Biografiske leksika

Dansk Biografisk Leksikon er udkommet i flere udgaver


Dansk biografisk leksikon (DBL) er det mest omfattende danske, biografiske opslagsværk. Det kaldes også Bricka efter redaktøren for 1. udgave, Carl Frederik Bricka.


Værket er en vigtig kilde til historiske danskere og nordmænd. Første udgave under redaktion af C.F. Bricka blev skrevet 1887-1905 og er i 19 bind. Første udgave ses her.


I 1933-44 udkom en ny revideret udgave i 27 bind redigeret af Povl Engelstoft og Svend Dahl. Anden udgave ses her.