Danmarks Adels Aarbog

Danske adelsslægter fra middelalderen til i dag


Danmarks Adels Aarbog (DAA) er udkommet siden 1884 og udgives af Dansk Adelsforening. Den indeholder omfattende slægtsoversigter for mere end 750 danske adelsslægter og nogle norske. Foruden stamtavlerne indeholder hvert bind oversigter over nulevende medlemmer af de ca. 180 tilbageværende adelsslægter, samt rettelser og tilføjelser til stamtavlerne.


Fra den første udgivelse i 1884 og frem til 1917 stod Anders Thiset og H.R. Hiort-Lorenzen for redaktionen. Derefter tog Louis Bobé over, sammen med G.O.A.von Irgens-Bergh (i 10 år), V.J. Teisen (ca 10 år), W. Haxthausen (ca. 3 år) og Albert Fabritius (ca. 10 år), hvorefter Fabritius selv tog over i nogle år.


Dansk Adelsforening og Slægtsforskernes Bibliotek har indgået aftale om digitalisering af Danmarks Adels Aarbog, således at der er adgang til disse på bibliotekets side. Der er udkommet omkring 100 årgange af adelsårbogen, og de fleste af disse kan findes online her (tryk på knappen øverst til højre).