TAK TIL VORE SPONSORER


Slægtsforskernes Bibliotek er helt baseret på frivillig arbejdskraft. Vore udgifter til husleje, IT m.v. dækkes af en række tilskud, fonde og sponsorer. Vi sender derfor en stor tak til vore sponsorer for 2021:


 • Kirsten Andersen
 • Steen Rasmussen
 • Peter Wodskou Christensen
 • Henning Skinnerup Frandsen
 • Ivan Jensen
 • Erik Larsson
 • Jakob Kær Nielsen
 • Erik Dam
 • Anne-Birgitte Larsson
 • Peter Olsen
 • Per Steen Larsen
 • Kirsten Sanders
 • Tommy P. Christensen
 • Anker Larsen
 • Slægtshistorisk Forening, Århus
 • Erik Pilgaard Vinther
 • Kjeld Kvist Simonsen
 • Peer Lindballe
 • John Søndergaard Nielsen

 • David Hvass

 • Inge Kristensen

 • Kirsten Gade

 • Slægtshistorisk Forening Guldborgsund

 • Kathrine Tobiassen

 • Slægts- og Lokalhistorisk Forening Djursland

 • Jesper Nødholm

 • Slægthistorisk Forening for Vestegnen

 • Henrik Colding-Jørgensen

 • Niels Arthur Andersen

 • Helle Damkjær

 • Birgitte K. og Ole P. Bielefeldt