Tidsskrifter

Der er siden 1800-tallet udgivet tidsskrifter om slægtsforskning i Danmark


Slægtsforskeren (tidligere Slægt & Data)

Tidsskriftet er udgivet siden 1988, først som en del af Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie, der siden blev udskilt til foreningen DIS-Danmark. Bladet er videreført efter DIS-Danmark i 2018 blev fusioneret med SSF.


Personalhistorisk Tidsskrift

Personalhistorisk Tidsskrift er siden 1880 blevet udgivet af Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie.


Slægt & Stavn (Slægt & Staun)

Tidsskriftet Slægt & Stavn er siden 1988 blevet udgivet af Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn.


Slægten - Forum for Slægtshistorie

Dette tidsskrift blev udgivet fra 1990 til 2017 af Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger (SSF).


Årsskrift

Tidsskrift udgivet af Roskildeegnens Selskab for Genealogi og Personalhistorie, derefter Roskildeegnens Slægtsforskerforening.


Rødderne

Nyhedsbrev og årsskrift fra Slægtshistorisk Forening for Storstrøms Amt, senere Slægtshistorisk Forening for Guldborgsund.


Slægtshistoriske Blade

Et tidsskrift, der kun nåede at udkomme med 1. årgang. Udgivet af

Forlaget Kühlwein i Galten.


Hvem Forsker Hvad

Hvem Forsker Hvad er en årlig publikation, der udkom fra 1969 til 2010. Det indeholdt primært lister over danske slægtsforskere og de slægter m.v., som de var i gang med at forske i.


Jeg Arbejder Med (JAM)

En årlig publikation svarende til Hvem Forsker Hvad. Det udkom fra 1978 til 1996.


Computergenealogie

Den tyske version af "Slægt & Data", altså et tidsskrift om brugen af computere i sin slægtsforskning.