Månedsrapport august 2021

Udvidelse af hjemmesiden


Med over 10.000 titler online til fri download, kan det være svært at overskue alle mulighederne på Slægtsforskernes Bibliotek. Nu er der hjælp at hente, da vi har lavet en overskuelig side med nogle nyttige samlinger. Samlingerne udbygges løbende og kan findes på denne side (menupunktet Samlinger).


Her er nogle eksempler:

Under "Slægtsforskning" findes: Vejledninger til at hjælpe med slægtsforskningen og ordbøger over specielle ord, man støder på. Desuden en funktion, der gør det nemt at søge efter bøger om bestemte slægter.

Under "Lokalhistorie": Blandt andet oversigter over de mange årbøger, der ligger online.

Under "Biografiske samlinger": Fx Stater (erhvervsfortegnelser) og biografiske leksika.

Under "Opslagsværker": Blandt andet værker med gårdhistorier og "Vort Sogns Historie".

Under "Kilder": Danske love og forordninger med de vigtigste love og forordninger, der har betydning for slægtsforskere. Blandt andet om fattigvæsenet, indførelse af skolevæsen, dåb, konfirmation og vielser (herunder indførsel af borgerlige vielser), tyendeloven og i den kuriøse afdeling: Den første færdselslov fra 1685 – samt meget mere.


Gå på opdagelse – og hold øje med nye samlinger, der kommer til.


Rigsarkivet


Den 12. august pakkede 10 frivillige fra biblioteket ca. 150 flyttekasser med bøger på Slotsholmen. Vi prioriterede lokalhistorie, bøger med personalhistorisk relevans, opslagsværker, vejvisere, militærhistorie, stater og visse andre områder. De 150 kasser svarer vel til 4.000 bøger, der den 13. august blev kørt af en fragtmand til Slægtsforskernes Bibliotek i Albertslund, hvor de i første omgang bliver opbevaret i et kælderlokale. Efterhånden, som det bliver muligt, bliver bøgerne registreret i bibliotekssystemet. Med denne nye samling forventer vi, at den samlede bestand af bøger når op på omkring 45.000 (når alle bliver registreret).


Statistik


Registrering af nye værker i bibliotekssystemet i måneden: 1.015.
Antal eksemplarer i bibliotekssystemet: 45.389.


Nye titler lagt online i måneden: 208.
Totalt antal titler online: 10.833.


Nye skanninger af titler fra skolesamlingen: 666.
Totalt antal skanninger af titler fra skolesamlingen: 2.000.