Online seneste måned


 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 17. årgang 1987, nr. 1
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 17. årgang 1987, nr. 2
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 18. årgang 1988, nr. 1
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 18. årgang 1988, nr. 2
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 18. årgang 1988, nr. 3
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 18. årgang 1988, nr. 4
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 19. årgang 1989, nr. 1
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 19. årgang 1989, nr. 2
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 19. årgang 1989, nr. 4
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 19. årgang 1990, nr. 5-6
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 20. årgang 1990, nr. 1
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 20. årgang 1990, nr. 2
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 20. årgang 1990, nr. 3
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 20. årgang 1990, nr. 4
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 21. årgang 1991, nr. 1
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 21. årgang 1991, nr. 2
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 21. årgang 1991, nr. 3
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 21. årgang 1991, nr. 4
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 22. årgang 1992, nr. 1
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 22. årgang 1992, nr. 2
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 22. årgang 1992, nr. 3
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 22. årgang 1993, nr. 4
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 23. årgang 1993, nr. 1
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 23. årgang 1993, nr. 2
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 23. årgang 1993, nr. 3
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 23. årgang 1994, nr. 4
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 24. årgang 1994, nr. 1
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 24. årgang 1994, nr. 2
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 24. årgang 1994, nr. 3-4
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 25. årgang 1995, nr. 1
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 25. årgang 1995, nr. 2
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 25. årgang 1995, nr. 3
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 25. årgang 1995, nr. 4
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 26. årgang 1996, nr. 1
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 26. årgang 1996, nr. 2
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 26. årgang 1996, nr. 3
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 26. årgang 1996, nr. 4
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 27. årgang 1997, nr. 1
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 27. årgang 1997, nr. 2
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 27. årgang 1997, nr. 3
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 27. årgang 1997, nr. 4
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 28. årgang 1998, nr. 1
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 28. årgang 1998, nr. 2
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 28. årgang 1998, nr. 3
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 29. årgang 1999, nr. 1
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 29. årgang 1999, nr. 2
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 29. årgang 1999, nr. 3
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 29. årgang 1999, nr. 4
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 30. årgang 2000, nr. 1
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 30. årgang 2000, nr. 2
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 30. årgang 2000, nr. 3
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 30. årgang 2000, nr. 4
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 31. årgang 2001, nr. 1
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 31. årgang 2001, nr. 2
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 31. årgang 2001, nr. 3
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 31. årgang 2001, nr. 4
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 32. årgang 2002, nr. 2
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 32. årgang 2002, nr. 3
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 32. årgang 2002, nr. 4
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 33. årgang 2003, nr. 1
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 33. årgang 2003, nr. 2
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 33. årgang 2003, nr. 3
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 33. årgang 2003, nr. 4
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 34. årgang 2004, nr. 1
 • 1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning - 34. årgang 2004, nr. 2-3
 • Aarbog for Rigsdagssamlingen 1930 - 1931
 • Annisse Forsamlingshus : 17. april 1897 - 17. april 1997
 • Annisse Sogn gennem 200 år
 • Beskrivelse over min Reise til Amerika 1862-1866
 • Blade af mit Livs Billedbog : Erindringer fra et langt og lykkeligt Liv : I. Bind : Privatlivet.
 • Blade af mit Livs Billedbog : Erindringer fra et langt og lykkeligt Liv : II. Bind : Min offentlige Virksomhed.
 • Breve fra og til Henrik Hertz
 • Breve til og fra Herluf Trolle og Birgitte Gjøe - bind 1
 • Breve til og fra Herluf Trolle og Birgitte Gjøe - bind 2
 • Breve til og fra Mogens Gyldenstjerne og Anne Sparre : 1. Bind.
 • Breve til og fra Mogens Gyldenstjerne og Anne Sparre : 2. Bind.
 • Breve til og fra Mogens Gyldenstjerne og Anne Sparre : 3. Bind.
 • Brudstykker af et sogns historie : smedier i Ramløse: bakkesmeden, Peder smed, smeden ved kræmmerleddet
 • C. Reeh A/S : 1867 - 10. maj - 1967.
 • Danmarks Amter : Historiske og personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Frederiksborg Amt, 4. Hefte.
 • Danmarks Amter : Historiske og personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Frederiksborg Amt, 5. Hefte.
 • Danmarks kommunale Forvaltning De Sønderjydske Landsdele. Tillæg: Færøerne og Grønland
 • Dansk Udvandring til U.S.A. 1868-1914
 • Danske Kancelliregistranter 1535-1550.
 • DDA nyt / Nr. 65 - Forår 1993.
 • Declaration à sa Maiesté le Roy de Dannemark & Norwegue &c. faite par la Noblesse dudt. Dannemark, contre la fausse imputation de Cornifitz cy devant nommé Comte d'Ulefeldt
 • Den dansk-tydske Krig i Aarene 1848-50, 1ste Del: Krigen i 1848 : Andet Afsnit
 • Den dansk-tydske Krig i Aarene 1848-50, 1ste Del: Krigen i 1848 : Første Afsnit
 • Den dansk-tydske Krig i Aarene 1848-50, 2den Del: Krigen i 1849 : Andet Afsnit 1
 • Den dansk-tydske Krig i Aarene 1848-50, 2den Del: Krigen i 1849 : Andet Afsnit 2
 • Den dansk-tydske Krig i Aarene 1848-50, 2den Del: Krigen i 1849 : Første Afsnit
 • Den dansk-tydske Krig i Aarene 1848-50, 3die Del: Krigen i 1850 : Andet Afsnit 1
 • Den dansk-tydske Krig i Aarene 1848-50, 3die Del: Krigen i 1850 : Andet Afsnit 2
 • Den dansk-tydske Krig i Aarene 1848-50, 3die Del: Krigen i 1850 : Første Afsnit
 • Den danske hærs uniformering i 1864
 • Den danske marines uniformer gennem tre århundreder
 • Den jyske historiker 1 - 1974
 • Den jyske historiker 12 - 1977
 • Den jyske historiker 13 - 1978
 • Den jyske historiker 9 - 1976
 • Det Suhrske Hus i Kjøbenhavn 1749-1899. Historiske Meddelelser.
 • Efterladte Erindringer og Betragtninger
 • Ein dänischer Slavophile.
 • Elise Ahlefeldt's Historie
 • Elsevier's lexicon of archive terminology
 • En af de mange
 • En Brevvexling mellem Grev Johan Hartvig Ernst Bernstorff og Hertugen af Choiseul 1758-1766.
 • En kjøbenhavnsk Journalist : Indledning til min Selvbiografi
 • En skildring fra Mårum og Græsted sogne : oplevelser undervejs
 • Erindringer : en broget tilværelse.
 • Erindringer fra min barndom
 • Erindringer og Tidsbilleder - 1. del. Fra Midten af forrige Aarhundrede til vor tid.
 • Erindringer og Tidsbilleder - 2. del. Fra Midten af forrige Aarhundrede til vor tid.
 • Et ynckelig og u-hørlig Et forfærdelig og gruelig Mord Er udi Helsingør forøvet af et Qvindfolk, som udi 6 Aar i Løsagtighed aflede hvert Aar et Barn, og saa snart hun havde fød Barnet bragte hun det af Live, hvilcket visselig er skeet, Og da hun nu havde fød det siette og sidste Barn og dræbt det, kunde Guds Langmodighed icke længer fordrage Syndsens Mangfoldighed, og Synderindens Siæl at omkomme, saa at det blev aabenbaret med hende, hvorom denne Viise giver udførlig Beretning.
 • Familien Holm : stamtavle
 • Farfars historie
 • Folkemængde og administrativ Inddeling 1945. La Population 1945 et la division administrative.
 • Folkestyre i by og på land : danske kommuner gennem 150 år
 • Fra Himmerland og Kjær Herred 1912, 1913, 1914
 • Fra Himmerland og Kjær Herred 1915, 1916, 1917
 • Fra Himmerland og Kjær Herred 1918, 1919, 1920
 • Fra Himmerland og Kjær Herred 1921, 1922, 1923
 • Fra Himmerland og Kjær Herred 1924, 1925, 1926
 • Fra Himmerland og Kjær Herred 1930, 1931, 1932.
 • Fra Himmerland og Kjær Herred 1933, 1934, 1935.
 • Fra Himmerland og Kjær Herred 1936, 1937.
 • Fra Himmerland og Kjær Herred 1938.
 • Fra Himmerland og Kjær Herred 1939, 1940.
 • Fra Himmerland og Kjær Herred 1949,1950
 • Fra Himmerland og Kjær Herred 1941,1942
 • Fra Himmerland og Kjær Herred 1943, 1944
 • Fra Himmerland og Kjær Herred 1945-1946
 • Fra Himmerland og Kjær Herred 1947,1948
 • Fra Himmerland og Kjær Herred 1953, 1954
 • Fra Himmerland og Kjær Herred 1957.
 • Fra Himmerland og Kjær Herred 1959.
 • Fra Himmerland og Kjær Herred 1960.
 • Fra Himmerland og Kjær Herred 1961
 • Fra Himmerland og Kjær Herred 1963
 • Fra Himmerland og Kjær Herred 1964
 • Fra Himmerland og Kjær Herred 1969
 • Fra Himmerland og Kjær Herred 1970
 • Fra Himmerland og Kjær Herred 1971.
 • Fra Himmerland og Kjær Herred 1972.
 • Fra Himmerland og Kjær Herred 1973.
 • Fra Himmerland og Kjær Herred 1974.
 • Fra Himmerland og Kjær Herred 1975.
 • Fra Himmerland og Kjær Herred 1976
 • Fra Himmerland og Kjær Herred 1977.
 • Fra Himmerland og Kjær Herred 1978.
 • Fra Himmerland og Kjær Herred 1979.
 • Fra Himmerland og Kjær Herred 1980.
 • Fra Himmerland og Kjær Herred 1981.
 • Fra Himmerland og Kjær Herred 1982.
 • Fra Himmerland og Kjær Herred 1984.
 • Fra Himmerland og Kjær Herred 1985.
 • Fra Himmerland og Kjær Herred 1986.
 • Fra Himmerland og Kjær Herred 1987.
 • Fra Himmerland og Kjær Herred 1988.
 • Fra Himmerland og Kjær Herred 1989.
 • Fræ mi bet'te Ti' å ong Daw, Minder og Oplevelser fra Sydvestsalling
 • Frederik Adolph, Greve af Holstein : en biografisk Fremstilling
 • Frederiksborg Amts Spare- og Laanekasse 1842 - 18. januar - 1942.
 • Gamle kjøbenhavnske Huse og Gaarde
 • Gemte og glemte Breve : Fru Heibergs skriftlige Efterladenskab.
 • Gjøngehøvdingen Svend Poulsen og Snaphanerne : et Bidrag til Snaphanetidens Historie.
 • Hjulet : 1. årgang, nr. 1. Lokalhistorisk tidsskrift for Helsinge Kommune.
 • Hofsnedkermester Johann von Holten's Efterkommere
 • Højesteretstidende. Højesteretsaaret 1891,
 • Højesteretstidende. Højesteretsaaret 1931.
 • Højesteretstidende. Højesteretsaaret 1933.
 • Højesteretstidende. Højesteretsaaret 1934.
 • Højesteretstidende. Højesteretsaaret 1935.
 • Højesteretstidende. Højesteretsaaret 1940.
 • Højesteretstidende. Højesteretsaaret 1941.
 • Højesteretstidende. Højesteretsaaret 1942.
 • Højesteretstidende. Højesteretsaaret 1943.
 • Højesteretstidende. Højesteretsaaret 1944.
 • Højesteretstidende. Højesteretsaaret 1945.
 • Højesteretstidende. Højesteretsaaret 1946.
 • Jens Holdgaard
 • Kongelig Dansk Hof-og Statscalender Statshaandbog for det danske Monarchie for Aaret 1853.
 • Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1882 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
 • Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1884 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
 • Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1886 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
 • Kort oc Sandferdig Beretning, om Den merckelig Sag, som paa en kort Tid ved ordentlig Process bleff udført met Dina Vinhoffvers oc Jørgen Walter, udi Kiøbenhafn, Anno 1651
 • Københavnske smede
 • Landbohistorisk tidsskrift - 2007:1
 • Landbohistorisk tidsskrift - 2007:2
 • Landbohistorisk tidsskrift - 2008:2
 • Landbohistorisk tidsskrift - 2009:2
 • Landbohistorisk tidsskrift - 2010:1
 • Landbohistorisk tidsskrift - 2011:1
 • Levevilkår i Danmark 1988 : statistisk oversigt 1988
 • Levevilkår i Danmark 1992 : statistisk oversigt 1992
 • Lolland-Falsters Historiske Samfund Aarbog 1918 - VI
 • Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 2019 - 107. Årgang
 • Meddelelser om Krigsraad Lars Smith og hans Slægt.
 • Mindebog 1879-2004 - for Ramløse Idrætsforening 26. kreds
 • Mindebog for Frederiksborg Amts Skytte- Gymnastik- og Idrætsforening, 26. kreds Ramløse
 • Mit Livs vigtigere Tildragelser, historisk-psychologisk fremstillede : et Bidrag til Menneskekundskab
 • Niels Juel : en historisk Skildring
 • Nørre Nissum Sogn i Skodborg Herred. Bind 1.
 • Nørre Nissum Sogn i Skodborg Herred. Bind 2.
 • Om Corfitz Ulfeldt som Landsforræder, og om hans politiske Characteer og Handlinger.
 • Om Ingemanns morgensalmer.
 • Opfostringshusdrengen Nr. 101 : En Livshistorie.
 • Oplevelser
 • Oplysninger om slegten Irgens fra Røros.
 • Oskar Siesbye og hans Breve : fra Madvigs og hans Efterfølgeres Tid.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1887, 2. rk., 2. bd., 1.hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1887, 2. rk., 2. bd., 2.hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1887, 2. rk., 2. bd., 3.hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1887, 2. rk., 2. bd., 4.hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1890, 2. rk., 5. bd., 3.hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1891, 2. rk., 6. bd., 1. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1891, 2. rk., 6. bd., 2. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1891, 2. rk., 6. bd., 3. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1891, 2. rk., 6. bd., 4. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1896, 3. rk., 5. bd., 1. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1902, 4. rk., 5. bd., tillæg
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1904, 5. rk., 1. bd., 2. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1905, 5. rk., 2. bd., 1. hf. : Jubilæumshefte.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1906, 5. rk., 3. bd., 1. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1906, 5. rk., 3. bd., 2. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1906, 5. rk., 3. bd., 3. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1907, 5. rk., 4. bd., 1. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1907, 5. rk., 4. bd., 2. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1907, 5. rk., 4. bd., 3. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1908, 5. rk., 5. bd., 1. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1908, 5. rk., 5. bd., 2. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1908, 5. rk., 5. bd., 3. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1909, 5. rk., 6. bd., 2. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1909, 5. rk., 6. bd., 3. hf.
 • Peter Michael Winding : En ung dansker i Argentina 1902-1908
 • Peter Rørdam : Blade af hans Levnedsbog og Brevvexling : bind 1.
 • Peter Rørdam : Blade af hans Levnedsbog og Brevvexling : bind 2.
 • Register over faldne i de slesvigske krige 1848-1864
 • Roskildelægen Henrik Preussmann's Domfældelse 1653
 • Samling af Adkomster, Indtægtsangivelser og kirkelige Vedtægter for Ribe Domkapitel og Bispestol, nedskrevet 1290-1518, kaldet "Oldemoder" (Avia Ripensis).
 • Samling af Kongens Rettertings Domme 1595-1604 : Judicia placiti regis Daniæ justitiarii.
 • Samling af Love og Anordninger m.v. af mere almindelig Interesse. 1897-1899. 14. bind.
 • Siden Saxo 2000 Nr. 4 Okt kvt. 17. årgang : Magasin for dansk historie.
 • Skildringer af Biskop Dr. theol. Rasmus Møllers private Liv : et Mindeskrift for Slægtninge og Venner.
 • Skive Omegns Udstykningsforening S.O.U. Udstykning af Husmandsbrug I. Bustrup hovedgård - 1922. Nørre Andrup - 1916.
 • Skive Omegns Udstykningsforening S.O.U. Udstykning af Husmandsbrug II. Kjeldgaard - 1912. Østergaard - 1914. Hegnet - 1938.
 • Slægten Brødsgård og Jordrupgård.
 • Slægten Erhardtsen
 • Slægten Plum : Meddelelser om Mandslinien af den fra Borger i Ribe Frands Madsen og hans Sønnesøn Prof. jur. Claus Plum nedstammende Slægt Plum fra o. 1500 til o. 1900.
 • Slægtsbog for Agnethe Louise Odgaard : Fiskerkone på Jegindø
 • Slægtsbog for Charles Skaarup Bagermester i Lyngs
 • Slægtsbog for Efterkommere af Gmd. Hans Michelsen, Merløse.
 • Slægtsbog for Rita Skaarup : Bagerkone i Lyngs
 • Slægtsbog for Vilhelm Odgaard : Fisker
 • Slegten Platou i Norge og Danmark.
 • Spydspidsen - en bog til Dansk Metalarbejderforbunds medlemmer i anledning af at deres forbund fylder 100 år
 • Stamtavle over de danske og norske forgreninger af slægten Selmer
 • Stamtavle over Familien Hoskiær 1889.
 • Statua triumphalis memoria ... Nicolai Trolle de Trolleholm ... dedicata et erecta ab Olao Rosencrantzio
 • Tre År på Herlufsholm : Barndoms og Ungdomserindringer
 • Udkast til kommunesammenlægning i Hjørring amt.
 • Uhøjtidelige erindringer : fra rigsdagslivet i Fredericiagade og på Christiansborg.
 • Vejledning til Gilleleje Museums samlinger
 • Vinding/Winding Slægterne : Et præliminært studie