Online seneste måned


 • ... og Hammerfyret svandt i natten : af en bornholmsk embedsmands breve omkring århundredskiftet.
 • "Vejen gaar min tro over Vesterbro"
 • 2 Breve fra Rektor Bhie i Ribe.
 • A.D. Jørgensen og V.A. Secher : besættelsen af rigsarkivarembedet i 1903
 • Adam Oehlenschläger og den romantiske skole
 • Admiralen : Andreas de Richelieu : forretningsmand og politiker i Siam og Danmark
 • Af Anthon Frederik Tschernings efterladte Papirer : Første bind.
 • Af Hr. David Grönlunds Kopibog.
 • Af mit Livs og min Tids Historie. Andet Bind.
 • Af mit Livs og min Tids Historie. Første Bind.
 • Af mit Livs og min Tids Historie. Tredje Bind.
 • Ahnetavle for Ellen og Ida Randbøll. Trykt som manuskript.
 • Almanak-Optegnelser
 • Altid på vej
 • Andre Bisserup-slægter
 • Ane- og efterslægtstavle for gaardejer [af] Lundsgaard i Aal sogn Magnus Sloth Hansen, født Gedbjerg Gaarde 1912 : med slægter fra Gørding, Skads og Tørrild Herreder
 • Ane- og efterslægtstavle for gårdejer & toldopsynsmand i Vejers Jeppe Bloch Jørgensen, født 1882, og hustru Nielsine Petrea Jensen, født 1887
 • Ane- og efterslægtstavle for Gårdejer i "Vigtoft" i Aal sogn Anders Christian Pedersen Simonsen, død Øster Vrøgum 1918 og hustru
 • Ane- og efterslægtstavle for gårdejer John Hansen Pedersen og hustru Kirstine Nielsine Jessen i "Hedebogaard" i Oxby sogn
 • Ane- og efterslægtstavle for grosserer i Haderslev Jens Michelsen Thomsen, født 1895 og hustru Hedevig Maria Jensen, født 1900 - samt dele af de sønderjyske slægter Beier, Dons, Hörlyck, Knagh, Rossen, Schack : med person- og stedregister
 • Ane- og efterslægtstavle for husmand i Solbjerg på Mors Peder Sandal Christensen død Storup 1907 og hustruer. Bind 1 Anetavle.
 • Ane- og efterslægtstavle for husmand i Solbjerg på Mors Peder Sandal Christensen død Storup 1907 og hustruer. Bind 2 Efterslægtstavle.
 • Ane- og efterslægtstavle for landmand i Klelund, Lindknud sogn Christian Jørgen Pedersen *1861 og hustru Maren Mortensen *1864
 • Ane- og efterslægtstavle for skolelærer og kirkesanger Jürgen Nielsen Kjærbølling * 1776 og hustru Cathrine Marie Lorentzen *1783 boende i Dynnedvad på Als
 • Ane- og efterslægtstavle for søskendeparrene Niels Jensen Simonsen [født] 1851, [gift med] Maren Madsen [født] 1851, og Simon Nielsen Simonsen [født] 1854, [gift med] Pethrine Madsen [født] 1857, boende i Børsmose i Aal sogn
 • Anetavle for dr.phil. Børge Kristiansen
 • Anetavle for fire Brødre Wagner
 • Anetavle for stifteren af Vestas Peder Hansen (1906-1992)
 • Anetavle for tegneren Siegfried Peter Cornelius ”Cosper” (1911-2003)
 • Anna Wulff : Børnehavesagens Forkæmper : et Eftermæle.
 • ATP's historie 1964-83 i hovedtræk
 • Axel Reuterholms dagboksanteckningar under riksdagen i Stockholm 1738-39.
 • Baggårdsbarn i tyvernes København
 • Beretning om Dommerfuldmægtig af Aabenraa Erik Bondo Svane's illegale Arbejde, Fangenskab og Død under tysk Tvangsarbejde.
 • Bidrag til Kolding kommunale Skolers Historie.
 • Bidrag til Norges karthistorie, 3. Melchior Ramus.
 • Bidrag til Søartilleriets Historie
 • Billedhuggeren H. W. Bissen 1798-1868 : 1. bind.
 • Billedhuggeren H. W. Bissen 1798-1868 : 2. bind.
 • Bjørn Kornerup 8. maj 1896-5. november 1957. Tale i Videnskabernes Selskabs møde den 25. april 1958.
 • Blaavand & Børsmose familier i 400 år
 • Brave danske Mænds og Qvinders berømmelige Eftermæle / Bind 1
 • Brave danske Mænds og Qvinders berømmelige Eftermæle / Bind 2
 • Breve fra og til Adam Oehlenschläger : Bind I. November 1809-1829
 • Breve fra og til Adam Oehlenschläger : Bind II. November 1809-1829
 • Breve fra og til Adam Oehlenschläger : Bind III. November 1809-1829.
 • Breve fra og til Adam Oehlenschläger : Bind IV 1809-1829
 • Breve fra og til Adam Oehlenschläger : Bind V 1809-1829
 • Breve fra og til Adam Oehlenschläger oktober 1829-januar 1850. Bind 1. 1829-1835.
 • Breve fra og til Adam Oehlenschläger oktober 1829-januar 1850. Bind 2. 1836-1843.
 • Breve fra og til Adam Oehlenschläger oktober 1829-januar 1850. Bind 3. 1844-1850.
 • Breve mellem front og hjem 1864 : breve til og fra Waldemar Weitemeyer under felttoget 1864
 • Brødrene Støttrup : en forfølgelseshistorie fra pietismens tid.
 • C. F. Tietgen og hans Samtid - Den unge Tietgen.
 • C. F. Tietgen og hans Samtid - Krisen i 1857.
 • C. F. Wegeners dagbøger 1851-1864 bind 1 1851-1857
 • C. F. Wegeners dagbøger 1851-1864 bind 2 1858-1864
 • Chr. D. Reventlows Liv og Gerninger
 • Christelig Biographie : første Bind
 • Corfitz Ulfeldt og hans børn i Basel
 • Corpus diplomatum regni Danici. Vol. 2.
 • Corpus diplomatum regni Danici. Vol. 3.
 • Dagbog 1819-32 vedr. skolevæsenet og arbejdet med skolereformens gennemførelse i Helsingør.
 • Danske præstehustruer : tillæg til S.V. Wibergs danske præstehistorie på grundlag af Erh. Qvistgaards Præstehustruer (1934, 1936, 1992) (2021 udgave).
 • Danske Prokuratorer med kongelig Bevilling 1660-1869 / samt et Tillæg indeholdende Oplysninger om en del Prokuratorer uden kongelig Bevilling.
 • Danske Samlinger for Historie, Topographi, Personal- og Literaturhistorie. 1. bind.
 • Danske Samlinger for Historie, Topographi, Personal- og Literaturhistorie. 2. bind.
 • Danske Samlinger for Historie, Topographi, Personal- og Literaturhistorie. 3. bind.
 • Danske Samlinger for Historie, Topographi, Personal- og Literaturhistorie. 4. bind.
 • Danske Vider og Vedtægter eller gamle Landsbylove og Byskråer : Del 1. Øerne.
 • Danske Vider og Vedtægter eller gamle Landsbylove og Byskråer : Del 2. Jylland.
 • Danske Vider og Vedtægter eller gamle Landsbylove og Byskråer : Del 3. Sønderjylland.
 • Das Geschlecht Sveistrup (Sveistrup, Dover Sogn).
 • De paa Jægerspriis ved Mindesteene hædrede fortiente Mænds Levnets-Beskrivelser
 • De sidste augustdage 1943
 • De store Ildebrande i Viborg : Fra Middelalder til Nutid : I Anledning af Tohundredaaret for Kæmpebranden 1726.
 • Degnen i Hundslund - Jens Steensen 1745-1813
 • Den jydske bonde Niels Jokum Termansen : et Mindeskrift.
 • Den lærde Amager-Sognedegn lochurn Hallings Levnet.
 • Det russiske Fyrstehof i Horsens fra 1780 til 1807 samt dets Medlemmers og nærmeste Families tidligere Liv og Fangenskab i Rusland
 • Efterretning om den for Skolens gamle Rector Oluf Worm paa hans Grav opreiste Minde-Støtte.
 • En dansk papirfabrikant 1834-1848
 • En Livsskildring : fortalt af ham selv
 • En Marinelæges Dagbog i Vestindien og ved Østersøescadren
 • En nordisk lensmands liv i det 15de århundrede.
 • En tids- og familie-skildring fra Vester-Jylland : Maren Hungebjerg Hansdatter. Et historisk forsøg.
 • En Trolddomssag 1686.
 • En ung piges historie og andre fortællinger : en grundtvigiansk friskolelærer fortæller
 • Endelig - 29. august 1943 : som vi oplevede den
 • Erindringer fra et langt liv i den danske Marine.
 • Erindringer I. Del
 • Estvadgård og dets Gods i det 18de Århundrede.
 • Et Bidrag til Kjøbenhavns Universitets Historie fra 1725.
 • Et Levnedsløb i Alvor og Gammen
 • Et Liv i Politik.
 • Et Øienvidnes Beretning om Kjøbenhavns ildebrand, October 1728.
 • Evald og Baggesen, deres Læremestre og deres Velyndere.
 • Familie-Efterretninger om de danske Ruders for 200 Aar siden uddøde Adelsslægt : 1. og 2. hefte
 • Familien Hegelund i Viborg.
 • Familien Magius's Stamtavle - udarbeidet efter Familie-Dokumenter, der bero i det Keiserlige Stats-Arkiv i Wien, extraheret heraf 1803. Senere Detailler udarbeidet af min Onkel Ernst August's Optegnelser til 1828. Stamtavlen udarbeidet herefter og fuldført til 1882.
 • Familien Olriks Stamtavle med oplysende Anmærkninger.
 • Familien Wellmanns Stamtavle og tre Sødskende Wellmanns Ahnetavle.
 • Familieoptegnelser af Iver Juel til Stubbergård og hans Søn Kjeld Juel.
 • Flåden den 29. august 1943
 • Fra borgerskabets gennembrud : konsul i Hjørring Chr. H. Nielsen
 • Fra nul til tres : erindringer
 • Friherren paa Herningholm.
 • Fru Anna Borgen Müller. Mindeskrift saml. af Poul Bjerge. Manuskript
 • Grundtvig paa Langeland (1805-1808).
 • Gustav Wied-Puslerier
 • Hans Hansen i Skjærup.
 • Historiske Efterretninger om Havnø og dens Ejere (sluttet)
 • Historiske Efterretninger om Havnø og dens Ejere.
 • Historiske Efterretninger om Udtørringen af Gaardbo Sø i Raabjerg Sogn, Hjørring Amt.
 • Historiske Oversigter til Danmarks Riges Breve - 1. Hæfte 1250-1305.
 • Holger Jacobæus’s Optegnelser til sit Livs Historie.
 • I dansk tjeneste.
 • I.P. mindebogen
 • Indholdsfortegnelse til Personalhistorisk Tidsskrift 1930-1945
 • Indholdsfortegnelse til Personalhistorisk Tidsskrift 1973-1978
 • Initiativets pris : en bog om forskeren, ingeniøren og opfinderen Johan Ernst Nyrop
 • Jacob Kjellerup, Justitsraad, Overkøbmand : 1760-1831. Hans Virksomhed som Købmand i Aalborg fra 1785-1831, ifølge hans efterladte Papirer
 • Jakob Frederik Kinch.
 • Jepsen-slægten på Vardeegnen i 500 år
 • Joachim Weller / Guldsmed i Holstebro 1754-92.
 • Joh. Ad. Løvenstierne.
 • Johan Sverdrup. Bind 1: 1816-1869
 • Johannes Ewalds Tipoldefader.
 • Johannes Frederik Johnstrup : Hans Liv og Virksomhed : Et Blad af Geologiens Historie i Danmark i Anledning af Hundreårsdagen for hans Fødsel 12/3 1918.
 • Johannes Oldendorphs selvbiografi : En præsteskæbne fra Haderslev i hertug Hans den Ældres tid
 • Jydske Bønder.
 • Kampen om Kertemindebanen : en undersøgelse af anlæggelsen af en privatbane i 1890'erne
 • Karakteristik af Kong Christian den Fjerde. Grundet især paa et Udvalg af hans egenhændige Breve hvortil er føjet nogle Efterretninger om Børsen, en af denne Konges mærkværdigste Bygninger.
 • Kollerup og Skræm sognes tilstand og beskaffenhed for 200 år siden.
 • Kongelig Dansk Hof- og Stats-Calender for Aar 1810.
 • Kongelig Dansk Hof- og Stats-Calender for Aar 1817.
 • Kongelig Dansk Hof-og Stats-Calender for Aar 1831.
 • Kongelig Dansk Hof-og Statscalender Statshaandbog for det danske Monarchie for Aaret 1855.
 • Kongelige Kammerregnskaber fra Frederik IIIs og Chistian Vs Tid
 • Korte Efterretninger om Laurids Sørensen og hans Descendenter - med en Stamtavle.
 • Københavns Vandforsyning 1909 - 1934 : historisk Beretning om Stadens Vandforsyning
 • Kriminalitet og social forsorg i Odense 1920-39
 • Krise eller blomstring? : Lokalhistorie i 90'erne
 • Kristen Madsen af Gammelby.
 • Krönika om dramatiska händelser i danska Skåneland
 • L.C. Glad & Co., 1880 - 30. december - 1930 : et Mindeskrift
 • Laurentius Nicolai Norvegus S. J. : En biografi med bidrag til belysning af romerkirkens forsøg på at genvinde Danmark-Norge i tiden fra reformationen til 1622.
 • Laurids Engelstofts Dagbogsoptegnelser fra 1807 og 1808.
 • Laust Glavind - Vestjyllands sidste Troldmand.
 • Lærdom og kunst : tre Århus-karakteristikker : J.K. Larsen, Jens Ølsgaard, Elias Ølsgaard
 • Leben einiger wohlverdienten Dänen : in einem Versuche dargestellet
 • Lehnsbaron Hans Berner Schilden Holsten's Slægtebog / Første del, Bind 1, 1. hefte
 • Lehnsbaron Hans Berner Schilden Holsten's Slægtebog / Første del, Bind 1, 2. hefte
 • Lehnsbaron Hans Berner Schilden Holsten's Slægtebog / Tavle- og registerbind
 • Leonora Christina (Ulfeldt) på Maribo Kloster : et bidrag til oplysning om hendes sidste leveår
 • Leonora Christina Grevinde Ulfeldts Historie : Anden del : Med Bidrag til hendes Ægtefælles og hendes nærmeste Slægts Historie.
 • Leonora Christina Grevinde Ulfeldts Historie : Første Del : Med Bidrag til hendes Ægtefælles og hendes nærmeste Slægts Historie.
 • Lundabiskopen Peder Winstrup före 1658
 • Major genealogical record sources in Denmark
 • Mark og montre : 1984 årbog for Ribe Amts museer.
 • Meddelelser fra Aalborg Bispearkiv.
 • Meddelelser fra Personalhistorisk Institut. November 1928 - September 1929.
 • Min Afsked som Valgmenighedspræst paa Mors, belyst navnlig ved tjenstlige Breve
 • Mindeblad for de under Danmarks Frihedskamp faldne danske Politimænd.
 • Minder fra min Skoletid.
 • Minder fra Sevel Sogn.
 • Minnen från ministertiden i Kristiania åren 1905-1908
 • N. F. S. Grundtvigs Liv og Gerning
 • N.F.S. Grundtvigs Barndom og første Ungdom : 1783-1806
 • Navneregister til H.P. Hanssens Værker
 • Nederlands archievenblad - Nr. 3 - In Memoriam Jhr. Dr. D.P.M. Graswinckel.
 • Nicolaj Frederik Severin Grundtvig : Et Livsbillede
 • Niels Juel : liv og gerning i den danske søetat
 • Nils Stensen : et mindeskrift.
 • Nogle Bidrag til Rødding Højskoles Historie : efter trykte og utrykte Kilder
 • Nogle Breve til Suhm.
 • Nogle historiske Efterretninger om Hovedgaarden Kongstedlund i Sønder-Kongerslev Sogn.
 • Nogle Oplysninger om Tordenskiolds første Langfart.
 • Olof Wallquists själfbiografiska anteckningar
 • Om Brødremenighedens Betydning for Folkelivet i Danmark.
 • Om Brødremenighedens Mission blandt den farvede Befolkning paa de dansk-vestindiske Øer og om den Opgave, som nu foreligger
 • Om den gamle Ridderborg Starkjær samt lidt om Gaarden Hesselbjerg i Gjerning Sogn.
 • Om Overtro før og nu i det nordlige Vendsyssel.
 • Om Udvandringen fra Agger og Harboøre.
 • Optegnelser om slægten Nordentoft
 • Orla Lehmanns efterladte Skrifter. 2. del
 • Orlogsflåden på Niels Juels tid 1648-1699 /
 • Papirfabrikkerne i Vejledalen
 • Patriciske Slægter. Femte samling.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1898, 4. rk., 1. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1900, 4. rk., 3. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1901, 4. rk., 4. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1902, 4. rk., 5. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1903, 4. rk., 6. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1904, 5. rk., 1. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1905, 5. rk., 2. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1909, 5. rk., 6. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1911, 6. rk., 2. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1917, 7. rk., 2. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1919, 7. rk., 4. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1920, 7.rk, 5.bd, 3.hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1920, 7.rk, 5.bd, 4.hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1923, 8. rk., 2. bd., 3. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1923, 8. rk., 2. bd., 4. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1924, 8. rk., 3. bd., 1.-2. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1925, 8. rk., 4. bd., 4. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1935, 10. rk., 2. bd. 2. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1943, 11. rk., 4. bd.
 • Poul Møller og hans familie i breve, Bind II, 1830-1838 samt Tillæg
 • Præsten i Ørbæk Rasmus Pedersen Winthers Beretning om sin Slægt og sit Liv
 • Præstens Indtægter paa Hirtsholmen 1656.
 • Præsternes Indtægter i Andst Herred 1690.
 • Register til Fynske Årbøger 1939-2012
 • Registre til Jyske samlinger/Historie : Ny række, I-X bind, 1950-74
 • Reinholdt W. Jorck : en københavnsk bygherre og hans huse
 • Rektor Johan Schmidt i Grenaa.
 • Ribe Bys Historie 1660-1730; bygget hovedsagelig på Samlinger af J. Kinch, V. Bloch og C.N. Termansen
 • Ribe Bys Historie 1730-1820 1. halvbind
 • Ribe Stifts Gejstliges Edsbog 1643—1682.
 • Rigshofmester Kristoffer Valkendorf til Glorup : 1525-1601.
 • Rødderne : Årsskrift 1992
 • Sabroe slægter
 • Sagregistre til Herlufsholm Birks Tingbog 1616-19 og 1630-33
 • Skitse over fortiden - Til mine efterkommere.
 • Skjoldenæsholm Birk - Tingbog 19/3/1695 - 12/3/1709.
 • Skjoldenæsholm Birketings justitsprotokol - 2. december 1673 til 3. december 1678
 • Skjoldenæsholm Birks justitsprotokol 1709-1726
 • Skjoldenæsholm og Svenstrup birketing 1678-1695
 • Slægten Carøe : Tillæg og rettelser
 • Slægten Heilmann - en Samling Levnetsbeskrivelser
 • Slægten Stold's efterkommere ... i Aabenraa og over den ganske verden. Bind 1.
 • Slægten Stold's efterkommere ... i Aabenraa og over den ganske verden. Bind 2.
 • Slægtsbog for snedker i Gammeltoft, Henne Sogn Niels Christensen gift 1877 med Karen Marie Jensen
 • Smaa Livsbilleder
 • Som om intet var hændt : den danske folkekirke under besættelsen
 • Søværnets Officersskole 275 år.
 • Søværnets Signalskole 1903-2003
 • Stamtavle for Familien Gottlieb : oprettet den 31te August 1857
 • Stamtavle og efterslægtstavle for Kaj Oscar Hans Nørgaard boende i Porthuset i Møgeltønder
 • Stamtavle og efterslægtstavle for Peder Lundsgaard Damgaard og hustru Petrine Pedersen Gade boende i Oksbøl i Aal sogn. Bind 1.
 • Stamtavle over den danske Linie af Slægten Gravenhorst der tilhører en udbredt gammel tysk Familie fra Brunsvig
 • Stamtavle over Efterkommere af Erbgerichtsverwalter Christian Wahl : f. i Krummenhennersdorf ca. 21. Dec. 1607, d sst. 1. Juni 1669.
 • Stamtavle over Familien Gottlieb
 • Stamtavle over slekten Nannestad
 • Stamtavle over Sognepræst til Store Solt Lorenz Tuxens Efterkommere (Mandslinien)
 • Store og gode Handlinger af Danske, Norske og Holstenere.
 • T.M. Werner og hans Slægt
 • Th. Stauning : folkets søn, Danmarks statsminister
 • Til Medborgere - fornøden Oplysning om den imod mig anlagte Justitssag.
 • Til Minde om H. G. A. Stampe / Et Udvalg af hans litterære Efterladenskab
 • Til Minde om Povel Dons, Grundtvigs og Ingemanns Ungdoms-Ven
 • To gamle Dokumenter af 1477 og 1522 vedkommende Visborggård.
 • To Hundrede Træsnit. Tegninger fra Krigen i Danmark, 1864.
 • Tre Breve fra Peder Godske, angaaende Pesten i Kjøbenhavn 1553, Slotsbygningen m. m.
 • Tyske beslaglæggelser i Odense og Assens amter 1940-45
 • Udvalg af Breve fra Mænd og Qvinder skrevne gjennem en lang række År til - og nu udg. med biografiske og literærhistoriske Anmærkninger af Modtageren.
 • Udvalg af Breve fra Mænd og Qvinder skrevne gjennem en lang Række År til P. Hjort og nu udgivne med biografiske og literærhistoriske Anmærkninger af Modtageren : Ny Samling.