Andre lande og områder

Litteratur om udvandring og de lande, de tog til


Udvandringen fra Danmark tog for alvor fart i 1860'erne. Ny lovgivning i USA gjorde det muligt at købe jord til en overkommelig pris, og fra 1860 og frem til 1. Verdenskrig udvandrede cirka 300.000 personer fra Danmark til oversøiske lande. Fra 1869 findes udvandringskontrakter for 4.359 personer, og i de følgende ti år svingede antallet af oversøiske udvandrere fra ca. 2.000 til 7.000 pr. år. I 1880'erne steg antallet af udvandrere for at toppe i 1882, hvor næsten 12.000 udvandrede, mens der i begyndelsen af 1890'erne var flere end 10.000 oversøiske udvandrere hvert år. Herefter blev udvandringstallene igen svingende, men nåede ikke igen op på niveauet fra 1882.


Foruden oversøisk udvandring til USA, var de populære lande Australien, New Zealand, Canada, Sydamerika og Sydafrika.


Udvandringen fra Danmark var betydelig mindre end udvandringen fra Norge og Sverige til bl.a. USA. Det skyldtes de økonomisk dårligere betingelser, som almuen havde i de lande. Mange af de udvandrede fra de øvrige nordiske lande rejste via Danmark, og nogle blev så hængende i Danmark. Der var også et stort antal svenskere, specielt fra Sydsverige, der rejste til Danmark i 1800-tallet for at få et bedre liv.


I denne samling kan du finde både litteratur om udvandringen, men også den online-litteratur, som du har til rådighed om de forskellige lande og områder, som havde de tætteste forbindelser til Danmark.


Her er noget af den litteratur, du finder online ved biblioteket: