"Danskernes Historie Online" er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning.


Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere, og vi bevarer vores kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.


Der er i dag mere end 46.000 titler online.


Biblioteket er etableret i 2012 og råder over en omfattende og unik samling af litteratur inden for bibliotekets emneområder. 


Biblioteket drives alene ved hjælp af omkring 30 frivillige. Det finansieres gennem tilskud fra Danske Slægtsforskere, private sponsorer, fonde og offentlige tilskud.


Private sponsorer er et helt afgørende fundament for bibliotekets økonomi. Man kan her læse nærmere om sponsoratet og bibliotekets nuværende sponsorer.

Besøg biblioteket:

Biblioteket er åbent for besøg mandage og torsdag kl. 10.00 - 14.00.

Det er nødvendigt at aftale besøget - bibliotek@slaegt.dk.


Bliv frivillig:

Det er muligt at være frivilligt hos biblioteket både i Albertslund og med arbejde hjemmefra. Kontakt bibliotek@slaegt.dk.


Donér bøger:

Vi modtager meget gerne bøger til vore samlinger eller til digitalisering. Kontakt os med oplysninger om, hvilket bøger du har og vil donere. Vi er desværre ikke i stand til at låne bøger til skanning. Vi modtager også gerne dokumenter i PDF-format, hvis disse har karakter af udgivelse og indeholder bibiografiske oplysninger. Kontakt bibliotek@slaegt.dk.