Online seneste måned


 • Af Anthon Frederik Tschernings efterladte Papirer : Andet bind.
 • Anetavle for biografdirektør og filmproducent Børge Becksgaard Slot (1919-1984)
 • Anetavle for fabrikant Poul Rahbek Hansen (1919-2004)
 • Anetavle for havearkitekt Aksel Stokholm Andersen (1903-1952)
 • Anetavle for højskoleforstander Svend Erik Bjerre (1928-2010)
 • Anetavle for musiker Carsten Knudsen
 • Anetavle for politikeren Bertel Haarder
 • Anetavle for sangerinde og ”Lørdagspige” Inge Stauss (1926-2016)
 • Arbejder erindringer, Køge : arbejderklassens kultur og levevilkår 1900-1950 : indhold og indeks.
 • Arkiv - Tidsskrift for Arkivforskning. 10. bind nr. 2 1984.
 • Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 1. bind nr. 4, oktober 1967.
 • Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 10. bind nr. 1 1984.
 • Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 5. bind nr. 2 1974.
 • Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 5. bind nr. 3, oktober 1975.
 • Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 5. bind nr. 4 1975.
 • Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 6. bind nr. 4 1977.
 • Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 8. bind nr. 1 1980.
 • Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 9. bind nr. 2-3, 1982-83.
 • Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 9. bind nr. 4, 1983.
 • Bidrag til Børsens Historie i de første halvhundrede Aar
 • Bogen om Studenterne fra 1886 : Udg. af dem selv ved 50-Aars-Jubilæet 1936 i Fortsættelse af Festskrifterne fra 1911 og 1926
 • C. G. Andræ : En Karakteristik : Med 7 Portrætter.
 • Christian III's rentemesterregnskaber Bind 2.
 • Christian III's rentemesterregnskaber Bind 3.
 • Dalby og Tureby sognes historie.
 • Dalum sogns befolkning 1.7.1787 – 1.2.1845
 • Dalum sogns befolkning frem til 1787
 • Danmark, Land og Folk. Historisk-topografisk-statistisk Haandbog. Bind 1.
 • Danmarks Adels Aarbog 1963 [79.] Nioghalvfjerdssindstyvende Aargang
 • Danmarks Adels Aarbog 1964. [80.] Firssindstyvende Aargang.
 • Danmarks Adels Aarbog 1965 [81.] Enogfirssindstyvende Aargang
 • Danmarks Adels Aarbog 1968-69. [84.] Firefirssindstyvende Aargang
 • Danmarks Folkehøjskole 1844-1944
 • Danmarks gejstlighed : Bind 1. En Personalhistorisk-Statistisk Årbog.
 • Danmarks Gejstlighed : Bind 2. En personalhistorisk-statistisk Årbog.
 • Danmarks Gejstlighed : Bind 3. En personalhistorisk-statistisk Årbog [ikke færdiggjort]
 • Danmarks Statistik - Statistisk Tabelværk - 5. rk. - Lt. A - Nr. 10. Folketællingen i Kongeriget Danmark, den 1. februar 1911 - anden del.
 • Danmarks Statistik - Statistisk Tabelværk - 5. rk. - Lt. A - Nr. 16. Folketællingen i Kongeriget Danmark, den 1. februar 1921.
 • Dansk Brygger-Stat, I
 • Dansk Brygger-Stat, II
 • Dansk civil- og akademiingeniørstat 1971 - biografiske oplysninger om kandidater fra Danmarks Tekniske Højskole og Danmarks Ingeniørakademi (1862-1968) samt 451 medlemmer af Dansk Ingeniørforening, der ikke er udgået fra de nævnte læreanstalter.
 • Danske Boghandlerbiografier.
 • Danske forstkandidater - 1890-1955 - Bind II.
 • Danske malede Portrætter : En beskrivende Katalog. 10. bind.
 • Danske tandlæger - 1681-1930
 • De ¤tre kateketiske Skoler og Mulernes Legatskole 1874-1899
 • De danske sko- og lædererhverv - Bind 1 - Faglig, biografisk håndbog for de organiserede erhvervsdrivende inden for håndværk, handel og industri i sko- og lædererhvervene i Danmark.
 • De danske sko- og lædererhverv - Bind 2 - Faglig, biografisk håndbog for de organiserede erhvervsdrivende inden for håndværk, handel og industri i sko- og lædererhvervene i Danmark
 • Dem fra Lolland : Sidste samling
 • Den Christen Møller Schmidtske Stamtavle
 • Den danske Dyrlægestand, Sjette udgave
 • Den Danske Lægestand 1907-1915 - 9. udgave
 • Den unge Martin A. Hansen : dokumenter og kommentarer - en forfatterbiografisk studie.
 • Dend gamle og navn-kundig Kiøbstæd Ribe : korteligen beskreven af Mads Pedersen Rostoch
 • Det ældste København, del 1
 • Det ældste København, del 2
 • Det gamle Hillerød hospital 1726-1866.
 • Dit Billede i min Sjæl : en landsbylærers dagbog fra 1800-tallet
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1908-1909
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1914-1915
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1915-1916
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1916-1917
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1923-1924
 • En grønlandspræsts optegnelser 1844-49. Pastor Carl Emil Janssen.
 • En Koldingborger: Hans Henrik Grau
 • Erindringer om mine Søreiser og Livs Begivenheder.
 • Erläuterungen zur Stammtafel des Geschlechts Schytte : Schütte, Schüthe, Schiött : (jütländisch = norddeutscher Zweig) /
 • Erläuterungen zur Stammtafel des Geschlechts Schytte : Schütte, Schüthe, Schiött : (jütländisch = norddeutscher Zweig) /
 • Familiebogen - Optegnelser om min Slægt [Heering]
 • Familien Bay : personalhistoriske Bidrag til Randers Byes Historie.
 • Fattigvæsenets Registrant 1912-1919, bind 1
 • Fattigvæsenets Registrant 1912-1919, bind 2
 • For to hundrede aar siden : fru Hille Trolle, Monsieur Niels Madsen
 • Fortegnelse over de Studenter, som i Oktober 1841 have taget Examen artium ved Københavns Universitet. København, d. 23. Oktober 1866
 • Fortegnelse over Studenterne fra 1840 ... af En af Vore.
 • Fra Holbæk Amt : 1987
 • Fra Holbæk Amt : 1989
 • Fra Vornedskabets Tider : Kulturbilleder - I - En trolovelse - Jomfru Dorete Urne
 • Frederik II's Enke Dronning Sophies Kopibøger 1588-1617 /
 • Frisholt Birk, justitsprotokol 1721-35
 • Gamle Carlsberg : et Bidrag til dansk Industrihistorie og industriel Udviklingshistorie
 • Gammeldansk ret : dansk rets historie i oldtid og middelalder.
 • Gårde i Haderslev og Tyrstrup Herreder 1531-1753
 • Gemt og Glemt - Bd. 1 : Reisen til Kiøge. Ungdoms Minder.
 • Genealogiske og personalhistoriske Meddelelser - Ajourført udgave 1925
 • Generalsekretær Frederik Petersen : en danskhedens repræsentant i Sydslesvig 1923-45
 • Gjentofte og Hvidøre kongelige Skoler / Af Gjentofte og Hvidøre (Skovshoved) Skolers Historie 1721-1921
 • Grenaa og omegn før og nu - 1989
 • Haandværkerlavene i Aarhus under Enevælden : en socialhistorisk Studie.
 • Hans Adolf Brorson
 • Hans Christian Andersen : Et Digterliv
 • Hartkorns Extract for Morsöe Sönder Herred [Morsø Sønder Herred]
 • Hartkorns Extract for Sennels
 • Hendes Ansigt i ethvert Pigeansigt : en landsbydrengs dagbog fra 1800-tallet
 • I Justitias Tjeneste.
 • Ingemanns Liv og Digtning
 • Jonstrup Statsseminarium. Undervisningsaarene 1937-38 og 1938-39.
 • Jonstrup Statsseminarium. Undervisningsaarene 1944-45 - 1946-47.
 • Jonstrup Statsseminarium. Undervisningsårene 1947-48 og 1948-49.
 • Jonstrup Statsseminarium. Undervisningsårene 1949-50 og 1950-51.
 • Jubelfesten den 23 October 1877 for Studenterne fra 1837.
 • Julius Exner
 • Juridisk og statsvidenskabelig Stat
 • Juridisk og Statsvidenskabelig Stat / 1940
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1551-1555.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1556-1560.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1561-1565.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1566-1570.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1571-1575.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1576-1579.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1580-1583.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1584-1588.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1588-1592.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1593-1596.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1596-1602.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1603-1608.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1609-1615.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1616-1620.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1621-1623.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1624-1626.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1627-1629.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1630-1632.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1633-1634.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1635-1636.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1637-1639.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1640-1641.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1642-1643
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1644-1645
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1646
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1647
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1648
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1649
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1650
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1651
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1652
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1653
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1654
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1655
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1656
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1657
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1658
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1659
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1660
 • Kancelliets Brevbøger 1551-1641 - Navneregister, Sagsregister.
 • Karl von Weber.
 • Königlich-Dänischer Hof- und Staats-Calender für das Jahr 1829.
 • Königlich-Dänischer Hof- und Staats-Calender für das Jahr 1831.
 • Königlich-Dänischer Hof- und Staats-Calender für das Jahr 1833.
 • København inden for voldene : Turistårbogen 1979
 • Københavns Ejendomme 1377-1728 : VI - Klædebo kvarter.
 • Landsarkivets Bibliotek - systematik.
 • Legatfamilien Aagaard fra Juelstrup Præstegaard.
 • Liste over Studenterne fra 1856 samlet i 1906
 • Markus Adolf Jürgensen og Hustru Marie Elise Margrete Bahnsens Slægtebog
 • Matthias Saxtorph og hans Samtid : et Bidrag til Fødselshjælpens Historie i det 18. Aarhundrede.
 • Meine Verbindung zur Wanderer Familie in Deutschland, mit Ausgangspunkt in Zacharias Wanderer : eine Sammlung von kürzen Biographien mit einer schematischen Übersicht über die dänischen Nachkommen von Zacarias Wanderer
 • Mendel Levin Nathanson og hustru Ester f. Herfort og deres efterkommere 1780-1980
 • Min Mindegang ved Østrup Præstegaard
 • Mindefest for Studenteraaret 1847 d. 19. Oktbr. 1887
 • Mindeord om fortjente Borgere i Gjentofte Kommune
 • Minder fra gamle grundtvig'ske Hjem. Bind 2.
 • Minder fra gamle grundtvig'ske Hjem. Bind 4.
 • Minder fra gamle grundtvig'ske Hjem. Bind 6.
 • Niels Heldvad : Nicolaus Helduaderus 1564-1634
 • Niels Juel : Liv og Gerning.
 • Nyboder og dets Beboere især i ældre Tid
 • Om maleren Daniel Hvidt : et livsforløb
 • Ordliste til brug for medarbejdere ved Rigsarkivets 2. afdeling.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1902, 4. rk., 5. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1903, 4. rk., 6. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1957, 13.rk. 5.bd.
 • Personalhistoriske Oplysninger om Officerer af det danske Søofficerskorps 1. Januar 1801 - 19. September 1919, udgaaet fra Søkadetakademiet, Søofficersskolen eller Kadetskolen
 • Peter Andreas Heiberg : En biografisk Studie
 • Poul Vendelbo Løvenørn
 • Prof. Dr. phil. C. Wesenberg-Lund zu seinem 70sten Geburtstage am 22 Dezember 1937
 • Realregister over Vejle Amts Aarbøger 1905-1960
 • Rise sogns gårde : Fæstere og ejere og deres slægt
 • Skildringer fra den slesvigske Krig 1864
 • Skomagere og Garvere i det gamle Holbæk.
 • Slægten Monrad gennem fem hundrede aar. Fjerde linie.
 • Slægterne Hartmann i Danmark og Norge : Ca. 1570-1945.
 • Slægtsforskeren 2020 nr. 3 : Medlemsblad for Danske Slægtsforskere
 • Slægtsforskeren 2021 nr. 3 : Medlemsblad for Danske Slægtsforskere
 • Slægtshistoriske Bidrag - I. - Navnesagen. Forskelligt fra genealogiens og personalhistoriens verden.
 • Slekten Bomhoff
 • Soraner-biografier 1822-1900
 • Soraner-biografier 1901-1960
 • Stamtavle over den norsk-danske Slægt Bie.
 • Stamtavle over en Familie, Bergeskov
 • Stamtavle over Familien Iisager.
 • Stamtavle over Familierne Faurschou og Steenild med en Oversigt over Familien Kjeldsen fra Gundestrup : Særtryk af Arkiv for Genealogi og Heraldik.
 • Stamtavle over Jens Bertelsen Bruuns Efterkommere
 • Stamtavle over Slægten Risom fra Nebbegaard
 • Statistiske Bidrag til Aalborg Stifts Historie i Slutningen af det 17de Aarhundrede.
 • Studenterne 1910
 • Studenterne 1912
 • Studenterne 1913
 • Studenterne fra 1891. Festskrift udg. i Anledning af Jubilæet.
 • Studenterne fra 1899 : et mindeskrift
 • Studenterne fra 1904. Selvbiografiske og biografiske Oplysninger / Samlede i 25-Aaret for Artium 1904.
 • Studenterne fra Aar 1900 : et mindeskrift
 • Supplement til Den yngre Slægt Pontoppidan.
 • Supplement til Magister-Staten / 1933. Fortegnelse over Candidati Magisterii 1926. II - 1933. I og Magistri Artium og Scientiarum Juni 1926 - Juni 1933
 • Supplement til Samlingen af Lovbud og Collegialbreve vedkommende Geistligheden og de i Lovens anden Bog omhandlede Gienstande for Aarene 1840-1845 + Kongelige Rescripter og Resolutioner, Love og Expeditioner Geistligheden i Danmark vedkommende - Første Bind 1840 og 1847.
 • Til minde om Sophie Wad født d'Origny
 • Toldere ved hav og fjord : en beskrivelse af Thisted Distriktstoldkammer og de tidligere toldkamre i Thisted og Nykøbing
 • Vejen Brugsforening 1872-1922
 • Vejen Sparekasse 1867-1927 : En historisk Redegørelse
 • Vejs ende : træk fra min manddoms afsluttende kampaar.
 • Vester Hornum sogn 1725-1787 Kirkebog
 • Vindeltrapper af træ i Danmark