Ordener og Medaljer

Der har været uddelt kongelige ordener og medaljer siden 1400-tallet


Den mest kendte og almindelig kongelige orden er Dannebrogsmændene Hæderstegn (der siden 1952 har heddet Dannebrogsordenens Hæderstegn). Den blev indstiftet i 1808 og kaldes også for Sølvkorset (ses på foto til højre).


Hæderstegnet blev tidligere typisk givet til embedsmænd af lavere rang, f.eks. sognefogeder, overlærere, stationsforstandere, rådmænd, postmestre, fyrpassere etc., og som en tillægsudmærkelse i Dannebrogordenen. Dannebrogsmændenes Hæderstegn blev også tildelt veteraner fra Treårskrigen og 2. slesvigske krig i en særlig udgave, hvor hullerne mellem kronens bøjler ikke var udskåret. I dag uddeles Dannebrogsmændenes Hæderstegn kun sjældent.


Hæderstegnet er som nævnt en Dannebrogsorden, og denne findes i flere grader, blandt andet Ridder af 1. grad og Kommandørkorset. Derudover uddeler kongehuset den mere eksklusive Elefantorden.


Endelig uddeler kongehuset to medaljer: Den kongelige Fortjenstmedalje (i enten guld eller sølv) og Den kongelige Belønningsmedalje (fire grader). Begge uddeles primært personer, der har haft mere end 40 års tjeneste hos samme offentlige arbejdsplads eller mere end 50 års tjeneste hos samme private arbejdsplads.


Hos Slægtsforskernes Bibliotek finder du blandt følgende værker med modtagere af ordener og medaljer (flere af PDF-filerne er ret store og tager lidt tid at downloade):


1903: De kgl. danske Ridderordener : personalhistorisk Festskrift. Indeholder bl.a. biografier på modtagere af Dannebrogsmændenes Hæderstegn, herunder fra de Slesvigske Krige.


1929: De Kgl. Danske Ridderordener og Medailler.

Indeholder bl.a. Dannebrogsmændenes Hæderstegn.


1950: De kongelige danske Ridderordener og Medailler i to bind.

Indeholder Dannebrogsmændenes Hæderstegn i bind 2.


1965: Hvide Riddere.

Riddere af Dannebrog-ordenen 1671—1808.


1970: De kongelige danske ridderordener og medailler.

Indeholder dog ikke Dannebrogsmændenes Hæderstegn.