Lokalhistoriske årbøger

De fleste amter og mange byer har udgivet lokalhistoriske årbøger


De fleste amter og mange byer har igennem en længere årrække udgivet en lokalhistorisk årbog. Disse indeholder ikke kun et væld af lokalhistorie, men også rigtig meget personalhistorie.


Amtshistoriske samfund (foreninger) blev stiftet rundt omkring i Danmark i årene 1902-28 som resultat af en voksende lokalhistorisk interesse. Ved at fortælle om den lokale historie gennem årbøger, foredrag og udflugter formidler de historien til brede kredse.


Op igennem 1900-tallet og specielt fra 1950'erne, opstod der en ny bølge af lokalhistoriske foreninger, der omfattende et sogn eller en kommune. Disse foreninger udgav i mange tilfælde også årbøger. Endelig blev dette fulgt af større fokus på lokalhistorien gennem oprettelse af et meget stort antal lokalarkiver, hvoraf nogle også er aktive med publikationer såsom årbøger.


Tryk på det geografiske navn for at få en liste af online-årbøger.


Als og Sundeved: Historisk Selskab for Als og Sundeved har udgivet årbogen "Fra Als og Sundeved" fra 1926 og til i dag. Ca. 40 af disse er online.


Frederiksborg amt: Frederiksborg Amts Historiske Selskab har siden 1906 udgivet deres årbog. Det er online her frem til 2003. Desuden er deres tidsskrift "FAHS" også online sammen med en række registre.


Fyn: "Fra Fyens Fortid - Samlinger og Studier" blev udgivet i 4 bind af Gustav Ludvig Wad, der fra 1893 var leder af det nyoprettede Provinsarkiv for Fyn - det senere Landsarkivet for Fyn.


Fyn: Fra 1928 til 1939 blev "Fynsk Hjemstavn" udgivet som månedsblad. Disse er lagt online årgangsvis.


Fyn: Historisk Selskab for Fyn blev stiftet i 1939 og har siden udgivet Fynske Årbøger. De fleste af disse frem til 2010 er online.


Himmerland og Kjær herred: Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred har siden 1912 udgivet en årbog. Disse er online frem til 1989.


Hjørring amt: Historisk Samfund for Hjørring Amt blev stiftet i 1915, og samfundet udgav indtil 1970 årbogen "Vendsysselske Aarbøger". Enkelt er online her.


Holbæk amt: Historisk Samfund for Holbæk Amt (fra 2005 Historisk Samfund for Nordvestsjælland) udgav i 1907 deres første årbog. Et antal af disse er online.


Kolding: Kolding Stadsarkiv og Kolding Kommune har siden 1970 udgivet Koldingbogen, der er komplet online her frem til 2014.


København: Årbogen Historiske Meddelser om København blev indtil 2011 udgivet af Københavns Stadsarkiv, og siden da af Selskabet for Københavns Historie. En del af disse er online her.


Ledøje-Smørum: Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv har siden 1989 udgivet et årsskrift, der er online her frem til 2020.


Lolland-Falster: Lolland-Falsters Historiske Samfund har udgivet deres årbøger siden 1913. Her er de alle online frem til 2019.


Lyngby: Historisk-topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 1933 udgivet Lyngby-bogen. Disse er online frem til 2020.


Præstø amt: Historisk Samfund for Præstø Amt har udgivet en årbog siden 1912. Frem til 2017 ligger online her.


Ribe amt: Historisk Samfund for Ribe Amt var et af de første amtshistoriske samfund i Danmark. Fra 1903 har de udgive deres årbog, der er velvist online.


Ringkøbing amt: Historisk Samfund for Hardsyssel (tidligere Historisk Samfund for Ringkøbing Amt) har udsendt en årbog fra 1907 med titlen "Hardsyssels Årbog".  De er online frem til 2008.


Skive: Historisk Samfund for Skive og Omegn blev stiftet i 1909 og har siden udgivet Skivebogen, der oprindeligt hed. Aarbog for Historisk Samfund for Skive og Omegn. Nogle af disse er online.


Sorø amt: Historisk Samfund for Sorø Amt blev etableret i 1912. Navnet blev ændret i 2011 til Historisk Forening for Midt- og Sydvestsjælland, og fra 2016 er navnet: Historisk Forening for Vestsjælland. Deres årbog frem til 2010 ligger online her.


Svendborg amt: Svendborg Amts Historiske Selskab udgav et årsskrift fra 1908 til dets nedlæggelse i 1937. Nogle af disse er online.


Søllerød: Historisk-Topografisk Selskab for Søllerødegnen har siden 1942 udgivet Søllerødbogen. Nogle af disse er online her.


Sønderjylland: Sønderjyske Årbøger er udgivet siden 1889, fra 1923 med Historisk Samfund for Sønderjylland som udgiver. Årgangene 1896, 1898, 1911 og 1915-22 udkom ikke. En del af årbøgerne er online her.


Thy og Han herred: Historisk Samfund for Thy og Vester Hanherred har under skiftende navne udgivet en årbog siden 1906. Årbog hedder i dag

Årbog for Thy og Vester Hanherred, og årbogen er online til 2012.


Vejby-Tibirke: Vejby-Tibirke Selskabet har siden 1966 udgivet en årbog. Disse er online her frem til 2012.


Vejle amt: Vejle Amts Historiske Samfund blev oprettet i 1905, og lige siden er Vejle Amts Årbøger udkommet. I 2009 blev foreningens navn ændret til Historisk Samfund for Sydøstjylland, og samtidig tog årbogen navneforandring til Lokalhistorie fra Sydøstjylland. Årbøgerne er online her til 2015.


Viborg amt: Historisk Samfund for Viborg-egnen blev stiftet i 1928 som Historisk Samfund for Viborg Amt. Deres årbog er udkommet siden 1929. De fleste er online frem til 2009.


Østjylland: Østjysk Hjemstavnsforening blev stiftet i 1936 og har siden udgivet årbogen Østjysk Hjemstavn. Enkelte er online her.


Aarhus: Århus-Årbog udkom hvert år fra 1972 til 1992. De blev udgivet af Århus Byhistoriske Udvalg. De fleste er online her.