Søfartshistorie

Søfartens historie spænder fra oldtiden til nutidige søfolks erindringer


Søfart har til alle tider været en del af den menneskelige virksomhed og afspejler ved sin størrelse og udformning et udviklet samfunds behov for at bringe mennesker fra et sted til et andet og for stedlige behov for at indføre eller udføre varer enten i samkvem med andre dele af landet eller med udlandet.


Slægtsforskernes Bibliotek har et større antal titler online om den danske søfart. Her er en oversigt over de vigtigste (klik øverst til højre for at se alle). Tryk på det understregede for at komme til dokumentet.


Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Aarbog. M/S Museet for Søfart (tidligere Handels- og Søfartsmuseet) har hvert år siden 1942 udgivet en årbog med søfartshistoriske artikler og museets årsberetning. De er her online frem til 2011.


Mange sømænd har gode historier at fortælle, og biblioteket har en del af disse erindringsbøger online - nogle af dem er leveret specielt til Slægtsforskernes Bibliotek. En oversigt er her.


Jørgen H. Barfod (Jørgen Henrik Pagh Barfod, født 2. marts 1918 i København - død 9. september 2015) var en dansk marinehistoriker og tidligere leder af Museet for Danmarks Frihedskamp 1940-45 i perioden 1971-1987. Han har skrevet en del bøger om søfartshistorie, blandt andet "Vor flåde i fortid og nutid" i to bind.


Gerda Toft forliste under en storm den 23. december 1954 i Nordsøen. Skibets 31 besætningsmedlemmer omkom efter forsøg på redning.

Skibets fører var: Kaptajn Erik Morten Rasmussen, og det var ladet med fosfat undervejs fra Casablanca i Marokko til Szczecin i Polen. Bjarne Skov Poulsens bog om det mystiske forlis er den mest omfattende dokumentatin, der findes.


Bevæger vi os bagud i tid, var Korvetten Galatheas verdensomsejling i 1845-1847 det første danske forsøg på at gøre, hvad de fleste store søfarende nationer gjorde i perioden: At gennemføre et storstilet ekspeditionstogt. Ekspeditionen havde dog flere formål, hvoraf naturvidenskaben kun var den ene. Galathea skulle også varetage danske handelsinteresser i Fjernøsten og Sydamerika, den skulle genoptage koloniseringen af Nicobarerne i den Bengalske Bugt og endelig skulle den overdrage de danske handelspladser i Indien til England. Beretningen om ekspeditionen i tre bind er online.


I den mere kuriøse afdeling har vi bogen fra 1786 om kaperkaptajnen John Norcross:

"Den berygtede i Kongelig Svensk Tieneste staaende Engelske Kaper-Kapitains og Fribytters John Norcross's Liv og Levnet, Rænker og Trækker samt Efterretning om hans her i Citadellet Friderichshavn paafulgte forunderlige Fængsels-Straf i det til ham opbygte Fuglebuur".