Heraldik

Borgerlige og adelige våbenskjolde


Heraldik er et system af kende- og ejermærker, kaldet våbener, i reglen i form af et skjold evt. med hjelm og andet tilbehør. Heraldikken har middelalderlige rødder og karakteriserer den måde, hvorpå fyrster, stater, personer og institutioner kontinuerligt har givet sig til kende ved hjælp af en særlig billedlig symbolik. Kundskaben om våbener og den kunstneriske gengivelse af dem benævnes også heraldik.


1700-tallet og det meste af 1800-tallet regnes for at være heraldikkens forfaldsperiode, fordi de middelalderlige stilidealer i vidt omfang blev fraveget. Hen imod 1800-tallets slutning og i 1900-tallet har heraldikken været præget af stilbevidste heraldiske kunstnere, der har levet sig ind i den ældre tids stilnormer. Først i slutningen af 1900-tallet har moderne grafisk design sat sit præg på heraldikken.


Borgerliges brug af våbener er i praksis mindre kontinuerlig, men overgår de adeliges i antal. Bortset fra rangattributter er der principielt ingen forskel på adelige og borgerlige våbener.


De fleste våbener er selvtagne. Andre er givet af en fyrste eller en anden myndighed, ofte i forbindelse med tildeling eller bekræftelse af adelskab.


Tryk på feltet for oven til højre for at få en liste over online bøger om heraldik.


Skandinavisk Vabenrulla: Skandinavisk Vapenrulla (SVR) er blevet udgivet siden 1963 og publicerer nyantagne og ældre nordiske våbener. Fra og med 2011 bliver Skandinavisk Vapenrulla udgivet af Societas Heraldica Scandinavica.


Heraldisk Tidsskrift: Er udkommet siden 1960 med to numre per år. Hvert nummer indeholder artikler, debatindlæg og anmeldelser inden for heraldikkens forskellige områder.