Tildelinger af indfødsret
1850-1915

Indfødsret


Fra 1850 opnåede man indfødsret i Danmark gennem love vedtaget af den lovgivende forsamling. Denne database indeholder samtlige tildelinger af indfødsret ved lov fra 1850 og til 1915. Den er baseret på de endeligt vedtagne love og indeholder således ikke samme mangler som databasen på Dansk Demografisk Database. Databasen indeholder ikke erhvervelse af indfødsret gennem ægteskab, der ikke er sket ved lov.


Med søgning i databasen kan man fx ud fra et navn finde datoen for den pågældende lov og løbenummeret, der gør det muligt at finde den bagvedliggende sag hos Rigsarkivet. For at finde løbenummeres skal man trykke på nummeret "Side" i sidste kolonne. Det vil vise den relevante side fra udgivelsen "Alfabetisk Navneregister over Personer", der kilden til databasen. Her vil bl.a. sagens løbenummer fremgå.


Sagerne hos Rigsarkivet findes gennem bestilling i Daisy med:

Arkivskaber: Indenrigsministeriet, 1. Kontor

Arkivserie: Lovsager (indfødsret)


Her er der et direkte link til arkivserien.


I arkivserien finder man det årstal og den dato, der er tale om, og løbenummeret viser, hvilken kasse man skal bestille. Enkelte årgange med indfødsretssager findet på Arkivalieronline, men der er kun tale om nogle få år.