Studenterfortegnelser

Studenterfortegnelser fra universiteter, akademier, katedralskoler, latinskoler  m.v.


Det var igennem 1800-tallet og langt op i 1900-tallet populært at publicere lister og biografier over studenter ved de højere skoler. Det var nok også mere overskueligt, for i 1883 fx var der kun 315, der var blevet studenter - et tal, der voksende markant gennem 1900-tallet.


Foruden lister over studenterne fra de danske skoler, blev der også publiceret biografier over dem, der især i ældre tid blev uddannet fra udenlandske universiteter blandt andet i Tyskland.


Eksempel på en udgivelse fra 1908 med alle danske studenter fra 1883, der således havde 25-års jubilæum dette år ses her.


Eksempel på en fortegnelse over alle uddannede fra Københavns Universitet i 1860, der blev udgivet ved 40-års jubilæet i 1900 ses her.


Eksempel på fortegnelse over danske og norske studerende ved Universitetet i Halle 1692-1744 ses her.