Stater (erhvervsfortegnelser)

Biografiske samlinger inden for afgrænsede erhverv, uddannelser eller professioner


Der blev i 1900-tallet udgivet et stort antal samlinger af biografier, historiske såvel som aktuelle, af udøverne inden for specifikke fag eller inden for bestemte uddannelser. Der kunne også være udøverne inden for et defineret erhvervsområde.


Slægtsforskernes Bibliotek har mere end 350 af sådanne biografiske samlinger online, og man ser en samlet liste ved at trykke på linket for oven til højre.


Her skal nævnes nogle af de områder, hvor der findes såkaldte stater online ved biblioteket.