
Bidrag til Odense Byes ældre Historie i chronologisk Orden / Andet Bind.
Bidrag til Odense Byes ældre Historie i chronologisk Orden / Første Bind.
Bidrag til Odense Byes ældre Historie i chronologisk Orden / Tredie Bind.
Bidrag til Odense Cathedralskoles historie.
Bidrag til Oplysning om den jydske Bondestands Vilkaar i Frederik II's Tid.
Bidrag til Oplysning om Sysselinddelingen i Danmark.
Bidrag til Oplysning om Thomas Jørgensens Slægt.
Bidrag til Roskilde Domskoles Historie : Andet Hefte, udgivet som Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i September 1843.
Bidrag til Roskilde Domskoles Historie : Fjerde Hefte, udgivet som Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Juli 1846.
Bidrag til Roskilde Domskoles Historie : Første Hefte, udgivet som Indbydelsesskrift til Indvielsen af Skolens nyopførte Locale den 21 December 1842.
Bidrag til Roskilde Domskoles Historie : Tredie Hefte, udgivet som Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i September 1844.
Bidrag til Skærum Sogns Historie og Topografi
Bidrag til Skildring af Staden og Communen Aarhus.
Bidrag til Slagelse Bys Historie.
Bidrag til Slagelse Bys Historie.
Bidrag til Slægten Finsens Historie : med særligt Henblik paa dens Tilknytning til Arne Magnusson og Den Arnamagnæanske Kommission.
Bidrag til Slægten Pultz's Historie.
Bidrag til Sønderjyllands Kirkehistorie i det 16de Aarhundrede.
Bidrag til Taarnborg Sogns Historie.
Bidrag til Ulvenes Historie i Vensyssel.
Bidrag til Vedersø sogns historie
Bilag til Betænkning afg. af det i Henhold til Lov af 7. Marts 1928 nedsatte Udvalg angaaende Forholdet mellem Staten og Folkekirken.
Bilhistorisk tidsskrift 1971
Bille-Ættens Historie / Første del - Anden afdeling
Bille-Ættens Historie / Første del - Første afdeling.
Bille-Ættens Historie. Anden Del.
Bille-Ættens Historie. Første Del.
Billeder af Danmarks historie
Billeder af Viborg amts forhistorie
Billedhuggeren og tjenestepien. En tysk og en svensk indvandrer mødes i 1890ernes København. En familiekrønike.
Binjamin Mussaphia og hans Brevveksling med Otto Sperling junr..
Biografier og Breve vedrørende Familien Mackeprang : 1. Hefte.
Biografier og Portrætter af Studenterne fra 1857.
Biografier og Portrætter af Studenterne fra 1862.
Biografier og Portrætter af Studenterne fra 1866.
Biografier og Portrætter af Studenterne fra MDCCCLXXXIII [1883].
Biografisk Slægtregister over de indbyrdes belægtede Familier Sangaard, Buntzen, Koch og Iürgensen samt de med dem forbundne Grene af Familierne Kellermann, Bugge, Hertz, Biering m. fl.
Biografiske data om 330 norske, norskfødte eller for nogen tid i den norske armé ansatte generalspersoner, 1628-1885
Biografiske Efterretninger om Peter Munthe Bruns og Ane Munchs Slægt paa Fædrene og Mødrene Side ; f Eiler Nystrøm.
Biografiske Notitser om Studenterne fra 1855.
Biografiske oplysninger om faste artilleriofficerer af linien tjenstgørende i perioden 1764 til 1889 i Danmark, i Holsten (indtil 1864) og i Norge (indtil 1814), bind 1: A-E
Biografiske oplysninger om faste artilleriofficerer af linien tjenstgørende i perioden 1764 til 1889 i Danmark, i Holsten (indtil 1864) og i Norge (indtil 1814), bind 2: F-J
Biografiske oplysninger om faste artilleriofficerer af linien tjenstgørende i perioden 1764 til 1889 i Danmark, i Holsten (indtil 1864) og i Norge (indtil 1814), bind 3: K-O
Biografiske oplysninger om faste artilleriofficerer af linien tjenstgørende i perioden 1764 til 1889 i Danmark, i Holsten (indtil 1864) og i Norge (indtil 1814), bind 4: P-Ø
Biografiske Optegnelser om Biskop Frands Thestrup og hans Familie.
Biografiske Optegnelser om Rigsraaden Christen Albertsen Skeel (1603-1659), uddragne af den af Hans Svane over ham holdte Ligprædiken.
Biographiske Efterretninger om de Candidater, som ved Kjøbenhavns Universitet have underkastet sig philologisk-historisk Skole-Embedsexamen.
Biographiske Efterretninger om Geistligheden og Lærerstanden i Oddens Pastorat eller Præsternes, Degnenes og Skolelærernes Personalhistorie i Oddens Sogn i Sjælland siden Reformationen, tilligemed en statistisk-topographisk Beskrivelse af Oddens Sogn.
Birketing i Gl. Københavns Amt 1521-1965.
Biskop Balles visitatsbog 1799-1807
Biskop Bast og de fattiges Penge : en Redegørelse for Justitsmordet på John Wesleys Discipel i Året 1926 i Hovedstaden København i Danmark
Biskop H. Martensens Breve . Bind 1
Biskop Hans Poulsen Resen :Bind I. Studier over Kirke- og Skolehistorie i det 16. og 17. Aarhundrede
Biskop i Lund (1620-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske Descendenter af Navn Wibe og Lund.
Biskop Jakob Lodbergs Iver for Kristendomsundervisning.
Biskop Jens Dinesen Jersin / Bidrag til Danmarks Skole- og Kirkehistorie i det 17de Aarhundrede.
Biskop Johannes von Euch : et historisk Tidsbillede fra den Katholske Kirkes Udvikling i Danmark /
Biskop Laurits Jacobsen (Hindsholms) Dagbog fra 1651-1663.
Biskop Laurits Jacobsen (Hindsholms) Dagbog fra 1651-1663. [2. del].
Biskop N. F. S. Grundtvigs Levnetsløb, udførligst fortalt fra 1839. Bind 1.
Biskop N. F. S. Grundtvigs Levnetsløb, udførligst fortalt fra 1839. Bind 2
Biskop Nicolay Edinger Balle´s Slægt gennem 350 år (herunder Linierne von Balle og Ballé).
Biskop Peder Jakobsen Hygom. Et Bidrag til Pietismens Historie.
Biskop Peder Jensen Hegelund 1542-1614 : en biografi
Biskop Rasmus Møllers slægt.
Biskop, Mag. Peder Villadsen og hans Bidrag til Viborg Skoles Historie.
Biskopperne i Danmark i aarene 1885-1914 : Biografier og Portrætter.
Blade af Aarhus Bys Historie / Andet bind.
Blade af Aarhus Bys Historie. 1. halvbind 1904.
Blade af Aarhus Bys Historie. 2. halvbind 1906.
Blade af en dagbog / Baron og amtmand M..H..Løvenskiolds dagbogsoptegnelse 1789
Blade af en Familie-Krønike : (Slægten Swane).
Blade af mit Livs Billedbog : Erindringer fra et langt og lykkeligt Liv : I. Bind : Privatlivet.
Blade af mit Livs Billedbog : Erindringer fra et langt og lykkeligt Liv : II. Bind : Min offentlige Virksomhed.
Blade af Møens Kirkehistorie i første Halvdel af 18. Aarhundrede.
Blade af Negerslaven Martins Portefeuille.
Blade af Rector Joh. Henr. Taubers Dagbøger.
Blade af Waisenhusets ældste Historie.
Blade af Waisenhusets Historie.
Blas-Slægten på Sejerø
Bodil Michelsdatter : historisk Tidsbillede fra Hedeboegnen.
Bogen om Birck / skrevet af hans Venner
Bogen om Frederiksborg amt
Bogen om Nyborg.
Bogen om Skivum
Bogen om Slagelse : Historiske og topografiske Skildringer af Slagelse gennem Aarene.
Bogen om Stauning : skrevet af hans venner
Bogense Byes og Skovby Herreds Topographi og Historie fra Sagntiden til Nutiden.
Bogtrykker Johan Rudolf Thieles samtlige Efterkommere.
Bogtrykkerne Brandt i Odense.
Bogtrykkerslægten Backhausen 1714-1977.
Bol og by : 1995:2 Landbohistorisk tidsskrift.
Bol og by : 1996:1 / Landbohistorisk tidsskrift.
Bol og by : 1997:2 / Landbohistorisk tidsskrift.
Bolbro og bolbrofolk, bolbrobørn og skolegang 1720-1885.
Boligtilsyn og sanering /
Bomærker fra Als og Sundeved.
Bondegård og byggeskik før 1850. 3. oplag.
Bondeskifter fra Smørum og Lille herred 1644-48
Bondesønnen Biskop Johannes Tausens Levnet.
Bondevennen J. A. Hansen's Liv og Levnet : i korthed fortalt.
Bondevennen J.A. Hansen fra Langeland.
Borbjerg Sogns Historie gennem de sidste 150-200 Aar.
Borchs Kollegiums Historie 1728-1823 / Eforer og Alumner på Borchs Kollegium 1889-1916
Borger-Vennen : Meddelelser i Anledning af det forenede Understøttelses-Selskabs hundredaarige Bestaaen : 1788 - 1888
Borgerdydskolen på Kristianshavn i dens Barndom og Ungdom 1787-1837. Udgiven i Anledning af Skolens Hundred-Aars Fest.
Borgere i byens råd : Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd 1838-1968.
Borgere og bybefolkning : vejledning i kilder og litteratur
Borgerlige Familier : en Samling af Genealogier
Borgerlige Hjem i Helsingør for 300 Aar siden
Borgermester Peter Birch-Reichenwald, 1843-1943 in memoriam
Borgerskaber Nykøbing Mors 1684-1829.
Borgmester Niels Jacobsens stambog
Bornholm : Dagbøger ført paa Reiserne i 1818 og 1819
Bornholmer-Geologen Magnus Jespersen : et Bidrag til en Mands og hans Slægts Historie
Bornholms Historie I : Fra Oldtiden til 1660
Bornholms Historie II : Fra 1660 til Nutiden
Bornholms runde Kirker.
Bornholms stednavne.
Bornholmske kirkebøger.
Bornholmske pottemagere /
Bornholmske retsbetjentarkiver indtil 1919. Foreløbige arkivregistraturer udg. af landsarkivet for Sjælland.
Borringholmerens Historiebog. Andet bind.
Borringholmerens Historiebog. Første bind.
Borris Søndre Grandelag og omegn
Bølge op og bølge ned - en familie på Læsø gennem ni generationer.
Bølling herred, bilag til pengeskattemandtal 1634
Børnehjemmene på Jægerspris 1874-1974. Særtryk af Jægerspris Slot og Kong Frederik den Syvendes Stiftelse. 1974.
Børnehjemmet af 1870 : 1870-1970
Brahe-Trolleborg.
Brahetrolleborg Skovdistrikt 1786-1886.
Brahetrolleborg Sogns Degne- og Skolehistorie.
Brand, vand, mug og grimme dyr
Brandforsikringsarkivalier for Købstæder og Landbygninger indtil ca. 1872
Brandstifteren Langhoff.
Brejning - Hover - Nr. Omme Landboforening 1915-1940
Brev fra Amerika : danske udvandrerbreve 1874-1922
Brev till Carl Sparre från A. v. Axelson, R. F. Hochschild, E. Palmstedt och H. v. Sivers-Liljensparre 1773-1790
Breve fra Andreas Hojer (1733 og 1738-39).
Breve fra Anton Nielsen (1868-1874).
Breve fra Anton Nielsen (1875-1895).
Breve fra Biskop Fr. Plum til Biskop Fr. Münter.
Breve fra Chr. Engelsen til H. Krabbe og B. Bang 1884-1906 : Veterinære iagttagelser og kulturhistoriske billeder fra Rusland
Breve fra danske Krigsmænd, skrevne til Hjemmet under Felttogene 1848, 1849, 1850
Breve fra Hans Gram 1685-1748 /
Breve fra J. P. Mynster til W. F. Engelbreth.
Breve fra Magdalene Thoresen, 1855-1901.
Breve fra Margrete Bose (f. Heiberg).
Breve fra og til Christian Winther /
Breve fra og til Henrik Hertz
Breve fra og til Johanne Luise Heiberg / Andet bind.
Breve fra og til Johanne Luise Heiberg / Første bind.
Breve fra P. O. Brøndsted, 1801-33.
Breve fra P. V. Jacobsen : Udgivne i Anledning af Hundredaarsdagen for hans Fødsel.
Breve fra Professor Johannes Stephanius til Biskop Mogens Madsen i Lund.
Breve fra professor, dr. theol. Jens Møller til F. D. Gräter.
Breve fra Reserveløjtnanten til Konseilspræsidenten : Viggo Monrads Breve til Faderen D. G. Monrad 1863-64.
Breve Henrik Reventlow
Breve Knud Reventlows Enke
Breve mellem Otto Møller og Thomas Skat Rørdam 1854-1909 - Den jyske og den sjællandske sognepræst
Breve mellem Otto Møller og Thomas Skat Rørdam 1854-1909 - Genløsningsteologen og bibeloversætteren
Breve mellem Otto Møller og Thomas Skat Rørdam 1854-1909 - Kapellanen og professorspiren
Breve mellem Otto Møller og Thomas Skat Rørdam 1854-1909 - Kulturpersonligheden og biskoppen
Breve og Aktstykker til Oplysning af Christiern den Andens og Frederik den Førstes Historie.
Breve og andre Papirer vedrørende Slægten Kühle (Tillæg).
Breve og andre Papirer vedrørende Slægten Kühle.
Breve og Optegnelser af Peter Motzfeldt : Med Forfatterens Portræt og hans Biografi af Udgiveren
Breve til Biskop Henrik Bornemann i Aalborg.
Breve til Hans Gram.
Breve til og fra Herluf Trolle og Birgitte Gjøe - bind 1
Breve til og fra Herluf Trolle og Birgitte Gjøe - bind 2
Breve til og fra Holger Rosenkrands I.
Breve til og fra Holger Rosenkrands II.
Breve til og fra Holger Rosenkrands III.
Breve til og fra J.G. Forchhammer II : J.G. Forchhammer og Sv. Nilsson, 1822-1845
Breve til og fra J.G. Forchhammer III - Charles Darwin : 1840-1850
Breve til og fra Kristoffer Gøje og Birgitte Bølle.
Breve til og fra Mogens Gyldenstjerne og Anne Sparre : 1. Bind.
Breve til og fra Mogens Gyldenstjerne og Anne Sparre : 2. Bind.
Breve til og fra Mogens Gyldenstjerne og Anne Sparre : 3. Bind.
Breve til og fra N.F.S. Grundtvig, bind 1
Breve til og fra N.F.S. Grundtvig, bind 2.
Breve til Steen H. Bille (1674 - 1687)
Brevveksling mellem B.S. Ingemann og fru I.C. v. Rosenørn
Brevveksling og Dagbogsoptegnelser fra 1848-50 vedrørende Holger F. Rørdam
Brevveksling og Dagbøger / Bind 1 - 1858-74
Brevvexling mellem Ægteparret Pram og Oluf Christian Olufsen under dennes Udenlandsrejse 1793-96.
Broagerland.
Brogede erindringer.
Brogede Minder
Broholm sogn i Tommerup : Kapitler af en stationsbys saga.
Brokholm ejerlav og Gåsemosen
Bromme Mølle : En Slægtebog.
Brøndehus-sagen [protokol-udskrift]
Brudstykker af et sogns historie : smedier i Ramløse: bakkesmeden, Peder smed, smeden ved kræmmerleddet
Brund - der er stadig historier at fortælle
Bruno Preisler og Chistiane f. Strange : Forskellig korrespondance samt eksamenspapirer og ansættelser for Bruno
Brylle sogn i 1900-tallet.
Brylle sogns befolkning 1.7.1787 - 1.2.1845
Brylle sogns befolkning frem til 1787
Bryllupper og Dødsfald i Danmark
Budstikkens Udgiver, Præsten F. E. Bojsens Liv og Levned (med 4 Portrætter).
Bur / Kan, kan ikke - vil, vil ikke : kvindeliv i perspektiv.
Buxtehude og Danmark - Berlingske Tidendes Kronik 7. maj 1957.
Byens mand : Albert Thomsen : skolelærer, museumsmand, lokalhistoriker
Byfoged David Vogt og hustru Marie Magdalene [Lene] Vogt, født Juhl : 19. september 1819 - 19. september 1919.
Bygninger før i tiden : Brandforsikring og bygningshistorie.
Bygningskunst i Søllerød 1670-1970
C. F. Tietgen : Erindringer og Optegnelser.
C. F. Tietgen : Et Livsbillede fra det nittende Aarhundrede.
C. N. Lorenzen : Træk af hans Liv og Talerne ved hans Jordefærd.
C. Reeh A/S : 1867 - 10. maj - 1967.
C.E.F. Weyse's Biographie
C.G. Andræ's Taler i Udvalg / bind I
C.G. Andræ's Taler i Udvalg / bind II
Calender for Aarene fra 601 til 2200 efter Christi fødsel
Candidati og examinati juris 1736-1936, Candidati politices 1852-1936 : Candidati actuarii 1922-1936 - Bind 1.
Candidati og examinati juris 1736-1936, Candidati politices 1852-1936 : Candidati actuarii 1922-1936 - Bind 2.
Cantsler Christen Thomesen Sehested.
Carl Bagger
Carl Bagger : en smule efterslet.
Carl Christian Gravesen og Johanne Friis : efterslægt og anetavler.
Carl Christian Hannibal Hansen, Antonova Emilie Dahl : slægtshistorie
Carl Edvard With 14. oktober 1826 - 13. juni 1898
Carl Emil Kirketerp 1821-1902.
Carl Frederik Tietgen, 1829-1901
Carl Jacobsen og hans Fader : en Skildring af to danske Borgeres Udvikling : efter Breve og Erindring.
Carl Joakim Brandt : En Levnedsskildring samt et Udvalg af hans Digte
Carl Markman : en biografisk Pennetegning
Carl Ploug : hans Liv og Gerning
Carl Tolstrup : Livsvalget : et Mindeblad.
Carolineskolen : 1810, 28. Oktober, 1910.
Carsten Petersen, klokker ved Trinitatis Kirke , lærer ved søetatens underofficersskole
Caspar von Saldern : 1711-1786
Catalog til Vemmetofte Klosters Archiv efter sammes Ordning og Opstilling i det nyt indrettede Locale - Registratur.
Cataloger over offentlige auktioner i Randers 1805
Catalogus over De Vahrer som ved offentlig Auction bortsælges i Ellitzhøÿ Præstegaard Mandagen den 20de October 1800 [Auktion efter sognepræst Bolle Rosenkilde, Ellitshøj, Aalborg]
Centraladministrationens afleveringer til Rigsarkivet 1921-45.
Chorographisk og Oeconomisk Beskrivelse over Randers Kiøbsted i Nørre Jylland.
Chr. Augustinus 11. Maj 1750 - 11. Maj 1900 : et Mindeskrift.
Chr. Clemmensen : 100 : 1866 - 17. April - 1966.
Chr. Fr. Danneskiold-Samsøe og Hustrues Arkiv.
Chr. U. og hans venner : historien om en usædvanlig ung modstandsmand og hans vej ind i kampen og døden
Chr.V matrikel 1683 Oxby sogn
Christen Berg.
Christen Jensen Roslev
Christen Nielsen
Christian 4.s kansler : Christen Friis til Kragerup (1581-1639) som menneske og politiker.
Christian Bastholm : Studier over Oplysningens Teologi og Kirke.
Christian Heinrich og Carl Gotfred von Würtzen
Christian IX Udstilling i Industriforeningen : Oktober 1906
Christian Molbech og hans Søn Christian K.F. Molbech. En Brevveksling,
Christian Molbech og Nikolai Frederik Severin Grundtvig : en brevvexling
Christian Molbech og Sorø.
Christian Ulrik Hansen. En ung dansk Frihedskæmpers sidste Breve fra Fængslet før Henrettelsen den 23. Juni 1944.
Christian Wernicke.
Christine Larsen Samlingen : paa Nordsjællands Folkemuseum.
Christopher Jensen og Birgithe Marie Olesdatter
Chronologisk Register over de kongelige Forordninger og aabne Breve, samt andre trykte Anordninger, som fra Aar 1670 ere udkomne, tilligemed et nøiagtigt Udtog af de endnu gieldende, for saavidt samme i Almindelighed angaae Undersaatterne i Danmark og Norge ... / 5. del 1766-1774.
Cirkus i Danmark / Bind I
Cirkus i Danmark / Bind II
Cirkus i Danmark / Bind III
Claudius Madsen : Soldat og journalist.
Claus Berg og hans Altertavle.
Claus Jensen Møller slægten i Det sydfynske Øhav
Clausen-Slægtens Historie fra 1500 omtrent til Året 1800 : nogle Bidrag.
Coastersømand : 40 år blandt coastersøfolk, småskibsredere og andre pirater
Codex Esromensis. Esrom Klosters Brevbog.
Collegial-Tidende for Danmark : Sex og Tredivte Aargang
Collegial-Tidende for Danmark / 31. Aargang
Commissions-Dom i Sagen mod Møller Morten Mikkelsen af Thurøe, Tugthusfange Jens Nielsen Thøsing, og Rasmus Hansen Pave af Tved med flere for Brandstiftelse, Meened, Indbrudstyverier m.v. tiltalte Personer afsagt den 2den October 1855"
Computergenealogie 1985/1, Heft 1 : Zeitschrift für die Anwendung von Mikrocomputern in der Familienforschung.
Computergenealogie 1985/2, Heft 2 : Zeitschrift für die Anwendung von Mikrocomputern in der Familienforschung
Computergenealogie 1986/1, Heft 3 : Zeitschrift für die Anwendung von Mikrocomputern in der Familienforschung
Computergenealogie 1986/2, Heft 4 : Zeitschrift für die Anwendung von Mikrocomputern in der Familienforschung
Computergenealogie 1986/3, Heft 5 : Zeitschrift für die Anwendung von Mikrocomputern in der Familienforschung
Computergenealogie 1986/4, Heft 6 : Zeitschrift für die Anwendung von Mikrocomputern in der Familienforschung
Computergenealogie 1987/1, Heft 7 : Zeitschrift für die Anwendung von Mikrocomputern in der Familienforschung
Computergenealogie 1987/2, Heft 8 : Zeitschrift für die Anwendung von Mikrocomputern in der Familienforschung
Computergenealogie 1987/3, Heft 9 : Zeitschrift für die Anwendung von Mikrocomputern in der Familienforschung
Computergenealogie 1987/4, Heft 10 : Zeitschrift für die Anwendung von Mikrocomputern in der Familienforschung
Computergenealogie 1988/1, Heft 11 : Zeitschrift für die Anwendung von Mikrocomputern in der Familienforschung
Computergenealogie 1988/2, Heft 12 : Zeitschrift für die Anwendung von Mikrocomputern in der Familienforschung
Computergenealogie 1988/3, Heft 13 : Zeitschrift für die Anwendung von Mikrocomputern in der Familienforschung
Computergenealogie 1989/1, Heft 14 : Zeitschrift für die Anwendung von Mikrocomputern in der Familienforschung
Computergenealogie 1989/2, Heft 15 : Zeitschrift für die Anwendung von Mikrocomputern in der Familienforschung
Computergenealogie 1989/3, Heft 16 : Zeitschrift für die Anwendung von Mikrocomputern in der Familienforschung
Concept Bøger for Stiftslandinspektør Peder Larsen Birk, Vadumtorp
Concepter til Ansøgninger angaaende Udstyknings Approbationer Begyndt i August 1839. for Aalborg, Hjørring og Thisted amter. Bind 1.
Concepter til Ansøgninger angaaende Udstyknings Approbationer Begyndt i August 1839. for Aalborg, Hjørring og Thisted amter. Bind 2.
Constance Leth : Grundtvigs Ungdomskærlighed.
Convention for det borgerlige frigivende Liig-Societet, eller Begravelses-Selskab (af 31 Jan. 1794, confirmeret 14 Marts 1794) : Saaledes som samme er vedtagen og besluttet i generalforsamlingen 31. Maj 1826..
Correspondance de Chrettienne de Danemark
Curt Sivertsen Adelaer : en historisk Undersøgelse.
D. G. Monrad, Et Levnedsløb
D.G. Monrad. Bind 1 : Grundlovens Skaber og Folkefrihedens Bannerfører.
D.G. Monrad. Bind 2: Grundlovens Skaber og Folkefrihedens Bannerfører.
D.G. Monrad. To foredrag. Særtryk af Nordslesvigs Søndagsblad.
Da Bedsted var Bedst : en Folkebog om Bedsted, Thy
Da der var jul til ...
Da enhver fik sit - : udskiftningen i Græsted, Esbønderup og Blistrup Sogne
Da Sønderjylland blev delt 1918-1920 Bind 3. Afstemningerne og genforeningen januar til juli 1920.
Da Sønderjylland blev delt 1918-1920. Bind 1 Forberedelserne.
Da Sønderjylland blev delt 1918-1920. Bind 2 Grænsestriden.
Da Voldene stod : Erindringer.
Dåb og brudevielse : Betænkning afgivet af Kirkeministeriets liturgiske kommission.
Dagbog fr de 16de, 17de og 18de Aarhundrede : fra Aar 1536 til 1715 inclusive
Dagbogsblade : 1. Bind.
Dagbogsblade : 2. Bind : 1905-1915.
Dagbogsblade : 3. Bind : 1916-1920.
Dagbogsblade fra 1864 : optegnelser af menig Frederik Hansen, Nybøl
Dagbogsoptegnelser af Pastor Thomas Rørdams efterladte Dagbøger.
Dagligliv i Danmark / 1720 - 1790, del 1 : Nyttige kundskaber og honnet ambition
Dagligliv i Danmark / 1720 - 1790, del 2 : Bedre tider - bedre vilkår
Dagligliv i Danmark / 1790 - 1870, del 1 : Menigmand får mæle
Dagligliv i Danmark / 1790 - 1870, del 2 : Flid og foretagsomhed
Dagligliv i Danmark i det nittende og tyvende århundrede / 1870-1964
Dagligliv i Danmark i det syttende og attende århundrede / 1620-1720
Dagligt Liv
Dagligt liv i Marstal og på Ærø omkring år 1900
Dagligt Liv paa en nordsjællandsk Bondegaard i Midten af forrige Aarhundrede
Dagspressen i Danmark / 3. bind og 4. bind : dens Vilkaar og Personer indtil Midten af det attende Aarhundrede /
Dalby kro Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn.
Dalby præstegård, matrikel 1 / Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn
Dalby skole / Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn
Dalby, matrikel 11 / Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn
Dalbygaard, Dalby, matrikel 6 / Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn
Dalum Sogns Historie : I. bind - 1. del : Indtil 1662.
Dalum Sogns Historie : I. bind - 2. del.
Dalum Sogns Historie : II. bind - 1. del.
Dalum Sogns Historie : II. bind - 2. del.
Danish emigration to Canada
Danish emigration to New Zealand
Danish emigration to U.S.A.
Danish Families in Perth Amboy, NJ, USA : Danske familier i Perth Amboy, USA
Danmark 12, Femte udgave, Personregister. Bind XII.
Danmark før og nu / Sjælland
Danmark i Skåne : En usentimental rejse.
Danmark og Finland gennem 800 år, En kavalkade gennem otte århundreder i ord og billeder
Danmark-Norges Len og Lensmænd 1596-1660.
Danmark, historisk billedbog, bind 1, Tiden indtil 1523.
Danmark, historisk billedbog, bind 2, 1523-1750.
Danmark, historisk billedbog, bind 3, 1750-1864.
Danmark, historisk billedbog, bind 4, 1864-1920.
Danmark. En historisk-topographisk Beskrivelse. Andel Deel. Jylland.
Danmark. Gyldendals Egnsbeskrivelse Bind 9: Nordsjælland med omliggende øer.
Danmarks Adels Aarbog 1894. [11.] Ellevte Aargang.
Danmarks Adels Aarbog 1903. [20.] Tyvende Aargang.
Danmarks Adels Aarbog 1910. [27.] Syvogtyvende Aargang
Danmarks Adels Aarbog 1914. [31.] Enogtredivte aargang
Danmarks Adels Aarbog 1917. [34.] Fireogtredivte Aargang
Danmarks Adels Aarbog 1920. [37.] Syvogtredivte Aargang.
Danmarks Adels Aarbog 1921. [38.] Otteogtredivte Aargang.
Danmarks Adels Aarbog 1922. [39.] Niogtredivte Aargang
Danmarks Adels Aarbog 1923. [40.] Fyrretyvende Aargang.
Danmarks Adels Aarbog 1924. [41.] Enogfyrretyvende Aargang
Danmarks Adels Aarbog 1925. [42.] Toogfyrretyvende Aargang.
Danmarks Adels Aarbog 1926. [43.] Treogfyrretyvende Aargang
Danmarks Adels Aarbog 1928. [45.] Femogfyrretyvende Aargang
Danmarks Adels Aarbog 1930. [47.] Syvogfyrretyvende Aargang.
Danmarks Adels Aarbog 1932. [49.] Niogfyrretyvende Aargang
Danmarks Adels Aarbog 1937. [54.] Fireoghalvtresindstyvende Aargang
Danmarks Adels Aarbog 1938. [55.] Femoghalvtredsindstyvende Aargang.
Danmarks Adels Aarbog 1939. [56.] Seksoghalvtresindstyvende Aargang
Danmarks Adels Aarbog 1940. [57.] Syvoghalvtresindstyvende Aargang
Danmarks Adels Aarbog 1942. [59.] Nioghalvtresindstyvende Aargang
Danmarks Adels Aarbog 1948. [65.] Femogtresindstyvende Aargang
Danmarks Adels Aarbog 1950. [67.] Syvogtredsindstyvende Aargang
Danmarks Adels Aarbog 1952. [69.] Niogtresindstyvende Aargang.
Danmarks Adels Aarbog 1954. [71.] Enoghalvfjerdsindstyvende Aargang.
Danmarks Adels Aarbog 1956. [73.] Treoghalvfjerdsindstyvende Aargang.
Danmarks Adels Aarbog 1962. [78.] Otteoghalvfjerdsindstyvende Aargang.
Danmarks Adels Aarbog 1966. [82.] Toogfirsindstyvende Aargang.
Danmarks Adels Aarbog 1997-1999 [95.] Femoghalvfemsindstyvende Årgang.
Danmarks Adels Aarbog 2006-08 [98.] Otteoghalvfemsindstyvende Årgang.
Danmarks Adels Aarbog 2009-11 [99.] Nioghalvfemsindstyvende Årgang.
Danmarks administrative Inddeling (November 1930) / Districts d'administration du Danemark (Novembre 1930)
Danmarks Amter : Historiske og personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Frederiksborg Amt, 4. Hefte.
Danmarks Amter : Historiske og personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Frederiksborg Amt, 5. Hefte.
Danmarks Amter og deres Mænd : Bindet om København - 1. del.
Danmarks Amter og deres Mænd : Bindet om København - bind 2.
Danmarks Amter og deres Mænd : Bindet om København - bind 3.
Danmarks Amter og deres Mænd : Bindet om København - bind 4.
Danmarks Amter og deres Mænd : Bindet om København - bind 5.
Danmarks arkiver : historie, funktioner, fremtid
Danmarks ældste forretninger.
Danmarks Biblioteksskole : betænkning fra Uddannelsesudvalget til revision af Danmarks Biblioteksskoles grunduddannelse, efteruddannelse og forskningsvirksomhed - nedsat den 30. marts 1981 af kulturministeren.
Danmarks Boghandlere : En personalhistorisk Haandbog.
Danmarks Boghandlere [1893-1906] : En personalhistorisk Haandbog.
Danmarks Boghandlere 1837-1892 : [Forsaavidt de ikke findes i Udgaven 1893] : En personalhistorisk Haandbog.
Danmarks Boghandlere 1906-1918 : en personalhistorisk Håndbog
Danmarks Brandvæsener (de kommunale Brandvæsener)
Danmarks Byer og deres Mænd. Bind 1. Fredericia og omegn.
Danmarks Byer og deres Mænd. Bind 2. Aarhus og omegn.
Danmarks Byer og deres Mænd. Bind 2. Hobro, Mariager, Hadsund
Danmarks Byer og deres Mænd. Bind 4. Middelfart omegn.
Danmarks Byer og deres Mænd. Bind 5. Hjørring og omegn.
Danmarks Byer og deres Mænd. Bind 6. Odense og omegn.
Danmarks Byer og deres Mænd. Bind 7. Ringkøbing og omegn.
Danmarks dåb : på opdagelsesrejse i Danmarks ældste sagntid.
Danmarks fiskerierhverv : Faglig, biografisk håndbog for de danske fiskerierhverv : Bind I
Danmarks fiskerierhverv : Faglig, biografisk håndbog for de danske fiskerierhverv : Bind II
Danmarks gamle Personnavne, Bind 1 Fornavne.
Danmarks gamle Personnavne, Bind 2 Tilnavne.
Danmarks Gilde- og Lavsskraaer fra Middelalderen : Andet Bind.
Danmarks Gilde- og Lavsskraaer fra Middelalderen : Første Bind.
Danmarks Historie i Billeder, med Udblik til de andre nordiske Lande : Til Brug for den højere Undervisning.
Danmarks Jernbaner : Historisk og biografisk Haandbog. Bind 1.
Danmarks Jernbaner : Historisk og biografisk Haandbog. Bind 2.
Danmarks Kirkebøger. En Oversigt over deres væsentligste Indhold indtil 1891 : Udg. af Rigsarkivet.
Danmarks kommunale Forvaltning - den kommunale Forvaltning, Indenrigsministeriet, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune.
Danmarks kommunale Forvaltning De Sønderjydske Landsdele. Tillæg: Færøerne og Grønland
Danmarks kommunale Forvaltning Frederiksborg Amt, Københavns Amt, Borholms Amt
Danmarks kommunale Forvaltning, Holbæk amt, Sorø amt.
Danmarks Konger : fra Christian I til Christian X
Danmarks kongeslotte
Danmarks Len og Lensmænd i det sextende Aarhundrede (1513 - 1596).
Danmarks p.t. nyheder : år 885-1978
Danmarks Præstehistorie i Aarene 1869-1884. Personalhistoriske Undersøgelser.
Danmarks Præstehistorie i Aarene 1885-1914.
Danmarks Riges Adel : Dens Tilgang og Afgang 1536-1935 : En Studie i dansk Adelshistorie.
Danmarks Rigsdag
Dansk arkivbibliografi 1889-1981 + tillæg.
Dansk biografisk Haandleksikon / Første bind. Aaberg - Søren Hansen.
Dansk biografisk Haandleksikon / Tredie bind. Norden - Østrup.
Dansk biografisk Leksikon - VII - Fersleff-Gedde
Dansk biografisk Leksikon - VIII - Geelmuyden-Hall
Dansk biografisk Leksikon - XII - Joachimssøn - Knudsen
Dansk biografisk Leksikon - XIII- Knudstrup - Larcher
Dansk biografisk Leksikon - XVII - Nielsen - Panum
Dansk biografisk Leksikon - XVIII- Pape - Paetz
Dansk biografisk Leksikon - XXII- Siemonsen - Stoffregen
Dansk biografisk Leksikon - XXIII- Stokkebye - Thorsøe
Dansk biografisk Leksikon - XXVII - Supplement
Dansk biografisk leksikon / Bind I / Aaberg - Bagge
Dansk biografisk Leksikon / Bind II / Bagger - Bildsøe
Dansk biografisk leksikon / Bind III / Bille - Brandstrup
Dansk biografisk leksikon / Bind IV / Brandt - Chievitz
Dansk biografisk leksikon / Bind IX / Hallager - Helisen
Dansk biografisk leksikon / Bind V / Christensen - Van Deurs
Dansk biografisk leksikon / Bind VI / Devegge - Ferdinandsen
Dansk biografisk leksikon / Bind X / Hellemann - Huitfeldt
Dansk biografisk leksikon / Bind XI / Hultmann - Joachim Frederik
Dansk biografisk leksikon / Bind XIV / Larsenn - v.d. Lühe
Dansk biografisk leksikon / Bind XIX / Quaade - Rongsted
Dansk biografisk leksikon / Bind XV / Lykke - Mohr
Dansk biografisk leksikon / Bind XVI / Molbech - Niels Jyde
Dansk biografisk leksikon / Bind XX / Roos - Schacht
Dansk biografisk leksikon / Bind XXI / Schack - Siegumfeldt
Dansk biografisk leksikon / Bind XXIV / Thortsen - Wagner
Dansk biografisk leksikon / Bind XXV / Vahl - Willemoes
Dansk biografisk leksikon / Bind XXVI / Willumsen - Østrup
Dansk biografisk Lexikon : Maar - Müllner, 11. Bind : Tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814.
Dansk biografisk Lexikon : Aaberg-Beaumelle, 1. Bind : Tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814
Dansk biografisk Lexikon : Beccau-Brandis, 2. Bind : Tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814.
Dansk biografisk Lexikon : Brandt-Clavus, 3. Bind : Tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814.
Dansk biografisk Lexikon : Gerson - H. Hansen, 6. Bind : Tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814.
Dansk biografisk Lexikon : Holst - Juul, 8. Bind : Tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814.
Dansk biografisk Lexikon : I. Hansen - Holmsted, 7. Bind : Tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814.
Dansk biografisk Lexikon : Laale - Løvenørn, 10. Bind : Tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814.
Dansk biografisk Lexikon : Münch - Peirup, 12. Bind : Tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814.
Dansk biografisk Lexikon : Pelli - Reravius, 13. Bind : Tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814.
Dansk biografisk Lexikon : Resen - Saxtrup, 14. Bind : Tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814.
Dansk biografisk Lexikon : Scalabrini - Skanke, 15. Bind : Tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814.
Dansk biografisk Lexikon : Skarpenberg - Sveistrup, 16. Bind : Tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814.
Dansk biografisk Lexikon : Svend Tveskjæg - Tøxen, 17. Bind : Tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814.
Dansk biografisk Lexikon : Ubbe - Wimpffen, 18. Bind : Tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814.
Dansk biografisk Lexikon : Vind - Oetken, 19. Bind : Tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814.
Dansk Finansstat
Dansk fiskeristat. Bind 1.
Dansk fiskeristat. Bind 2.
Dansk Folkemuseums Virksomhed i Finansaarene 1920-1921 og 1921-1922.
Dansk Folkemuseums Virksomhed i Finansaarene 1924-1925 og 1925-1926.
Dansk Forfatterleksikon : 338 Biografier over nulevende danske Forfattere.
Dansk Forsikringsstat 1924.
Dansk Grammatik
Dansk Grossererstat 1925
Dansk Haandværker Stat : Haandværket og Haandværkmesteren i de Danske Købstæder. Bind IV.
Dansk Haandværker-Stat : Haandværket og Haandværkmesteren i de Danske Købstæder. Bind III.
Dansk Haandværker-Stat : Københavns Laugsmestre. Bind I.
Dansk Haandværker-Stat : Københavns Laugsmestre. Bind II.
Dansk historisk bibliografi 1913-1942, Bind 1
Dansk historisk bibliografi 1913-1942, Bind 2
Dansk historisk bibliografi 1913-1942, Bind 3
Dansk historisk bibliografi 1913-1942, Bind 4
Dansk historisk bibliografi 1913-1942, Bind 5
Dansk historisk bibliografi 1913-1942, Bind 6
Dansk historisk bibliografi 1943-1947
Dansk Hof- og Stats-Calender for Aar 1809.
Dansk Jord. Danmarks bærende Erhverv. Bind 1.
Dansk Jord. Danmarks bærende Erhverv. Bind 2.
Dansk jordpolitik 1757-1919 / Første del: Udviklingen af statsregulering og bondebeskyttelse indtil 1810
Dansk Kirke-stat - (Danmarks Præster og Menighedsråd) / Bind IV
Dansk Kirke-stat : (Danmarks Præster og Menighedsråd) / Bind I
Dansk Kirke-stat : (Danmarks Præster og Menighedsråd) / Bind II
Dansk Kirke-stat : (Danmarks Præster og Menighedsråd) / Bind III
Dansk Kontreadmiral og Kadetchef Hans Christian Sneedorffs Personlighed og Virksomhed 1759-1824 : samt Uddrag af hans offentlige Korrespondance som Chef for Norges Sødefension 1807 og af hans Optegnelser og private Korrespondance fra 1791-1823.
Dansk købmandsstand : faglig biografisk håndbog for den frie købmandsstand
Dansk krigshistorie i det nittende århundrede : 1800-1899 : litteraturfortegnelse
Dansk krigshistorie i det tyvende århundrede : 1900-1980 : litteraturfortegnelse
Dansk landbrug : fra 1880 til 1938
Dansk Landbrugsmuseum 2 / Historien 1941 - 1988
Dansk lokalbibliografi : Frederiksborg Amt
Dansk Lovleksikon, anden sammenarbejdede og forøgede udgave - Bind I : A - B.
Dansk Lovleksikon, anden sammenarbejdede og forøgede udgave - Bind II : C - H.
Dansk Lovleksikon, anden sammenarbejdede og forøgede udgave - Bind III : I - L.
Dansk Lovleksikon, anden sammenarbejdede og forøgede udgave - Bind IV : M - R.
Dansk Lovleksikon, anden sammenarbejdede og forøgede udgave - Bind V : S.
Dansk Lovleksikon, anden sammenarbejdede og forøgede udgave - Bind VI : T - Ø.
Dansk Lovleksikon, anden sammenarbejdede og forøgede udgave - Bind VII : 1. Tillægsbind 1899-1904
Dansk Lovleksikon, anden sammenarbejdede og forøgede udgave - Bind VIII : 2. Tillægsbind 1905-1911
Dansk mejeristat Holbæk Amt. Sorø Amt. Præstø Amt. Bornholm Amt. Maribo Amt
Dansk mejeristat København. Københavns Amt. Frederiksborg Amt
Dansk mejeristat Odense Amt. Svendborg Amt. Tønder Amt. Haderslev Amt. Aabenraa Amt. Sønderborg Amt. Ribe Amt.
Dansk mejeristat Randers Amt. Aalborg Amt. Hjørring Amt. Thisted Amt
Dansk mejeristat Vejle Amt. Ringkøbing Amt. Aarhus Amt. Viborg Amt/
Dansk Navneskik : Betænkning afgiven af den af Justitsministeriet den 4. Maj 1898 nedsatte Kommission.
Dansk Nødværge mod den tyske Stormflod.
Dansk Polarfart 1915 - 2015
Dansk Politistat : Danmarks Politi, Fængselsvæsen, Grænsegendarmeri og Sognefogder / bind 1
Dansk Politistat : Danmarks Politi, Fængselsvæsen, Grænsegendarmeri og Sognefogder / bind 2
Dansk Portrætgalleri, Bind I: Det kgl. danske Postvæsen : Personalhistorisk Pragtværk : Udgivet som Festskrift i Anledning af 100 Aars Jubilæet for Kong Christian den syvendes Forordning om Befordringsvæsenet.
Dansk Portrætgalleri, Bind II: Danmarks industri og haandværk : Personalhistorisk pragtværk : Udgivet som festskrift af Fællesrepræsentationen for Dansk Industri og Haandværks 25 aars jubilæum
Dansk Portrætgalleri, Bind III: Danmarks Landbrug : Personalhistorisk pragtværk : Udgivet som festskrift til minde om de Samvirkende Sjællandske Landboorganisationers 25 Aars jubilæum
Dansk Portrætgalleri, Bind IV: Danmarks Hovedstad
Dansk Portrætgalleri, Bind V: Danmarks Kirker [personportrætter]
Dansk præste og sognehistorie : X Haderslev Stift : Hefte 13 Hedensted Provsti.
Dansk Skole-Stat Bind III
Dansk Skole-Stat Bind IV
Dansk Skole-Stat, Bind I
Dansk Skole-Stat, Bind II
Dansk Skriftlæsnings A.B.C.
Dansk Sømandsliv : Kapt. Søllings Optegnelser.
Dansk stednavneleksikon : Jylland nordlige del.
Dansk stednavneleksikon : Jylland sydlige del. Fyn med omliggende øer.
Dansk toldhistorisk bibliografi -1982
Dansk Udvandring til U.S.A. 1868-1914
Dansk velfærdspolitik efter 1945
Dansk vognmandsstand : Faglig biografisk håndbog for den organiserede danske vognmandsstand
Danske Blom slægter : Oversigter over 25 slægter med mindst fire generationer i Danmark.
Danske Forfatterinder i det 19. Hundredaar : Biografier og Karakteristiker.
Danske forstkandidater 1786-1860
Danske Gaarde : Illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug. 2. Samling. Bind 1.
Danske Gaarde : Illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug. 2. Samling. Bind 2.
Danske Gaarde : Illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug. 2. Samling. Bind 3.
Danske Gaarde : Illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug. 2. Samling. Bind 4.
Danske Gaarde : Illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug. 3. Samling. Bind 1.
Danske Gaarde : Illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug. 3. Samling. Bind 2.
Danske Gaarde : Illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug. 3. Samling. Bind 3.
Danske Gaarde : Illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug. 3. Samling. Bind 4.
Danske Gaarde : Illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug. Samling 1. Bind 1.
Danske Gaarde : Illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug. Samling 1. Bind 2.
Danske Gaarde : Illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug. Samling 1. Bind 3.
Danske Gaarde : Illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug. Samling 1. Bind 4.
Danske Gaarde : Illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug. Samling 1. Supplement og Register.
Danske Gaarde i Tekst og Billeder - 1. bind
Danske Gaarde i Tekst og Billeder - 3. bind
Danske Gaarde i Tekst og Billeder - 4. bind
Danske Gravstene fra Middelalderen = Pierres tumulaires danoises du moyen age /
Danske Herregaardes Ejere : I. Hovedsæderne i Grevskaberne.
Danske Herregaardes Ejere : II. Hovedsæderne i Baronierne.
Danske Herregaardes Ejere : III. Hovedsæderne i Stamhusene og Fideikommisgodserne.
Danske i Argentina
Danske indskrifter : en indledning til studiet af dansk epigrafik.
Danske Ingeniører fra Teknika
Danske Jubel-Lærere eller Historisk Berætning om de Lærere, som, efter Reformationen i Dannemark og Norge, i offentlige Embeder ved Skole, Academie, og Kirken have tient i 50 Aar og derover.
Danske Kancelli og de dermed heslægtede Institutioner
Danske Kancelliregistranter 1535-1550.
Danske Kirkelove samt Udvalg af andre Bestemmelser vedrørende Kirken, Skolen og de Fattiges Forsørgelse fra Reformationen indtil Christian V's Danske Lov 1536-1683
Danske kirker
Danske landkommuner 1842-1970 : fortegnelse over kommuner under dansk landkommunal lovgivning : med omlægninger og nyere grænseændringer
Danske mejerier. Bind 1 : Haandbog for Mejeribruget i Danmark /
Danske mejerier. Bind 2 : Haandbog for Mejeribruget i Danmark /
Danske mejerier. Bind 3 : Haandbog for Mejeribruget i Danmark.
Danske mejerier. Bind 4 : Haandbog for Mejeribruget i Danmark.
Danske og norske Studerende ved Universitetet i Frakfurt a. d. Oder.
Danske og norske Studerende ved Universitetet i Greifswald.
Danske og norske Studerende ved Universitetet i Halle 1692-1744.
Danske og norske Studerende ved Universitetet i Helmstädt (1576-1744).
Danske og norske Studerende ved Universitetet i Leipzig indtil 1660.
Danske ordsprog især fra Thy.
Danske patricierslægter / Bind 1
Danske patriciske Slægter. Første Samling.
Danske Postembedsmænd med kgl. Udnævnelse 1750-1906.
Danske præstehustruer : tillæg til S.V. Wibergs danske præstehistorie på grundlag af Erh. Qvistgaaaårds Præstehustruer (1934, 1936, 1992) (2019 udgave).
Danske præstehustruer : tillæg til S.V. Wibergs danske præstehistorie på grundlag af Erh. Qvistgaaaårds Præstehustruer (1934, 1936, 1992).
Danske Prokuratorer med kongelig Bevilling 1660-1869 /
Danske Sagførere under Loven af 26. Maj 1868
Danske Sagførere under Loven af 26. Maj 1868 - (Beskikkelser udfærdigede i Tiden 1. Jan. 1869-30. Sept. 1919)
Danske Slægter Fabricius : I Slægten Fabricius fra Faaborg.
Danske Slægter Fabricius : II Slægten Fabricius fra Ærø-Samsø.
Danske Slægter Fabricius : III Slægten Fabricius fra Marstal.
Danske Slægter Fabricius : IV Slægten Fabricius fra Søby, Ærø.
Danske Slægter Fabricius : V Slægten Fabricius fra Middelfart.
Danske Slægter Fabricius : VI Hofjuvelerslægten Fabritius : Slangerup - København.
Danske slægtsbøger 1986-2001 : en bibliografi /
Danske søofficerer 1933-1982
Danske støbejernskors.
Danske Studerende i Basel.
Danske Studerende ved Universitetet i Marburg.
Danske studerende ved Universitetet i Tübingen.
Danske, Norske og Holstenske Studenter ved Universitetet i Giessen 1608-1707.
Danske, norske og holstenske Studenter ved Universitetet i Heidelberg 1381-1668.
Danske, norske og holstenske Studerende ved Universitetet i Bologna.
Danske, norske og islandske Studenter, der i Aarene 1649 til 1814 ere jordede i Kjøbenhavn /
Datasupplement til Dansk biografisk leksikon 1984-1995
DDA nyt / Nr. 65 - Forår 1993.
De 4 trossamfund i Fredericia
De ældre nordslesvigske byarkiver
De ældste danske Archivregistraturer / Fjerde Binds andet Hefte
De ældste danske Archivregistraturer udgivne efter Beslutning af Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog efter Originaler i Geheimearchivet : Andet Bind.
De ældste danske Archivregistraturer udgivne efter Beslutning af Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog efter Originaler i Geheimearchivet : Fjerde Bind.
De ældste danske Archivregistraturer udgivne efter Beslutning af Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog efter Originaler i Geheimearchivet : Förste Bind.
De ældste danske Archivregistraturer udgivne efter Beslutning af Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog efter Originaler i Geheimearchivet : Tredie Bind.
De ældste danske Arkivregistraturer udgivne efter Beslutning af det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog : Femte Binds andet Halvbind.
De ældste danske Arkivregistraturer udgivne efter Beslutning af det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog : Femte Binds første Halvbind.
De biskoppelige handlinger : præste- og bispevielse, provsteindsættelse og kirkeindvielse
De borgerlige Korps i Odense i det nittende Aarhundrede.
De danske Braher.
De danske elerhverv : faglig og biografisk håndbog for de danske elerhverv / Bind 1
De danske elerhverv : faglig og biografisk håndbog for de danske elerhverv / Bind 2
De danske Landbrug : fremstillet på Grundlag af Forarbejderne til Christian V's Matrikel 1688 /
De danske Majorater. En genealogisk Haandbog.
De danske matrikler og deres benyttelse ved historiske undersøgelser.
De danske mur- og betonerhverv, bind 1. Faglig, biografisk håndbog for de organiserede erhvervsdrivende inden for håndværk og industri i mur-, sten- og betonerhvervene i Danmark. Bind 1.
De danske mur- og betonerhverv, bind 2. Faglig, biografisk håndbog for de organiserede erhvervsdrivende inden for håndværk og industri i mur-, sten- og betonerhvervene i Danmark
De danske og norske Studenters Deltagelse i Kjøbenhavns Forsvar mod Karl Gustav : et Bidrag til Kjøbenhavns Universitets Historie 1658-60.
De danske Statsbaners Tjenestemænd og Aspiranter 1942.
De danske Stednavne : Deres Tolkning og hvad de oplyser om vort Lands Bebyggelse og Folkets Kultur gennem Tiderne : Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme.
De danske træerhverv. Bind 1 : faglig, biografisk håndbog for de organiserede erhvervsdrivende inden for handel, håndværk og industri i træ- og tømmererhvervene i Danmark.
De danske træerhverv. Bind 2 : faglig, biografisk håndbog for de organiserede erhvervsdrivende inden for handel, håndværk og industri i træ- og tømmererhvervene i Danmark.
De danske træerhverv. Bind 2 (1971) : faglig, biografisk håndbog for de organiserede erhvervsdrivende inden for handel, håndværk og industri i træ- og tømmererhvervene i Danmark.
De Danskes Studeringer i Vittenberg i Reformationstiden.
De danskes vej. Bind 3 : danske pionerer og dansk virke under alle himmelstrøg
De første Konger af den Oldenborgske Slægt : Omrids og Tanker til Forstaaelse af Danmarks Historie i Overgangen fra Middelalderen til den nyere Tid /
De gamle købstæders hukommelse : rådstuearkiver og deres brug /
De kgl. danske Ridderordener : personalhistorisk Festskrift / udg. i Anledning af Hans Majestæt Kong Christian den Niendes 40 årige Regeringsjubilæum
De Kgl. Danske Ridderordener og Medailler / Biografisk billedgalleri
De kommunale opgavers fordeling og finansiering : Betænkning fra det af statsministeren nedsatte udvalg om de kommunale opgavers fordeling og finansiering.
De kongelige danske Ridderordener og Medailler, I Bind : Historisk Indledning: Louis Bobé.
De kongelige danske Ridderordener og Medailler, II Bind : Historisk Indledning: Louis Bobé.
De kongelige danske ridderordener og medailler.
De nordslesvigske amtsbaner.
De nørrejyske branddirektorater indtil 1872 : oversigt over arkiverne under Den almindelige Brandforsikring for Landbygninger
De nørrejyske landdistrikters rets- og politikredse indtil 1956
De Reventlowske Skoler for hundrede Aar siden som de første filantropiske Folkeskoler i Danmark med Seminariet og Opdragelsesanstalten Bernstorfsminde. Et Mindeskrift til Jubelaaret 1883.
De så det ske : Under besættelsen
De samvirkende jydske Mejeriforeninger gennem 25 Aar
De sønderjyske fyrstearkiver
De syv sogne - 1986 - 2 : Annisse, Helsinge, Mårum, Ramløse, Tibirke, Valby, Vejby
De syv sogne - 1987 - 2 : Annisse, Helsinge, Mårum, Ramløse, Tibirke, Valby, Vejby
De syv sogne - 1987 - 4 : Annisse, Helsinge, Mårum, Ramløse, Tibirke, Valby, Vejby
De syv sogne - 1988 - 1 : Annisse, Helsinge, Mårum, Ramløse, Tibirke, Valby, Vejby
De tre nordiske Rigers Historie under Hans, Christiern den Anden, Frederik den Første, Gustav Vasa, Grevefeiden 1497-1536. 1. Bind.
De tre nordiske Rigers Historie under Hans, Christiern den Anden, Frederik den Første, Gustav Vasa, Grevefeiden 1497-1536. 2. Bind.
De trende katechetiske Skoler i Odense eller en historisk Beretning om de af Rasmus Mule, Erik Mule og Anne Mule til Skolevæsenets Fremme i Odense, skjenkede Legater
De villingerødder ved Storreaaen
Declaration à sa Maiesté le Roy de Dannemark & Norwegue &c. faite par la Noblesse dudt. Dannemark, contre la fausse imputation de Cornifitz cy devant nommé Comte d'Ulefeldt
Dedenroth-Dalwigk-Eulner-Scheffer-Vultejus / Briefe vom Schlüsse des 18ten Jahrhunderts
Degn Gammelgaard i Varnæs og Varnæs i ældre Dage
Degne og Skoleholdere paa Møen 1728-50.
Degne og skoleholdere samt kateketer, klokkere og organister i Fyns stift indtil 1814
Degnegården Dalby, matrikel 3 / Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn
Degnen i Søllinge, Jesper Hansens Levnet.
Degnen Lyder Høyers Beskrivelse af Grevinge Sogn : Haandskrift fra Aar 1750.
Delineatio stirpis Beringianæ 1749.
Den 25aarige Jubel-Fest for Studenter-Aaret 1833. Den 13. October 1858.
Den Almindelige Brandforsikring for Landbygninger - 1872-1965 : Nøgle til Direktoraterne i det Sjællandske område
Den ældre Grev Bernstorffs Ministerium : Indledning til "Correspondance ministérielle du comte J.H.E. Bernstorff"
Den Bernstorffske Vennekreds i Lyngby.
Den berygtede i Kongelig Svensk Tieneste staaende Engelske Kaper-Kapitains og Fribytters John Norcross's Liv og Levnet, Rænker og Trækker samt Efterretning om hans her i Citadellet Friderichshavn paafulgte forunderlige Fængsels-Straf i det til ham opbygte Fuglebuur
Den blinde Evangelist Jens Sørensen Dyrholm : Et Mindeskrift.
Den Bodenhoffske Slægtebog /
Den borgerlige Familie Budde (egentlig Bude) : med en Stamtavle.
Den bornholmske slægt Dich : Sander Dichs efterslægt
Den civile Centraladministration 1848-1893 :
Den Classenske Legatskole : skolen i centrum : 1793-1993
Den dansk-norske slægt Hallager fra Vadum i Vendsyssel.
Den dansk-norske slægt Meincke : et slægtsregister
Den dansk-tydske Krig 1864. I Del
Den dansk-tydske Krig 1864. II. Del
Den dansk-tydske Krig 1864. III. Del
Den dansk-tydske Krig i Aarene 1848-50, 1ste Del: Krigen i 1848 : Andet Afsnit
Den dansk-tydske Krig i Aarene 1848-50, 1ste Del: Krigen i 1848 : Første Afsnit
Den dansk-tydske Krig i Aarene 1848-50, 2den Del: Krigen i 1849 : Andet Afsnit 1
Den dansk-tydske Krig i Aarene 1848-50, 2den Del: Krigen i 1849 : Andet Afsnit 2
Den dansk-tydske Krig i Aarene 1848-50, 2den Del: Krigen i 1849 : Første Afsnit
Den dansk-tydske Krig i Aarene 1848-50, 3die Del: Krigen i 1850 : Andet Afsnit 1
Den dansk-tydske Krig i Aarene 1848-50, 3die Del: Krigen i 1850 : Andet Afsnit 2
Den dansk-tydske Krig i Aarene 1848-50, 3die Del: Krigen i 1850 : Første Afsnit
Den danske Adel i det 16de og 17de Aarhundrede : Samtidige Levnetsbeskrivelser uddragne af trykte og utrykte Ligprædikener : Anden Samling.
Den danske Adel i det 16de og 17de Aarhundrede : Samtidige Levnetsbeskrivelser uddragne af trykte og utrykte Ligprædikener : Første Samling.
Den danske bondegård
Den danske civile centraladministrations embedsetat 1660-1848
Den danske Diakonissestiftelse : 1863-1913 : et Jubilæumsskrift
Den danske Friskole. Bind 1 : en historisk Skildring,
Den danske Friskole. Bind 2 : en historisk Skildring,
Den danske hærs uniformering i 1864
Den Danske Landmilitæretat. Bind 1. Aa-Kn. : 1801-1894.
Den Danske Landmilitæretat. Bind 2. Kn-Ø. : 1801-1894.
Den Danske Lægestand - 1891.
Den danske Lægestand - 1907.
Den Danske Lægestand - Kandidaterne 1891-1896. Tillæg
Den danske Lægestand : Doktorer og Licentiater 1479-1788.
Den danske Lægestand : Kirurger 1738-1785.
Den danske Lægestand : Læger 1838-1900
Den danske Lægestand : Læger og Kirurger 1786-1838.
Den danske Lægestand : V Supplementbind.
Den danske lægestand 1957-1964 - 14. udgave.
Den danske Lægestand. Biografiske Efterretninger om samtlige nulevende og de siden 1ste Januar 1872 afdøde danske Læger med Fortegnelse over de Nulevendes Anciennitet og Opholdssted samt en Udsigt over Landets Forsyning med Embedslæger, Apotheker, Tandlæger, Jordemødre og Sygehuse m.m.
Den danske marines uniformer gennem tre århundreder
Den danske Metodistkirkes historie
Den danske Postetat 1624-1927.
Den danske Quade-Quaade-Qvadeslægt og lidt om Slægtens Oprindelse i Tyskland
Den danske regering og Nordslesvigs genforening med Danmark 1. bind.
Den danske regering og Nordslesvigs genforening med Danmark 2. Bind.
Den danske Regering og Nordslesvigs Genforening med Danmark 3. Bind : Dansk Udenrigspolitik under den fransk-tyske Krig og i de følgende Aar 1870-1877
Den danske regering og Nordslesvigs genforening med Danmark 4. Bind.
Den danske Sagførerstand.
Den danske Søetat 1801-1890 : Personalhistoriske Meddelelser.
Den danske Statsbaneetat : Personalfortegnelse m.v.
Den danske Tartuffe : En gammel Kiærligheds- og Ægteskabs-Historie.
Den Een og Tyvende October 1847 : Fortegnelse over dem, som bleve Studenter i Aaret 1822.
Den Een og Tyvende October 1863 : Fortegnelse over dem, som bleve Studenter i Aaret 1823.
Den falske Caroline Mathilde : historisk Skildring fra Christian VII's Tid
Den farmacevtiske Stat i Danmark 1915.
Den gamle Adels Forfald. Studier over de danske Adelsslægters Uddøen i det 16. og 17. Aarhundrede.
Den gamle General : Uddrag af Generalmajor Frederik Gotthold v. Müllers efterladte Papirer
Den gamle majorinde fra færgegården : optegnelser
Den Graae'ske Slægtebog.
Den Grevelige Hielmstierne Rosencroneske Stiftelse / Et historisk tilbageblik
Den Grotumske Legatstamtavle, en stamtavle over de slægter som have adgang til de Grotumske legater
Den Grundtvigske slægt : bidrag til dens historie : som indledning til en levnedsskildring af N.F.S. Grundtvig /
Den Grundtvigske Slægts Oprindelse.
Den Hagemann'ske Slægtebog udarbejdet paa Foranledning af Direktør G. A. Hagemann.
Den helsingørske Færgemand Lars Bache : hans by og hans hjem.
Den jonstrupske Stat - Tillæg : Personalhistoriske Meddelelser om det kgl. blaagaard-jonstrupske Seminariums Lærere og Dimittender 1790-1884 med Tillæg og Rettelser til 1891.
Den jonstrupske Stat : Personalhistoriske Meddelelser om det kgl. blaagaard-jonstrupske Seminariums Lærere og Dimittender 1790-1884.
Den jydske Slægt Borch, Skjern-Borcherne. II
Den jyske historiker 1 - 1974
Den jyske historiker 12 - 1977
Den jyske historiker 13 - 1978
Den jyske historiker 9 - 1976
Den kloge Kones Bog : Opdagelsen af de Hemmeligheder og Husråd, hvorved den kloge Kone har helbredet mange, der vare opgivne af Lægerne
Den konstaterede Præstetiende for Læsøe med frie vedhæftede Deklarationer
Den landmilitære centraladministrations 1660-1763 / Bind II
Den lokale hukommelse - arkiver i fremdrift
Den Løvenskioldske Slægtebog. Samlet af Carl Ludvig Løvenskiold.
Den Matfeldske Arvesag.
Den mecklenburgsk-uradelige æt v. Ditten.
Den nedlagte Latinskole i Kjøge.
Den nordsjællandske Landalmues Characteer, Skikke, Meninger og Sprog : m. en nordsjællandsk Ordbog
Den Røde Lokalbog 2003 : Lundby, Vordingborg, Mern, Kalvehave, Langebæk, Stensved
Den Seidelinske Slægtsbog / Bind 1
Den Seidelinske Slægtsbog / Bind 2
Den Seidelinske Slægtsbog / Bind 3
Den Seidelinske Slægtsbog / Bind 4
Den Seidelinske Slægtsbog / Bind 5.
Den Sjællandske Bondestands Sparekasse 1856-1958.
Den skalkagtige Schade og andre Skæbner : En jydsk Familiekreds fra 1600 Tallet.
Den Smith-Heiberg'ske Legat-Stamtavle.
Den Største Stund vor Slægt har oplevet :
Den tekniske Skole i Odense i Tidsrummet 1844-94. En Oversigt i Anledning af dens 50aarige Bestaaen.
Den thylandske skudefart : et tilbageblik i anledning af indvielsen af første del af Hanstholm Havn /
Den To og Tyvende October 1862 : Fortegnelse over dem, som bleve Studenter i Aaret 1822.
Den tyske kapitulation 4. maj 1945 - Udstlling i Rigsarkivet 5. - 18. maj 1970.
Den Warburgske Forretning gennem 175 Aar
Den yngre Slægt Pontoppidan.
Departementschef Andreas Frederik Asmussen og hustrus arkiv.
Der Däne Niels Stensen : ein Lebensbild nach den Zeugnissen der Mit- und Nachwelt
Der Gerechten und Frommen glückseligste Fahrt im Tode bey ... Leichbegängniss der ... Frawen Metta Kielmannin von Kielmans Eck, gebohrnen von der Wischen, des ... Herrn Hans Heinrich Kielman von Kielmans Eck auff Quarrenbeke ... Ehegemahlinnen, als deren entseelte Leiche Anno 1674, dern 11. Augusti in der Thum-Kirchen zu Schlesswig ... begleitet worden ...
Det Andræ-Heibergske venskab : Et bidrag til københavnsk åndshistorie i det 19. hundredår.
Det arbejdende folks kulturhistorie. bd. 2.
Det blev i familien : En registrering af kongelige bevillinger til ægteskab i forbudne led i Fyns stift 1569-1814.
Det danske apotekervæsen
Det danske arkivvæsens personale pr. 1. januar 1965
Det danske Folks Historie : Bind VII. Skrevet af danske Historikere.
Det danske Folks Historie : Bind VIII. Skrevet af danske Historikere
Det danske historikermøde 1971
Det danske historikermøde 1973
Det danske historikermøde i Odense : 16.-17. februar 1969
Det danske Landhaandværk II Byggefagene
Det danske Post- og Telegrafvæsen Bind I
Det danske Post- og Telegrafvæsen Bind II
Det danske Post- og Telegrafvæsen Bind III
Det danske Post- og Telegrafvæsen Bind IV
Det danske Postvæsen, dets Historie og Personer indtil dets Overtagelse af Staten 1711.
Det danske skattevæsen: kategorier og klasser: skatter på landbefolkningen, 1530-1660 /
Det danske Socialdemokratis Historie fra 1871 til 1921 : Festskrift i Anledning af 50-Års Jubilæet
Det danske Sprog- og Litteraturselskab 1911-1961 : Medlemmer og medarbejdere.
Det danske Sprogs Historie andet bind. Fra fra Unionsbrevet til Danske Lov
Det danske Toldvæsen [med biografisk del]
Det Forenede Dampskibs Selskab 1866-1891 : Blade af den Danske Dampskibsfarts Historie
Det Forenede Dampskibs Selskab aktieselskab : 40 Aars Udvikling /
Det Forenede Dampskibs Selskab aktieselskab 1866-1926
Det Forenede Dampskibs-Selskab
Det gamle Als.
Det gamle Harboøre. Optegnelser.
Det gamle Hillerød
Det gamle Horsens og Horsens Slægter : Topografiske og personalhistoriske Bidrag til Horsens By's Historie fra 1661 til 1868.
Det gamle Sygehuus.
Det højere skolevæsen og kirken : faget religion i sidste halvdel af det 19. århundrede
Det i Frederiksborg Amt liggende Vigsø Sogns Historie.
Det Kgl. Rettertings Domme og Rigens Forfølgninger fra Christian III's Tid / Første bind.
Det kjøbenhavnske Postvæsen 1624-1912.
Det Kongelig Oktroierede Sø-Assurance-Kompagni 1726-1926 et Bidrag til dansk Søforsikrings Historie.
Det kongelige Assistenshus : Københavns Assistenshus og anden pantelånervirksomhed
Det Kongelige Bibliotek gennem 300 år
Det Kongelige Biblioteks Embedsmænd og Funktionærer 1653-1943.
Det Kongelige Blaagaard-Jonstrupske Skolelærerseminarium i hundrede Aar (1790-1890) : et Levnedsløb og et Livsbillede
Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie 1745 - 8. Januar - 1945 : En Oversigt.
Det Kongelige Døvstumme-Institut i Skoleaarene 1865/66 og 1866/67, en Indberetning til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 10de Februar 1868
Det kongelige Garnisonsbibliotek gennem 200 år
Det kongelige octroierede almindelige Brandassurance-Compagni for Varer og Effecter den 4de April 1798-1898.
Det mackeprangske Fætterskab : Nogle Optegnelser om Slægten Mackeprang.
Det middelalderlige Kolding paa Grundlag af I.O. Brandorffs Undersøgelser.
Det ministerielle system
Det Mosaiske Troessamfund i København med nedlagte troessamfund i provinsen / Registratur
Det Müllerske Familiearkiv - Registratur.
Det restaurerede formentlige "Helligaandshus" i Randers.
Det restaurerede, formentlige "Helligaandshus" i Randers.
Det sene fæstevæsen på Turebyholm 1770-1860 : til alles bedste?.
Det sjællandske landsarkivs nybygning
Det slesvigske Spørgsmaals diplomatiske Historie 1914-20 : aktmæssig Fremstilling.
Det sociale tryghedssystem : struktur og dagpenge : socialreformkommissionens 1. betænkning.
Det står skrevet i kirkebøger, skøder, skifter, folketællinger og mange andre arkivalier
Det store i det små.
Det Suhrske Hus i Kjøbenhavn 1749-1899. Historiske Meddelelser.
Det yderste Jylland
Detailpriser 1. april 1924 : efter indberetning fra kommunalbestyrelserne
Detailpriser 1. januar 1931 : efter indberetning fra kommunalbestyrelserne / offentliggjort af Danmarks statistik. - København.
Detailpriser 1. juli 1924 : efter indberetning fra kommunalbestyrelserne
Detailpriser 1. oktober 1922 : efter indberetning fra kommunalbestyrelserne.
Detailpriser 1. oktober 1924 : efter indberetning fra kommunalbestyrelserne
Detailpriser 1. oktober 1925 : efter indberetning fra kommunalbestyrelserne / offentliggjort af Det Statistiske Departement.
Dette er beretningen om min tid på de 7 verdenshave
Diderik Buxtehude (o. 1637-1707), hans Familie og lidet kendte Ungdom, inden han kom til Lübeck 1668, en arkivalisk Studie.
Die Familie Erichsen/Eriksen aus Hadersleben.
Die Familie Würger und Dänemark im 17. Jahrhundert
Die Kirchenbücher Schleswig-Holsteins, der Landeskirche Butin und der Hansestädte :
Die Lateinschulen in Hadersleben und Ripen : eine vergleichende Betrachtung zur Geschichte des höheren Schulwesens im deutsch-dänischen Grenzgebiet
Digteren i Struer : Johs. Buchholtz, digterhuset og den gode lille by
Diplomatarium Christierni Primi : Samling af Aktstykker, Diplomer og Breve henhörende til Kong Christiern den Förstes Historie.
Diplomatarium Fabriciorum : I. Bind
Diplomatarium Fabriciorum : II. Bind : Slægten Fabricius paa Søbygaard.
Diplomatarium Fabriciorum : III. Bind : En brevsamling.
Diplomatarium Fabriciorum / I. hæfte
Diplomatarium Fabriciorum / II. hæfte
Diplomatarium Fabriciorum / III. hæfte
Diplomatarium Fabriciorum / IV. hæfte
Diplomatarium Fabriciorum / VI. hæfte
Diplomatarium Flensborgense. Samling af Aktstykker til Staden Flensborgs Historie indtil Aaret 1559 : Andet Bind.
Diplomatarium Flensborgense. Samling af Aktstykker til Staden Flensborgs Historie indtil Aaret 1559 : Første Bind.
Diplomatarium Helsingoranum. En Samling af Aktstykker til Byen Helsingörs Historie.
Diplomatarium til Familien Rosenkrantz's Historie.
Diplomatarium til Familien Rosenkrantz's Historie. II. 1500-1572.
Diplomatarium Vibergense : breve og aktstykker fra ældre viborgske arkiver til Viborg bys og stifts historie 1200-1559 /
Disciplene i Sorø Skole 1586-1623.
Djursland og Mols : 1. del.
Djursland og Mols : 2. del.
DNSAP Medlemskartotek i uddrag (Bovrup-kartoteket)
Docent Niels Johannes Fjord Liv og Virksomhed
Dommer og administrator. Herredsfogden 1790-1868
Dommere og domstole på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm 1919-1969 udarbejdet i 50-året for Retsplejelovens gennemførelse /
Domprovsten i Roskilde : Brudstykke af en Familiekrønike.
Døde Børn Fredericia Fransk-reformerte kirke 1722-1803
Dødsårsagsregister 1943 (officielt)
Dødsårsagsregister 1944 (officielt)
Dødsfald i Danmark 1761-90, samlede efter Adresseavisen.
Dødsfald i Danmark 1881-1923 Akkumuleret oversigt
Dødsfald i Danmark i Aaret 1944.
Dødsfald i Danmark i Aaret 1945.
Dødsfald i Danmark i Aaret 1946.
Dødsfald i Danmark i Aaret 1947.
Dødsfald i Danmark i Aaret 1948.
Dødsfald i Danmark i Aaret 1949.
Dødsfald i Danmark i Aaret 1950.
Dødsfald i Danmark i Aaret 1951.
Dødsfald i Danmark i Aaret 1952.
Dødsfald i Danmark i Aaret 1953.
Dødsfald i Danmark i Aaret 1954.
Dødsfald i Danmark i Aaret 1955.
Dødsfald i Danmark i Aaret 1956.
Dødsfald i Danmark i Aaret 1957.
Dødsfald i Danmark i Aaret 1958.
Dødsfald i Danmark i Aaret 1959.
Dødsfald i Danmark i Aaret 1960.
Dødsfald i Danmark i Aaret 1961.
Dødsfald i Danmark i Aaret 1962.
Dødsfald i Danmark i Aaret 1963.
Dødsfald i Danmark i Aaret 1964.
Dødsfald i Danmark i Aaret 1965.
Dødsfald i Danmark i Aaret 1966.
Dødsfald i Danmark i Aaret 1967.
Dødsfald i Danmark i Aaret 1968 : Tillæg til Personalhistorisk Tidsskrift 90. Aargang (15. række, fjerde bind) 1970
Dødsfald i Danmark i Aaret 1969 : Tillæg til Personalhistorisk Tidsskrift 90. Årgang
Dødsfald i Danmark i Aaret 1970 : Tillæg til Personalhistorisk Tidsskrift 91. årgang (15. række, femte bind ) 1971
Dødsfald i Danmark i Aaret 1971.
Dødsfald i Danmark i året 1972.
Dørken, Havbo, Mulvad, Slægterne.
Dr: Laurids Jacobsen Hindsholm, fordum Biscop udi Fyhns Stift. Hans holden Dag-Bog, imedens han var Hoff-Prædikant hos Kong Christian den Fierde og Kong Friderich den Tredie. Nu i Trykken udgiven, efter den af ham selv skrevne.
Dr. Georg Brandes's Anekdoter om H. C. Andersen.
Dr. med. Otto Sperlings Selvbiografi (1602-1673)
Dr. Morten Børups Vers om de danske Stiftssteder.
Dr. Ryge : Et Bidrag til Belysningen af Det Kgl. Teaters indre Historie i den første Halvdel af det forrige Aarhundrede.
Dr. theol. Carl Emil Fløystrup in Memoriam.
Dr. theol. Mads Jensen Medelfar, Biskop i Lund.
Dr. Werner Bests kalendernotater 1943 og 1944, Bind 1
Dr. Werner Bests kalendernotater 1943 og 1944, Bind 2
Dr. Werner Bests kalendernotater 1943 og 1944, Bind 3
Dragon Niels Kjeldsen og hans Drabsmand.
Dragsholm Birks justitsprotokol (tingbog) 1723-25
Drejø Sogns Beskrivelse og Historie.
Drengeaar og Knøsekaar : Kilderne springer og Bækken gaar.
Drengeaar.
Drengeår i min faders gård.
Dronning Christines Hofholdningsregnskaber.
Dronning Margrethe IIs forslægt : også de hidtil mindre kendte slægtslinjer! : Dronningens forslægt i 10 generationer tilbage til 1600-tallet
Druebrogård, Druestrup, Dalby, matrikel 7 / Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn
Druestrup, Dalby / Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn
Druestrupgård, Dalby, matrikel 2a / Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn
Duebrødre Stiftelse i Roskilde i ældre Tid.
Dueholm Amt, Ørum Amt & Vestervig Amt, Mors-Thy Denmark Military 1688-1788
Dueholms Diplomatarium. Samling af Breve 1371-1539,
Dueholms Diplomatarium. Samling af Breve 1371-1539, der i sin Tid ere opbevarede i St. Johannesklostret paa Morsø.
Dydensborg : en fynsk slægt.
Dyrebeskyttelse, teoretisk og "praktisk"
Dyrlæge P. Jensens Hundredaarsbog.
E. M. Dalgas.
E. Pontoppidan som universitetets prokansler.
Ebeltoft - en søkøbstad
Edouard Vargas Bedemar : en eventyrers saga.
Edsbog for Præster og Rektorer i Fyns Stift 1616-51.
Efter Høst.
Efterkommere af Cathrine Copmann og Poul Svendsen
Efterkommere fra det Dinsenske Rødegaard.
Efterkommere paa Sværdsiden efter Hans Hornemann, Kjøbmand og Raadmand I Næstved, samt Meddelelse om andre Hornemann'ske Slægter.
Efterladte Erindringer : Fra Tiden omkring Aarhundredskiftet og fremefter.
Efterladte Erindringer og Betragtninger
Efterladte Papirer fra den Reventlowske Familiekreds : Niende Bind.
Efterladte Papirer fra den Reventlowske Familiekreds : Ottende Bind.
Efterladte Papirer fra den Reventlowske Familiekreds i Tidsrummet 1770-1827 : Meddelelser af Arkiverne paa Pederstrup og Brahe-Trolleborg : Tredje Bind.
Efterladte Papirer fra den Reventlowske Familiekreds i Tidsrummet 1770-1827 : Meddelelser af Arkiverne fra Pederstrup og Brahe-Trolleborg : Første Bind.
Efterladte Papirer fra den Reventlowske Familiekreds i Tidsrummet 1770-1827 : Meddelelser af Arkiverne paa Pederstrup og Brahe-Trolleborg : Andet Bind.
Efterladte Papirer fra den Reventlowske Familiekreds i Tidsrummet 1770-1827 : Meddelelser af Arkiverne paa Pederstrup og Brahe-Trolleborg : Femte Bind.
Efterladte Papirer fra den Reventlowske Familiekreds i Tidsrummet 1770-1827 : Meddelelser af Arkiverne paa Pederstrup og Brahe-Trolleborg : Fjerde Bind.
Efterladte Papirer fra den Reventlowske Familiekreds i Tidsrummet 1770-1827 : Meddelelser af Arkiverne paa Pederstrup og Brahe-Trolleborg : Sjette Bind.
Efterladte Papirer fra den Reventlowske Familiekreds i Tidsrummet 1770-1827 : Meddelelser af Arkiverne paa Pederstrup og Brahe-Trolleborg : Syvende Bind.
Efterladte Papirer fra den Reventlowske Familiekreds i Tidsrummet 1770-1827 : Meddelelser af Arkiverne paa Pederstrup og Brahe-Trolleborg : Tiende Bind.
Efternavnets historie.
Efterretning om Felttoget i Sverrig i 1788
Efterretninger fra Laaland II.
Efterretninger fra Laaland.
Efterretninger fra Skam Herred i Fyn.
Efterretninger om Abraham Lehn og hans Familie.
Efterretninger om Borger- eller Kjøbmandslaget i Nykjøbing p. F. : Lokalhistorisk Skizze fra det 17de og 18de Aarhundrede.
Efterretninger om de to sidste Abbeder i Øm Kloster.
Efterretninger om Faaborg Kjøbstad, uddragne af Byens og andre fyenske Archiver
Efterretninger om Faaborg Kjøbstæd. Et Bidrag til Fædrelandets Statistik.
Efterretninger om Familien Baden.
Efterretninger om Familien Huitfeldt : Et ufuldendt Arbeide.
Efterretninger om Familien Jantzen fra Drenderupgaard
Efterretninger om Gammelkjøgegaard og Omegn : Andel Del.
Efterretninger om Gammelkjøgegaard og Omegn : Første Del.
Efterretninger om Hr. Gert Slewert.
Efterretninger om Kallundborg.
Efterretninger om Kjøbstaden Kolding : med 12 lithographerede Grundtegninger, Prospecter, Bygninger o.s.v.
Efterretninger om Købstæderne og Amterne - Ellidshøj og Svenstrup sogne i Hornum Herred.
Efterretninger om Købstæderne og Amterne indsendt i henhold til oversekretærens skrivelse 6. april 1743 : Farstrup og Ajstrups sogne i Slet Herred
Efterretninger om Købstæderne og Amterne indsendt i henhold til oversekretærens skrivelse 6. april 1743, ”Sønderholm og Freilef sogner” i Hornum Herred
Efterretninger om Købstæderne og Amterne indsendt i henhold til oversekretærens skrivelse 6. april 1743: Sebber og Lundbye sogne i Slet Herred
Efterretninger om Kryptokalvinisten M. Oluf Jensen Kock.
Efterretninger om M. Jon Jensen Kolding.
Efterretninger om M. Tyge Asmundsen, Biskop i Lund.
Efterretninger om Randers lærde Skole for 1870-71.
Efterretninger om Randers lærde Skole for 1871-72.
Efterretninger om Rønninge og Rolfsted Sogne.
Efterretninger om Rudkiøbing Kiøbstæds nuværende Tilstand med Hensyn til min Embedsforvaltning sammesteds.
Efterretninger om sjællandske Kirker og Præster.
Efterretninger om Slægten Bertouch i Danmark og Norge.
Efterretninger om Sværmeren Jesper Baltzarsen Könechen.
Efterretninger om Vor Frue Kirke i Kjøbenhavn og dens Præster 1600-1630.
Efterretninger om Weile Kiøbstæd samlede af Archiv- og andre paalidelige Documenter.
Efterslægt af forvalter ved Egeskov landvæsenskommisær Niels Rasmussen Nellemann født ca. 1720.
Efterslægt af Rytter- og Selvejerbonden Jens Nielsen : F. ca. 1631 : Bruger og Ejer af Ryttergaarden i Søballe og Perritshave ved Skanderborg.
Egedal - Lokalbogen 2010-11.
Egede sogn matrikel 1680.
Egeskov : Billeder og Tekst
Egholm Slot og Teglgaard. Buderupholm.
Eiler Nystrøm : 1874 - 2. Marts - 1944.
Ein dänischer Slavophile.
Einar Bagers bibliografi.
Einführung in die Archivkunde - 4. udg. - 1993
Ejdersted Provstis Præstehistorie til 1864.
Ejendomsmæglernes historie, bind 1 : Fra fortid til 1945.
Ejendomsmæglernes historie, bind 2
Ejler Brokkenhuses historiske Kalenderantegnelser for 16de Aarhundrede
El i Saxkjøbing : 1911 - 7. december - 1961.
Elbogen. Malmö fornminnesförenings tidskrift. 1989 Årgang 19, nr. 1 - 4.
Elbogen. Malmö fornminnesförenings tidskrift. 1993
Elektricitetens Historie og dens Mænd. Bind 3.
Elisabeth Dithmer / 70 år
Elise Ahlefeldt's Historie
Else Marie Iversens Slægtsforskning. Bind 01.
Elsevier's lexicon of archive terminology
Eltang, N. Bjært og S. Vilstrup Sogne.
Emmerlevpræsten Johannes Holst og hans tid 1755 – 1824
En adelig æt fra middelalderen : Slegten Winther paa Eker
En af de mange
En Almuekvindes Liv.
En Altertavle som Mindesmærke om Biskop Jens Andersen Bældenak.
En amtmand skriver breve : J.S. Møsting som amtmand i Haderslev efter hans breve til Johan Bülow 1789-1804
En antiquarisk og statistisk Topographie oder Egitzlefmagle Sogn og Vester-Flahtreberg Herreds Pastorater med toe gamle store Herregaarde Borrebye og Basnæs i Sielland
En bange mus : en arbejderkvindes erindringer
En banks virke : 1906 1 juni. 1956
En Bemærkning om Jacob Ziegler
En beskrivelse af Danmark som det var i året 1692
En Borger i Odense [Jacob Gottfried Becker] i det syttende Aarhundrede.
En Brevvexling mellem Grev Johan Hartvig Ernst Bernstorff og Hertugen af Choiseul 1758-1766.
En by og dens brugs : Billund Brugsforening 1894-1994.
En Christelig Liigprædicken/ Der Ærlige oc Velbuirdig Frue/ Fr. Beate Rosenkrantz/ Henrich Tottis til Bolting-gaard/ hendis salige Liig/ bleff hæderligen til sin Nedersettelse bestediget/ i S. Knuds Kircke i Odense/ Søndagen den 14. Marty, Anno 1647.
En christianitter før Christiania : et nostalgisk møde med det gamle Christianshavn
En dansk embedsmands odyssé, Bind 1
En dansk embedsmands odyssé, Bind 2
En dansk Landmandsgerning : Et Hundredaarsminde for Forstander Albert Philip la Cour, Næsgaard, født 9/12 1841 : Fortalt paa Grundlag af la Cours landøkonomiske Optegnelser i Tiden fra 1862 til hans Død 1906.
En dansk Mands Beretning om Menighedslivet i Horrnhut 1743.
En dansk Søofficer : Kontreadmiral Victor Hansens Minder.
En dansk-norsk slægt Falck.
En Del af Balling- og Grove-Slægtens Historie gennem 200 Aar.
En Due-række med hustruer.
En Esbjergdreng fortæller om løse typer og aviser
En familie fra Højer - i grænselandet mellem dansk og tysk
En familie Hartmann i Danmark og Norge 1615-1895
En familieskildring : A.D. Jørgensen som stamfader i 70-året efter hans død.
En Fæstebondes Liv Erindringer og optegnelser af gårdfæster og sognefoged Søren Pedersen, Havrebjerg
En fynsk Bondes Besøg i Christiansfeld 1798.
En fynsk Sognekommune gennem Tiderne : Træk af Allesø og Næsbyhovedbroby Sognes Historie.
En gammel Christiania-Slægt : Optegnelser om Familien Collett og Christianias Fortid.
En gammel Gaard i Nyborg ["Korsbrødregaarden"].
En gammel Ingeniørs Erindringer.
En gammel Præsteslægts Historie.
En gemytlig nybagt Vise, hvori man i klare Ord for hver Tvivler vil bevise hvordan han blev stor.
En Generalstabsofficer i 1864 : Breve fra Major E. Schau til hans Hustru.
En geographisk-historisk og oeconomisk, physisk-antiqvarisk Beskrivelse over Bringstrup og Sigersted Sogne ved Ringsted, med en tragisk Fortælning over disse Sognes første Beboere og Folkeslægt, i Henseende til deres Liv, Skiebne og sørgelige Tildragelser.
En Gren af Slægten Lund (Treschow). Digteren Provst Jacob Johan Lund, hans Søskende og Børn, deres Aner og Efterslægt samt Familien Lunds Stamtavle.
En hedeboslægt : Frands Pedersen og Inger Andersdatter og deres efterslægt
En historisk-topografisk Beskrivelse af Herslev og Viuf Sogne i Brusk Herred /
En historisk-topografisk Beskrivelse af Højen Sogn i Jerlev Herred
En historisk-topografisk Beskrivelse Sognene i Holmans og Elbo Herreder
En Holger Munk bibliografi
En Holger Munk bibliografi
En indvandrerslægt : slægten Bertram gennem 253 år
En islandsk Eventyrer : Árni Magnússons Optegnelser
En kjøbenhavners meddelelser om sit hjem og sin by : Kontorchef W. Kornerups memoirer / Memoirer og breve XLII
En kjøbenhavnsk Grosserers Ungdomserindringer 1787-1816 : Optegnelser.
En kjøbenhavnsk Journalist : Indledning til min Selvbiografi
En kjøbenhavnsk Købmands Ungdomshistorie : Optegnelser 1819-44.
En krigssejler fra Hjerting
En Kriminalhistorie fra Skagen fra Begyndelsen af det 17de Aarhundrede.
En landsbylærer ser tilbage : Knud Ottosens erindringer : 1821-1907
En lærd Families Liv og Livsvilkaar i det sekstende og syttende Aarhundrede : Kulturhistorisk Studie.
En Menigmands Erindringer fra Krigsaarene 1848-50.
En Ministerial-Embedsmand protesterede mod Forurettelse - Af Handelsministeriets Historie.
En Nakskov Slægt : Paa Foranledning af Grosserer Nathan Philip.
En nordfynsk bondeslægt : gårdmand i Tørresø Marquor Hansens efterslægt
En Nordmands Optegnelser fra Kjøbenhavn 1838.
En nyboderdrengs erindringer
En officersslægt gennem 800 år : slægten Boeck i kongeriget Danmark-Norge fra 1714 med forslægt i grevskabet Flandern før 1160 og i ærkebispedømmet Bremen fra 1160
En omvandrende danskers tildragelser på jagt efter lykken.
En østlandsk slekt Riis sorenskriver i Aker Lauritz Boyesens efterslekt samt borgermester Sivert Strøms familie
En praktisk mellemskole / Bidrag til en skolereforms historie.
En Protest m.m. i Anledning af Anton Nielsens "Seminarieliv i Fyrrerne".
En redegørelse for min udvikling og mit forfatterskab.
En rød el-guitar med vibrator : Musik og ungdomskultur i Nordsjælland 1960-70.
En Skildring af Biskop Jesper Brochmand som theologisk og asketisk Skribent.
En skildring fra Mårum og Græsted sogne : oplevelser undervejs
En Skudehandler fra Wixø : Peder Nielsen Søe og hans kone Cidzel Langgaards forslægt og efterkommere.
En Slægts Historie gennem et Aarhundrede.
En Slægts Historie gennem et Aarhundrede.
En Slægts Historie i Rurup og Mandbjerg samt Fortællinger om Forholdene der.
En Slægts Historie med Stamtavler.
En Slægtsbog om Familien Tutein i Danmark.
En slesvigsk Slægt : Andreas Collstrop, Jes P. Maag, Johan Petersen, Hans Pay, Søren Chr. Sundorph og deres Efterkommere.
En Statsmand og Diplomat fra Holberg-Tiden.
En Strynødrengs erindringer
En styrmands selvbiografi.
En Tale over 2 Tim. I, 7. 8. ved Hr. Dr. og Prof. Peder Hansens Indvielse til Biskop i Christiansands Stift.
En Trolddomssag fra Rødby 1634.
En ukendt Slægtsgren stammende fra Sognepræsten Rasmus Jensen Marcher.
En Urtekræmmer : Oplevelser og Optegnelser /
En Uskyld kom sjældent alene : En udredning af navnet Uskyld i flere stavevarianter
En Vedel-slægtstavle.
En vestsjællandsk Bondeslægt gennem 350 Aar
Enderslev Sogns Historie.
Enghavegaard, Borup, matrikel 7 / Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn
Enrico Mocenni. Den danske italiener i Siena.
Enskilt eller privat - elektroniskt eller manuellt? Rapport från nordiskt privatarkivseminarium Helsingfors 26. - 28. november 2007.
Enslev : Landskab, historie og bebyggelse
Epistolae quas per annos a 1596 ad 1601 T. B. et O. R. inter se dederunt
Er du i familie med bryggerne? : slægterne bag bryggerne J.C. og Carl Jacobsen på Carlsberg
Er Præsten Anders Svendsen i Soderup Stamfader til Slægten Hvass?.
Erholm Gods Skifter 1820 -1850
Erholm Gods Skifter 1820 -1850
Erhverv, der forsvinder - og hva' så?
Erhvervenes Funktionærstand Bind 1
Erhvervenes Funktionærstand Bind 2
Erhvervenes Funktionærstand Bind 3
Erhvervshistorisk årbog. 1949.
Erhvervshistorisk årbog. 1950.
Erhvervshistorisk årbog. 1951.
Erhvervshistorisk årbog. 1952.
Erhvervshistorisk årbog. 1953.
Erhvervshistorisk årbog. 1954.
Erhvervshistorisk årbog. 1955.
Erhvervshistorisk årbog. 1956.
Erhvervshistorisk årbog. 1957
Erhvervshistorisk årbog. 1958.
Erhvervshistorisk årbog. 1959.
Erhvervshistorisk årbog. 1960
Erhvervshistorisk årbog. 1961-62.
Erhvervshistorisk årbog. 1963
Erhvervshistorisk årbog. 1964
Erhvervshistorisk årbog. 1965
Erhvervshistorisk årbog. 1966 / særtryk / Jordbrug og brændevinsbrænding I
Erhvervshistorisk årbog. 1966.
Erhvervshistorisk årbog. 1967 / særtryk / Jordbrug og brændevinsbrænding 2.
Erhvervshistorisk årbog. 1968
Erhvervshistorisk årbog. 1969.
Erhvervshistorisk årbog. 1970.
Erhvervshistorisk årbog. 1971.
Erhvervshistorisk årbog. 1972.
Erhvervshistorisk årbog. 1973.
Erhvervshistorisk årbog. 1974.
Erhvervshistorisk årbog. 1975.
Erhvervshistorisk årbog. 1976-77.
Erhvervshistorisk årbog. 1978.
Erhvervshistorisk årbog. 1979.
Erhvervshistorisk årbog. 1980.
Erhvervshistorisk årbog. 1981.
Erhvervshistorisk årbog. 1982.
Erhvervshistorisk årbog. 1983.
Erhvervshistorisk årbog. 1984.
Erhvervshistorisk årbog. 1985.
Erhvervshistorisk årbog. 1986.
Erhvervshistorisk årbog. 1987.
Erhvervshistorisk årbog. 1988.
Erhvervshistorisk årbog. 1989.
Erhvervshistorisk årbog. 1990
Erhvervshistorisk årbog. 1991.
Erhvervshistorisk årbog. 1992.
Erhvervshistorisk årbog. 1993.
Erhvervshistorisk årbog. 1994.
Erhvervshistorisk årbog. 1995.
Erhvervshistorisk årbog. 1996.
Erhvervshistorisk årbog. 1997.
Erhvervshistorisk årbog. 1998-99.
Erhvervshistorisk årbog. 2000.
Erhvervshistorisk årbog. 2001.
Erhvervshistorisk årbog. 2002.
Erhvervshistorisk årbog. 2003.
Erhvervshistorisk årbog. 2004.
Erhvervshistorisk årbog. 2005.
Erhvervshistorisk årbog. 2006.
Erhvervshistorisk årbog. 2007.
Erhvervshistorisk årbog. 2008.
Erhvervshistorisk årbog. 2009.
Erhvervshistorisk årbog. 2010.
Erhvervshistorisk årbog. 2011.
Erik Grubbe til Tjele og hans tre Døtre, Anne Marie Grubbe, Marie Grubbe og Anne Grubbe.
Eriksholm gods Holbæk amt / Register til fæsteprotokol 1758-1848
Eriksholm gods, Holbæk amt. Register til fæsteprotokol 1758-1848.
Erindringer nedskrevet c. 1850 af Molly Elise Tang, f. Fenger
Erindringer : Andet Bind : Rejser i Udlandet.
Erindringer : Barndom og Ungdom til 1883.
Erindringer : en broget tilværelse.
Erindringer : Første Bind : Barndom og Ungdom.
Erindringer [Harald Høffding].
Erindringer /
Erindringer 1870-1909 - Fra skole til folketing.
Erindringer 1870-1924
Erindringer 1909-1914 - Indenrigsminister og forsvarsminister.
Erindringer 1914-1918 - Under den første verdenskrig.
Erindringer af en fattig Dreng fra Vejen Vestermark.
Erindringer af Henrik Krøyers Liv 1821-1838 : Efter Forfatterens efterladte Haandskrift.
Erindringer af mit Liv
Erindringer af og om Jens Adolf Jerichau.
Erindringer af Pastorinde Pauline f. Clausen Petersen, fhv. Kgl. Skuespillerinde.
Erindringer fra Brund og Kjelstrup
Erindringer fra en dansk Bondes lange liv.
Erindringer fra en ingeniørs liv i skibsbygningens og industriens tjeneste.
Erindringer fra en lang Levetid : Nedskrevne i Vinteren 1901-1902.
Erindringer fra et langt Liv.
Erindringer fra min barndom
Erindringer fra mit gamle Hjem paa Landet.
Erindringer og Tidsbilleder - 1. del. Fra Midten af forrige Aarhundrede til vor tid.
Erindringer og Tidsbilleder - 2. del. Fra Midten af forrige Aarhundrede til vor tid.
Erindringer om "Sydhavsøerne".
Erindringer om den kirkelige Bevægelse paa Mors 1881-83.
Erindringer om familien Gulstad
Erindringer om Grindsted-Grene sogne.
Erindringer vedkommende Slægterne Beyer og Høst, tilligemed nogle Stamtavler over Familierne Beyer, Høst, Grüner &c.
Erindringer.
Erindringsglimt fra et langt og dejligt liv
Eringringer fra halvfjerdsindstyve år.
Erkebiskop Henrik Kalteisens kopibog
Ernst Kaper : Efterladte Memoireblade. Liv og Virke.
Esbjerg havn og by : I Havnen : et blad af Vestjyllands historie
Esbjerg havn og by : II Byen : et blad af Vestjyllands historie
Esbjörn Blåpanna och hans arvingar
Eske Brocks Dagbog for 1611 og 1617.
Eske Brocks egenhændige Dagbog for 1613.
Esrum Kloster - Esrum Abbey
Esschouff – Eskougaard – Eskov, Selde sogn
Essenbæk Sogns Historie
Estrupgård, Druestrup, Dalby, matrikel 5a i Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn
Et bidrag til Grindsted Østersogns gård- og beboerhistorie : Bind 5 : Grindsted. Dal. Hinnum.
Et bidrag til Grindsted sogns Gård- og beboerhistorie : Bind 4 : Morsbøl. Horsbøl. Sønderby. Utoft.
Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie : Bind 1 : Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække.
Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie : Bind 2 : Nollund
Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie : Bind 3 : Modvig. Loft. Jerrig. Eg.
Et Bidrag til Hans Egedes Historie.
Et Bidrag til københavnsk Haandværks Historie i det sidste Hundredeaar : Haandværkerforening i København 1840-1940
Et Bidrag til Mag. Morten Casper Wolfburgs Historie.
Et Bondebryllup i Haabjerg Sogn for 30 Aar siden.
Et Bondebryllup i Raabjerg Sogn
Et Bøndergods's Tilstand for 150 Aar siden. Uddrag af Friisholt Birkethings Protokol.
Et digterhjem i Vridsløselille : om H.V. Kaalunds virke ved fængslet 1859-1881
Et Dokument fra Ørregaard.
Et gammelt Haandskrift om den fra Anders Rasmussen, Bonde i Byen Balslev i Fyen, stammende Balslevske Slægt, samt Levnetsbeskrivelser af Professor Luja i Odense, Magister Jens Balslev i Tommerup og Consistorialraad Rasmus Balslev i Haarslev, meddelte efter vedkommendes egenhændige Optegnelser.
Et godt liv - trods alt
Et Guds Barns Fornøyelse i Gud aff den 73. Psalme v. 25. 26. udi en Liigprædiken, der den erlige dyderige oc meget Gudfryctige Matrone Mette Claus-daatter [Walter], den Høy-Aerbare oc Velfornemme Mands Borgemester Lauritz Jørgensens Kiæriste nu salige Hustru udi en meget folckeriig Forsamling bleff hæderligen bestæd til sit Sofvekammer oc Hvilestæd udi Nyborg Kircke d. 9. Julii Aar 1669.
Et hidtil ukendt Arbejde af Viborg-Bispen Knud Mikkelssøn.
Et levnedsforløb - og to slægter
Et levnedsforløb - og to slægter. Slægtstavler og basismateriale.
Et lidet Bidrag til D. Niels Hemmingsens Historie.
Et lidet Tillæg til Skolelærer Rasmus Sørensens Levnetsløb.
Et lille Omrids af Elieser Gads Liv (1771-1838) : Efter mundtlige Beretninger og Erindring fortalt af hans næstældste Datter : Udførligere omarbejdet 1870 i Gauerslund Præstegaard.
Et lille stykke kulturhistorie : Peder Kroghs erindringer 1827-54
Et Livs Erindringer.
Et Livs Roman : Charlotte Oehlenschläger.
Et nordslesvigsk Hjem gjennem 100 Aar : Erindringer fra Aasgaard.
Et paatænkt Fæstnings- og Byanlæg ved Hals.
Et Par Blade af Matz Jensen Prommus og hans Descendenters Historie.
Et Par Breve med Oplevelser og Livsbetragtning (ca. 1857-67)
Et par glimt fra en krig
Et Provstevalg i Sokkelunds Herred 1805.
Et skinsygedrab på en 16 årig pige i Gundslev på Falster 21/7-1811 / En kommenteret beretning om en krigsretssag.
Et Slægtsminde for Albert Philip La Cour og Henriette Vilhelmine La Cour.
Et Stykke dansk Haandværks- og Fabrikshistorie. Slægterne Gamst og Caspersen.
Et ynckelig og u-hørlig Et forfærdelig og gruelig Mord Er udi Helsingør forøvet af et Qvindfolk, som udi 6 Aar i Løsagtighed aflede hvert Aar et Barn, og saa snart hun havde fød Barnet bragte hun det af Live, hvilcket visselig er skeet, Og da hun nu havde fød det siette og sidste Barn og dræbt det, kunde Guds Langmodighed icke længer fordrage Syndsens Mangfoldighed, og Synderindens Siæl at omkomme, saa at det blev aabenbaret med hende, hvorom denne Viise giver udførlig Beretning.
Etatsraad Jørgen Elers og Elers' Collegium : i Anledning af Tohundred-Aars-Jubilæet den 29. November 1891
Etatsraad og Landkommissær Johan Monrad's Selvbiografi (1638-1692) : udgivet efter Originalhaandskriftet af S. Birket Smith.
Etatsraad, Borgemester Nicolai Christian Carøe og hans Slægt.
Etatsråd E. M. Møller og hans efterslægt.
Etnologisk interviewteknik
Ett massmedium för folket : studier i de allmänna kungörelsernas funktion i 1700-talets samhälle
Evald Tang Kristensen og M. A. S. Lund, Evald Steen Steensen Blichers Liv og Gjerning, kortelig fremstillet : "Udg. i Hundredaaret efter hans Fødsel"..
Eventyret i Antarktis.
Ewalds Levnet, mest efter hans egne Meddelelser.
F. E. Petersens Descendenter.
F. L. Hansens hjemstavnsbog
Fabritius sølv og guld : Mestre og svende : Recepter og arbejder.
Factum abseiten des Hochfürstl. Braunschweig-Lüneburgischen Geheimen Raths, Herrn Gottfried von Wedderkop ... wieder die Frau Georgine Henriette Dorothee und Fräul. Juliane Philippine Eustachie, Geschwistere, Baronesses von Schlitz, genannt von Goertz, ... in puncto einer, ... in dem Adelichem Guthe Gelting erlangten ... Pfand-Gerechtigkeit ...
Fahs / nr. 1 - 1. årgang - december 1987. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 1 - 10. årgang - februar 1996. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 1 - 11. årgang - marts 1997. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 1 - 12. årgang - marts 1998. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 1 - 13. årgang - januar 1999. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 1 - 14. årgang - januar 2000. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 1 - 15. årgang - februar 2001. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 1 - 16. årgang - februar 2002. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 1 - 17. årgang - februar 2003. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 1 - 18. årgang - februar 2004. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 1 - 3. årgang - maj 1989. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 1 - 4. årgang - april 1990. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 1 - 5. årgang - februar 1991. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 1 - 6. årgang - april 1992. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 1 - 7. årgang - april 1993. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 1 - 8. årgang - marts 1994. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 1 - 9. årgang - marts 1995. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 2 - 10. årgang - august 1996. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 2 - 11. årgang - april 1997. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 2 - 12. årgang - maj 1998. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 2 - 13. årgang - april 1999. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 2 - 14. årgang - april 2000. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 2 - 15. årgang - april 2001. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 2 - 16. årgang - april 2002. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 2 - 2. årgang - maj 1988. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 2 - 3. årgang - september 1989. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 2 - 4. årgang - september 1990. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 2 - 5. årgang - maj 1991. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 2 - 6. årgang - august 1992. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 2 - 8. årgang - april 1994. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 2 - 9. årgang - september 1995. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 3 - 10. årgang - november 1996. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 3 - 11. årgang - september 1997. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 3 - 12. årgang - september 1998. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 3 - 13. årgang - august 1999. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 3 - 14. årgang - august 2000. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 3 - 15. årgang - august 2001. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 3 - 16. årgang - august 2002. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 3 - 2. årgang - september 1988. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 3 - 3. årgang - oktober 1989. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 3 - 4. årgang - oktober 1990. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 3 - 5. årgang - september 1991. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 3 - 7. årgang - september 1993. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 3 - 9. årgang - november 1995. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 3-4 - 6. årgang - november 1992. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 4 - 10. årgang - december 1996. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 4 - 11. årgang - november 1997. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 4 - 12. årgang - december 1998. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 4 - 13. årgang - november 1999. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 4 - 14. årgang - november 2000. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 4 - 15. årgang - november 2001. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 4 - 16. årgang - december 2002. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 4 - 2. årgang - december 1988. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 4 - 5. årgang - december 1991. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Fahs / nr. 4 - 7. årgang - november 1993. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
Falck'erne af Tønsberg og Risør
Faldborg Sogn.
Falster Minder : I. Idestrup.
Falsteriana : indeholdende Nye Bidrag til Christian Falsters Historie og Udvalg af hans danske Brevvexling.
Falsterske retsbetjentarkiver indtil 1919. Foreløbige arkivregistraturer udgivet af Landsarkivet for Sjælland
Falsterske retsbetjentarkiver indtil 1919. Foreløbige arkivregistraturer udgivet af Landsarkivet for Sjælland
Familie og Folcheskattens Mandtal til 1ste January 1696 over Tiise Sogn
Familie og Folcheskattens Mandtal til 1ste January 1696 over Vrensted Sogn
Familie-Journalen / Udklip med mærkedage 1913-1919
Familie-Journalen / Udklip med mærkedage 1920-1924
Familielegenden - om Ellen Møllers oprindelse og opvækst
Familien (von) Cappelen i Norge og Danmark /
Familien Abelsted En gren av Christiania-slegten Leuch : Genealogisk-personalhistoriske oplysninger.
Familien Arnesen [Holst] fra Slesvig-Holstein
Familien Baden : Efterretninger om Ernst von Badens Efterkommere
Familien Berth.
Familien Blichfeld I : Stamtavler over de i Danmark nulevende Familier af Navnet Blichfeld eller Blichfeldt.
Familien Blom fra Hurum : en Slægtebog, affattet paa Grundlag af de af Rigsarkivar H.J. Huitfeldt-Kaas i Personalhistorisk Tidsskrift IV meddelte Stamtavler over Familien.
Familien Bohn fra Rønne.
Familien Bonnevie i Danmark og Norge 1714-1930.
Familien Bonnevie i Norge og Danmark : 1715-1900 : Stamtavle
Familien Brorsen fra Nordborg
Familien de Coninck.
Familien Dinsen.
Familien Estrup gennem 250 år 1705-1955 : Rytterbonde i Estrup, Ø. Hornum sogn Christen Poulsens mandlige descendens
Familien Estrup gennem 300 år : 1705-2002 : rytterbonde i Estrup, Øster Hornum sogn, Christen Poulsens efterslægt i mandslinjerne : med tillæg: hospitalsforstander Laurits Carl Constantin Estrups efterkommere, konseilspræsident Jacob Brønnum Scavenius Estrups efterkommere og aner
Familien Fibiger.
Familien Friis fra Stenstrup.
Familien Glad i Norge
Familien Glahns Slægtebog.
Familien Gravesen gennem 200 Aar.
Familien Hagerup i Danmark og Norge.
Familien Hals
Familien Hjort.
Familien Holm : stamtavle
Familien Holm til Eskjær
Familien Hornhaver i Frederiksværk 1756-1830 /
Familien Hostrup fra Mariager
Familien Jantzen fra Drenderupgård.
Familien Krøyers Slægtebog Særtryk af arkiv for Genealogi og Heraldik
Familien Langs Stamtavle.
Familien Leschly i Danmark og Norge.
Familien Lichtenberg i 200 År : biografiske Oplysninger om Familien.
Familien Lind : En Stamtavle over Slægten.
Familien Lütken. (Den adelige og borgerlige Green, samt en Deel af Spindesiden).
Familien Munck med de tre Roser i Skjoldet.
Familien Münter's Stamtavle
Familien Neckelmanns Slægtsbog, med Familievaaben, Biografier, Genealogi, Stamtavle, samt 208 Billeder og Portrætter
Familien Neumann.
Familien Nyegård på Frederikskilde : (1811-1862)
Familien Nyholm : Stamtavle over navnets bærere og spindelinjernes første led.
Familien Olriks Slægtebog. Trykt som Manuskript.
Familien Opffer.
Familien Paulli II : Tillæg til Emil Paullis Familien Paulli.
Familien Paulli.
Familien Petersen fra Aventoft / Optegnelser om Slægten.
Familien Philipsen i Pilestræde : Forfædre og Efterkommere
Familien Rasmussen fra Lemming
Familien Rehling
Familien Rosenkrantz's Historie. I. Fra de ældste Tider til Begyndelsen af det 16de Aarhundrede.
Familien Rosenkrantz's Historie. II. Erik Ottesen Rosenkrantz's Efterkommere c. 1500-1550.
Familien Schaldemose /
Familien Sebbelov.
Familien Strøyberg 1662-1920 : Trykt som Manuskript for Familiens Medlemmer i Anledning af 125 Aars Dagen for Apoteker Cencelliraad, Ridder Christopher Strøybergs Fødsel.
Familien Tørsleff. Stamtavle over Efterkommere af Hans Vincentsen Tørsleff til Estruplund - død 1765.
Familien Vett og von Vett efter Familiens Optegnelser.
Familien Vieths Slægtebog.
Familien Visby.
Familien Wellmanns Stamtavle og tre Sødskende Wellmanns Ahnetavle.
Familierne „Trellund“ og „Baggesen“.
Familierne Klov og Lehrmann.
Familierne Livbjerg/Bøvling : En nordvestjysk familiesaga
Familierne Lodberg og Krarup : Biskop Christen Jensen Lodbergs Familieforhold til den Krarup'ske Slægt.
Familjeliv.
Familjen Lund fra Bregninge og Bjergsted i Holbæk Amt. Med et Tillæg om Præsten Severin Thørches Descendenter.
Fanny Fang : en bibliografi /
Fanø-Slægten Warrers ældste Led
Farfars historie
Farmor fortæller : Barndom og Ungdomsaar
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger 1896-1946
Fængselskrøniken : en historisk beskrivelse om hr Jens Grand /
Færgeforlis: Sundssøre - Hvalpsund. 23. september 1792.
Fæste- og brøderegister Haderslev herred 1698
Fæste- og brøderegister Haderslev herred 1699
Fæste- og brøderegister Haderslev herred 1700
Fæste- og brøderegister Haderslev herred 1701
Fæste- og brøderegister Tyrstrup herred 1698
Fæste- og brøderegister Tyrstrup herred 1699
Fæste- og brøderegister Tyrstrup herred 1700
Fæste- og brøderegister Tyrstrup herred 1701
Fæstebonde i Nørre Tulstrup Christen Andersens dagbog 1786-1797.
Fæstebonden i Sædding Christen Jespersen Kierkegaard's Efterslægt.
Fæstebønderne i Odsherred : studier over sociale og økonomiske forhold ca. 1750-1800
Fæstebreve Morsø 1680 - 1799
Fæstebreve Rødslet godsarkiv 1775 - 1783
Fæsteprotokol Borreby gods 1719-1782
Fæsteprotokol for Sebberkloster 1776-1913
Fæsteprotokol Rønnebæksholm – kun Rønnebæk 1727-1825
Fæstning og Fristed : Fredericia-Interiører med Figurer 1760-1820
Fem oldeforældres aner : Slægtsstudier 1991-2003
Femten Aar i Udlandet 1864-1879.
Femten ars Virksomhed. Det danske Sprog- og Litteraturselskab. Stiftet 29. April 1911.
Ferdinand og Caroline : en beretning om Prinsen der nødig ville være Konge af Danmark.
Ferslew-Slægten fra Skagen samt Oversigtstavler over andre Ferslew-Slægter : 1-2..
Festprogram til Brylluppet i Arninge den 8de septb. 1854, hørsommeligst fræmbåret for det hæderlige Brudepar. [Rygtitel: Slægten Barfod].
Festskrift : Ankerhus Seminarium 100 år.
Festskrift i anledning af De Forenede Sjællandske Sygekassers 50 Aars Jubilæum : 23. November 1877 - 1927.
Festskrift i Anledning af Musikforeningens Halvhundredaarsdag : Udg. af Musikforeningen.
Festskrift til Astrid Friis på halvfjerdsårsdagen den 1. august 1963
Festskrift til Johan Hvidtfeldt : på halvfjerdsårsdagen 12. december 1978
Festskrift til Julius Petersen ved hans 70-Aars Fødselsdag 29. December 1910.
Festskrift til K.G. Kaaber
Festskrift til Niels Oxenvad
Festskrift til Vagn Dybdahl
" Festskrift udgivet af Københavns universitet i anledning af Hans majestæt kongens fødselsdag 11. marts 1952. I. Søren Holm: Søren Kierkegaards Historiefilosofi.
" Festskrift udgivet af Københavns universitet i anledning af Hans majestæt kongens fødselsdag.11. marts 1954.
Festskrift udgivet af Københavns universitet i anledning af universitetes aarsfest. November 1936. J. Oskar Andersen: Paulus Helie I, Ungdom og uddannelse c. 1485-1519 og Universitetsaarene 1519-1522
Fibiger : Slægtens ældste : Hoftrompeterens Gren : Hofviolonens Gren : Stadsmusikantens Gren
Filantrop og Skribent : brogede Minder fra et begivenhedsrigt Liv i Ind-og Udland.
Filmfortegnelser 2 - Brandforsikrings og Brandtaxationsprotokoller m.m. indtil ca. 1872.
Filmfortegnelser 4 - Kirkebøger indtil 1891. 2. udgave.
Filolog- og Magister-Stat.
Findbuch der Bestände Abt. 51 bis Abt. 55 : Abt 51 Regierungen der Herzogtümer während der Erhebung 1848-185 : Abt. 52 Dänische Immediatkommission zur gemeinsamen Regierung der Herzogtümer in Sonderburg 1848-1849 : Abt. 53 Landesverwaltung für das Herzogtum Schleswig 1849-1851 und Dänischer Regierungskommissar 1850-1851 : Abt. 54 Oberste Zivilbehörde für das Herzogtum Holstein in Kiel 1851-1852 : Abt. 55 Militärische Behörden der Erhebungszeit 1848-1851 /
Fire fynske Bøndersønner : Litteraturhistoriske Levnedsskildringer af Rasmus Nyerup - Rasmus Rask - N. M. Pedersen - Rasmus Nielsen.
Firmaet C. Licht 1875-1925 : En Levnedsskildring af dets Grundlægger og en Oversigt over dets Arbejder gennem 50 aar
Fiskerlejet i Tisvildeleje
Fjaltring sognepræst, tvist med forgængerens enke 06.07.1677
Fjordmark eller Østrupgaards Inddæmning. Et Stykke nordfynsk Kulturhistorie.
Flådemalerens Bo. Kgl. flådemaler Andreas Nielsen Bergsøe's dødsboskifte i 1757.
Flensborgeren Mester Hans Lund, Hofpræst i Rusland og siden Præst i Magleby ved Skjelskør.
Flensborgeren, Professor Christian Paulsens Dagbøger.
Flynderupgård Museet : Vejledning.
Folk och kulturer : En vägledning till kulturantropologiska, etnologiska och folkloristiska bibliografier
Folk og beboelser i Stadil
Folk og beboelser i Vedersø
Folk og Kultur 1977.
Folk og Kultur 1979.
Folk og Kultur 1980.
Folk og Kultur 1984.
Folk og Kultur 1985.
Folk og Kultur 1986.
Folk og Kultur 1987.
Folk og Kultur 1988.
Folk og Kultur 1989.
Folk og Kultur 1990.
Folk og Kultur 1991.
Folk og Kultur 1992.
Folk og Kultur 1993.
Folk og Kultur 1994.
Folk og Kultur 1995.
Folk og Kultur 1996.
Folk og Kultur 1997.
Folk og Kultur 1998.
Folk og minder fra København, Anden Årgang.
Folk og minder fra Nordsjælland - 31. årgang - 1976
Folk og minder fra Nordsjælland - 32. årgang - 1977
Folk og minder fra Nordsjælland - 33. årgang - 1978
Folk og minder fra Nordsjælland - 34. årgang - 1979
Folk og minder fra Nordsjælland - 35. årgang - 1980
Folk og minder fra Nordsjælland - 36. årgang - 1981
Folk og minder fra Nordsjælland - 37. årgang - 1982
Folk og minder fra Nordsjælland - 38. årgang - 1983
Folk og minder fra Nordsjælland - 39. årgang - 1984
Folk og minder fra Nordsjælland - 40. årgang - 1985
Folk og minder fra Nordsjælland - 41. årgang - 1986
Folk og minder fra Nordsjælland - 42. årgang - 1987
Folk og minder fra Nordsjælland - 43. årgang - 1988
Folk og minder fra Nordsjælland - 44. årgang - 1989
Folk og minder fra Nordsjælland - 45. årgang - 1990
Folk og minder fra Nordsjælland - 46. årgang - 1991
Folk og minder fra Nordsjælland - 47. årgang - 1992
Folk og minder fra Nordsjælland - 48. årgang - 1993
Folk og minder fra Nordsjælland - 49. årgang - 1994
Folk og minder fra Nordsjælland - 50. årgang - 1995
Folk og minder fra Nordsjælland - 51. årgang - 1996
Folk og minder fra Nordsjælland - 52. årgang - 1997
Folk og minder fra Nordsjælland - 53. årgang - 1998
Folk og minder fra Nordsjælland - 54. årgang - 1999
Folk og minder fra Nordsjælland 2000 - 55. årgang.
Folk og minder fra Nordsjælland 2001 - 56. årgang.
Folke- og boligtællingen 1. januar 1981 / A1 / København, Frederiksberg, Hovedstadsregionen.
Folke- og boligtællingen 1. januar 1981 / A12 / Ringkøbing Amtskommune
Folke- og boligtællingen 1. januar 1981 / A14 / Viborg Amtskommune
Folke- og boligtællingen 1. januar 1981 / A2 / Københavns Amtskommune
Folke- og boligtællingen 1. januar 1981 / A3 / Frederiksborg Amtskommune
Folke- og boligtællingen 1. januar 1981 / A4 / Roskilde Amtskommune
Folke- og boligtællingen 1. januar 1981 / A5 / Vestsjællands Amtskommune
Folke- og boligtællingen 1. januar 1981 / A6 / Storstrøms Amtskommune
Folke- og boligtællingen 1. januar 1981 / A7 / Bornholms Amtskommune
Folke- og boligtællingen 1. januar 1981 / A8 / Fyns Amtskommune
Folke- og boligtællingen 1. januar 1981 / A9 / Sønderjyllands Amtskommune
Folke- og boligtællingen 1. januar 1981 A10 Ribe amt
Folke- og boligtællingen 1. januar 1981 A11 Vejle amtskommune
Folke- og boligtællingen 1. januar 1981 A13 Aarhus amtskommune
Folke- og boligtællingen 1. januar 1981 A15 Nordjyllands amtskommune
Folke- og boligtællingen 1. januar 1981 L1 Landstabelværk
Folke- og boligtællingen 1. januar 1981 L3
Folke- og boligtællingen 1. januar 1981 Pendling
Folkekirurgi i Thy.
Folkeliv i Ods Herred
Folkemængde og administrativ Inddeling 1945. La Population 1945 et la division administrative.
Folkemængden i Magleby sogn 1800-1836
Folkeminder fra Nordborg og Oksbøl Sogne.
Folkeminder og traditionsforskning. (Omslag v. Evald Thøgersen)
Folkeregistre : historie, lovgrundlag og benyttelse af de kommunale folkeregistre
Folkesagn og gamle Fortællinger fra Ketting Sogn.
Folkestyre i by og på land : danske kommuner gennem 150 år
Folketælling Holstebro 1748
Folketælling Ringkøbing 1748
Folketælling Varde 1748
Folketingsårbog 1956-57
Folketingsårbog 1959-60.
Folketingsårbog 1963-64.
Folketingsårbog 1967-68.
Folketingsårbog 1968-69.
Folketingsårbog 1953-54
Folketingsårbog 1957-58
For 30 Aar siden : Rejseminder.
For storslået indsats : 15 slægtshistoriske beretninger
For venner som kan tale og tie / Folketingsmand Anders Tanges breve til købmand Rasmus Winckler 1873-83.
Forældremyndighed og samværsret : afgivet af en arbejdsgruppe under justitsministeriet.
Forbrydelse og straf : en arkivudstilling.
Foreløbig Oversigt over Slægten Lomholt.
Foreningen Danmarks Folkeminder igennem 25 Aar
Foreningsarkiver: Skoleforeningen.
Foreningsarkiver. Vælgerforeningen for Nordslesvig og dens forskellige underafdelinger.
Foreningshistorie og retsbetjentarkiver.
Forfædrene til skomagermester i Kerteminde Christian Clausen.
Forgotten fragments of the history of an old Jewish family
Forhandlingsprotokol for Dronninglund Sogneforstanderskab. 1842 – 1858.
Forhandlingsprotokol for Dronninglund Sogneraad. 1858 – 1870. Sogneforstanderskabet.
Forordning om Adskilligt, som i Henseende til Daaben bliver at iagttage - Kjøbenhavn, den 30te Mai 1828.
Forpagter Lars Jørgensen's Efterkommere.
Forsamlingshuse i Nordsjælland.
Forskellige arkiver : (X-arkiver)
Forslag til Odense Skolevæsens Omordning
Forsøg paa og Bidrag til Broagerlands Historie
Forsøg til en beskrivelse over Ringe sogn.
Forsørget og forfulgt / om offentlig forsorg på landet i første halvdel af 1800-tallet
Forsvarets arkiver. Vejledning og oversigt. 1. Hæren 1660-1980.
Fortællinger og Sagn om Søndernissum Sogn.
Fortællinger om gammelt sjællandsk bondeliv
Fortegnelse med tilføiede biografiske Notitser over de i Tidsrummet 1825-1872 fra Sorø dimitterede Studenter.
Fortegnelse over afdøde bibliotekar Josef Fischers litterære publikationer.
Fortegnelse over alle køreberettigede Motorkøretøjer efter 1. Oktober d. A. [1918]
Fortegnelse over Arkivet paa Dragsholm - Registratur.
Fortegnelse over Danmarks Breve fra Middelalderen med Udtog af de hidtil utrykte. 2. Række. 1. Bind (1451-1466).
Fortegnelse over Danmarks Breve fra Middelalderen med Udtog af de hidtil utrykte. 2. Række. 2. Bind (1467-1478).
Fortegnelse over Danmarks Breve fra Middelalderen med Udtog af de hidtil utrykte. 2. Række. 3. Bind (1479-1488).
Fortegnelse over Danmarks Breve fra Middelalderen med Udtog af de hidtil utrykte. 2. Række. 4. Bind (1489-1496).
Fortegnelse over Danmarks Breve fra Middelalderen med Udtog af de hidtil utrykte. 2. Række. 5. Bind (1497-1504).
Fortegnelse over Danmarks Breve fra Middelalderen med Udtog af de hidtil utrykte. 2. Række. 6. Bind (1505-1510).
Fortegnelse over Danmarks Breve fra Middelalderen med Udtog af de hidtil utrykte. 2. Række. 7. Bind (1511-1513 Febr. 20. Udaterede Breve. Tilføjelser og Rettelser.)
Fortegnelse over Danmarks Breve fra Middelalderen med Udtog af de hidtil utrykte. 2. Række. 8. Bind (Oplysninger om Arkiver, om Historikere og Samlere m. fl. og om Haandskriftsamlinger.)
Fortegnelse over Danmarks Breve fra Middelalderen med Udtog af de hidtil utrykte. 2. Række. 9. Bind. (Navneregistre.)
Fortegnelse over dansk slægtslitteratur 1973-1979
Fortegnelse over danske Landbrugskandidater : deres Virksomhed og Adresser.
Fortegnelse over danske og norske Officerer fra 1648-1814 - Navneliste.
Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere fra 1648-1814 - Aa-Arbi - Bd 1-1
Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere fra 1648-1814 - Arbo-Baur - Bd 1-2
Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere fra 1648-1814 - Baus-Bez - Bd 1-3
Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere fra 1648-1814 - Bi-Bos - Bd 2-1.
Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere fra 1648-1814 - Bot-Brunne - Bd 2-2.
Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere fra 1648-1814 - Brunni-Bø - Bd 2-3.
Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere fra 1648-1814 - C-Dam - Bd 3-1
Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere fra 1648-1814 - Dan-Dø - Bd 3-2
Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere fra 1648-1814 - E-Fine- Bd 3-3
Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere fra 1648-1814 - Finn-Fø - Bd 3-4
Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere fra 1648-1814 - Ga-Grat - Bd 4-1
Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere fra 1648-1814 - Grau-Hagem - Bd 4-2
Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere fra 1648-1814 - Hages-Hay Bd 4-3.
Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere fra 1648-1814 - He-Heyd - Bd 5-1
Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere fra 1648-1814 - Heye-Holst - Bd 5-2
Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere fra 1648-1814 - Holst-Hø - Bd 5-3
Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere fra 1648-1814 - I-Kes - Bd 6-1.
Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere fra 1648-1814 - Kern-Krage - Bd 6-2
Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere fra 1648-1814 - Krags-Kø - Bd 6-3.
Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere fra 1648-1814 - La-Lis - Bd 6-4.
Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere fra 1648-1814 - Lit-Lø - Bd 6-5.
Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere fra 1648-1814 - Ma-Melda - Bd 7-1
Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere fra 1648-1814 - Melde-Mome - Bd 7-2
Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere fra 1648-1814 - Momm-Münn - Bd 7-3
Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere fra 1648-1814 - Müns-Nob - Bd 7-4
Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere fra 1648-1814 - Noi-O - Bd 7-5
Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere fra 1648-1814 - Pa-Pie - Bd. 8-1.
Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere fra 1648-1814 - Pig-Pø - Bd. 8-2.
Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere fra 1648-1814 - Q-Ra - Bd. 8-3.
Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere fra 1648-1814 - Re-Rig - Bd 9-1
Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere fra 1648-1814 - Rii-Rosi - Bd 9-2
Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere fra 1648-1814 - Rosk-Rø - Bd 9-3
Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere fra 1648-1814 - Sa-Scha - Bd 9-4
Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere fra 1648-1814 - Sche-Schli - Bd. 10-1.
Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere fra 1648-1814 - Schlo-Schro - Bd. 10-2.
Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere fra 1648-1814 - Schru-Schw - Bd. 10-3
Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere fra 1648-1814 - Schü-Siv - Bd. 10-4.
Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere fra 1648-1814 - Sk-Stic - Bd 11-1
Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere fra 1648-1814 - Stie-Sø - Bd 11-2
Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere fra 1648-1814 - Ta-To - Bd 11-3
Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere fra 1648-1814 - Tr-U - Bd 11-4
Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere fra 1648-1814 - Von-Ø- Bd. 12-4.
Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere fra 1648-1814 - Wa-Weni - Bd. 12-1.
Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere fra 1648-1814 - Wenn-Winl - Bd. 12-2.
Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere fra 1648-1814 - Winsa-Wol - Bd. 12-3.
Fortegnelse over de 143 Studenter, som i 1844 ere blevne immatrikulerede som akademiske Borgere ved Kjøbenhavns Universitet og Sorø Akademi.
Fortegnelse over de i 1820 ved Kjøbenhavns Universitet indskrevne Studenter [ved 40-års jubilæet 1860].
Fortegnelse over de i 1821 ved Kjøbenhavns Universitet indskrevne Studenter [ved 40-års jubilæet 1861].
Fortegnelse over de i Aaret 1850 til Kjøbenhavns Universitet dimitterede Studenter. 26. Oktober 1875.
Fortegnelse over de i Kjøbenhavn i Året 1853 af Cholera bortdøde Personer indeholdende disses Navne, Stand, Alder og Dødsdag.
Fortegnelse over de paa Læsø værende Gaarde og Huse, deres Nummer i Panteregistret, Gammelskat og Hartkorn, samt Eiere Affattet i Septber. 1854
Fortegnelse over de paa Læsø værende Stæder, deres Nummer, gammelt og nyt Hartkorn, samt Beboere
Fortegnelse over den danske personalhistoriske Literatur fra ældste Tid til 1830 : efter Samlingerne i det store kongelige Bibliothek og Universitetsbibliotheket i Kjøbenhavn samt Karen Brahes Bibliothek i Odense.
Fortegnelse over en Samling Portraiter af Danske, Norske og Holstenere, som Boghandler Carl Reitzel lader bortsælge ....
Fortegnelse over forbeholdte navne.
Fortegnelse over Godsarkivet paa Kongsdal - Registratur.
Fortegnelse over Hagestedgaards Godsarkiv - Registratur.
Fortegnelse over Hartkornsbrugere paa Læsøe 1833
Fortegnelse over Havebrugskandidater udgaaede fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 1865-1910.
Fortegnelse over københavnske gadenavne, der er forandrede eller nedlagte ca. 1800-1931
Fortegnelse over Løvenborg Arkiv - Registratur.
Fortegnelse over rigsdagsmand Gustav Johannsen (d. 1901) og svigersønnen, folketingsmand Johan Ottosen (d. 1904), deres privatarkiver.
Fortegnelse over samtlige fynske Landbrug paa 2 Tdr. Hartkorn og derover. Samlet paa Grundlag af Opgivelser fra Amtstuerne og Godskontorerne.
Fortegnelse over samtlige, efter afholdt Examen artium, ved Kjøbenhavns Universitet i October Maaned 1828 indskrevne Studenter.
Fortegnelse over samtlige, efter afholdt Examen artium, ved Kjøbenhavns Universitet i October Maaned 1828 indskrevne Studenter.
Fortegnelse over Sæbygaards Privat- og Godsarkiv - Registratur.
Fortegnelse over Selchausdal Arkiv - Registratur.
Fortegnelse over Sjællands Stednavne /
Fortegnelse over Skiverne i Helsingørs Kong. Priv. Skydeselskab 1767-1930 samt en Liste over Fuglekongerne.
Fortegnelse over stednavne i Ålborg Amt /
Fortegnelse over stednavne i Århus og Skanderborg Amter /
Fortegnelse over Stednavne i de sønderjyske Landsdele /
Fortegnelse over stednavne i Hjørring Amt /
Fortegnelse over stednavne i Randers Amt /
Fortegnelse over stednavne i Ribe Amt /
Fortegnelse over stednavne i Ringkøbing Amt /
Fortegnelse over stednavne i Thisted Amt /
Fortegnelse over stednavne i Vejle Amt /
Fortegnelse over stednavne i Viborg Amt /
Fortegnelse over Stednavne paa Lolland, Falster, Fyn og Bornholm.
Fortegnelse over Studenter fra 1881 udgivet ved 50 Aars Jubilæet den 27. Juni 1931.
Fortegnelse over Studenterne fra 1830, der ere examinerede ved Universitetet og Sorø Academi : Til Halvhundrede-Aars Festen den 27de Oktober 1880.
Fortegnelse over Studenterne fra 1840 med velvillig Bistand af Sagkyndige.
Fortegnelse over Studenterne fra 1842, med nogle Oplysninger.
Fortegnelse over Studenterne fra 1861. Ved Mindefesten den 21. September1886.
Fortegnelse over Studenterne fra 1862. Ved Jubilæet den 14. September 1887.
Fortegnelse over Studenterne fra Aaret 1838 ved Kjøbenhavns Universitet og Sorø Academi : Opgjørelse til Jubilæet 18 September 1888.
Fortegnelse over Studenterne fra Aaret 1852. Affattet til Jubilæet 1877.
Fortegnelse over Studenterne fra Aaret 1853. Affattet til Jubilæet 1878.
Fortegnelse over Studenterne fra Aaret 1856. Ved Mindefesten 1881.
Fortegnelse over Studenterne fra Aaret 1858. Affattet til Jubilæet 1883.
Fortegnelse over Studenterne fra Aaret 1860. Affattet i Anledning af Jubilæet 1885.
Fortegnelse over Vallø Stiftskontors Arkiv - Registratur.
Fortid og Nutid 2001-3 : Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie : September 2001 3. hefte Side 169-249.
Fortid og Nutid 2002-2 : Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie : Juni 2002 Hefte 2 Side 81-160.
Fortid og Nutid 2009-1 : Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie : Marts 2009. Hefte 1. S. 1-80.
Fortid og Nutid december 1996. 4.hf.
Fortid og Nutid december 1998. 4.hf.
Fortid og Nutid december 1999. 4.hf.
Fortid og Nutid december 2000. 4.hf.
Fortid og Nutid december 2001. 4.hf.
Fortid og Nutid december 2002. 4.hf.
Fortid og Nutid december 2004. 4.hf.
Fortid og Nutid december 2005 4. hf.
Fortid og Nutid juni 1998. 2.hf.
Fortid og Nutid juni 1999. 2.hf.
Fortid og Nutid juni 2000. 2.hf.
Fortid og Nutid juni 2001. 2.hf.
Fortid og Nutid 1918, 2. bd., 5-6. hæfte :
Fortid og Nutid 1918, 2. bd., 7-8. hæfte :
Fortid og Nutid 1920. 3.bd. 5-8.hf.
Fortid og Nutid 1921, 4. bd., hæfte 1-3.
Fortid og Nutid 1923, 4. bd., hæfte 4-8
Fortid og Nutid 1924, 5. bd., hæfte 1-2.
Fortid og Nutid 1924, 5. bd., hæfte 3-8.
Fortid og Nutid 1925, 6. bd., hæfte 1-4.
Fortid og Nutid 1926, 6. bd., hæfte 5-8.
Fortid og Nutid 1927, 7. bd., hæfte 1.
Fortid og Nutid 1928, 7. bd., hæfte 2.
Fortid og Nutid 1929, 8. bd., hæfte 1.
Fortid og Nutid 1929, 8. bd., hæfte 2.
Fortid og Nutid 1930, 8. bd., hæfte 3.
Fortid og Nutid 1930, 8. bd., hæfte 4.
Fortid og Nutid 1931, 9. bd., hæfte 1.
Fortid og Nutid 1931, 9. bd., hæfte 2.
Fortid og Nutid 1932, 9. bd., hæfte 3-4.
Fortid og Nutid 1933, 10. bd., hæfte 1-2.
Fortid og Nutid 1934, 10. bd., hæfte 3.
Fortid og Nutid 1934, 10. bd., hæfte 4.
Fortid og Nutid 1938. 12. bd. 3. - 4. hf.
Fortid og Nutid 1939. 13. bd. 1. hf.
Fortid og Nutid 1939. 13. bd. 2. hf.
Fortid og Nutid 1940. 13.bd. 3.-4.hf.
Fortid og Nutid 1941. 14. bd. 1.hf.
Fortid og Nutid 1941. 14. bd. 2. hf.
Fortid og Nutid 1942. 14. bd. 4. hf.
Fortid og Nutid 1943. 15.bd. 1.hf.
Fortid og Nutid 1943. 15.bd. 2.hf.
Fortid og Nutid 1944. 15.bd. 3.hf.
Fortid og Nutid 1944. 15.bd. 4.hf.
Fortid og Nutid 1945. 16.bd. 1-2.hf.
Fortid og Nutid 1946. 16.bd. 3.hf.
Fortid og Nutid 1946. 16.bd. 4.hf.
Fortid og Nutid 1947. 17.bd. 1-2.hf.
Fortid og Nutid 1948. 17.bd. 3.hf.
Fortid og Nutid 1949. 18.bd. 1.hf.
Fortid og Nutid 1950. 18.bd. 2.hf.
Fortid og Nutid 1951. 18.bd. 3.hf.
Fortid og Nutid 1952. 18.bd. 4.hf.
Fortid og Nutid 1954. 19. bd., 1. hf.
Fortid og Nutid 1955. 19.bd. 2.hf.
Fortid og Nutid 1955. 19.bd. 3.hf.
Fortid og Nutid 1956. 19.bd. 4.hf.
Fortid og Nutid 1957. 20.bd. 1.hf.
Fortid og Nutid 1957. 20.bd. 2. hf.
Fortid og Nutid 1958. 20.bd. 3. hf.
Fortid og Nutid 1958. 20.bd. 4. hf.
Fortid og Nutid 1959. 20.bd. 5. hf.
Fortid og Nutid 1959. 20.bd. 6.hf.
Fortid og Nutid 1959. 20.bd. 7.hf.
Fortid og Nutid 1960. 21.bd. 1.hf.
Fortid og Nutid 1960. 21.bd. 2.hf.
Fortid og Nutid 1961. 21. bd., 3.hf.
Fortid og Nutid 1961. 21. bd., 4.hf.
Fortid og Nutid 1962. 21. bd. 5. hf.
Fortid og Nutid 1962. 21.bd. 6.hf.
Fortid og Nutid 1963-1 : Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie : Bind II Hefte 1 Side 1-80 1963.
Fortid og Nutid 1963. 22.bd. 2.hf.
Fortid og Nutid 1964-3/4 : Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie : Bind XXII Hefte 2/4 Side 157-276 1964..
Fortid og Nutid 1964-5 : Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie : Bind XXII Hefte 5 Side 277-356.
Fortid og Nutid 1965-6 : Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie : Bind XXII Hefte 6 Side 357 375-452.
Fortid og Nutid 1965-7 : Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie. 1965. Bind XXII. Hefte 7. Side 453-560.
Fortid og Nutid 1966-2 : Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie. 1966. Bind XXIII. Hefte 2. Side 97-176.
Fortid og Nutid 1967-3 : Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie. 1967. Bind XXIII. Hefte 3. Sid 177-272.
Fortid og Nutid 1967. 23.bd. 4.hf.
Fortid og Nutid 1968. 23.bd. 5/6.hf.
Fortid og Nutid 1969-1 : Tidsskift for kulturhistorie og lokalhistorie. 1969. Bind XXIV. Hefte 1. Side 1-120.
Fortid og Nutid 1969-2 : Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie. Bind XXIV. Hefte 2. Side 121-208.
Fortid og Nutid 1970. 24.bd. 4.hf.
Fortid og Nutid 1971. 24.bd. 5.hf.
Fortid og Nutid 1971. 24.bd. 6.hf.
Fortid og Nutid 1972. 25.bd. 1-2.hf.
Fortid og Nutid 1973. 25.bd. 3-4.hf.
Fortid og Nutid 1974. 25. bd. 5-6. hf.
Fortid og Nutid 1975. 26. bd. 1-2. hf.
Fortid og Nutid 1976. 26. bd. 3. hf.
Fortid og Nutid 1976. 26. bd. 4. hf.
Fortid og Nutid 1977. 27. bd. 1. hf.
Fortid og Nutid 1977. 27. bd. 2. hf.
Fortid og Nutid 1978. 27. bd. 3. hf.
Fortid og Nutid 1978. 27. bd. 4. hf.
Fortid og Nutid 1979 - 28. bd. 1. hf.
Fortid og Nutid 1979 - 28. bd. 2. hf.
Fortid og Nutid 1980 - 28. bd. 3. hf.
Fortid og Nutid 1980. 28.bd. 4.hf.
Fortid og Nutid 1981. 29.bd. 1.hf.
Fortid og Nutid 1981. 29.bd. 2.hf.
Fortid og Nutid 1982. 29. bd. 4. hf.
Fortid og Nutid 1982. 29.bd. 3.hf.
Fortid og Nutid 1983. 30. bd. 1. hf.
Fortid og Nutid 1983. 30. bd. 2. hf.
Fortid og Nutid 1983. 30. bd. 3. hf.
Fortid og Nutid 1983. 30. bd. 4. hf.
Fortid og Nutid 1984. 31. bd. 1. hf.
Fortid og Nutid 1984. 31.bd. 2.hf.
Fortid og Nutid 1984. 31.bd. 3.hf.
Fortid og Nutid 1984. 31.bd. 4.hf.
Fortid og Nutid 1985. 32.bd. 1.hf.
Fortid og Nutid 1985. 32.bd. 2.hf.
Fortid og Nutid 1985. 32.bd. 3.hf.
Fortid og Nutid 1985. 32.bd. 4.hf.
Fortid og Nutid 1986. 33.bd. 1.hf.
Fortid og Nutid 1986. 33.bd. 2.hf.
Fortid og Nutid 1986. 33.bd. 3.hf.
Fortid og Nutid 1986. 33.bd. 4.hf.
Fortid og Nutid 1987. 34.bd. 1.hf.
Fortid og Nutid 1987. 34.bd. 2.hf.
Fortid og Nutid 1987. 34.bd. 3.hf.
Fortid og Nutid 1987. 34.bd. 4.hf.
Fortid og Nutid 1988. 34.bd. 2.hf.
Fortid og Nutid 1988. 35.bd. 1.hf.
Fortid og Nutid 1988. 35.bd. 3.hf.
Fortid og Nutid 1988. 35.bd. 4.hf.
Fortid og Nutid 1989. 36.bd. 1.hf.
Fortid og Nutid 1989. 36.bd. 2.hf.
Fortid og Nutid 1989. 36.bd. 3.hf.
Fortid og Nutid 1989. 36.bd. 4.hf.
Fortid og Nutid 1990. 1.hf.
Fortid og Nutid 1990. 2.hf.
Fortid og Nutid 1990. 3.hf.
Fortid og Nutid 1990. 4.hf.
Fortid og Nutid 1991. 1.hf.
Fortid og Nutid 1991. 2.hf.
Fortid og Nutid 1991. 3.hf.
Fortid og Nutid 1991. 4.hf.
Fortid og Nutid 1992. 1.hf.
Fortid og Nutid 1992. 2.hf.
Fortid og Nutid 1992. 3.hf.
Fortid og Nutid 1992. 4.hf.
Fortid og Nutid 1993. 2.hf.
Fortid og Nutid 1993. 3.hf.
Fortid og Nutid 1993. 4.hf.
Fortid og Nutid 1993. Hefte 1 : Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie
Fortid og Nutid 1994 1.hf. : marts, Side 1-96
Fortid og Nutid 1994 2.hf. : Juni, Side 97-224
Fortid og Nutid 1994 3.hf. : oktober, side 225-328.
Fortid og Nutid 1994. 4.hf.
Fortid og Nutid 1995. 1.hf.
Fortid og Nutid 1995. 2.hf.
Fortid og Nutid 1995. 3.hf.
Fortid og Nutid 1995. 4.hf.
Fortid og Nutid 1996-3 : Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie : Oktober 1996. 3. hefte. Side 179-270.
Fortid og Nutid 1997-1 : Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie : Marts 1997. 1. hefte. Side 1-80.
Fortid og Nutid 1997-2 : Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie : Maj 1997. 2. hefte. Side 81-152.
Fortid og Nutid 1997-3 : Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie. Oktober 1997. 3. hefte. Side 153-235.
Fortid og Nutid 1997-4 : Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie : November 1997. 4. hefte. Side 237-328.
Fortid og Nutid 1998-1 : Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie : Marts 1998. 1. hefte. Side 1-80.
Fortid og Nutid 1998-3 : Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie. Oktober 1998. 3. hefte. Side 169-256.
Fortid og Nutid 1999-3 : Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie. Oktober 1999. 3. hefte. Side 169-256.
Fortid og Nutid 2 - juni 2005
Fortid og Nutid 2 - juni 2006
Fortid og Nutid 2 - juni 2007
Fortid og Nutid 2 - juni 2008
Fortid og Nutid 2 - juni 2009
Fortid og Nutid 2000-1 : Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie : Marts 2000. 1. hefte. Side 1-88.
Fortid og Nutid 2000-3 Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie. September 2000. 3.hefte. Side 169-248.
Fortid og Nutid 2001-1 : Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie : Marts 2001. 1. hefte. Side 1-88.
Fortid og Nutid 2002-1 : Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie : Marts 2002. 1. hefte. Side 1-80.
Fortid og Nutid 2002-3 : Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie : September 2002 3.hefte Side 161-242.
Fortid og Nutid 2003-1 : Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie : Marts 2003. 1. hefte Side 1-80.
Fortid og Nutid 2003-2 : Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie : Juni 2003 2. hefte Side 81-160
Fortid og nutid 2003. 3.hf.
Fortid og nutid 2003. 4.hf.
Fortid og Nutid 2004-1 : Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie. Marts 2004. 1. hefte. Side 1-80.
Fortid og Nutid 2004-2 : Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie. Juni 2004. 2. hefte. Side 1-80.
Fortid og Nutid 2005-1 : Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie : Marts 2005. 1. hefte. Side 241-320.
Fortid og Nutid 2006-1 : Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie. Marts 2006. Hefte 1. Side 1-80.
Fortid og Nutid 2007-1 : Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie. Marts 2007. Hefte 1. Side 1-80.
Fortid og Nutid 2008-1 : Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie. Marts 2008. Hefte 1. Side 1-80
Fortid og Nutid 3 - september 2005
Fortid og Nutid 3 - september 2006
Fortid og Nutid 3 - september 2007
Fortid og Nutid 3 - september 2008
Fortid og Nutid 3 - september 2009
Fortid og Nutid 4 - december 2006
Fortid og Nutid 4 - december 2007
Fortid og Nutid 4 - december 2008
Fortid og Nutid 4 - december 2009
Fortid og Nutid juni 1996. 2.hf.
Fortid og Nutid Register til bind I - XVII, 1914-1948.
Fortid og Nutid-1999-1 : Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie : Marts 1999. 1. hefte. Side 1-88.
Fortidsnyt på Halsnæs, nr. 64, 2008
Fortifikations-Etaterne og Ingenieurkorpset 1684-1884. Organisatorisk Oversigt, udarbeidet i Anledning af 200-Aarsdagen, den 6te November 1884, for den danske Fortifikations-Etats Oprettelse.
Fortifikations-Etaterne og Ingenieurkorpset 1684-1893. Personalhistorisk Oversigt, udarbeidet i Anledning af 200-Aarsdagen, den 6te November 1884, for den danske Fortifikations-Etats Oprettelse.
Fotografer i og fra Danmark til og med år 1920. A-J.
Fotografer i og fra Danmark til og med år 1920. K-Å.
Før det dages : Minder fra Halvfemserne.
Førslevdegnens optegnelser : optegnelsesbog for degnen Anders Jensen Kier 1667-1693
Fr. G. Knudtzon - Ungdomsdage / Memoirer og breve XLIX
Fra Aggersborg til Østerby
Fra Ahasverus til Landsbybørnene.
Fra anstalt til bofællesskab : åndssvageforsorgens bygningshistorie 1855-1990
Fra arkiv og museum / 1ste Bind.
Fra arkiv og museum / 2det bind.
Fra Brænde Aaens inderste Kilder : En historisk og topografisk Udredning.
Fra dansk empires bygningshistorie : arkitekt Johan Andreas Meyer 1783-1822
Fra Danske Byer og Sogne - Nysted og omegn : Historiske og personalhistoriske Oplysninger om Land og By.
Fra Danskhedens Kamp i Sønderjylland
Fra Darum sogn : Ribe herred, Ribe amt.
Fra de 8 sogne : Bidrag til Tyrstrup Herreds Historie
Fra den gamle latinskole i Middelfart.
Fra det gamle Gilleleje 1934
Fra det gamle Gilleleje 1935
Fra det gamle Gilleleje 1936
Fra det gamle Gilleleje 1937
Fra det gamle Gilleleje 1938
Fra det gamle Gilleleje 1939
Fra det gamle Gilleleje 1941
Fra det gamle Gilleleje 1942
Fra det gamle Gilleleje 1943
Fra det gamle Gilleleje 1944
Fra det gamle Gilleleje 1945
Fra det gamle Gilleleje 1946
Fra det gamle Gilleleje 1947
Fra det gamle Gilleleje 1948
Fra det gamle Gilleleje 1949
Fra det gamle Gilleleje 1950
Fra det gamle Gilleleje 1951
Fra det gamle Gilleleje 1952
Fra det gamle Gilleleje 1953
Fra det gamle Gilleleje 1954
Fra det gamle Gilleleje 1955
Fra det gamle Gilleleje 1956-1957
Fra det gamle Gilleleje 1959
Fra det gamle Helsingør
Fra det gamle Middelfart I.
Fra det gamle Middelfart II : Kirken.
Fra det nu forsvundne Birkerød : fra billedsamlingen i Birkerød Lokalhistoriske Forening og Arkiv
Fra Dybbøl Sogn.
Fra Ege Tved til Egtved : Med Bøsse og Medestang
Fra en Landsbydegns Erindringer.
Fra forrige Aarhundrede : Kulturelle og litterære Hændelser : Af Familiepapirer.
Fra Fortid og nutid : en antologi
Fra Fortid og Nutid. Erindringer fra mine Discipelaar. 1845-49.
Fra Fredensborg til Athen - Memoirer og breve VIII : Fragment af en kvindes liv.
Fra Frederiksborg amt Årbog 1958
Fra Frederiksborg amt Årbog 1955.
Fra Frederiksborg Amt, Aarbog 1906
Fra Frederiksborg Amt, Aarbog 1907
Fra Frederiksborg Amt, Aarbog 1908
Fra Frederiksborg Amt, Aarbog 1909
Fra Frederiksborg amt, Aarbog 1910
Fra Frederiksborg amt, Aarbog 1911
Fra Frederiksborg amt, Aarbog 1912
Fra Frederiksborg amt, Aarbog 1913
Fra Frederiksborg Amt, Aarbog 1914
Fra Frederiksborg Amt, Aarbog 1916
Fra Frederiksborg Amt, Aarbog 1917
Fra Frederiksborg Amt, Aarbog 1919
Fra Frederiksborg Amt, Aarbog 1920
Fra Frederiksborg Amt, Aarbog 1921
Fra Frederiksborg Amt, Aarbog 1922
Fra Frederiksborg Amt, Aarbog 1927
Fra Frederiksborg Amt, Aarbog 1929
Fra Frederiksborg Amt, Aarbog 1930
Fra Frederiksborg Amt, Aarbog 1932
Fra Frederiksborg Amt, Aarbog 1934
Fra Frederiksborg Amt, Aarbog 1935
Fra Frederiksborg Amt, Aarbog 1936
Fra Frederiksborg Amt, Aarbog 1939 II
Fra Frederiksborg Amt, Aarbog 1941
Fra Frederiksborg Amt, Aarbog 1944
Fra Frederiksborg Amt, Aarbog 1945.
Fra Frederiksborg Amt, Aarbog 1946.
Fra Frederiksborg Amt, Aarbog 1947
Fra Frederiksborg Amt, Aarbog 1948
Fra Frederiksborg Amt, Aarbog 1949.
Fra Frederiksborg amt, Aarbøger for 1906-1909 [register]
Fra Frederiksborg amt, årbog 1951
Fra Frederiksborg amt, årbog 1952
Fra Frederiksborg amt, årbog 1953
Fra Frederiksborg Amt, Årbog 1956.
Fra Frederiksborg amt, Årbog 1957 : Naturfredning i Frederiksborg Amt
Fra Frederiksborg amt, Årbog 1959 / St. Olai Kirke Helsingør
Fra Frederiksborg amt, Årbog 1960.
Fra Frederiksborg amt, Årbog 1961 : Mine Vandringer i Sjælland i Juni 1797.
Fra Frederiksborg amt, årbog 1962
Fra Frederiksborg amt, Årbog 1963. Omkring Frederiksborgs Brand 17. December 1859.
Fra Frederiksborg amt, årbog 1964
Fra Frederiksborg amt, Årbog 1965
Fra Frederiksborg amt, Årbog 1966. Udskiftningen af krongodset i Nordsjælland.
Fra Frederiksborg amt, Årbog 1967.
Fra Frederiksborg amt, Årbog 1970.
Fra Frederiksborg amt, årbog 1971.
Fra Frederiksborg amt, årbog 1972.
Fra Frederiksborg amt, årbog 1973.
Fra Frederiksborg amt, årbog 1974.
Fra Frederiksborg amt, årbog 1975.
Fra Frederiksborg amt, årbog 1976.
Fra Frederiksborg amt, årbog 1977.
Fra Frederiksborg amt, årbog 1978.
Fra Frederiksborg amt, årbog 1979.
Fra Frederiksborg amt, årbog 1980.
Fra Frederiksborg amt, årbog 1981.
Fra Frederiksborg amt, årbog 1982.
Fra Frederiksborg amt, årbog 1983
Fra Frederiksborg amt, årbog 1984.
Fra Frederiksborg amt, årbog 1985.
Fra Frederiksborg amt, årbog 1986.
Fra Frederiksborg amt, årbog 1987. Særudgave af ”Kulsvierlandet”.
Fra Frederiksborg amt, årbog 1988. Landboliv Nordsjælland gennem 200 år
Fra Frederiksborg amt, årbog 1989.
Fra Frederiksborg amt, årbog 1990.
Fra Frederiksborg amt, årbog 1991.
Fra Frederiksborg amt, årbog 1994.
Fra Frederiksborg amt, årbog 1995.
Fra Frederiksborg amt, årbog 1998.
Fra Frederiksborg amt, årbog 1999.
Fra Frederiksborg amt, årbog 2000.
Fra Frederiksborg amt, årbog 2001.
Fra Frederiksborg amt, årbog 2003.
Fra Frederiksborg amt, årbøger for 1952, 1953, 1954, 1955 [register]
Fra Frederiksborg Amt, Årbøger for 1964, 1965, 1966, 1967 [register]
Fra Frederiksborg Amt. Register til årbøgerne 1906-2000.
Fra Fyens Fortid : Samlinger og Studier : Andet Bind.
Fra Fyens Fortid : Samlinger og Studier : Fjerde Bind.
Fra Fyens Fortid : Samlinger og Studier : Første Bind.
Fra Fyens Fortid : Samlinger og Studier : Tredie Bind.
Fra gamle Dage i Elsø Sogn.
Fra gammel dansk til ny svensk ret : den retlige forsvenskning i de tabte territorier 1645-1683
Fra Genforeningstiden : Konge og Hær.
Fra Grønland til Stillehavet : Bind 1. Rejser og Mennesker fra 5. Thule-Ekspedition 1921-24.
Fra Grønland til Stillehavet : Bind 2. Rejser og Mennesker fra 5. Thule-Ekspedition 1921-24.
Fra H. C. Andersens Barndoms- og Ungdomsliv.
Fra H. F. Ewalds Skoledage.
Fra Himmerland og Kjær Herred 1912, 1913, 1914
Fra Himmerland og Kjær Herred 1915, 1916, 1917
Fra Himmerland og Kjær Herred 1918, 1919, 1920
Fra Himmerland og Kjær Herred 1921, 1922, 1923
Fra Himmerland og Kjær Herred 1924, 1925, 1926
Fra Himmerland og Kjær Herred 1930, 1931, 1932.
Fra Himmerland og Kjær Herred 1933, 1934, 1935.
Fra Himmerland og Kjær Herred 1936, 1937.
Fra Himmerland og Kjær Herred 1938.
Fra Himmerland og Kjær Herred 1939, 1940.
Fra Himmerland og Kjær Herred 1949,1950
Fra Himmerland og Kjær Herred 1951 - XL..
Fra Himmerland og Kjær Herred 1952 - XLI.
Fra Himmerland og Kjær Herred 1927.
Fra Himmerland og Kjær Herred 1928.
Fra Himmerland og Kjær Herred 1929.
Fra Himmerland og Kjær Herred 1941,1942
Fra Himmerland og Kjær Herred 1943, 1944
Fra Himmerland og Kjær Herred 1945-1946
Fra Himmerland og Kjær Herred 1947,1948
Fra Himmerland og Kjær Herred 1953, 1954
Fra Himmerland og Kjær Herred 1955 - XLIV
Fra Himmerland og Kjær Herred 1956
Fra Himmerland og Kjær Herred 1957.
Fra Himmerland og Kjær Herred 1958.
Fra Himmerland og Kjær Herred 1959.
Fra Himmerland og Kjær Herred 1960.
Fra Himmerland og Kjær Herred 1961
Fra Himmerland og Kjær Herred 1962
Fra Himmerland og Kjær Herred 1963
Fra Himmerland og Kjær Herred 1964
Fra Himmerland og Kjær Herred 1965
Fra Himmerland og Kjær Herred 1966
Fra Himmerland og Kjær Herred 1967.
Fra Himmerland og Kjær Herred 1968.
Fra Himmerland og Kjær Herred 1969
Fra Himmerland og Kjær Herred 1970
Fra Himmerland og Kjær Herred 1971.
Fra Himmerland og Kjær Herred 1972.
Fra Himmerland og Kjær Herred 1973.
Fra Himmerland og Kjær Herred 1974.
Fra Himmerland og Kjær Herred 1975.
Fra Himmerland og Kjær Herred 1976
Fra Himmerland og Kjær Herred 1977.
Fra Himmerland og Kjær Herred 1978.
Fra Himmerland og Kjær Herred 1979.
Fra Himmerland og Kjær Herred 1980.
Fra Himmerland og Kjær Herred 1981.
Fra Himmerland og Kjær Herred 1982.
Fra Himmerland og Kjær Herred 1983
Fra Himmerland og Kjær Herred 1984.
Fra Himmerland og Kjær Herred 1985.
Fra Himmerland og Kjær Herred 1986.
Fra Himmerland og Kjær Herred 1987.
Fra Himmerland og Kjær Herred 1988.
Fra Himmerland og Kjær Herred 1989.
Fra Holbæk Amt : 1959 / Historiske årbøger / 53. Bind. XV Bind 4. Årgang
Fra Holbæk Amt : Historiske årbøger / 54. Bind. 1960. XVI Bind. I Årgang.
Fra Holbæk Amt : Historiske årbøger / 55. Bind. XVI Bind. 2. Årgang. 1961.
Fra Holbæk Amt : Historiske årbøger / 58. Bind. XVII Bind I. Årgang. 1964.
Fra Holbæk Amt : topografisk-historiske Skildringer.
Fra Holbæk amt / Historiske Aarbøger / 45. bind. XIV Binds 1. Aargang 1952
Fra Holbæk amt. 1919. Historiske Aarbøger XIII
Fra Holbæk amt. Historiske Aarbøger 52. Bind. 1958.
Fra Holbæk amt. Historiske Aarbøger XI Bind I. Aargang. 1942.
Fra Holbæk amt. Historiske Aarbøger 43 Bind. XIII Binds 3. Aargang. 1950.
Fra Holbæk amt. Historiske Aarbøger II, 1908.
Fra Holbæk amt. Historiske Aarbøger III, 1909.
Fra Holbæk amt. Historiske Aarbøger IV, 1910.
Fra Holbæk Amt. Historiske Aarbøger IX Binds 2. Aargang 1937
Fra Holbæk Amt. Historiske Aarbøger IX Binds 3. Aargang 1938.
Fra Holbæk Amt. Historiske Aarbøger V Binds 2. Aargang 1924
Fra Holbæk amt. Historiske Aarbøger V, 1911.
Fra Holbæk amt. Historiske Aarbøger VI, 1912
Fra Holbæk amt. Historiske Aarbøger VII, 1913.
Fra Holbæk amt. Historiske Aarbøger VIII, 1914.
Fra Holbæk Amt. Historiske Aarbøger X Binds 1. Aargang 1939
Fra Holbæk Amt. Historiske Aarbøger X Binds 2. Aargang 1940
Fra Holbæk Amt. Historiske Aarbøger XI Binds 3. Aargang 1944
Fra Holbæk Amt. Historiske Aarbøger XII Binds 1. Aargang 1945
Fra Holbæk amt. Historiske Aarbøger XIV. 1920.
Fra Holbæk Amt. Historiske Aarbøger XVI. 1922.
Fra Holbæk Amt. Historiske Aarbøger XVII. 1923.
Fra Holbæk amt. Historiske Aarbøger XXI. VI Binds II Aarg. 1927.
Fra Holbæk amt. Historiske Aarbøger, 1907.
Fra Holck til Krak : Vejviseren og dens Udgivere gennem 175 Aar.
Fra Hørup Sogn.
Fra hukommelsens myretue.
Fra Hvide til Hundevad : et studium over slægterne Hvide (1000-1300), Juel og Krummedige (1300-1400), Boye og Boysen (1500-1700), Arnkiel (1500-1700), Lauritzen (1650-1750), Hundevad (1500-1900), samt korrektioner og rettelser
Fra Klejtrup Sogn : Bidrag til Belysning af himmerlandsk Bondekultur i 70erne.
Fra Klinte og Grindløse Sogne.
Fra Kornerup og Svogerslev.
Fra købmandsgård til koncern : Korn- og Foderstof Kompagniet 1896-1996
Fra Køng sogn: Huse og gårde med udgangspunkt i Holte
Fra Køng sogn: Huse og gårde med udgangspunkt i Højbjerg ejerlaug
Fra Køng sogn: Huse og gårde med udgangspunkt i Højrup
Fra Kyst til Kyst : Overfartstedet Sønderjylland-Fyn gennem Tiderne
Fra lemmestiftelse til moderne plejehjem /
Fra Lemvig til Thalia : teatererindringer.
Fra Lysgaard Herred.
Fra min Barndom og Ungdom.
Fra min Bitte-Tid : En kulturhistorisk Selvbiografi.
Fra min Samtid
Fra min Silkeborg-tid
Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1929
Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1930
Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1931
Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1933
Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1935
Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1937
Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1938
Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1939
Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1940
Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1943
Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1944
Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1946
Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1947
Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1948
Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1949
Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1950.
Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1951.
Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1952.
Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1953.
Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1954.
Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1955.
Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1956.
Fra Nationalmuseets Arbejdsmark - 1957.
Fra Nær og Fjærn : Tidsbilleder i Breve 1841-1872.
Fra Notmark Sogn.
Fra Nybøl herred og sogn.
Fra Oehlenschlægers Kreds. Biografier.
Fra rektor Krafts tid.
Fra Ribe Amt 1952-1955
Fra Ribe Amt 1956-1959
Fra Ristinge Overdrev : et Blad af Langelands Historie.
Fra Selde sogn: Lindum ejerlaug i Selde sogn
Fra slægten Henningsen i Lyngkrog i Vejrum til Hans Peter Wilhelm Nielsen og hans efterkommere.
Fra Starup Sogn (Skads Herred) : spredte Træk af et Hedesogns Historie
Fra stavnsbånd til vore dage, bind 1 : Skildringer af Nordsjællands kulturhistorie
Fra stavnsbånd til vore dage, Skildringer af Nordsjællands kulturhistorie, 2. bind: Handel, Haandværk, Fiskeri
Fra Studekørsel til Motordrift : nogle Optegnelser om Gellerup Sogn.
Fra Thorshavn til Frederiksholm Kanal.
Fra tiggerstav til alderdomsunderstøttelse - Det offentlige fattigvæsens udvikling i by og på land indtil 1891 - Arkivudstilling arrangeret af Det sjællandske Landsarkiv i samarbejde med Københavns Stadsarkiv.
Fra Trangraven til Langerak - en epoke i Grønlandstrafikken
Fra Ulkebøl Sogn.
Fra Vejby Sogn 1942 : Aarsskrift for Vejby Sogns Hjemstavnssamfund
Fra Vejby Sogn 1943 : Aarsskrift for Vejby Sogns Hjemstavnssamfund
Fra Vellev Sogn : Bidrag til dets Beskrivelse.
Fra Vester- og Nørre Horne Herreder : Historiske og topografiske Efterretninger
Fra Viborg amt - 1935.
Fra Viborg amt - 1937.
Fra Viborg amt - 1941
Fra Viborg amt - 1946
Fra Viborg amt - 1967
Fra Viborg amt - 1971.
Fra Viborg amt - 1972 Årbog .
Fra Viborg amt - 1974 Årbog .
Fra Viborg amt - 1975.
Fra Viborg amt - 1976.
Fra Viborg amt - 1977.
Fra Viborg amt - 1978.
Fra Viborg amt - 1979
Fra Viborg amt - 1980
Fra Viborg amt - 1981
Fra Viborg amt - 1983
Fra Viborg amt - 1984
Fra Viborg Amt - 1985.
Fra Viborg amt - 1986 : Bonden, kirken og skolen præsteindberetninger 1773-74 fra Viborg stift om helligdagenes forsømmelse og skoleforholdene på landet.
Fra Viborg amt - 1987
Fra Viborg amt - 1988
Fra Viborg amt - 1989
Fra Viborg amt - 1990
Fra Viborg Amt - 1991
Fra Viborg Amt - 1992
Fra Viborg amt - 1993
Fra Viborg amt - 1994.
Fra Viborg amt - 1995
Fra Viborg amt - 1996
Fra Viborg amt - 1997
Fra Viborg amt - 1999
Fra Viborg Amt 1998.
Fra Viborg Amt 2001.
Fra Viborg Amt 2002.
Fra Viborg Amt 2003. 68. årgang
Fra Viborg Amt 2004. 69. årgang
Fra Viborg amt 2005. 70. årgang
Fra Viborg amt 2006. 71. årgang
Fra Viborg amt 2009. 74. årgang
Fra Viborg-egnen 2007. 72. årgang
Fra Viborg-Egnen 2012. 77. årgang
Fra Viborg-Egnen 2015. 80. årgang
Fra viborgske Arkiver.
Fransk-reformert Kirkebog Fredericia : Døde februar 1722 - marts 1749
Fransk-reformert Kirkebog Fredericia 1722-1760
Fransk-reformert Kirkebog, Fredericia Fødte - december 1721- december 1749
Fransk-reformert Menighed Fredericia, Afskrift kolonilister 1720
Frantz Dahl.
Frantz Dahl. Dansk Retsvidenskabs Historiker - 25. oktober 1869 - 21. december 1937.
Frantz Henrich Müller : Den kongelige danske Porcelænsfabriks Stifter.
Frantz Henrich Müllers selvbiografi
Franz Tunder und Dietrich Buxtehude : Ein biographischer Versuch.
Fræ mi bet'te Ti' å ong Daw, Minder og Oplevelser fra Sydvestsalling
Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening 1994.
Fredericia 1650-1760 : Studier og Omrids.
Fredericia-Kolonien : Vort lille Frankrig.
Frederik Adolph, Greve af Holstein : en biografisk Fremstilling
Frederik Christian, Hertug af Augustenborg (1755-1814) : En monografisk Skildring.
Frederik Julius d'Orignys Dagbog over Begivenhederne under de spanske Troppers Ophold i og ved Roskilde 1808 ved G. L. Wad.
Frederik Münter. I. Første og andet halvbind. Et mindeskrift.
Frederik Rostgaard og hans Samtid
Frederik Rostgård og bøgerne.
Frederik Stang og Georg Sibbern : V. Den politiske korrespondanse mellom Frederik Stang og Georg Sibbern 1862-1871. Juni 1867 - juli 1869
Frederik Stang og Georg Sibbern : VI. Den politiske korrespondanse mellom Frederik Stang og Georg Sibbern 1862-1871. August 1869 - oktober 1871.
Frederik V. Hegel - 1. bind - Hans forgængere og hans slægt
Frederik V. Hegel - 2. bind : Breve til ham og fra ham
Frederik Vl og Anders Sandøe Ørsted i 1826 : En aktmæssig Fremstilling.
Frederiksberg kommunestyre 1857-1957.
Frederiksberg.
Frederiksbergs Historie I.
Frederiksbergs Historie II.
Frederiksbergs Historie III.
Frederiksborg Amt : Sjette Stykke af de danske Provindsers Beskrivelse i oekonomisk Henseende.
Frederiksborg Amt i litteraturen : en bibliografi
Frederiksborg Amts Landboforening : 1843 - 7. Februar - 1943.
Frederiksborg Amts Spare- og Laanekasse 1842 - 18. januar - 1942.
Frederiksborg Amts Spare- og Laanekasse 1842-1942.
Frederiksborg Amts Stednavne
Frederiksborg Amtsråds Arkiv 1842-1935.
Frederiksborg Statsskoles Historie 1630-1830 : med en Oversigt over Skolens nyere Historie
Frederikssund Andels Svineslagteri's regnskab for 55. driftsår
Frederikssund Andels-Svineslagteri 1894-1944
Frederikssunds jernbanestationer, stationsforstandere og lokale ledere 1879-2000
Frederikssunds og Købstaden Slangerups Historie / Bind 1
Frederikssunds og Købstaden Slangerups Historie / Bind 2
Fremmed arbejdskraft i Danmark før 1. verdenskrig : en arkivudstilling.
Fremragende danske Bønder før og nu. Små Livsskildringer og Tidsbilleder.
Friderich Bagger til Julskov : et Levnedsløb med Tidsbilleder fra det 18. Aarhundrede.
Friedrich Christian Lesser (1692 - 1754) und seine Vorfahren, insbesondere die Pfarrerfamilien Maior, Rothmaler und Sagittarius und die Familien Neefe und Stromer
Frilandsmuseet : Nationalmuseets 7. afdeling. Vejleder. I
Frilandsmuseet : Nationalmuseets 7. afdeling. Vejleder. II
Friskolefolk
Friskolefolk. Første Bind.
Friskolelærer Hansen-Brøndsted. En Levnedstegning. Træk af "Hjemly" og Gravvænge Friskolers Historie.
Fritz Syberg.
Frøbel og Montessori.
Frøken Zahle som ung Lærerinde.
Frørup Sogns Historie.
Fru Eline Gøyes Jordebog med tilhørende Brevuddrag
Fru Gytha Thorlacius' Erindringer fra Island i Årene 1801-1815
Fugle-hans fra Helsinge
Fuglekongeskiver fra Næstved 1797-1846
Fugleskydningsselskabet for Vordingborg og Omegn 1788-1988
Fuglslev : en by og dens historie
Fund og forskning i Det kongelige biblioteks samlinger / Bind 41 - 2002.
Fund og forskning i Det kongelige biblioteks samlinger / Bind 42 - 2003.
Fund og forskning i Det kongelige biblioteks samlinger / Bind 43 - 2004.
Fund og forskning i Det kongelige biblioteks samlinger / Bind 44 - 2005.
Fund og forskning i Det kongelige biblioteks samlinger / Bind 49 - 2010.
Fundation for det kongelige Stift Walløe, i Sjelland : Kjøbenhavn den 14de Mai 1838..
Fundats for Caspar Peter Bügels Familiestiftelse og stamtavle over Caspar Peter Bügels efterkommere.
Fussingø Gods fæsteprotokol 1719-1868, register
Fyens historiske herregaarde / Bd. 1 Broholm
Fyens Stifts Biskopper efter Reformationen.
Fynboer : Fortællinger fra Landet.
Fyns guvernements arkiv 1815-1848
Fyns Stifts Kirkebøger. Arkivregistratur.
Fynsk herregårdsliv : grevskabet Gyldensteen og dets bestyrelse 1750-1770
Fynsk Hjemstavn 1928.
Fynsk Hjemstavn 1929.
Fynsk Hjemstavn 1930.
Fynsk Hjemstavn 1931.
Fynsk Hjemstavn 1932.
Fynsk Hjemstavn 1933.
Fynsk Hjemstavn 1934.
Fynsk Hjemstavn 1935.
Fynsk Hjemstavn 1936.
Fynsk Hjemstavn 1937.
Fynsk Hjemstavn 1938.
Fynsk Hjemstavn 1939.
Fynsk Landsbyliv i gamle Dage : Gaardmand Kristian Andersen fortæller.
Fynske Aarbøger - 1939 I
Fynske Aarbøger - 1940 I-2
Fynske Aarbøger - 1941 I-3
Fynske Aarbøger - 1962-64. VIII. Fyns Stifts Præstehistorie IV ved Aage Dahl
Fynske årbøger - 1956 - VI-1
Fynske årbøger - 1957 - VI-2
Fynske årbøger - 1959 - VII-1
Fynske årbøger - 1960 - VII-2
Fynske årbøger - 1961 - VII-3
Fynske årbøger - 1981.
Fynske Bønders Liv i forrige Aarhundredes Midte.
Fynske Byer og deres Mænd. X bind.
Fynske Forbrydere og Forbryderbander.
Fynske minder / 1982.
Fynske minder / 1983.
Fynske minder / 1987.
Fynske Sagn.
Fynske standure - og deres mestre o. 1700 - o. 1850 / Del 1
Fynske standure - og deres mestre o. 1700 - o. 1850 / Del 2
Fysioterapeutuddannelsen i København 100 år i gode hænder en historisk fortælling
G.E.C.Gad : 1830 - 25.september - 1930 : et mindeskrift ved hundredårs-dagen for hans fødsel.
Gadefortegnelse for København med angivelse af distriktsbogstav og statistisk kontors rodenummer
Gadegårdsslægten fra Vestermarie
Gamle Aalborghuse i Tekst og Billeder.
Gamle Breve
Gamle danske bøndergårde.
Gamle danske Minder i Folkemunde : Folkeeventyr, Folkeviser, Folkesagn og andre Rester af Fortidens Digtning og Tro, som de endnu leve i det danske Folks Erindring /
Gamle Erindringer af Seneca Otto v. Falkenskjold, dansk General.
Gamle Gaarde i Randers.
Gamle huse i Svendborg : jævnføringsregister over ejendomsnumre samt grundejerfortegnelse for Svendborg købstads bygrunde 1682-1867.
Gamle jydske Tingsvidner : Saml. og udg. med Oplysninger, Registre og Ordliste / Gave til Universitets Jubilæets Danske Samfund fra G. Stephens.
Gamle Kildevæld : nogle Billeder af Visesangere og Æventyrfortællere
Gamle kjøbenhavnske Huse og Gaarde
Gamle lollandske gaarde /
Gamle lollandske Kirker /
Gamle Minder : Særtryk af Personalhistorisk Tidsskrift, Fjerde række 4 Bind
Gamle Minder eller Træk fra Folkets Liv og Tankesæt fra det syttende og attende Aarhundrede.
Gamle Minder eller Træk fra Folkets Liv og Tankesæt fra det syttende og attende Aarhundrede. II. Stavnsbaandets Dage.
Gamle Minder fra Hammerum Herred
Gamle Minder fra Havnbjerg Sogn.
Gamle Minder fra Svenstrup Sogn.
Gamle Minder.
Gamle Næsgaardianere.
Gamle og nye minder om Brahetrolleborg og omegn
Gamle Optegnelser om Bornholm i svundne Tider : efter hidtil utrykte Kilder
Gamle Sydsjællandske Slægtsnavne - Afskrift af manuskript af Holger Munk (Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv).
Gård nr.19, Lovrup, Døstrup sogn.
Gårde og ejendomme i Kjelstrup
Gårde og Huse i Grønning Sogn. Bind 1.
Gårde og Huse i Grønning Sogn. Bind 2.
Gårde og Huse i Grønning Sogn. Bind 3.
Gårde og Huse i Grønning Sogn. Bind 4.
Gårde og huse på Hannæs
Gårdejer Hans Nissen, Viby, d. 1896 og hustruen Eline Nissen, f. Christiansen, d. 1910 samt gårdejer, landdagsmand og folketingsmand Nis Nissen, Viby, d. 1960.
Gården fra Sønder Sejerslev
Gavnø Kloster og Herregaard fra Aar 1402-1902 : En historisk-topografisk Beskrivelse : Et Jubilæumsskrift.
Gedalia og hans Forfædre : Livs- og Tidsskildringer /
Geheimekonferentsråd Carl Georg Andræ : Andet bind. En biografisk Fremstilling med Bidrag til Belysning af hans Samtidige.
Geheimekonferentsråd Carl Georg Andræ : Første bind. en biografisk Fremstilling med Bidrag til Belysning af hans Samtidige /
Geheimekonferentsråd Carl Georg Andræ : Supplement og personregister. En biografisk Fremstilling med Bidrag til Belysning af hans Samtidige.
Geheimekonferentsråd Carl Georg Andræ : Tredie bind / en biografisk Fremstilling med Bidrag til Belysning af hans Samtidige
Geheimeraadinde Andræs politiske Dagbøger, 1.bind. Udgivne med Bidrag til Belysning af de i Dagbøgerne nævnte Personer og Begivenheder /
Geheimeraadinde Andræs politiske Dagbøger, 2.bind udgivne med Bidrag til Belysning af de i Dagbøgerne nævnte Personer og Begivenheder /
Geheimeraadinde Andræs politiske Dagbøger, 3. bind : udgivne med Bidrag til Belysning af de i Dagbøgerne nævnte Personer og Begivenheder
Gehejmekonferensråd Jonas Collins efterkommere.
Geistlig Calender for aaret 1848.
Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864 : Personalhistoriske Undersøgelser : Bind III Series Pastorum.
Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864, Bind 1 A-K : Personalhistoriske Undersøgelser.
Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864, Bind 2 L-Ø : Personalhistoriske Undersøgelser.
Gemte og glemte Breve : Fru Heibergs skriftlige Efterladenskab.
Genealogica & heraldica report of the 13th International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences in London 31. August - 7. September 1976.
Genealogie der Koyen
Genealogie over Familien Stampe.
Genealogier over adelige og borgerlige Familier, Registre, tillæg og fortegnelse.
Genealogier over adelige og borgerlige Familier. 1. samling, bind 1. A-B
Genealogier over adelige og borgerlige Familier. 1. samling, bind 2, C-G.
Genealogier over adelige og borgerlige Familier. 1. samling, bind 3, H-K.
Genealogier over adelige og borgerlige Familier. 2. samling, bind 1, L-O.
Genealogier over adelige og borgerlige Familier. 2. samling, bind 2, P-S.
Genealogier over adelige og borgerlige Familier. 2. samling, bind 3, T-Ø.
Genealogisk historie over familjen Götze : Den norske og danske linje.
Genealogiske og personalhistoriske Meddelelser.
Genealogiske Oplysninger om Slægter af Navnet Klauman
Genealogiske Optegnelser om Familien Heiberg
Genealogiske Tabeller over europæiske Fyrstehuse i Middelalderen og den nyere Tid
General de Meza i 1864
General de Mezas Krigs-Dagbøger fra Aarene 1849-1851 : Med en Biografi af Generalen.
Generalerne Friderich og Carl von Arenstorff : oplysninger og berigtigelser efter trykte og utrykte kilder
Generallieutenant Jørgen Bjelkes Selvbiografi
Generalmajor C. F. v. Holtens Erindringer.
Generalmajor Johan Peter Købke, 1824-1898.
Generalregistratur 1974.
Genforeningens statspolitiske baggrund : tilblivelsen af Versaillestraktatens slesvigske bestemmelser.
Genforeningsmindesmærkernes Historie.
Gennem 80 år : erindringer fra fremmedherredømmets tid
Gennem Århus i træsko.
Gennem et halvt sekel : Ringsted Andels-svineslagteri 1896-1946
Genremaleri og virkelighed : en kildekritisk analyse over billeder af Chr. Dalsgaard, J. Exner og F. Vermehren
Gentofte Sogn i Fortid og Nutid.
Geologisk fører over Holmsland og dens klit
Georg Christian Saxild : 1811-1. Sept. 1911.
Georg Garde 1856-1945 : Minder om min fader fortalt for hans børnebørn og oldebørn i anledning af hundredårsdagen for hans fødsel.
Georg Heuermann 1723-1768 : Et bidrag til dansk-norsk medicinal- og kulturhistorie.
Georg Zoega : et Mindeskrift
Georgina Samsine Heiberg, født Rørdam, 23. Februar 1808 - 22. Maj 1883. Ved hendes Jordefærd i Frederiksberg Kirke, den 27. Maj 1883.
Gerhard Schøning : En Biographi.
Gertruds Bog : en Mindebog om Gertrud Borberg, født Solitander
Geschichte der Familie Brenner
Giertrud Birgitte Bodenhoffs mysterium og gravrøverierne på Assistens Kirkegård.
Gievningebogen 1. bind: Optegnelser om Gievninge Sogn og Omegn
Gievningebogen 2. bind: Londholm, Skovholmene og Optegnelser om Gjevninge Sogn og Omegn
Gilleleie-præsten Hans Lauritsens Efterkommere
Gilleleje 1488-1988 : en jubilæumsbog udgivet i anledning af Gillelejes 500 års jubilæum : udvalgte artikler fra "Fra det gamle Gilleleje" 1933-1979
Gilleleje Museum 1989 : udgivet i anledning af museets 60-års jubilæum
Gimming bys historie : Landsbyen Gimming gennem 450 år.
Gjellerup Sogns Degnehistorie : samt en lille Fremstilling af Skolevæsenets Udvikling der
Gjøngehøvdingen Svend Poulsen og Snaphanerne : et Bidrag til Snaphanetidens Historie.
Gl. Bakkehus : 1855-ca. 1970.
Gl. Estrup 2001 - årbog for Dansk Landbrugsmuseum og Jyllands Herregårdsmuseum.
Gl. Estrup 2004 - årbog for Dansk Landbrugsmuseum og Jyllands Herregårdsmuseum.
Gladsaxe årbog 1985-86
Glahn-Samfundet, stiftet d. 19. Februar 1917 - bind I
Glahn-Samfundet, stiftet d. 19. Februar 1917 - bind II
Glahn-Samfundet, stiftet d. 19. Februar 1917 - bind III
Glahn-Samfundet, stiftet d. 19. Februar 1917 - bind IV
Glahn-Samfundet, stiftet d. 19. Februar 1917 - bind V
Glahn-Samfundet, stiftet d. 19. Februar 1917 - bind VI
Glahn-Slægten 1971.
Glimt af livet i Hvidovre 1925-40: Familieliv.
Glimt af livet i Hvidovre 1925-40: Fritid og arbejde.
Glimt af livet i Hvidovre 1925-40: Ildløs og kriminalitet.
Glimt af livet i Hvidovre 1925-40: Skolen.
Glimt fra Albertslunds historie : 1996/97.
Glimt fra Skallerup og Vennebjerg Sogne i 1800-tallet
Glostrup Sogns kirkebog 1676-1814, 2. halvbind
Glostrup Sogns kirkebog 1676-1814, 1. halvbind
Glud-Hjarnø Sogns Historie.
Gluud : garverfamilier i København : slægtninge i Bremen / På grundlag af Fritz W. Gluud: Stambog for familien Gluud, 1916.
Godhavn 1893-1943
Godhavn 1893-1993 : Træk af en opdragelsesanstalts historie.
Godsarkiver / Universitetets og Kommunitetets Gods
Godsarkiver på Falster. Registraturer. Bind 10.
Godsarkiver på Lolland, Registraturer, Bind 9
Godsarkiver på Sjælland. Registraturer. Bind 1.
Godsarkiver på Sjælland. Registraturer. Bind 2.
Godsarkiver på Sjælland. Registraturer. Bind 3.
Godsarkiver på Sjælland. Registraturer. Bind 4.
Godsarkiver på Sjælland. Registraturer. Bind 5.
Godsarkiver på Sjælland. Registraturer. Bind 6.
Godsarkiver på Sjælland. Registraturer. Bind 7.
Godsarkiver på Sjælland. Registraturer. Bind 8.
Godsarkiver: De Augustenborgske og Gråstenske godser. Foreløbige arkivregistratur udg. af Landsarkivet for de sønderjyske landsdele.
Godsarkiver: Gram og Nybøl godser : Foreløbige arkivfortegnelser
Godsarkiver: Søgård og Årtoft godser.
Gotisk skrift - Læsebog for begyndere og lidt øvede.
Gotisk skrift : læsning af slægts- og lokalhistoriske kilder
Gøye, Falk Henriksen, til Hvidkilde, og hustru Karen Marqvardsdatter Bille: Pergamentsbreve.
Gråstens ældre historie
Gråstens ældre historie.
Gravskrifter og Inskriptioner i Præstø kirke
Grænseboere :
Græsted-Gilleleje 25 år.
Grættrup ejerlav - Skove ejerlav
Grev C. E. Stolberg-Wernigerode og det danske Hof.
Grevskabet Hardenberg-Reventlows fæstegårde /
Grevskabet Knuthenborgs gårde og huse - Bandholm sogn, brugere og ejere ca. 1750-2000
Grevskabet Knuthenborgs gårde og huse - brugere og ejere ca. 1750-2000. Eksempler på fæstebreve og andre ejendomsdokumenter.
Grevskabet Knuthenborgs gårde og huse - Hillested Sogn, brugere og ejere ca. 1750-2000.
Grevskabet Knuthenborgs gårde og huse - Hunseby sogn - brugere og ejere ca. 1750-2000.
Grevskabet Knuthenborgs gårde og huse - Maribo Ladegaard, brugere og ejere ca. 1750-2000
Grevskabet Knuthenborgs gårde og huse - Østofte Sogn, brugere og ejere ca. 1750-2000,
Grevskabet Knuthenborgs gårde og huse - Stokkemarke Sogn, brugere og ejere ca. 1750-2000.
Grevskabet Vedellsborgs Historie (før Iversnæs, Husbygaard).
Griffenfelds ætlinger.
Grinderslev Kloster og Kirke.
Grindløse sogns befolkning 1.7.1787 - 1.2.1845
Grindløse sogns befolkning frem til 1787
Grindsted Sogn.
Grosserer Niels Brock's og Hustrue Lene Bredal's Testamente.
Grosserer Skjold C.G.E. Børgesen og dr. phil. Frederik C.E. Børgesens slægt.
Grosserer Sophus Julius Grandjean's Forfædre og Efterkommere /
Grundbog i slægtshistorie /
Gudenus - Gräfliche Familien - Sonderdruck aus "Österreichisches Familienarchiv", Band 1.
Gudme Kirke i Fyen og dens Malerier fra 1488.
Guds Børns Lengsel effter de Evige Boliger udi Himmelen, andragen aff den 84. Psalme, der ... Fru Birgitte Rud, Christen Skiels til Wallø, hendis ... Lijgs Begengelse, ... bleff huldet udi Helliggiestes Kircke i Kiøbenhaffn ...
Guldborgland anerne.
Guldsmed Anton Michelsen : Hans Virksomhed og Slægtskabskreds : I Anledning af Hundredaarsdagen for hans Fødsel den 1. Juli 1909 udarbejdet for en Del paa Erindringer i Familien.
Guldsmedeslægten fra Fredericia
Gustav Stemann
Gustav Wied og Roskilde
Guvernør over Dansk Vestindien Gabriel Milan og hans Efterkommere i Danmark : Slægtebog
Gyldenløves Lakaj : Optegnelser fra Christian V's Tid
Gyldenstierne, Knud Henriksen: Pergamentsbreve.
Gyldenstierne, Otte Henriksen, til Ivernæs, lensmand 1537-1537 Tingsvidne
Gyldenstierne, Predbjørn, Pergamentsbreve
Gyllingbogen eller Nogle optegnelser om Gylling sogn og dets beboere gennem tiderne / Bind 1
Gyllingbogen eller Nogle optegnelser om Gylling sogn og dets beboere gennem tiderne / Bind 2, Del 1
Gyllingbogen eller Nogle optegnelser om Gylling sogn og dets beboere gennem tiderne / Bind 2, Del 2
Gyllingbogen eller Nogle optegnelser om Gylling sogn og dets beboere gennem tiderne / Bind 2, Del 3
Gymnasieskolens programmer 1903-1958 / bind 1. Bibliografi og billedfortegnelse.
Gymnasieskolens programmer 1903-1958 / bind 2. Bibliografi og billedfortegnelse.
Gymnasieskoler - administration og arkiv. Bind 1. Med registraturer over latinskolers, gymnasiers og studenterkursers arkiver i Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm
Gymnasieskoler - administration og arkiv. Bind 2. Med registraturer over latinskolers, gymnasiers og studenterkursers arkiver i Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm
Gymnasieskoler : en skolehistorisk udstilling i elleve temaer
H. C. Andersen og de der "mishandlede" ham : en Karakteristik.
H. C. Andersen og hans Eventyr.
H. C. Andersen og København.
H. C. Andersens Levnedsbog 1805-1831.
H. C. Andersens sidste Leveaar : hans Dagbøger 1868-75.
H. C. Andersens sidste Leveaar : hans Dagbøger 1868-75.
H. C. Holch : en Estrup-politikers liv og meninger
H. N. Clausen : Hans Liv og Gerning : 1. Del : Aarene 1793-1848.
H. R. Hiort-Lorenzen : Slægten Lorenzen fra Rinkenæs.
H.C. Andersen i Helsingør : (Fredag d. 26. Maj 1826 til Torsdag d. 19. April 1827).
H.C. Andersen og det Collinske Huus. Et Bidrag til Andersens og hans Omgivelsers Charakteristik.
H.C. Andersen og Helsingør : 1826-27 : digterens fornedrelses-år
H.C. Andersen og Musiken.
H.C. Andersen og Roskilde.
H.C. Andersens Dagbog fra hans sidste Slagelse-Aar 1825-1826
H.C. Andersens protegé : En Middelfart-drengs historie fortalt i breve.
H.C. Lumbye og hans Samtid / bind 1
H.C. Lumbye og hans Samtid / bind 2
H.O. Lange : en mindebog
H.V. Bissen og hans Hjem : Breve og Erindringer 1857-1868.
Haagen Sonesen Rønnebye
Haandbog for Søværnet, 1938
Haandbog over den ikke naturaliserede Adel.
Haandbogen Vordingborg og Omegn 1946
Haandværkere i det gamle Sønderborg.
Haandværkerkaar gennem 250 Aar : Smedeslægten "Eibye" i 7 Generationer : 1706 - 24. September - 1956.
Haderslev Amt : En statistisk-topographisk Fremstilling.
Haderslev amt, amtsregnskaber 1703
Haderslev Amtsregnskab, Ewald Boldich, 28.11.1664
Haderslev Amtsregnskaber
Haderslev amtsregnskaber. Månedsskat januar 1710
Haderslev Bys Præstehistorie.
Haderslev Herred : Skyld- og Pantebog : 1677-1716
Haderslev Herreds Præstehistorie.
Haderslev mølle 1643, brev til kongen
Hads Herred før og nu : Optegnelser af blandet Indhold, dels efter skrevne og trykte Kilder, dels efter mundtlige Meddelelser
Hages Haandbog i Handelsvidenskab.
Hal Koch's forfatterskab : En bibliografi
Hald hovedgårds fæsteprotokol 1776-1846, register
Halkjær-slægter med rod i Stadil sogn
Hammer og Lundby Sognekalds Historie.
Hamskifte.
Han klokkede i det
Han slog sit barn ihjel : en beretning fra Lollands Nørre Herred.
Håndbog for danske lokalhistorikere
Håndbog for Toldetaten i Kongeriget Danmark 1954.
Håndbog for Toldetaten i Kongeriget Danmark med kommentarer 1944.
Håndbog for Toldetaten i Kongeriget Danmark med kommentarer 1946.
Håndbog for Toldetaten i Kongeriget Danmark. 1949.
Håndbog for Toldetaten i Kongeriget Danmark. 1951.
Håndbog for Toldetaten i Kongeriget Danmark. 1953.
Håndbog for Toldetaten i Kongeriget Danmark. 1959.
Håndbog for Toldetaten og Toldgrænsekropset i Kongeriget Danmark. 1956.
Håndbog i slægtsforskning 3 udg.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Aarbog 1942.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Aarbog 1943.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Aarbog 1944.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Aarbog 1945.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Aarbog 1946.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Aarbog 1947.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Aarbog 1948.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1949.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1950.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1951.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1952.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1953.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1954.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1955.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1956.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1957.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1958.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1959.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1960.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1961.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1962.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1963.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1964.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1965.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1966.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1967.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1968.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1969.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1970.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1971.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1972.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1973.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1974.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1975.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1976.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1977.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1978.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1979.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1980.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1981.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1982.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1983.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1984.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1985.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1986.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1987.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1988.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1989.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1990.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1991.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1992.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1993.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1994.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1995.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1996.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1997.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1998.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1999.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 2000.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 2001.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 2002.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 2003.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 2004.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 2005.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 2006.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 2007.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 2008.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 2009.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 2010.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 2011.
Handelsgartner Hans Jensen af Ebberup : Et Mindeskrift.
Handelskone Catharina Margaretha Axen fra Flensborg : Forfædre & efterslægt.
Handelsskolen i Odense fra 1877-1902.
Håndværkeruddannelserne i København : registratur over Københavns tekniske Skoles arkiv 1843-ca. 1988
Hanen / 2. rk. nr. 7, 1983
Hanen / 5. rk. nr. 8, 1999
Hannæs : folk og egn
Hannibal Sehested : En dansk Statsmand I.
Hannibal Sehested : En dansk Statsmand II.
Hannibal Sehested. En Beretning efter trykte og utrykte Kilder. I.
Hannibal Sehested. En Beretning efter trykte og utrykte Kilder. II. Bilag.
Hannibal Sehesteds nærmeste familie.
Hans Chr. Jørgensens Erindringer.
Hans Christensen Bloch og hans aner
Hans Christensen Hviid i Vesterborg Skovhuse og hans Slægt
Hans Egedes Datterdatterdatter Kirstine Theodore Lunds Ahner og Efterslægt.
Hans Gyldenkærne : en sjællandsk bonde
Hans Hansen Rosencreutz
Hans Majestæt Kong Christian X og hans Slægtninge : I Anledning af Hans Majestæt Kongens Regeringsjubilæum 15. Maj 1937 : Avec une introduction française.
Hans Mortensen af Aarsdale : hans familie, hans hustrus familie.
Hans Nicolaj Hansen og hans Raderinger
Hans Rosborgs indberetning
Hans Svendsens brodersøn.
Hans Svendsens stifbørn.
Hans Tavsen som Lærer ved Universitetet i Rostok.
Hans Tjellesen Schmidt /
Har Christian Barnekov frelst Christian den Fjerdes Liv i Træfningen paa Skällinge Hede En kritisk Undersøgelse.
Harald Høffding og C. N. Starcke / Bidrag til Forståelse af deres indbyrdes Forhold.
Harald Jensen
Harald Jørgensens forfatterskab 1977-86 - bibliografi.
Haraldskær fæsteprotokol 1754-1856
Harboøre : Fortiden, Pastor Moe, Stormnatten, Dommen
Hardsyssel : Bidrag til en jydsk Egns Middelaldershistorie
Hardsyssels Aarbog 1907
Hardsyssels Aarbog 1908
Hardsyssels Aarbog 1909
Hardsyssels Aarbog 1910
Hardsyssels Aarbog 1911
Hardsyssels Aarbog 1912
Hardsyssels Aarbog 1913
Hardsyssels Aarbog 1914
Hardsyssels Aarbog 1915
Hardsyssels Aarbog 1916
Hardsyssels Aarbog 1917
Hardsyssels Aarbog 1918
Hardsyssels Aarbog 1919
Hardsyssels Aarbog 1920
Hardsyssels Aarbog 1921
Hardsyssels Aarbog 1922
Hardsyssels Aarbog 1923
Hardsyssels Aarbog 1924
Hardsyssels Aarbog 1925
Hardsyssels Aarbog 1926
Hardsyssels Aarbog 1927
Hardsyssels Aarbog 1928
Hardsyssels Aarbog 1929
Hardsyssels Aarbog 1930
Hardsyssels Aarbog 1931
Hardsyssels Aarbog 1932
Hardsyssels Aarbog 1933
Hardsyssels Aarbog 1934
Hardsyssels Aarbog 1935
Hardsyssels Aarbog 1936
Hardsyssels Aarbog 1937
Hardsyssels Aarbog 1938
Hardsyssels Aarbog 1939
Hardsyssels Aarbog 1940
Hardsyssels Aarbog 1941
Hardsyssels Aarbog 1942
Hardsyssels Aarbog 1943
Hardsyssels Aarbog 1944
Hardsyssels Aarbog 1945
Hardsyssels Aarbog 1946
Hardsyssels Aarbog 1947
Hardsyssels Aarbog 1948
Hardsyssels Aarbog 1949
Hardsyssels Aarbog 1950
Hardsyssels Aarbog 1951
Hardsyssels Aarbog 1952
Hardsyssels Aarbog 1953
Hardsyssels Aarbog 1954
Hardsyssels Aarbog 1955
Hardsyssels Aarbog 1956
Hardsyssels Aarbog 1957
Hardsyssels Aarbog 1958
Hardsyssels Aarbog 1959
Hardsyssels Aarbog 1960
Hardsyssels Aarbog 1961
Hardsyssels Aarbog 1962
Hardsyssels Aarbog 1963
Hardsyssels Aarbog 1964
Hardsyssels Aarbog 1965
Hardsyssels Aarbog 1966
Hardsyssels Aarbog 1967
Hardsyssels Årbog 1968
Hardsyssels Årbog 1969
Hardsyssels Årbog 1970
Hardsyssels Årbog 1971
Hardsyssels Årbog 1972
Hardsyssels Årbog 1973
Hardsyssels Årbog 1974
Hardsyssels Årbog 1975
Hardsyssels Årbog 1976
Hardsyssels Årbog 1977
Hardsyssels Årbog 1978
Hardsyssels Årbog 1979
Hardsyssels Årbog 1980
Hardsyssels Årbog 1981
Hardsyssels Årbog 1982
Hardsyssels Årbog 1983
Hardsyssels Årbog 1984
Hardsyssels Årbog 1985
Hardsyssels Årbog 1986
Hardsyssels Årbog 1987
Hardsyssels Årbog 1988
Hardsyssels Årbog 1989
Hardsyssels Årbog 1990
Hardsyssels Årbog 1991
Hardsyssels Årbog 1992
Hardsyssels Årbog 1993
Hardsyssels Årbog 1994
Hardsyssels Årbog 1995
Hardsyssels Årbog 1996
Hardsyssels Årbog 1997
Hardsyssels Årbog 1998
Hardsyssels Årbog 1999
Hardsyssels Årbog 2000
Hardsyssels Årbog 2001
Hardsyssels Årbog 2002
Hardsyssels Årbog 2003
Hardsyssels Årbog 2004
Hardsyssels Årbog 2005
Hardsyssels Årbog 2006
Hardsyssels Årbog 2007
Hardsyssels Årbog 2008
Hardsyssels Degnehistorie : Andet Bind.
Hardsyssels Degnehistorie : Første Bind.
Harsyssels Diplomatarium : en Samling af hidtil utrykte Diplomer fra Tiden før Reformationen.
Hartvig Lohman i Odense, et kirkehistorisk Bidrag fra Orthodoxiens Tidsalder.
Hartvig Philip Rée og hans Slægt. Udg. på Foranledning af Eduard Rée
Haslev Seminarium 1905-1930
Hassing Thy Denmark Events 1648-1787
Hauch og Ingemann : en Brevveksling
Havnbjerg Kirke og gamle Minder fra Havnbjerg og Oksbøl Sogne.
Hædersmænd : 45 Dannebrogsmænds levnedsskildringer.
He Kirke.
Hedekolonierne : Godsarkiver 2.
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 1-18a : Fortegnelse over Kolonisterne 1759-1774.
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 1-18b : Fortegnelse over Kolonisterne 1759-1774.
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 1-18c : Fortegnelse over Kolonisterne 1759-1774.
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 1-18d : Fortegnelse over Kolonisterne 1759-1774.
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 1-18e : Fortegnelse over Kolonisterne 1759-1774.
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 1-18f : Fortegnelse over Kolonisterne 1759-1774.
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 1-19a : Forskellige dokumenter 1757-1773.
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 1-19b : Forskellige dokumenter 1757-1773.
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 1-19c : Forskellige dokumenter 1757-1773.
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 1-19d : Forskellige dokumenter 1757-1773.
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 1-19e : Forskellige dokumenter 1757-1773.
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 1-20a Forskellige dokumenter 1759-1773 II.
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 1-20b : Forskellige dokumenter 1759-1773 II.
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 1-20c : Forskellige dokumenter 1759-1773 II.
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 1-20d : Forskellige dokumenter 1759-1773 II.
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 1-20e : Forskellige dokumenter 1759-1773 II.
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 2-1a : 1776-1792 Forskellige dokumenter sagligt ordnede
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 2-1b : 1776-1792 Forskellige dokumenter sagligt ordnede
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 2-1c : 1776-1792 Forskellige dokumenter sagligt ordnede
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-11a : 1762-1787 Skifteprotokol for Alhedens kolonier i samtlige herreder
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-11b : 1762-1787 Skifteprotokol for Alhedens kolonier i samtlige herreder
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-11c : 1762-1787 Skifteprotokol for Alhedens kolonier i samtlige herreder
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-11d : 1762-1787 Skifteprotokol for Alhedens kolonier i samtlige herreder
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-12a : 1762-1784 Skifteforretninger med bilag.
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-12b : 1762-1784 Skifteforretninger med bilag.
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-12c : 1762-1784 Skifteforretninger med bilag.
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-12d : 1762-1784 Skifteforretninger med bilag.
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-12e : 1762-1784 Skifteforretninger med bilag.
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-12f : 1762-1784 Skifteforretninger med bilag.
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-13a : 1790-1835 Skifteprotokol for Alhedens kolonier oprindelig kun i Lysgård og Hids herreder, senere også i Fjends herred.
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-13b : 1790-1835 Skifteprotokol for Alhedens kolonier oprindelig kun i Lysgård og Hids herreder, senere også i Fjends herred.
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-13c : 1790-1835 Skifteprotokol for Alhedens kolonier oprindelig kun i Lysgård og Hids herreder, senere også i Fjends herred.
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-14a : 1836-1850 Skifteprotokol for Alhedens kolonier i Viborg amt, d.v.s. Fjends, Lysgård og Hids herreder
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-14b : 1836-1850 Skifteprotokol for Alhedens kolonier i Viborg amt, d.v.s. Fjends, Lysgård og Hids herreder
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-16 : 1826-1850 Overformynderiprotokol
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-17a : 1795-1847 Forskellige dokumenter skifte- og overformynderivæsenet vedk.
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-17b : 1795-1847 Forskellige dokumenter skifte- og overformynderivæsenet vedk.
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-17c : 1795-1847 Forskellige dokumenter skifte- og overformynderivæsenet vedk.
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-18 : 1742-1783 Pas og skudsmål, frihedspas, rejsepas og tilladelser til midlertidig at forlade et gods.
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-19 : 1826-1924 Forskellige dokumenter og breve.
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-5a : 1763-1764 Tyske fæstebreve og reversfæstebreve.
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-5b : 1763-1764 Tyske fæstebreve og reversfæstebreve.
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-5c : 1763-1764 Tyske fæstebreve og reversfæstebreve.
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-5d : 1763-1764 Tyske fæstebreve og reversfæstebreve.
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-6a : Kolonister, som i 1765 begærede afsked og rejste til Rusland
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-6b : Kolonister, som i 1765 begærede afsked og rejste til Rusland
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-6c : Kolonister, som i 1765 begærede afsked og rejste til Rusland
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-7a : 1764-1765 Danske fæstebreve og reversfæstebreve.
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-7b : 1764-1765 Danske fæstebreve og reversfæstebreve.
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-8a : 1810-1848 Fæsteprotokoller
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-8A : 1848-1853 Fæsteprotokoller
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-8b : 1810-1848 Fæsteprotokoller
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-8c : 1810-1848 Fæsteprotokoller
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-9a : 1801-1855 Fæstebreve og andre adkomster på fast ejendom.
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-9b : 1801-1855 Fæstebreve og andre adkomster på fast ejendom.
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-9c : 1801-1855 Fæstebreve og andre adkomster på fast ejendom.
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-9d : 1801-1855 Fæstebreve og andre adkomster på fast ejendom.
Hedekoloniernes Arkivalier. GHeK 4-9e : 1801-1855 Fæstebreve og andre adkomster på fast ejendom.
Hedensted og Store Dalby Sognes Historie
Hedvigs hus – et historisk rids
Hejninge-Slægten : en Sjællandsk Bondefamilie fra Hejninge ved Slagelse.
Helliggesthus og Duebrødrehospital i Roskilde.
Helsinge Brugsforening 1906- 2. februar-1956
Helsingebogen.
Helsingør Kommunes Højere Almenskole 1883-1933
Helsingør Sommerteater - direktion Erik Lassen.
Helsingør stadsbog 1549-1556 : Rådstueprotokol og Bytingbog
Helsingør Stifts kirkebøger.
Helsingørs Kongelig Priviligerede Skydeselskab 1766-1966 : et Rids af Selskabets Historie.
Hemmestrup Gaard og Gods i det 16de og 17de Aarhundrede.
Henric Envoldsen (1705-1772) : Skovfoged i Rondenom i Terslev Sogn og hans Efterkommere
Henrik Gerners Afskedstale.
Henrik Hertz Liv og Digtning : Med et Tillæg af efterladte Papirer.
Heraldik og historie.
Herlovianeren, dr. med H. T. Gartner.
Herluf Trolle og Birgitte Göie : en Biographie; ved 300 Aarsfesten paa Herlufsholm den 23de Maj 1865 udgivet af Herlovianersamfundet
Herlufsholm birks tingbog 1616-19
Herlufsholm birks tingbog 1630-33
Herlufsholm Stiftelses arkiv - Registratur
Herman Skeel. En dansk Adelsmand blandt tyske Reformatorer og Humanister.
Herman Trier. En Levnedsskildring. Fuldendt og udg. af Even Marstrand.
Hermann Meier. Pastor te Werlte in Munsterland. Stamtavle. 1530-1800. På hollandsk.
Herning 1827-1927 samt Rind Sogn.
Herning fra 1852-1888
Herning Sogn og Plads, før og nu.
Herredsbogen : Jylland.
Herredsbogen : Sjælland.
Herredsbogen : Sønderjylland og Øerne.
Herredsfogderiarkiver fra Nordslesvig 1868-89 : med tillæg Herredsrådsarkiver 1861-91.
Herredsfogeder og skrivere ved Hornum herredsting, Nibe og Nørholm birketing samt Hornum-Fleskum herredsting
Herredsinddelingen i Danmark.
Herregaardsgartner Christian Pedersen : En Oversigt over hans Arbejder særligt paa det historisk-botaniske Omraade.
Herregårde i Koldingegnen.
Herregårdsliv 1, Elever og forvalter
Herregårdsliv 2, Karle, piger og daglejere Beretninger fra århundredskiftet
Herregårdsliv 3, Stald- og havefolk Beretninger fra århundredskiftet
Herregårdsliv 4, Skovfolk og skytte Beretninger fra århundredskiftet
Herregårdsliv 5. Godsinspektør og forvalter
Herregårdsliv 6. Tjenerskabet.
Herregårdsliv 7. Herskabet.
Herregårdsliv 8, Herregård og omegn. Beretninger fra århundredeskiftet
Herrested Præstehistorie.
Hertug Hans den Yngre af Sønderborg.
Hertugdømmet Slesvig. 1. bind.
Hertugdømmet Slesvig. 2. bind.
Hertugdømmet Slesvig. III. Kortbilag.
Herzöge von Schleswig-Holstein-Gottorf, 1544-1713 : Zweiter Band / Findbuch des Bestandes Abt. 7
Hesnæsbogen : Blade af Hans Mortensens Levnedsbog.
Hillerød by
Hillerslev og Østerhæsinge Sogne med Arreskov og Gjelskov i ældre og nyere Tid
Hillerslev sogn kirkebøger 1680-1787
Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt -skrivere.
Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt -skrivere.
Hinnerup ejerlav
Historie - Jyske Samlinger 1970, 9 rk. nr. 1. Jyske samlinger historie
Historie - Jyske Samlinger 1973, 10 rk. nr. 3. Jyske samlinger historie
Historie - Jyske Samlinger 1973, 10 rk. nr. 4. Jyske samlinger historie
Historie - Jyske Samlinger 1974, 10 rk. nr. 4. Jyske samlinger historie
Historie - Jyske Samlinger 1974, 11 rk. nr. 1. Jyske samlinger historie
Historie - Jyske Samlinger 1975, 11 rk. nr. 2. Jyske samlinger historie
Historie - Jyske Samlinger 1975, 11 rk. nr. 3. Jyske samlinger historie
Historie - Jyske Samlinger 1976, 11 rk. nr. 4. Jyske samlinger historie
Historie - Jyske Samlinger 1977, 12 rk. nr. 1-2. Jyske samlinger historie
Historie - Jyske Samlinger 1978, 12 rk. nr. 3-4. Jyske samlinger historie
Historie - Jyske Samlinger 1979, 13 rk. nr. 1-2. Jyske samlinger historie
Historie - Jyske Samlinger 1980, 13 rk. nr. 3. Jyske samlinger historie
Historie - Jyske Samlinger 1981, 13 rk. nr. 4. Jyske samlinger historie
Historie - Jyske Samlinger 1981, 14 rk. nr. 1. Jyske samlinger historie
Historie - Jyske Samlinger 1982, 14. rk. nr. 2. Jyske samlinger historie
Historie - Jyske Samlinger 1982, 14. rk. nr. 3. Jyske samlinger historie
Historie - Jyske Samlinger 1983, 14. rk. nr. 4. Jyske samlinger historie
Historie - Jyske Samlinger 1983, 15. rk. nr. 1. Jyske samlinger historie
Historie - Jyske Samlinger 1984, 15. rk. nr. 2. Jyske samlinger historie
Historie - Jyske Samlinger 1984, 15. rk. nr. 3. Jyske samlinger historie
Historie - Jyske Samlinger 1985, 15. rk. nr. 4. Jyske samlinger historie
Historie - Jyske Samlinger 1985, 16.rk. 1. bd.
Historie - Jyske Samlinger 1985, 16.rk. 1.bd. Jyske samlinger historie
Historie - Jyske Samlinger 1986, 16.rk. 2.bd.
Historie - Jyske Samlinger 1986, 16.rk. 3.bd.
Historie - Jyske Samlinger 1987, 16.rk. 4.bd.
Historie - Jyske Samlinger 1987, 17.rk. 1.bd.
Historie - Jyske Samlinger 1988, 17.rk. 2.bd.
Historie - Jyske Samlinger 1988, 17.rk. 3.bd.
Historie - Jyske Samlinger 1989, 18.rk. 1.bd.
Historie - Jyske Samlinger 1990, 18.rk. 2.bd.
Historie - Jyske Samlinger 1990, 18.rk. 3.bd.
Historie - Jyske Samlinger 1991, 18.rk. 4.bd.
Historie - Jyske Samlinger 1991, 19.rk. 1.bd.
Historie - Jyske Samlinger 1992, 19.rk. 2.bd.
Historie - Jyske Samlinger 1993, 19.rk. 4.bd.
Historie - Jyske Samlinger 1994, 1.
Historie - Jyske Samlinger 1994, 2.
Historie / 1993. Ny række 20.
Historie 1995, 1.
Historie 1995, 2.
Historie 1996, 1.
Historie 1996, 2.
Historie 1997, 1.
Historie 1997, 2.
Historie 1998, 1.
Historie 1998, 2.
Historie 1999, 1.
Historie 1999, 2
Historie 2000, 2
Historie 2002, 1
Historie 2002, 2.
Historie 2003, 1.
Historie 2003, 2
Historie 2004, 1.
Historie 2004, 2.
Historie 2005, 1
Historie 2006, 1
Historie 2006, 2
Historie 2007, 1.
Historie 2007, 2
Historie 2008, 1
Historie 2008, 2
Historie 2009, 1
Historie 2009, 2
Historie og lokalsamfund : en håndbog i formidling
Historie til salg / 1995 : fra foreninger, selskaber, arkiver, biblioteker, museer m.fl. : katalog, guide.
Historie til salg, 1998 : Fra foreninger, selskaber, arkiver, biblioteker, museer m.fl.
Historiefortælling fra Væggerløse sogn 1687-1730
Historien i avisen. 1657-1728.
Historien i avisen. 1729-1794.
Historien i avisen. 1795-1819.
Historien om Frederikshøj – 1. del
Historien om Jes Jessen og Brandt'erne paa Langeland.
Historieskriveren Arild Hvitfeldt, Danmarks Riges Kansler og Raad, Skoleherre for Herlufsholm.
Historikeren Vedel Simonsen : En literærhistorisk-biografisk Skildring.
Historikeren Vedel Simonsen til Elvedgård 1780-1858
Historisk Aarbog for Mors, 1919.
Historisk Aarbog for Mors, 1920, II.
Historisk Aarbog for Mors, 1921.
Historisk Aarbog for Mors, 1922.
Historisk Aarbog for Mors, 1923.
Historisk Aarbog for Mors, 1924.
Historisk Aarbog for Mors, 1925.
Historisk Aarbog for Mors, 1926.
Historisk Aarbog for Mors, 1927.
Historisk Aarbog for Mors, 1928.
Historisk Aarbog for Mors, 1929.
Historisk Aarbog for Mors, 1930.
Historisk Aarbog for Mors, 1931.
Historisk Aarbog for Mors, 1932.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1906.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1908.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1909.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1910.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1911.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1912.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1913.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1914.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1915.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1916.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1917.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1918.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1919.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1921.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1922.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1923.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1925.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1926.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1927.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1928.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1929.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1930-1934.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1935.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1936.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1937.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1938.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1939.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1940.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1941.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1942.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1943.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1944.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1945.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1946.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1947.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1948.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1949.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1950.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1951.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1952.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1953.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1954.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1955.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1956.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1957.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1958.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1959.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1960.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1961.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1962.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1963.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1964.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1965.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1966.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1967.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1968.
Historisk Aarbog for Thisted Amt 1969.
Historisk aarbog udgivet af Randers Amts Historiske Samfund - 56-58 - 1962-64
Historisk Årbog for Thy og Mors og V. Han Herred, 1975.
Historisk Årbog for Thy og Mors, 1970.
Historisk Årbog for Thy og Mors, 1971.
Historisk Årbog for Thy og Mors, 1972.
Historisk Årbog for Thy og Mors, 1973.
Historisk Årbog for Thy og Mors, 1974 : Bidrag til Thisted købstads historie 1524—1974.
Historisk Årbog for Thy og Mors, 1976.
Historisk Årbog for Thy og Mors, 1978.
Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1989
Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1990
Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1991
Historisk årbog for Thy og Vester Hanherred 1992
Historisk årbog for Thy og Vester Hanherred 1993
Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1994.
Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1995.
Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1996.
Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1997.
Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1998.
Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1999.
Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2000.
Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2001.
Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2002.
Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2003.
Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2004.
Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2005.
Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2006.
Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2007.
Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2008.
Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2009.
Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2010.
Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2011.
Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2012.
Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred, 1988.
Historisk Årbog for Thy, Mors og V. Han Herred, 1980.
Historisk Årbog for Thy, Mors og V. Han Herred, 1981.
Historisk Årbog for Thy, Mors og V. Han Herred, 1982.
Historisk Årbog for Thy, Mors og V. Han Herred, 1983.
Historisk Årbog for Thy, Mors og V. Han Herred, 1984.
Historisk Årbog for Thy, Mors og V. Han Herred, 1985.
Historisk Årbog for Thy, Mors og V. Han Herred, 1986.
Historisk Årbog for Thy, Mors og V. Han Herred, 1987.
Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred, 1979.
Historisk kartografi
Historisk Samfund for Præstø Amt : Register til årbøgerne 1912-2002.
Historisk Samfund for Præstø Amt [1947-1952] : Ny Række . Bind III.
Historisk Samfund for Præstø Amt [1953-1956] : Ny Række . Bind 4.
Historisk Samfund for Præstø Amt 1939-1942 : Ny Række . Bind I.
Historisk Samfund for Præstø Amt 1943-1946 : Ny Række . Bind II.
Historisk Samfund for Præstø amt, Aarbog 1939
Historisk Samfund for Præstø amt, Aarbog 1940
Historisk Samfund for Præstø amt, Aarbog 1941
Historisk Samfund for Præstø amt, Aarbog 1945
Historisk Samfund for Præstø amt, Aarbog 1946
Historisk Samfund for Præstø amt, Aarbog 1949
Historisk Samfund for Præstø amt, Aarbog 1951
Historisk Samfund for Præstø amt, Aarbog 1952
Historisk Samfund for Præstø amt, Aarbog 1955
Historisk Samfund for Præstø amt, Aarbog 1956
Historisk Samfund for Præstø amt, Aarbog 1957
Historisk Samfund for Præstø amt, Aarbog 1958
Historisk Samfund for Præstø amt, Aarbog 1959
Historisk Samfund for Præstø amt, Aarbog 1960
Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 1961
Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 1962
Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 1963
Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 1964
Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 1965
Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 1966
Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 1967
Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 1968
Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 1969-1970
Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 1971-1972
Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 1973-1974
Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1975
Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1976
Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1977
Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1978-79
Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1979-80
Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1980-81
Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1982
Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1983
Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1984
Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1985
Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1986
Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1987
Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1988
Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 1989
Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 1990
Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 1991
Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 1992
Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 1993
Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1994
Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1995
Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1996
Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1997
Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1998
Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 1999
Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 2000
Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 2001
Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 2002
Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 2003
Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 2004
Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 2005
Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 2006
Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 2007
Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 2008
Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 2009
Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 2010
Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 2011
Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 2012
Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 2013
Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 2014
Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 2015
Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 2016
Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 2017
Historisk Teknik : den historiske Undersøgelse fremstillet i sine Grundlinier
Historisk tidsskrift - 1922. 2. bd., 3 hf.
Historisk Tidsskrift 1925 9. rk. 3. bd., 4. hf.
Historisk Tidsskrift 1929 9. rk. 6. bd. 2. hf.
Historisk Tidsskrift 1929 9. rk. 6. bd. 3. hf.
Historisk Tidsskrift 1930 10.rk. 1.bd. 1.hf.
Historisk Tidsskrift 1930 10.rk. 1.bd. 2.hf.
Historisk Tidsskrift 1931 10.rk. 1.bd. 3.hf.
Historisk Tidsskrift 1931 10.rk. 1.bd. 4.hf.
Historisk Tidsskrift 1932 10. rk. 2. bd. 1. hf.
Historisk tidsskrift 1933 10. rk. 2. bd. 2.-3. hf.
Historisk tidsskrift 1934 10. rk. 2. bd. 4.-5. hf.
Historisk tidsskrift 1937 10. rk. 4. bd. 3. hf.
Historisk tidsskrift 1937 10.rk. 4.bd. 1-2.hf.
Historisk tidsskrift 1938 10. rk. 4. bd. 4.-5. hf.
Historisk tidsskrift 1942 10. rk. 6. bd. 1. hf.
Historisk tidsskrift 1943 10. rk. 6. bd. 2.-3. hf.
Historisk tidsskrift 1943 10. rk. 6. bd. 4. hf.
Historisk tidsskrift 1944 11.rk. 1.bd. 1.hf.
Historisk tidsskrift 1945. 11. række 1. binds 2. og 3. hefte.
Historisk tidsskrift 1946 11.rk. 1.bd. 4.hf.
Historisk tidsskrift 1947 11. rk. 2. bd. 1.-2. hf.
Historisk tidsskrift 1948 11. rk. 2. bd. 3. hf.
Historisk tidsskrift 1949 11. rk. 2. bd. 4.-5. hf.
Historisk tidsskrift 1950 11.rk. 3.bd. 1.-2.hf.
Historisk tidsskrift 1951 11.rk. 3.bd. 3.hf.
Historisk tidsskrift 1952 11.rk. 3.bd. 4.hf.
Historisk tidsskrift 1953. 11. række 4. binds 1. hefte.
Historisk topografisk Beskrivelse af Skagens Landsogn.
Historisk-topografisk Beskrivelse af Elling Sogn i Horns Herred, Hjørring Amt
Historisk-topografisk Beskrivelse af Hørmested og Lendum Sogne i Hjørring Amt.
Historisk-topografisk Beskrivelse af Raabjerg Sogn,
Historisk-topografisk Beskrivelse af Tversted Sogn i Horns Herred, Hjørring Amt
Historisk-topografisk Beskrivelse over Møen
Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder.
Historisk-topografiske Efterretninger om Skodborg og Vandfuld Herreder
Historisk-topografiske Optegnelser om Hallund Sogn efter C. Klitgaards Manuskript.
Historisk-topographiske Efterretninger om Arts-Herred.
Historiske antegnelser til Ludvig Holbergs atten første lystspil
Historiske Bidrag om Bogense.
Historiske Efterretninger om de danske Moltker
Historiske Efterretninger om den danske Adelsfamilie Rosensparre
Historiske Efterretninger om Frydenlund.
Historiske Efterretninger om Gørding Herred : første Afdeling : det nuværende Gørding Herred.
Historiske Efterretninger om Hemmet, Nørre- Bork, Sønder-Bork og Sønder-Vium Sogne.
Historiske Efterretninger om Holsted Sogn (Malt Herred) samt Træk fra Nutiden.
Historiske Efterretninger om Lönborg og Egvad Sogne
Historiske Efterretninger om Malt Herred (Ribe Amt).
Historiske Efterretninger om Nørre-Horne Herred (Ringkjøbing Amt)
Historiske Efterretninger om Slavs Herred (Ribe Amt)
Historiske Efterretninger om Strellev og Lyne Sogne.
Historiske efterretninger om Vester Horne Herred (Ribe amt)
Historiske efterretninger Skadst Herred (Ribe Amt).
Historiske fortællinger om Skeby og Otterup sogne : og til dels deres nærmeste omegn, især i ældre tid
Historiske huse i Gilleleje fiskerleje
Historiske Kildeskrifter og Bearbejdelser af dansk Historie især fra det 16. Århundrede : Anden Rækkes andet Bind.
Historiske Kildeskrifter og Bearbejdelser af dansk Historie især fra det 16. Århundrede : Anden Rækkes første Bind.
Historiske Kildeskrifter og Bearbejdelser af dansk Historie især fra det 16. Århundrede : Andet Bind.
Historiske Kildeskrifter og Bearbejdelser af dansk Historie især fra det 16. Århundrede : Første Bind.
Historiske meddelelser om København - 1969.
Historiske meddelelser om København - 1970.
Historiske meddelelser om København - 1974.
Historiske meddelelser om København - 1980.
Historiske meddelelser om København - 1981.
Historiske meddelelser om København - 1983.
Historiske meddelelser om København - 1984.
Historiske meddelelser om København - 1985.
Historiske meddelelser om København - 1986.
Historiske meddelelser om København - 1987.
Historiske meddelelser om København - 1988.
Historiske meddelelser om København - 1989.
Historiske meddelelser om København - 1990.
Historiske meddelelser om København - 1991.
Historiske meddelelser om København - 1992.
Historiske meddelelser om København - 1993. København, kvinder og kærlighed
Historiske meddelelser om København - 1994.
Historiske meddelelser om København - 1995. Med register 1992-1995
Historiske meddelelser om København - 1997.
Historiske meddelelser om København - 1998.
Historiske meddelelser om København - 2000. Register 1997-2000.
Historiske meddelelser om København - 2002.
Historiske meddelelser om København 2. Række, I. Bind: 1923-24
Historiske meddelelser om København 2. Række, II. Bind: 1925-26
Historiske meddelelser om København 2. Række, IV. Bind: 1929-30
Historiske meddelelser om København 4. Række, 1. bind, hæfte 1-2
Historiske meddelelser om København, 2. Række, V. bind, hæfte 1-2 : udgivne af Københavns kommunalbestyrelse.
Historiske meddelelser om København. Index 1907-1991. Alfabetisk titelregister.
Historiske meddelelser om Staden København og dens Borgere, 3. Række, I. Bind.
Historiske meddelelser om Staden København og dens Borgere, 3. Række, II. Bind: udgivne af Københavns kommunalbestyrelse.
Historiske meddelelser om Staden København og dens Borgere, 3. Række, III. Bind: udgivne af Københavns kommunalbestyrelse.
Historiske meddelelser om Staden København og dens Borgere, 3. Række, IV. Bind
Historiske meddelelser om Staden København og dens Borgere, 3. Række, V. Bind: udgivne af Københavns kommunalbestyrelse.
Historiske meddelelser om Staden København og dens Borgere, 3. Række, VI. Bind
Historiske og genealogiske Optegnelser fra Randrup Gods, specielt Vinkel Sogn.
Historiske og kulturhistoriske Efterretninger om Samsø
Historiske og statistiske Oplysninger om Øen Thurø
Historiske og topografiske Efterretninger om Thorning Sogn indtil ca. 1800 : en Hjemstavnsbog
Historiske og topografiske Oplysninger om Guldhornsfundene ved Gallehus
Historiske Oplysninger om Brylle Sogn.
Historiske Oplysninger om Enestegaarden Ernebjerg i Ubberud Sogn.
Historiske Oplysninger om Kjærum Sogn.
Historiske Oplysninger om Slaugs Herred.
Historiske Oplysninger om Tommerup Sogn.
Historiske Oplysninger om Verninge Sogn
Historiske Oplysninger om Vissenbjerg Sogn og Birk.
Historiske Optegnelser fra Rørby Sogn.
Historiske Optegnelser om Ledøje-Smørum Sogne fra Oldtiden til den nyere Tid.
Historiske Optegnelser om Veile Kjøbstad samt Veiviser og Adressebog for 1869.
Historiske Samlinger og Studier vedrørende danske Forhold og Personligheder især i det 17. Aarhundrede. Andet Bind.
Historiske Samlinger og Studier vedrørende danske Forhold og Personligheder især i det 17. Aarhundrede. Fjerde Bind.
Historiske Samlinger og Studier vedrørende danske Forhold og Personligheder især i det 17. Aarhundrede. Første Bind.
Historiske Samlinger og Studier vedrørende danske Forhold og Personligheder især i det 17. Aarhundrede. Tredie Bind.
Historiske Strejftog i Kolding og Omegn : en Hjemstavnsbog.
Hjardemaal sogn kirkebøger 1678-1787
Hjembek mandtalsliste 1822
Hjemstavnsbog for Frederiksborg Amt / 1. Halvbind [1943]
Hjemstavnsbog for Frederiksborg Amt / 2. Halvbind [1944]
Hjemstavnsbog for Lyngby-Taarbæk Kommune, 1. del
Hjerm-Ginding Herredsfoged Justitsprotokol 1690-1696
Hjørlunde Sogns Historie.
Hjørring Amt.
Hjulet : 1. årgang, nr. 1. Lokalhistorisk tidsskrift for Helsinge Kommune.
Hobro nyere Historie : Bidrag til dens Belysning omkring Aarene 1870-1890.
Hofraad David Amsel Meyers Levnet.
Hofsnedkermester Johann von Holten's Efterkommere
Hofviolon kgl. Kapelmusikus Lars Friis og hans Slægt : Blade af en sønderjydsk Spillemands Levnedsløb.
Holbeks Amt, topographisk beskrevet : Andet Bind.
Holbeks Amt, topographisk beskrevet : Første Bind.
Holberg som Jurist og Embedsmand.
Holbergs egenhændige Vota som Universitetsprofessor
Holbo-historier. Årbog 2008.
Holbo-historier. Årbog 2009.
Holckenhavn.
Holckske Slægter - og Problemer
Holger Gabrielsen - skrevet af hans venner /
Holger Jacobæus Rejsebog : 1671-1692
Hollandske spor i nutidens Helsingør [FAHS 1994 nr. 3 og 4]
Holmens Hæderstegn.
Holmens provst Thomas Skat Rørdam.
Holstebro, en historisk, topografisk og statistisk Købstadsbeskrivelse.
Holstenshus og Nakkebølle med tilliggende Sogne og Øer
Horns Herred i middelalderen
Hornsherred undersøgelsen : med indledende metodeafsnit
Horsens Kjøbstads Beskrivelse og Historie
Hotelværter og Restauratører - Bind 1
Hotelværter og Restauratører - Bind II
Hovedgård og bondegård: Studier over stordriftens udvikling i Danmark i tiden 1525-1774
Hovedlinier i Nordens historie / nr. 1. De nordiske lande bliver til - Tiden før 1523.
Hoveriet på Egeskovgård : gårdmandshoveriet indtil hoveriafløsningen i det 19. årh.
Hoveriet på Ringsted Kloster 1570-1620.
Høiesteretstidende - Udgave af Høisterets Protocolsecretærer - Høiesteretsaaret 1858, 2. Aargang.
Høiesteretstidende - Udgave af Høisterets Protocolsecretærer - Høiesteretsaaret 1859, 3. Aargang.
Høiesteretstidende - Udgave af Høisterets Protocolsecretærer - Høiesteretsaaret 1860, 4. Aargang.
Høiesteretstidende - Udgave af Høisterets Protocolsecretærer - Høiesteretsaaret 1861, 5. Aargang.
Høiesteretstidende - Udgave af Høisterets Protocolsecretærer - Høiesteretsaaret 1862, 6. Aargang.
Høiesteretstidende - Udgave af Høisterets Protocolsecretærer - Høiesteretsaaret 1868, 12. Aargang.
Høiesteretstidende - Udgave af Høisterets Protocolsecretærer - Høiesteretsaaret 1869, 13. Aargang.
Høiesteretstidende - Udgave af Høisterets Protocolsecretærer - Høiesteretsaaret 1870, 14. Aargang.
Høiesteretstidende - Udgave af Høisterets Protocolsecretærer - Høiesteretsaaret 1871, 15. Aargang.
Høiesteretstidende 1863.
Høiesteretstidende 1864.
Høiesteretstidende 1865.
Høiesteretstidende 1866.
Høiesteretstidende 1867.
Høiesteretstidende 1872.
Høiesteretstidende 1873.
Høiesteretstidende 1874.
Høiesteretstidende 1875.
Høiesteretstidende 1881-82
Høiesteretstidende 1882-83
Høiesteretstidende 1892
Høiesteretstidende 1893.
Høiesteretstidende 1894
Høiesteretstidende 1895.
Høiesteretstidende 1896.
Høiesteretstidende 1897.
Høiesteretstidende 1898.
Højagergaard, Borup, matrikel 5 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn
Højby Kirke og dens Kalkmalerier.
Højby sogn for to hundrede år siden,
Højesteretsdommen over Peter de Hemmer Gudme
Højesteretstidende - Udgave af Højsterets Protokolsekretærer - Højesteretsaaret 1952. 96. Aargang.
Højesteretstidende 1887-88
Højesteretstidende 1899
Højesteretstidende 1900
Højesteretstidende 1901
Højesteretstidende 1902
Højesteretstidende 1903.
Højesteretstidende 1904
Højesteretstidende. Højesteretsaaret 1891,
Højesteretstidende. Højesteretsaaret 1906
Højesteretstidende. Højesteretsaaret 1913.
Højesteretstidende. Højesteretsaaret 1914.
Højesteretstidende. Højesteretsaaret 1915.
Højesteretstidende. Højesteretsaaret 1916.
Højesteretstidende. Højesteretsaaret 1917
Højesteretstidende. Højesteretsaaret 1918.
Højesteretstidende. Højesteretsaaret 1919.
Højesteretstidende. Højesteretsaaret 1920.
Højesteretstidende. Højesteretsaaret 1921.
Højesteretstidende. Højesteretsaaret 1922.
Højesteretstidende. Højesteretsaaret 1923.
Højesteretstidende. Højesteretsaaret 1924.
Højesteretstidende. Højesteretsaaret 1925.
Højesteretstidende. Højesteretsaaret 1926.
Højesteretstidende. Højesteretsaaret 1927.
Højesteretstidende. Højesteretsaaret 1928.
Højesteretstidende. Højesteretsaaret 1929.
Højesteretstidende. Højesteretsaaret 1930.
Højesteretstidende. Højesteretsaaret 1931.
Højesteretstidende. Højesteretsaaret 1932.
Højesteretstidende. Højesteretsaaret 1933.
Højesteretstidende. Højesteretsaaret 1934.
Højesteretstidende. Højesteretsaaret 1935.
Højesteretstidende. Højesteretsaaret 1936.
Højesteretstidende. Højesteretsaaret 1937.
Højesteretstidende. Højesteretsaaret 1938.
Højesteretstidende. Højesteretsaaret 1939.
Højesteretstidende. Højesteretsaaret 1940.
Højesteretstidende. Højesteretsaaret 1941.
Højesteretstidende. Højesteretsaaret 1942.
Højesteretstidende. Højesteretsaaret 1943.
Højesteretstidende. Højesteretsaaret 1944.
Højesteretstidende. Højesteretsaaret 1945.
Højesteretstidende. Højesteretsaaret 1946.
Højesteretstidende. Højesteretsåret 1905.
Højlundgaard, Borup, matrikel 3 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn
Højskoleforstander Carl Frederik Grove (død 1895) og hustrus arkiv
Højskoleforstander Ernst Johannes Trier (død 1893) og hustrus arkiv
Højtid
Hørning Sogns Historie.
Hørsholms Historie, fra 1305 til 1875.
Hørup i breve og digte : breve, digte og litterære prosastykker til belysning af Viggo Hørup og hans kreds
Hugenotten in der Pfalz
Hundborg sogn kirkebøger 1715-1802
Hundrede år på havene : Det Forenede Dampskibs-Selskab
Hunstrup sogn kirkebøger 1720-1787
Hurup sogn kirkebøger 1669-1787
Huse i Hals / Bind II
Huse i Hals / Bind III
Huse i Maribo
Huse og gårde med udgangspunkt i Gummerup, Bind 1.
Huse og gårde med udgangspunkt i Gummerup, Bind 2.
Huse og gårde samt folk i Eskør. Bind 1.
Huse og gårde samt folk i Eskør. Bind 2.
Huset Glücksborg i 150 år - andet bind 1825 - 6. juli - 1975.
Huset Glücksborg i 150 år - første bind - 1825 - 6. juli - 1975.
Husmand og tømmermand i Kås, Jetsmark sogn Lars Larsen (Agesen) og efterkommere
Husmoderen 1974. 57. årgang.
Husum Provstis Præstehistorie til 1864.
Hvad de lolland-falsterske kirkebøger fortæller om svenskernes indfald 1658-60. Særtryk
Hvad præsten skrev - i kirkebogen. Kirkebøger og deres brug.
Hvad var Saxo Grammaticus? og hvor er hans Grav?
Hvem er hvem i dansk søfart : Kongeriget Danmarks handelsflåde - administration, institutioner, organisationer og mænd.
Hvem forsker hvad 1972.
Hvem forsker hvad 1973.
Hvem forsker hvad 1974.
Hvem forsker hvad 1975.
Hvem forsker hvad 1976.
Hvem forsker hvad 1977.
Hvem forsker hvad 1978 efterår.
Hvem forsker hvad 1978-1.
Hvem forsker hvad 1979.
Hvem forsker hvad 1980.
Hvem forsker hvad 1981.
Hvem forsker hvad 1982.
Hvem forsker hvad 1983.
Hvem forsker hvad 1984.
Hvem forsker hvad 1985.
Hvem forsker hvad 1986.
Hvem forsker hvad 1987.
Hvem forsker hvad 1988.
Hvem forsker hvad 1989.
Hvem forsker hvad 1990.
Hvem forsker hvad 1991.
Hvem forsker hvad 1992.
Hvem forsker hvad 1993.
Hvem forsker hvad 1994.
Hvem forsker hvad 1995.
Hvem forsker hvad 1996.
Hvem forsker hvad 1997.
Hvem forsker hvad 1998.
Hvem forsker hvad 1999.
Hvem forsker hvad 2000.
Hvem forsker hvad 2001.
Hvem forsker hvad 2002.
Hvem forsker hvad 2003.
Hvem forsker hvad 2004.
Hvem forsker hvad 2005.
Hvem forsker hvad 2006.
Hvem forsker hvad 2007.
Hvem forsker hvad 2008.
Hvem forsker hvad 2009.
Hvem forsker hvad 2010.
Hvem forsker hvad. 1969, 1970, 1971
Hvem var Arne Magnussons formand?.
Hver 8. Dag - Illustreret Familieblad - Nr. 1-52 - Aargang 1905.
Hver 8. Dag - Illustreret Familieblad - Nr. 1-52 - Aargang 1908.
Hver 8. Dag - Illustreret Familieblad - Nr. 1-52 - Aargang 1910.
Hver 8. Dag - Illustreret Familieblad - Nr. 1-52 - Aargang 1911.
Hver 8. Dag - Illustreret Familieblad - Nr. 1-52 - Aargang 1912.
Hver 8. Dag - Illustreret Familieblad - Nr. 1-52 - Aargang 1920.
Hver 8. Dag - Illustreret Familieblad - Nr. 1-52 - Aargang 1922.
Hvetbo Herred : 1. Del.
Hvetbo Herred : 2. Del.
Hvidberg Vestenaa sogn kirkebøger 1658-1787
Hvidberg Vestenaa, Lodberg & Ørum sognes kirkebøger1658-1781
Hvide riddere : Riddere af Dannebrog-ordenen 1671-1808.
Hvidovre sogns kirkebog 1747-1777
Hvidovre sogns kirkebog 1778-1799 /
Hvidovrekompagniet
Hvilstedgaard, Borup, matrikel 2 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn
Hvor har Randers Helligaandshus ligget?
Hylke sogn i det nittende århundrede
I Anledning af Pastor Vilhelm Birkedals "Personlige Oplevelser".
I Dall' Agnese di Serre dalle origini ai nostri giorni
I dansk og ægyptisk Statstjeneste
I rigsarkivets tjeneste : nogle erindringsblade fra årene 1934-62
I skole : udstilling i Landsarkivet for Sjælland m.v. efterår 1982 : katalog
I. A. Hansen. Biografisk Skizze.
Iagttagelse af Jordskælv.
Ide Pedersdatter Falk till Gladsax : Ett bidrag till den nordiska senmedeltidens kultur- och personhistoria.
Ignatz Breum : en Odense-købmands liv og virke.
Ikke uden fars hjælp : 14 slægtshistoriske beretninger
Ilden i min esse
Ildsgaard - dens beboere og nogle af deres efterkommere
Ildsteds- og kvægskat 1677 Dalby sogn Præstø amt, Fakse herred
Indbydelsesskrift til Aarsprøverne og Afgangsprøverne i Horsens lærde Skole i Juni og Juli 1883.
Indbydelsesskrift til Afgangsprøverne og Aarsprøven i Frederiksborg lærde Skole 1889.
Indbydelsesskrift til de aarlige offentlige Prøver i Roskilde Kathedralskole i Juni og Juli 1871 : Skoleefterretninger for Skoleaaret 1870-71.
Indbydelsesskrift til de offentlige Afgangs- og Aarsprøver i Herlufsholm lærde Skole i Juli 1872.
Indbydelsesskrift til de offentlige Examina i Roeskilde Kathedralskole i Juni og Juli 1866. Skoleefterretninger for 1865-66.
Indbydelsesskrift til de offentlige Examina i Roskilde Kathedralskole i Juni og Juli 1870. Skoleefterretninger for 1869-70.
Indbydelsesskrift til den aarlige Hovedexamen i Borgerdydsskolen paa Christianshavn fra 15de til 20de Juli 1842.
Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Slagelses lærde Skole i September 1835
Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Sorø Akademis Skole i Juli 1874 [heri Professor L. Smiths Selvbiografi].
Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Sorø Akademis Skole i Juni og Juli 1875 [heri Professor L. Smiths Selvbiografi].
Indførelsen af den Evangeliske salmebog i Horbelev og Falkerslev sogne 1801-2.
Indgangsnøgle til Erh. Qvistgaard's Præstehustruer der helt eller delvis mangler i Wibergs Præstehistorie
Indholdsfortegnelse 1880-1990 [til] Personalhistorisk Tidsskrift : Systematisk bibliografi med forfatter- og titelregister.
Indholdsfortegnelse over artikler i FAHS’ medlemsblade 1987 til nr. 1 i 2021.
Indholdsfortegnelse til Frederiksborg Amts Historiske Samfunds årbøger fra 1906 til 2020.
Indholdsfortegnelse til Personalhistorisk Tidsskrift 1880-1929.
Indholdsfortegnelse til Personalhistorisk Tidsskrift 1946-1965.
Indholdsfortegnelse til Personalhistorisk Tidsskrift 1966-1972.
Indholdsfortegnelse til Sønderjysk Månedsskrift - 1945-1974
Indholdsfortegnelse til Sønderjyske årbøger 1941-1980
Indskrifter m.m. i Stadil Kirke.
Indskrifter paa gamle Huse i Aalborg.
Industrihistorikeren Camillus Nyrop : En Livsskildring.
Ingemanns Jordefærd : Taler, Digte og Bladartikler
Ingemanns og Grundtvigs første Kærlighed, Marie Blicher.
Ingeniøren og Fysikeren Ludvig August Colding : Mindeskrift i Anledning af Den Polytekniske Læreanstalts Hundredårsfest.
Ingeniørkorpset arkiv - bind 1 / Fortifikationsetaternes Arkiv 1697-1763. Ingeniørkorpsets Arkiv 1763-1848.
Ingeniørkorpset arkiv - bind 2 / 1849-1932
Inger Jacobsdatter Friis i Norge.
Ingrid Karlby og hendes forfædre
Inkvisitionskommissionen af 20. januar 1772 : udvalg af dens papirer og brevsamlinger til oplysning om Struensee og hans medarbejdere. Bind 1.
Instruks for Rigsarkivets Tjænestemænd
Introduction to Genealogy in Denmark
Inventariebog for Edelgave Gods 1/9 1902
Is-Peder - Kaptajn Vilhelm M. Pedersens Erindringer
Ivans lykkelige barndom
J. B. S. Estrup og Skaføgård : J. B. S. Estrups første år på Skaføgård belyst gennem et udvalg af dokumenter.
J. C. H. Fischers politiske dagbøger : 1852-56. 1872-75
J. Chr. Hedegaard's Reise fra Kiøbenhavn til Weile Anno 1796.
J.C.E. Michaelsen og Hustrus Forfædre.
J.N. Madvig-bibliografi
Jacob Abrahamson : Seminarielæreren fra Brathetrolleborg der blev Førstelærer i Svaneke.
Jacob Chr. Lindberg : Den danske Kirkesags Forkæmper : Et Mindeskrift.
Jacob de la Gardie, affärsmannen och politikern, 1608-1636.
Jacob Erslev - et Mindeskrift. Udgivet af hans Børn.
Jacob Fabricius den Yngres optegnelser 1617-1644
Jacob Langebeks Dagbog paa hans Rejse til Gjerdrup 1743.
Jacob Langebeks Rejse i Sjælland og Fyn 1746.
Jacob Ulfelds jordebog på Ulfeldsholm, Selsø og Bavelse 1588 : med benyttelse af Hans H. Fussings efterladte manuskript
Jakob Dusin Nielsen : Født 1874 i Nøvling – død 1961 i Herning / Anetavle og efterslægt
Jakob Scavenius : en moderne politiker i det gamle Højre
Jakob Sunesön af Møn : et mindeskrift og nogle undersøgelser.
Janderup sogn - Chr.5. matrikel opmålt august 1683
Jægerspris : slottets bygningshistorie og dets samlinger
Jean Jacob Claessen : blade af Helsingørs erhvervslivs historie.
Jeg arbejder med - JAM : dansk slægtsforskerfortegnelse, hæfte 1 - 1978.
Jeg arbejder med - JAM : dansk slægtsforskerfortegnelse, hæfte 11 - 1990.
Jeg arbejder med - JAM : dansk slægtsforskerfortegnelse, hæfte 14 - 1993.
Jeg arbejder med - JAM : dansk slægtsforskerfortegnelse, hæfte 16 - 1995.
Jeg arbejder med - JAM : dansk slægtsforskerfortegnelse, hæfte 17 - 1996.
Jeg arbejder med - JAM : dansk slægtsforskerfortegnelse, hæfte 2 - 1980.
Jeg arbejder med - JAM : dansk slægtsforskerfortegnelse, hæfte 3 - 1981.
Jeg arbejder med - JAM : dansk slægtsforskerfortegnelse, hæfte 4 - 1982.
Jeg arbejder med - JAM : dansk slægtsforskerfortegnelse, hæfte 5 - 1983.
Jeg gav aldrig op.
Jeg saa det ske! Øjenvidner til Danmarks historie fra blodbadet i Stockholm til stormen paa Dybbøl
Jens Andersen Beldenak, Biskop i Fyen. En Levnetsbeskrivelse.
Jens Baggesen og Sofie v. Haller : en Kjærligheds Historie
Jens Bang, Kjøbmand i Aalborg 1605-1644.
Jens Christensen i Voldum.
Jens Christian Hostrup : Hans Liv og Gerning.
Jens Foss, prof.phil. og med - 1674-1757:
Jens Hansen 1756-1831, hans fader, hans søskende samt efterkommere efter hans søn Christian Hendrik Hansen, linie C.
Jens Hansen På Bjerget i Vestermarie.
Jens Holdgaard
Jens Hornsylds Jordefærd den 31te October 1840.
Jens Iørgensen og Karen Kirstine Møller : til Katholm og Tyrregaarden i Følle, deres Forfædre og Efterkommere /
Jens Jensen Smed, Skoleholder og Degn i Randlev og Bjerager
Jens Jensen Toft i Fjellerad i Gunderup sogn - hans liv
Jens Julius (Jules) Hansen, Nordslesvigs Talsmand.
Jens Krog. Et Livsbillede.
Jens Nissen Hundevad i Vonsbæk skøde 1652
Jens Poulsen Winding : En lærd i Odense i 1600-tallet
Jens Sørensen og Maren Nielsdatter : Haandbog til Brug ved slægtshistoriske Undersøgelser ved Jydske Arkiv
Jep Jepsen Seest og hans Slægt.
Jerne : en kortfattet Skildring af Sognet og Kirkebyen.
Jerne Sogn.
Jerslev gennem 100 år
Jes Ravns efterkommer
Joachim Ludvig Phister : et Teaterliv.
Johan Frederik Classen : Skaber af Frederiksværk og Stifter af det Classenske Fideikommis
Johan Haae. Taler ved hans Jordefærd den 24de August 1857.
Johan Ludvig Bernths Minde. Beretning om festen paa Herlufsholm den 17de september 1859
Johan Ludvig Heiberg / Bind 1
Johan Ludvig Heiberg / Bind 2
Johan Ludvig Heiberg / Bind 3
Johann Friedrich Lohses slægt.
Johann Wulff, Dompropst in Hadersleben
Johannes Clausen : Grænsepræsten.
Johannes Clausen.
Johannes Ewald : en historisk Digtning
Johannes Hage, hans Liv og Karakter og enkelte af hans efterladte Skrifter
Johannes Ravnskjærs aner i Vilstrup sogn og deres efterkommere 1598-1844.
Johs. Linds tingbogsafskrifter
Jon Jakobsen Venusinus.
Jonstrupbogen, Bind 1 1923.
Jonstrupbogen, Bind 11 1934.
Jonstrupbogen, Bind 13 1936.
Jonstrupbogen, Bind 16 1939.
Jonstrupbogen, Bind 17 1940.
Jonstrupbogen, Bind 18 1941.
Jonstrupbogen, Bind 2 1924.
Jonstrupbogen, Bind 20 1943.
Jonstrupbogen, Bind 21 1944.
Jonstrupbogen, Bind 23 1946.
Jonstrupbogen, Bind 24 1947.
Jonstrupbogen, Bind 25 1948.
Jonstrupbogen, Bind 29 1952.
Jonstrupbogen, Bind 31 1954.
Jonstrupbogen, Bind 35 1958.
Jonstrupbogen, Bind 36 1959.
Jonstrupbogen, Bind 37 1960.
Jonstrupbogen, Bind 38 1961.
Jonstrupbogen, Bind 39 1962.
Jonstrupbogen, Bind 40 1963.
Jonstrupbogen, Bind 42 1965.
Jonstrupbogen, Bind 43 1966.
Jonstrupbogen, Bind 45 1968.
Jonstrupbogen, Bind 46 1969.
Jonstrupbogen, Bind 47 1970.
Jonstrupbogen, Bind 48 1971.
Jonstrupbogen, Bind 49 1972.
Jonstrupbogen, Bind 50 1973.
Jonstrupbogen, Bind 51 1974.
Jonstrupbogen, Bind 52 1977.
Jonstrupbogen, Bind 53 1987.
Jonstrupbogen, Bind 54 1988.
Jonstrupbogen, Bind 55 1990.
Jordebog for Nyborg Købstad : 1ste Del.
Jordebog for Nyborg Købstad : 2den Del. Historiske Efterretninger.
Jordebog for Odense Kjøbstad : Indrettet Anno 1884-87.
Jordebog for Viborg Kjøbstad.
Jordebøger over Gods i Vordingborg Amt / Jorde-Bog over Høfdingshuus Gaard og Gods paa Wordingborg Amt etc.
Jordemoder i Viborg Anne Cathrine Nicolajsdatter Hjardemaal og hendes slægt
Journalregister 1851. Maribo Amt.
Journalregister 1852. Maribo Amt.
Journalregister 1853. Maribo Amt.
Journalregister 1854. Maribo Amt.
Journalregister 1855. Maribo Amt.
Journalregister 1856. Maribo Amt.
Journalregister 1857. Maribo Amt.
Journalregister 1858. Maribo Amt.
Journalregister 1859. Maribo Amt.
Journalregister 1860. Maribo Amt.
Journalregister 1861. Maribo Amt.
Journalregister 1862. Maribo Amt.
Journalregister 1863. Maribo Amt.
Journalregister 1864. Maribo Amt.
Journalregister 1865. Maribo Amt.
Journalregister 1866. Maribo Amt.
Journalregister 1867. Maribo Amt.
Journalregister 1868. Maribo Amt.
Journalregister 1869. Maribo Amt.
Journalregister 1870. Maribo Amt.
Journalregister 1871. Maribo Amt.
Journalregister 1872. Maribo Amt.
Journalregister 1873. Maribo Amt.
Journalregister 1874. Maribo Amt.
Journalregister 1875. Maribo Amt.
Journalregister 1876. Maribo Amt.
Journalregister 1877. Maribo Amt.
Journalregister 1878. Maribo Amt.
Journalregister 1879. Maribo Amt.
Journalregister 1880. Maribo Amt.
Journalregister 1881. Maribo Amt.
Journalregister 1882. Maribo Amt.
Journalregister 1883. Maribo Amt.
Journalregister 1884. Maribo Amt.
Journalregister 1885. Maribo Amt.
Journalregister 1886. Maribo Amt.
Journalregister 1887. Maribo Amt.
Journalregister 1888. Maribo Amt.
Journalregister 1889. Maribo Amt.
Journalregister 1890. Maribo Amt.
Jødiske dødsfald i Danmark 1693-1976.
Jørgen Balthasar Dalhoff : Et Liv i Arbejde : Efter hans egne Breve og optegnelser.
Jørgen Christensen : en lægekyndig fynsk Bonde fra det 18de Århundrede
Jørgen Marsvin, en herremand midt i det syttende århundrede.
Jørgen Teilmann og Hjemmet i Bering Præstegård. Mindeblade. Trykt som Manuskript.
Jubelfesten den 23. October 1889 for Studenterne fra 1839.
Jubelfesten den 26. October 1887 for Studenterne fra 1837.
Juernal-bog for Tömmer Mændenes Ligcasse ved Holmen Anno 1816. [Journalbog for tømmermændenes ligkasse ved Holmen]
Jul for Morsingboere 1956
Jul Helsinge 1986
Jul i Nordsjælland 1941 - 1. Aargang.
Jul i Nordsjælland 1942 - 2. Aargang.
Jul i Nordsjælland 1944 - 4. Aargang.
Jul i Nordsjælland 1945 - 5. Aargang.
Jul i Nordsjælland 1947 - 7. Aargang.
Jul i Nordsjælland 1948 - 8. Aargang.
Jul i Nordsjælland 1949 - 9. Aargang.
Jul i Nordsjælland 1951 - 11. Aargang.
Jul i Nordsjælland 1952 - 12. Aargang.
Jul i Nordsjælland 1953 - 13. Aargang.
Jul i Nordsjælland 1954 - 14. Aargang.
Jul i Nordsjælland 1955 - 15. Aargang.
Jul i Nordsjælland 1956 - 16. Aargang.
Jul i Nordsjælland 1957 - 17. Aargang.
Jul i Nordsjælland 1958 - 18. Aargang.
Jul i Nordsjælland 1959 - 19. Aargang.
Jul i Nordsjælland 1960 - 20. Aargang.
Jul i Nordsjælland 1961 - 21. Aargang.
Jul i Nordsjælland 1962 - 22. Aargang.
Jul i Nordsjælland 1963 - 23. Aargang.
Jul i Nordsjælland 1964 - 24. Aargang.
Jul i Nordsjælland 1965 - 25. Aargang.
Jul i Nordsjælland 1966 - 26. Aargang.
Jul i Nordsjælland 1967 - 27. Aargang.
Jul på Mors / Lokalhistorisk årsskrift 1987
Jul på Mors / Lokalhistorisk årsskrift 1988
Jul på Mors / Lokalhistorisk årsskrift 1989
Jul på Mors / Lokalhistorisk årsskrift 1990
Jul på Mors / Lokalhistorisk årsskrift 1991
Jul på Mors / Lokalhistorisk årsskrift 1992
Jul på Mors / Lokalhistorisk årsskrift 1993
Jul på Mors / Lokalhistorisk årsskrift 1994
Jul på Mors / Lokalhistorisk årsskrift 1995
Jul på Mors / Lokalhistorisk årsskrift 1997
Jul på Mors / Lokalhistorisk årsskrift 1998
Jul på Mors / Lokalhistorisk årsskrift 1999
Jul på Mors / Lokalhistorisk årsskrift 2000
Jul på Mors / Lokalhistorisk årsskrift 2001
Jul på Mors / Lokalhistorisk årsskrift 2002
Jul på Mors / Lokalhistorisk årsskrift 2003
Jul på Mors / Lokalhistorisk årsskrift 2004
Jul på Mors / Lokalhistorisk årsskrift 2005
Jul på Mors / Lokalhistorisk årsskrift 2006
Jul på Mors / Lokalhistorisk årsskrift 2007
Jul på Mors / Lokalhistorisk årsskrift 2008
Jul på Mors / Lokalhistorisk årsskrift 2009
Jul på Mors / Lokalhistorisk årsskrift 2010
Jul på Mors / Lokalhistorisk årsskrift 2011
Jul på Mors 1963
Jul på Mors 1964
Jul på Mors 1965
Jul på Mors 1966
Jul på Mors 1967
Jul på Mors 1968
Jul på Mors 1969
Jul på Mors 1970
Jul på Mors 1971
Jul på Mors 1972
Jul på Mors 1973
Jul på Mors 1974
Jul på Mors 1975
Jul på Mors 1976
Jul på Mors 1977
Jul på Mors 1978
Jul på Mors 1979
Jul på Mors 1980
Jul på Mors 1981
Jul på Mors 1982
Jul på Mors 1983
Jul på Mors 1984
Jul på Mors 1985
Jul på Mors 1986
Jul paa Mors 1930
Jul paa Mors 1931
Jul paa Mors 1937
Julenissen fylder 100 år
Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Døde
Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte A
Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte A-Ø
Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte B
Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte C-D
Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte E-F
Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte G
Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte H
Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte I-J
Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte K
Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte L
Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte M
Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte N-O
Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte P-Q
Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte R
Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte S
Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte T, U, Y, Z, Ø
Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte V, W
Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Viede
Julius Friis-Hansen.
Julius Jensen og Hustrus Slægt.
Junget sogn – Gårdhistorie
Juridisk og statsvidenskabelig Stat.
Juridisk og statsvidenskabelig Stat.
Juridisk og statsvidenskabelig Stat.
Juridisk og statsvidenskabelig Stat.
Juridisk Stat eller Fortegnelse over de Kandidater, som have underkastet sig fuldstændig juridisk Embeds-Examen ved Kjøbenhavns Universitet efter 7 Mai 1788, tilligemed et Udvalg af danske Jurister som Anhang.
Juridisk Stat.
Juridisk Stat.
Juridisk Stat.
Juridisk Stat. Fortegnelse over samtlige nulevende juridiske og statsvidenskabelige Kandidater.
Jurisdiktioner m.m. 1909 (Xerox fra postadressebogen).
Juristen - Særtryk 1964 Nr. 12. A.S. Ørsted og negerslaverne i København
Just & Karberg : i medgang og modgang : en familiekrønike
Just Mathias Thiele i hans forhold til Kunstakademiet, Thorvaldsens Museum og Kobberstiksamlingen : biografiske notitser /
Justitsministeriet : organisation og arkiv
Justitsprotokol fra Hillerslev-Hundborg Herred 1688
Jydsk Telefon-Aktieselskab, Haandbog 1951 [Telefonbog].
Jydske domme og dokumenter 1440-1700.
Jydske Haandværkere og Fabrikanter : Skildringer af jydsk Foretagelsesaand og Virkelyst.
Jyllands landforsvar fra 1901 til 1940 : en studie på langs af planlægningen samt en vurdering af denne planlægnings forhold til den politiske hensigt med forsvaret
Jyske Byer og deres Mænd : I. Bind
Jyske Byer og deres Mænd : II. Bind
Jyske Byer og deres Mænd : III. Bind.
Jyske Byer og deres Mænd : IIII. Bind.
Jyske Byer og deres Mænd : IX. Bind.
Jyske Byer og deres Mænd : V. Bind
Jyske Byer og deres Mænd : VI. Bind
Jyske Byer og deres Mænd : VII. Bind.
Jyske Byer og deres Mænd : VIII. Bind
Jyske Byer og deres Mænd : XI. Bind
Jystrup mandtal 1814
K.P. Petersens og L.Chr. Petersens - fhv. Hvidgarvere i Odense - Slægtsbog og Slægtstavler
Kabinetsstyrelsen i Danmark 1768-1772 : Aktstykker og Oplysninger. Første Bind
Kabinetsstyrelsen i Danmark 1768-1772 : Bind III / Aktstykker og Oplysninger.
Kabinetsstyrelsen i Danmark 1768-1772. Andet Bind : Aktstykker og Oplysninger.
Kaj Lykkes Fald med dets Forspil og Følger, (Tidsbilleder fra det syttende og attende Aarhundrede).
Kalines hus
Kammerherre Bernt Ankers Liv og Virksomhed 1746-1805 : Foredrag.
Kammerlakajen : Min oldefar Eduard Johannes Klein.
Kammerskriver Søren Jensen Hellekande, hans Efterslægt, Slægten Lindberg af 1640 og Amtsforvalter Morten Michelsen Hadrup til Ørritslevgaard, Dallund og St. Købeskovgaard.
Kamp og Fest : Fra vor Tid i Sønderborg før 1914 : Bind 2.
Kampen om skolelovene af 1958 : en studie i interesseorganisationers politiske aktivitet.
Kanniken Jon Tursön og hans korte danske Kirkekrönike.
Karen Madsen : Født 1871 i Sinding – død 1904 i Gjellerup / Anetavle og efterslægt
Karen Sophies barselsfærd : levevilkår for ugifte mødre og uægte børn i to danske landsogne cirka 1830-1880
Karl von Hompesch, "Brillemanden" : En eventyrer på Napoleonskrigenes tid.
Karlebogaard
Katalog over Genealogisk Samling.
Katalog over Karen Brahes Bibliothek i Landsarkivet for Fyn : Håndskriftsamlingen.
Kæderup skole
Kære Signe og Børge : Breve og erindringer fra et svundent århundrede.
Kerteminde. 1413 - 7. Decbr. - 1913.
Ketting Kirke og et Afsnit af Sognets ældre Historie.
KFUMs Seminarium 1919-1969 : Frederiksberg Seminarium : Hellerup Seminarium : Gentofte Studenterkursus
Kgl. bygningsinspektoratsarkiver - afleveret til Landsarkivet for Sjælland m.m. med et tillæg omfattende enkelte slotsforvalterarkiver 1856-ca.1956.
Kgl. danske Forstembedsmænd 1660-1790 : Bidrag til en "Forstlig Stat".
Kgl. danske Forstembedsmænd før 1660 : samt Tillæg til Kgl. danske Forstembedsmænd 1660-1790. Bidrag til en "Forstlig Stat".
Kildeoversigten : en oversigt over afskrevne slægts- og lokalhistoriske kilder (folketællinger, kirkebøger, tingbøger, matrikler m.v.)
Kildeskriftselskabet i 100 [hundrede] år, 1877-1977
Kiøbenhavns Aften-Post. Fredagen d. 4 Julii Aar 1777.
Kirkebogsregistrering / 3. udg.
Kirkebogsregistrering / 1. udg.
Kirkebogsstudier : Bidrag til dansk Befolkningsstatistik og Kulturhistorie i det 17. Aarhundrede.
Kirkebogsuddrag fra Sjælland og Lolland-Falsters Bysogne samt nogle Landsogne
Kirkebøger fra 1800-tallet : Det finder du i dem.
Kirkebøger fra Husby sogn, 1698 1711-1715
Kirkehistorie og historie : bibliografi over Bjørn Kornerups forfatterskab.
Kirkehistoriske Samlinger : Andet Bind.
Kirkehistoriske Samlinger : Første Bind.
Kirkehistoriske Samlinger, Femte Række, Andet Bind.
Kirkehistoriske Samlinger, Femte Række, Femte Bind.
Kirkehistoriske Samlinger, Femte Række, Fjerde Bind.
Kirkehistoriske Samlinger, Femte Række, Første Bind.
Kirkehistoriske Samlinger, Femte Række, Sjette Bind.
Kirkehistoriske Samlinger, Femte Række, Tredie Bind.
Kirkehistoriske Samlinger, Fjerde Række, Andet Bind.
Kirkehistoriske Samlinger, Fjerde Række, Femte Bind.
Kirkehistoriske Samlinger, Fjerde Række, Fjerde Bind.
Kirkehistoriske Samlinger, Fjerde Række, Første Bind.
Kirkehistoriske Samlinger, Fjerde Række, Sjette Bind.
Kirkehistoriske Samlinger, Fjerde Række, Tredie Bind.
Kirkehistoriske Samlinger, Tredie Række, Andet Bind.
Kirkehistoriske Samlinger, Tredie Række, Femte Bind.
Kirkehistoriske Samlinger, Tredie Række, Fjerde Bind.
Kirkehistoriske Samlinger, Tredie Række, Første Bind.
Kirkehistoriske Samlinger, Tredie Række, Sjette Bind.
Kirkehistoriske Samlinger, Tredie Række, Tredie Bind.
Kirkehistoriske samlinger. 7. rk. 5. bd. 2. hf.
Kirkelig Haandbog, 1931
Kirkelig Haandbog, 1951.
Kirkelig Haandbog, 1955.
Kirkelig Haandbog, 1963.
Kirkelig Haandbog, 1967.
Kirkelige Forhold i Nyborg i Aarene 1736-37.
Kirkelige forhold i Viborg Stift, navnlig i Salling, paa Reformationstiden.
Kirkeligt Samfund, Helsinge 1921-1991
Kirkeregnskabsbøger for Sjælland m.m. - Registratur
Kirurg og Parykmager i Århus Ole Hansen Ravn og hans Efterkommere med Udeladelse af Kvindernes Descendenter. Familien Friis-Petersens Ahnebog.
Kjæde-Ordenen. Medlemsprotokoller 1774-1874. / Udgivet i Anledning af Ordenens 175-Aars Dag.
Kjærulfske Studier : Bidrag til en vendsysselsk Bondeæts Genealogi og Historie.
Kjellerup og Omegns Landboforening gennem 125 år
Kjersgaards danmarkshistorie. Bd. 1. : Jæger - Bonde - Ridder.
Kjøbenhavn, historisk-topographisk beskreven. Med 12 litographerede Prospecter og 3 Kaart.
Kjøbenhavns Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab /
Kjøbenhavns Belejring og Fyens Gjenerobring - Skildringer fra Carl Gustav Fejden 1658-59.
Kjøbenhavns Borgere 1659
Kjøbenhavns Brandforsikring 1885-1931.
Kjøbenhavns Brandforsikrings billedsamling.
Kjøbenhavns Kirker og Klostere i Middelalderen : Tillæg af forhen utrykte Dokumenter og Aktstykker.
Kjøbenhavns Kirker og Klostere i Middelalderen.
Kjøbenhavns Universitets Historie fra 1537 til 1621, bind 1
Kjøbenhavns Universitets Historie fra 1537 til 1621, bind 2
Kjøbenhavns Universitets Historie fra 1537 til 1621, bind 3
Kjøbenhavns Universitets Historie fra 1537 til 1621, bind 4
Kjøbenhavns Universitets Matrikel 1 : Første bind 1611-1667.
Kjøbenhavns Universitets Matrikel 2 : Andet Bind 1667-1740.
Kjøbenhavns Universitets Matrikel 3 : Tredie Bind 1740-1829.
Kjøbenhavnske Kvarterer 1875
Kjøbmand i Kjerteminde Lars Muus' (f.1678 d.1742) samlede Descendens
Kjøge Byes Historie : samlet efter trykte og utrykte Kilder.
Kladde til arkivregistratur for Adelersborg godsarkiv
Klausholms Bønder ved Midten af 1700rne
Klavs Christoffersen Lyskanders Levned : samt hans Bog om Danske Skribenter
Klæsøeslægten og Klæsø.
Klæstruplund i Vokslev sogn.
Klinte sogns befolkning 1.7.1787 - 1.2.1845
Klinte sogns befolkning frem til 1787
Klokkeren Carsten Petersen og provst H.F. Petersen.
Knabstrup Arkiver - Registratur.
Knorr von Rosenroth i Danmark.
Knud Fabricius 13. august 1875-30. juni 1967.
Knud Lyne Rahbeks Ungdomskærlighed : "Fra de skjønne Følelsers Tid".
Kolding fra middelalder til nutid : en historisk beskrivelse.
Kolding Købstad og dens Indbyggere ved Aar 1735
Koldingbogen 1970
Koldingbogen 1970-1985 register
Koldingbogen 1971
Koldingbogen 1972
Koldingbogen 1974
Koldingbogen 1975
Koldingbogen 1976
Koldingbogen 1977
Koldingbogen 1978
Koldingbogen 1979
Koldingbogen 1980
Koldingbogen 1981
Koldingbogen 1982
Koldingbogen 1983
Koldingbogen 1984
Koldingbogen 1985
Koldingbogen 1986
Koldingbogen 1987
Koldingbogen 1988
Koldingbogen 1989
Koldingbogen 1990
Koldingbogen 1991
Koldingbogen 1992
Koldingbogen 1993
Koldingbogen 1994
Koldingbogen 1995
Koldingbogen 1996
Koldingbogen 1997
Koldingbogen 1998
Koldingbogen 1999
Koldingbogen 2000
Koldingbogen 2001
Koldingbogen 2002
Koldingbogen 2003
Koldingbogen 2004
Koldingbogen 2005
Koldingbogen 2006
Koldingbogen 2007
Koldingbogen 2008
Koldingbogen 2009
Koldingbogen 2010
Koldingbogen 2011
Koldingbogen 2012
Koldingbogen 2013
Koldingbogen 2014
Koldinghus Lens regnskab 1610-1611
Koldinghus Lens regnskab 1610-1611 - Registre
Koldinghus Lensregnskaber 1610-1661 : Komplette uddrag af indfæstning og stedsmål, samt opslagshenvisninger til sagfald.
Koldinghus Lensregnskaber 1610-1661 : Sagfald m.v.
Koldinghus Rytterdistrikt : Personregister til fæstespecifikationer 1721 og 1751-55
Koloniernes centralbestyrelse
Kommandør Jens Jacob Paludans Ungdomserindringer.
Kommentarer VI-VII til H.C. Andersens Eventyr I-V : tre taler i H.C. Andersen-Samfundet i København 4.4.1991 / H. C. Andersens Almanakker 1833-1873 : Foredrag i H. C. Andersen-Samfundet i København 16.10.1990
Kommercekollegiet 1735-1816
Kommunale styrelsesformer og kommunalpolitikernes arbejdsvilkår m. v. : betænkning fra det af indenrigsministeren den 17. august 1978 nedsatte udvalg om kommunalt udvalgsstyre og magistratsstyre m. v..
Kommunalt udgiftspres og styringsmuligheder : betænkning fra det af Indenrigsministeren nedsatte udvalg om kommunalt udgiftspres og styringsmuligheder.
Kommunearkiver - Allinge-Gudhjem + Allinge sygehus. Registratur.
Kommunearkiver - Fakse: registratur.
Kommunearkiver - Frederikssund : Kommuner sammenlagt til Frederikssund kommune i 1970
Kommunearkiver - Fuglebjerg. Registratur.
Kommunearkiver - Hillerød.
Kommunearkiver - Hørsholm kommune 1842-1940.
Kommunearkiver - modelregistratur og stikordsregister for kommunearkiver indtil 1970
Kommunearkiver : Kongsted, Ulse, Vester Egede 1842-1962, Rønnede 1962-1970, Øster Egede 1850-1962, Dalby-Tureby 1842-1962, Sønder Dalby 1962-1970 : 1970 sammenlagt til Rønnede kommune
Kommunearkiver : Lidemark, Bjæverskov, Vollerslev-Gørslev 1842-1966, Borup-Kimmerslev, Ejby-Nr. Dalby 1942-1970 : 1970 sammenlagt til Skovbo kommune : registratur
Kommunearkiver : registratur : Rorup-Glim 1842-1966, Osted-Allerslev 1842-1933, Osted Lejre 1933-1966, Herslev-Gevninge 1842-1970 : 1970 indgået i Lejre kommune
Kommunearkiver : Slagslunde-Ganløse, Stenløse-Veksø, 1842-1970 : 1970 sammenlagt til Stenløse kommune
Kommunearkiver Skibby : Kommuner sammenlagt til Skibby kommune i 1966 : Registratur.
Kommunearkiver, Halsted-Avnede, Landet-Ryde 1842-1966, Skovlænge-Gurreby 1843-1966, Søllested 1842-1966, Vesterborg 1842-1970 : 1970 indgået i Højreby Kommune : Registratur.
Kommunearkiver, Kalundborg
Kommunearkiver: Suiså Suså : kommuner sammenlagt til Suså kommune i 1970 : registratur.
Kommunearkiver. registratur.
Kommunearkiver. Hasle. Arkivregistratur.
Kommunearkiver. Haslev. Kommuner sammenlagt til Haslev kommune 1966/1970. Registratur.
Kommunearkiver. Høng. Kommuner sammenlagt til Høng kommune i 1966 . Registratur.
Kommunearkiver. Karlebo 1842 - 1970.
Kommunearkiver. Møn I. Møn Kommune - Registratur
Kommunearkiver. Møn II. Møn Kommune. Registratur.
Kommunearkiver. Møn III. Supplement og rettelser.
Kommunearkiver. Registratur : Fensmark-Rislev 1842-1966, Holme Olstrup 1913-1966, Toksværd 1842-1970. 1970 sammenlagt til Holmegård kommune.
Kommunearkiver. Ringsted : Registratur
Kommunearkiver. Rønne. Registratur.
Kommunearkiver. Sakskøbing : Registratur.
Kommunearkiver. Skævinge : Kommuner sammenlagt til Skævinge kommune i 1970.
Kommunearkiver. Stenlille Kommune.
Kommunearkiver. Tornved. Registratur.
Kommunearkiver. Vallensbæk kommune 1842-1985 : Registratur.
Kommunefortegnelse 1970.
Konfirmation og begravelse : betænkning afgivet af kirkeministeriets liturgiske kommission.
Kong Frederik den Femtes Ungdom og Tronbestigelse : et historisk Omrids
Kong Frederik den Førstes danske Registranter.
Kong Valdemar den Andens Jyske Lov.
Kongeaaen eller Den gamle Grænse.
Kongehusarkivet fra kongerne Frederik VI´s Christian VIII´s og Frederik VII´s tid
Kongelig Dansk Hof- og Stats-Calender for Aar 1817.
Kongelig Dansk Hof- og Stats-Calender for Aar 1819.
Kongelig dansk hof- og stats-calender for Aar 1848.
Kongelig dansk hof- og stats-calender for Aar 1848.
Kongelig dansk hof- og stats-calender, Aaret 1846.
Kongelig Dansk Hof- og Statskalender 1888 : Statshaandbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof- og Statskalender 1926 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Stats-Calender for Aar 1820.
Kongelig Dansk Hof-og Stats-Calender for Aar 1825.
Kongelig Dansk Hof-og Stats-Calender for Aar 1828.
Kongelig Dansk Hof-og Stats-Calender for Aar 1829.
Kongelig Dansk Hof-og Stats-Calender for Aaret 1845.
Kongelig Dansk Hof-og Stats-Calender for Aaret 1849.
Kongelig Dansk Hof-og Stats-Calender for Aaret 1850.
Kongelig Dansk Hof-og Stats-Calender for Aaret 1851.
Kongelig Dansk Hof-og Stats-Calender for Aaret 1852.
Kongelig Dansk Hof-og Statscalender 1859 : Statshaandbog for det danske Monarchie
Kongelig Dansk Hof-og Statscalender Statshaandbog for det danske Monarchie for Aaret 1853.
Kongelig Dansk Hof-og Statscalender Statshaandbog for det danske Monarchie for Aaret 1854
Kongelig Dansk Hof-og Statscalender Statshaandbog for det danske Monarchie for Aaret 1856.
Kongelig Dansk Hof-og Statscalender Statshaandbog for det danske Monarchie for Aaret 1857.
Kongelig Dansk Hof-og Statscalender Statshaandbog for det danske Monarchie for Aaret 1858.
Kongelig Dansk Hof-og Statscalender Statshaandbog for det danske Monarchie for Aaret 1860.
Kongelig Dansk Hof-og Statscalender Statshaandbog for det danske Monarchie for Aaret 1861.
Kongelig Dansk Hof-og Statscalender Statshaandbog for det danske Monarchie for Aaret 1862.
Kongelig Dansk Hof-og Statscalender Statshaandbog for det danske Monarchie for Aaret 1863.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1843 :
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1864 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1865 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1866 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1867 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1868 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1869 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1870 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1871 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1872 : Statshaandbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1873 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1874 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1875 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1876 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1877 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1878 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1879 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1880 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1881 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1882 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1883 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1884 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1886 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1887 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1889 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1890 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1891 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1892 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1893 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1894 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1895 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1896 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1897 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1898 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1900 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1901 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1902 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1903 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1904 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1905 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1906 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1907 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1908 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1909 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1910 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1911 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1912 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1913 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1914 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1915 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1916 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1918 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1919 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1920 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark. (incl. Tillæg Indeholdende Oplysninger om De Sønderjyske Landsdele)
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1921 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1922 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1923 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1924 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1925 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1927 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1928 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1929 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1930 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1931 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1932 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1933 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1934 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1935 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1936 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1937 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1938 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1939.: Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1940.: Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1941.: Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1942.: Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1943 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1944 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1945 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1946 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1947 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1948-49 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1950 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1951 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1952 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1953 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1954 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1955 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1956 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1957 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1958 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1959 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1960 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1961 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1963 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1964 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1965 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1966 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1967 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1968 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1969 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1971 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1972 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1974 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1976 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1982 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1984 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1986 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1988 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1993 Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1995 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
Kongelige Rescripter og Resolutioner, Love og Expeditioner, Geistligheden i Danmark vedkommende - Fjerde Bind 1852 og 1853. Ny Rækk.
Kongelige Rescripter og Resolutioner, Love og Expeditioner, Geistligheden i Danmark vedkommende - Sjette Bind 1856. Ny Række.
Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegialbreve for Danmark og Norge, 6 Del, 1. Bind, 1777-1784 /
Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegialbreve for Danmark og Norge, 6 Del, 2. Bind, 1777-1784 /
Kongens Lyngby i gamle Dage.
Kongens Retterting : register til herredagsdomme 1616-1650
Kongens told : toldarkiver og deres brug
Kongens tro regimenter og hjemmeværn til lands
Kongeriet Danmarks chorographiske Beskrivelse
Kongeriget Danmarks Handels-Kalender 1883-84.
Kongeriget Danmarks praktiserende Sagførere
Königl. Dänischer Hof- und Staats-Calender für das Jahr 1842.
Königl. Dänischer Hof- und Staats-Kalender für das Jahr 1847.
Königlich Dänischer Hof- und Staatscalender 1854 : Staatshandbuch der dänischen Monarchie für das Jahr 1854.
Königlich Dänisher Hof- und Staats Calendar auf das Jahr 1802
Königlich-Dänischer Hof- und Staats-Calender auf das Jahr 1804.
Königlich-Dänischer Hof- und Staats-Calender auf das Jahr 1809.
Königlich-Dänischer Hof- und Staats-Calender für das Jahr 1817.
Königlich-Dänischer Hof- und Staats-Calender für das Jahr 1818.
Königlich-Dänischer Hof- und Staats-Calender für das Jahr 1821.
Königlich-Dänischer Hof- und Staats-Calender für das Jahr 1823.
Königlich-Dänischer Hof- und Staats-Calender für das Jahr 1824.
Königlich-Dänischer Hof- und Staats-Calender für das Jahr 1826.
Königlich-Dänischer Hof- und Staats-Calender für das Jahr 1830.
Königlich-Dänischer Hof- und Staats-Calender für das Jahr 1838.
Königlich-Dänischer Hof- und Staats-Calender für das Jahr 1839.
Königlich-Dänischer Hof- und Staats-Calender für das Jahr 1841.
Königlich-Dänischer Hof- und Staats-Calender für das Schalt-Jahr 1812.
Königlich-Dänischer Hof-og Staatskalender auf das Jahr 1798.
Konkubinen fra Ærø - Hestslagteren fra Olsker - Desertøren fra Napoleons slagne hær
Konkursordenen : betænkning I afgivet af det af justitsministeriet den 29. januar 1958 nedsatte konkurslovsudvalg.
Konsistorialraad Jacob Christian Schmidth's samtlige Efterkommere.
Konsumtions, Familie og Folkeregnskaber, Saltum
Konsumtions, Familie og Folkeregnskaber, Sebber og Lundbÿe
Konsumtions, Familie og Folkeregnskaber, Sebber Sogn
Kontorchef Victor Sørensen's slægt : 1864 20. oktober 1934 /
Kontreadmiral T. V. Gardes anetavle /
Koppel i Nyborg : 3 generationer, 149 år.
Kopskat beregning Dalby sogn 1699
Kopskat Sønder Dalby sogn og Tureby sogn 1660
Kornerupslægten 1644-1982
Kornumgårds fæsteprotokol 1719-1835, register
Kort : om kort og tegninger.
Kort oc Sandferdig Beretning, om Den merckelig Sag, som paa en kort Tid ved ordentlig Process bleff udført met Dina Vinhoffvers oc Jørgen Walter, udi Kiøbenhafn, Anno 1651
Kort over Dalby, 1792
Kortfattede Meddelelser om Reiseprædikanten for den indre Mision H. H. Sommer´s liv
Kortfattet topografisk-personal Vejviser for Landet.
Kortlægning og historiske studier / Et værktøj?
Kortregistrant over Storstrøms Amt indtil omkring 1900, Matrikelarkivet /
København - Fra gader til sogne 1787-1890.
København : Sogne
København før og nu - og aldrig, bd. 1, Slotsholmen : En billedkavalkade om København inden for voldene og søerne.
København før og nu - og aldrig, bd. 4, Nord for Strøget : En billedkavalkade om København inden for voldene og søerne..
København før og nu - og aldrig, bd. 5, Kgs. Nytorv, Rosenborg og Nyboder : En billedkavalkade om København inden for voldene og søerne.
Københavnerliv gennem et halvt Aarhundrede. 1883-1912
Københavnerliv gennem et halvt Aarhundrede. 1912-1937
Københavns amts landsbynavne : en oversigt
Københavns Brandvæsens Historie : et Bidrag til Københavns Historie
Københavns Fængsler i 100 år
Københavns gamle Kirker.
Københavns hospitalsvæsen 1863-1963
Københavns Kirkesag 1890-1915
Københavns kommunalkalender, 1970
Københavns kommunalkalender, 1971
Københavns kommunalkalender, 1972
Københavns kommunalkalender, 1973
Københavns kommunalkalender, 1975
Københavns kommunalkalender, 1976
Københavns kommunalkalender, 1977
Københavns kommunalkalender, 1978
Københavns kommunalkalender, 1979
Københavns kommunalkalender, 1981
Københavns kommunalkalender, 1984
Københavns kommunalkalender, 1985
Københavns kommunalkalender, 1986
Københavns omegn
Københavns Overpræsidium - Navnebog Nr. 1, 1903-1907 / [ansøgninger om navneændringer]
Københavns Overpræsidium - Navnebog Nr. 2, 1907-1912 / [ansøgninger om navneændringer]
Københavns Overpræsidium - Navnebog Nr. 3, 1913-1918 / [ansøgninger om navneændringer]
Københavns Overpræsidium - Navnebog Nr. 4, 1918-1919 / [ansøgninger om navneændringer]
Københavns Slagterlaug 1451-1926.
Københavns Stadsarkiv. Oversigt og vejledning.
Københavns Teknikum, Arkivregistratur
Københavnske distriktstoldkamre 1969-80 : Toldarkiver - 5. Arkivregistratur.
Københavnske dokumenter og breve : arkivudstillingen ved 800-års jubilæet
Københavnske fajancer fra 1700-tallet : Københavns Bymuseum 15. marts - 15. april 1974
Københavnske kirkebøger II.
Københavnske lavsarkiver.
Københavnske politi- og domsmyndigheder I.
Københavnske politi- og domsmyndigheder II. Diverse domstolsarkiver.
Københavnske politi- og domsmyndigheder III. Tinglæsningsarkivalier.
Københavnske politi- og domsmyndigheder IV. Skifte-og overformynderiarkivalier.
Københavnske smede
Købmand i Århus Abraham Lewis.
Købmand W. E. B. Jensens og Hustrus Efterkommere : Med et Tillæg om deres forfædre og disses øvrige Efterslægt.
Købmandsfamilien Due fra Hobro
Købmandsgården, Dalby, matrikel 5
Købmænd i 100 Aar : Elias B. Muus og Sukkergaarden i Odense.
Købmænd, Rådmænd, Toldere, Fogeder - og de sammenfiltrede slægter
Købstadmuseet Den gamle By - Årbog 1953.
Købstadmuseet Den gamle By - Årbog 1963.
Købstadssnedkerne 1800-1900 : Signerede danske møbler : bind 2.
Købstædernes almindelige Brandforsikring : Brandforsikringens Udvikling og Repræsentantskabets Virksomhed i Aarene 1871 - 1920
Køge Bys borgere 1753 : en kollektiv biografi
Køng Kirke / Brikker til et mønster om Køng Kirke og dens præster 1536 – 2012, Vol. 1
Køng Kirke / Brikker til et mønster om Køng Kirke og dens præster 1536 – 2012, Vol. 2
Kr. Erslev : 1852 - 28. December - 1922.
Krak Større gårde 1961
Krak Større gårde og skove 1966
Krak´s Vejviser 1920, 1. Bind: Adressebog. Afdeling IV Personregister for Kjøbenhavn.
Kraks Blå Bog 1989, Register 1910-1988.
Kreditkassen for Husejerne i Kjøbenhavn : Festskrift i Anledning af Foreningens 150 Års Jubilæum.
Kriegstagebuch Der Abt. Ia des Befehlshabers der deutschen Truppen in Dänemark
Krigen 1864 og de faldnes Minde
Krigen i Aarene 1848, 1849, 1850 og de faldnes minde
Krigen i Viby eller livsytringer i Viby sogn, et forord og en prædiken offentliggjort på given foranledning.
Krigsraad og Birkedommer Hedegaards Afskeds-Tale, holdt paa Rauneberg Birke-Ting Torsdagen d. 21 Decbr. 1769
Kristen Hansen i Vejstrup. Skildringer af det fynske Aandslivs Historie. Udgivet væsentlig efter Kristen Hansens efterladte Haandskrift.
Kristen Kold : Folkehøjskolens Banebryder : I. Vandre-Aar.
Kristen Kold : Folkehøjskolens Banebryder : II. Tyve Aars Højskolevirksomhed.
Kristen Mikkelsen Kold. En Levnetstegning.
Kristiansfeld : historisk Fremstilling til Turistbrug.
Krogården, Dalby, matrikel 8
Krogsbølle klanen.
Krogsbølle sogns befolkning 1.7.1787 - 1.2.1845
Krogsbølle sogns befolkning 1637-65
Krogsbølle sogns befolkning 1845 - 1960
Krogsbølle sogns befolkning frem til 1787
Kronborg vestre birk : Holbo herred fra oldtiden til vore dage
Kronens gårde og bol i Vester Horne herred og Kærgaard birk 1562-1643
Kronens Skøder på afhændet og erhvervet Jordegods i Danmark 1535-1648. 1. bind : fra Reformationstiden til Nutiden.
Kronologi.
Krøniker fra Valdemarstiden.
Kulhuse og Skoven : billeder fra Hornsved
Kullturbilleder og Typer fra Nibes Glansperiode i Slutningen af det attende og Begyndelsen af det nittende Aarhundrede.
Kulsviere i Nordsjælland
Kultur og folkeminder 1969
Kultur og folkeminder 1970
Kultur og folkeminder 1971
Kultur- og naturområder - Ledøje-Smørum kommune.
Kulturelle og historiske Tidsbilleder : Barndoms- og Ungdomserindringer.
Kulturminder - ny række bind I og II - 1955-57
Kultusministeriet : organisation og arkiv
Kunst
Kvindeskikkelser og kvindeliv i Danmarks middelalder
Laasby Sogn gennem Tiderne : Gern Herred I.
Ladefogedslægten "Kikkenborg" - Junget
Ladefogedslægten Kikkenborg
Ladegårdsslægten
Låge skifteprotokol 1723-1766
Lahns Stiftelse gennem hundrede Aar 1804-1904.
Lammefjorden : 3. april 1873 - 3. april 1973 /
Landbohistorisk tidsskrift - 2007:1
Landbohistorisk tidsskrift - 2007:2
Landbohistorisk tidsskrift - 2008:2
Landbohistorisk tidsskrift - 2009:2
Landbohistorisk tidsskrift - 2010:1
Landbohistorisk tidsskrift - 2011:1
Landbokvinden : rok og kærne, grovbrød og vadmel
Landboliv : Spredte Erindringer.
Landbrug og industri
Landbrugets Kaar i Baag Herred : Mindeblade paa Baag Herreds Landboforenings 75-aarige Fødselsdag
Landbrugsraadet, 50 års virke, bind 1 / Landbrugets afsætnings- og markedsvilkår
Landbrugsraadet, 50 års virke, bind 2 / Landbrugets forsynings- og forædlingsvirksomhed
Landbrugsraadet, 50 års virke, bind 3 / Landbrugets økonomiske betydning i det danske samfund
Landbrugsraadet, 50 års virke, bind 4 / Landbrugets strukturproblemer
Landbrugsraadet, 50 års virke, bind 5 / Landbruget og byerhvervene
Landbrugsraadet, 50 års virke, bind 6 / Landbrugets plads i kulturlivet
Landgilde og udsæd på Sjælland i de store mageskifters tidsalder : Retrospektive studier i landbo- og bebyggelseshistorie
Landhusholdningsselskabets arkiv : registratur og journalregistre II 1808-1834
Landinspektørforeningen Gennem 50 Aar : 1875-1925.
Landlige Interiører i lollandsk Bondemaal.
Landmåling og landmålere : Danmarks økonomiske opmåling.
Landsarkivet for Fyn og hjælpemidlerne til dets benyttelse
Landsarkivet for Nørrejylland og hjælpemidlerne til dets benyttelse 1
Landsarkivet for Nørrejylland og hjælpemidlerne til dets benyttelse 2: en oversigt.
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm og hjælpemidlerne til dets benyttelse : en oversigt /
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm og hjælpemidlerne til dets benyttelse : en oversigt /
Landsbybilleder fra Sydsjælland og Møn omkring år 1900.
Landsbyen Dons : en historisk fremstilling.
Landsbyerne i Jægerspris Kommune
Landsbykommissionen delbetænkning 2 : Befolkning og offentlig service
Landsbykommissionen delbetænkning 3 : erhverv - maj 1981.
Landsbykommissionen delbetænkning 4 : privat service - maj 1981.
Landsbykommissionen delbetænkning 5 : kultur, planlægning og medindflydelse - maj 1981.
Landsbykommissionen delbetænkning 6 : bidrag til en landsbypolitik - august 1981.
Landsbyliv - Erindringer fra Esbønderup
Landsbymiljø i 200 år
Landsdommer Dockor Juris Gustav Ludvig Baden's vigtigste Levnetsomstændigheder.
Landstings- og kommissionsdomstolsarkiver
Landvæsens- og overlandvæsenskommissionskendelser af almindelig interesse. Hæfte XVI : Landvæsenskommissionskendelser 1958-60. Overlandvæsenskommissionskendelser 1959-60.
Landvæsens- og overlandvæsenskommissionskendelser af almindelig interesse. Hæfte XVII. Landvæsenskommissionskendelser 1960-61. Overlandvæsenskommissionskendelser 1960-61.
Landvæsens- og overlandvæsenskommissionskendelser. Hæfte XV : Landvæsenskommissionskendelser 1958-59. Overlandvæsenskommissionskendelser 1958-59.
Landvæsens- og overlandvæsenskommissionskendelser. Hæfte XXI : Kendelser fra årene 1964-65.
Landvæsens- og overlandvæsenskommissionskendelser. Hæfte XXII : Kendelser fra årene 1965-66.
Landvæsens- og overlandvæsenskommissionskendelser. Hæfte XXIV : Kendelser for årene 1967-1968.
Landvæsens- og overlandvæsenskommissionskendelser. Hæfte XXV.: Kendelser fra årene 1968-69
Landvik. Bind 2. Ætt og odel
Lange (Chirurgslægten) : Stamtavle
Langerne paa Krumstrup.
Langholt [Kær herred, Aalborg amt] godsarkiv: Fæstebreve 1753-1852
Langhorn : Et Stykke Bornholmsk Lægehistorie.
Lars Clausen : Viser og Vers : Digte i Udvalg
Lars Hansen Duun og Else Bjørnsdatter Jørgensdatter af Sønderholm
Latinskolens programmer, 1840-1903 : bibliografi og billedfortegnelse
Latinskolens religionslærere 1853-1903
Laugø Smedie : bygningsopmåling og -undersøgelse samt historisk redegørelse
Lauritz Thagaard : en embedsmand ved enevældens lokaladministration i Thisted
Lavrits Ulrik la Cour og Ellen Kirstine Poulsen / en lille pennetegning.
Lægdsrulleforkortelser
Lægdsruller - Kom godt i gang!
Lægedomskilder i lokalsamfundet : 11 midtsjællandske helligkilder
Lægen Axel Frederik Lassen's Anke over tre Fyenske Embedsmænd
Lægen Frans Casper Djørup's Slægt
Lær slægtsforskning.
Lærer J.P. Jepsen : en levnedsskildring
Lærere og Præster i Helsingør fra Reformationen til 1617.
Lærerne og Samfundet : Folkeskolens kendte Mænd og Kvinder : Jubilæumsskrift 1814-1914. Andet Bind.
Lærerne og Samfundet : Folkeskolens kendte Mænd og Kvinder : Jubilæumsskrift 1814-1914. Fjerde Bind.
Lærerne og Samfundet : Folkeskolens kendte Mænd og Kvinder : Jubilæumsskrift 1814-1914. Første Bind.
Lærerne og Samfundet : Folkeskolens kendte Mænd og Kvinder : Jubilæumsskrift 1814-1914. Tredie Bind.
Lærerstanden ved Aalborg Kathedralskole. Efter trykte og utrykte Kilder.
Lærerstanden ved de lærde Skoler i Nakskov, Nysted og Rønne.
Lærerstanden ved de nedlagte Latinskoler i Ebeltoft, Grenaa, Hobro, Mariager og Skive, samt Stamtavle over Familien Ingerslev, af Overlærer F. E. Hundrup : Efterretninger om Randers lærde Skole 1875-76, af Skolens Rektor.
Lærerstanden ved de nedlagte Latinskoler i Hjørring, Nykjøbing paa Mors, Skagen, Sæby og Thisted : Indbydelsesskrift til de offentlige Aars- og Afgangsprøver i Aalborg Kathedralskole.
Lærerstanden ved de nedlagte Latinskoler i Korsør, Nestved, Nykjøbing i Odsherred, Præstø, Skelskør, Slangerup, Storehedinge og Stege.
Lærerstanden ved de nedlagte lærde Skoler i Kjøge, Holbek, Kallundborg og Ringsted.
Lærerstanden ved Helsingørs lærde Skole.
Lærerstanden ved Metropolitanskolen efter trykte og haandskrevne Kilder.
Lærerstanden ved Randers lærde Skole efter trykte og utrykte Kilder.
Lærerstanden ved Slagelse lærde Skole : Indbydelsesskrift til de offentlige Examina i Roeskilde Kathedralskole i Juni og Juli 1861.
Lærerstanden ved Viborg Kathedralskole efter trykte og haandskrevne Kilder.
Læreruddannelsen og Jonstrup Statsseminarium i 190 år
Lærestole og lærere ved Københavns Universitet 1537-1977
Læsø - artikler og beskrivelser
Læsø Hartkornsextract
Læsø lands beboere. 1778 – 1835
Læsø skøde- og panteprotokol 1769-1850
Læsøfolk i flere hundrede år
Læsøfolk i litteraturen (og i andre skriftlige kilder), bind 1
Læsøfolk i litteraturen (og i andre skriftlige kilder), bind 2
Læssøe [Læsø] Lands Mandskab fra 14 til 40
Ledøje Kirke før og nu : samt personhistoriske Optegnelser om Gejstligheden og Lærerstanden i Ledøje-Smørum Pastorat.
Legatfamilien Aagaard fra Juelstrup Præstegaard.
Legatfamilien Lange knyttet til Den Lange'ske Stiftelse i Roeskilde : Studier og Undersøgelser : Udg. af "Den Langeske Stiftelse i Roeskilde".
Legatstamtavle for Christiane Muus, f. Bruun's Legat, og for Magdalene Bartholine Bruun's Legat, og for Andreas og Bertha Weis's Legat, samt for Sophie Susanne Charlotte Købke's Familielegat, og for Oline Antonie Købke's Legat "Fredhjem".
Legatstamtavle for Christiane Muus, f. Bruun's Legat, og for Magdalene Bartholine Bruun's Legat, og for Andreas og Bertha Weis's Legat, samt for Sophie Susanne Charlotte Købke's Familielegat, og for Oline Antonie Købke's Legat "Fredhjem".
Legatstamtavle for Christiane Muus, f. Bruun's Legat, og for Magdalene Bartholine Bruun's Legat, og for Andreas og Bertha Weis's Legat.
Legatstamtavle for slægten Nyholm
Legatstamtavle over Familien Hvidt.
Legatstamtavler for Etatsraad Jacob Henric Schous og Hustru Susanne Beckmans Stiftelse
Legatstifteren Grosserer Niels Brocks og Hustru Lene Brock, f. Bredals Slægt : Mands- og Kvindelinien.
Legatstifterinden Vilhelmine Severine Christensens Slægt gennem cirka 175 Aar.
Lehrbuch der gesammten wissenschaftlichen Genealogie. Stammbaum und Ahnentafel in ihrer geschichtlichen, sociologischen und naturwissenschaftlichen Bedeutung
Lejren ved Avedøre
Lektor Povl Helgesens historiske Optegnelsesbog, sædvanlig kaldet Skibykrøniken.
Lemming sogn / En historisk, geologisk og kulturgeografisk beskrivelse af Lemming sogn
Lengnicks Uddrag af Bremerholms Kirkes Ministerialbøger 1639-1813
Lensbesidderen som amtmand : studier i administration af fynske grevskaber og baronier 1671-1849
Lethrica - 10. årg. nr. 20 - oktober 2015.
Lethrica - 11. årg. nr. 21 - april 2016.
Lethrica - 12. årg. nr. 23 - april 2017.
Levevilkår i Danmark 1988 : statistisk oversigt 1988
Levevilkår i Danmark 1992 : statistisk oversigt 1992
Levevilkår i Danmark 1997 : statistisk oversigt 1997
Levin Marcus Hartvigs Efterkommere : Stamtavle over Slægten Hartvig.
Levnedsbeskrivelser af de ved Kjøbenhavns Universitets Firehundredaarsfest promoverede Doktorer og Licentiater meddelte af dem selv.
Levnedsløb gennem 220 Aar med Slægtsblade af Steffen Pedersens Slægt.
Levnetsoptegnelser af Iver Vind til Nørholm.
LGD (Landerupgaard), Julen 1949.
LGD (Landerupgaard), Julen 1950.
LGD (Landerupgaard), Julen 1951.
LGD (Landerupgaard), Julen 1952.
LGD (Landerupgaard), Julen 1953.
LGD (Landerupgaard), Julen 1954.
LGD (Landerupgaard), Julen 1955.
LGD (Landerupgaard), Julen 1956.
LGD (Landerupgaard), Julen 1958.
LGD (Landerupgaard), Julen 1959.
LGD (Landerupgaard), Julen 1960.
LGD (Landerupgaard), Julen 1961.
LGD (Landerupgaard), Julen 1962.
LGD (Landerupgaard), Julen 1963.
LGD (Landerupgaard), Julen 1964.
LGD (Landerupgaard), Julen 1965.
Liber Census Daniæ : Kong Valdemar den Andens Jordebog.
Lidt om "de Vissenbjerg Røvere" og "de Tommerup Kjæltringe".
Lidt om Nørholm og dens Beboere 1790-1895 : små Optegnelser /
Lidt om Peder Nielsen Gad, Herredsfoged i Bjeverskov Herred og Ridefoged paa Gisselfeld.
Ligtale ved Kammerherre Christian Frederik Otto v. Benzons Jordefærd i Dalum Kirke den 14de Juni 1875.
Liig-Prædiken over Jesper Nielsøn Hutfeld, Assessor i Cammer-Collegio, holden udi Dom-Kirken i Aarhuus 1696 d. 6. Febr.
Liigprædiken over Salig Nicolai Nannestad, Doctor Theoligiæ, Professor i det Ebræiske Sprog, og Lektor Theoligiæ, ved Odense Gymnasium, samt residerende Capellan ved St. Knud Kirke i Odense, holden udi St. Knuds Kirke den 25de Aapril 1782.
Liigtale ved salig Frue Majorinde Hedevig Rebecca Pflueg fød Rasch hendes Grav i Kongens-Lyngbye Kirke i Sielland holden den 2den Februarii 1786.
Lille Thorum ejerlav
Lillie-Juulernes Slægtebog
Liste over kvæstede og døde efter Slaget på Reden 2. april 1801
Litteratur om Søllerød kommune, bind 1, systematisk del : En bibliografi.
Litteratur om Søllerød kommune, bind 2, alfabetisk register : en bibliografi
Litteratur om Vejle Amt
Litteraturfortegnelse 1980-85 : litteratur for slægtshistorisk interesserede : personalhistorie, lokalhistorie, arkivvæsen
Litteraturhistorikeren M. Albert Thura, Sognepræst i Lejrskov og Jorderup.
Litteraturhistorikeren Sophus Birket-Smiths arkiv.
Livet begynder : træk fra min barndoms og tidlige ungdoms aar.
Livet i en fynsk Præstegaard i den første Fjerdedel af 19de Aarhundrede.
Livet i Klokkergården : gammeldags falstersk Bondeliv
Livet i Ribe 1560-1700 i samtidiges optegnelser.
Livet i Skjoldelev Præstegaard i det 17de Aarhundrede.
Livets tråde : en erindringsbog.
Livlæge Joachim Dietrich Brandis : Et Mindeskrift.
Livre d'or des Souverains
Livs Minder
Livs- og Krigserindringer fra 1850-1864. Af en gammel Feltpræst.
Livs-Erindringer
Livsdagen lang.
Livserindringer
Livserindringer : En jævn Kvindes Oplevelser gennem 70 Aar.
Livserindringer : nedskrevne i Aarene 1878-80.
Livserindringer 1813-1857.
Livserindringer efterladte af Geheimeconferentsraad C.E. Bardenfleth
Lokalarkiver til 1559. Gejstlige arkiver I : Ærkestiftet og Roskilde stift
Lokalbogen 2003-04 : Vordingborg, Præstø, Møn, Nordfalster
Lokalhistorie - rigshistorie og andre artikler fra Fortid og Nutid /
Lokalhistorie fra Sydøstjylland / 2009
Lokalhistorie fra Sydøstjylland / 2010
Lokalhistorie fra Sydøstjylland / 2011
Lokalhistorie fra Sydøstjylland / 2012
Lokalhistorie fra Sydøstjylland / 2013
Lokalhistorie fra Sydøstjylland / 2014
Lokalhistorie fra Sydøstjylland / 2015
Lokalhistoriske arkiver : en vejledning for medarbejdere og benyttere
Lokalsamfunn og øvrighet i Norden ca. 1550-1750
Lokaltelefonbogen 1988 : Vordingborg-området
Lolland-Falster - historier i landskabet [Årbog 2012]
Lolland-Falsters degne og skoleholdere.
Lolland-Falsters Historiske Samfund Aarbog 1913 - I
Lolland-Falsters Historiske Samfund Aarbog 1914 - II
Lolland-Falsters Historiske Samfund Aarbog 1915 - III
Lolland-Falsters Historiske Samfund Aarbog 1916 - IV.
Lolland-Falsters Historiske Samfund Aarbog 1917 - V.
Lolland-Falsters Historiske Samfund Aarbog 1918 - VI
Lolland-Falsters Historiske Samfund Aarbog 1919 - VII
Lolland-Falsters Historiske Samfund Aarbog 1920 - VIII
Lolland-Falsters Historiske Samfund Aarbog 1921 - IX.
Lolland-Falsters Historiske Samfund Aarbog 1922 - X.
Lolland-Falsters Historiske Samfund Aarbog 1923 - XI.
Lolland-Falsters Historiske Samfund Aarbog 1924 - XII.
Lolland-Falsters Historiske Samfund Aarbog 1925 - XIII.
Lolland-Falsters Historiske Samfund Aarbog 1926 - XIV.
Lolland-Falsters Historiske Samfund Aarbog 1927 - XV.
Lolland-Falsters Historiske Samfund Aarbog 1928 - XVI.
Lolland-Falsters Historiske Samfund Aarbog 1929 - XV.
Lolland-Falsters Historiske Samfund Aarbog 1930 - XVIII.
Lolland-Falsters Historiske Samfund Aarbog 1931 - XIX.
Lolland-Falsters Historiske Samfund Aarbog 1932 - XX. Register Aarbog XI-XX
Lolland-Falsters Historiske Samfund Aarbog 1933 - XXI. Register Aarbog XI-XX
Lolland-Falsters Historiske Samfund Aarbog 1934 - XXII. Register Aarbog XI-XX
Lolland-Falsters Historiske Samfund Aarbog 1935 - XXIII. Register Aarbog XI-XX
Lolland-Falsters Historiske Samfund Aarbog 1936 - XXIV.
Lolland-Falsters historiske Samfund Aarbog 1947 - XXXV.
Lolland-Falsters historiske Samfund Aarbog 1948 - XXXVI, V Række - Bind III
Lolland-Falsters historiske Samfund Aarbog 1949 - XXXVII. VI Række - Bind I.
Lolland-Falsters Historiske Samfund Aarbog 1950-1951. XXXVIII - XXXIX - VI Række bind II - VI Række bind III
Lolland-Falsters historiske Samfund Aarbog 1952 - XL.
Lolland-Falsters historiske Samfund Aarbog 1953 - XLI.
Lolland-Falsters historiske Samfund Aarbog 1954 - XLII.
Lolland-Falsters historiske Samfund Aarbog 1955 - XLIII. VIII Række - Bind I
Lolland-Falsters historiske Samfund Aarbog 1956 - XLIV.
Lolland-Falsters historiske Samfund Aarbog 1957 - XLV.
Lolland-Falsters Historiske Samfund Aarbog 1958-60 - IX Række (bind XLVI - XLVIII med register)
Lolland-Falsters Historiske Samfund Aarbog 1961-63 - X Række (bind XLIX - LI med register)
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 1964-66 - XI Række I-III
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 1967
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 1968
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 1969
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 1970
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 1971
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 1972
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 1973
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 1974
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 1975
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 1976
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 1977
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 1978
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 1979
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 1980
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 1981
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 1982
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 1983 - 71. årbog
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 1984 - 72. årbog
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 1985 - 73. årbog
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 1986 - 74. årbog
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 1987 - 75. årbog
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 1988 - 76. årbog
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 1989 - 77. årbog
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 1990 - 78. årbog
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 1991 - 79. årbog
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 1992 - 80. årbog
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 1993 - 81. årbog
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 1994 - 82. årbog
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 1995 - 83 årbog
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 1996 - 84. årbog
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 1997 - 85. årbog
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 1998 - 86. årbog
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 1999 - 87. årbog
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 2000 - 88. Årgang
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 2001 - 89. Årgang
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 2002 - 90. Årgang
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 2003 - 91. Årgang
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 2004 - 92. Årgang
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 2005 - 93. Årgang
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 2006 - 94. Årgang
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 2007 - 95. Årgang
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 2008 - 96. Årgang
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 2009 - 97. Årgang
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 2010 - 98. Årgang
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 2011 - 99. Årgang
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 2013 - 101. Årgang
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 2014 - 102. Årgang
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 2015 - 103. Årgang
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 2016 - 104. Årgang
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 2017 - 105. Årgang
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 2018 - 106. Årgang
Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 2019 - 107. Årgang
Lolland-Falsters historiske Samfund. Aarbog 1937 - XXV.
Lolland-Falsters historiske Samfund. Aarbog 1938 - XXVI.
Lolland-Falsters historiske Samfund. Aarbog 1939 - XXVII.
Lolland-Falsters historiske Samfund. Aarbog 1940 - XXVVIII.
Lolland-Falsters historiske Samfund. Aarbog 1941 - XXIX.
Lolland-Falsters historiske Samfund. Aarbog 1942 - XXX.
Lolland-Falsters historiske Samfund. Aarbog 1943 - XXXI. Register XXI-XXX
Lolland-Falsters historiske Samfund. Aarbog 1944 - XXXII. IV Række - Bind II
Lolland-Falsters historiske Samfund. Aarbog 1945 - XXXIII. IV Række - Bind III
Lolland-Falsters historiske Samfund. Aarbog 1946 - XXXIV. V Række - Bind I
Lolland-Falsters navnebog indeholdende bondestandens tilnavne fra det 16. til det 19 aarhundrede : Med en indledning af Axel Olrik.
Lolland-Falsterske kirkebøger.
Lollands Oldtidsminder.
Lollandske retsbetjentarkiver indtil 1919 : Foreløbige arkivregistraturer.
Loss.
Louise Skovgaards egen slægt
Lov om Brugen af stemplet Papir / Fremstilling af Bestemmelserne i den nye Stempellovgivning / Bestemmelserne i Stempelloven af 19de Februar 1861.
Lov om Indfødsrets Meddelelse 1936 : Lov nr. 107. 17. April 1936.
Lov om nogle forandrede Bestemmelser for Borger- og Almueskolevæsenet i Kjøbstæderne og paa Landet - Christiansborg Slot, den 8de Marts 1856.
Lov om Straffen for Løsgængeri og Betleri - Christiansborg Slot, den 3die Marts 1860.
Love og Forordninger samt Reskripter m.m. Supplement til den efter Indenrigsministeriets Foranstaltning udgivne Samling af Love og Anordninger af mere almindelig Interesse : Udg. til Brug for Studerende og i det praktiske Liv / 1. hæfte 1660-1682, 2. hæfte 1683-1784.
Love og Forordninger samt Reskripter m.m.: Supplement til den efter Indenrigsministeriets Foranstaltning udgivne Samling af Love og Anordninger af mere almindelig Interesse : Udg. til Brug for Studerende og i det praktiske Liv / 12. hæfte, 1886-1890.
Love og Forordninger samt Reskripter m.m.: Supplement til den efter Indenrigsministeriets Foranstaltning udgivne Samling af Love og Anordninger af mere almindelig Interesse : Udg. til Brug for Studerende og i det praktiske Liv / 15. hæfte 1894.
Love og Forordninger samt Reskripter m.m.: Supplement til den efter Indenrigsministeriets Foranstaltning udgivne Samling af Love og Anordninger af mere almindelig Interesse : Udg. til Brug for Studerende og i det praktiske Liv / 16. hæfte 1895.
Love og Forordninger samt Reskripter m.m.: Supplement til den efter Indenrigsministeriets Foranstaltning udgivne Samling af Love og Anordninger af mere almindelig Interesse : Udg. til Brug for Studerende og i det praktiske Liv / 17. hæfte 1896.
Love og Forordninger samt Reskripter m.m.: Supplement til den efter Indenrigsministeriets Foranstaltning udgivne Samling af Love og Anordninger af mere almindelig Interesse : Udg. til Brug for Studerende og i det praktiske Liv / 3die. Hæfte 1785-1813.
Love og Forordninger samt Reskripter m.m.: Supplement til den efter Indenrigsministeriets Foranstaltning udgivne Samling af Love og Anordninger af mere almindelig Interesse : Udg. til Brug for Studerende og i det praktiske Liv / 7. hæfte 1860-1864.
Løgismose i det syttende og attende Aarhundrede : Bidrag til Datidens Kulturhistorie.
Løjtnant Voldbyes breve fra 1864
Løsrevne blade af livsminder.
Løve Herreds Historie.
Lübeck 1787-1808 : die Haushaltungsbücher des Kaufmanns Jacob Behrens des Älteren
Ludvig Helveg. Af hans Liv og hans Tid. Et Mindeskrift.
Ludvig Holberg : undersøgelser og kroniker
Ludvig Holberg og Tersløsegaard med ny Oplysning om hvoledes det er gaaet til at Holberg blev Baron.
Ludvig Holberg paa Tersløsegaard.
Lumby sogns befolkning 1.7.1787 - 1.2.1845
Lumby sogns befolkning frem til 1787
Lunde Sogns Kirkebøger : Register 1792-1907
Lundegård Gods 1761-1790
Lunds stifts herdaminne, efter mestadels otryckta källor utarbetadt, bind 1.
Lunds stifts herdaminne, efter mestadels otryckta källor utarbetadt, bind 2.
Luxdorphs Dagbøger indeholdende Bidrag til det 18. Aarhundredes Stats-, Kultur- og Personalhistorie : I 1745-73.
Luxdorphs Dagbøger indeholdende Bidrag til det 18. Aarhundredes Stats-, Kultur- og Personalhistorie : II 1774-88.
Lyngby Hovedgade : registrant over Hovedgadens bygninger
Lyngby kirkebog 1641-1699 : Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt
Lyngby Sogn i Fortid og Nutid.
Lyngby-bogen - 1934.
Lyngby-bogen - 1935.
Lyngby-bogen - 1937.
Lyngby-bogen - 1939. Lyngby Kirke / Nogle Meddelelser om Præster i Lyngby efter Reformationstiden
Lyngby-bogen - 1943. Det kommunale styre i Lyngby-Taarbæk kommune. Del 1.
Lyngby-bogen - 1946.
Lyngby-bogen - 1948 : Oldtidsminder i Kongens Lyngby og Dyrehaven
Lyngby-bogen - 1949. 3. bind, hefte 3.
Lyngby-bogen - 1953
Lyngby-bogen - 1956.
Lyngby-bogen - 1959.
Lyngby-bogen - 1960.
Lyngby-bogen - 1961.
Lyngby-bogen - 1962.
Lyngby-bogen - 1963. 6. bind, hefte 1.
Lyngby-bogen - 1964.
Lyngby-bogen - 1965.
Lyngby-bogen - 1966. 7. bind, hefte 1.
Lyngby-bogen - 1967-69
Lyngby-bogen - 1970-71.
Lyngby-bogen - 1972-73
Lyngby-bogen - 1974-75 / Sophienholm og familien Aller
Lyngby-bogen - 1976.
Lyngby-bogen - 1978.
Lyngby-bogen - 1980.
Lyngby-bogen - 1981.
Lyngby-bogen - 1982.
Lyngby-bogen - 1983.
Lyngby-bogen - 1984 / Industrialiseringen af Lyngby
Lyngby-bogen - 1985 / Der var engang en flyveplads : Lundtofte Flyveplads 1916-1959
Lyngby-bogen - 1987. Handel i Kongens Lyngby gennem 100 år 1887-1987
Lyngby-bogen - 1989. Fra Taarbæk og Dyrehaven.
Lyngby-bogen - 1999
Lyngby-bogen - 2000-01. Sophienholm.
Lyngby-bogen - 2002
Lyngby-bogen - 2003. Vandet i Lyngby-Taarbæk.
Lyngby-bogen - 2004-05
Lyngby-bogen - 2007
Lyngby-bogen - 2008
Lyngby-bogen - 2009. Et skolevæsen i udvikling.
Lyngby-bogen - 2010. Fabrikken i Brede.
Lyngby-bogen - 2011
Lyngby-bogen - 2012
Lyngby-bogen - 2013
Lyngby-bogen - 2014. Taarbæk som det var engang.
Lyngby-bogen - 2015. Lyngby-Taarbæk i 1950’erne.
Lyngby-bogen - 2016
Lyngby-bogen - 2017
Lyngby-bogen - 2018
Lyngby-bogen - 75 års register - 1928-2003.
Lyngby-bogen 1938. Dyrehaven, fra Ismark til Naturpark
Lyngby-bogen 1986
Lyngby-bogen 1988
Lyngby-bogen 1990
Lyngby-bogen 1991
Lyngby-bogen 1992. Vejnavne i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Lyngby-bogen 1995-97. Lyngby kirke.
Lyngby-bogen 1998 - Langs Mølleåen
Lyngby-bogen 2006. Porcelænsfabriken "Danmark" 1936-1969 : Kjøbenhavns Porcellains Maleri
Lys over Landsarkivets Bibliotek eller Månen over Bella - Udstilling.
Lysabild Kirke og Minder fra Sognet.
Lysgaard Kirkebog 1770 1808
M. Hans Knudsen Veiles Proces og Dom.
M. Hans Tavsens Levnet.
M. Iver Bertelsens Levnet.
M. Morten Pedersens historiske Kalenderantegnelser.
M. P. Bruuns dagbog 1856-74.
M/S Museet for Søfart. Årbog 2012.
Maabjærg Sogn før og nu.
Madame Maria Wulfs født Martens. Et Tidsbillede.
Mademoiselle Delfosses' eller Ridder Baltazards Memoirer.
Mads Hansen, en Levnetstegning.
Mads Melbye. Et Mindeskrift.
Mads Nielsen, David og Mette Marie i Guds eget land : En Slægtskrønike : Fra Nordfyn til Elsinore i USA.
Mag. Anders Langgaard og hans Kapellan Otto Krogstrup.
Mag. Ægidius Lavritsens Optegnelser.
Mag. Jens Madsen Faber, Sognepræst til Gislev og Ellested, og hans Børn.
Mag. Peder Thøgersen i Randers og hans Søn M. Thøger Pedersen.
Magasin fra Det Kongelige Bibliotek - 10 årg. nr. 1 - juni 1995.
Magasin fra Det Kongelige Bibliotek - 10 årg. nr. 2 - september 1995.
Magasin fra Det Kongelige Bibliotek - 5. årg. nr. 2 - 1990
Magasin fra Det Kongelige Bibliotek - 8 årg. nr. 1 - juni 1993.
Magasin fra Det Kongelige Bibliotek - 8 årg. nr. 2 - september 1993.
Magasin fra Det Kongelige Bibliotek - 8 årg. nr. 3 - november 1993.
Magasin fra Det Kongelige Bibliotek - 8 årg. nr. 4 - marts 1994.
Magasin fra Det Kongelige Bibliotek - 9 årg. nr. 3 - december 1994.
Magasin fra Det Kongelige Bibliotek - 9 årg. nr. 4 - marts 1995.
Magasin fra Det Kongelige Bibliotek juni 2012.
Magdalene Lauridsens liv og virke : udgivet på hendes 100-års dag den 25. april 1973 af Elevforeningen Ankerhus
Magister Iver Brinks Levned.
Magister Jacob Jacobsen Wolf : rektor i Oslo 1584-1594 : hans 4 hustruer og nærmeste efterslekt
Magister Morten Caspar Wolfburg : Et Livs-Billede fra Begyndelsen af det 18de Aarhundrede.
Magister Salomon Gjør og hans efterkommere : Trykt som manuskript.
Magister-staten / 1951.
Magistrat og borger : købstadstyret på Sjælland omkring 1750 med særlig hensyntagen til forholdene i Helsingør, Roskilde, Næstved og Holbæk
Magistratsarkiver indtil 1868 i Landsarkivet for Fyn /
Magnus Langhorn.
Major Theodor Cizeck von Zeilau fortæller ... samlet af Oberst Carl Engholm
Mål og vægt.
Maleren Otto Baches Erindringer med illustrationer af kunstneren.
Malererhvervet i Danmark. Faglig biografisk håndbog for malerhåndværket lak- farve- og tapetbranchen.
Malerlauget i Odense : En oversigt over dets Tilblivelse, Virksomhed og Historien gennem to Aarhundreder : Udgivet i Anledning af Laugets 200-Aars Jubilæum den 6 februar 1904.
Malmø skifter / Bofortegnelser 1546-1559
Malmø stadsbog 1549-1559 : rådstuerettens, bytingets og toldbodrettens protokol /
Malmø tingbøger 1577-83 0g 1588-90 /
Malte-Konrad Bruun : en biografisk Skildring /
Manden der hentede Jorden : Bogen om Niels Frederiksen.
Mandtal - Hagested Sogn i november 1814
Mandtal 1810 for Kalvehave sogn
Mandtal 1822 Kirkeby sogn
Mandtal Hovedskat 1645 Fanefjord sogn
Mandtal over kongeligt ryttergods i Dalby og Tureby sogne 1733
Mandtal til Hovedskat 1645 for Borre Sogn
Mandtal til Hovedskat 1645 for Elmelunde Sogn
Mandtal til Hovedskat 1645 for Magleby Sogn
Mandtal til Hovedskat 1645 for Stege Sogn
Mandtal til Hovedskat for Keldby Sogn 1645
Mandtalsliste for Råbjerg Sogn i år 1717
Marcus Gerhard Greve af Rosencrones Minde
Marcus Rubins brevveksling 1870-1922, 2. bind
Margrethe af Øleshøue
Margrethe Juuls efterslægt.
Mariaforbundet 1905-1997 : en idé bliver til praksis
Mariager Klosters og Bys Historie.
Maribo Byråds forhandlinger 1. april 1963 til 31. marts 1964.
Maribo Byråds forhandlinger 1. april 1966 til 31. marts 1967.
Maribo Byråds forhandlinger 1. april 1969 til 31. marts 1970.
Maribo Historie, 1. Bd.
Maribo Historie, 2. Bd.
Maribo og Fejø Birker : Fuglse Herreds Nordre Del.
Maribo Stiftskirke.
Marie Grubbe : en biografisk Skitse /
Marie og Eiler Kølpin Petersens fædrene og mødrene Slægt.
Marineveteraner fra 1864 fortæller
Maritime Erindringer 1951-1965
Maritime erindringer gennem 34 år
Mark og skilling, kroner og øre : pengeenheder, priser og lønninger i Danmark i 350 år (1640-1989)
Markfællesskab og landskifte : studier over lollandske markbøger 1681 til 1682.
Marselis-slægten : blade af dens historie
Marstrand. Stamtavle 1770-1915. Udarbejdet til et af borgmester Jacob Marstrand udgivet mindeskrift i anledning af hundredårsdagen for Troels Marstrands fødsel den 13. maj 1815.
Marsvin.
Martha Helene Fengers Levnet, beskrevet af hendes yngste Søn [Rasm. Theod. Fenger]
Martin Beniamin Lehmann
Martin Fred. Herman Lund [1849-1874].
Martine Caroline Meyer
Materiale om Glæde
Materialer og metoder i historisk-pædagogisk forskning : rapport fra nordisk symposium ved Institut for Dansk Skolehistorie, Schæffergården, København, 4.-5. november 1982
Mathilde Ahlefeldt-Laurvigen Mindeblade og Skizzer
Matrikel over nordiske Studerende ved Universitetet i Köln i det sextende Aarhundrede.
Matriklen og matrikelkortene som hjælpekilder ved lokalhistoriske undersøgelser
Matrikler over Nordiske Studerende ved fremmede Universiteter.
Matriklerne 1664 og 1688
Mænd og Kvinders Navne i Danmark gennem Tiderne.
Mærkelige danske Forbryderes Levnet.
Med æsel og Piper Cub i Minas Gerais : en dansk mejerisucces i det indre Brasilien
Med venlig hilsen fra tredivernes Middelfart.
Meddelelse om Rektorerne paa Herlufsholm fra Skolens Stiftelse 1565 til 1878 :
Meddelelser af mit Liv /
Meddelelser angående de højere Almenskoler i Danmark for Skoleåret 1923
Meddelelser angående de højere Almenskoler i Danmark for Skoleåret 1927-28 og 1928-29
Meddelelser angående de højere Almenskoler i Danmark for Skoleåret 1929-31
Meddelelser fra Aalborg Bispearkiv.
Meddelelser fra Fyns Bispearkiv.
Meddelelser fra Thorvaldsens Museum : Udgivne i Hundredaaret for Thorvaldsens Hjemkomst til Danmark.
Meddelelser om Dimitterede fra Herlufsholm fra Skolens Stiftelse 1565 til 1875.
Meddelelser om Dimitterede fra Herlufsholm. Andet Bind. Tilføjelser og Fortsættelse indtil 1886.
Meddelelser om Examinati Juris (Danske Jurister) 1824-1894.
Meddelelser om Faaborg Kjøbstad fra ældre og nyere Tid.
Meddelelser om Familien Krarup : Ny Række - Nr. 1.
Meddelelser om Familier og Personer af Navnet Spandet.
Meddelelser om Hyllested Sogn.
Meddelelser om Krigsraad Lars Smith og hans Slægt.
Meddelelser om Lærredskræmmer Herman Walør, en af Kjøbenhavns 32 Mænd, og Etatsråd Johannes Valeur, Vice-Borgmester i Kjøbenhavn og Tilforordnet i Højesteret.
Meddelelser om Rigsarkivet for 1892-94.
Meddelelser om Rigsarkivet for 1895-97.
Meddelelser om Rigsarkivet for 1898-1900.
Meddelelser om Rigsarkivet for årene 1921-55
Meddelelser om Rigsarkivet med Landsarkiverne for årene 1916 -1920.
Meddelelser om Rigsarkivet og landsarkiverne for årene 1921-1955
Meddelelser om Rigsarkivet og landsarkiverne for årene 1956-1960
Meddelelser om Skuespil og Theaterforhold i Odense : i Anledning af Hundredeaarsdagen for den første danske Komedies Opførelse paa Odense Theater den 18. November 1896.
Meddelelser om Slægten Jessen.
Meddelelser om Slægten Klauman.
Meddelelser om Slægten Secher (Siker) /
Meddelelser om Slægten Secher (Siker), om de fire nulevende Hovedlinjers Forfædre, Slægten Siker i Middelalderen og den yngre Slægt.
Meddelelser om Slægten Tolderlund gennem 200 Aar.
Meddelelser om Studenterne fra 1851. Den 25de Oktober 1876.
Meddelelser om Studenterne fra 1859 i Anledning af Mindefesten den 17. September 1909.
Meddelelser om Thygine Graae født Lund's Forfædre.
Medlemmer af Direktionen for Admiral Jørgen Balthazar Winterfeldts Stiftelse Trøstens Bolig
Medlemsfortegnelse for ingeniør-sammenslutningen - 1979.
Mejlby Sogns Historie / Bind I /
Mejlby Sogns Historie / Bind II
Mellem bælt og fjord / Et stykke landbohistorie
Mellem Krigene (1851-1864.) : Efterladte Optegnelser og Breve.
Mellem to Tidsaldre : Erindringer.
Memoirer : Person- og Tidsbilleder.
Memoirer og Breve. En kjøbenhavnsk Embedsmand Jacob Gudes optegnelser 1754-1810
Mendel Levin Nathanson og hans slægt med anetavle og stamtavle
Menighedsrådene og deres arkiver
Menneskebeskyttelse eller Dyrebeskyttelse ?
Mennesker paa min Vej : Minder fra de unge Dage.
Menneskeskildring : Breve og Familiehistorie.
Mensalgodser - Arkivregistratur
Mester Hans Michelsen, Christian IV's Lærer.
Mester Henrik Gerkens i Børglum.
Mester Niels Michelsen Aalborg.
Mester og svend : studier over københavnske tømrer- og murersvendes lønproblemer og sociale forhold 1756-1800
Michael Rosing : en dansk Digters Livsførelse
Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. Bind 1 : et bidrag til Sønderjyllands personalhistorie /
Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. Bind 2 : et bidrag til Sønderjyllands personalhistorie /
Middelalderlige håndskriftfragmenter : aftagne fragmenter : omslag om lensregnskaber
Middelfart Havn gennem 100 Aar : 1837-1937.
Midt på Sjælland
Mig og mine
Mikrokortkatalog. Folketællingerne 1787 - 1801 - 1834 - Statens Arkiver.
Mikrokortkatalog. Folketællingerne 1840 - 1845 - Statens Arkiver.
Mikrokortkatalog. Folketællingerne 1850 og 1855 - Statens Arkiver.
Mikrokortkatalog. Folketællingerne 1860 - Statens Arkiver.
Mikrokortkatalog. Folketællingerne 1870 - Statens Arkiver.
Mikrokortkatalog. Folketællingerne 1880 - Statens Arkiver.
Mikrokortkatalog. Folketællingerne 1916 - Statens Arkiver.
Mikrokortkatalog. Folketællingerne 1921 - Statens Arkiver.
Militærhistorie
Min egen Livsskildring.
Min elskede farmor.
Min familie fra Falster (II) og Sydsjælland.
Min familie fra Falster.
Min familie fra Nordvestsjælland.
Min familie fra Thy.
Min Livsskildring.
Min lykkelige Barndom.
Min oprindelse gennem min far.
Min oprindelse gennem min mor.
Min Selvbiographie : med et Uddrag af en Dagbog fra en landoeconomisk Reise igjennem Tydskland, Frankrig og Schweits
Min Sinds-sygdom i Året 1783
Min Slægt fra Egeris.
Min Slægtebog udgivet af Holger Petersen.
Min Slægts Historie.
Min Slægtsbog
Min ukuelige mor
Minde om Peder Rasmussen og Bodil Christoffersen, Rødkulle
Minde-Tale i Anledning af Biskop Dr. Hansens Død.
Mindeblade fra Det kgl. Frederiks Hospital og Fødselsstiftelsen.
Mindeblade fra Fru Th. C. Elisabeth Helveg født Luun's Død og Jordefærd : Den 17 og 23 Mai 1873.
Mindeblade om Dr. med. H. P. B. Barfod´s 70 Aars Fødselsdag.
Mindeblade om Gerhard Faye : Amtmand og Digter.
Mindeblade om Karl Povlsen : Præst for Ryslinge Valgmenighed 1883-1918.
Mindeblade om Pastor Vilh. Sørensen
Mindeblade om Vilhelm Birkedal og hans Hustru.
Mindeblade over Digteren Mads Hansen, Ejer til Stærregaarden i Hundstrup Sogn.
Mindebog 1879-2004 - for Ramløse Idrætsforening 26. kreds
Mindebog for Frederiksborg Amts Skytte- Gymnastik- og Idrætsforening, 26. kreds Ramløse
Mindefest for Studenter-Aaret 1824. Den 23. October 1874.
Mindefest for Studenter-Aaret 1825. Den 17de October 1850.
Mindefest for Studenter-Aaret 1831. Den 15. October 1856.
Mindefest for Studenter-Aaret 1832. Den 16. October 1857.
Mindefest for Studenter-Aaret 1834. Den 12. October 1859.
Mindefest for Studenter-Aaret 1834. Den 21. October 1874.
Mindefest for Studenter-Aaret 1836. Den 23. October 1861.
Mindeord om Laurits Andersen ved hundredåret for hans fødsel : 1849 - 6. august - 1949.
Mindeord over Cancelliraad Alexander Heide ved hans Jordefærd den 9de Januar 1866.
Mindeord ved Thora Johansen født Oldenburgs Jordefærd i Svanninge 27. og 28. Maj 1900.
Minder fra 1864 : Øjebliksbilleder.
Minder fra Agerskov Sogn
Minder fra Asserballe sogn II.
Minder fra Asserballe sogn.
Minder fra Branderup Sogn og Roost.
Minder fra det gamle Sønderborg.
Minder fra Erritsø
Minder fra et langt liv.
Minder fra Haandværk og Industri.
Minder fra min Barndom og tidlige Ungdom.
Minder fra min Studentertid.
Minder fra min Virksomhed paa Arkæologiens Omraade fra 1845 til 1908.
Minder fra mine bedsteforældres hjem i det danske Altona
Minder fra mine Forældres Hus.
Minder fra Nybøl Sogn.
Minder fra Sundeved og Felsted Sogn.
Minder fra Tandslet Sogn.
Minder og Dagbogsblade fra 1848, 1849, 1850.
Minder og Udsigter fra 40 Aars Skoleliv.
Minder om Frøken Alfriede Schmidt.
Minder om gamle Hjem og Slægter i Ods Herred. I. bind.
Minder om gamle Hjem og Slægter i Ods Herred. II. bind.
Minder om gamle Hjem og Slægter i Ods Herred. III. bind.
Minder om gamle Hjem og Slægter i Ods Herred. IV. bind.
Minder om gamle Hjem og Slægter i Ods Herred. V. bind.
Minder om Valgmenighedspræst Frederik Nygård.
Mindeskrift for Oluf Borch : paa 300-Aarsdagen for hans Fødsel
Mindeskrift i Anledning af Ærøskøbing Haandværkerforenings 50-Aarige Bestaaen.
Mindeskrift i Anledning af Halvandethundredaars-Dagen for Oprettelsen af Det adelige Stift Vallø : 14. Maj 1738 - 14. Maj 1888.
Mindeskrift i Anledning af Kancelliraad Jacob Deichmanns og Hustru Bolette Cathrine Kraft Deichmanns født Gyldendals Legats Femogtyveaarige Jubilæum.
Mindeskrift om Henrik Gerner Flådens Fabrikmester, 1772-1787 /
Mindeskrift om P. O. Pedersen.
Mindeskrift over de i 1864 faldne Officerer med 106 Portrætter.
Mindeskrift over Etatsraad N. Hofman (Bang).
Mindeskrift over Peter Frederik Suhm.
Mindeskrift over Politibetjent Oscar Gjemsøe : dræbt af Anarkisten Sofus Rasmussen, den 13. November 1907.
Mindeskrift over Rasmus Nielsen : Udgivet paa Hundredaarsdagen efter hans Fødsel.
Mindetale over Dr. Theol. Frederik Plum, Biskop over Fyens Stift, Commandør af Dannebrog. Afholdt ved hans Bisættelse i St. Knuds Kirke den 24 Januar 1834.
Mindetale over Sophie Margr. Barfoed, født Hempel, d. 5te Decbr. 1843.
Mindetale ved Etatsraad, Ridder Johan Christian Rybergs Jordefærd den 26 Januar 1832 holden i Dreslette Kirke.
Mindetaler over afdøde Geheimestatsminister Greve C. D. F. af Reventlov til Reventlov og Christianssæde.
Mindeværket Danske Landmænd og deres Indsats : en Oversigt over danske Bønders virke / I Ribe og Ringkøbing amter
Mindeværket Danske Landmænd og deres Indsats : en Oversigt over danske Bønders virke / II Sønderborg Amtsraadskreds, Aabenraa Amtsraadskreds.
Mindeværket Danske Landmænd og deres Indsats : en Oversigt over danske Bønders virke / III Haderslev Amt
Mindeværket Danske Landmænd og deres Indsats : en Oversigt over danske Bønders virke / IV Tønder Amt
Mindeværket Danske Landmænd og deres Indsats : en Oversigt over danske Bønders virke / IX Københavns amt.
Mindeværket Danske Landmænd og deres Indsats : en Oversigt over danske Bønders virke / V Vejle Amt (I. Bind)
Mindeværket Danske Landmænd og deres Indsats : en Oversigt over danske Bønders virke / VI Thisted amt
Mindeværket Danske Landmænd og deres Indsats : en Oversigt over danske Bønders virke / VIII Odense og Assens amter
Mindeværket Danske Landmænd og deres Indsats : en Oversigt over danske Bønders virke / XI Svendborg Amt
Mindre familier samt enkeltpersoner med efter- eller mellemnavnet Seidelin
Mindre godsarkiver : Grøngrøft, Kiding, Ladegård, Lindeved, Revsø, Rønhave, Sandbjerg (Grevskabet Revenlow), Skovbølgård, Solvig, Stenderupgård, Stoltelund, Trøjborg og Årup /
Mine Barndomserindringer.
Mine Forældre (Elisabeth og Th. Chr. Balslev) : Mindeblade og Tidsbilleder : 1846 - 18. Marts - 1946.
Mine forfædre : bidrag til en slægts historie.
Mine første 25 Aar : 1805-1830
Mine lollandske aner
Missionær - eller Rytterofficer? : En "Familietradition" om professor H. C. GLAHN set i skiftende belysning.
Missionærer og Præster i Diskobugten, 1734-1910. Bidrag til Grønlands præste- og kirkehistorie efter trykte og utrykte kilder.
Missiver fra Kongerne Christiern I.s og Hans's Tid. 1. Bind. Missiver fra den danske Kongefamilie.
Missiver fra Kongerne Christiern I.s og Hans's Tid. 2. Bind. Missiver fra Brevskrivere uden for den danske Kongefamilie.
Mit Forhold hos de 7 Misdædere, som bleve henrettede den 28. Junii 1817, korteligen beskrevet af R. Fenger.
Mit liv : Fra søen på landet
Mit Liv og Levned som jeg selv har forstaaet det
Mit Livs Begivenheder : 1790-1814.
Mit Livs Begivenheder : 1815-1848.
Mit Livs Begivenheder : Blokaden af Venedig 1849.
Mit Livs Begivenheder : Nyskabelsen af den østerrigske Marine 1850-1852.
Mit Livs Begivenheder.
Mit Livs Erindringer
Mit Livs Eventyr : Fortsættelse (1855-1867).
Mit Livs Eventyr.
Mit Livs Karrusel. 1 - Bondedreng.
Mit livs vej - Bind 1 - Barndom og ungdom
Mit Livs vigtigere Tildragelser, historisk-psychologisk fremstillede : et Bidrag til Menneskekundskab
Mit medicinske Levned : skrevet og udført i Aaret 1809 til egen Moro og Tidsfordriv
Mit Navns Historie
Mit ungdomsliv
Moden i 1700 [sytten hundrede]-årene
Moderne i Kiøbenhavn for begge Kiøn og Værelsers Møblering efter Moden - Første Aargang
Mogens Lorcks 32 aner
Mogens, Hanne og Kirsten Müller's Aner II.
Mogens, Hanne og Kirsten Müller's Aner.
Mor Magda - og alle de andre : husholdning som fag fra 1900 til i dag
Moritz G. Melchior. 22 Juni 1816 - 19 September 1884.
Morsø Jutland Events 1646-1799 [Kirkebøger, folketællinger, skifteprotokol og fæstebreve]
Morsø Nørre og Sønder Herred Gårdfæstebreve 1680-1860
Morsø, Thyholm & Sallingholm: Dueholm Len & Skarpenberg Len Book keeping Year 1610-1661
Morten Reenbergs Levned.
Morten Wormskiold. En biografisk Skizze med Portræt.
Mostrup Vejviser for Odsherred Kommune 2015
Mostrup Vejviseren 1988-89 - Vordingborg Kommune
Mostrup Vejviseren 1990-91 - Vordingborg Kommune
Mouritz Trap Friis' Forfædre og Efterslægt 1549-1911 : Familierne Friis fra Marslev og fra Kjølstrup.
Mødet den 26de Octbr. 1852 af Studenter fra 1827.
Møgelthorum ejerlav Gårdhistorie
Møgelthorum Ejerlavs historie
Møgeltønder - slotsby og bondeby
Møjbækgårdene
Mølleåen eller Fuursø-Møllestrøms 9 gamle møller
München-samlingen : kong Christiern IIs, dronning Elisabeth med fleres arkiver
Musse Herred - Mursten i Danmarks hus.
My Danish and Holstein Ancestors 1609-1975.
Mygindslægter fra Mygindgård ved Assens
Myter om slægten.
N. F. S. Grundtvig 1783-1872 : glimt af embedsvirksomhed og privatliv : udstilling i Landsarkivet for Sjælland m.m. efteråret 1983
N. Rasmussen Søkilde : hans Liv og hans Indsats som Bonde, Frugtavler, Husflidsmand og Historiker.
N.F.S. Grundtvig født i Udby præstegård 8. september 1783 - Festgudstjeneste.
Nachkommen Gorms des Alten (König von Dänemark -936-) : I.-XVI. Generation.
Nakskov Købstads Historie. Bind 1.
Nakskov Købstads Historie. Bind 2. : Tiden fra 1660 til 1800
Nakskov Købstads Historie. Bind 3. : Tiden fra 1660 til 1800
Natalie Zahle til Minde : 1827 - 1852 - 1927.
Nationalmuseets Arbejdsmark - 1958.
Nationalmuseets Arbejdsmark - 1959.
Nationalmuseets Arbejdsmark - 1960.
Nationalmuseets arbejdsmark - 1961.
Nationalmuseets arbejdsmark - 1962.
Nationalmuseets arbejdsmark - 1965.
Nationalmuseets arbejdsmark - 1966.
Nationalmuseets arbejdsmark - 1967.
Nationalmuseets arbejdsmark - 1968.
Nationalmuseets arbejdsmark - 1969.
Nationalmuseets arbejdsmark - 1970.
Nationalmuseets arbejdsmark - 1971.
Nationalmuseets arbejdsmark - 1972.
Nationalmuseets arbejdsmark - 1973.
Nationalmuseets arbejdsmark - 1974
Nationalmuseets arbejdsmark - 1975.
Nationalmuseets arbejdsmark - 1976.
Nationalmuseets arbejdsmark - 1977.
Nationalmuseets arbejdsmark - 1978.
Nationalmuseets arbejdsmark - 1979.
Nationalmuseets arbejdsmark - 1980.
Nationalmuseets arbejdsmark - 1981.
Nationalmuseets arbejdsmark - 1982
Nationalmuseets arbejdsmark - 1983.
Nationalmuseets arbejdsmark - 1984
Nationalmuseets arbejdsmark - 1985
Nationalmuseets arbejdsmark - 1986
Nationalmuseets arbejdsmark - 1987
Nationalmuseets arbejdsmark - 1988
Nationalmuseets arbejdsmark - 1989
Nationalmuseets arbejdsmark - Register 1928 - 1998.
Navigatørernes Bog : Den danske Handelsflaades Befalingsmænd : Biografisk Haandbog.
Navne i skifteprotokollerne på Læsø
Navne og noter - Herslev afbyggere I
Navne og noter - Herslev afbyggere II
Navne og noter - Højrup Afbyggere I
Navne og noter - Højrup Afbyggere II
Navne og noter - Højrup.
Navne og noter - Tolstrup
Navne og noter Follerup.
Navne og noter Herslev.
Navne-Register til Prospecter af danske Herregaarde 1-20 Bind.
Navneændring.
Navnebog København 2004-05
Navnebog til Vejledning ved Valg af nye Slægtnavne /
Navnefortegnelse til Læsø´s Tingbøger 1685-1695
Navnefortegnelse til Læsø´s Tingbøger 1696-1720
Navnefortegnelse til Læsø´s Tingbøger 1721-1740
Navneindholdsfortegnelse til medlemsbladene 1974-2009 for Lokalhistorisk forening i Ellidshøj, Svenstrup og Godthåb.
Navneregister 1880-1965 [bind 1] [til] Personalhistorisk Tidsskrift : - Reprografisk optryk af navneregistrene til Personalhistorisk Tidsskrift, fra 1. række, bd. 1 til 14. række, bd. 6, incl.
Navneregister 1880-1965 [bind 2] [til] Personalhistorisk Tidsskrift : - Reprografisk optryk af navneregistrene til Personalhistorisk Tidsskrift, fra 1. række, bd. 1 til 14. række, bd. 6, incl.
Navneregister 1880-1965 [bind 3] [til] Personalhistorisk Tidsskrift : - Reprografisk optryk af navneregistrene til Personalhistorisk Tidsskrift, fra 1. række, bd. 1 til 14. række, bd. 6, incl.
Navneregister til den transskriberede udgave af Læsø Birks skøde- og panteprotokol 1768-1850
Navneregister til folketællingen 1801, Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt
Navneregister til kirkebøger / Sct. Johannes Sogns Vielser, Bind 1 / Brudgom A-H
Navneregister til kirkebøger / Sct. Johannes Sogns Vielser, Bind 1 / Brudgom A-H
Navneregister til kirkebøger / Sct. Johannes Sogns Vielser, Bind 2 / Brudgom I-N
Navneregister til kirkebøger / Sct. Johannes Sogns Vielser, Bind 3 / Brudgom O-Å
Navneregister til kirkebøger / Sct. Johannes Sogns Vielser, Bind 4 / Brud A-H
Navneregister til kirkebøger / Sct. Johannes Sogns Vielser, Bind 5 / Brud I-N
Navneregister til kirkebøger / Sct. Johannes Sogns Vielser, Bind 6 / Brud O-Å
Navneregistrene til Kronens Skøder 1535- 1765.
Nærsamfundets arkiver : kommunernes arkiver som historiske kilder indtil 1970
Næstelsø By's Historie - Næstelsø Sogns historie, 2. del
Nibe Bys Historie indtil 1728.
Nibe Købstads Historie 1727 - 19. December - 1927
Nicolai Abildgård 1743-1809 : arbejder af Abildgård i Frederiksborgmuseet.
Niels A. Christiansen : en bibliografi
Niels Blichers Avtobiografi.
Niels Bloch i Rold og hans nærmeste Slægt : en gammel jydsk Selvejer- og Herredsfogedslægt.
Niels Heldvad : Nicolaus Helduaderus : En biografi.
Niels Juel : en historisk Skildring
Niels Kalf og Kalf-slægtstavlen
Niels Kalf og Kalf-slægtstavlen
Niels Laurits Høyens Levned : med bilag af breve / Første afdeling
Niels Lunde Reiersen : et Mindeskrift
Niels Olsens og Ane Hansdatters Slægt samt nogle indgiftede Familier : Uddrag af Landsarkivets Kirkebøger.
Niels Pedersen og Ingeborg Christensdatter i Janderup : Bilag og navneliste.
Niels Pedersen og Ingeborg Christensdatter i Janderup : Efterslægt.
Niels Pedersen og Ingeborg Christensdatter i Janderup : Forslægt.
Niels Peter Mørch og hustru Elisabeth f. Pingel og deres slægt.
Niels Poulsen og Dorte Dinesdatter til Rolsegaard og deres Efterkommere
Niels Sörensen i Vamlingbo. Ett Stycke Gotländsk litteraturhistoria frän 1600 talet
Niels Winkel portrætter.
Nikolaj Gottlieb Blædel : et Livsbillede
Nis Nissen, Kongen af Salling
Nissens historie
Nobel'ske Slægtebøger.
Noget liidet angaaende Svendborg og særdeles Vor Frue Sogn og Kirke samlet 1771
Noget om Dødsaarsag i Slægten - Maaske mest om selvmord
Noget om og fra Rønnebæk Sogn med Rønnebæksholm.
Noget om Sønder-Omme Sogn.
Nogle Bemærkninger om Ejler Brokkenhus's historiske Kalenderantegnelser.
Nogle bemærkninger til P.G. Lindhardt: Peder Hersleb I (1939).
Nogle bidrag til slægten Buus´s stamtavle
Nogle Dokumenter vedkommende Herregården Mejlgård.
Nogle erindringer
Nogle erindringer om min slægt. Samlede af Jens Peter Christian Hansen.
Nogle Erindringer.
Nogle erindringer. 24. Bind 1.
Nogle erindringer. 24. Bind 2.
Nogle gamle Kjøbenhavnske Gadenavne og andre Stedbetegnelser
Nogle historiske Beretninger om Hans Hansen Rosborg til Friisholt.
Nogle Meddelelser om Kjøbmand i Blokhus Carl Bang Klitgaard og Hustru Christiane Brix samt om de med dem beslægtede Familier Baltzersen, Behmann, Klitgaard m.fl.
Nogle Mindeord om Frøken Zahle og hendes Klasselærerinder i Skolehuset ved Gammel Strand.
Nogle minder og oplevelser
Nogle Oplysninger om den fra Norge stammende Slægt Cold
Nogle Oplysninger om den Slægt Lange hvortil jeg hører.
Nogle oplysninger om vore aner og anetavlen.
Nogle Optegnelser fra Bornholm.
Nogle Optegnelser om Andst og Gjesten Sogne i de sidste Aarhundreder.
Nogle Optegnelser om Hobro i de sidste 60 Aar, fra 1808 til 1868
Nogle Optegnelser om mit Levned.
Nogle Optegnelser om Raadmand i Assens Jørgen Bangs (d. 1579) Efterkommere.
Nogle Ord talte af Stephan Tetens d. 3die September 1844 i Kettinge Bispegaard, hvor de da forsamlede Geistlige paa Als og fra Ærøe overrakte ham en Jubelgave, lykønskede ham ved en Tale af Provst Claus Christian Thomsen, til nu i fem og tyve Aar at have beklædt Embedet i dette Bispedømme.
Nogle Rosenörnske Slægtebogsoptegnelser
Nogle Sagn fra Nibe og Løgstør Egnen.
Nogle Sagn fra Salling.
Nord for Limfjorden. Skitser.
Nord Nytt 94, 2005
Nord-nytt - Nordisk tidsskrift for etnologi og folkloristik 1, 1978.
Nord-nytt - Nordisk tidsskrift for etnologi og folkloristik 10, 1981.
Nord-nytt - Nordisk tidsskrift for etnologi og folkloristik 11, 1981.
Nord-nytt - Nordisk tidsskrift for etnologi og folkloristik 12, 1981.
Nord-nytt - Nordisk tidsskrift for etnologi og folkloristik 13, 1982.
Nord-nytt - Nordisk tidsskrift for etnologi og folkloristik 14, 1982.
Nord-nytt - Nordisk tidsskrift for etnologi og folkloristik 15, 1983.
Nord-nytt - Nordisk tidsskrift for etnologi og folkloristik 16-17, 1983.
Nord-nytt - Nordisk tidsskrift for etnologi og folkloristik 18, 1983.
Nord-nytt - Nordisk tidsskrift for etnologi og folkloristik 19, 1983.
Nord-nytt - Nordisk tidsskrift for etnologi og folkloristik 2, 1979.
Nord-nytt - Nordisk tidsskrift for etnologi og folkloristik 20, 1984.
Nord-nytt - Nordisk tidsskrift for etnologi og folkloristik 21, 1984.
Nord-nytt - Nordisk tidsskrift for etnologi og folkloristik 22, 1984.
Nord-nytt - Nordisk tidsskrift for etnologi og folkloristik 23, 1985.
Nord-nytt - Nordisk tidsskrift for etnologi og folkloristik 3, 1979.
Nord-nytt - Nordisk tidsskrift for etnologi og folkloristik 4, 1979.
Nord-nytt - Nordisk tidsskrift for etnologi og folkloristik 5, 1979.
Nord-nytt - Nordisk tidsskrift for etnologi og folkloristik 6, 1979.
Nord-nytt - Nordisk tidsskrift for etnologi og folkloristik 7, 1980.
Nord-nytt - Nordisk tidsskrift for etnologi og folkloristik 8, 1980.
Nord-nytt - Nordisk tidsskrift for etnologi og folkloristik 9, 1981.
Nord-nytt - Nordisk tidsskrift for etnologi og folkloristik Nr. 60, 1995.
Nord-nytt - Nordisk tidsskrift for etnologi og folkloristik Nr. 61, 1996.
Nordens nære fortid : lokalsamfundene i de seneste 100 år : foredrag og diskussioner på det første nordiske seminar i lokalhistorie, Sostrup slot, august 1973
Nordfynsk Bondeliv i Mands Minde : Folkeminder, øste af Folkemunde i det 19. Aarhundrede.
Nordisk emigrationsatlas
Nordisk offentlig rätt, bind 3-2
Nordiske arkiver
Nordiske arkivstudier tilegnet landsarkivar dr.phil. Harald Jørgensen den 3. januar 1977
Nordiske Bøndergaarde i det XVIde, XVIIde og XVIIIde Aarhundrede. 1. Bind. Slesvig + Tillæg til første bind.
Nordsjælland. Turistforeningens for Danmark Aarbog 1942.
Nordsjællandsk folkeliv - bind 1-3
Nordsjællandsk Folkemuseum : en billedbog
Nordsjællandsk Folkemuseum / det gamle husmandssted
Nordsjællandsk Landsbyliv i ældre Tid : på Grundlag af fhv. Folketingsmand Lars Larsens Beretninger
Nordslesvig
Nordslesvigs aandelige Genforening med Danmark.
Nordslesvigs genforening med Danmark i 1920.
Nordslesvigske præstearkiver I Tørninglen provsti
Nordslesvigske retsbetjentarkiver
Notarius Publicus Rasmus Ærebos Autobiografi (1685-1744)
Notat om kirkebøger fra Københavns Kommunehospital.
Notat om kirkebøger fra Københavns Kommunehospital.
Noter til fransk-reformerte navne i skifteuddrag 1722-1781 Fredericia
Notice historique sur la famille vaudoise Clément de Valcluson.
Notice sur Èglise Reformeé Francoise de Copenhague / Kopi af begravelsesoversigt fra denne bog siderne: 86-115
Nøddegården, Druestrup, Dalby, matrikel 3a
Nørholm : Gaardens Historie gennem 500 aar.
Nørholm godsarkiv, retsakter
Nørlems Historie
Nørre Herreds historie, topografi og statistik.
Nørre Højrup sogns befolkning 1.7.1787 - 1.2.1845
Nørre Højrup sogns befolkning frem til 1787
Nørre Nærå sogns befolkning 1.7.1787 - 1.2.1845
Nørre Nærå sogns befolkning frem til 1787
Nørre Nissum Sogn i Skodborg Herred. Bind 1.
Nørre Nissum Sogn i Skodborg Herred. Bind 2.
Nørresundbys Historie 1701-1850 med Bidrag til Egnens Historie.
Nørresundbys Historie indtil 1701 med Bidrag til Egnens Historie.
Nørretranders Sogn.
Nørvang Herred : uddrag af de 635 skifter i herredets godser 1723-1826
Nøvling Sogn.
Ny kirkehistoriske Samlinger : Andet Bind.
Ny kirkehistoriske Samlinger : Femte Bind.
Ny kirkehistoriske Samlinger : Fjerde Bind.
Ny kirkehistoriske Samlinger : Første Bind.
Ny kirkehistoriske Samlinger : Sjette Bind.
Ny kirkehistoriske Samlinger : Tredie Bind.
Nye strømninger i dansk lokalhistorie
Nygaard-Slægten fra Ulbølle.
Nyhedsbladet for den danske Kassow slægt nr. 6 - 2006.
Nykjøbing paa Mors 1299-1899
Nykøbing F. havns tilblivelse, historie og udvikling gennem tiderne.
Nysted 1409 - 7. December - 1909.
Nysteds Skræk : Smedesvend Jens Hansen fra Grænge i Toreby Sogn.
Nyt Indlæg i Striden om Tidsfølgen ved Opførelsen af St. Knuds Kirke i Odense.
O. J. og P. J. Winstrup : et Stykke Industrihistorie
Oberst Emil Madsens Livserindringer.
Oberst Otto Vaupell som Krigshistorieskriver.
Oberst Ove Christian Frederik von Saabye : hans Forfædre af Christian Nielsen-Slægten og Såbye-Slægten samt hans Efterkommere /
Odense Byes Historie 2den Udgave
Odense Byes Historie.
Odense Byes Sognehistorie efter Reformationen.
Odense Bys Bog om H. C. Andersen.
Odense Katedralskole 1931 - Indbydelsesskrift til de offentlige eksaminer i maj og juni. Rasmus Rasks universitetstale 1832.
Odense Kgl. privilegerede borgerlige Skyttelaug : Supplement til det i Aaret 1904 udgivne Festskrift.
Odense Kongelig privilegerede borgerlige Skyttelav 1704-1904.
Odense Løveapoteks Historie : 1549-1903.
Odense og nærmeste Omegn i Billeder og med historisk beskrivende Text.
Odense Smedelav igennem 400 Aar med en Efterslæt, et kulturhistorisk Bidrag.
Odense Theater 1896-1914 : en Række Meddelelser
Odense Universitet : Fra tanke til virkelighed : I anledning af universitetets åbningshøjtidelighed 15. september 1966.
Odense Valgmenighed gennem 50 Aar : 1883-1933.
Odense Valgmenigheds kirkebøger : Døde 1884-1897.
Odense Valgmenigheds kirkebøger : Døde 1898-1914.
Odense Valgmenigheds kirkebøger : Døde 1914-1930.
Odense Valgmenigheds kirkebøger : Døde 1931-1943.
Odense Valgmenigheds kirkebøger : Døde 1944-1956.
Odense Valgmenigheds kirkebøger : Døde 1957-1988.
Odense Valgmenigheds kirkebøger : Fødte 1884-1897.
Odense Valgmenigheds kirkebøger : Fødte 1898-1914.
Odense Valgmenigheds kirkebøger : Fødte 1914-1930.
Odense Valgmenigheds kirkebøger : Fødte 1931-1943.
Odense Valgmenigheds kirkebøger : Fødte 1944-1956.
Odense Valgmenigheds kirkebøger : Konfirmerede 1884-1897.
Odense Valgmenigheds kirkebøger : Konfirmerede 1898-1914.
Odense Valgmenigheds kirkebøger : Konfirmerede 1914-1930.
Odense Valgmenigheds kirkebøger : Konfirmerede 1931-1943.
Odense Valgmenigheds kirkebøger : Konfirmerede 1944-1953.
Odense Valgmenigheds kirkebøger : Viede 1884-1897.
Odense Valgmenigheds kirkebøger : Viede 1898-1914.
Odense Valgmenigheds kirkebøger : Viede 1914-1930.
Odense Valgmenigheds kirkebøger : Viede 1930-1943.
Odense Valgmenigheds kirkebøger : Viede 1944-1956.
Odensepræsten Emil Koch.
Oekonomisk-physisk Beskrivelse oder Schagens Kiøbstæd og Sogn.
Officerer i den dansk-norske Søetat 1660-1814 og den danske Søetat 1814-1932. Bind 1.
Officerer i den dansk-norske Søetat 1660-1814 og den danske Søetat 1814-1932. Bind 2
Oksbøl sogn : Historiske fortællinger. Bind 1.
Oksbøl sogn : Historiske fortællinger. Bind 2.
Oksbøl sogn : Historiske fortællinger. Bind 3.
Oksbøl sogn : Historiske fortællinger. Bind 4.
Oldebogen / Mine oldeforældres samtid, slægt og liv
Oldemor Ane Rasmussen - Fynske Slægt i Skovby-Skam-Lunde Herreder
Oldenburgische Familienkunde 2016.
Oldtidsminder paa Als.
Ole Hørding, Præst i Havdrup og Kirke Skensved fra 1694-1755 : En kulturhistorisk, biografisk Skitse.
Ole Peter Holm Larsen, en historisk Fortælling om det gudelige Livsrøre hos det menige danske Folk i dette Aarhundrede.
Oline Marie Brandstrup : et Livsbillede fra gamle Dage.
Oluf Borck, en literærhistorisk-biografisk Skildring.
Oluf Christensen og Sønner : En Købmandsfamilie i Ålborg omkring År 1800.
Om A. F. Krieger som skandinav
Om Allingkloster, Grønbæk Kirke og Kong Erik Glippings Jagthuus.
Om Benedicts Skrin i St. Knuds Kirke i Odense.
Om Carl Danske, Greve af Flandern : Indbydelsesskrift til Exameri artium og den offentlige Skoleexamen ved Sorøe Academie i Juli 1839..
Om Christian Barnekovs Død i Træfningen paa Skällinge Hede Aar 1612.
Om Corfitz Ulfeldt som Landsforræder, og om hans politiske Characteer og Handlinger.
Om Danmarks Kirkeklokker og deres Støbere.
Om Dannelse af Menighedsforeninger, Sendebrev til kristne Lægfolk fra Stefansforeningens Udvalg for Menighedsforeninger.
Om de bornholmske Kirker, især de runde.
Om de Danskes Studeringer i Paris i det 12te og 13de Aarhundrede og om Collegium Dacicum.
Om de Danskes Studeringer i Vittenberg.
Om de Roskilde Domkapitel tillagte Præstekald, navnlig Syv, Snoldelev og Kildbrønde.
Om Eggert Christoffer Knuth og Søster Lerche. Et Mindeskrift i Anledning af den 10. October 1681 og 1881.
Om Familien Olrog's Adkomst til Beneficier i Kjøbenhavn
Om Gammel Trudsholm.
Om genealogiske Undersøgelser som og Kirkebøger, Legater o.s.v.
Om Grundlæggelsen af Klosteret i Præstø.
Om Hans Christian Andersens Slægt - Særtryk af Personalhistorisk Tidsskrift, Fjerde Række, V. Bind.
Om Hans Christian Andersens Slægt.
Om Helgene, som Kirker og Stiftelser i Kjøge og Omegn have været indviede til.
Om Hvidovre (Ovre ydre eller Nedre-Ovre) Præstekald.
Om Indskriften udenpaa Sct. Knuds Kirke i Odense og dens Restauration i 1872.
Om Ingemanns morgensalmer.
Om Korets Alder i St. Knuds Kirke.
Om Kvaksalverie og Embedsexaminer. i Anledning af Lægen Hr. A. F. Lassens Anke over tre fyenske Æmbedsmænd.
Om Lunde-Kanniken Christiern Pedersen og hans Skrifter
Om Manø for 150 Aar siden
Om Mester Morten Hegelund i Aalborg.
Om min far Niels Øllgård Kampmann : 1853-1910.
Om min grønlandske familie.
Om og af Sognepræst A. C. L. Grove-Rasmussen.
Om Professor S. B. Hersleb.
Om Separatisten Søren Lintrup.
Om Sildefiskeriet ved Sallingsund,
Om Slægten Brüghmann.
Om Slægten Wormskiold (1757-1871), Fjorten Silhouetter.
Om Søren Schielderup, Guvernør paa Guinea Kysten.
Om Sprog og Folke-Eiendommelighed i Hertugdømmet Slesvig eller Sønderjylland
Om Sværmerne Christoffer Mikkelsen og Lavrits Hellisen i Odense.
Om Tidsfølgen ved Opførelsen af St. Knuds Kirke i Odense.
Om Valfarterne til Kippinge før og efter Reformationen.
Om Valløe Stifts og Wemmetofte Klosters Retsforhold til Staten : En Betænkning.
Om Viggo Hørup / Diverse avisartikler, kronikker m.m.
Om Vor Frue Kirke i Roskilde.
Omkring det Heibergske Hus
Omkring en fynsk Bonde.
Omkring et seminarium : Gjedved Friseminarium 1862, Gjedved Statsseminarium 1962
Omkring Haabløse Slægter
Omkring Landsbykirken. Hammer og Lundby Sognes Historie.
Omrids af Modens Historie set fra et københavnsk Modehus 1847-1947
Opfostringshusdrengen Nr. 101 : En Livshistorie.
Oplevelser
Oplevelser i drengeår og ungdomsår
Oplevelser ved Grænsen i Mindeåret og Mærkeåret 1914 / fortalt og samlet af en Grænsebo .
Oplysninger om Familien Gad, Efterkommere af Provst Jørgen Gad i Vejby.
Oplysninger om Familien Westengaard
Oplysninger om Slægten Esmann /
Oplysninger om Slægten Mørch fra Aalborg.
Oplysninger om slegten Irgens fra Røros.
Oplysninger om slekten Gude.
Opofrelse for det Almindelige, som et varigt Æreminde for de Goddædige, forestillet i en Afmindelses og Taksigelses Tale over Sal. Frøken Juliane Helene Justine von Ernst, holden paa Odense latinske Skole den 19de Julii 1784.
Optegnelser 1910-1940.
Optegnelser af Ander Mortensen Vejle, Præst i Hedensted 1640-78.
Optegnelser af Niels Giessing Wolf, Missionær i Grønland.
Optegnelser fra et Ophold i Frankrig fra 1815-18. Af Feltpræst Kristoffer Nyholms efterladte Papirer
Optegnelser fra Haarslev Sognekald i Sjælland.
Optegnelser fra Rødding by og sogn
Optegnelser fra Skrave Sogn
Optegnelser i Anledning af Hundredaarsdagen for F. W. Trojel Fribert's Fødsel, 1810-1910.
Optegnelser og Erindringer om Poul Rasmussen Langelands's Efterkommere.
Optegnelser om Baagegaard i ældre og nyere Tid.
Optegnelser om Familien Nyholm
Optegnelser om familien Rosing
Optegnelser om Familien Skeel.
Optegnelser om fynske Bondeslægter.
Optegnelser om Johan Friederich Ludolph Stützer og hans Slægt.
Optegnelser om Lars Lassen og hans Slægt
Optegnelser om Salmedigteren Mag. Hans Thomesen.
Optegnelser om Slægten Harbou eller Hardebou.
Optegnelser om Snesere Sogn (navnlig i de sidste 2 Aarhundreder).
Optegnelser om Sognepræst John Rørbye's og Martha Simonsdatter Wedseltoft's Slægt.
Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Bind 1.
Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Bind 2.
Optegnelser vedkommende Odense Byes- (1816-1832) og Fyens Stifts Sparekasse (1832-1882).
Optegnelser vedrørende Familien Kiørboe II
Optegnelser vedrørende Familien Kiørboe.
Oratio in obitum nobilissimi viri Johannis Mulenii Georgii fil.
Ordbog for slægtsforskere.
Orla Lehmann og hans samtid : et bidrag til belysning af friheds- og nationalitetstankens udvikling i Danmark
Orla Lehmanns efterladte Skrifter. 3. del
Orla Lehmanns efterladte Skrifter. 4. del
Orla Lehmanns Forsvarstale, holdt for Høiesteret i den mod ham anlagte Generalfiscal-Action, Onsdagen d. 19. Jan. 1842..
Oskar Siesbye og hans Breve : fra Madvigs og hans Efterfølgeres Tid.
Otto Engelsted Friis og Mariane Friis : Deres Forfædre og Efterslægt indtil 1927 : Tillæg til Slægtebogen over Familierne Friis fra Marslev og fra Kjølstrup.
Ove Juels Dagbog.
Ove Rode - en politiker bliver til.
Over Øresund : en vejledning for slægtsforskere ; Över Öresund : en handledning för släktsforskare.
Overkammerherre Oxholm : Kongens Tjener - Ungdommens Ven.
Oversigt og biografiske Oplysninger angaaende Slægten Kjølsen.
Oversigt over Amalie Gabrielle Jürgensen's Forslægt : Andel Del.
Oversigt over Amalie Gabrielle Jürgensen's Forslægt : Tredje Del.
Oversigt over Amalie Gabrielle Jürgensen's Forslægt.
Oversigt over arkivalier efter 1848, A-K
Oversigt over arkivalier efter 1848, L-Å
Oversigt over arkivalier vedrørende borgerskaber og næringstilladelser i Landsarkivet for Nørrejylland
Oversigt over de med Sognekaldene og de residerende Kapellanier forbundne Indtægter efter Gennemsnit af Aarene 1883-92. Bilag A.
Oversigt over de private godsers fæste- og skiftearkivalier i Landsarkivet for Nørrejylland.
Oversigt over industrihistorisk litteratur 1945-54.
Oversigt over Købmand i Stege Wilhelm Christian Nielsen og Hustru Anna Christina Andersdotter's Efterkommere.
Oversigt over Landsarkivets samling af kort og tegninger indtil ca. 1900.
Oversigt over Øresundstoldens Historie
Oversigt over private personarkiver i Rigsarkivet
Oversigt over Rigsarkivets nyere arkiver : 1
Oversigt over Rigsdagens Virksomhed fra 1900-01 - Oktober 1920 : tilligemed et Sagregister
Oversigt over udskrivningsarkivalier 1700- 1788 i Landsarkivet for Nørrejylland
Oversigtstavle over Familien Brandt.
Oversigtstavle over Familien Bruun.
Overtoldinspektoratet for østifterne.
Ø-kommunernes økonomiske og servicemæssige problemer : betænkning afgivet af indenrigsministeriets udvalg af 25. april 1979.
Øen Holmsland og dens Klit / beskrevet, særlig med kulturhistorisk Hensyn
Øernes befolkning under Karl Gustavkrigene : En kirkebogsundersøgelse.
Ølgod og Strellev kirkebøger begravede 1701 til 1731
Ølgod og Strellev kirkebøger diverse 1701 til 1731
Ølgod og Strellev kirkebøger døbte 1701 til 1731
Ølgod og Strellev kirkebøger konfirmerede 1736 til 1814
Ølgod og Strellev kirkebøger viede 1701 til 1731
Ørre Sogn.
Ørregaard : skrevet i anledning af Svenning Larsens 70-Aars Fødselsdag.
Øsby kirkes Stolestadebog.
Øster Hassing Kirke : 1880 - 29. august - 2005
Øster Hassing sogns kirkebøger 1801-1834 - begravede
Øster Hassing sogns kirkebøger 1801-1834 - døbte
Øster Hassing sogns kirkebøger 1801-1834 - konfirmerede
Øster Hassing sogns kirkebøger 1801-1834 - viede
Øster Hassing sogns kirkebøger 1814-1830 - afgangsliste
Øster Hassing sogns kirkebøger 1814-1830 - tilgangsliste
Øster Møjbæk ejerlav omkring 1850
Østifternes Aandssvageanstalt, med en Oversigt over dansk Aandssvageforsorgs Historie.
Østjysk hjemstavn, 35. årgang
Østjysk hjemstavn, 48. årgang
Østlandsslekten (Tønsbergslekten) Bull.
Øvle slægtens årbog 1964
Øvle slægtens årbog 1969
Øvle-Slægten og den Hjem
På herrens mark : stavnsbundet eller fri
På Rejse : Minder og Oplevelser.
På sporet af slægten, Arbejdsbog til slægtsforskning
På valsen
Parish Registers on Microfiche
Partier og erhverv. Studier i partiorganisation og byerhvervenes politiske aktivitet ca.1880-ca.1913. Bind 1.
Partier og erhverv. Studier i partiorganisation og byerhvervenes politiske aktivitet ca.1880-ca.1913. Bind 2.
Pastor J. Chr. Clausens Mindebog.
Pastor Jacobsen fra Skærbæk og hans foretagender : bidrag til det tyske mindretals historie efter 1864
Pastor Joh. Clausens Dom over Ryslinge Valgmenighed og Pastor Vilh. Birkedal.
Pastor Johan Eichel Skovgaards Ahne- og Efterkommer-Tavler. Udgivet af Familien 1943.
Pastor N. M. Harboe og Hustru Anna Truchs' Descendenter : Slægterne Harboe fra Skelskør og Rasmussen fra Korsør.
Pastor Nicolaj C. Nielsen : (den sidste Nordslesviger)
Pastor Prips Ungdomserindringer
Pastoratsarkiver : Møn og Bogø Arkivregistratur
Patriciske Slægter. Anden Samling.
Patriciske Slægter. Fjerde Samling.
Patriciske Slægter. Tredie Samling.
Patrioter og fattigfolk : fattigvæsenet i København ca. 1500-1850
Pauline Worm : en dansk Forfatterindes Livsførelse
Paulus Helie : Ungdom og Uddannelse c. 1485-1519 : Universitetsaarene 1519-1522.
Peder Christensens Almanakoptegnelser 1584-95.
Peder Hegelunds almanakoptegnelser 1565-1613 : Bind 2 : Kommentar og registre.
Peder Hegelunds almanakoptegnelser 1565-1613 : Bind I : Tekst og oversættelse
Peder Hersleb : Bind I. (1689-1737) : Studier over dansk-norsk kirke- og kulturhistorie i første halvdel af det 18. århundrede
Peder Hjort : et Tilbageblik i Anledning af Hundredaaret efter hans Fødsel : Mindeord fra Nærstaaende.
Peder Jakobsen Flemløs, Tyge Brahes første Medhjælper, og hans Observationer i Norge.
Peder Jensen Gierløf´s Efterkommere paa Sværd- og Spindesiden
Peder Lydersen af Hvidbjerg Holmgård.
Peder Mandrup Tuxen og hans Efterkommere 1783-1883.
Peder Syvs Optegnelser om Præster i Helsted.
Perlestikkerbogen Nakskov-præsten Anders Pedersen Perlestikkers optegnelser og regnskaber
Person- og Sagregister til Anders Sandøe Ørsteds Skrifter og Taler af historisk, politisk og statsøkonomisk Indhold.
Personal-historiske Notitser om Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg i Fortid og Nutid.
Personale i Rigsarkivet og landsarkiverne, januar 1975
Personale i Rigsarkivet og landsarkiverne, januar 1980
Personalhistorisk Tidsskrift 1880 1. rk. 1. bd.
Personalhistorisk Tidsskrift 1881 1.rk. 2.bd.
Personalhistorisk Tidsskrift 1882, 1. rk., 3. bd.
Personalhistorisk Tidsskrift 1883, 1. rk., 4. bd.
Personalhistorisk Tidsskrift 1884, 1. rk., 5. bd. 1.hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1884, 1. rk., 5. bd. 2.hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1884, 1. rk., 5. bd. 3.hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1884, 1. rk., 5. bd. 4.hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1885, 1. rk., 6. bd., 1. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1885, 1. rk., 6. bd., 2. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1885, 1. rk., 6. bd., 3. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1885, 1. rk., 6. bd., 4. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1886, 2. rk., 1. bd., 1. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1886, 2. rk., 1. bd., 2. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1886, 2. rk., 1. bd., 3. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1886, 2. rk., 1. bd., 4.hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1887, 2. rk., 2. bd., 1.hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1887, 2. rk., 2. bd., 2.hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1887, 2. rk., 2. bd., 3.hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1887, 2. rk., 2. bd., 4.hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1889 2. rk. 4. bd.
Personalhistorisk Tidsskrift 1890, 2. rk., 5. bd., 3.hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1891, 2. rk., 6. bd., 1. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1891, 2. rk., 6. bd., 2. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1891, 2. rk., 6. bd., 3. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1891, 2. rk., 6. bd., 4. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1896, 3. rk., 5. bd., 1. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1899, 4. rk., 2. bd.
Personalhistorisk Tidsskrift 1902, 4. rk., 5. bd., tillæg
Personalhistorisk Tidsskrift 1904, 5. rk., 1. bd., 2. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1905, 5. rk., 2. bd., 1. hf. : Jubilæumshefte.
Personalhistorisk Tidsskrift 1906, 5. rk., 3. bd., 1. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1906, 5. rk., 3. bd., 2. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1906, 5. rk., 3. bd., 3. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1907, 5. rk., 4. bd., 1. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1907, 5. rk., 4. bd., 1. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1907, 5. rk., 4. bd., 2. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1907, 5. rk., 4. bd., 3. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1908, 5. rk., 5. bd., 1. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1908, 5. rk., 5. bd., 2. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1908, 5. rk., 5. bd., 3. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1909, 5. rk., 6. bd., 2. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1909, 5. rk., 6. bd., 3. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1910, 6. rk., 1. bd.
Personalhistorisk Tidsskrift 1910, 6. rk., 1. bd., 1. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1910, 6. rk., 1. bd., 2. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1910, 6. rk., 1. bd., 3. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1911, 6. rk., 2. bd., 1. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1911, 6. rk., 2. bd., 3. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1912, 6. rk., 3. bd., 1. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1912, 6. rk., 3. bd., 2. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1912, 6. rk., 3. bd., 3. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1913, 6. rk., 4. bd., 1. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1913, 6. rk., 4. bd., 2. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1913, 6. rk., 4. bd., 3. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1914, 6. rk., 5. bd., 1. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1914, 6. rk., 5. bd., 2. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1914, 6. rk., 5. bd., 3. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1915, 6. rk., 6. bd., 1. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1915, 6. rk., 6. bd., 2. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1915, 6. rk., 6. bd., 3. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1916, 7. rk., 1. bd., 1. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1916, 7. rk., 1. bd., 2. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1916, 7. rk., 1. bd., 3. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1916, 7. rk., 1. bd., 4. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1917, 7. rk., 2. bd., 1. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1918, 7. rk., 3. bd., 1. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1918, 7. rk., 3. bd., 2. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1918, 7. rk., 3. bd., 3. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1918, 7. rk., 3. bd., 4. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1920, 7. rk., 5. bd.
Personalhistorisk Tidsskrift 1921, 7. rk., 6. bd.
Personalhistorisk Tidsskrift 1921, 7. rk., 6. bd., 3.-4. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1921, 7.rk. 6.bd. 1.-2.hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1922, 8. rk., 1. bd.
Personalhistorisk Tidsskrift 1922, 8. rk., 1. bd., 1.-2. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1922, 8. rk., 1. bd., 3.-4. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1923, 8. rk., 2. bd.
Personalhistorisk Tidsskrift 1923, 8. rk., 2. bd., 1.-2. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1924, 8. rk., 3. bd.
Personalhistorisk Tidsskrift 1924, 8. rk., 3. bd., 3.-4. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1925, 8. rk., 4. bd.
Personalhistorisk Tidsskrift 1925, 8. rk., 4. bd., 1. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1925, 8. rk., 4. bd., 2. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1925, 8. rk., 4. bd., 3. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1926, 8. rk., 5. bd.
Personalhistorisk Tidsskrift 1926, 8. rk., 5. bd., 1. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1926, 8. rk., 5. bd., 2. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1926, 8. rk., 5. bd., 3. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1926, 8. rk., 5. bd., 4. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1927, 8. rk., 6. bd.
Personalhistorisk Tidsskrift 1927, 8. rk., 6. bd., 1. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1927, 8. rk., 6. bd., 2. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1927, 8. rk., 6. bd., 3.-4. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1928, 9. rk., 1. bd.
Personalhistorisk Tidsskrift 1928, 9. rk., 1. bd., 1. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1929, 9. rk., 2. bd.
Personalhistorisk Tidsskrift 1929, 9. rk., 2. bd., 2.-3. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1930, 9. rk., 3. bd.
Personalhistorisk Tidsskrift 1931, 9. rk., 4. bd.
Personalhistorisk Tidsskrift 1932, 9. rk., 5. bd.
Personalhistorisk Tidsskrift 1933, 9. rk., 6. bd.
Personalhistorisk Tidsskrift 1934, 10. rk., 1. bd.
Personalhistorisk Tidsskrift 1935, 10. rk., 2. bd.
Personalhistorisk Tidsskrift 1935, 10. rk., 2. bd. 3.-4. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1936, 10.rk. 3.bd.
Personalhistorisk Tidsskrift 1937, 10. rk., 4. bd.
Personalhistorisk Tidsskrift 1938, 10. rk., 5. bd.
Personalhistorisk Tidsskrift 1939, 10. rk., 6. bd.
Personalhistorisk Tidsskrift 1940, 11. rk., 1. bd.
Personalhistorisk Tidsskrift 1941, 11. rk., 2. bd.
Personalhistorisk Tidsskrift 1949, 12. rk., 4. bd.
Personalhistorisk Tidsskrift 1950, 12. rk, 5. bd.,1.-2. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1960, 14. rk, 2. bd., 1.-2. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1960, 14. rk, 2. bd., 4. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1961, 14. rk, 3. bd., 1-4. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1962, 14. rk, 4. bd., 1.-2. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1962, 14. rk, 4. bd., 3.-4.. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1963, 14. rk, 5 bd., 1.-2. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1963, 14. rk, 5 bd., 3-4. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1964-65, 14. rk, 6. bd., 3. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1964-65, 14. rk, 6. bd., 4. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1964, 14. rk, 6 bd., 1.-2. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1966, 15. rk, 1. bd., 1.-2. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1966, 15. rk, 1. bd., 3. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1966, 15. rk, 1. bd., 4. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1967-68, 15. rk, 2. bd., 3. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1967-68, 15. rk, 2. bd., 4. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1967, 15. rk, 2. bd., 1.-2. hf.
Personalhistorisk Tidsskrift 1969, 15. rk, 3. bd., 1. hb.
Personalhistorisk Tidsskrift 1969, 15. rk, 3. bd., 2. hb.
Personalhistorisk Tidsskrift 1970, 15. rk, 4. bd., 1. hb.
Personalhistorisk Tidsskrift 1970, 15. rk, 4. bd., 2. hb.
Personalhistorisk Tidsskrift 1971, 15. rk, 5. bd., 1. hb.
Personalhistorisk Tidsskrift 1971, 15. rk, 5. bd., 2. hb.
Personalhistorisk Tidsskrift 1972, 15. rk, 6. bd., 1. hb.
Personalhistorisk Tidsskrift 1972, 15. rk, 6. bd., 2. hb.
Personalhistorisk Tidsskrift 1973, 16. rk, 1. bd., 1. hb.
Personalhistorisk Tidsskrift 1973, 16. rk, 1. bd., 2. hb.
Personalhistorisk Tidsskrift 1974, 16. rk, 2. bd., 1. hb.
Personalhistorisk Tidsskrift 1974, 16. rk, 2. bd., 2. hb.
Personalhistorisk Tidsskrift 1975, 16. rk, 3. bd., 1. hb.
Personalhistorisk Tidsskrift 1975, 16. rk, 3. bd., 2. hb.
Personalhistorisk Tidsskrift 1976, 16. rk, 4. bd., 1. hb.
Personalhistorisk Tidsskrift 1976, 16. rk, 4. bd., 2. hb.
Personalhistorisk Tidsskrift 1977, 16. rk, 5. bd., 1. hb.
Personalhistorisk Tidsskrift 1977, 16. rk, 5. bd., 2. hb.
Personalhistorisk Tidsskrift 1978. 16. rk. 6. bd. 1. hb.
Personalhistorisk Tidsskrift 1978. 16. rk. 6. bd. 2. hb.
Personalhistorisk Tidsskrift 1979 : Jubilæumshæfte.
Personalhistorisk Tidsskrift 1980 1.hb.
Personalhistorisk Tidsskrift 1980 2. hb.
Personalhistorisk Tidsskrift 1981:1.
Personalhistorisk Tidsskrift 1981:2.
Personalhistorisk Tidsskrift 1982:1.
Personalhistorisk Tidsskrift 1982:2
Personalhistorisk Tidsskrift 1983:1
Personalhistorisk Tidsskrift 1983:2
Personalhistorisk Tidsskrift 1984:1
Personalhistorisk Tidsskrift 1984:2
Personalhistorisk Tidsskrift 1985:1
Personalhistorisk Tidsskrift 1985:2
Personalhistorisk Tidsskrift 1986:1.
Personalhistorisk Tidsskrift 1986:2.
Personalhistorisk Tidsskrift 1987:1
Personalhistorisk Tidsskrift 1987:2
Personalhistorisk Tidsskrift 1990:1
Personalhistorisk Tidsskrift 1990:2.
Personalhistorisk Tidsskrift 1991:1.
Personalhistorisk Tidsskrift 1991:2.
Personalhistorisk Tidsskrift 1992:1.
Personalhistorisk Tidsskrift 1992:2
Personalhistorisk Tidsskrift 1993:1
Personalhistorisk Tidsskrift 1993:2.
Personalhistorisk Tidsskrift 1994:1.
Personalhistorisk Tidsskrift 1994:2.
Personalhistorisk Tidsskrift 1995:1.
Personalhistorisk Tidsskrift 1995:2.
Personalhistorisk Tidsskrift 1996:1.
Personalhistorisk Tidsskrift 1996:2.
Personalhistorisk Tidsskrift 1997:1.
Personalhistorisk Tidsskrift 1997:2.
Personalhistorisk Tidsskrift 1998:1.
Personalhistorisk Tidsskrift 1998:2.
Personalhistorisk Tidsskrift 1999:1.
Personalhistorisk Tidsskrift 1999:2
Personalhistorisk Tidsskrift 2000:1.
Personalhistorisk Tidsskrift 2000:2.
Personalhistorisk Tidsskrift 2001:1.
Personalhistorisk Tidsskrift 2001:2.
Personalhistorisk Tidsskrift 2002:1.
Personalhistorisk Tidsskrift 2002:2.
Personalhistorisk Tidsskrift 2003:1.
Personalhistorisk Tidsskrift 2003:2.
Personalhistorisk Tidsskrift 2004:1.
Personalhistorisk Tidsskrift 2004:2.
Personalhistorisk Tidsskrift 2005:1.
Personalhistorisk Tidsskrift 2005:2.
Personalhistorisk Tidsskrift 2006:2.
Personalhistorisk Tidsskrift 2007:1.
Personalhistorisk Tidsskrift 2007:2.
Personalhistorisk Tidsskrift 2008:1.
Personalhistorisk Tidsskrift 2008:2
Personalhistorisk Tidsskrift 2009:2
Personalhistorisk Tidsskrift 2010:1.
Personalhistorisk Tidsskrift 2010:2
Personalhistorisk Tidsskrift 2011:2.
Personalhistorisk Tidsskrift 2012:1
Personalhistorisk Tidsskrift 2012:2.
Personalhistorisk Tidsskrift 2018
Personalhistorisk tidsskrift. 1988:1
Personalhistorisk tidsskrift. 1988:2
Personalhistorisk tidsskrift. 1989:1
Personalhistorisk Tidsskrift. 1989:2.
Personalhistoriske Bidrag, vedkommende Danmarks og Norges Geistlighed i ældre og nyere Tid.
Personalhistoriske kilder for Skåne, Halland og Blekinge.
Personalhistoriske oplysninger om : Borgmestre, rådmænd, byfogeder og byskrivere i Flensborg 1550-1848.
Personalhistoriske studier : vejledende og orienterende artikler
Personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie Bind 1: eller alphabetisk ordnet Fortegnelse over alle Sognekald, Sognecapellanier, Hospitalspræsteembeder o.s.v. i Danmark med Anførelse af Præsterne i dem siden Reformationen, og Efterretninger om deres Personalia o.s.v..
Personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie Bind 2: eller alphabetisk ordnet Fortegnelse over alle Sognekald, Sognecapellanier, Hospitalspræsteembeder o.s.v. i Danmark med Anførelse af Præsterne i dem siden Reformationen, og Efterretninger om deres Personalia o.s.v..
Personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie Bind 3: eller alphabetisk ordnet Fortegnelse over alle Sognekald, Sognecapellanier, Hospitalspræsteembeder o.s.v. i Danmark med Anførelse af Præsterne i dem siden Reformationen, og Efterretninger om deres Personalia o.s.v..
Personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie Bind 4 - Register/Supplement: eller alphabetisk ordnet Fortegnelse over alle Sognekald, Sognecapellanier, Hospitalspræsteembeder o.s.v. i Danmark med Anførelse af Præsterne i dem siden Reformationen, og Efterretninger om deres Personalia o.s.v..
Personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie. A-H. Bind 1: eller alphabetisk ordnet Fortegnelse over alle Sognekald, Sognecapellanier, Hospitalspræsteembeder o.s.v. i Danmark med Anførelse af Præsterne i dem siden Reformationen, og Efterretninger om deres Personalia o.s.v..
Personnavne : betænkning /
Personnavne i Danmark. I. Oldtiden.
Personnavne i Danmark. II Middelalderen.
Personregister til Personalhistorisk Tidsskrift 1880-2012 Akkumuleret register
Peter Frederik Suhm : 18. Oktober 1728 - 7. September 1798 : En Levnetsbeskrivelse.
Peter Hiort Lorenzen's historiske Gærning.
Peter Larsens Liv og Gerning : Skildret i Anledning af Hundredaarsdagen for hans Fødsel.
Peter Michael Winding : En ung dansker i Argentina 1902-1908
Peter Nicolai Holst, det attende Århundredes Søren Kierkegård : i Anledning af hans 150-årige Jubilæum
Peter Rørdam : Blade af hans Levnedsbog og Brevvexling : bind 1.
Peter Rørdam : Blade af hans Levnedsbog og Brevvexling : bind 2.
Peter Rørdam, bind 3 : Blade af hans Levnedsbog og Brevvexling
Petersen Pran slekten
Philip Christoph Behringer
Philip Christopher v. Holsteins Levnedsløb.
Physisk, oeconomisk og topographisk Beskrivelse over Thye beliggende i Thisted Amt, Aalborg Stift
Pibemølle : en usædvanlig seværdighed
Pietisten Henrik Langhorn paa Kristiansø.
Plejebørn i Svenstrup
Political interaction in the old regime : central power and local society in the eighteenth-century Nordic states
Politikeren Fredrik Bajer ([død] l922) og hustrus arkiv.
Politimesteren fortæller.
Portræt og Biografi af Etatsraad N. E. Hofman (Bang).
Portrætmalerens Dagbog (1793-1797).
Post- og Telegrafreglement I Organisations- og Personelforhold (Bilag). Udsendt i april 1972.
Postadressebog for Kongeriget Danmark 1921.
Posthuse øst for Storebælt : en arkivregistratur
Postmester Josias Daniel Schmidts Levned : Skildret af ham selv
Præst og administrator : sognepræstens funktioner i lokalforvaltningen på landet fra 1800 til 1841
Præste-Epitafier i Hvalsø Kirke.
Præstefamilien Møller/Bartholdy fra Breum Præstegård
Præstehustruer der helt eller delvis mangler i Wibergs Præstehistorie /
Præsteindberetninger om fæstegods m. v. i Vendelbo Stift 1568 og 1599
Præsteindberetninger til Ole Worm / 1. Indberetninger fra Ålborg og Ribe stifter 1625-42.
Præsteindberetninger til Ole Worm / 2. Indberetninger fra Århus, Fyns og Lunde stifter 1623-25.
Præstekaldene i Ginding Herred. Efter Indberetningerne af 1690.
Præsten Anders Lavritsen Vejles Optegnelser.
Præsten C. F. E. Hoffs Forældre og Søskende samt et Forsøg paa en Opstilling af hans Efterkommere.
Præsten Ludvig Boesens Levned, optegnet af hans Søn.
Præsten Nic. Jæger og hans Kamp imod Bøndernes "Sommer-Riden" paa Møen.
Præsten Nicolaj Brorsons Levned. Et Livsbillede fra Pietismens Tid.
Præsten Niels Tøxen i Verst. Orthodoxiens Ridder i Pietismens Tid.
Præsten O. C. Ipsen : Indre og ydre Missions Ven.
Præsten Peder Wedel i Stavning. Et Bidrag til den pietistiske Bevægelses Historie i Vestjylland.
Præsten W. C. Müller.
Præstens Residence : En Ejendom fra det gamle Middelfart.
Præstens storhed og fald : Bolle Rosenkilde, sognepræst i Ellidshøj og Svenstrup
Præster i Junget og Thorum sogne
Præster i Nørrejylland 1610.
Præster i Thise Sogn, Thise Kirke, Thise Præstegård
Præsteslægten Claudius.
Præsteslægten Gad 1930.
Præsteslægten Gad 1970.
Præstø Amts skolehistorie indtil 1830
Præstø Købstads og Klosters Historie : for Størstedelen efter utrykte Kilder.
Præstømaterialer Notater fra en økonomisk-historisk undersøgelse af Præstø 1695-1801
Prest og bonde / Gjerdrum-presten Hans Andreas Hjorts opptegnelser 1714-1758
Presten Søfren Søfrenssøns Memorialbog 1564-1599.
Preussiske arkiver fra Nordslesvig 1867-1920 : den statslige og kommunale forvaltning
Prins Christian V.'s breve - Bind 1
Prins Christian V.'s breve, Bind 2
Prins Valdemars Hushovmester .
Prisonen : Danske og norske krigsfanger i England 1807-14.
Privatarkiver før 1660 i Rigsarkivet
Privatarkiver fra det 19. Aarhundrede beroende i Rigsarkivet
Privatarkiver fra tidsrummet 1660-1800 i Rigsarkivet
Privatarkiver. Redaktør, folketingsmand A. Svensson og hustru Kati Svensson, f. Billum.
Privatarkiver. Amtslæge, dr. med. H. Lausten-Thomsen, hans fader, gårdejer Hinrich Thomsen, Roost og forfædre i Roost
Private personarkiver i Landsarkivet for de sønderjyske Landsdele.
Private Personarkiver. Landdagsmand Nis Nissen og forældre, gårdejer Hans og Eline Nissen
Private Personarkiver. Redaktør Ernst Christiansen
Private Personarkiver. Redaktør, folketingsmand Anders Lebeck, 1868-1926.
Private Personarkiver. Rigsdagsmand Gustav Johannsen (d. 1901) og svigersønnen, folketingsmand Johan Ottosen (d. 1904)
Private Personarkiver. Rigsdagsmand H.P. Hanssen, d. 1936 og hustru fru Helene Hanssen, f. Iversen, d. 1935.
Professor Arup og Sandheden : En Dokumentation.
Professor Dr. Thomas Bangs Levned.
Professor Heinrich Oscar Günther Ellinger (død 1947) og hustrus arkiv
Professor Henric Christopher Glahns Familiebreve samt Fabler og Vers
Professor L. Smiths Selvbiografi, skrevet 1788 til hans Ven Marskalk Joh. v. Bülow.
Professor Luja og hans Kapellan : (Af Odense Gymnasiums Papirer.)
Professor Rasmus Pedersen. Bidrag til Belysning af hans Levnet og videnskabelige Virksomhed.
Professor, Dr. theol Jens Møllers Optegnelser om sit Levned.
Professor, Rektor Hans Jørgen Hansen og hans Slægt.
Prokantsler Erik Pontoppidans Levnetsbeskrivelse og hans Dagbog fra en Reise i Norge i Aaret 1749,
Prokurator Niels Westerby : 1788-1849 : Et Familieskrift.
Prospecter af danske Herregaarde, Nørholm, 1868
Prospecter af danske Herregaarde, Rydhave, 1868
Prospecter af danske Herregaarde, Rysensten, 1868
Prospecter af danske Herregaarde, Aakær, 1865
Prospecter af danske Herregaarde, Buderupholm, 1865
Prospecter af danske Herregaarde, Hellerup 1859
Prospecter af danske Herregaarde, Iselingen, 1865
Prospecter af danske Herregaarde, Juelsberg 1860
Prospecter af danske Herregaarde, Julskov, 1867
Prospecter af danske Herregaarde, Kaas, 1863
Prospecter af danske Herregaarde, Kærsgaard, 1861
Prospecter af danske Herregaarde, Kærstrup 1858
Prospecter af danske Herregaarde, Kistrup, 1864
Prospecter af danske Herregaarde, Kjeldgaard, 1862
Prospecter af danske Herregaarde, Kjørup, 1862
Prospecter af danske Herregaarde, Klintholm, 1864
Prospecter af danske Herregaarde, Knuthenborg, 1866
Prospecter af danske Herregaarde, Korselitse, 1867
Prospecter af danske Herregaarde, Krabbesholm 1860
Prospecter af danske Herregaarde, Krabbesholm, 1863
Prospecter af danske Herregaarde, Kragerup, 1863
Prospecter af danske Herregaarde, Krastrup, 1861
Prospecter af danske Herregaarde, Krogerup, 1862
Prospecter af danske Herregaarde, Kyø, 1864
Prospecter af danske Herregaarde, Lerbæk, 1867
Prospecter af danske Herregaarde, Lilliendal, 1866
Prospecter af danske Herregaarde, Lindersvold, 1867
Prospecter af danske Herregaarde, Liselund 1860
Prospecter af danske Herregaarde, Løgismose, 1862
Prospecter af danske Herregaarde, Løjstrup, 1867
Prospecter af danske Herregaarde, Lundbæk, 1862
Prospecter af danske Herregaarde, Lundsgaard 1858
Prospecter af danske Herregaarde, Lungholm, 1861
Prospecter af danske Herregaarde, Margaard 1858
Prospecter af danske Herregaarde, Marienborg 1860
Prospecter af danske Herregaarde, Mattrup, 1862
Prospecter af danske Herregaarde, Nørlund, 1866
Prospecter af danske Herregaarde, Nørre Vosborg, 1867
Prospecter af danske Herregaarde, Nysø, 1866
Prospecter af danske Herregaarde, Odden 1860
Prospecter af danske Herregaarde, Ørslev Kloster 1857
Prospecter af danske Herregaarde, Ørumgaard, 1867
Prospecter af danske Herregaarde, Østergaard, 1865
Prospecter af danske Herregaarde, Palstrup 1859
Prospecter af danske Herregaarde, Pederstrup 1858
Prospecter af danske Herregaarde, Petersgaard, 1865
Prospecter af danske Herregaarde, Raschenborg, 1868
Prospecter af danske Herregaarde, Ratlousdal, 1867
Prospecter af danske Herregaarde, Ravnholt 1859
Prospecter af danske Herregaarde, Restrup, 1863
Prospecter af danske Herregaarde, Rodstenseie, 1863
Prospecter af danske Herregaarde, Rosenfeld, 1867
Prospecter af danske Herregaarde, Rødkilde, 1861
Prospecter af danske Herregaarde, Rygaard 1858
Prospecter af danske Herregaarde, Sæbygaard, 1865
Prospecter af danske Herregaarde, Schelenborg 1860
Prospecter af danske Herregaarde, Selchausdal, 1864
Prospecter af danske Herregaarde, Sjørringe, 1868
Prospecter af danske Herregaarde, Skjoldenæsholm 1859
Prospecter af danske Herregaarde, Skovsgaard, 1862
Prospecter af danske Herregaarde, Søbysøgaard, 1868
Prospecter af danske Herregaarde, Søholt, 1866
Prospecter af danske Herregaarde, Søllestedgaard, 1866
Prospecter af danske Herregaarde, Sørup, 1862
Prospecter af danske Herregaarde, Store Frederikslund, 1863
Prospecter af danske Herregaarde, Svanholm 1859
Prospecter af danske Herregaarde, Taarnborg, 1861
Prospecter af danske Herregaarde, Taarnholm, 1862
Prospecter af danske Herregaarde, Thaarupgaard 1857
Prospecter af danske Herregaarde, Thurebyholm 1858
Prospecter af danske Herregaarde, Torstedlund, 1866
Prospecter af danske Herregaarde, Ullerup, 1866
Prospecter af danske Herregaarde, Vallø 1857
Prospecter af danske Herregaarde, Vedbygaard, 1864
Prospecter af danske Herregaarde, Veirupgaard, 1868
Prospecter af danske Herregaarde, Vemmetofte, 1866
Prospecter af danske Herregaarde, Visborggaard 1857
Prospecter af danske Herregaarde, Viskum 1859
Prospecter af danske Herregaarde, Vognstrup, 1866
Prospecter af danske Herregaarde, Vosnæsgaard, 1864
Prospecter af danske Herregaarde, Vrejlev Kloster, 1861
Prospecter af danske Herregårde, Aastrup 1844
Prospecter af danske Herregårde, Adlersborg i Sjælland 1847
Prospecter af danske Herregårde, Aggersvold i Sjælland 1865
Prospecter af danske Herregårde, Albæk i Jylland 1868
Prospecter af danske Herregårde, Arreskov i Fyn 1850
Prospecter af danske Herregårde, Astrup i Jylland 1863
Prospecter af danske Herregårde, Avnsberg i Jylland 1864
Prospecter af danske Herregårde, Avsumgaard i Jylland 1868
Prospecter af danske Herregårde, Barritskov i Jylland 1860
Prospecter af danske Herregårde, Basnæs i Sjælland 1853
Prospecter af danske Herregårde, Bækkeskov i Sjælland 1858
Prospecter af danske Herregårde, Beldringe i Sjælland 1856
Prospecter af danske Herregårde, Benzon i Jylland 1845
Prospecter af danske Herregårde, Benzonsdal i Sjælland 1863
Prospecter af danske Herregårde, Berritsgaard paa Lolland 1847
Prospecter af danske Herregårde, Bidstrup i Jylland 1854
Prospecter af danske Herregårde, Billeshave i Fyn 1863
Prospecter af danske Herregårde, Birkelse i Jylland 1859
Prospecter af danske Herregårde, Bjærgbygaard i Sjælland 1864
Prospecter af danske Herregårde, Bjørnemose i Fyn 1867
Prospecter af danske Herregårde, Bjørnsholm i Jylland 1868
Prospecter af danske Herregårde, Boller i Jylland 1845
Prospecter af danske Herregårde, Borreby i Sjælland 1847
Prospecter af danske Herregårde, Børlumkloster i Jylland 1856
Prospecter af danske Herregårde, Brahesborg i Fyn 1858
Prospecter af danske Herregårde, Brahetrolleborg i Fyn 1850
Prospecter af danske Herregårde, Bramslykke paa Lolland 1859
Prospecter af danske Herregårde, Bramstrup i Fyn 1861
Prospecter af danske Herregårde, Bratskov i Jylland 1858
Prospecter af danske Herregårde, Bregentved i Sjælland 1845
Prospecter af danske Herregårde, Broholm i Fyn 1856
Prospecter af danske Herregårde, Buderupholm i Jylland 1865
Prospecter af danske Herregårde, Bygholm i Jylland 1865
Prospecter af danske Herregårde, Christiansdal i Fyn 1863
Prospecter af danske Herregårde, Christianssæde paa Lolland 1858
Prospecter af danske Herregårde, Clausholm i Jylland 1854
Prospecter af danske Herregårde, Constantinsborg i Jylland 1864
Prospecter af danske Herregårde, Dallund i Fyn 1857
Prospecter af danske Herregårde, Dronninggaard i Sjælland 1861
Prospecter af danske Herregårde, Dronninglund i Jylland 1860
Prospecter af danske Herregårde, Dueholm i Jylland 1866
Prospecter af danske Herregårde, Edelgave i Sjælland 1864
Prospecter af danske Herregårde, Egelykke paa Langeland 1861
Prospecter af danske Herregårde, Egeskov i Fyn 1845
Prospecter af danske Herregårde, Egholm i Sjælland 1862
Prospecter af danske Herregårde, Einsidelsborg i Fyn 1862
Prospecter af danske Herregårde, Elvedgaard i Fyn 1856
Prospecter af danske Herregårde, Engelsholm i Jylland 1844
Prospecter af danske Herregårde, Engestofte paa Lolland 1867
Prospecter af danske Herregårde, Erholm i Fyn 1867
Prospecter af danske Herregårde, Eriksholm i Sjælland 1864
Prospecter af danske Herregårde, Eskær i Jylland 1864
Prospecter af danske Herregårde, Eskildstrup i Sjælland 1861
Prospecter af danske Herregårde, Faarevejle paa Langeland 1858
Prospecter af danske Herregårde, Fiurendal i Sjælland 1856
Prospecter af danske Herregårde, Fjellebro i Fyn 1860
Prospecter af danske Herregårde, Frederiksdal i Sjælland 1865
Prospecter af danske Herregårde, Frederiksgave i Fyn 1857
Prospecter af danske Herregårde, Frederikslund i Fyn 1860
Prospecter af danske Herregårde, Fredsholm paa Lolland 1845
Prospecter af danske Herregårde, Frisenborg i Jylland 1851
Prospecter af danske Herregårde, Frydendal i Sjælland 1853
Prospecter af danske Herregårde, Gammel-Estrup i Jylland 1850
Prospecter af danske Herregårde, Gammel-Kjøgegaard i Sjælland 1860
Prospecter af danske Herregårde, Gaunø i Sjælland 1845
Prospecter af danske Herregårde, Giesegaard i Sjælland 1854
Prospecter af danske Herregårde, Gisselfeld i Sjælland 1844
Prospecter af danske Herregårde, Gjeddesdal i Sjælland 1863
Prospecter af danske Herregårde, Gjessinggaard i Jylland 1859
Prospecter af danske Herregårde, Gjorsløv i Sjælland 1854
Prospecter af danske Herregårde, Glorup i Fyn 1857
Prospecter af danske Herregårde, Glumstrup i Jylland 1861
Prospecter af danske Herregårde, Gram i Slesvig 1854
Prospecter af danske Herregårde, Grundet i Jylland 1868
Prospecter af danske Herregårde, Gunderslevholm i Sjælland 1857
Prospecter af danske Herregårde, Gyldensteen i Fyn 1844
Prospecter af danske Herregårde, Hagested i Sjælland 1865
Prospecter af danske Herregårde, Hald i Jylland 1859
Prospecter af danske Herregårde, Haraldskær i Jylland 1857
Prospecter af danske Herregårde, Hardenberg paa Lolland 1847
Prospecter af danske Herregårde, Harridslevgaard i Fyn 1859
Prospecter af danske Herregårde, Hellerup i Fyn 1859
Prospecter af danske Herregårde, Hesselagergaard i Fyn 1854
Prospecter af danske Herregårde, Hinsgavl i Fyn 1857
Prospecter af danske Herregårde, Hjortholm paa Langeland 1863
Prospecter af danske Herregårde, Holbækgaard i Jylland 1862
Prospecter af danske Herregårde, Holkenhavn i Fyn 1844
Prospecter af danske Herregårde, Hollufgaard i Fyn 1845
Prospecter af danske Herregårde, Holmegaard i Sjælland 1850
Prospecter af danske Herregårde, Holsteinborg i Sjælland 1851
Prospecter af danske Herregårde, Holstenshus i Fyn 1859
Prospecter af danske Herregårde, Høgholm i Jylland 1851
Prospecter af danske Herregårde, Høgholt i Jylland 1858
Prospecter af danske Herregårde, Højris i Jylland 1861
Prospecter af danske Herregårde, Hørbygaard i Sjælland 1865
Prospecter af danske Herregårde, Høvdingsgaard i Sjælland 1866
Prospecter af danske Herregårde, Hvedholm i Fyn 1853
Prospecter af danske Herregårde, Hverringe i Fyn 1860
Prospecter af danske Herregårde, Hvidkilde i Fyn 1844
Prospecter af danske Herregårde, Jomfruensegede 1850
Prospecter af danske Herregårde, Juellinge 1850
Prospecter af danske Herregårde, Juellund 1854
Prospecter af danske Herregårde, Katholm 1850
Prospecter af danske Herregårde, Kokkedal 1856
Prospecter af danske Herregårde, Kongsdal 1850
Prospecter af danske Herregårde, Langesø 1853
Prospecter af danske Herregårde, Ledreborg 1844
Prospecter af danske Herregårde, Lekkende 1851
Prospecter af danske Herregårde, Lerchenborg 1845
Prospecter af danske Herregårde, Lindenborg 1853
Prospecter af danske Herregårde, Løvenborg 1847
Prospecter af danske Herregårde, Løvenholm 1847
Prospecter af danske Herregårde, Lykkesholm 1851
Prospecter af danske Herregårde, Lystrup 1851
Prospecter af danske Herregårde, Meilgaard 1850
Prospecter af danske Herregårde, Mosgaard 1850
Prospecter af danske Herregårde, Nakkebølle 1850
Prospecter af danske Herregårde, Næsbyholm 1853
Prospecter af danske Herregårde, Ourebygaard 1851
Prospecter af danske Herregårde, Overgaard 1854
Prospecter af danske Herregårde, Oxholm 1847
Prospecter af danske Herregårde, Ørbæklunde 1845
Prospecter af danske Herregårde, Østergaard 1854
Prospecter af danske Herregårde, Palsgaard 1847
Prospecter af danske Herregårde, Ravnstrup 1851
Prospecter af danske Herregårde, Rosenholm 1845
Prospecter af danske Herregårde, Rosenvold 1844
Prospecter af danske Herregårde, Rønnebækholm 1847
Prospecter af danske Herregårde, Rønninge 1844
Prospecter af danske Herregårde, Rudbjerggaard 1853
Prospecter af danske Herregårde, Rugaard 1851
Prospecter af danske Herregårde, Rygaard 1847
Prospecter af danske Herregårde, Sandholt 1844
Prospecter af danske Herregårde, Sæbygaard 1851
Prospecter af danske Herregårde, Skafføgaard 1845
Prospecter af danske Herregårde, Sparresholm 1844
Prospecter af danske Herregårde, Spøtterup 1856
Prospecter af danske Herregårde, Steenalt 1850
Prospecter af danske Herregårde, Steensballegaard 1847
Prospecter af danske Herregårde, Steensgaard 1854
Prospecter af danske Herregårde, Støvringgaard 1853
Prospecter af danske Herregårde, Svenstrup 1853
Prospecter af danske Herregårde, Tiele 1856
Prospecter af danske Herregårde, Tirsbæk 1844
Prospecter af danske Herregårde, Tølløse 1845
Prospecter af danske Herregårde, Tranekjær 1856
Prospecter af danske Herregårde, Tybjerggaard 1856
Prospecter af danske Herregårde, Ulriksholm 1851
Prospecter af danske Herregårde, Ulstrup 1854
Prospecter af danske Herregårde, Valbygaard 1856
Prospecter af danske Herregårde, Valdemars Slot 1853
Prospecter af danske Herregårde, Vedelsborg 1856
Prospecter af danske Herregårde, Vilhelmsborg 1853
Prospecter af danske Herregårde, Villestrup 1853
Prospecter af danske Herregårde, Vorgaard 1851
Prost Niels Friis' dagbok og opptegnelser 1773-1814
Provst Aleth Hansens Erindringer om hans første Præstevirksomhed i Husby i Angel.
Provst Daniel Peter Smiths Erindringer fra hans Skolegang og Læretid i Roskilde.
Provst F.V. Andersen som nidkær kirkevisitator i Ringsted-Alsted Herreder i 1870'erne.
Provst for Møen, Professor Theologiæ Laurits Nielsen Gram og hans Efterkommere : Kvindelinie til Stamtavle for Efterkommerne af Raadmand i Ribe Niels Hansen Griisbech (Familien Friis fra Ribe).
Provst Frederik Schmidts Dagbøger /
Provst Frederik Schmidts dagbøger / Bind 2 - 1817-1819.
Provst Frederik Schmidts Stambog 1790-1819
Provst Herman Frederik Petersen, hans Hustru Augusta Eleonora Grundtvig og deres Slægt
Provst Jørgen Carstensens Slægt.
Provst Vilh. Hansen i Nykøbing Mors.
Provst Vitus Berings Bidrag til Sunds Herreds Præstehistorie samt Oplysninger og den beringske Slægt.
Provst, Dr. th. Wolf Frederik Engelbreth. Bidrag til hans Levned.
Provst, Dr. theol. Wolf Frederik Engelbreth. Fortsatte Bidrag til hans Levned.
Prøver af en fynsk Præstehistorie fra forrige Aarhundrede.
Psalmedigteren Biskop Thomas Kingos Levnet.
Pund og alen : Danske mål- og vægtenheder fra 1683-reformen til i dag.
Puteus : Årsskrift for Slagelse Elevsamfund 1946
Quattuor centuriae epistolarum : Provst Johannes Pistorius' brevsamling 1541-1605 (1614)
Rådmand Anders Sørensen Klyn i Ribe og hans Slægt.
Rådstuearkiver. - Kalundborg Rådstue. Arkivregistratur
Rådstuearkiver. Køge Rådstue. Arkivregistratur.
Randers Amt.
Randers Helligaandshus. Et Kloster fra Katholicismens Forfaldsperiode.
Randers i Fortid og Nutid.
Randers kjøbstad i tidsrum fra den ældste tid indtil kong Christopher af Bayerns død i aaret 1448.
Ranum-Staten 1849-1949.
Rasmus Andersøn paa Een-øe eller Ludvig Holberg - Særtryk af ACTA PHILOLOGICA SCANDINAVICA 26. Aargang, 3. Hefte.
Rasmus Hansen i Ørslev og hans Efterkommere.
Rasmus Hansen Reravius.
Rasmus Pedersen Thestrups stambog /
Rasmus Rask i Hundredaaret efter hans Hovedværk.
Ravnkilde Sogn for hundrede Aar siden.
Realregister til domssamlingerne i civile sager 1897 - 1906 / 1. Bind: A-K.
Realregister til Domssamlingerne i civile Sager 1897 - 1906 / 2. Bind: L-Ø
Recks familielegat : Fundats : Stamtavle
Redegørelse vedrørende revision af lov om kirkers brug, sognebåndsløsning m.m. /
Reersø Land.
Reformationen i Sønderjylland indtil Foråret 1526.
Reformationens Modstandere i Helsingør.
Reformerte borgerskaber [Fredericia]
Reformerte viede Michaelis Sogn, Fredericia 1721-1739
Refs Herred Thy Denmark Events 1646-1787 [kirkebøger]
Regeringsskiftet 1784 : Fremstillinger og Aktstykker udg. i Juni 1888 til Minde om den Regering, som løste Bondens Stavnsbaand, af de under Kirke- og Undervisningsministeriet samlede Arkiver.
Regesta diplomatica historiæ danicæ : Chronologisk Fortegnelse over hidtil trykte Diplomer og andre Brevskaber til Oplysning af den danske Historie fra de ældste Tider indtil Aar 1660, med kort Angivelse af Indholdet : Første Bind fra Aar 822 til Aar 1536.
Regesta diplomatica historiæ danicæ : Chronologisk Fortegnelse over hidtil trykte Diplomer og andre Brevskaber til Oplysning af den danske Historie fra de ældste Tider indtil Aar 1660, med kort Angivelse af Indholdet. Anden Række. Første Binds anden Afdeling fra Aar 1448 til Aar 1536.
Regesta diplomatica historiæ danicæ : Chronologisk Fortegnelse over hidtil trykte Diplomer og andre Brevskaber til Oplysning af den danske Historie fra de ældste Tider indtil Aar 1660, med kort Angivelse af Indholdet. Anden Række. Første Binds første Afdeling fra Aar 789 til Aar 1447.
Register for regnskabsbøger for sjællandske kirker / Håndskrevet registratur
Register Frederiksborg Amtstues Fæsteprotokoller 1696-1832
Register Kronborg Amtstues Fæsteprotokoller 1754-1832
Register Kronborg Amtstues Fæsteprotokoller. Kopier af fæstebreve. 1807-1852
Register over eksekutorboer ved Københavns skifteret. Håndskrevne kartotekskort - kasse 1
Register over eksekutorboer ved Københavns skifteret. Håndskrevne kartotekskort - kasse 1
Register over eksekutorboer ved Københavns skifteret. Håndskrevne kartotekskort - kasse 2 og 3
Register over eksekutorboer ved Københavns skifteret. Håndskrevne kartotekskort - kasse 2 og 3
Register over eksekutorboer ved Københavns skifteret. Håndskrevne kartotekskort - kasse 2 og 3
Register over eksekutorboer ved Københavns skifteret. Håndskrevne kartotekskort - kasse 2 og 3
Register over eksekutorboer ved Københavns skifteret. Håndskrevne kartotekskort - kasse 2 og 3
Register over faldne i de slesvigske krige 1848-1864
Register over fæsteskifter på det Kgl. Odsherredske gods 1731-66
Register over Frederiksberg Sogns vielser, 1805-1921 : Bind 1 Aa - Hall
Register over Frederiksberg Sogns vielser, 1805-1921 : Bind 2 Halm - Kruse, L.
Register over Frederiksberg Sogns vielser, 1805-1921 : Bind 3 Kruse, L. - O
Register over Frederiksberg Sogns vielser, 1805-1921 : Bind 4 P - Ø
Register over læger på chefniveau, der har virket i Nordslesvig/Sønderjylland.
Register over Svendborgs indbyggere 1893 : Bind 1.
Register over Svendborgs indbyggere 1893 : Bind 2.
Register over Svendborgs indbyggere 1893 : Bind 3.
Register over Svendborgs indbyggere 1893 : Bind 4.
Register over tidsskrifter - Landsarkivet for Sjælland.
Register til Anders Sandøe Ørsteds Skrifter.
Register til fæsteprotokol for Holsteinsborg Gods 1765-1809. Sorø Amt
Register til fæsteprotokol for Holsteinsborg Gods 1809-1832. Sorø Amt
Register til Fra Viborg amt 1929-1999
Register til Fuglsang gods fæsteprotokol 1776-1838. Maribo amt.
Register til Garnison Sogns Vielser 1799-1921, Bind 2, Hertvig-Mossin
Register til Garnison Sogns Vielser 1799-1921, Bind 3 Del 1, Most-Petersen
Register til Garnison Sogns Vielser 1799-1921, Bind 3 Del 2, Petersen-Ø
Register til Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred, 1906-1982
Register til Hørsholm Amtstuedistrikt Fæsteprotokol 1741-77
Register til Københavns Amtstuedistrikts Fæsteprotokol for Taarnby sogn. 1771-83.
Register til Københavns Amtstues Fæsteprotokol for Kongens Gods på Kbhs Amt. 1693-1716.
Register til Politiprotokollen 1868-1872, Lollands Nørre Herred
Register til Politiprotokollen 1872-1874, Lollands Nørre Herred
Register til Politiprotokollen 1874-1876, Lollands Nørre Herred
Register til Politiprotokollen 1876-1878, Lollands Nørre Herred
Register til Politiprotokollen 1878-1880, Lollands Nørre Herred
Register til Politiprotokollen 1880-1884, Lollands Nørre Herred
Register til Politiprotokollen 1884-1887, Lollands Nørre Herred
Register til Politiprotokollen 1887-1890, Lollands Nørre Herred
Register til Politiprotokollen 1890-1893, Lollands Nørre Herred
Register til Politiprotokollen 1893-1896, Lollands Nørre Herred
Register til Politiprotokollen 1896-1897, Lollands Nørre Herred
Register til Politiprotokollen 1897-1899, Lollands Nørre Herred
Register til Politiprotokollen 1899-1901, Lollands Nørre Herred
Register til Politiprotokollen 1901-1902, Lollands Nørre Herred
Register til Politiprotokollen 1902-1904, Lollands Nørre Herred
Register til Politiprotokollen 1904-1906, Lollands Nørre Herred
Register til Politiprotokollen 1906-1907, Lollands Nørre Herred
Register til Politiprotokollen 1907-1909, Lollands Nørre Herred
Register til Politiprotokollen 1909-1910, Lollands Nørre Herred
Register til Politiprotokollen 1910-1911, Lollands Nørre Herred
Register til Politiprotokollen 1911-1912, Lollands Nørre Herred
Register til Politiprotokollen 1912-1914, Lollands Nørre Herred
Register til Politiprotokollen 1914-1915, Lollands Nørre Herred
Register til Politiprotokollen 1915-1917, Lollands Nørre Herred
Register til Politiprotokollen 1917-1918, Lollands Nørre Herred
Register til Sønderjydske Årbøger 1889-1940.
Register til Sønderjyske Årbøger 1889-1988.
Register til Vejle Amts Årbøger 1961-1975
Registerfolketællingen 1. juli 1976 / Bind 1. Byer og sogne.
Registerfolketællingen 1. juli 1976 / Bind 2. Kommuner.
Registerfolketællingen 1. juli 1976 / Bind 3. Amtskommuner.
Registrant af almen praktiserende læger og lægepraksis i Nordslesvig.
Registrant af praktiserende speciallæger og overlæger ved sygehuset samt administrative speciallæger i Sønderjylland.
Registrant over Arkivet paa Gammelkjøgegaard - Registratur.
Registratur over arkivet på Gisselfeld - Gisselfeld Klosters Arkiv 1932.
Registratur over Arkivet paa Frederiksdal.
Registratur over Arkivet paa Jomfruens Egede.
Registratur over Brattingsborg Godsarkiv (Grevskabet Samsøes Arkiv) - 1929.
Registratur over Brattingsborg Godsarkiv (Grevskabet Samsøes Arkiv) - 1933.
Registratur over Greve-Kildebrønde Kommunes Arkiv - 1945.
Registratur over Herlufsholm Stiftelses Arkiv.
Registratur over Holmegaards Godsarkiv 1932.
Registratur over Kirkebøger, Bind 10. Sognenumrene 557-626 : Lolland-Falsters Stift, 1. del, Maribo Amt; Lolland.
Registratur over Kirkebøger, bind 11, sogne-numrene 627-658 : Lolland-Falsters Stift, 2. del, Maribo Amt; Falster.
Registratur over Kirkebøger, bind 12, sogne-numrene 660-803. Diverse menigheder.
Registratur over Kirkebøger, bind 2, sogne-numrene 48-89 : Københavns Stift, 2. del København (vest) og nedlagte sogne.
Registratur over Kirkebøger, bind 4, sogne-numrene 114-176 Helsingør Stift, 1. del, Københavns Amt.
Registratur over Kirkebøger, bind 5, sogne-numrene 177-246 Helsingør Stift, 2. del, Frederigsborg Amt.
Registratur over Kirkebøger, bind 8, sogne-numrene 381-468. Roskilde Stift, 3. del, Sorø Amt.
Registratur over Kirkebøger, bind 9, sogne-numrene 469-556. Roskilde Stift, 4. del, Præstø Amt.
Registratur over Kirkebøger. Bind 1. Sognenumrene 1-47 : Københavns Stift, 1. del. København (øst) og Amager.
Registratur over Kirkebøger. Bind 1. Sognenumrene 1-47 : Københavns Stift, 1. del. København (øst) og Amager.
Registratur over Lolland-Falster stift og provste arkiver
Registratur over Marienborg Godsarkiv.
Registratur over Rosendals Godsarkiv.
Registratur over Skiftevæsen efter 1919. Registratur over alt skiftemateriale fra Københavns Byret.
Registratur over skøde- og panteprotokoller i Landsarkivet for Sjæll. m.m.
Registre til Hof- og Slotskirkens Kirkebøger 1686-1892
Registre til Kirkehistoriske Samlinger 1849-2006.
Registre til Sokkelund herreds tingbøger 1630-37
Rejkjær - en gaard og dens beboere gennem tiderne
Rejse til Færøerne / Dagbog 28. April til 21. August 1821.
Rejse til Færøerne / Dagbog fortsættelse 23. August til 21. Septbr. 1821.
Rejsen til Smyrna : Christen Kolds Dagbog 1842-1847.
Rektor Salomon Gjør : Et minneskrift / Utg. i anledning av 200-årsdagen for hans fødsel den 18. okt.
Renaissance-hoveder / Borgere i sønderjysk kirkeinventar
Rentemester Henrik Müller : en studie over enevældens etablering i Danmark.
Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis, Fortegnelse over Danmarks Breve fra Middelalderen med Udtog af de hidtil utrykte : andet Bind (1351-1400).
Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis, Fortegnelse over Danmarks Breve fra Middelalderen med Udtog af de hidtil utrykte : fjerde Bind (registre).
Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis, Fortegnelse over Danmarks Breve fra Middelalderen med Udtog af de hidtil utrykte : første Bind (1085-1350).
Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis, Fortegnelse over Danmarks Breve fra Middelalderen med Udtog af de hidtil utrykte : tredje Bind (1401-1450).
Restaurationen af Sct. Knuds Kirke i Odense i Aarene 1868-75.
Retssag Eske Gregersen og Mette Sørensdatter, Lomborg sogn 1639-1640
Revalideringsloven 1960-70 : status og sigte : rapport fra konference på kursusejendommen "Bakkerne" i Holte 10.-15. maj 1970 /
Revision over Gram og Nybøl godser 1761
Ribe Bys Historie og Beskrivelse indtil Reformationen.
Ribe Bys Historie og Beskrivelse. 2den Del. Fra Reformationen indtil Enevoldsmagtens Indførelse. (1536-1660).
Ribe bys jordebog : grundlagt i 1450erne og videreført til omkring 1600
Ribe Bys Kirkebøger i det 17de Århundrede.
Ribe Domkapitel på Reformationens Tid.
Ribe folketælling 1748
Ribe Rådstuedombøger 1527-1576 og 1580-1599
Riber Kapitels ældste bevarede Jordebog tilligemed nogle Bemærkninger om Kapitlets Indtægter under Katholicismen.
Riberhus amts jordebogsregnskaber - Fanø
Rig og fattig i Ribe : Økonomiske og sociale forhold i Ribe-samfundet 1560-1660 : Bind 1.
Rig og fattig i Ribe : Økonomiske og sociale forhold i Ribe-samfundet 1560-1660 : Bind 2.
Rigsarkivet
Rigsarkivet informerer - nr. 1 - 1995. Folketællinger 1769-1940.
Rigsarkivet informerer - nr. 13. Militære Stamruller.
Rigsarkivet informerer - nr. 5 - 1995.
Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse 1848-1990 : 1. bind
Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse 1848-1990 : 2. bind
Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse 1848-1990 : 3. bind
Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse 1848-1990 : 4. bind
Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse I - 1. bind.
Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse I - 2. bind.
Rigsarkivets tjenestemænd 1889-1953
Rigsdagens Medlemmer gennem Hundrede Aar 1848-1948 : Bind I
Rigsdagens Medlemmer gennem Hundrede Aar 1848-1948 : Bind II
Rigsdagens Medlemmer gennem Hundrede Aar 1848-1948 : Bind III
Rigsdagsaarbog 1942-43
Rigsdagsaarbog 1945-46.
Rigsdagsaarbog 1946-47.
Rigsdagsaarbog Samlingen 1945.
Riiberhuus Amdt : Matrikel
Risby - en gammel by i en ny skov
Ritzau privat : liv og død i efterladte papirer
Roar & Grethe ...fra Blåmunkevej.
Rod i Odense : Odenseanernes aner.
Rode skole, Dalby
Romu - 1984-85. Årsskrift fra Roskilde Museum.
Roskilde Amtsraad 1842-1967
Roskilde Fjord anerne.
Roskilde Stender Tidnede / A / 1838.
Roskilde stifts kirkebøger / IV
Roskildelægen Henrik Preussmann's Domfældelse 1653
Rougsø-Sønderhald Herreders Landboforening 1876-1976
Rødby Købstad og Fuglse Herreds søndre Del.
Rødding Frimenigheds Kirkebog - Døde 1874-1919
Rødding Frimenigheds Kirkebog - Døde 1920 - 1934
Rødding Frimenigheds Kirkebog - Døde 1934 - 1938
Rødding Frimenigheds Kirkebog - Døde 1955-1966
Rødding Frimenigheds Kirkebog - Døde 1966-1972
Rødding Frimenigheds Kirkebog - Fødte 1874-1877
Rødding Frimenigheds Kirkebog - Fødte 1874-1882
Rødding Frimenigheds Kirkebog - Fødte 1882-1898
Rødding Frimenigheds Kirkebog - Fødte 1898-1909
Rødding Frimenigheds Kirkebog - Fødte 1909-1914
Rødding Frimenigheds Kirkebog - Fødte 1914-1919
Rødding Frimenigheds Kirkebog - Fødte 1919 -1924
Rødding Frimenigheds Kirkebog - Fødte 1924 -1929
Rødding Frimenigheds Kirkebog - Fødte 1929 -1933
Rødding Frimenigheds Kirkebog - Fødte 1933 -1938
Rødding Frimenigheds Kirkebog - Fødte 1938-1942
Rødding Frimenigheds Kirkebog - Fødte 1942-1946
Rødding Frimenigheds Kirkebog - Fødte 1946-1949
Rødding Frimenigheds Kirkebog - Fødte 1949-1954
Rødding Frimenigheds Kirkebog - Fødte 1953-1959
Rødding Frimenigheds Kirkebog - Fødte 1959-1965
Rødding Frimenigheds Kirkebog - Konfirmerede 1877-1895
Rødding Frimenigheds Kirkebog - Konfirmerede 1895-1913
Rødding Frimenigheds Kirkebog - Konfirmerede 1913-1920
Rødding Frimenigheds Kirkebog - Konfirmerede 1920 -1926
Rødding Frimenigheds Kirkebog - Konfirmerede 1926 -1932
Rødding Frimenigheds Kirkebog - Konfirmerede 1932 -1937
Rødding Frimenigheds Kirkebog - Konfirmerede 1937 -1937
Rødding Frimenigheds Kirkebog - Konfirmerede 1938-1942
Rødding Frimenigheds Kirkebog - Konfirmerede 1942-1947
Rødding Frimenigheds Kirkebog - Konfirmerede 1947-1952
Rødding Frimenigheds Kirkebog - Konfirmerede 1952-1953
Rødding Frimenigheds Kirkebog - Konfirmerede 1954-1958
Rødding Frimenigheds Kirkebog - Konfirmerede 1958-1962
Rødding Frimenigheds Kirkebog - Konfirmerede 1962-1964
Rødding Frimenigheds Kirkebog - Viede 1875-1919
Rødding Frimenigheds Kirkebog - Viede 1919 - 1934
Rødding Frimenigheds Kirkebog - Viede 1934 - 1938
Rødding Frimenigheds Kirkebog - Viede 1938-1950
Rødding Frimenigheds Kirkebog - Viede 1938-1952
Rødding Frimenigheds Kirkebog - Viede 1950-1953
Rødding Frimenigheds Kirkebog - Viede 1952-1954
Rødding Frimenigheds Kirkebog - Viede 1953-1965
Rødding-Løvel-Pederstrup Pastorats Skoler : Et Jubilæumsskrift i Anledning af Skolernes 200 Aars Bestaaen, udgivet paa Foranledning af Rødding-Løvel-Pederstrup Sogneraad.
Rødovre kirkebog 1682-1814
Rønne By og Borgere
Rubjerg Sogn i gamle Dage : en historisk topografisk Beskrivelse
Rudkøbings Fortid i populær Skildring
Rudolf Frimodt; Foredrag holdt ved den indre Missions Sommermøde i Svendborg 17 Juni 1915
Rundt omkring i Hillerslev sogn
Ruprecht Geisspuscher : Kong Christian III Saarlæge.
Ryegaard (Stamhuset Rosenkrantz) - Registratur.
Ryttergodserne : Godsarkiver 1.
S. Jørgensen, Kistrup : hans Liv og hans Indsats som Skolemand og Historiker.
S. Seidelin : 1843 - 10. Oktober - 1943 : Træk af et dansk Handelshus' Historie gennem hundrede Aar
S/S „Axel Carls“ Besætning 1941-1945.
S/S Gerda Tofts forlis 23. december 1954
Så længe I holder fast i os, vil vi holde fast i jer : De sønderjyske foreninger i Køge og i Roskilde Amt 1889-2001
Sagen: Generalfiskalen imod Johan Jørgensen Jomtou
Sagregister til Lovtidende for Kongeriget Danmark for Aarene 1871-1901.
Sagregister til Ministerialtidende A for Kongeriget Danmark for årene 1871-1910.
Sagregistre til Aasum Herreds Tingbog 1640-1648
Sagregistre til Sokkelund herreds tingbog, 1621-22 og 1624-37 /
Således skrev H.C. Andersen da han boede i Nyhavn - Erindringens væsen - NIF-Nyt 1977-80.
Salget af Vordingborg rytterdistrikt med et kort rids af dets tilblivelse
Salling´s Herregårde
Samlet navneliste til tillæggene I-V til familien Glahn's slægtebog.
Samling af Adkomster, Indtægtsangivelser og kirkelige Vedtægter for Ribe Domkapitel og Bispestol, nedskrevet 1290-1518, kaldet "Oldemoder" (Avia Ripensis).
Samling af de for det danske Rigsarkiv gældende Bestemmelser.
Samling af de for Universitetets Legater gjældende Bestemmelser
Samling af de i Henhold til Lov om Landcommunernes Styrelse m. V. af 6. Juli 1867 § 54 jfr. § 45 affattede og af Indenrigsministeren stadfæstede Vedtægter for Amtsraadskredsene i Kongeriget. Trykt ved Indenrigsministeriets Foranstaltning.
Samling af illegale blade : Studenternes Efterretningstjeneste, Kirkens Front, Budstikken
Samling af Kongens Rettertings Domme 1595-1604 : Judicia placiti regis Daniæ justitiarii.
Samling af Love og Anordninger m. v. af mere almindelig Interesse 1881-1885. Udg. efter Indenrigsministeriets Foranstaltning.
Samling af Love og Anordninger m.v. af mere almindelig Interesse. 1897-1899. 14. bind.
Samling af Meddelelser om Personer og Familier af Navnet Hvas : Stamtavler.
Samling af Meddelelser om Personer og Familier af Navnet Hvas : Supplement II.
Samling af Meddelelser om Personer og Familier af Navnet Hvas : Supplement III.
Samling af Meddelelser om Personer og Familier af Navnet Hvas : Supplement.
Samling af Meddelelser om Personer og Familier af Navnet Hvas. Anden Del.
Samling af Meddelelser om Personer og Familier af Navnet Hvas. Femte Del.
Samling af Meddelelser om Personer og Familier af Navnet Hvas. Fjerde Del.
Samling af Meddelelser om Personer og Familier af Navnet Hvas. Første Del.
Samling af Meddelelser om Personer og Familier af Navnet Hvas. Tredie Del.
Samlinger til de danske Øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udg. af J. J. F. Friis. Andet bind.
Samlinger til de danske Øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udg. af J. J. F. Friis. Første bind.
Samlinger til den fyenske Herregaard Elvedgaards Historie i Anledning af Secular-Festen paa samme den 1 Juli 1845.
Samlinger til den fyenske Herregaard Elvedgaards Historie i Anledning af Secular-Festen paa samme den 1 Juli 1845. Andet Hefte.
Samlinger til den fyenske Herregaard Elvedgaards Historie i Anledning af Secular-Festen paa samme den 1 Juli 1845. Fjerde Hefte.
Samlinger til den fyenske Herregaard Elvedgaards Historie i Anledning af Secular-Festen paa samme den 1 Juli 1845. Tredie Hefte.
Samlinger til en Slægtebog /
Samlinger til Fyens Historie og Topographie : Femte Bind.
Samlinger til Fyens Historie og Topographie : Fjerde Bind.
Samlinger til Fyens Historie og Topographie : Første Bind.
Samlinger til Fyens Historie og Topographie : Niende Bind.
Samlinger til Fyens Historie og Topographie : Ottende Bind.
Samlinger til Fyens Historie og Topographie : Sjette Bind.
Samlinger til Fyens Historie og Topographie : Syvende Bind.
Samlinger til Fyens Historie og Topographie : Tiende Bind.
Samlinger til Fyens Historie og Topographie : Tredie Bind.
Samlinger til Haderslev-Amts Beskrivelse forestillende dette Amts, Herreders, Sogners og Byers ældre og nuværcnde Tilstand, med historiske Efterretninger om de i dette Amt hidintil værende Herrer Amtmænd og Geistliges Liv og Levnet samt andre Familier.
Samlinger til Hagenskov Slots, nuværende Frederiksgaves, Historie.
Samlinger til Jydsk Historie og Topografi : Systematisk Indholdsfortegnelse samt Fællesregister : 1-10 Bind.
Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. 2. Række. I. Bind. 1886-88.
Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. 2. Række. II. Bind. 1889-90.
Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. 2. Række. III. Bind. 1891-93.
Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. 2. Række. IV. Bind. 1893-95.
Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. 3. Række. I. Bind. 1896-98.
Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. 3. Række. II. Bind. 1899-1900.
Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. 3. Række. III. Bind. 1901-1903.
Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. 3. Række. IV. Bind. 1904-05.
Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. 3. Række. V. Bind. 1906-08.
Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. 3. Række. VI. Bind. 1908-10.
Samlinger til jydsk Historie og Topografi. I Bind. 1866-67.
Samlinger til jydsk Historie og Topografi. II Bind. 1868-69.
Samlinger til jydsk Historie og Topografi. III Bind. 1870-1.
Samlinger til jydsk Historie og Topografi. IV Bind. 1872-73.
Samlinger til jydsk Historie og Topografi. IX. Bind. 1882-83.
Samlinger til jydsk Historie og Topografi. V Bind. 1874-75.
Samlinger til jydsk Historie og Topografi. VI Bind. 1876-77.
Samlinger til jydsk Historie og Topografi. VII. Bind. 1878-79.
Samlinger til jydsk Historie og Topografi. VIII. Bind. 1880-81.
Samlinger til jydsk Historie og Topografi. X. Bind. 1884-85.
Samlinger til Tryde-slægtens historie - 1. del
Samliv med Kold og Gjengivelser efter hans Taler.
Sande Guds Børns Fortroelighed til Gud ... da ... Frue Birgitte Scheel til Egholm, Holmegaard og Gaunøe, ... Hr. Otto Krabbe til Holmegaard og Egholm ... hands ... Enke-Frue, blev den 15. Martij 1737 nedsat ... udi Roeskilde Dom-Kirke
Sandfærdig Fremstilling af den i Odense, I Aaret 1814, udi sit 85de Aar ved Døden afgangne Pensionistinde Anne Catrine Elisabeth Lunds Skiæbne og Tilstand, i hendes sidste Leveaar.
Saxo Grammaticus : komposition och världsbild i Gesta Danorum.
Særtryk af Gads danske Magasin - 6 Breve fra H.C. Andersen.
Særtryk af Personalhistorisk Tidsskrift Nr. 5-1971. Samboinden Charlotte Amalie Bernard og hendes efterkommere indtil 5. led.
Scandinavian immigrants in New York 1630-1674 : With appendices on Scandinavians in Mexico and South America, 1532-1640, Scandinavians in Canada, 1619-1620, some Scandinavians in New York in the eighteenth century, German immigrants in New York, 1630-1674.
Scanning : teknik og erfaringer /
Scenen 15-16
Sehested : Udvidet særtryk af Danmarks Adels Aarbog 1954 og 1956.
Sejerø Kirke.
Sejlads gennem livet. En odensedrengs erindringer.
Sejltid i Mærsk - fra assistent til mester
Selskabet Gilleleje Strandbakker : 1918-1968.
Selv dødsboer fortæller : skifteretssager og deres brug /
Selvbiografier fra Agronomer 1970 : Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole ved 50-års jubilæet i 2020
Selvejerslægten Bjødstrup 1380-1740 : biografiske skildringer samt oplysninger om de indgiftede slægter Barfod og Fastrup.
Seminarieliv i Fyrrerne, Ungdomsminder.
Sendebrev til Grev F.A. Holstein : (i Anledning af hans Skrift: Om de danske raadgivende Provindsial-Stænders Væsen og Værd).
Series Pastorum eller Fortegnelse over Præsterne paa Bornholm siden Reformationen
Serup Sogn.
Sevel folketælling 1769
Siden Saxo 1987 Nr 4 4 årgang : Magasin for dansk historie.
Siden Saxo 1989 Nr 4 6 årgang : Magasin for dansk historie.
Siden Saxo 1990 Nr 4 7 årgang : Magasin for dansk historie.
Siden Saxo 1991 Nr 4 8 årgang : Magasin for dansk historie.
Siden Saxo 1992 Nr 1 1992 9 årgang. Magasin for dansk historie.
Siden Saxo 1992 Nr 3 9 årgang : Magasin for dansk historie.
Siden Saxo 1992 Nr 4 9 årgang : Magasin for dansk historie.
Siden Saxo 1993 Nr 2 10 årgang : Magasin for dansk historie.
Siden Saxo 1993 Nr 3 10 årgang. Magasin for dansk historie.
Siden Saxo 1993 Nr 4 10 årgang : Magasin for dansk historie.
Siden Saxo 1995 Nr 2 12 årgang. Magasin for dansk historie.
Siden Saxo 1995 Nr 3 12. årgang : Magasin for dansk historie.
Siden Saxo 1997 Nr 1 14 årgang. Magasin for dansk historie.
Siden Saxo 1997 Nr 2 14. årgang. Magasin for dansk historie.
Siden Saxo 1997 Nr 3 12. årgang. Magasin for dansk historie.
Siden Saxo 1997 Nr 4 14 årgang. Magasin for dansk historie.
Siden Saxo 1998 Nr 1 15. årgang. Magasin for dansk historie.
Siden Saxo 1999 Nr 1 16. årgang. Magasin for dansk historie.
Siden Saxo 1999 Nr 4 16 årgang. Magasin for dansk historie.
Siden Saxo 2000 Nr 1 17 årgang : Magasin for dansk historie.
Siden Saxo 2000 Nr 2 17 årgang. Magasin for dansk historie.
Siden Saxo 2000 Nr. 4 Okt kvt. 17. årgang : Magasin for dansk historie.
Siden Saxo 2001 Nr 2 18 årgang : Magasin for dansk historie.
Siden Saxo 2001 Nr 4 18. årgang. Magasin for dansk historie.
Siden Saxo 2002 Nr 1 19 årgang. Magasin for dansk historie.
Siden Saxo 2003 Nr 1 20 årgang : Magasin for dansk historie.
Siden Saxo 2003 Nr 2 20 årgang : Magasin for dansk historie.
Siden Saxo 2003 Nr 3 20 årgang : Magasin for dansk historie.
Siden Saxo 2004 Nr 1 21 årgang : Magasin for dansk historie.
Siden Saxo 2004 Nr 2 21 årgang : Magasin for dansk historie.
Siden Saxo 2004 Nr 3 21 årgang : Magasin for dansk historie.
Siden Saxo 2005 Nr 2 22 årgang : Magasin for dansk historie.
Siden Saxo 2005 Nr 3 22 årgang : Magasin for dansk historie.
Siden Saxo 2006 Nr 1 23 årgang : Magasin for dansk historie.
Siden Saxo 2006 Nr 2 23 årgang : Magasin for dansk historie.
Siden Saxo 2007 Nr 3 24. årgang : Magasin for dansk historie.
Siden Saxo 2007 Nr 4 24. årgang : Magasin for dansk historie.
Siden Saxo 2008 Nr 1 25 årgang : Magasin for dansk historie.
Siden Saxo 2008 Nr 2 25 årgang : Magasin for dansk historie.
Siden Saxo 2008 Nr 3 25 årgang : Magasin for dansk historie.
Siden Saxo 2008 Nr 4 25. årgang : Magasin for dansk historie.
Siden Saxo 2009 Nr 1 26. årgang. Magasin for dansk historie.
Siden Saxo 2009 Nr 2 26. årgang. Magasin for dansk historie.
Siden Saxo 2009 Nr 3 26. årgang. Magasin for dansk historie.
Siden Saxo 2009 Nr 4 26. årgang. Magasin for dansk historie.
Siden Saxo 2010 Nr 1 27 årgang. Magasin for dansk historie.
Siden Saxo 2010 Nr 3 27 årgang. Magasin for dansk historie.
Siden Saxo 2010 Nr. 2 27. årgang. Magasin for dansk historie.
Siden Saxo 2011 Nr 3: Magasin for dansk historie.
Siden Saxo 2011 Nr. 2 28 årgang : Magasin for dansk historie.
Siden Saxo, 1994 Nr 2 11 årgang : Magasin for dansk historie.
Siden Saxo, 1994 Nr 3 11 årgang : Magasin for dansk historie.
Sigvardt Blumenthal Petersens slekt
Silkeborg 1846 - 1996, Historie - Natur - Kultur
Silkeborg lens jordebog 1586
Simon Isac Kalkar og hans Slægt / på Foranledning af Nic. Abrahamsen
Simon Lazarus og hans Efterkommere
Sindal Sogns Historie : et Udsnit af Danmarks Historie.
Sinding Sogn.
Självbiografi, brev och prosastycken
Sjællands landstings panteprotokoller 1632-1761 : registre fremstillet ved EDB.
Sjællands Stifts Degnehistorie : Et Bidrag til de svundne Aarhundreders Personal- og Kulturhistorie udarb. efter Kirkebøger og Arkivdokumenter.
Sjællands Stifts landebog 1567
Sjællandske Bønder. Personskildringer fra den sjællandske Bondebevægelse
Sjællandske Byer og deres Mænd.
Sjællandske og Lolland-Falsterske lavsarkiver.
Sjællandske rådstuearkiver indtil ca. 1868 - Frederiksborg amt I.
Sjællandske retsbetjentarkiver indtil 1919 - Frederiksborg Amt II - Helsingør Byfoged.
Sjællandske retsbetjentarkiver indtil 1919 - Gl. Københavns amt
Sjællandske retsbetjentarkiver indtil 1919 - Gl. Roskilde amt.
Sjællandske retsbetjentarkiver indtil 1919 - Holbæk Amt
Sjællandske retsbetjentarkiver indtil 1919 - Præstø amt. Præstø amt.
Sjællandske retsbetjentarkiver indtil 1919 - Sorø amt I.
Sjællandske retsbetjentarkiver indtil 1919 - Sorø amt II.
Sjællandske retsbetjentarkiver indtil 1919. Frederiksborg Amt I
Skaarup Seminarium 1803-1903 : Et Indbydelseskrift til Seminariets Hundredaarsfest den 6.-7. August 1903.
Skaarup Sogns Historie. Udgivet af en kreds af Skaarupborgere.
Skalk 1977 nr. 4: Nyt om gammelt.
Skamby sogns befolkning 1.7.1787 - 1.2.1845
Skamby sogns befolkning frem til 1787
Skamlingsbanken 1843-1943.
Skanderborg Rytterdistrikt : uddrag af samtlige bevarede 3002 skifter : 1680-1765
Skanderborgs Historie / Samlet i Anledning af Købstadens 325 Aars Jubliæum, Haandværkerforeningens 50 Aars Jubilæum og Handelsforeningens 25 Aars Jubilæum.
Skåne - vort glemte land
Skånska Båt-Släkters Häfder : Bidrag till Skånes person - och Odlings-Historia
Skårup Seminarium 1803-1953. Omsl. og vign. af Ejvind Madsen.
Skast Herreds tingbog 1636
Skast Herreds tingbog 1637 (indbunden sammen med 1636)
Skast Herreds tingbog 1638
Skast Herreds tingbog 1639
Skast Herreds tingbøger 1636-1640.-- Registre..
Skattebog 1943 for Kjøng, Lundby, Udby og Sværdborg Kommuner
Skattehovedbog for Morsø Sønder Herred, 1875-1880
Skattevedtægt for Præstø Amtsraadskreds - Lov Nr. 28 af 18. Februar 1937 vedrørende personlig Skat til Kommunen.
Skibsbyggerslægten Møller fra Troense.
Skibshovmesteren
Skibskapitain Niels Peter Pagh. Ved hans Baare i Bogense Kirke den 9de Februar 1877.
Skibspræster fra Kong Christian den Femtes Tid.
Skibspræster fra Kong Frederik den Andens Tid.
Skibspræster fra Kong Frederik den Tredjes Tid.
Skifte efter Bolle Rosenkilde
Skifte efter madam Inge Marie Wagaard 1773
Skifteprotokoller i andre arkivfonds end retsbetjentarkiver og private godsarkiver.
Skifteprotokoller i Landsarkivet for Sjælland m. m. : for Amter, Amtstuer samt Godser og Institutioner paa Sjælland, Samsø og Møn : Registratur og Stednavneregister.
Skifteprotokoller Morsø 1646 - 1799
Skifter i Kronborg Distrikt
Skifter og testamenter.
Skiftet efter rigsråd Eske Brock 1626
Skiftevæsen efter 1919. Afleveringer indtil april 1994 fra Københavns Byret og dommere udenfor København.
Skik og sæd hos bønderne : sidst i det 18. og først i det 19. århundrede : de kendte manuskripter af Eskel Sørensen (1771-1835).
Skikke og Levevis i den sydlige Del af Ringkjøbing Amt.
Skildringer af Biskop Dr. theol. Rasmus Møllers private Liv : et Mindeskrift for Slægtninge og Venner.
Skitse til kommunesammenlægninger i Odense Amtsrådskreds i Odense Amt
Skitse til kommunesammenlægninger i Svendborg Amt
Skive Omegns Udstykningsforening S.O.U. Udstykning af Husmandsbrug I. Bustrup hovedgård - 1922. Nørre Andrup - 1916.
Skive Omegns Udstykningsforening S.O.U. Udstykning af Husmandsbrug II. Kjeldgaard - 1912. Østergaard - 1914. Hegnet - 1938.
Skive Omegns Udstykningsforening S.O.U. Udstykning af Husmandsbrug III. Jungetgård hovedgård 1922. Skammergård ejerlav 1931.
Skizzer : ny Samling
Skjold Sogns kirkebøger 1688-1767
Skog och brännvin : studier i näringspolitiskt beslutsfattande i Norden på 1700-talet
Skoleforhold i Lyngby-Taarbæk Kommune gennem Tiderne
Skolegangen på fæstebondens tid, rytterskoler
Skoleholder i Vester Egesborg Mathias Thuresen Varde (1669-1744) og hans familie
Skoler og Degne i det gamle Fjends Herred.
Skoler og skolegang i Århus 1930-1970
Skoler, degne og skoleholdere i Vendsyssel - Bind 1 - Skoler og degne i Vendsyssel indtil 1814. Bidrag til skolens udviklings- og personalhistorie indtil 1814.
Skomagermester i Odense - Johan Peter Brodersens slægt
Skorstensfejeren : et uddrag af skorstensfejermester Carl Wendels beretning om hans liv og om hans fag
Skovsgaard, register til skifteprotokol 1734-1798
Skøde fra Kong Frederik d. 4. til prinsesse Sophie Hedvig 1716 på Dronninglund
Skøde fra prinsesse Sophie Hedevig til Carl Adolph von Plessen på Dronninglund 1730
Skønskrivning [tekstprøver på gotisk skrift]
Skriftens historie i Danmark fra reformationen til nutiden.
Skrifter udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 1911-1971.
Skriftprøver fra Tiden efter Reformationen til Midten af 19. Aarh. : med Tekstlæsninger.
Skriftserie fra Dansk Landbrugsmuseum: Nr. 2. Årbog 2007.
Skt. Jakobs sogn - Register til Vielsesprotokol 1878-1891.
Skt. Pauls Sogn - Register til Vielsesprotokol - 1858-1891.
Skudsmaalsbog for Anders Madsen af Fousing i Hveisel Sogn, Nørvang Herred, Veile Amt.
Skudsmaalsbog for Juliane Johanne Pedersen.
Slagtererhvervet i Danmark.
Släkt och hävd / nr. 3-4 - 1989
Släkten Edelberg.
Släkten Gülich - von Gülich under 400 år
Släkten Krutmeijer : Några anteckningar om en gammal malmösläkt.
Slavs herreds tingbog 1662
Slavs herreds tingbog 1663
Slavs herreds tingbog 1664
Slavs herreds tingbog 1665
Slavs herreds tingbog 1668
Slavs herreds tingbog 1670
Slavs herreds tingbog 1671
Slavs herreds tingbog 1672
Slavs herreds tingbog 1681
Slavs herreds tingbog 1682
Slavs herreds tingbog 1683
Slavs herreds tingbog 1684
Slavs herreds tingbog 1685
Slægt & Data 2011-3. Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data 2011-4. Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data, 1987-1 Informationsblad
Slægt & Data, 1987-2
Slægt & Data, 1988-1
Slægt & Data, 1988-2
Slægt & Data, 1988-3
Slægt & Data, 1988-4
Slægt & Data, 1989-1
Slægt & Data, 1989-2
Slægt & Data, 1989-3
Slægt & Data, 1989-4
Slægt & Data, 1990-1
Slægt & Data, 1990-2
Slægt & Data, 1990-3
Slægt & Data, 1990-4
Slægt & Data, 1991-1. Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 1991-2. Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 1991-3. Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 1991-4. Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 1992-1. Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 1992-2. Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 1992-3. Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 1992-4. Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 1993-1. Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 1993-2. Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 1993-3. Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 1993-4. Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 1994-1. Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 1994-2. Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 1994-3. Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 1994-4. Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 1995-1. Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 1995-2. Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 1995-3. Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 1995-4. Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 1996-1. Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 1996-2. Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 1996-3. Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 1996-4. Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 1997-1. Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 1997-2. Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 1997-3. Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 1997-4. Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 1998-1. Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 1998-2. Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 1998-3. Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 1998-4. Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 1999-1. Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 1999-2. Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 1999-3. Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 1999-4. Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 2000-1. Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 2000-2. Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 2000-3. Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 2000-4. Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 2001-1. Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 2001-2. Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 2001-3. Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 2001-4. Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 2002-1. Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 2002-2. Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 2002-3. Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 2002-4. Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data, 2003-1. Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data, 2003-2. Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data, 2003-3. Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data, 2003-4. Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data, 2004-1. Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data, 2004-2. Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data, 2004-3. Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data, 2004-4. Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data, 2005-1. Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data, 2005-2. Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data, 2005-3. Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data, 2005-4. Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data, 2006-1 Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data, 2006-2 Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data, 2006-3 Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data, 2006-4 Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data, 2007-1 Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data, 2007-2 Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data, 2007-3 Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data, 2007-4 Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data, 2008-1 Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data, 2008-2 Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data, 2008-3 Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data, 2008-4 Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data, 2009-1 : Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data, 2009-2 : Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data, 2009-3 : Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data, 2009-4 : Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data, 2010-1. Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 2010-2 : Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data, 2010-3 Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data, 2010-4 : Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data, 2011-1. Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 2011-2 Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data, 2012-3 : Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data, 2013-1 : Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 2013-2 : Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data, 2013-3 : Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data, 2013-4 : Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data, 2014-1 : Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data, 2014-2 : Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data, 2014-3 : Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data, 2014-4 : Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data, 2015-1 : Medlemsblad for DIS-Danmark.
Slægt & Data, 2015-2 inkl. Slægts-Historie : Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data, 2015-3 : Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data, 2015-4 : Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data, 2016-1 : Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data, 2016-2 : Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data, 2016-3 Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data, 2016-4 Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt & Data, 2017-1 Medlemsblad for DIS-Danmark
Slægt efter Slægt : Skildringer fra Fortid og Nutid.
Slægt og minder.
Slægt og stavn - 19. aargang - nr. 1 - 2000.
Slægt og stavn - 19. aargang - nr. 2 - 2000.
Slægt og stavn - 19. aargang - nr. 3 - 2000.
Slægt og stavn - 19. aargang - nr. 4 - 2000.
Slægt og stavn - 1992:4.
Slægt og stavn - 1993:1.
Slægt og stavn - 1993:2.
Slægt og stavn - 1993:3.
Slægt og stavn - 1993:4.
Slægt og stavn - 1994:1.
Slægt og stavn - 1994:2.
Slægt og stavn - 1994:3.
Slægt og stavn - 1994:4.
Slægt og stavn - 1995:1.
Slægt og stavn - 1995:2.
Slægt og stavn - 1995:3.
Slægt og stavn - 1995:4.
Slægt og stavn - 1996:1a.
Slægt og stavn - 1996:2.
Slægt og stavn - 1996:3.
Slægt og stavn - 1996:4.
Slægt og stavn - 1997:1.
Slægt og stavn - 1997:2.
Slægt og stavn - 1997:3.
Slægt og stavn - 1997:4.
Slægt og stavn - 1998:1.
Slægt og stavn - 1998:2.
Slægt og stavn - 1998:3.
Slægt og stavn - 1998:4.
Slægt og stavn - 1999:1.
Slægt og stavn - 1999:2
Slægt og stavn - 1999:3
Slægt og stavn - 20. aargang - nr. 1 - januar 2001.
Slægt og stavn - 20. aargang - nr. 2 - maj 2001.
Slægt og stavn - 20. aargang - nr. 3 - august 2001.
Slægt og stavn - 20. aargang - nr. 4 - november 2001.
Slægt og stavn - 21. aargang - 7. januar 2002. Jubilæumsnummer.
Slægt og stavn - 21. aargang - nr. 1 - februar 2002.
Slægt og stavn - 21. aargang - nr. 2 - maj 2002.
Slægt og stavn - 21. aargang - nr. 3 - august 2002.
Slægt og stavn - 22. aargang - nr. 1 - februar 2003.
Slægt og stavn - 22. aargang - nr. 2 - maj 2003.
Slægt og stavn - 22. aargang - nr. 3 - august 2003.
Slægt og stavn - 22. aargang - nr. 4 - november 2003.
Slægt og stavn - 23. aargang - nr. 1 - februar 2004.
Slægt og stavn - 23. aargang - nr. 2 - maj 2004.
Slægt og stavn - 23. aargang - nr. 3 - August 2004.
Slægt og stavn - 23. aargang - nr. 4 - November 2004.
Slægt og stavn - 24. aargang - nr. 1 - februar 2005.
Slægt og stavn - 24. aargang - nr. 2 - Maj 2005.
Slægt og stavn - 24. aargang - nr. 3 - August 2005.
Slægt og stavn - 24. aargang - nr. 4 - November 2005.
Slægt og stavn - 25. aargang - nr. 1 - Februar 2006.
Slægt og stavn - 25. aargang - nr. 2 - Maj 2006.
Slægt og stavn - 25. aargang - nr. 3 - August 2006.
Slægt og stavn - 25. aargang - nr. 4 - November 2006.
Slægt og stavn - 26. aargang - nr. 1 - Februar 2007.
Slægt og stavn - 26. aargang - nr. 2 - Maj 2007.
Slægt og stavn - 26. aargang - nr. 3 - November 2007.
Slægt og stavn - 26. aargang - nr. 4 - November 2007.
Slægt og stavn - 27. Aargang - nr. 1. Februar 2008.
Slægt og stavn - 27. Aargang - nr. 2. Maj 2008.
Slægt og stavn - 27. Aargang - nr. 3 - August 2008.
Slægt og stavn - 27. Aargang - nr. 4 - November 2008.
Slægt og stavn - 28. Aargang - nr. 1 - Februar 2009.
Slægt og stavn - 28. Aargang - nr. 2 - Maj 2009.
Slægt og stavn - 28. Aargang - nr. 3 - August 2009.
Slægt og stavn - 28. Aargang - nr. 4 - November 2009.
Slægt og stavn - 29. Aargang - Nr. 1 - Februar 2010.
Slægt og stavn - 29. Aargang - nr. 2 - Maj 2010.
Slægt og stavn - 29. Aargang - nr. 3 - August 2010.
Slægt og stavn - 29. Aargang - nr. 4 - November 2010.
Slægt og stavn - 30. Aargang - Nr. 1 - Februar 2011.
Slægt og stavn - 30. Aargang - nr. 2 - April 2011.
Slægt og stavn - 30. Aargang - Nr. 3 - August 2011.
Slægt og stavn - 30. Aargang - Nr. 4 - November 2011.
Slægt Register over Familien Engelsen : sluttet Marts 1908.
Slægt skal følge -.
Slægt skal følge ... Fortid og erindringsglimt
Slægtbog [Ortmann]
Slægtebog for Ulla og Christine Houmøller.
Slægtebog over Afkommet af Anders Sørensen Vedel Er 13. 14. 16. Hefte af Slægtebog over Afkommet af Chr. Nielsen.
Slægtebog over Afkommet af Christjern Nielsen, Borgmester i Varde (omtr. 1500). 2den Del.
Slægtebog over Afkommet af Christjern Nielsen, Borgmester i Varde o. 1500 / 1ste Del.
Slægtebog over Afkommet af Christjern Nielsen, Borgmester i Varde o. 1500 / 2den Del : (hefterne 8, 9 og 10).
Slægtebog over Afkommet af Christjern Nielsen, Borgmester i Varde o. 1500 / 2den Del : (hefterne 8, 9 og 10).
Slægtebog over en Familie Junge.
Slægtebog over Familien Borberg : Med Oplysninger om de to, ligeledes fra Selvejerbonde i Gørding Herred, Ribe Amt, Peder Grummesen "nævnt 1463 " og hans Fader Grumme stammende, uddøde Slægtlinier Bonnum og Grum
Slægtebog over Familien With fra Romø.
Slægtebogsoptegnelser.
Slægten - Forum for Slægtshistorie Nr. 29.
Slægten - Forum for Slægtshistorie Nr. 30 Jui 2004.
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Gemmesider 1 - fra numrene 1-10, (1991-1994)
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Gemmesider 2 A - fra numrene 11-20, (1995-1999)
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Gemmesider 2 B - fra numrene 11-20, (1995-1999)
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Gemmesider 3 - fra numrene 21-25, (2000-2002)
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Gemmesider 4 - fra numrene 26-29, (2002-2004)
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Gemmesider 5 - fra numrene 30-33, (2004-2006)
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 10, 1994.
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 11, 1995.
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 12, 1995.
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 13. 1996.
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 14, 1996.
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 15, 1997.
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 16. 1997.
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 17. 1998.
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 18. 1998.
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 19. 1999.
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 2, 1990.
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 20. juli 1999.
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 21, 2000.
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 22, 2000.
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 23. Januar 2001.
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 24. 2001.
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 25. Januar 2002.
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 26. Juli 2002.
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 27. Januar 2003.
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 28. Juli 2003.
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 3, 1991.
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 31. Januar 2005.
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 32. Juli 2005.
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 33. Januar 2006.
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 34. Juli 2006.
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 35. Januar 2007.
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 36. Juli 2007.
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 37. Januar 2008.
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 38. Juli 2008.
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 39. Januar 2009.
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 4, 1991.
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 40. Juli 2009.
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 41. Januar 2010..
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 42. Juli 2010.
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 43. Januar 2011.
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 44. Juli 2011.
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 45. Juli 2012.
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 46. Juli 2012.
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 47. December 2012.
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 48. Juli 2013.
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 49. Januar 2014
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 5, 1992.
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 50. Juli 2014
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 51. Januar 2015
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 52. 2015.
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 53. Januar 2016
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 54. Juni 2016
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 55. Januar 2017.
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 6, 1992.
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 7, 1993.
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 8, 1993.
Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 9, 1994.
Slægten : En gren af den gamle fynske Blæsbjergslægt.
Slægten : Niels Peter Nielsen 1873-1948, Marense Cecilie Holm 1883-1945
Slægten Aall
Slægten Albrectsen og dens Minder.
Slægten Astrup fra Astrupgaard i Nordslesvig gennem fem Hundrede Aar : Personalhistoriske Meddelelser
Slægten Bache fra Knudstrup, Grandslev Sogn.
Slægten Bahnson.
Slægten Barfod : (Fakse-Linjen).
Slægten Basballe : Aarhus-Slægten
Slægten Bech på Frederiksberg : 1810-1910
Slægten Behrendt af Middelfart.
Slægten Berg fra Gaarden "Bjerget" i Aaby Sogn i Vendsyssel.
Slægten Bhi / Bie fra Hylke sogn
Slægten Blicher : om Steen Steensen Blicher og Ernestine Juliane Berg, forfædre og efterkommere
Slægten Bødker af "Søvig" Lindum sogn : Samlet, fortalt og redigeret af kordegn Wilh. Kjær Jensen. Udgivet af slægtskredsen.
Slægten Breiner : Johan Jacob Breiner, 1782/83-1854, og hustru Anne Sørensdatter From, 1777-1854, møllerfolk i Mygdam Mølle i Ø. Assels sogn og senere i Årbæk Mølle i Ørding sogn på Mors - deres efterkommere og forfædre med afstamning gennem de tyske kolonister på Alheden fra Hessen og Pfalz ved Heidelberg.
Slægten Breinholt.
Slægten Brockenhuus.
Slægten Brødsgård og Jordrupgård.
Slægten Bruun : kommandørkaptajn Palle Chr. Bruuns efterkommere
Slægten Bruun fra Assens : Hans Rasmussen Bruuns danske efterslægt.
Slægten Carøe.
Slægten Claudius.
Slægten Damgaard : Uddrag af en større Slægtshistorie.
Slægten de Thurah.
Slægten Dinesen gennem 300 Aar.
Slægten Dinesen gennem 350 år.
Slægten Dorph-Petersen
Slægten Edinger
Slægten Eeg fra Daugaard sogn - om fæstebonden Hans Sørensen Eeg og 2 hustruers efterkommere i 11 generationer
Slægten efter Christen Mortensen Møller Holst og Sophie Amalie Marie Trojel.
Slægten Egede.
Slægten Eilskov : Mathias von Westen Eilskov og hans Efterslægt
Slægten Erhardtsen
Slægten Fabricius fra Faaborg
Slægten Fabricius fra Faaborg.
Slægten Fasting i Danmark.
Slægten Feilberg : Mands- og Kvindelinien.
Slægten Feilberg; Mands- og Kvindelinien
Slægten Fischer fra Silkeborg
Slægten Fog.
Slægten Foltmar i Danmark og Norge /
Slægten fra Fastergård : Slægtregister med Oplysninger om Gården og dens Beboere 1534-1843 /
Slægten fra Maglemølle ved Næstved gennem 300 Aar, hvis Medlemmer fører og har Navnene Andresen, Giøe, Müller, Müllerz, Herløe-Müller, Kragh-Müller, Roed-Müller og Possin. Udarb. paa Foranledning af D. Müller.
Slægten fra Nørre Mølle i Rakkeby Forfædre og efterkommere efter Jens Christensen Møller 1791-1854 og hustru Sidsel Jensdatter Blaabjerg 1791-1866
Slægten fra Skedshale - efterkommere af "de Rinds herreds knaber" : Anders Christensen, husmand i Skedshale i Simested sogn, født 1814 i Alstrup Hedehus i Kgs. Tisted sogn, død 1891 i Skedshale, og hustru Kirstine Mortensdatter, født 1825 i Skedshale, død 1905 i Torup; deres forslægt og efterkommere
Slægten fra Søndergaard i Borris Sogn (Ringkøbing Amt) fra ca. 1680 til 1927 med Bidrag til Gaardens Historie.
Slægten fra Vrannerup.
Slægten Frederiksen fra Ryslinge sogn
Slægten Gjerløff med dens Spindelinier gjennem cirka tre Hundrede Aar.
Slægten Glahn, Sværd- og Spindesiden : 1885.
Slægten Gløerfeldt i Danmark.
Slægten Gottlob.
Slægten Groth : Meddelelser om efterkommere af Stadskaptajn Jens Johansen Groth.
Slægten Grøn-Müller-Klein : Biografiske Skitser.
Slægten Grunnet.
Slægten Guldborg og Guldborggaards Historie.
Slægten Haarløv : Slægtstavle.
Slægten Hansen fra Kvolbæk : omhandler gårdmand i Kvolbæk i Skjød sogn Hans Jensen, 1792-1875, og hustru Anna Michelsdatter, 1797-1856, deres forfædre og efterkommere.
Slægten Hasselbalch.
Slægten Heering. Personalhistoriske Optegnelser.
Slægten Heiberg : Personalhistoriske og genealogiske Oplysninger.
Slægten Helsted.
Slægten Helweg i Danmark.
Slægten Hillers i Danmark.
Slægten Hiort i Danmark og Norge : Stamtavle og slægtshistoriske oplysninger.
Slægten Hjorth med Biografier og Billeder.
Slægten Hofman-Bang.
Slægten Hovborg : efterkommer efter Jens Hovborg født 1844
Slægten Hvalsøe - Walsøe.
Slægten Hyldgård fra Sinding sogn (Hammerum herred) : om Poul Chr. Henriksen, født 1843, og hustru, deres forfædre og efterkommere.
Slægten Ingerslev : Oversigtstavle over Sognepræst Hans Hansen Ingerslevs Eferkommere med Navnet Ingerslev omkring den 31. December 1944.
Slægten Jensenius
Slægten Jervelund.
Slægten Jespersen fra Skanderborg.
Slægten Jørgensen fra "Kohavegård" i Rudkøbing.
Slægten Jürgensen fra Maugstrup
Slægten Kampmanns Stamtavle.
Slægten Kann i Danmark
Slægten Kemp : mindebog om Stiftsprovst Axel Gudmund Kemp og hustru Johanne Nicoline f. Knap
Slægten Krogh-Jensen fra Gudnæs Mølle i Thy.
Slægten Kruuse af Højelse
Slægten Kühle : Dens Oprindelse og Historie.
Slægten la Cour (Dornonville de la Cour).
Slægten Lander i Danmark
Slægten Lange fra Fåborg
Slægten Laub : Livlæge Dr. med. Hieronymus Laub's Forfædre og Efterkommere
Slægten Lauridsen fra Grønvang, Vejen og nogle af dens Slægtsforbindelser
Slægten le Sage de Fontenay i Danmark
Slægten Leegaard fra Maabjerg Sogn ved Holstebro (Lægaard, Leegardt, Legardt, de Leegardté, Legarth) : Under Medvirkning af Arkivarerne Hofman Bang, Seesten og Holger Nielsen.
Slægten Leth : En gammel Slægt fra Skibby.
Slægten Leth fra Stege.
Slægten Levin-Fridericia
Slægten Løgstrup.
Slægten Lucas / paa Foranledning af Elsa Lucas og Robert Lucas
Slægten Lund m.fl.
Slægten Marstrand - Til Minde om Onkel Troels
Slægten med de røde Roser (Ostenfeld).
Slægten Meinertsens Stamtavle.
Slægten Meulengracht : Den ældre og den yngre linie.
Slægten Mülerts.
Slægten Mundt /
Slægten Nyrop. Nogle biografiske Meddelelser.
Slægten Obel med særlig tilknytning til Aalborg.
Slægten på Espemosegaard i Lund i mange forgreninger fra 1721 til 1970
Slægten Paludan / paa Grundlag af trykte og utrykte Kilder
Slægten Permin i Danmark.
Slægten Philip
Slægten Plum : Meddelelser om Mandslinien af den fra Borger i Ribe Frands Madsen og hans Sønnesøn Prof. jur. Claus Plum nedstammende Slægt Plum fra o. 1500 til o. 1900.
Slægten Ponsaing i Danmark
Slægten Pontoppidan : samt nogle Tillæg angaaende Slægterne Aagaard, Hofman Bang og Møller.
Slægten Ravn fra Dreslette Præstegaard.
Slægten Resen/Reesen : fra Resen sogn, Skodborg herred, Ringkøbing amt
Slægten Ritzau samlet af afdøde Direktør E. N. Ritzau.
Slægten Rosky "Raasschou"..
Slægten Sadolin gennem 300 aar
Slægten Salomonsen (Nyborg)
Slægten Schwensen fra Aabenraa.
Slægten Schwensen fra Gl. Haderslev : Stamtavle og biografiske Data.
Slægten Simonsen fra Rugaard.
Slægten Sonnichsen og den dertil hørende Slægt Thomsen af Sønderho paa Fanø.
Slægten Stadel på Morsø.
Slægten Steensberg og dens vestjyske Hjemsted.
Slægten Toft fra Klim.
Slægten Tuxen : 1550-1800 /
Slægten Ussing.
Slægten Valeur : Stamtavle 1949 : Med biografiske Oplysninger, Portrætter, Autografer, Familiedokumenter og orienterende Slægtsskema
Slægten von Jessen
Slægten Wedege i Danmark : slægtebog med stamtavle over den til Norge udvandrede slægtslinie
Slægten Weldingh i Danmark og Norge.
Slægten Werlauff's Stamtavle.
Slægten Wilhjelm i Danmark.
Slægten Windfeld.
Slægten Winter fra Tislund i Sønderjylland : Samlinger til en Slægtshistorie.
Slægten Würtzen gennem 200 år
Slægtens Saga : En Stambog for Efterkommere af Ægteparret Mogens Brix og Karen Pedersdatter Lassen af Nørbjærggaard i Gjøttrup Sogn, V.-Hanherred.
Slægtens Spor : Ahnetavle for fire Brødre Ingerslev.
Slægtens spor : En anetavle
Slægtens spor /
Slægter af Navnet Krebs.
Slægter af Navnet Krebs. 1ste Hæfte.
Slægter, skjolde, steder : festskrift til Knud Prange 6. juni 1990
Slægterne bag Titan : en genealogisk oversigt.
Slægterne Dykjær/Dybkjær/Dyekjær Fra Vedersø og Stadil sogne
Slægterne fra Gauerslund sogn i Holmans Herred
Slægterne fra Vejlby sogn i Elbo Herred
Slægterne Lodberg paa Holmsland og »Biskop Christen Jensen Lodbergs Descendenter«.
Slægterne Naumann, Ohlsen og Wille fra Østerbro i København : Med Stamtavler over de indgiftede Familier: Danckert, Fischer, Holst, Sandorff og Thorball.
Slægterne paa Brydegaard og Øbakkegaard i Ledøje Sogn samt Ryttergaarden Nr. 3 af Pederstrup, Ballerup Sogn :
Slægterne Ræv, Rev, Ræff, Ref, Reff
Slægterne Richter, Schwartz, Friis : mine fædrene aner og deres familie : seks slægtshistoriske beretninger
Slægterne Scharling-Lund 1581-1893 : Professor, Dr. theol Carl Emil Scharlings og Hustru Anna Petres Abild Lunds Slægt tavler.
Slægterne Tinglev og Wiuff med Kvindelinier /
Slægterne Vedersø(e), Wedersø(e) o.l.
Slægthaandbogen. Tillæg til Personalhistoriske Samlinger.
Slægthaandbogen. Tillæg til Personalhistoriske Samlinger.
Slægtregister for Familien Maaløe.
Slægtregister over Familien Mathiesen.
Slægts- og Barndomsminder fra Viborg-Egnen / I Hundredaaret for Etatsraad G.F.S. Bruuns Fødsel.
Slægts- og militærhistoriske arbejder
Slægts-Krøniker, Bind 1, 1500-1800 /
Slægtsbog : anetavle for Jens Peter Christensen og Ane Frandsen
Slægtsbog 16 led af Anders Sørensen Vedel og Mette Hansdatter Laugesen
Slægtsbog 1860-1905
Slægtsbog for Agnethe Louise Odgaard : Fiskerkone på Jegindø
Slægtsbog for Anine Caroline Hansen og hendes lollandske aner
Slægtsbog for Charles Skaarup Bagermester i Lyngs
Slægtsbog for Efterkommere af Gmd. Hans Michelsen, Merløse.
Slægtsbog for efterkommere efter Christen Nielsen gårdejer i Over Simmelkær, Ørre Sogn, født 1775
Slægtsbog for Ellen Ingeborg Hornum & Hornum-slægten fra Hvornum sogn i Randers amt
Slægtsbog for familien Finsen.
Slægtsbog for Marine Freese.
Slægtsbog for Rita Skaarup : Bagerkone i Lyngs
Slægtsbog for Slægten efter Spanieren Augustin Miquelsen.
Slægtsbog for slægten Hvidegaard fra Vendsyssel med tilhørende gårde i Hvidegaard på Hjørring Mark : med særlig vægt på forfædre ogefterkommere af Laurits Hvidegaard, Hjørring (1877-1958) og hustru Signe Christensen, Brønderslev (1879-1945)
Slægtsbog for Sognedegn Sejer Olesen Leth og Hustru Ida Nielsdatter samt deres Forslægt og Efterslægt.
Slægtsbog for Vilhelm Odgaard : Fisker
Slægtsbog fra 1752-1952.
Slægtsbog med Portrætter for Familien Finsen
Slægtsbog over nogle af efterkommerne i mands- og kvindelinie efter skræddermester Johann Christoffer Stallknecht : Manuskrift
Slægtsbog over slægten Abrahamsen
Slægtsbøger og anetavler på Morsø Lokalhistoriske Arkivs hylder og i boksen
Slægtsforskere: Lad os stå vagt og værne! (1994)
Slægtsforskere: lad os vedgå arv og gæld! (1993)
Slægtsforskeren 2017-2 : Medlemsblad for DIS-Danmark og SSF
Slægtsforskeren 2017-3 : Medlemsblad for DIS-Danmark og SSF
Slægtsforskeren 2017-4 : Medlemsblad for DIS-Danmark og SSF
Slægtsforskeren 2018 nr. 1 : Medlemsblad for DIS-Danmark og SSF.
Slægtsforskeren 2018 nr. 2 : Medlemsblad for Danske Slægtsforskere
Slægtsforskeren 2018 nr. 3 : Medlemsblad for Danske Slægtsforskere
Slægtsforskeren 2018 nr. 4 : Medlemsblad for Danske Slægtsforskere
Slægtsforskeren 2019 nr. 1 : Medlemsblad for Danske Slægtsforskere
Slægtsforskeren 2019 nr. 2 : Medlemsblad for Danske Slægtsforskere
Slægtsforskeren 2019 nr. 3 : Medlemsblad for Danske Slægtsforskere
Slægtsforskeren 2019 nr. 4 : Medlemsblad for Danske Slægtsforskere
Slægtsforskeren 2020 nr. 1 : Medlemsblad for Danske Slægtsforskere
Slægtsforskeren 2021 nr. 1 : Medlemsblad for Danske Slægtsforskere
Slægtsforskerens opslagsbog : et hjælpemiddel for slægtsforskeren /
Slægtsforskerens opslagsbog. Et hjælpemiddel for slægtsforskeren
Slægtshistorie : en vejledning ved Hans H. Worsøe.
Slægtshistorie i Sønderjylland : en vejledning
Slægtshistorie om familien Bach
Slægtskartotek
Slægtstavle over Familien Jespersen fra Ø. Sneftrup i Ørre Sogn
Slægtstavlesamlingen 1931 : Omfattende 300 kortfattede Slægtsbiografier over nulevende kendte Personers fædrene Slægt i ret Linie.
Slegten Boalth
Slegten Eyde af Arendal : Genealogisk-Personalhistoriske meddelelser.
Slegten Mohr fra Bevern
Slegten Platou i Norge og Danmark.
Slekten Borchsenius
Slekten Prydz : genealogiske oplysninger
Slekten Sommerfeldt-Sommerfelt
Slesvigland. - 11. årgang - 1990 - nr. 1.
Slesvigland. - 17. årgang - 1996 - nr. 1.
Slesvigland. - 17. årgang - 1996 - nr. 2.
Slesvigland. - 17. årgang - 1996 - nr. 3.
Slesvigland. - 17. årgang - 1996 - nr. 4.
Slesvigland. - 4. årgang - 1983 - nr. 8.
Slesvigland. - 6. årgang - 1985 - nr. 1.
Slesvigland. - 6. årgang - 1985 - nr. 6.
Slesvigland. - 7. årgang - 1986 - nr. 6.
Slesvigland. - 8. årgang - 1987 - nr. 5.
Slesvigland. - 9. årgang - 1988 - nr. 3.
Slesvigland. - 9. årgang - 1988 - nr. 5.
Slesvigs Land og Folk, physisk, topographisk og localhistorisk fremstillet :
Små Meddelelser om Saxkøbing Kirke og Præsteembede.
Små Mindeblade om N. M. Petersen - Professor i de oldnordiske Sprog ved Københavns Universitet.
Smaa Bidrag til Fredericias Kultur- og ældste Historie : samlede af utrykte Kildeskrifter
Smaa Tidsbilleder i Breve 1792-1864.
Smaabilleder fra Helsingør 1800-1830.
Smaating og Leilighedsdigte fra Aarene 1799 til 1835.
Smaating. Oplevelser og Taler fra et 50-aars Præsteliv.
Småskrifter tilegnede Professor, Dr. phil. Åge Friis på Halvfjerdsårsdagen 16. Aug. 1940
Småtræk om Holberg som godsejer
Smed Jens. En genial Bondemand i det nordlige Vendsyssel.
Smeden : kulturbilleder fra tiden omkring århundredskiftet
Smedjen, Dalby
Snedkergården, Dalby, matrikel 2
Sneholmgaard, Dalby, matrikel 9
Snejbjerg Sogn I.
Snejbjerg Sogn II.
Snesejler : erindringer fra ØK-søfolk. Vol. 1.
Snesejler : hvad søfolk husker. Vol. 2.
Snesejler : hvad søfolk husker. Vol. 3.
Snesejler : hvad søfolk husker. Vol. 4.
Snesejler : hvad søfolk husker. Vol. 5.
Sociale Studier i dansk Historie efter 1857
Socialhistorie og samfundsforandring.
Sofus Høgsbros Slægt : efter Oplysninger, samlede af ham selv, bearbejdede og udgivne af hans Børn
Sogn Herred Amt.
Sogn, herred - kirkebøgerne på Statens Arkiver (1997)
Sogne- og flækkekommunale arkiver i Sønderjyllands Amt 1920-1970. Bind I
Sogne- og flækkekommunale arkiver i Sønderjyllands Amt 1920-1970. Bind II.
Sognefoged Hans Christensen, Vejstrup og hans Slægt.
Sognefogedinstitutionen gennem 200 år.
Sognepræst Conrad Chr. Gjemzøe : om en tragisk livsskæbne samt nogle spredte bidrag til Nordrup-Farendløse sognes historie.
Sognepræst i Gimlinge Ebbe Jensen Bruns Autobiographi.
Sognepræst Johannes Ferdinand Fenger (død 1861) og hustrus arkiv
Sognepræst Knud Christensen : Født 1. Januar 1836 - Død 29. September 1908 : Mindeblade
Sognepræst Kristian Johan Frederik Friis og Juliane Marie Friis, født Landkilde 1832-1911
Sognepræst til Vindinge Hans Peter Falck, født den 17. Marts 1815, død den 28. Juli 1869.
Sogneregister til lollandske og falsterske godsskifter mm. (Sydhavsøernes Nørlit)
Sognet omkring Helligkilden. Mogenstrup.
Sokkelund herreds tingbøger 1621-22, 1625-28
Sokkelund herreds tingbøger 1624-25
Sokkelund herreds tingbøger 1628-30, 1. hefte
Sokkelund herreds tingbøger 1630-32
Sokkelund herreds tingbøger 1632-34 Karen Marie Olsen og Carl Rise Hansen
Sokkelund herreds tingbøger 1634-36 Karen Marie Olsen og Carl Rise Hansen
Sokkelund herreds tingbøger 1636-37
Soldater fritaget for vornedskab som tak for deres indsats ved Københavns belejring 1661
Sonneslægten fra Hoglebjerggård.
Sonneslægten. Sommergaardsgrenen. 1626-1976.
Sophie Brahes regnskabsbog 1627-40
Sophie Hedevig Utke f. Heilmann og hendes efterkommere.
Sophus Engelsted - 1823-1914.
Soransk Samfund : Et Tilbageblik i Anledning af Samfundets 50 Aars Jubilæum den 14. April 1912.
Sorø Husholdningsskole - jubilæumsskrift - 100 år : 1895 - 3. maj - 1995
Sottrup Sogn.
Souvenirs d'un Officier danois : 1807-1814 / publiés par sa fille.
Sø- og Handelsretten gennem 100 år.
Søkortdirektør Jens Sørensen "Den Danske Hydrografis Fader" 1646-1723 : et Bidrag til det danske Søkortvæsens Historie
Søllerød Sogn i Fortid og Nutid.
Søllerødbogen 1970
Søllerødbogen 1971
Søllerødbogen 1972
Søllerødbogen 1973
Søllerødbogen 1974
Søllerødbogen 1976
Søllerødbogen 1977
Søllerødbogen 1978
Søllerødbogen 1979
Søllerødbogen 1980
Søllerødbogen 1981
Søllerødbogen 1982
Søllerødbogen 1983
Søllerødbogen 1984
Søllerødbogen 1985
Søllerødbogen 1986
Søllerødbogen 1987
Søllerødbogen 1988
Søllerødbogen 1989.
Søllinge Sogn 1828
Søloven og Lov om danske Skibes Registrering af 1. April 1892 : Udg. og forsynede med et udførligt Sagregister.
Sølvgades Skole. Østre Betalingsskole. 1847-17. September-1947.
Sømand i 1950erne
Sømand Niels Arthur Camillo Maximillian Olsen.
Sønder Herreds historie, topografi og statistik.
Sønder Lem Kirke og dens Præster
Sønder-Bork Sogns Videbrev.
Sønderborg : Gamle Minder og Smaatræk af Byens Historie.
Sønderborg II.
Sønderborg Skipperlaug : 1571-1971.
Sønderborg Skipperlaug og et Brudstykke af Byens Søfartshistorie.
Sønderborg Skyttelaug 1600-1880 og Oprettelsen af Borgerforeningens Skyttelaug 1881.
Sønderho sogn, Fanø - Christian V's matrikel
Sønderjydske Aarbøger 1900.
Sønderjydske Aarbøger 1906
Sønderjydske Aarbøger 1907.
Sønderjydske Aarbøger 1908.
Sønderjydske Aarbøger 1912, 1. halvbind
Sønderjydske Aarbøger 1913
Sønderjydske Aarbøger 1914, 1. halvbind
Sønderjydske Aarbøger 1923
Sønderjydske Aarbøger 1924.
Sønderjydske Aarbøger 1925
Sønderjydske Aarbøger 1926
Sønderjydske Aarbøger 1927
Sønderjydske Aarbøger 1928
Sønderjydske Aarbøger 1929
Sønderjydske Aarbøger 1930
Sønderjydske Aarbøger 1931
Sønderjydske Aarbøger 1933, 1. halvbind
Sønderjydske Aarbøger 1933.
Sønderjydske Aarbøger 1934
Sønderjydske Aarbøger 1935
Sønderjydske Aarbøger 1936
Sønderjydske Aarbøger 1937, 1. halvbind
Sønderjydske Aarbøger 1937, 2. halvbind
Sønderjydske Aarbøger 1938, 1. halvbind
Sønderjydske Aarbøger 1938, 2. halvbind
Sønderjydske Aarbøger 1939, 1. halvbind
Sønderjydske Aarbøger 1939, 2. halvbind
Sønderjydske Aarbøger 1940, 1. halvbind.
Sønderjydske Aarbøger 1940, 2. halvbind.
Sønderjydske Aarbøger 1941, 1. halvbind.
Sønderjydske Aarbøger 1941, 2. halvbind.
Sønderjydske Aarbøger 1942, 1. halvbind
Sønderjydske Aarbøger 1942, 2. halvbind
Sønderjydske Aarbøger 1943, 1. halvbind.
Sønderjydske Aarbøger 1943, 2. halvbind
Sønderjydske Aarbøger 1944, 1. Halvbind.
Sønderjydske Aarbøger 1944, 2. Halvbind.
Sønderjydske Aarbøger 1945, 1. halvbind.
Sønderjydske Aarbøger 1945, 2. Halvbind.
Sønderjydske Aarbøger 1946, 1. halvbind.
Sønderjydske Aarbøger 1946, 2. halvbind.
Sønderjydske Aarbøger 1947, 1. halvbind.
Sønderjydske Aarbøger 1947, 2. halvbind.
Sønderjydske Aarbøger 1948.
Sønderjydske Aarbøger 1949, 1. halvbind.
Sønderjydske Aarbøger 1949, 2. halvbind.
Sønderjydske Aarbøger 1950, 1. halvbind.
Sønderjydske Aarbøger 1950, 2. halvbind.
Sønderjydske Aarbøger 1951, 1. halvbind.
Sønderjydske Aarbøger 1951, 2. halvbind.
Sønderjydske Aarbøger 1952, 1. halvbind.
Sønderjydske Aarbøger 1952, 2. halvbind.
Sønderjydske Aarbøger 1953, 1. Halvbind.
Sønderjydske Aarbøger 1953, 2. Halvbind.
Sønderjydske Aarbøger 1954, 1. Halvbind.
Sønderjydske Aarbøger 1954, 2. Halvbind.
Sønderjydske Aarbøger 1955, 1. Halvbind.
Sønderjydske Aarbøger 1955, 2. Halvbind.
Sønderjydske Aarbøger 1956, 2. Halvbind.
Sønderjydske Skatte- og Jordebøger fra Reformationstiden.
Sønderjydske Skatte- og Jordebøger fra Reformationstiden. Første Hefte.
Sønderjyllands Bispehistorie : Bidrag til den sønderjydske Gejstligheds Historie og Genealogi.
Sønderjyllands Historie - 1. bind : Fremstillet for det danske Folk : Landet - Sproget indtil 1241.
Sønderjyllands Historie - 2. bind : Fremstillet for det danske Folk : Tidsrummet 1241 - ca. 1600.
Sønderjyllands Historie - 3. bind : Fremstillet for det danske Folk : Tidsrummet c. 1600 - c. 1805
Sønderjyllands Historie - 4. bind : Fremstillet for det danske Folk : Tidsrummet 1805 - 1864.
Sønderjyllands Historie - 5. bind : Fremstillet for det danske Folk : Tidsrummet 1864 - 1920.
Sønderjyllands Historie - 6. bind : Fremstillet for det danske Folk : Navne- og Sagsregister.
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1 - januar 1958.
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1 - januar 1982.
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1 - januar 1985.
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1 - januar 1992
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1 - januar 1993
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1/2 - januar/februar 1994
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1/2 - januar/februar 1995
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 10 - oktober 1973.
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 10 - oktober 1982.
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 10 - oktober 1992
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 10 - oktober 1995
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 10/11 - oktober/november 1975
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 10/11 - oktober/november 1994
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 11 - november 1993
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 11 - november 1995
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 11/12 - november/december 1982.
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 11/12 - november/december 1992
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 12 - december 1993
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 2 - februar 1982.
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 2 - februar 1985.
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 2 - februar 1992
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 2 - februar 1993
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 2/3 - februar/marts 1975
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 3 - marts 1979
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 3 - marts 1982.
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 3 - marts 1985.
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 3 - marts 1992
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 3 - marts 1993
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 3 - marts 1995
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 3/4 - marts/april 1994
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 4 - april 1982.
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 4 - april 1983.
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 4 - april 1985.
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 4 - april 1992
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 4 - april 1993
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 4 - april 1995
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 4/5 - april/maj 1975.
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 5 - maj 1982.
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 5 - maj 1986.
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 5 - maj 1992
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 5 - maj 1993
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 5 - maj 1995
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 5/6 - maj/juni 1994
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 6 - juni 1982.
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 6 - juni 1985.
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 6 - juni 1992
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 7 - juli 1963.
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 7/8 - juli/august 1992
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 7/8 - juli/august 1993
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 7/8 - juli/august 1994
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 7/8 - juli/august 1995
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 8 - august 1977
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 9 - september 1982.
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 9 - september 1992
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 9 - september 1994
Sønderjysk månedsskrift - Nr. 9 - september 1995
Sønderjyske årbøger - 1. halvbind 1964.
Sønderjyske årbøger - 1. halvbind 1965.
Sønderjyske årbøger - 1. halvbind 1966.
Sønderjyske årbøger - 1. halvbind 1967.
Sønderjyske årbøger - 1. halvbind 1968.
Sønderjyske årbøger - 1. halvbind 1969.
Sønderjyske årbøger - 1. halvbind 1970.
Sønderjyske årbøger - 1. halvbind 1971.
Sønderjyske årbøger - 1972.
Sønderjyske årbøger - 1973.
Sønderjyske årbøger - 1974.
Sønderjyske årbøger - 1975.
Sønderjyske årbøger - 1976.
Sønderjyske årbøger - 1977.
Sønderjyske årbøger - 1978.
Sønderjyske årbøger - 1980.
Sønderjyske årbøger - 1981.
Sønderjyske årbøger - 1982.
Sønderjyske årbøger - 1983.
Sønderjyske årbøger - 2. halvbind 1961.
Sønderjyske årbøger - 2. halvbind 1963.
Sønderjyske årbøger - 2. halvbind 1964.
Sønderjyske årbøger - 2. halvbind 1965.
Sønderjyske årbøger - 2. halvbind 1966.
Sønderjyske årbøger - 2. halvbind 1967.
Sønderjyske årbøger - 2. halvbind 1968.
Sønderjyske årbøger - 2. halvbind 1969.
Sønderjyske årbøger - 2. halvbind 1970.
Sønderjyske årbøger - 2. halvbind 1971.
Sønderjyske årbøger 1979
Sønderjyske årbøger 1984.
Sønderjyske årbøger 1985.
Sønderjyske arkivregistraturer : Schackenborg godsarkiv.
Søndervang skifteprotokol 1711-1787
Sørby og Kirkerup mandtal 1645
Søren Hempels politiske Dagbøger 1835- 1840. Med Biografi og Noter af Hakon Müller.
Søren Kirkegaards Fader.
Søren Povlsen Judichær Gotlænder.
Sørgetale over Frederik Christian Gebhard : Krigsassessor og Districtslæge paa Langeland ved hans Kiste i Rudkjøbing Kirke den 7 April 1838" af C. Pram Gad, 1838
Søvejene til Odense, især den nuværende, med stadigt Henblik pa denne Bys Skibsfart og Handel.
Sparekassen for Vordingborg og Omegn : 8. januar 1855 -1930.
Sparresholm Gods og Familien de Bangs Arkiv - Registratur.
Specification over det Hans Kongelige Majestæt forbeholdne Jorde-Gods, Kirker og Tiender udi Aadsherred i Sædland: Som efter udgangne trykte Conditioner, dateret 7de Maji 1776, paa Egeberg Gaard i Aadsherred den 15de Julii 1776 til Bortforhandling, ved offentlig Auction bliver opbuden.
Specification Paa Endeel Hans Kongelig Majestæts Forbeholdene Jorde-Goeds udi Sædlands Stift, Draxholms Amt, hvilket, efter Kongelig Allernaadigste Resolution og derom udgangne trykte Placat og Conditioner, datered 28de Junii 1757, ved offentlig Auction den17de Augusti 1757 og derpaa følgende Dage udi det Kongelig Rente-Kammer til Forhandling opbydes og de Høystbydende tilstaaes.
Spørgeliste til indsamling af landmand-erindringer.
Spøttrup gods, fæsteprotokol 1730-1851
Spredte Barndomsminder fra Oreby og Røssjøholm
Spredte Efterretninger om Helsingør Apotek og dets Ejere
Spredte Erindringer fra et langt Liv.
Spredte Minder gennem 70 Aar (1847-1917).
Spurvemosegaard, Borup, matrikel 4
Spydspidsen - en bog til Dansk Metalarbejderforbunds medlemmer i anledning af at deres forbund fylder 100 år
St. Bends Kirke i Ringsted.
St. Joachims Ridderen Sir Levett Hanson.
St. Knuds Kirke, en illustreret historisk Beskrivelse, ledsaget af et Kort over Odense By.
St. Marie Kirken i Sønderborg.
St. Mortens Kirke i Randers.
St. Peders Kirke i Slagelse.
Staarupgaard fæsteprotokol register
Stamregister over Familien Helms.
Stamtavle over Familien Hammershaimb eller Wenceslauus Franciscus de Hammershaimbs Decendenter
Stamtavle : Familien Glud gennem 400 aar tillæg og rettelser til Linie II.
Stamtavle Engel - Gaardejer i Rødstofte Jacob Hanssøn Engel og Hustru Kirsten Jacobsdatter.
Stamtavle for Asger West "Bøgeskovsholm"..
Stamtavle for efterkommere af købmand og skudehandler i Blokhus Jens Carl Bang Klitgaard og hustru Christiania f. Brix.
Stamtavle for Familien Allesen de Fine Bunkeflod.
Stamtavle for Familien Folkenberg fra 1700-1900.
Stamtavle for skomagermester Christian Clausen i Kerteminde.
Stamtavle for Slægten Lassen :
Stamtavle for slægten Storr
Stamtavle for Thøger From's og Hustrus Fideikommis /
Stamtavle over Anders Coldings Slægt fra Skrave : Som Bilag Oversigter over Slægterne : 1. Busch. 2. la Cour. 3. Fønss. 4. Groot. 5. Haastrup. 6. Hee. 7. Helm. 8. Krag. 9. Lindegaard. 10. Meldal. 11. Rohde. 12. Saabye. 13 Steenstrup. 14 Svitzer. 15. Trolle. 15. Volf.
Stamtavle over Bjerre-Slægten fra Bjerre i Sir ved Holstebro - 2. udgave
Stamtavle over Bødkermester Lars Jacobsen´s slægt på Amager samt over slægten Hansen
Stamtavle over Charlotte Ovesdatters descendenter.
Stamtavle over Chr. Lehmann Haaber's Descendenter.
Stamtavle over de danske og norske forgreninger af slægten Selmer
Stamtavle over de nulevende af Slægten Løgstrup.
Stamtavle over de til Brødrene Petersens Jomfrukloster adkomstberettigede Familier.
Stamtavle over den adelige Familie Castenskjold
Stamtavle over den adelige Slægt Benzon.
Stamtavle over den danske Familie Mackeprang indtil Slutningen af Aaret 1929.
Stamtavle over den danske linie af slægten laCour
Stamtavle over Den Danske Sehested-slægt
Stamtavle over den fra Povlsker Sogn (Bornholm) stammende Familie Westh (West).
Stamtavle over den Hempelske Familie i Danmark.
Stamtavle over den Hempelske Familie i Danmark.
Stamtavle over den i 1845 afdøde Grosserer Jacob Holms (Jens) Jacob Holms Efterkommere.
Stamtavle over den lollandske Familie Rostrup.
Stamtavle over den løgstørske slægt Aasted.
Stamtavle over den trønderske Slægt Bull
Stamtavle over Efterkommere af Jacob Paulin Clausen, Sognepræst i Svanninge.
Stamtavle over Efterkommere af Simon Bertelsen og Hustrue Karen Simonsdatter paa "Steengaard" i Ølstykke, 1628-1892.
Stamtavle over Efterkommere efter Rasmus Nielsen i Hedensted omfattende Slægterne Arvin, Baden, Jacobsen og Kiær.
Stamtavle over Efterkommerne af Bernhard Hagen og Ane Margrethe Cöllner.
Stamtavle over Efterkommerne af Christian Krarup til Dejbjerglund.
Stamtavle over Efterkommerne af de fire Søskende Andreas Collstrup, Grosserer, i Kiøbenhavn, 1742-1820, Catharina Lauesdatter, gift Måg, i Åbenrå, 1745-1828, Gunder Lauesdatter, gift Petersen, i Sotterup, Tønder Amt, 1749-1817, Mette Christine Lauesdatter, gift Pay og Sundorph, i Kiøbenhavn, 1752-1834
Stamtavle over Efterkommerne af de fire Søskende: Andreas Collstrop, Grosserer, i Kjøbenhavn, 1742-1820. Catharina Lauesdatter, gift Maag, i Aabenraa, 1745-1828. Gunder Lauesdatter, gift Petersen, i Sotterup, Tønder Amt, 1749-1817. Mette Christine Lauesdatter, gift Pay og Sundorph, i Kjøbenhavn, 1752-1834.
Stamtavle over Efterkommerne af Georg Frederik Ulrich og Anna Magdalena Herbst med 2 Tillæg : 1. En Gren af Slægten Kaas : 2. Henriette Marie Mouriers Afstamning.
Stamtavle over Efterkommerne af Gottfried Becker og Hustru Elisabeth Neergaard : tilligemed nogle denne Familie og Descendenter vedkommende Oplysninger
Stamtavle over efterkommerne af købmand, agent Jacob Brønniche og Inger Marie Michelsen : Adkomstberettigede til Agent Anders Borchs og Hustru Ane Brønniches Legat.
Stamtavle over efterkommerne af overretsprokurator, kaptajn Søren Henrik Lund og Dorthea Mundine Payngk : Adkomstberettigede til kammerrådinde Caroline Lund, født Dons' legat.
Stamtavle over Efterkommerne af Peder Pedersen Malling og Charlotte Hylleborg Storm.
Stamtavle over Efterkommerne efter Købmand i Flensborg Christian Ditlev Paulsen og Hustru Legatstifterinden Ingeborg Sophie Paulsen, f. Gadebusch.
Stamtavle over en Andkjær-Slægt. Efterkommere af Birkedommer paa Gyldensteen Andreas Andkier og Anne Dorthea Stein.
Stamtavle over en dansk Linie af Slægten "Ortmann" fra Hannover..
Stamtavle over en Familie Friderichsen.
Stamtavle over en Familie Scheel : med et Tillæg omfattende nogle cognatiske Sidelinier
Stamtavle over en Gren af Greveslægten fra Humlekroge.
Stamtavle over en norsk Præsteslægt Friis.
Stamtavle over en norsk slegt Lange : slegtsbok for Jevnagerpresten Johan Jørgen Langes efterkommere
Stamtavle over etatsraad A. N. Hansen's efterkommere.
Stamtavle over Etatsraad A.N. Hansen's Efterkommere.
Stamtavle over etatsråd Simon Andersen Dons' efterkommere
Stamtavle over Familien Aarestrup.
Stamtavle over Familien Balslev.
Stamtavle over Familien Bassøe samt nogle Oplysninger om Familierne Aalborg, Haslund, Hiort, Holst, Nørbech, Oftedahl og Smith. Utg. av Hans Bassøe.
Stamtavle over Familien Bendz med alle Descendenter.
Stamtavle over Familien Brenneche.
Stamtavle over Familien Breum. Med Sidelinier af Familierne: Baadsgaard, Bruun, Salvesen og Springborg.
Stamtavle over Familien Buntzen : udarbejdet væsentlig paa Grundlag af Familieoptegnelser.
Stamtavle over Familien Carstens.
Stamtavle over Familien Clausen
Stamtavle over Familien Clausen : med Oplysning om Slægterne Bastrup, Eckermann, Frimodt, Gad, Jørgensen, Kragerup, Mejer, Neumann, Swane m.fl.
Stamtavle over Familien Conradsen : Efterkommere af Hans Friederich Conrad Rasmussen, Vester Aaby ved Svendborg, f. 16/8 1754, d. 20/12 1810.
Stamtavle over Familien Copmann : Efterkommere af Cathrine Copmann og Poul Svendsen med specificeret Stamtavle over følgende Sidegrene: Familien Møller, Vejstrupgaard. Familien Mortensen, Gammelgaard. Familien Kähler, Næstved. Familien Jørgensen, Tiselholt. Familien Wognsen, Falle.
Stamtavle over Familien Dahlerup og dens Sidelinier.
Stamtavle over Familien Dahlerup og dens Sidelinier.
Stamtavle over Familien Dam (Aakirkeby)
Stamtavle over familien Fahnøe
Stamtavle over Familien Friis fra Aarhus.
Stamtavle over Familien Friis fra Ringkøbing Amt.
Stamtavle over Familien Frisch suppleret med enkelte Linier af Familierne Lange, Søderberg og Nørgaard.
Stamtavle over Familien Frisch suppleret med enkelte Linier af Familierne Lange, Søderberg og Nørgaard.
Stamtavle over Familien Gam.
Stamtavle over Familien Glud gennem 400 Aar.
Stamtavle over Familien Götzsche : Fortsættelse af Capt Lengnicks Stamtavle over samme Familie.
Stamtavle over Familien Götzsche.
Stamtavle over Familien Gram.
Stamtavle over Familien Grandjean.
Stamtavle over Familien Grandjean.
Stamtavle over Familien Hald efter trykte og haandskrevne Kilder.
Stamtavle over Familien Hald.
Stamtavle over Familien Haslund.
Stamtavle over Familien Hastrup (den jydske Slægt).
Stamtavle over Familien Haugsted.
Stamtavle over Familien Holm.
Stamtavle over Familien Hoskiær 1889.
Stamtavle over Familien Kauffeldt /
Stamtavle over Familien Koefoed
Stamtavle over Familien Krarup.
Stamtavle over Familien Langkilde.
Stamtavle over Familien Lassen.
Stamtavle over Familien Le Sage de Fontenay.
Stamtavle over Familien Melbye.
Stamtavle over Familien Mørch.
Stamtavle over Familien Müller (Moller v. Mollerstein).
Stamtavle over Familien Mygind.
Stamtavle over Familien Petri.
Stamtavle over Familien Riber fra Svendborg
Stamtavle over Familien Ritzau.
Stamtavle over Familien Seidelin
Stamtavle over Familien Storch eller Edvard Storchs mandlige Descendenter.
Stamtavle over Familien Terndrup.
Stamtavle over Familien Thaning.
Stamtavle over Familien Toxværd.
Stamtavle over Familien Uldall.
Stamtavle over Familien Ulrich med et Tillæg vedrørende Familien Sparre.
Stamtavle over Familien Wagner indvandret i Danmark 1783
Stamtavle over Familien Wulffsen fra Styrgaard i Ibsker Sogn paa Bornholm. Med Sidelinier af Familierne Abrahamson, Hjorth, Sommer og Splidtz.
Stamtavle over Familierne Cloos og Lorentzen : udgivet for Familierne
Stamtavle over Familierne Wardinghausen og Lollesgaard.
Stamtavle over familjen Gerner.
Stamtavle over Gudman Elmquist's Efterkommere : Med biografiske tildels autobiografiske Oplysninger
Stamtavle over Haarslevgrenen af Familien Balslev.
Stamtavle over Haarslevgrenen af Slægten Balslev.
Stamtavle over Havnekontrollør Peder Andreas Schmidt's Efterkommere
Stamtavle over Jacob Maars og Louise Aagaards Efterslægt med Oplysninger om Louise Aagaards fædrene og mødrene Slægt.
Stamtavle over Jens Mortensen Gyldendal's Efterkommere på Foranstaltning af Bestyrelsen for Cancelliaad Jacob Deichmanns og Hustrus Legat.
Stamtavle over Johan Joseph Haabers Descendenter.
Stamtavle over Laurits Foss's Descendenter.
Stamtavle over Lauritz Walsøes Slægt.
Stamtavle over legatslægten Paulsen.
Stamtavle over Mathias Nielsens Descendenter.
Stamtavle over Oluf Bangs Efterkommere paa Sværdsiden.
Stamtavle over Peder Jacobsen Deichmanns Efterkommere på Foranstaltning af Bestyrelsen for Jacob Deichmanns og Hustrus Legat.
Stamtavle over Præsten Jacob Nielsen Prahl's agnatiske Descendents.
Stamtavle over Rådmand Poul Bentzens Efterkommere på Sværdsiden.
Stamtavle over Silke- og Klædekræmmer, Borgerkaptajn Christian Mouritz Tüchsen's Slægt.
Stamtavle over Slægten Arnet
Stamtavle over Slægten Barfod-Barfood-Barfoed fra 1455 til 1925.
Stamtavle over Slægten Berg, Efterkommere af Thomas Henriksen i Fyn, præfectus aulicus Holsatiae, født ca. Aar 1600.
Stamtavle over Slægten Bernstorff
Stamtavle over Slægten Boesen.
Stamtavle over Slægten Boesen.
Stamtavle over Slægten Bom med Sidelinier : et Bidrag til Kerteminde Byes Personalhistorie
Stamtavle over Slægten Borberg, med Bemærkninger vedrørende de i Slægten indgiftede Familier Leenhardt, Balleboe, Neergaard "(fra Kaastrup)" og Therchildsen "(i Randers)".
Stamtavle over Slægten Borgen (med de deri indgiftede Slægter Koefod, Esmann, Schøning, Bagger, Bennetzen, Myrthue, Ifversen, Theilgaard, Gøtzsche, Ramsing m. fl.).
Stamtavle over Slægten efter Frederikke Juliane Sass, Datter af Forpagter Sass, Klausholm Mølle
Stamtavle over slægten Erslev
Stamtavle over Slægten Fischer fra Bryrup.
Stamtavle over Slægten Fogtmann
Stamtavle over Slægten fra Kællerød [1946].
Stamtavle over Slægten Hansen fra Nexø.
Stamtavle over Slægten Havemann.
Stamtavle over slægten Ingemann fra Stege.
Stamtavle over Slægten Jelstrup
Stamtavle over Slægten Kold.
Stamtavle over Slægten Lemvigh med de deri indgiftede Slægter (Schumacher, Fog, Knap, Prætorius, Westengaard, Tybring, Hoppe, Blad, Borchgrevink, Hammer, Kragballe, Balsløw m.fl.)
Stamtavle over Slægten Lundsgaard : Tillæg: Levnedsskildringer og Stedsbeskivelser
Stamtavle over Slægten Meyer.
Stamtavle over slægten Nannestad.
Stamtavle over Slægten Permin. Trykt som Manuskript.
Stamtavle over slægten Qvistgaard fra Veirum med Biografier og Billeder.
Stamtavle over Slægten Qvistgaard med Biografier og Billeder.
Stamtavle over Slægten Ravn fra den nordlige Del af Koldingegnen.
Stamtavle over Slægten Redsted i Danmark
Stamtavle over Slægten Rosenkjær.
Stamtavle over Slægten Ryge.
Stamtavle over Slægten Stockfleth som agnatisk nedstammer fra Egger t Stockfleth
Stamtavle over Slægten udgaaet fra Søndergaard i Trabjerg, Borgbjerg Sogn
Stamtavle over Slægten Ussing.
Stamtavle over Slægten Valeur i Danmark.
Stamtavle over Slægten Winding fra Vestervig.
Stamtavle over Slægten Wolf
Stamtavle over Slægten Wolf fra Slesvig.
Stamtavle over slægten Zacho.
Stamtavle over Slægterne cand. theol. Degn i Reerslev, Andreas Andersøn Müller og Birgitha Sophia Wallund's samt Brygger og Borgermajor i København, Jørgen Hansen Hjorth og Dorothea Marie Ørsland's Descendenter. Omfattende Slægterne Ferslev, Hald, Møller, Barfod og Hjorth med Biografier og Billeder.
Stamtavle over slegten Forman (Formann)
Stamtavle over Valentin Hermansen Beyers Efterkommere (Mandslinien)
Stamtavle til Vejledning for Familien Nyholms Hjælpelegats Bestyrelse.
Stamtavle vedrørende Slægten Dreyer og de med denne beslægtede Familier.
Stamtavle vedrørende Slægten Mørck og indgiftede og beslægtede Familier.
Stamtavlen Melchior
Stamtavlen Melchior ; omarbejdet og fortsat af Josef Fischer i Aaret 1920
Stamtavler for Carlsen-Langes legatstiftelse.
Stamtavler for Jacob Henrik Schou's og hans Hustrues Susanne Bechman's Stiftelse
Stamtavler med Vaabenafbildninger og Portrætter over slægterne von Lowzow, de Thygeson, Trap de Thygeson.
Stamtavler over danske Slægter Fich.
Stamtavler over de bornholmske Familier Müller, Madvig og Sode.
Stamtavler over Familien Bentz - med alle Descendenter
Stamtavler over Familierne Hauberg og Arboe
Stamtavler over Familierne Perch, Holm og Hundrup.
Stamtavler over fire Roeskildske Familier / Borch, Bruun, Brønniche og Kornerup.
Stamtavler over gamle Slægter i Vinding og deres Efterkommere.
Stamtavler over Slægten efter Niels Benzon Sognepræst ved Domkirken i Lund, Provst i Thorne Herred, død 1649
Stamtavler over Slægten Eilskov /
Stamtavler over Slægter i den fransk-reformerte Coloni og Menighed i Fredericia.
Stamtavler over Slægterne Kragballe, Nissen, Engelstoft og Lemvig med Oplysninger om de med disse beslægtede Familier Langballe, Mehl, Müller og Evers; Møller, Friis og Möhl; Hansen, Storm og Schouboe; Hammer, Walsøe og Balsløw m. fl.
Stamtavler over Slægterne Olivarius og de Fine : med personalhistoriske Efterretninger om disse Slægter.
Stamtavler over to kjøbenhavnske Familier Jæger og Knudsen
Stamtavler.
Starup Sogn i Brusk Herred : et historisk-topografisk Forsøg.
Statens Arkiver - Årsberetning 1993
Statens civile bygningsadministration : tegningssamlingen 1738-ca. 1917
Statens lokalarkiver : opbevaring og aflevering til landsarkiverne : bestemmelser og vejledning.
Statens og Hovedstadskommunernes Kursus til Studentereksamen 1921-1971
Statistik for danske provins-elektricitetsværker for driftsaaret 1930-31
Statistisk årbog 1984 / statistical yearbook.
Statistisk-oeconomisk Bekrivelse over Vaarbasse og Heinsvig Sogne i Slaugs Herred, Ribe Amt.
Statistiske Bidrag til Vendelbo Stifts Historie i det 16de og 17de Aarhundrede.
Statistiske Oplysninger angaaende den polytekniske Læreanstalts Kandidater samt Fortegnelse over dens Direktører og Lærere 1829-1902.
Statsarkivar Fredrik Scheels dagbok 23.7.1917-22.10.1921.
Statsfangen Magnus Beringskjold : den egentlige Ophavsmand til Sammensværgelsen mod Struensee
Statsmagt og arkiver : det offentliges ret til arkivaler = Staat und Archive
Statsminister, General Heinrich Wilhelm v. Huth 1717-1806.
Statsrådets forhandlinger / 1848-1863 - 1. bind. 24. jannuar-15. november 1848
Statsrådets forhandlinger / 1848-1863 / 2. bind. 16. november 1848-30. august 1850.
Statsrådets forhandlinger / 1848-1863 / 3. bind. 3. september 1850-28. januar 1852.
Statsrådets forhandlinger / 1848-1863 / 4. bind. 28. januar 1852-19. april 1853.
Statsrådets forhandlinger / 1848-1863 / 5. bind. - 27. april 1853-31. maj 1854.
Statsrådets forhandlinger / 1848-1863 / 6. bind. 7. juni 1854-30..august 1856.
Statsrådets forhandlinger / 1848-1863 / 7. bind. 4. september 1856-4. november 1859.
Statsrådets forhandlinger / 1848-1863 / 8. bind. 8. december 1859-29. december 1862.
Statsrådets forhandlinger / 1848-1863 / 9. bind. 19. januar 1863-8. juli 1864.
Statsrådets forhandlinger / 1848-1866 / 10. bind. 11. juli 1864-28. juli 1866.
Statsrådets forhandlinger / 1866 -1872 / 11. bind. - 3. august 1866-25. marts 1872.
Statsrådets forhandlinger / 1872-1912 - 12. bind. 30. april 1872-15. maj 1912.
Statsregnskab for finansåret 1870 - 71.
Statsregnskab for finansåret 1874 - 75.
Statsregnskab for finansåret 1960 - 61.
Statua triumphalis memoria ... Nicolai Trolle de Trolleholm ... dedicata et erecta ab Olao Rosencrantzio
Stænderdeputeret Ole Christian Kirk og nogle slægtshistoriske undersøgelser fra hans fødesogn Stadil.
Stednavne i brug : festskrift udgivet i anledning af Stednavneudvalgets 75 års jubilæum /
Stednavne i Sønderjylland eller Slesvig : efter Generalstabens Kort over Slesvigs Fastland og Als.
Stednavne og kulturhistorie.
Stednavneregister til godsejernes skifteprotokoller til 1850 i Landsarkivet for Fyn
Steen Steensen Blichers samlede Skrifter / 33. bind
Steenberg : Præsteslægten, der tog navn efter Jacob Nicolai Steenberg : Hs. Kgl. Majestæts Bogholder.
Steenberg, Himmerlandsslægten : en gammel Præsteslægt.
Stege Bys Bog 1418-1607 med oplysninger om byens - navnlig borgerskabets historie i middelalderen.
Stenderup arkiv 1580
Stenderupgård skøde 1577
Stenderupgård, åbent brev 1574
Stenderupgård, skøde 1559
Stenderupgård, skøde 1630
Stenderupgård, tingsvidne 1565
Stenhus i 75 år.
Stensgård Skifteprotokol 1751-1777, del 2
Stenzel Bornbachs Kriegstagebuch nach der Orginalhandschrift
Stier i Helsinge kommune : beskrivelser af skole- og udflugtsstier i Helsinge kommune
Stiftamtmand Viggo R. Hårløv (1872-1931).
Stiftamtmænd og Amtmænd i kongeriget Danmark og Island 1660-1848.
Stiftamtmænd og amtmænd på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm : 1848-1970 : med en oversigt over de nye amter og amtskommuner samt kommunesammenlægningerne 1958-1970.
Stiftamtmænd og Amtmænd på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm 1848-1970 / Med en oversigt over de nye amter og amtskommuner samt kommunesammenlægningerne 1958-70
Stiftelsen Alderstrøsts Fribeboere 1863-1911.
Stiftsgården, Trondheims kongebolig.
Stiftsprovst Henrik Gerner. En Episode af Herrnhutternes Historie i Danmark.
Stolestadefortegnelse for Halk kirke
Stolestadeinddeling for Aal sogn 1767
Storegården, Druestrup, Dalby
Stormfloden paa Lolland-Falster 1872 : Øjenvidners Beretninger.
Stormfloder
StorTele : Erhvervslivets indkøbs- og firmaguide 2003
Stoubygård Grinderslev sogn, Stouby ejerlav
Stougård gods. Overformynderekstrakt 1775.
Større danske Landbrug : statistisk, topografisk, historisk Håndbog. Bind 1. Frederiksborg, København og Holbæk amter.
Større danske Landbrug : statistisk, topografisk, historisk Håndbog. Bind 2. Holbæk, Sorø og Præstø amter.
Større danske Landbrug : statistisk, topografisk, historisk Håndbog. Bind 3. Præstø, Svendborg og Odense amter.
Større danske Landbrug : statistisk, topografisk, historisk Håndbog. Bind 4. Maribo og Bornholm amter.
Større danske Landbrug : statistisk, topografisk, historisk Håndbog. Bind 5. Vejle og Aarhus amter.
Større danske Landbrug : statistisk, topografisk, historisk Håndbog. Bind 6. Randers, Viborg og Aalborg amter.
Større danske Landbrug : statistisk, topografisk, historisk Håndbog. Bind 7. Aalborg, Hjørring og Thisted amter.
Større danske Landbrug : statistisk, topografisk, historisk Håndbog. Bind 8. Ringkøbing, Ribe og Haderslev amter.
Større danske Landbrug : statistisk, topografisk, historisk Håndbog. Bind 9. Haderslev, Sønderborg, Aabenraa og Tønder amter.
Større private personarkiver i Rigsarkivets 4. afdeling /
Strafferegister 1800-1869. Lollands Nørre Herred.
Strafferegister 1860-1925. Lollands Sønder Herred.
Strafferegister 1897-1925. Lollands Nørre Herred.
Strikkersken og hendes barn.
Strynø Kalv
Stubbekøbing gennem Tiderne.
Stubberup Gods, brev fra Christian V af 16.07.1670
Stubberup gods, brev fra Frederik III af 24.11.1663
Studenterne 1889-1914 : Biografier og Portrætter.
Studenterne fra 1829.
Studenterne fra 1841 [ved 40-års jubilæet i 1881].
Studenterne fra 1846.
Studenterne fra 1854 [ved 50-års jubilæet]
Studenterne fra 1861 : En Samling Biografier udarbeidet til Mindefesten den 31. Aug. 1911.
Studenterne fra 1867. Mindeskrift i Anledning af Studenter-Jubilæet den 3. Oktober 1892.
Studenterne fra 1869. Biografiske Oplysninger i Anledning af Studenter-Jubilæet 1894.
Studenterne fra 1870. Biografiske Oplysninger i Anledning af Studenter-Jubilæet 1895.
Studenterne fra 1871 : En Samling Biografier udarbejdet i Anledning af 40-Aars Jubilæet.
Studenterne fra 1873. Korte Biografiske Oplysninger i Anledning af Studenter-Jubilæet 1898.
Studenterne fra 1874 : Korte biografiske Oplysninger i Anledning af Studenter-Jubilæet 1899.
Studenterne fra 1875 : Korte biografiske Oplysninger i Anledning af Studenter-Jubilæet 1900.
Studenterne fra 1876 : Korte biografiske Oplysninger i Anledning af Studenter-Jubilæet 1901.
Studenterne fra 1878 : Korte biografiske Oplysninger i Anledning af Studenter-Jubilæet 1903.
Studenterne fra 1882 : Biografier og Portrætter udgivne i Anledning af 25-Aars Jubilæet.
Studenterne fra 1884 : En Samling af Biografier : Udarbejdet i Anledning af 25-Aars Jubilæet.
Studenterne fra 1885 : En Samling Biografier udarbeidet i Anledning af 25-Aars Jubilæet.
Studenterne fra 1886 : Biografier og Portrætter udgivne i Anledning af fem og tyve Aars Jubilæet.
Studenterne fra 1892 : Festskrift udgivet i Anledning af Jubilæet.
Studenterne fra 1893 : Festskrift udgivet i Anledning af Jubilæet.
Studenterne fra 1894 : Mindeskrift i Anledning af Jubilæet 1919.
Studenterne fra 1895 - Festskrift udgivet i Anledning af Jubilæet.
Studenterne fra 1897
Studenterne fra Aaret 1845 ved Kjøbenhavns Universitet. Afsluttet d. 1ste October 1895.
Studenterne fra Kjøbenhavns Universitet og Sorø Akademi 1843. Til Mindefesten i 1893.
Studenterne fra MDCCCLXXXVII [1887].
Studenterne fra MDCCCXC [1890].
Studier i fynske vider og vedtægter 1500-1800
Studier over D.G. Monrad som religiøs Personlighed.
Studier over D.G. Monrads Statstanker.
Studier over den økonomiske liberalismes gennembrud i Danmark : Landhaandværket /
Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de Århundrede : I Fremstilling.
Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de Århundrede : II Bilag og registre.
Studier over Kong Valdemars Jordebog. Efter trykte og utrykte Kilder.
Styrmanden fra Strynø
Sundeved.
Sundhed og sygdom mens Århus blev stor
Sunds Sogns Historie.
Supplement No. 1 til Meddelelser om Familien Ammitzböll og Descendenter.
Supplement til "Almindeligt Forfatter-Lexicon for Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande" 1. bind, A-J : indtil Udgangen af Aaret 1853
Supplement til "Almindeligt Forfatter-Lexicon for Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande" 2. bind, K-R : indtil Udgangen af Aaret 1853
Supplement til "Almindeligt Forfatter-Lexicon for Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande" 3. bind, S-Ø : indtil Udgangen af Aaret 1853
Supplement til "Roskilde Landemodes Retssager - Causæ - fra Reformationen til 1730.".
Supplement til slægten Kampmanns stamtavle
Supplement til Slægten Kampmanns stamtavle
Supplement til stamtavle over familien Gøtzsche.
Supplerende Optegnelser til 200 Biografier af Studenterne fra 1872 samlede til Jubilæumsfesten 1912.
Svendborg Amt Aarsskrift / 1917
Svendborg Amt Aarsskrift / 1919
Svendborg Amt Aarsskrift / 1920
Svendborg Amt Aarsskrift / 1922
Svendborg Amt Aarsskrift / 1924
Svendborg Amt Aarsskrift / 1925
Svendborg Amt Aarsskrift / 1926
Svendborg Amt Aarsskrift / 1927 og 1928
Svendborg Amt Aarsskrift / 1929 og 1930
Svendborg Amts Vejviser med Byer og Landsogne 1905-1907.
Svendborg Bys Historie
Svendborg Kjøbstad 1869 til 1893.
Svendborgs Historie : Et ufuldendt Udkast fra Borgmester Schrums efterladte Papirer.
Svenskekrig - stilstand, opgang = The Swedish wars - stagnation, revival : reflections on population shifts in Zealand towns between c. 1650 and c. 1850
Svindinge Kirke med dens Præster, Degne og Ejere.
Sydøstfyn.
Sydsjælland og Møn
Syge- og Begravelseskassen af 1872 : 1872 - 1. Juli - 1947.
T.M. Werner og hans Slægt
Taarupgaards fæstebreve
Taasinge før og nu.
Tabel over beboere i Damsholte sogn 1743 – 1785
Tale ved Museumsdirektør, Dr. phil. Henry Petersens Jordefærd fra Frederiksberg Kirke Lørdag d. 26. September 1896.
Tale ved Peter Gutfelds Jordefærd i Kjerteminde den 27 April 1844.
Tale ved Professor og Ridder Johan Frederik Oests Jordefærd, d. 20 Januar 1815 holden i Brahetrolleborg Kirke.
Taler holdne ved Indvielsen af Kammerherre Jens Benzons og Hustrues Begravelsesplads i St. Knuds Kirkehauge d 27 Juni 1836 og ved Kammerherre Jens Benzons Bisættelse i St. Knuds Kirke d. 30 December 1839.
Taler ved Biskop Dr. theol. P. C. Stenersen Gads Jordefærd den 20de October 1851, samt en kort Nekrolog.
Taler ved Biskop, Dr. theol. Christian Thorning Engelstofts Jordefærd den 1ste Februar 1889.
Taler ved Gaardejer Kr. Lohmanns Jordefærd i Aasum den 9. Januar 1919.
Taler ved Kammerherreinde Adelhajd Marie Kaas' f. Hedemanns Jordefærd den 2den og 3die Januar 1885.
Taler ved Louise Frederikke Hempels Jordefærd.
Taler ved Stiftamtmand og Kammerherre, Ridder og Dannebrogsmand, Hans Vilh. Cederfeld de Simonsens Bisættelse i St. Knuds Kirke i Odense den 13 Mai 1836.
Tatere og natmandsfolk i Danmark : Betragtede med hensyn til samfundsforholddene i det hele.
Tausens Levnet samt nogle Prædikener.
Tavler til Amagerdragter - vævninger og syninger
Teglværket i Leere
Tegnemesterens Efterkommere : En Slægtebog i Fortsættelse af Bromme Mølle.
Teologisk stat - Kirkelig håndbog 1972.
Teologisk stat - kirkelig håndbog 1981
Teologisk stat - kirkelig håndbog 1989
Teologisk Stat : [Ny gejstlig Stat] : (Sluttet 20. Maj 1941)
Teologisk Stat (Ny gejstlig Stat) : sluttet 31. Juli 1915
Teologisk Stat (Ny gejstlig Stat) : sluttet 7. Juli 1923
Teologisk Stat (Ny gejstlig Stat).
Teologisk Stat (Ny gejstlig Stat).
Teologisk stat 1965-66 / Bind 1.
Teologisk stat 1965-66 / Bind 2.
Teologisk Stat. : Ny gejstlig Stat. 1927.
Testamente oprettet af Ettelene Marie Gyldendal født Henningsen
Testamenter fra Danmarks middelalder indtil 1450.
The Brodersen Family of Denmark and America : A genealogy survey
The new Danish archives
Thi kendes for ret : studier i de civile københavnske domstoles historie i perioden ca. 1660 til 1919
Thise husmænd
Thise sogn – huse og sommerhuse
Thise sogn 1610-2000
Thise Sogn´s gårde
Thomas B. Thrige 1894-1944
Thomas Bugge : et mindeskrift i anledning af 150 årsdagen for hans død : 15. januar 1815.
Thomas Jensen (1837-1925) Smed i Hvilsted, Tiset og Jetsmark sogne
Thomas Kingo : Væveren fra Crail i Skotland.
Thomas Kingo og hans Samtid.
Thorning Sogn i det 19. Aarhundrede : historiske Efterretninger
Thorslundemagle Kirke i Smørum Herred.
Thorsted : et sogn i Thy
Thorum sogn - Vielser 1689-1891, Konfirmationer 1737-1813, Dødsfald 1689-1891, Dødsfald 1892-1943
Tibirke Bakker
Tidende for Forhandlingerne ved Provindsialstænderne for Sjellands, Fyens og Lollands-Falsters Stifter samt for Færøerne i 1838 - Nr. 1-62.
Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie : første Del.
Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie (V).
Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie (VI).
Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie (VII).
Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie (VIII).
Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie. III.
Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie. IV.
Til gavn for menneskeheden og fædrenelandet : Kjæde-Ordenen og dens blindeforsorg gennem 225 år
Til Indvaanerne i Assens.
Til Knud Fabricius 13. August 1945
Til Magnus Bergs Historie. Særtryk av Kunst og Kultur, Festskrift til prof. Dietrichson.
Til Minde om Albert Leth.
Til Minde om Bispinde Sophie Georgia Gad, født Clausen. 1799 JUNI 24 - 1875 MAI 21.
Til Minde om Capitain Frederik Julius d'Origny : Toldforvalter i Korsør : Ridder af Dannebrog.
Til Minde om Henry Petersen - Museumsdirektør, Dr. phil. (1849-1896).
Til Minde om Herlovianeren Hans Bøchman Melchior : En Tale : Med en Sang af Sophus Zahle [og] nogle Forerindringer.
Til Minde om Konferentsraadinde: Fro Mathilde Louise Koch født Friis. Ved hendes Jordefærd fra St. Knuds Kirke Fredag den 24de Marts 1905.
Til Minde om Morten Christian Hempel Dreyer : Udgiver og Redaktør af Fyens Stiftstidende.
Til Minde om Ole Peter Holm Larsen (Skræppenborg).
Til Minde om P. L. Mayntz. Ved Jordefærden den 5te Juli 1876.
Til Minde om Pastor Ipsen, Herrens Tro Tjener og de Helliges trofaste Ven.
Til Minde om Provst H. L. Lund, Sognepræst til Voldum og Rud : død d. 7. Januar 1896 : taler ved Bisættelsen i Voldum d. 14. Jan. og ved Jordfæstelsen i Borup d. 15. Jan. 1896.
Til Minde om Susanne Mathilde Krarup, f. Tang, og hendes Begravelse i Kjøbenhavn den 2den Oktober 1899.
Til Oplysning om Grundtvigs Nedlæggelse af Embedet 1826.
Til skaberens ære, statens tjeneste og vor egen nytte : pietistiske og kameralistiske idéer bag fremvæksten af en offentlig skole i landdistrikterne i 1700-tallet
Til Viborg Katedralskoles Bygningshistorie
Til Vorbasse Sogns Historie 1819-36.
Tilbageblik / Tidligere telegrafister fortæller maritime erindringer fra en svunden tid. 1. bog.
Tilbageblik / Tidligere telegrafister fortæller maritime erindringer fra en svunden tid. 2. bog.
Tilbageblik i Anledning af Halvhundredaars-Jubilæet i Foreningen Fruens Bøge. Udg. af Foreningen
Tilbageblik paa Fyens Stiftstidendes første Aarhundrede (1772-1872).
Tilbageblik.
Tillæg I til Familien Glahn's Slægtebog.
Tillæg II til Familien Glahn's Slægtebog.
Tillæg III til Familien Glahn's Slægtebog.
Tillæg IV til Familien Glahn's Slægtebog.
Tillæg til Eggertine Lehmann f. Egebeck Livserindringer m.m.
Tillæg til Guldborgland anerne.: Glasværksarbejder Martin Hansens Slægt.
Tillæg til Juridisk Stat af 1897.
Tillæg til Meddelelser om Thygine Graae født Lund's Forfædre omfattende Byfoged i Middelfart Jørgen Bassesen Lund's Hustru Karen Iversen's Forfædre.
Tillæg til Stamtavle over Familien Toxværd omfattende Kvindelinier efter Præsten O.F. Toxværd.
Tillæg til Stamtavle over Haarslevgrenen af Slægten Balslev 1939.
Tillæg V til familien Glahn's slægtebog.
Timring Sogn.
Tingbog fra Thisted 1638
Tingbøger fra Hillerslev Herred 1666-1688
Tingbøger fra Hundborg Herred 1666-1688
Tingbøger fra Thisted Købstad 1670-1711
Tingsvidne angående en gård, som blev tilskødet Bjert og Hoptrup kirker 16.09.1654
Tisvilde : Vejleder for de Besøgende
Tisvilde hegn / Vejby-Tibirke Egnen
Tjenestefolkenes halvårsløn Dalby 1710
Tjenestemænd i Frederiksberg kommune 1857-1957
To Breve fra S. S, Blicher med tre dertil hørende Digte.
To gejstlige Profiler fra Begyndelsen af 19. Aarhundrede.
To grusgrave blandt mange
To livslinier : træk fra min ungdoms og tidlige manddoms aar.
To Præster i Gislev-Ellested i dette Aarhundrede.
To Slægter Fabricius fra Ærø.
To Slægtled : Hvad Fader fortalte og jeg selv oplevede.
Tog og historie : jernbanearkiver og deres brug
Toldembedsmænd i Risør
Toldkamre indtil 1969. Bd. I: Toldkamre sammenlagt til Helsingør, Kalundborg, Korsør og Købe Distriktstoldkamre.
Toldskriver Niels Aalholms optegnelser om gaards- og havebruget paa Haave Gaard paa Tromøen m.v. 1757-1775
Tommerup sogns befolkning 1.7.1787 – 1.2.1845
Tommerup sogns befolkning frem til 1787
Topografie over Wordingborg Amt i Sjælland : første Hefte : Topografphie over Ewerdrup Sogn i Sjælland.
Topographie af Gjelsted og Rørup Sogne
Topographie over Drejøe Sogn.
Topographie over Vium præstekald
Topographie over Vium Præstekald.
Tønder 1243-1943: udgivet i Anledning af Tønder Bys 700 Aars Jubilæum.
Tønder seminarie-stat : fortegnelse over lærere og dimittender fra Tønder Seminarium 1788-1963
Tønder Statsseminariums Historie 1788-1938.
Tradition og kritik : festskrift til Svend Ellehøj den 8. september 1984
Træk af Carl Brosbølls - Carit Etlars - og hans Hustrus Hansine Thorbjørnsens Liv og Hjem.
Træk af Johan Nielsens Liv.
Træk af livet på Fejø i svundne tider
Træk af livet på Fejø i svundne tider
Træk af Lyngbys historie.
Træk af Marstals Historie i Skildringer og Billeder.
Træk af Midtfyns Historie og Topografi.
Træk af slægten Bilfeldts historie
Træk af Thorvaldsens Konstner - og Omgangsliv samlede til Familiel