Hjælpemidler

Her finder du en række hjælpemidler til danske arkiver og andre værktøjer


Det kan være en udfordring at finde rundt på de danske arkiver, hvad enten det er Rigsarkivets afdelinger, stadsrkiver eller lokalarkiver. Der er heltdigvis udarbejdet en lang række vejledninger, der ikke mindst dækker Rigsarkivet, og en oversigt over disse vejledninger findes her.


Slægtsforskernes Bibliotek har digitaliseret en lang række arkivregistraturer fra primært Rigsarkivet, Disse registraturer erstatter ikke anvendelsen af Daisy, men da de går længere tilbage i tiden kan de indeholde flere informationer om arkivalierne end de nuværende registreringer. En samlet liste ses her.


Gennem en årrække udgav Rigsarkivet et tidsskrift om arkivforskning med titlen "Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning"


Der er udgivet mange bibliografier over slægtslitteratur, personalhistorie og andre emner. En samlet liste over online bibiografier ses her.


Forskellige typer af statistikker over Danmarks befolkning er et andet hjælpemiddel, der kan være interessant at dykke ned i. Her kan man finde fx børnedødelighed omkring århundredeskiftet, udviklingen i befolkningstallet i byerne, statistikker fra folketællingerne, levevilkår i Danmark og statistik for detailpriserne i første halvdel af 1900-tallet. Her kan du få en oversigt over statistikkerne.