Alle online skolehæfter

Nye skolehæfter, oktober 2023


 • "Hver 14de Dag". Medlemsblad for "D. C. L. M." [Den Classenske Legatskoles Minde] Nr. 10, 1. Aargang 1901
 • "Hver 14de Dag". Medlemsblad for "D. C. L. M." [Den Classenske Legatskoles Minde] Nr. 11, 1. Aargang 1901
 • "Hver 14de Dag". Medlemsblad for "D. C. L. M." [Den Classenske Legatskoles Minde] Nr. 7, 1. Aargang 1901
 • "Hver 14de Dag". Medlemsblad for "D. C. L. M." [Den Classenske Legatskoles Minde] Nr. 8, 1. Aargang 1901
 • "Hver 14de Dag". Medlemsblad for "D. C. L. M." [Den Classenske Legatskoles Minde] Nr. 9, 1. Aargang 1901
 • 26de Aarsberetning fra Lyngby Realskole oprettet 1871 Skoleåret 1906-07
 • 36de Aarsberetning fra Lyngby Realskole oprettet 1871 Skoleåret 1907-08
 • 37te Aarsberetning fra Lyngby Realskole oprettet 1871 Skoleåret 1908-09
 • 38te Aarsberetning fra Lyngby Realskole oprettet 1871 Skoleåret 1909-10
 • Aalborg katedralskole. 1985
 • Aalborg Kathedralskole. Indbydelsesskrift til den offentlige Examen, som holdes paa Skolen i August 1841 [Samling af biographiske Notitser om Nogle af de fra Aalborg Kathedralskole til Universitetet dimitterede Disciple, i Alphabetisk Orden. Andet hefte]
 • Aalborghus & nu 1, oktober 1992
 • Aalborghus & nu 1, oktober 1993
 • Aalborghus & nu 1, oktober 1994
 • Aalborghus & nu 1, oktober 1995
 • Aalborghus & nu 1, oktober 1996
 • Aalborghus & nu 1, oktober 1997
 • Aalborghus & nu 2, januar 1993
 • Aalborghus & nu 2, januar 1994
 • Aalborghus & nu 2, januar 1995
 • Aalborghus & nu 2, januar 1996
 • Aalborghus & nu 2, januar 1997
 • Aalborghus & nu 2, januar 1998
 • Aalborghus & nu 3, april 1995
 • Aalborghus & nu 3, maj 1993
 • Aalborghus & nu 3, maj 1994
 • Aalborghus & nu 3, maj 1996
 • Aalborghus & nu 3, maj 1997
 • Aalborghus Gymnasium. Med kursus til højere forberedelseseksamen og gymnasiale suppleringskursus. 1989-90. 32. skoleår
 • Aalborghus Gymnasium. Med kursus til højere forberedelseseksamen og gymnasiale suppleringskursus.Årsberetning. 1988-89. 31. skoleår
 • Aalborghus Gymnasium. Med kursus til højere forberedelseseksamen. 1990-91. 33. skoleår
 • Aalborghus Statsgymnasium. Med kursus til højere forberedelseseksamen og gymnasiale supleringskursus. Årsberetning. 1981-82. 24. skoleår
 • Aalborghus Statsgymnasium. Med kursus til højere forberedelseseksamen og gymnasiale suppleringskursus. 1982-83. 25. skoleår
 • Aalborghus Statsgymnasium. Med kursus til højere forberedelseseksamen og gymnasiale suppleringskursus. 1983-84. 26. skoleår
 • Aalborghus Statsgymnasium. Med kursus til højere forberedelseseksamen og gymnasiale suppleringskursus. 1984-85. 27. skoleår
 • Aarsberetning fra Det tekniske Selskabs Skole 1877-78
 • Aarsberetning fra Det tekniske Selskabs Skole 1878-79
 • Aarsberetning fra Det tekniske Selskabs Skole 1879-80
 • Aarsberetning fra Det tekniske Selskabs Skole 1880-81
 • Aarsberetning fra Det tekniske Selskabs Skole 1881-82
 • Aarsberetning fra Det tekniske Selskabs Skole 1883-84
 • Aarsberetning fra Det tekniske Selskabs Skole 1884-85
 • Aarsberetning fra Det tekniske Selskabs Skole 1885-86
 • Aarsberetning fra Det tekniske Selskabs Skole 1886-87
 • Aarsberetning fra Det tekniske Selskabs Skole 1887-88
 • Aarsberetning fra Det tekniske Selskabs Skole 1888-89
 • Aarsberetning fra Det tekniske Selskabs Skole 1895-96
 • Aarsberetning fra Vinderup Kost- og Realskole 1942-1943
 • Aften- og ungdomsskoleundervisningen i Helsingør 1965-66
 • Almindelige Bestemmelser vedrørende Murerarbejde ved Horsens kommunale Skolevæsen. [1930]
 • Årsberetning 1952, Vorup kommuneskole
 • Årsberetning 1952, Vorup kommuneskole, Plan for forældredagene tirsdag den 5. marts og onsdag den 26. marts 1952
 • Årsberetning 1956, Vorup kommuneskole
 • Årsskrift 1968. Vraa Realskoles Elevforening
 • Årsskrift for Lyngby Gymnasium 1988-89. 70. Årgang
 • Årsskrift for Lyngby Gymnasium 1989-90. 71. Årgang
 • Årsskrift for Lyngby Gymnasium 1990-91. 72. Årgang
 • Årsskrift fra Sorø skole og opdragelsesanstalt for skoleåret 1910-11
 • Årsskrift og plan over eksaminer og årsprøver ved Vestergårdsskolen. 1954
 • Årsskrift og plan over eksaminer og årsprøver ved Vestergårdsskolen. 1955
 • Årsskrift og plan over eksaminer og årsprøver ved Vestergårdsskolen. 1956
 • Årsskrift og plan over eksaminer og årsprøver ved Vestergårdsskolen. 1957
 • Årsskrift og plan over eksaminer og årsprøver ved Vestergårdsskolen. 1958
 • Årsskrift og plan over eksaminer og årsprøver ved Vestergårdsskolen. 1959
 • Årsskrift og plan over eksaminer og årsprøver ved Vestergårdsskolen. 1960
 • Auctarium Lexici Græci Schneideriani examini publico in Schola Randrusiensi 1831
 • Auctarium Lexici Græci Schneideriani examini publico in Schola Randrusiensi 1832
 • Beretning for Øverød Skole. Skoleåret 1952-53
 • Beretning for Skoleåret 1959-60, Haslev Borger- og Realskole, Frerslev Skole, Lysholm Skole
 • Beretning for Skoleåret 1961-62, Haslev Borger- og Realskole, Frerslev Skole, Lysholm Skole
 • Beretning om Det Danske Selskabs Skole [D. D. S. S.] i Skoleaaret 1899-1900
 • Beretning om det kommunale Skolevæsen i Helsingør 1888
 • Beretning om Helsingør folkeskole 1960-61
 • Beretning om Helsingør folkeskole 1961-62
 • Beretning om Herlufsholm kommunale mellem- og realskole (L. Næstved skole) for skoleåret 1954-55 samt plan over årsprøven
 • Beretning om Herning Kommunes Skolevæsen for Skoleåret 1957-58
 • Beretning om Herning Kommunes Skolevæsen for Skoleåret 1960-61
 • Beretning om Herning Kommunes Skolevæsen for Skoleåret 1961-62
 • Beretning om Herning Kommunes Skolevæsen for Skoleåret 1962-63
 • Beretning om Herning Kommunes Skolevæsen for Skoleåret 1963-64
 • Beretning om Herning Kommunes Skolevæsen for Skoleåret 1964-65
 • Beretning om Hillerød Kommuneskole for Skoleåret 1947-48 samt Plan for Årsprøven 1948
 • Beretning om Hillerød Kommuneskole for Skoleåret 1948-49 samt plan for Årsprøven 1949
 • Beretning om Hillerød Kommuneskole for Skoleåret 1949-50 samt plan for Årsprøven 1950
 • Beretning om Hillerød Kommuneskole for Skoleåret 1950-51 samt plan for Eksamen og Årsprøven 1951
 • Beretning om Hillerød Købstads Skolevæsen for Skoleåret 1951-52 samt plan for Eksamen og Årsprøven 1952
 • Beretning om Hillerød Købstads Skolevæsen for Skoleåret 1952-53 samt plan for Eksamen og Årsprøven 1953
 • Beretning om Hillerød Købstads Skolevæsen for Skoleåret 1953-54 samt plan for Eksamen og Årsprøven 1954
 • Beretning om Hillerød Købstads Skolevæsen for Skoleåret 1954-55 samt plan for Eksamen og Årsprøven 1955
 • Beretning om Hillerød Købstads Skolevæsen for Skoleåret 1955-56 samt plan for Eksamen og Årsprøven 1956
 • Beretning om Hillerød Købstads Skolevæsen for Skoleåret 1956-57
 • Beretning om Hillerød Købstads Skolevæsen for Skoleåret 1957-58
 • Beretning om Hillerød Købstads Skolevæsen for Skoleåret 1958-59
 • Beretning om Hillerød Købstads Skolevæsen for Skoleåret 1959-60
 • Beretning om Hjørring Kommuneskole for Skoleaaret 1906-07
 • Beretning om Horsens skolevæsen  1. august 1964-31. juli 1965
 • Beretning om Horsens skolevæsen 1. august 1965-31. juli 1966
 • Beretning om Horsens skolevæsen 1. august 1966-31. juli 1967
 • Beretning om Horsens skolevæsen 1. august 1967-31. juli 1968
 • Beretning om Horsens skolevæsen 1. august 1968-31. juli 1969
 • Beretning om Horsens Skolevæsen for Aaret 1927-28
 • Beretning om Horsens skolevæsen for året 1955-56
 • Beretning om Horsens skolevæsen for året 1956-57
 • Beretning om Horsens skolevæsen for året 1957-58
 • Beretning om Horsens skolevæsen for året 1958-59
 • Beretning om Horsens skolevæsen for året 1959-60
 • Beretning om Horsens skolevæsen for året 1960-61
 • Beretning om Horsens skolevæsen for året 1961-62
 • Beretning om Horsens skolevæsen for året 1962-63
 • Beretning om Horsens skolevæsen for året 1963-64
 • Beretning om Vordingborg Gymnasium skoleåret 1963-64
 • Beretning om Vordingborg Gymnasium skoleåret 1964-65
 • Beretning om Vordingborg Gymnasium skoleåret 1965-66
 • Beretning om Vordingborg Gymnasium skoleåret 1966-67
 • Beretning om Vordingborg Gymnasium skoleåret 1967-68
 • Beretning om Vordingborg Gymnasium. Skoleaaret 1938-39
 • Beretning om Vordingborg Gymnasium. Skoleaaret 1940-41
 • Beretning om Vordingborg Gymnasium. Skoleaaret 1941-42
 • Beretning om Vordingborg Gymnasium. Skoleaaret 1943-44
 • Beretning om Vordingborg Gymnasium. Skoleåret 1949-50
 • Beretning om Vordingborg Gymnasium. Skoleåret 1969-70
 • Beretning om Vordingborg Gymnasium. Skoleåret 1970-71
 • Beretning om Vordingborg Gymnasium. Skoleåret 1971-72
 • Beretning. Helsingør kommunale skolevæsen. Folkeskole og Helsingør gymnasium samt virksomhed i henhold til fritidsloven 1971-72
 • Beretning. Helsingør kommunale skolevæsen. Folkeskolen - Helsingør Gymnasium Ungdomsskolen - Aftenskolen 1966-67
 • Beretning. Helsingør kommunale skolevæsen. Folkeskolen - Helsingør Gymnasium Ungdomsskolen - Aftenskolen 1967-68
 • Beretning. Helsingør kommunale skolevæsen. Folkeskolen - Helsingør Gymnasium Ungdomsskolen - Aftenskolen 1968-69
 • Bestemmelser angaaende de faste Vikarer ved Horsens kommunale Skolevæsen [1929]
 • Bestemmelser vedr. Svømning og Tilsyn med Svømning [Horsens 1927]
 • Bestemmelser vedrørende Aarsprøven ved Borgerskolerne i Horsens samt Rettelse og Bedømmelse af de skriftlige Opgaveløsninger. [1930]
 • Bodsrit til ad hlusta á Pa opinberu ŋsirɧeƞrslu í Bessastada Skola ƥann 22-29 Mai 1844 [Fjøgur gømul kvædi af S. Ægilsfyni]
 • Borger- og Friskolen i Helsingør. Skoleefterretninger. 1892
 • Borgerdydsskolen paa Christianshavn. Indbydelsesskrift til den aarlige Hovedexamen fra 16de til 21de Juli 1841
 • C.S.F. Medlemsblad For Christianshavns Skoleforening, 4 Aarg., December 1934 nr. 12
 • C.S.F. Medlemsblad For Christianshavns Skoleforening, 4 Aarg., November 1934 nr. 12
 • C.S.F. Medlemsblad For Christianshavns Skoleforening, 5 Aarg,, November-December 1935 nr.11-12
 • C.S.F. Medlemsblad For Christianshavns Skoleforening, 5 Aarg., August 1935 nr.7-8
 • C.S.F. Medlemsblad For Christianshavns Skoleforening, 5 Aarg., Januar 1935 nr.1
 • C.S.F. Medlemsblad For Christianshavns Skoleforening, 5 Aarg., Juni 1935 nr.5-6
 • C.S.F. Medlemsblad For Christianshavns Skoleforening, 5 Aarg., Oktober 1935 nr.10
 • C.S.F. Medlemsblad Prinsessegades Skole, Dronningensgades Skole, Christianshavns Skoleforening, 3 Aarg., December 1933 nr.8-9-10-11-12
 • C.S.F. Medlemsblad Prinsessegades Skole, Dronningensgades Skole, Christianshavns Skoleforening, 3 Aarg., Februar 1933 nr.2
 • C.S.F. Medlemsblad Prinsessegades Skole, Dronningensgades Skole, Christianshavns Skoleforening, 3 Aarg., Januar 1933 nr.1
 • C.S.F. Medlemsblad Prinsessegades Skole, Dronningensgades Skole, Christianshavns Skoleforening, 3 Aarg., Maj-Juni-Juli 1933 nr.5-6-7
 • C.S.F. Medlemsblad Prinsessegades Skole, Dronningensgades Skole, Christianshavns Skoleforening, 3 Aarg., Marts 1933 nr.3
 • Cand. Mag. Møllers Realskole 1953
 • Cand. Mag. Møllers Realskole 1959
 • Cand. Mag. Møllers Realskole 1960
 • Cand. Theol. C. S. Jacobsens Skole i Aalborg, Skoleefterretninger for 1903-1904
 • Charlottenlunds Fællesskole for Drenge og Piger. Forberedelses-, Latin- og Realskole (Højere Almenskole) Fredensvej 44. 1904
 • Christianshavn Døttreskole 1986
 • Christianshavn Døttreskole 1987
 • Christianshavn Døttreskole 1988
 • Christianshavn Døttreskole 1989
 • Christianshavn Døttreskole 1990
 • Christianshavn Døttreskole 1991
 • Christianshavn Døttreskole 1992
 • Christianshavn Døttreskole 1993
 • Christianshavn Døttreskole 1994
 • Christianshavn Døttreskole 1995
 • Christianshavn Døttreskole 1996
 • Christianshavn Døttreskole 1997
 • Christianshavn Døttreskole 2000/2001
 • Christianshavns Døttreskole af 1799. 1926
 • Christianshavns Døttreskole af 1799. 1927
 • Christianshavns Døttreskole af 1799. 1931 [Af Døttreskolens Historie]
 • Christianshavns Døttreskole af 1799. 1934
 • Christianshavns Døttreskole af 1799. 1935
 • Christianshavns Døttreskole Oprettet 1799. 1961
 • Christianshavns Døttreskole Oprettet 1799. 1962
 • Christianshavns Døttreskole Oprettet 1799. 1963
 • Christianshavns Døttreskole Oprettet 1799. 1964
 • Christianshavns Døttreskole Oprettet 1799. 1965
 • Christianshavns Døttreskole Oprettet 1799. 1966
 • Christianshavns Døttreskole Oprettet 1799. 1967
 • Christianshavns Døttreskole Oprettet 1799. 1968
 • Christianshavns Døttreskole Oprettet 1799. 1969
 • Christianshavns Døttreskole Oprettet 1799. 1970
 • Christianshavns Døttreskole Oprettet 1799. 1971
 • Christianshavns Døttreskole Oprettet 1799. 1972
 • Christianshavns Døttreskole Oprettet 1799. 1973
 • Christianshavns Døttreskole Oprettet 1799. 1974
 • Christianshavns Døttreskole Oprettet 1799. 1975
 • Christianshavns Døttreskole Oprettet 1799. 1976
 • Christianshavns Døttreskole Oprettet 1799. 1977
 • Christianshavns Døttreskole. Oprettet 1799. 1944
 • Christianshavns Døttreskole. Oprettet 1799. 1945
 • Christianshavns Døttreskole. Oprettet 1799. 1946
 • Christianshavns Døttreskole. Oprettet 1799. 1948
 • Christianshavns Døttreskole. Oprettet 1799. 1949
 • Christianshavns Døttreskole. Oprettet 1799. 1950
 • Christianshavns Døttreskole. Oprettet 1799. 1951
 • Christianshavns Døttreskole. Oprettet 1799. 1952
 • Christianshavns Døttreskole. Oprettet 1799. 1953
 • Christianshavns Døttreskole. Oprettet 1799. 1954
 • Christianshavns Døttreskole. Oprettet 1799. 1955
 • Christianshavns Døttreskole. Oprettet 1799. 1956
 • Christianshavns Døttreskole. Oprettet 1799. 1957
 • Christianshavns Døttreskole. Oprettet 1799. 1958
 • Christianshavns Døttreskole. Oprettet 1799. 1959
 • Christianshavns Døttreskole. Oprettet 1799. 1960
 • De forenede Latin- og Realskoler Borgerdydskolen i Helgolandsgade (forhen paa Kristianshavn). Meddelelser om Skoleaaret 1900-1901
 • De forenede Latin- og Realskoler Borgerdydskolen i Helgolandsgade (forhen paa Kristianshavn). Meddelelser om Skoleaaret 1904-1905
 • De første Afsnit af det latinske Sprogs Syntaris. Udgivne som Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Randers lærde Skole i September 1837
 • Den Classenske Legatskole. Skoleefterretninger 1966-67
 • Den Classenske Legatskole.Meddelelser for 1954-55 samt skema over årsafslutningen.
 • Den Classenske Legatskole.Meddelelser for 1960-61 samt skema over årsafslutningen.
 • Den Classenske Legatskole.Meddelelser for 1961-62 samt skema over årsafslutningen.
 • Den Classenske Legatskole.Meddelelser for 1962-63 samt skema over årsafslutningen.
 • Den mathematiske Geographie, fremstillet til Brug for de lærde Skoler [1852]
 • Den selvejende institution- Klostermarksskolen i Aalborg. Forberedelsesskole til Statsskolerne. Mellem- og Realskole. Årsberetning for 1959-60
 • Den selvejende institution. Klostermarksskolen i Aalborg, Årsberetning for 1962-63
 • Den selvejende institution. Klostermarksskolen i Aalborg, Årsberetning for 1963-64.
 • Den selvejende institution. Klostermarksskolen i Aalborg, Årsberetning for 1964-65
 • Den selvejende institution. Klostermarksskolen i Aalborg, Årsberetning for 1965-66
 • Den selvejende institution. Klostermarksskolen i Aalborg, Årsberetning for 1966-67
 • Den selvejende institution. Klostermarksskolen i Aalborg, Årsberetning for 1967-68
 • Den selvejende institution. Klostermarksskolen i Aalborg, Årsberetning for 1968-69
 • Den selvejende institution. Klostermarksskolen i Aalborg, Årsberetning for 1969-70
 • Den selvejende institution. Klostermarksskolen i Aalborg. Forberedelsesskole til Statsskolerne. Mellem- og Realskole. Årsberetning for 1958-59
 • Den selvejende institution. Klostermarksskolen i Aalborg. Forberedelsesskole til Statsskolerne. Mellem- og Realskole. Årsberetning for 1960-61
 • Den selvejende institution.Klostermarksskolen i Aalborg, Årsberetning for 1961-62
 • Døtreskolen paa Christianshavn 1900
 • Døtreskolen paa Christianshavn 1901
 • Døtreskolen paa Christianshavn 1904
 • Døtreskolen paa Christianshavn 1906
 • Døtreskolen paa Christianshavn 1907
 • Døtreskolen paa Christianshavn 1908
 • Døtreskolen paa Christianshavn 1910
 • Duborg-Samfundet Flensborg, Aarsskrift 1937
 • Duborg-Samfundet Flensborg, Aarsskrift 1938
 • Duborg-Samfundet Flensborg, Aarsskrift 1939
 • Duborg-Samfundet Flensborg, Aarsskrift 1940
 • Duborg-Samfundet Flensborg, Aarsskrift 1941
 • Duborg-Samfundet Flensborg. Aarsskrift 1942
 • Duborg-Samfundet Flensborg. Aarsskrift 1943
 • Duborg-Samfundet Flensborg. Aarsskrift 1948-49
 • Duborg-Samfundet Flensborg. Aarsskrift 1965
 • Efterretninger 1926-1927 om Cand. Theol. C. S. Jacobsens Skole i Aalborg
 • Efterretninger angaaende Byen Ribe, udgivne som Indbydelseskrift til den offentige Examen i Ribe Kathedralskole 1844
 • Efterretninger angaaende Byen Ribe, udgivne som Indbydelsesskrift til den offenlige Examen i Ribe Cathedralskole 1842
 • Efterretninger fra Selskabet for de Massmannske Søndagsskoler samt Generalregnskab for Tidsrummet fra 1ste Mai 1873 til 30te April 1874
 • Efterretninger fra Selskabet for de Massmannske Søndagsskoler samt Generalregnskab for Tidsrummet fra 1ste Mai 1874 til 30te April 1875
 • Efterretninger fra Selskabet for de Massmannske Søndagsskoler samt Generalregnskab for Tidsrummet fra 1ste Mai 1875 til 30te April 1876
 • Efterretninger fra Selskabet for de Massmannske Søndagsskoler samt Generalregnskab for Tidsrummet fra 1ste Marts 1876 til 28de Februar 1877
 • Efterretninger fra Selskabet for de Massmannske Søndagsskoler samt Generalregnskab for Tidsrummet fra 1ste Marts 1879 til 29de Februar 1880
 • Efterretninger fra Selskabet for de Massmannske Søndagsskoler, samt Generalregnskab for Tidssrummet fra 1. Mai 1873 til 30. april 1874
 • Efterretninger fra Selskabet for de Massmannske Søndagsskoler, samt Generalregnskab for Tidssrummet fra 1. Marts 1863 til 29. Februar 1864
 • Efterretninger fra Selskabet for de Massmannske Søndagsskoler, samt Generalregnskab for Tidssrummet fra 1. Marts 1864 til 29. Februar 1865
 • Efterretninger fra Selskabet for de Massmannske Søndagsskoler, samt Generalregnskab for Tidssrummet fra 1. Marts 1866 til 28. Februar 1867
 • Efterretninger fra Selskabet for de Massmannske Søndagsskoler, samt Generalregnskab for Tidssrummet fra 1. Marts 1867 til 29. Februar 1868
 • Efterretninger fra Selskabet for de Massmannske Søndagsskoler, samt Generalregnskab for Tidssrummet fra 1. Marts 1868 til 28. Februar 1869
 • Efterretninger fra Selskabet for de Massmannske Søndagsskoler, samt Generalregnskab for Tidssrummet fra 1. Marts 1869 til 28. Februar 1870
 • Efterretninger fra Selskabet for de Massmannske Søndagsskoler, samt Generalregnskab for Tidssrummet fra 1. Marts 1870 til 28. Februar 1871
 • Efterretninger fra Selskabet for de Massmannske Søndagsskoler, samt Generalregnskab for Tidssrummet fra 1. Marts 1871 til 29. Februar 1872
 • Efterretninger fra Selskabet for de Massmannske Søndagsskoler, samt Generalregnskab for Tidssrummet fra 1. Marts 1872 til 28. Februar 1873
 • Efterretninger om Aalborg Kathedralskole i Skoleaaret 1842-18
 • Efterretninger om Aarhuus Cathedralskole i Skoleaaret 1848-49
 • Efterretninger om Hjørring Realskole for Skoleaaret 1873-74
 • Efterretninger om Hjørring Realskole for Skoleaaret 1874-75
 • Efterretninger om Hjørring Realskole for Skoleaaret 1875-76
 • Efterretninger om Hjørring Realskole for Skoleaaret 1878-79
 • Efterretninger om Hjørring Realskole for Skoleaaret 1879-80
 • Efterretninger om Hjørring Realskole for Skoleaaret 1880-81
 • Efterretninger om Hjørring Realskole for Skoleaaret 1881-82
 • Efterretninger om Hjørring Realskole for Skoleaaret 1882-83
 • Efterretninger om Hjørring Realskole for Skoleaaret 1886-87
 • Efterretninger om Randers Lærde Skole 1893-94. indbydelsesskrift til de offentligeAarsprøver i Randers Lærde Skole i Juni og Juli 1894
 • Efterretninger om Randers lærde Skole for Skoleaaret 1846-1847
 • Efterretninger om Randers lærde Skole for Skoleaaret 1848-1849
 • Efterretninger om Randers Lærde Skole for Skoleaaret 1867-68
 • Efterretninger om Randers Lærde Skole for Skoleaaret 1868-69
 • Efterretninger om Randers Lærde Skole for Skoleaaret 1869-70
 • Efterretninger om Randers lærde Skole for Skoleaaret 1ste October 1843 - 30te September 1844
 • Efterretninger om Randers Lærde Skole for Skoleaaret for 1870-71
 • Efterretninger om Randers Lærde Skole for Skoleaaret for 1871-72
 • Efterretninger om Randers Lærde Skole for Skoleaaret for 1874-75
 • Efterretninger om Viborg Kathedralskole i Skoleaaret 1846-1847 med indbydelse til Skolens aarlige Examen i Aaret 1847
 • Efterretninger om Viborg Kathedralskole i Skoleaaret 1846-1847 med Indbydelse til Skolens aarlige Examen i Aaret 1847
 • Efterretninger om Viborg Kathedralskole i Skoleaaret 1847-1848 med Indbydelse til Skolens aarlige Examen i Aaret 1848
 • Efterretninger om Viborg Kathedralskole i Skoleaaret 1847-1848 med Indbydelse til Skolens aarlige Examen i Aaret 1848
 • Efterretninger om Viborg Kathedralskole i Skoleaaret 1849-1850 med Indbydelse til Skolens aarlige Examen i Aaret 1850
 • Efterretninger om Viborg Kathedralskole i Skoleaaret 1854-1855 med Indbydelse til Skolens aarlige Examen i Aaret 1855
 • Efterretninger om Viborg Kathedralskole i Skoleaaret 1861-62
 • Efterretninger om Viborg Kathedralskole i Skoleaaret 1863-64
 • Efterretninger om Vordingborg lærde Skole for Skoleaaret 1840-41 Udgiven som Indbydelsesskrift til Skolens offentlige Examen i Efteraaret 1841
 • Efterretninger om Vordingborg lærde Skole for Skoleaaret 1845-1846 som Indbydelsesskrift til Skolens offentlige Examen i 184.
 • Elisabeth Brøndsteds Skole 1951
 • Elisabeth Brøndsteds Skole 1952
 • Elisabeth Brøndsteds Skole 1953
 • Elisabeth Brøndsteds Skole 1954
 • Elisabeth Brøndsteds Skole 1955
 • Elisabeth Brøndsteds Skole 1956
 • Elisabeth Brøndsteds Skole 1957
 • Elisabeth Brøndsteds Skole 1958
 • Elisabeth Brøndsteds Skole 1959
 • Elisabeth Brøndsteds Skole 1961
 • Examini in Schola Coldingensi Anno MDCCCXXXI
 • Examini Publico in Schola Coldingensi Anno MDCCCXXXII
 • Fanny Christensens Pigeskole, Bernstorffsvej 119. 1914-1915
 • Fjerde Beretning om Odense Realskole 1852
 • Folkeskole og Enhedsskole paa Frederiksberg
 • Fyns Studenterkursus 1947
 • Fyns Studenterkursus 1948
 • Fyns Studenterkursus Odense
 • Græsted folke- og realskole 1949-50 [Bidrag til skolens historie 1925-1950.]
 • Græsted folke- og realskole 1950-51
 • Græsted folke- og realskole 1951-52.
 • Græsted folke- og realskole 1952-53.
 • Græsted folke- og realskole 1953-54.
 • Græsted folke- og realskole 1954-55.
 • Græsted folke- og realskole 1955-56.
 • Græsted folke- og realskole 1956-58.
 • Græsted folke- og realskole 1958-59.
 • Grenaa Kommunale Skolevæsen, Skoleåret 1950-51
 • Grenaa Kommunale Skolevæsen, Skoleåret 1951-52
 • Grenaa Kommunale Skolevæsen, Skoleåret 1952-53
 • Grenaa Kommunale Skolevæsen, Skoleåret 1953-54
 • Grenaa Kommunale Skolevæsen, Skoleåret 1954-55
 • Grenaa Kommunale Skolevæsen, Skoleåret 1955-56
 • Grenaa Kommunale Skolevæsen, Skoleåret 1956-57
 • Grenaa Kommunale Skolevæsen, Skoleåret 1957-58
 • Grenaa Kommunale Skolevæsen, Skoleåret 1958-59
 • Grenaa Kommunale Skolevæsen, Skoleåret 1960-61
 • Grenaa Kommunale Skolevæsen, Skoleåret 1961-62
 • Grenaa Kommunale Skolevæsen, Skoleåret 1962-63
 • Grenaa Kommunale Skolevæsen, Skoleåret 1963-64
 • Grenaa Kommunale Skolevæsen, Skoleåret 1964-65
 • Grenaa Kommunale Skolevæsen, Skoleåret 1966-67
 • Grenaa Kommunale Skolevæsen, Skoleåret 1967-68
 • Grenaa Kommunale Skolevæsen, Skoleåret 1968-69
 • Grenaa Kommunale Skolevæsen, Skoleåret 1969-70
 • Grenaa Kommunale Skolevæsen, Skoleåret 1969-71
 • Gunnar Jørsensens skole 1982-83 [In memoriam Poul Christiansen, Aksel Pedersen og Hans-Frederik Grønnegaard Steiner.]
 • Gunnar Jørsensens skole 1984-85
 • Haslev Kommunale Skolevæsen, Beretning for Skoleårene 1975 og 1976, Haslev Borger- og Realskole, Førslev Skole, Grøndalsskolen, Lysholm Skole, Nordskovskolen, Terslev Skole
 • Haslev Kommunale Skolevæsen, Beretning for Skoleårene 1977, Haslev Borger- og Realskole, Førslev Skole, Grøndalsskolen, Lysholm Skole, Nordskovskolen, Terslev Skole
 • Haslev Kommunale Skolevæsen, Beretning for Skoleårene 1978, Haslev Borger- og Realskole, Førslev Skole, Grøndalsskolen, Lysholm Skole, Nordskovskolen, Terslev Skole
 • Haslev Kommunale Skolevæsen, Beretning for Skoleårene 1979, Haslev Borger- og Realskole, Førslev Skole, Grøndalsskolen, Lysholm Skole, Nordskovskolen, Terslev Skole, Haslev Komunale Ungdomsskole
 • Hasseris Gymnasium 1970-71
 • Helsingør aften- og ungdomsskole. Beretning 1956-57
 • Helsingør aften- og ungdomsskole. Beretning 1958-59
 • Helsingør Aftenskole 1943-44
 • Helsingør Aftenskole. Beretning 1948-49
 • Helsingør Aftenskole. Beretning 1949-50
 • Helsingør Aftenskole. Beretning 1950-51
 • Helsingør Aftenskole. Beretning 1951-52
 • Helsingør Aftenskole. Beretning 1952-53
 • Helsingør Aftenskole. Beretning 1954-55
 • Helsingør Aftenskole. Beretning 1955-56
 • Helsingør Aftenskole. Helsingør Ungdomsskole. Beretning 1944-45
 • Helsingør Aftenskole. Helsingør Ungdomsskole. Beretning 1945-46
 • Helsingør Aftenskole. Helsingør Ungdomsskole. Beretning 1946-47
 • Helsingør Aftenskole. Helsingør Ungdomsskole. Beretning 1947-48
 • Helsingør Aftenskolenyt. Nr. 29, september 1957-58
 • Helsingør Aftenskolenyt. Nr. 8, september 1952-53
 • Helsingør Borger- og Friskole. Skoleefterretninger 1893
 • Helsingør Borger- og Friskole. Skoleefterretninger 1894
 • Helsingør Borger- og Friskole. Skoleefterretninger 1895
 • Helsingør Borger- og Friskole. Skoleefterretninger 1896
 • Helsingør Borger- og Friskole. Skoleefterretninger 1897
 • Helsingør Borger- og Friskole. Skoleefterretninger 1898
 • Helsingør Borger- og Friskole. Skoleefterretninger 1899
 • Helsingør Borger- og Friskole. Skoleefterretninger 1900
 • Helsingør Borgerskole & Helsingør Friskole. Skoleefterretninger 1888
 • Helsingør Borgerskole & Helsingør Friskole. Skoleefterretninger 1890
 • Helsingør Borgerskole & Helsingør Friskole. Skoleefterretninger 1891
 • Helsingør Borgerskole 1886. Skoleefterretninger
 • Helsingør Borgerskole 1887. Skoleefterretninger
 • Helsingør Folkeskole. Skoleefterretninger 1939-40 og 1940-41
 • Helsingør Folkeskole. Skoleefterretninger 1941-42.
 • Helsingør Folkeskole. Skoleefterretninger 1942-43.
 • Helsingør Folkeskole. Skoleefterretninger 1943-44.
 • Helsingør Folkeskole. Skoleefterretninger 1944-45.
 • Helsingør Folkeskole. Skoleefterretninger 1945-46.
 • Helsingør Folkeskole. Skoleefterretninger 1946-47.
 • Helsingør Folkeskole. Skoleefterretninger 1948-49.
 • Helsingør Folkeskole. Skoleefterretninger 1949-50
 • Helsingør Folkeskole. Skoleefterretninger 1950-51
 • Helsingør Folkeskole. Skoleefterretninger 1951-52
 • Helsingør Folkeskole. Skoleefterretninger 1952-53
 • Helsingør Folkeskole. Skoleefterretninger 1953-54
 • Helsingør Folkeskole. Skoleefterretninger 1954-55
 • Helsingør Folkeskole. Skoleefterretninger 1955-56
 • Helsingør Folkeskole. Skoleefterretninger 1956-57
 • Helsingør Folkeskole. Skoleefterretninger 1957-58
 • Helsingør Folkeskole. Skoleefterretninger 1958-59, 1959-60
 • Helsingør kommunale skolevæsen. Årsberetning 1962-63
 • Helsingør kommunale skolevæsen. Beretning 1963-64
 • Helsingør kommunale skolevæsen. Beretning 1964-65.
 • Helsingør kommunale skolevæsen. Beretning 1965-66.
 • Helsingørs Borger- og Friskole samt Folkeskole. Skoleefterretninger 1911
 • Helsingørs Borger- og Friskole. Skoleefterretninger 1901
 • Helsingørs Borger- og Friskole. Skoleefterretninger 1902
 • Helsingørs Borger- og Friskole. Skoleefterretninger 1903
 • Helsingørs Borger- og Friskole. Skoleefterretninger 1904
 • Helsingørs Borger- og Friskole. Skoleefterretninger 1905
 • Helsingørs Borger- og Friskole. Skoleefterretninger 1906
 • Helsingørs Borger- og Friskole. Skoleefterretninger 1907
 • Helsingørs Borger- og Friskole. Skoleefterretninger 1908
 • Helsingørs Borger- og Friskole. Skoleefterretninger 1909
 • Hillerød Kommuneskole. Nogle Meddelelser om Skoleaaret 1934-35 samt Plan for Aarsprøven 1935
 • Historiske Efterretninger om Randers lærde Skole 1ste Hefte. Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i September 1833
 • Historiske Efterretninger om Randers lærde Skole 2ste Hefte. Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i September 1834
 • Horsens kommunale Skolevæsen. Instruks for Opsynsmanden ved de kommunale Skolers Sportsplads. [1932]
 • Horsens kommunale Skolevæsen. Regler for Afbenyttelse af de kommunale Skolers Sportsplads. [1932]
 • Horsens kommunale Skolevæsen. Undervisningsvejledning I. Lyd- og Taleøvelser. [1928]
 • Horsens kommunale Skolevæsen. Undervisningsvejledning II. Bøgernes Brug. Alfabetiserings-, Ordforklarings- og Opslagsøvelser. [1928]
 • Horsens kommunale Skolevæsen. Undervisningsvejledning III Sangplan. [1935]
 • Horsens kommunale Skolevæsen. Undervisningsvejledning III. Fortegnelse over en Del Sange paa de forskellige Klassetrin egnede Salmer og Sange. [1928]
 • Horsens Statsskole. 1988. Årsskrift
 • Horsens Statsskole. Årsberetning og introduktionsskrift 1979
 • Horsens Statsskole. Årsberetning og introduktionsskrift 1980
 • Horsens Statsskole. Årsberetning og introduktionsskrift 1981
 • Horslunde Realskole 1895-1945, Tilbageblik
 • Hovedgaard Realskole - Beretning 1957
 • Hovedgaard Realskole - Beretning 1958
 • Hørsholm Kost- og Realskole 1901-1902
 • Hurup Realskole 1958
 • Hurup Realskole, Beretning for skoleåret 1958-60
 • Hurup Realskole, Beretning for skoleåret 1962-63
 • Hvidbjerg Realskoles Elevforenings Årsskrift 1952-53 og program for Hvidbjerg Kost- og Realskole 1953
 • Indbydelse til den offentlige Examen i Roskilde Katedralskole i Sept. 1842
 • Indbydelses-Skrift til den offentlige Examen paa Aalborg Kathedralskole, som begynder Torsdagen den 18de August 1842
 • Indbydelses-Skrift til den offentlige Examen paa Aalborg Kathedralskole, som begynder Torsdagen den 7de September 1845
 • Indbydelseskrift til den offentlige Examen i Nykiøbing Cathedralskole 1851
 • Indbydelseskrift til den offentlige Examen i Nykiøbing Cathedralskole 1852
 • Indbydelsesskrift til Aarsprøven i Borgerdydskolen i Helgolandsgade (forhen paa Kristianshavn) i Juni og Juli 1895
 • Indbydelsesskrift til Aarsprøven i Borgerdydskolen i Helgolandsgade (forhen paa Kristianshavn) i Juni og Juli 1896
 • Indbydelsesskrift til Aarsprøven i Borgerdydskolen i Helgolandsgade (forhen paa Kristianshavn) i Juni og Juli 1897
 • Indbydelsesskrift til Aarsprøven i Borgerdydskolen i Helgolandsgade (forhen paa Kristianshavn) i Juni og Juli 1898
 • Indbydelsesskrift til Aarsprøven i Borgerdydskolen i Helgolandsgade (forhen paa Kristianshavn) i Juni og Juli 1899
 • Indbydelsesskrift til Aarsprøven i Borgerdydskolen i Helgolandsgade (forhen paa Kristianshavn) i Juni og Juli 1900
 • Indbydelsesskrift til Aarsprøven i Borgerdydskolen paa Kristianshavn, i Marts 1875
 • Indbydelsesskrift til Aarsprøven i Borgerdydskolen paa Kristianshavn, i Marts 1876
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Viborg Katedralskole 1894
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Viborg Katedralskole 1895
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Viborg Katedralskole 1896
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Viborg Katedralskole 1897
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Viborg Katedralskole 1898
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Viborg Kathedralskole 1872
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Viborg Kathedralskole 1873
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Viborg Kathedralskole 1874
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Viborg Kathedralskole 1875 [Lærerstanden ved Viborg Kathedralskole med en stamtavle over Familien Hald]
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Viborg Kathedralskole 1876
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Viborg Kathedralskole 1877
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Viborg Kathedralskole 1878
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Viborg Kathedralskole 1879
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Viborg Kathedralskole 1882
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Viborg Kathedralskole 1883
 • Indbydelsesskrift til Afgangsprøven og Aarsprøven i Borgerdydskolen paa Christianshavn, fra 26de Juni til 8de Juli og fra 17de til 20de Juli 1854
 • Indbydelsesskrift til Afgangsprøverne for Studerende og Realdisciple og Aarsprøven i Borgerdydskolen paa Christianshavn, fra 27de Juni til 7de Juli og fra 17de til 21de Juli 1857
 • Indbydelsesskrift til Afgangsprøverne for Studerende og Realdisciple og Aarsprøven i Borgerdydskolen paa Christianshavn, fra 2den til 9de og fra 16de til 20de Juli 1858
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Examiner i Nykiøbing Cathedralskole 1853.
 • Indbydelsesskrift til den aarlige Hovedexamen i Sorø Akademis Skole i Juli 1853. [Katalog over Sorø Akademis Instrumentsamling af Johnstrup.]
 • Indbydelsesskrift til den aarlige offenlige Examen i Metropolitanskolen i September 1841
 • Indbydelsesskrift til den aarlige offenlige Examen i Ribe Kathedralskole 1849
 • Indbydelsesskrift til den aarlige offentlige Examen i Borgerdydskolen i Kjøbenhavn i Juli 1841 [Marco Polos Beskrivelse af det østlige asiatiske Høiland forklaret ved C. B. Rimestad. Første Afdeling indeholdende Indledning og Øst-Turkestan]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Aalborg Kathedralskole i Juli 1847
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Nykiøbing Cathedralskole 1844
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Nykiøbing Cathedralskole 1848 [De emendandis Ciceronis libris de officiis observationes criticæ af Georgius F. G. Lund]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Nykjøbing Cathedralskole 1846.
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Randers lærde Skole i September 1841
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Ribe Kathedralskole 1848 [Efterretninger angaaende Byen Ribe. Ellevte Samling, Krigene 1643-45 og 1657-60 af Peter Adler.]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Sorø Akademis Skole i Juli 1871
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Sorø Akademis Skole i Juni og Juli 1881
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen ved Aarhus Kathedralskole i Juli 1847
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen ved Aarhus Kathedralskole i September 1844
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen ved den videnskabelige Realskole i Aarhus den 20-27de Juli 1847
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen ved Soröe Academie i Juli 1828 [Om Druiderne, deres Væsen og Lære]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen ved Sorøe Academies Skole 1824
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen ved Sorøe-Academies Skole 1827
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen ved Vordingborg lærde Skole i September 1844 tilligemed Skoleefterretninger for 1843-44, [Fremstilling af Stændernes Forhold i Middelalderen. Udarbeidet til Læsning for Disciplene i de høiere Classer af G. Lembcke.]
 • Indbydelsesskrift til Examen artium og den offentlige Skole-Examen ved Sorøe Akademie 1833
 • Indbydelsesskrift til Viborg Kathedralskoles aarlige Examina i Aaret 1852
 • Indbydelsesskrift ved Viborg Kathedralskoles aarlige Examen i Juli 1851
 • Indbydelsesskrift ved Viborg Kathedralskoles aarlige Examina i 1856
 • Indbydelsesskrift ved Viborg Kathedralskoles aarlige Examina i 1857
 • Indbydelsesskrift ved Viborg Kathedralskoles aarlige Examina i 1858
 • Indbydelsesskrift ved Viborg Kathedralskoles aarlige Examina i 1860
 • Indbydelsesskrift ved Viborg Kathedralskoles aarlige Examina i Aaret 1853
 • Indbydelsesskrift ved Viborg Kathedralskoles aarlige Examina i Aaret 1854
 • Indbydelsesskrivt til den offentlige Examen i Colding lærde Skole 1826
 • Indbydelsesskrivt til den offentlige Examen i Kolding lærde Skole 1824
 • Instrukser for Skoledirektøren, Overlærerne og Lærepersonalet ved Horsens kommunale Skolevæsen [1926]
 • Introduktion til Horsens Statsskole. 1982
 • Introduktion til Horsens Statsskole. 1983
 • Introduktion til Horsens Statsskole. 1984
 • Introduktion til Horsens Statsskole. 1985
 • Introduktion til Horsens Statsskole. 1986
 • Introduktion til Horsens Statsskole. 1987
 • Julen 1957 - Hovedgaard Realskoles Elevforening
 • Jyderup Realskole - Aarsberetning 1953
 • Jyderup Realskole - Aarsberetning 1956
 • Jyderup Realskole - Årsberetning 1952
 • Klokken, Årsskrift for Hovedgaard Realskoles Elevforening 1950
 • Klostermarksskolen Aalborg 71-72
 • Klostermarksskolen. Forberedelsesskole til Katedralskolen. Mellem- og Realskole. Aalborg. Årsberetning for 1948-49
 • Klostermarksskolen. Forberedelsesskole til Katedralskolen. Mellem- og Realskole. Aalborg. Årsberetning for 1949-50
 • Klostermarksskolen. Forberedelsesskole til Katedralskolen. Mellem- og Realskole. Aalborg. Årsberetning for 1950-51
 • Klostermarksskolen. Forberedelsesskole til Katedralskolen. Mellem- og Realskole. Aalborg. Årsberetning for 1951-52
 • Klostermarksskolen. Forberedelsesskole til Katedralskolen. Mellem- og Realskole. Aalborg. Årsberetning for 1952-53
 • Klostermarksskolen. Forberedelsesskole til Katedralskolen. Mellem- og Realskole. Aalborg. Årsberetning for 1953-54
 • Klostermarksskolen. Forberedelsesskole til Katedralskolen. Mellem- og Realskole. Aalborg. Årsberetning for 1954-55
 • Klostermarksskolen. Forberedelsesskole til Katedralskolen. Mellem- og Realskole. Aalborg. Årsberetning for 1955-56
 • Klostermarksskolen. Forberedelsesskole til Katedralskolen. Mellem- og Realskole. Aalborg. Årsberetning for 1956-57
 • Klostermarksskolen. Forberedelsesskole til Katedralskolen. Mellem- og Realskole. Aalborg. Årsberetning for 1957-58
 • Kluk. Fra Vestergårdsskolen, Viby. April 1993
 • Kluk. Fra Vestergårdsskolen, Viby. August 1993
 • Kluk. Fra Vestergårdsskolen, Viby. December 1982
 • Kluk. Fra Vestergårdsskolen, Viby. December 1983
 • Kluk. Fra Vestergårdsskolen, Viby. December 1993
 • Kluk. Fra Vestergårdsskolen, Viby. Juni 1982
 • Kluk. Fra Vestergårdsskolen, Viby. Maj 1983
 • Kluk. Fra Vestergårdsskolen, Viby. Maj 1984
 • Kluk. Fra Vestergårdsskolen, Viby. Maj 1985
 • Kluk. Fra Vestergårdsskolen, Viby. Maj 1986
 • Kluk. Fra Vestergårdsskolen, Viby. Maj 1987
 • Kluk. Fra Vestergårdsskolen, Viby. Maj 1988
 • Kluk. Fra Vestergårdsskolen, Viby. Maj 1989
 • Kluk. Fra Vestergårdsskolen, Viby. Maj 1990
 • Kluk. Fra Vestergårdsskolen, Viby. Maj 1991. Skoleåret 1991-92
 • Kluk. Fra Vestergårdsskolen, Viby. Maj 1992
 • Kluk. Fra Vestergårdsskolen, Viby. Maj 1994
 • Kluk. Fra Vestergårdsskolen, Viby. Maj 1995
 • Kluk. Fra Vestergårdsskolen, Viby. Maj 1996
 • Kluk. Fra Vestergårdsskolen, Viby. November 1995
 • Kluk. Fra Vestergårdsskolen, Viby. Nr. 1. Januar 1979
 • Kluk. Fra Vestergårdsskolen, Viby. Nr. 2. Maj 1979
 • Kluk. Fra Vestergårdsskolen, Viby. Nr. 3. November 1979
 • Kluk. Fra Vestergårdsskolen, Viby. Nr. 4. Marts 1980
 • Kluk. Fra Vestergårdsskolen, Viby. Nr. 5. November 1980
 • Kluk. Fra Vestergårdsskolen, Viby. Nr. 6. Maj 1981
 • Kluk. Fra Vestergårdsskolen, Viby. Nr. 7. December 1981
 • Kluk. Fra Vestergårdsskolen, Viby. Særummer Januar 1982
 • Kragelundskolen, Årsberetning 1952
 • Kragelundskolen, Årsberetning 1953
 • Kragelundskolen, Årsberetning 1956
 • Kragelundskolen, Årsberetning 1959
 • Kragelundskolen, Årsberetning 1960
 • Kragelundskolen, Mellemskoleeksamen samt Aarsprøve i Grundskolen og den eksamensfrie Mellemskole 1943
 • Kragelundskolen, Mellemskoleeksamen samt Aarsprøve i Grundskolen og den eksamensfrie Mellemskole 1944
 • Kragelundskolens Årsberetning 1950/51
 • Langkær Gymnasium 1979
 • Langkær Gymnasium 1980
 • Langkær Gymnasium 1981
 • Langkær Gymnasium 1982
 • Langkær Gymnasium 1983
 • Langkær Gymnasium 1984
 • Langkær Gymnasium 1985
 • Langkær Gymnasium 1986-87
 • Langkær Gymnasium 1988
 • Langkær Gymnasium med HF 1989
 • Lærerstanden ved Randers Lærde Skole II, Indholdsfortegnelse [1872]
 • Lille Næstved skole (Herlufsholm komm. mellem- og realskole) Skoleåret 1949-50
 • Lille Næstved skole (Herlufsholm komm. mellem- og realskole) Skoleåret 1950-51
 • Lille Næstved skole (Herlufsholm komm. mellem- og realskole) Skoleåret 1951-52
 • Lille Næstved skole (Herlufsholm komm. mellem- og realskole) Skoleåret 1952-53
 • Love for Selskabet for Døtreskolen i Kjøbenhavn, stiftet 1791.
 • Lykønskningsdigt i Anledning af Det Gienoprettede Sorø Academies høitidelige Indvielse den 21de Mai 1827
 • Lyngby Gymnasium 1985-86
 • Lyngby Gymnasium 1986-87
 • Lyngby Gymnasium 1987-88
 • Lyngby tekniske skole. Centralskole for autobrancherne. Årsberetning 1977/78 og 1978. Skoleår 85
 • Meddelelse om Lyngby Realskole oprettet 1871 Skoleåret 1905-06
 • Meddelelser fra Den Classenske Legatskole i Anledning af Skolens Eksamener i Juni og Juli 1900
 • Meddelelser fra Den Classenske Legatskole i Anledning af Skolens Eksamener i Juni og Juli 1901.
 • Meddelelser fra Den Classenske Legatskole i Anledning af Skolens Eksamener i Marts-April 1902.
 • Meddelelser fra Hørsholm Realskole 1896
 • Meddelelser fra Hørsholm Realskole 1897
 • Meddelelser fra Lyngby Realskole for Skoleaaret 1884-85
 • Meddelelser fra Plenges Skole 1900-1901
 • Meddelelser fra Skolen paa Duevej, August 1944
 • Meddelelser fra Skolen paa Duevej, Maj 1945
 • Meddelelser fra Skolen paa Duevej, Oktober 1946
 • Meddelelser fra Skolen paa Duevej, Oktober 1947
 • Meddelelser fra Skolen paa Duevej, Oktober 1948
 • Meddelelser fra Skolen paa Duevej, Oktober 1949
 • Meddelelser fra Skolen paa Duevej, Oktober 1950
 • Meddelelser fra Skolen paa Duevej, Oktober 1951
 • Meddelelser fra Skolen paa Duevej, Oktober 1952
 • Meddelelser fra Skolen paa Duevej, Oktober 1953
 • Meddelelser om Lyngby Højere Almenskole 1910-11
 • Meddelelser om Lyngby Højere Almenskole 1911-12
 • Meddelelser om Lyngby Højere Almenskole 1912-13
 • Meddelelser om Lyngby Højere Almenskole og Gymnasiekursus 1913-14
 • Meddelelser om Forberedelsesskolen til Kathedralskolen i Skoleaaret 1876-77
 • Meddelelser om Forberedelsesskolen til Kathedralskolen i Skoleaaret 1877-78
 • Meddelelser om Forberedelsesskolen til Kathedralskolen i Skoleaaret 1878-79
 • Meddelelser om Forberedelsesskolen til Kathedralskolen i Skoleaaret 1880-81
 • Meddelelser om Forberedelsesskolen til Kathedralskolen i Skoleaaret 1881-82
 • Meddelelser om Forberedelsesskolen til Kathedralskolen i Skoleaaret 1882-83
 • Meddelelser om Forberedelsesskolen til Kathedralskolen i Skoleaaret 1883-84
 • Meddelelser om Forberedelsesskolen til Kathedralskolen i Skoleaaret 1883-84
 • Meddelelser om Herlufsholm kommunale Skolevæsen 1. august 1955 - 1. august 1956
 • Meddelelser om Hjørring kommunale Realskole for Skoleaaret 1904-05
 • Meddelelser om Hjørring Latin- og Realskole for Skoleaaret 1895-96
 • Meddelelser om Hjørring Realskole for Skoleaaret 1889-90
 • Meddelelser om Horsens Statsskoles Forberedelsesskole i Skoleaaret 1916-17
 • Meddelelser om Horsens Statsskoles Forberedelsesskole i Skoleaaret 1919-20
 • Meddelelser om Horsens Statsskoles Forberedelsesskole i Skoleaaret 1920-21
 • Meddelelser om Horsens Statsskoles Forberedelsesskole i Skoleaaret 1922-23
 • Meddelelser om Horsens Statsskoles Forberedelsesskole i Skoleaaret 1925-26
 • Meddelelser om Horslunde Kost- og Realskole i Horslunde 1917-18
 • Meddelelser om Hørsholm private Realskole - 1. April 1888-31. Marts 1889
 • Meddelelser om Hørsholm private Realskole - 1. April 1889-31. Marts 1890
 • Meddelelser om Hørsholm private Realskole - 1. April 1890-31. Marts 1891
 • Meddelelser om Hørsholm private Realskole 1885
 • Meddelelser om Hørsholm private Realskole 1886
 • Meddelelser om Hørsholm Realskole for Skoleaaret 1899-1900
 • Meddelelser om Hørsholm Realskole for Skoleaaret 1900-1901
 • Meddelelser om Hørsholm Realskole for Skoleaaret 1901-1902
 • Meddelelser om Hurup Realskole 1925
 • Meddelelser om Lyngby højere Almenskole og Gymnasiekursus 1914-1915.
 • Meddelelser om Lyngby højere Almenskole og Gymnasiekursus 1915-1916.
 • Meddelelser om Lyngby højere Almenskole og Gymnasiekursus 1916-17.
 • Meddelelser om Lyngby Realskole for Skoleaaret 1895-96.
 • Meddelelser om Lyngby Realskole for Skoleaaret 1887-88.
 • Meddelelser om Lyngby Realskole for Skoleaaret 1888-89.
 • Meddelelser om Lyngby Realskole for Skoleaaret 1889-90.
 • Meddelelser om Lyngby Realskole for Skoleaaret 1890-91.
 • Meddelelser om Lyngby Realskole for Skoleaaret 1891-92.
 • Meddelelser om Lyngby Realskole, oprettet 1871. Skoleaaret 1892-93.
 • Meddelelser om Lyngby Realskole, oprettet 1871. Skoleaaret 1893-94.
 • Meddelelser om Lyngby Realskole, oprettet 1871. Skoleaaret 1894-95.
 • Meddelelser om Lyngby Realskole. Indbydelsesskrift til Aarsprøven 1881
 • Meddelelser om Lyngby Realskole. Indbydelsesskrift til Aarsprøven 1886
 • Meddelelser om Lyngby Realskole. Indbydelsesskrift til Aarsprøven 1887.
 • Meddelelser om Lyngby Realskole. Oprettet 1871. Skoleaaret 1896-97.
 • Meddelelser om Lyngby Realskole. Oprettet 1871. Skoleaaret 1897-98.
 • Meddelelser om Lyngby Realskole. Oprettet 1871. Skoleaaret 1898-99.
 • Meddelelser om Lyngby Realskole. Oprettet 1871. Skoleaaret 1900-1901.
 • Meddelelser om Lyngby Realskole. Oprettet 1871. Skoleaaret 1901-1902.
 • Meddelelser om Lyngby Realskole. Oprettet 1871. Skoleaaret 1902-1903.
 • Meddelelser om Lyngby Realskole. Oprettet 1871. Skoleaaret 1903-1904.
 • Meddelelser om Lyngby Realskole. Oprettet 1871. Skoleaaret 1904-1905.
 • Meddelelser om Thyssens Skole. Indbydelsesskrift til Årsprøven 1876
 • Meddelelser om Thyssens Skole. Indbydelsesskrift til Årsprøven 1879
 • Meddelelser om Thyssens Skole. Indbydelsesskrift til Årsprøven 1880
 • Meddelelser vedr. Herlufsholm kommunale Skolevæsen 1956/57 - 1957/58
 • Meddelelser vedr. Herlufsholm kommunale Skolevæsen 1958-59 -- 1959-60
 • Meddelelser vedr. Herlufsholm kommunale Skolevæsen 1960/61 - 1961/62
 • Meddelelser vedr. Herlufsholm kommunale Skolevæsen Maj 1964
 • Meddelelser vedr. Herlufsholm kommunale Skolevæsen November 1966
 • Minder og Meninger. Organ for Den Classenske Legatskoleforening. 1. Aarg. Nr. 1-6 1911
 • Minder og Meninger. Organ for Den Classenske Legatskoleforening. 2. Aarg. Nr. 1-9 1912
 • N. Zahles Seminarium og Elevforeningen 1968
 • Nørresundby Gymnasium og HF-Kursus 1962-87
 • Nørresundby Gymnasium og HF-Kursus. Årsskrift/introduktion 1986
 • Nørresundby Gymnasium og HF-Kursus. Årsskrift/introduktion 1989
 • Nørresundby Gymnasium og HF-Kursus. Årsskrift/introduktion 1990
 • Nørresundby Gymnasium. Årsberetning 1969-70
 • Nørresundby Gymnasium. Årsberetning 1970-71
 • Nr. 7. Munkeposten. 1947. 1847-1947. Ny Munkegades skole
 • Ny Munkegades Skole. Forhen den højere Borger-Drengeskole 1847-1947
 • Odense Katedralskole. 1982
 • Odense Katedralskole. 1983
 • Odense katedralskole. 1993
 • Odense katedralskole. 1994
 • Odense katedralskole. 1997
 • Odense katedralskole. Skoleefterretninger 1956-57
 • Odense katedralskole. Skoleefterretninger 1958-59
 • Odense katedralskole. Skoleefterretninger 1966-67
 • Odense katedralskole. Skoleefterretninger for 1983-84
 • Odense katedralskole. Skoleefterretninger for 1984-85
 • Odense katedralskole. Skoleefterretninger for 1985-86
 • Ordensregler for Horsens kommunale Skolers Elever [1928]
 • Overenskomst mellem Horsens Byraad og Horsens Bibliotek angaaende Driften af Horsens kommunale Skolers Børnebogsamlinger. [1934]
 • Overenskomst mellem Horsens Byraad og Horsens kommunale Skolers Børnebogsamlingers Overførsel til Horsens Folkebogsamling [1926]
 • Østervraa private Realskole. Beretning om skoleåret 1952-53
 • Østervraa Realskoles årsberetning 1957-58
 • Øverød Skole's årsberetning 1954-55
 • Øverød Skole's årsberetning 1956-57
 • Plan for forældredagene ved Vorup kommuneskole og kommunale mellem- og realskole mandag den 27. marts og onsdag den 29. marts 1950
 • Plan for forældredagene ved Vorup kommuneskole torsdag den 15. marts og fredag den 16. marts 1951
 • Program for Undervisningen i N. Calrsens og N. Bays Pigeskole, St. Kongensgade Nr. 29 [uden årstal]
 • Program og Årsberetning for Hvidbjerg Kost - og Realskole 1956
 • Program og Årsberetning for Hvidbjerg Kost - og Realskole 1958
 • Prolusio ad festum in Schola Coldingensi die 4 Jul 1823
 • Randers Lærde Skole II, Stamtavle over Familien Mørch [1872]
 • Rantzausgades skole Aalborg 1958
 • Regler for Aftenskolens, Efterskolens, Foreningers og andres Benyttelse af Horsens kommunale Skolevæsens Lokaler og Materiel. [1928]
 • Regnskab for de massmannske Søndagsskole for Tidsrummet fra 1ste Juni 1854 til 31te Mai 1855 tilligemed fortegnelse over Velgjørerne og Medlemmerne, samt Lærerne
 • Regnskab for de massmannske Søndagsskole for Tidsrummet fra 1ste Juni 1855 til 31te Mai 1856 tilligemed fortegnelse over Velgjørerne og Medlemmerne, samt Lærerne
 • Regnskab for de massmannske Søndagsskole for Tidsrummet fra 1ste Juni 1856 til 31te Mai 1857 tilligemed fortegnelse over Velgjørerne og Medlemmerne, samt Lærerne
 • Regnskab for de massmannske Søndagsskole for Tidsrummet fra 1ste Juni 1857 til 31te Mai 1858 tilligemed fortegnelse over Velgjørerne og Medlemmerne, samt Lærerne
 • Regnskab for de massmannske Søndagsskole for Tidsrummet fra 1ste Juni 1858 til 1ste Marts 1860 tilligemed fortegnelse over Velgjørerne og Medlemmerne, samt Lærerne
 • Regnskab for de massmannske Søndagsskole for Tidsrummet fra 1ste Marts 1860 til 1ste Marts 1861 tilligemed fortegnelse over Velgjørerne og Medlemmerne, samt Lærerne
 • Regnskab for de massmannske Søndagsskole for Tidsrummet fra 1ste Marts 1861 til 1ste Marts 1862 tilligemed fortegnelse over Velgjørerne og Medlemmerne, samt Lærerne
 • Regnskab for de massmannske Søndagsskole for Tidsrummet fra 1ste Marts 1862 til 1ste Marts 1863 tilligemed fortegnelse over Velgjørerne og Medlemmerne, samt Lærerne
 • Regnskab for de massmannske Søndagsskoler for Tidsrummet fra 1ste Juni 1846 til 31te Mai 1847 tilligemed Fortegnelse over Velgjørerne og Medlemmerne, samt Lærerne.
 • Regnskab for de massmannske Søndagsskoler for Tidsrummet fra 1ste Juni 1847 til 31te Mai 1848 tilligemed Fortegnelse over Velgjørerne og Medlemmerne, samt Lærerne.
 • Regnskab for de massmannske Søndagsskoler for Tidsrummet fra 1ste Juni 1848 til 31te Mai 1849 tilligemed Fortegnelse over Velgjørerne og Medlemmerne, samt Lærerne.
 • Regnskab for de massmannske Søndagsskoler for Tidsrummet fra 1ste Juni 1849 til 31te Mai 1850 tilligemed Fortegnelse over Velgjørerne og Medlemmerne, samt Lærerne.
 • Regnskab for de massmannske Søndagsskoler for Tidsrummet fra 1ste Juni 1850 til 31te Mai 1851 tilligemed Fortegnelse over Velgjørerne og Medlemmerne, samt Lærerne.
 • Regnskab for de massmannske Søndagsskoler for Tidsrummet fra 1ste Juni 1851 til 31te Mai 1852 tilligemed Fortegnelse over Velgjørerne og Medlemmerne, samt Lærerne.
 • Regnskab for de massmannske Søndagsskoler for Tidsrummet fra 1ste Juni 1852 til 31te Mai 1853 tilligemed Fortegnelse over Velgjørerne og Medlemmerne, samt Lærerne.
 • Regnskab for de massmannske Søndagsskoler for Tidsrummet fra 1ste Juni 1853 til 31te Mai 1854 tilligemed Fortegnelse over Velgjørerne og Medlemmerne, samt Lærerne.
 • Renholdelsesvedtægt for Horsens kommunale Skolevæsen [1928]
 • Ryesgades Kommuneskole Aalborg, Årsprøven marts 1952
 • Sang i Anledning af Hans Majestæt Kong Christian den Ottendes Allerhøieste Nærværelse paa Viborg Kathedralskole i Juli 1840
 • Sange ved Høitideligheden paa Viborg Cathedralskole den 31. October 1936
 • Sct. Knuds Gymnasium & HF-Kursus. 1974
 • Sct. Knuds Gymnasium & HF-Kursus. 1979
 • Sct. Knuds Gymnasium & HF-Kursus. 1980
 • Sct. Knuds Gymnasium & HF-Kursus. 1981
 • Skírsla um Bessastada Skola fyrir Skóla=árid 1840-1841.
 • Skoleåret 1982/83. Helle Kommune. Skolevæsenet. September 1983
 • Skoleåret 1982/83. Helle Kommune. Skolevæsenet. September 1984
 • Skolebladet [Det danske Selskabs Skole, D. D. S. S.] Nr. 1 og 2 1910
 • Skoleefterretninger 1972. Christianshavns Gymnasium
 • Skoleefterretninger 1975. Christianshavns Gymnasium
 • Skoleefterretninger for 1836-1837 - Randers Lærde Skole
 • Skoleefterretninger fra "Døtreskolen af 1881" i Kolding 1890
 • Skoleefterretninger fra "Døtreskolen af 1881" i Kolding 1891
 • Skoleefterretninger fra Døtreskolen af 1881 i Kolding 1948
 • Skoleefterretninger fra Døtreskolen af 1881 i Kolding 1949
 • Skolen med Pensionat for unge Piger. Sollerup i Fyen
 • Skoleplan for Horsens kommunale Skolevæsen [1927]
 • Skoleplan for Horsens kommunale Skolevæsen [1933]
 • Slagelse Gymnasium & HF-Kursus 1984
 • Slagelse Gymnasium & HF-Kursus 1985
 • Slagelse Gymnasium & HF-Kursus 1986
 • Slagelse Gymnasium & HF-Kursus 1987
 • Slagelse Gymnasium & HF-Kursus 1988
 • Slagelse Gymnasium & HF-Kursus 1989
 • Slagelse Gymnasium & HF-Kursus 1990
 • Slagelse Gymnasium & HF-kursus 1991
 • Slagelse Gymnasium & HF-kursus 1992
 • Slagelse Gymnasium & HF-kursus 1993
 • Slagelse Gymnasium & HF-kursus 1994
 • Slagelse Gymnasium & HF-kursus 1995
 • Slagelse Gymnasium & HF-kursus 1996
 • Slagelse Gymnasium og H.F.-Kursus 1972-73
 • Slagelse Gymnasium og H.F.-Kursus 1983
 • Slagelse Kommunale Gymnasium 1965-66
 • Slagelse Kommunale Gymnasium. 1960-61
 • Slagelse Kommunale Gymnasium. Meddelelser fra Skoleaaret 1946-47 [Mindeord: Karen Gram, den 1. oktober 1946]
 • Slagelse Kommunale Gymnasium. Meddelelser fra Skoleaaret 1949-50
 • Slagelse private Mellem- og Realskole. Skoleaaret 1916-17
 • Slagelse private mellem- og realskole. Skoleåret 1950-51
 • Slagelse private mellem- og realskole. Skoleåret 1951-52
 • Slagelse private mellem- og realskole. Skoleåret 1952-53
 • Slagelse private mellem- og realskole. Skoleåret 1955-56
 • Slagelse private mellem- og realskole. Skoleåret 1957-58
 • Slagelse private mellem- og realskole. Skoleåret 1959-60
 • Sollerupgaard i Fyen. Skole med Pensionat for unge Piger. 1885-1886
 • Sollerupgaard i Fyen. Skole med Pensionat for unge Piger. 1889-90
 • Sollerupgaard pr. Korinth, Fyen. Skole med pensionat for unge Piger. 1886-1887
 • Solrød Gymnasium. Årsskrift 1992-93
 • Statsskolen i Lyngby 1978-79
 • Statsskolen i Lyngby 1979-80
 • Statsskolen i Lyngby 1980-81
 • Statsskolen i Lyngby 1981-82
 • Statsskolen i Lyngby 1982-83
 • Statsskolen i Lyngby 1983-84
 • Statsskolen i Lyngby 1984-85
 • Tale ved Sorøe Academies Indvielses-Fest den 21de Maj 1827
 • Testimonia academica udstedte af Rektorer ved Randers lærde Skole 1841-1851.
 • Timeplan for den offentlige Aarsprøve i Herning Skole 1907
 • Tredje Beretning om Odense Realskole 1848
 • Undervisningsplan for Horsens kommunale Skolevæsen [1930]
 • V U C. Vordingborg Gymnasium. 1990
 • Vejle Amts Gymnasium og HF-Kursus. Horsens Statsskole. 1992. Årsskrift
 • Vejle Amts Gymnasium og HF-Kursus. Horsens Statsskole. 1993. Årsskrift
 • Vejle Amts Gymnasium og HF-Kursus. Horsens Statsskole. 1994. Årsskrift
 • Vejle Amts Gymnasium og HF-Kursus. Horsens Statsskole. 1995. Årsskrift
 • Vejle Amts Gymnasium. Horsens Statsskole. 1989. Årsskrift
 • Vejle Amts Gymnasium. Horsens Statsskole. 1990. Årsskrift
 • Vestergårdsskole, Viby. Skoleåret 1976-77
 • Vestergårdsskolen. 1970
 • Vestergårdsskolen. 1972
 • Vestergårdsskolen. Skoleåret 1972-73
 • Vestergårdsskolen. Skoleåret 1973-74
 • Vestergårdsskolen. Skoleåret 1974-75
 • Vestergårdsskolen. Skoleåret 1975-76
 • Vestre Borgerdydskole 1927. Skoleefterretninger
 • Vestre Borgerdydskole Skoleaaret 1943-44
 • Vestre Borgerdydskole Skoleaaret 1944-45
 • Vestre Borgerdydskole Skoleåret 1956-57
 • Viborg Katedralskole. Årsskrift 1975
 • Viborg Katedralskoles Aarsskrift 1922
 • Viborg Katedralskoles Aarsskrift 1926
 • Viborg Katedralskoles Aarsskrift 1927
 • Viborg Katedralskoles Aarsskrift 1941
 • Viborg Katedralskoles Aarsskrift 1942
 • Viborg Katedralskoles Aarsskrift 1943
 • Viborg Katedralskoles Aarsskrift 1944
 • Viborg Katedralskoles Aarsskrift 1945
 • Viborg Katedralskoles Aarsskrift 1946
 • Viborg Katedralskoles Aarsskrift 1947
 • Viborg Katedralskoles Aarsskrift 1948
 • Viborg Katedralskoles Årsskrift 1949
 • Viborg Katedralskoles Årsskrift 1950
 • Viborg Katedralskoles Årsskrift 1951
 • Viborg Katedralskoles Årsskrift 1952
 • Viborg Katedralskoles Årsskrift 1953
 • Viborg Katedralskoles Årsskrift 1957
 • Viborg Katedralskoles årsskrift 1964
 • Viborg Katedralskoles årsskrift 1965
 • Viborg Katedralskoles årsskrift 1979
 • Viborg Katedralskoles årsskrift 1980
 • Viborg Katedralskoles årsskrift 1981
 • Viborg Katedralskoles årsskrift 1982
 • Viborg Katedralskoles årsskrift 1983
 • Viborg Katedralskoles årsskrift 1984
 • Vinderup Realskole
 • Virum Statsskole. 1957-82
 • Virum Statsskole. 1979. Års- og introduktionsskrift
 • Virum Statsskole. 1980. Års- og introduktionsskrift
 • Virum Statsskole. 1984-85
 • Virum Statsskole. Introduktion. 1974
 • Virum Statsskole. Pensaopgivelser for gymnasiet. 1974
 • Virum Statsskole. Skoleåret 1963-64
 • Virum Statsskole. Skoleåret 1964-65
 • Virum Statsskole. Skoleåret 1968-69
 • Virums Statsskole Introduktion 1975
 • Virums Statsskole Pensaopgivelser 1972
 • Virums Statsskole Pensaopgivelser for HF 1974
 • Vordingborg Gymnasium 1946-47
 • Vordingborg Gymnasium og HF. 2000-01
 • Vordingborg Gymnasium og HF. 93. Årsskrift
 • Vordingborg Gymnasium og HF. 96. Årsskrift
 • Vordingborg Gymnasium og HF. Årsskrift 1991
 • Vordingborg Gymnasium og HF. Årsskrift 99
 • Vordingborg Gymnasium og HF. Intro 99
 • Vordingborg Gymnasium. 1981
 • Vordingborg Gymnasium. 1982
 • Vordingborg Gymnasium. 1983
 • Vordingborg Gymnasium. 1984
 • Vordingborg Gymnasium. 1985
 • Vordingborg Gymnasium. 1986
 • Vordingborg Gymnasium. 1987
 • Vordingborg Gymnasium. 1988
 • Vordingborg Gymnasium. 1989
 • Vordingborg Gymnasium. Introduktion 1980
 • Vordingborg Gymnasium. Introduktion. 1979
 • Vordingborg Gymnasium. Skoleåret 1972-73
 • Wedins kursus. Statsanerkendt. 1967


 • Nye skolehæfter, september 2023


 • "Under-Linden", Skoleblad for Giersings Realskole 1.-2. Aarg. 1914-16
 • [Roeskilde Kathedralskole 1854] Skoleefterretninger 1853-1854
 • Aalborg Katedralskole 1979
 • Aalborg Katedralskole 1980
 • Aalborg Katedralskole 1981
 • Aalborg Katedralskole 1982
 • Aalborg Katedralskole 1983
 • Aalborg Katedralskole 1984
 • Aalborg Katedralskole 1986
 • Aalborg Katedralskole 1987
 • Aalborg Katedralskole 1988
 • Aalborg Katedralskole 1989
 • Aalborg Katedralskole 1990
 • Aalborg Katedralskole 1991
 • Aalborg Katedralskole 1992
 • Aarsberetning 1943 Aurehøj Gymnasium. Statsskole, Hellerup
 • Aarsberetning 1944 Aurehøj Statsgymnasium, Hellerup
 • Aarsberetning 1945 Aurehøj Statsgymnasium, Gjentofte
 • Aarsberetning 1946 Aurehøj Statsgymnasium, Gjentofte
 • Aarsberetning for Aurehøj Gymnasium. Statsskole, Hellerup 1920
 • Aarsprøven i Roskilde Borgerskole 1906
 • Aarsprøven i Roskilde Borgerskole 1907
 • Aarsprøven i Roskilde Borgerskole 1908
 • Aarsprøven i Roskilde Borgerskole i 1909
 • Aarsprøven i Roskilde Borgerskole i 1910
 • Aarsprøven i Roskilde Borgerskole i 1911
 • Aarsprøven i Roskilde Kommuneskole 1902
 • Aarsprøven i Roskilde Kommuneskole 1903
 • Aarsprøven i Roskilde Kommuneskole 1904
 • Aarsskrift 1952. Fra jubilæumsfesten 30.-31. august 1952
 • Aarsskrift for Foreningen Ankerhus 1915
 • Aarsskrift for Foreningen Ankerhus 1916-17.
 • Aarsskrift for Foreningen Ankerhus 1920-22.
 • Aarsskrift for Foreningen Ankerhus 1923.
 • Aarsskrift for Foreningen Ankerhus 1924.
 • Aarsskrift for Foreningen Ankerhus 1925.
 • Aarsskrift for Foreningen Ankerhus 1926.
 • Aarsskrift for Foreningen Ankerhus 1927.
 • Aarsskrift for Foreningen Ankerhus 1928. [Siderne 23-24 mangler.]
 • Aarsskrift for Foreningen Ankerhus 1929.
 • Aarsskrift for Foreningen Ankerhus 1930
 • Aarsskrift for Foreningen Ankerhus 1931
 • Aarsskrift for Foreningen Ankerhus 1932
 • Aarsskrift for Foreningen Ankerhus 1933
 • Aarsskrift for Foreningen Ankerhus 1934
 • Aarsskrift for Foreningen Ankerhus 1935
 • Aarsskrift for Foreningen Ankerhus 1936
 • Aarsskrift for Foreningen Ankerhus 1937
 • Aarsskrift for Foreningen Ankerhus 1938
 • Aarsskrift for Foreningen Ankerhus 1939
 • Aarsskrift for Foreningen Ankerhus 1940
 • Aarsskrift for Foreningen Ankerhus 1941
 • Aarsskrift for Foreningen Ankerhus 1942
 • Aarsskrift for Foreningen Ankerhus 1943
 • Aarsskrift for Foreningen Ankerhus 1944
 • Aarsskrift for Foreningen Ankerhus 1945
 • Aarsskrift for Foreningen Ankerhus 1946
 • Aarsskrift for Foreningen Ankerhus 1947
 • Aarsskrift for Foreningen Ankerhus 1948
 • Aarsskrift for Høng-samfundet "Erania" 1945
 • Aarsskrift for Høng-Samfundet "Erania". 1946. Høng Studenterkursus
 • Aarsskrift for Høng-Samfundet "Erania". 1947. Høng Studenterkursus
 • Aarsskrift for Høng-Samfundet "Erania". 1948. Høng Studenterkursus
 • Aarsskrift med Beretning om Virksomheden paa Husholdningsseminariet Ankerhus 1902-14 [Beretning om de uddannede Lærerinders Virksomhed]
 • Aarsskrift udgivet af Elevforeningen for Høng Realskole og Eksamenskursus. 1948
 • Aarsskrift udgivet af Elevforeningen for Høng Realskole og Eksamenskursus. 1953
 • Aarsskrift udgivet af Elevforeningen for Høng Realskole og Eksamenskursus. 1955
 • Aarsskrift udgivet af Elevforeningen for Høng Realskole og Eksamenskursus. 1960
 • Aarsskrift udgivet af Elevforeningen for Høng Realskole og Eksamenskursus. 1961
 • Aarsskrift udgivet af Elevforeningen for Høng Realskole og Eksamenskursus. 1962
 • Ad Anniversarium Tentamen in Schola Roeskildensi Cathedrali (Roskilde Kathedralskole 1827)
 • Amtsgymnasiet i Odder 1992-1993
 • Amtsgymnasiet i Odder 1993-1994
 • Amtsgymnasiet i Odder 1994-1995
 • Amtsgymnasiet i Odder 1995-1996
 • Amtsgymnasiet i Odder Årsskrift 1981
 • Amtsgymnasiet i Odder Årsskrift 1982
 • Amtsgymnasiet i Odder Årsskrift 1983
 • Amtsgymnasiet i Odder Årsskrift 1984
 • Amtsgymnasiet i Odder Årsskrift 1985
 • Amtsgymnasiet i Odder Årsskrift 1986
 • Amtsgymnasiet i Odder Årsskrift 1987
 • Amtsgymnasiet i Odder Årsskrift 1988
 • Amtsgymnasiet i Odder Årsskrift 1989
 • Amtsgymnasiet i Odder Årsskrift 1990/91
 • Amtsgymnasiet i Odder Årsskrift 1991/92
 • Amtsgymnasiet i Odder Årsskrift efterår 1990
 • Amtsgymnasiet i Odder Indvielse den 16.10 1981
 • Amtsgymnasiet i Odder Introduktionsskrift 1980
 • Amtsgymnasiet i Odder Matrikel 1981-82
 • Amtsgymnasiet i Odder Matrikel 1982-83
 • Amtsgymnasiet i Odder Matrikel 1983-84
 • Amtsgymnasiet i Odder Matrikel 1988-89
 • Amtsgymnasiet i Odder Matrikel 1989-90
 • Amtsgymnasiet i Odder Matrikel 1990-91
 • Amtsgymnasiet i Odder Matrikel September 1979
 • Anniversariam Censuram in Schola Roeskildensi Cathedrali September 1828
 • Anniversarium Examen in Schola roeschildensi Cathedrali (Roskilde Kathedralskole 1817)
 • Anniversarium Examen in Schola roeschildensi Cathedrali (Roskilde Kathedralskole 1826)
 • Årsberetning for Kalundborg Gymnasium. Skoleåret 1957-58
 • Årsberetning for Kalundborg Gymnasium. Skoleåret 1965-66
 • Årsberetning for Kalundborg Gymnasium. Skoleåret 1969-70
 • Årsberetning for Kalundborg Gymnasium. Skoleåret 1970-71
 • Årskrift for Ankerhus 1968
 • Årskrift for Ankerhus 1969
 • Årskrift for Ankerhus 1970
 • Årskrift for Ankerhus 1971
 • Årskrift for Ankerhus 1972
 • Årskrift for Ankerhus 1973
 • Årskrift for Ankerhus 1974
 • Årskrift for Foreningen Ankerhus 1961
 • Årskrift for Foreningen Ankerhus 1962
 • Årskrift for Foreningen Ankerhus 1963
 • Årskrift for Foreningen Ankerhus 1964
 • Årskrift for Foreningen Ankerhus 1965
 • Årskrift for Foreningen Ankerhus 1966
 • Årskrift for Foreningen Ankerhus 1967
 • Årsskirift for Ribe katedralskole. 1965
 • Årsskrift for Ankerhus 1975 [Julebudskabet i hverdagstøj. Nordberg-Hansen]
 • Årsskrift for Ankerhus 1976
 • Årsskrift for Ankerhus 1977.
 • Årsskrift for Ankerhus 1979.
 • Årsskrift for Ankerhus 1980.
 • Årsskrift for Ankerhus 1981.
 • Årsskrift for Ankerhus 1982.
 • Årsskrift for Ankerhus 1983.
 • Årsskrift for Ankerhus 1984.
 • Årsskrift for Ankerhus 1985.
 • Årsskrift for Ankerhus 1986.
 • Årsskrift for Ankerhus 1987
 • Årsskrift for Ankerhus 1988
 • Årsskrift for Ankerhus 1989
 • Årsskrift for Ankerhus 1990
 • Årsskrift for Ankerhus 1991
 • Årsskrift for Ankerhus Husholdningsskole 1993
 • Årsskrift for Ankerhus Husholdningsskole 1994
 • Årsskrift for Ankerhusskolen 1992
 • Årsskrift for Foreningen Ankerhus 1949
 • Årsskrift for Foreningen Ankerhus 1950
 • Årsskrift for Foreningen Ankerhus 1951
 • Årsskrift for Foreningen Ankerhus 1953
 • Årsskrift for Foreningen Ankerhus 1954
 • Årsskrift for Foreningen Ankerhus 1955
 • Årsskrift for Foreningen Ankerhus 1956
 • Årsskrift for Foreningen Ankerhus 1957 [Magdalene Lauridsen]
 • Årsskrift for Foreningen Ankerhus 1958
 • Årsskrift for Foreningen Ankerhus 1959
 • Årsskrift for Foreningen Ankerhus 1960
 • Årsskrift for Høng-Samfundet "Erania". 1949. Høng Studenterkursus
 • Årsskrift for Høng-Samfundet 1969
 • Årsskrift for Høng-Samfundet 1970
 • Årsskrift for Høng-Samfundet 1971
 • Årsskrift for Høng-Samfundet 1972
 • Årsskrift for Høng-Samfundet 1979
 • Årsskrift for Høng-Samfundet 1980
 • Årsskrift for Høng-Samfundet 1981
 • Årsskrift for Høng-Samfundet 1982
 • Årsskrift for Høng-Samfundet 1984
 • Årsskrift for Høng-Samfundet. 1950. Høng Studenterkursus
 • Årsskrift for Høng-Samfundet. 1951. Høng Studenterkursus
 • Årsskrift for Høng-Samfundet. 1952. Høng Studenterkursus
 • Årsskrift for Høng-Samfundet. 1955. Høng Studenterkursus
 • Årsskrift for Høng-Samfundet. 1956. Høng Studenterkursus
 • Årsskrift for Høng-Samfundet. 1958. Høng Studenterkursus [Mindeord Ingeborg Munk. 1877-1958]
 • Årsskrift for Høng-Samfundet. 1959. Høng Studenterkursus
 • Årsskrift for Høng-Samfundet. 1960. Høng Studenterkursus
 • Årsskrift for Høng-Samfundet. 1961. Høng Studenterkursus
 • Årsskrift for Høng-Samfundet. 1964. Høng Studenterkursus
 • Årsskrift for Høng-Samfundet. 1966. Høng Studenterkursus
 • Årsskrift for Rødovre Statsskole 1985.
 • Årsskrift for Rønde Gymnasium & studenterkursus 1979
 • Årsskrift for Rønde Gymnasium & studenterkursus 1980
 • Årsskrift for Rønde Gymnasium & studenterkursus 1981
 • Årsskrift for Rønde Gymnasium & studenterkursus 1982
 • Årsskrift for Rønde Gymnasium & studenterkursus 1984
 • Årsskrift for Rønde Gymnasium 1917-1987
 • Årsskrift for Rønde Gymnasium 1985
 • Årsskrift for Rønde Gymnasium 1988
 • Årsskrift for Rønde Gymnasium 1989
 • Årsskrift for Rønde Gymnasium 1990
 • Årsskrift for Rønde Gymnasium 1991
 • Årsskrift for støttekreden 1983 [Rønde gymnasium og studenterkursus]
 • Årsskrift fra Humble Realskole juni 1960
 • Askov Højskole. Årsskrift. 1992
 • Askov Højskole. Årsskrift. 1993
 • Askov Højskole. Årsskrift. 1994
 • Askov Højskole. Årsskrift. 1995
 • Askov Højskole. Årsskrift. 1996
 • Askov Højskole. Årsskrift. 1997
 • Askov Lærlinge Årsskrift 1948
 • Askov Lærlinge Årsskrift 1949
 • Askov Lærlinge Årsskrift 1950
 • Askov Lærlinge Årsskrift 1951
 • Askov Lærlinge Årsskrift 1952
 • Askov Lærlinge Årsskrift 1953
 • Askov Lærlinge Årsskrift 1954
 • Askov Lærlinge Årsskrift 1955
 • Askov Lærlinge Årsskrift 1956
 • Askov Lærlinge Årsskrift 1967
 • Askov Lærlinge Årsskrift 1968
 • Askov Lærlinge Årsskrift 1969
 • Askov Lærlinge Årsskrift 1970
 • Askov Lærlinge Årsskrift 1971
 • Askov Lærlinge Årsskrift 1972
 • Askov Lærlinge Årsskrift 1973
 • Askov Lærlinge Årsskrift 1974
 • Askov Lærlinge Årsskrift 1975
 • Askov Lærlinge Årsskrift 1978
 • Askov Lærlinge. Aarsskrift 1905
 • Askov Lærlinge. Aarsskrift 1906
 • Askov Lærlinge. Aarsskrift 1907
 • Askov Lærlinge. Aarsskrift 1908
 • Askov Lærlinge. Aarsskrift 1909
 • Askov Lærlinge. Aarsskrift 1910
 • Askov Lærlinge. Aarsskrift 1918
 • Askov Lærlinge. Aarsskrift 1919
 • Askov Lærlinge. Aarsskrift. 1942
 • Askov Lærlinge. Aarsskrift. 1943
 • Askov Lærlinge. Aarsskrift. 1944
 • Askov Lærlinge. Aarsskrift. 1945
 • Askov Lærlinge. Aarsskrift. 1946
 • Askov Lærlinge. Aarsskrift. 1947 [Mindeord for Hans Appel. ]
 • Askov Lærlinge. Aasrsskrift for 1913-14
 • Askov Lærlinge. Aasrsskrift. 1911
 • Askov Lærlinge. Aasrsskrift. 1912
 • Askov Lærlinge. Aasrsskrift. 1916
 • Askov Lærlinge. Aasrsskrift. 1917
 • Askov Lærlinge. Årsskrift 1957
 • Askov Lærlinge. Årsskrift 1958
 • Askov Lærlinge. Årsskrift 1959
 • Askov Lærlinge. Årsskrift 1960
 • Askov Lærlinge. Årsskrift 1961
 • Askov Lærlinge. Årsskrift 1962
 • Askov Lærlinge. Årsskrift 1963
 • Askov Lærlinge. Årsskrift 1964
 • Askov Lærlinge. Årsskrift 1965
 • Askov Lærlinge. Årsskrift 1966
 • Askov Lærlinge. Årsskrift 1985
 • Askov Lærlinge. Årsskrift 1986
 • Askov Lærlinge. Årsskrift 1987
 • Askov Lærlinge. Årsskrift 1988
 • Askov Lærlinge. Årsskrift 1989
 • Askov Lærlinge. Årsskrift 1990
 • Askov Lærlinge. Årsskrift. 1991
 • Aurehøj Amtsgymnasium Gentofte. Årsberetning 1986
 • Aurehøj Amtsgymnasium Gentofte. Årsberetning 1987
 • Aurehøj Amtsgymnasium Gentofte. Årsberetning 1988
 • Aurehøj Amtsgymnasium Gentofte. Årsberetning 1989
 • Aurehøj Amtsgymnasium Gentofte. Årsberetning 1990
 • Aurehøj Amtsgymnasium Gentofte. Årsberetning 1991
 • Aurehøj Amtsgymnasium Gentofte. Årsberetning 1992
 • Aurehøj Amtsgymnasium Gentofte. Årsberetning 1993
 • Aurehøj Amtsgymnasium Gentofte. Årsberetning 1994
 • Aurehøj Gymnasium Gentofte. Årsberetning 1985
 • Aurehøj Statsgymnasium Gentofte. Årsberetning 1978
 • Aurehøj Statsgymnasium Gentofte. Årsberetning 1979
 • Aurehøj Statsgymnasium Gentofte. Årsberetning 1980
 • Aurehøj Statsgymnasium Gentofte. Årsberetning 1981
 • Aurehøj Statsgymnasium Gentofte. Årsberetning 1982
 • Aurehøj Statsgymnasium Gentofte. Årsberetning 1983
 • Aurehøj Statsgymnasium Gentofte. Årsberetning 1984
 • Beretning om Borgerdydsskolen paa Christianshavn 1840
 • Beretning om Giersing Realskole for Skoleaaret 1938-39
 • Beretning om Giersing Realskole for Skoleaaret 1941-42
 • Beretning om Giersing Realskole for skoleaaret 1949-50
 • Beretning om Giersing Realskole for skoleaaret 1950-51
 • Beretning om Giersing Realskole for skoleaaret 1951-52
 • Beretning om Giersing Realskole for skoleaaret 1952-53
 • Beretning om Giersing Realskole for skoleaaret 1953-54
 • Beretning om Giersing Realskole for skoleaaret 1954-55
 • Beretning om Giersing Realskole for skoleaaret 1955-56
 • Beretning om Giersing Realskole for skoleaaret 1956-57
 • Beretning om Giersing Realskole for skoleaaret 1957-58
 • Beretning om Giersing Realskole for skoleaaret 1958-59
 • Beretning om Giersing Realskole for skoleaaret 1959-60
 • Beretning om Giersing Realskole for skoleaaret 1960-61
 • Beretning om Giersing Realskole for skoleaaret 1961-62
 • Beretning om Giersing Realskole for skoleaaret 1962-63
 • Beretning om Giersing Realskole for skoleaaret 1963-64
 • Beretning om Giersings Realskole for skoleåret 1964-65
 • Beretning om Giersings Realskole for skoleåret 1966-67
 • Beretning om Giersings Realskole for skoleåret 1967-68
 • Beretning om Giersings Realskole for skoleåret 1968-69
 • Beretning om Giersings Realskole for skoleåret 1969-70
 • Beretning om Giersings Realskole for skoleåret 1970-71
 • Beretning om Giersings realskole for skoleåret 1972-73
 • Beretning om Giersings realskole for skoleåret 1973-74
 • Beretning om Giersings realskole for skoleåret 1974-75
 • Beretning om Giersings realskole for skoleåret 1975-76
 • Beretning om Giersings realskole for skoleåret 1976-77
 • Beretning om Giersings realskole for skoleåret 1977-78
 • Beretning om Giersings realskole for skoleåret 1978-79
 • Beretning om Giersings realskole for skoleåret 1979-80
 • Beretning om Giersings realskole, Odense for skoleåret 1980-81
 • Beretning om Giersings realskole, Odense for skoleåret 1981-82
 • Beretning om Giersings realskole, Odense for skoleåret 1982-83
 • Beretning om Giersings realskole, Odense for skoleåret 1983-84
 • Beretning om Løgstør kommunal skolevæsen 1965-1966
 • Beretning om Løgstør kommunal skolevæsen 1966-1967
 • Beretning om Veile Amts høiere Realskole i Kolding 1857-1858
 • Beretning om Veile Amts høiere Realskole i Kolding 1859
 • Beretning om Veile Amts højere Realskole i Kolding 1867
 • Beretning om Vejle Amts højere Realskole i Kolding 1863
 • Beretning om Vejle Amts højere Realskole i Kolding 1866
 • Beretning om Vejle Amts højere Realskole i Kolding 1868
 • Biographiske Efterretninger om de fra Slagelse lærde Skole til Universitetet dimitterede Dischiple efter trykte og utrykte Kilder. Skoleefterretninger for Skoleaaret 1861-62
 • Biographiske Efterretninger om de fra Slagelse lærde Skole til Universitetet dimitterede Disciple. 2 Hefte. Skoleefterretninger for Skoleaaret 1862-63
 • Bodsrit til ad hlusta á ena opinberu ysirheyrslu i Bessastada Skola þann 22-28 Mai 1846.
 • Bodsrit til ad hlusta d Pá opinberu ysirheyrslu i Bessastada Skola þann 23-28 Mai 1842.
 • Bodsrit til ad hlusta d Páopinberu ysirheyrslu i Bessastada Skola þann 22-28 Mai 1845
 • Bodsrit til ad hlusta d Páopinberu ysirheyrslu i Bessastada Skola þann Mai 1843.
 • Bodsrit til ađ blȳda à Pà opinbern nfirhenflu i Reykjavikur Skòla dann 18. juni 1847
 • Borgerdydskolen i Kjöbenhavn. Skoleaaret 1839-40
 • De Bremiske Ærkebispers Bestræbelser for at vedligeholde deres Høihed over den nordiske Kirke [1845]
 • Efterretninger om Borgerdydskolen i Kjøbenhavn for Skoleaaret 1854-55. Med Indbydelse til den offentlige Examen i Juli 1855 [Om Undervisningen i Modersmaalet ]
 • Efterretninger om Giersings Realskole i Odense 1886
 • Efterretninger om Giersings Realskole i Odense 1887
 • Efterretninger om Giersings Realskole i Odense 1888
 • Efterretninger om Giersings Realskole i Odense 1889
 • Efterretninger om Giersings Realskole i Odense 1890
 • Efterretninger om Giersings Realskole i Odense 1891
 • Efterretninger om Giersings Realskole i Odense 1892
 • Efterretninger om Giersings Realskole i Odense 1893
 • Efterretninger om Giersings Realskole i Odense 1894
 • Efterretninger om Kolding lærde Skole i Skoleaaret 1848-49
 • Efterretninger om Randers lærde Skole for Skoleaaret 1849-1850.
 • Efterretninger om Randers lærde Skole for Skoleaaret 1850-1851
 • Efterretninger om Randers lærde Skole for Skoleaaret 1851-52
 • Efterretninger om Randers lærde Skole for Skoleaaret 1854-1855. Indbydelsesskrift til de offentlige Examiner i Randers lærde Skole i Juli 1855
 • Efterretninger om Randers lærde Skole for Skoleaaret 1855-1856.
 • Efterretninger om Randers lærde Skole for Skoleaaret 1ste Decbr. 1839 - 30te Septbr. 1840
 • Efterretninger om Ribe Katedralskole for skoleåret 1979-1981
 • Efterretninger om Ribe Katedralskole for skoleåret 78-79
 • Efterretninger om Rönne höiere Realskole for Skoleaaret 1857-58.
 • Efterretninger om Roskilde Kathedralskole for Skoleaaret 1876-77
 • Efterretninger om Viborg Kathedralskole i Skoleaaret 1849-1850 med Indbydelse til Skolens aarlige Examen i Aaret 1850.
 • Efterretninger om Viborg Kathedralskole i Skoleaaret 1852-1853
 • Efterretninger om Viborg Kathedralskole i Skoleaaret 1853-1854. Med Indbydelse til Skolens offentlige Examina i 1854
 • Efterretninger om Viborg Kathedralskole i Skoleaaret 1854-1855. Med Indbydelse til Skolens offentlige Examina i 1855
 • Efterretninger om Viborg Kathedralskole i Skoleaaret 1855-1856. [Fortegnelse over Bøger og Skrifter i Viborg Kathedralskoles Bibliothek.]
 • En hilsen fra Odense Friskole, Odense. August 1994
 • En hilsen fra Odense Friskole, Odense. August 1995
 • En hilsen fra Odense Friskole, Odense. August 1996
 • En hilsen fra Odense Friskole, Odense. Januar 1995
 • En hilsen fra Odense Friskole, Odense. Januar 1996
 • En hilsen fra Odense Friskole, Odense. Januar 1997
 • Et indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Roeskilde Kathedralskole i September 1818
 • Et indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Roeskilde Kathedralskole i September 1819
 • Et indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Roeskilde Kathedralskole i September 1820
 • Et indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Roeskilde Kathedralskole i September 1821
 • Et indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Roeskilde Kathedralskole i September 1823
 • Et indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Roeskilde Kathedralskole i September 1824
 • Et indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Roeskilde Kathedralskole i September 1825
 • Et indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Roeskilde Kathedralskole, som afholdes i September 1822
 • Examini in schola Coldingensi 1828
 • Examini in schola Coldingensi 1830
 • Fem og Tyve Aar 1895-1920. Et Tilbageblik [Ankerhus] [Jubilæumsskrift med mange fotografier.]
 • Fjerde Beretning om Odense Realskole [1852]
 • Frederiksberg Latin- og Realskole. De Forenede Latin- og Realskoler. 1904
 • Fyns studenterkursus. Statskursus 1976
 • Fyns studenterkursus. Statskursus 1979
 • Fyns studenterkursus. Statskursus 1980
 • Fyns studenterkursus. Statskursus 1981
 • Fyns studenterkursus. Statskursus til studentereksamen med HF 1982
 • Fyns studenterkursus. Statskursus til studentereksamen og realeksamen 1972
 • Giersings Realskole og Gregersens og Rasmussens Forberedelsesskole. (Odense private Realskole). Aarsberetning for 1905-06
 • Gregersens og Rasmussens Forberedelsesskole og Giersings Realskole 1895-96
 • Gregersens og Rasmussens Forberedelsesskole og Giersings Realskole 1897
 • Gregersens og Rasmussens Forberedelsesskole og Giersings Realskole. Aarsberetning 1898
 • Gregersens og Rasmussens Forberedelsesskole og Giersings Realskole. Aarsberetning 1899
 • Gregersens og Rasmussens Forberedelsesskole og Giersings Realskole. Aarsberetning 1900
 • Gregersens og Rasmussens Forberedelsesskole og Giersings Realskole. Aarsberetning 1901
 • Gregersens og Rasmussens Forberedelsesskole og Giersings Realskole. Aarsberetning 1902
 • Grundsætninger for Underviisningen i de lærde Skole med stadigt Hensyn til den nye Underviisningsplan, 2det Hefte
 • Himmelev Gymnasium, Introskrift 1990
 • Horsens Statsskole Årsskrift 1996
 • Horsens Statsskole Årsskrift 1997
 • Høje-Taastrup Amtsgymnasium 1982/83
 • Høje-Taastrup Amtsgymnasium 1983/84
 • Høje-Taastrup Amtsgymnasium 1984/85
 • Høje-Taastrup Amtsgymnasium 1985/86
 • Høje-Taastrup Amtsgymnasium 1986/87
 • Høje-Taastrup Amtsgymnasium 1988
 • Høje-Taastrup Amtsgymnasium 1989
 • Høng Gymnasium - en skole på vej 1913-1988
 • Høng Gymnasium Program 1926
 • Høng Gymnasium Program 1928
 • Høng Gymnasium Program 1931
 • Høng Gymnasium Program 1935
 • Høng Gymnasium Program 1939
 • Høng Mellem- og Realskole. 1950
 • Høng Studenter kursus 1952
 • Høng studenter og hf kursus 1974
 • Høng studenter og hf kursus 1975
 • Høng studenter og hf kursus 1976
 • Høng Studenter- og HF-kursus (Høng Gymnasium) 1977/78
 • Høng Studenter- og HF-kursus 1970-1971
 • Høng Studenter- og HF-kursus 1971-1972
 • Høng Studenterkursus 1942
 • Høng Studenterkursus 1943
 • Høng Studenterkursus 1945
 • Høng Studenterkursus 1950
 • Høng Studenterkursus 1951
 • Humlebæk skole - årsberetning og årsprøve 1960
 • Hvalsø Skole 100 aar! Program for åbent hus aften kl. 18.30- 22.30 torsdag den 1. december 1988
 • Ikast Gymnasium og HF Kursus. Årsskrift 1986
 • Ikast Gymnasium og HF Kursus. Årsskrift 1987
 • Ikast Gymnasium og HF Kursus. Årsskrift 1988
 • Ikast Gymnasium og HF Kursus. Årsskrift 1989
 • Ikast Gymnasium og HF Kursus. Årsskrift 1990
 • Ikast Gymnasium og HF Kursus. Årsskrift 1991
 • Ikast Gymnasium og HF Kursus. Introduktionshæfte 1984
 • Ikast Gymnasium og HF Kursus. Introduktionshæfte 1985
 • Indbydelse til den offentlige Examen i Nykiøbing Cathedralskole 1847 [Om de Gamle, navnlig Grækerne, som den nyere Verdens Lærere]
 • Indbydelseskrift til den offentlige Examen i Nykiøbing Cathedralskole 1849
 • Indbydelseskrift til den offentlige Examen i Nykjøbing Cathedralskole 1849
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Vordingborg lærde Skole i September 1840
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Kathedralskole i 1904
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Kathedralskole i 1905
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Kathedralskole i 1906
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Kathedralskole i 1907
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Kathedralskole i 1908
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Kathedralskole i 1909 [Tillæg til Fortegnelsen over Roskilde Kathedralskole Bibliotek, omfattende dets Tilvækst i Aarene 1897 - 1908]
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Kathedralskole i 1910
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Kathedralskole i 1911
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Kathedralskole i Juni og Juli 1881
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Kathedralskole i Juni og Juli 1882
 • Indbydelsesskrift til Afgangsprøven og Aarsprøven i Borgerdydskolen paa Christianshavn fra 25 Juni til 5te Juli og fra 18de til 22de Juli 1856. [Svenske Vers af Bellman, Tegnér og Runeberg. ]
 • Indbydelsesskrift til Afgangsprøven og Aarsprøverne i Roskilde Kathedralskole i Juni og Juli 1873
 • Indbydelsesskrift til Afgangsprøven og Aarsprøverne i Roskilde Kathedralskole i Juni og Juli 1874
 • Indbydelsesskrift til Afgangsprøven og Aarsprøverne i Roskilde Kathedralskole i Juni og Juli 1876
 • Indbydelsesskrift til Afgangsprøven og Aarsprøverne i Roskilde Kathedralskole i Juni og Juli 1877 [Tillæg til Fortegnelsen over Roskilde Kathedralskoles Bibliotek, nr. 1]
 • Indbydelsesskrift til afgangsprøverne for Studerende og Realdiciple og Aarsprøven i Borgerdydskolen på Christianshavn, fra 27de Juni til 7de Juli og fra 17de til 21de Juli 1857. Udgivet tilligemed Skoleefterretninger
 • Indbydelsesskrift til Afgangsprøverne for Studerende og Realdisciple og Aarsprøven i Borgerdydskolen paa Christianshavn fra 2den til 9de og fra 16de til 20de Juli 1858.
 • Indbydelsesskrift til de aarlige offentlige Prøver i Roskilde Kathedralskole Juni og Juli 1871
 • Indbydelsesskrift til de aarlige offentlige Prøver i Roskilde Kathedralskole Juni og Juli 1872
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Afgangs- og Aarsprøver i Nykøbing Katedralskole i Juni og Juli 1916.
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Afgangs- og Aarsprøver i Nykøbing Katedralskole i Juni og Juli 1917.
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Afgangs- og Aarsprøver i Nykøbing Katedralskole i Juni og Juli 1918.
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Afgangs- og Aarsprøver i Nykøbing Katedralskole i Juni og Juli 1919
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Afgangs- og Aarsprøver i Nykøbing Katedralskole i Maj og Juni 1921.
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Afgangs- og Aarsprøver i Nykøbing Katedralskole i Maj og Juni 1923.
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Afgangs- og Aarsprøver i Nykøbing Katedralskole i Maj og Juni 1925.
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Afgangs- og Aarsprøver i Nykøbing Katedralskole i Maj og Juni 1926.
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Afgangs- og Aarsprøver i Nykøbing Katedralskole i Maj og Juni 1927.
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Afgangs- og Aarsprøver i Nykøbing Katedralskole i Maj og Juni 1931.
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Exameniner i Nykiøbing Cathedralskole 1853.
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Examina i Nykjöbing Cathedralskole i Juli 1854
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Examina i Nykjöbing Cathedralskole i Juli 1855 [1) I. P. Buch, Om modsatte Störrelser. ]
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Examina i Nykjöbing Kathedralskole i Juli 1862.
 • Indbydelsesskrift til den aarlige Hovedexamen i Borgerdydskolen paa Christianshavn fra 15de til 20de Juli 1842 [Oprettelse af Slysier eller Asyler for formuende folks børn]
 • Indbydelsesskrift til den aarlige Hovedexamen i Borgerdydsskolen paa Christianshavn fra 19de til 22de Juli 1847 udgivet tilmed Skole Efterretninger
 • Indbydelsesskrift til den aarlige offentlige Examen i Vordingborg lærde Skole i September 1845 [Oversigt over Europas Folkestammer, Udarbeidet til Læsning for Disciplene i de høiere Classer af Edvard Lembcke]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Aarspröve i Borgerdydskolen paa Christianshavn fra 15de til 8de Juli 1850.
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Eksamen i Ribe Kathedralskole 1846
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen for Aalborg Katedralskole 1 Juli 1846
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Aarhuus Cathedralskole i Juli 1850 [Historiske Efterretninger om Aarhuus Cathedralskoles Bygninger og Inventarier fra den ældste Tid indtil Ombygningen og Udvidelsen i Arene 1847-49. ved H. H. Blache.]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Helsingørs videnskabelige Realskole i Juli 1852
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Kolding lærde Skole 1841
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Kolding lærde Skole 1845
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Kolding lærde Skole den 28de Juli - 2den August 1845
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Nykiöbing Cathedralskole 1844. [Fortsættelse af Catalogen over Cathedralskolens Bibliothek]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Nykiöbing Cathedralskole 1847. [Fortsættelse af Catalogen over Cathedralskolens Bibliothek.]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Nykiøbing Cathedralskole 1848.
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Nykiøbing Cathedralskole 1849.
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Nykiøbing Cathedralskole 1850.
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Nykiøbing Cathedralskole 1851.
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Nykiøbing Cathedralskole 1852.
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Nykjöbing Cathedralskole 1845.
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Nykjöbing Cathedralskole 1846.
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Nykøbing Cathedralskole 1845
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Odense Cathedralskole den 18de-30te Juli 1849
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Odense Cathedralskole den 19de-30de Juli 1850
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Odense Cathedralskole den 20-30te Juli 1847 [Kort Fremstilling af det kirkelige Kalendervæsen. Nærmest til Brug ved Studiet af Danmarks Historie. 1ste Hefte. Calendarium perpetuum. Gregoriansk Kalenderforbedring. Paaskeregningen. Af Paludan-Müller]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Odense Kathedralskole i September 1842
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Randers lærde Skole i September 1840 [Om Biblioteker og Bøger i det gamle Rom]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Randers lærde Skole i September 1843
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Roeskilde Cathedralskole 1842
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Roeskilde Kathedralskole 1835
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Roeskilde Kathedralskole 1851 [Biographiske Efterretninger om de Candidater, som ved Kjøbenhavns Universitet have underkastet sig philologisk Embedsexamen. Andet Hefte]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Roeskilde Kathedralskole 1852
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Roeskilde Kathedralskole 1853
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Roeskilde Kathedralskole i September 1833
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Roeskilde Kathedralskole i September 1834
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Roskilde Kathedralskole 1847
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Roskilde Kathedralskole 1848
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Roskilde Kathedralskole 1849 [Biographiske Efterretninger om de Candidater, som ved Kjøbenhavns Universitet have underkastet sig philologisk Embedsexamen]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Roskilde Kathedralskole 1850
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Roskilde Kathedralskole for Aaret 1841
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Roskilde Kathedralskole i Juli 1849 [Biographiske Efterretninger om de Candidater, som ved Kjøbenhavns Universitet have underkastet sig Philologisk Embedsexamen, samlede af F. E. Hundrup. Grundsætninger for Underviisningen i de lærde Skoler. hensyn til den nye Undervisningsplan, 2det Hefte]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Rønne lærde Skole i September 1843
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Rudkjøbing Kathedralskole 1842
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Viborg Kathedralskole den 17de-23de September 1842
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen ved Vordingborg lærde Skole i Efteraaret 1842
 • Indbydelsesskrift til Frederiksborg lærde Skoles aarlige Hovedexamen i September 1842
 • Indbydelsesskrift til offentlige Examen i Roskilde Katedralskole i Julii Maaned 1847
 • Indbydelsesskrift til offentlige Examen i Roskilde Katedralskole i Julii Maaned 1850
 • Indbydelsesskrift til Roeskilde Kathedralskoles Høitidelighed 1835 i anledning af Reformationens Indførelse
 • Indbydelsesskrift til Roeskilde Kathedralskoles Høitidelighed den 31te October 1836 i Anledning af Reformationen Indførelse i Danmark.
 • Indbydelsesskrift til Rönne höiere Realskoles offentlige Examen i Juli 1854 [Fortegnelse over Skolens Samlinger henhørende til Naturhistorien og Naturlæren ved Ancher.]
 • Indbydelsesskrift til Rönne höiere Realskoles offentlige Examen i Juli 1856
 • Indbydelsesskrift til Rönne höiere Realskoles offentlige Examen i Juli 1855 [1. Fortegnelse over Skolens Bogsamling. ]
 • Indbydelsesskrift til Rönne höiere Realskoles offentlige Examen i Juli 1857
 • Indbydelsesskrift til Skolens aarlige Hovedexamen i Juli 1847. [Sorø Opdragelsesanstalt forbundne lærde Skole og Realskole]
 • Indbydelsesskrift til Sorø Academies Skoles aarlige Hovedexamen i Juli 1843.
 • Indbydelsesskrift til Viborg Kathedralskoles aarlige Examina i Aaret 1852 [Handelsforholdene og Handelspolitikken i Norden under Calmarunionen]
 • Indbydelsesskrift ved Viborg Kathedralskoles aarlige Examen i Juli 1851
 • Introernes ABC. Rødovre Gymnasium 1997
 • Karlslunde Skole Informationshæfte, december 2000
 • Katalog over Roeskilde Kathedralskoles Bibliothek 1858
 • Læren om de enkelte Lyd og deres Betegnelser i det gamle græske Sprog, udgivet som Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Roeskilde Kathedralskole i September 1829
 • Læren om de enkelte Lyd og deres Betegnelser i det gamle græske Sprog, udgivet som Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Roeskilde Kathedralskole i September 1830
 • Læren om de enkelte Lyd og deres Betegnelser i det gamle græske Sprog, udgivet som Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Roeskilde Kathedralskole i September 1831
 • Lærerstanden ved Slagelse lærde Skole. Skoleefterretninger 1860-61
 • Le petit Journal Julenummer 1907
 • Le petit Journal nr. 1 1907
 • Le petit Journal nr. 2 1907
 • Le petit Journal nr. 3 1907
 • Le petit Journal nr. 4 1907
 • Le petit Journal nr. 5 1907
 • Lindormen 2005
 • Lindormen 2006
 • Løkken Realskole. 1954
 • Løkken Realskole. 1955
 • Løkken Realskole. 1956
 • Løkken Realskole. 1957
 • Løkken Realskole. 1958
 • Løkken Realskole. 1959
 • Løkken Realskole. 1960
 • Løkken Realskole. 1961
 • Løkken Realskole. 1962
 • Løkken Realskole. 1963
 • Maribo Gymnasium. Meddelelser. 1940
 • Maribo Gymnasium. Meddelelser. 1941
 • Maribo Gymnasium. 1941-42. Aarsberetning
 • Maribo Gymnasium. 1942-43. Aarsberetning
 • Maribo Gymnasium. 1943-44. Aarsberetning
 • Maribo Gymnasium. 1944-45. Aarsberetning
 • Maribo Gymnasium. 1945-46. Aarsberetning
 • Maribo Gymnasium. 1946-47. Aarsberetning
 • Maribo Gymnasium. 1947-48. Aarsberetning
 • Maribo Gymnasium. 1948-49. Årsberetning
 • Maribo Gymnasium. 1949-50. Årsberetning
 • Maribo Gymnasium. 1950-51. Årsberetning
 • Maribo Gymnasium. 1951-52. Årsberetning
 • Maribo Gymnasium. 1952-53. Årsberetning
 • Maribo Gymnasium. 1953-54. Årsberetning
 • Maribo Gymnasium. 1954-55. Årsberetning
 • Maribo Gymnasium. 1955-56. Årsberetning
 • Maribo Gymnasium. 1956-57. Årsberetning
 • Maribo Gymnasium. 1957-58. Årsberetning
 • Maribo Gymnasium. 1958-59. Årsberetning
 • Maribo Gymnasium. 1959-60. Årsberetning
 • Maribo Gymnasium. 1960-61. Årsberetning
 • Maribo Gymnasium. 1961-62. Årsberetning
 • Maribo Gymnasium. 1962-63. Årsberetning
 • Maribo Gymnasium. 1963-64. Årsberetning
 • Maribo Gymnasium. 1964-65. Årsberetning
 • Maribo Gymnasium. 1965-66. Årsberetning
 • Maribo Gymnasium. 1966-67
 • Maribo Gymnasium. 1967-68
 • Meddelelser fra Giersings Realskole, Odense om skoleåret 1984-85 m.v.
 • Meddelelser fra Giersings Realskole, Odense om skoleåret 1985-86 m.v.
 • Meddelelser fra Giersings Realskole, Odense om skoleåret 1986-87 m.v.
 • Meddelelser fra Giersings Realskole, Odense om skoleåret 1987-88 m.v.
 • Meddelelser fra Ryomgaard Realskole 1926
 • Meddelelser fra Ryomgaard Realskole 1930.
 • Meddelelser fra Ryomgaard Realskole 1936.
 • Meddelelser fra Ryomgaard Realskole 1942.
 • Meddelelser fra Ryomgaard Realskole 1946.
 • Meddelelser fra Ryomgaard Realskole 1948
 • Meddelelser fra Ryomgaard Realskole 1949
 • Meddelelser fra Ryomgaard Realskole 1950
 • Meddelelser om Forberedelsesskole i Skoleaaret 1881-82
 • Meddelelser om Forberedelsesskolen i Skoleaaret 1876-1877
 • Meddelelser om Forberedelsesskolen i Skoleaaret 1877-78
 • Meddelelser om Forberedelsesskolen i Skoleaaret 1878-79
 • Meddelelser om Forberedelsesskolen i Skoleaaret 1879-80
 • Meddelelser om Forberedelsesskolen i Skoleaaret 1880-81
 • Meddelelser om Forberedelsesskolen. 1876
 • Meddelelser om Horsens Lærde Skoles Forberedelsesskole i Skoleaaret 1882-83
 • Meddelelser om Horsens Lærde Skoles Forberedelsesskole i Skoleaaret 1884-85
 • Meddelelser om Horsens Lærde Skoles Forberedelsesskole i Skoleaaret 1889-90
 • Meddelelser om Horsens Lærde Skoles Forberedelsesskole i Skoleaaret 1900-1901
 • Meddelelser om Horsens Statsskoles Forberedelsesskole i Skoleaaret 1903-1904
 • Meddelelser om Horsens Statsskoles Forberedelsesskole i Skoleaaret 1904-1905
 • Meddelelser om Horsens Statsskoles Forberedelsesskole i Skoleaaret 1905-1906
 • Meddelelser om Horsens Statsskoles Forberedelsesskole i Skoleaaret 1906-1907
 • Meddelelser om Horsens Statsskoles Forberedelsesskole i Skoleaaret 1907-1908
 • Meddelelser om Horsens Statsskoles Forberedelsesskole i Skoleaaret 1908-1909
 • Meddelelser om Horsens Statsskoles Forberedelsesskole i Skoleaaret 1909-1910
 • Meddelelser om Horsens Statsskoles Forberedelsesskole i Skoleaaret 1910-11
 • Meddelelser om Horsens Statsskoles Forberedelsesskole i Skoleaaret 1911-12
 • Meddelelser om Horsens Statsskoles Forberedelsesskole i Skoleaaret 1912-13
 • Meddelelser om Horsens Statsskoles Forberedelsesskole i Skoleaaret 1913-14
 • Meddelelser om Horsens Statsskoles Forberedelsesskole i Skoleaaret 1914-15
 • Meddelelser om Horsens Statsskoles Forberedelsesskole i Skoleaaret 1915-16
 • Meddelelser om Magleby Kost- og Realskole paa Møen 1889
 • Meddelelser om Magleby Realskole og Skolehjem paa Møen 1889-90
 • Meddelelser om Magleby Realskole og Skolehjem paa Møen 1890-91
 • Meddelelser om Magleby Realskole og Skolehjem paa Møen 1891-92
 • Meddelelser om Magleby Realskole og Skolehjem paa Møen 1892-93
 • Meddelelser om Magleby Realskole og Skolehjem paa Møen 1893-94
 • Meddelelser om Magleby Realskole og Skolehjem paa Møen 1894-95
 • Meddelelser om Magleby Realskole og Skolehjem paa Møen 1895-96 [Tiaaret 1. Septbr. 1885 - 1. Septbr. 1895]
 • Meddelelser om Magleby Realskole og Skolehjem paa Møen 1897-98
 • Meddelelser om Magleby Realskole og Skolehjem paa Møen 1899-1900
 • Meddelelser om Magleby Realskole og Skolehjem paa Møen 1900-1901
 • Meddelelser om Magleby Realskole på Møen 1887
 • Meddelelser om Odder Realskoles Virksomhed 1893
 • Meddelelser om Statsskolen i Lyngby for skoleåret 1957-58
 • Nærum Kostskoles Aarsskrift 1908-09
 • Nørre Aaby Realskole 1937
 • Nørre Aaby Realskole 1939
 • Nørre Aaby Realskole 1944
 • Nørre Aaby Realskole 1947 [Jubilæumsskrift 1896-1946, Skolens Fundats]
 • Nørre Aaby Realskole 1952
 • Nykøbing Katedralskole 1992
 • Nyt fra Andegården. Velkommen til Rødovre Gymnasium August 1995
 • Nyt fra Askov Højskole. 1975
 • Nyt fra Askov Højskole. 1976
 • Nyt fra Askov Højskole. 1977
 • Nyt fra Askov Højskole. 1978
 • Nyt fra Askov Højskole. 1979
 • Nyt fra Askov Højskole. 1980
 • Nyt fra Askov Højskole. 1981
 • Nyt fra Askov Højskole. 1982
 • Nyt fra Askov Højskole. 1982-83
 • Nyt fra Askov Højskole. 1983-84
 • Nyt fra Askov Højskole. 1984-85
 • Nyt fra Askov Højskole. 1985-86
 • Nyt fra Askov Højskole. 1986-87
 • Nyt fra Askov Højskole. 1987-88
 • Nyt fra Askov Højskole. 1988-89
 • Nyt fra Askov Højskole. 1989-90
 • Odense private Realskole. (Gregersens og Rasmussens Forberedelsesskole og Giersings Realskole.) Aarsberetning for 1902-03
 • Odense private Realskole. (Gregersens og Rasmussens Forberedelsesskole og Giersings Realskole). Aarsberetning for 1904-05
 • Om at gå på Rødovre Statsskole. Velkomst efterår 1972
 • Om den græske Accentuations Væsen, Forhold til Kvantiteten og Rigtighed til en rigtig Udtale og Læsning af Sproget. Indbydelsesskrift til den offentlige examen i Roeskilde Kathedralskole i September 1832
 • Program for Rønde Artium- og Præliminærkursus 1933/1938
 • Program for Rønde Artiums- og Præliminærkursus [1929]
 • Program for Rønde Studenter- og Præliminærkursus (Statsanerkendt) [1950]
 • Program for Rønde Studenter- og Præliminærkursus (Statsanerkendt) [1957]
 • Program for Rønde Studenter- og Præliminærkursus [1939]
 • Programma qvo Inauguration Rectoris Doctoris Fridericus Deichmann Hasselbalch 1812
 • Prolusio ad solennia in schola Cathedrali Roeskildensi 1816 [Roskilde]
 • Prøve-Nummer November 1923. Nykøbing F. Kathedralskole
 • Qvibus modis efficere potest prceptor, ut bonus vigeat inter discentes vitæ mos et consvetudo (Roskilde Cathedralskole 1810)
 • Ribe Katedralskole. 1982-83
 • Ribe Katedralskole. 1984
 • Ribe Katedralskole. 1993
 • Ribe Katedralskole. 1994
 • Ribe katedralskole. 1995
 • Ribe Katedralskole. 1996
 • Ribe Katedralskole. 1997
 • Ribe Katedralskole. 1998
 • Ribe Katedralskole. 1999
 • Ribe Katedralskole. 2000
 • Ribe Katedralskole. 2001
 • Ribe Katedralskole. 2002
 • Ribe Katedralskole. 2003
 • Ribe Katedralskole. 2005
 • Ribe Katedralskole. Årsskrift 1992
 • RIBS. Ringsted Borgerskoles skoleblad nr. 2. 1959
 • Ringkøbing Gymnasium. 1985
 • Ringkøbing Gymnasium. 1986
 • Ringkøbing Gymnasium. 1987
 • Ringsted borgerskole, Årsberetning for skoleåret 1964/65
 • Ringsted Borgerskole. Aarsberetning for Skoleaaret 1936-37
 • Ringsted Borgerskole. Aarsberetning for Skoleaaret 1944-45
 • Ringsted Borgerskole. Aarsberetning for Skoleaaret 1946-47
 • Ringsted Borgerskole. Årsberetning for koleåret 1950-51
 • Ringsted Borgerskole. Årsberetning for skoleåret 1949-50
 • Ringsted Borgerskole. Årsberetning for skoleåret 1951-52
 • Ringsted Borgerskole. Årsberetning for skoleåret 1952-53
 • Ringsted Borgerskole. Årsberetning for skoleåret 1953-54
 • Ringsted Borgerskole. Årsberetning for skoleåret 1954-55
 • Ringsted Borgerskole. Årsberetning for skoleåret 1955-56
 • Ringsted Borgerskole. Årsberetning for skoleåret 1956-57
 • Ringsted Borgerskole. Årsberetning for skoleåret 1957-58
 • Ringsted Borgerskole. Årsberetning for skoleåret 1958/59
 • Ringsted Borgerskole. Årsberetning for skoleåret 1959/60
 • Ringsted Borgerskole. Årsberetning for skoleåret 1960/61
 • Ringsted Borgerskole. Årsberetning for skoleåret 1962
 • Ringsted Borgerskole. Årsberetning for skoleåret 1963/64
 • Ringsted Borgerskole. Nogle Meddelelser for Skoleaaret 1930-31 samt Plan for Aarsprøven 1931
 • Ringsted Borgerskole. Nogle Meddelelser for Skoleaaret 1935-36 samt Plan for Aarsprøven 1936
 • Ripenser-Bladet nr. 24 1950
 • Roskilde Friskoles Aarsprøve for 1885
 • Roskilde Friskoles Aarsprøve for 1886
 • Roskilde Friskoles Aarsprøve for 1887
 • Roskilde Friskoles Aarsprøve for 1888
 • Roskilde Friskoles Aarsprøve for 1889
 • Roskilde Friskoles Aarsprøve for 1890
 • Roskilde Friskoles Aarsprøve for 1891
 • Roskilde Friskoles Aarsprøve for 1892
 • Roskilde Friskoles Aarsprøve for 1893
 • Roskilde Kathedralskole - Nogle Ord om den forestaaende Ordning af det højere Skolevæsen [Roskilde 1871]
 • Roskilde Kathedralskole - Skoleefterretninger for Skoleaaret 1870-71
 • Roskilde Kathedralskole - Skoleefterretninger for Skoleaaret 1871-72
 • Roskilde Kathedralskole - Skoleefterretninger for Skoleaaret 1872-73
 • Roskilde Kathedralskole - Skoleefterretninger for Skoleaaret 1873-74
 • Roskilde Kathedralskole - Skoleefterretninger for Skoleaaret 1877-75
 • Roskilde Kathedralskole 1864-1870
 • Roskilde Kommuneskoles Aarsprøve i 1894
 • Roskilde Kommuneskoles Aarsprøve i 1901
 • Rødovre Gymnasium - i takt med tiden. 1990/91
 • Rødovre Gymnasium - i takt med tiden. 1992/93
 • Rødovre Gymnasium - i takt med tiden. 1993/94
 • Rødovre Gymnasium - tid til at lære 1996-1997
 • Rødovre Gymnasium. Årskort 1993/94
 • Rødovre Gymnasium. Årsskrift 88
 • Rødovre Gymnasium1987.
 • Rødovre Statsskole 1963-64
 • Rødovre Statsskole 1964-65
 • Rødovre Statsskole 1965-66
 • Rødovre Statsskole 1979.
 • Rødovre Statsskole 1980-81 [Afsked med rektor Niels Ferlov]
 • Rødovre Statsskole 1982-83
 • Rødovre Statsskole 25 år, 1983/84
 • Rønde Gymnasium 1996 Årsskrift
 • Rønde Kursus Eksamen Juni 1938
 • Rønde Kursus, Eksamen Juni Maj-Juli 1946
 • Rønde Kursus, Eksamen Juni Maj-Juli 1947
 • Rønde Kursus, Eksamen Juni Maj-Juli 19474
 • Rønde Kursus, Eksamen Juni Maj-Juni 1949
 • Rønde Kursus, Eksamen Juni Maj-Juni 1949-51
 • Rønde Kursus. Præliminær- og Studentereksamen [1933]
 • Rønde Kursus. Præliminær- og Studentereksamen [1934]
 • Rønde Kursus. Præliminær- og Studentereksamen [1935]
 • Rønde Kursus. Præliminær- og Studentereksamen 1932
 • Rønde Kursus. Studenter- og Forberedelseseksamen 1954
 • Rønde Kursus. Studenter- og Mellemskoleeksamen 1953
 • Rønde Kursus. Studenterkursus. Realkursus. Årsberetning 1971-72
 • Rønde Kursus. Studenterkursus. Realkursus. Årsberetning 1972-73
 • Rønde Kursus. Studenterkursus. Realkursus. Realskole. Årsberetning 1970-1971
 • Rønde Studenter- og Præliminærkursus (statsanerkendt) 1941
 • Rønde Studenter- og Præliminærkursus (statsanerkendt) 1945
 • Skóla Hátíd í minníngu Fædíngar=dags vors allranádugasta Konúngs Fridriks Sjøtta, þann 28da Janúaríi 1840, er haldin verdur þann 2. Febrúarii 1840 bodud af Kénnurum Bessastada Skóla
 • Skȯlaskỷrsla fyrir Reykjavik lærđa Skȯla áriđ 1846-47
 • Skolebladet Peblingen, Roskilde Katedralskole, nr. 1, September 1917
 • Skolebladet Peblingen, Roskilde Katedralskole, nr. 10, Juni 1918
 • Skolebladet Peblingen, Roskilde Katedralskole, nr. 11, Juli 1918
 • Skolebladet Peblingen, Roskilde Katedralskole, nr. 12, Maj 1919
 • Skolebladet Peblingen, Roskilde Katedralskole, nr. 2, Oktober 1917
 • Skolebladet Peblingen, Roskilde Katedralskole, nr. 3, November 1917
 • Skolebladet Peblingen, Roskilde Katedralskole, nr. 4, December 1917
 • Skolebladet Peblingen, Roskilde Katedralskole, nr. 5, Januar 1918
 • Skolebladet Peblingen, Roskilde Katedralskole, nr. 6, Februar 1918
 • Skolebladet Peblingen, Roskilde Katedralskole, nr. 7, Marts 1918
 • Skolebladet Peblingen, Roskilde Katedralskole, nr. 8, April 1918
 • Skolebladet Peblingen, Roskilde Katedralskole, nr. 9, Maj 1918
 • Skoleefterretninger for 1848-1849 [Slagelse lærde Skole]
 • Skoleefterretninger for Aaret 1842-43, som Indbydelsesskrift til den offentlige Examen ved Vordingborg lærde Skole i Efteraaret 1843
 • Skoleefterretninger fra Kolding lærde Skole for Skoleaaret 1841-42. Inbydelsesskrift til den offenlige Examen i 1842
 • Tale ved Indvielsen af Roeskilde Kathedralskoles nye Bygning 1842
 • The little Paper. Nr. 1 1923
 • The little Paper. Nr. 2 1923
 • The little Paper. Nr. 3 1923
 • The little Paper. Nr. 4 1923
 • The little Paper. Nr. 5 1923
 • The little Paper. Nr. 6 1923
 • Til Minde om S. L. Povelsen
 • Valdemarskolen Ringsted, Årsberetning for skoleåret 1965


 • Nye skolehæfter, juni 2023


 • Aarsberetning fra Øregaard Gymnasium i Hellerup 1945-1946
 • Aarsberetning fra Øregaard Gymnasium i Hellerup 1947-1948
 • Aarsskrift fra Rønne Statsskole. 1929-30
 • Aarsskrift fra Rønne Statsskole. 1930-31
 • Aarsskrift fra Rønne Statsskole. 1931-32
 • Aarsskrift fra Rønne Statsskole. 1932-33
 • Aarsskrift fra Rønne Statsskole. 1933-34
 • Aarsskrift fra Rønne Statsskole. 1934-35
 • Aarsskrift fra Rønne Statsskole. 1935-36
 • Aarsskrift fra Rønne Statsskole. 1936-37
 • Aarsskrift fra Rønne Statsskole. 1938-39
 • Aarsskrift fra Rønne Statsskole. For skoleaaaret 1941-42
 • Aarsskrift fra Rønne Statsskole. For Skoleaaret 1940-41
 • Aarsskrift fra Rønne Statsskole. Skoleaaret 1942-43
 • Arbejderhøjskolen nr. 54-55 15. Februar 1960
 • Årsberetning for Sankt Annæ Gymnasium (De forenede Kirkeskoler) 1953-54
 • Årsberetning fra Øregaard Gymnasium i Hellerup 1948-1949
 • Årsberetning fra Øregaard Gymnasium i Hellerup 1949-1950
 • Årsberetning fra Øregård Gymnasium i Hellerup 1960-61
 • Årsberetning fra Øregård Gymnasium i Hellerup 1961-62
 • Beretning om Vejle Amts højere Realskole i Kolding. Udgivet, som Indbydelsesskrift til de offentlige Examiner i Juli 1868
 • Beretning om Vordingborg Gymnasium Skoleaaret 1945-1946
 • Beretning om Vordingborg Gymnasium Skoleaaret 1948-1949
 • Beretning om Vordingborg Gymnasium Skoleaaret 1950-1951
 • Beretning om Vordingborg Gymnasium skoleåret 1951-52
 • Beretning om Vordingborg Gymnasium skoleåret 1952-53
 • Beretning om Vordingborg Gymnasium skoleåret 1952-53
 • Beretning om Vordingborg Gymnasium. Skoleåret 1959-60
 • Beretning om Vordingborg Gymnasium. Skoleåret 1960-61
 • Beretning om Vordingborg Gymnasium. Skoleåret 1961-62
 • Efteretninger om  Viborg Kathedralskoles i skoleaaret 1858-1859 med indbyelse til skolens aarlige examina i 1859
 • Efterretninger om det von Westenske Institut for Skoleaaret 1867-1868
 • Efterretninger om Haderslev læreres Skole for Skoleaaret 1867-68
 • Efterretninger om Haderslev Læreres Skole for Skoleaaret 1870-71
 • Efterretninger om Horsens lærde Skole i Skoleaaret 1863-64. Udgivne som indbydelsskrift til Aarsprøven og Afgangsprøverne i Juni og Juli 1864
 • Efterretninger om Randers lærde Skole for Skoleaaret 1856-57. Indbydelsesskrift til de offentlige Examiner i Randers lærde Skole i Juli 1857
 • Efterretninger om Randers lærde Skole for Skoleaaret 1863-64 [Et Par Ord om den første Underviisning i Latin og de levende Sprog. Af F. J. Møller]
 • Efterretninger om Randers lærde Skole for Skoleaaret 1864-65 [Nogle punkter af den franske Ordføiningslære ved M. S. Møller]
 • Efterretninger om Randers lærde Skole for Skoleaaret 1866-67
 • Efterretninger om Thisted Realskole for Skoleaaret 1858-1859
 • Efterretninger om Thisted Realskole for Skoleaaret 1863-64
 • Efterretninger om Thisted Realskole for Skoleaaret 1864-65
 • Efterretninger om Thisted Realskole for Skoleaaret 1866-67
 • Efterretninger om Thisted Realskole for Skoleaaret 1867-68
 • Efterretninger om Viborg Kathedralskole i Skoleaaret 1856-1857. Med Indbydelse til Skolens aarlige Examina i 1857
 • Efterretninger om Viborg Kathedralskole i Skoleaaret 1863-64
 • Efterretninger om Vordingborg Realskole for Skoleaaret 1870-71
 • Einladungsschrift zur jährlichen öffentlichen Prüfung der Königinlichen Domschule zu Schleswig.
 • Elevskrift for Esbjerg Arbejderhøjskole og Roskilde Højskole nr. 3. Juni 1950
 • Elevskrift for Esbjerg Arbejderhøjskole og Roskilde Højskole nr. 39. December 1950
 • Elevskrift for Esbjerg Arbejderhøjskolen og Roskilde Højskole nr. 39 December 1950
 • Elevskrift for Esbjerg Arbejderhøjskolen og Roskilde Højskole nr. 40 Juni 1951
 • Elevskrift for Esbjerg Arbejderhøjskolen og Roskilde Højskole nr. 41. December 1951
 • Elevskrift for Esbjerg Arbejderhøjskolen og Roskilde Højskole nr. 42. December 1952
 • Elevskrift for Esbjerg Arbejderhøjskolen og Roskilde Højskole nr. 43. December 1953
 • Elevskrift for Esbjerg Arbejderhøjskolen og Roskilde Højskole nr. 44. December 1954
 • Elevskrift for Esbjerg Højskole og Roskilde Højskole. Nr. 45. Juni 1955
 • Elevskrift for Esbjerg Højskole og Roskilde Højskole. Nr. 46. December 1955
 • Elevskrift for Esbjerg Højskole og Roskilde Højskole. Nr. 47. Juni 1956
 • Elevskrift for Esbjerg Højskole og Roskilde Højskole. Nr. 48. December 1956
 • Elevskrift for Esbjerg Højskole og Roskilde Højskole. Nr. 49. Juni 1957
 • Elevskrift for Esbjerg Højskole og Roskilde Højskole. Nr. 50. December 1957
 • Elevskrift for Esbjerg Højskole og Roskilde Højskole. Nr. 51. Juni 1958
 • Elevskrift for Esbjerg Højskole og Roskilde Højskole. Nr. 52. December 1958
 • Elevskrift for Esbjerg Højskole og Roskilde Højskole. Nr. 53. Juni 1959
 • Elevskrift for Esbjerg Højskole og Roskilde Højskole. Nr. 55. December 1960
 • Elevskrift for Esbjerg Højskole og Roskilde Højskole. Nr. 56. Juli 1961
 • Elevskrift for Esbjerg Højskole og Roskilde Højskole. Nr. 57. Oktober 1962
 • Gladsaxe Gymnasium. Årsberetning 1960
 • Herning Gymnasium 1923-1948
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Viborg Kathedralskole i Aaret 1867
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Viborg Kathedralskole i Aaret 1868
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Katedralskole. 1891
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Katedralskole. 1892
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Katedralskole. 1893
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Katedralskole. 1894
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Katedralskole. 1895
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Katedralskole. 1896
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Katedralskole. 1897
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Katedralskole. 1898
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Katedralskole. 1899
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Katedralskole. 1900
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Katedralskole. 1901
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Katedralskole. 1902
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Katedralskole. 1903
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Katedralskole. 1904
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Katedralskole. 1905
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Katedralskole. 1906 [Udsigt over Roskilde Domskoles Historie i gamle Dage af Ludvig Heuer]
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Kathedralskole i Juni og Juli 1876.
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Kathedralskole i Juni og Juli 1878.
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Kathedralskole i Juni og Juli 1879.
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Kathedralskole i Juni og Juli 1880
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Kathedraskole i Juni og Juli 1877.
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Rungsted Statsskole. 1926
 • Indbydelsesskrift Til Afgangs- og Årsprøven 1949 i Kolding Gymnasium
 • Indbydelsesskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen i Odense Cathedralskole i Aaret 1864
 • Indbydelsesskrift til Afgangsexamen og hovedexamen i Odense Cathedralskole i Aaret 1867
 • Indbydelsesskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen i Odense Katedralskole i Aaret 1859 [Bidrag til skolens historie, femte hefte]
 • Indbydelsesskrift til Afgangsprøven og Aarsprøven i Frederiksborg lærde Skole 1868 [Om Sprogenes Udbredelse og Slægtskab]
 • Indbydelsesskrift til Afgangsprøven og Aarsprøven i Slagelse Realskole den 10de og 11te, samt den 20de, 21de og 22de Juli 1863 udgivet tilligemed Skoleefterretninger [Om Divisionsrest; Primttal; største fælleds Maal og mindste fælleds mangefold]
 • Indbydelsesskrift til Afgangsprøven og Aarsprøverne i Roskilde Kathedralskole i Juni og Juli 1873.
 • Indbydelsesskrift til Afgangsprøven og Aarsprøverne i Roskilde Kathedralskole i Juni og Juli 1873. [Roskilde-Egnens Flora. I. Karkryptogamer og Blomsterplanter. Ved Adjunkt C. Thomsen]
 • Indbydelsesskrift til de aarlige offentlige Prøver i Roskilde Kathdralskole i Juni og Juli 1872
 • Indbydelsesskrift til de offenlige Aars- og Afgangsprøver i Aalborg Kathedralskole i Juni og Juli 1865 [Bidrag til Dansk Sproghistorie af G. Lund]
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Afgangs- og Aarsprøver i Herlufholms lærde Skole i Juli 1871 [Fortegnelse over Skolens Bogsamling, første Afdeling.]
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Examina Aarhus Kathedralskole i juni og juli 1859
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Examina i Aalborg Kathedralskole i Juli 1859 [De burgundiske Riger. En historisk Sammenstilling]
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Examina i Aarhuus Cathedralskole i Juni og Juli 1857 [Fortegnelse over Skolens Bibliothek (III Afdl.) ved O. A. Hovgaard]
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Examina i Roeskilde Kathedralskole i Juni og Juli 1863 [Biografiske Efterretninger om de fra Slagelse lærde Skole til Universitetet dimmiterede Diciple efter trykte og utrykte Kilder samlede af F. E. Hundrup]
 • Indbydelsesskrift til De offentlige Examina i Rönne Höiere Realskole i Juli 1868 [Phosphoriten på Verdensudsillingeni 1867 pog Phosphoriten på Bornholm af Adjunct M. Jespersen]
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Examina i Rönne höiere Realskole i Juni og Juli 1863 [Kong Agis den Tredje af Sparta af J. P. Bang]
 • Indbydelsesskrift til De offentlige Examina i Rönne Höiere Realskole i Juni og Juli 1863 [Kong Agis den Tredje af Sparta. Af adjunct. J. P. Bang]
 • Indbydelsesskrift til De offentlige Examina i Rönne Höiere Realskole i Juni og Juli 1864
 • Indbydelsesskrift til De offentlige Examina i Rönne Höiere Realskole i Juni og Juli 1865
 • Indbydelsesskrift til De offentlige Examina i Rönne Höiere Realskole i Juni og Juli 1866 [En skitse af Sorthats Kulværk på Bornholm af Adjunct M. Jespersen]
 • Indbydelsesskrift til De offentlige Examina i Rönne Höiere Realskole i Juni og Juli 1867
 • Indbydelsesskrift til De offentlige Examina i Rönne Höiere Realskole i Juni og Juli 1869 [Fosforitens Anvendelse - med Hensyn på Frankrig, af Adjunct M. Jespersen]
 • Indbydelsesskrift til De offentlige Examina i Rönne Höiere Realskole i Juni og Juli 1870 [Indledning til en Kommentar til de homeriske Digte. Af Adjunkt Dr. Bang]
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Examina i Rönne höiere Realskole i Juni og Juli 1871
 • Indbydelsesskrift til De offentlige Examina i Rönne Höiere Realskole i Juni og Juli 1871
 • Indbydelsesskrift til De offentlige Examina i Rönne Höiere Realskole i Juni og Juli 1872
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Examina i Roskilde Kathedralskole i Juni og Juli 1867
 • Indbydelsesskrift til De offentlige Examina i Rønne Højere Realskole i Juni og Juli 1891
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Examina i Rønne Lærde Skole. Juni og Juli 1891
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Examine i Randers lærde Skole i juli 1859
 • Indbydelsesskrift til den aarlige Hovedexamen i Sorø Akademis Skole i Juli 1863
 • Indbydelsesskrift til Viborg Kathedralsskoles aarlige Examina i 1865 [De naturhistoriske Skolesamlingers Forøgelse af faunistiske Betydning (Viborgegnens hvirveldyr.) Af Arthur Fr. Feddersen]
 • Meddelelse om Sortedams Gymnasium. H. Adlers Fællesskole  1946-1948
 • Meddelelser om Latin- og Realskolen i Store Kongensgade 1863-1864 [Om Sprogundervisningen i den lærde Skole og dens Indflydelse paa Skoleplanen af L. Ove Kjær]
 • Meddelelser om Vejle kommunale Gymnasium 1951-52
 • Meddelelser om Vejle kommunale Gymnasium 1953-54
 • Meddelelser om Vordingborg Realskole for Skoleaaret 1862-63
 • Programm der Gelehrten- und Real-Schule zu Flensburg ausgegeben im Juli 1859
 • Roskilde Katedralskole. 1940
 • Roskilde Katedralskole. 1942
 • Roskilde Katedralskole. 1943
 • Roskilde Katedralskole. 1944
 • Roskilde Katedralskole. 1945
 • Roskilde Katedralskole. 1946
 • Roskilde Katedralskole. 1948
 • Roskilde Katedralskole. 1949
 • Roskilde Katedralskole. 1950
 • Roskilde Katedralskole. 1951
 • Roskilde Katedralskole. 1953
 • Roskilde Katedralskole. 1954
 • Roskilde Katedralskole. 1955
 • Roskilde Katedralskole. 1956
 • Roskilde Katedralskole. 1957
 • Rønne Statsskole. Skoleaaret 1943-44
 • Rønne Statsskole. Skoleaaret 1944-45
 • Rønne Statsskole. Skoleaaret 1945-46
 • Rønne Statsskole. Skoleaaret 1946-47
 • Rønne Statsskole. Skoleaaret 1948-49
 • Skoleefterretninger fra Viborg Kathedralskole for Skoleaaret 1866/67
 • Skýrsla um hinn lærda skóla i Reykjavík skólaárid 1862-63
 • Skýrsla um hinn lærda skóla i Reykjavík skólaárid 1863-64
 • Skýrsla um hinn lærda skóla i Reykjavík skólaárid 1865-66
 • Skýrsla um hinn lærda skóla i Reykjavík skólaárid 1866-67
 • Slagelse Gymnasium Meddelelser fra Skoleaaret 1947-1948
 • Slagelse Kommunale Gymnasium 1927-52
 • Slagelse Kommunale Gymnasium 1952-53
 • Slagelse Kommunale Gymnasium 1953-54
 • Slagelse Kommunale Gymnasium Meddelelser fra Skoleaaret 1945-46
 • Slagelse kommunale Gymnasium, Meddelelser fra Skoleaaret 1948-49
 • Slagelse kommunale Gymnasium, Meddelelser fra Skoleaaret 1949-50
 • Slagelse kommunale Gymnasium, Meddelelser fra Skoleaaret 1950-51
 • Søborg Gymnasium Årsberetning 1962
 • Statsskolen i Rønne. Indbydelsesskrift til de offentlige Eksamener i Juni 1921
 • Statsskolen i Rønne. Indbydelsesskrift til de offentlige Eksamener i Juni 1922
 • Statsskolen i Rønne. Indbydelsesskrift til de offentlige Eksamener i Juni 1923
 • Statsskolen i Rønne. Indbydelsesskrift til de offentlige Eksamener i Juni 1925
 • Statsskolen i Rønne. Indbydelsesskrift til de offentlige Eksamener i Juni 1926
 • Statsskolen i Rønne. Indbydelsesskrift til de offentlige Eksamener i Juni 1927
 • Statsskolen i Rønne. Indbydelsesskrift til de offentlige Eksamener i Juni 1928
 • Statsskolen i Rønne. Indbydelsesskrift til de offentlige Eksamener i Juni 1929
 • Statsskolen i Rønne. Indbydelsesskrift til de offentlige Eksamener i Juni og Juli 1907
 • Statsskolen i Rønne. Indbydelsesskrift til de offentlige Eksamener i Juni og Juli 1908
 • Statsskolen i Rønne. Indbydelsesskrift til de offentlige Eksamener i Juni og Juli 1909
 • Statsskolen i Rønne. Indbydelsesskrift til de offentlige Eksamener i Juni og Juli 1910
 • Statsskolen i Rønne. Indbydelsesskrift til de offentlige Eksamener i Juni og Juli 1911
 • Statsskolen i Rønne. Indbydelsesskrift til de offentlige Eksamener i Juni og Juli 1913
 • Statsskolen i Rønne. Indbydelsesskrift til de offentlige Eksamener i Juni og Juli 1914
 • Statsskolen i Rønne. Indbydelsesskrift til de offentlige Eksamener i Juni og Juli 1915
 • Statsskolen i Rønne. Indbydelsesskrift til de offentlige Eksamener i Juni og Juli 1916
 • Statsskolen i Rønne. Indbydelsesskrift til de offentlige Eksamener i Juni og Juli 1917
 • Statsskolen i Rønne. Indbydelsesskrift til de offentlige Eksamener i Juni og Juli 1918 [Rønne statsskoles bygningshistorie gennem hundrede aar.]
 • Statsskolen i Rønne. Indbydelsesskrift til de offentlige Eksamener i Juni og Juli 1919
 • Statsskolen i Rønne. Indbydelsesskrift til de offentlige Eksamener i Juni og Juli 1920
 • Til Minde om S. L. Povelsen, Professor, Dr. Phil., R. af D., Rektor ved Roskilde Kathedralskole. [Ved Rektor Povlsens Jordefærd den 31te Marts 1875, af Domprovsten, Dr. Theol. Gude. ]
 • Vordingborg Gymnasium 1947-1948


 • Nye skolehæfter, maj 2023


 • Aarsberetning fra Øregård Gymnasium i Hellerup 1934-1945
 • Aarsberetning fra Øregård Gymnasium i Hellerup 1939-1940
 • Aarsberetning fra Øregård Gymnasium i Hellerup 1942-1943
 • Aarsprøven i Kommuneskolerne paa Frederiksberg afholdes den 23.-27. Marts 1918
 • Årsberetning for Sankt Annæ Gymnasium (De forenede Kirkeskoler) 1954-55
 • Årsberetning for Sankt Annæ Gymnasium (De forenede Kirkeskoler) 1956-57
 • Årsberetning fra Øregård Gymnasium i Hellerup 1954-1955
 • Årsberetning fra Øregård Gymnasium i Hellerup 1956-1957
 • Årsberetning fra Øregård Gymnasium i Hellerup 1957-1958
 • Årsberetning fra Øregård Gymnasium i Hellerup 1958-1959
 • Årsskrift 1986. Rønne Statsskole
 • Årsskrift for Rønne Statsskole. Skoleåret 1958-59
 • Årsskrift for Rønne Statsskole. Skoleåret 1959-60
 • Årsskrift for Rønne Statsskole. Skoleåret 1961-62
 • Årsskrift for Rønne Statsskole. Skoleåret 1962-63
 • Årsskrift for Rønne Statsskole. Skoleåret 1963-64
 • Årsskrift for Rønne Statsskole. Skoleåret 1964-65
 • Årsskrift for Rønne Statsskole. Skoleåret 1965-66
 • Årsskrift for Rønne Statsskole. Skoleåret 1966-67
 • Årsskrift for Rønne Statsskole. Skoleåret 1967-68
 • Årsskrift for Rønne Statsskole. Skoleåret 1968-69
 • Årsskrift for Rønne Statsskole. Skoleåret 1970-71
 • Årsskrift for Rønne Statsskole. Skoleåret 1971-72
 • Ærøskøbing Borger- og Realskole 1950
 • Ærøskøbing Borger- og Realskole 1951
 • Ærøskøbing Borger- og Realskole 1952
 • Ærøskøbing Borger- og Realskole 1953
 • Ærøskøbing Borger- og Realskole 1956
 • Ærøskøbing Borger- og Realskole 1957
 • Ærøskøbing Borger- og Realskole 1958
 • Ærøskøbing Skole 1958-59
 • Ærøskøbing Skole 1959-60
 • Beretning om Aalborg kommunale Skolevæsen 1907
 • Beretning om Aalborg kommunale Skolevæsen 1908
 • Beretning om Aalborg kommunale Skolevæsen 1911
 • Beretning om Aalborg kommunale Skolevæsen fra 1. April 1915 til 31. Marts 1916
 • Beretning om Aalborg kommunale Skolevæsen fra 1. April 1928 til 31. Marts 1929
 • Beretning om Aalborg kommunale Skolevæsen fra 1. April 1929 til 31. Marts 1930
 • Beretning om Aalborg kommunale Skolevæsen fra 1. April 1930 til 31. Marts 1931
 • Beretning om Aalborg kommunale Skolevæsen fra 1. April 1932 til 31. Marts 1933
 • Beretning om Aalborg kommunale Skolevæsen fra 1. April 1935 til 31. Marts 1936
 • Beretning om Aalborg kommunale Skolevæsen fra 1. April 1936 til 31. Marts 1937
 • Beretning om Aalborg Kommunale skolevæsen fra 1. april 1952 til 31. marts 1953
 • Beretning om Aalborg Kommunale skolevæsen fra 1. april 1953 til 31. marts 1954
 • Beretning om Aalborg kommunale Skolevæsen fra 1. Januar 1914 til 31. Marts 1915
 • Beretning om Herning Kommunes Skolevæsen for Skoleåret 1956-57
 • Beretning om Herning Kommunes Skolevæsen for Skoleåret 1958-59
 • Beretning om Herning Kommunes Skolevæsen for Skoleåret 1959-60
 • Beretning om Hobro Købstads Skolevæsen 1931-1941 [Hobro komm. Skolevæsen gennem 125 Aar. Omkr. 1784 - 1. Maj 1906 af Hj. Schmidt]
 • Beretning om Hobro Købstads Skolevæsen 1941-42 og 1942-43 [Hobro kommunale Skolevæsen gennem 125 Aar af Hj. Schmidt]
 • Beretning om Holbæk købstads skolevæsen i skoleåret 1955-56
 • Beretning om Holbæk købstads skolevæsen i skoleåret 1956-57
 • Beretning om Holbæk købstads skolevæsen i skoleåret 1957-58
 • Beretning om Holbæk købstads skolevæsen i skoleåret 1958-59
 • Beretning om Holbæk købstads skolevæsen i skoleåret 1959-60
 • Beretning om Holstebro Kommunes Skolevæsen for Skoleåret 1957-58
 • Beretning om Holstebro Kommunes Skolevæsen for Skoleåret 1958-59
 • Beretning om Holstebro Kommunes Skolevæsen for Skoleåret 1959-60
 • Beretning om Horsens skolevæsen for året 1950-51
 • Beretning om Horsens skolevæsen for året 1951-52
 • Beretning om Horsens skolevæsen for året 1953-54
 • Beretning om Horsens skolevæsen for året 1954-55
 • Beretning om Hvidovre Kommunale Skolevæsen i Skoleåret 1. Aug. 1955-31. Juli 1956
 • Beretning om Hvidovre Kommunale Skolevæsen i Skoleåret 1. Aug. 1956-31. Juli 1957
 • Beretning om Hvidovre Kommunale Skolevæsen i Skoleåret 1. Aug. 1957-31. Juli 1958
 • Beretning om Hvidovre Kommunale Skolevæsen i Skoleåret 1. Aug. 1958-31. Juli 1959
 • Beretning om Hvidovre Kommunale Skolevæsen i Skoleåret 1951-52
 • Beretning om Hvidovre Kommunale Skolevæsen i Skoleåret 1952-53
 • Beretning om Hvidovre Kommunale Skolevæsen i Skoleåret 1953-54
 • Beretning om Hvidovre Kommunale Skolevæsen i Skoleåret 1954-55
 • Beretning om Nykøbing F. kommunale skolevæsen i skoleåret 1. april 1950-31. juli 1951
 • Beretning om Nykøbing F. kommunale skolevæsen i skoleåret 1. august 1951-31. juli 1952
 • Beretning om Skjen Kommunes Skolevæsen for Skoleåret 1964-65
 • Beretning om Vejle kommunale skolevæsen for skoleåret 1949-50
 • Beretning om Vejle Kommunale Skolevæsen for skoleåret 1950-51
 • Beretning om Vejle Kommunale Skolevæsen for skoleåret 1951-52
 • Beretning om Vejle Kommunale Skolevæsen for skoleåret 1953-54
 • Beretning om Vejle kommunale skolevæsen for skoleåret 1954-55
 • Beretning om Vordingborg gymnasium Skoleaaret 1939-40
 • Beretning om Vordingborg gymnasium Skoleaaret 1942-43
 • Beretning om Vordingborg gymnasium Skoleaaret 1944-45
 • Beretning om Vordingborg Gymnasium. Skoleåret 1954-55
 • Beretning om Vordingborg Gymnasium. Skoleåret 1955-56
 • Beretning om Vordingborg Gymnasium. Skoleåret 1956-57
 • Beretning om Vordingborg Gymnasium. Skoleåret 1957-58
 • Beretning om Vordingborg Gymnasium. Skoleåret 1958-59
 • De kommunale Skoler i Nykøbing F. Skolemeddelelser for Skoleaaret 1922-23
 • De kommunale Skoler i Nykøbing F. Skolemeddelelser for Skoleaaret 1924-25
 • De kommunale Skoler i Nykøbing F. Skolemeddelelser for Skoleaaret 1925-26
 • De kommunale Skoler i Nykøbing F. Skolemeddelelser for Skoleaaret 1926-27
 • De kommunale Skoler i Nykøbing F. Skolemeddelelser for Skoleaaret 1927-28
 • De kommunale Skoler i Nykøbing F. Skolemeddelelser for Skoleaaret 1928-29
 • De kommunale Skoler i Nykøbing F. Skolemeddelelser for Skoleaaret 1934-35
 • De kommunale Skoler i Nykøbing paa Falster 1914. Skolemeddelelser for Aaret 1913
 • De kommunale Skoler i Nykøbing paa Falster 1915. Skolemeddelelser for Aaret 1914
 • De kommunale Skoler i Nykøbing paa Falster 1916. Skolemeddelelser for Aaret 1915
 • De kommunale Skoler i Nykøbing paa Falster 1917. Skolemeddelelser for Aaret 1916
 • De kommunale Skoler i Nykøbing paa Falster 1918. Skolemeddelelser for Aaret 1917
 • De kommunale Skoler i Nykøbing paa Falster 1919. Skolemeddelelser for Tidsrummet 1. Januar 1918 til 31. Marts 19
 • De kommunale Skoler i Nykøbing paa Falster. Skolemeddelelser for Skoleaaret 1921-22
 • Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse Købmandsskolens Dagskoler 1943
 • Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse Købmandsskolens Dagskoler 1944
 • Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse Købmandsskolens Dagskoler 1945
 • Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse Købmandsskolens Handelsgymnasium 1944
 • Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse Købmandsskolens Handelsgymnasium 1946
 • Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse Købmandsskolens lærlingeskoler Plan for skoleåret 1951-52
 • Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse Købmandsskolens Medhjælperskole 1948
 • Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse Købmandsskolens Medhjælperskole 1949
 • Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse Købmandsskolens Medhjælperskole 1950
 • Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse Købmandsskolens Medhjælperskole 1951
 • Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse Købmandsskolens Medhjælperskole 1952
 • Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse Købmandsskolens Medhjælperskole 1953
 • Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse Købmandsskolens Medhjælperskole 1954
 • Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse Købmandsskolens Medhjælperskole 1961
 • Foreningen til unge handelsmænds uddannelse. Købmandsskolens Aftenskole. Plan og Beretning 1927
 • Foreningen til unge handelsmænds uddannelse. Købmandsskolens Dagskoler 1927. Handelsforskolen og Medhjælperskolen
 • Foreningen til unge handelsmænds uddannelse. Købmandsskolens Dagskoler 1928
 • Foreningen til unge handelsmænds uddannelse. Købmandsskolens Dagskoler 1929
 • Foreningen til unge handelsmænds uddannelse. Købmandsskolens Dagskoler 1930
 • Foreningen til unge handelsmænds uddannelse. Købmandsskolens Dagskoler 1931
 • Foreningen til unge handelsmænds uddannelse. Købmandsskolens Dagskoler 1932
 • Foreningen til unge handelsmænds uddannelse. Købmandsskolens Dagskoler 1934
 • Foreningen til unge handelsmænds uddannelse. Købmandsskolens Dagskoler 1935
 • Foreningen til unge handelsmænds uddannelse. Købmandsskolens Dagskoler 1936
 • Foreningen til unge handelsmænds uddannelse. Købmandsskolens Dagskoler 1937
 • Foreningen til unge handelsmænds uddannelse. Købmandsskolens Dagskoler 1938
 • Foreningen til unge handelsmænds uddannelse. Købmandsskolens Dagskoler 1939
 • Foreningen til unge handelsmænds uddannelse. Købmandsskolens Dagskoler 1940
 • Foreningen til unge handelsmænds uddannelse. Købmandsskolens Dagskoler 1941
 • Foreningen til unge handelsmænds uddannelse. Købmandsskolens Dagskoler 1942
 • Foreningen til unge handelsmænds uddannelse. Købmandsskolens Dagskoler. Handelsforskolen Forberedelsesklassen og Medhjælperskolen 1923-1924
 • Foreningen til unge handelsmænds uddannelse. Købmandsskolens Dagskoler. Handelsforskolen Forberedelsesklassen og Medhjælperskolen 1924-1925
 • Foreningen til unge handelsmænds uddannelse. Købmandsskolens Dagskoler. Handelsforskolen og Medhjælperskolen 1925-1926
 • Herning Gymnasium 1945
 • Holstebro kommunale skoler 1937. Aarsberetningen gælder fra 1. Juni 1936 til 31. Maj 1937
 • Holstebro kommunale skoler 1941. Aarsberetningen gælder fra 1. Juni 1939 til 31. Maj 1940 og fra 1. Juni 1940 til 31. Maj 1941
 • Holstebro kommunale skoler 1943. Aarsberetningen gælder fra 1. Juni 1942 til 31. Maj 1943
 • Holstebro kommunale skoler 1944. Aarsberetning for Skoleaaret 1. August 1943 til 31. Juli 1944
 • Holstebro kommunale skoler 1948. Aarsberetning for Skoleaaret 1. August 1947 til 31. Juli 1948
 • Holstebro kommunale skoler 1949. Årsberetning for skoleåret 1. August 1948 til 31. Juli 1949
 • Holstebro kommunale skoler 1950. Årsberetning for skoleåret 1. August 1949 til 31. Juli 1950
 • Holstebro kommunale skoler 1951. Årsberetning for skoleåret 1. August 1950 til 31. Juli 1951
 • Holstebro kommunale skoler 1952. Årsberetning for skoleåret 1. August 1951 til 31. Juli 1952
 • Holstebro kommunale skoler 1953. Årsberetning for skoleåret 1. August 1952 til 31. Juli 1953
 • Holstebro kommunale skoler 1954. Årsberetning for skoleåret 1. August 1953 til 31. Juli 1954
 • Holstebro kommunale skoler 1955. Årsberetning for skoleåret 1. August 1954 til 31. Juli 1955
 • Holstebro kommunale skoler 1956. Årsberetning for skoleåret 1. August 1955 til 31. Juli 1956
 • Holstebro kommunale skoler 1957. Årsberetning for skoleåret 1. August 1956 til 31. Juli 1957
 • Indbydelsesskrift til Aarsprøven i Borgerdydskolen paa Kristianshavn, 1. April 1873, tilligemed skoleefterretninger m.m.
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Katedralskole. 1921
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Katedralskole. 1923
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Katedralskole. 1926
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Katedralskole. 1927
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Katedralskole. 1929
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Katedralskole. 1930
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Katedralskole. 1931
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Katedralskole. 1932
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Katedralskole. 1933
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Katedralskole. 1934
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Katedralskole. 1935
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Katedralskole. 1936
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Katedralskole. 1937
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Katedralskole. 1938
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Katedralskole. 1939 [Af Roskilde Katedralskoles Kapitalers Historie af V. S. Lauritsen]
 • Københavns Translatørskole og Sproginstitut, Den Danske Købmandshøjskole, Translatørskolen 1935-1936
 • Københavns Translatørskole og Sproginstitut, Den Danske Købmandshøjskole, Translatørskolen 1936-1937
 • Københavns Translatørskole og Sproginstitut, Den Danske Købmandshøjskole. Program for Skoleaaret 1928-29
 • Københavns Translatørskole og Sproginstitut, Den Danske Købmandshøjskole. Program for Skoleaaret 1932-1933
 • Københavns Translatørskole og Sproginstitut. Den Danske Købmandshøjskole 1935-1936
 • Københavns Translatørskole og Sproginstitut. Den Danske Købmandshøjskole 1936-1937
 • Københavns Translatørskole og Sproginstitut. Den Danske Købmandshøjskole 1944-1945
 • Københavns Translatørskole og Sproginstitut. Den Danske Købmandshøjskole 1950-51
 • Københavns Translatørskole og Sproginstitut. Den Danske Købmandshøjskole 1951-52
 • Lyngby-Taarbæk Kommunes Årsberetning 1975
 • Meddelelse om Sortedams Gymnasium. H. Adlers Fællesskole  1939-1940
 • Meddelelse om Sortedams Gymnasium. H. Adlers Fællesskole  1942-1943
 • Meddelelse om Sortedams Gymnasium. H. Adlers Fællesskole  1944-1945
 • Meddelelser om Holbæk købstads skolevæsen for skoleåret 1953-54
 • Meddelelser om Holbæk købstads skolevæsen for skoleåret 1954-55
 • Meddelelser om Kalundborg Skolevæsen. 1935
 • Meddelelser om Kalundborg Skolevæsen. 1939
 • Meddelelser om Kalundborg Skolevæsen. 1940
 • Meddelelser om Kalundborg Skolevæsen. 1941
 • Meddelelser om Kalundborg Skolevæsen. 1942
 • Meddelelser om Kalundborg Skolevæsen. 1943
 • Meddelelser om Kalundborg Skolevæsen. 1944
 • Meddelelser om Kalundborg Skolevæsen. 1945
 • Meddelelser om Kalundborg Skolevæsen. 1946
 • Meddelelser om Kalundborg Skolevæsen. 1948
 • Meddelelser om Kalundborg Skolevæsen. 1949
 • Meddelelser om Kalundborg Skolevæsen. 1950
 • Meddelelser om Kalundborg Skolevæsen. 1951
 • Meddelelser om Kalundborg Skolevæsen. 1952
 • Meddelelser om Kalundborg Skolevæsen. 1953
 • Meddelelser om Kalundborg Skolevæsen. 1954
 • Meddelelser om Kalundborg Skolevæsen. 1955
 • Meddelelser om Kalundborg Skolevæsen. 1956
 • Meddelelser om Kalundborg Skolevæsen. 1957
 • Meddelelser om Marselisborg Gymnasium. Århus kommunale Gymnasieskole for skoleåret 1958-59
 • Meddelelser om Skoleåret 1957-58. Skolen ved Volden og Rynkevangskolen. Kalundborg 1958
 • Meddelelser om Skoleåret 1958-59. Skolen ved Volden og Rynkevangskolen. Kalundborg 1959
 • Meddelelser om Skoleåret 1959-60. Skolen ved Volden og Rynkevangskolen. Kalundborg 1960
 • Meddelelser om Skoleåret 1960-61. Skolen ved Volden og Rynkevangskolen. Kalundborg 1961
 • Meddelelser om Skoleåret 1961-62. Skolen ved Volden og Rynkevangskolen. Kalundborg 1962
 • Meddelelser om Varde kommunale Købstads Skolrvæsen for Skoleåret 1950-51
 • Meddelelser om Varde kommunale Købstads Skolrvæsen for Skoleåret 1951-52
 • Meddelelser om Varde kommunale Købstads Skolrvæsen for Skoleåret 1952-53
 • Meddelelser om Vejle kommunale gymnasium 1942-1943
 • Meddelelser om Vejle Kommunale Gymnasium 1960-61
 • Meddelelser om Vejle Kommunale Gymnasium 1961-62
 • Nakskov Handelsgymnasium 1968
 • Nordby Skoler Fanø Årsberetning for Skoleåret 1959-60
 • Nordby Skoler Fanø Årsberetning for Skoleåret 1960-61
 • Nordby Skoler Fanø Skoleåret 1948-49
 • Nordby Skoler Fanø Skoleåret 1957-58
 • Nysted Kommuneskole. Årsberetning 1953
 • Nysted Kommuneskole. Årsberetning 1954
 • Nysted Kommuneskole. Eksamen 1943 samt nogle Meddeleser om Skolen
 • Randers Statsskole. Meddelelser fra skoleåret 1963-64
 • Roskilde Katedralskole. 1941
 • Slagelse kommunale Gymnasium 1954-55
 • Slagelse kommunale Gymnasium 1955-56
 • Søborg Gymnasium Årsberetning 1969
 • Statsskolen i Rønne. Skoleåret 1949-50
 • Statsskolen i Rønne. Skoleåret 1950-51
 • Statsskolen i Rønne. Skoleåret 1951-52
 • Statsskolen i Rønne. Skoleåret 1952-53
 • Statsskolen i Rønne. Skoleåret 1953-54
 • Statsskolen i Rønne. Skoleåret 1954-55
 • Statsskolen i Rønne. Skoleåret 1955-56
 • Statsskolen i Rønne. Skoleåret 1956-57
 • Statsskolen i Rønne. Skoleåret 1957-58
 • Teknologisk Institut. Undervisningsplan. Elektronik og Automatisering 1972-73
 • Thisted Kommunes Skolevæsen Skoleårene 1960-61 og 1961-62
 • Translatørskolen. Københavns Translatørskole og Sproginstitut. Den Danske Købmandshøjskole 1934-1935
 • Valby Kommuneskole Meddelelser for 1933-34 samt skema over Aarsprøven
 • Valby Skole 1954-55
 • Valby Skole 1960-61
 • Valby Skole 1961-62
 • Valby Skole 1962-63
 • Valby Skole 1966-67
 • Vanløse Kommuneskole Meddelelser for 1933-34 samt Skema over Aarsprøven
 • Vanløse Kommuneskole Meddelelser for 1959-60 samt skema over Årsafslutningen
 • Vanløse Kommuneskole Meddelelser for 1960-61 samt skema over Årsafslutningen
 • Vanløse Kommuneskole Meddelelser for 1961-62 samt skema over Årsafslutningen
 • Vanløse Kommuneskole Meddelelser for 1962-63 samt skema over Årsafslutningen
 • Vanløse Kommuneskole Meddelelser for 1966-67 samt skema over Årsafslutningen
 • Vejlby-Risskov kommunale Skolevæsen Skoleåret 1959-60
 • Vejlby-Risskov kommunale skolevæsen. Skoleåret 1954-55
 • Vejlby-Risskov kommunale skolevæsen. Skoleåret 1955-56
 • Vejlby-Risskov kommunale skolevæsen. Skoleåret 1956-57
 • Vejlby-Risskov kommunale skolevæsen. Skoleåret 1957-58
 • Vejlby-Risskov kommunale skolevæsen. Skoleåret 1959-60
 • Vejlby-Risskov kommuneskole. Skoleåret 1951-52
 • Vejlby-Risskov kommuneskole. Skoleåret 1952-53
 • Vejle kommunale gymnasium 1915-40
 • Vestervoldgades Kommuneskole Meddelelser for 1933-34 samt skema over Aarsprøven
 • Vibenhus Kommuneskole 1962-63, Meddelelser samt skema over Årsafslutningen
 • Vibenhus Kommuneskole 1966-67, Meddelelser samt skema over Årsafslutningen
 • Vibenhus Kommuneskole Meddelelser for 1933-34 samt skema over Aarsprøven
 • Vibenhus Kommuneskole Meddelelser for 1954-55 samt skema over Årsafslutningen
 • Vibenhus Kommuneskole Meddelelser for 1960-61 samt skema over Årsafslutningen
 • Vibenhus Kommuneskole Meddelelser for 1961-62 samt skema over Årsafslutningen
 • Vigerslev Allés Kommuneskole Meddelelser for 1933-34 samt skema over Aarsprøven


 • Nye skolehæfter, april 2023


 • Program for Det Danske selskabs skole 1899
 • [Indbydelsskrift Helsingørs Lærde Skole 1832] [Digte fra Oldtiden. C. Lucretius Carus om Tingenes Væsen, et didactisk Digt i sex Sange [Indbydelsesskriftet findes ikke]]
 • [Indbydelsskrift Helsingørs Lærde Skole 1836] [Frotegnelse på danske Oversættelser af græske og latinske Skribenter af Christen Thaarup. [Indbydelsesskriftet findes ikke]]
 • A. Michelsens Borger- og Realskole i Undervisningsaaret 1873-74 [Esbern Snare]
 • Aarsberetning fra A. Michelsens Borger- og Realskole for Skoleaaret 1882-83.
 • Aarsberetning fra Det Tekniske Selskabs Skole 1882-83
 • Aarsprøven i Kolding Latin- og Realskole 1882
 • Aarsskrift for Aakirkeby Borger- og Realskole. Maj 1944.
 • Aarsskrift for Aakirkeby Borger- og Realskole. Maj 1945.
 • Aarsskrift for Aakirkeby Borger- og Realskole. Maj 1946.
 • Aarsskrift fra Ordrup Gymnasium 1926-27
 • Aarsskrift fra Ordrup Gymnasium 1927-28
 • Aarsskrift fra Ordrup Gymnasium 1928-29
 • Aarsskrift fra Ordrup højere Almenskole 1903-1904
 • Aarsskrift fra Ordrup højere Almenskole 1904-1905
 • Aarsskrift fra Ordrup højere Almenskole 1905-1906
 • Aarsskrift fra Ordrup højere Almenskole 1906-1907
 • Aarsskrift fra Ordrup Latin- og Realskole 1901-1902
 • Aarsskrift fra Ordrup Latin- og Realskole 1902-1903
 • Aarsskrift om Skolegangsordningen og Eksamener ved Aakirkeby Borger- og Realskole. Maj 1937.
 • Ad Anniversarium tentamen i Schola Roeskildensi Cathedrali septembri Mense A. MDCCCXXVII publice Instituendum.
 • Afgangs- og Aarsprøven i Kolding Latin- og Realskole 1881
 • Afgangs- og Aarsprøven i Kolding Latin- og Realskole 1883
 • Afgangs- og Aarsprøven i Kolding Latin- og Realskole 1884
 • Afgangs- og Aarsprøven i Kolding Latin- og Realskole 1885
 • Afgangs- og Aarsprøven i Kolding Latin- og Realskole 1886
 • Afgangs- og Aarsprøven i Kolding Latin- og Realskole 1887
 • Afgangs- og Aarsprøven i Kolding Latin- og Realskole 1888
 • Afgangs- og Aarsprøven i Kolding Latin- og Realskole 1889
 • Afgangs- og Aarsprøven i Viborg Kathedralskole i Aaret 1886
 • Afgangs- og Aarsprøven i Viborg Kathedralskole i Aaret 1887
 • Almindelig Foeberedelsesexamen og Hovedexamen ved Holbæk Borger- og Realskole. 1888
 • Almindelig Forberedelseseksamen ved Københavns kommunale Præliminærkursus afholdes 5. - 26. Juni 1926. Skolen paa Forchhammersvej.
 • Anniversariam Censuram in Schola Roeskildensi Cathedrali [Roskilde Kathedralskole] Septembri mense A. MDCCCXXVIII [Publice agendam indicturus Schützii, V. C. Indicem Latinitatis Ciceronianae]
 • Anniversarium Examen in Schola Roeskildensi Cathedrali [Roskilde Kathedralskole] Septembri mense A. MDCCCXXVI
 • Årsberetning for Kalundborg Gymnasium. Skoleåret 1958-59 [Mindeord Overlærer Gunnar Jensen]
 • Årsberetning for Kalundborg Gymnasium. Skoleåret 1959-60
 • Årsberetning for Kalundborg Gymnasium. Skoleåret 1960-61
 • Årsberetning for Kalundborg Gymnasium. Skoleåret 1961-62
 • Årsberetning for Kalundborg Gymnasium. Skoleåret 1962-63
 • Årsberetning for Kalundborg Gymnasium. Skoleåret 1963-64
 • Årsberetning for Kalundborg Gymnasium. Skoleåret 1964-65
 • Årsberetning for Kalundborg Gymnasium. Skoleåret 1968-69
 • Årsberetning for Nakskov kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1949-50
 • Årsberetning for Nakskov kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1950-51
 • Årsberetning for Nakskov kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1951-52
 • Årsberetning for Nakskov kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1952-53
 • Årsberetning for Nakskov Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 1954-1955
 • Årsberetning for Nakskov Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 1955-1956
 • Årsberetning for Nakskov Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 1956-1957
 • Årsberetning for Nakskov Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 1957-1958
 • Årsberetning fra Frederikshavn kommunale Gymnasium 1968-69
 • Årsberetning fra Øregård Gymnasium i Hellerup 1969
 • Årsskrift 1982. Haslev Seminariums Elevforening
 • Årsskrift 1985. Haslev Seminariums Elevforening
 • Årsskrift 1988. Haslev Seminariums Elevforening
 • Årsskrift 1990. Haslev Seminariums Elevforening
 • Årsskrift 1992. Haslev Seminariums Elevforening
 • Årsskrift 1993. Haslev Seminariums Elevforening
 • Årsskrift 1998. Haslev Seminariums Elevforening
 • Årsskrift 1999. Haslev Seminariums Elevforening
 • Årsskrift 2000. Haslev Seminariums Elevforening
 • Årsskrift for Aakirkeby Borger- og Realskole. Maj 1953.
 • Årsskrift for Aakirkeby Borger- og Realskole. Maj 1954.
 • Årsskrift for Helsingør Amtsgymnasium 1979-1980
 • Årsskrift for Helsingør Amtsgymnasium 1980-1981
 • Årsskrift for Helsingør Amtsgymnasium 1981-1982
 • Årsskrift for Helsingør Amtsgymnasium 1982-1983
 • Årsskrift for Helsingør Amtsgymnasium 1983-1984
 • Årsskrift for Helsingør Amtsgymnasium 1984-1985
 • Årsskrift for Helsingør Gymnasium 1985-1986
 • Årsskrift for Helsingør Gymnasium 1986-1987
 • Årsskrift for Helsingør Gymnasium 1987-1988
 • Årsskrift for Helsingør Gymnasium 1988-1989
 • Årsskrift for Helsingør Gymnasium 1989-1990
 • Årsskrift for Marselisborg Seminarium 1958
 • Årsskrift for Marselisborg Seminarium 1959
 • Årsskrift for Rønde Gymnasium 1966
 • Årsskrift for Tårnby Gymnasium 1968-1969
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1912-1913
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1913-1914
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1914-1915
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1915-1916
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1916-1917
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1917-1918
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1917-1918
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1918-1919
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1919-1920
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1920-1921
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1921-1922
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1921-22
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1922-1923
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1923-1924
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1924-1925
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1925-26
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1925-26
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1926-27
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1964-65
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium og Højere Almenskole 1910-11
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium og højere Almenskole 1910-1911
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium og højere Almenskole 1911-1912
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium og Højere Almenskole 1912-13
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium og Højere Almenskole 1913-14
 • Årsskrift fra Ordrup højere Almenskole 1904-1905
 • Årsskrift fra Ordrup højere Almenskole 1906-1907
 • Årsskrift fra Ordrup højere Almenskole 1908-1909
 • Årsskrift fra Ordrup højere Almenskole 1908-1909
 • Årsskrift fra Ordrup højere Almenskole 1909-1910 [De unges selvstændighed og hjemmets og skolen frihed]
 • Årsskrift fra Ordrup højere Almenskole 1909-1910
 • Årsskrift Nørre Gymnasium 1980
 • Årsskrift Nørre Gymnasium 1981
 • Årsskrift Nørre Gymnasium 1982
 • Årsskrift Nørre Gymnasium 1983
 • Årsskrift Nørre Gymnasium 1984
 • Årsskrift Nørre Gymnasium 1985
 • Årsskrift Nørre Gymnasium 1986
 • Årsskrift Nørre Gymnasium 1987
 • Årsskrift Nørre Gymnasium 1988
 • Årsskrift Nørre Gymnasium 1989
 • Årsskrift Nørre Gymnasium 1990
 • Årsskrift Nørre Gymnasium og HF-kursus 1974
 • Årsskrift Nørre Gymnasium og HF-kursus 1975
 • Årsskrift Nørre Gymnasium og HF-kursus 1976
 • Årsskrift Nørre Gymnasium og HF-kursus 1977
 • Årsskrift Nørre Gymnasium og HF-kursus 1978
 • Årsskrift Nørre Gymnasium og HF-kursus 1979
 • Ballerup Gymnasium. Beretning om skoleåret 1967-68
 • Ballerup Gymnasium. Beretning om skoleåret 1971-72
 • Beretning om Aalborg kommunale Skolevæsen 1910
 • Beretning om Aalborg kommunale Skolevæsen 1912
 • Beretning om Aalborg kommunale Skolevæsen 1913
 • Beretning om Aalborg kommunale Skolevæsen fra 1. April 1916 til 31. Marts 1917
 • Beretning om Aalborg kommunale Skolevæsen fra 1. April 1917 til 31. Marts 1918
 • Beretning om Aalborg kommunale Skolevæsen fra 1. April 1918 til 31. Marts 1919
 • Beretning om Aalborg kommunale skolevæsen fra 1. April 1937 til 31. Marts 1938
 • Beretning om Aalborg kommunale skolevæsen fra 1. April 1938 til 31. Marts 1939
 • Beretning om Aalborg kommunale skolevæsen fra 1. April 1939 til 31. Marts 1940
 • Beretning om Aalborg kommunale skolevæsen fra 1. April 1940 til 31. Marts 1941
 • Beretning om Aalborg kommunale skolevæsen fra 1. April 1941 til 31. Marts 1942
 • Beretning om Aalborg kommunale skolevæsen fra 1. April 1943 til 31. Marts 1944
 • Beretning om Aalborg kommunale skolevæsen fra 1. April 1947 til 31. Marts 1948
 • Beretning om Aalborg kommunale skolevæsen fra 1. April 1949 til 31. Marts 1950
 • Beretning om Aalborg kommunale skolevæsen fra 1. April 1950 til 31. Marts 1951
 • Beretning om Aalborg kommunale skolevæsen fra 1. April 1951 til 31. Marts 1952
 • Beretning om Aalborg kommunale skolevæsen fra 1. april 1951 til 31. marts 1952
 • Beretning om Aalborg kommunale skolevæsen fra 1. April 1952 til 31. Marts 1953
 • Beretning om Aalborg kommunale skolevæsen fra 1. April 1953 til 31. Marts 1954
 • Beretning om Aalborg kommunale skolevæsen fra 1. April 1954 til 31. Marts 1955
 • Beretning om Aalborg kommunale skolevæsen fra 1. April 1955 til 31. Marts 1956
 • Beretning om Aalborg kommunale skolevæsen fra 1. April 1956 til 31. Marts 1957
 • Beretning om Aalborg kommunale skolevæsen fra 1. April 1957 til 31. Marts 1958
 • Beretning om Aalborg kommunale skolevæsen fra 1. April 1958 til 31. Marts 1959
 • Beretning om Aalborg kommunale skolevæsen fra 1. April 1959 til 31. Marts 1960
 • Beretning om Aalborg kommunale skolevæsen fra 1. April 1960 til 31. Marts 1961
 • Beretning om Aalborg kommunale skolevæsen fra 1. August 1961 til 31. juli 1962
 • Beretning om Aalborg kommunale skolevæsen fra 1. August 1962 til 31. juli 1963
 • Beretning om Aalborg kommunale skolevæsen fra 1. August 1963 til 31. juli 1964
 • Beretning om Aalborg kommunale skolevæsen fra 1. August 1964 til 31. juli 1965
 • Beretning om Aalborg kommunale skolevæsen fra 1. August 1965 til 31. juli 1966
 • Beretning om Aalborg kommunale skolevæsen fra 1. August 1966 til 31. juli 1967
 • Beretning om Aalborg kommunale skolevæsen fra 1. August 1967 til 31. juli 1968
 • Beretning om Aalborg kommunale skolevæsen fra 1. August 1968 til 31. juli 1969
 • Beretning om det kgl. Vajsenhus 1918
 • Beretning om det kgl. Vajsenhus 1921
 • Beretning om det kgl. Vajsenhus 1924
 • Beretning om det kgl. Vajsenhus 1934
 • Beretning om det kgl. Vajsenhus 1935
 • Beretning om det kgl. Vajsenhus 1938
 • Beretning om det kommunale Skolevæsen i Aalborg samt en Oversigt over de private Skoler sammesteds i 1897
 • Beretning om Folkelig dansk Realskole (Duborgskolen) Flensborg. Skoleaaret 1922-1923
 • Beretning om Folkelig dansk Realskole (Duborgskolen) Flensborg. Skoleaaret 1923-1924. Beretning Nr. 2
 • Beretning om Folkelig dansk Realskole (Duborgskolen) Flensborg. Skoleaaret 1924-1925. Beretning Nr. 3
 • Beretning om Folkelig dansk Realskole (Duborgskolen) Flensborg. Skoleaaret 1925-1926. 5. Skoleaar, Beretning Nr. 4.
 • Beretning om Folkelig dansk Realskole (Duborgskolen) Flensborg. Skoleaaret 1926-1927. 6. Skoleaar, Beretning Nr. 5.
 • Beretning om Folkelig dansk Realskole (Duborgskolen) Flensborg. Skoleaaret 1928-1929. 8. Skoleaar, Beretning Nr. 7.
 • Beretning om Folkelig dansk Realskole (Duborgskolen) Flensborg. Skoleaaret 1929-1930. 9. Skoleaar, Beretning Nr. 8.
 • Beretning om Folkelig dansk Realskole (Duborgskolen) Flensborg. Skoleaaret 1930-1931. 10. Skoleaar, Beretning Nr. 9.
 • Beretning om Folkelig dansk Realskole (Duborgskolen) Flensborg. Skoleaaret 1931-1932. 11. Skoleaar, Beretning Nr. 10.
 • Beretning om Folkelig dansk Realskole (Duborgskolen) Flensborg. Skoleaaret 1932-1933. 12. Skoleaar, Beretning Nr. 11.
 • Beretning om Folkelig dansk Realskole (Duborgskolen) Flensborg. Skoleaaret 1934-1935. 14. Skoleaar, Beretning Nr. 13.
 • Beretning om Folkelig dansk Realskole (Duborgskolen) Flensborg. Skoleaaret 1936-1937. 16. Skoleaar, Beretning Nr. 15.
 • Beretning om Folkelig dansk Realskole (Duborgskolen) Flensborg. Skoleaaret 1938-39. 18. Skoleaar, Beretning Nr. 17.
 • Beretning om Frederiksberg Skolevæsen for skoleåret 1951-52
 • Beretning om Frederiksberg Skolevæsen for skoleåret 1952-53
 • Beretning om Frederiksberg Skolevæsen for skoleåret 1953-54
 • Beretning om Frederiksberg Skolevæsen for skoleåret 1956-57
 • Beretning om Frederiksberg Skolevæsen for skoleåret 1957-58
 • Beretning om Frederiksberg Skolevæsen for skoleåret 1958-59
 • Beretning om Frederiksberg Skolevæsen for skoleåret 1959-60
 • Beretning om Frederiksberg Skolevæsen for skoleåret 1960-61
 • Beretning om Frederiksberg Skolevæsen for skoleåret 1961-62
 • Beretning om Frederiksberg Skolevæsen for skoleåret 1962-63
 • Beretning om Frederiksberg Skolevæsen for skoleåret 1963-64
 • Beretning om Frederiksberg Skolevæsen for skoleåret 1964-65
 • Beretning om Frederiksberg Skolevæsen for skoleåret 1965-66
 • Beretning om Frederiksberg Skolevæsen for skoleåret 1966-67
 • Beretning om Hjørring kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1923-24
 • Beretning om Hjørring kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1924-25
 • Beretning om Hjørring kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1925-26
 • Beretning om Hjørring kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1926-27
 • Beretning om Hjørring kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1927-28
 • Beretning om Hjørring kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1928-29
 • Beretning om Hjørring kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1929-30
 • Beretning om Hjørring kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1930-31
 • Beretning om Hjørring kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1931-32
 • Beretning om Hjørring kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1932-33
 • Beretning om Hjørring kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1933-34
 • Beretning om Hjørring kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1934-35
 • Beretning om Hjørring kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1935-36
 • Beretning om Hjørring kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1936-37
 • Beretning om Hjørring kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1937-38
 • Beretning om Hjørring kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1938-39
 • Beretning om Hjørring kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1939-40 og 1940-41
 • Beretning om Hjørring kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1941-42
 • Beretning om Hjørring kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1942-43
 • Beretning om Hjørring kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1943-44
 • Beretning om Hjørring kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1944-45
 • Beretning om Hjørring kommunale Skolevæsen. Skoleåret 1951-52
 • Beretning om Hjørring kommunale Skolevæsen. Skoleåret 1952-53
 • Beretning om Hjørring kommunale Skolevæsen. Skoleåret 1953-54
 • Beretning om Hjørring kommunale Skolevæsen. Skoleåret 1956-57
 • Beretning om Hobro kommunale Skolevæsen for Aaret 1906
 • Beretning om Hobro kommunale skolevæsen skoleåret 1949-50
 • Beretning om Hobro kommunale skolevæsen skoleåret 1950-51
 • Beretning om Hobro kommunale skolevæsen skoleåret 1950-51
 • Beretning om Hobro kommunale skolevæsen skoleåret 1951-52
 • Beretning om Hobro kommunale skolevæsen skoleåret 1951-52
 • Beretning om Hobro kommunale skolevæsen skoleåret 1952-53
 • Beretning om Hobro kommunale skolevæsen skoleåret 1952-53
 • Beretning om Hobro kommunale skolevæsen skoleåret 1953-54
 • Beretning om Hobro kommunale skolevæsen skoleåret 1953-54
 • Beretning om Hobro kommunale skolevæsen skoleåret 1954-55
 • Beretning om Hobro kommunale skolevæsen skoleåret 1955-56
 • Beretning om Hobro kommunale skolevæsen skoleåret 1956-57
 • Beretning om Hobro kommunale skolevæsen skoleåret 1957-58
 • Beretning om Hobro kommunale skolevæsen skoleåret 1958-59
 • Beretning om Hobro kommunale skolevæsen skoleåret 1961-62
 • Beretning om Hobro kommunale skolevæsen skoleåret 1962-63
 • Beretning om Hobro kommunale skolevæsen skoleåret 1963-64
 • Beretning om Hobro kommunale skolevæsen. Skoleåret 1949-50
 • Beretning om Holstebro kommunes skolevæsen for Skoleåret 1956-60
 • Beretning om Holstebro kommunes skolevæsen for Skoleåret 1957-58
 • Beretning om Holstebro kommunes skolevæsen for Skoleåret 1958-59
 • Beretning om Horsens Skolevæsen for Aaret 1894
 • Beretning om Horsens Skolevæsen for Aaret 1904
 • Beretning om Horsens Skolevæsen for Aaret 1905
 • Beretning om Horsens Skolevæsen for Aaret 1906
 • Beretning om Horsens Skolevæsen for Aaret 1907
 • Beretning om Horsens Skolevæsen for Aaret 1908 med en Oversig over Aarene 1904-08
 • Beretning om Horsens Skolevæsen for Aaret 1909
 • Beretning om Horsens Skolevæsen for Aaret 1910
 • Beretning om Horsens Skolevæsen for Aaret 1911
 • Beretning om Horsens Skolevæsen for Aaret 1912
 • Beretning om Horsens Skolevæsen for Aaret 1913 med en Oversig over Aarene 1908-13
 • Beretning om Horsens Skolevæsen for Aaret 1914
 • Beretning om Horsens Skolevæsen for Aaret 1915
 • Beretning om Horsens Skolevæsen for Aaret 1916
 • Beretning om Horsens Skolevæsen for Aaret 1917
 • Beretning om Horsens Skolevæsen for Aaret 1918 med en Oversig over Aarene 1914-18
 • Beretning om Horsens Skolevæsen for Aaret 1919
 • Beretning om Horsens Skolevæsen for Aaret 1920
 • Beretning om Horsens Skolevæsen for Aaret 1926-27 ved Skoledirektøren
 • Beretning om Horsens Skolevæsen for Aaret 1930-31 ved Skoledirektøren
 • Beretning om Horsens Skolevæsen for Aaret 1931-32 ved Skoledirektøren
 • Beretning om Horsens Skolevæsen for Aaret 1932-33 ved Skoledirektøren
 • Beretning om Horsens Skolevæsen for Aaret 1933-34 ved Skoledirektøren
 • Beretning om Horsens Skolevæsen for Aaret 1934-35 ved Skoledirektøren
 • Beretning om Horsens Skolevæsen for Aaret 1935-36 ved Skoledirektøren
 • Beretning om Horsens Skolevæsen for Aaret 1936-37 ved Skoledirektøren
 • Beretning om Horsens Skolevæsen for Aaret 1938-39 ved Skoledirektøren
 • Beretning om Horsens Skolevæsen for Aaret 1940-41 ved Skoledirektøren
 • Beretning om Horsens Skolevæsen for Aaret 1941-42 ved Skoledirektøren
 • Beretning om Horsens Skolevæsen for Aaret 1942-43 ved Skoledirektøren
 • Beretning om Horsens Skolevæsen for Aaret 1943-44 ved Skoledirektøren
 • Beretning om Horsens Skolevæsen for Aaret 1945-46 ved Skoledirektøren
 • Beretning om Horsens Skolevæsen for Aaret 1949-50 ved Skoledirektøren
 • Beretning om Hvidovre kommunale Skolevæsen i Skoleaaret 1943-44, med en Indledning om Skolevæsenets Udvikling.
 • Beretning om Hvidovre kommunale Skolevæsen i Skoleaaret 1944-45.
 • Beretning om Hvidovre kommunale Skolevæsen i Skoleaaret 1945-46.
 • Beretning om Hvidovre Kommunale Skolevæsen i Skoleaaret 1946-47
 • Beretning om Hvidovre Kommunale Skolevæsen i Skoleaaret 1947-48
 • Beretning om Hvidovre Kommunale Skolevæsen i Skoleåret 1948-49
 • Beretning om Hvidovre Kommunale Skolevæsen i Skoleåret 1949-50
 • Beretning om Hvidovre Kommunale Skolevæsen i Skoleåret 1950-51
 • Beretning om Nakskov Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 1958-1959
 • Beretning om Nakskov Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 1959-1960
 • Beretning om Nakskov Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 1960-1961
 • Beretning om Nakskov Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 1961-1962
 • Beretning om Nakskov Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 1962-1963
 • Beretning om Nakskov Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 1963-1964
 • Beretning om Nakskov Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 1964-1965
 • Beretning om Nakskov Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 1965-1966
 • Beretning om Nakskov Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 1966-1967
 • Beretning om Nakskov Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 1967-1968
 • Beretning om Nakskov Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 1968-1969
 • Beretning om Nakskov Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 1969-1970
 • Beretning om Nakskov Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 1970-1971
 • Beretning om Nakskov Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 1971-1972
 • Beretning om Nørrebros Døtreskole fra Skoleaaret 1887-88
 • Beretning om Nørrebros Døtreskole fra Skoleaaret 1888-89
 • Beretning om Nørrebros Døtreskole fra Skoleaaret 1889-90
 • Beretning om Nørrebros Døtreskole fra Skoleaaret 189-98
 • Beretning om Nørrebros Døtreskole fra Skoleaaret 1890-91
 • Beretning om Nørrebros Døtreskole fra Skoleaaret 1891-92
 • Beretning om Nørrebros Døtreskole fra Skoleaaret 1892-93
 • Beretning om Nørrebros Døtreskole fra Skoleaaret 1893-94
 • Beretning om Nørrebros Døtreskole fra Skoleaaret 1894-95
 • Beretning om Nørrebros Døtreskole fra Skoleaaret 1895-96
 • Beretning om Nørrebros Døtreskole fra Skoleaaret 1896-97
 • Beretning om Nykøbing F. komnmunale skolevæsen i skoleåret 1. april 1949 - 31. marts 1950
 • Beretning om Veile Amts høiere Realskole i Kolding. Udgivet som Indbydelseskrift til de offentlige Examiner i Juli 1863
 • Beretning om Veile Amts høiere Realskole i Kolding. Udgivet som Indbydelseskrift til de offentlige Examiner i Juli 1866
 • Beretning om Veile Amts høiere Realskole i Kolding. Udgivet som Indbydelseskrift til de offentlige Examiner i Juli 1868
 • Beretning om Veile Amts høiere Realskole i Kolding. Udgivet som Indbydelseskrift til den offentlige Examen i Juli 1859
 • Beretning om Vejle kommunale skolevæsen for skoleaaret 1950-51
 • Beretning om Vejle kommunale skolevæsen for skoleaaret 1949-50
 • Beretning om Vejle kommunale skolevæsen for skoleaaret 1951-52
 • Beretning om Vejle kommunale skolevæsen for skoleaaret 1952-53
 • Beretning om Vejle kommunale skolevæsen for skoleaaret 1953-54
 • Beretning om Vejle kommunale skolevæsen for skoleaaret 1954-55
 • Beretning om Vejle Kommunes offentlige Skolevæsen for Skoleaaret 1936-37
 • Beretning om Vejle Kommunes offentlige Skolevæsen for Skoleaaret 1937-38
 • Beretning om Vordingborg Gymnasium skoleåret 1968-69
 • Berretning om Horsens Skolevæsen for Aaret 1895
 • Berretning om Horsens Skolevæsen for Aaret 1896
 • Berretning om Horsens Skolevæsen for Aaret 1897
 • Berretning om Horsens Skolevæsen for Aaret 1898 med en Oversigt over Aarene 1894-98
 • Berretning om Horsens Skolevæsen for Aaret 1899
 • Berretning om Horsens Skolevæsen for Aaret 1900
 • Berretning om Horsens Skolevæsen for Aaret 1901
 • Berretning om Horsens Skolevæsen for Aaret 1902
 • Berretning om Horsens Skolevæsen for Aaret 1903 med en Oversigt over Aarene 1899-1903
 • Beskowska Skolan i Stockholm, läsåret 1885-1886
 • Beskowska Skolan i Stockholm, läsåret 1886-1887
 • Beskowska Skolan i Stockholm, läsåret 1887-1888
 • Beskowska Skolan i Stockholm, läsåret 1888-1889
 • Beskowska Skolan i Stockholm, läsåret 1889-1890
 • Beskowska Skolan i Stockholm, läsåret 1890-1891
 • Beskowska Skolan i Stockholm, läsåret 1891-1892
 • Beskowska Skolan i Stockholm, läsåret 1892-1893
 • Beskowska Skolan i Stockholm, läsåret 1893-1894
 • Beskowska Skolan i Stockholm, läsåret 1894-1895
 • Beskowska Skolan i Stockholm, läsåret 1895-1896
 • Beskowska Skolan i Stockholm, läsåret 1896-1897
 • Beskowska Skolan i Stockholm, läsåret 1897-1898
 • Beskowska Skolan i Stockholm, läsåret 1898-1899
 • Beskowska Skolan i Stockholm, läsåret 1899-1900 [Hvad bliver det af våra studenter?]
 • Beskowska Skolan i Stockholm, läsåret 1900-1901
 • Beskowska Skolan i Stockholm, läsåret 1901-1902
 • Beskowska Skolan i Stockholm, läsåret 1902-1903
 • Beskowska Skolan i Stockholm, läsåret 1903-1904
 • Beskowska Skolan i Stockholm, läsåret 1904-1905
 • Beskowska Skolan i Stockholm, läsåret 1905-1906
 • Beskowska Skolan i Stockholm, läsåret 1906-1907
 • Beskowska Skolan i Stockholm, läsåret 1907-1908
 • Beskowska Skolan i Stockholm, läsåret 1908-1909
 • Beskowska Skolan i Stockholm, läsåret 1909-1910
 • Beskowska Skolan i Stockholm, läsåret 1910-1911
 • Beskowska Skolan i Stockholm, läsåret 1911-1912
 • Beskowska Skolan i Stockholm, läsåret 1912-1913
 • Beskowska Skolan i Stockholm, läsåret 1913-1914
 • Beskowska Skolan i Stockholm, läsåret 1914-1915
 • Beskowska Skolan i Stockholm, läsåret 1915-1916
 • Beskowska Skolan i Stockholm, läsåret 1916-1917
 • Beskowska Skolan i Stockholm, läsåret 1917-1918
 • Beskowska Skolan i Stockholm, läsåret 1918-1919
 • Beskowska Skolan i Stockholm, läsåret 1949-1950
 • Beskowska Skolan i Stockholm, läsåret 1952-53
 • Bidrag til Roskilde Domskoles Historie. Andet Hefte, udgivet som Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i September 1843
 • Bidrag til Roskilde Domskoles historie. Fjerde hefte, udgivet som Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Juli 1846
 • Bidrag til Roskilde Domskoles Historie. Tredje Hefte, udgivet som Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i September 1844
 • Christianshavn gymnasium. Skoleefterretninger 1972
 • Christianshavns Døtres Skole oprettet 1799. 1998/99
 • Christianshavns Gymnasium. Skoleefterretninger 1969
 • Danebod Højskole 1970
 • Danebod Højskole 1971
 • Danebod Højskole 1972
 • De forenede Kursus. Kursus "København". 1910
 • De forenede Skoler. Borgerdydskolen i Helgolandsgade (Forhen paa Kristianshavn). Meddelelser om Skoleaaret 1917-1918
 • De forenede Skoler. Borgerdydskolen i Helgolandsgade (Forhen paa Kristianshavn). Meddelelser om Skoleaaret 1918-1919
 • De kommunale Skoler i Nykøbing F. Skolemeddelelser for Skoleaaaret 1943-44
 • De københavnske højere Almenskoler. Ole Suhrsgades Mellem- og Realskole (Paula Kruse). 1916
 • De offentlige Aarsprøver i Vejle Amts højere Realskole i Kolding i Juli 1869
 • De offentlige Examina i Kolding lærde Skole i Juli 1853
 • De offentlige Examina i Kolding lærde Skole i Juli 1854
 • De offentlige Examina i Kolding lærde Skole i Juli 1855
 • De offentlige Examina i Kolding lærde Skole i Juli 1856
 • De offentlige Examiner i Vejle Amts højere Realskole i Kolding i Juli 1865
 • Den nye Latin- og Realskole paa Nørrebro. Meddelelser for Skoleaaret 1885-86
 • Den nye Latin- og Realskole paa Nørrebro. Meddelelser for Skoleaaret 1886-87
 • Den Offentlige Aarsprøve i Kjerteminde Borger- og Realskole afholdes den 30te April og den 1ste og 2de Maj 1888.
 • Den offentlige Afgangsprøve og Aarsprøve i Vejle Amts højere Realskole i Kolding i Juli 1871
 • Den offentlige Examen i Kolding lærde Skole 1837 [Bemærkninger i Anledning af et angreb i Kjøbenhavnsposen]
 • Den offentlige Examen i Kolding lærde Skole 1838
 • Den offentlige Examen i Kolding lærde Skole 1838
 • Den offentlige Examen i Kolding lærde Skole den 24de - 29de Juli 1846 [Epistola critica ad Virum Doctissimum]
 • Den offentlige Examen i Veile Amts høiere Realskole i Kolding i Juli 1860
 • Den offentlige Examen i Veile Amts høiere Realskole i Kolding i Juli 1861
 • Den offentlige Examen i Veile Amts høiere Realskole i Kolding i Juli 1862
 • Den offentlige Examen i Vejle Amts højere Realskole i Kolding i Juli 1867
 • Den Offentlige Prøve i Kjerteminde Borger- og Realskole afholdes den 13de, 14de og 15de Maj 1889.
 • Den Offentlige Prøve i Kjerteminde Borger- og Realskole afholdes fra den 24de til den 29de April 1890.
 • Den Offentlige Prøve i Kjerteminde Borger- og Realskole afholdes fra den 27de til den 30te April 1891.
 • Det Danske Selskabs Skole (Forberedelses-, Latin- og Realskole) 10te Aarsberetning, 1909
 • Det Danske Selskabs Skole (Forberedelses-, Latin- og Realskole) 11te Aarsberetning, 1910
 • Det Danske Selskabs Skole (Forberedelses-, Latin- og Realskole) 3te Aarsberetning, 1902
 • Det Danske Selskabs Skole (Forberedelses-, Latin- og Realskole) 4te Aarsberetning, 1903
 • Det Danske Selskabs Skole (Forberedelses-, Latin- og Realskole) 6te Aarsberetning, 1905
 • Det Danske Selskabs Skole (Forberedelses-, Latin- og Realskole) 8te Aarsberetning, 1907
 • Det Danske selskabs Skole 1900
 • Det kongelige Frederiks Universitets Årsberetning 1 Juli 1934 - 30 Juni 1935. Det kongelige Frederiks Universitet. Matrikkel for året 1935
 • Det kongelige Frederiks Universitets Årsberetning 1 Juli 1935 - 30 Juni 193 samt Universitets Materikkel for 1936.
 • Det kongelige Frederiks Universitets Årsberetning 1 Juli 1936 - 30 Juni 1937 samt Universitets Matrikkel for 1937.
 • Det Kongelige Opfostringshus og Den Thorupske Stiftelse 1955-56
 • Det Kongelige Opfostringshus og Den Thorupske Stiftelse for Skoleaaret 1. April 1945 til 19. Juni 1946
 • Detthowska Skolan, läsåret 1917-1918
 • Duborg-skolen. Flensborg. Meddelelser fra skoleåret 1948-49 [Duborg-Skolens drenge faldne i krigen 1939-45 til minde. Duborg-Skolen 1920-1949 - et tilbageblik ved Thomas Madsen.]
 • Duborg-skolen. Flensborg. Meddelelser fra skoleåret 1950-51.
 • Efterretninger om Rønne lærde og Real-Skole for Skoleaaret 1844-1845, med indstrøede Bemærkninger
 • Efterretninger om A. Michelsens Borger- og Realskole i Undervisningsaaret 1874-75
 • Efterretninger om A. Michelsens Skole for Skoleaaret 1877-78.
 • Efterretninger om A. Michelsens Skole for Skoleaaret 1880-81.
 • Efterretninger om A. Michelsens Skole for Skoleaaret 1881-82.
 • Efterretninger om Efterslægtselskabets skole for skoleåret 1967-68
 • Efterretninger om Efterslægtselskabets skole for skoleåret 1968-69
 • Efterretninger om Helsingørs høiere Realskole for Skoleaaret 1861-62
 • Efterretninger om Helsingørs høiere Realskole for Skoleaaret 1862-63
 • Efterretninger om Helsingørs høiere Realskole for Skoleaaret 1864-65
 • Efterretninger om Helsingørs høiere Realskole for Skoleaaret 1868-69
 • Efterretninger om Kolding lærde Skole i Skoleaaret 1843-1844
 • Efterretninger om Kolding lærde Skole i Skoleaaret 1848-49
 • Efterretninger om Ny Realskole for Skoleaaret 1872-73
 • Efterretninger om Randers lærde Skole 1875-76 [Lærerstanden ved de nedlagte Latinskoler i Ebeltoft, Grenaa, Hobro, Mariager og Skive, samt Stamtavle over Familien Ingerslev, af F. E. Hundrup]
 • Efterretninger om Randers lærde Skole 1876-77
 • Efterretninger om Randers lærde Skole 1877-78
 • Efterretninger om Randers lærde Skole 1878-79
 • Efterretninger om Randers lærde Skole 1879-80
 • Efterretninger om Randers lærde Skole 1880-81
 • Efterretninger om Randers lærde Skole 1881-82
 • Efterretninger om Randers lærde Skole for 1870-71 [Lærerstanden ved Randers lærde Skole. I., af F. E. Hundrup]
 • Efterretninger om Randers lærde Skole for Skoleaaret 1867-68
 • Efterretninger om Randers lærde Skole for Skoleaaret 1868-69
 • Efterretninger om Randers lærde Skole for Skoleaaret 1869-70
 • Efterretninger om Randers lærde Skole for Skoleaaret 1871-72 [Lærerstanden ved Randers lærde Skole. II., Stamtavle over Familien Mørch af F. E. Hundrup]
 • Efterretninger om Randers lærde Skole for Skoleaaret 1872-73
 • Efterretninger om Randers lærde Skole for Skoleaaret 1873-74
 • Efterretninger om Randers lærde Skole for Skoleaaret 1874-75
 • Efterretninger om Randers Lærde Skole i 1889-90
 • Efterretninger om Randers Lærde Skole i 1890-91
 • Efterretninger om Randers Lærde Skole i 1891-92
 • Efterretninger om Ribe Katedralskole for skoleåret 1956-57.
 • Efterretninger om Ribe Katedralskole for skoleåret 1960-61.
 • Efterretninger om Ribe Katedralskole for skoleåret 1963-64.
 • Efterretninger om Rønne lærde Skole for Skoleaaret 1847-1848 [Emendatio collatrio codicum II Havniensium G. J. Cæsaris librr. d. b. g. ]
 • Efterretninger om Rønne lærde Skole for Skoleaaret 1848-1849
 • Efterretninger om Rønne lærde Skole for Skoleaaret 1849-1850
 • Efterretninger om Rønne lærde Skole for Skoleaaret 1850-1851 [Et Bidrag til Besvarelsen af det Spörgsmaal; Bör Rönne lærde Skole nedlægges?]
 • Efterretninger om Rønne lærde Skole for Skoleaaret 1851-1852
 • Efterretninger om Statsskolen i Randers 1918-19
 • Efterretninger om Statsskolen i Randers 1925-26
 • Ekko, organ for Haslev Seminarium, November 1941
 • Eksamensresultater, Rønde studenter- og præliminær-kursus Maj-Juni 1948.
 • Eksamensresultater, Rønde studenter- og præliminær-kursus Maj-Juni 1950.
 • Eksamensresultater, Rønde studenter- og præliminær-kursus Maj-Juni 1952.
 • Eksamensresultater, Rønde studenter- og præliminær-kursus Maj-Juni 1955.
 • Esbjerg kommunale gymnasium beretning 1971/72
 • Et indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Roeskilde Kathedralskole i September 1818 [Om den græske udtale af Vocalen Eta, fornemmelig med hensyn til de Fogtmanske Ideer desangaaende.]
 • Et Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Roeskilde Kathedralskole i September 1819. [Om de græske Diphtongers Natur og rette Udtale.]
 • Et indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Roeskilde Kathedralskole i September 1820
 • Et Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Roeskilde Kathedralskole, som afholdes i September 1822. [Forsøg til Bestemmelse af nogle Grundsætninger for den grammatikalske Underviisning i de lærde Skoler og de dertil fornødne Lærebøgers Affatning.]
 • Et Indbydelsesskrivt til Jubelfesten i Rønne lærde Skole den 31te October 1836 tilegnet den studerende Ungdom. [Historisk Udsigt over Tilstanden i Danmark for 300 Aar siden.]
 • Examini Publico in Schola Coldingensi [Kolding]. Anno MDCCCXXXII
 • Fælledvejens skole. Meddelelser for 1954-55
 • Fælledvejens skole. Meddelelser for 1960-61
 • Fælledvejens skole. Meddelelser for 1961-62
 • Fælledvejens skole. Meddelelser for 1962-63
 • Fælledvejens skole. Meddelelser for 1966-67
 • Fith Biennial Report of the Wisconsin School for the Deaf for the two fical years ending september 30, 1892. Being Part of the Report of the State Board of Control
 • Fra Realskolen for Piger i Villa Wycliffe, J. L. Tvedes Vej 1905
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole 1943 [Om Ivar Bentsen]
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole 1944 [Mindeord billedskærer Hans Olsen. Bygmester Hans Ahrndt]
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole 1945
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole 1946 [Mindeord Kathrine Boilesen]
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole 1951
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole 1952
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole 1953
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole 1954
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole 1955
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole 1956
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole 1957
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole 1958
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole 1959
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole 1960
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole 1961
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole 1987
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole 1988
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole 1989
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole 1990
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole 1992
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole 1993
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole 1994
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole 1995
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole 1996
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole. Årsskrift 1997
 • Fredericia Gymnasium. Årsskrift 1969
 • Frederiksberg Gymnasium 1969. Hollændervej 3, 1855 København V
 • Frederiksberg Latin- og Realskole, Hollændervej. 1891
 • Frederiksberg Latin- og Realskole, Hollændervej. 1893
 • Frederiksberg Latin- og Realskole, Hollændervej. 1894
 • Frederiksberg Latin- og Realskole, Hollændervej. 1895
 • Frederiksberg Latin- og Realskole, Hollændervej. 1896
 • Frederiksberg Latin- og Realskole, Hollændervej. 1897
 • Frederiksberg Latin- og Realskole, Hollændervej. 1898
 • Frederiksberg Latin- og Realskole, Hollændervej. 1899
 • Frederiksberg Latin- og Realskole, Hollændervej. 1900
 • Frederiksberg Latin- og Realskole, Hollændervej. 1901
 • Frederiksberg Latin- og Realskole, Nyvei 19. 1889
 • Frederiksberg Latin- og Realskole, Nyvei 19. 1890
 • Frederiksberg Latin- og Realskole. Hollændervej, 1892
 • Frederiksgård skole 1962-63
 • Frederiksgård skole 1966-67
 • Frederikssundsvejens skole 1954-55
 • Frederikssundsvejens skole 1960-61
 • Frederikssundsvejens skole 1961-62
 • Frederikssundsvejens skole 1962-63
 • Frederikssundsvejens skole 1966-67
 • Frihavnsskolen. Meddelelser for 1954-55 samt skema over årsafslutningen
 • Frihavnsskolen. Meddelelser for 1960-61 samt skema over årsafslutningen
 • Frihavnsskolen. Meddelelser for 1961-62 samt skema over årsafslutningen
 • Frihavnsskolen. Meddelelser for 1962-63 samt skema over årsafslutningen
 • Frihavnsskolen. Meddelelser for 1966-67 samt skema over årsafslutningen
 • Frøbelseminariet. Beretning for 1943-44
 • Frøbelseminariet. Beretning for 1944-45
 • Frøbelseminariet. Beretning for 1945-46
 • Gjallarhornet nr. 1, oktober 1960
 • Gjallarhornet nr. 2, november 1960
 • Gjallarhornet nr. 3, december 1960
 • Gjallarhornet nr. 4, marts 1961
 • Gjallarhornet nr. 5, juni 1961
 • Gl. Holte Kommuneskole. 1./8. 1953-31./7. 1954
 • Gl. Holte Kommuneskole. 1./8. 1954-31./7. 1955
 • Gl. Holte Kommuneskole. 1./8. 1955-31./7. 1956
 • Gl. Holte Kommuneskole. 1./8. 1956-31./7. 1957
 • Gladsaxe Gymnasium. Årsberetning 1969
 • Grenaa Gymnasium. Årsberetning 1968-69
 • Grindsted Gymnasium. Årsberetning 1968-69
 • H. Adlers Fællesskole 1910
 • H. Adlers Fællesskole for Drenge og Piger 1902
 • H. C. Ørstedsvejs Pigeskole (tidligere S. Milo's) 1920
 • Haslev Gymnasium [ca. 1935]
 • Haslev Private Realskole 1894-1899
 • Haslev Seminariums Elevforening. Årsskrift 1972
 • Haslev Seminariums Elevforening. Årsskrift 1974
 • Haslev Seminariums Elevforening. Årsskrift 1977
 • Haslev Seminariums Elevforening. Årsskrift 1979
 • Haslev Seminariums Elevforening. Årsskrift 1981
 • Helsinge Kost- og Realskole 1939-40
 • Helsingør Gymnasium 1970-71
 • Helsingør Gymnasium 1970-71.
 • Helsingør Gymnasium 1971-72
 • Helsingør Gymnasium 1971-72
 • Helsingør Gymnasium 1973
 • Helsingør Gymnasium 1973
 • Helsingør Gymnasium 1979
 • Helsingør Gymnasium Skoleåret 1957-58
 • Helsingør Gymnasium Skoleåret 1958-59 [Alt paa sin rette Plads. H. C. Andersen og Oehlenschläger i 1820'erne. Af Kr. Langdal Møller]
 • Helsingør Gymnasium Skoleåret 1966-67 [En stil fra H. C. Andersens skoledage i Helsingør]
 • Helsingør Gymnasium Skoleåret 1967-68 [Endnu en stil fra H. C. Andersens skoledage i Helsingør]
 • Helsingør Gymnasium Skoleåret 1968-69
 • Helsingør Gymnasium Skoleåret 1969-70
 • Helsingør Gymnasium, Skoleaaret 1947-48
 • Helsingør Gymnasium, Skoleaaret 1948-49
 • Helsingør Gymnasium. Skoleaaret 1947-48.
 • Helsingør Gymnasium. Skoleåret 1948-49.
 • Helsingør Gymnasium. Skoleåret 1949-50.
 • Helsingør Gymnasium. Skoleåret 1949-50.
 • Helsingør Gymnasium. Skoleåret 1950-51. [H. C. Andersen i Helsingør. Fredag d. 26. Maj 1826 til Torsdag d. 19. April 1827. af Kr. Langdal Møller.]
 • Helsingør Gymnasium. Skoleåret 1950-51.
 • Helsingør Gymnasium. Skoleåret 1951-52. [Guldhornenes forsvinden… den 4. Maj 1802. Et 150-aarigt Minde. Af Kr. Langdal Møller.]
 • Helsingør Gymnasium. Skoleåret 1951-52.
 • Helsingør Gymnasium. Skoleåret 1952-53. [Nekrolog over Vilh. A. C. Jensen]
 • Helsingør Gymnasium. Skoleåret 1952-53. [Mindeord Vilh. A. C. Jensen 1878-1952]
 • Helsingør Gymnasium. Skoleåret 1953-54. [I H. C. Andersens Digterværksted. I Anledning af Hundredaaret for 2 af Digterens Historier: Hjertesorg og Hun duede ikke, begge fra 1853.Af. Kr. Langdal Møller.]
 • Helsingør Gymnasium. Skoleåret 1953-54. [I H. C. Andersens Digterværksted af Kr. Langdal Møller.]
 • Helsingør Gymnasium. Skoleåret 1954-55. [H. C. Andersen og J. M. Thiele. Træk af et livslangt Venskab. Af Kr. Langdal Møller]
 • Helsingør Gymnasium. Skoleåret 1954-55. [H. C. Andersen og J. M. Thiele. Træk af et livslangt Venskab af Kr. Langdal Møller]
 • Helsingør Gymnasium. Skoleåret 1955-56 [H. C. Andersen og Naturvidenskaben af Kr. Langdal Møller]
 • Helsingør Gymnasium. Skoleåret 1955-56. [H. C. Andersen og naturvidenskaben af Kr. Langdal Møller.]
 • Helsingør Gymnasium. Skoleåret 1956-57 [H. C. Andersen og Carsten Hauch. Adelsmennesket - og Aristokraten af Kr. Langdal Møller]
 • Helsingør Gymnasium. Skoleåret 1956-57. [H. C. Andersen og Carsten Hauch, Adelsmennesket - og Aristokraten af Kr. Langdal Møler. Mindeord H. C. Jacobsen 1872-1956.]
 • Helsingør Gymnasium. Skoleåret 1957-58 [Det Meisling'ske Helvede i H. C. Andersens Liv og i hans Digtning af Kr. Langdal Møller ]
 • Helsingør Gymnasium. Skoleåret 1958-59 [Alt paa sin rette Plads. H. C. Andersen og Oehlenschläger i 1820'erne. Af Kr. Langdal Møller]
 • Helsingør Gymnasium. Skoleåret 1967-1968
 • Helsingør Gymnasium. Skoleåret 1967-1969
 • Helsingør Gymnasium. Skoleåret 1967-1970
 • Helsingør gymnasium. Skoleåret 1967-68
 • Helsingør Gymnasium. Skoleåret 1968-1969
 • Helsingør højere Almen Skole i Skoleaaret 1934-35
 • Helsingør højere Almen Skole i Skoleaaret 1935-36
 • Helsingør højere Almen Skole i Skoleaaret 1936-37
 • Helsingør højere Almen Skole i Skoleaaret 1937-38
 • Helsingør højere Almen Skole i Skoleaaret 1938-39
 • Helsingør højere Almen Skole i Skoleaaret 1939-40 og 1940-41
 • Helsingør højere Almen Skole i Skoleaaret 1941-42
 • Helsingør højere Almen Skole i Skoleaaret 1942-43
 • Helsingør højere Almen Skole i Skoleaaret 1943-44
 • Helsingør højere Almen Skole i Skoleaaret 1944-45
 • Helsingør højere Almen Skole i Skoleaaret 1945-46
 • Helsingør højere Almen Skole i Skoleaaret 1946-47
 • Helsingør Kommunes højere Almenskole. Skoleaaret 1932-33
 • Helsingør Kommunes højere Almenskole. Skoleaaret 1932-33
 • Helsingør Kommunes højere Almenskole. Skoleaaret 1933-34.
 • Helsingør Kommunes højere Almenskole. Skoleaaret 1934-35.
 • Helsingør Kommunes højere Almenskole. Skoleaaret 1935-36. [Mindeord over professor Chr. Krüger, død 18. februar 1936]
 • Helsingør Kommunes højere Almenskole. Skoleaaret 1936-37.
 • Helsingør Kommunes højere Almenskole. Skoleaaret 1937-38.
 • Helsingør Kommunes højere Almenskole. Skoleaaret 1938-39.
 • Helsingør Kommunes højere Almenskole. Skoleaaret 1939-40 og 1940-41.
 • Helsingør Kommunes højere Almenskole. Skoleaaret 1941-42.
 • Helsingør Kommunes højere Almenskole. Skoleaaret 1942-43.
 • Helsingør Kommunes højere Almenskole. Skoleaaret 1943-44.
 • Helsingør Kommunes højere Almenskole. Skoleaaret 1944-45.
 • Helsingør Kommunes højere Almenskole. Skoleaaret 1945-46.
 • Helsingør Kommunes højere Almenskole. Skoleaaret 1946-47.
 • Hjørring amt, beretning om skolevæsenet pr. 1. september 1969
 • Hobro Borger- og Friskole. Skoleefterretninger 1900
 • Hobro Skolevæsen 1897 samt Borgerskoleeksamen 1898
 • Holbæk Skolevæsen. En kort Beretning ved Skoleudvalgets Formand. 1905
 • Holstebro kommunale skoler 1948, Aarsberetning for Skoleaaret 1. August til 31. Juli 1948
 • Holstebro kommunale skoler 1949, Aarsberetning for Skoleåret 1. August til 31. Juli 1949
 • Holstebro kommunale skoler 1950, Aarsberetning for Skoleåret 1. August til 31. Juli 1950
 • Holstebro kommunale skoler 1951, Aarsberetning for Skoleåret 1. August til 31. Juli 1951
 • Holstebro kommunale skoler 1952, Aarsberetning for Skoleåret 1. August til 31. Juli 1952
 • Holstebro kommunale skoler 1953, Aarsberetning for Skoleåret 1. August til 31. Juli 1953
 • Holstebro kommunale skoler 1954, Aarsberetning for Skoleåret 1. August til 31. Juli 1954
 • Holstebro kommunale skoler 1955, Aarsberetning for Skoleåret 1. August til 31. Juli 1955
 • Holstebro kommunale skoler 1956, Aarsberetning for Skoleåret 1. August til 31. Juli 1956
 • Holstebro kommunale skoler 1957, Aarsberetning for Skoleåret 1. August til 31. Juli 1957
 • Højskolens grund og målsætning. Vestjyllands Højskoles årbog nr. 1. 1969
 • Hylleholt kommunale Folke- og Realskole. Beretning for året 1951. Årsprøven 1952
 • Hylleholt kommunale Folke- og Realskole. Beretning for året 1952. Årsprøven 1953
 • I. Leerbech og S. Milos Pigeskole for Skoleaaret 1901-1902
 • I. Leerbech og S. Milos Pigeskole for Skoleaaret 1902-1903
 • I. Leerbech og S. Milos Pigeskole for Skoleaaret 1903-1904
 • I. Leerbech og S. Milos Pigeskole for Skoleaaret 1904-1905
 • I. Leerbech og S. Milos Pigeskole for Skoleaaret 1905-1906
 • Indbydelseskrift til den offentlige Aarsprøve i Veile Amts høiere Realskole i Kolding i Juli 1870
 • Indbydelseskrift til den offentlige Afgangsprøve og Aarsprøve i Veile Amts høiere Realskole i Kolding i Juli 1872
 • Indbydelseskrift til den offentlige Examen i Veile Amts høiere Realskole i Kolding i Juli 1858
 • Indbydelsesskrift fra Kolding lærde Skole i anledning af Skole = høitideligheden den 31te Dctbr. I indeværende kirkelige Jubelaar [Nogle Bemærkninger nærmest med hensyn til de Former, under hvilke Aabenbaringstroen fremtræder i det gamle Testament]
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsexamen i Ribe Kathedralskole i Juli 1875. Skoleefterretninger for 1874-75
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsexamen i Ribe Kathedralskole i Juli 1877. Skoleefterretninger for 1876-77
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsexamen i Ribe Kathedralskole i Juli 1878. Skoleefterretninger for 1877-78
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsexamen i Ribe Kathedralskole i Juni og Juli 1879. Skoleefterretninger for 1878-79
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøve 1937 i Kolding højere Almenskole
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven 1913 i Kolding højere Almenskole
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven 1914 i Kolding højere Almenskole [C. Tang Peetersen: Kolding lærde Skoles Historie]
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven 1915 i Kolding højere Almenskole [Parmo C. Tang Petersen: Kolding lærde Skoles historie (fortsat)]
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven 1916 i Kolding højere Almenskole [Parmo C. Tang Petersen: Kolding lærde Skoles historie (fortsat)]
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven 1917 i Kolding højere Almenskole [Parmo C. Tang Petersen: Kolding lærde Skoles historie (fortsat)]
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven 1918 i Kolding højere Almenskole [Parmo C. Tang Petersen: Kolding lærde Skoles historie (fortsat)]
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven 1919 i Kolding højere Almenskole [Parmo C. Tang Petersen: Kolding lærde Skoles historie (fortsat)]
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven 1920 i Kolding højere Almenskole
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven 1921 i Kolding højere Almenskole
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven 1922 i Kolding højere Almenskole
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven 1923 i Kolding højere Almenskole
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven 1924 i Kolding højere Almenskole
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Katedralskole 1888
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Katedralskole 1889
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Katedralskole i aaret 1898
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Vejle Amts højere Realskole i Kolding i Juni og Juli 1879. Skoleefterretninger for 1978-79
 • Indbydelsesskrift til Afgangs-og Aarsprøven i Viborg Kathedralskole i Aaret 1880
 • Indbydelsesskrift til Afgangs-og Aarsprøven i Viborg Kathedralskole i Aaret 1885
 • Indbydelsesskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen i Odense Katedralskole i Maj og Juni 1926
 • Indbydelsesskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen i Odense Katedralskole i Maj og Juni 1927
 • Indbydelsesskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen ved Odense Katedralskole i aaret 1899 [Den intelligente Ungdom og Kristendommen ]
 • Indbydelsesskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen ved Odense Katedralskole i aaret 1900
 • Indbydelsesskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen ved Odense Katedralskole i aaret 1901
 • Indbydelsesskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen ved Odense Kathedralskole i Aaret 1902
 • Indbydelsesskrift til Afgangsprøverne og Aarsprøven ved Ribe Katedralskole i Aaret 1903. [Thorvald Fritsche, født i Kjøbenhavn den 24de Marts 1832, død i Ribe den 29de Marts 1903. Rektor ved Ribe Katedralskole 1882-1903]
 • Indbydelsesskrift til Afgangsprøverne og Aarsprøven i Ribe Kathedralskole 1884. Skolefterretningern for 1883-84
 • Indbydelsesskrift til Afslutnings- og Aarsprøver for Aakirkeby Mellem- og Realskole. Juni 1933
 • Indbydelsesskrift til Afslutnings- og Aarsprøver for Aakirkeby Mellem- og Realskole. Juni 1934
 • Indbydelsesskrift til Afslutnings- og Aarsprøver for Aakirkeby Mellem- og Realskole. Maj 1932
 • Indbydelsesskrift til Afslutnings- og Aarsprøver for Aakirkeby Mellem- og Realskole. Maj 1935
 • Indbydelsesskrift til Afslutnings- og Aarsprøver for Aakirkeby Mellem- og Realskole. Maj 1936.
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Randers lærde Skole i Juni og Juli 1888 [Verdenshistoriens vigtigste Tidsaldre. I Af H. Lind]
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Randers lærde Skole i Juni og Juli 1889 [Verdenshistoriens vigtigste Tidsaldre. II Af H. Lind]
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Randers lærde Skole i Juni og Juli 1889 [Verdenshistoriens vigtigste Tidsaldre II]
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Examina i Helsingørs høiere Realskole i Juli 1866 [Bidrag til Byen Helsingørs Historie ved M. C. Arnholtz]
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Examina i Helsingørs høiere Realskole i Juli 1867 [Et Bidrag til Helsingørs Historie]
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Examina i Helsingørs høiere Realskole i Juli 1868 [Bidrag til Helsingørs Historie]
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Examina i Helsingørs højere Realskole i Aaret 1878 [Fortegnelse over det kongelige Sølvkammers Inventarium i Aaret 1746]
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Examina i Helsingørs højere Realskole i Juli 1873 [Bidrag til Helsingørs Historie 1784-87]
 • Indbydelsesskrift til de Offentlige Examina i Helsingørs Realskole i Aaret 1883
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Examina i Kolding lærde Skole i Juli 1851 [Nordisk Mythologie. Et Brudstykke]
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Examina i Kolding lærde Skole i Juli 1853 [De vocibus et locis quibusdam scriptorum Latinorum in lexisis plerisque non satis recte explicatis]
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Examiner i Ribe Kathedralskole i Juli 1871
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Examiner i Ribe Kathedralskole i Juli 1871
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Examiner i Ribe Kathedralskole i Juli 1872
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Examiner i Ribe Kathedralskole i Juli 1872
 • Indbydelsesskrift til den offenlige Examen i 1841 i Kolding lærde Skole
 • Indbydelsesskrift til den offenlige Examen i Kolding lærde Skole 1846
 • Indbydelsesskrift til den offenlige Examen i Kolding lærde Skole 1847
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Afgangprøve og Aarsprøve i Vejle Amts højere Realskole i Kolding i Juli 1872. Skoleefterretninger for 1971-72
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Afgangprøve og Aarsprøve i Vejle Amts højere Realskole i Kolding i Juli 1875. Skoleefterretninger for 1974-75
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Afgangprøve og Aarsprøve i Vejle Amts højere Realskole i Kolding i Juni og Juli 1873. Skoleefterretninger for 1972-73
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Afgangprøve og Aarsprøve i Vejle Amts højere Realskole i Kolding i Juni og Juli 1874. Skoleefterretninger for 1973-74
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Afgangprøve og Aarsprøve i Vejle Amts højere Realskole i Kolding i Juni og Juli 1875. Skoleefterretninger for 1975-76
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Afgangprøve og Aarsprøve i Vejle Amts højere Realskole i Kolding i Juni og Juli 1877. Skoleefterretninger for 1976-77
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Afgangprøve og Aarsprøve i Vejle Amts højere Realskole i Kolding i Juni og Juli 1878. Skoleefterretninger for 1977-78
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Afgangprøve og Aarsprøve i Vejle Amts højere Realskole i Kolding i Juni og Juli 1879. Skoleefterretninger for 1978-79
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Helsingøers lærde Skole 1831 [Digte fra Oldtiden, oversatte og oplyste ved S. Meisling. 1. De homerske Hymner. 2. Hercules' Skjold, et Fragment af Hesiodisk Digtning]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Helsingørs Høiere Realskole i Juli 1856
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Helsingørs høiere Realskole i Juli 1856.
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Horsens lærde Skole i September 1829 [Odysseus's Eventyr i Kyklopens Hule, eller: Odysseens niende Sang, fordansket i Originalens Versemaal af O. Worm]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Kolding lærde Skole 1822 [Breve fra Kolding. En topographisk Skizze]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Kolding lærde Skole 1826
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Kolding Lærde Skole 1836 [De skadelige Følger af den hidtil brugte Methode ved Elementarunderviisningen i det latinske Sprog]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Kolding Lærde Skole 1836 [Den christlige Kirkes udvortes Vilkaar i det romerske Rige til Keiser Marci Durelii død, Aar 180]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Kolding lærde Skole 1839 [Forsög til en Oversættelse af Ciceros Værk, "De Oratore"]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Kolding lærde Skole de 20de-30te Juli 1850 [De vocibus et locis quibusdam in lexisis minus recte tractatis]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Kolding lærde Skole den 16de - 21de Juli 1852 [De vocibus et locis quibusdam scriptorum Latinorum in lexisis plerisque non satis recte explicatis]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Kolding lærde Skole den 31te Juli - 5te August 1848 [Kosmogonie og Theogonie samt Mythen om Apollon og Artemis. Prøve af Lærebog i græsk og romersk Mythologie]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Randers lærde Skole i September 1840 [Om Bibliotheker og Böger i det gamle Rom. ]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Randers lærde Skole i September 1842 [Real-Lexicon over De Homeriske Digte. 1ste Hefte]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Randers lærde Skole i September 1843 [Real-Lexicon over De Homeriske Digte. 2det Hefte]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Roeskilde Kathedralskole 1837
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Roeskilde Kathedralskole Aar 1836
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Roeskilde Kathedralskole i September 1824 [Forsøg til en sikker begrundet og afgjørende Beviismaade for det græske Sprogs rigtige Udtale.]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Roeskilde Kathedralskole i September 1825 [Bemærkninger i Anledning af en Afhandling i det Theologiske Maanedsskrift for Aprilmaaned d. A. om det hebraiske Sprog-studiums Skæbne i Danmark, og Undertegnedes Grammatik i samme Sprog]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Roeskilde Kathedralskole i September 1830 [Læren om de enkelte Lyd og deres Betegnelser i det gamle græske Sprog, historisk-kritisk udviklet og begrundet. Slutningen af første Halvdel.]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Roeskilde Kathedralskole i September 1831 [Læren om de enkelte Lyd og deres Betegnelser i det gamle græske Sprog, historisk-kritisk udviklet og begrundet. Anden Halvdel eller tredje Hefte om Consonanterne]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Roeskilde Kathedralskole i September 1832 [Om den græske accentuations Væsen, Forhold til Qvantiteten og Vigtighed til en rigtig Udtale og Læsning af Sproget.]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Roeskilde Kathedralskole i September 1833 og 1834 [Prøve af en nyudarbeidet Skolegrammatik i det græske Sprog. Til Universitet dimitteres følgende Disciple.]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Roskilde Kathedralskole i September 1845 [Om Accentuationens Gyldighed i de gamle Sprog tilligemed Skoleefterretninger fra Roskile Kathedralskole.]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Rønne lærde Skole i September 1839. [Om Muligheden af, ved chemisk Kunst at forvandle det ene Metal til det andet. Af P. G. Bohr.]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Rønne lærde Skole i September 1840. [Afskedstale til Rønne lærde Skoles Candidater ved Høitideligheden efter en offentlig Examen af M. Sommer]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Rønne lærde Skole i September 1841.
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Rønne lærde Skole i September 1841. [A. Nogle Bemærkninger om Methoden ved Indøvelsen af det latinske Sprog. B. Latinsk prosaisk Omskrivning af Horats's 6 første Oder med angivet Versemaal og førte Anmærkninger. C. Fortsatte Skoleefterretninger af Bohr.]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Rønne lærde Skole i September 1842. [Velkomstsang ved hans Kongelige Høiheds Prinds Frederik Carl Christians Nærværelse paa Bornholm. A. Om Philosophiens Grundproblem af L. E. F. Ravn. B. Fortsatte Skole-Efterretninger.]
 • Indbydelsesskrift til Hoved-Examen i Horsens lærde Skole den 12te September og følgende Dage 1837 [Efterretning om Skolens gamle Rector Oluf Worm paa hans Grav opreiste Minde-Støtte Med Regnskab for det dertil Indkomne]
 • Indbydelsesskrift til Høitideligheden i Helsingørs lærde Skole den 31te October 1836 i Anledning af den trehundredeaarige Jubelfest for Reformationens indførelse i Danmark
 • Indbydelsesskrift til Høitideligheden i Horsens lærde Skole paa Jubelfesten for Reformationen den 31te Ocotber 1836. [Nogle Betragtninger over den christelige Præsts Væsen og Virken. Af Jørgen Victor Bloch.]
 • Indbydelsesskrift til Indvielsen af Skolens nye Bygning den 23. October 1845 [Kolding] [Bidrag til Kolding lærde Skoles historie]
 • Indbydelsesskrift til Roeskilde Kathedralskoles Høitidelighed den 31te October 1836 i Anledning af Reformationens Indförelse i Danmark [Berigtigelse af Historikernes Efterretninger om de i Aarene 1543 og 1544 afholdte Religionsdisputatser i Kjøbenhavn ved Steen Friis]
 • Indbydelsskrift til den offentlige Examen i Rönne lærde Skole i September 1844 [Historisk Beretning om Oprettelsen af Realklasser ved Rønne lærde Skole ]
 • Indbydelsskrift til Rönne lærde Skoles offentlige Examen i Juli 1846 [Om den provisoriske Underviisningsplan af 25de Juli 1845 - Om Underviisningen i Dansk og Tydsk som Grundlag for den grammatiske Dannelse.]
 • Indbydelsskrift til Rönne lærde Skoles offentlige Examen i Juli 1847 [Collatrio codicum II Havniensium cum editone Elberlingiana G. Julii Cæsaris Commentt. de B.G. ]
 • J. Leerbech og S. Milos Pigeskole for Skoleaaret 1906-1907
 • J. Leerbech og S. Milos Pigeskole for Skoleaaret 1907-1908
 • J. Leerbech og S. Milos Pigeskole for Skoleaaret 1908-1909
 • J. Leerbech og S. Milos Pigeskole for Skoleaaret 1909-1910
 • J. Leerbech og S. Milos Pigeskole for Skoleaaret 1911-1912
 • J. Leerbech og S. Milos Pigeskole for Skoleaaret 1912-1913
 • J. Leerbech og S. Milos Pigeskole for Skoleaaret 1913-1914
 • J. Leerbech og S. Milos Pigeskole for Skoleaaret 1914-1915
 • J. Leerbech og S. Milos Pigeskole for Skoleaaret 1915-1916
 • J. Leerbech og S. Milos Pigeskole for Skoleaaret 1916-1917
 • Jelling Seminarium 1955-57
 • Jelling-Samfundet 1959
 • Jelling-Samfundet 1960
 • Jelling-Samfundet 1961
 • Jelling-Samfundet 1962
 • Jelling-Samfundet 1963-64
 • Jelling-Samfundet 1990
 • Jelling-Samfundet 1991
 • Juvenals 3die og 4de Satire. Fordanskede i den latinske Originals Versemaal og udgivne som Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Kolding lærde Skole i September 1823
 • Kapelvejens skole 1966-67
 • Karen Kjærs Skole 1893
 • Karen Kjærs Skole 1894
 • Karen Kjærs Skole 1895
 • Karen Kjærs Skole 1896
 • Karen Kjærs Skole 1897
 • Karen Kjærs Skole 1898
 • Karen Kjærs Skole 1899
 • Karen Kjærs Skole 1900
 • Karen Kjærs Skole 1901
 • Karen Kjærs Skole 1902
 • Karen Kjærs Skole 1903
 • Karen Kjærs Skole 1904
 • Karen Kjærs Skole 1905
 • Karen Kjærs Skole 1905-1906
 • Karen Kjærs Skole 1906-1907
 • Karen Kjærs Skole 1907-1908
 • Karen Kjærs Skole 1908-1909
 • Karen Kjærs Skole 1909-1910
 • Karen Kjærs Skole 1911
 • Karen Kjærs Skole 1913
 • Karen Kjærs Skole 1915
 • Katrinedals Skole 1960-61
 • Katrinedals Skole 1961-62
 • Katrinedals Skole 1962-63
 • Katrinedals Skole 1964-65
 • Katrinedals Skole 1965-66
 • Katrinedals Skole 1966-67
 • Katrinedals Skole 1967-68
 • Katrinedals Skole 1968-69
 • Kerteminde Borger- og Realskole. Alm. Meddelelser og beretning for skoleåret 1959-60
 • Kerteminde Borger- og Realskole. Alm. meddelelser. Beretning 1950-51. Plan over eksamen og årsprøve 1951
 • Kerteminde Borger- og Realskole. Alm. meddelelser. Beretning 1951-52. Plan over eksamen og årsprøve 1952
 • Kerteminde Borger- og Realskole. Alm. meddelelser. Beretning 1952-53. Plan over eksamen og årsprøve 1953
 • Kerteminde Borger- og Realskole. Alm. meddelelser. Beretning 1953-54. Plan over eksamen og årsprøve 1954
 • Kerteminde Borger- og Realskole. Alm. meddelelser. Beretning 1954-55. Plan over eksamen og årsprøve 1955
 • Kerteminde Borger- og Realskole. Alm. meddelelser. Beretning 1955-56. Plan over eksamen og årsprøve 1956
 • Kerteminde Borger- og Realskole. Alm. meddelelser. Beretning 1956-57. Plan over eksamen og årsprøve 1957
 • Kerteminde Borger- og Realskole. Alm. meddelelser. Beretning 1957-58. Plan over eksamen og årsprøve 1958
 • Kerteminde Borger- og Realskole. Maj 1950
 • Kerteminde kommunale skolevæsen. Meddelelser og oplysninger vedrørende skoleåret 1985-86.
 • Kerteminde kommunale skolevæsen. Meddelelser og oplysninger vedrørende skoleåret 1987-88.
 • Kerteminde kommunale skolevæsen. Meddelelser og oplysninger vedrørende skoleåret 1988-89.
 • Kildegård Gymnasium 1964-65
 • Kildegård Gymnasium 1965-66
 • Kildegård Gymnasium 1966-67
 • Kildegård Gymnasium 1967-68
 • Kildegård Gymnasium 1968-69
 • Kildegård Gymnasium 1969-70
 • Kildegård Gymnasium 1970-71
 • Kildegård Gymnasium 1972-73
 • Kildegård Gymnasium 1974-75
 • Kildegård Gymnasium 1975-76
 • Kirkebjerg skole 1954-55. Meddelelser for skoleåret 1954-55 samt indbydelse til at overvære årsafslutningen
 • Kirkebjerg skole 1960-61. Meddelelser for skoleåret 1960-61 samt indbydelse til at overvære årsafslutningen
 • Kirkebjerg skole 1961-62. Meddelelser for skoleåret 1961-62 samt indbydelse til at overvære årsafslutningen
 • Kirkebjerg skole 1962-63. Meddelelser for skoleåret 1962-63 samt indbydelse til at overvære årsafslutningen
 • Kirsebærhavens skole 1961-62
 • Kirsebærhavens skole 1962-63
 • Kirsebærhavens skole 1966-67
 • Kirsebærhavens skole. Meddelelser for 1959-60 samt skema over årsafslutningen
 • Kirsebærhavens skole. Meddelelser for 1960-61 samt skema over årsafslutningen
 • Kjær og Lyngbyes Skole. Meddelelser fra Skoleaaret 1915-16. Forberedelsesskole, Mellem, og Realskole.
 • Klostervængets Skole. Meddelelser for 1954-55 samt skema over årsafslutningen
 • Klostervængets Skole. Meddelelser for 1959-60 samt skema over årsafslutningen
 • Klostervængets Skole. Meddelelser for 1960-61 samt skema over årsafslutningen
 • Klostervængets Skole. Meddelelser for 1961-62 samt skema over årsafslutningen
 • Klostervængets Skole. Meddelelser for 1962-63 samt skema over årsafslutningen
 • Klostervængets skole. Meddelelser for 1966-67 samt skema over årsafslutningen.
 • Kolding Gymnasium, Årsberetning 1966-1967
 • Kolding Gymnasium, Årsberetning 1967-1968
 • Kolding Gymnasium, Årsberetning 1968-1969
 • Kolding Gymnasium, Årsberetning 1970-1971
 • Kolding Gymnasium, Årsberetning 1971-1972
 • Kolding Gymnasium, Årsberetning 1973-1974
 • Kolding højere Almenskole, Afgangs- og Aarsprøven 1904
 • Kolding højere Almenskole, Afgangs- og Aarsprøven 1906
 • Kolding højere Almenskole, Afgangs- og Aarsprøven 1907
 • Kolding højere Almenskole, Afgangs- og Aarsprøven 1908
 • Kolding højere Almenskole, Afgangs- og Aarsprøven 1909
 • Kolding højere Almenskole, Afgangs- og Aarsprøven 1910
 • Kolding højere Almenskole, Afgangs- og Aarsprøven 1911
 • Kolding højere Almenskole, Afgangs- og Aarsprøven 1912
 • Korsagerskolen. 1960-61
 • Korsagerskolen. 1961-62
 • Korsagerskolen. 1962-63
 • Korsagerskolen. 1966-67
 • Korsagerskolen. Året 1954-55
 • Københavns Kommunes Præliminærkursus. Almindelig Forberedelseseksamen afholdes i Præliminærkursus Lokaler 17. Maj - 15. Juni 1939
 • Køge Gymnasium. Årsberetning 1963-64
 • Køge Gymnasium. Årsberetning 1964-65
 • Køge Gymnasium. Årsberetning 1965-66
 • Køge Gymnasium. Årsberetning 1967-68
 • Køge Gymnasium. Årsberetning 1969-70
 • Køge Gymnasium. Årsberetning 1970-71
 • Køge Gymnasium. Årsberetning 1971-72
 • Køge Gymnasium. Årsberetningen 1968-69
 • Krebs' Skole 1961
 • Krebs' Skole 1963
 • Krebs' Skole 1966
 • Læreruddannelsen, Jonstrup Statsseminarium, Kgs. Lyngby
 • Marie Kruse Skole 1990-1991
 • Marie Kruse Skole 1991-1992
 • Marie Kruses Skole 1973-1974
 • Meddelelse om Krebs's Skole for Skoleaaret 1881-1882
 • Meddelelse om Krebs's Skole for Skoleaaret 1924-1925
 • Meddelelse om Nørre Gymnaskum og HF-kursus. 1972
 • Meddelelse om Nørre Gymnaskum og HF-kursus. 1973
 • Meddelelse om Overlærer Krebs's Forberedelsesskole for Skoleaaret 1875-1876
 • Meddelelser for 1925-26 om Københavns Kommunes Mellem- og Realskole.
 • Meddelelser for 1925-26 om Tunghøreskolen paa Maria Kirkeplads samt Skema over Aarsprøven.
 • Meddelelser for 1925-26 over Kapelvejens Kommuneskole samt Skema overt Aarsprøven.
 • Meddelelser fra Haslev Realskole [1896]
 • Meddelelser fra Haslev Realskole 1897
 • Meddelelser fra Haslev Realskole 1898
 • Meddelelser fra Haslev Realskole 1899
 • Meddelelser fra Indre Missions Seminarium i Haslev for Aarene 1927-31
 • Meddelelser fra Kjær og Lyngbyes Forberedelses- Mellem- og Realskole. Skoleaaret 1907-1908
 • Meddelelser fra Kjær og Lyngbyes Forberedelses- Mellem- og Realskole. Skoleaaret 1909-1910
 • Meddelelser fra Kjær og Lyngbyes Forberedelses- og Realskole. Skoleaaret 1903-1904
 • Meddelelser fra Odense Studenterkursus 1967
 • Meddelelser fra Odense Studenterkursus 1968
 • Meddelelser fra Odense Studenterkursus 1969
 • Meddelelser fra Odense Studenterkursus Realkursus af 1878. 1970
 • Meddelelser fra Odense Studenterkursus Realkursus af 1878. 1971
 • Meddelelser fra Odense Studenterkursus Realkursus af 1878. 1972
 • Meddelelser fra Odense Studenterkursus Realkursus af 1878. 1973
 • Meddelelser fra Odense Studenterkursus Realkursus af 1878. 1976
 • Meddelelser om Aarhus kommunale skolevæsen 1. April 1938 - 31. Marts 1939
 • Meddelelser om Århus kommunale skolevæsen 1. august 1959-31. juli 1960.
 • Meddelelser om Århus kommunale skolevæsen 1. august 1960-31. juli 1961.
 • Meddelelser om Århus kommunale skolevæsen 1. august 1961-31. juli 1962.
 • Meddelelser om Århus kommunale skolevæsen 1. august 1962-31. juli 1963.
 • Meddelelser om Århus kommunale skolevæsen 1. august 1963-31. juli 1964.
 • Meddelelser om Århus kommunale skolevæsen 1. august 1964-31. juli 1965.
 • Meddelelser om Århus kommunale skolevæsen 1. august 1965-31. juli 1966.
 • Meddelelser om Århus kommunale skolevæsen 1. august 1966-31. juli 1967.
 • Meddelelser om Århus kommunale skolevæsen 1967/68.
 • Meddelelser om Århus kommunale skolevæsen 1968/69.
 • Meddelelser om Århus kommunale skolevæsen 1969/70
 • Meddelelser om Århus kommunale skolevæsen 1970/71
 • Meddelelser om Århus kommunale skolevæsen 1971/72
 • Meddelelser om Duborg-Skolen. Kortskoleårene 1966 og 1966-67
 • Meddelelser om Duborg-skolen. Skoleåret 1962-63 [En skoletjener med tjenersind. Ved afskeden med Chr. Juul og frue. Viceskoleinspektør Ejnar Olesen. 8. februar 1895 - 6. juni 1962]
 • Meddelelser om Duborg-skolen. Skoleåret 1963-64
 • Meddelelser om Duborg-skolen. Skoleåret 1964-65
 • Meddelelser om Duborg-skolen. Skoleåret 1965-66
 • Meddelelser om Duborg-Skolen. Skoleåret 1967-68
 • Meddelelser om Duborg-Skolen. Skoleåret 1968-69
 • Meddelelser om Duborg-Skolen. Skoleåret 1969-70
 • Meddelelser om Duborg-Skolen. Skoleåret 1970-71
 • Meddelelser om Duborg-Skolen. Skoleåret 1971-72
 • Meddelelser om Haslev Realskole 1895
 • Meddelelser om Helsingør højere Almen Skole i Skoleaaret 1929-30
 • Meddelelser om Helsingør højere Almen Skole i Skoleaaret 1930-31
 • Meddelelser om Helsingør højere Almen Skole i Skoleaaret 1931-32
 • Meddelelser om Helsingør højere Almen Skole i Skoleaaret 1932-33
 • Meddelelser om Helsingør Kommunes højere Almenskole i Skoleaaret 1905-06.
 • Meddelelser om Helsingør Kommunes højere Almenskole i Skoleaaret 1906-07.
 • Meddelelser om Helsingør Kommunes højere Almenskole i Skoleaaret 1913-14.
 • Meddelelser om Helsingør kommunes højere Almenskole i Skoleaaret 1916-17
 • Meddelelser om Helsingør Kommunes højere Almenskole i Skoleaaret 1916-17.
 • Meddelelser om Helsingør kommunes højere Almenskole i Skoleaaret 1920-21
 • Meddelelser om Helsingør kommunes højere Almenskole i Skoleaaret 1920-21
 • Meddelelser om Helsingør kommunes højere Almenskole i Skoleaaret 1921-22
 • Meddelelser om Helsingør kommunes højere Almenskole i Skoleaaret 1921-22
 • Meddelelser om Helsingør kommunes højere Almenskole i Skoleaaret 1922-23
 • Meddelelser om Helsingør kommunes højere Almenskole i Skoleaaret 1922-23
 • Meddelelser om Helsingør kommunes højere Almenskole i Skoleaaret 1923-24
 • Meddelelser om Helsingør kommunes højere Almenskole i Skoleaaret 1923-24
 • Meddelelser om Helsingør kommunes højere Almenskole i Skoleaaret 1924-25
 • Meddelelser om Helsingør kommunes højere Almenskole i Skoleaaret 1924-25
 • Meddelelser om Helsingør kommunes højere Almenskole i Skoleaaret 1925-26
 • Meddelelser om Helsingør kommunes højere Almenskole i Skoleaaret 1925-26
 • Meddelelser om Helsingør kommunes højere Almenskole i Skoleaaret 1926-27
 • Meddelelser om Helsingør kommunes højere Almenskole i Skoleaaret 1926-27
 • Meddelelser om Helsingør kommunes højere Almenskole i Skoleaaret 1927-28
 • Meddelelser om Helsingør kommunes højere Almenskole i Skoleaaret 1927-28
 • Meddelelser om Helsingør kommunes højere Almenskole i Skoleaaret 1928-29
 • Meddelelser om Helsingør kommunes højere Almenskole i Skoleaaret 1928-29
 • Meddelelser om Helsingør kommunes højere Almenskole i Skoleaaret 1929-30
 • Meddelelser om Helsingør kommunes højere Almenskole i Skoleaaret 1930-31
 • Meddelelser om Helsingør kommunes højere Almenskole i Skoleaaret 1931-32
 • Meddelelser om Helsingør Latin- og Realskole i Skoleaaret 1896-97. [Udsigt over Helsingør Latinskoles Historier af Ludvig Heuer]
 • Meddelelser om Helsingør Latin- og Realskole i Skoleaaret 1897-98. [Den nye Skolebygning]
 • Meddelelser om Holbæk Kommunale Skolevæsen for Skoleaaret 1908-09 ved Skoleinspektøren
 • Meddelelser om Holbæk Kommunale Skolevæsen for Skoleaaret 1909-10 ved Skoleinspektøren
 • Meddelelser om Holbæk Kommunale Skolevæsen for Skoleaaret 1910-11 ved Skoleinspektøren
 • Meddelelser om Holbæk Kommunale Skolevæsen for Skoleaaret 1917-18
 • Meddelelser om Holbæk Købstads Skolevæsen for Skoleaarene 1918 - 20
 • Meddelelser om Holbæk Købstads Skolevæsen for Skoleaaret 1925-26
 • Meddelelser om Holbæk Købstads Skolevæsen for Skoleaaret 1930-31
 • Meddelelser om Holbæk Købstads Skolevæsen for Skoleaaret 1936-37
 • Meddelelser om Holbæk Købstads Skolevæsen for Skoleåret 1949-50
 • Meddelelser om Holbæk Købstads Skolevæsen for Skoleåret 1950-51
 • Meddelelser om Holbæk Købstads Skolevæsen for Skoleåret 1951-52
 • Meddelelser om Holbæk Købstads Skolevæsen for Skoleåret 1952-53
 • Meddelelser om Jacobsen & Pfeiffers Realskole i Skoleaaret 1885-86
 • Meddelelser om Jacobsen & Pfeiffers Realskole i Skoleaaret 1886-87
 • Meddelelser om Jacobsen & Pfeiffers Realskole i Skoleaaret 1887-88
 • Meddelelser om Jacobsen & Pfeiffers Realskole i Skoleaaret 1888-89
 • Meddelelser om Jacobsen & Pfeiffers Realskole i Skoleaaret 1889-90
 • Meddelelser om Jacobsen & Pfeiffers Realskole i Skoleaaret 1890-91
 • Meddelelser om Karen Kjærs Skole 1916
 • Meddelelser om Karen Kjærs Skole 1917
 • Meddelelser om Karen Kjærs Skole 1918
 • Meddelelser om Karen Kjærs Skole 1919
 • Meddelelser om Kerteminde Borger- og Realskole. Marts 1938
 • Meddelelser om Kerteminde Borger- og Realskole. Marts 1940
 • Meddelelser om Kerteminde Borger- og Realskole. Marts 1941
 • Meddelelser om Kerteminde Borger- og Realskole. Marts 1942
 • Meddelelser om Kerteminde Borger- og Realskole. Marts 1943
 • Meddelelser om Kerteminde Borger- og Realskole. Marts 1944
 • Meddelelser om Kerteminde Borger- og Realskole. Marts 1945
 • Meddelelser om L. Jacobsens Forberedelse- og Realskole (Jacobsen & Pfeifers Realskole) i Skoleaaret 1891-92
 • Meddelelser om L. Jacobsens Forberedelse- og Realskole i Skoleaaret 1894-95
 • Meddelelser om L. Jacobsens Forberedelse- og Realskole i Skoleaaret 1897-98
 • Meddelelser om L. Jacobsens Skole (Nørrebros Realskole) i Skoleaaret 1898-1899
 • Meddelelser om L. Jacobsens Skole (Nørrebros Realskole) i Skoleaaret 1899-1900
 • Meddelelser om L. Jacobsens Skole (Nørrebros Realskole) i Skoleaaret 1900-1901
 • Meddelelser om Latin- og Realskolen i Ordrup 1886
 • Meddelelser om Nakskov kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1937-1938 samt Aarsberetning om Nakskov kommunale Gymnasium
 • Meddelelser om Nakskov kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1938-39 samt Aarsberetning om Nakskov kommunale Gymnasium
 • Meddelelser om Nakskov kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1939-40 samt Aarsberetning om Nakskov kommunale Gymnasium
 • Meddelelser om Nakskov kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1940-41 samt Aarsberetning om Nakskov kommunale Gymnasium
 • Meddelelser om Nakskov kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1941-42 samt Aarsberetning om Nakskov kommunale Gymnasium
 • Meddelelser om Nakskov kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1942-43 samt Aarsberetning om Nakskov kommunale Gymnasium
 • Meddelelser om Nakskov kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1943-44 samt Aarsberetning om Nakskov kommunale Gymnasium
 • Meddelelser om Nakskov kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1945-46 samt Aarsberetning om Nakskov kommunale Gymnasium
 • Meddelelser om Nakskov kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1946-47 samt Aarsberetning om Nakskov kommunale Gymnasium
 • Meddelelser om Nakskov kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1947-48 samt Aarsberetning om Nakskov kommunale Gymnasium
 • Meddelelser om Nakskov kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1948-49 samt Aarsberetning om Nakskov kommunale Gymnasium
 • Meddelelser om Nordby kommunale Realskole paa Fanø for Skoleaaret 1900-1901
 • Meddelelser om Nørre Gymnasium (Karen Kjærs Skole) 1921
 • Meddelelser om Nørre Gymnasium (Karen Kjærs Skole) 1922
 • Meddelelser om Nørre Gymnasium (Karen Kjærs Skole) 1923
 • Meddelelser om Nørre Gymnasium (Karen Kjærs Skole) 1924
 • Meddelelser om Nørre Gymnasium (Karen Kjærs Skole) 1925
 • Meddelelser om Nørre Gymnasium (Karen Kjærs Skole) 1926
 • Meddelelser om Nørre Gymnasium (Karen Kjærs Skole) 1927
 • Meddelelser om Nørre Gymnasium. Karen Kjærs Skole. 1941
 • Meddelelser om Nørre Gymnasium. Karen Kjærs Skole. 1942
 • Meddelelser om Nørre Gymnasium. Karen Kjærs Skole. 1943
 • Meddelelser om Nørre Gymnasium. Karen Kjærs Skole. 1944
 • Meddelelser om Nørre Gymnasium. Karen Kjærs Skole. 1945
 • Meddelelser om Nørre Gymnasium. Karen Kjærs Skole. 1946
 • Meddelelser om Nørre Gymnasium. Karen Kjærs Skole. 1947
 • Meddelelser om Nørre Gymnasium. Karen Kjærs Skole. 1948
 • Meddelelser om Nørre Gymnasium. Karen Kjærs Skole. 1949
 • Meddelelser om Nørre Gymnasium. Karen Kjærs Skole. 1950
 • Meddelelser om Nørre Gymnasium. Karen Kjærs Skole. 1951
 • Meddelelser om Nørre Gymnasium. Karen Kjærs Skole. 1952
 • Meddelelser om Nørre Gymnasium. Karen Kjærs Skole. 1953
 • Meddelelser om Nørre Gymnasium. Karen Kjærs Skole. 1954
 • Meddelelser om Nørre Gymnasium. Karen Kjærs Skole. 1955
 • Meddelelser om Nørre Gymnasium. Karen Kjærs Skole. 1956
 • Meddelelser om Nørre Gymnasium. Karen Kjærs Skole. 1956
 • Meddelelser om Nørre Gymnasium. Karen Kjærs Skole. 1957
 • Meddelelser om Nørre Gymnasium. Karen Kjærs Skole. 1958
 • Meddelelser om Nørre Gymnasium. Karen Kjærs Skole. 1959
 • Meddelelser om Nørre Gymnasium. Karen Kjærs Skole. 1960
 • Meddelelser om Nørre Gymnasium. Karen Kjærs Skole. 1961 [Afsked rektor Ingeborg Hasselriis]
 • Meddelelser om Nørre Gymnasium. Karen Kjærs Skole. 1962
 • Meddelelser om Nørre Gymnasium. Karen Kjærs Skole. 1963
 • Meddelelser om Nørre Gymnasium. Karen Kjærs Skole. 1964
 • Meddelelser om Nørre Gymnasium. Karen Kjærs Skole. 1965
 • Meddelelser om Nørre Gymnasium. Karen Kjærs Skole. 1966
 • Meddelelser om Nørre Gymnasium. Karen Kjærs Skole. 1967
 • Meddelelser om Nørre Gymnasium. Karen Kjærs Skole. 1968
 • Meddelelser om Nørre Gymnasium. Karen Kjærs Skole. 1969
 • Meddelelser om Nørre Gymnasium. Karen Kjærs Skole. 1970
 • Meddelelser om Nørre Gymnasium. Karen Kjærs Skole. 1971
 • Meddelelser om Nørrebros Latin- og Realskole for Skoleaaret 1876-77
 • Meddelelser om Nørrebros Latin- og Realskole for Skoleaaret 1881-82
 • Meddelelser om Nørrebros Latin- og Realskole for Skoleaaret 1884-85
 • Meddelelser om Nørrebros Latin- og Realskole for Skoleaaret 1887-88
 • Meddelelser om Nørrebros Latin- og Realskole for Skoleaaret 1888-89
 • Meddelelser om Nørrebros Latin- og Realskole for Skoleaaret 1889-90
 • Meddelelser om Nørrebros Latin- og Realskole for Skoleaaret 1890-91
 • Meddelelser om Nørrebros Latin- og Realskole for Skoleaaret 1892-93
 • Meddelelser om Nørrebros Latin- og Realskole for Skoleaaret 1893-94
 • Meddelelser om Nørrebros Latin- og Realskole for Skoleaaret 1895-96
 • Meddelelser om Nørrebros Latin- og Realskole for Skoleaaret 1896-97
 • Meddelelser om Nørrebros Latin- og Realskole for Skoleaaret 1897-98
 • Meddelelser om Nørrebros Realskole (L. Jacobsens Skole). Skoleaaret 1902-1903
 • Meddelelser om Ordrup højere Skole og Opdragelsesanstalt 1881
 • Meddelelser om Ordrup højere Skole og Opdragelsesanstalt 1883
 • Meddelelser om Ordrup Latin- og Realskole 1888
 • Meddelelser om Ordrup Latin- og Realskole 1889
 • Meddelelser om Ordrup Latin- og Realskole 1890
 • Meddelelser om Ordrup Latin- og Realskole 1891
 • Meddelelser om Ordrup Latin- og Realskole 1891
 • Meddelelser om Ordrup Latin- og Realskole 1892
 • Meddelelser om Ordrup Latin- og Realskole 1892
 • Meddelelser om Ordrup Latin- og Realskole 1893
 • Meddelelser om Ordrup Latin- og Realskole 1894
 • Meddelelser om Ordrup Latin- og Realskole 1895
 • Meddelelser om Ordrup Latin- og Realskole 1895
 • Meddelelser om Ordrup Latin- og Realskole 1896
 • Meddelelser om Ordrup Latin- og Realskole 1897
 • Meddelelser om Ordrup Latin- og Realskole 1898-99
 • Meddelelser om Ordrup Latin- og Realskole 1899-1900
 • Meddelelser om Ordrup Latin- og Realskole for Skoleaaret 1897-98
 • Meddelelser om Ordrup Latin- og Realskole. Forberedelsesskole, kostskole, fællesskole. 1900-1901
 • Meddelelser om Ordrup Latin- og Realskole. Forberedelsesskole, kostskole, fællesundervisning for begge Køn. 1898-99
 • Meddelelser om Ordrup Latin- og Realskole. Forberedelsesskole, kostskole, fællesundervisning for begge Køn. 1899-1900 [Graven i Perrho af Runebeerg]
 • Meddelelser om Sortedams Gymnasium. H. Adlers Fællesskole 1954-1955
 • Meddelelser om Sortedams Gymnasium. H. Adlers Fællesskole 1955-1956
 • Meddelelser om Sortedams Gymnasium. H. Adlers Fællesskole 1956-1957
 • Meddelelser om Sortedams Gymnasium. H. Adlers Fællesskole 1957-1958
 • Meddelelser om Sortedams Gymnasium. H. Adlers Fællesskole 1958-1959
 • Meddelelser om Sortedams Gymnasium. H. Adlers Fællesskole 1959-1960
 • Meddelelser om Sortedams Gymnasium. H. Adlers Fællesskole 1960-1961
 • Meddelelser om Sortedams Gymnasium. H. Adlers Fællesskole 1961-1962
 • Meddelelser om Sortedams Gymnasium. H. Adlers fællesskole 1968-1969
 • Meddelelser om Sortedams Gymnasium. H. Adlers Fællesskole 1969-1970
 • Meddelelser om Sortedams Gymnasium. H. Adlers Fællesskole 1970-1971
 • Meddelelser om Sortedams Gymnasium. H. Adlers Fællesskole 1972
 • Meddelelser om Sortedams Gymnasium. H. Adlers Fællesskole 1973
 • Meddelelser om Sortedams Gymnasium. H. Adlers Fællesskole 1976
 • Meddelelser om Varde kommunale Skoler i Febr. 1945-Oktbr. 1946
 • Meddelelser om Varde kommunale Skoler i Skoleaaret 1938-39
 • Meddelelser om Varde kommunale Skoler i Skoleaaret 1939-40
 • Meddelelser om Varde kommunale Skoler i Skoleaaret 1940-41
 • Meddelelser om Varde kommunale Skoler i Skoleaaret 1941-42
 • Meddelelser om Varde kommunale Skoler i Skoleaaret 1942-43
 • Meddelelser om Varde kommunale Skoler i Skoleåret 1950-51
 • Meddelelser om Varde kommunale Skoler i Skoleåret 1951-52
 • Meddelelser om Varde kommunale Skoler November 1946-April 1948
 • Meddelelser om Varde kommunale Skoler Tiden fra 1/4 49 til 1/8 50
 • Meddelelser om Varde Købstads Skolevæsen for Skoleårene 1955-56 og 1956-57
 • Meddelelser om Varde Købstads Skolevæsen for Skoleårene 1957-58 og 1958-59
 • Meddelelser om Varde Købstads Skolevæsen for Skoleårene 1959-60 og 1960-61
 • Meddelelser om Varde Købstads Skolevæsen for Skoleårene 1961-62 og 1962-63
 • Meddelelser om Varde Købstads Skolevæsen i Skoleårene 1953-54 og 1954-55
 • Meddelelser om Varde Købstads Skolevæsen i Skoleåret 1952-53
 • Meddelelser om Varde Købstads Skolevæsen, Meddelelser Skoleårene 1963-64 og 1964-65
 • Meddelelser om Varde Købstads Skolevæsen, Meddelelser Skoleårene 1965-66 og 1966-67
 • Meddelelser om Varde Købstads Skolevæsen, Meddelelser Skoleårene 1967-68 og 1968-69
 • Meddelelser om Vejle kommunale Gymnasium 1961-62
 • Medlemsskrift for Vejstrup Højskoles Elevforening. Julen 1927
 • Medlemsskrift for Vejstrup Højskoles Elevforening. Julen 1928
 • Mulernes Legatskole. Odense kommunale Gymnasium. Årsberetning 1968-69
 • Nissumske Aarbøger 1924
 • Nissumske Aarbøger 1925
 • Nissumske Aarbøger 1926
 • Nissumske Aarbøger 1927
 • Nissumske Aarbøger 1928
 • Nissumske Aarbøger 1929
 • Nissumske Aarbøger 1930
 • Nissumske Aarbøger 1931
 • Nissumske Aarbøger 1932
 • Nissumske Aarbøger 1933
 • Nissumske Aarbøger 1934
 • Nissumske Aarbøger 1935
 • Nissumske Aarbøger 1941
 • Nissumske Aarbøger udgivet af Nørre Nissum Seminariums Elevforening 1937
 • Nissumske Aarbøger udgivet af Nørre Nissum Seminariums Elevforening 1938
 • Nissumske Aarbøger udgivet af Nørre Nissum Seminariums Elevforening 1939
 • Nissumske Aarbøger udgivet af Nørre Nissum Seminariums Elevforening 1940
 • Nissumske Aarbøger udgivet af Nørre Nissum Seminariums Elevforening 1942
 • Nissumske Aarbøger udgivet af Nørre Nissum Seminariums Elevforening 1943
 • Nissumske Aarbøger udgivet af Nørre Nissum Seminariums Elevforening 1943
 • Nissumske Aarbøger udgivet af Nørre Nissum Seminariums Elevforening 1944
 • Nissumske Aarbøger udgivet af Nørre Nissum Seminariums Elevforening 1945
 • Nissumske Aarbøger udgivet af Nørre Nissum Seminariums Elevforening 1946
 • Nissumske Aarbøger udgivet af Nørre Nissum Seminariums Elevforening 1947
 • Nissumske Aarbøger udgivet af Nørre Nissum Seminariums Elevforening 1948
 • Nissumske Aarbøger udgivet af Nørre Nissum Seminariums Elevforening 1949
 • Nissumske Aarbøger udgivet af Nørre Nissum Seminariums Elevforening 1950
 • Nissumske Aarbøger udgivet af Nørre Nissum Seminariums Elevforening 1951
 • Nissumske Aarbøger udgivet af Nørre Nissum Seminariums Elevforening 1952
 • Nissumske Aarbøger udgivet af Nørre Nissum Seminariums Elevforening 1953
 • Nissumske Aarbøger udgivet af Nørre Nissum Seminariums Elevforening 1954
 • Nissumske Aarbøger udgivet af Nørre Nissum Seminariums Elevforening 1955
 • Nissumske Årbøger 1956
 • Nissumske årbøger udgivet af Nr. Nissum Seminariums Elevforening 1969
 • Nissumske årbøger udgivet af Nr. Nissum Seminariums Elevforening 1970
 • Nissumske årbøger udgivet af Nr. Nissum Seminariums Elevforening 1971
 • Nissumske årbøger udgivet af Nr. Nissum Seminariums Elevforening 1972
 • Nissumske årbøger udgivet af Nr. Nissum Seminariums Elevforening 1973
 • Nissumske årbøger udgivet af Nr. Nissum Seminariums Elevforening 1974
 • Nissumske årbøger udgivet af Nr. Nissum Seminariums Elevforening 1975
 • Nissumske Årbøger. Udgivet af Nørre Nissum Seminariums Elevforening. 1957
 • Nissumske Årbøger. Udgivet af Nørre Nissum Seminariums Elevforening. 1958
 • Nissumske Årbøger. Udgivet af Nørre Nissum Seminariums Elevforening. 1959
 • Nissumske Årbøger. Udgivet af Nørre Nissum Seminariums Elevforening. 1960
 • Nissumske årbøger. Udgivet af Nørre Nissum Seminariums Elevforening. 1961
 • Nissumske årbøger. Udgivet af Nørre Nissum Seminariums Elevforening. 1962
 • Nissumske årbøger. Udgivet af Nr. Nissum Seminariums Elevforening. 1963
 • Nissumske årbøger. Udgivet af Nr. Nissum Seminariums Elevforening. 1964
 • Nissumske årbøger. Udgivet af Nr. Nissum Seminariums Elevforening. 1965
 • Nissumske årbøger. Udgivet af Nr. Nissum Seminariums Elevforening. 1966
 • Nissumske årbøger. Udgivet af Nr. Nissum Seminariums Elevforening. 1967
 • Nissumske årbøger. Udgivet af Nr. Nissum Seminariums Elevforening. 1968
 • Nordby kommunale skoler. Årsberetning for skoleåret 19560-61
 • Nordby kommunale skoler. Årsberetning for skoleåret 1958-59
 • Nordby kommunale skoler. Årsberetning for skoleåret 1959-60
 • Nordby kommunale skoler. Årsberetning for skoleåret 1961-62
 • Nordby kommunale skoler. Årsberetning for skoleåret 1962-63
 • Nordby kommunale skoler. Årsberetning for skoleåret 1963-64
 • Nordby kommunale skoler. Årsberetning for skoleåret 1964-65
 • Nordby kommunale skoler. Årsberetning for skoleåret 1965-66
 • Nordby skole. Årsberetning 1967-68.
 • Nordby skole. Årsberetning 1970-71. Nordby kommune Fanø
 • Nordby Skoler Fanø. Skoleaaret 1949-50
 • Nordby Skoler Fanø. Skoleaaret 1950-51
 • Nordby Skoler Fanø. Skoleaaret 1951-52
 • Nordby Skoler Fanø. Skoleaaret 1952-53
 • Nordby Skoler Fanø. Skoleaaret 1953-54
 • Nordby Skoler Fanø. Skoleaaret 1954-55
 • Nordby Skoler Fanø. Skoleaaret 1955-56
 • Nordby Skoler Fanø. Skoleaaret 1956-57
 • Nordby Skoler Fanø. Skoleaaret 1957-58
 • Nørre Nissum Seminarium. Meddelelser om Undervisningsaaret 1921-1922. Udsendt i November 1922
 • Nørre Nissum Seminarium. Meddelelser om Undervisningsaaret 1922-1923. Udsendt i November 1923
 • Nørre Nissum Seminarium. Statsanerkendt Privatseminarium. Meddelelser om Undervisningsaaret 1924-1925. Udsendt i November 1925
 • Nørre Nissum Seminariums 40 Aars Fest. 1932.
 • Nørrebroes Døttreskole 1863
 • Nørrebros Døtreskole - Højere Pigeskole 1905
 • Nørrebros Døtreskole - Højere Pigeskole 1906
 • Nørrebros Døtreskole - Højere Pigeskole 1907
 • Nørrebros Døtreskole - Højere Pigeskole 1908
 • Nørrebros Døtreskole 1901
 • Nørrebros Døtreskole 1902
 • Nørrebros Døtreskole 1903
 • Nørrebros Døtreskole 1904
 • Nørrebros Døtreskole for Skoleaaret 1866-1867
 • Nørrebros Døtreskole for Skoleaaret 1868-69
 • Nørrebros Døtreskole for Skoleaaret 1869-70
 • Nørrebros Døtreskole for Skoleaaret 1871-72
 • Nørrebros Døtreskole for Skoleaaret 1872-73
 • Nørrebros Døtreskole for Skoleaaret 1873-74
 • Nørrebros Døtreskole for Skoleaaret 1874-1875
 • Nørrebros Døtreskole for Skoleaaret 1875-76
 • Nørrebros Døtreskole for Skoleaaret 1876-77
 • Nørrebros Døtreskole for Skoleaaret 1877-78
 • Nørrebros Døtreskole for Skoleaaret 1880-81
 • Nørrebros Døtreskole for Skoleaaret 1881-82
 • Nørrebros Døtreskole for Skoleaaret 1883-84
 • Nørrebros Døtreskole for Skoleaaret 1884-85
 • Nørrebros Døttreskole 1864
 • Nørrebros Døttreskole 1865
 • Nørrebros Døttreskole for Skoleaaret 1866
 • Nørrebros Latin- og Realskole for Skoleaaret 1898-99
 • Nørresundby Gymnasium. Årsberetning 1968-1969
 • Nr. 28. Meddelelser om Sortedam Gymnasium. H. Adlers Fællesskole. Børnehave, Underskole, Mellemskole og Gymnasium. Fuldstændig højere Almenskole. 1921
 • Nr. 29. Meddelelser om Sortedam Gymnasium. H. Adlers Fællesskole. Børnehave, Underskole, Mellemskole og Gymnasium. Fuldstændig højere Almenskole. 1922
 • Nr. 30. Meddelelser om Sortedam Gymnasium. H. Adlers Fællesskole. Børnehave, Underskole, Mellemskole og Gymnasium. Fuldstændig højere Almenskole- 1923
 • Nr. 31. Meddelelser om Sortedam Gymnasium. H. Adlers Fællesskole. Børnehave, Underskole, Mellemskole og Gymnasium. Fuldstændig højere Almenskole. 1924
 • Nr. 32. Meddelelser om Sortedam Gymnasium. H. Adlers Fællesskole. Børnehave, Underskole, Mellemskole og Gymnasium. Fuldstændig højere Almenskole. 1925
 • Nr. 34. Meddelelser om Sortedam Gymnasium. H. Adlers Fællesskole. Børnehave, Underskole, Mellemskole og Gymnasium. Fuldstændig højere Almenskole. 1927
 • Nr. 35 Meddelelser om Sortedam Gymnasium. H. Adlers Fællesskole. Børnehave, Underskole, Mellemskole og Gymnasium. Fuldstændig højere Almenskole. 1928
 • Nr. 36. Meddelelser om Sortedam Gymnasium. H. Adlers Fællesskole. Børnehave, Underskole, Mellemskole og Gymnasium. Fuldstændig højere Almenskole. 1929
 • Nr. 37. Meddelelser om Sortedam Gymnasium. H. Adlers Fællesskole. Børnehave, Underskole, Mellemskole og Gymnasium. Fuldstændig højere Almenskole. 1930
 • Nr. 38. Meddelelser om Sortedam Gymnasium. H. Adlers Fællesskole 1930-31
 • Nr. 39. Meddelelser om Sortedam Gymnasium. H. Adlers Fællesskole 1931-32
 • Nr. 40. Meddelelser om Sortedam Gymnasium. H. Adlers Fællesskole 1932-33
 • Nr. 41. Meddelelser om Sortedam Gymnasium. H. Adlers Fællesskole 1933-34
 • Nr. 42. Meddelelser om Sortedam Gymnasium. H. Adlers Fællesskole 1934-35
 • Nr. 43. Meddelelser om Sortedam Gymnasium. H. Adlers Fællesskole 1935-36
 • Nr. 44. Meddelelser om Sortedam Gymnasium. H. Adlers Fællesskole 1936-37
 • Nr. 45. Meddelelser om Sortedam Gymnasium. H. Adlers Fællesskole 1937-38
 • Nr. 46. Meddelelser om Sortedam Gymnasium. H. Adlers Fællesskole 1938-39
 • Nr. 48. Meddelelser om Sortedam Gymnasium. H. Adlers Fællesskole. 1940-1941
 • Nr. 49. Meddelelser om Sortedam Gymnasium. H. Adlers Fællesskole. 1941-1942
 • Nr. 51. Meddelelser om Sortedam Gymnasium. H. Adlers Fællesskole. 1943-1944
 • Nr. 52. Meddelelser om Sortedam Gymnasium. H. Adlers Fællesskole. 1944-1945
 • Nr. 53. Meddelelser om Sortedam Gymnasium. H. Adlers Fællesskole. 1945-1946
 • Nr. 54. Meddelelser om Sortedam Gymnasium. H. Adlers Fællesskole. 1946-1948 [Hanna Adler. 28. 5.1859 - 4. 1. 1947]
 • Nr. 55. Meddelelser om Sortedam Gymnasium. H. Adlers Fællesskole. 1948-1949
 • Nr. 56. Meddelelser om Sortedam Gymnasium. H. Adlers Fællesskole. 1949-1950
 • Nr. 57. Meddelelser om Sortedam Gymnasium. H. Adlers Fællesskole. 1950-1951
 • Nr. 58. Meddelelser om Sortedam Gymnasium. H. Adlers Fællesskole. 1951-1952
 • Nr. 69. Meddelelser om Sortedam Gymnasium. H. Adlers Fællesskole 1962-1963
 • Nr. 70. Meddelelser om Sortedam Gymnasium. H. Adlers Fællesskole 1963-1964
 • Nr. 71. Meddelelser om Sortedam Gymnasium. H. Adlers Fællesskole 1964-1965
 • Nr. 72. Meddelelser om Sortedam Gymnasium. H. Adlers Fællesskole 1965-1966
 • Nr. 73. Meddelelser om Sortedam Gymnasium. H. Adlers Fællesskole 1966-1967
 • Nr. 74. Meddelelser om Sortedam Gymnasium. H. Adlers Fællesskole 1967-1968
 • Ny Holte Kommuneskole. Skoleåret 1956-57
 • Nyborg Købstads Skolevæsen 1950-51
 • Nyborg Købstads Skolevæsen 1952-53
 • Nyborg Købstads Skolevæsen 1953-54
 • Nyborg Købstads Skolevæsen 1954-55
 • Nyborg Købstads Skolevæsen 1955-56
 • Nyborg Købstads Skolevæsen 1956-57
 • Nyborg Købstads Skolevæsen 1957-58
 • Nysted Kommuneskole Aarsberetning 1944
 • Nysted Kommuneskole Aarsberetning 1945
 • Nysted Kommuneskole Aarsberetning 1946
 • Nysted Kommuneskole Aarsberetning 1947
 • Nysted Kommuneskole Aarsberetning 1949
 • Nysted Kommuneskole Aarsberetning 1950
 • Nysted Kommuneskole Aarsberetning 1952
 • Nysted Kommuneskole Eksamen 1937 samt nogle Meddelelser om Skolen
 • Nysted Kommuneskole Eksamen 1938 samt nogle Meddelelser om Skolen
 • Nysted Kommuneskole Eksamen 1939 samt nogle Meddelelser om Skolen
 • Nysted Kommuneskole Eksamen 1940 samt nogle Meddelelser om Skolen
 • Nysted Kommuneskole Eksamen 1941 samt nogle Meddelelser om Skolen
 • Nysted Kommuneskole Eksamen 1942 samt nogle Meddelelser om Skolen
 • Nysted Kommuneskole Eksamen 1943 samt nogle Meddelelser om Skolen
 • Odense katedralskole 1995
 • Odense Katedralskole Årsskrift 1991
 • Odense Katedralskole Årsskrift 1992
 • Odense Katedralskole. Indbydelsesskrift til de offentlige Eksaminer i Maj og Juni 1928 [Erik Hardenbergs Jordebog]
 • Oehlenschlægergades Skole. Meddelelser for 1959-60 samt skema over Årsafslutningen. Skolens 75 år.
 • Oplysninger om småbørnslærerinde-uddannelsen, 1955
 • Ph. Paludan-Müllers Pigeskole for Skoleaaret 1890-91
 • Ph. Paludan-Müllers Pigeskole for Skoleaaret 1892-93
 • Ph. Paludan-Müllers Pigeskole for Skoleaaret 1893-94
 • Ph. Paludan-Müllers Pigeskole for Skoleaaret 1894-95
 • Ph. Paludan-Müllers Pigeskole for Skoleaaret 1895-96
 • Ph. Paludan-Müllers Pigeskole for Skoleaaret 1896-97
 • Ph. Paludan-Müllers Pigeskole for Skoleaaret 1897-98
 • Ph. Paludan-Müllers Pigeskole for Skoleaaret 1898-99
 • Ph. Paludan-Müllers Pigeskole for Skoleaaret 1899-1900
 • Ph. Paludan-Müllers Pigeskole Skoleaaret 1900-1901
 • Plan for den høiere Realskole i Helsingør. Approberet af det kongelige danske Cancellie under 5te October 1843
 • Program for Jacobsen & Pfeiffers Realskole 1885
 • Program for Rønde studenter- og præliminær-kursus 1945
 • Program for Rønde studenter- og præliminær-kursus 1950
 • Randers kommunale Gymnasium. Årsberetning 1969
 • Ranum Statsseminarium i Undervisningsaaret 1911-1912. Aarsberetning i Juni 1912
 • Ribe Katedralskkole. Tillæg til Efterretninger 1944-45. Personalhistoriske Oplysninger om de af Ribe Katedralskole fra 1921-30 dimittereede Studenter
 • Rungsted Gymnasium 1993
 • Sankt Annæ Gymnasium. Københavns drengekor 1969
 • Sæby kommunale skolevæsen 1948-49
 • Sæby kommunale skolevæsen Skoleåret 1958-59. Beretning m.m.
 • Sæby kommunale skolevæsen Skoleåret 1960-61. Beretning m.m.
 • Sæby kommunale skolevæsen Skoleåret 1961-62. Beretning m.m.
 • Sæby kommuneskole. Skoleåret 1962-63. Beretning m.m.
 • Sæby kommuneskole. Skoleåret 1963-64. Beretning m.m.
 • Sæby kommuneskole. Skoleåret 1964-65. Beretning m.m.
 • Seminarieskolen på Kapelvej. Meddelelser for 1954-55 samt skema over årsafslutningen.
 • Seminarieskolen på Kapelvej. Meddelelser for 1960-61 samt skema over årsafslutningen.
 • Seminarieskolen på Kapelvej. Meddelelser for 1961-62 samt skema over årsafslutningen.
 • Seminarieskolen på Kapelvej. Meddelelser for 1962-63 samt skema over årsafslutningen.
 • Skive Gymnasium. Årsberetning. 1. skoleår 1968-1969
 • Skoleefterretninger fra Kolding lærde Skole for Skoleaaret 1839-40
 • Skoleefterretninger fra Kolding lærde Skole for Skoleaaret 1841-42
 • Skoleefterretninger fra Kolding lærde Skole for Skoleaaret 1842-43
 • Skoleefterretninger fra Kolding lærde Skole, den offentlige Examen i October 1854
 • Skoleefterretninger fra Kolding lærde Skole. Indbydelsesskrift til den offentlig Examen i October 1854
 • Skolemeddelelser for Skoleaaaret 1946-47
 • Skolevæsenet. Særtryk af Århus kommunes beretning 1977
 • Slagelse kommunale Gymnasium 1968-69
 • Sortedam Gymnasium, H. Adlers Fællesskole 1939-1940
 • Sortedam Gymnasium, H. Adlers Fællesskole 1952-1953
 • Sortedam Gymnasium, H. Adlers Fællesskole 1953-1954
 • Søborg Gymnasium årsberetning 1969
 • Søllerød kommune, Skoleåret 1952/53
 • Sønderborg Gymnasium og HF-kursus 1992
 • Statens og Hovedstadskommunernes Kursus til Studentereksamen 1942
 • Statens og Hovedstadskommunernes Kursus til Studentereksamen 1943
 • Statens og Hovedstadskommunernes Kursus til Studentereksamen 1946
 • Statsgymnasiet Schneekloths Skole 1940
 • Statsgymnasiet Schneekloths Skole 1941
 • Statsgymnasiet Schneekloths Skole 1942
 • Statsgymnasiet Schneekloths Skole 1943
 • Statsgymnasiet Schneekloths Skole 1944
 • Statsgymnasiet Schneekloths Skole 1945
 • Statsgymnasiet Schneekloths Skole 1946
 • Statsgymnasiet Schneekloths Skole 1947
 • Statsgymnasiet Schneekloths Skole 1948
 • Statsgymnasiet Schneekloths Skole 1949
 • Statsgymnasiet Schneekloths Skole 1950
 • Statsgymnasiet Schneekloths Skole 1951
 • Statsgymnasiet Schneekloths Skole 1952
 • Statsgymnasiet Schneekloths Skole 1953
 • Statsgymnasiet Schneekloths Skole 1957
 • Statsgymnasiet Schneekloths Skole 1964
 • Statsgymnasiet Schneekloths Skole 1968
 • Statsgymnasiet Schneekloths Skole 1971
 • Støvsugeren Nr. 1. 11. September, 2. Aarg. [Haslev Gymnasium, Mellemskole og Realskole]
 • Støvsugeren Nr. 3, 27. Marts 1913 [Haslev Gymnasium, Mellemskole og Realskole]
 • Støvsugeren Nr. 4, 10. April 1913 [Haslev Gymnasium, Mellemskole og Realskole]
 • Støvsugeren Nr. 5, 24. April 1913 [Haslev Gymnasium, Mellemskole og Realskole]
 • Støvsugeren Nr. 6, 8. Maj 1913 [Haslev Gymnasium, Mellemskole og Realskole]
 • Støvsugeren Nr.2. 29. September, 2. Aarg. [Haslev Gymnasium, Mellemskole og Realskole]
 • Støvsugeren Nr.3. 9. Oktober, 2. Aarg. [Haslev Gymnasium, Mellemskole og Realskole]
 • Støvsugeren Nr.4. 23 Oktober, 2. Aarg. [Haslev Gymnasium, Mellemskole og Realskole]
 • Støvsugeren Nr.5. 6. November, 2. Aarg. [Haslev Gymnasium, Mellemskole og Realskole]
 • Støvsugeren Nr.6. 20. November, 2. Aarg. [Haslev Gymnasium, Mellemskole og Realskole]
 • Støvsugeren Nr.7. 4. December, 2. Aarg. [Haslev Gymnasium, Mellemskole og Realskole]
 • Støvsugeren. Julenummer. Nr.8. 20. December, 2. Aarg. [Haslev Gymnasium, Mellemskole og Realskole]
 • Støvsugeren. Nr.10. 5. Februar 1914, 2. Aarg. [Haslev Gymnasium, Mellemskole og Realskole]
 • Støvsugeren. Nr.11. 21. Februar 1914, 2. Aarg. [Haslev Gymnasium, Mellemskole og Realskole]
 • Støvsugeren. Nr.12. 5. Marts 1914, 2. Aarg. [Haslev Gymnasium, Mellemskole og Realskole]
 • Støvsugeren. Nr.9. 22. Januar 1914, 2. Aarg. [Haslev Gymnasium, Mellemskole og Realskole]
 • Striks, Skoleblad for Helsingør højere Almenskole Nr. 1, Fredag den 1. 0ktbr. 1920
 • Striks, Skoleblad for Helsingør højere Almenskole Nr. 1, Fredag den 19 September 1919
 • Striks, Skoleblad for Helsingør højere Almenskole Nr. 10, Mandag den 7. Juli 1919
 • Striks, Skoleblad for Helsingør højere Almenskole Nr. 10, Ondag den 7. Juli 1920
 • Striks, Skoleblad for Helsingør højere Almenskole Nr. 2, Fredag den 24. Okotober 1919
 • Striks, Skoleblad for Helsingør højere Almenskole Nr. 3, Fredag den 21. November 1919
 • Striks, Skoleblad for Helsingør højere Almenskole Nr. 4, Fredag den 19. December 1919
 • Striks, Skoleblad for Helsingør højere Almenskole Nr. 5, Fredag den 23. Januar 1920
 • Striks, Skoleblad for Helsingør højere Almenskole Nr. 6, Fredag den 21. Februar 1920
 • Striks, Skoleblad for Helsingør højere Almenskole Nr. 7, Fredag den 27. Marts 1920
 • Striks, Skoleblad for Helsingør højere Almenskole Nr. 8, Fredag den 14. April 1920
 • Striks, Skoleblad for Helsingør højere Almenskole Nr. 9, Mandag 14. Juni 1920
 • Striks, Skoleblad for Helsingør højere Almenskole Nr.2, Mandag den 1. Novbr. 1920
 • Striks, Skoleblad for Helsingør højere Almenskole Nr.3, Onsdag 1. Decbr. 1920
 • Striks, Skoleblad for Helsingør højere Almenskole Nr.4, Jul 1920
 • Striks, Skoleblad for Helsingør højere Almenskole Nr.5, Onsdag den 16. Februar 1921
 • Striks, Skoleblad for Helsingør højere Almenskole Nr.6, Mandag 25. April 1921
 • Striks. Skoleblad for Helsingør højere Almenskole nr. 6 Lørdag den 22. Februar 1919
 • Striks. Skoleblad for Helsingør højere Almenskole. 22. Decbr Julenummer 1916
 • Striks. Skoleblad for Helsingør højere Almenskole. Nr. 1 Lørdag den 2. September 1916
 • Striks. Skoleblad for Helsingør højere Almenskole. Nr. 1 Lørdag den 5. Oktober 1918
 • Striks. Skoleblad for Helsingør højere Almenskole. Nr. 1 Mandag den 10. September 1917 2. Aarg.
 • Striks. Skoleblad for Helsingør højere Almenskole. Nr. 10 den 6. Juli 1918
 • Striks. Skoleblad for Helsingør højere Almenskole. Nr. 10 Lørdag den 7. Juli 1917
 • Striks. Skoleblad for Helsingør højere Almenskole. Nr. 2 Mandag den 13. Oktober 1917 2. Aarg.
 • Striks. Skoleblad for Helsingør højere Almenskole. Nr. 2 Onsdag den 4. Oktober 1916
 • Striks. Skoleblad for Helsingør højere Almenskole. Nr. 2 Onsdag den 6. November 1918
 • Striks. Skoleblad for Helsingør højere Almenskole. Nr. 3 Lørdag den 10. November 1917 2. Aarg.
 • Striks. Skoleblad for Helsingør højere Almenskole. Nr. 3 Lørdag den 30. November 1918
 • Striks. Skoleblad for Helsingør højere Almenskole. Nr. 3 Onsdag den 1. November 1916
 • Striks. Skoleblad for Helsingør højere Almenskole. Nr. 4 Fredag den 14. December 1917 2. Aarg.
 • Striks. Skoleblad for Helsingør højere Almenskole. Nr. 4 Lørdag den 2. December 1916
 • Striks. Skoleblad for Helsingør højere Almenskole. Nr. 4. Lørdag den 21. December 1918
 • Striks. Skoleblad for Helsingør højere Almenskole. Nr. 5 Lørdag den 19. Januar 1918
 • Striks. Skoleblad for Helsingør højere Almenskole. Nr. 5 Onsdag den 17. Januar 1917
 • Striks. Skoleblad for Helsingør højere Almenskole. Nr. 5. Lørdag den 25. Januar 1919
 • Striks. Skoleblad for Helsingør højere Almenskole. Nr. 6 Lørdag den 16. Februar 1918
 • Striks. Skoleblad for Helsingør højere Almenskole. Nr. 6 Lørdag den 17. Februar 1917
 • Striks. Skoleblad for Helsingør højere Almenskole. Nr. 7 Lørdag den 16. Marts 1918
 • Striks. Skoleblad for Helsingør højere Almenskole. Nr. 7 Lørdag den 17. Marts 1917
 • Striks. Skoleblad for Helsingør højere Almenskole. Nr. 8 Lørdag den 20. April 1918
 • Striks. Skoleblad for Helsingør højere Almenskole. Nr. 8 Lørdag den 21. April 1917
 • Striks. Skoleblad for Helsingør højere Almenskole. Nr. 8. Lørdag den 3. Maj 1919
 • Striks. Skoleblad for Helsingør højere Almenskole. Nr. 9 Lørdag den 12. Maj 1917
 • Striks. Skoleblad for Helsingør højere Almenskole. Nr. 9 Torsdag den 15. maj 1918
 • Striks. Skoleblad for Helsingør højere Almenskole. Nr. 9. Lørdag den 31. Maj 1919
 • Ubberup Højskoles aarskrift 1951
 • Uldum elevers aarskrift 1933
 • Undervisningsplan for Aalborg kommunale skolevæsen, 1963
 • Vallekilde Folkehøjskole 1994/95
 • Vejle Amts højere Realskole i Kolding 1856-1880
 • Vejle Amts højere Realskole i Kolding. Skoleefterretninger for 1879-80
 • Vejstrup Bogen 1995
 • Vejstrup Bogen 1997
 • Vejstrup Bogen 1998
 • Vejstrup Bogen 1999
 • Vejstrup Folkehøjskoles og Sydfyns Efterskoles Aarsskrift XXI. Udgivet af Elevforeningen Julen 1930
 • Vejstrup Folkehøjskoles og Vejstrup Ungdomsskoles Aarsskrift XXIII. Udgivet af Elevforeningen Julen 1932
 • Vestbirk Folkehøjskole. Julen 1956
 • Vestbirk Folkehøjskole. Julen 1957
 • Vesterlund Ungdomsskole Aarbog 1946
 • Vesterlund Ungdomsskole Aarbog 1953
 • Vestjyllands Højskole. årbog nr. 2. 1970
 • Vestjyllands Højskole. Årbog nr. 3. 1971
 • Vestjyllands Højskole. årbog nr. 4. 1972
 • Vestjyllands Højskole. årbog nr. 5. 1973
 • Vestjyllands Højskole. Årsskrift 1974. Udgivet af Vestjyllands Højskoles Elevforening
 • Vestjyllands Højskole. Årsskrift 1976. Udgivet af Vestjyllands Højskoles Elevforening
 • Vestjyllands Højskole. Årsskrift 1977. Udgivet af Vestjyllands Højskoles Elevforening
 • Vestjyllands Højskole. Årsskrift 1978. Udgivet af Vestjyllands Højskoles Elevforening
 • Vestjyllands Højskole. Årsskrift 1979
 • Vestjyllands Højskole. Årsskrift 1980
 • Vestjyllands Højskole. Årsskrift 1983
 • Vestjyllands Højskole. Årsskrift 1984
 • Vestjyllands Højskole. Korte Højskolekurser 1971
 • Vestjyllands Højskoles Elevforening 1981
 • Vestjyllands Højskoles Elevforening 1982
 • Vestre Borgerdydskole 1920. Skoleefterretninger.
 • Viby Amtsgymnasium. Årsberetning. 4. skoleår 1968-69


 • Nye skolehæfter, marts 2023


 • Meddelelser om Latin- og Realskole i Vejle for Skoleaaret 1884-85
 • Meddelelser om Latin- og Realskole i Vejle for Skoleaaret 1889-90
 • Aabenraa Gymnasium og HF. Gymnasium, Kursus til Højere Forberedelseseksamen, Kostafdeling. Årsskrift 1986. [Nekrologer: Georg Buchreitz 1905-1985 og Kay Krogh 1903-1986.]
 • Aabenraa Statsskole. Gymnasium, Kursus til Højere Forberedelseseksamen, Kostafdeling. Årsskrift 1981.
 • Aalborg studenterkursus - en sikker vej. Studentereksamen på 2 år. 1978-79
 • Aarsberetning fra Kongsberg offentlige Skole for højere Almensdannelse for 1886-88
 • Aarsberetning fra Kongsberg offentlige Skole for højere Almensdannelse for 1888-89
 • Aarsberetning fra Kongsberg offentlige Skole for højere Almensdannelse for 1889-90
 • Aarsberetning fra Kongsberg offentlige Skole for højere Almensdannelse for 1890-91
 • Aarsberetning fra Kongsberg offentlige Skole for højere Almensdannelse for 1891-92
 • Aarsberetning fra Kongsberg offentlige Skole for højere Almensdannelse for 1892-93
 • Aarsberetning fra Øregaard Gymnasium i Hellerup 1925-26
 • Aarsberetning fra Øregaard Gymnasium i Hellerup 1926-27
 • Aarsberetning fra Øregaard Gymnasium i Hellerup 1927-28
 • Aarsberetning fra Øregaard Gymnasium i Hellerup 1929-30
 • Aarsberetning fra Øregaard Gymnasium i Hellerup 1930-31
 • Aarsberetning fra Øregaard Gymnasium i Hellerup 1931-32
 • Aarsberetning fra Øregaard Gymnasium i Hellerup 1932-33
 • Aarsberetning fra Øregaard Gymnasium i Hellerup 1933-34
 • Aarsberetning fra Øregaard Gymnasium i Hellerup 1934-35
 • Aarsberetning fra Øregaard Gymnasium i Hellerup 1935-36
 • Aarsberetning fra Øregaard Gymnasium i Hellerup 1936-37
 • Aarsberetning fra Øregaard Gymnasium i Hellerup 1937-38
 • Aarsberetning fra Øregaard Gymnasium i Hellerup 1938-39
 • Aarsberetning fra Øregaard Gymnasium i Hellerup 1939-40
 • Aarsberetning fra Øregaard Gymnasium i Hellerup 1940-41
 • Aarsberetning fra Øregaard Gymnasium i Hellerup 1941-42
 • Aarsberetning fra Øregaard Gymnasium i Hellerup 1942-43
 • Aarsberetning fra Øregaard Gymnasium i Hellerup 1943-44
 • Aarsberetning fra Øregaard Gymnasium i Hellerup 1944-45
 • Aarsberetning fra Øregaard Gymnasium i Hellerup 1945-46
 • Aarsberetning fra Øregaard Gymnasium i Hellerup 1945-46
 • Aarsberetning fra Øregaard Gymnasium i Hellerup 1947-48
 • Aarsberetning fra Plockross' Skole i Hellerup. 1909-1910
 • Aarsberetning om Skiens offentlige høiere almenskole for skoleaaret 1896-97
 • Aarsberetning om Skiens offentlige skole for skoleaaret 1892-93
 • Aarsberetning om Skiens offentlige skole for skoleaaret 1893-94
 • Aarsberetning om Skiens offentlige skole for skoleaaret 1894-95
 • Aarsberetning om Skiens offentlige skole for skoleaaret 1895-96
 • Aarskrift for Borrehus' Elever 1968
 • Årsberetning for Kalundborg Gymnasium Skoleåret 1971-72
 • Årsberetning for Kalundborg gymnasium. Skoleåret 1962-63
 • Årsberetning for Kalundborg Gymnasium. Skoleåret 1967-68.
 • Årsberetning fra Øregaard Gymnasium i Hellerup 1948-49
 • Årsberetning fra Øregaard Gymnasium i Hellerup 1949-50
 • Årsberetning fra Øregård Gymnasium i Hellerup
 • Årsberetning fra Øregård Gymnasium i Hellerup 1950-51
 • Årsberetning fra Øregård Gymnasium i Hellerup 1951-52
 • Årsberetning fra Øregård Gymnasium i Hellerup 1952-53
 • Årsberetning fra Øregård Gymnasium i Hellerup 1953-54
 • Årsberetning fra Øregård Gymnasium i Hellerup 1963
 • Årsberetning fra Øregård Gymnasium i Hellerup 1969-70
 • Årsskrift for Høng-samfundet 1971. Høng studenter- og H.F.-kursus
 • Årsskrift for Tårnby Gymnasium 1971-72
 • Årsskrift. Østre Borgerdydskole 1989/90
 • Årsskrift. Østre Borgerdydskole 1990/91
 • Bagsværd Gymnasium og Kostskole 1977-78
 • Beretning om Nexø Haandværker- og Industriforenings Realskole 1890
 • Beretning om Vordingborg Gymnasium skoleåret 1971-72
 • Beretning over Skoleaaret 1862 - 1863, C. L. Wolffesens Drengeinstitut
 • Beretning over Skoleaaret 1863 - 1864, C. L. Wolffesens Drengeinstitut
 • Beretning over Skoleaaret 1865 - 1866, C. L. Wolffesens Drengeinstitut
 • Beretning over Skoleaaret 1866 - 1867, C. L. Wolffesens Drengeinstitut
 • Beskows Skola, Läsåret 1874-1875
 • Beskows Skola, Läsåret 1875-1876
 • Beskows Skola, Läsåret 1876-1877
 • Beskowska Skolan i Stockholm under Läsåret 1877-1878
 • Beskowska Skolan i Stockholm under Läsåret 1878-1879
 • Beskowska Skolan i Stockholm under Läsåret 1879-1880 [Kort sammandrag af De Romerska Antiqviteterna]
 • Beskowska Skolan i Stockholm under Läsåret 1880-1881
 • Beskowska Skolan i Stockholm under Läsåret 1881-1882
 • Beskowska Skolan i Stockholm under Läsåret 1882-1883 [Några ord om sjelfverksamhet]
 • Beskowska Skolan i Stockholm under Läsåret 1883-1884
 • Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1884. Meddelelser om Skoleaaret 1883-84
 • Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1884. Meddelelser om Skoleaaret 1883-84
 • Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1885. Meddelelser om Skoleaaret 1884-85
 • Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1885. Meddelelser om Skoleaaret 1884-85.
 • Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1886. Meddelelser om Skoleaaret 1885-86
 • Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1886. Meddelelser om Skoleaaret 1885-86.
 • Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1887, Meddelelser om Skoleaaret 1886 - 87.
 • Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1887. Meddelelser om Skoleaaret 1886-87
 • Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1888, Meddelelser om Skoleaaret 1887 - 88.
 • Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1888. Meddelelser om Skoleaaret 1887-88
 • Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1889, Meddelelser om Skoleaaret 1887 - 89
 • Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1889. Meddelelser om Skoleaaret 1888-89
 • Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1890
 • Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1890, Meddelelser om Skoleaaret 1889 - 90
 • Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1891, Meddelelser om Skoleaaret 1890 - 91
 • Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1892, Meddelelser om Skoleaaret 1891 - 92
 • Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1893, Meddelelser om Skoleaaret 1892 - 93
 • Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1893. Meddelelser om Skoleaaret 1892-93
 • Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1894, Meddelelser om Skoleaaret 1893 - 94
 • Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1895. Meddelelser om Skoleaaret 1894-95.
 • Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1896. Meddelelser om Skoleaaret 1895-96.
 • Borgerdydskolen Kjøbenhavn 1892
 • De forenede Skoler. Aarsberetning fra Plockross' Skole i Hellerup 1912-1913
 • De forenede Skoler. Aarsberetning fra Plockross' Skole i Hellerup 1914-1915
 • De forenede Skoler. Aarsberetning fra Plockross' Skole i Hellerup 1916-1917
 • De forenede Skoler. Aarsberetning fra Plockross' Skole i Hellerup 1917-1918
 • De forenede Skoler. Aarsberetning fra Plockross' Skole i Hellerup 1918-1919
 • Detthowska Skolan och Lärarinneseminariet, Läsåret 1903-1904
 • Detthowska Skolan och Lärarinneseminariet, Läsåret 1904-1905
 • Detthowska Skolan och Lärarinneseminariet, Läsåret 1905-1906
 • Detthowska Skolan och Lärarinneseminariet, Läsåret 1906-1907
 • Detthowska Skolan och Lärarinneseminariet, Läsåret 1907-1908
 • Detthowska Skolan och Lärarinneseminariet, Läsåret 1908-1909
 • Detthowska Skolan och Lärarinneseminariet, Läsåret 1909-1910
 • Detthowska Skolan och Lärarinneseminariet, Läsåret 1910-1911
 • Detthowska Skolan och Lärarinneseminariet, Läsåret 1911-1912
 • Detthowska Skolan, Läsåret 1912-1913
 • Detthowska Skolan, Läsåret 1913-1914
 • Detthowska Skolan, Läsåret 1914-1915
 • Detthowska Skolan, Läsåret 1915-1916
 • Detthowska Skolan, Läsåret 1916-1917
 • Detthowska Skolan, Läsåret 1917-1918
 • Deutsches Gymnasium für Nordschleswig. Mitteilungen aus dem Schuljahr 1977-78
 • Efteretninger om Fredericia lærde Institut. Første Hefte. Indbydelsesskrift til den aarlige Hovedexamen i September 1840
 • Efterretninger om Borgerdydskolen i Kjöbenhavn for Skoleaaret 1858-59. Med indbydelse til den offentlige Examen i Juli 1859.
 • Efterretninger om Borgerdydskolen i Kjöbenhavn for Skoleaaret 1859-60. Med indbydelse til den offentlige Examen i Juli 1860.
 • Efterretninger om Borgerdydskolen i Kjöbenhavn for Skoleaaret 1860-61. Med indbydelse til den offentlige Examen i Juli 1861.
 • Efterretninger om Borgerdydskolen i Kjöbenhavn for Skoleaaret 1861-62. Med indbydelse til den offentlige Examen i Juli 1862.
 • Efterretninger om Borgerdydskolen i Kjøbenhavn for Skoleaaret 1855-56. Med indbydelse til den offentlige Examen i Juli 1856.
 • Efterretninger om Borgerdydskolen i Kjøbenhavn for Skoleaaret 1856-57. Med indbydelse til den offentlige Examen i Juli 1857.
 • Efterretninger om Borgerdydskolen i Kjøbenhavn for Skoleaaret 1857-58. Med indbydelse til den offentlige Examen i Juli 1858.
 • Efterretninger om Borgerdydskolen i Kjøbenhavn for Skoleaaret 1862-63. Med indbydelse til den offentlige Examen i Juli 1863.
 • Efterretninger om Borgerdydskolen i Kjøbenhavn for Skoleaaret 1863-64. Med indbydelse til den offentlige Examen i Juli 1864.
 • Efterretninger om Borgerdydskolen i Kjøbenhavn for Skoleaaret 1864-65. Med indbydelse til den offentlige Examen i Juli 1865.
 • Efterretninger om Borgerdydskolen i Kjøbenhavn for Skoleaaret 1865-66. Med indbydelse til den offentlige Examen i Juli 1866.
 • Efterretninger om Borgerdydskolen i Kjøbenhavn for Skoleaaret 1866-67. Med indbydelse til den offentlige Examen i Juli 1867. [Fuldstændig Fortegnelse over Disciple der ere dimitterede fra Skolen fra 1853 indtil 1860]
 • Efterretninger om Borgerdydskolen i Kjøbenhavn for Skoleaaret 1867-68. Med indbydelse til den offentlige Examen i Juli 1868.
 • Efterretninger om Efterslægtselskabets Skole for Skoleaaret 1891-92.
 • Efterretninger om Efterslægtsselskabets Realskole for Skoleaaret 1883-84
 • Efterretninger om Randers lærde Skole 1883-84
 • Efterretninger om Randers lærde Skole 1884-85
 • Efterretninger om Randers lærde Skole 1886-86
 • Efterretninger om Randers lærde Skole 1886-87
 • Efterretninger om Randers lærde Skole 1889-90
 • Efterretninger om Randers lærde Skole 1890-91
 • Efterretninger om Randers lærde Skole 1891-92
 • Efterretninger om Skiens lærde og Realskole i Skoleaaret 1857-58
 • Efterretninger om Thisted Realskole for Skoleaaret 1889-90
 • Efterretninger om Vordingborg Realskole for Skoleaaret 1882-83
 • Efterretninger om Vordingborg Realskole for Skoleaaret 1885-86
 • Efterretninger om Vordingborg Realskole for Skoleaaret 1889-90
 • Efterretninger om Vordingborg Realskole for Skoleaaret 1890-91.
 • Efterretninger om Vordingborg Realskole for Skoleaaret 1892-93
 • Efterretninger om Vordingborg Realskole for Skoleaatet 1887-88
 • Efterretninger om Vordingborg Realskole. Skoleaaret 1886-87
 • Efterretninger om Winding og Hammer's Borger-og Realskole. (Store Kjøbmagergade Nr. 13), for Skoleaaret 1876-77
 • Efterretninger om Winding og Hammer's Borger-og Realskole. (Store Kjøbmagergade Nr. 13), for Skoleaaret 1877-78
 • Efterretninger om Winding og Hammer's Borger-og Realskole. (Store Kjøbmagergade Nr. 13), for Skoleaaret 1878-79
 • Efterretninger om Winding og Hammer's Borger-og Realskole. (Store Kjøbmagergade Nr. 13), for Skoleaaret 1879-80
 • Efterretninger om Windings og Hammer's Realskole. (Landemærket Nr. 24). for Skoleaaret 1875-76
 • Efterretninger om Windings og Hammer's Realskole. (St. Kongensgade Nr. 59) for Skoleaaret 1873-74
 • Efterretninger om Windings og Hammer's Realskole. (St. Kongensgade Nr. 59) for Skoleaaret 1874-75
 • Efterretninger om Windings og Hammers Realskole, Skoleaaret 1870 -71
 • Efterretninger om Windings og Hammers Realskole, Skoleaaret 1871-72
 • Efterretninger om Windings og Hammers Realskole, Skoleaaret 1872-73
 • Efterslægtselskabets skole. Skoleåret 1971-72. Årsberetning
 • Efterslægtselskabets skole. Skoleåret 1972-73. Årsberetning
 • En julehilsen fra Try højskole 1959
 • En julehilsen fra Try højskole 1960
 • En julehilsen fra Try højskole 1961
 • En julehilsen fra Try højskole 1962
 • En julehilsen fra Try højskole 1963
 • En julehilsen fra Try højskole 1964
 • En julehilsen fra Try højskole 1965
 • En julehilsen fra Try Højskole 1966
 • En julehilsen fra Try Højskole 1967
 • Esbjerg gymnasium. Beretning 1972/73
 • Examini sollennia ion Gymnasio Flensburgensi die XXIV. Sept. h.a. habenda humanissime indicunt Rector et Collegium [Exponitur de rweum inventione ac disposione, quae est in Lyciae atque Antiophontis orationibus]
 • Examinis sollennia in Gymnansio Flensburgensi die XXV m. sept. h.a. publice celebranda humanissime indicunt Rector et Collegium
 • Faglig læsning nr. 185, Hættemaagen
 • Faglig læsning nr. 186, D. G. Monrad
 • Faglig læsning nr. 201, Saltholm
 • Faglig læsning nr. 45, Gøgen
 • Faglig læsning nr. 46, Med fiskere paa aalefangst
 • Faglig læsning nr. 47, Vand
 • Faglig læsning nr. 48, Skibe
 • Faglig læsning nr. 50, Af musikkens historie, Folkeviserne
 • Faglig læsning nr. 51, Bakkehuset
 • Faglig læsning nr. 52, Klostre og munke
 • Faglig læsning nr. 53, Havedyrkning
 • Faglig læsning nr. 54, Østgrønland
 • Faglig læsning nr. 55, Blomsternes bestøvning
 • Faglig læsning nr. 56, Fra haandværk til industri i Danmark
 • Faglig læsning nr. 57, Dalarne
 • Faglig læsning nr. 58, Røde Kors
 • Faglig læsning nr. 59, Frans af Assisi
 • Falkonergaardens Gymnasium Aarsskrift 1944
 • Falkonergaardens Gymnasium Aarsskrift 1945
 • Falkonergaardens Gymnasium Aarsskrift 1946
 • Falkonergaardens Gymnasium Aarsskrift 1947
 • Falkonergaardens Gymnasium Aarsskrift 1948
 • Falkonergaardens Gymnasium. Meddelelser om Skoleaaret 1940-1941
 • Falkonergaardens Gymnasium. Meddelelser om Skoleaaret 1941-1942
 • Falkonergaardens Gymnasium. Meddelelser om Skoleaaret 1942-1943
 • Falkonergårdens gymnasium 1962
 • Falkonergårdens gymnasium 1963
 • Falkonergårdens gymnasium 1964
 • Falkonergårdens gymnasium 1965
 • Falkonergårdens gymnasium 1966
 • Falkonergårdens gymnasium 1967
 • Falkonergårdens gymnasium 1968
 • Falkonergårdens gymnasium 1969
 • Falkonergårdens gymnasium 1970
 • Falkonergårdens gymnasium 1971
 • Falkonergårdens gymnasium 1972
 • Falkonergårdens Gymnasium Årsskrift 1949
 • Falkonergårdens Gymnasium Årsskrift 1950
 • Falkonergårdens Gymnasium Årsskrift 1951
 • Falkonergårdens Gymnasium Årsskrift 1952
 • Falkonergårdens Gymnasium Årsskrift 1953
 • Falkonergårdens Gymnasium Årsskrift 1957
 • Falkonergårdens gymnasium og HF-kursus 1975
 • Falkonergårdens gymnasium og HF-kursus 1976
 • Falkonergårdens gymnasium og HF-kursus 1978
 • Fortegnelse over Kristianssands bibliothekets tilvæxt fra 1ste Juli 1889 til 30te Juni 1890
 • Fortegnelse over Kristianssands bibliothekets tilvæxt fra 1ste Juli 1890 til 30te Juni 1891
 • Fortegnelse over Kristianssands bibliothekets tilvæxt fra 1ste Juni 1886 til 30te Juni 1887
 • Fortegnelse over Kristianssands Kathedralskoles bibliothekets tilvæxt fra 1ste Juli 1888 til 30te Juni 1889
 • Fra Hørsholm private Realskole i 1892.
 • Fra N. Zahles Skole Nørrevoldgade 7 [1881]
 • Fra N. Zahles Skole Nørrevoldgade 7 [1882]
 • Fra N. Zahles Skole Nørrevoldgade 7. Hovedprogram 1886
 • Fra N. Zahles Skole Nørrevoldgade 7. Hovedprogram 1887
 • Fra N. Zahles Skole Nørrevoldgade 7. Hovedprogram 1888
 • Fra N. Zahles Skole Nørrevoldgade 7. Hovedprogram 1889
 • Fra N. Zahles Skole Nørrevoldgade 7. Hovedprogram 1890
 • Fra N. Zahles Skole Nørrevoldgade 7. Hovedprogram 1891
 • Fra N. Zahles Skole Nørrevoldgade 7. Hovedprogram 1892
 • Fra N. Zahles Skole Nørrevoldgade 9 [1879]
 • Fra N. Zahles Skole Nørrevoldgade 9 [1880]
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole 20. 1913
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole 21. 1914
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole 77. Udgivet af Elevforeningen 1970
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole 78. Udgivet af Elevforeningen 1971
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole 79. Udgivet af Elevforeningen 1972
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole 80. Udgivet af Elevforeningen 1973
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole 81. Udgivet af Elevforeningen 1974
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole 82. Udgivet af Elevforeningen 1975
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole 85. Udgivet af Elevforeningen 1978
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole 86. Udgivet af Elevforeningen 1979
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole 87. Udgivet af Elevforeningen 1980
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole 88. Udgivet af Elevforeningen 1981
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole 89. Udgivet af Elevforeningen 1982
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole 90. Udgivet af Elevforeningen 1983
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole 91. Udgivet af Elevforeningen 1984
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole. Udgivet af Elevforeningen 1932
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole. Udgivet af Elevforeningen 1933
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole. Udgivet af Elevforeningen 1934
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole. Udgivet af Elevforeningen 1935
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole. Udgivet af Elevforeningen 1936
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole. Udgivet af Elevforeningen 1937
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole. Udgivet af Elevforeningen 1938
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole. Udgivet af Elevforeningen 1939
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole. Udgivet af Elevforeningen 1940
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole. Udgivet af Elevforeningen 1941
 • Fra Vallekilde Folkehøjskole. Udgivet af Elevforeningen 1942
 • Fra Vallekilde Højskole. Udgivet af Elevforeningen 1985 [Mindeord Grete Killemose]
 • Fra Vallekilde Højskole. Udgivet af Elevforeningen 1986
 • Frederiksberg Latin- og Realskole, Hollændervej 1892.
 • Frederiksberg Latin- og Realskole, Hollændervej, 1893
 • Frederiksberg Latin- og Realskole, Hollændervej. 1891
 • Frederiksberg Latin- og Realskole, Nyvei 19, 1889
 • Frederiksberg Latin- og Realskole, Nyvei 19. 1890
 • Frederiksborg Statsskole - Aarsberetning 1925-1926
 • Frederiksborg Statsskole - Aarsberetning 1926-1927
 • Frederiksborg Statsskole - Aarsberetning 1927-28
 • Frederiksborg Statsskole - Aarsberetning 1928-1929
 • Frederiksborg Statsskole - Aarsberetning 1929-1930
 • Frederiksborg Statsskole - Aarsberetning 1930-1931
 • Frederiksborg Statsskole - Aarsberetning 1945-46
 • Frederiksborg Statsskole - Aarsberetning 1946-47
 • Frederiksborg Statsskole - Aarsberetning 1947-48
 • Frederiksborg Statsskole - Årsberetning 1948-49
 • Frederiksborg Statsskole - Årsberetning 1949-50
 • Frederiksborg Statsskole - Årsberetning 1950-51
 • Frederiksborg Statsskole - Årsberetning 1951-52
 • Frederiksborg Statsskole - Årsberetning 1952-53
 • Frederiksborg Statsskole - Årsberetning 1953-54
 • Frederiksborg Statsskole - Årsberetning 1954-55
 • Frederiksborg Statsskole - Årsberetning 1955-56
 • Frederiksborg Statsskole - Årsberetning 1956-57
 • Frederiksborg Statsskole - Årsberetning 1957-58
 • Frederiksborg Statsskole - Årsberetning 1958-59
 • Frederiksborg Statsskole 1630-1980
 • Frederiksborg Statsskole 1931-32
 • Frederiksborg Statsskole 1932-1933
 • Frederiksborg Statsskole 1933-1934
 • Frederiksborg Statsskole 1934-1935
 • Frederiksborg Statsskole 1935-1936
 • Frederiksborg Statsskole 1936-1937
 • Frederiksborg Statsskole 1937-1938
 • Frederiksborg Statsskole 1938-1939
 • Frederiksborg Statsskole 1939-1940
 • Frederiksborg Statsskole 1940-1941
 • Frederiksborg Statsskole 1941-1942
 • Frederiksborg Statsskole 1942-43
 • Frederiksborg Statsskole 1943-44
 • Frederiksborg Statsskole 1944-45
 • Frederiksborg Statsskole 1959-60
 • Frederiksborg Statsskole 1974-75
 • Frederiksborg Statsskole 1977-78 [De Hansteen'ske Glober]
 • Frederiksborg Statsskole 1977-78 og Velkommen til Frederiksborg Statsskole
 • Frederiksborg Statsskole 1978-79 [Skolens Silkebanner]
 • Frederiksborg Statsskole med kursus til Højere Forberedelseseksamen, Årsberetning 1972-73
 • Frederiksborg Statsskole med kursus til Højere Forberedelseseksamen, Årsberetning 1973-74
 • Frederiksborg Statsskole, Årsberetning 1971-72
 • Frederiksborg Statsskole. Årsberetning 1960-61
 • Frederiksborg Statsskole. Årsberetning 1961-62
 • Frederiksborg Statsskole. Årsberetning 1962-63
 • Frederiksborg Statsskole. Årsberetning 1963-64
 • Frederiksborg Statsskole. Årsberetning 1964-65
 • Frederiksborg Statsskole. Årsberetning 1965-66
 • Frederiksborg Statsskole. Årsberetning 1966-67
 • Frederiksborg Statsskole. Årsberetning 1967-68
 • Frederiksborg Statsskole. Årsberetning 1968-69
 • Frederiksborg Statsskole. Årsberetning 1969-70
 • Frederiksborg Statsskole. Årsberetning 1970-71
 • Frederikssund private realskole. Beretning om skoleåret 1965-66
 • Frk. Rings Pigeskole for Skoleaaret 1891-1892
 • Frk. Rings Pigeskole for Skoleaaret 1894-1895
 • Frk. Rings Pigeskole for Skoleaaret 1899-1900
 • Frk. Rings Pigeskole for Skoleaaret 1901-1902
 • Frk. Rolls Pigeskole, Kristania, Årsberetning 1903
 • Fyns studenterkursus. Statskursus 1978. Råd, regler, rettigheder.
 • Gelehrtenschule zu Flensburg, Michaelis 1844 - Einladung zur öffentlischen Prüfung dwer Schüler sämtlicher Classen von dem Rector und Lehrerkollegium. [Die drei merkwürdigen Cyklen in unserer Festrechnung, erläutert aus dem Kalenderwesen der Griechen und Römer]
 • Gentofte studenterkursus [1979]
 • Gladsaxe Gymnasium 1973-74
 • Grenaa gymnasium. Årsberetning 1962-63
 • Grindsted Gymnasium 1972-73. Årsberetning
 • Grindsted Gymnasium. Årsberetning 1962-63
 • Haslev Gymnasium og HF. Årsberetning 1978
 • Hasseris gymnasium 2. skoleår 1971-72
 • Hasseris gymnasium 3. skoleår 1972-73
 • Helsingør gymnasium 1972
 • Helsingør gymnasium 1973
 • Høng Studenter- og HF-kursus (Høng Gymnasium, Vestsjælland) 1977/78
 • Ikast gymnasium 1973
 • Indberetning om Kristiansands Kathedralskoles Virksomhed i Skoleaaret 1886-87
 • Indberetning om Kristiansands Kathedralskoles Virksomhed i Skoleaaret 1887-88
 • Indberetning om Kristiansands Kathedralskoles Virksomhed i Skoleaaret 1888-89
 • Indberetning om Kristiansands Kathedralskoles Virksomhed i Skoleaaret 1889-90
 • Indberetning om Kristiansands Kathedralskoles Virksomhed i Skoleaaret 1890-91
 • Indberetning om Kristiansands Kathedralskoles Virksomhed i Skoleaaret 1891-92
 • Indberetning om Kristiansands Kathedralskoles Virksomhed i Skoleaaret 1892-93
 • Indberetning om Kristiansands Kathedralskoles Virksomhed i Skoleaaret 1893-94
 • Indberetning om Kristianssands Kathedralskoles Virksomhed i Skoleaaret 1894-95
 • Indbydelse til Afgangs- og Aarsprøverne i Fredericia kommunale højere Almenskole Juni-Juli 1915
 • Indbydelse til Afgangs- og Aarsprøverne i Fredericia kommunale højere Almenskole Juni-Juli 1916
 • Indbydelse til Afgangs- og Aarsprøverne i Fredericia kommunale højere Almenskole Juni-Juli 1917 [Fællesskolen som den normale Skoleform]
 • Indbydelse til Afgangs- og Aarsprøverne i Fredericia kommunale højere Almenskole Juni-Juli 1918
 • Indbydelse til Afgangsprøverne i Fredericia kommunale højere Almenskole Juni-Juli 1919
 • Indbydelses-Skrift til Afgangs- og Aars-Prøven i Slagelse Realskole 29. Juni til 15. Juli 1893
 • Indbydelseskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Viborg Kathedralskole i Aaret 1884
 • Indbydelsesskrift til Afgangs og Aarsprøven i Fredericia Latin- og Realskole Juni og Juli 1892
 • Indbydelsesskrift til Afgangs og Aarsprøven i Ribe Katedralskole 1892
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Fredericia Latin- og Realskole Juni og Juli 1886
 • Indbydelsesskrift til Aarsexamen i Kongsberg offentlige Skole 1872
 • Indbydelsesskrift til Aarsexamen i Kongsberg offentlige Skole i Juli 1871
 • Indbydelsesskrift til Aarsexamen i Skiens offentlige Skole Juli 1872 [1873]
 • Indbydelsesskrift til Aarsexamen i Skiens offentlige Skole Juli 1874
 • Indbydelsesskrift til Aarsexamen i Skiens offentlige Skole Juli 1875
 • Indbydelsesskrift til Aarsexamen i Skiens offentlige Skole Juni og Juli 1876
 • Indbydelsesskrift til Aarsexamen i Skiens offentlige Skole Juni og Juli 1877
 • Indbydelsesskrift til Aarsexamen i Skiens offentlige Skole Juni og Juli 1878
 • Indbydelsesskrift til Aarsexamen i Skiens offentlige Skole Juni og Juli 1879
 • Indbydelsesskrift til Aarsexamen i Skiens offentlige Skole Juni og Juli 1880
 • Indbydelsesskrift til Aarsexamen i Skiens offentlige Skole Juni og Juli 1881
 • Indbydelsesskrift til Aarsexamen i Skiens offentlige Skole Juni og Juli 1882
 • Indbydelsesskrift til Aarsexamen i Skiens offentlige Skole Juni og Juli 1883
 • Indbydelsesskrift til Aarsprøven i Borgerdydskolen i Helgolandsgade (forhen på Kridtianshavn) i Juni og Juli 1893
 • Indbydelsesskrift til Aarsprøven i Borgerdydskolen paa Kristianshavn i Marts 1888. Skoleefterretninger
 • Indbydelsesskrift til Afgangs og Aarsprøven Kolding Latin- og Realskole 1886
 • Indbydelsesskrift til Afgangs og Aarsprøven 1892, Kolding Latin- og Realskole
 • Indbydelsesskrift til Afgangs og Aarsprøven i Roskilde Kathedralskole 1888
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aaarsprøverne i Sorø Akademis Lærde Skole i Juni og Juli 1886
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsexamen i Kongsberg Middelskole 1874
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsexamen i Kongsberg Middelskole 1876
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsexamen i Kongsberg Middelskole 1877
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsexamen i Kongsberg Middelskole 1879
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsexamen i Kongsberg Middelskole 1880
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsexamen i Kongsberg Middelskole 1882
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsexamen i Kongsbergs offentlige Skole for den højere Almendannelse 1873
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsexamen i Kongsbergs offentlige Skole for den højere Almendannelse i Juni og Juli 1883
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarspøverne i Roskilde Kathedralskole 1887
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven 1888 i Kolding Latin- og Realskole
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven 1889 i Kolding Latin- og Realskole
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Fredericia kommunale højere Almenskole. Juni-Juli 1904
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Fredericia Latin- og Realskole i Juli 1872
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Fredericia Latin- og Realskole i Juli 1873
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Fredericia Latin- og Realskole i Juni og Juli 1874
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Fredericia Latin- og Realskole i Juni og Juli 1875
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Fredericia Latin- og Realskole i Juni og Juli 1876
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Fredericia Latin- og Realskole i Juni og Juli 1877
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Fredericia Latin- og Realskole i Juni og Juli 1878
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Fredericia Latin- og Realskole i Juni og Juli 1879
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Fredericia Latin- og Realskole i Juni og Juli 1880
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Fredericia Latin- og Realskole i Juni og Juli 1882
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Fredericia Latin- og Realskole i Juni og Juli 1883
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Fredericia Latin- og Realskole i Juni og Juli 1884
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Fredericia Latin- og Realskole i Juni og Juli 1885
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Fredericia Latin- og Realskole i Juni og Juli 1885
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Fredericia Latin- og Realskole i Juni og Juli 1886
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Fredericia Latin- og Realskole i Juni og Juli 1887
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Fredericia Latin- og Realskole i Juni og Juli 1888
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Fredericia Latin- og Realskole i Juni og Juli 1889
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Fredericia Latin- og Realskole i Juni og Juli 1890
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Fredericia Latin- og Realskole i Juni og Juli 1890
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Fredericia Latin- og Realskole i Juni og Juli 1891
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Fredericia Latin- og Realskole i Juni og Juli 1892
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Fredericia Latin- og Realskole i Juni og Juli 1893
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Fredericia Latin- og Realskole i Juni og Juli 1894
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Frederikia Latin- og Realskole i Juni og Juli 1881
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Horsens lærde Skole i Juni og Juli 1885
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Horsens lærde Skole i Juni og Juli 1890
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Kolding Latin- og Realskole 1884
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Kolding Latin- og Realskole 1885
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Kolding Latin- og Realskole 1887. Skoleefterretninger.
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Viborg Katedralskole i Aaret 1891
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Viborg Katedralskole i Aaret 1886
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Viborg Katedralskole i Aaret 1892
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Viborg Katedralskole i Aaret 1893
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Viborg Kathedralskole i Aaret 1882
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Viborg Kathedralskole i Aaret 1887.
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Viborg Kathedralskole i Aaret 1889 [Om Kristendomsundervisningen, navnlig i den lærde Skoles øverste Klasser.]
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Aalborg Katedralskole i Juni og Juli 1891
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Aalborg Katedralskole i Juni og Juli 1892
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Aalborg Katedralskole i Juni og Juli 1893
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Aalborg Katedralskole i Juni og Juli 1894 [Fortegnelse over Aalborg Katedralskoles Dicipelbliblotek]
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Aalborg Katedralskole i Juni og Juli 1895
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Aalborg Katedralskole i Juni og Juli 1896
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Aalborg Katedralskole i Juni og Juli 1897
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Aalborg Katedralskole i Juni og Juli 1898
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Fredericia Gymnasium Juni 1943
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Fredericia Gymnasium Juni 1944
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Fredericia Gymnasium Juni 1945
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Fredericia Gymnasium Juni 1946
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Fredericia Gymnasium Juni 1948
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Fredericia komm. Højere Almenskole i Juni 1934
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Fredericia komm. Højere Almenskole i Juni 1935
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Fredericia komm. Højere Almenskole i Juni 1936
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Fredericia komm. Højere Almenskole i Juni 1937
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Fredericia komm. Højere Almenskole i Juni 1938
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Fredericia komm. Højere Almenskole i Juni 1939
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Fredericia kommunale højere Almenskole i Juni 1921
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Fredericia kommunale højere Almenskole i Juni 1922
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Fredericia kommunale højere Almenskole i Juni 1923
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Fredericia kommunale højere Almenskole i Juni 1924
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Fredericia kommunale højere Almenskole i Juni 1925
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Fredericia kommunale højere Almenskole i Juni 1926
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Fredericia kommunale højere Almenskole i Juni 1927
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Fredericia kommunale højere Almenskole i Juni 1928
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Fredericia kommunale højere Almenskole i Juni 1929
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Fredericia kommunale højere Almenskole i Juni 1930
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Fredericia kommunale højere Almenskole i Juni 1931
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Fredericia kommunale højere Almenskole i Juni 1932
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Fredericia kommunale højere Almenskole i Juni 1933
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Nykjøbing Kathedralskole i Juni og Juli 1887
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Katedralskole 1891
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Katedralskole 1892.
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Kathedralskole 1883
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Kathedralskole 1884
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Kathedralskole 1885
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Kathedralskole 1886
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Kathedralskole 1889
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Kathedralskole 1890
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskile Katedralskole 1893. Efterretninger om Roskilde Katedralskole for Skoleaaret 1892-93
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Sorø Akademis lærde Skole i Juni og Juli 1892. [Pindars nemeiske Oder]
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Sorø Akademis lærde Skole i Juni og Juli 1887 [Fortegnelse over en Samling Holbergiana, skænket til Sorø Akademis Bibliothek]
 • Indbydelsesskrift til Afgangsprøven og Aarsprøven i Ribe Kathedralskole 1884
 • Indbydelsesskrift til Afgangsprøverne og Aarsprøven i Frederiksborg lærde Skole 1889
 • Indbydelsesskrift til Afgangsprøverne og Aarsprøven i Frederiksborg lærde Skole og Elementarskolen 1895 [Personalhistoriske Optegnelser om Studenterne fra Frederiksborg lærde Skole 1857 - 1871 ]
 • Indbydelsesskrift til Afgangsprøverne og Aarsprøven i Frederiksborg lærde Skole og Elementarskolen 1896
 • Indbydelsesskrift til Afgangsprøverne og Aarsprøven i Frederiksborg lærde Skole og Elementarskolen 1897
 • Indbydelsesskrift til Afgangsprøverne og Aarsprøven i Frederiksborg lærde Skole og Elementarskolen 1898
 • Indbydelsesskrift til Afgangsprøverne og Aarsprøven i Frederiksborg lærde Skole og Elementarskolen 1899
 • Indbydelsesskrift til Afgangsprøverne og Aarsprøven i Frederiksborg lærde Skole og Elementarskolen 1900
 • Indbydelsesskrift til Afgangsprøverne og Aarsprøven i Frederiksborg lærde Skole og Elementarskolen 1901
 • Indbydelsesskrift til Afgangsprøverne og Aarsprøven i Frederiksborg lærde Skole og Elementarskolen 1902
 • Indbydelsesskrift til Afgangsprøverne og Aarsprøven i Frederiksborg lærde Skole og Elementarskolen 1903
 • Indbydelsesskrift til Afgangsprøverne og Aarsprøven i Frederiksborg lærde Skole og Elementarskolen. 1891
 • Indbydelsesskrift til Afgangsprøverne og Aarsprøverne i Frederiksborg Statsskole og Elementarskolen 1904
 • Indbydelsesskrift til Afgangsprøverne og Aarsprøverne i Frederiksborg Statsskole og Elementarskolen 1905
 • Indbydelsesskrift til Afgangsprøverne og Aarsprøverne i Frederiksborg Statsskole og Elementarskolen 1906
 • Indbydelsesskrift til Afgangsprøverne og Aarsprøverne i Frederiksborg Statsskole og Elementarskolen 1907
 • Indbydelsesskrift til Afgangsprøverne og Aarsprøverne i Frederiksborg Statsskole og Elementarskolen 1908
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Afgangs og Aarsprøver i Nykjøbing Kathedralskole i Juni og Juli 1888
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Afgangs- og Aarsprøver i Herlufsholms lærde Skole i Juni og Juli 1888
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Randers lærde Skole Juni og Juli 1893
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Borgerdydskolen i Kjøbenhavn i Juni og Juli 1872
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Borgerdydskolen i Kjøbenhavn i Juni og Juli 1873
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Borgerdydskolen i Kjøbenhavn i Juni og Juli 1874
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Borgerdydskolen i Kjøbenhavn i Juni og Juli 1875
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Borgerdydskolen i Kjøbenhavn i Juni og Juli 1876.
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Borgerdydskolen i Kjøbenhavn i Juni og Juli 1877.
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Borgerdydskolen i Kjøbenhavn i Juni og Juli 1878.
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Borgerdydskolen i Kjøbenhavn i Juni og Juli 1879.
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Borgerdydskolen i Kjøbenhavn i Juni og Juli 1880.
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Borgerdydskolen i Kjøbenhavn i Juni og Juli 1881.
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Borgerdydskolen i Kjøbenhavn i Juni og Juli 1882.
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Borgerdydskolen i Kjøbenhavn i Juni og Juli 1883
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Borgerdydskolen i Kjøbenhavn i Juni og Juli 1883.
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Borgerdydskolen i København i Juni og Juli 1869
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Borgerdydskolen i København i Juni og Juli 1870.
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Borgerdydskolen i København i Juni og Juli 1871
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Randers lærde Skole i Juni og Juli 1888 [Verdenshistoriens vigtigste Tidsaldre. I. af H. Lind]
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Randers lærde Skole i Juni og Juli 1889
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Afgangs- og Aarsprøver i Herlufholms lærde Skole i Juni og Juli 1892.
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Afgangs- og Aarsprøver i Herlufholms lærde Skole i Juni og Juli 1891.
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Afgangs- og Aarsprøver i Herlufsholm lærde Skole i Juni og Juli 1886 [Tilbageblik paa Processerne om Herlufsholm 1573-75. Af Kjer i Aarhus]
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Afgangs- og Aarsprøver i Nykjøbing Katedralskole i Juni og Juli 1892.
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Afgangs- og Aarsprøver i Nykjøbing Katedralskole i Juni og Juli 1893
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Afgangs- og Aarsprøver i Nykjøbing Kathedralskole i Juni og Juli 1883
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Afgangs- og Aarsprøver i Nykjøbing Kathedralskole i Juni og Juli 1884 [Smaadigte af Catullus]
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Afgangs- og Aarsprøver i Nykjøbing Kathedralskole i Juni og Juli 1886
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Afgangs- og Aarsprøver i Nykjøbing Kathedralskole i Juni og Juli 1889 ["Udenfor" af M. Jespersen]
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Afgangs- og Aarsprøver i Nykjøbing Kathedralskole i Juni og Juli 1890 [Geologi? Af M. Jespersen]
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Afgangs- og Aarsprøver i Nykjøbing Kathedralskole i Juni og Juli 1891.
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Examina i Helsingørs Realskole i Aaret 1883
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Examina i Rønne højere Realskole i Juni og Juli 1883
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Examina i Rønne højere Realskole i Juni og Juli 1884 [Ægyptens, Assyriens og Babyloniens Oldtidshistorie i sammentrængt Fremstilling, til Brug for Latinskolens øverste Klasser]
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Examina i Rønne højere Realskole i Juni og Juli 1886
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Examina I Rønne Højere Realskole i Juni og Juli 1888
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Examina i Rønne højere Realskole i Juni og Juli 1889
 • Indbydelsesskrift til de offentlige examina i Rønne højere Realskole Juni og Juli 1885
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Examina i Rønne højere Realskole Juni og Juli 1891.
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Examina i Rønne højere Realskole. Juni og Juli 1890
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Examina i Rønne lærde skole. Juni og Juli 1893
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Examina i Rønne lærde Skole Juni og Juli 1892.
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Exanina i Rønne højre Realkole Juni og Juli 1887
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i 1874 ved Molde Latingymnasium og Middelskole
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i 1875 ved Molde Latingymnasium og Middelskole
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i 1876 ved Molde Latingymnasium og Middelskole
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i 1880 ved Molde Latingymnasium og Middelskole
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i 1881 ved Molde Latingymnasium og Middelskole
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i 1882 ved Molde Latingymnasium og Middelskole
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i 1883 ved Molde Latingymnasium og Middelskole
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i 1884 ved Molde Latingymnasium og Middelskole
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i 1885 ved Molde Latingymnasium og Middelskole
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i 1886 ved Molde Latingymnasium og Middelskole
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Flensborgs Latin- og Real-Skole den 13-22. Juli 1858
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Flensborgs Latin- og Real-Skole den 9. til 21. Juli 1860
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Flensborgs Lærde- og Real-Skole den 14-18. Juli 1855 [Kortfattet Lærebog i den uorganiske Chemie]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Flensborgs Lærde- og Real-Skole den 20-29. September 1852
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Haderslev Lærere Skole 1884
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Haderslev Læreres Skole 1885
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Haderslev Læreres Skole 1887
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Haderslev Læreres Skole 1888.
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Haderslev Læreres Skole 1889
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Haderslev Lærernes Skole 1883
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Haderslev Lærernes Skole 1886
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Juli 1861 ved Middel- og Realskolen i Molde
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Juli 1865 ved Lærd- og Realskolen i Molde
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Juli 1866 ved Lærd- og Realskolen i Molde
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Juli 1867 ved Lærd- og Realskolen i Molde
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Juli 1872 ved Lærd- og Realskolen i Molde
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Juni og Juli 1862 ved Middel- og Realskolen i Molde
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Juni og Juli 1863 ved Middel- og Realskolen i Molde
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Juni og Juli 1864 ved Lærd- og Realskolen i Molde
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Juni og Juli 1868 ved Lærd- og Realskolen i Molde
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Juni og Juli 1869 ved Lærd- og Realskolen i Molde
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Juni og Juli 1870 ved Lærd- og Realskolen i Molde
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Juni og Juli 1871 ved Lærd- og Realskolen i Molde
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Juni og Juli 1873 ved Lærd- og Realskolen i Molde
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Kongsberg Middel- og Realskole i Juli 1856
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Kongsberg Middel- og Realskole i Juli 1868
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Kongsberg Middel- og Realskole i Juni og Juli 1865
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Østerbros Latin- og Realskole i Juni og Juli 1897
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Skiens lærde og Realskole i Aaret 1859
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Skiens lærde og Realskole i Aaret 1862
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Skiens lærde og Realskole i Aaret 1864
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Skiens lærde og Realskole i Aaret 1865
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Skiens lærde og Realskole i Juli 1860
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Skiens lærde og Realskole i Juli 1868
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Skiens lærde Skole 1850
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Skiens lærde Skole 1851
 • Indbydelsesskrift til den offentlige examen ved Kristianssands Kathedralskole 1862
 • Indbydelsesskrift til den offentlige examen ved Kristianssands Kathedralskole 1879
 • Indbydelsesskrift til den offentlige examen ved Kristianssands Kathedralskole 1880
 • Indbydelsesskrift til den offentlige examen ved Kristianssands Kathedralskole 1881
 • Indbydelsesskrift til den offentlige examen ved Kristianssands Kathedralskole 1882
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen ved Kristianssands Kathedralskole 1883
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen ved Kristianssands Kathedralskole 1884
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen ved Kristianssands Kathedralskole 1885
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen ved Kristianssands Kathedralskole 1886
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Hovedexamen i Skiens lærde og Realskole i Juli 1853
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Hovedexamen i Skiens lærde og Realskole i Juli 1854
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Hovedexamen i Skiens lærde og Realskole i Juli 1855
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Hovedexamen i Skiens lærde og Realskole i Juli 1857
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Hovedexamen i Skiens lærde og Realskole i Juni og Juli 1856
 • Indbydelsesskrift til Hovedexamen i Skiens lærde og Realskole i Juli 1870
 • Introduktionsskrift for Østre Borgerdydskole 1974-75
 • Introduktionsskrift. Østre Borgerdydskole 1988
 • Introduktionsskrift. Østre Borgerdydskole 1989
 • Johannesskolen. Årsberetning 1978. 68. skoleår.
 • Jubilæumsskrift 1938-63 og Beretning om Vordingborg Gymnasium. Skoleåret 1962-63
 • Julehilsen fra Vestbirk Højskole til dens gamle Elever 1911
 • Julehilsen fra Vestbirk Højskole til dens gamle Elever 1912
 • Julehilsen fra Vestbirk Højskole til dens gamle Elever 1913
 • Julehilsen fra Vestbirk Højskole til dens gamle Elever 1914
 • Julehilsen fra Vestbirk Højskole til dens gamle Elever 1915
 • Julehilsen fra Vestbirk Højskole til dens gamle Elever 1916
 • Julehilsen fra Vestbirk Højskole til dens gamle Elever 1917
 • Kathedralskolens Bibliotheks Tilvæxt fra 1ste Juli 1892 til 30te Juni 1893
 • Kathedralskolens Bibliotheks Tilvæxt fra 1ste Juli 1893 til 30te Juni 1894
 • Kildegård Gymnasium 1977-78
 • Kongsbergs offentlige skole for høiere Almendannelse - Aarsberetning 1893-94
 • Køge Gymnasium. Årsberetning 1962-63
 • Køge Gymnasium. Årsberetning 1967-68.
 • Køge Gymnasium. Årsberetningen 1971-72
 • Kragerø kommunale Middelskole - Beretning om Skolens Virksomhed og økonomiske Forfatning i Skoleaaret 1886-87
 • Kragerø kommunale Middelskole - Beretning om Skolens Virksomhed og økonomiske Forfatning i Skoleaaret 1887-88
 • Kragerø kommunale Middelskole - Beretning om Skolens Virksomhed og økonomiske Forfatning i Skoleaaret 1887-88
 • Kragerø kommunale Middelskole - Beretning om Skolens Virksomhed og økonomiske Forfatning i Skoleaaret 1888-89
 • Kragerø kommunale Middelskole - Beretning om Skolens Virksomhed og økonomiske Forfatning i Skoleaaret 1889-90
 • Kragerø kommunale Middelskole - Beretning om Skolens Virksomhed og økonomiske Forfatning i Skoleaaret 1890-91
 • Kragerø kommunale Middelskole - Beretning om Skolens Virksomhed og økonomiske Forfatning i Skoleaaret 1892-93, 1893-94
 • Kristiansands Katedralskole. Aarsberetning for Skoleaarene 1907-10
 • Kristiansands Katedralskole. Aarsberetning for Skoleaarene 1910-1913
 • Kristiansands Katedralskole. Aarsberetning for Skoleaarene 1913-1916
 • Kristianssands Kathedralskole. Aarsberetning for Skoleaarene 1903-1904
 • Kristianssands Kathedralskole. Aarsberetning for Skoleaarene 1904-1907
 • Kristianssands Kathedralskole. Aarsberetning for Skoleaaret 1895-96
 • Kristianssands Kathedralskole. Aarsberetning for Skoleaaret 1896-97
 • Kristianssands Kathedralskole. Aarsberetning for Skoleaaret 1897-98
 • Kristianssands Kathedralskole. Aarsberetning for Skoleaaret 1898-99
 • Kristianssands Kathedralskole. Aarsberetning for Skoleaaret 1899-1900
 • Kristianssands Kathedralskole. Aarsberetning for Skoleaaret 1900-1901
 • Kristianssands Kathedralskole. Aarsberetning for Skoleaaret 1901-1902
 • Kristianssands Kathedralskole. Aarsberetning for Skoleaaret 1902-1903
 • Latin- og realskolen i Birkerød samt kostskolen i Birkerød (Oprettet 1868) 1884
 • Latin- og Realskolen i Birkerød samt kostskolen i Birkerød. (Oprettet i 1868.) 1889
 • Marie Kruses Skole 1977-1978
 • Meddelelse om Sortedams Gymnasium. H. Adlers Fællesskole 1962-1963
 • Meddelelser fra Schneekloths Latin- og Realskole. Værnedamsvejen Nr. 13 og 11. 1883
 • Meddelelser fra Schneekloths Latin- og Realskole. Værnedamsvejen. 1893
 • Meddelelser fra Schneeloths Latin- og Realskole. 1884
 • Meddelelser om Assens komunale Realskole for skoleaaret 1889-90
 • Meddelelser om Det V. Westenske Institut for Skoleaaret 1882-83
 • Meddelelser om Det V. Westenske Institut for Skoleaaret 1883-84
 • Meddelelser om det V. Westenske Institut for Skoleaaret 1884-85
 • Meddelelser om Det V. Westenske Institut for Skoleaaret 1885-86
 • Meddelelser om Det v. Westenske Institut for Skoleaaret 1887-88
 • Meddelelser om Det V. Westenske Institut for Skoleaaret 1888-89
 • Meddelelser om Det v. Westenske Institut for Skoleaaret 1891-92.
 • Meddelelser om det V. Westenske Institut for Skoleaaret 1892-93
 • Meddelelser om det V. Westenske Institut for Skoleaart 1886-87
 • Meddelelser om Det V. Westenske Institut. Forberedelses-, Latin- og Realskole 1890
 • Meddelelser om Hauchs Latin- og Realskole i Skoleaaret 1882-1883
 • Meddelelser om Hauchs Latin- og Realskole i Skoleaaret 1888-1889
 • Meddelelser om Latin- og Realskole i Vejle for skoleaaret 1883-84
 • Meddelelser om Latin- og Realskolen i Vejle for Skoleaaret 1885-86
 • Meddelelser om Latin- og Realskolen i Vejle for Skoleaaret 1891-92
 • Meddelelser om Latin- og Realskolen i Vejle for Skoleaaret 1887-88
 • Meddelelser om Latin- og Realskolen i Vejle for Skoleaaret 1888-89
 • Meddelelser om Latin- og Realskolen i Vejle for Skoleaaret 1892-93
 • Meddelelser om Løgstør Realskole for Skoleaaret 1891-92
 • Meddelelser om Nørrebros Latin- og Realskole for Skoleaaret 1892-93
 • Meddelelser om Nyborg Realskole for Skoleaaret 1891-92
 • Meddelelser om Ordrup Latin- og Realskole
 • Meddelelser om Ordrup Latin- og Realskole [1888]
 • Meddelelser om Ordrup Latin- og Realskole 1890
 • Meddelelser om Ordrup Latin- og Realskole 1892.
 • Meddelelser om Ordrup Latin- og Realskole. 1891
 • Meddelelser om Østerbros Latin- og Realskole [i Skoleaaret 1891-92]
 • Meddelelser om Østerbros Latin- og Realskole 1892. Nr. 3
 • Meddelelser om Østerbros Latin- og Realskole i Skoleaaret 1890-91
 • Meddelelser om Østerbros Latin- og Realskole i Skoleaaret 1892-93
 • Meddelelser om Østerbros Latin- og Realskole i Skoleaaret 1895-1896
 • Meddelelser om Østerbros Latin- og Realskole i Skoleaaret 1897-1898
 • Meddelelser om Østerbros Latin- og Realskole i Skoleaaret 1898-1899
 • Meddelelser om Østerbros Latin- og Realskole i Skoleaaret 1899-1900
 • Meddelelser om Østerbros Latin- og Realskole i Skoleaaret 1900-1901
 • Meddelelser om Østerbros Latin- og Realskole i Skoleaaret 1901-1902
 • Meddelelser om Østerbros Latin- og Realskole i Skoleaaret 1902-1903
 • Meddelelser om Østersøgades Latin- og Realskole Juni 1900
 • Meddelelser om Østersøgades Latin- og Realskole Juni 1901
 • Meddelelser om Østersøgades Latin- og Realskole Juni 1902
 • Meddelelser om Østersøgades Latin- og Realskole Maj 1896
 • Meddelelser om Østersøgades Latin- og Realskole Maj 1897
 • Meddelelser om Østersøgades Latin- og Realskole Maj 1899
 • Meddelelser om Østersøgades Latin- og Realskole og højere Almenskole 1905-1906
 • Meddelelser om Schneekloths Latin- og Realskole. Værnedamsvejen. 1887
 • Meddelelser til elevernes forældre og foresatte om kostskolen i Birkerød
 • Meddelelser til Elevers Forældre og Foresatte om kostskolen i Birkerød 1888
 • Meddelser om Latin- og Reakolen i Vejle for Skoleaaret 1890-91
 • Molde Latingymnasium og Middelskole Juni og Juli 1877
 • Molde Latingymnasium og Middelskole Juni og Juli 1878
 • Molde Latingymnasium og Middelskole Juni og Juli 1879
 • Molde middelskole og latingymnasium. Årsberetning for 1886-1887
 • Molde middelskole og latingymnasium. Årsberetning for 1887-1888
 • Molde middelskole og latingymnasium. Årsberetning for 1888-1889
 • Molde middelskole og latingymnasium. Årsberetning for 1889-1890
 • Molde offentlige skole. Årsberetning for 1890-1891
 • Molde offentlige skole. Årsberetning for 1891-1892 og 1892-1893
 • N. Zahles Gymnasieskole 1970
 • N. Zahles Gymnasieskole. Årsberetning 1970-71
 • N. Zahles Gymnasieskole. Årsberetning 1972-73
 • N. Zahles Gymnasieskole. Årsberetning 1975-76
 • N. Zahles Gymnasieskole. Årsskrift 1977-78
 • N. Zahles gymnasieskole. Årsskrift 1977-78
 • N. Zahles Gymnasieskole. Årsskrift 1978-79
 • N. Zahles Gymnasieskole. Årsskrift 1979-80
 • N. Zahles Gymnasieskole. Årsskrift 1980-81
 • N. Zahles Gymnasieskole. Årsskrift 1982
 • N. Zahles Gymnasieskole. Årsskrift 1983
 • N. Zahles Gymnasieskole. Årsskrift 1985
 • N. Zahles Gymnasieskole. Årsskrift 1986
 • N. Zahles Gymnasieskole. Årsskrift 1987
 • N. Zahles Gymnasieskole. Årsskrift 1988
 • N. Zahles Gymnasieskole. Årsskrift 1991
 • N. Zahles Skole Nørrevoldgade 7. [1883] [Povline Govl, Født d. 7ende Juli 1834, død som Medbestyrerinde af "N. Zahles Skole" d. 7ende Juni 1892]
 • N. Zahles Skole Nørrevoldgade 7. 1884
 • N. Zahles Skole Nørrevoldgade 7. 1885
 • N. Zahles Skole Nørrevoldgade 7. 1893 [Sokrates's Forsvarstale]
 • N. Zahles skole Seminarieskolen, marts 1949
 • N. Zahles skole Seminarieskolen, marts 1952
 • N. Zahles skole Seminarieskolen, marts 1953
 • N. Zahles skole Seminarieskolen, marts 1954
 • N. Zahles skole Seminarieskolen, marts 1955
 • N. Zahles skole Seminarieskolen, marts 1956
 • N. Zahles skole Seminarieskolen, marts 1957
 • N. Zahles skole Seminarieskolen, marts 1958
 • N. Zahles skole Seminarieskolen, marts 1959
 • N. Zahles skole Seminarieskolen. April 1897
 • N. Zahles skole Seminarieskolen. April 1898
 • N. Zahles skole Seminarieskolen. April 1899
 • N. Zahles skole Seminarieskolen. April 1900
 • N. Zahles skole Seminarieskolen. April 1901
 • N. Zahles skole Seminarieskolen. April 1902
 • N. Zahles skole Seminarieskolen. April 1903
 • N. Zahles skole Seminarieskolen. April 1904
 • N. Zahles skole Seminarieskolen. April 1905
 • N. Zahles skole Seminarieskolen. April 1906
 • N. Zahles skole Seminarieskolen. April 1907
 • N. Zahles skole Seminarieskolen. April 1908
 • N. Zahles skole, Seminarieskolen, Realskole, 1960
 • N. Zahles Skole. Hovedprogram 1957
 • N. Zahles Skole. Hovedprogram 1958
 • N. Zahles Skole. Seminarieskolen Marts 1928 [Tale holdt ved hundredaaarsfesten for Natalie Zahle 11. juni 1927]
 • N. Zahles Skole. Seminarieskolen Marts 1930
 • N. Zahles Skole. Seminarieskolen Marts 1931
 • N. Zahles Skole. Seminarieskolen Marts 1932
 • N. Zahles Skole. Seminarieskolen Marts 1933
 • N. Zahles Skole. Seminarieskolen Marts 1934
 • N. Zahles Skole. Seminarieskolen Marts 1937
 • N. Zahles Skole. Seminarieskolen Marts 1940
 • N. Zahles Skole. Seminarieskolen Marts 1942
 • N. Zahles Skole. Seminarieskolen Marts 1943
 • N. Zahles Skole. Seminarieskolen Marts 1944
 • N. Zahles Skole. Seminarieskolen Marts 1945
 • N. Zahles Skole. Seminarieskolen Marts 1946
 • N. Zahles Skole. Seminarieskolen Marts 1947
 • Niels Steensens Gymnasium. Årsskrift 1978
 • Nørresundby Gymnasium. Årsberetning 1971-72
 • Nya Lärarinne-Seminarium och elementarskolan för Flickor, Läsåret 1902-1903
 • Om de lærde Skoler. Første stykke. Indbydelsesskrift til at bivaane den offentlige Examen i Fredericia lærde Skole. Den 23. septbr. 1816
 • Østre Borgerdydskole 1787-1987. Årsskrift
 • Østre Borgerdydskole 1993/94
 • Østre Borgerdydskole, Statsskole 1956-1957
 • Østre Borgerdydskole, Statsskole 1957-1958
 • Østre Borgerdydskole, Statsskole 1958-1959
 • Østre Borgerdydskole, Statsskole 1959-1960
 • Østre Borgerdydskole, Statsskole 1960-1961
 • Østre Borgerdydskole, Statsskole 1961-1962
 • Østre Borgerdydskole, Statsskole 1962-1963
 • Østre Borgerdydskole, Statsskole 1963-1964
 • Østre Borgerdydskole, Statsskole 1965-1966
 • Østre Borgerdydskole, Statsskole 1966-1967
 • Østre Borgerdydskole, Statsskole 1967-1968
 • Østre Borgerdydskole, Statsskole 1968-1969
 • Østre Borgerdydskole, Statsskole 1969-1970
 • Østre Borgerdydskole, Statsskole 1970-1971
 • Østre Borgerdydskole, Statsskole 1971-1972
 • Østre Borgerdydskole. Årsskrift 1991/92
 • Østre Borgerdydskole. Årsskrift 1992/93
 • Østre Borgerdydskole. Introduktionsskrift 1975-76
 • Østre Borgerdydskole. Introduktionsskrift 1976-77
 • Østre Borgerdydskole. Introduktionsskrift 1977-78
 • Østre Borgerdydskole. Introduktionsskrift 1978-79
 • Østre Borgerdydskole. Introduktionsskrift 1979-80
 • Østre Borgerdydskole. Introduktionsskrift 1980-81
 • Østre Borgerdydskole. Introduktionsskrift 1981-82
 • Østre Borgerdydskole. Introduktionsskrift 1982-83
 • Østre Borgerdydskole. Introduktionsskrift 1983-84
 • Østre Borgerdydskole. Introduktionsskrift 1984-1985
 • Østre Borgerdydskole. Introduktionsskrift 1985-1986
 • Østre Borgerdydskole. Introduktionsskrift 1986-87
 • Program fra Fru Seidelins og Kand. Andersens Pigeskole (Aalborg højre Pigeskole) 1891-92
 • Programm der Gelehrten- und Real-Schule zu Flensburg augegeben im Juli 1953
 • Programm der Gelehrten- und Real-Schule zu Flensburg augegeben im Juli 1954 [Bemærkninger til enkelte3 steder i Sophokles's Oidipus Tyrannos]
 • Programm der Gelehrten- und Real-Schule zu Flensburg augegeben im Juli 1954
 • Programm der Gelehrten- und Real-Schule zu Flensburg augegeben im Juli 1957
 • Programm der Gelehrten- und Real-Schule zu Flensburg augegeben im Juli 1963
 • Programm der Gelehrtenschule zu Flensburg augegeben Ostern 1849 [Ueber den religiösen Standpunkt des Euripides]
 • Rena kommunale højere Almenskole for Skoleaarene 1904-05, 1905-06 og 1906-07
 • Roskilde Gymnasium og HF-kursus 1971-72
 • Sankt Annæ Gymnasium. Københavns Drengekor 1971-72
 • Skiens tekniske Aftenskoles Virksomhet i dens 32. Skoleaar 1915-1916
 • Skive Gymnasium Årsberetning 4. Skoleår 1971-72
 • Skoleefterretninger om Frederiksborg lærde Skole og Elementarskolen i Skoleaaret 1889-90
 • Skoleplan for Try Folkehøjskole. Statsanerkendt Sygeplejehøjskole
 • Skoleplan for Try Folkehøjskole. Statsanerkendt Sygeplejehøjskole
 • Skoleplan for Try Folkehøjskole. Statsanerkendt Sygeplejehøjskole
 • Skoleplan for Try Folkehøjskole. Statsanerkendt Sygeplejehøjskole
 • Skoleplan for Try Folkehøjskole. Statsanerkendt Sygeplejehøjskole
 • Skýrsla um Hinn Lærda Skóla í Reykjavïk skóla-árid 1882-83.
 • Skýrsla um Hinn Lærda Skóla í Reykjavïk skóla-árid 1883-84.
 • Skýrsla um Hinn Lærda Skóla í Reykjavïk skóla-árid 1883-84.
 • Skýrsla um Hinn Lærda Skóla i Reykjavík Skóla-Árid 1888-89
 • Skýrsla um hinn lærda skóla í Reykjavik. Skóla-árid 1889-90. [Beyging sterkra sagnorda i islensku. ÞriÐja hefti.]
 • Skýrsla um hinn lærda skóla i Reykjavik. Skóla-árid 1891-92 [II Beyging sterkra sagnorda i Islensku. Fimta Hefti.]
 • Skýrsla um hinn lærĐa skóla í Reykjavík skóla-áriĐ 1891-92 [Beyging sterkra sagnorĐa í íslensku. Side 321-400. Fimta hefti]
 • Skýrsla um Mödruvallaaskólann fyrir Skóla-árid 1891-1892
 • Skýrsla um Mödruvallaskólann fyrir Skólaárid 1889-1890
 • Slagelse Gymnasium og H.F.-Kursus 1971-72
 • Slomanns skole, Forberedelses- Latin- og Realskole. Meddelelser om Skoleaaret 1890-91
 • Slomanns Skole, Forberedelses-, Latin- og Realskole. Meddelelser om Skoleaaret 1891-92. Nr. 8
 • Slomanns Skole, Forberedelses-, Latin. og Realskole, Meddelelser om Skoleaaret 1892-93
 • Solvognen udgivet af "Vognmandsmarkens skoles venner" nr. 2. April 1962. Jubilæumsnummer
 • Sortedam Gymnasium. H. Adlers Fællesskole 1972
 • Statens og Hovedstadskommunernes Kursus. Studentereksamen. Program 1978-79.
 • Træk af Dansk Musikpædagogiks Historie. Festskrift i anledning af Musikpædagogisk Forenings 50 Aars jubilæum [1898 - 1948]
 • Try højskole 1969 [Mindeord P. Christensen. (Danmarks klogeske smed)]
 • Try højskole 1970
 • Try højskole 1971
 • Try højskole 1972
 • Try højskole. Julehilsen 1968
 • Try Højskoles Aarsskrift 1949. Udgivet af Elevforeningen
 • Try Højskoles Aarsskrift 1950. Udgivet af Elevforeningen
 • Try Højskoles Årsskrift 1951. Udgivet af Elevforeningen
 • Try Højskoles Årsskrift 1952. Udgivet af Elevforeningen [Mindeord Lektror Ingemann Ottosen]
 • Try Højskoles Årsskrift 1953. Udgivet af Elevforeningen
 • Try Højskoles Årsskrift 1954. Udgivet af Elevforeningen
 • Try Højskoles Årsskrift 1955. Udgivet af Elevforeningen [Mindeord Hans Thomas Frode Fogt]
 • Try Højskoles Årsskrift 1956. Udgivet af Elevforeningen
 • Try Højskoles Årsskrift 1957. Udgivet af Elevforeningen [Mindeord højskolelærer C. H. Daugbjerg. Mindeord elev Marie Menne Larsen]
 • Try Højskoles Årsskrift 1958. Udgivet af Elevforeningen
 • Underretning om C. L. Wolffesens Drengeskole 1872
 • Underretning om C. L. Wolffesens Drengeskole 1873
 • Underretning om C. L. Wolffesens Drengeskole 1874
 • Underretning om C. L. Wolffesens Drengeskole 1875
 • Underretning om C. L. Wolffesens Drengeskole 1876
 • Underretning om C. L. Wolffesens Drengeskole 1878
 • Underretning om C. L. Wolffesens Drengeskole 1879
 • Underretning om C. L. Wolffesens Drengeskole 1880
 • Underretning om C. L. Wolffesens Drengeskole 1881
 • Underretning om C. L. Wolffesens Drengeskole 1882
 • Underretning om C. L. Wolffesens Drengeskole 1883
 • Underretning om C. L. Wolffesens Drengeskole 1884
 • Underretning om C. L. Wolffesens Drengeskole 1885
 • Underretning om Skoleaaret 1867 - 1868, C. L. Wolffesens Drengeinstitut
 • Underretning om Skoleaaret 1868 - 1869, C. L. Wolffesens Drengeinstitut
 • Underretning om Skoleaaret 1869 - 1870, C. L. Wolffesens Drengeinstitut
 • Underretning om Skoleaaret 1870 - 1871, C. L. Wolffesens Drengeinstitut
 • Vallekilde Folkehøjskole 1915
 • Vallekilde Folkehøjskole 1916
 • Vallekilde Folkehøjskole 1917
 • Vallekilde Folkehøjskole 1918
 • Vallekilde Folkehøjskole 1919
 • Vallekilde Folkehøjskole 1920
 • Vallekilde Folkehøjskole 1921
 • Vallekilde Folkehøjskole 1922
 • Vallekilde Folkehøjskole 1923
 • Vallekilde Folkehøjskole 1924
 • Vallekilde Folkehøjskole 1925
 • Vallekilde Folkehøjskole 1926
 • Vallekilde Folkehøjskole 1927
 • Vallekilde Folkehøjskole 1928
 • Vallekilde Folkehøjskole 1929
 • Vallekilde Folkehøjskole 1930
 • Vallekilde Folkehøjskole 1931
 • Vallekilde Folkehøjskole 1947
 • Vallekilde Folkehøjskole 1948
 • Vallekilde Folkehøjskole 1949
 • Vallekilde Folkehøjskole 1950
 • Vandel Ungdomsskole 1988
 • Vejlby Højskole 1920
 • Vejlby Højskole Julen 1916
 • Vejlby Højskole Julen 1917 [Om Valg af Livsanskuelse]
 • Vejlefjord Højskole 1945-46
 • Vejlefjord Højskole, Daugård
 • Velkommen til Frederiksborg Statsskole 4
 • Vestbirk Folkehøjskole. Julen 1954
 • Vestbirk Højskole. Aarsskrift 1918
 • Vestbirk Højskole. Aarsskrift 1919
 • Vestbirk Højskole. Aarsskrift 1920
 • Vestbirk Højskole. Aarsskrift 1923
 • Vestbirk Højskole. Aarsskrift 1924
 • Vestbirk Højskole. Aarsskrift 1925
 • Vestbirk Højskole. Aarsskrift 1926
 • Vestbirk Højskole. Aarsskrift 1927
 • Vestbirk Højskole. Aarsskrift 1928
 • Vestbirk Højskole. Aarsskrift 1930
 • Vestbirk Højskole. Aarsskrift 1931
 • Vestbirk Højskole. Aarsskrift 1932
 • Vestjyllands Højskoles Elevforening 1985
 • Vestre Borgerdydskole 1937-1962
 • Vestre Borgerdydskole, skoleåret 1966 - 1967
 • Vestre Borgerdydskole, skoleåret 1967 - 1968
 • Vestre Borgerdydskole, skoleåret 1968 - 1969
 • Vestre Borgerdydskole, skoleåret 1969 - 1970
 • Vestre Borgerdydskole, skoleåret 1970 - 1971
 • Vestre Borgerdydskole, skoleåret 1972 - 1973
 • Vestre Borgerdydskole, skoleåret 1973 - 1974
 • Vestre Borgerdydskole, skoleåret 1974 - 1975
 • Vestre Borgerdydskole, skoleåret 1975 - 1976
 • Vestre Borgerdydskole, skoleåret 1976 - 1977
 • Vestre Borgerdydskole, skoleåret 1977 - 78 og 1978-79
 • Vestre Borgerdydskole, skoleåret 1979 1983
 • Vestre Borgerdydskole, skoleåret 1985 - 86
 • Vestre Borgerdydskole, skoleåret 1986 - 87
 • Vestre Borgerdydskole, skoleåret 1987 - 88
 • Vestre Borgerdydskole, skoleåret 1988 - 89
 • Viby Amtsgymnasium. Årsberetning 7. skoleår 1971-72


 • Nye skolehæfter, januar 2023


 • Anderssens Latin- og Realskole Aarsberetning for Skoleaaret 1886-1887 [Prøver paa en Lærebog for Gymnasiet i Arithmetik og Algebra.]
 • Anderssens Latin- og Realskole Aarsberetning for Skoleaaret 1887-1888 [Prøver af fortolkning af Lukasevangeliet.]
 • Anderssens Latin- og Realskole Aarsberetning for Skoleaaret 1888-1889 [Det franske Samfund før Revolutionen]
 • Anderssens Latin- og Realskole Aarsberetning for Skoleaaret 1889-1890 [En liden Kirkehistorie for Middelskolen. Oldkirken.]
 • Julen 1916, Østersøgades Gymnasium, Skolebladet, Nr. 11, 19. December 1916, 1. Aarg.
 • "Brage", Organ for Rønne Statsskole nr. 1-8, 1913
 • Aarsberetning for Lillehammer kommunale høiere almenskole. Middelskole med sproglig-hist. gymnasium. 1901-02
 • Aarsberetning for Lillehammer kommunale høiere almenskole. Middelskole med sproglig-hist. gymnasium. 1902-03
 • Aarsberetning for Lillehammer kommunale høiere almenskole. Middelskole med sproglig-hist. gymnasium. 1903-04
 • Aarsberetning fra Aarup Real- og Kostskole 1902-1903
 • Aarsberetning fra Aarup Real- og Kostskole 1903-1904
 • Aarsberetning fra Aarup Real- og Kostskole 1904-1905
 • Aarsberetning fra Aarup Real-, Fortsættelses- og Kostskole 1901-1902
 • Aarsberetning fra Den Kvindelige Industriskole I Kristiania for 28De Skoleaar (1902-1903)
 • Aarsberetning fra Den Kvindelige Industriskole I Kristiania for 29De Skoleaar (1903-1904)
 • Aarsberetning fra Den Kvindelige Industriskole I Kristiania for 30Te Skoleaar (1904-1905)
 • Aarsberetning fra Den Kvindelige Industriskole I Kristiania for 31Te Skoleaar (1905-1906)
 • Aarsberetning fra Den Kvindelige Industriskole I Kristiania for 32Te Skoleaar (1906-1907)
 • Aarsberetning fra Den Kvindelige Industriskole i Kristiania for 33Te Skoleaar (1907-1908)
 • Aarsberetning fra Den Kvindelige Industriskole i Kristiania for 34Te Skoleaar (1908-1909)
 • Aarsberetning fra Den Kvindelige Industriskole i Kristiania for 35Te Skoleaar (1909-1910)
 • Aarsberetning fra Den Kvindelige Industriskole i Kristiania for 36Te Skoleaar (1910-1911)
 • Aarsberetning fra Den Kvindelige Industriskole i Kristiania for 37Te Skoleaar (1911-1912)
 • Aarsberetning om Hortens kommunale Middelsskole 1895-1896
 • Aarsberetning om Skiens off. høiere almenskole for skoleaaret 1902-1903
 • Aarsberetning om Skiens off. høiere almenskole for skoleaaret 1903-1904
 • Aarsberetning om Skiens offentlige høiere almenskole for skoleaaret 1897-98
 • Aarsberetning om Skiens offentlige høiere almenskole for skoleaaret 1898-99
 • Aarsberetning om Skiens offentlige høiere almenskole for skoleaaret 1899-1900
 • Aarsberetning om Skiens offentlige høiere almenskole for skoleaaret 1900-1901
 • Aarsberetning om Skiens offentlige høiere almenskole for skoleaaret 1901-1902
 • Aarsberetning om Skiens offentlige Skole for den høiere almendannelse for skoleaaret 1888-89
 • Aarsberetning om Skiens offentlige Skole for den høiere almendannelse for skoleaaret 1889-90
 • Aarsberetning om Skiens offentlige Skole for den høiere almendannelse for skoleaaret 1890-91
 • Aarsberetning om Skiens offentlige Skole for den høiere almendannelse for skoleaaret 1891-92
 • Aarsberetning om Skiens offentlige Skole for den høiere almendannelse for skoleaaret 1898-99
 • Aarsprøve afholdes i Rudkøbing Kommuneskoler den 4-7. April 1892
 • Aarsprøven i Rudkjøbing Borger- og Friskole afholdes den 10.-13. April 1889
 • Aarsprøven i Rudkjøbing Borger- og Friskole afholdes den 18.-21. Marts 1891
 • Aarsprøven i Rudkjøbing Borger- og Friskole afholdes den 21de-24de Marts 1888
 • Aarsprøven i Rudkjøbing Borger- og Friskole afholdes den 25.-29. Marts 1890
 • Aarup Realskole. 1902-1952
 • Aarup Realskole. Meddelelser om skoleåret 1949-50, 63. skoleår.
 • Aarup Realskole. Meddelelser om skoleåret 1950-51, 64. skoleår
 • Aarup Realskole. Meddelelser om skoleåret 1952-53, 66. skoleår
 • Aarup Realskole. Meddelelser om skoleåret 1954-55, 68. skoleår.
 • Achzehnter Jahresbericht über das Königl. Progymnasium zu Rössel womit zur öffentlichen Prüfung der Schüler am 9. August so wie zu der Schlussfeierlichkeit am 10. August alle Sönner und Freunde des Schulwesens im Namen des Lehrecollegium ehrebietigst einladet
 • Andelsselskabet Lyngby Private Underskole 1942
 • Årsberättelse och Inbjudning till Års-Examen vid Karolinska Högre Elementar-Läroverket i Örebro Thorsdagen den 1 och Fredagen den 2 Juni 1871 [Blad ur Örebro Skolas äldsta Historia af K. F. Karlson. ]
 • Årsberättelse och Inbjudning till Års-Examen vid Karolinska Högre Elementar-Läroverket i Örebro Thorsdagen den 2 och Fredagen den 3 Juni 1870 [Nerikes Laf-Flora ]
 • Årsberättelse och Inbjudning till Års-Examen vid Karolinska Högre Elementar-Läroverket i Örebro Thorsdagen den 29 och Fredagen den 30 Maj 1873. [Redogörelse för Askersunds Lägre Elementarläroverk.]
 • Årsberättelse och Inbjudning till Års-Examen vid Karolinska Högre Elementar-Läroverket i Örebro Thorsdagen den 30 och Fredagen den 31 Maj 1872. [Blad ur Örebro Skolas äldsta Historia af K. F. Karlson. Fortsättning. ]
 • Årsberättelse och Inbjudning till Års-Examen vid Karolinska Högre Elementar-Läroverket i Örebro Thorsdagen den 4 och Fredagen den 5 Juni 1874.
 • Årsberättelse och Inbjudning till Års-Examen vid Karolinska Högre Elementar-Läroverket i Örebro Tisdagen den 1 och Onsdagen den 2 Juni 1875. [Blad ur Örebro Skolas Historia af K. F. Karlson. Tredje Häftet. Plan öfver Örebro År 1652 + 1785 + 1875.]
 • Årsberättelse och Inbjudning till Års-Examen vid Karolinska Högre Elementar-Läroverket i Örebro Torsdagen den 1 och Fredagen den 2 Juni 1876.
 • Årsberetning 1979-80. Velkomst 1980. Lemvig Gymnasium 1979
 • Årsberetning 1980-81. Velkomst 1981. Lemvig Gymnasium 1979
 • Årsberetning 1981-82. Velkomst 1982. Lemvig Gymnasium 1979
 • Årsberetning 1982-83. Velkomst 1983. Lemvig Gymnasium 1979
 • Årsberetning 1983-84. Velkomst 1984. Lemvig Gymnasium 1979
 • Årsberetning 1984-85. Velkomst 1985. Lemvig Gymnasium 1979
 • Årsberetning 1985-86. Velkomst 1986. Lemvig Gymnasium 1979
 • Årsberetning 1986-87. Velkomst 1987. Lemvig Gymnasium 1979
 • Årsberetning 1987-88. Velkomst 1988. Lemvig Gymnasium 1979
 • Årsberetning for Skt. Josefs Skole Roskilde. Forberedelsesskole, mellem- og realskole, kostskole for drenge og piger. 1951
 • Årsberetning Holstebro Gymnasium 7. skoleår 1969-70
 • Årsberetning Holstebro Gymnasium og HF-kursus 8. skoleår 1970-71
 • Årsberetning Holstebro Gymnasium og HF-kursus 9. skoleår 1971-72
 • Årsberetning om Holstebro Gymnasium 1. skoleår 1963-64
 • Årsberetning om Holstebro Gymnasium 5. skoleår 1967-68
 • Årsberetning om Holstebro Gymnasium 6. skoleår 1968-69
 • Årsberettelse och Inbjudning till års-examen vid Karolinska högre elementar-läroverket i Örebro 1877
 • Årsberettelse och Inbjudning till års-examen vid Karolinska högre elementar-läroverket i Örebro 1878
 • Årsskrift 1996. Tørring Amtsgymnasium
 • Årsskrift 1997. Tørring Amtsgymnasium
 • Årsskrift 2005. Tørring Amtsgymnasium
 • Årsskrift for Tårnby Gymnaium. 1972-73
 • Avedøre Statsskole 1975
 • Avedøre Statsskole 1978
 • Avedøre Statsskole 1979.
 • Bagsværd Gymnasium og Koskskole 1972. Pensaopgivelser
 • Bagsværd Gymnasium og Kostskole 1968-69
 • Bagsværd Gymnasium og Kostskole 1969-70
 • Bagsværd Gymnasium og Kostskole 1970-71
 • Bagsværd Gymnasium og Kostskole 1971-72
 • Bagsværd Gymnasium og Kostskole 1972-73
 • Bagsværd Gymnasium og Kostskole 1974-75
 • Bagsværd Gymnasium og Kostskole 1975-76
 • Bagsværd Kostskole 1934
 • Bagsværd Kostskole 1935-36
 • Bagsværd Kostskole 1936-37
 • Bagsværd Kostskole 1937-38
 • Bagsværd Kostskole 1938-39
 • Bagsværd Kostskole 1941-42
 • Bagsværd Kostskole 1951
 • Bagsværd Kostskole 1954
 • Bagsværd Kostskole Kostafdeling I
 • Bagsværd Kostskole Kostafdeling II
 • Bagsværd Kostskole Kostafdeling III
 • Bagsværd Kostskole og Gymnasiums 75 års jubilæum den 17. november 1983
 • Ballerup Gymnasium. Beretning om skoleåret 1967-68
 • Ballerup Gymnasium. Beretning om skoleåret 1968-69
 • Ballerup Gymnasium. Beretning om skoleåret 1969-70
 • Ballerup Gymnasium. Beretning om skoleåret 1970-71
 • Ballerup Gymnasium. Beretning om skoleåret 1971-72
 • Ballerup Gymnasium. Beretning om skoleåret 1972-73
 • Beretniing om Kristiansunds offentlige Skole for den høiere Almendannelse for Skoleaarene 1884/85, 1885/86 og 1886/87
 • Beretniing om Kristiansunds offentlige Skole for den høiere Almendannelse for Skoleaarene 1889/90
 • Beretning om Frederikshavns Private Realskole for Skoleaaret 1908-1909
 • Beretning om Frederikshavns Private Realskole for Skoleaaret 1909-1910
 • Beretning om Frederikshavns Private Realskole for Skoleaaret 1910-1911
 • Beretning om Frederikshavns Private Realskole for Skoleaaret 1911-1912
 • Beretning om Frederikshavns Private Realskole for Skoleaaret 1912-1913
 • Beretning om Gjøvik skole 1901-1905
 • Beretning om Kristiansunds offentlige Skole for den højere Almendannelse for Skoleaaret 1890-91
 • Beretning om Kristiansunds offentlige Skole for den højere Almendannelse for Skoleaaret 1891-92
 • Beretning om Kristiansunds offentlige Skole for den højere Almendannelse for Skoleaaret 1892-93
 • Beretning om Kristiansunds offentlige Skole for den højere Almendannelse for Skoleaaret 1893-94
 • Beretning om Kristiansunds offentlige Skole for den højere Almendannelse for Skoleaaret 1894-95
 • Beretning om Kristiansunds offentlige Skole for den højere Almendannelse for Skoleaaret 1895-96
 • Beretning om Kristiansunds offentlige Skole for den højere Almendannelse for Skoleaaret 1896-97
 • Beretning om Kristiansunds offentlige Skole for den højere Almendannelse for Skoleaaret 1897-98 [Rektors 50-Aars Jubilæum som Embedsmand d. 17de Mai 1898]
 • Beretning om Kristiansunds offentlige Skole for den højere Almendannelse for Skoleaaret 1898-99
 • Beretning om Kristiansunds offentlige Skole for den højere Almendannelse for Skoleaaret 1899-1900
 • Beretning om Kristiansunds offentlige Skole for den højere Almendannelse for Skoleaaret 1900-1901
 • Beretning om Lillehammer kommunale høiere almenskole for skoleaaret 1904-07
 • Beretning om Lillehammer kommunale høiere almenskole for skoleaaret 1907-10
 • Beretning om Porsgrunds kommunale højere almenskole for treaaret 1904-1907
 • Beretning om Vejle kommunale gymnasium 1962-63
 • Beretning om Vejle kommunale gymnasium 1965-66
 • Bericht über das Altstädt. Gymnasium zu Königsberg in Pr. von Ostern 1849 bis Ostern 1850. Womit zur öffentlichen Prüfung der Schüler aller Classen 25. Märtz Vormittags von 8 Uhr und Nachmittags von 2½ Uhr an und am 26. Märtz Vormittags vom 9 Uhr ab zugleich im Namen der Lehrer der Anstalt
 • Blad ur Örebro Skolas Historia. Femte Häftet.
 • Blad ur Örebro Skolas Historia. Fjärde Häftet.
 • Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1884. Meddelelser om Skoleaaret 1883-84
 • Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1885. Meddelelser om Skoleaaret 1884-85
 • Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1886. Meddelelser om Skoleaaret 1885-86
 • Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1888. Meddelelser om Skoleaaret 1887-88
 • Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1889. Meddelelser om Skoleaaret 1888-89
 • Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1890. Meddelelser om Skoleaaret 1889-90
 • Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1891. Meddelelser om Skoleaaret 1890-91
 • Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1892. Meddelelser om Skoleaaret 1891-92
 • Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1893. Meddelelser om Skoleaaret 1892-93
 • Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1894. Meddelelser om Skoleaaret 1893-94
 • Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1895. Meddelelser om Skoleaaret 1894-95
 • Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1896. Meddelelser om Skoleaaret 1895-96
 • Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1897. Meddelelser om Skoleaaret 1896-97
 • Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1898. Meddelelser om Skoleaaret 1897-98
 • Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1899. Meddelelser om Skoleaaret 1898-99
 • Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1900. Meddelelser om Skoleaaret 1899-1900
 • Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1901. Meddelelser om Skoleaaret 1900-1901
 • Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1902. Meddelelser om Skoleaaret 1901-1902
 • Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1903. Meddelelser om Skoleaaret 1902-1903
 • Borgerdydskolen i København. Meddelelser om Skoleaaret 1914-15
 • Borgerdydskolen i København. Meddelelser om Skoleaaret 1915-16
 • Borgerdydskolen i København. Meddelelser om Skoleaaret 1916-17
 • Borgerdydskolen i København. Meddelelser om Skoleaaret 1917-18
 • Borgerdydskolen i København. Meddelelser om Skoleaaret 1918-19
 • Brændpunktet [Henrik Madsels Skole]. Nr. 1. Oktober 1912. 2. Aarg.
 • Brændpunktet [Henrik Madsels Skole]. Nr. 10. September 1913. 2. Aarg [Afskedsord Einar Odland]
 • Brændpunktet [Henrik Madsels Skole]. Nr. 11. November 1913. 2. Aarg.
 • Brændpunktet [Henrik Madsels Skole]. Nr. 12. December 1913. 2. Aarg.
 • Brændpunktet [Henrik Madsels Skole]. Nr. 2. Ferbruar 1914. 3. Aarg
 • Brændpunktet [Henrik Madsels Skole]. Nr. 2. November 1912. 2. Aarg.
 • Brændpunktet [Henrik Madsels Skole]. Nr. 3. December 1912. 2. Aarg.
 • Brændpunktet [Henrik Madsels Skole]. Nr. 4. Januar 1913. 2. Aarg.
 • Brændpunktet [Henrik Madsels Skole]. Nr. 5. Februar 1913. 2. Aarg.
 • Brændpunktet [Henrik Madsels Skole]. Nr. 6. Marts 1913. 2. Aarg.
 • Brændpunktet [Henrik Madsels Skole]. Nr. 7. April 1913. 2. Aarg.
 • Brændpunktet [Henrik Madsels Skole]. Nr. 7. Juni. 1912
 • Brændpunktet [Henrik Madsels Skole]. Nr. 8. Maj 1913. 2. Aarg.
 • Brændpunktet [Henrik Madsels Skole]. Nr. 9. Juni 1913. 2. Aarg.
 • Christianssands seminaum i undervisningsaaret 1899-1900. Aarsberetning
 • Christianssands Seminaum i undervisningsaaret 1900-1901. Aarsberetning
 • Dannebeog og dets Brug
 • De cantio Deboræ Jud. V. Publico scholæ Othiniensis Examini mense Septembri instituendo.
 • De forenede Latin- og Realskoler - Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1904
 • De forenede Latin- og Realskoler - Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1905
 • De forenede Latin- og Realskoler - Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1906
 • De forenede Skoler - Borgerdydskolen i København 1907
 • De forenede Skoler - Borgerdydskolen i København 1908
 • De forenede Skoler - Borgerdydskolen i København 1909
 • De forenede Skoler - Borgerdydskolen i København 1910
 • De forenede Skoler - Borgerdydskolen i København 1911
 • De forenede Skoler - Borgerdydskolen i København 1912
 • De forenede Skoler - Borgerdydskolen i København 1913
 • De forenede Skoler - Borgerdydskolen i København 1914
 • Den høiere Skole i Haugesund. Seksaarsberetning for skoleaarene for 1911-1916.
 • Den Københavnske Skole 1840-1940
 • Den offentlige Examen i Odense Kathedralskole 11 - 23 Septbr. 1815 [Sylloge vocum græcarum ex Oppiani Cynegeticis et Qvinti Smyrnæi Paralipomenis, qvæ in Lexico Schnederiano fruitra qværuntur]
 • Den reformerede Realskoles Mission. (Særtryk af Program for Lyngby Borger- og Realskole.) 1875
 • Det Fri Gymnasiums Førsteårs Rapport [1971]
 • Efterretninger om Aarhuus Cathedralskole i Skoleaaret 1853-54
 • Efterretninger om Borgerdydskolen i Kjöbenhavn for Skoleaaret 1846-47
 • Efterretninger om Borgerdydskolen i Kjöbenhavn for Skoleaaret 1848-49
 • Efterretninger om Borgerdydskolen i Kjöbenhavn for Skoleaaret 1849-50
 • Efterretninger om Borgerdydskolen i Kjöbenhavn for Skoleaaret 1850-51
 • Efterretninger om Borgerdydskolen i Kjöbenhavn for Skoleaaret 1851-52
 • Efterretninger om Borgerdydskolen i Kjöbenhavn før og nu
 • Efterretninger om Borgerdydskolen i Kjøbenhavn for Skoleaaret 1847-48
 • Efterretninger om Borgerdydskolen i Kjøbenhavn for Skoleaaret 1853-54
 • Efterretninger om Borgerdydskolen i Kjøbenhavn ved Skoleaarets udgang i Juli 1853
 • Efterretninger om Christiania Borger- og Realskole 1856
 • Efterretninger om Christiania Borger- og Realskole i skoleaarene 1856-57 og 1857-1858
 • Efterretninger om Christiania Borger- og Realskole i skoleaarene 1858-59 til 1861-1862 [Underviigsplan for Borger- og Realskole]
 • Efterretninger om Christiania Borger- og Realskole 1953
 • Efterretninger om Christiania Borger- og Realskole 1955 [Et Par Afsnit af en Lærebog i Kemi til skolebrug]
 • Efterretninger om den videnskabelige Realskole i Aarhus for Aaret 1848-49
 • Efterretninger om Frederikshavns private Realskole for Skoleaaret 1880-81
 • Efterretninger om Frederikshavns private Realskole for Skoleaaret 1881-82
 • Efterretninger om Frederikshavns private Realskole for Skoleaaret 1882-83
 • Efterretninger om Frederikshavns private Realskole for Skoleaaret 1883-84
 • Efterretninger om Frederikshavns private Realskole for Skoleaaret 1884-85
 • Efterretninger om Frederikshavns private Realskole for Skoleaaret 1885-86
 • Efterretninger om Frederikshavns private Realskole for Skoleaaret 1886-87
 • Efterretninger om Frederikshavns private Realskole for Skoleaaret 1887-88
 • Efterretninger om Frederikshavns private Realskole for Skoleaaret 1888-89
 • Efterretninger om Frederikshavns private Realskole for Skoleaaret 1889-90
 • Efterretninger om Frederikshavns private Realskole for Skoleaaret 1890-91
 • Efterretninger om Frederikshavns private Realskole for Skoleaaret 1891-92
 • Efterretninger om Frederikshavns private Realskole for Skoleaaret 1892-93
 • Efterretninger om Frederikshavns private Realskole for Skoleaaret 1893-94
 • Efterretninger om Frederikshavns private Realskole for Skoleaaret 1894-95
 • Efterretninger om Frederikshavns private Realskole for Skoleaaret 1895-96
 • Efterretninger om Frederikshavns private Realskole for Skoleaaret 1896-97
 • Efterretninger om Frederikshavns private Realskole for Skoleaaret 1897-98
 • Efterretninger om Frederikshavns private Realskole for Skoleaaret 1898-99
 • Efterretninger om Frederikshavns private Realskole for Skoleaaret 1899-1900
 • Efterretninger om Frederikshavns private Realskole for Skoleaaret 1900-1901
 • Efterretninger om Frederikshavns private Realskole for Skoleaaret 1901-1902
 • Efterretninger om Frederikshavns private Realskole for Skoleaaret 1904-1905
 • Efterretninger om Frederikshavns private Realskole for Skoleaaret 1905-1906
 • Efterretninger om Frederikshavns private Realskole for Skoleaaret 1906-1907
 • Efterretninger om Frederikshavns private Realskole for Skoleaaret 1907-1908
 • Efterretninger om Hobro pr. Realskole for Skoleaaret 1898-99
 • Efterretninger om Hobro pr. Realskole juni 1898
 • Efterretninger om Hobro priv. Realskole juni 1889
 • Efterretninger om Hobro private Realskole 1885
 • Efterretninger om Hobro private Realskole for Skoleaaret 1900-1901
 • Efterretninger om Hobro private Realskole for Skoleaaret 1901-1902
 • Efterretninger om Hobro private Realskole for Skoleaaret 1902-1903
 • Efterretninger om Hobro private Realskole for Skoleaaret 1903-1904
 • Efterretninger om Hobro private Realskole juni 1884
 • Efterretninger om Hobro private Realskole juni 1886
 • Efterretninger om Hobro private Realskole juni 1888
 • Efterretninger om Hobro private Realskole juni 1890
 • Efterretninger om Hobro private Realskole1887
 • Efterretninger om Lemvig Private Realskole for Skoleaaret 1881-82
 • Efterretninger om Lillehammers lærde og Realskole - Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Juli 1859
 • Efterretninger om Lillehammers lærde og Realskole med program for Aarsexamen i Juni og Juli 1863
 • Efterretninger om Lillehammers lærde og Realskole med program for Aarsexamen i Juni og Juli 1865
 • Efterretninger om Lillehammers lærde og Realskole- Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Juni - Juli 1861
 • Efterretninger om Rudkjøbing Realskole for Skoleaaret 1883-84
 • Efterretninger om Rudkjøbing Realskole for Skoleaaret 1884-85
 • Efterretninger om Thisted komm. Mellem-og Realskole for Skoleaaret 1912-13
 • Efterretninger om Thisted komm. Mellem-og Realskole for Skoleaaret 1915-16
 • Efterretninger om Viborg Cathedralskole i Skoleaaret 1ste October 1839 til 30te September 1840 [Emendationes M. Tulii Ceceronis Epistolarum]
 • Elevforeningen for Ullerslev mellem- og realskole. Elevskrift 1951
 • Elevforeningen for Ullerslev mellem- og realskole. Elevskrift 1952
 • Elevforeningen for Ullerslev mellem- og realskole. Elevskrift 1953
 • Elevforeningen for Ullerslev mellem- og realskole. Elevskrift 1954
 • Elevforeningen for Ullerslev mellem- og realskole. Elevskrift 1955
 • Elevforeningen for Ullerslev mellem- og realskole. Elevskrift 1956
 • Et Indbydelses-Skrift til Odense Cathedralskoles Höitidelighed i Anledning af Hs. Majestæt Kongens Födselsdag den 28 Januari 1810. [Historiske Efterretninger om Dr. Gall og hans Organlære.]
 • Et Indbydelsesskrift til de Höitideligheder, hvormed Odense Kathedral-Skole helligholder Hs. Kongelige Majestæts höie Födsels-Fest næstkommende 29 Januarii a.c. i Gymnasiets større Höresal [Udsigt over Nordens Forfatning mod Slutningen af 14de Aarhundrede, som Indledning til nogle Bemærkninger over Aarsagerne til Kalmar-Unionens Ophævelse.]
 • Et Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Odense Cathedralskole 1831
 • Et Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Odense Skole den 13 September 1824 og følgende Dage.
 • Et Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Odense Skole for Aaret 1800 [Hvilken Fremgangsmaade burde man ved Ungdommens allerførste Underviisning helst følge, især naar Lærlingen skal forberedes til at indtræde i de lærde Skoler?]
 • Et Indbydelsesskrift til Høitideligheden paa Odense Gymnasium den 29de Januar 1803 [Bidrag til Beviserne for Nødvendigheden af de gamle Sprogs og den Classiske Literaturs Studium.]
 • Et Indbydelsesskrift til Høitideligheden paa Odense Gymnasium den 30te Januar 1804 [Bidrag til Besvarelsen af det Spørgsmaal: Anstrænges Disciplene i herværende omformede Skole over deres Kræfter?]
 • Examem publicum in Schola Cathedrali Othiniensi [Odense Katedralskole] a.d. XII Septembr. MDCCCXXV. [Spicilegium Observationum in Culicem, Carmen Virgilianum.]
 • Folkeoplysningen er Statens sikkreste Værn. En Tale, holden paa Odense Gymnasium i Anledning af Hs. Maj. Kongens høie Fødselsdag, den 28 Januar 1830.
 • Fortegnelse over kathedralskolens bibliotheks tilvæxt fra 1 ste juli 1891 - 30te juni 1892
 • Fortegnelse over Rudkjøbing Borgerskoles Samling af Apparater til Brug ved Undervisningen i Naturlære og Naturhistorie 1879
 • Fra Trykte Till Skrevne Bogstaver Lodret skrift
 • Frederiksborg Gymnasium 1985-86
 • Frederiksborg Gymnasium 1986-87
 • Frederiksborg Gymnasium 1987-88
 • Frederiksborg Statsskole 1978-79
 • Frederiksborg Statsskole 1980-81
 • Frederiksborg Statsskole 1980-81
 • Frederiksborg Statsskole 1982-83
 • Frederiksborg Statsskole 1983-84
 • Frederiksborg Statsskole 1984-85
 • Frederiksborg Statsskole Årsberetning 1949-50
 • Frederiksborg Statsskole Årsberetning 1950-51
 • Frederiksborg Statsskole Årsberetning 1951-52
 • Frederiksborg Statsskole Årsberetning 1952-53
 • Frederiksborg Statsskole Årsberetning 1953-54
 • Frederiksborg Statsskole Årsberetning 1954-55
 • Frederiksborg Statsskole Årsberetning 1955-56
 • Frederiksborg Statsskole Årsberetning 1956-57
 • Frederiksborg Statsskole Årsberetning 1957-58
 • Frederiksborg Statsskole Årsberetning 1958-59
 • Frederiksborg Statsskole Årsberetning 1959-60
 • Frederiksborg Statsskole Årsberetning 1961-62
 • Frederiksborg Statsskole Årsberetning 1962-63
 • Frederiksborg Statsskole Årsberetning 1963-64
 • Frederiksborg Statsskole Årsberetning 1964-65
 • Frederiksborg Statsskole Årsberetning 1966-67
 • Frederiksborg Statsskole Årsberetning 1967-68
 • Frederiksborg Statsskole Årsberetning 1968-69
 • Frederiksborg Statsskole Årsberetning 1969-70
 • Frederiksborg Statsskole Årsberetning 1970-71
 • Frederiksborg Statsskole Årsberetning 1971-72
 • Frederiksborg Statsskole Årsberetning 1972-73
 • Frederiksborg Statsskole Årsberetning 1973-74
 • Frederiksborg Statsskole Årsberetning 1974-75
 • Frederiksborg Statsskole Årsberetning 1975-76
 • Frederiksborg Statsskole. Aarsberetning 1925-1926
 • Frederiksborg Statsskole. Aarsberetning 1926-1927
 • Frederiksborg Statsskole. Aarsberetning 1929-1930
 • Frederiksborg Statsskole. Aarsberetning 1930-1931
 • Frederiksborg Statsskole. Aarsberetning 1940-1941
 • Frederiksborg Statsskole. Aarsberetning 1941-1942
 • Frederiksborg Statsskole. Aarsberetning 1942-1943 ["Funkemor"]
 • Frederiksborg Statsskole. Aarsberetning 1943-1944 [1. J. G. Repstock. 2. Skolens bedømmende Virksomhed]
 • Frederiksborg Statsskole. Aarsberetning 1944-1945
 • Frederiksborg Statsskole. Aarsberetning 1945-1946
 • Frederiksborg Statsskole. Aarsberetning 1946-1947
 • Frederiksborg Statsskole. Aarsberetning 1947-1948
 • Frederiksborg Statsskole. Aarsberetning 1948-1949
 • Frederiksborg Statsskole. Indbydelsesskrift til Afgangsprøverne og Aarsprøverne 1910
 • Frederiksborg Statsskole. Indbydelsesskrift til Afgangsprøverne og Aarsprøverne 1916
 • Frederikssund Amtsgymnasium Skoleåret 1970-71
 • Frederikssund Amtsgymnasium Skoleåret 1971-72
 • Frederikssund Amtsgymnasium Skoleåret 1972-73
 • Frederikssund Amtsgymnasium Skoleåret 1974-75
 • Frederikssund Amtsgymnasium Skoleåret 1975-76
 • Frederikssund Private Mellem- og Realskole 1951
 • Frederikssund private mellem- og realskole. Beretning om skoleåret 1954-55. 66. Skoleår
 • Frederikssund private mellem- og realskole. Beretning om skoleåret 1955-56. 67. Skoleår
 • Frederikssund private mellem- og realskole. Beretning om skoleåret 1956-57. 68. Skoleår
 • Frederikssund private mellem- og realskole. Beretning om skoleåret 1957-58. 69. Skoleår
 • Frederikssund private mellem- og realskole. Beretning om skoleåret 1958-59. 70. Skoleår
 • Frøken Falsens Pigeskole Aarsberetning for 1887-1888
 • gårdboen Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 1997, nr. 2
 • gårdboen. Hjørring Gymnasium og HF-kursus, 1994, nr. 2
 • gårdboen. Hjørring Gymnasium og HF-kursus, 1994, nr. 3
 • gårdboen. Hjørring Gymnasium og HF-kursus, 1995, nr. 1
 • gårdboen. Hjørring Gymnasium og HF-kursus, 1995, nr. 2
 • gårdboen. Hjørring Gymnasium og HF-kursus, 1995, nr. 3
 • gårdboen. Hjørring Gymnasium og HF-kursus, 1996, nr. 1
 • gårdboen. Hjørring Gymnasium og HF-kursus, 1996, nr. 2
 • gårdboen. Hjørring Gymnasium og HF-kursus, 1997, nr. 1
 • gårdboen. Hjørring Gymnasium og HF-kursus, 1998, nr. 1
 • gårdboen. Hjørring Gymnasium og HF-kursus, 93/1
 • gårdboen. Hjørring Gymnasium og HF-kursus, febr. 1992. 3
 • gårdboen. Hjørring Gymnasium og HF-kursus, maj 1992. 4
 • gårdboen. Hjørring Gymnasium og HF-kursus, marts. 93
 • gårdboen. Hjørring Gymnasium og HF-kursus, okt. 92. 5
 • gårdboen. Hjørring Gymnasium og HF-kursus, sept 1991
 • Gerda Møllers Skole 1931
 • Gjedved Seminarium (statsanerkendt). Beretning om Undervisningsaaret 1902-1903
 • Gjertsens Skole 1869
 • Gjertsens skole. Aarsberetning for Skoleåret 1886-87
 • Gjertsens skole. Aarsberetning for Skoleåret 1887-88
 • Gjertsens skole. Aarsberetning for Skoleåret 1888-89
 • Gjertsens skole. Aarsberetning for Skoleåret 1889-90.
 • Gjertsens skole. Aarsberetning for Skoleåret 1890-91.
 • Gjertsens skole. Aarsberetning for Skoleåret 1891-92.
 • Gl. Holte Kommuneskole 1./8 1949-31./7 1950
 • Gl. Holte Kommuneskole 1./8 1952-31./7 1953
 • Go' start 78. Stenhus
 • Grenaa Gymnasium årsberetning 1969-70
 • Grenaa Gymnasium årsberetning 1970-71
 • Grenaa Gymnasium årsberetning 1971-72
 • Grenaa Gymnasium årsberetning 1973
 • Gundersens Latin- og Realskole Aarsberetning for Skoleaarene 1883-1888 [ ]
 • Hallings Skole for Højere Almendannelse {tidl. Otto Anderssens Skole} og Hallings Pigesskole. Beretning for 1908-1909 og 1909-1910
 • Hallings Skole for Højere Almendannelse og Hallings Pigesskole. Beretning for 1913-14 , 1914-15 og 1915-16.
 • Henrik Madsens Skole. Brændpunktet. Nr. 10. 13. Juni 1914. 3. Aarg.
 • Henrik Madsens Skole. Brændpunktet. Nr. 11. September 1914. 3. Aarg.
 • Henrik Madsens Skole. Brændpunktet. Nr. 12. 1. Oktober 1914. 3. Aarg.
 • Henrik Madsens Skole. Brændpunktet. Nr. 13. 1. November 1914. 3. Aarg.
 • Henrik Madsens Skole. Brændpunktet. Nr. 14. 15. November 1914. 3. Aarg.
 • Henrik Madsens Skole. Brændpunktet. Nr. 6. April 1914. 3. Aarg
 • Henrik Madsens Skole. Brændpunktet. Nr. 7. 1. Maj 1914. 3. Aarg.
 • Henrik Madsens Skole. Brændpunktet. Nr. 8. 15. Maj 1914. 3. Aarg.
 • Henrik Madsens Skole. Brændpunktet. Nr. 9. 26. Maj 1914. 3. Aarg.
 • Henrik Madsens Skole, Brændpunktet, Nr. 1. 15. Januar 1915, 4. Aarg.
 • Henrik Madsens Skole, Brændpunktet, Nr. 15. 1. December 1914. 3. Aarg.
 • Henrik Madsens Skole, Brændpunktet, Nr. 16, 15. December 1914, 3. Aarg.
 • Henrik Madsens Skole, Brændpunktet, Nr. 2, 1. Februar 1915, 4. Aarg.
 • Henrik Madsens Skole, Brændpunktet, Nr. 3, 10. Februar 1915 , 4. Aarg.
 • Henrik Madsens Skole, Brændpunktet, Nr. 4, 1. Marts 1915, 4. Aarg.
 • Henrik Madsens Skole, Brændpunktet, Nr. 5. 15. Marts 1915, 4. Aarg.
 • Henrik Madsens Skole. Brændpunktet. Nr. 1. Januar 1914. 3. Aarg.
 • Henrik Madsens Skole. Brændpunktet. Nr. 3. 5. Marts 1914. 3. Aarg
 • Henrik Madsens Skole. Brændpunktet. Nr. 4. 19. Marts 1914. 3. Aarg
 • Henrik Madsens Skole. Brændpunktet. Nr. 5. 2. April 1914. 3. Aarg
 • Hjørring Gymnasium og HF-kursus 1989
 • Hjørring Gymnasium og HF-kursus 1990
 • Hjørring Gymnasium og HF-Kursus. Impuls Introduktionsskrift 1975-76
 • Hjørring Gymnasium. Meddelelser om skoleåret 1966-67
 • Hjørring Gymnasium. Meddelelser om skoleåret 1967-68
 • Hjørring Gymnasium. Meddelelser om skoleåret 1968-69
 • Hjørring Gymnasium. Meddelelser om skoleåret 1969-70
 • Hjørring Gymnasium. Meddelelser om skoleåret 1970-71
 • Hjørring Gymnasium. Meddelelser om skoleåret 1971-72
 • Hobro Gymnasium og HF-Kursus 1977-78
 • Hobro Gymnasium og HF-Kursus 1978-79
 • Hobro Gymnasium og HF-Kursus 1980-81
 • Hobro Gymnasium og HF-Kursus 1983
 • Hobro Gymnasium og HF-Kursus 1984
 • Hobro Gymnasium og HF-Kursus 1985
 • Hobro Gymnasium og HF-Kursus 1987
 • Hobro Gymnasium og HF-Kursus 1988
 • Hobro Gymnasium og HF-Kursus 1989
 • Hobro Gymnasium og HF-Kursus 1990
 • Hobro Gymnasium og HF-Kursus 1991
 • Hobro Gymnasium og HF-Kursus 1992
 • Hobro Gymnasium. Årsberetning 1961-62
 • Holbæk private Mellem- og Realskole Beretning om Skoleaaret 1942-43
 • Holbæk private Mellem- og Realskole Beretning om Skoleaaret 1943-44
 • Holbæk private Mellem- og Realskole Beretning om Skoleaaret 1944-45
 • Holme Skole Skoleåret fra 1. august 1955 til 31. juli 1956
 • Holmestrand off. Lærerskole. Aarsberetning for 1902-1903
 • Holmestrand off. Lærerskole. Aarsberetning for 1903-1904
 • Holmestrand off. Lærerskole. Beretning for 1907-1910
 • Holmestrand Seminar. Aarsberetning for 1899-1900
 • Holmestrand Seminar. Aarsberetning for 1900-1901
 • Holstebro Gymnasium 1963
 • Holstebro Gymnasium og HF 1985
 • Holstebro Gymnasium og HF 1986
 • Holstebro Gymnasium og HF 1987
 • Holstebro Gymnasium og HF-kursus 1982 & 1983
 • Holstebro Gymnasium og HF-kursus 1983-84
 • Holstebro Gymnasium og HF-kursus 1988
 • Holstebro Gymnasium og HF-kursus 1989
 • Holstebro Gymnasium og HF-kursus 1990
 • Holstebro Gymnasium og HF-kursus 1991
 • Holstebro Gymnasium og HF-kursus 1992
 • Holstebro Gymnasium og HF-kursus 1993-94
 • Holstebro Gymnasium og HF-kursus 1994-95
 • Holstebro Gymnasium og HF-kursus 1995-96
 • Holstebro Gymnasium og HF-kursus 1996-97
 • Holstebro Gymnasium og HF-kursus Arsskrift 1992-93
 • Holstebro Gymnasium og HF-kursus. Årsberetning 1976-77. Velkomst til nye elever 1977
 • Holstebro Gymnasium og HF-kursus. Årsberetning 1979-80. Velkomst til nye elever 1980
 • Holstebro Gymnasium og HF-kursus. Årsberetning 1980-81. Velkomst til nye elever 1981
 • Hønefos Kommunale Middelskole. Aarsberetning for 1888-1889
 • Inbjudnig till bevistande af årsexamen vid högre allmänna läroverket i Östersund den 8 och 9 juni 1881
 • Inbjudnig till öfvervarende af årsexamen vid högre allmänna läroverket i Östersund den 11 och 12 juni 1879
 • Inbjudning til öfvervärende af årsexamen och läseårets afslutande vid Högere Elemmenttar Läroverket i Östersund den 1 och 2 juni 1871 [Några upplysningar om Frösö Trivialskola, efter och ur samma skolas handlingar. Af S. Kardell.]
 • Inbjudning til öfvervärende af ârsexamen och läseårets afslutande vid Högere Elemmenttar Läroverket i Östersund den 3 och 4 juni 1872
 • Inbjudning til öfvervärende af årsexamen och läseårets afslutande vid Högere Elemmenttarl läroverket i Östersund den 2 och 3 juni 1870
 • Inbjudning till bevistande af årsexamen vid högre allmänna läroverket i Östersund den 10 och 11 juni 1884 [Realkatalogen öfver Östrsunds högre allmänna läroverks bibliotek, upprättad af S. J. Kardell III]
 • Inbjudning till bevistande af årsexamen vid högre allmänna läroverket i Östersund den 16 och 17 juni 1882 [Början af realkatalog öfver Östersunds högre allm. Läroverks bibliotek, upprättad af S. J. Kardell]
 • Inbjudning till bevistande af årsexamen vid högre allmänna läroverket i Östersund den 6 och 7 juni 1883 [Fortsätning af realkatalogen öfver läroverks bibliotek, upprättad af S. J. Kardell]
 • Inbjudning till bevistande af årsexamen vid Högre allmänna läroverket i Östersund den 7 och 8 Juni 1887.
 • Inbjudning till bevistande af årsexamen vid högre allmänna läroverket i Östersund den 8 och 9 juni 1880 [Förtegning öfver Östersunds högre elementarläroverks mynt- och medaljsamling. II Antika mynt]
 • Inbjudning till bevistande af årsexamen vid Högre allmänna läroverket i Östersund den 8 och 9 Juni 1886. [Förteckning öfver Östersunds Högre allmänna läroverks mynt- och medaljsamling- III. Medeltidsmynt.]
 • Inbjudning till bevistande af årsexamen vid högre allmänna läroverket i Östersund den 9 och 10 juni 1885 [Realkatalogen öfver Östrsunds högre allmänna läroverks bibliotek, upprättad af S. J. Kardell. Inneållsförteckning]
 • Inbjudning till öfvervarande af årsexamen och läseårets afslutande vid Högre Elementarläroverket i Östersund den 1 och 2 Juni 1865.
 • Inbjudning till öfvervarande af årsexamen och läseårets afslutande vid Högre Elementarläroverket i Östersund den 1 och 2 Juni 1866. [Sofokles' Antigone, översättning af Brandt. ]
 • Inbjudning till öfvervarande af årsexamen och läseårets afslutande vid Högre Elementarläroverket i Östersund den 2 och 3 Juni 1864.
 • Inbjudning till öfvervarande af årsexamen och läseårets afslutande vid Högre Elementarläroverket i Östersund den 3 och 4 Juni 1869.
 • Inbjudning till öfvervarande af årsexamen och läseårets afslutande vid Högre Elementarläroverket i Östersund den 4 och 5 Juni 1863.
 • Inbjudning till öfvervarande af årsexamen och läseårets afslutande vid Högre Elementarläroverket i Östersund den 4 och 5 Juni 1867.
 • Inbjudning till öfvervarande af årsexamen och läseårets afslutande vid Högre Elementarläroverket i Östersund den 4 och 5 Juni 1868.
 • Inbjudning till öfvervarande af årsexamen och läseårets afslutande vid Högre Elementarläroverket i Östersund den 5 och 6 Juni 1862.
 • Inbjudning till öfvervarande af årsexamen och läseårets afslutande vid Högre Elementarläroverket i Östersund den 6 och 7 Juni 1860.
 • Inbjudning till öfvervarande af årsexamen och läseårets afslutande vid Högre Elementarläroverket i Östersund den 6 och 7 Juni 1861
 • Inbjudning till öfvervarende af årsexamen och läseårets afslutande vid högre elementarläroverket i Östersund den 1 och 2 juni 1876
 • Inbjudning till öfvervarende af årsexamen och läseårets afslutande vid högre elementarläroverket i Östersund den 3 och 4 juni 1875
 • Inbjudning till öfvervarende af årsexamen och läseårets afslutande vid högre elementarläroverket i Östersund den 3 och 4 juni 1878
 • Inbjudning till öfvervarende af årsexamen och läseårets afslutande vid högre elementarläroverket i Östersund den 4 och 5 juni 1873
 • Inbjudning till öfvervarende af årsexamen och läseårets afslutande vid högre elementarläroverket i Östersund den 4 och 5 juni 1874 [Några upplysninger om fornsaker i Jemtland, af P. Olsson]
 • Inbjudning till öfvervarende af årsexamen och läseårets afslutande vid högre elementarläroverket i Östersund den 7 och 8 juni 1877 [Förtegning öfver läoverkets mynt- och medaljsamling I., af P. Olsson]
 • Indbjudning till Årsexamen och Afslutning vid högre Allmänna Läroverket i Östersund den 6 Juni 1916 [Geometriens Grunder]
 • Indbjudning till Årsexamen och Afslutning vid högre Allmänna Läroverket i Östersund den 8 Juni 1914 [Pindaricia et Bacchylidea]
 • Indbydelse til den offentlige Aarsprøve i Næstved private Realskole Juli 863
 • Indbydelse til den offentlige Examen i Viborg Cathedralskole i September 1830 [Adnotationum in Cideronis Tusculanas Disputationes]
 • Indbydelse til den offentlige Examen i Viborg Cathedralskole i September 1830 [Adnotationum in Cideronis Tusculanas Disputationes]
 • Indbydelses-skrift til de højtideligeheder, hvormed Hs. Kgl. Majestæts høye Fødselfest helligholdes næstkommende 29de Januari a.c. i Gymnasiets større Høresal. Odense 1805 [Om Nytten af den fortløbende Brøk]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige examen ved Christiania Kathedralskole 1860 [En større Bibelshistorie, Det Nye Testamente]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige examen ved Christiania Kathedralskole 1862 [Er Norsk det samme som Dansk ?]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen ved Kristiania Kathedralskole 1864 [Modersmaalet som skolefag]
 • Indbydelsesskrift til denoffentlige Examen ved Christiania Kathedralskole 1863 [Bidrag til bestemmelsen af modus i de afhængige udsagnsætninger og spørgesætninger i Tysk af Jakob Lykke-]
 • Indbydelsesskrift til Aars- og Afgangsprøverne i Frederikssund Mellem- og Realskole for Drenge og Piger i Juni og Juli 1933
 • Indbydelsesskrift til Aarsexamen 1874 ved Kristiansunds offentlige Skole for den høiere Almendannelse.
 • Indbydelsesskrift til Aarsexamen 1876 ved Kristiansunds offentlige Skole for den høiere Almendannelse.
 • Indbydelsesskrift til Aarsexamen 1878 ved Kristiansunds offentlige Skole for den høiere Almendannelse.
 • Indbydelsesskrift til Aarsexamen 1880 ved Kristiansunds offentlige Skole for den høiere Almendannelse.
 • Indbydelsesskrift til Aarsexamen 1881 ved Kristiansunds offentlige Skole for den høiere Almendannelse.
 • Indbydelsesskrift til Aarsexamen 1884 ved Kristiansunds offentlige Skole for den høiere Almendannelse.
 • Indbydelsesskrift til Aarsexamen 1889 ved Kristiansunds offentlige Skole for den høiere Almendannelse.
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsexamina ved Skiens offentlige Skole for den høiere Almendannelse i Juni og Juli 1886
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven 1881 i Lillehammers Skole for den høiere Almendannelse.
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven 1882 i Lillehammers offentlige Skole for den høiere Almendannelse.
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Lillehammers lærde og Realskole i Juli 1869
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Lillehammers offentlige Skole for den höiere Almendannelse i Juli 1874
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Lillehammers offentlige Skole for den høiere Almendannelse. Juni - Juli 1873
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Lillehammers Skole for den høiere Almendannelse. Juni - Juli 1875
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven i Lillehammers Skole for den høiere Almendannelse. Juni - Juli 1877
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne 1884 i Lillehammers offentlige Skole for den høiere Almendannelse
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne 1885 i Lillehammers offentlige Skole for den høiere Almendannelse [Anden tillægskatalog over Lillehammers off. høiere Almenskoles Bogsamling 1873-1884]
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne 1886 i Lillehammers offentlige Skole for den høiere Almendannelse
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Borgerdydskolen i Kjøbenhavn i Juni og Juli 1872
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Borgerdydskolen i Kjøbenhavn i Juni og Juli 1873
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Borgerdydskolen i Kjøbenhavn i Juni og Juli 1874
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Borgerdydskolen i Kjøbenhavn i Juni og Juli 1875
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Borgerdydskolen i Kjøbenhavn i Juni og Juli 1876
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Borgerdydskolen i Kjøbenhavn i Juni og Juli 1877
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Borgerdydskolen i Kjøbenhavn i Juni og Juli 1878
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Borgerdydskolen i Kjøbenhavn i Juni og Juli 1879
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Borgerdydskolen i Kjøbenhavn i Juni og Juli 1880
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Borgerdydskolen i Kjøbenhavn i Juni og Juli 1881
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Borgerdydskolen i Kjøbenhavn i Juni og Juli 1882
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Borgerdydskolen i Kjøbenhavn i Juni og Juli 1883
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Borgerdydskolen i København i Juni og Juli 1871
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Examina i Aarhuus Cathedralskole i Juli 1862 [Gotfred, Underkonge i Jylland mod Karl d. Store, romersk Kejser. Af Hovgaard. ]
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Examina i Aarhuus Cathedralskole i Juli 1863 [Gotfred, Underkonge i Jylland mod Karl d. Store, romersk Kejser. (2den deel) Af Hovgaard. ]
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Examina i Aarhuus Cathedralskole i Juni og Juli 1859 [Fortegnelse over Aarhus Cathedralskoles Bibliothek ved N. C. N. Lassen og O. A. Hovgaard. Sluttet i Maj 1859]
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Examina i Aarhuus Cathedralskole i Juni og Juli 1860 [Fortegnelse over Aarhus Cathedralskoles Bogsamling ved O. A. Hovgaard. ]
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Examina i Aarhuus Kathedralskole i Juli 1864 [Prøver af en almindelig Geographie til Skolebrug. Af Ed. Erslev]
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Examiner i Aarhuus Cathedralskole i Juni og Juli 1855 [1. Fortegnelse over Skolens naturvidenskabelige Samlinger (I Afdl.), ved N. C. N. Lassen. Fortegnelse over Skolens Bibliothek, (1 Afdl.) ved R. S. R. Lassen ]
 • Indbydelsesskrift til den aarlige Examen i Odense Kathedralskole Odense 1814 [Appel til Vokalernes Dom eller: Klage af Bogstavet Q over Bogstavet K. Efter Lucians Maade.]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige eksamen ved Christiania borger- og realskole i Juni og Juli 1883
 • Indbydelsesskrift til den offentlige eksamen i juni og juli 1879 ved Maribogadens latin- og realskole
 • Indbydelsesskrift til den offentlige eksamen i Kristiania Kathedralskole 1857
 • Indbydelsesskrift til den offentlige eksamen ved Kristiania borger- og realskole i juni og juli 1884.
 • Indbydelsesskrift til den offentlige eksamen ved Kristiania borger- og realskole i juni og juli 1885.
 • Indbydelsesskrift til den offentlige eksamen ved Kristiania borger- og realskole i juni og juli 1886.
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i den videnskabelige Realskole i Aarhus den 14-19. Juli 1853 indeholdende Efterretninger om Skolen for Aaret 1852 og 1853
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i den videnskabelige Realskole i Aarhus den 15-19. Juli 1852 [Et brev fra pompeji ved Valdemar Thisted]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i den videnskabelige Realskole i Aarhus den 24-29. Juli 1849 indeholdende Efterretninger om Skolen for Aaret 1849 og 1850
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Borgerdydskolen i September 1815
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Borgerdydskolen i September 1816
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Borgerdydskolen i September 1817
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Borgerdydskolen i September 1818
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Christiania Cathedralskole 1847.
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Christiania Kathedralskole 1850. [Brudstykke af Forelæsninger over den Helleniske Litteraturhistorie, holdne ved Universitet (om Hellenernes ældste episke Poesi)]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Christiania Kathedralskole 1851. [De syv förste, og den treogtredivte Sang af Dantes Inferno (la divina commedia) oversatte i Originalens Versemaal.]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Christiania Kathedralskole 1853. [Om de gamle Classikeres Berettigelse til den Plads, de nu indtage i Underviisningen ved de lærde Skoler.]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Christiania Kathedralskole 1854. [Geometrisk Behandling og Construktion af den regulære 17Kant. Af Odén.]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Christiania Kathedralskole 1855. [Udsigt over Ethnologien af Ludv. Kr. Daa.]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Christiania Kathedralskole 1856. [Om Cirkelliniens Deling af J. Odén.]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i den videnskabelige Realskole i Aarhus den 15-19. Juli 1851 [Det attiske Retsvæsen med hensyn til Religionsforseelser]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i juli 1859 ved Kathedralskolen i Kristiansand
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Juli 1867 ved Christiania Borger- og Realskole [Praktiske Regler for den engelske Udtale ved H. Chr. Grüner]
 • Indbydelsesskrift til Den offentlige Examen i Juni og Juli 1870 ved Gjertsens Skole
 • Indbydelsesskrift til Den offentlige Examen i Juni og Juli 1873 ved Gjertsens Skole [Tyrtæus af Kristofer Lassen]
 • Indbydelsesskrift til Den offentlige Examen i Juni og Juli 1874 ved Gjertsens Skole
 • Indbydelsesskrift til Den offentlige Examen i Juni og Juli 1875 ved Gjertsens Skole [Lidt fra preussiske Skoler]
 • Indbydelsesskrift til Den offentlige Examen i Juni og Juli 1876 ved Gjertsens Skole
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Juni og Juli 1877 ved Christiania Borger- og Realskole
 • Indbydelsesskrift til Den offentlige Examen i Juni og Juli 1877 ved Gjertsens Skole for den høiere Almendannelse
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Juni og Juli 1878 ved Gjertsens Skole for den høiere Almendannelse
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Juni og Juli 1879 ved Gjertsens Skole for den høiere Almendannelse
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Juni og Juli 1880 ved Gjertsens Skole for den høiere Almendannelse
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Juni og Juli 1881 ved Gjertsens Skole for den høiere Almendannelse
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Juni og Juli 1882 ved Anderssens Latin- og Realskole [Tale ved Skolefesten 1881]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Juni og Juli 1882 ved Gjertsens Skole for den høiere Almendannelse
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Juni og Juli 1883 ved Anderssens Latin- og Realskole [Beskrivelse over den nye Skolebygning]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Juni og Juli 1883 ved Gjertsens Skole for den høiere Almendannelse
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Juni og Juli 1884 ved Anderssens Latin- og Realskole [W. Hamilton. Prøve paa Opgavesamling til indøvelse af de simplere geometriske Forhold og Love]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Juni og Juli 1884 ved Gjertsens Skole for den høiere Almendannelse [Et stykke Arithmetik og Algebra af A. Eliassen]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Juni og Juli 1885 ved Gjertsens Skole for den høiere Almendannelse
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Juni og Juli 1886 ved Anderssens Latin- og Realskole [Prøver af latinske Stiløvelser]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Juni og Juli 1886 ved Gjertsens Skole for den høiere Almendannelse
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Kristianssands Kathedralskolen 1861 [Demosthenes Olynthiske Taler I. II. ]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Kristianssands Kathedralskolen 1863 [Kubikroduddragning]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Kristianssands Kathedralskolen 1864
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Kristianssands Kathedralskolen 1865 [Eddasprogets Syntax]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Kristianssands Kathedralskolen 1867 [Eddasprogets Syntax II]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Kristianssands Kathedralskolen 1868
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Kristianssands Kathedralskolen 1869 [Passater og Monsumer ]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Kristianssands Kathedralskolen 1870
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Kristianssands Kathedralskolen 1871
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Kristianssands Kathedralskolen 1872
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Kristianssands Kathedralskolen 1873
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Kristianssands Kathedralskolen 1874 [Skoleefterretninger. Fortegnelse over Kathedralskolens Bibliotheks Tilvæxt fra 1859 til udg. Mai 1874]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Kristianssands Kathedralskolen 1876 [Bibliothekets Tilvæxt fra Juni 1875 til Ult. Mai 1876]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Kristianssands Kathedralskolen 1877 [Jomsvikinga-saga på latinsk. Skoleefterretninger. Bibliothekets tilvæxt fra Juni 1876 til Ult. Mai 1877]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Kristianssands Kathedralskolen 1878 [Bibliothekets tilvæxt fra Juni 187 til Ult. Mai 1878]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Lillehammers lærde og Realskole i Juni og Juli 1860
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Odense Cathedralskole 1822
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Odense Cathedralskole 1823
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Odense Cathedralskole 1826
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Odense Cathedralskole 1827
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Odense Cathedralskole 1832
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Odense Kathedralskole. [Kong Frederik den Anden og Oluf Bagger.]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i September 1838 ved Odense Kathedralskole. [Udsigt over den idololatriske Cultus som omtales i Bibelen. Første Afdeling. ]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i September 1839 ved Odense Kathedralskole. [Udsigt over den idololatriske Cultus som omtales i Bibelen. Anden Afdeling. ]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Viborg Kathedralskole den 16de - 23de September 1843 [Emendationes M. Tulii Ceceronis Epistolarum. Particula II.]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Viborg Kathedralskole den 17de - 23de September 1842
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Viborg Kathedralskole den 17de - 25de September 1844 [Emendationes M. Tulii Ceceronis Epistolarum. Particula III.]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Viborg Kathedralskole den 20de - 25de September 1841 [Emendationes M. Tulii Ceceronis Epistolarum. Particula I.]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Viborg Kathedralskole den 22de - 27de September 1845 [Nogle Bemærkninger angaaende Underviisningen i Modersmaalet i de lærde Skole]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Viborg Kathedralskole den 22de - 29de Juli 1846 [Om Opgaver til Udarbejdelse i Modersmaalet ved Examen artium og de udvidede Skolers Afgangsexamen.68]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen ved Kristiania Kathedralskole 1866 [Om forholdet mellem rhythmus og metyrum]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen ved Kristiania Kathedralskole 1867 [Ledetraad ved den forberedende undevisning i plangeometri]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examina i Aarhuus Cathedralskole i Juni og Juli 1856 [Nielse, C. K.]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examina i Aarhuus Cathedralskole i Juni og Juli 1857 [Fortegnelse over Aarhuus Cathedralskoles Bibliotek]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examina i Aarhuus Cathedralskole i Juni og Juli 1858 [Fortegnelse over Aarhuus Cathedralskoles Bibliotek]
 • Indbydelsesskrift til Examen i Juli 1866 ved Gjertsens Latinskole [Skoleefterretninger for 1861-66]
 • Indbydelsesskrift til Examen ved Hoffm. Hansens Realskole i Lyngby 1886
 • Indbydelsesskrift til Examen ved Hoffm. Hansens Realskole i Lyngby 1887
 • Indbydelsesskrift til Hovedexamen i Juli 1865 ved Kristiansunds lærde- og Realskole [I. Tvende skoletaler af rektor J. Elster Bødtker. II. Forhandlinger i Anledning af Skolens Oprettelse, meddelt af samme. III. Skoleefterretninger for 1864-85 af Samme]
 • Indbydelsesskrift til Hovedexamen i Juli 1866 ved Kristiansunds lærde- og Realskole
 • Indbydelsesskrift til Hovedexamen i Juli 1867 ved Kristiansunds lærde- og Realskole
 • Indbydelsesskrift til Hovedexamen i Juli 1868 ved Kristiansunds lærde- og Realskole
 • Indbydelsesskrift til Hovedexamen i Juli 1869 ved Kristiansunds lærde- og Realskole
 • Indbydelsesskrift til Hovedexamen i Juli 1870 ved Kristiansunds lærde- og Realskole [Fortegnelse over de i Kristiansund og nærmeste omegn voxende Karplanter (med Undtagelse af Mosserne) ved Adjunkerne F. Larsen og H. Greve]
 • Indbydelsesskrift til hovedexamen i Lillehammers Lærde- og Realskole i Juni og Juli 1858 [1. Naturhistoriens Formaal. 2.Verber i Engelsk. Skoleefterretninger]
 • Indbydelsesskrift til hovedexamen i Lillehammers Lærde- og Realskole. [kasuslære. Skoleefterretninger]
 • Indbydelsesskrift til Høitideligheden ved Odense Cathedralskole den 13de October 1843 [Om Schedographien i de Byzantinske Skoler. Et Birdrag til Grammatikens Historie. Af R. J. F. Henrichsen]
 • Indbydelsesskrift til Indvielsen af Skolens nye Bygning den 27de November 1846 [Bidrag til Odense Cathedralskoles Historie. Første hefter. Om de til Skolen hørende Bygninger.]
 • Indbydelsesskrift til Reformationsfesten den 31 October 1836 i Odense Cathedralskole. [Jens Andersen Beldenak, Biskop i Fyen. En Levnedsbeskrivelse.]
 • Indbydelsesskrift til Rungsted Kostskole 1900
 • Ingrid Jespersens Skole, Henrik Madsens Skole, Brændpunktet Paaskenummer, 2. April 1917
 • Ingrid Jespersens Skole, Henrik Madsens Skole, Brændpunktet Udgivet af Konsortium, 1. April 1916
 • Ingrid Jespersens Skole, Henrik Madsens Skole, Brændpunktet Udgivet af Konsortium, 1. Februar 1916
 • Ingrid Jespersens Skole, Henrik Madsens Skole, Brændpunktet Udgivet af Konsortium, 1. Maj 1916
 • Ingrid Jespersens Skole, Henrik Madsens Skole, Brændpunktet Udgivet af Konsortium, 1. Marts 1916
 • Ingrid Jespersens Skole, Henrik Madsens Skole, Brændpunktet Udgivet af Konsortium, 1.Juni 1916
 • Ingrid Jespersens Skole, Henrik Madsens Skole, Brændpunktet Udgivet af Konsortium, 12. December 1916
 • Ingrid Jespersens Skole, Henrik Madsens Skole, Brændpunktet Udgivet af Konsortium, 13. Januar 1916
 • Ingrid Jespersens Skole, Henrik Madsens Skole, Brændpunktet Udgivet af Konsortium, 15. April 1916
 • Ingrid Jespersens Skole, Henrik Madsens Skole, Brændpunktet Udgivet af Konsortium, 15. Februar 1916
 • Ingrid Jespersens Skole, Henrik Madsens Skole, Brændpunktet Udgivet af Konsortium, 15. Marts 1916
 • Ingrid Jespersens Skole, Henrik Madsens Skole, Brændpunktet Udgivet af Konsortium, 15. November 1916
 • Ingrid Jespersens Skole, Henrik Madsens Skole, Brændpunktet Udgivet af Konsortium, 21. December 1916
 • Ingrid Jespersens Skole, Henrik Madsens Skole, Brændpunktet Udgivet af Konsortium, 24. januar 1916
 • Ingrid Jespersens Skole, Henrik Madsens Skole, Brændpunktet Udgivet af Konsortium, November 1916
 • Ingrid Jespersens Skole, Henrik Madsens Skole, Brændpunktet Udgivet af Konsortium, September 1916
 • Ingrid Jespersens Skole, Henrik Madsens Skole, Brændpunktet, 1, Juni 1915
 • Ingrid Jespersens Skole, Henrik Madsens Skole, Brændpunktet, 1. April 1915
 • Ingrid Jespersens Skole, Henrik Madsens Skole, Brændpunktet, 1. December 1915
 • Ingrid Jespersens Skole, Henrik Madsens Skole, Brændpunktet, 1. Maj 1915
 • Ingrid Jespersens Skole, Henrik Madsens Skole, Brændpunktet, 1. November 1915
 • Ingrid Jespersens Skole, Henrik Madsens Skole, Brændpunktet, 1. Oktober 1915
 • Ingrid Jespersens Skole, Henrik Madsens Skole, Brændpunktet, 1. September 1915
 • Ingrid Jespersens Skole, Henrik Madsens Skole, Brændpunktet, 10. Juni 1915
 • Ingrid Jespersens Skole, Henrik Madsens Skole, Brændpunktet, 15. December 1915
 • Ingrid Jespersens Skole, Henrik Madsens Skole, Brændpunktet, 15. Maj 1915
 • Ingrid Jespersens Skole, Henrik Madsens Skole, Brændpunktet, 15. Oktober 1915
 • Ingrid Jespersens Skole, Henrik Madsens Skole, Brændpunktet, 15. September 1915
 • Ingrid Jespersens Skole, Henrik Madsens Skole, Brændpunktet, Organ for Henrik Madsens Skole, 20. Februar 1917
 • Introduktionsskrift. Østre Borgerdydskole 1989
 • Jahresbericht des königl. Gymnasiums zu Rastenburg womit zur öffentlichen Prüfung der Schüler, welche am 26. September Vormittags von 8 - 12 und Nachmittags von 2 - 5 Uhr gehalten werden wird.
 • Jahresbericht über das königl. Katholiche Gymnasium zu Culm für das Schuljahr 1849-1850, womit zu der, Freitag den 2. August, stattfindenden öffentlichen Prüfung der Schüler ergebenst einladet
 • Jahresbericht über das Königl. Progymnasium in Dt. Crone vom Herbst 1849 bis zum Herbst 1850 womit zu der am 14ten October abzuhaltenden öffentlichen Prüfung der Schüler ergenst einladet
 • Jahresbericht über das Königliche Friedrichskollegium in Ostpreussen von Michaëlis 1849 bis Michaëlis 1850, Womit zur öffentlichen Prüfung Freitag den 4. Oktober, Nachmittags von 2½ Uhr ab Sonnabend den 5. Oktober, Vormittags von 8 Uhr, Nachmittags von 2½ Uhr ab.
 • Jahresbericht über das Königliche Gymnasium zu Marienwerder von Michael 1849 bis Michael 1850. Womit zur öffentlichen Prüfung aller Klassen der Anstalt Donnerstag den 3ten Oktober 1850 ergebenst einladet
 • Jahresbericht über das Königliche Katholiche Gymnasium in Conitz in dem Schuljahre 1849-50 mit welchem zu der öffentlichen Prüfung am 14. August und zu den Schlussfeierlichkeiten am 15. August ergebenst einladet
 • Jahresbericht über das Königsliche Katolische Gymnasium zu Braunsberg in dem Schuljahre 1849-50, mit welchem zu der Oeffentligchen Prüfung am 2. August und zu den Schlussfeierlichkeiten am 3. August ergebenst einladet der Direktor der Anstalt
 • Jubilæumsskrift 1957, Ullerslev Realskole 1907-57. Ullerlsev Realskoles Elevforening 1932-57
 • Kometen Nr. 1, Torsdag den 20. Februar 1913 [Vejle Højere Almenskole]
 • Kometen Nr. 2, Torsdag den 6. Marts 1913 [Vejle Højere Almenskole]
 • Kometen Nr. 3, Torsdag den 20. Marts 1913 [Vejle Højere Almenskole]
 • Kometen Nr. 4, Torsdag den 3. April 1913 [Vejle Højere Almenskole]
 • Kometen Nr. 5, Torsdag den 17. April 1913 [Vejle Højere Almenskole]
 • Kometen Nr. 6, Torsdag den 8. Maj 1913 [Vejle Højere Almenskole]
 • Kometen Nr. 7, Torsdag den 29. Maj 1913 [Vejle Højere Almenskole]
 • Kongsbergs offentlige Skole for høiere almendannelse. Aarsberetning 1894-95
 • Königsliches Friedrichs=Gymnasium zu Gumbinnen. Zu der am 10ten und 11ten Oktober in dem Saale des Königslichen Gymnasiums anzustellenden öffentlichen Prüfung der Schüler ladet die geehrten Eltern und Angehörigen der Schüler, so wie die Sönner und Freunde des Schulwesens ehrerbietigst und ergebenst ein
 • Kort om Hjørring Gymnasium 1980
 • Kort om Hjørring Gymnasium 1981
 • Kort om Hjørring Gymnasium 1982
 • Kort om Hjørring Gymnasium 1983
 • Kort om Hjørring Gymnasium 1984
 • Kort om Hjørring Gymnasium 1985
 • Kort om Hjørring Gymnasium 1986
 • Kort om Hjørring Gymnasium 1987
 • Kort om Hjørring Gymnasium 1988
 • Kostskolen Vestjysk Gymnasium 1939-40
 • Kostskolen Vestjysk Gymnasium 1940-41
 • Kostskolen Vestjysk Gymnasium 1941-42
 • Kostskolen Vestjysk Gymnasium 1942-1943
 • Kostskolen Vestjysk Gymnasium. Beretning for Skoleaaret 1943-44
 • Kostskolen Vestjysk Gymnasium. Beretning for Skoleaaret 1944-45
 • Kostskolen Vestjysk Gymnasium. Beretning for Skoleaaret 1945-46
 • Kostskolen Vestjysk Gymnasium. Beretning for Skoleaaret 1946-47
 • Kostskolen Vestjysk Gymnasium. Beretning for Skoleaaret 1947-48 [Kostskolen Vestjysk Gymnasium 1938-1948]
 • Kostskolen Vestjysk Gymnasium. Beretning for skoleaaret 1948-49
 • Kostskolen Vestjysk Gymnasium. Beretning for skoleaaret 1949-50
 • Kostskolen Vestjysk Gymnasium. Beretning for skoleåret 1950-51
 • Kostskolen Vestjysk Gymnasium. Beretning for skoleåret 1951-52
 • Kostskolen Vestjysk Gymnasium. Beretning for skoleåret 1952-53
 • Kristiania borger- og realskole Aarsberetning for skoleaaret 1887-88.
 • Kristiania borger- og realskole Aarsberetning for skoleaaret 1889-90.
 • Kristiania borger- og realskole Aarsberetning for skoleaaret 1891-92. [Et forsøg i steilskrift ved T. O. Gran]
 • Kristiania borger- og realskole Aarsberetning for skoleaaret 1892-93.
 • Kristiania borger- og realskole Aarsberetning for skoleaaret 1893-94.
 • Kristiania borger- og realskole Aarsberetning for skoleaaret 1894-95.
 • Kristiania borger- og realskole Aarsberetning for skoleaaret 1895-96.
 • Kristiania borger- og realskole Aarsberetning for skoleaaret 1896-97.
 • Kristiania borger- og realskole Aarsberetning for skoleaaret 1897-98.
 • Kristiania borger- og realskole Aarsberetning for skoleaaret 1898-99.
 • Kristiania borger- og realskole Aarsberetning for skoleaaret 1899-1900.
 • Kristiania borger- og realskole Aarsberetning for skoleaaret 1900-1901.
 • Kristiania borger- og realskole Aarsberetning for skoleaaret 1901-1902.
 • Kristiania borger- og realskole Aarsberetning for skoleaaret 1902-1903.
 • Kristiania borger- og realskole Aarsberetning for skoleaaret 1903-1904.
 • Kristiania borger- og realskole Aarsberetning for skoleaaret 1904-1905. [Indtryk og erfaringer fra en studiereise, ved Victor Holst]
 • Kristiania borger- og realskole i skoleaaret 1886-87. [A. Erindringer fra Borgerskolen 1841-13, af D. Thrap]
 • Kristiania borger- og realskole i skoleaaret 1888-89. [Meddelelser om Kristiania borger- og realskole 1812-1889, ved J. Jespersen]
 • Kristiania borger- og realskole i skoleaaret 1890-91. [Brudstykke af et arbeide om sjæleliv og intelligens hos dyr. Af Einar Aas]
 • Kristiania borger- og realskoles Beretning for skoleaarene 1905-06 og 1906-07
 • Kristiania Borger- og Realskoles Beretning for skolens virksomhet i aarene 1907-1910
 • Kristiania Borger- og Realskoles Beretning for skolens virksomhet i aarene 1910-1913
 • Kristiania Borger- og Realskoles Beretning for skolens virksomhet i aarene 1913-1916
 • Kristiansand off. Lærarskule. Melding 1913-16
 • Kristiansands off. Lærerskole. Beretning for 1907-10
 • Kristiansands off. lærerskole. Beretning for 1910-13
 • Kristiansunds off. Høiere almenskole - Aarsberetning for Skoleaarene 1913-1914, 1914-1915, 1915-1916
 • Kristiansunds off. høiere almenskole. Aarsberetning for Skoleaarene 1904-1905, 1905-1906, 1906-1907
 • Kristiansunds off. høiere almenskole. Aarsberetning for Skoleaarene 1907-1908, 1908-1909, 1909-1910 [Døde. Nyt Legat ]
 • Kristiansunds off. høiere almenskole. Aarsberetning for Skoleaarene 1910-1911, 1911-1912, 1912-1913
 • Kristiansunds off. høiere almenskole. Aarsberetning for Skoleaaret 1901-1902
 • Kristiansunds off. høiere almenskole. Aarsberetning for Skoleaaret 1902-1903
 • Kristiansunds off. høiere almenskole. Aarsberetning for Skoleaaret 1903-1904
 • Langaa Realskole 1957
 • Langaa Realskole. Beretning. 1951
 • Lærer og Elev, Organ for Østersøgades Gymnasium- og Almenskole, Nr. 1, Den 11. December 1912, 1. Aarg.
 • Lærer og Elev, Organ for Østersøgades Gymnasium- og Almenskole, Nr. 1, Den 18. Januar 1913, 2. Aarg.
 • Lærer og Elev, Organ for Østersøgades Gymnasium- og Almenskole, Nr. 2, Den 18. December 1912, 1. Aarg.
 • Lærer og Elev, Organ for Østersøgades Gymnasium- og Almenskole, Nr. 2, Den 28. Januar 1913, 2. Aarg.
 • Lærer og Elev, Organ for Østersøgades Gymnasium- og Almenskole, Nr. 3, Den 10. Februar 1913, 2. Aarg.
 • Lærer og Elev, Organ for Østersøgades Gymnasium- og Almenskole, Nr. 3, Den 21. December 1912, 1. Aarg.
 • Lærer og Elev, Organ for Østersøgades Gymnasium- og Almenskole, Nr. 4, Den 24. Februar 1913, 2. Aarg.
 • Lærer og Elev, Organ for Østersøgades Gymnasium- og Almenskole, Nr. 4, Den 28. December 1912, 1. Aarg.
 • Lemvig Gymnasium - en åben skole
 • Lemvig Gymnasium 1989
 • Lemvig Gymnasium 1990
 • Lemvig Gymnasium 1991
 • Lemvig Gymnasium 1992
 • Lemvig Gymnasium 1993, Nordvesten, Nordiske Kultur-uger 1993 28 august - 12 september, Lemvig og Thyborøn-Harboøre
 • Lemvig Gymnasium 1994
 • Lemvig Gymnasium 1995
 • Lemvig Gymnasium 1996
 • Lemvig Gymnasium 1997
 • Lervanger offentligae lærerskole. Beretning for Skoleaarene 1910-11, 11-12 og 12-13
 • Lillehammer kommunale høiere almenskoles aarsberetning for 1900-01
 • Lillehammer lærde og Realskole. Indbydelsesskrift til Aarsexamen i Juli 1856
 • Lillehammer offentlige høiere Almenskoles Aarsberetning for 1892-93
 • Lillehammer offentlige høiere Almenskoles Aarsberetning for 1893-94
 • Lillehammer offentlige høiere Almenskoles Aarsberetning for 1894-95
 • Lillehammer offentlige høiere Almenskoles Aarsberetning for 1895-96
 • Lillehammer offentlige høiere Almenskoles Aarsberetning for 1896-97
 • Lillehammer offentlige høiere Almenskoles Aarsberetning for 1897-98
 • Lillehammer offentlige høiere Almenskoles Aarsberetning for 1898-99
 • Lillehammer offentlige høiere Almenskoles Aarsberetning for 1899-1900
 • Lillehammers offentlige høiere Almenskoles Aarsberetning for 1886-87
 • Lillehammers offentlige høiere Almenskoles Aarsberetning for 1887-88
 • Lillehammers offentlige høiere Almenskoles Aarsberetning for 1888-89
 • Lillehammers offentlige høiere Almenskoles Aarsberetning for 1889-90
 • Lillehammers offentlige høiere Almenskoles Aarsberetning for 189-92
 • Lillehammers offentlige høiere Almenskoles Aarsberetning for 1890-91
 • Lyd- og Taleøvelser til Skolebrug. Elevens bog. [Viggo Forchammer]
 • Meddelelser fra Den høiere Underviisningsanstalt for Piger og Drenge til Elevernes Forældre, Nr. 4
 • Meddelelser fra Latin- og Realskolen i Vejle for Skoleaaret 1892-93
 • Meddelelser fra Latin- og Realskolen i Vejle for Skoleaaret 1893-94
 • Meddelelser fra Latin- og Realskolen i Vejle for Skoleaaret 1895-96
 • Meddelelser fra Latin- og Realskolen i Vejle for Skoleaaret 1896-97
 • Meddelelser fra Latin- og Realskolen i Vejle for Skoleaaret 1897-98
 • Meddelelser fra Latin- og Realskolen i Vejle for Skoleaaret 1898-99
 • Meddelelser fra Latin- og Realskolen i Vejle for Skoleaaret 1899-1900
 • Meddelelser fra Latin- og Realskolen i Vejle for Skoleaaret 1900-1901
 • Meddelelser fra Latin- og Realskolen i Vejle for Skoleaaret 1901-1902
 • Meddelelser fra Latin- og Realskolen i Vejle for Skoleaaret 1902-1903
 • Meddelelser fra Taastrup Realskole 1935
 • Meddelelser fra Taastrup Realskole 1940
 • Meddelelser fra Taastrup Realskole 1941
 • Meddelelser fra Taastrup Realskole 1942
 • Meddelelser fra Taastrup Realskole 1943
 • Meddelelser fra Taastrup Realskole 1944
 • Meddelelser fra Taastrup Realskole 1945
 • Meddelelser fra Taastrup Realskole 1946
 • Meddelelser fra Taastrup Realskole 1947
 • Meddelelser fra Taastrup Realskole 1954 [Mindeord Holger Egekvist]
 • Meddelelser fra Taastrup Realskole 1955 [Mindeord Olaf Christensen]
 • Meddelelser fra Tåstrup Realskole 1948 og 1949
 • Meddelelser fra Tåstrup Realskole 1950
 • Meddelelser fra Tåstrup Realskole 1951
 • Meddelelser fra Tåstrup Realskole 1952
 • Meddelelser fra Th. Langs Skole Silkeborg (Gymnasium, Real-, Mellem- og Forberedelsesskole). 1928
 • Meddelelser fra Th. Langs Skole Silkeborg (Gymnasium, Real-, Mellem- og Forberedelsesskole). 1930
 • Meddelelser fra Vamdrup private Realskole for Skoleaaret 1901-1902
 • Meddelelser om Afgangseksamen 1893 og Undervisningen i Aaret 1893-94 i A. Raabyes Pigeskole
 • Meddelelser om Afgangseksamen 1896 og Undervisningen i Aaret 1896-97 i A. Raabyes Pigeskole
 • Meddelelser om Afgangseksamen 1897 og Undervisningen i Aaret 1897-98 i A. Raabyes Pigeskole
 • Meddelelser om Afgangseksamen 1903 og Undervisningen i Aaret 1903-04 i A. Raabyes Skole
 • Meddelelser om Bagsværd Kostskole. Højere Almenskole 1919
 • Meddelelser om Bagsværd Kostskole. Højere Almenskole bygget 1908. 1922
 • Meddelelser om Bagsværd Kostskole. Højere Almenskole bygget 1908. 1924
 • Meddelelser om Bagsværd Kostskole. Højere Almenskole bygget 1908. Udvidet 1912. 1927
 • Meddelelser om Bagsværd Kostskole. Højere Almenskole ved Hareskov 1917
 • Meddelelser om den Højere Almenskole i Vejle for Skoleaaret 1907-1908
 • Meddelelser om den Højere Almenskole i Vejle for Skoleaaret 1908-1909
 • Meddelelser om den Højere Almenskole i Vejle for Skoleaaret 1909-1910
 • Meddelelser om den Højere Almenskole i Vejle for Skoleaaret 1910-1911
 • Meddelelser om den Højere Almenskole i Vejle for Skoleaaret 1911-1912
 • Meddelelser om den Højere Almenskole i Vejle for Skoleaaret 1912-1913
 • Meddelelser om den Højere Almenskole i Vejle for Skoleaaret 1913-1914
 • Meddelelser om den Højere Almenskole i Vejle for Skoleaaret 1914-1915 [Studenterne fra 1884-1914.]
 • Meddelelser om den Højere Almenskole i Vejle for Skoleaaret 1915-1916
 • Meddelelser om den Højere Almenskole i Vejle for Skoleaaret 1916-1917
 • Meddelelser om den Højere Almenskole i Vejle for Skoleaaret 1917-1918
 • Meddelelser om den Højere Almenskole i Vejle for Skoleaaret 1918-1919
 • Meddelelser om den Højere Almenskole i Vejle for Skoleaaret 1919-1920
 • Meddelelser om den Højere Almenskole i Vejle for Skoleaaret 1920-1921
 • Meddelelser om den Højere Almenskole i Vejle for Skoleaaret 1921-1922
 • Meddelelser om den Højere Almenskole i Vejle for Skoleaaret 1922-1923
 • Meddelelser om den Højere Almenskole i Vejle for Skoleaaret 1923-1924
 • Meddelelser om Hjørring Gymnasium for Skoleaaret 1939-40
 • Meddelelser om Hjørring Gymnasium for Skoleaaret 1940-41
 • Meddelelser om Hjørring Gymnasium for Skoleaaret 1941-42
 • Meddelelser om Hjørring Gymnasium for Skoleaaret 1942-43
 • Meddelelser om Hjørring Gymnasium for Skoleaaret 1943-44
 • Meddelelser om Hjørring Gymnasium for Skoleaaret 1944-45
 • Meddelelser om Hjørring Gymnasium for Skoleaaret 1945-46
 • Meddelelser om Hjørring Gymnasium for Skoleaaret 1949-50
 • Meddelelser om Hjørring Gymnasium for skoleåret 1950-51
 • Meddelelser om Hjørring Gymnasium for skoleåret 1951-52
 • Meddelelser om Hjørring Gymnasium for skoleåret 1952-53
 • Meddelelser om Hjørring Gymnasium for skoleåret 1953-54
 • Meddelelser om Hjørring højere Almenskole for Skoleaaret 1931-32
 • Meddelelser om Hjørring højere Almenskole for Skoleaaret 1932-33
 • Meddelelser om Hjørring højere Almenskole for Skoleaaret 1933-34
 • Meddelelser om Hobro pr. Realskole for Skoleaaret 1899-1900
 • Meddelelser om Holbæk private Realskole for Skoleaaret 1910-11
 • Meddelelser om Kirstine Seligmanns Skole 1950-51
 • Meddelelser om Kirstine Seligmanns Skole 1951-52
 • Meddelelser om Kirstine Seligmanns Skole 1952-53
 • Meddelelser om Kirstine Seligmanns Skole 1955
 • Meddelelser om Kirstine Seligmanns Skole 1956-58
 • Meddelelser om Kirstine Seligmanns Skole for Skoleaaret 1903-1904
 • Meddelelser om Kirstine Seligmanns Skole for Skoleaaret 1904-1905
 • Meddelelser om Kirstine Seligmanns Skole for Skoleaaret 1905-1906
 • Meddelelser om Latin- og Realskolen i Vejle for Skoleaaret 1876-77.
 • Meddelelser om Latin- og Realskolen i Vejle for Skoleaaret 1877-78.
 • Meddelelser om Latin- og Realskolen i Vejle for Skoleaaret 1878-79.
 • Meddelelser om Latin- og Realskolen i Vejle for Skoleaaret 1879-80.
 • Meddelelser om Latin- og Realskolen i Vejle for Skoleaaret 1880-81.
 • Meddelelser om Latin- og Realskolen i Vejle for Skoleaaret 1881-82.
 • Meddelelser om Latin- og Realskolen i Vejle for Skoleaaret 1882-83.
 • Meddelelser om Latin- og Realskolen i Vejle for Skoleaaret 1883-84.
 • Meddelelser om Latin- og Realskolen i Vejle for Skoleaaret 1884-85.
 • Meddelelser om Latin- og Realskolen i Vejle for Skoleaaret 1885-86.
 • Meddelelser om Latin- og Realskolen i Vejle for Skoleaaret 1886-87.
 • Meddelelser om Latin- og Realskolen i Vejle for Skoleaaret 1887-88.
 • Meddelelser om Latin- og Realskolen i Vejle for Skoleaaret 1888-89.
 • Meddelelser om Latin- og Realskolen i Vejle for Skoleaaret 1889-90.
 • Meddelelser om Latin- og Realskolen i Vejle for Skoleaaret 1890-91.
 • Meddelelser om Latin- og Realskolen i Vejle for Skoleaaret 1891-92.
 • Meddelelser om Lemvig Realskole. 1875-88 - Udgivet som Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøven 1888
 • Meddelelser om Østerbros Latin- og Realskole i Skoleaaret 1889-1890
 • Meddelelser om Østersøgades Gymnasium 1908-1909
 • Meddelelser om Østersøgades Gymnasium 1909-1910
 • Meddelelser om Østersøgades Gymnasium 1910-11
 • Meddelelser om Østersøgades Gymnasium 1916-17
 • Meddelelser om Østersøgades Gymnasium 1917-18
 • Meddelelser om Østersøgades Gymnasium 1919-20
 • Meddelelser om Østersøgades Gymnasium 1920-21
 • Meddelelser om Østersøgades Gymnasium 1921-22
 • Meddelelser om Østersøgades Gymnasium 1922-23
 • Meddelelser om Østersøgades Gymnasium 1924-25
 • Meddelelser om Østersøgades Gymnasium 1925-26
 • Meddelelser om Østersøgades Gymnasium 1926-27
 • Meddelelser om Østersøgades Gymnasium 1927-28
 • Meddelelser om Østersøgades Gymnasium 1929-30
 • Meddelelser om Østersøgades Gymnasium 1932-33
 • Meddelelser om Østersøgades Gymnasium 1933-34
 • Meddelelser om Østersøgades Gymnasium 1934-35
 • Meddelelser om Østersøgades Gymnasium 1935-36
 • Meddelelser om Østersøgades Gymnasium 1936-37
 • Meddelelser om Østersøgades Gymnasium 1937-38
 • Meddelelser om Østersøgades Gymnasium 1938-39
 • Meddelelser om Østersøgades Gymnasium 1939-40
 • Meddelelser om Østersøgades Gymnasium 1940-41
 • Meddelelser om Østersøgades Gymnasium 1941-42
 • Meddelelser om Østersøgades Gymnasium 1942-43
 • Meddelelser om Østersøgades Gymnasium 1943-44
 • Meddelelser om Østersøgades Gymnasium 1944-45
 • Meddelelser om Østersøgades Gymnasium 1945-46
 • Meddelelser om Østersøgades Gymnasium 1946-47
 • Meddelelser om Østersøgades Gymnasium 1947-48
 • Meddelelser om Østersøgades Gymnasium 1948-49
 • Meddelelser om Østersøgades Gymnasium 1949-50
 • Meddelelser om Østersøgades Gymnasium ved afslutningen af det 70. skoleår. 1951 - 52
 • Meddelelser om Østersøgades Gymnasium ved afslutningen af det 71. skoleår. 1952 -53
 • Meddelelser om Østersøgades Gymnasium ved afslutningen af det 72. skoleår. 1953 -54
 • Meddelelser om Østersøgades Gymnasium ved afslutningen af det 73. skoleår. 1954 - 55
 • Meddelelser om Østersøgades Gymnasium ved afslutningen af det 74. skoleår. 1955 - 56
 • Meddelelser om Østersøgades Gymnasium ved afslutningen af det 75. skoleår. 1956 - 57
 • Meddelelser om Østersøgades Gymnasium ved afslutningen af det 76. skoleår. 1957 - 58
 • Meddelelser om Østersøgades Gymnasium ved afslutningen af det 77. skoleår. 1958 - 59
 • Meddelelser om Østersøgades Gymnasium ved afslutningen af det 78. skoleår. 1959 - 60 [Mindeord overlærer Frk. Gerda Fibiger]
 • Meddelelser om Østersøgades Gymnasium ved afslutningen af det 79. skoleår. 1960 - 61
 • Meddelelser om Østersøgades Gymnasium ved afslutningen af det 81. skoleår. 1962 - 63
 • Meddelelser om Østersøgades Gymnasium ved afslutningen af det 82. skoleår. 1963-64
 • Meddelelser om Privatskolen i Vejle i Skoleaaret 1868-1869.
 • Meddelelser om Privatskolen i Vejle i Skoleaaret 1869-1870.
 • Meddelelser om Privatskolen i Vejle i Skoleaaret 1870-1871.
 • Meddelelser om Privatskolen i Vejle i Skoleaaret 1871-72.
 • Meddelelser om Privatskolen i Vejle i Skoleaaret 1872-73.
 • Meddelelser om Privatskolen i Vejle i Skoleaaret 1873-74.
 • Meddelelser om Privatskolen i Vejle i Skoleaaret 1874-75.
 • Meddelelser om Privatskolen i Vejle i Skoleaaret 1875-76.
 • Meddelelser om Realskolen i Varde for Skoleaaret 1884-85
 • Meddelelser om Realskolen i Varde for Skoleaaret 1885-86
 • Meddelelser om Realskolen i Varde for Skoleaaret 1886-87
 • Meddelelser om Realskolen i Varde for Skoleaaret 1887-88
 • Meddelelser om Realskolen i Varde for Skoleaaret 1889-90
 • Meddelelser om Realskolen i Varde for Skoleaaret 1892-93
 • Meddelelser om Realskolen i Varde for Skoleaaret 1893-94
 • Meddelelser om Realskolen i Varde for Skoleaaret 1895-96
 • Meddelelser om Realskolen i Varde for Skoleaaret 1896-97
 • Meddelelser om Realskolen i Varde for Skoleaaret 1898-99
 • Meddelelser om Realskolen i Varde for Skoleaaret 1899-1900
 • Meddelelser om Realskolen i Varde for Skoleaaret 1902-1903
 • Meddelelser om Realskolen i Varde for Skoleaaret 1903-1904 [Kgl. Anordning af 1903 om Optagelsesprøven i Mellemskolens 1ste Klasse]
 • Meddelelser om Rungsted Kostskole Forberedelses-, Latin- og Realskole Skoleåret 1902 -1903
 • Meddelelser om Rungsted Kostskole Forberedelses-, Latin- og Realskole Skoleåret 1904 -1905
 • Meddelelser om Rungsted kostskole Forberedelses-, Latin- og Realskole Skoleåret 1905 -1906
 • Meddelelser om Rungsted Kostskole Forberedelses-, Latin- og Realskole Skoleåret 1906 -1907
 • Meddelelser om Rungsted Kostskole Forberedelses-, Latin- og Realskole, Skoleåret 1901 -1902
 • Meddelelser om Rungsted Kostskole Fuldstændig højere Almênskole, Skoleåret 1907 -1908
 • Meddelelser om Rungsted Kostskole Gymnasium Mellem- og Forberedelseskole 1910-1911
 • Meddelelser om Rungsted Kostskole Gymnasium Mellem- og Forberedelseskole 1911-1912
 • Meddelelser om Rungsted Kostskole Gymnasium Mellem- og Forberedelseskole 1912-1913
 • Meddelelser om Rungsted Kostskole Gymnasium Mellem- og Forberedelseskole 1913-1914
 • Meddelelser om Rungsted Kostskole Gymnasium Mellem- og Forberedelseskole 1914-1915
 • Meddelelser om Rungsted Kostskole Gymnasium Mellem- og Forberedelseskole 1915-1916
 • Meddelelser om Rungsted Kostskole Gymnasium Mellem- og Forberedelseskole 1917-1918
 • Meddelelser om Rungsted Kostskole Gymnasium Mellem- og Forberedelseskole 1918-1919
 • Meddelelser om Undervisningen i Aaret 1887-88 i den af Annette Raabye bestyrede Skole.
 • Meddelelser om Varde kommunale Mellem- og Realskole for Skoleaaret 1904-1905
 • Meddelelser om Varde kommunale Mellem- og Realskole for Skoleaaret 1905-1906
 • Meddelelser om Varde kommunale Mellem- og Realskole for Skoleaaret 1906-1907
 • Meddelelser om Varde kommunale Mellem- og Realskole for Skoleaaret 1907-1908
 • Meddelelser om Vejle Gymnasium 1961-62
 • Meddelelser om Vejle kommunale Gymnasium 1934-35
 • Meddelelser om Vejle kommunale Gymnasium 1935-36
 • Meddelelser om Vejle kommunale Gymnasium 1936-37
 • Meddelelser om Vejle kommunale Gymnasium 1937-38
 • Meddelelser om Vejle kommunale Gymnasium 1938-39
 • Meddelelser om Vejle kommunale Gymnasium 1939-40
 • Meddelelser om Vejle kommunale Gymnasium 1940-41
 • Meddelelser om Vejle kommunale Gymnasium 1941-42
 • Meddelelser om Vejle kommunale Gymnasium 1942-43
 • Meddelelser om Vejle kommunale Gymnasium 1943-44
 • Meddelelser om Vejle kommunale Gymnasium 1944-45
 • Meddelelser om Vejle kommunale Gymnasium 1945-46
 • Meddelelser om Vejle kommunale Gymnasium 1946-47
 • Meddelelser om Vejle kommunale Gymnasium 1947-48
 • Meddelelser om Vejle kommunale Gymnasium 1948-49
 • Meddelelser om Vejle kommunale Gymnasium 1949-50
 • Meddelelser om Vejle kommunale Gymnasium 1950-51
 • Meddelelser om Vejle kommunale Gymnasium 1952-53
 • Meddelelser om Vejle kommunale Gymnasium 1953-54
 • Meddelelser om Vejle kommunale Gymnasium 1954-55
 • Meddelelser om Vejle kommunale Gymnasium 1955-56
 • Meddelelser om Vejle kommunale Gymnasium 1956-57
 • Meddelelser om Vejle Kommunale Højere Almenskole 1924-1925
 • Meddelelser om Vejle kommunale højere Almenskole 1925-26
 • Meddelelser om Vejle kommunale højere Almenskole 1926-27
 • Meddelelser om Vejle kommunale højere Almenskole 1927-28
 • Meddelelser om Vejle kommunale højere Almenskole 1928-29
 • Meddelelser om Vejle kommunale højere Almenskole 1929-30
 • Meddelelser om Vejle kommunale højere Almenskole 1930-31
 • Meddelelser om Vejle kommunale højere Almenskole 1931-32
 • Meddelelser om Vejle kommunale højere Almenskole 1932-33
 • Meddelelser om Vejle kommunale højere Almenskole 1933-34
 • Meddelser om den højere Almenskole i Vejle for Skoleaaret 1904-1905
 • Meddelser om den højere Almenskole i Vejle for Skoleaaret 1905-1906
 • Meddelser om den højere Almenskole i Vejle for Skoleaaret 1906-1907
 • Medlemsblad for Rønne Statsskoles Elevsamfund 1918-19
 • Moss komm. Højere almenskole. Aarsberetning for skoleaaret 1899-1900
 • Moss kommunale middelskole. Aarsberetning for skoleaaret 1890-1891
 • Nachricht von dem Gymnasium zu Thorn von Michaelis 1849 bis Michaelis 1850 womit zu der öffentlichen Prüfung der Shüler desselben so wie zu der Feier der Abiturienten-Entlassung, Montag den 30. September Vormittags von 9 und Nachmittags von 3 Uhr an ehrerbietigst inladet
 • Namsos kommunale højere almenskole. Aarsberetning for Skoleaaret 1900-1901
 • Nærumgårdskolen herunder Nærum Skole. Skoleåret 1952-53
 • Nærumgårdskolen Skoleåret 1954-55
 • Nærumgårdskolen Skoleåret 1955-56
 • Nærumgårdskolen Skoleåret 1957-58
 • Nærumgårdskolen Skoleåret 1958-59
 • Nærumgårdskolen Skoleåret 1959-60
 • Nyt fra Nyboesgades Skole, Pendulet 1986-87 [Nyboesgades skole 1917-87]
 • Offentlig Aarsprøve afholdes i Rudkøbing Kommuneskoler den 5.-6.-7.-9.-10. April 1897
 • Opkvikningsøvelser for Smaabørn under Skolearbejdet
 • Oslo Latin- og Realskole. Aarsberetning for Skoleaaret 1889-90
 • Oslo Latin- og Realskole. Aarsberetning for Skoleaaret 1890-91
 • Oslo Latin- og Realskole. Aarsberetning for Skoleaaret 1891-92
 • Oslo Latin- og Realskole. Aarsberetning for Skoleaaret 1892-93 [Etruskernes indflydelse paa romerne af dr. A. Ræder]
 • Otto Anderssens Skole 1880-1905
 • Otto Anderssens Skole og Hallings Pigesskole. Beretning for 1906-1907 og 1907-1908
 • Otto Anderssens Skole. Aarsberetning for Skoleaarene 1894-95 og 1895-96 [Jesuiterskolen i Frankrige, Ordnenens Ophævelse]
 • Otto Anderssens Skole. Aarsberetning for Skoleaarene 1896-97 og 1897-98
 • Otto Anderssens Skole. Aarsberetning for Skoleaarene 1897-98 og 1899-1900
 • Otto Anderssens Skole. Aarsberetning for Skoleaarene 1900-1901 og 1901-1902
 • Otto Anderssens Skole. Aarsberetning for Skoleaarene 1902-1903 og 1903-1904
 • Otto Anderssens Skole. Aarsberetning for Skoleaaret 1890-1891
 • Otto Anderssens Skole. Aarsberetning for Skoleaaret 1891-1892
 • Otto Anderssens Skole. Aarsberetning for Skoleaaret 1892-1893 [Prøver af en historisk Læsebog af O. Kristiansen]
 • Otto Anderssens Skole. Aarsberetning for Skoleaaret 1893-1894
 • Otto Anderssens Skoles 25 Aars Fest 1ste Juli 1905 samt nogle Skoleefterretninger for Aaret 1905-1906
 • Øresundsvej skole, Idealet, Organ for Skoleforeningen "Conexia" Nr. 1, September 1921, 1. Aarg.
 • Øresundsvej skole, Idealet, Organ for Skoleforeningen "Conexia" Nr. 1, September 1922, 2. Aarg.
 • Øresundsvej skole, Idealet, Organ for Skoleforeningen "Conexia" Nr. 10-11-12, Juni-Juli-August 1922, 1. Aarg.
 • Øresundsvej skole, Idealet, Organ for Skoleforeningen "Conexia" Nr. 2, Oktober 1921, 1. Aarg.
 • Øresundsvej skole, Idealet, Organ for Skoleforeningen "Conexia" Nr. 2, Oktober 1921, 1. Aarg.
 • Øresundsvej skole, Idealet, Organ for Skoleforeningen "Conexia" Nr. 3, November 1921, 1. Aarg.
 • Øresundsvej skole, Idealet, Organ for Skoleforeningen "Conexia" Nr. 3, November 1921, 1. Aarg.
 • Øresundsvej skole, Idealet, Organ for Skoleforeningen "Conexia" Nr. 4, December 1921, 1. Aarg.
 • Øresundsvej skole, Idealet, Organ for Skoleforeningen "Conexia" Nr. 5, Januar 1922, 1. Aarg.
 • Øresundsvej skole, Idealet, Organ for Skoleforeningen "Conexia" Nr. 5, Januar 1922, 1. Aarg.
 • Øresundsvej skole, Idealet, Organ for Skoleforeningen "Conexia" Nr. 6, Februar 1922, 1. Aarg.
 • Øresundsvej skole, Idealet, Organ for Skoleforeningen "Conexia" Nr. 6, Februar 1922, 1. Aarg.
 • Øresundsvej skole, Idealet, Organ for Skoleforeningen "Conexia" Nr. 7, Marts 1922, 1. Aarg.
 • Øresundsvej skole, Idealet, Organ for Skoleforeningen "Conexia" Nr. 7, Marts 1922, 1. Aarg.
 • Øresundsvej skole, Idealet, Organ for Skoleforeningen "Conexia" Nr. 8, April 1922, 1. Aarg.
 • Øresundsvej skole, Idealet, Organ for Skoleforeningen "Conexia" Nr. 9, Maj 1922, 1. Aarg.
 • Østerbros Latin- og Realskole. Meddelelser om Undervisningens Plan og Skolebygningens indretning 1889
 • Østersøgades Gymnasium, Pallas Athene, Nr. 1, Tirsdag d. 4. Marts 1913, 2. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Pallas Athene, Nr. 2-3, Onsdag d. 9. April 1913, 2. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Pallas Athene, Nr. 4, Torsdag d. 24. April 1913, 2. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Pallas Athene, Nr. 5, Onsdag d. 21. Maj 1913, 2. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Pallas Athene, Nr. 6, Lørdag den 7. Juni 1913, 2. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Pallas Athene, Nr. 7-8, Onsdag den 9. Juli 1913, 2 .Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Pallas Athene, Nr. 9, Onsdag den 15. Oktbr. 1913, 2. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Skolebladet, Nr. 1, 1. Novbember 1916, 1. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Skolebladet, Nr. 1, 15. Oktober 1916, 1. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Skolebladet, Nr. 1, 17. Januar 1914, 3. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Skolebladet, Nr. 1, 18. Maj 1916, 1. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Skolebladet, Nr. 1, 22. September 1914, 4. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Skolebladet, Nr. 10, 2. December 1916, 1. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Skolebladet, Nr. 10, 23. Maj 1914, 3. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Skolebladet, Nr. 11, 13. Juni 1914, 3. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Skolebladet, Nr. 11, 24. Maj 1913, 2. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Skolebladet, Nr. 11, 24. Maj 1913, 2. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Skolebladet, Nr. 11, Marts 1917, 1. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Skolebladet, Nr. 12, 4. Juli 1914, 3. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Skolebladet, Nr. 12, 7. Juni 1913, 2. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Skolebladet, Nr. 12, April 1917, 1. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Skolebladet, Nr. 13, 19. Juni 1913, 2. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Skolebladet, Nr. 13, Maj 1917, 1. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Skolebladet, Nr. 14, 5. Juli 1913, 2. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Skolebladet, Nr. 14, Maj 1917, 1. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Skolebladet, Nr. 15, 13. September 1913, 2. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Skolebladet, Nr. 15, Juli 1917, 1. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Skolebladet, Nr. 16, 27. September 1913, 2. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Skolebladet, Nr. 18, 25. Oktober 1913, 2. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Skolebladet, Nr. 19, 8. November 1913, 2. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Skolebladet, Nr. 2, 1. Juni 1916, 1. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Skolebladet, Nr. 2, 31. Januar 1914, 3. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Skolebladet, Nr. 20. 22. November 1913, 2. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Skolebladet, Nr. 21 , 6. December 1913, 2. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Skolebladet, Nr. 22, 22. December 1913, 2. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Skolebladet, Nr. 3, 15. Februar 1914, 3. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Skolebladet, Nr. 3, 15. Juni 1916, 1. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Skolebladet, Nr. 4, 1. Juli 1916, 1. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Skolebladet, Nr. 4, 28. Februar 1914, 3. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Skolebladet, Nr. 5, 1. Marts 1913, 2. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Skolebladet, Nr. 5, 1. September 1916, 1. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Skolebladet, Nr. 5, 14. Marts 1914, 3. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Skolebladet, Nr. 6, 15. Marts 1913, 2. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Skolebladet, Nr. 6, 28. Marts 1914, 3. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Skolebladet, Nr. 7, 29. Marts 1913, 2. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Skolebladet, Nr. 7, 7. April 1914, 3. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Skolebladet, Nr. 8, 12. April 1913, 2. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Skolebladet, Nr. 8, 25. April 1914, 3. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Skolebladet, Nr. 9, 12. Maj 1914, 3. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Skolebladet, Nr. 9, 18. November 1916, 1. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Skolebladet, Nr. 9, 26. April 1913, 2. Aarg.
 • Østersøgades Gymnasium, Skolebladet, Nr.10, 9. Maj 1913, 2. Aarg.
 • Østre Borgerdydskole, Statsskole 1952-1953
 • Østre Borgerdydskole, Statsskole 1953-1954
 • Østre Borgerdydskole, Statsskole 1954-1955
 • Østre Borgerdydskole, Statsskole 1955-1956
 • Østre Borgerdydskole. Statsskole. Meddelelser om Skoleaaret 1925-26
 • Østre Borgerdydskole. Statsskole. Meddelelser om Skoleaaret 1926-27
 • Østre Borgerdydskole. Statsskole. Meddelelser om Skoleaaret 1930-31 [Mindeord Lektor Bovien]
 • Østre Borgerdydskole. Statsskole. Meddelelser om Skoleaaret 1931-32 [Mindeord Lektor H. C. Christiansen]
 • Østre Borgerdydskole. Statsskole. Meddelelser om Skoleaaret 1933-34
 • Østre Borgerdydskole. Statsskole. Meddelelser om Skoleaaret 1934-35
 • Østre Borgerdydskole. Statsskole. Meddelelser om Skoleaaret 1935-36
 • Østre Borgerdydskole. Statsskole. Meddelelser om Skoleaaret 1936-37
 • Østre Borgerdydskole. Statsskole. Meddelelser om Skoleaaret 1937-38 [Mindeord Pedel Iver Jensen]
 • Østre Borgerdydskole. Statsskole. Meddelelser om Skoleaaret 1938-39
 • Østre Borgerdydskole. Statsskole. Meddelelser om Skoleaaret 1940-41
 • Østre Borgerdydskole. Statsskole. Meddelelser om Skoleaaret 1941-42
 • Østre Borgerdydskole. Statsskole. Meddelelser om Skoleaaret 1942-43
 • Østre Borgerdydskole. Statsskole. Meddelelser om Skoleaaret 1943-44
 • Østre Borgerdydskole. Statsskole. Meddelelser om Skoleaaret 1944-45
 • Østre Borgerdydskole. Statsskole. Meddelelser om Skoleaaret 1945-46
 • Østre Borgerdydskole. Statsskole. Meddelelser om Skoleaaret 1947-48
 • Østre Borgerdydskole. Statsskole. Meddelelser om Skoleaaret 1948-49
 • Østre Borgerdydskole. Statsskole. Meddelelser om Skoleaaret 1949-50
 • Østre Borgerdydskole. Statsskole. Meddelelser om Skoleaaret 1950-51
 • Østre Borgerdydskole. Statsskole. Meddelelser om Skoleaaret 1951-52
 • Østrigsgades Skole, Meddelelser for 1967-68 samt skema over årsafslutningen
 • Østrigsgades Skole, Meddelelser om 1954-55 samt skema over årsafslutningen
 • Østrigsgades Skole, Meddelelser om 1960-61 samt skema over årsafslutningen
 • Østrigsgades Skole, Meddelelser om 1961-62 samt skema over årsafslutningen
 • Østrigsgades Skole, Meddelelser om 1962-63 samt skema over årsafslutningen
 • Østrigsgades Skole, Meddelelser om 1964-65 samt skema over årsafslutningen
 • Østrigsgades Skole, Meddelelser om 1966-67 samt skema over årsafslutningen
 • Østrigsgades Skole, Meddelelser om 1968-69 samt skema over årsafslutningen
 • Østrigsgades Skole, Meddelelser om 1969-70 samt skema over årsafslutningen
 • Østrigsgades Skole, Meddelelser om 1970-71 samt skema over årsafslutningen
 • Østrigsgades Skole, Meddelelser om 1971-72 samt skema over årsafslutningen
 • Pax et Pugna 1917-1918 [udgivet af Eleverne paa Rønde Atiums- og Prelimnærkursus]
 • Pax et Pugna 1919-1920 [udgivet af Eleverne paa Rønde Gymnasium]
 • Plan for Årsprøven i Lille Værløse Skole. Maj/juni 1959
 • Plan for Årsprøven i Lille Værløse Skole. Maj/juni 1960
 • Plan for Præliminæreksamenskursuset ved Lyngby Kommuneskole 1917
 • Programm des königlichen Progymnasium zu Hohenstein in Preussen. Eine Einladunsgsschrift zu der öffentlichen Prüfung im Schuljahre 1849-1850 am 26. Märtz 1850.
 • Publicum Examen Anniversarium in Schola Friderricoburgensi 1817
 • Quæstionum Biblicarum specimen secundum. Publico scholæ Othiniensis Examini mense Septembri instituendo.
 • Qvam programmatis loco solemnia Examinis in Schola Cathedrali Othiniensi [Odense Katedralskole] D- XIV & Seqq. Octobris MDCCCV. [Commentationis de re Veterum Borealium Seruili. Particula prima.]
 • Redegörelse för Nyköpings högre Elementarläroverk för läs-året 1865 1866
 • Redogörelse för de allmänna läroverken i Örebro och Askersund under läsåret 1891-1892 jämte Inbjudning till öfvervarande af årsexamina
 • Redogörelse för de allmänna läroverken i Örebro och Askersund under läsåret 1892-1893 jämte Inbjudning till öfvervarande af årsexamina
 • Redogörelse för de allmänna läroverken i Örebro och Askersund under läsåret 1893-1894 jämte Inbjudning till öfvervarande af årsexamina
 • Redogörelse för de allmänna läroverken i Örebro och Askersund under läsåret 1894-1895 jämte Inbjudning till öfvervarande af årsexamina
 • Redogörelse för de allmänna läroverken i Örebro och Askersund under läsåret 1895-1896 jämte Inbjudning till öfvervarande af årsexamina
 • Redogörelse för de allmänna läroverken i Örebro och Askersund under läsåret 1896-1897 jämte Inbjudning till öfvervarande af årsexamina
 • Redogörelse för de allmänna läroverken i Örebro och Askersund under läsåret 1897-1898 jämte Inbjudning till öfvervarande af årsexamina
 • Redogörelse för de allmänna läroverken i Örebro och Askersund under läsåret 1898-1899
 • Redogörelse för de allmänna läroverken i Örebro och Askersund under läsåret 1903-1904 [Den grundtvigska friskolan i Danmark af K. A. Westling. Medeltidens klosterskoler af O. Charling]
 • Redogörelse för de allmänna läroverken i Örebro och Askersund under läsåret 1904-1905
 • Redogörelse för de allmänna Läroverken i Örebro och Askersund under Läseåret 1878-1879 jemte Inbjudning till öfvervarande af Årsexamina. [Förteckning öfver Örebro läroverks myntsamling - I]
 • Redogörelse för de allmänna Läroverken i Örebro och Askersund under Läseåret 1879-1880 jemte Inbjudning till öfvervarande af Årsexamina. [Förteckning öfver Örebro läroverks myntsamling - II]
 • Redogörelse för de allmänna Läroverken i Örebro och Askersund under Läseåret 1880-1881 jemte Inbjudning till öfvervarande af Årsexamina. [Förteckning öfver Örebro läroverks myntsamling III.]
 • Redogörelse för de allmänna Läroverken i Örebro och Askersund under Läseåret 1881-1882 jemte Inbjudning till öfvervarande af Årsexamina.
 • Redogörelse för de allmänna Läroverken i Örebro och Askersund under Läseåret 1882-1883 jemte Inbjudning till öfvervarande af Årsexamina. [Om verbets syntax i den äldre fornsvenskan ]
 • Redogörelse för de allmänna Läroverken i Örebro och Askersund under Läseåret 1883-1884 jemte Inbjudning till öfvervarande af Årsexamina. [Martin Luthers lif och betydelse såsom kyrkans reformator. Högtidstal vid Luthersfest den 10. November 1883]
 • Redogörelse för de allmänna Läroverken i Örebro och Askersund under Läseåret 1884-1885 jemte Inbjudning till öfvervarande af Årsexamina. [Berättelse till Kongl. Ecklesiastik-Departementet om en under 1884 med understöd af statsmedel i pedagogiskt ändamål företagen resa i Preussen, Würtemberg och Österrike]
 • Redogörelse för de allmänna Läroverken i Örebro och Askersund under Läseåret 1885-1886 jemte Inbjudning till öfvervarande af Årsexamina.
 • Redogörelse för de allmänna Läroverken i Örebro och Askersund under Läseåret 1886-1887 jemte Inbjudning till öfvervarande af Årsexamina. [Om betydelsens försämring och förbättring i äldre och nyare språk, strödda anteckningar ]
 • Redogörelse för de allmänna Läroverken i Örebro och Askersund under Läseåret 1887-1888 jemte Inbjudning till öfvervarande af Årsexamina.
 • Redogörelse för de allmänna Läroverken i Örebro och Askersund under Läseåret 1888-1889 jemte Inbjudning till öfvervarande af Årsexamina.
 • Redogörelse för de allmänna Läroverken i Örebro och Askersund under Läseåret 1889-1890 jemte Inbjudning till öfvervarande af Årsexamina.
 • Redogörelse för de allmänna Läroverken i Örebro och Askersund under Läseåret 1890-1891 jemte Inbjudning till öfvervarande af Årsexamina.
 • Redogörelse för de almänna läroverken i Örebro och Askersund under läsåret 1899-1900
 • Redogörelse för de almänna läroverken i Örebro och Askersund under läsåret 1900-1901
 • Redogörelse för de almänna läroverken i Örebro och Askersund under läsåret 1901-1902
 • Redogörelse för de almänna läroverken i Örebro och Askersund under läsåret 1902-1903
 • Redogörelse för högre allmänna Läroverket i Östersund Läsåret 1800-1901
 • Redogörelse för högre allmänna Läroverket i Östersund Läsåret 1889-1890 [De jemtländska Fjällväxternas Utbredning inom Sverige]
 • Redogörelse för högre allmänna Läroverket i Östersund Läsåret 1890-1891
 • Redogörelse för högre allmänna Läroverket i Östersund Läsåret 1891-1892
 • Redogörelse för högre allmänna Läroverket i Östersund Läsåret 1892-1893
 • Redogörelse för högre allmänna Läroverket i Östersund Läsåret 1893-1894 [Förtegning öfver Läroverkets Mynt- och Medaljsamling]
 • Redogörelse för högre allmänna Läroverket i Östersund Läsåret 1894-1895
 • Redogörelse för högre allmänna Läroverket i Östersund Läsåret 1895-1896 [Språklige Undersökningar ]
 • Redogörelse för högre allmänna Läroverket i Östersund Läsåret 1896-1897
 • Redogörelse för högre allmänna Läroverket i Östersund Läsåret 1897-1898 [Språklige Undersökningar II]
 • Redogörelse för högre allmänna Läroverket i Östersund Läsåret 1898-1899 [Kantianism och Roströmianism]
 • Redogörelse för högre allmänna Läroverket i Östersund Läsåret 1899-1900 [Förtegning öfver Läroverkets Mynt- och Medaljsamling]
 • Redogörelse för högre allmänna Läroverket i Östersund Läsåret 1901-1902 [Gåfvobref och testamenten rörende läroverkets fonder]
 • Redogörelse för högre allmänna Läroverket i Östersund Läsåret 1902-1903
 • Redogörelse för högre allmänna Läroverket i Östersund Läsåret 1903-1904
 • Redogörelse för högre allmänna Läroverket i Östersund Läsåret 1904-1905
 • Redogörelse för högre allmänna Läroverket i Östersund Läsåret 1905-1906
 • Redogörelse för högre allmänna Läroverket i Östersund Läsåret 1906-1907
 • Redogörelse för högre allmänna Läroverket i Östersund Läsåret 1907-1908
 • Redogörelse för högre allmänna Läroverket i Östersund Läsåret 1908-1909
 • Redogörelse för högre Allmänna Läroverket i Östersund Läsåret 1909-1910
 • Redogörelse för högre Allmänna Läroverket i Östersund Läsåret 1910-1911
 • Redogörelse för högre Allmänna Läroverket i Östersund Läsåret 1911-1912
 • Redogörelse för högre Allmänna Läroverket i Östersund Läsåret 1912-1913
 • Redogörelse för högre Allmänna Läroverket i Östersund Läsåret 1914-1915
 • Redogörelse för högre Allmänna Läroverket i Östersund Läsåret 1916-1917
 • Redogörelse för högre Allmänna Läroverket i Östersund Läsåret 1917-1918
 • Redogörelse för högre Allmänna Läroverket i Östersund Läsåret 1918-1919
 • Redogörelse för högre Allmänna Läroverket i Östersund Läsåret 1921-1922 [Deutsche und Englishe Imperativnaman]
 • Redogörelse för Högre allmänna läroverket i Östersund. Läsåret 1887-1888
 • Redogörelse för Högre allmänna läroverket i Östersund. Läsåret 1888-1889 jämte inbjudning till årsexamen och afslutning den 5 och 6 Juni 1889 [Förteckning öfver läroverkets mynt- och medaljsamling.]
 • Redogörelse för karolinska högre allm. Läroverket i Örebro läsåret 1906-1907 [Till Gustav Adolf Reuterholms historia av O. E. Malmstöm]
 • Redogörelse för Karolinska högre allm. Läroverket i Örebro Läsåret 1907-1908
 • Redogörelse för Karolinska högre allm. Läroverket i Örebro Läsåret 1908-1909
 • Redogörelse för Karolinska högre allm. Läroverket i Örebro Läsåret 1909-1910 [Den svenska psalmbogen några synspunkter av Emil Liedgren]
 • Redogörelse för Karolinska högre allm. Läroverket i Örebro Läsåret 1910-1911
 • Redogörelse för Karolinska högre allm. Läroverket i Örebro Läsåret 1911-1912
 • Redogörelse för Karolinska högre allm. Läroverket i Örebro Läsåret 1912-1913
 • Redogörelse för Karolinska högre allm. Läroverket i Örebro Läsåret 1913-1914
 • Redogörelse för Karolinska högre allm. Läroverket i Örebro Läsåret 1914-1915
 • Redogörelse för Karolinska högre allm. Läroverket i Örebro Läsåret 1915-1916
 • Redogörelse för Karolinska högre allm. Läroverket i Örebro Läsåret 1916-1917 [Martin Luther, skolans reformator av U. L. Ullman]
 • Redogörelse för Karolinska högre allm. Läroverket i Örebro Läsåret 1917-1918
 • Redogörelse för Karolinska högre allm. Läroverket i Örebro Läsåret 1918-1919
 • Redogörelse för Karolinska högre allmånna Läroverket i Örebro läsåret 1905-1906
 • Redogörelse för Samskolan i Örnsköldsvik Läsåret 1907-1908
 • Redogörelse för Samskolan i Örnsköldsvik Läsåret 1908-1909
 • Redogörelse för Samskolan i Örnsköldsvik Läsåret 1909-1910
 • Redogörelse för Samskolan i Örnsköldsvik Läsåret 1910-1911 [Nationell Självbesinning och Självkritik i Biskop Tomas', Georg Stiernhielms och Olov v. Dalins Digtning]
 • Redogörelse för Samskolan i Örnsköldsvik Läsåret 1911-1912
 • Redogörelse för Samskolan i Örnsköldsvik Läsåret 1912-1913
 • Redogörelse för Samskolan i Örnsköldsvik Läsåret 1913-1914
 • Redogörelse för Samskolan i Örnsköldsvik Läsåret 1914-1915
 • Redogörelse för Statens Samskola i Örnsköldsvik Läsåret 1915-1916
 • Redogörelse för Statens Samskola i Örnsköldsvik Läsåret 1916-1917
 • Redogörelse för Statens Samskola i Örnsköldsvik Läsåret 1917-1918
 • Redogörelse för Statens Samskola i Örnsköldsvik Läsåret 1918-1919
 • Rosborg Gymnasium, Introduktionsskrift 1974
 • Rosborg Gymnasium, Introduktionsskrift 1976
 • Rungsted Kostskole Gymnasium Mellem- og Forberedelseskole 1908-1909
 • Rungsted Kostskole Gymnasium Mellem- og Forberedelseskole 1909-1910
 • Sang i Anledning afg Høitideligeheden paa Viborg Cathedralskole den 5te October 1831
 • Saxkjøbing Borger- og Realskole. Årsberetning 1955-56
 • Saxkjøbing Borger- og Realskole. Årsberetning 1956-57
 • Saxkjøbing Borger- og Realskole. Årsberetning 1957-58
 • Saxkjøbing Borger- og Realskole. Årsberetning 1959-60
 • Schneeklothianerbladet Nr. 1, 15. September 1910 1. Aargang
 • Schneeklothianerbladet Nr. 10, 25. November 1910, 1. Aargang
 • Schneeklothianerbladet Nr. 11, 6. December 1910, 1. Aargang
 • Schneeklothianerbladet Nr. 12, 14. December 1910, 1. Aargang
 • Schneeklothianerbladet Nr. 2, 22. September 1910 1. Aargang
 • Schneeklothianerbladet Nr. 4, 6. Oktober 1910, 1. Aargang
 • Schneeklothianerbladet Nr. 7, 3. November 1910, 1. Aargang
 • Schneeklothianerbladet Nr. 8, 14. November 1910, 1. Aargang
 • Schneeklothianerbladet Nr. 9, 18. November 1910, 1. Aargang
 • Scholæ Cathedralis Othiniensis [Odense Cathedralskole]1804. Prolusio qva Publici Examinis in Schola Othiniensi A.D. XV Octobr. MDCCCIV Instituendi Solemnia Indicit [Primum Anacreontis Odarion Denuo Illustratum Atqve cum Diversis Horatii ac Ovidii Carminibus Compositum]
 • Sindbæks Skole Holbæk, Aarsberetning 1946
 • Sindbæks Skole Holbæk, Aarsberetning 1947
 • Sindbæks Skole Holbæk, Aarsberetning 1948
 • Sindbæks Skole Holbæk, Aarsberetning 1949
 • Sindbæks Skole Holbæk, Aarsberetning 1950
 • Sindbæks Skole Holbæk, Årsberetning 1951
 • Sindbæks Skole Holbæk, Årsberetning 1952
 • Sindbæks Skole Holbæk, Årsberetning 1953
 • Skiens off. høiere almenskole. Beretning for Skoleaarene 1907-08, 1908-09, 1909-10
 • Skiens off. høiere almenskole. Beretning for Skoleaarene 1904-05, 1905-06, 1906-07
 • Skiens off. Høiere almenskole. Beretning for Skoleaarene 1913-1916
 • Skolebladet Højen. Skt. Andreas Kollegium. Nr. 1 1919
 • Skolebladet Højen. Skt. Andreas Kollegium. Nr. 10 1919
 • Skolebladet Højen. Skt. Andreas Kollegium. Nr. 2 1919
 • Skolebladet Højen. Skt. Andreas Kollegium. Nr. 3 1919
 • Skolebladet Højen. Skt. Andreas Kollegium. Nr. 4 1919
 • Skolebladet Højen. Skt. Andreas Kollegium. Nr. 5 1919
 • Skolebladet Højen. Skt. Andreas Kollegium. Nr. 6 1919
 • Skolebladet Højen. Skt. Andreas Kollegium. Nr. 7 1919
 • Skolebladet Højen. Skt. Andreas Kollegium. Nr. 8 1919
 • Skolebladet Højen. Skt. Andreas Kollegium. Nr. 9 1919
 • Skolebladet Højen. St. Andreas Kollegium. Nr. 10 1918
 • Skolebladet Højen. St. Andreas Kollegium. Nr. 4 1918
 • Skolebladet Højen. St. Andreas Kollegium. Nr. 5 1918
 • Skolebladet Højen. St. Andreas Kollegium. Nr. 6 1918
 • Skolebladet Højen. St. Andreas Kollegium. Nr. 7 1918
 • Skolebladet Højen. St. Andreas Kollegium. Nr. 8 1918
 • Skolebladet Højen. St. Andreas Kollegium. Nr. 9 1918
 • Skolebudstikken Nr. 1, Onsdag 30. Oktober 1907 [Vejle Højere Almenskole]
 • Skolebudstikken Nr. 10, Onsdag 15. Januar 1908 [Vejle Højere Almenskole]
 • Skolebudstikken Nr. 11, Onsdag 22. Januar 1908 [Vejle Højere Almenskole]
 • Skolebudstikken Nr. 12, Onsdag 29. Januar 1908 [Vejle Højere Almenskole]
 • Skolebudstikken Nr. 2, Onsdag 6. November 1907 [Vejle Højere Almenskole]
 • Skolebudstikken Nr. 3, Onsdag 13. November 1907 [Vejle Højere Almenskole]
 • Skolebudstikken Nr. 4, Onsdag 20. November 1907 [Vejle Højere Almenskole]
 • Skolebudstikken Nr. 5, Onsdag 27. November 1907 [Vejle Højere Almenskole]
 • Skolebudstikken Nr. 6, Onsdag 4. December 1907 [Vejle Højere Almenskole]
 • Skolebudstikken Nr. 7, Onsdag 11. December 1907 [Vejle Højere Almenskole]
 • Skolebudstikken Nr. 8, Onsdag 18. December 1907 [Vejle Højere Almenskole]
 • Skolen i Østrigsgade, Årsberetning 1976-77
 • Skolen i Østrigsgade, Årsberetning 1977-78
 • Skolen i Østrigsgade, Årsberetning 1978-79
 • Skolen i Østrigsgade, Årsberetning 1979-80
 • Skolen i Østrigsgade, Årsberetning 1980-81
 • Skolen i Østrigsgade, Årsberetning 1981-82
 • Skolen i Østrigsgade, Årsberetning 1982-83
 • Skolen i Østrigsgade, Årsberetning 1983-84
 • Skolen i Østrigsgade, Årsberetning 1984-85
 • Skolen i Østrigsgade, Årsberetning 1985-86
 • Skolen i Østrigsgade, Årsberetning 1986-87
 • Skolen i Østrigsgade, Årsberetning 1972=73
 • Skolen i Østrigsgade, Årsberetning 1973=74
 • Skolen i Østrigsgade, Årsberetning 1974=75
 • Skolen i Østrigsgade, Årsberetning 1975=76
 • Skolen og Flaget
 • Skolens Gang Nr. 1, Lørdag den 4. Februar 1899 [Vejle Højere Almenskole]
 • Skolens Gang Nr. 2, Lørdag den 11. Februar 1899 [Vejle Højere Almenskole]
 • Skolens Gang Nr. 3, Lørdag den 18. Februar 1899 [Vejle Højere Almenskole]
 • Skolens Gang Nr. 4, Lørdag den 25. Februar 1899 [Vejle Højere Almenskole]
 • Skolens Gang Nr. 5, Lørdag den 4. Marts 1899 [Vejle Højere Almenskole]
 • Skolens Gang Nr. 6, Lørdag den 11. Marts 1899 [Vejle Højere Almenskole]
 • Skolens Gang Nr. 7, Lørdag den 18. Marts 1899 [Vejle Højere Almenskole]
 • Skolens Gang Nr. 8, Lørdag den 25. Marts 1899 [Vejle Højere Almenskole]
 • Skt. Josefs Skole Roskilde. Eksamensberettiget mellem- og realskole. Program og meddelelser om Skoleåret 1956-57
 • Skt. Josefs Skole Roskilde. Eksamensberettiget mellem- og realskole. Program og meddelelser om Skoleåret 1957-58
 • Spektret Nr. 1, Den 15. Januar 1917 [Vejle Højere Almenskole]
 • Spektret Nr. 1, Den 4. December 1916 [Vejle Højere Almenskole]
 • Spektret Nr. 2, Den 18. December 1916 [Vejle Højere Almenskole]
 • Spektret Nr. 2, Den 30. Januar 1917 [Vejle Højere Almenskole]
 • Spektret Nr. 5, Den 14. Maj 1917 [Vejle Højere Almenskole]
 • Spektret, Skoleblad for Vejle Mellem- og Realskole. Nr. 1. Den 15. Januar 1917. 2. Aarg.
 • Spektret, Skoleblad for Vejle Mellem- og Realskole. Nr. 1. Den 4. December 1916. 1. Aarg.
 • Spektret, Skoleblad for Vejle Mellem- og Realskole. Nr. 2. Den 18. December 1916. 1. Aarg.
 • Spektret, Skoleblad for Vejle Mellem- og Realskole. Nr. 2. Den 30. Januar 1917. 2. Aarg.
 • Spektret, Skoleblad for Vejle Mellem- og Realskole. Nr. 5. Den 14. Maj 1917. 2. Aarg.
 • Spektret, Skoleblad for Vejle Mellem- og Realskole. Nr. 6. Den 26. Juni 1917. 2. Aarg.
 • Statistiske Efterretninger Christiania Kathedralskole for Skoleaarene 1844-45 til 1852-58 [Indbydelsesskrift til hovedexamen i juni og juli 1858]
 • Stenhhus Kostskole Holbæk. Årsberetning 1961
 • Stenhhus Kostskole Holbæk. Årsberetning 1966
 • Stenhhus Kostskole. Årsberetning 1967
 • Stenhhus Kostskole. Årsberetning 1968
 • Stenhhus Kostskole. Årsberetning 1969
 • Stenhhus Kostskole. Årsberetning 1970
 • Stenhhus Kostskole. Årsberetning 1971
 • Stenhhus Kostskole. Årsberetning 1973
 • Stenhus 1978
 • Stenhus 1979.
 • Stenhus 1980. Årsskrift og velkomst.
 • Stenhus 1981. Årsskrift og velkomst.
 • Stenhus 1982. Årsskrift og velkomst.
 • Stenhus 1983. Årsskrift og velkomst.
 • Stenhus 1984
 • Stenhus 1985
 • Stenhus 1986-87
 • Stenhus 1987-88
 • Stenhus Gymnasium og Hf 1988-89 / Stenhus Kostskole 1988-89
 • Stenhus Gymnasium og Hf 1989-90 / Stenhus Kostskole 1989-90
 • Stenhus Gymnasium og Hf 1991-92 / Stenhus Kostskole 1991-92
 • Stenhus Gymnasium og Hf 1992-93 / Stenhus Kostskole 1992-93
 • Stenhus Gymnasium og Hf 1993-94
 • Stenhus Gymnasium og Hf 1994-95
 • Stenhus Gymnasium og HF 1995-96
 • Stenhus Gymnasium og HF 1996-1997
 • Stenhus Gymnasium og Hf 1997-98
 • Stenhus Kostskole. Årsberetning 1976
 • Stenhus Kostskole. Årsberetning 1977
 • Stræben efter Fornuftrealitet eller Fornuftighedens Udvikling paa Jorden maa være, saavel den enkelte Borgers, som de enkelte Staters Øiemed. Tale holden ved Borgerfesten den 28de Jan. 1826 paa Gymnasiet i Odense.
 • Taastrup Realskole. Årsberetning 1956
 • Taastrup Realskole. Årsberetning 1957
 • Taastrup Realskole. Årsberetning 1958
 • Taastrup Realskole. Årsberetning 1959
 • Taastrup Realskole. Årsberetning 1960
 • Tarm Kost-, Realskole 1915-16
 • Tårnby Gymnasium 1966-1976
 • Tårnby Gymnasium 1975-76
 • Tårnby Gymnasium 1983-84
 • Tårnby Gymnasium 1984-85
 • Tårnby Gymnasium 1985-86
 • Tårnby Gymnasium Introduktion 1986-87
 • Tårnby Gymnasium Introduktion 1987-88
 • Tårnby Gymnasium Introduktion 1988-89
 • Tårnby Gymnasium Introduktion 1989-90
 • Th. Langs Skoler. Silkeborg. Meddelelserr fra Den højere Almenskole. 1932
 • Torben Brix' Kostskole, Forberedelses-, Mellem- og Realskole, Fællesskole, Dagskole
 • Tønder Gymnasium og HF. Årsskrift 1986
 • Tønder Gymnasium og HF. Årsskrift 1987
 • Tønder Gymnasium og HF. Årsskrift 1988
 • Tønder Gymnasium og HF. Årsskrift 1989
 • Tønder Gymnasium og HF. Årsskrift 1990
 • Tønder Gymnasium og HF. Årsskrift 1991
 • Tønder Gymnasium og HF. Årsskrift 1995
 • Tønder Gymnasium og HF. Årsskrift 1996
 • Tønder Gymnasium og HF. Årsskrift 1997
 • Tønder Statsskole og HF-kursus. Introduktionsskrift 1977
 • Tønder Statsskole og HF-kursus. Introduktionsskrift 1978
 • Tønder Statsskole og HF-kursus. Introduktionsskrift 1979
 • Tønder Statsskole og HF-kursus. Introduktionsskrift 1980
 • Tørring Amtsgymnasium. Årsskrift 1992
 • Tørring Amtsgymnasium. Årsskrift 1993
 • Tørring Amtsgymnasium. Årsskrift 1994
 • Tørring Amtsgymnasium. Årsskrift 1995
 • Tørring Gymnasium. Årsskrift 1983
 • Tørring Gymnasium. Årsskrift 1984
 • Tørring Gymnasium. Årsskrift 1988
 • Uddannelsescenter Tønder Gymnasium og HF. Årsskrift 1992
 • Uddannelsescenter Tønder Gymnasium og HF. Årsskrift 1993
 • Udgivet som Indbydelsesskrift til den offentlige Examen af Odense Kathedralskoles Disciple for Aaret 1802 [Bidrag til Kritik af Underviisningsmethoden, med Forslag til Sammes Forbedring. Første Hefte.]
 • Udgivet som Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Odense Cathedralskole den 11 September 1829
 • Unge Pædagoger. Orienteringsfagenene i Grundskolen. 1955, nr. 5
 • Unge Pædagoger. Skriftlig Dansk i Grundskolen, 1953, nr. 12
 • Vallensbæk Gymnasium. Årsskrift 1985-1986
 • Vallensbæk Gymnasium. Årsskrift 1986-1987
 • Vallensbæk Gymnasium. Årsskrift 1987-1988
 • Vallensbæk Statsskole. Årsskrift 1979-1980
 • Vallensbæk Statsskole. Årsskrift 1980-1981
 • Vallensbæk Statsskole. Årsskrift 1981-1982
 • Vallensbæk Statsskole. Årsskrift 1982-1983
 • Vallensbæk Statsskole. Årsskrift 1983-1984
 • Vallensbæk Statsskole. Årsskrift 1984-1985
 • Varde Gymnasium 1968/69
 • Varde Gymnasium 1969/70 [De nye bygninger]
 • Varde Gymnasium 1970/71
 • Varde Gymnasium og HF-kursus 1971/72
 • Varde Gymnasium og HF-kursus 83/84 [ABC for begyndere og viderekomne]
 • Vedtægter for Taastrup Realskole. Taastrup 1954
 • Vejlby-Risskov Kommuneskole. Skoleaaret 1953-54
 • Vejle Amts Gymnasium, Horsens Statsskole 1991 Årsberetning
 • Vejle Døtreskole, Nr. 13 - 1907
 • Vejle Døtreskole, Nr. 9 - 1903
 • Vejle højere Almenskole, Ordet frit. Nr 1. 1. September 1913
 • Vejle højere Almenskole, Ordet frit. Nr 10. 15. Januar 1914
 • Vejle højere Almenskole, Ordet frit. Nr 11. 1. Februar 1914
 • Vejle højere Almenskole, Ordet frit. Nr 12. 15. Februar 1914
 • Vejle højere Almenskole, Ordet frit. Nr 2. 15. September 1913
 • Vejle højere Almenskole, Ordet frit. Nr 3. 1. Oktober 1913
 • Vejle højere Almenskole, Ordet frit. Nr 4. 15. Oktober 1913
 • Vejle højere Almenskole, Ordet frit. Nr 5. 1. November 1913
 • Vejle højere Almenskole, Ordet frit. Nr 6. 15. November 1913
 • Vejle højere Almenskole, Ordet frit. Nr 7. 1. December 1913
 • Vejle højere Almenskole, Ordet frit. Nr 8. Julen 1913
 • Vejle højere Almenskole, Ordet frit. Nr 9. Nytaar 1914
 • Velkommen til Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus 1976
 • Velkommen til Frederikssund Amtsgymnasium 1983
 • Velkommen til Frederikssund Amtsgymnasium 1984
 • Velkommen til Frederikssund Amtsgymnasium 1985
 • Velkommen til Frederikssund Amtsgymnasium 1986
 • Velkommen til Frederikssund Amtsgymnasium 1987
 • Velkommen til Frederikssund Amtsgymnasium 1988
 • Velkommen til Frederikssund Amtsgymnasium 1989
 • Velkommen til Frederikssund Amtsgymnasium 1990
 • Velkommen til Frederikssund Amtsgymnasium 1991
 • Verzeigniss der Königlch-Preussischen Gymnasien und höheren Schul-Anstalten, welche jährlich Programmen herangeben. I Provinz Preussen. II Provinz Posen. III Provinz Schlesien. Provinz Pommern. V Provinz Sachsen. VI Provinz Westphalen. VII Provinz Rheinland. VIII Provinz Brandenburg
 • Vesthimmerlands gymnasium [VHG]. 1985-86.
 • Vesthimmerlands gymnasium [VHG]. 1986-87.
 • Vesthimmerlands gymnasium [VHG]. 1987-88.
 • Vesthimmerlands gymnasium [VHG]. 1988-89.
 • Vesthimmerlands gymnasium [VHG]. 1989-90.
 • Vesthimmerlands gymnasium [VHG]. 1990-91.
 • Vesthimmerlands gymnasium [VHG]. 1991-92. [Mindeord Jørgen Freil 1933-1991]
 • Vesthimmerlands Gymnasium 1992-93
 • Vesthimmerlands Gymnasium 1993-94
 • Vesthimmerlands Gymnasium 1994-95
 • Vesthimmerlands Gymnasium 1995-96
 • Vesthimmerlands Gymnasium 1996-97
 • Vesthimmerlands Gymnasium årsberetning 1960-61
 • Vesthimmerlands Gymnasium årsberetning 1961-62 [Magister Niels Jensen Års]
 • Vesthimmerlands Gymnasium årsberetning 1962-63 [Dyrenes verden af H. C. Harder]
 • Vesthimmerlands Gymnasium årsberetning 1963-64 [Kimbrertoget af A. Wagenblast]
 • Vesthimmerlands Gymnasium og HF 2005-2006
 • Vesthimmerlands Gymnasium skoleåret 1964-65 [Hvad er rigtigt dansk?]
 • Vesthimmerlands Gymnasium skoleåret 1965-66 [En latinsk renæssancedigter]
 • Vesthimmerlands Gymnasium skoleåret 1966-67 [T. Bergstein: Om tidsbegrebets og længdebegrebets relativitet]
 • Vesthimmerlands Gymnasium skoleåret 1967-68
 • Vesthimmerlands Gymnasium skoleåret 1968-69
 • Vesthimmerlands Gymnasium skoleåret 1968-69
 • Vesthimmerlands gymnasium. Skoleåret 1970-71.
 • Vesthimmerlands gymnasium. Skoleåret 1971-72.
 • Vesthimmerlands gymnasium. Skoleåret 1981-82.
 • Vesthimmerlands gymnasium. Skoleåret 1982-83.
 • Vesthimmerlands gymnasium. Skoleåret 1983-84.
 • Vesthimmerlands gymnasium. Skoleåret 1984-85.
 • Vestjysk Gymnasium 1938-39
 • Vestjysk Gymnasium og H.F. Kursus 1974
 • Vestjysk Gymnasium og H.F. kursus 1975
 • Vestjysk Gymnasium og H.F. kursus 1976
 • Vestjysk Gymnasium og H.F. kursus 1977
 • Vestjysk Gymnasium og H.F. kursus 1978
 • Vestjysk Gymnasium og H.F. kursus 1979
 • Vestjysk Gymnasium og H.F. kursus 1980
 • Vestjysk Gymnasium og H.F. kursus 1981
 • Vestjysk Gymnasium og H.F. kursus 1982
 • Vestjysk Gymnasium og H.F. kursus 1983
 • Vestjysk Gymnasium og H.F. kursus 1984
 • Vestjysk Gymnasium og H.F. kursus 1985
 • Vestjysk Gymnasium og H.F. kursus 1986
 • Vestjysk Gymnasium og H.F. kursus 1987
 • Vestjysk Gymnasium og H.F. kursus 1989
 • Vestjysk Gymnasium og H.F. kursus 1990
 • Vestjysk Gymnasium og H.F. kursus 1992
 • Vestjysk Gymnasium. Beretning for skoleåret 1953-54
 • Vestjysk Gymnasium. Beretning for skoleåret 1954-55
 • Vestjysk Gymnasium. Beretning for skoleåret 1955-56
 • Vestjysk Gymnasium. Beretning for skoleåret 1956-57
 • Vestjysk Gymnasium. Beretning for skoleåret 1957-58
 • Vestjysk Gymnasium. Beretning for skoleåret 1958-59
 • Vestjysk Gymnasium. Beretning for skoleåret 1959-60
 • Vestjysk Gymnasium. Beretning for skoleåret 1960-61
 • Vestjysk Gymnasium. Beretning for skoleåret 1961-62
 • Vestjysk Gymnasium. Beretning for skoleåret 1962-63
 • Vestjysk Gymnasium. Beretning for skoleåret 1963-64
 • Vestjysk Gymnasium. Beretning for skoleåret 1964-65
 • Vestjysk Gymnasium. Beretning for skoleåret 1965-66
 • Vestjysk Gymnasium. Beretning for skoleåret 1966-67
 • Vestjysk Gymnasium. Beretning for skoleåret 1967-68
 • Vestjysk Gymnasium. Beretning for skoleåret 1968-69
 • Vestjysk Gymnasium. Beretning for skoleåret 1969-70
 • Vestjysk Gymnasium. Beretning for skoleåret 1970-71
 • Vestjysk Kostskoles Elevsamfund. Aarsskrift 1938
 • Vestjysk Studenterkursus 1929
 • Viborg Amtsgymnasium, Årsberetning, 1971-1972
 • Viborg Amtsgymnasium, Årsberetning, 1973-1974
 • Viborg Amtsgymnasium, Årsberetning, 1975
 • Viborg Amtsgymnasium, Årsberetning, 1976
 • Viborg Forberedelsesskole. Aarsberetning 1929-30
 • Viborg Forberedelsesskole. Skoleaaret 1933-34
 • Viborg Forberedelsesskole. Skoleaaret 1934-35
 • Viborg Forberedelsesskole. Skoleaaret 1935-36
 • Viborg Kathedralskole 1807. Et Forsøg udgivet som Indbydelsesskrift til den offentllige Prøve, som anstilles med Viborg Kathedralskolesm Diciple, og tager sin Begyndelse a.c.d. 14de Septbr. [Bidrag til de etymologiske Undersøgelsers Theorie]
 • Viborg Kathedralskole. Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Viborg Kathedralskole i September 1825 [Breve angaaende Opdragelsen og Dannelsen i de lærde Skoler]
 • Viborg Kathedralskole. Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Viborg Kathedralskole i September 1823 [Om Sjælens Udødelighed og denne Læres Indflydelse paa Menneskets Moralitet]
 • Viborg Kathedralskoles Examensprogram. 12 September 1808
 • Viborg Kathedralskoles Examensprogram. 14 September 1809
 • Viborg Kathedralskoles Examensprogram. 17 September 1810 [Methodus numeros per datos quoteunque divisores divisos data refidus relicturos investigandi exponitur]
 • Zu der öffentlichen Prüfung der Schüler des Gymnasiums zu Elbing welche Donnerstag und Freitag den 3. uind 4. October Vormittags von 9 Uhr ab in dem Saale der Anstalt gehalten werden wird ladet ergebenst ein.
 • Zur öffentlichen Prüfung im Kneiphöfischen Stadt-Gymnasium am 26. und 27. März 1850 ladet die hohen Vorgesetzen der Anstalt und die geehrten Eltern der Schüler ergebenst ein
 • Zur öffentlichen Prüfung im königl. Gymnasium zu Lyck am 26. und 27. September und zur Entlasssung der Abiturienten am 27. September Nachmittags ladet ergebenst ein
 • Zur offentlichen Prüfung und zu den Rede- und Gesang-Uebungen welche Montag den 25. Märtz, Vor- und Nachmittag im Saale des Königl. Gyumnasiums gehalten werden sollen so wie zur Entlassung der Abiturienten ladet ganz ergebenst ein


 • Nye skolehæfter, december 2022


 • Kursus Til Studentereksamen i Skindergade 31 1931. Statsanerkendt Kursus 1931
 • Kursus Til Studentereksamen i Skindergade 31 1932. Statsanerkendt Kursus 1932
 • Kursus Til Studentereksamen i Skindergade 31 1933. Statsanerkendt Kursus 1933
 • 1973 Odense Katedralskole Skoleefterretninger for 1972-73. Introduktion til 1973-74
 • 1974 Odense Katedralskole Skoleefterretninger for 1973-74. Introduktion til 1974-75
 • 1975 Odense Katedralskole Skoleefterretninger for 1974-75, Introduktion til 1975-76
 • 1979 Odense Katedralskole Skoleefterretninger for 1978-79 Introduktion til 1979-80
 • 1986 Odense Katedralskole Skoleefterretninger for 1985-86 Introduktion til 1986-87
 • Aarhus Katedralskole 1980-81
 • Aarhus Katedralskole 1981-82
 • Aarhus Katedralskole. Efterretninger om skoleåret 1969-70
 • Aarhus Katedralskole. Efterretninger om skoleåret 1970-71
 • Aarsberetning 1920. Aurehøj Gymnasium. Statsskole. Hellerup.
 • Aarsberetning 1922. Aurehøj Gymnasium. Statsskole. Hellerup.
 • Aarsberetning 1923. Aurehøj Gymnasium. Statsskole. Hellerup.
 • Aarsberetning 1924. Aurehøj Gymnasium (I. Helms' Skole). Statsskole. Hellerup.
 • Aarsberetning 1925. Aurehøj Gymnasium (I. Helms' Skole). Statsskole. Hellerup.
 • Aarsberetning 1926. Aurehøj Gymnasium (I. Helms' Skole). Statsskole. Hellerup.
 • Aarsberetning 1927. Aurehøj Gymnasium (I. Helms' Skole). Statsskole. Hellerup.
 • Aarsberetning 1928. Aurehøj Gymnasium (I. Helms Skole) Statsskole Hellerup
 • Aarsberetning 1929. Aurehøj Gymnasium (I. Helms Skole) Statsskole Hellerup
 • Aarsberetning 1930. Aurehøj Gymnasium (I. Helms Skole) Statsskole Hellerup
 • Aarsberetning 1931. Aurehøj Gymnasium (I. Helms Skole) Statsskole Hellerup
 • Aarsberetning 1932. Aurehøj Gymnasium. Statsskole Hellerup
 • Aarsberetning 1933. Aurehøj Gymnasium. Satsskole Hellerup
 • Aarsberetning 1934. Aurehøj Gymnasium. Statsskole Hellerup
 • Aarsberetning 1935. Aurehøj Gymnasium. Statsskole Hellerup
 • Aarsberetning 1936. Aurehøj Gymnasium. Statsskole Hellerup
 • Aarsberetning 1937. Aurehøj Gymnasium. Statsskole Hellerup
 • Aarsberetning 1938. Aurehøj Gymnasium. Statsskole Hellerup
 • Aarsberetning 1939. Aurehøj Gymnasium. Statsskole Hellerup
 • Aarsberetning 1940. Aurehøj Gymnasium. Statsskole Hellerup
 • Aarsberetning 1941. Aurehøj Gymnasium. Statsskole Hellerup
 • Aarsberetning 1942. Aurehøj Gymnasium. Statsskole Hellerup
 • Aarsberetning for Aurehøj Gymnasium. Statsskole. Hellerup. 1920
 • Aarsberetning fra Ingeborg Helms' Skole i Hellerup. 1919
 • Aarsberetning om Næstved kommunale Skolevæsen Skoleaaret 1943-44
 • Aarsberetning om Næstved kommunale Skolevæsen Skoleaaret 1946-47
 • Aarsberetning om Næstved kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1944-45
 • Aarsberetning om Næstved kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1945-46
 • Aarsberetning om Sct. Petri Realskole for Skoleaaret 1900-1901
 • Aarsberetning om Sct. Petri Realskole for Skoleaaret 1901-1901
 • Aarsberetning om Sct. Petri Realskole for Skoleaaret 1902-1903
 • Aarsberetning om St. Petri Tyske Realskole for Skoleaaret 1924-1925
 • Aarsberetning om St. Petri Tyske Realskole for Skoleaaret 1926-1927
 • Aarseksamen i Odense kommunale Skoler 1915
 • Aarsprøven 1907 i Assens Borgerskole
 • Aarsprøven 1907 i Nykøbing p. S. Borgerskole. Afholdes efter omstaaende Plan. Den 16., 18., 19., 20 og 21. Marts
 • Aarsprøven 1908 i Nykøbing p. S. Borgerskole. Afholdes efter omstaaende Plan. Den 24., 25., 26., 27 og 28. Marts
 • Aarsprøven 1909 i Nykøbing p. S. Borgerskole. Afholdes efter omstaaende Plan. Den 24., 25., 26., 27 og 29. Marts
 • Aarsprøven 1910 i Nykøbing p. S. Borgerskole. Afholdes efter omstaaende Plan. Den 17., 18., 19., 21 og 22. Marts
 • Aarsskrift for Sønderborg Statsskole 1930. Meddelelser om Skoleaaret 1929/30 [Fuglelivet i Sønderborg og Omegn. Fra Sønderborg Slot i Christian II´s Kongetid. Peter Hjort Lorentzen og Stændervalget 1841]
 • Aarsskrift for Sønderborg Statsskole 1931. Meddelelser om Skoleaaret 1930/31.
 • Aarsskrift for Sønderborg Statsskole 1932
 • Aarsskrift for Sønderborg Statsskole 1932. Meddelelser om Skoleaaret 1931/32
 • Aarsskrift for Sønderborg Statsskole 1933. Meddelelser om Skoleaaret 1932/33
 • Aarsskrift for Sønderborg Statsskole 1935
 • Aarsskrift for Sønderborg Statsskole 1936
 • Aarsskrift for Sønderborg Statsskole 1937
 • Aarsskrift for Sønderborg Statsskole 1939
 • Aarsskrift for Sønderborg Statsskole 1939. Meddelelser om Skoleaaret 1938-39
 • Aarsskrift for Svendborg Statsgymnasium. Skoleaaret 1936-37
 • Aarsskrift fra Ordrup Gymnasium 1928-29
 • Aarsskrift fra Ordrup Gymnasium 1930-31
 • Aarsskrift fra Ordrup Gymnasium 1944-45
 • Aarsskrift fra Sorø Akademis Skole for Skoleaaret 1932-33.
 • Aarsskrift fra Sorø Akademis Skole for Skoleaaret 1934-35.
 • Aarsskrift fra Sorø Akademis Skole for Skoleaaret 1946-47.
 • Aarsskrift fra Sø Akademis Skole for Skoleaaret 1934-35.
 • Aarsskrift fra Sø Akademis Skole for Skoleaaret 1935-36.
 • Aarsskrift fra Sø Akademis Skole for Skoleaaret 1935-36.
 • Aarsskrift fra Sø Akademis Skole for Skoleaaret 1937-38.
 • Aarsskrift fra Sø Akademis Skole for Skoleaaret 1948-49.
 • Aarsskrift fra Sø Akademis Skole for Skoleaaret 1948-49.
 • Adgangskursus Skindergade 31 oprettet i forbindelse med det Statsanerkenter Kursus til Studentereksamen, Skindergade 31 1934
 • Administrative Bestemmelser vedrørende Frederiksberg Skolevæsen, 2den Udgave
 • Akademisk Kursus, Nyropgade 21 Kbhvn. V, Undervisningsplan II 1946
 • Akademisk Kursus, Nyropsgade 21 Kbhvn. V, Eksamensresultater, Real- og Mellemskoleeksamen 1944
 • Akademisk Kursus, Nyropsgade 21 Kbhvn. V, Undervisningsplan II 1936
 • Akademisk Kursus, Nyropsgade 21 Kbhvn. V, Undervisningsplan II 1938
 • Akademisk Kursus, Nyropsgade 21 Kbhvn. V, Undervisningsplan II 1939
 • Akademisk Kursus, Nyropsgade 21 Kbhvn. V, Undervisningsplan II 1940
 • Akademisk Kursus, Nyropsgade 21 Kbhvn. V, Undervisningsplan II 1941
 • Akademisk Kursus, Nyropsgade 21 Kbhvn. V, Undervisningsplan II 1943
 • Akademisk Kursus, Nyropsgade 21 Kbhvn. V, Undervisningsplan II 1944
 • Akademisk Kursus, Nyropsgade 21 Kbhvn. V, Undervisningsplan II 1945
 • Akademisk Kursus, Nyropsgade 21 Kbhvn. V. Kursus Til Studentereksamen, Statsanerkendt 1936
 • Akademisk Kursus, Nyropsgade 21 Kbhvn. V. Kursus Til Studentereksamen, Statsanerkendt 1937
 • Akademisk Kursus, Nyropsgade 21 Kbhvn. V. Kursus Til Studentereksamen, Statsanerkendt 1939
 • Akademisk Kursus, Nyropsgade 21 Kbhvn. V. Kursus Til Studentereksamen, Statsanerkendt 1940
 • Akademisk Kursus, Nyropsgade 21 Kbhvn. V. Kursus Til Studentereksamen, Statsanerkendt 1941
 • Akademisk Kursus, Nyropsgade 21 Kbhvn. V. Kursus Til Studentereksamen, Statsanerkendt 1943
 • Akademisk Kursus, Nyropsgade 21 Kbhvn. V. Kursus Til Studentereksamen, Statsanerkendt 1944
 • Akademisk Kursus, Nyropsgade 21 Kbhvn. V. Kursus Til Studentereksamen, Statsanerkendt 1945
 • Akademisk Kursus, Nyropsgade 21 Kbhvn. V. Kursus Til Studentereksamen, Statsanerkendt, 1938
 • Akademisk Kursus, Nyropsgade 21 Kbhvn. V. Kursus Til Studentereksamen, Statsanerkendt, 1946
 • Akademisk Kursus, Nyropsgade 21 Kbhvn. V. Tillægsprøve for Farmaceuter 1938
 • Akademisk Kursus, Skindergade 31, Kursus Til Studentereksamen, Statsanerkendt, 1935
 • Alfabetisk Sagregister til Meddelelser angaaende de lærde Skoler med dertil hørende Realundervisning i Kongeriget Danmark for Aarene 1879-86
 • Århus Statsgymnasium 1973. Årets arbejde.
 • Århus Statsgymnasium 1974. Årets arbejde.
 • Århus Statsgymnasium 2004/2005
 • Århus Statsgymnasium. Årsberetning 1958-59
 • Århus Statsgymnasium. Årsberetning 1959-60
 • Århus Statsgymnasium. Årsberetning 1960-61
 • Århus Statsgymnasium. Årsberetning 1961-62
 • Århus Statsgymnasium. Årsberetning 1962-63
 • Århus Statsgymnasium. Meddelelser om skoleåret 1963-64
 • Århus Statsgymnasium. Meddelelser om skoleåret 1964-65
 • Århus Statsgymnasium. Meddelelser om skoleåret 1965-66
 • Århus Statsgymnasium. Meddelelser om skoleåret 1966-67
 • Århus Statsgymnasium. Meddelelser om skoleåret 1967-68
 • Århus Statsgymnasium. Meddelelser om skoleåret 1968-69
 • Århus Statsgymnasium. Meddelelser om skoleåret 1969-70
 • Århus Statsgymnasium. Meddelelser om skoleåret 1970-71
 • Århus Statsgymnasium. Meddelelser om skoleåret 1972-73
 • Århus Statsgymnasium. Meddelelser om skoleåret 1974-75
 • Århus Statsgymnasium. Skoleåret 2006/07
 • Aristoteles´s Statslære, Første Del. Indbydelsesskrift til den aarlige Hovedexamen i Sorø Akademis Skole i Juli 1851
 • Årsberetning 1955. Aurehøj Statsgymnasium Gentofte
 • Årsberetning 1956. Aurehøj Statsgymnasium Gentofte
 • Årsberetning 1958-59. Nykøbing Mors Folke- og Realskole
 • Årsberetning 1959-60 fra Mellem- og Realskolen for Skærbæk og omegn
 • Årsberetning 1959-60. Nykøbing Mors Folke- og Realskole
 • Årsberetning 91-92. Sankt Petri Skole
 • Årsberetning 92-93. Sankt Petri Skole
 • Årsberetning 93-94. Sankt Petri Skole
 • Årsberetning for 1947-48 og 1948-49 fra Mellem- og Realskolen for Skærbæk og omegn.
 • Årsberetning for 1949-50 fra Mellem- og Realskolen for Skærbæk og omegn. [Årsskrift udgivet af SKærbæk Realskoles Elevforening]
 • Årsberetning for 1950-51 fra Mellem- og Realskolen for Skærbæk og omegn. [Årsskrift udgivet af SKærbæk Realskoles Elevforening]
 • Årsberetning for 1952-53 fra Mellem- og Realskolen for Skærbæk og omegn.
 • Årsberetning for 1953-54 fra Mellem- og Realskolen for Skærbæk og omegn.
 • Årsberetning for 1955-56 fra Mellem- og Realskolen for Skærbæk og omegn.
 • Årsberetning for 1956-57 fra Mellem- og Realskolen for Skærbæk og omegn.
 • Årsberetning for 1957-58 fra Mellem- og Realskolen for Skærbæk og omegn.
 • Årsberetning for 1958-59 fra Mellem- og Realskolen for Skærbæk og omegn.
 • Årsberetning fra Roskilde Katedralskole 1964
 • Årsberetning fra Roskilde Katedralskole 1965
 • Årsberetning fra Roskilde Katedralskole 1966
 • Årsberetning fra Roskilde Katedralskole 1967
 • Årsberetning fra Roskilde Katedralskole 1968
 • Årsberetning fra Roskilde Katedralskole 1969
 • Årsberetning fra Roskilde Katedralskole 1970
 • Årsberetning fra Roskilde Katedralskole 1971
 • Årsberetning fra Roskilde Katedralskole 1972
 • Årsberetning fra Roskilde Katedralskole 1973
 • Årsberetning fra Roskilde Katedralskole 1974
 • Årsberetning fra Roskilde Katedralskole 1975
 • Årsberetning fra Roskilde Katedralskole 1976
 • Årsberetning fra Roskilde Katedralskole 1977
 • Årsberetning fra Roskilde Katedralskole 1978
 • Årsberetning fra Roskilde Katedralskole 1980
 • Årsberetning fra Roskilde Katedralskole 1981
 • Årsberetning fra Roskilde Katedralskole 1982
 • Årsberetning fra Roskilde Katedralskole 1983-84
 • Årsberetning fra Roskilde Katedralskole 1984-85
 • Årsberetning fra Roskilde Katedralskole 1986
 • Årsberetning fra Roskilde Katedralskole 1987
 • Årsberetning fra Roskilde Katedralskole 1988
 • Årsberetning fra Roskilde Katedralskole 1989
 • Årsberetning fra Roskilde Katedralskole 1990
 • Årsberetning fra Roskilde Katedralskole 1991
 • Årsberetning fra Roskilde Katedralskole 1992
 • Årsberetning fra Sankt Annæ Gymnasium (de forenede Kirkeskoler) 1957-58
 • Årsberetning om Næstved kommunale skolevæsen. Skoleåret 1947-48
 • Årsberetning om Næstved kommunale skolevæsen. Skoleåret 1948-49
 • Årsberetning om Næstved kommunale skolevæsen. Skoleåret 1949-50
 • Årsberetning om Næstved kommunale skolevæsen. Skoleåret 1950-51. Fra 1. august 1950 til 31. juli 1951
 • Årsberetning om Næstved kommunale skolevæsen. Skoleåret 1951-52. Fra 1. august 1951 til 31. juli 1952
 • Årsberetning om Næstved kommunale skolevæsen. Skoleåret 1952-53.
 • Årsberetning om Næstved kommunale skolevæsen. Skoleåret 1953-54.
 • Årsberetning om Næstved kommunale skolevæsen. Skoleåret 1954-55.
 • Årsberetning om Næstved kommunale skolevæsen. Skoleåret 1955-56.
 • Årsberetning om Næstved kommunale skolevæsen. Skoleåret 1956-57.
 • Årsberetning om Næstved kommunale skolevæsen. Skoleåret 1957-58.
 • Årsberetning om Næstved kommunale skolevæsen. Skoleåret 1958-59.
 • Årsberetning om Næstved kommunale skolevæsen. Skoleåret 1959-60.
 • Årsberetning om Næstved kommunale skolevæsen. Skoleåret 1960-61.
 • Årsberetning om Næstved kommunale skolevæsen. Skoleåret 1961-62.
 • Årsberetning om Næstved kommunale skolevæsen. Skoleåret 1962-63.
 • Årsberetning om Næstved kommunale skolevæsen. Skoleåret 1963-64.
 • Årsberetning om Næstved kommunale skolevæsen. Skoleåret 1964-65.
 • Årsberetning om Næstved kommunale skolevæsen. Skoleåret 1965-66.
 • Årsberetning om Næstved kommunale skolevæsen. Skoleåret 1966-67.
 • Årsberetning om Næstved kommunale skolevæsen. Skoleåret 1967-68.
 • Årsberetning om Næstved kommunale skolevæsen. Skoleåret 1968-69.
 • Årsskrift 1974/75. Hadsundvejens skole
 • Årsskrift 2005 Amtsgymnasiet i Hadsten
 • Årsskrift 2005 Marie Kruses Skole
 • Årsskrift 2005 Svendborg Gymnasium
 • Årsskrift for Rønne statsskole. Skoleåret 1958-59
 • Årsskrift for Rønne statsskole. Skoleåret 1959-60
 • Årsskrift for Rønne statsskole. Skoleåret 1960-61
 • Årsskrift for Rønne statsskole. Skoleåret 1961-62
 • Årsskrift for Rønne statsskole. Skoleåret 1962-1963
 • Årsskrift for Rønne statsskole. Skoleåret 1963-1964
 • Årsskrift for Rønne statsskole. Skoleåret 1964-1965
 • Årsskrift for Rønne Statsskole. Skoleåret 1965-66
 • Årsskrift for Rønne Statsskole. Skoleåret 1966-67
 • Årsskrift for Rønne Statsskole. Skoleåret 1967-68
 • Årsskrift for Rønne Statsskole. Skoleåret 1968-69.
 • Årsskrift for Rønne Statsskole. Skoleåret 1969-70.
 • Årsskrift for Rønne Statsskole. Skoleåret 1970-71.
 • Årsskrift for Rønne Statsskole. Skoleåret 1971-72.
 • Årsskrift for Rønne Statsskole. Skoleåret 1972-73.
 • Årsskrift for Rønne Statsskole. Skoleåret 1973-74.
 • Årsskrift for Struer Gymnasium og HF kursus 1987
 • Årsskrift for Struer Gymnasium og HF kursus 1988
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1934-35
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1935-36
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1936-37
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1937-38
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1938-39
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1940-41
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1941-42
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1942-43
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1943-44
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1945-46
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1946-47
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1947-48
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1948-49
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1949-50
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1950-51
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1951-52
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1952-53
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1953-54
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1954-55
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1955-56
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1956-57
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1957-58
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1958-59
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1959-60
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1960-61
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1961-62
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1962-63
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1963-64
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1967-68
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1968-69
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1969-70
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1970-71
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1971-72
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1972-73
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium 1974-75
 • Årsskrift fra Ordrup Gymnasium1939-40
 • Årsskrift og plan over eksamen og årsprøver. Odder Kommuneskole 1958
 • Årsskrift Risskov Amtsgymnasium 2005
 • Assens kommunale Skolevæsen. Beretning for Skoleaaret 1936-37
 • Assens kommunale Skolevæsen. Meddelelser om Skoleaaret 1943-44
 • Aurehøj Amtsgymnasium Gentofte Årsskrift 1995
 • Aurehøj Amtsgymnasium Gentofte Årsskrift 1996
 • Aurehøj Amtsgymnasium Gentofte Årsskrift 1997
 • Aurehøj Statsgymnasium Gentofte. Årsberetning 1957
 • Aurehøj Statsgymnasium Gentofte. Årsberetning 1958
 • Aurehøj Statsgymnasium Gentofte. Årsberetning 1959
 • Aurehøj Statsgymnasium Gentofte. Årsberetning 1960
 • Aurehøj Statsgymnasium Gentofte. Årsberetning 1961
 • Aurehøj Statsgymnasium Gentofte. Årsberetning 1962
 • Aurehøj Statsgymnasium Gentofte. Årsberetning 1965
 • Avedøre Statsskole 1975
 • Avedøre Statsskole 1979
 • Beretning fra Haslev Gymnasium 1937-38
 • Beretning fra Haslev gymnasium 1940-41
 • Beretning fra Haslev gymnasium 1941-42
 • Beretning fra Haslev gymnasium 1943-44
 • Beretning fra Haslev gymnasium 1949-50
 • Beretning fra Haslev Gymnasium 1950-51
 • Beretning om den polytekniske Læreanstalt i Undervisningsaaret fra 1. August 1921 til 31. Juli 1922
 • Beretning om den selvejende Institution Roskilde Pigeskole af 1855 (Frk. Lønholdts Skole) 1926
 • Beretning om Frederiksberg Skolevæsen for skoleåert 1973-74.
 • Beretning om Frederiksberg Skolevæsen for skoleåret 1967-68.
 • Beretning om Frederiksberg Skolevæsen for skoleåret 1968-69
 • Beretning om Frederiksberg Skolevæsen for skoleåret 1969-70.
 • Beretning om Frederiksberg Skolevæsen for skoleåret 1970-71.
 • Beretning om Frederiksberg Skolevæsen for skoleåret 1971-72.
 • Beretning om Frederiksberg Skolevæsen for skoleåret 1972-73.
 • Beretning om Frederiksberg Skolevæsen for skoleåret 1974-75.
 • Beretning om Frederiksberg Skolevæsen for skoleåret 1975-76.
 • Beretning om Korsør Kommunes Mellem- og Realskole for Skoleåret 1949-50
 • Beretning om Korsør Kommunes Mellem- og Realskole for Skoleåret 1950-51
 • Beretning om Næstved Kommuneskole i Aaret 1901 og Plan over Aarsprøven som afholdes den 19. Marts - 25. Marts 1902.
 • Beretning om Nykøbing F. kommunale skolevæsen i skoleåret 1949-1950
 • Beretning om Nykøbing F. kommunale skolevæsen i skoleåret 1952-1953
 • Beretning om Nykøbing F. kommunale skolevæsen i skoleåret 1953-1954
 • Beretning om Nykøbing F. kommunale skolevæsen i skoleåret 1955-1956
 • Beretning om Nykøbing F. kommunale skolevæsen i skoleåret 1956-1957
 • Beretning om Nykøbing F. kommunale skolevæsen i skoleåret 1957-1958
 • Beretning om Nykøbing F. kommunale skolevæsen i skoleåret 1958-1959
 • Beretning om Nykøbing F. kommunale skolevæsen i skoleåret 1959-1960
 • Beretning om Odense Skolevæsen for Aaret 1895
 • Beretning om Odense Skolevæsen for Aaret 1896
 • Beretning om Sakskjøbing Realskole i Skoleaaret 1916-17
 • Beretning om Sakskjøbing Realskole i Skoleaaret 1917-18
 • Beretning om Sakskjøbing Realskole i Skoleaaret 1918-19
 • Beretning om Sakskjøbing Realskole i Skoleaaret 1919-20
 • Beretning om Sakskjøbing Realskole i Skoleaaret 1921-22
 • Beretning om Sakskjøbing Realskole i Skoleaaret 1923-24
 • Beretning om Sakskjøbing Realskole i Skoleaaret 1925-26
 • Beretning om Sakskøbing Realskole for Skoleaaret 1901-1902
 • Beretning om Sakskøbing Realskole i Skoleaaret 1909-10
 • Beretning om Saxkjøbing Realskole i Skoleaaret 1914-15
 • Beretning om Saxkjøbing Realskole i Skoleaaret 1919-20
 • Bernadotteskolen. Den internationale skole i Danmark. [C. C. Kragh-Müllers of forældrerådsformanden Børge Høst's beretninger, forelagt for- og godkendt af generalforsamlingen den 10. juni 1969]
 • Bernadotteskolen. Den internationale skole i Danmark. Rapporter fra skolens første ti år.
 • Bidrag til Fortolkningen af Aristoteles´s Bøger om Staten, Første Deel. Indbydelsesskrift til examen artium og den aarlige Hovedexamen i Sorø Academis Skole i Juli 1844
 • Bordings friskole 2005
 • Bornholms Amtsgymnasium. Årsskrift 1986.
 • Bornholms Amtsgymnasium. Årsskrift 1987.
 • Bornholms Amtsgymnasium. Årsskrift 1988.
 • Bornholms Amtsgymnasium. Årsskrift 1989.
 • Bornholms Amtsgymnasium. Årsskrift 1990.
 • Bornholms Amtsgymnasium. Årsskrift 1991.
 • Bornholms Amtsgymnasium. Årsskrift 1992.
 • Bornholms Amtsgymnasium. Årsskrift 1993.
 • Bornholms Amtsgymnasium. Årsskrift 1994.
 • Bornholms Amtsgymnasium. Årsskrift 1995.
 • Bornholms Amtsgymnasium. Årsskrift 1996.
 • Bornholms Amtsgymnasium. Årsskrift 1997.
 • Brændpunktet. [Hans Madsens Skole] Nr. 1. December 1911
 • Brændpunktet. [Hans Madsens Skole] Nr. 2. Januar 1912
 • Brændpunktet. [Hans Madsens Skole] Nr. 3. Februar 1912
 • Brændpunktet. [Hans Madsens Skole] Nr. 4. Marts 1912
 • Brændpunktet. [Hans Madsens Skole] Nr. 5. April 1912
 • Brændpunktet. [Hans Madsens Skole] Nr. 6. Maj 1912
 • C. C. Kragh-Müllers forelæggelse efter generalforsamlingen den 14. juni 1961 af forslag til ændring af eksamensordningen ved Bernadotteskolen.
 • Dag Hammerskjöld nyt [1978 apr]
 • Dag Hammerskjöld nyt 1-79
 • Dag Hammerskjöld nyt 3-79
 • Dag Hammerskjöld nyt 4-79
 • Dag Hammerskjöld nyt 72-73, 1. Den nye skole
 • Dag Hammerskjöld nyt 72-73, 2.
 • Dag Hammerskjöld nyt 72-73, 3.
 • Dag Hammerskjöld nyt 72-73, 4.
 • Dag Hammerskjöld nyt 73-74, 1.
 • Dag Hammerskjöld nyt 73-74, 2.
 • Dag Hammerskjöld nyt 73-74, 3.
 • Dag Hammerskjöld nyt 73-74, 4.
 • Dag Hammerskjöld nyt 73-74, 5.
 • Dag Hammerskjöld nyt 73-74, 6.
 • Dag Hammerskjöld nyt 74-75, 2.
 • Dag Hammerskjöld nyt 74-75, 3.
 • Dag Hammerskjöld nyt 74-75, 4.
 • Dag Hammerskjöld nyt 74-75, 5.
 • Dag Hammerskjöld nyt 74-75, 6.
 • Dag Hammerskjöld nyt 75-76, 1.
 • Dag Hammerskjöld nyt 75-76, 2.
 • Dag Hammerskjöld nyt 75-76, 3.
 • Dag Hammerskjöld nyt 75-76, 4.
 • Dag Hammerskjöld nyt 76-77, 1.
 • Dag Hammerskjöld nyt 76-77, 2.
 • Dag Hammerskjöld nyt 76-77, 3.
 • Dag Hammerskjöld nyt 76-77, 4.
 • Dag Hammerskjöld nyt 77-78, 1.
 • Dag Hammerskjöld nyt særnummer[1975 feb]
 • Dag Hammerskjöld nyt. Årets skolekomedie [1977 dec]
 • Dag Hammerskjöld nyt. Udelt eller delt? Tema: Samlæsning [1976 nov]
 • De forenede skoler. Efterretninger om Efterslægtselskabets Skole for Skoleaaret 1912-1913
 • De forenede skoler. Efterretninger om Efterslægtselskabets Skole for Skoleaaret 1913-1914 [Efterslægtselskabets Bogsamling]
 • De forenede skoler. Efterretninger om Efterslægtselskabets Skole for Skoleaaret 1914-1915
 • De forenede Skoler. Efterretninger om Efterslægtsselskabets Skole for Skoleaaret 1909-1910
 • De forenede Skoler. Efterretninger om Efterslægtsselskabets Skole for Skoleaaret 1910-1911 [Efterslægtselskabets Bogsamling]
 • De kommunale Skoler i Nykjøbing p. F. Skolemeddelelser for Aaret 1894
 • De kommunale Skoler i Nykjøbing p. F. Skolemeddelelser for Aaret 1895
 • De kommunale Skoler i Nykjøbing p. F. Skolemeddelelser for Aaret 1897
 • De kommunale Skoler i Nykjøbing p. F. Skolemeddelelser for Aaret 1898
 • De kommunale Skoler i Nykøbing F. Skolemeddelelser for Skoleaaret 1920-21
 • De kommunale Skoler i Nykøbing F. Skolemeddelelser for Skoleaaret 1923-24
 • De kommunale Skoler i Nykøbing F. Skolemeddelelser for Skoleaaret 1944-45
 • De kommunale Skoler i Nykøbing p. F. Skolemeddelelser for Aaret 1899
 • De kommunale Skoler i Nykøbing p. F. Skolemeddelelser for Aaret 1900
 • De kommunale Skoler i Nykøbing p. F. Skolemeddelelser for Aaret 1901
 • De kommunale Skoler i Nykøbing p. F. Skolemeddelelser for Aaret 1902
 • De kommunale Skoler i Nykøbing paa Falster 1906. Skolemeddelelser for Aaret 1905
 • De kommunale Skoler i Nykøbing paa Falster 1907. Skolemeddelelser for Aaret 1906
 • De kommunale Skoler i Nykøbing paa Falster 1908. Skolemeddelelser for Aaret 1907
 • De kommunale Skoler i Nykøbing paa Falster 1909. Skolemeddelelser for Aaret 1908
 • De kommunale Skoler i Nykøbing paa Falster 1910. Skolemeddelelser for Aaret 1909
 • De kommunale Skoler i Nykøbing paa Falster 1911. Skolemeddelelser for Aaret 1910
 • De kommunale Skoler i Nykøbing paa Falster 1912. Skolemeddelelser for Aaret 1911.
 • De kommunale Skoler i Nykøbing paa Falster. Skolemeddelelser for Aaret 1904
 • De kommunale Skoler i Nykøbing paa Falster. Skolemeddelelser for Aaret 1904
 • Den Gabelske Gaard [Efterslægtsselskabets Skole]
 • Den grønne bog 2003-2004 [Ingrid Jespersens Gymnasieskole]
 • Den offentlige Aarsprøve for 1887 i Nykøbing M. Borgerskole holdes den 27., 28. og 29. April.
 • Den offentlige Aarsprøve for 1889 i de kommunale Skoler i Nykjøbing p. F.
 • Den offentlige Aarsprøve for 1889 i Nykøbing M. Borgerskole holdes den 9., 10., 11., 12. og 13. April efter omstaaende Plan.
 • Den offentlige Aarsprøve for 1890 i de kommunale Skoler i Nykjøbing p. F.
 • Den offentlige Aarsprøve for 1891 i de kommunale Skoler i Nykjøbing p. F.
 • Den offentlige Aarsprøve for 1891 i Nykøbing M. Kommuneskole holdes den 17., 18., 19., 20. og 21. Marts efter omstaaende Plan.
 • Den offentlige Aarsprøve for 1892 i Nykøbing M. Kommuneskole holdes den 26., 29., 30., 31. Marts samt 1. April efter omstaaende Plan.
 • Den offentlige Aarsprøve for 1893 i de kommunale Skoler i Nykjøbing p. F.
 • Den offentlige Aarsprøve for 1897 i Nykøbing p. M. Kommuneskole holdes den 2., 5., 6., 7., 9. og 10. April efter omstaaende Plan.
 • Den offentlige Aarsprøve for Aaret 1901 i Nykøbinng p. M. Kommuneskole holdes den 23de, 26de, 27de,28de,29de og 30te Marts efter omstaaende Plan.
 • Den offentlige Aarsprøve for Aaret 1907 i Nykøbing M. Kommuneskole holdes den 16. Marts, skriftlig Eksamen den 19., 20., 21., 22., 23. Marts, mundtlig Eksamen efter omstaaende Plan.
 • Den offentlige Examen i Odense Cathedralskole den 12 September 1825 og følgende Dage
 • Det Statsanerkente Kursus Til Studentereksamen i Skindergade 31 1929
 • Det Statsanerkente Kursus Til Studentereksamen i Skindergade 31 1930
 • Efterretninger om A. Schmidts Borger- og Realskole for Skoleaaret 1887-88
 • Efterretninger om A. Schmidts Borger- og Realskole for Skoleaaret 1888-89
 • Efterretninger om A. Schmidts Borger- og Realskole for Skoleaaret 1890-91
 • Efterretninger om A. Schmidts Borger- og Realskole for Skoleaaret 1891-92
 • Efterretninger om A. Schmidts Borger- og Realskole for Skoleaaret 1892-93
 • Efterretninger om A. Schmidts Borger- og Realskole for Skoleaaret 1893-94
 • Efterretninger om A. Schmidts Borger- og Realskole for Skoleaaret 1894-95
 • Efterretninger om A. Schmidts Borger- og Realskole for Skoleaaret 1895-96
 • Efterretninger om A. Schmidts Borger- og Realskole for Skoleaaret 1896-97
 • Efterretninger om A. Schmidts Borger- og Realskole for Skoleaaret 1897-98
 • Efterretninger om A. Schmidts Borger- og Realskole for Skoleaaret 1900-1901
 • Efterretninger om A. Schmidts Borger- og Realskole for Skoleaaret 1901-1902
 • Efterretninger om A. Schmidts Borger- og Realskole for Skoleaaret 1902-1903
 • Efterretninger om A. Schmidts Borger- og Realskole for Skoleaaret 1903-1904
 • Efterretninger om A. Schmidts Borger- og Realskole for Skoleaaret 1904-1905
 • Efterretninger om A. Schmidts Borger- og Realskole for Skoleaaret 1905-1906
 • Efterretninger om Aarhus Katedralskole i skoleåret 1958-59
 • Efterretninger om Aarhus Katedralskole i skoleåret 1959-60
 • Efterretninger om Aarhus Katedralskole i skoleåret 1960-61
 • Efterretninger om Aarhus Katedralskole i skoleåret 1961-62
 • Efterretninger om Aarhus Katedralskole i skoleåret 1963-64
 • Efterretninger om Aarhus Katedralskole i skoleåret 1964-65
 • Efterretninger om Aarhus Katedralskole i skoleåret 1965-66
 • Efterretninger om Aarhus Katedralskole i skoleåret 1966-67
 • Efterretninger om Aarhus Katedralskole i skoleåret 1967-68
 • Efterretninger om Aarhus Katedralskole i skoleåret 1968-69
 • Efterretninger om Efterslægtsekskabets Skole for Skoleaaret 1896-97
 • Efterretninger om Efterslægtsekskabets Skole for Skoleaaret 1898-99
 • Efterretninger om Efterslægtselskabets Realskole for Skoleaaret 1851-1852
 • Efterretninger om Efterslægtselskabets Realskole for Skoleaaret 1854-1855
 • Efterretninger om Efterslægtselskabets Realskole for Skoleaaret 1856-1857
 • Efterretninger om Efterslægtselskabets Realskole for Skoleaaret 1857-1858
 • Efterretninger om Efterslægtselskabets Realskole for Skoleaaret 1858-1859
 • Efterretninger om Efterslægtselskabets Realskole for Skoleaaret 1859-1860
 • Efterretninger om Efterslægtselskabets Realskole for Skoleaaret 1861-1862
 • Efterretninger om Efterslægtselskabets Realskole for Skoleaaret 1863-1864
 • Efterretninger om Efterslægtselskabets Realskole for Skoleaaret 1864-1865
 • Efterretninger om Efterslægtselskabets Realskole for Skoleaaret 1865-1866
 • Efterretninger om Efterslægtselskabets Realskole for Skoleaaret 1866-1867
 • Efterretninger om Efterslægtselskabets Realskole for Skoleaaret 1867-1868
 • Efterretninger om Efterslægtselskabets Realskole for Skoleaaret 1878-79
 • Efterretninger om Efterslægtselskabets Realskole for Skoleaaret 1883-84 [Tale Selskabet for Efterslægten på dets stiftelsesdag d. 4. Marts 1884 af Slotspræst Poulsen]
 • Efterretninger om Efterslægtselskabets Realskole for Skoleaaret 1884-1885 [Tale ved efterslægtskabets 99de Aarshøitid den 4. Marts 1885 af G. Schepelern]
 • Efterretninger om Efterslægtselskabets Skole for Skoleaaret 1885-1886 [Skolens Hundredaarsfest den 4de Marts 1886 ved Fr. Bokkenheuser]
 • Efterretninger om Efterslægtselskabets Skole for Skoleaaret 1886-1887 [Tale i Selskabet for Efterslægten paa dets Stiftelsesdag d. 4. Marts 1887 af Edvard Blaumüller]
 • Efterretninger om Efterslægtselskabets Skole for Skoleaaret 1888-1889 [Tale i Selskabet for Efterslægten paa dets Stiftelsesdag d. 4. Marts 1889 af H. Heskjær]
 • Efterretninger om Efterslægtselskabets Skole for Skoleaaret 1890-1891 [Tale i Selskabet for Efterslægten paa dets Stiftelsesdag d. 4. Marts 1891 af H. M. Fenger]
 • Efterretninger om Efterslægtselskabets Skole for Skoleaaret 1891-1892 [Tale i Selskabet for Efterslægten paa dets Stiftelsesdag d. 4. Marts 1892 af Provst Bjerre]
 • Efterretninger om Efterslægtselskabets Skole for Skoleaaret 1897-98
 • Efterretninger om Efterslægtsselskabets Skole for Skoleaaret 1899-1900
 • Efterretninger om Efterslægtsselskabets Skole for Skoleaaret 1900-1901
 • Efterretninger om Efterslægtsselskabets Skole for Skoleaaret 1901-1902
 • Efterretninger om Efterslægtsselskabets Skole for Skoleaaret 1902-1903
 • Efterretninger om Efterslægtsselskabets Skole for Skoleaaret 1903-1904
 • Efterretninger om Efterslægtsselskabets Skole for Skoleaaret 1904-1905
 • Efterretninger om Efterslægtsselskabets Skole for Skoleaaret 1905-1906
 • Efterretninger om Efterslægtsselskabets Skole for Skoleaaret 1906-1907
 • Efterretninger om Efterslægtsselskabets Skole for Skoleaaret 1907-1908
 • Efterretninger om Efterslægtsselskabets Skole for Skoleaaret 1908-1909
 • Efterretninger om Herning private Realskole for Aarene 1877-1902
 • Efterretninger om Svendborg Realskole. Skoleaaret 1875-76
 • Efterretninger om Svendborg Realskole. Skoleaaret 1877-78
 • Efterretninger om Svendborg Statsgymnasium for Skoleaaret 1932-33. Nr. 61
 • Efterretninger om Svendborg Statsgymnasium for Skoleaaret 1933-34. Nr. 62
 • Efterretninger om Svendborg Statsskole for Skoleaaret 1919-20. Nr. 48
 • Efterretninger om Svendborg Statsskole for Skoleaaret 1920-21. Nr. 49
 • Efterretninger om Svendborg Statsskole for Skoleaaret 1921-22. Nr. 50
 • Efterretninger om Svendborg Statsskole for Skoleaaret 1922-23. Nr. 51
 • Efterretninger om Svendborg Statsskole for Skoleaaret 1923-24. Nr. 52
 • Efterretninger om Svendborg Statsskole for Skoleaaret 1924-25. Nr 53
 • Efterretninger om Svendborg Statsskole for Skoleaaret 1926-27. Nr. 55
 • Efterretninger om Svendborg Statsskole for Skoleaaret 1927-28. Nr. 56 [Mindeord Rektor A. Mossin, døde 18.12.1927]
 • Efterretninger om Svendborg Statsskole for Skoleaaret 1928-29. Nr. 57
 • Efterretninger om Svendborg Statsskole for Skoleaaret 1929-30. Nr. 58 [Mindeord Lektor N. Sørensen, døde 16.03]
 • Efterretninger om Svendborg Statsskole for Skoleaaret 1930-31. Nr. 59
 • Efterretninger om Svendborg Statsskole for Skoleaaret 1931-32. Nr. 60
 • Efterretniniger om Svendborg Statsskole for Skoleaaret 1925-26. Nr. 54
 • Einladungsschrift zu der Feier des Schröderschen Gestiftsactus im Gymnasium zu Torgau 1847
 • Einladungsschriften zu den Schulfeierlichkeiten des Gymnasiums zu Salzwedel 1847
 • En hilsen fra Odense Friskole forår 2005
 • Et Indbydelses-Skrift til den offentlige Examen i Odense Cathedral-Skole den 16 October.
 • Et Indbydelses-Skrift til den offentlige Examen i Odense Cathedral-Skole den 19 October 1807.
 • Et Indbydelses-Skrift til den offentlige Examen i Odense Kathedral-Skole den 16 Septbr. 1811 og følgende Dage af T. Trojel.
 • Et Indbydelses-Skrift til den offentlige Examen, som begynder den 17 Octob. 1808 i Odense Cathedral-Skole.
 • Et Indbydelses-Skrift til Odense Katedral-Skoles Höjtidelighed paa Kongens Födselsfest den 29 Jan. 1807
 • Et Indbydelseskrift til de Höjtideligheder, hvormed Odense KathedralSkole helligholder Hs. Kongelige Majestæts höie Fõdsels-Fest næstkommende29 Januarii a.c. i Gymnasiets större Höresal [1818].
 • Et Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Odense Kathedralskole. 1818.
 • Et Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Odense Skole den 13 September 1824 og følgende Dage
 • Et Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Odense Skole den 9de September 1819 og følgende Dage.
 • Et Indbydelsesskrivt til den offentlige Examen i Odense Kathedral-Skole den 14 Septbr. 1812.
 • Faverskov Gymnasium årsskrift 2007
 • Forløberen 1913 Nr. 14. BS Flyveblad [Blaagaard Seminarium]
 • Frederiksberg kommuneskoler 1874-1908. Tegninger og Beskrivelse
 • Frederiksborg Gymnasium 1985-86
 • Frederiksborg Gymnasium 1986-87
 • Frederiksborg Slotssogns skolevæsen. Meddelelser om skoleåret 1955-56 og årsprøven 1956
 • Frederiksborg Statsskole 1978-79
 • Frederiksborg Statsskole 1980-81
 • Frederiksborg Statsskole 1983-84
 • Frederiksborg Statsskole 1984-85
 • Frederiksborg Statsskole Årsberetning 1948-49
 • Frederiksborg Statsskole Årsberetning 1949-50
 • Frederiksborg Statsskole Årsberetning 1964-65
 • Frederiksborg Statsskole Årsberetning 1969-70
 • Frederiksborg Statsskole Årsberetning 1972-73
 • Frederiksborg Statsskole. Aarsberetning 1943-44
 • Frederiksborg Statsskole. Aarsberetning 1944-45
 • Frederiksborg Statsskole. Aarsberetning 1945-46
 • Frederiksborg Statsskole. Aarsberetning 1946-47
 • Frederiksborg Statsskole. Aarsberetning 1947-48
 • Frederikshavn Kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1939-40
 • Frederikshavn kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1940-41
 • Frederikshavn kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1941-42
 • Frederikshavn kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1942-43
 • Frederikshavn kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1943-44
 • Frederikshavn kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1944-45
 • Frederikshavn kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1945-46
 • Frederikshavn kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1946-47
 • Frederikshavn kommunale skolevæsen. Skoleåret 1948-49
 • Frederikshavn kommunale skolevæsen. Skoleåret 1949-50
 • Frederikshavn kommunale skolevæsen. Skoleåret 1950-51
 • Frederikshavn kommunale skolevæsen. Skoleåret 1951-52
 • Frederikshavn kommunale skolevæsen. Skoleåret 1952-53
 • Frederikshavn kommunale skolevæsen. Skoleåret 1953-54
 • Frederikshavn kommunale skolevæsen. Skoleåret 1954-55
 • Frederikshavn kommunale skolevæsen. Skoleåret 1955-56
 • Frederikshavn kommunale skolevæsen. Skoleåret 1956-57
 • Frederikshavn kommunale skolevæsen. Skoleåret 1957-58
 • Frederikshavn kommunale skolevæsen. Skoleåret 1958-59
 • Frederikshavn kommunale skolevæsen. Skoleåret 1959-60
 • Frederikshavn kommunale skolevæsen. Skoleåret 1960-61
 • Frederikshavn kommunale skolevæsen. Skoleåret 1961-62
 • Frederikshavn kommunale skolevæsen. Skoleåret 1962-63
 • Frederikshavn kommunale skolevæsen. Skoleåret 1963-64
 • Frederikshavn kommunale skolevæsen. Skoleåret 1964-65
 • Frederikshavn kommunale skolevæsen. Skoleåret 1965-66
 • Frederikshavn kommunale skolevæsen. Skoleåret 1966-67 [Mindeord: Skoleinspektør Th. Andersen. Viceskoleinspektør T. Bove- Nielsen. Overlærer Agnete Rønnov Andersen]
 • Frederikshavn kommunale skolevæsen. Skoleåret 1967-48.
 • Frederikshavn kommunale skolevæsen. Skoleåret 1967-68 [Mindeord. Overlærer Else Marie Nielsen]
 • Frederikshavn kommunale skolevæsen. Skoleåret 1968-69 [Mindeord: Overlærer Frimodt Berthelsen. Skolebetjent Eli Giversen]
 • Frederikshavn kommunale skolevæsen. Skoleåret 1969-70
 • Frederikshavn kommunale skolevæsen. Skoleåret 1970-71
 • Frederikshavn kommunale skolevæsen. Skoleåret 1971-72
 • Frederikshavn kommunale skolevæsen. Skoleåret 1972-73
 • Frederikshavn kommunale skolevæsen. Skoleåret 1973-74
 • Frederikshavn kommunale skolevæsen. Skoleåret 1974-75
 • Frederikshavn kommunale skolevæsen. Skoleåret 1975-76
 • Frederikshavn kommunale skolevæsen. Skoleåret 1976-77
 • Frederikshavns Kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1921-22
 • Frederikshavns Kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1924-25
 • Frederikshavns Kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1925-26
 • Frederikshavns Kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1929-30
 • Frederikshavns Kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1930-31
 • Frederikshavns Kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1931-32
 • Frederikshavns Kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1932-33
 • Frederikshavns Kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1933-34
 • Frederikshavns Kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1934-35
 • Frederikshavns Kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1936-37
 • Frederikshavns Kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1937-38
 • Frederikshavns Kommunale Skolevæsen. Skoleaaret 1938-39
 • Gjentofte Statsskole. Aarsberetning 1928-29.
 • Greve Gymnasium årsskrift 2007/2008
 • Hannaskolens Børneskole
 • Hanssted skole 1959-60
 • Hanssted skole 1960-61
 • Hanssted skole 1961-62
 • Hanssted skole 1962-63
 • Hanssted skole 1966-67
 • Haslev Gymnasium & HF 1999
 • Haslev Gymnasium Beretning 1954-55
 • Haslev Gymnasium Beretning 1955-56
 • Haslev Gymnasium Beretning 1956-57
 • Haslev Gymnasium Beretning 1957-58
 • Haslev Gymnasium Mellem- og Realskole. Beretning om Skoleaaret 1916-1917
 • Haslev Gymnasium Mellemskole og Realskole. Beretning om Skoleaaret 1915-1916
 • Haslev Gymnasium og HF. Beretning 1969-70
 • Haslev Gymnasium skoleblad. 47. årgang 1961 Nr. 3
 • Haslev Gymnasium skoleblad. 47. årgang 1962 Nr. 4
 • Haslev Gymnasium. Beretning 1951-52
 • Haslev Gymnasium. Beretning 1952-53
 • Haslev Gymnasium. Beretning 1953-54
 • Haslev Gymnasium. Beretning 1958-59
 • Haslev Gymnasium. Beretning 1959-60
 • Haslev Gymnasium. Beretning 1960-61
 • Haslev Gymnasium. Beretning 1962-63
 • Haslev Gymnasium. Beretning 1963-64
 • Haslev Gymnasium. Beretning 1964-65
 • Haslev Gymnasium. Beretning 1965-66
 • Haslev Gymnasium. Beretning 1966-67
 • Haslev Gymnasium. Beretning 1967-68
 • Haslev Gymnasium. Beretning 1968-69
 • Havremarkens kommuneskole. Meddelelser for 1954-55 samt skema over årsafslutningen.
 • Havremarkens kommuneskole. Meddelelser for 1960-61 samt skema over årsafslutningen.
 • Havremarkens kommuneskole. Meddelelser for 1961-62 samt skema over årsafslutningen.
 • Havremarkens kommuneskole. Meddelelser for 1962-63 samt skema over årsafslutningen.
 • Havremarkens skole. Meddelelser for 1966-67 samt skema over årsafslutningen. [In memoriam overlærer Karl Klepsch.]
 • Hellig Kors skole 1961-62
 • Hellig Kors skole 1962-63
 • Hellig Kors skole. Meddelelser om skoleåret 1954-55 samt skema over årsafslutningen
 • Hellig Kors skole. Meddelelser om skoleåret 1959-60 samt skema over årsafslutningen
 • Hellig Kors skole. Meddelelser om skoleåret 1960-61 samt skema over årsafslutningen
 • Helsingør gymnasium 2005
 • Henrik Madsens Skole 1905-1906
 • Henrik Madsens Skole 1911-1912
 • Henrik Madsens Skole 1913-1914
 • Henrik Madsens Skole 1917-1918
 • Henrik Madsens Skole 1918-1919
 • Herning Gymnasium Information 2007
 • Herning Gymnasium Skoleefterretninger [ 1935 ]
 • Herning Gymnasium Skoleefterretninger [1936]
 • Herning Gymnasium Skoleefterretninger [1937]
 • Herning Gymnasium Skoleefterretninger [1938]
 • Herning Gymnasium Skoleefterretninger [1939]
 • Herning Gymnasium Skoleefterretninger [1940]
 • Herning Gymnasium Skoleefterretninger [1941]
 • Herning Gymnasium Skoleefterretninger [1942]
 • Herning Gymnasium Skoleefterretninger [1943]
 • Herning Gymnasium Skoleefterretninger [1944]
 • Herning Gymnasium Skoleefterretninger [1945]
 • Herning Gymnasium Skoleefterretninger [1946]
 • Herning Gymnasium Skoleefterretninger [1947]
 • Herning Gymnasium Skoleefterretninger [1948]
 • Herning Gymnasium Skoleefterretninger [1949]
 • Herning Gymnasium Skoleefterretninger [1950]
 • Herning Gymnasium Skoleefterretninger [1951]
 • Herning Gymnasium Skoleefterretninger [1952]
 • Herning Gymnasium Skoleefterretninger [1953]
 • Herning Gymnasium Skoleefterretninger [1954]
 • Herning Gymnasium Skoleefterretninger [1955]
 • Herning Gymnasium Skoleefterretninger [1956]
 • Herning Gymnasium Skoleefterretninger [1957]
 • Herning Gymnasium Skoleefterretninger [1958]
 • Herning Gymnasium Skoleefterretninger [1959]
 • Herning Gymnasium Skoleefterretninger [1960]
 • Herning Gymnasium Skoleefterretninger [1961]
 • Herning Gymnasium Skoleefterretninger [1962]
 • Herning Gymnasium Skoleefterretninger [1963]
 • Herning Gymnasium Skoleefterretninger [1964]
 • Herning Gymnasium Skoleefterretninger [1965]
 • Herning Gymnasium Skoleefterretninger [1966]
 • Hillerødgades skole 1961-62
 • Hillerødgades skole 1962-63
 • Hillerødgades skole 1966-67
 • Hillerødgades skole. Meddelelser til hjemmene om skoleåret 1954-55
 • Hillerødgades skole. Meddelelser til hjemmene om skoleåret 1960-61
 • Hjemmet og Skolen. Gammelt og Nyt for Forældre og Lærere. 1859.
 • Hjemmet og Skolen. Gammelt og Nyt for Forældre og Lærere. Udgivet af H. Schneekloth. Anden Aargang 1860
 • Hjemmet og Skolen. Meddelelser fra Latin- og Realskolen paa Værdendamsveien til Elevernes Forældre. Nr. 10
 • Hjemmet og Skolen. Meddelelser fra Latin- og Realskolen paa Værdendamsveien til Elevernes Forældre. Nr. 4
 • Hjemmet og Skolen. Meddelelser fra Latin- og Realskolen paa Værdendamsveien til Elevernes Forældre. Nr. 8
 • Hjemmet og Skolen. Meddelelser fra Latin- og Realskolen paa Værdendamsveien til Elevernes Forældre. Nr. 9
 • Hjemmet og Skolen. Meddelelser fra Latin- og Realskolen paa Værdendamsveien til Elevernes Forældre. Nr.5
 • Hjemmet og Skolen. Meddelelser fra Latin- og Realskolen paa Værdendamsveien til Elevernes Forældre. Nr.6
 • Hjemmet og Skolen. Meddelelser fra Latin- og Realskolen paa Værdendamsveien til Elevernes Forældre. Nr.7
 • Holsteinsgades kommuneskole 1961-62.
 • Holsteinsgades kommuneskole 1962-63.
 • Holsteinsgades kommuneskole 1966-67.
 • Holsteinsgades kommuneskole. Meddelelser for 1954-55 samt skema over årsafslutningen.
 • Holsteinsgades kommuneskole. Meddelelser for 1960-61 samt skema over årsafslutningen.
 • Højdevangens kommuneskole. Meddelelser for 1954-55 samt skema over årsafslutningen.
 • Højdevangens skole. Meddelelser for 1960-61. Skema over årsafslutningen.
 • Højdevangens skole. Meddelelser for 1961-62. Skema over årsafslutningen.
 • Højdevangens skole. Meddelelser for 1962-63. Skema over årsafslutningen. [In memoriam overlærer Kai Dose]
 • Højdevangens skole. Meddelelser for 1966-67. Skema over årsafslutningen.
 • HU Haslev udvide Højskole, Elevbladet september 2006
 • Husum Skole. Meddelelser for 1954-55 samt skema over årsafslutningen
 • Husum Skole. Meddelelser for 1960-61 samt skema over årsafslutningen
 • Husum Skole. Meddelelser for 1961-62 samt skema over årsafslutningen
 • Husum Skole. Meddelelser for 1962-63 samt skema over årsafslutningen
 • Husum Skole. Meddelelser for 1966-67 samt skema over årsafslutningen
 • Hvad bör Staten giöre for Opdragelsen, hvad for Underviisningen ? undersögt i et Indbydelses-Skrift til den offentlige Examen, som holdes i Odense CathedralSkole og begyndes den 17 Ocrbr, 1803.
 • Hvad bör Staten giöre for Opdragelsen, hvad for Underviisningen? Undersögt i et Indbydelses-Skrift til den Offentlige Examen, som holdes i Odense Cathedral-Skole og begyndes den 17 Octbr. 1803.
 • Hyltebjerg skole 1959-60
 • Hyltebjerg skole 1960-61
 • Hyltebjerg skole 1961-62
 • Hyltebjerg skole 1962-63
 • Hyltebjerg skole 1966-67
 • Ida Holst's Realskole Svendborg. Meddelelser 1955
 • Indbydelses-Skrift til den offentlige Examen i Odense Cathedral-Skole, den 199 October 1807 [Undersögelse om, hvorvidt Legems Straffe ere nödvendige i Opdragelsen, og i Særdeleshed i vore offentlige lærde Skoler]
 • Indbydelseskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen i Odense Cathedralskole i Aaret 1860.
 • Indbydelseskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen i Odense Cathedralskole i Aaret 1861.
 • Indbydelseskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen i Odense Cathedralskole i Aaret 1862. Bidrag til Skolens Historie, fjerde Hefte.
 • Indbydelseskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen i Odense Cathedralskole i Aaret 1863. [Hotel Ramnouillet. Et Billede af Selskabslivet i Frankrig paa Ludvig den Trettendes Tid]
 • Indbydelsesskrift til Afgangs og Aarsprøverne i Sorø Akademis lærde Skole i Juni og Juli 1885.
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Roskilde Katedralskole 1939. [Af Roskilde Katedralskoles Kapitalers Historie af V. S. Lauritsen]
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Rungsted Statsskole 1920
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Rungsted Statsskole 1921
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Rungsted Statsskole 1922
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Rungsted Statsskole 1923
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Rungsted Statsskole 1924
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Rungsted Statsskole 1925
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Rungsted Statsskole 1926
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Sorø Akademis lærde Skole i Juni og Juli 1883 [Udkast til Souverainitets Historien. Efterretninger om Skolen og Opdragelsesanstalten]
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Sorø Akademis lærde Skole i Juni og Juli 1884 [Udkast til Souverainitets Historien. Efterretninger om Skolen og Opdragelsesanstalten]
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Sorø Akademis lærde Skole i Juni og Juli 1891 [Pindars sidste pythiske Oder. Efterretninger om Skolen og Opdragelsesanstalten]
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Sorø Akademis lærde Skole i Juni og Juli 1891 [Pindars sidste nemeiske Oder. Efterretninger om Skolen og Opdragelsesanstalten]
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Sorø Akademis lærde Skole i Juni og Juli 1893 [Pindars sidste istmiske Oder. Efterretninger om Skolen og Opdragelsesanstalten]
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Sorø Akademis lærde Skole i Juni og Juli 1894 [Archimedes Behandling af Parabeloide i kort elementær Fremstilling. Efterretninger om Skolen og Opdragelsesanstalten.]
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Sorø Akademis lærde Skole Juni og Juli 1895.
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Sorø Akademis lærde Skole Juni og Juli 1897.
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Sorø Akademis lærde Skole Juni og Juli 1898.
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Sorø Akademis lærde Skole Juni og Juli 1899.
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Sorø Akademis lærde Skole Juni og Juli 1902.
 • Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Sorø Akademis lærde Skole Juni og Juli 1903.
 • Indbydelsesskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen ved Odense Kathedralskole i Aaret 1891 [Nogle Punkter af Athens Forfatning efter Aristoteles af P. Petersen]
 • Indbydelsesskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen ved Odense Kathedralskole i Aaret 1892
 • Indbydelsesskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen ved Odense Kathedralskole i Aaret 1894
 • Indbydelsesskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen i Odense Katedralskole i Maj og Juni 1926.
 • Indbydelsesskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen i Odense Katedralskole i Maj og Juni 1927.
 • Indbydelsesskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen i Odense Katedralskole i Maj og Juni 1920
 • Indbydelsesskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen i Odense Katedralskole i Maj og Juni 1921
 • Indbydelsesskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen i Odense Katedralskole i Maj og Juni 1922
 • Indbydelsesskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen i Odense Katedralskole i Maj og Juni 1923
 • Indbydelsesskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen i Odense Katedralskole i Maj og Juni 1924
 • Indbydelsesskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen ved Odense Katedralskole i Aaret 1904. [Aktstykker vedrørende de fremmede Troppers Ophold i Danmark i 1808]
 • Indbydelsesskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen ved Odense Katedralskole i Aaret 1908. [Fra en Studierejse i Tyskland ved K. Mortensen]
 • Indbydelsesskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen ved Odense Katedralskole i Aaret 1909.
 • Indbydelsesskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen ved Odense Katedralskole i Aaret 1910. [Pontus Wikner 1837-1888. Et Karakterbillede fra det nittende Aarhundrede. N. Teisen.]
 • Indbydelsesskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen ved Odense Katedralskole i Aaret 1916.
 • Indbydelsesskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen ved Odense Kathedralskole i Aaret 1902. [Aktstykker vedrørende de fremmede Troppers Ophold i Danmark i 1808]
 • Indbydelsesskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen ved Odense Katedralskole i Aaret 1903 [Aktstykker vedrørende de fremmede Troppers Ophold i Danmark i 1808]
 • Indbydelsesskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen ved Odense Katedralskole i Aaret 1904 [Aktstykker vedrørende de fremmede Troppers Ophold i Danmark i 1808]
 • Indbydelsesskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen ved Odense Katedralskole i Aaret 1905 [Aktstykker vedrørende de fremmede Troppers Ophold i Danmark i 1808]
 • Indbydelsesskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen ved Odense Katedralskole i Aaret 1906 [Aktstykker vedrørende de fremmede Troppers Ophold i Danmark i 1808]
 • Indbydelsesskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen ved Odense Katedralskole i Aaret 1907 [Aktstykker vedrørende de fremmede Troppers Ophold i Danmark i 1808]
 • Indbydelsesskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen ved Odense Katedralskole i Aaret 1909.
 • Indbydelsesskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen ved Odense Katedralskole i Aaret 1910
 • Indbydelsesskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen ved Odense Katedralskole i Aaret 1911.
 • Indbydelsesskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen ved Odense Katedralskole i Aaret 1912. [Et Besøg ved en engelsk "Public School"]
 • Indbydelsesskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen ved Odense Kathedralskole i Aaret 1891. Skoleefterretninger [Nogle punkter af Athens Forfatning efter Aristoteles]
 • Indbydelsesskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen ved Odense Kathedralskole i Aaret 1892. Skoleefterretninger
 • Indbydelsesskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen ved Odense Kathedralskole i Aaret 1893. Skoleefterretninger
 • Indbydelsesskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen ved Odense Kathedralskole i Aaret 1895
 • Indbydelsesskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen ved Odense Kathedralskole i Aaret 1896
 • Indbydelsesskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen ved Odense Kathedralskole i Aaret 1896.
 • Indbydelsesskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen ved Odense Kathedralskole i Aaret 1897. [Caspar Wessel og de komplekse Tals Teori]
 • Indbydelsesskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen ved Odense Kathedralskole i Aaret 1897. Skoleefterretninger [Caspar Wessel og de komplekse Tals Teori]
 • Indbydelsesskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen ved Odense Kathedralskole i Aaret 1898.
 • Indbydelsesskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen ved Odense Kathedralskole i Aaret 1899. [Den Intelligente Ungdom og Kristendommen, Tale ved Skoleaarets Afslutning]
 • Indbydelsesskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen ved Odense Kathedralskole i Aaret 1900.
 • Indbydelsesskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen ved Odense Kathedralskole i Aaret 1901.
 • Indbydelsesskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen ved Odense Kathedralskole i Aaret 1886
 • Indbydelsesskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen ved Odense Kathedralskole i Aaret 1887
 • Indbydelsesskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen ved Odense Kathedralskole i Aaret 1888
 • Indbydelsesskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen ved Odense Kathedralskole i Aaret 1889
 • Indbydelsesskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen ved Odense Kathedralskole i Aaret 1890 [Mathematiken til almindelig Forberedelsesexamen og 4de Klasses Hovedexamen af Karl Schmidt]
 • Indbydelsesskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen i Odense Cathedralskole d. 8de-20de Juli 1853 [Bidrag til Skoletugtens Histore i Norden. Fortegnelse over Odense Cathedralskoles videnskabelige Samlinger. Første Afdeling: Den mathematisk-physiske Samling]
 • Indbydelsesskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen i Odense Cathedralskole d. 8de-20de Juli 1854 [Fortegnelse over Skolens naturhistoriske Samlinger I. Translocationshøitideligheden d. 22. Juli 1853]
 • Indbydelsesskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen ved Odense Cathedralskole i Aaret 1864.
 • Indbydelsesskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen ved Odense Cathedralskole i Aaret 1865.
 • Indbydelsesskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen ved Odense Cathedralskole i Aaret 1871.
 • Indbydelsesskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen ved Odense Katedralskole i Aaret 1872.
 • Indbydelsesskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen ved Odense Katedralskole i Aaret 1873. [Det første Afsnit af de galvaniske Theoriers Historie]
 • Indbydelsesskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen ved Odense Katedralskole i Aaret 1874 . [Teatret i Middelalderen - Det religiøse Skuespil i Frankrig]
 • Indbydelsesskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen ved Odense Katedralskole i Aaret 1875 . [Oversigt over de vigtigste experimentale og theoretiske Undersøgelser af Lysets Farveadspredelse ved Brydnin]
 • Indbydelsesskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen ved Odense Kathedralskole i Aaret 1885
 • Indbydelsesskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen ved Odense Kathedralskole i Aaret 1885. Skoleefterretninger
 • Indbydelsesskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen ved Odense Kathedralskole i Aaret 1886. Skoleefterretninger
 • Indbydelsesskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen ved Odense Kathedralskole i Aaret 1887. Skoleefterretninger
 • Indbydelsesskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen ved Odense Kathedralskole i Aaret 1888. Skoleefterretninger
 • Indbydelsesskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen ved Odense Kathedralskole i Aaret 1889. Skoleefterretninger
 • Indbydelsesskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen ved Odense Kathedralskole i Aaret 1890. Skoleefterretninger [Mathematikken til almindelig Forberedelsesexamen og 4de Klasses Hovedexamen]
 • Indbydelsesskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen ved Odense Kathedralskole i Aaret 1902 [Aktstykker vedrørende de fremmede Troppers Ophold i Danmark i 1808]
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Odense kommunale Skoler April 1901
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Odense kommunale Skoler April 1902
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Odense kommunale Skoler April 1903
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Odense kommunale Skoler April 1904
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Odense kommunale Skoler April 1905
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Odense kommunale Skoler April 1906
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Odense kommunale Skoler April 1907
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Odense kommunale Skoler April 1908 [Kort Oversigt over Odense kommunale Skolevæsens Udvikling i Tidsrummet 1. Oktbr. 1874 - 1. Septbr. 1907]
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Odense kommunale Skoler April 1909
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Odense kommunale Skoler April 1910
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Odense kommunale Skoler April 1911
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Odense kommunale Skoler April 1912
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Odense kommunale Skoler April 1913
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Odense kommunale Skoler April 1914
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Odense kommunale Skoler April 1915
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Odense kommunale Skoler Marts 1898
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Odense kommunale Skoler Marts 1899
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Aarsprøver i Odense kommunale Skoler Marts 1900
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Eksaminer i Odense Katedralskole i Juni og Juli 1918
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Eksaminer i Odense Katedralskole i Juni og Juli 1919 [Rektorindsættelse 14. September 1918]
 • Indbydelsesskrift til de offentlige Eksaminer i Odense Katedralskole i Juni og Juli 1921
 • Indbydelsesskrift til den aarlige Examen i Helsingørs lærde Skole. 1826. [Anacron's Digte, udgivne, oversatte og oplyste ved S. Meisling]
 • Indbydelsesskrift til den aarlige Examen i Odense Kathedralskole 1820.
 • Indbydelsesskrift til den aarlige offentlige Examen i Odense Cathedralskole 1821.
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Eksamen i juni og juli 1884 ved Aars og Voss's Latin- og Realskole
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen 1827 i Helsingøers lærde Skole [Digte fra Oldtiden, oversatte og oplyste ved S. Meisling. Andet Hefte: P. Virgilii Maro's Digt om Landbrug]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen 1828 i Helsingøers lærde Skole [Digte fra Oldtiden, oversatte og oplyste ved S. Meisling. Tredie Hefte: 1. Callimachi Hymner. 2. Tredje og fjorde Bog af Martials epigrammitiske Digte.]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen 1829 i Helsingøers lærde Skole [Digte fra Oldtiden, oversatte og oplyste ved S. Meisling. Fjerde Hefte: 1. Stjernesyn og Veirtegn, et didactisk Digt af Aratus fra Soli. 2. Ovids Forvandlinger. Første Bog (Fortsættes)]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen 1830 i Helsingøers lærde Skole [Digte fra Oldtiden, oversatte og oplyste ved S. Meisling. Fjerde Hefte: 1. Kjernesprog og sandsagn af Theognis fra Megard. 2. Ovids Forvandlinger. Anden Bog (Fortsættes)]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Odense Cathedralskole 1832 [Om Harald Blaatands Lovgivning. En Hermeneutisk Undersøgelse.]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Odense Cathedralskole d. 7de-20de Juli 1852 [Barmekidernes Magt og fald under Harun Arraschid]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Odense Cathedralskole d. 9de-21de Juli 1851 [Biskop Jacob Madsen Veiles Visitatsbog. Et Bidrag til den danske Kirkes Historie af A. Crone]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Odense Cathedralskole den 19-20de Juli 1848 [Valdemar Knudsen, Biskop i Slesvig og Ærkebeskop i Bremen. En historisk Skilding af A. Crone]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Odense Cathedralskole den 19de-26de September 1844 [Beretninger om Om Homers foregivne Grav paa Øen Jos]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Odense Cathedralskole den 19de-30te Juli 1849 [Et nygræsk Digt om Maina og Mainoterne, Text og Oversættelse]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Odense Cathedralskole den 20-30te Juli 1846 [Om det Gottorpske Haandskrift af Lucrets]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Odense Cathedralskole den 21-30te Juli 1847 [Kort fremstilling af det kirkelige Kalendervæsen. Nærmest til Brug ved Studiet af Danmarks historie af C. Paludan-Müller]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Odense Cathedralskole den 22de-30de Juli 1845 [Græsk Accentlære af F. W. Wiehe]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Odense Cathedralskole i 19de - 26de September 1844
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Odense Cathedralskole i 21de - 30de Juli 1846 [Om det Gottorpske Håndskrift af Lucrets.]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Odense Cathedralskole i 22de - 30de Juli 1845 [Græsk Accentlære]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Odense Cathedralskole i September 1841 [Nogle Ord om den historiske Underviisning i de lærde Skoler, nærmest foranledigede ved Hr. Rector Dr. Flemmers Yttringer besangaaende i Tidsskrift for Literatur og Kritik, 3die og 5te Bind]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Odense Cathedralskole i September 1841
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Odense Cathedralskole i September 1842
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Odense Cathedralskole i September 1842. [Om Latinunderviisningen i Odense Cathedralskole.]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Odense Cathedralskole i September 1843.
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Odense Kathedral-Skole. Den 16de Septbr. 1811 og følgende Dage [Gamle efterretninger om Fuglse-Herred i Laaland af utrykte Haandskrifter. 2det og sidste Hefte]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Odense Kathedralskole 1828
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i September 1838 ved Odense Cathedralskole [Udsigt over den idololatriske Cultur som omtales i Bibelen. Første Afdeling.]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i September 1839 ved Odense Cathedralskole [Udsigt over den idololatriske Cultur som omtales i Bibelen. Anden Afdeling.]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Sorø Akademis Skole i Juni og Juli 1879 [Wallensteins Lejr, Efterretninger om Skolen og Opdragelsesanstalten]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Sorø Akademis Skole i Juni og Juli 1880 [Kort Vejledning for de Besøgende i Sorø Akademis Oldsagssamling og den naturhistoriske Samling, Efterretninger om Skolen og Opdragelsesanstalten]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Sorø Akademis Skole i Juni og Juli 1881 [Udkast til Souverainitets Historien, Efterretninger om Skolen og Opdragelsesanstalten]
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Sorø Akademis Skole i Juni og Juli 1882 [Udkast til Souverainitets Historien. Efterretninger om Skolen og Opdragelsesanstalten]
 • Indbydelsesskrift til Høitideligheden paa Odense Gymnasium den 30te Januar 1804 [Bidrag til Besvarelsen af det Spørgsmaal: Anstrænges Disciplene i herværende omformede Skole over deres Kræfter?]
 • Indbydelsesskrift til Høitideligheden ved Odense Cathedralskole den 29de November 1871. [Spataneren Cleonymus. En Biographi af O. Petersen.]
 • Indbydelsesskrift til Højtideligheden ved Odense Cathedralskole den 13de October 1843. [Om Schedographien i de Byzantinske Skoler. Et Bidrag til Grammatikens Historie. Af R. J. L. Henrichsen.]
 • Indbydelsesskrift til Højtideligheden ved Odense Cathedralskole den 29de November 1871 [Spartaneren Cleonymus - En Biographi]
 • Indbydelsesskrift til Reformationsfesten den 31 October 1836 i Odense Cathedralskole. [Jens Andersen Beldenak, Biskop i Fyen. En Levnetsbeskrivelse.]
 • Indbydelsesskrift til Skolehøitideligheden 1827 i Helsingøers lærde Skole [Digte fra Oldtiden, oversatte og oplyste ved S. Meisling. Første Hefte: 1. Hesiodi Digt om Sysler og Dage. 2. Første og anden Bog af Martials epigrammatiske Digte.]
 • Indbydelsesskrivt til den offentlige Examen i Odense Cathedralskole [Kong Frederik den Anden og Oluf Bagger]
 • Indbydelsesskrivt til Kathedralskolens Høitidelighed paa Kongens Fødsesldag den 29de Januar 1806 [Odense]
 • Indbydelsskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen ved Odense Katedralskole i Aaret 1908
 • Indbydelsskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen ved Odense Katedralskole i Aaret 1909
 • Indbydelsskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen ved Odense Katedralskole i Aaret 1911
 • Indbydelsskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen ved Odense Katedralskole i Aaret 1912
 • Indbydelsskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen ved Odense Katedralskole i Aaret 1913
 • Indbydelsskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen ved Odense Katedralskole i Aaret 1914
 • Indbydelsskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen ved Odense Katedralskole i Aaret 1915
 • Indbydelsskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen ved Odense Katedralskole i Aaret 1916
 • Indbydelsskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen ved Odense Katedralskole i Aaret 1917
 • Indbydelsskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen ved Odense Katedralskole i Aaret 1918
 • Indbydelsskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen ved Odense Katedralskole i Aaret 1919
 • Indbydelsskrift til Afgangseksamen og Hovedeksamen ved Odense Katedralskole i Aaret 1920
 • Indbydelsskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen i Odense Cathedralskole i Aaret 1856
 • Indbydelsskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen i Odense Cathedralskole i Aaret 1857
 • Indbydelsskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen i Odense Cathedralskole i Aaret 1858
 • Indbydelsskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen i Odense Cathedralskole i Aaret 1859
 • Indbydelsskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen i Odense Cathedralskole i Aaret 1866
 • Indbydelsskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen i Odense Cathedralskole i Aaret 1867
 • Indbydelsskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen i Odense Cathedralskole i Aaret 1868
 • Indbydelsskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen i Odense Cathedralskole i Aaret 1869
 • Indbydelsskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen i Odense Cathedralskole i Aaret 1870
 • Indbydelsskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen i Odense Cathedralskole i Juli 1855
 • Indbydelsskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen ved Odense Kathedralskole i Aaret 1876
 • Indbydelsskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen ved Odense Kathedralskole i Aaret 1877
 • Indbydelsskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen ved Odense Kathedralskole i Aaret 1878
 • Indbydelsskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen ved Odense Kathedralskole i Aaret 1879
 • Indbydelsskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen ved Odense Kathedralskole i Aaret 1880
 • Indbydelsskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen ved Odense Kathedralskole i Aaret 1881
 • Indbydelsskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen ved Odense Kathedralskole i Aaret 1882
 • Indbydelsskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen ved Odense Kathedralskole i Aaret 1883
 • Indbydelsskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen ved Odense Kathedralskole i Aaret 1884
 • Indholds=Fortegnelse og alfabetisk Sagregister til Meddelelserne angaaende de kongelige lærde Skoler med dertil hørende Realundervisning og Sorø Akademi for Aarene 1857-1878.
 • J. M. Hertz's forberedelsesskole for Drenge (forhen Frk. Friis Skole, Vendersgade 28). 1897-98.
 • Jahrbuch des Pädagigiums zum Closter Unser Lieben Frauen in Magdeburg. Einladungsschrift 1847
 • Jahresbericht der Deutschen St- Petri - Schulen zu Kogenhagen über das Schuljahr 1932-33. Realschule - Mädchenschule - Kindergarten
 • Jahresbericht der Deutschen St. Petri-Real-Schule zu Kopenhagen über das Schuljahr 1936-37
 • Jahresbericht der Deutschen St. Petri-Real-Schule zu Kopenhagen über das Schuljahr 1937-38
 • Jahresbericht der Deutschen St. Petri-Real-Schule zu Kopenhagen über das Schuljahr 1938-39
 • Jahresbericht der Deutschen St. Petri-Real-Schule zu Kopenhagen über das Schuljahr 1940-41
 • Jahresbericht der Deutschen St. Petri-Real-Schule zu Kopenhagen über das Schuljahr 1941-42
 • Jahresbericht der Deutschen St. Petri-Real-Schule zu Kopenhagen über das Schuljahr 1942-43
 • Jahresbericht der Deutschen St. Petri-Real-Schule zu Kopenhagen über das Schuljahr 1943-44
 • Jahresbericht des Königlichen Preußischen Gymnasiums zu Schleusingen Ostern 1847
 • Jahresbericht über das Domgymnasium zu Merseburg. Osterexamen 1847
 • Jahresbericht über das Gymnasium zu Mühlhausen 1847
 • Jahresbericht über das Königliche Gymnasium zu Eisleben von Ostern 1846 bis dahin 1847
 • Jahresbericht über das Königliche Gymnasium zu Halberstadt von Ostern 1846 bis dahin 1847
 • Jahresbericht über das Schuljahr von Ostern 1846 bis dahin 1847 womit zu der öffentlichen Prüfung der Schüler des Stifts-Gymnasiums zu Zeitz
 • Jahresbericht über die Königl. Landesschule Pforta von Ostern 1846 bis Ostern 1847
 • Jahresbericht über die von der Familie Wißleben gestiftete Klosterschule Roßleben von Ostern 1846 bis Ostern 1847
 • Jesper nyt 1. 2003 [Ingrid Jespersens Gymnasieskole]
 • Jesper nyt 3. 2002 [Ingrid Jespersens Gymnasiskole]
 • Kirkebjerg skole. Meddelelser for skoleåret 1957-58 samt indbydelse til at overvære årsafslutningen.
 • Kirkebjerg skole. Meddelelser for skoleåret 1958-59 samt indbydelse til at overvære årsafslutningen.
 • Kort og godt om skolen. Marie Jørgensens skole Odense. [1989]
 • Kursus Til Studentereksamen i Skindergade 31 1934. Statsanerkendt Kursus 1934
 • Læseplan for Odense alm. Borgerskoler og Forberedelsesskoler
 • Limstad. Organ for Nykøbing M. Folke og Realskole.
 • Love som Selskabet for Efterslægten har antaget i Generalforsamlingen den 11te April 1793. Med et Tillæg, indeholdende de senere vedtagne Forandringer og nærmere Bestemmelser.
 • Marie Jørgensens Skole 100 år
 • Marie Jørgensens Skole for voksne Piger. Aarsberetning fra Maj 1883 til Maj 1884
 • Marie Jørgensens Skole for voksne Piger. Odense [1880]
 • Marie Jørgensens Skole for voksne Piger. Odense [1882]
 • Marie Jørgensens Skole i Odense, Juni 1885
 • Marie Jørgensens skole Odense. Årsskrift 1988/89
 • Marie Jørgensens skole Odense. Årsskrift 1990/91
 • Marie Jørgensens skole Odense. Årsskrift 1991/92
 • Marie Jørgensens skole Odense. Årsskrift 1992/93
 • Marie Jørgensens skole Odense. Årsskrift 1993/94
 • Marie Jørgensens skole Odense. Årsskrift 1994/95
 • Marie Jørgensens skole Odense. Årsskrift 1995/96
 • Marie Jørgensens skole Odense. Meddelelser 1980
 • Marie Jørgensens skole Odense. Meddelelser 1981
 • Marie Jørgensens skole Odense. Meddelelser 1982
 • Marie Jørgensens skole Odense. Meddelelser 1983
 • Marie Jørgensens skole Odense. Meddelelser 1984
 • Marie Jørgensens skole Odense. Meddelelser 1985
 • Marie Jørgensens skole Odense. Meddelelser 1986
 • Marie Jørgensens skole Odense. Meddelelser 1987
 • Marie Jørgensens skole Odense. Meddelelser 1988
 • Marie Jørgensens skole. Faglig udfordring. Tryghed i hverdagen. Kreativitet og samarbejde
 • Meddelelse om Børneskolen ved Marie Jørgensens Realskole for Piger [1886]
 • Meddelelse om Nr. Alslev Kost- og Realskole 1909-10
 • Meddelelse om Nr. Alslev Kost- og Realskole 1910-11
 • Meddelelse om Nr. Alslev Kost- og Realskole 1911-12 [Nørre Alslev Sogn og By]
 • Meddelelse om Nr. Alslev Kost- og Realskole 1912-13
 • Meddelelse om Nr. Alslev Kost- og Realskole 1914-15
 • Meddelelse om Nr. Alslev Kost- og Realskole 1915-16
 • Meddelelse om Nr. Alslev Kost- og Realskole 1916-17
 • Meddelelse om Nr. Alslev Kost- og Realskole 1917-18
 • Meddelelse om Nr. Alslev Realskole 1919-20
 • Meddelelser 1901-1902 om Industribygningens Latin- og Realskole
 • Meddelelser 1902-1903 om Industribygningens Latin- og Realskole
 • Meddelelser 1970. Marie Jørgensens Skole Skt.
 • Meddelelser 1971. Marie Jørgensens Skole Skt.
 • Meddelelser 1972. Marie Jørgensens Skole Skt.
 • Meddelelser 1973. Marie Jørgensens Skole
 • Meddelelser 1975. Marie Jørgensens Skole.
 • Meddelelser 1976. Marie Jørgensens Skole.
 • Meddelelser 1977. Marie Jørgensens Skole.
 • Meddelelser 1978. Marie Jørgensens Skole.
 • Meddelelser angaaende de højere Almenskoler i Danmark for Skoleaaret 1918-19. 2den del.
 • Meddelelser angaaende de højere Almenskoler i Danmark for Skoleaaret 1919-1920. 2den Del
 • Meddelelser angaaende de højere Almenskoler i Danmark for Skoleaaret 1919-20. 1ste Del.
 • Meddelelser angaaende de højre Almenskoler i Danmark for Skoleaaret 1918-19. 1ste Del. Udgivne paa Foranstaltning af Undervisningsministeriet
 • Meddelelser angaaende de lærde Skoler med dertil hørende Realundervisning i Kongeriget Danmark for Aarene 1857-1878 1ste Hefte.
 • Meddelelser angaaende de lærde Skoler med dertil hørende Realundervisning i Kongeriget Danmark for Aarene 1857-1878. 2det Hefte (Fortsættelse).
 • Meddelelser angaaende de lærde Skoler med dertil hørende Realundervisning i Kongeriget Danmark for Aarene 1857-1878. 2det Hefte.
 • Meddelelser angaaende de lærde Skoler med dertil hørende Realundervisning i Kongeriget Danmark for Aarene 1857-1878. Tredie Hefte.
 • Meddelelser angaaende de lærde Skoler med dertil hørende Realundervisning for Tidsrummet fra 1. Januar 1888 til 19. August 1889. Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet
 • Meddelelser angaaende de lærde Skoler med dertil hørende Realundervisning i Kongeriget Danmark for Skoleaaret 1896-97.
 • Meddelelser angaaende de lærde Skoler med dertil hørende Realundervisning i Kongeriget Danmark for Skoleaaret 1897-98.
 • Meddelelser angaaende de lærde Skoler og dimissionsberettigede Realskoler i Kongeriget Danmark for Skoleaaret 1898-99.
 • Meddelelser angaaende de lærde Skoler og dimissionsberettigede Realskoler i Kongeriget Danmark for Skoleaaret 1901-1902. Udgivne efter Foranstaltning af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet.
 • Meddelelser angaaende Kjøbenhavns Universitet, den polytechniske Læreanstalt, Sorø Academi og de lærde Skoler med dertil hørende Realundervisning i Kongeriget Danmark for Aarene 1849-1856. 8de Hefte: Det lærde Skolevæsen (Slutning).
 • Meddelelser angaaende Kjøbenhavns Universitet, den polytechniske Læreanstalt, Sorø Academi og de lærde Skoler med dertil hørende Realundervisning i Kongeriget Danmark for Aarene 1857-1863. 1ste Hefte: Universitetet. [Anciennetetsfortegnelse over Universitetsprofessorerne fra 1788-1863 med Tilføielse af Fødsels- og Afgangsaar samt Tjenestetid.]
 • Meddelelser angaaende Kjøbenhavns Universitet, den polytechniske Læreanstalt, Sorø Academi og de lærde Skoler med dertil hørende Realundervisning i Kongeriget Danmark for Aarene 1857-1863. 2det og 3die Hefte.
 • Meddelelser angående de højere almenskoler i Danmark for skoleårene 1948-49 til 1957-58. Bind A
 • Meddelelser for 1925-26 om Fællesskolen i Ole Suhrsgade samt Skema over Aarsprøven
 • Meddelelser for 1925-26 om Jagtvejens Kommuneskole samt Skema over Aarsprøven
 • Meddelelser for 1925-26 om Kommuneskolen i Alsgade samt Skema over Aarsprøven
 • Meddelelser for 1925-26 om Kommuneskolen i Haderslevgade samt Skema over Aarsprøven
 • Meddelelser for 1925-26 om Kommuneskolen i Hans Tavsensgade samt Skema over Aarsprøven
 • Meddelelser for 1925-26 om Kommuneskolen i Holsteinsgade samt Skema over Aarsprøven
 • Meddelelser for 1925-26 om Kommuneskolen i Husumgade samt Skema over Aarsprøven
 • Meddelelser for 1925-26 om Kommuneskolen paa Enghaveplads samt Skema over Aarsprøven
 • Meddelelser for 1925-26 om Kommuneskolen paa Enghavevej samt Skema over Aarsprøven
 • Meddelelser for 1925-26 om Kommuneskolen paa Ny Carlsbergvej (Ny Carlsbergvej 35) samt Skema over Aarsprøven
 • Meddelelser for 1925-26 om Kommuneskolen ved Hillerødgade samt Skema over Aarsprøven
 • Meddelelser for 1925-26 om Seminarieskolen i Hans Egedesgade samt Skema over Aarsprøven
 • Meddelelser for 1925-26 om Valby Kommuneskole samt Skema over Aarsprøven
 • Meddelelser fra Hellerup Gymnasium Hellerupvej 11. 1920
 • Meddelelser fra Hellerupgaard Gymnasium. Hellerupvej 11. 1925
 • Meddelelser fra Hellerupgaard Gymnasium. Hellerupvej 11. 1926
 • Meddelelser fra L. Wintelers Skole for Skoleaaret 1918-19
 • Meddelelser fra Marie Jørgensens drengeskole, Odense 1955-56
 • Meddelelser fra Marie Jørgensens drengeskole, Odense 1957-58
 • Meddelelser fra Marie Jørgensens drengeskole, Odense 1959-60
 • Meddelelser fra Marie Jørgensens drengeskole, Odense 1960-61
 • Meddelelser fra Marie Jørgensens Pigeskole 1967.
 • Meddelelser fra Marie Jørgensens Pigeskole 1968.
 • Meddelelser fra Marie Jørgensens Pigeskole 1969.
 • Meddelelser fra Marie Jørgensens Pigeskole og Odense Studenterkursus 1942
 • Meddelelser fra Marie Jørgensens Pigeskole og Odense Studenterkursus 1945
 • Meddelelser fra Marie Jørgensens Pigeskole og Odense Studenterkursus 1946
 • Meddelelser fra Marie Jørgensens Pigeskole og Odense Studenterkursus 1950.
 • Meddelelser fra Marie Jørgensens Pigeskole og Odense Studenterkursus 1952.
 • Meddelelser fra Marie Jørgensens Pigeskole og Odense Studenterkursus 1953.
 • Meddelelser fra Marie Jørgensens Pigeskole og Odense Studenterkursus 1954.
 • Meddelelser fra Marie Jørgensens Pigeskole og Odense Studenterkursus 1955.
 • Meddelelser fra Marie Jørgensens Pigeskole og Odense Studenterkursus 1956.
 • Meddelelser fra Marie Jørgensens Pigeskole og Odense Studenterkursus 1957.
 • Meddelelser fra Marie Jørgensens Pigeskole og Odense Studenterkursus 1958.
 • Meddelelser fra Marie Jørgensens Pigeskole og Odense Studenterkursus 1959.
 • Meddelelser fra Marie Jørgensens Pigeskole og Odense Studenterkursus 1960.
 • Meddelelser fra Marie Jørgensens Pigeskole og Odense Studenterkursus 1961.
 • Meddelelser fra Marie Jørgensens Pigeskole og Odense Studenterkursus 1962.
 • Meddelelser fra Marie Jørgensens Pigeskole og Odense Studenterkursus 1963.
 • Meddelelser fra Marie Jørgensens Pigeskole og Odense Studenterkursus 1964.
 • Meddelelser fra Marie Jørgensens Pigeskole og Odense Studenterkursus 1965.
 • Meddelelser fra Marie Jørgensens Pigeskole og Odense Studenterkursus 1966.
 • Meddelelser fra Silkeborg Realskole 1899
 • Meddelelser fra St. Knuds Gymnasium. (L. Wintelers Skole) for Skoleaaret 1927-28
 • Meddelelser fra St. Knuds Gymnasium. (L. Wintelers Skole) for Skoleaaret 1928-29
 • Meddelelser fra St. Knuds Gymnasium. (L. Wintelers Skole) for Skoleaaret 1929-30
 • Meddelelser fra St. Knuds Gymnasium. (L. Wintelers Skole) for Skoleaaret 1930-31
 • Meddelelser fra St. Knuds Gymnasium. (L. Wintelers Skole) for Skoleaaret 1931-32
 • Meddelelser fra St. Knuds Gymnasium. (L. Wintelers Skole) for Skoleaaret 1932-33
 • Meddelelser fra St. Knuds Gymnasium. (L. Wintelers Skole) for Skoleaaret 1933-34
 • Meddelelser fra St. Knuds Gymnasium. (L. Wintelers Skole) for Skoleaaret 1934-35
 • Meddelelser fra St. Knuds Gymnasium. (L. Wintelers Skole) for Skoleaaret 1935-36
 • Meddelelser fra St. Knuds Gymnasium. (L. Wintelers Skole) for Skoleaaret 1936-37
 • Meddelelser fra St. Knuds Gymnasium. L. Wintelers Skole. For Skoleaaret 1920-21
 • Meddelelser fra St. Knuds Gymnasium. L. Wintelers Skole. For Skoleaaret 1921-22
 • Meddelelser fra St. Knuds Gymnasium. L. Wintelers Skole. For Skoleaaret 1922-23
 • Meddelelser fra St. Knuds Gymnasium. L. Wintelers Skole. For Skoleaaret 1923-24
 • Meddelelser fra St. Knuds Gymnasium. L. Wintelers Skole. For Skoleaaret 1925-26
 • Meddelelser fra St. Knuds Gymnasium. L. Wintelers Skole. For Skoleaaret 1926-27
 • Meddelelser fra St. Knuds Gymnasium. Statsgymnasium for Piger og Drenge. Skoleaaret 1940-41
 • Meddelelser fra St. Knuds Gymnasium. Statsgymnasium for Piger og Drenge. Skoleaaret 1941-42
 • Meddelelser fra St. Knuds Gymnasium. Statsgymnasium for Piger og Drenge. Skoleaaret 1942-43
 • Meddelelser fra St. Knuds Gymnasium. Statsgymnasium for Piger og Drenge. Skoleaaret 1943-44
 • Meddelelser fra St. Knuds Gymnasium. Statsgymnasium for Piger og Drenge. Skoleaaret 1944-45
 • Meddelelser fra St. Knuds Gymnasium. Statsgymnasium for Piger og Drenge. Skoleaaret 1945-46
 • Meddelelser fra St. Knuds Gymnasium. Statsgymnasium for Piger og Drenge. Skoleaaret 1946-47
 • Meddelelser fra St. Knuds Gymnasium. Statsgymnasium for Piger og Drenge. Skoleaaret 1947-48
 • Meddelelser fra St. Knuds Gymnasium. Statsgymnasium for Piger og Drenge. Skoleaaret 1948-49
 • Meddelelser fra St. Knuds Gymnasium. Statsgymnasium for Piger og Drenge. Skoleaaret 1949-50
 • Meddelelser fra St. Knuds Gymnasium. Statsgymnasium for Piger og Drenge. Skoleaaret 1950-51
 • Meddelelser om de højere Almenskoler i Danmark for Skoleaaret 1903-1904
 • Meddelelser om Hauchs Latin- og Realskole i Skoleaaret 1881-1882
 • Meddelelser om Hauchs Latin- og Realskole i Skoleaaret 1883-1884
 • Meddelelser om Hauchs Latin- og Realskole i Skoleaaret 1884-1885
 • Meddelelser om Hauchs Latin- og Realskole i Skoleaaret 1885-1886
 • Meddelelser om Hauchs Latin- og Realskole i Skoleaaret 1886-1887
 • Meddelelser om Hauchs Latin- og Realskole i Skoleaaret 1887-1888
 • Meddelelser om Henrik Madsens Skole 1903-1904
 • Meddelelser om Hjørring Gymnasium for Skoleaaret 1934-1935
 • Meddelelser om Hjørring Gymnasium for Skoleaaret 1935-1936
 • Meddelelser om Hjørring Gymnasium for Skoleaaret 1936-1937
 • Meddelelser om Hjørring Gymnasium for Skoleaaret 1937-1938
 • Meddelelser om Hjørring Gymnasium for Skoleaaret 1938-1939
 • Meddelelser om Hjørring Gymnasium for Skoleaaret 1946-1947
 • Meddelelser om Hjørring Gymnasium for Skoleaaret 1947-1948
 • Meddelelser om Hjørring Gymnasium for Skoleaaret 1948-1949
 • Meddelelser om Hjørring Gymnasium for Skoleaaret 1955-1956
 • Meddelelser om Hjørring Gymnasium for Skoleaaret 1956-1957
 • Meddelelser om Hjørring Gymnasium for Skoleaaret 1957-1958
 • Meddelelser om Hjørring Gymnasium for Skoleaaret 1958-1959
 • Meddelelser om Hjørring Gymnasium for Skoleaaret 1959-1960
 • Meddelelser om Hjørring Gymnasium for Skoleaaret 1960-1961
 • Meddelelser om Hjørring Gymnasium for Skoleaaret 1961-1962
 • Meddelelser om Hjørring Gymnasium for Skoleaaret 1962-1963
 • Meddelelser om Hjørring Gymnasium for Skoleaaret 1963-1964
 • Meddelelser om Hjørring Gymnasium for Skoleaaret 1964-1965
 • Meddelelser om Hjørring Gymnasium for Skoleaaret 1965-1966
 • Meddelelser om Hjørring højere Almenskole for Skoleaaret 1912-1913
 • Meddelelser om Hjørring højere Almenskole for Skoleaaret 1917-1918
 • Meddelelser om Hjørring højere Almenskole for Skoleaaret 1918-1919
 • Meddelelser om Hjørring højere Almenskole for Skoleaaret 1919-1920
 • Meddelelser om Hjørring højere Almenskole for Skoleaaret 1920-1921
 • Meddelelser om Hjørring højere Almenskole for Skoleaaret 1921-1922
 • Meddelelser om Hjørring højere Almenskole for Skoleaaret 1922-1923
 • Meddelelser om Hjørring højere Almenskole for Skoleaaret 1923-1924
 • Meddelelser om Hjørring højere Almenskole for Skoleaaret 1924-1925
 • Meddelelser om Hjørring højere Almenskole for Skoleaaret 1925-1926
 • Meddelelser om Hjørring højere Almenskole for Skoleaaret 1926-1927 [Meddelelser om samtlige Elever, der har bestaaet realafgangs-, Alm. Forberedelses- eller 4. Kl.s Hovedexamen fra Hjørring Realskole i Tidsrummet 1875-1907 ved Viggo Glud Konradsen]
 • Meddelelser om Hjørring højere Almenskole for Skoleaaret 1927-1928 [Meddelelser om de Lærere og Lærerinder, der har virket ved Hjørring Realskole og Hjørring højere Almenskole 1872-1928 ved Viggo Glud Konradsen]
 • Meddelelser om Hjørring højere Almenskole for Skoleaaret 1928-1929
 • Meddelelser om Hjørring højere Almenskole for Skoleaaret 1929-1930
 • Meddelelser om Hjørring højere Almenskole for Skoleaaret 1930-1931
 • Meddelelser om Hjørring højere Almenskole for Skoleaaret 1931-1932
 • Meddelelser om Hjørring højere Almenskole for Skoleaaret 1932-1933
 • Meddelelser om Hjørring højere Almenskole for Skoleaaret 1933-1934
 • Meddelelser om Hjørring Latin- og Realskole for Skoleaaret 1891-92
 • Meddelelser om Hjørring Latin- og Realskole for Skoleaaret 1894-95
 • Meddelelser om Korsør kommunale Folkeskole 1936-37
 • Meddelelser om Korsør kommunale Folkeskole 1940-41
 • Meddelelser om Korsør Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 1951-52
 • Meddelelser om Korsør Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 1954-55
 • Meddelelser om Korsør Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 1955-56 og 1956-57
 • Meddelelser om Korsør Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 1957-58
 • Meddelelser om Korsør Kommunes Mellem- og Realskole for Skoleaaret 1923-24
 • Meddelelser om Korsør Kommunes Mellem- og Realskole for Skoleaaret 1924-25
 • Meddelelser om Korsør Kommunes Mellem- og Realskole for Skoleaaret 1925-26
 • Meddelelser om Korsør Kommunes Mellem- og Realskole for Skoleaaret 1926-27
 • Meddelelser om Korsør Kommunes Mellem- og Realskole for Skoleaaret 1927-28
 • Meddelelser om Næstved kommunale Realskole
 • Meddelelser om Næstved kommunale Realskole 1901
 • Meddelelser om Rungsted Statsskole 1926-27
 • Meddelelser om Rungsted Statsskole i Skoleaaret 1927-28
 • Meddelelser om Rungsted Statsskole i Skoleaaret 1928-29
 • Meddelelser om Rungsted Statsskole i Skoleaaret 1929-30
 • Meddelelser om Rungsted Statsskole i Skoleaaret 1930-31
 • Meddelelser om Rungsted Statsskole i Skoleaaret 1931-32
 • Meddelelser om Rungsted Statsskole i Skoleaaret 1932-33
 • Meddelelser om Rungsted Statsskole i Skoleaaret 1933-34
 • Meddelelser om Rungsted Statsskole i Skoleaaret 1934-35
 • Meddelelser om Rungsted Statsskole i Skoleaaret 1935-36
 • Meddelelser om Rungsted Statsskole i Skoleaaret 1936-37
 • Meddelelser om Rungsted Statsskole i Skoleaaret 1937-38
 • Meddelelser om Rungsted Statsskole i Skoleaaret 1938-39
 • Meddelelser om Rungsted Statsskole i Skoleaaret 1939-40 [Fra Rektorskiftet 1939]
 • Meddelelser om Rungsted Statsskole i Skoleaaret 1940-41
 • Meddelelser om Rungsted Statsskole i Skoleaaret 1941-42
 • Meddelelser om Rungsted Statsskole i Skoleaaret 1942-43
 • Meddelelser om Rungsted Statsskole i Skoleaaret 1943-44
 • Meddelelser om Rungsted Statsskole i Skoleaaret 1944-45
 • Meddelelser om Rungsted Statsskole i Skoleaaret 1945-46
 • Meddelelser om Rungsted Statsskole i Skoleaaret 1946-47
 • Meddelelser om Rungsted Statsskole i Skoleaaret 1947-48
 • Meddelelser om Rungsted Statsskole i skoleåret 1948-49
 • Meddelelser om Rungsted Statsskole i skoleåret 1949-50
 • Meddelelser om Rungsted Statsskole i skoleåret 1950-51
 • Meddelelser om Rungsted Statsskole i skoleåret 1951-52
 • Meddelelser om Rungsted Statsskole i skoleåret 1952-53
 • Meddelelser om Rungsted Statsskole i skoleåret 1953-54
 • Meddelelser om Rungsted Statsskole i skoleåret 1954-55
 • Meddelelser om Rungsted Statsskole i skoleåret 1955-56
 • Meddelelser om Rungsted Statsskole i skoleåret 1956-57
 • Meddelelser om Rungsted Statsskole i skoleåret 1957-58
 • Meddelelser om Rungsted Statsskole i skoleåret 1958-59
 • Meddelelser om Rungsted Statsskole i skoleåret 1959-60
 • Meddelelser om Rungsted Statsskole i skoleåret 1960-61
 • Meddelelser om Rungsted Statsskole i skoleåret 1961-62
 • Meddelelser om Rungsted Statsskole i skoleåret 1962-63
 • Meddelelser om Rungsted Statsskole i skoleåret 1963-64
 • Meddelelser om Rungsted Statsskole i skoleåret 1964-65
 • Meddelelser om Rungsted Statsskole i skoleåret 1965-66
 • Meddelelser om Sakskøbing Realskole 1894
 • Meddelelser om Sakskøbing Realskole 1895
 • Meddelelser om Sakskøbing Realskole 1897
 • Meddelelser om Silkeborg Realskole 1882-83
 • Mellem- og Realskolen Nykøbing Sj. 1913-14
 • Mellem- og Realskolen Nykøbing Sj. 1915-16
 • Metropolitanskolen 2005
 • Morsø Gymnasium 1977 1978
 • Morsø Gymnasium 1978 1979
 • Morsø Gymnasium 1979 1980
 • Morsø Gymnasium 1980 1981
 • Morsø Gymnasium 1981 1982
 • Morsø Gymnasium 1982 1983
 • Morsø Gymnasium 1983 1984
 • Morsø Gymnasium 1984 1985
 • Morsø Gymnasium 1985 1986
 • Morsø Gymnasium 1986 1987
 • Morsø Gymnasium 1987 1988
 • Morsø Gymnasium 1989
 • Morsø Gymnasium 1990
 • Morsø Gymnasium 1992
 • Morsø Gymnasium 1993
 • Morsø Gymnasium 1994
 • Morsø Gymnasium 1995
 • Morsø Gymnasium 1996
 • Morsø Gymnasium 1997
 • Morsø Gymnasium med HF 1970-1971
 • Morsø Gymnasium med HF 1971-1972
 • Morsø Gymnasium med HF 1972-1973
 • Morsø Gymnasium med HF 1973-1974
 • Morsø Gymnasium med HF 1974-1975
 • Morsø Gymnasium med HF 1975-1976
 • Morsø Gymnasium med HF 1976-1977
 • Mulernes Legatskoles Elevforening 1915-1965
 • Nachricht über das Königliche Pädagogium zu Halle 1847
 • Nærumgårdsskolen herunder Nærum skole, skoleåret 1952-53
 • Næstved Gymnasium & HF 1976/77
 • Næstved Gymnasium & HF 1977/78
 • Næstved Gymnasium & HF 1981
 • Næstved Gymnasium & HF. Årsberetning 1975/76
 • Næstved Gymnasium & HF. Årsberetning 1978/79
 • Næstved Gymnasium & HF. Årsberetning 1984
 • Næstved Gymnasium & HF. Årsberetning 1987
 • Næstved Gymnasium & HF. Årsberetning 1988
 • Næstved Gymnasium & HF. Årsberetning 1989
 • Næstved Gymnasium & HF. Årsberetning 1990
 • Næstved Gymnasium & HF. Årsberetning 1991
 • Næstved Gymnasium & HF. Årsberetning 1992
 • Næstved Gymnasium & HF. Årsberetning 1994
 • Næstved Gymnasium & HF. Årsberetning 1995
 • Næstved Gymnasium & HF. Årsberetning 1996
 • Næstved Gymnasium & HF. Årsberetning 1997
 • Næstved Gymnasium og HF 1974-75
 • Næstved Gymnasium og HF 1982
 • Næstved Gymnasium og HF 1983
 • Næstved Gymnasium og HF. Årsberetning 1971-1972
 • Næstved Gymnasium og HF. Årsberetning 1973/74
 • Næstved Gymnasium og HF. Årsberetning 1986
 • Næstved Gymnasium. Årsberetning 1944-45
 • Næstved Gymnasium. Årsberetning 1945-46
 • Næstved Gymnasium. Årsberetning 1946-47
 • Næstved Gymnasium. Årsberetning 1947-48
 • Næstved Gymnasium. Årsberetning 1948-49
 • Næstved Gymnasium. Årsberetning 1949-50
 • Næstved Gymnasium. Årsberetning 1950-51
 • Næstved Gymnasium. Årsberetning 1951-52
 • Næstved Gymnasium. Årsberetning 1952-53
 • Næstved Gymnasium. Årsberetning 1953-54
 • Næstved Gymnasium. Årsberetning 1955
 • Næstved Gymnasium. Årsberetning 1956
 • Næstved Gymnasium. Årsberetning 1957
 • Næstved Gymnasium. Årsberetning 1958
 • Næstved Gymnasium. Årsberetning 1959
 • Næstved Gymnasium. Årsberetning 1960
 • Næstved Gymnasium. Årsberetning 1961
 • Næstved Gymnasium. Årsberetning 1962
 • Næstved Gymnasium. Årsberetning 1963
 • Næstved Gymnasium. Årsberetning 1964
 • Næstved Gymnasium. Årsberetning 1965
 • Næstved Gymnasium. Årsberetning 1966
 • Næstved Gymnasium. Årsberetning 1967
 • Næstved Gymnasium. Årsberetning 1968
 • Næstved Gymnasium. Årsberetning 1969
 • Næstved Gymnasium. Årsberetning 1969-1970
 • Næstved Gymnasium. Årsberetning 1970-1971
 • Næstved Gymnasium. Årsberetning 1972/73
 • Næstved kommunale Skolevæsen. Beretning om Skoleaaret 1914-15 samt Plan over Eksamener og Aarsprøve 1915
 • Næstved kommunale Skolevæsen. Beretning om Skoleaaret 1915-16 samt Plan over Eksamener og Aarsprøve 1916
 • Næstved kommunale Skolevæsen. Beretning om Skoleaaret 1916-1917 samt Aarsprøve 1917
 • Næstved kommunale Skolevæsen. Beretning om Skoleaaret 1917-1918
 • Næstved kommunale Skolevæsen. Beretning om Skoleaaret 1918-1919
 • Næstved kommunale Skolevæsen. Beretning om Skoleaaret 1919-1920
 • Næstved kommunale Skolevæsen. Beretning om Skoleaaret 1920-1921
 • Næstved kommunale Skolevæsen. Beretning om Skoleaaret 1921-22
 • Næstved kommunale Skolevæsen. Beretning om Skoleaaret 1922-23
 • Næstved kommunale Skolevæsen. Beretning om Skoleaaret 1923-24
 • Næstved kommunale Skolevæsen. Beretning om Skoleaaret 1924-25
 • Næstved kommunale Skolevæsen. Beretning om Skoleaaret 1925-26
 • Næstved kommunale Skolevæsen. Beretning om Skoleaaret 1926-27
 • Næstved kommunale Skolevæsen. Beretning om Skoleaaret 1927-28
 • Næstved kommunale Skolevæsen. Beretning om Skoleaaret 1928-29
 • Næstved kommunale Skolevæsen. Beretning om Skoleaaret 1929-30
 • Næstved kommunale Skolevæsen. Beretning om Skoleaaret 1930-31
 • Næstved kommunale Skolevæsen. Beretning om Skoleaaret 1931-32
 • Næstved kommunale Skolevæsen. Beretning om Skoleaaret 1932-33
 • Næstved kommunale Skolevæsen. Beretning om Skoleaaret 1933-34
 • Næstved kommunale Skolevæsen. Beretning om Skoleaaret 1934-35
 • Næstved kommunale Skolevæsen. Beretning om Skoleaaret 1935-36
 • Næstved kommunale Skolevæsen. Beretning om Skoleaaret 1936-37
 • Næstved kommunale Skolevæsen. Beretning om Skoleaaret 1939-40
 • Næstved Kommuneskole 1903
 • Næstved Kommuneskole 1904
 • Næstved Kommuneskole 1906. Plan over Aarsprøven. Beretning om Skoleaaret 1905-06
 • Næstved Kommuneskole 1909. Plan over Aarsprøven. Beretning om Skoleaaret 1908-09.
 • Næstved Kommuneskole 1910. Plan over Aarsprøven. Beretning om Skoleaaret 1909-10
 • Næstved Kommuneskole Aarsprøve 1908. Plan over Aarsprøven. Beretning om Skoleaaret 1907-08.
 • Næstved Kommuneskole afholder Aarsprøve den 28. Marts - 1. April 1898 efter omstaaende Plan.
 • Næstved Kommuneskole, 1905
 • Næstved Kommuneskoles Aarsprøve 1907. Plan over Aarsprøven. Beretning om Skoleaaret 1906-07
 • Næstved Skolevæsen. Beretning om Skoleaaret 1940-41
 • Næstved Skolevæsen. Beretning om Skoleaaret 1942-43
 • Nexø Haandværker- & Industriforenings Realskole 1885-1935
 • Niels Steensens Gymnasium og Hovedskole. 1991
 • Nogle Meddelelser om Borger- og Realskolen i Nykøbing Sj. Skoleaaret 1936-37 samt Plan for Eksaminer 1937
 • Nogle Meddelelser om Borger- og Realskolen i Nykøbing Sj. Skoleaaret 1949-50 samt Plan for Eksaminer 1950
 • Nogle Meddelelser om Borger- og Realskolen i Nykøbing Sj. Skoleaaret 1950-51 samt Plan for Eksaminer 1951
 • Novae Quaestiones Horatianae, Scholae Provincialis Portensis
 • Nørre Aaby Realskole 1934
 • Nørre Nissum efterskole december 2006
 • Nørre Nissum efterskole juni 2005
 • Nørre Nissum efterskole marts 2005
 • Nørresundby Gymnasium og HF-kursus 2005 [Carpe Diem. Digte, noveller og billedværker 2005]
 • Nørresundby kommunale skolevæsen , Skoleeefterretninger 1951-52
 • Nørresundby kommunale skolevæsen 1951, Skoleeefterretninger 1950-51
 • Nørresundby kommunale skolevæsen 1951, Skoleefterretninger 1953-54
 • Nørresundby kommunale skolevæsen, Skoleeefterretninger 1952-53
 • Nørresundby kommunale skolevæsen, Skoleeefterretninger for skoleåret 1958-59
 • Nørresundby kommunale skolevæsen, Skoleefterretninger 1949-50
 • Nørresundby kommunale skolevæsen, Skoleefterretninger 1954-55
 • Nørresundby kommunale skolevæsen, Skoleefterretninger 1955-56
 • Nørresundby kommunale skolevæsen, Skoleefterretninger 1956-57
 • Nørresundby kommunale skolevæsen, Skoleefterretninger 1963-64
 • Nørresundby kommunale skolevæsen, Skoleefterretninger 1964-65
 • Nørresundby kommunale skolevæsen, Skoleefterretninger for skoleaaret 1957-58
 • Nørresundby kommunale skolevæsen, Skoleefterretninger for skoleaaret 1959-60
 • Nørresundby kommunale skolevæsen, Skoleefterretninger for skoleaaret 1960-61
 • Nørresundby kommunale skolevæsen, Skoleefterretninger for skoleaaret 1961-62
 • Nørresundby kommunale skolevæsen, Skoleefterretninger for skoleaaret 1962-63
 • Nørresundby komunale skolevæsen. Skoleefterretninger for skoleåret 1966-67.
 • Nørresundby komunale skolevæsen. Skoleefterretninger for skoleåret 1966-67.
 • Nykøbing M. Kommunale Skolevæsen 1936 samt den offentlige Aarsprøve 1937
 • Nykøbing M. Kommuneskole. Meddelelser fra skoleåret 1953-54
 • Nykøbing M. Kommuneskole. Meddelelser fra skoleåret 1954-55
 • Nykøbing M. Kommuneskole. Meddelelser fra skoleåret 1955-56
 • Nykøbing Mors Folke- og Realskole. Meddelelser fra skoleåret 1956-57
 • Nysted Kommuneskole. Årsberetning 1950
 • Nysted Kommuneskole. Årsberetning 1951
 • Nysted Kommuneskole. Årsberetning 1953
 • Nysted kommuneskole. Årsberetning 1954
 • Nysted kommuneskole. Årsberetning 1955
 • Odder Private Realskole 12. september 1954
 • Odense Katedralskole 1938
 • Odense Katedralskole 1938.
 • Odense Katedralskole 1954-55 [Gert Bolwig: Skolens Malerier]
 • Odense Katedralskole 1956-57
 • Odense Katedralskole 1963-64 [Bibliographia Scholæ Cathedralis Othenienses. Fortegnelse over Indbydelsesskrifter, taler, kontater m.v. fra Odense Katedralskole (Odense Latinske Skole) og Odense Gymnasium 1622-1850]
 • Odense Katedralskole 1964-65
 • Odense Katedralskole 1965-66
 • Odense Katedralskole 1987. Skoleefterretninger for 1986-87, Introduktion til 1987-88
 • Odense Katedralskole 1988
 • Odense Katedralskole 1989
 • Odense Katedralskole 1990
 • Odense Katedralskole Årsskrift 1996
 • Odense Katedralskole Indbydelsesskrift til de offentlige Eksaminer i Maj og Juni 1928.
 • Odense Katedralskole Skoleefterretninger for 1938-39
 • Odense Katedralskole Skoleefterretninger for 1939-40
 • Odense Katedralskole Skoleefterretninger for 1940-41
 • Odense Katedralskole Skoleefterretninger for 1941-42
 • Odense Katedralskole Skoleefterretninger for 1942-43
 • Odense Katedralskole Skoleefterretninger for 1943-44
 • Odense Katedralskole Skoleefterretninger for 1944-45
 • Odense Katedralskole Skoleefterretninger for 1979-80, Introduktion til 1980-81
 • Odense Katedralskole. Indbydelsesskrift til de offentlige Eksaminer i Maj og Juni 1929
 • Odense Katedralskole. Indbydelsesskrift til de offentlige Eksaminer i Maj og Juni 1930
 • Odense Katedralskole. Indbydelsesskrift til de offentlige Eksaminer i Maj og Juni 1931
 • Odense Katedralskole. Indbydelsesskrift til de offentlige Eksaminer i Maj og Juni 1932
 • Odense Katedralskole. Indbydelsesskrift til de offentlige Eksaminer i Maj og Juni 1933
 • Odense Katedralskole. Indbydelsesskrift til de offentlige Eksaminer i Maj og Juni 1934
 • Odense Katedralskole. Indbydelsesskrift til de offentlige Eksaminer i Maj og Juni 1935
 • Odense Katedralskole. Indbydelsesskrift til de offentlige Eksaminer i Maj og Juni 1936
 • Odense Katedralskole. Indbydelsesskrift til de offentlige Eksaminer i Maj og Juni 1936. [Professor Luja og hans Kapellan ved Hakon Müller.]
 • Odense Katedralskole. Indbydelsesskrift til de offentlige Eksaminer i Maj og Juni 1937
 • Odense Katedralskole. Skoleefterretninger 1945-46 [Mindeord Kaptajnløjtnant Poul Erik Hildahl. 29-9-1916-4/12-1944]
 • Odense Katedralskole. Skoleefterretninger 1946-47
 • Odense Katedralskole. Skoleefterretninger 1947-48
 • Odense Katedralskole. Skoleefterretninger 1948-49
 • Odense Katedralskole. Skoleefterretninger 1949-50
 • Odense Katedralskole. Skoleefterretninger 1950-51
 • Odense Katedralskole. Skoleefterretninger 1951-52
 • Odense Katedralskole. Skoleefterretninger 1952-53
 • Odense Katedralskole. Skoleefterretninger 1953-54
 • Odense Studenterkursus. Læseplan 1946-47
 • Oplysninger om Marie Jørgensens Skole i Odense, October 1888
 • Oplysninger om Marie Jørgensens Skole i Odense, October 1889
 • Oplysninger om Marie Jørgensens Skole i Odense, October 1890
 • Oplysninger om Marie Jørgensens Skoler i Odense 1914
 • Ordrup Gymnasium. 3. november 1873-1923
 • Østrigsgades skole. Meddelelser om skoleåret 1964-65 samt skema over årsafslutningen.
 • Pileposten. Pilegårdsskolen 1957. Amager. 1. årgang, februar 1966 nr. 1
 • Primum anacreontis odarion denuo illustratum atqve cum diversis horatii ac ovidii carminibus compositum. Prolusio ova Publici Examinis in Schola Othiniensi A. D. XV Octobr. MDCCCIV Instituendi Solemnia Indicit. 1804
 • Program der Lateinischen Hauptschule zu Halle für das Schuljahr 1846-1847
 • Program des Königl. Domgymnasiums zu Magdeburg zu Ostern 1847
 • Program des Königl. Gymnasiums zu Heiligenstadt für das Jahr 1847
 • Program til de nye Kursus i den Höjere Dannelses-Anstalt for Damer 1847-1848
 • Programm des Gymnasiums zu Wittenberg womit zu der öffentlichen Prüfung der Schüler am 24. und 25 März 1847
 • Programm des Königl. Gymnasiums zu Quedlinburg für das Schuljahr von Ostern 1846 bis Ostern 1847
 • Programmatis loco Solemnia Examinis in Schola Cathedrali Othiniensi D. XIV & Seqq. Octobris Publice habendi indicturus [Odense Cathedralskole 1805] [Commentationis de Re Veterum Borealium Seruili. Particula prima.]
 • Quæstionum Biblicarum Specimen Secundum. Publico Scholæ Othiniensis [Nykøbing Cathedralskole] Examini Mense Septembri Instituendo Prælusurus 1835
 • Rådmandsgades skole 1966-67. Årsberetning og skema over årsafslutningen.
 • Realskolen Nykøbing Sjælland 1897-1898
 • Realskolen Nykøbing Sjælland 1898-1899
 • Realskolen Nykøbing Sjælland 1901-1902
 • Realskolen Nykøbing Sjælland 1902-1903
 • Reformationem Lutheri Tribus Abhinc Seculis Inceptam Celebrandum invitantur Quotquot Religionem et Scientias Pia Mente Colunt. Prolusio qua ad Festum Scholae Cathedralis Othiniensis. 1817.
 • Reglmentariske Bestemmelser vedtagne af Læresamfundet ved Latin- og Realskolen på Værnedamsveien. August 1861
 • Regnskab for Selskabet for Efterslægten for Aaret 1882
 • Regnskab for Selskabet for Efterslægten for Aaret 1901
 • RG [Rungsted Gymnasium] 1992
 • RG [Rungsted Gymnasium] 1993
 • RG [Rungsted Gymnasium] 1994
 • RG [Rungsted Gymnasium] 1995
 • Ribe Katedralskole 2004
 • Ribe Katedralsskole 2006
 • Risskov Amtsgymnasium [2004] - en institution under Århus Amt [delvis]
 • Roars kilde Nr. 78 - juni 1996. Årsskrift for Roskilde Katedralskole og Roskildenser-Samfundet 1996.
 • Roskilde Katedralskole 1940.
 • Roskilde Katedralskole 1941.
 • Roskilde Katedralskole 1942.
 • Roskilde Katedralskole 1943.
 • Roskilde Katedralskole 1944.
 • Roskilde Katedralskole 1948.
 • Roskilde Katedralskole 1949.
 • Roskilde Katedralskole 1950.
 • Roskilde Katedralskole 1951.
 • Roskilde Katedralskole 1952.
 • Roskilde Katedralskole 1953.
 • Roskilde Katedralskole 1954.
 • Roskilde Katedralskole 1955.
 • Roskilde Katedralskole 1956.
 • Roskilde Katedralskole 1957.
 • Roskilde Katedralskole 1958.
 • Roskilde Katedralskole 1959.
 • Roskilde Katedralskole 1960.
 • Roskilde Katedralskole 1961.
 • Roskilde Katedralskole 1962.
 • Roskilde Katedralskole 1963.
 • Roskilde Katedralskole 1995.
 • Rønne Statsskole årsskrift 1974-75
 • Rønne Statsskole årsskrift 1975-76
 • Rønne Statsskole årsskrift 1977
 • Rønne Statsskole årsskrift 1978
 • Rønne statsskole. Årsskrift 1979.
 • Rønne statsskole. Årsskrift 1980.
 • Rønne statsskole. Årsskrift 1981.
 • Rønne Statsskole. Årsskrift 1982.
 • Rønne statsskole. Årsskrift 1983.
 • Rønne statsskole. Årsskrift 1984.
 • Rønne statsskole. Årsskrift 1985.
 • Rundforbiskolens årsberetning. Skoleåret 1957-58.
 • Rungsted Gymnasium 1986
 • Rungsted Gymnasium 1987
 • Rungsted Gymnasium 1988
 • Rungsted Gymnasium 1989
 • Rungsted Gymnasium 1990
 • Rungsted Gymnasium 1991
 • Rungsted Gymnasium 1996
 • Rungsted Gymnasium 1997
 • Rungsted Gymnasium. Årsskrift 2005
 • Rungsted private Realskole [1976]
 • Rungsted Private Realskole 1970-71
 • Rungsted Private Realskole 1972
 • Rungsted Private Realskole 1973
 • Rungsted Private Realskole 1974
 • Rungsted Private Realskole 1975
 • Rungsted Private Realskole 1976
 • Rungsted Private Realskole 1977
 • Rungsted Private Realskole 1978
 • Rungsted Private Realskole 1979
 • Rungsted private Realskole 1980
 • Rungsted private Realskole 1981
 • Rungsted private Realskole 1982
 • Rungsted private Realskole 1985
 • Rungsted private Realskole. Årsberetning 1985
 • Rungsted private Realskole. Årsberetning 1986
 • Rungsted private Realskole. Årsberetning 1987
 • Rungsted private Realskole. Årsberetning 1988
 • Rungsted private Realskole. Årsberetning 1989
 • Rungsted Privatskole 1963-64
 • Rungsted Privatskole 1964-65
 • Rungsted Privatskole 1965-66
 • Rungsted Privatskole 1966-67
 • Rungsted Privatskole 1967-68
 • Rungsted Privatskole 1968-69
 • Rungsted Privatskole Beretning for skoleåret 1959-60
 • Rungsted Privatskole Beretning for skoleåret 1960-61
 • Rungsted Privatskole Beretning for skoleåret 1962-63
 • Rungsted Statsskole 1977
 • Rungsted Statsskole 1978
 • Rungsted Statsskole 1979
 • Rungsted Statsskole 1981
 • Rungsted Statsskole 1982
 • Rungsted Statsskole 1983
 • Rungsted Statsskole 1984
 • Rungsted Statsskole 1985
 • Rungsted Statsskole i skoleåret 1966-67
 • Rungsted Statsskole i skoleåret 1967-68
 • Rungsted Statsskole i skoleåret 1968-69
 • Rungsted Statsskole i skoleåret 1969-70
 • Rungsted Statsskole i skoleåret 1970-71
 • Rungsted Statsskole i skoleåret 1971-72
 • Rungsted Statsskole i skoleåret 1972-73
 • Rungsted Statsskole i skoleåret 1973-74
 • Rungsted Statsskole i skoleåret 1974-75
 • Rungsted Statsskole i skoleåret 1975-76
 • Saxkjøbing Borger- og Realskole. Årsberetning 1954-55
 • Særlige Meddelelser fra Latin- og Reals