Online seneste måned


 • "Testamente" over Pastor Jens Arctander.
 • A. V. Priem-Nielsen : en mosaik, et billede
 • A'jour : historiske tidsskrifter, magasiner, årbøger : katalog, guide
 • Adelsvældens grundlag.
 • Administrationen af de kgl. Skove i Sønder- og Mols Herreder (Bjørnskjær Skove) fra 1670—1680.
 • Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og Stændermødernes Historie i Kristian IV's Tid, 1. bind.
 • Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og Stændermødernes Historie i Kristian IV's Tid, 2. bind.
 • Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og Stændermødernes Historie i Kristian IV's Tid, 3. bind.
 • Aktstykker og Oplysninger til Statskollegiets Historie 1660-1676. 1. Hæfte
 • Aktstykker og Oplysninger til Statskollegiets Historie 1660-1676. 2. Binds 1. Hæfte
 • Aktstykker til Oplysning om Stavnsbaandets Historie
 • Anetavle for planteforsker Bent Skovmand (1945-2007)
 • Anna Helene von Arenstorff.
 • Anton Frederik Tscherning
 • Appelinstansernes Embedsetat 1660-1919.
 • Architekten Lauritz Thura
 • Arnold Rechberg und das Problem der politischen West-Orientierung Deutschlands nach dem 1. Weltkrieg.
 • Auktionsprotokol over Søren Kierkegaards bogsamling
 • Bendt Bendtsen
 • Beretning om Corvetten Galathea's Reise omkring Jorden i 1845, 46 og 47. Bind 1.
 • Beretning om Corvetten Galathea's Reise omkring Jorden i 1845, 46 og 47. Bind 2.
 • Beretning om Corvetten Galathea's Reise omkring Jorden i 1845, 46 og 47. Bind 3.
 • Beskrivelse af Orlogsværftet, 1862 med senere tillæg (af ca. 1870)
 • Bidrag til Aalborg Bys Historie.
 • Bidrag til Aalborg Bys Historie. Del 2.
 • Bidrag til Bryrup Mølles og Nørre-Mølles Topografi og Historie.
 • Bidrag til Hindsgavls historie i det 17de århundrede.
 • Bidrag til Horsens Bys Historie.
 • Bidrag til Københavns Rådstuearkivs Historie
 • Bidrag til Kronborg Slots Historie, fornemmelig dets Bygningshistorie, for Tiden fra 1560 til 1663.
 • Bidrag til Øklosters og Oxholms Historie.
 • Bidrag til Skildringer af Forhold i Nørre og Sønder Herred, Randers Amt, i Tiden fra 1850 og derefter, optegnede 1889.
 • Bidrag til Ulrick Frederick Gyldenløves Historie.
 • Biographiske Optegnelser af Rigsmarskalk J. C. von Körbitz.
 • Biskop i Lund (1620-1637) Dr. Mats Jenssøn Medelfar's agnatiske Descendenter af Navn Wibe og Lund.
 • Biskop P. Tetens Efterkommere paa Sværd- og Spindesiden
 • Bondeliv og Bondehjem : Brudstykke af en Slægtssaga
 • Bøndernes Kaar paa Frisenvold, Løjstrup og Kollerup Gods i Tidsrummet 1670—1702.
 • Breve fra Biskop Balle til Geheimeraad Schack-Bathlou.
 • Christian III's rentemesterregnskaber Bind 1.
 • Christian III's rentemesterregnskaber Bind 4.
 • Christian Wilhelm Duntzfelt : en dansk Storkøbmand fra den glimrende Handelsperiode
 • Claus Bille’s Kalenderantegnelser.
 • Collegial-Tidende for Danmark /
 • Cort Sivertsen Adelaer.
 • Dansk farmaceutisk stat 1973.
 • Dansk hotelvært- og restauratørstand - Faglig biografisk håndbog for den organiserede danske hotelvært- og restauratørstand - 1957.
 • Danske gårde i tekst og billeder - Fyns amt. Bind 1.
 • Danske gårde i tekst og billeder - Nordjyllands amt (Gl. Aalborg amt). Bind 1.
 • Danske gårde i tekst og billeder - Nordjyllands amt (Gl. Aalborg amt). Bind 2.
 • Danske gårde i tekst og billeder - Nordjyllands amt (Gl. Hjørring amt). Bind 1.
 • Danske gårde i tekst og billeder - Nordjyllands amt (Gl. Hjørring amt). Bind 2.
 • Danske gårde i tekst og billeder - Ringkøbing amt 1 A
 • Danske gårde i tekst og billeder - Storstrøms amt 1
 • Danske gårde i tekst og billeder - Storstrøms amt 2
 • Danske gårde i tekst og billeder - Vestsjællands amt 1 A
 • Danske gårde i tekst og billeder - Vestsjællands amt 1 B
 • Danske Samlinger for Historie, Topografi, Personal- og Literaturhistorie. 2. række, 1. bind
 • Danske Samlinger for Historie, Topografi, Personal- og Literaturhistorie. 2. række, 2. bind
 • Danske Samlinger for Historie, Topografi, Personal- og Literaturhistorie. 2. række, 3. bind
 • Danske Samlinger for Historie, Topografi, Personal- og Literaturhistorie. 2. række, 4. bind
 • Danske Samlinger for Historie, Topografi, Personal- og Literaturhistorie. 2. række, 5. bind
 • Danske Samlinger for Historie, Topografi, Personal- og Literaturhistorie. 2. række, 6. bind
 • Danske Samlinger for Historie, Topographi, Personal- og Literaturhistorie. 5. bind.
 • Danske Samlinger for Historie, Topographi, Personal- og Literaturhistorie. 6. bind.
 • Danske Tandlæger 1931-1944
 • Danske veje
 • De danske tekstilerhverv : faglig, biografisk håndbog for tekstilerhvervene i Danmark. Bind 1.
 • Den dansk-norske Slægt Gad’s ældre Led
 • Den danske Familie Borries 1706 - 1943 : dens Oprindelse : dens Historie : dens Medlemmer.
 • Den danske Søkrigshistories vigtigste Begivenheder
 • Den unge Ludvig Holberg 1684-1722
 • Descendants of Jens Sorensen Tommermand
 • Det danske Flag i Middelhavet i Slutningen af det 18de Aarhunderde; et Bidrag til den danske Marines Historie
 • Det Holsteinske Palais i Stormgade i Kjøbenhavn.
 • Det Schouboeske Institut og N. F. S. Grundtvigs lærervirksomhed sammesteds
 • Digteren Ingemann’s Slægt.
 • Efterretninger om Det Kgl. Skolelærer-Seminarium paa Jonstrup for Undervisningsaaret 1885-86
 • Efterretninger om Familien Plenge.
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1905-1906
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1909-1910
 • Efterslægtsselskabet og Edvard Storm
 • Eligerede borgere i Århus 1740-1837
 • En Adelsslægts sidste Dage. Familien Blik paa Meltrup og Risgaard
 • En velhavende Horsens-Borger i det syttende Aarhundrede [Høxbro].
 • Et lille Stykke Slægtsaga.
 • Et Par Oprør i Aalborg
 • Et Soldaterliv i forrige Aarhundrede
 • Fabrikanlægene ved Gudumlund
 • Familien Arendrup’s Oprindelse.
 • Familien Friis fra Ribe gennem 400 år.
 • Familien Reenberg.
 • Familien Stürup
 • Festskrift til Kristof Glamann
 • Festskrift til Povl Bagge på halvfjerdsårsdagen 30. november 1972
 • Fordums Folkeliv paa Mols.
 • Fortegnelse over danske Frivillige 1864
 • Fortegnelse over de i Aaret 1850 til Kjøbenhavns Universitet dimitterede Studenter. Den 25. September 1890
 • Fortegnelse over Studenterne fra 1863 : Med biografiske Notitser
 • Fortegnelse over Studenterne fra 1864 Ved Mindefesten d. 21. september 1889
 • Fra Invasionstiden 1627—8.
 • Fra Krag til Krølle-Bent - historier fra de nyeste afleveringer til Statens Arkiver.
 • Fra Mols: Et Vedtægtsbrev og et Grandebrev
 • Fra Østhimmerlands Fortid og Nutid.
 • Fra pålidelig kilde- : kapitler fra et bevæget journalistliv
 • Fra Ribe Amt 1975 Bind XIX [Festskrift til H. K. Kristensen]
 • Frederik Münter, II. Et mindeskrift. Wander- und Lehrjahre eines dänischen Gelehrten.
 • Frederik Münter. III. Et mindeskrift. Wander- und Lehrjahre eines dänischen Gelehrten. Zweiter Teil 1785-87
 • Frederik Münter. IV. Et mindeskrift. Wander- und Lehrjahre eines dänischen Gelehrten.
 • Frederik Münter. V. Et mindeskrift. Europäische Beziehungen eines dänischen Gelehrten
 • Frederik Münter. VI. Et mindeskrift. Aus dem Briefwechsel Friedrich Münters : europäische Beziehungen eines dänischen Gelehrten, 1780 - 1830
 • Frederik Münter. VII. Et mindeskrift. Aus dem Briefwechsel Friedrich Münters : europäische Beziehungen eines dänischen Gelehrten, 1780 - 1830
 • Frederik Sneedorff : et Mindeskrift
 • Gamle Minder fra Solbjerg Sogn og Omegn (Hellum-Hindsted Herred).
 • Generalmajor Classen 1725-1792
 • Gjæstgivergaarde i Kiøbenhavn i ældre Tider.
 • Grandeur et décadence : en studie i Ernst Sars' historiske grunnsyn.
 • Grundtvig og Danmark : udstillingskatalog
 • Grundtvig som Rigsdagsmand og andre Afhandlinger.
 • Hans Majestæt Kong Christian IX's Forældre Hertug Vilhelm af Glyksborg og hans Hustru Louise, født Prinsesse af Hessen
 • Harald Stein : Biskop over Fyns Stift : 9. marts 1840-5. januar 1900
 • Holbergs Breve
 • Holger Rosenkrantz den lærde til Rosenholm.
 • Hvis engle kunne male - : Jens Juels portrætkunst
 • Hvorledes er Familienavnet Teiste kommet til den nulevende Slægt af dette Navn?
 • I røg og damp : dampmaskinens indførelse i Danmark 1760-1840
 • Indenrigsminister Ove Rodes dagbøger 1914-1918
 • Jacob Holm : en dansk Storkøbmand
 • Jonstrup 204 år : beretninger 26.6.1993 - 25.6.1994 med debatoplæg om dannelsens nye virkelighed og Jonstrups fremtid
 • Jonstrupbogen, Bind 12 1935.
 • Jonstrupbogen, Bind 19 1942.
 • Jonstrupbogen, Bind 22 1945.
 • Jonstrupbogen, Bind 26 1949.
 • Jonstrupbogen, Bind 27 1950.
 • Jonstrupbogen, Bind 28 1951.
 • Jonstrupbogen, Bind 3 1925.
 • Jonstrupbogen, Bind 30 1953.
 • Jonstrupbogen, Bind 33 1956.
 • Jonstrupbogen, Bind 34 1957.
 • Jonstrupbogen, Bind 4 1926.
 • Jonstrupbogen, Bind 44 1967.
 • Jonstrupbogen, Bind 5 1927.
 • Jubelfesten den 23. October 1862 for Studenterne fra 1812 og 1837
 • Kirkebogen for Norborg paa Ais 1621—1776. Fortsættelse.
 • Kirkebogen for Norborg paa Als 1621—1776.
 • Kirkebogs-Uddrag fra Thy.
 • Kong Christian den Sjetes Dagbog fra 1740.
 • Kongelig Dansk Hof-og Stats-Calender for Aar 1834.
 • Kongelig Dansk Hof-og Stats-Calender for Aaret 1841.
 • Levnetsoptegnelser af Iver Vind til Nørholm.
 • Lidt Mere om Familierne Trellund og Baggesen.
 • Lidt om Vibeke Kruse : kong Christian 4.s sidste samlever
 • Løgstør søger Kjøbstadprivilegium, hvilket fraraades.
 • Meddelelser fra Aalborg Bispearkiv.
 • Mere om Friherren paa Herningholm.
 • Michel Hansen Jernskjægs Beskrivelse af Roskilde Domkirke.
 • Minder fra Okkupationen i Veile 1864.
 • Mine Arbejders Historie
 • Mit liv / Wandy Tworek.
 • Mordet paa Jørgen Bramming til Lydumgaard. Et Optrin mellem Herremand og Bonde.
 • N. F. S. Grundtvigs Stilling til en Udtrædelse af Statskirken og "Kalkbrænderi-Forsamlingerne"
 • Niels Juel Axelsen fil Kongstedlund og hans Endeligt.
 • Niels Juel og Hollænderne.
 • Nogle Bidrag til Frederik Greve af Danneskjold-Samsøs Historie.
 • Nogle Breve til Oplysning af Corfitz Ulfeldts og hans Families Historie i Aarene 1662 og 1663.
 • Nogle Meddelelser om Nørbækgaard.
 • Nogle Omrids af min Virksomhed som Universitetslærer [Joh. Steenstrup]
 • Nogle Oplysninger om den ældste kendte Mand af Slægten Garde.
 • Nogle oplysninger om forholdet mellem Jørgen Hvas de Lindenpalm og brigader William Halling.
 • Nye Bidrag til Curt Adelaers Historie.
 • Oluf August Nielsen.
 • Om Baareprøvens Anvendelse i Jylland.
 • Om Borreby og dets Ejere.
 • Om Skanderborg i Aarene 1617—1627.
 • Om Skolevæsenets Oprettelse i Malt Herred.
 • Om Stifterinden af Hansted Hospital Dorthe Hansdatter.
 • Oplysninger om Slægten Philip fra Anno 1714 til vor Tid
 • Optegnelser af Matthias Tostrup, Sognepræst til Svenstrup paa Als og hans Søn, Præst i Saxkjøbing Hans Peter Tostrup
 • Otte Krag til Voldbjergs Kalenderoptegnelser for Aarene 1649, 1656 og 1657.
 • P. Resens Efterretninger om Københavns Rådhuse
 • Patricier-Slægten Dinesen’s ældre Led.
 • Personalhistoriske Meddelelser til Berigtigelse af Hovedgaarden "Østergaards“ Historie i Salling fra 1673 til 1823.
 • Privilegium for Indbyggerne i Hjerting, Ho og Oxby paa at søge Erhverv ved Sejlads.
 • Raadmand i Kolding Jens Povlsens Slægtebog.
 • Ribe Stifts Beskrivelse 1638.
 • Rigsmarskalk Körbitz’s Sendelse til Gottorp 1669.
 • Rigsraad Eske Brocks Dagbøger for 1604, 1609, 1619 og 1622.
 • Rigsraad Eske Brocks Dagbøger for 1604, 1609, 1619 og 1622. Fortsættelse.
 • Rigsraad Eske Brocks Dagbøger for 1604, 1609, 1619 og 1622. Slutning.
 • Scandinavian personal names in Lincolnshire and Yorkshire /
 • Series Pastorum i Rorup-Glim Sognekald Ramsø Herred, Kbhavns Amt
 • Skildringer og Sagn fra Vest-Himmerland.
 • Slægten Ring fra Aabosyssel
 • Slægten Schrader
 • Slægtsforskeren 2020 nr. 2 : Medlemsblad for Danske Slægtsforskere
 • Slægtsforskeren 2021 nr. 2 : Medlemsblad for Danske Slægtsforskere
 • Slægtshistoriske Beretninger.
 • Slesvigske Kirkebogsuddrag - 2. Tillæg til Personalhistoriske Samlinger (Genealogisk Tidsskrift)
 • Sømagt og dens Indflydelse paa Danmarks Historie
 • Søren Testrups Tanker om Arvefæstes Indførelse ved Grevskabet Lindenborg.
 • Stamtavle over den jydske Landmandsfamilie Kjeldsen fra Gundestrup.
 • Stamtavle over Familien Dreyer (Drejer)
 • Stamtavle over Familien Janssen.
 • Stamtavle over Familien Ring fra Gundestrup.
 • Strejftog gennem Holbæk Amt
 • Studenterne fra 1831
 • Studenterne fra 1835 : Personalhistoriske Optegnelser
 • Studenterne fra 1866 : mindeskrift ved studenterjubilæet d. 15. oktober 1891
 • Synsforretninger over Hammershuus Slot.
 • Tårnborg Sogn - begravede 1633-1787
 • Tårnborg Sogn - viede 1633-1787
 • Tillæg til „Gjæstgivergaarde i Kiøbenhavn i ældre Tider.“
 • Tillæg til Stamtavle over Valentin Hermansen Beyers Efterkommere
 • To Hauch’ske Slægtebøger.
 • Træk af Livet i Helsingør i Slutningen af det 16de Aarhundrede.
 • Uddrag af Breve fra Maleren Vilhelm Bendz.
 • Uddrag af Haandskrifter og Breve vedr. Familien Bredsdorff
 • Udvalgte Breve, Betænkninger og Optegnelser af J.O. Schack-Rathlous Arkiv 1760-1800
 • Undersøgelser om Københavns æIdste Forhold
 • Undersøgelser om Københavns ældre forhold
 • Vardehus.
 • Vårstgård og familien Rod.
 • Vendsysselske Aarbøger 1947
 • Videbrev for Andkær by under Hvilsberggård, Vejle amt.
 • Vor Flaade i Fortid og Nutid / Bind 1
 • Vor Flaade i Fortid og Nutid / Bind 2