Månedsrapport september 2021

Ribes historie


Biblioteket har tidligere modtaget store dele af bogsamlingen efter afdøde historiker Ole Degn, og denne bogsamling indgår i i bibliotekets bestand.


Slægtsforskernes Bibliotek har nu modtaget et antal arbejdskartoteker, som Ole Degn har anvendt i sin anerkendte forskning af Ribes historie. Der er primært tale om kartotekskort med borgerskaber, skattelister, skifter og døde m.v. fra 1500- og 1600-tallet. Det meste er håndskrevne kartotekskort og lidt skævt i forhold til bibliotekets fokus på udgivelser.


Men materialet er værdifuldt, både set ud fra et historisk perspektiv og fra en slægtsforskningsvinkel. Derfor har vi tilbudt Ribe Byhistoriske Arkiv et samarbejde omkring tilgængeliggørelse af materialet måske i form af en række online-databaser. Vi regner med dette samarbejde vil komme begge parter til gavn og betyde, at dette interessante materiale bliver stillet til rådighed for alle.


Skolehistorie


I slutningen af 2020 modtog Slægtsforskernes Bibliotek en stor samling på ca. 120 flyttekasser med årsberetninger, indberetninger og skoleblade fra gymnasiale uddannelser i Danmark. De daterer sig helt tilbage til latinskolerne i begyndelsen af 1800-tallets og frem til nutidens gymnasier, og der skønnes at være i hvert fald 30.000 hæfter og bøger.


Et hold frivillige har - efter biblioteket kunne åbne igen - været i gang med at skanne de mange materialer. Nu har antallet af skannede hæfter passeret 3.000, og en gruppe af frivillige skal i gang med at efterbehandle skanningerne, så de kan blilve lagt online.


Jonstrupsamlingen


Jonstrupsamlingen er museum for dansk læreruddannelse 1790-1990 og omfatter en permanent udstilling om uddannelsens rammer og indhold, om den tilknyttede øvelsesskole og om kostskole-livet på seminariet. Samlingens genstande og kildemateriale belyser dels læreruddannelsen i Danmark generelt, dels Jonstrup seminariums 200 år gamle historie.


Siden foråret har Jonstrupsamlingen og Slægtsforskernes Bibliotek samarbejdet om at digitalisere og tilfængeliggøre vigtigt kildemateriale om seminariet i form af årbøger og årlige indberetninger. Dette samarbejdes første fase er ved at være afsluttet. Samlingen har selv digitaliseret materialet, og biblioteket har efterbehandlet det og lagt det online. Der er digitaliseret ca. 60 årgange af Jonstrupbogen og ca. 60 årlige indberetninger om seminariets aktiviteter.


Formanden for Jonstrupsamlingen, Signe Holm-Larsen, udtaler, ”Vi er i Jonstrupsamlingen meget glade for vores samarbejde med Slægtsforskernes Bibliotek om digitalisering af centrale kilder om Jonstrup Statsseminarium. Samarbejdsprocessen har vi hele vejen igennem oplevet som professionel, smidig, hurtig og resultatorienteret – væsentlige forudsætninger for et godt resultat".


Materialerne om Jonstrup Seminarium kan ses med denne søgning.


Statistik


Registrering af nye værker i bibliotekssystemet i måneden: 704.
Antal eksemplarer i bibliotekssystemet: 46.881.


Nye titler lagt online i måneden: 209.
Totalt antal titler online: 11.040.


Nye skanninger af titler fra skolesamlingen: 1.022.
Totalt antal skanninger af titler fra skolesamlingen: 3.022.