Kirke- og præstehistorie

Den danske kirke- og præste-historie er veldokumenteret og interessant læsning


Kirkehistorie er en årtusindår gammel desciplin om kirkens og religionernes udvikling. Historien har spillet en afgørende rolle i vores forfædres liv og adfærd. Landets administrative inddeling i kirkesogne er stadig i dag et centralt begreb for slægtsforskerne. Kirken har unægtelig også haft stor indflydelse på, hvordan anerne levede, højtiderne og familiens kirkelige handlinger - der også er den officielle registrering af danskernes fødsel, vielse, død m.v. (Sønderjylland undtagen).


Præsten var både gejstlig med opgaven at prædike, foretage kirkelige handlinger og undervise i kristendom, men også statens repræsentant i sognet; han havde som sådan mange funktioner: Han fik til opgave at bekæmpe epidemier (f.eks. gennem koppevaccinationer), skulle foretage den civile registrering (dvs. føre kirkebøger og skudsmålsbøger), føre tilsyn med jordemødrene, var formand for skolekommissionen. Kilderne om erhvervets udøvere er derfor mangfoldige.


En hovedkilde til kirkens historie i Danmark er den store serie årbøger "Kirkehistoriske Samlinger", der siden 1849 er blevet udgivet af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie. Årbøgerne findes tilgængelige online ved Slægtsforskernes Bibliotek med dette link.


Kirkehistoriske Samlinger indeholder et væld af artikler, hvor mange af disse ligger online som selvstændige artikler. En oversigt alle disse fremkommer ved at trykke her.


Et hovedværk om præsternes familiehistorie er S. V. Wiberg: "Personalhistorie, statistiske og genealogiske bidrag til en almindelig dansk præstehistorie", Bd. 1-3 samt supplementsbind, udgivet 1870-1878. Populært kaldet for Wibergs præstehistorie. Ses her.


Præsternes hustruer spillede en mindre rolle for Wiberg, og der er således senere udgivet tillæg til hans præstehistorie, der dækker hustruerne. Disse ses her.


Wibergs præstehistorie findes i øvrigt online med senere rettelser og justeringer på Wiberg-net.dk.


Sofus Elvius har også skrevet en dansk præstehistorie i slutningen af 1800-tallet med titlen "Danmarks Præstehistorie i Aarene 1869-84, 1885-87".


For Slesvig-Holsten er et vigtigt værk udarbejdet med Otto Arends med titlen "Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864".


Pastor Aage Dahl har udarbejdet en omfattende maskinskrevet samling af præstehistorier, der befinder sig i Rigsarkivet. Kun en lille del af disse er udgivet, og der findes enkelte online her.


Fredrik Barfod udgav i 1848-50 udkom sit bidrag til den danske præstehistorie: "Danmarks gejstlighed. En personalhistorisk-statistisk årbog".


Fortegnelser fra 1900-tallet om de danske præster - de såkaldte teologiske stater - er en god kilde til den senere præstehistorie. Vi har en samling af disse stater online.


Kirkernes (kirkebygningernes) historie er også velbeskrevet. Mange kirke har en eller flere udgivelser om kirken, og et udvalg af disse kirkebeskrivelser ses her.