Trap Danmark

Siden 1858 har Trap Danmark været standardværket om danske lokaliteter


Trap Danmark (oprindeligt kaldet Statistisk-Topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark) er et værk, der statistisk og topografisk beskriver det danske rige dels som helhed, dels særskilt for de enkelte delområders og steders (tidl. amters, herreders, sognes, købstæders, nu kommuners) vedkommende.


Værket er blevet udgivet i seks udgaver i tidens løb, første gang af J.P. Trap i 1858-60. I 2014 blev der iværksat en 6. udgave af Trap Danmark i en komplet nyskrivning, der er udgivet i bogform og som digitalt univers.


1. udgave, 1858-1860: Pt. ikke digitaliseret.


2. udgave, 1872-1879: Pt. ikke digitaliseret.


3. udgave, 1898-1906: Komplet online - ses her.


4. udgave, 1920-1932: Omfattet af ophavsret.


5. udgave, 1953-1972: Registerbindet er online her.


Trap Hertugdømmet Slesvig, 1864: To bind og kortbilag er online her.