Det tyske hedekolonier

Arkivalier om kartoffel-tyskerne, der ellers er vanskeligt tilgængelige


Omkring 1760 kom de første sydtyske kolonister eller kartoffeltyskerne til Jylland. De var inviteret til Danmark for at opdyrke hede- og mosearealerne langs den jyske højderyg fra Ejderen i syd til Alheden i nord. Mest kendt er kolonierne ved Frederiks, Thorning, Gråmose og Bording, samt længere mod syd på Randbøl hede.


Slægtsforskernes Bibliotek har haft mulighed for at skanne en række arkivaliter fra Lokalhistorisk Arkiv i Karup om kartoffeltyskerne.


De håndskrevne arkivalier omfatter bl.a. fortegnelser over hedekolonisterne, fæstebreve og skifter. I "Hedekolonierne : Godsarkiver 2" findes registratur og yderligere forklaringer til materialet.


Tryk på kassen øverst til højre for en komplet liste over online-arkivalierne.