Online seneste måned


 • - hvert skimlet skrift - : Poul Rasmussens historiske forfatterskab : en bibliografi
 • Aalborgs Navn og Vaaben.
 • Af jydske Herregaardes Archiver.
 • Af Ribe Bys Tingbøger fra den første Halvdel af det 17de Århundrede.
 • Af Ribe Bys Tingbøger fra Slutningen af det 16de Århundrede
 • Ahnetavle for Ellen og Ida Randbøll
 • Anetavle for håndboldtræner og politiker Ulrik Wilbek
 • Anetavle for ingeniør og erhvervsmand Kristian Hindhede (1891-1969)
 • Anetavle for museumsforstander H.P. Hansen (1879-1961)
 • Anetavle for sangeren Jesper Lundgaard
 • Anholt. En topographisk-antiquarisk Skizze.
 • Anthon Frederik Tscherning
 • Anthon Frederik Tscherning : Et lille mindeskrift. I Anledning af Hundredaarsdagen for Tschernings Fødsel.
 • Antiqvariske Oplysninger om Elling og Tolne Sogne, Horns Herred, Hjørring Amt.
 • Beskrivelse af Føvling og Holsted Sogne.
 • Beskrivelse over Øen Fuur.
 • Beskrivelse over Salling med Hensyn til Fortiden og Fortidsminderne.
 • Bibliografi over sønderjysk slægtstavlelitteratur.
 • Bidrag til Aalborgs Handels Historie.
 • Bidrag til en Beskrivelse over Fårup Sogn.
 • Bidrag til Hovedgaarden Mølgaards Historie,
 • Bidrag til Oplysning om den jydske Bondestands Vilkaar i Frederik II's Tid.
 • Bidrag til Ulvenes Historie i Vensyssel.
 • Biskop Bast og de fattiges Penge : en Redegørelse for Justitsmordet på John Wesleys Discipel i Året 1926 i Hovedstaden København i Danmark
 • Biskop Hans Poulsen Resen :Bind I. Studier over Kirke- og Skolehistorie i det 16. og 17. Aarhundrede
 • Bogen om Frederiksborg amt
 • Bogen om Stauning : skrevet af hans venner
 • Brev till Carl Sparre från A. v. Axelson, R. F. Hochschild, E. Palmstedt och H. v. Sivers-Liljensparre 1773-1790
 • Breve fra Hans Gram 1685-1748 /
 • Breve mellem Otto Møller og Thomas Skat Rørdam 1854-1909 - Den jyske og den sjællandske sognepræst
 • Breve mellem Otto Møller og Thomas Skat Rørdam 1854-1909 - Genløsningsteologen og bibeloversætteren
 • Breve mellem Otto Møller og Thomas Skat Rørdam 1854-1909 - Kapellanen og professorspiren
 • Breve mellem Otto Møller og Thomas Skat Rørdam 1854-1909 - Kulturpersonligheden og biskoppen
 • Byens mand : Albert Thomsen : skolelærer, museumsmand, lokalhistoriker
 • Byfoged David Vogt og hustru Marie Magdalene [Lene] Vogt, født Juhl : 19. september 1819 - 19. september 1919.
 • Carl Bagger
 • Carl Markman : en biografisk Pennetegning
 • Carl Ploug : hans Liv og Gerning
 • Carl Tolstrup : Livsvalget : et Mindeblad.
 • Christian Ulrik Hansen. En ung dansk Frihedskæmpers sidste Breve fra Fængslet før Henrettelsen den 23. Juni 1944.
 • Christian Wernicke.
 • Danmarks Byer og deres Mænd. Bind 1. Fredericia og omegn.
 • Danmarks Byer og deres Mænd. Bind 2. Aarhus og omegn.
 • Danmarks Byer og deres Mænd. Bind 2. Hobro, Mariager, Hadsund
 • Danmarks Byer og deres Mænd. Bind 4. Middelfart omegn.
 • Danmarks Byer og deres Mænd. Bind 5. Hjørring og omegn.
 • Danmarks Byer og deres Mænd. Bind 6. Odense og omegn.
 • Danmarks Byer og deres Mænd. Bind 7. Ringkøbing og omegn.
 • Danske Gravstene fra Middelalderen = Pierres tumulaires danoises du moyen age /
 • De borgerlige Korps i Odense i det nittende Aarhundrede.
 • Den berygtede i Kongelig Svensk Tieneste staaende Engelske Kaper-Kapitains og Fribytters John Norcross's Liv og Levnet, Rænker og Trækker samt Efterretning om hans her i Citadellet Friderichshavn paafulgte forunderlige Fængsels-Straf i det til ham opbygte Fuglebuur
 • Der Däne Niels Stensen : ein Lebensbild nach den Zeugnissen der Mit- und Nachwelt
 • Der Gerechten und Frommen glückseligste Fahrt im Tode bey ... Leichbegängniss der ... Frawen Metta Kielmannin von Kielmans Eck, gebohrnen von der Wischen, des ... Herrn Hans Heinrich Kielman von Kielmans Eck auff Quarrenbeke ... Ehegemahlinnen, als deren entseelte Leiche Anno 1674, dern 11. Augusti in der Thum-Kirchen zu Schlesswig ... begleitet worden ...
 • Det gamle Hillerød
 • Det Mosaiske Troessamfund i København med nedlagte troessamfund i provinsen / Registratur
 • Dr. med. Otto Sperlings Selvbiografi (1602-1673)
 • Efterretning om Felttoget i Sverrig i 1788
 • Egholm Slot og Teglgaard. Buderupholm.
 • En Bemærkning om Jacob Ziegler
 • En Kriminalhistorie fra Skagen fra Begyndelsen af det 17de Aarhundrede.
 • En nyboderdrengs erindringer
 • Erik Grubbe til Tjele og hans tre Døtre, Anne Marie Grubbe, Marie Grubbe og Anne Grubbe.
 • Et Bondebryllup i Haabjerg Sogn for 30 Aar siden.
 • Et Bondebryllup i Raabjerg Sogn
 • Et Bøndergods's Tilstand for 150 Aar siden. Uddrag af Friisholt Birkethings Protokol.
 • Et Dokument fra Ørregaard.
 • Et paatænkt Fæstnings- og Byanlæg ved Hals.
 • Factum abseiten des Hochfürstl. Braunschweig-Lüneburgischen Geheimen Raths, Herrn Gottfried von Wedderkop ... wieder die Frau Georgine Henriette Dorothee und Fräul. Juliane Philippine Eustachie, Geschwistere, Baronesses von Schlitz, genannt von Goertz, ... in puncto einer, ... in dem Adelichem Guthe Gelting erlangten ... Pfand-Gerechtigkeit ...
 • Fahs / nr. 1 - 1. årgang - december 1987. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 1 - 10. årgang - februar 1996. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 1 - 11. årgang - marts 1997. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 1 - 12. årgang - marts 1998. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 1 - 13. årgang - januar 1999. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 1 - 14. årgang - januar 2000. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 1 - 15. årgang - februar 2001. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 1 - 16. årgang - februar 2002. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 1 - 17. årgang - februar 2003. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 1 - 18. årgang - februar 2004. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 1 - 3. årgang - maj 1989. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 1 - 4. årgang - april 1990. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 1 - 5. årgang - februar 1991. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 1 - 6. årgang - april 1992. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 1 - 7. årgang - april 1993. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 1 - 8. årgang - marts 1994. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 1 - 9. årgang - marts 1995. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 10. årgang - august 1996. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 11. årgang - april 1997. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 12. årgang - maj 1998. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 13. årgang - april 1999. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 14. årgang - april 2000. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 15. årgang - april 2001. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 16. årgang - april 2002. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 2. årgang - maj 1988. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 3. årgang - september 1989. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 4. årgang - september 1990. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 5. årgang - maj 1991. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 6. årgang - august 1992. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 8. årgang - april 1994. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 9. årgang - september 1995. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 3 - 10. årgang - november 1996. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 3 - 11. årgang - september 1997. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 3 - 12. årgang - september 1998. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 3 - 13. årgang - august 1999. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 3 - 14. årgang - august 2000. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 3 - 15. årgang - august 2001. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 3 - 16. årgang - august 2002. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 3 - 2. årgang - september 1988. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 3 - 3. årgang - oktober 1989. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 3 - 4. årgang - oktober 1990. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 3 - 5. årgang - september 1991. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 3 - 7. årgang - september 1993. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 3 - 9. årgang - november 1995. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 3-4 - 6. årgang - november 1992. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 10. årgang - december 1996. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 11. årgang - november 1997. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 12. årgang - december 1998. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 13. årgang - november 1999. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 14. årgang - november 2000. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 15. årgang - november 2001. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 16. årgang - december 2002. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 2. årgang - december 1988. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 5. årgang - december 1991. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 7. årgang - november 1993. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Faldborg Sogn.
 • Familien Nyegård på Frederikskilde : (1811-1862)
 • Familien Tørsleff. Stamtavle over Efterkommere af Hans Vincentsen Tørsleff til Estruplund - død 1765.
 • Familierne „Trellund“ og „Baggesen“.
 • Folkekirurgi i Thy.
 • Forhandlingsprotokol for Dronninglund Sogneforstanderskab. 1842 – 1858.
 • Forslag til Odense Skolevæsens Omordning
 • Fortællinger og Sagn om Søndernissum Sogn.
 • Fra Frederiksborg amt, årbog 1990.
 • Fra Frederiksborg amt, årbog 1991.
 • Fra Frederiksborg amt, årbog 1994.
 • Fra Frederiksborg amt, årbog 1995.
 • Fra Frederiksborg amt, årbog 1998.
 • Fra Frederiksborg amt, årbog 1999.
 • Fra Frederiksborg amt, årbog 2000.
 • Fra Frederiksborg amt, årbog 2001.
 • Fra Frederiksborg amt, årbog 2003.
 • Fra Ribe Amt 1952-1955
 • Fra Ribe Amt 1956-1959
 • Fra viborgske Arkiver.
 • Frederik Rostgaard og hans Samtid
 • Frederik Stang og Georg Sibbern : V. Den politiske korrespondanse mellom Frederik Stang og Georg Sibbern 1862-1871. Juni 1867 - juli 1869
 • Frederik Stang og Georg Sibbern : VI. Den politiske korrespondanse mellom Frederik Stang og Georg Sibbern 1862-1871. August 1869 - oktober 1871.
 • Frøken Zahle som ung Lærerinde.
 • Fru Eline Gøyes Jordebog med tilhørende Brevuddrag
 • Fru Gytha Thorlacius' Erindringer fra Island i Årene 1801-1815
 • Gamle Gaarde i Randers.
 • Gjellerup Sogns Degnehistorie : samt en lille Fremstilling af Skolevæsenets Udvikling der
 • Guds Børns Lengsel effter de Evige Boliger udi Himmelen, andragen aff den 84. Psalme, der ... Fru Birgitte Rud, Christen Skiels til Wallø, hendis ... Lijgs Begengelse, ... bleff huldet udi Helliggiestes Kircke i Kiøbenhaffn ...
 • Gustav Stemann
 • H.O. Lange : en mindebog
 • Hartvig Philip Rée og hans Slægt. Udg. på Foranledning af Eduard Rée
 • Hemmestrup Gaard og Gods i det 16de og 17de Aarhundrede.
 • Herluf Trolle og Birgitte Göie : en Biographie; ved 300 Aarsfesten paa Herlufsholm den 23de Maj 1865 udgivet af Herlovianersamfundet
 • Herman Trier. En Levnedsskildring. Fuldendt og udg. af Even Marstrand.
 • Historisk topografisk Beskrivelse af Skagens Landsogn.
 • Historisk-topografisk Beskrivelse af Elling Sogn i Horns Herred, Hjørring Amt
 • Historisk-topografisk Beskrivelse af Raabjerg Sogn,
 • Historisk-topografisk Beskrivelse af Tversted Sogn i Horns Herred, Hjørring Amt
 • Historiske Efterretninger om Hemmet, Nørre- Bork, Sønder-Bork og Sønder-Vium Sogne.
 • Historiske Efterretninger om Strellev og Lyne Sogne.
 • Holbergs egenhændige Vota som Universitetsprofessor
 • Holckske Slægter - og Problemer
 • Holger Jacobæus Rejsebog : 1671-1692
 • Hollandske spor i nutidens Helsingør [FAHS 1994 nr. 3 og 4]
 • Indholdsfortegnelse over artikler i FAHS’ medlemsblade 1987 til nr. 1 i 2021.
 • Indholdsfortegnelse til Frederiksborg Amts Historiske Samfunds årbøger fra 1906 til 2020.
 • Indskrifter paa gamle Huse i Aalborg.
 • Jeg arbejder med - JAM : dansk slægtsforskerfortegnelse, hæfte 1 - 1978.
 • Jeg arbejder med - JAM : dansk slægtsforskerfortegnelse, hæfte 11 - 1990.
 • Jeg arbejder med - JAM : dansk slægtsforskerfortegnelse, hæfte 14 - 1993.
 • Jeg arbejder med - JAM : dansk slægtsforskerfortegnelse, hæfte 16 - 1995.
 • Jeg arbejder med - JAM : dansk slægtsforskerfortegnelse, hæfte 2 - 1980.
 • Jeg arbejder med - JAM : dansk slægtsforskerfortegnelse, hæfte 3 - 1981.
 • Jeg arbejder med - JAM : dansk slægtsforskerfortegnelse, hæfte 4 - 1982.
 • Jeg arbejder med - JAM : dansk slægtsforskerfortegnelse, hæfte 5 - 1983.
 • Jens Christensen i Voldum.
 • Jens Poulsen Winding : En lærd i Odense i 1600-tallet
 • Johan Ludvig Heiberg / Bind 1
 • Johan Ludvig Heiberg / Bind 2
 • Johan Ludvig Heiberg / Bind 3
 • Johann Wulff, Dompropst in Hadersleben
 • Johannes Ewald : en historisk Digtning
 • Johannes Hage, hans Liv og Karakter og enkelte af hans efterladte Skrifter
 • Jørgen Marsvin, en herremand midt i det syttende århundrede.
 • Jørgen Teilmann og Hjemmet i Bering Præstegård. Mindeblade. Trykt som Manuskript.
 • Just & Karberg : i medgang og modgang : en familiekrønike
 • Klausholms Bønder ved Midten af 1700rne
 • Kongelig dansk hof- og stats-calender, Aaret 1846.
 • Kongelig Dansk Hof-og Stats-Calender for Aaret 1845.
 • Kongelig Dansk Hof-og Stats-Calender for Aaret 1850.
 • Kongelig Dansk Hof-og Stats-Calender for Aaret 1851.
 • Kongelig Dansk Hof-og Stats-Calender for Aaret 1852.
 • Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1843 :
 • Ludvig Holberg : undersøgelser og kroniker
 • Marcus Gerhard Greve af Rosencrones Minde
 • Meddelelser om Skuespil og Theaterforhold i Odense : i Anledning af Hundredeaarsdagen for den første danske Komedies Opførelse paa Odense Theater den 18. November 1896.
 • Memoirer og Breve. En kjøbenhavnsk Embedsmand Jacob Gudes optegnelser 1754-1810
 • Michael Rosing : en dansk Digters Livsførelse
 • Militærhistorie
 • Min familie fra Falster (II) og Sydsjælland.
 • Min familie fra Falster.
 • Min familie fra Nordvestsjælland.
 • Min familie fra Thy.
 • Mindeblade om Pastor Vilh. Sørensen
 • Mine forfædre : bidrag til en slægts historie.
 • Møgelthorum Ejerlavs historie
 • Niels Kalf og Kalf-slægtstavlen
 • Niels Lunde Reiersen : et Mindeskrift
 • Niels Sörensen i Vamlingbo. Ett Stycke Gotländsk litteraturhistoria frän 1600 talet
 • Noget om Sønder-Omme Sogn.
 • Nogle Dokumenter vedkommende Herregården Mejlgård.
 • Nogle erindringer om min slægt. Samlede af Jens Peter Christian Hansen.
 • Nogle historiske Beretninger om Hans Hansen Rosborg til Friisholt.
 • Nogle Sagn fra Nibe og Løgstør Egnen.
 • Nogle Sagn fra Salling.
 • Nord for Limfjorden. Skitser.
 • Nørretranders Sogn.
 • O. J. og P. J. Winstrup : et Stykke Industrihistorie
 • Oberst Otto Vaupell som Krigshistorieskriver.
 • Odense Katedralskole 1931 - Indbydelsesskrift til de offentlige eksaminer i maj og juni. Rasmus Rasks universitetstale 1832.
 • Odense Theater 1896-1914 : en Række Meddelelser
 • Om Allingkloster, Grønbæk Kirke og Kong Erik Glippings Jagthuus.
 • Om Gammel Trudsholm.
 • Om Manø for 150 Aar siden
 • Om min grønlandske familie.
 • Om Sildefiskeriet ved Sallingsund,
 • Omkring Haabløse Slægter
 • Orla Lehmanns efterladte Skrifter. 3. del
 • Orla Lehmanns efterladte Skrifter. 4. del
 • Pastor Johan Eichel Skovgaards Ahne- og Efterkommer-Tavler. Udgivet af Familien 1943.
 • Pauline Worm : en dansk Forfatterindes Livsførelse
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1907, 5. rk., 4. bd., 1. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1910, 6. rk., 1. bd., 1. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1910, 6. rk., 1. bd., 2. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1910, 6. rk., 1. bd., 3. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1911, 6. rk., 2. bd., 1. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1911, 6. rk., 2. bd., 3. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1912, 6. rk., 3. bd., 1. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1912, 6. rk., 3. bd., 2. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1912, 6. rk., 3. bd., 3. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1913, 6. rk., 4. bd., 1. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1913, 6. rk., 4. bd., 2. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1913, 6. rk., 4. bd., 3. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1914, 6. rk., 5. bd., 1. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1914, 6. rk., 5. bd., 2. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1914, 6. rk., 5. bd., 3. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1915, 6. rk., 6. bd., 1. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1915, 6. rk., 6. bd., 2. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1915, 6. rk., 6. bd., 3. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1916, 7. rk., 1. bd., 1. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1916, 7. rk., 1. bd., 2. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1916, 7. rk., 1. bd., 3. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1916, 7. rk., 1. bd., 4. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1917, 7. rk., 2. bd., 1. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1918, 7. rk., 3. bd., 1. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1918, 7. rk., 3. bd., 2. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1918, 7. rk., 3. bd., 3. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1918, 7. rk., 3. bd., 4. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1921, 7. rk., 6. bd., 3.-4. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1922, 8. rk., 1. bd., 1.-2. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1922, 8. rk., 1. bd., 3.-4. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1923, 8. rk., 2. bd., 1.-2. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1924, 8. rk., 3. bd., 3.-4. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1925, 8. rk., 4. bd., 1. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1925, 8. rk., 4. bd., 2. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1925, 8. rk., 4. bd., 3. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1927, 8. rk., 6. bd., 1. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1927, 8. rk., 6. bd., 2. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1927, 8. rk., 6. bd., 3.-4. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1928, 9. rk., 1. bd., 1. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1929, 9. rk., 2. bd., 2.-3. hf.
 • Petersen Pran slekten
 • Præsten Anders Lavritsen Vejles Optegnelser.
 • Presten Søfren Søfrenssøns Memorialbog 1564-1599.
 • Rådmand Anders Sørensen Klyn i Ribe og hans Slægt.
 • Rasmus Andersøn paa Een-øe eller Ludvig Holberg - Særtryk af ACTA PHILOLOGICA SCANDINAVICA 26. Aargang, 3. Hefte.
 • Rasmus Hansen i Ørslev og hans Efterkommere.
 • Ribe Bys Kirkebøger i det 17de Århundrede.
 • Ritzau privat : liv og død i efterladte papirer
 • Sande Guds Børns Fortroelighed til Gud ... da ... Frue Birgitte Scheel til Egholm, Holmegaard og Gaunøe, ... Hr. Otto Krabbe til Holmegaard og Egholm ... hands ... Enke-Frue, blev den 15. Martij 1737 nedsat ... udi Roeskilde Dom-Kirke
 • Sjællandske Bønder. Personskildringer fra den sjællandske Bondebevægelse
 • Skikke og Levevis i den sydlige Del af Ringkjøbing Amt.
 • Skitse til kommunesammenlægninger i Odense Amtsrådskreds i Odense Amt
 • Skitse til kommunesammenlægninger i Svendborg Amt
 • Skizzer : ny Samling
 • Skoler og Degne i det gamle Fjends Herred.
 • Skoler, degne og skoleholdere i Vendsyssel - Bind 1 - Skoler og degne i Vendsyssel indtil 1814. Bidrag til skolens udviklings- og personalhistorie indtil 1814.
 • Släkten Gülich - von Gülich under 400 år
 • Slægten Toft fra Klim.
 • Slægten Valeur : Stamtavle 1949 : Med biografiske Oplysninger, Portrætter, Autografer, Familiedokumenter og orienterende Slægtsskema
 • Slægtsbog over nogle af efterkommerne i mands- og kvindelinie efter skræddermester Johann Christoffer Stallknecht : Manuskrift
 • Slægtsforskeren 2020 nr. 1 : Medlemsblad for Danske Slægtsforskere
 • Slægtsforskeren 2021 nr. 1 : Medlemsblad for Danske Slægtsforskere
 • Slekten Prydz : genealogiske oplysninger
 • Slekten Sommerfeldt-Sommerfelt
 • Smed Jens. En genial Bondemand i det nordlige Vendsyssel.
 • Sognepræst Kristian Johan Frederik Friis og Juliane Marie Friis, født Landkilde 1832-1911
 • Sonneslægten fra Hoglebjerggård.
 • Sømand Niels Arthur Camillo Maximillian Olsen.
 • Sønder-Bork Sogns Videbrev.
 • St. Mortens Kirke i Randers.
 • Stamtavle for Asger West "Bøgeskovsholm"..
 • Stamtavle over Familien Bassøe samt nogle Oplysninger om Familierne Aalborg, Haslund, Hiort, Holst, Nørbech, Oftedahl og Smith. Utg. av Hans Bassøe.
 • Stamtavle over Familien Wagner indvandret i Danmark 1783
 • Stamtavle over Slægten efter Frederikke Juliane Sass, Datter af Forpagter Sass, Klausholm Mølle
 • Stamtavler over Slægten efter Niels Benzon Sognepræst ved Domkirken i Lund, Provst i Thorne Herred, død 1649
 • T.M. Werner og hans Slægt
 • Thise sogn 1610-2000
 • Til Magnus Bergs Historie. Særtryk av Kunst og Kultur, Festskrift til prof. Dietrichson.
 • Til Viborg Katedralskoles Bygningshistorie
 • Tilbageblik i Anledning af Halvhundredaars-Jubilæet i Foreningen Fruens Bøge. Udg. af Foreningen
 • To Breve fra S. S, Blicher med tre dertil hørende Digte.
 • Tommerup sogns befolkning 1.7.1787 – 1.2.1845
 • Tommerup sogns befolkning frem til 1787
 • Tre Almuelærere i forrige Aarhundrede.
 • Tyrrestrup efter Hjemmel og Sagn.
 • Uddrag af J. P. Thjørrings Skildring af viborgske Personligheder i forrige Aarhundrede.
 • Ulrik Frederik Gyldenløve og hans descendenter.
 • Ved Anders Sandøe Ørsteds Jordefærd i Frue Kirke den 9de Mai 1860
 • Veierslev og Aigt Sogne.
 • Virkelighedsbilleder fra 80erne og 90erne.