Slægtsvåben

Våbenskjolde


Heraldik er læren om brugen af våbenmærker og våbenskjolde. Heraldikeren Ole Rostock udarbejdede et kartotek over våbenskjolde frem til sin død i 1995. Det omfatter omkring 8.000 våbenskjolde, hvoraf  langt de fleste er borgerlige våben, og kun en mindre del er adelige våben.


De borgerlige våbenskjolde omfatter bl.a. militærpersoner, borgerlige familier, slægtsforskere og bogsamlere, der har våbenskjolde som en del af et Ex Libris mærke. Man vil blive overrasket over, hvor mange familier med navne som Andersen, Nielsen og Jensen, der faktisk har antaget et våbenskjold og som kan ses i kartoteket.


Der er to måder at finde et slægtsvåben på med vores database:

  • Søg efter et slægtsnavn og find de våben, som slægter med det navn har anvendt
  • Find et våbenskjold ud fra, hvorden det ser ud, og hvilke elementer, der indgår - og find dermed slægten, der har dette våben


Blandt de mange kilder, som Ole Rostock har anvendt til sit kartotek, er:

Fortegnelse over danske og norske Officerer med Flere af Hirsch

Haandbog over den ikke naturaliserede Adel

Vaabenførende Slægter i Danmark


Tilladelser og ophavsret:


Ole Rostocks kartotek er digitaliseret og offentliggøres med tilladelse fra Ole Rostocks arvinger og med økonomisk støtte fra Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond.


Kunstværker (våben) er gengivet med hjemmel i ophavsretslovens aftalelicensbestemmelse i § 24 a. Rettighedshavere skal henvende sig til VISDA på www.visda.dk for udbetaling af vederlag. Har man oplysninger, som måtte kunne identificere ophavsmanden til et af billederne, bedes man henvende sig til Danskernes Historie Online.


Enhver anden brug end privat brug af ophavsretligt beskyttede værker i Ole Rostocks database forudsætter aftale med rettighedshaverne og Danskernes Historie Online, herunder brug som sker gennem framing og tilsvarende teknologier.

unsplash