Danske gårde

En række serier og værker med danske gårde, landbrug og herregårde


Danske Gårde, samling 1 til 3, af J.C.B. la Cour (1872-1917) er gode håndbøger for slægtsforskere og lokalhistoriker. De er blevet sværere at finde på bibliotekerne, men Slægtsforskernes Bibliotek har digitaliseret værket. Værket består af 3 samlinger:

  • 1. samling udkom i 1906-07 og omtaler ca. 5.000 større danske landejendomme, som i ejendomsskyld var ansat til 50.000 kr. eller mere.
  • 2. samling udkom i 1912-15 og omtaler ca. 7.000 mellemstore danske gårde, som i ejendomsskyld var ansat til mellem 35.000 kr. og 50.000 kr.
  • 3. samling udkom i 1915-18 og omtaler ca. 9.000 mindre danske ejendomme, som i ejendomsskyld var ansat til mellem 28.000 kr. og 35.000 kr.

Danske Gaarde : Illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug


J. Jespersen udgav i 1923-1927 et værk om de større land- og skovbrug i Danmark, incl. fotos af gårdene med oplysninger om ejerforhold mm. Inddelt efter de gamle amter, derefter herreder (indholdsfortegnelse bagerst i hvert bind).

  • Bind I: Haderslev Amt (herrederne Tyrstrup, Haderslev, Nørre Rangstrup, Gram, Frøs, Als-Sønder (går over i Sønderborg amt) Århus og Vejle amter.
  • Bind II: bl. a. Aabenraa Amt samt dele af det tidligere Haderslev Amt, samt Haderslevs skovdistrikter.
  • Bind III: Frederiksborg, København, Holbæk, Sorø amter.
  • Bind IV: Præstø, Maribo, Odense, Svendborg, Bornholms amter.

Link til Danske Gaarde i Tekst og Billeder.


Forstander J.J. Hansen udgav fra 1930 til 1937 9 bind med titlen “Større danske Landbrug : Statistisk, topografisk, historisk Håndbog”. De har oplysninger om landets større gårde. I boger er der oplysninger som ejendommens navn, matrikel, beliggenhed, hartkorn m.m.

Større danske Landbrug : Statistisk, topografisk, historisk Håndbog.


Et nyere værk om danske gårde i tekst og billeder blev udgivet fra 1989 til 1992, og en række af bindene i denne omfattende serie er også online.

De skannede udgaver kan ses her.


Prospecter af danske Herregaarde, udgivet 1844-70, var det første store værk om de danske herregårde. I alt 240 herregårde blev tegnet af Ferdinand Richardt og udførligt beskrevet af Tyge Alexander Becker og Carl Emil Secher.

Alle herregårde beskrevet i værket kan ses her.