Historiske årbøger/tidsskrifter

Oversigt over årbøger og tidsskrifter online om dansk historie


Der er i Danmark udgivet et stort antal årbøger og tidsskrifter med artikler om Denmarks og danskernes historie. Danskernes Historie Online har mange af disse online til fri brug.


Tryk på titlen for at få en liste af online-udgaver.


1066 - Tidsskrift for Historisk Forskning. Tidsskrift, der spænder bredt og henvender sig til alle historisk interesserede. Det er den interessante historie, den høje faglige standard og den gode formidling, som er styrende for valget af artikler. Tidsskriftet er fagfællebedømt.


Arkiv - Tidsskrift for Arkivforskning. Udgivet af Rigsarkivet (1967 - 1993).


Arkivvejviser: Arkivvejviseren er en guide til arkiver, der er medlem af landsorganisationerne Sammenslutningen af Lokalarkiver og ODA.


Dansk Søfartstidende: Dansk Søfartstidende - Organ for Skibsfart og Fiskeri udkom fra 1893-09-22 med redaktør L. Drechsel som initiativtager. Senere overgik udgivelsen til Nautisk Forlag. Det gik ind ved udgangen af 1962.


Veterinærhistorisk Årbog: Årbog udgivet af Dansk Veterinærhistorisk Samfund siden 1934.


Danske Samlinger for Historie, Topographi, Personal- og Literaturhistorie. Tidsskrift, der udkom fra 1865. Redaktionen bestod af Christian Bruun, Oluf August Nielsen, Anton Ludvig William Petersen, Sophus Birket Smith, Sofus Laurits Henrik Christian Julius Birket Smith. Tidsskriftet behandlede historiske, personalhistoriske, topografiske og kulturhistoriske emner og omfattede dels egentlige artikler, dels såkaldte "Smaastykker".


Den jyske historiker. Et dansk tidsskrift for historisk forskning. Den jyske historiker var opfattet som et af landets førende faghistoriske tidsskrifter. Det udsprang af miljøet omkring Historisk Institut på Aarhus Universitet, hvor det i februar 1969 så dagens lys. Det eksisterede til 2010.


Erhvervshistorisk Årbog. Årbogen er udkommet siden 1949, udgivet af det tidligere Erhvervsarkivet i Århus, nu en del af Rigsarkivet. Årbogen er her online frem til 2011.


Fortid og Nutid. Et dansk historisk tidsskrift, der beskæftigede sig med dansk kulturhistorie og lokalhistorie. Det udkom første gang i 1914 og blev udgivet af Dansk Historisk Fællesråd. I 2010 blev tidskriftet lagt sammen med tidsskriftet Folk og kultur.


Fra Nationalmuseets Arbejdsmark. Nationalmuseets årbog, der er udkommet siden 1928 med artikler, der beskriver emner, projekter m.m, som museets folk har arbejdet med, om nye fund og forskningsresultater fra hele museets arbejdsfelt.


Frit Danmark: Frit Danmark var under besættelsen navnet på en modstandsorganisation der eksisterede fra 1942 til 1945. Frit Danmark var også navnet på gruppens illegale blad, som udkom første gang 22. april 1942. Organisationen var central i Frihedsrådet, der samlede de betydeligste modstandsgrupper i den danske modstandskamp. Gruppen var samlet omkring udgivelse af bladet Frit Danmark (1942-1982), der i alle årene var redigeret af Kate Fleron.


Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Aarbog. M/S Museet for Søfart (tidligere Handels- og Søfartsmuseet) har hvert år siden 1942 udgivet en årbog med søfartshistoriske artikler og museets årsberetning. De er her online frem til 2011.


Heraldisk Tidsskrift: Er udkommet siden 1960 med to numre per år. Hvert nummer indeholder artikler, debatindlæg og anmeldelser inden for heraldikkens forskellige områder.


Historie. Et dansk tidsskrift for historisk forskning, der udkom for sidste gang i 2009. Tidsskriftet blev startet op i 1866, og det var et vigtigt forum for historisk forskning i Danmark.


Historisk Tidsskrift. Et dansk tidsskrift for historisk forskning. Det er verdens ældste nulevende nationale historiske tidsskrift, som blev startet i 1840 af Christian Molbech, med udgangspunkt i Den danske historiske Forening.


Katolsk Orientering m.v.: Siden 1855 har det katolske samfund i Danmark udgivet et blad med skiftende titler, bl.a. Nordisk Ugeblad for Katholske Kristne, Katolsk Ugeblad og Nordisk Kirketidende for Katholske Christne.


Kirkehistoriske Samlinger. Selskabet for Danmarks Kirkehistorie har siden 1849 udgivet årbogen „Kirkehistoriske Samlinger”.


Købstadsmuseet Den Gamle By: Den Gamle Bys årbog er udkommet siden 1927 med årsberetninger og aktuelle artikler om udvidelser, tiltag og tendenser i Den Gamle By.


Landbohistorisk Tidsskrift. Siden 1956 har Landbohistorisk Selskab udgivet et tidsskrift, som handler om landbrugets og landbefolkningens historie. Et tidligere navn var "Bol og by". Geografisk er det stort set afgrænset til Danmark, og kronologisk dækker det tiden fra middelalderen til nutiden. 


Magasin fra det Kgl. Bibliotek. Det Kongelige Biblioteks populærvidenskabelige kulturtidsskrift. Bladet giver indblik i bibliotekets mange fagområder og samlinger. Udgivet siden 1986.


Pigtraad / Modstandskampen. Tidsskrift udgivet fra 1946 til 2015 til fordel for de overlevende fanger fra besættelsestiden, specielt kz-fanger, men også fra Horserød, Frøslev og andre internerede. Fyldt med personalhistorie om disse efterlevende og deres familier.


Prop & Kapsel: Medlemsblad for Dansk Bryggeri-, Brænderi- og Mineralvandsarbejder Forbund.


Samlinger til Fyens Historie og Topographie. Fyens Stifts litterære Selskab blev stiftet i 1815. Fra 1852 og indtil sin død i 1889 var Biskop Christian Thorning Engelstoft selskabets formand. Efter Engelstofts død blev selskabet opløst. Fra 1861 til 1890 udgav selskabet 10 bind.


Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. Det jydske historisk-topografiske Selskab blev ændret til Jysk Selskab for Historie og har fra 1866 udgivet tidsskriftet "Samlinger til Jydsk Historie og Topografi", senere ændret til "Jyske Samlinger". Online her til 1910.


Siden Saxo. Et tidsskrift for dansk historie, som blev udgivet af Rigsarkivet og udkom fire gange om året. Tidsskriftet ophørte med at udkomme i 2019.


Skandinavisk Vabenrulla: Skandinavisk Vapenrulla (SVR) er blevet udgivet siden 1963 og publicerer nyantagne og ældre nordiske våbener. Fra og med 2011 bliver Skandinavisk Vapenrulla udgivet af Societas Heraldica Scandinavica.


Skriv- og Rejsekalenderen: Københavns Universitets Almanak – med den særprægede titel "Universitetets Almanak Skriv- og Rejse-Kalender" – udkom første gang i sin nuværende form i 1685, og er udkommet hvert år lige siden.


Slægtsgården. Den 15. oktober 1942 udkom det første nummer af medlemsbladet for Slægtsgårdsforeningen. I de første år udkom bladet hvert måned, siden udkom det uregelmæssigt, og efter en turbulent periode blev det besluttet, at bladet skulle udkomme omkring den 20. i de lige måneder. Nu udkommer bladet 5 gange om året.


Soraner-bladet: Soransk Samfund blev stiftet i 1862 og er til for alle gammelsoranere uanset alder. Soraner-bladet er for medlemmer af samfundet, og bladet er udgivet siden 1917.


Tidsskrift for Søvæsen: Tidsskrift for Søvæsen er det førende danske sømilitære og maritime tidsskrift, med artikler af militært, politisk, nautisk og geografisk indhold. Tidsskriftet er udkommet siden 1827, oprindelig under navnet Archiv for Søvæsen. I 1856 blev udgivelsen af tidsskriftet overladt til Søe-Lieutenant-Selskabet, som herefter har udgivet tidsskriftet under sit nuværende navn.