Love og forordninger

Gamle love og andre bestemmelser


En række love gennem de seneste 400 år har haft stor betydning for, hvordan folks liv var, og hvordan de levede op til skiftende regenters ideer om, hvordan det danske samfund skulle være. Martin Henriksen har renskrevet en række af de centrale love m.v., så vi ikke skal brydes med at læse det gotiske.


Du kan se alle online love m.v. ved at trykke på knappen øverst til højre. Her er de kategorier, der bliver dækket og eksempler på de vigste love inden for hvert område. Tryk på titlen for at gå direkte til den nævnte titel.


Forordninger og love vedrørende Fattigvæsen og anden offentlig forsørgelse:


Skolevæsen


Strafferetspleje


Kirke og Religion


Lægds- og militærvæsen


Bestemmelser vedrørende arbejds- og erhvervsforhold


Forordninger og love vedrørende Sundhedsforhold, specielt jordemødre


Bestemmelser indenfor civil retspleje og administration m.m.

  • Færdselslov 1685. Formodentlig den første lov om "Kørsel og adskillelig anden Usikkelighed på gaderne i København"

  • Indføds-Retten 1776. Den første lov om indfødsret foreskriv, at stillinger i det offentlige var forbeholdt indfødte danskere eller naturaliserede personer.

  • Sognefogedbeskikkelse m.v. 1791. Gennemført i forbindelse med organisering af politivæsenet på landet.

  • Borgerlig Vielse 1851. Som en af konsekvenserne af grundlovens religionsfrihed, indførtes borgerlig vielse.