Nyheder fra
Slægtsforskernes Bibliotek

Ny online-samling med dansk skolehistorie

27. november 2021: Slægtsforskernes Bibliotek annoncerer i dag åbningen af online-adgang til en vigtig del af dansk skolehistorie.


Biblioteket startede i år projektet Dansk Skolehistorie. Projektet digitaliserer omkring 40.000 hæfter med årbøger, indberetninger, eksamensinvitationer, skoleblade m.v. fra de danske gymnasiale uddannelser - fra de ældste latin- og katedralskoler til nutidens gymnasier. Der er også beretninger fra realskoler, højskoler, efterskoler, forberedelseskurser, husholdningsskoler, seminarier og meget mere.


Beretningerne kan blandt andet indeholde fortegnelser over lærere, undervisningsplaner, elevfortegnelser, dimitterede og eksamensresultater.


De første ca. 2.000 titler er allerede online – og digitaliseringen af alle 40.000 hæfter forventes afsluttet i 2023.


Samlingen stammer oprindelig fra det nu nedlagte Dansk Skolemuseum, og samlingen levede en årrække en skjult tilværelse i over 100 flyttekasser hos Sønderjysk Skolemuseum. Flyttekasserne blev herfra overdraget til Slægtsforskernes Bibliotek med henblik på digitalisering.


Samlingen tilgås her.

På hjemmesiden kan man søge i samlingen af hæfter, lige som man kan slå op, hvad der pt. er online for hver skole.

Kancelliets Brevbøger

28. september 2021: Slægtsforskernes Bibliotek har digitaliseret 17 bind af Kancelliets Brevbøger dækkende perioden fra 1642 til 1660. Serien er uddrag af skrivelser fra Danske Kancelli, omfattende blandt andet forordninger og domme med henvisninger til, hvor de er trykt.


Dermed kan hele serien på 39 bind og mere end 27.000 sider tilgås online.


Du finder det på under Samlinger og Kilder. Eller direkte med dette link: www.kancellietsbrevboeger.dk.

Ny samling fra Rigsarkivet

13. august 2021: Rigsarkivets brug af Slotsholmen synger på sidste vers - alle medarbejdere er flyttet til Kalvebod Brygge, og på et tidspunkt flytter Folketinget ind i de gamle bygninger. Nu skal resterne af det store bibliotek, som Rigsarkivet havde på Slotsholmen, afvikles. Allerede i 2018 fik Slægtsforskernes Bibliotek overdraget den del, der var den personalhistoriske samling.


Rigsarkivets ledelse besluttede, at Slægtsforskernes Bibliotek, Det Kongelige Bibliotek, SDU og Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig fik lov til at udtage bøger fra restsamlingen. Den 12. august pakkede 10 frivillige fra biblioteket ca. 150 flyttekasser med bøger på Slotsholmen. Vi prioriterede lokalhistorie, bøger med personalhistorisk relevans, opslagsværker, vejvisere, militærhistorie, stater og visse andre områder.


De 150 kasser svarer vel til 4.000 bøger, der den 13. august blev kørt af en fragtmand til Slægtsforskernes Bibliotek i Albertslund, hvor de i første omgang bliver opbevaret på lageret. Efterhånden, som det bliver muligt, bliver bøgerne registreret i bibliotekssystemet.


Med denne nye samling forventer vi, at den samlede bestand af bøger når op på omkring 45.000, hvoraf omkring 10.000 er digitaliserede.

Genealogisk Samling er landet

3. juni 2021: 554 dage efter underskrivelse af aftalen med Bibliotek Frederiksberg om overdragelse af den ikoniske Genealogiske Samling er den ankommet til Slægtsforskernes Bibliotek i Albertslund.


Samlingen på skønsmæssigt 5.000 slægtsbøger plus diverse var bestemt værd at vente på, også selv om de 130 kasser skulle bæres på 1. sal! Samlingen er nu reddet og registrering af bøgerne påbegyndes.


Genealogisk Samling er et vigtigt supplement til bibliotekets eksisterende samlinger af personalhistorisk litteratur. De udgør nu den absolut største og mest komplette samling af bøger inden for disse emner.


Målet er at digitalisere de mere end 40.000 titler, som biblioteket råder over - og flere tusinde slægtsbøger er allerede online. Søgefunktioner til biblioteket ses her.

Biblioteket passerer 10.000 titler

25. maj 2021: Den 5. september 2013 lagde Slægtsforskernes Bibliotek den første titel online, et notat om kirkebøgerne fra Københavns Kommunehospital. I dag, den 25. maj 2021, passerede biblioteket så titel nummer 10.000 online, en bog om slægten Sabroe.


Biblioteket er med 10.000 titler langt den største online-samling af bøger inden for disse emner. Den nuværende prognose er, at biblioteket passerer 20.000 online titler allerede i 2024. Og der er nok at tage af – den fysiske samling af bøger, der befinder sig i Slægtsforskernes Bibliotek i Albertslund, tæller mere end 40.000 titler.
Arbejdet med bibliotekets projekter varetages alene af frivillige, og der er pt. 25 sådanne tilknyttet Slægtsforskernes Bibliotek.