Lokaliteter - lokalhistorie

Der er i Danmark udgivet tusindvis af bøger om lokalhistorie


Selv om Danmark ikke er så stort, er der en righoldig lokalhistorisk litteratur, der spænder fra den lille landsby til amtshistoriske årbøger.


Ved Slægtsforskernes Bibliotek findes der mange tusinde bøger om lokalhistorie, hvoraf mere end 6.500 er online. Du kan få en oversigt ved at trykke på knappen øverst til højre - men med det store antal resultater er det nok ret uoverskueligt.


Derfor har vi en funktion, hvor du kan søge i bestanden af titler efter de bøger, der omhandler en bestemt lokalitet, hvad enten det er en landsby, et lokalt område, et sogn, en egn, et amt eller en landsdel. Man indtaster navnet på lokaliteten i feltet nedenfor, og man får en liste over bøger, der handler om det pågældende sted.


Bemærk, at denne liste indeholder både titler, der er online og titler, der endnu ikke er online.