Lokalhistoriske årbøger

De fleste amter og mange byer har udgivet lokalhistoriske årbøger og tidsskrifter


De fleste amter og mange byer har igennem en længere årrække udgivet en lokalhistorisk årbog. Disse indeholder ikke kun et væld af lokalhistorie, men også rigtig meget personalhistorie.


Amtshistoriske samfund (foreninger) blev stiftet rundt omkring i Danmark i årene 1902-28 som resultat af en voksende lokalhistorisk interesse. Ved at fortælle om den lokale historie gennem årbøger, foredrag og udflugter formidler de historien til brede kredse.


Op igennem 1900-tallet og specielt fra 1950'erne, opstod der en ny bølge af lokalhistoriske foreninger, der omfattende et sogn eller en kommune. Disse foreninger udgav i mange tilfælde også årbøger. Endelig blev dette fulgt af større fokus på lokalhistorien gennem oprettelse af et meget stort antal lokalarkiver, hvoraf nogle også er aktive med publikationer såsom årbøger.


Tryk på det geografiske navn for at få en liste af online-årbøger.


Als og Sundeved: Historisk Selskab for Als og Sundeved har udgivet årbogen "Fra Als og Sundeved" fra 1926 og til i dag. Ca. 40 af disse er online.


Brønshøj, Husum og Utterslev: Tidsskriftet "Nyt fra lokalhistorien" udgives af Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev.


Espergærde: "Egebækken" er et lokalhistorisk tidsskrift udgivet af

Historisk Forening for Tikøb og Omegn og derefter af Historisk Forening for Espergærde og Omegn.


Frederiksborg amt: Frederiksborg Amts Historiske Selskab har siden 1906 udgivet deres årbog. Det er online her frem til 2003. Desuden er deres tidsskrift "FAHS" også online sammen med en række registre.


Frederiksborg-Humlebæk Lokalhistoriske Foreninger: Årsskriftet fra Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening er udkommet siden 1982 og findes online her.


Fyn: "Fra Fyens Fortid - Samlinger og Studier" blev udgivet i 4 bind af Gustav Ludvig Wad, der fra 1893 var leder af det nyoprettede Provinsarkiv for Fyn - det senere Landsarkivet for Fyn.


Fyn: Fra 1928 til 1939 blev "Fynsk Hjemstavn" udgivet som månedsblad. Disse er lagt online årgangsvis.


Fyn: Historisk Selskab for Fyn blev stiftet i 1939 og har siden udgivet Fynske Årbøger. De fleste af disse frem til 2010 er online.


Graasten: Historisk Forening for Gråsten og Omegn har siden 1975 udgivet et årsskrift, der er online ved biblioteket (undtagen de nyeste årgange).


Helsingør: Museerne Helsingør har udgivet årbøger siden 1973. De er samtidig årbog for museumsforeningen. De fleste er online.


Helsingør: Helsingør Museumsforening (nu Helsingør Historiske Forening)  har udgivet bladet "Forening & Museum" fra 1987 til 2021, og de fleste er online her på siden.


Helsingør: Projektet Helsingør Butiksmuseum udgav i en kort årrække bladet "Støtteforeningen til Butiksmuseet. Medlemsblad".


Hillerød: Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune har siden 1986 udgivet et lokalhistorisk tidsskrift, der er online her frem til 2016.


Himmerland og Kjær herred: Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred har siden 1912 udgivet en årbog. Disse er online frem til 1989.


Hjørring amt: Historisk Samfund for Hjørring Amt blev stiftet i 1915, og samfundet udgav indtil 1970 årbogen "Vendsysselske Aarbøger". Enkelt er online her.


Holbæk amt: Historisk Samfund for Holbæk Amt (fra 2005 Historisk Samfund for Nordvestsjælland) udgav i 1907 deres første årbog. Et antal af disse er online.


Karlebo: Tidsskriftet "Rytterskolen" er medlemsbladet for Karlebo Lokalhistoriske Forening, og det er udkommet siden 2008. De udgivne numre er online.


Kolding: Kolding Stadsarkiv og Kolding Kommune har siden 1970 udgivet Koldingbogen, der er komplet online her frem til 2014.


København: Årbogen Historiske Meddelser om København blev indtil 2011 udgivet af Københavns Stadsarkiv, og siden da af Selskabet for Københavns Historie. En del af disse er online her.


Ledøje-Smørum: Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv har siden 1989 udgivet et årsskrift, der er online her frem til 2020.


Lolland-Falster: Lolland-Falsters Historiske Samfund har udgivet deres årbøger siden 1913. Her er de alle online frem til 2019.


Lyngby: Historisk-topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 1933 udgivet Lyngby-bogen. Disse er online frem til 2020.


Præstø amt: Historisk Samfund for Præstø Amt har udgivet en årbog siden 1912. Frem til 2017 ligger online her.


Randers amt: Randers Amts Historiske Samfund har siden 1907 hvert år udgivet en årbog med vidt forskellige emner, alle relateret til området der indgik i det gamle Randers Amt. Nogle af årgangene er online.


Ribe amt: Historisk Samfund for Ribe Amt var et af de første amtshistoriske samfund i Danmark. Fra 1903 har de udgive deres årbog, der er velvist online.


Ringkøbing amt: Historisk Samfund for Hardsyssel (tidligere Historisk Samfund for Ringkøbing Amt) har udsendt en årbog fra 1907 med titlen "Hardsyssels Årbog".  De er online frem til 2008.


Skive: Historisk Samfund for Skive og Omegn blev stiftet i 1909 og har siden udgivet Skivebogen, der oprindeligt hed. Aarbog for Historisk Samfund for Skive og Omegn. Nogle af disse er online.


Skjern: Årbogen for Skjern er udkommet uregelmæssigt fra 1942 til 1990erne, udgivet af Strandbygaards Bogtrykkeri. Et større antal af disse er online.


Slægtsgården - Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening, er udkommet siden 1942. Et stort antal af de udgivne numre fines online ved bilioteket.


Sorø amt: Historisk Samfund for Sorø Amt blev etableret i 1912. Navnet blev ændret i 2011 til Historisk Forening for Midt- og Sydvestsjælland, og fra 2016 er navnet: Historisk Forening for Vestsjælland. Deres årbog frem til 2010 ligger online her.


Stubbekøbing: Stubbekøbing Lokalhistoriske Arkiv har siden 1983 udgivet en årlig publikation med lokalhistorie.


Svendborg amt: Svendborg Amts Historiske Selskab udgav et årsskrift fra 1908 til dets nedlæggelse i 1937. Nogle af disse er online.


Søllerød: Historisk-Topografisk Selskab for Søllerødegnen har siden 1942 udgivet Søllerødbogen. Nogle af disse er online her.


Sønderjylland: Sprogforeningen udsendte fra 1893 en almanak som et led i arbejdet for at udbrede ”god dansk læsning”. Foruden obligatorisk almanakstof indeholdt almanakken biografier, nekrologer, historiske og topografiske artikler samt fortællinger og digte, heraf mange på sønderjysk


Sønderjylland: Sønderjyske Årbøger er udgivet siden 1889, fra 1923 med Historisk Samfund for Sønderjylland som udgiver. Årgangene 1896, 1898, 1911 og 1915-22 udkom ikke. En del af årbøgerne er online her.


Sønderjysk Månedsskrift er siden 1924 blevet udgivet 6-12 gange om året af Historisk Samfund for Sønderjylland i samarbejde med Museum Sønderjylland og Sønderjysk Kulturfællesskab.


Thorslunde Ishøj: Thorslunde Ishøj Lokalhistoriske Forening har siden 2013 udgivet et lokalhistorisk tidsskrift.


Thy og Han herred: Historisk Samfund for Thy og Vester Hanherred har under skiftende navne udgivet en årbog siden 1906. Årbog hedder i dag

Årbog for Thy og Vester Hanherred, og årbogen er online til 2012.


Valby: Valby lokalhistoriske Selskab og Valby lokalhistoriske Arkiv har siden 1980erne udgivet et mindre månedsskrift, som vi har digitaliseret i samarbejde med udgiverne.


Vejby-Tibirke: Vejby-Tibirke Selskabet har siden 1966 udgivet en årbog. Disse er online her frem til 2012.


Vejle amt: Vejle Amts Historiske Samfund blev oprettet i 1905, og lige siden er Vejle Amts Årbøger udkommet. I 2009 blev foreningens navn ændret til Historisk Samfund for Sydøstjylland, og samtidig tog årbogen navneforandring til Lokalhistorie fra Sydøstjylland. Årbøgerne er online her til 2015.


Viborg amt: Historisk Samfund for Viborg-egnen blev stiftet i 1928 som Historisk Samfund for Viborg Amt. Deres årbog er udkommet siden 1929. De fleste er online frem til 2016.


Vibybogen: Årbogen er udkommet hvert år siden 1990. Den udgives i november, i den finder man mange artikler omhandlende Viby. Alle årgange er online her undtagen de nyeste årgange.


Østjylland: Østjysk Hjemstavnsforening blev stiftet i 1936 og har siden udgivet årbogen Østjysk Hjemstavn. Alle årgangene er online.


Aarhus: Århus-Årbog udkom hvert år fra 1972 til 1992. De blev udgivet af Århus Byhistoriske Udvalg. De fleste er online her.


Århus Stifts Årbøger. Historisk Samfund for Århus Stift blev stiftet i 1907, og har siden 1908 udgivet Århus Stifts Årbøger.