Månedsrapport juli 2021

Rigsarkivet


Rigsarkivet har igennem de sidste par år i forbindelse med flytningen fra Slotsholmen til Kalvebod Brygge skullet afvikle deres meget store bibliotek af bøger, der daterer sig tilbage til i hvert fald, da der var noget, der hed Danske Kancelli. Allerede i 2019 aftalte Slægtsforskernes Bibliotek med Rigsarkivet, at den personalhistoriske del af samlingen blev overdraget til vores bibliotek (omkring 150 flyttekasser).


Nu synger Rigsarkivets brug af Slotsholmen på sidste vers - alle medarbejdere er flyttet til Kalvebod Brygge, og nu skal resterne af deres store bogsamling ryddes. Rigsarkivets ledelse har besluttet, at Det Kongelige Bibliotek, SDU, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Slægtsforskernes Bibliotek får lov til at udtage bøger. Vi planlægger at pakke de bøger, vi er interesserede i, den 12. august, hvor omkring 10 frivillige deltager, og den 13. august kører en vognmand kasserne til Albertslund. Efter en hurtig gennemgang på stedet har vi vurderet, at der bliver 100-120 kasser med lokalhistorie, militærhistorie, vejvisere, stater og meget andet.


Faktisk er vi allerede tyvstartet med 15 flyttekasser med bøger i forbindelse med Rigsarkivets flytning. Der var flyttet flere bøger med til Kalvebod Brygge, end der var brug for, og det blev til 15 kasser med bøger, som Rigsarkivet har kørt til vores bibliotek i Albertslund i juli.


Skolehistorie


I slutningen af 2020 modtog Slægtsforskernes Bibliotek en stor samling på ca. 120 flyttekasser med årsberetninger, indberetninger og skoleblade fra gymnasiale uddannelser i Danmark. De daterer sig helt tilbage til latinskolerne i begyndelsen af 1800-tallets og frem til nutidens gymnasier, og der skønnes at være i hvert fald 30.000 hæfter og bøger. Samlingen kom oprindeligt fra Dansk Skolemuseum, der blev nedlagt i 2008, og den befandt sig senest ved Sønderjysk Skolemuseum, inden den blev overdraget til Slægtsforskernes Bibliotek med henblik på digitalisering.


På grund af corona blev arbejdet først påbegyndt i juni, og nu er de første 1.300 titler fra skolesamlingen skannet, og venter på efterbehandling og offentliggørelse. I juli kunne det således også fejres, at den første kasse var færdigbehandlet - og inden månedens udgang er flere kasser blevet færdige.


Bredde i brugen af biblioteket


Slægtsforskernes Bibliotek kommer langt omkring. En historiker fra Slovenien fandt en online-registratur hos os, som satte ham i stand til at identificere nogle breve fra H.P. Hanssen, og brevene var vigtige for en opgave, han var i gang med. En anden historiker fandt bogen om S/S Gerda Tofts forlis i 1954 online hos os, og materiale herfra skal nu indgå i en artikel til det norske blad "Maritimt Magazin, Historie".


Statistik


Registrering af nye værker i bibliotekssystemet i måneden: 1.015.
Antal eksemplarer i bibliotekssystemet: 45.389.


Nye titler lagt online i måneden: 302.
Totalt antal titler online: 10.625.


Nye skanninger af titler fra skolesamlingen: 904
Totalt antal skanninger af titler fra skolesamlingen: 1.334