Ejendomshistorie

I Danmark er familiens historie og ejendommens historie vævet tæt sammen


Ejendomshistorie er et afgørende område til belysning af danskernes historie. I tidligere tider kan man tit følge slægtens generationer gennem ejendommen, ikke bare når der var tale om en slægtsgård, men også  husmandssteder kunne gå i arv til næste generation.


Derudover giver ejendommen svar på mange spørgsmål som, hvordan familien levede? Hvordan så ejendommen ud? Hvor mange familier boede der? Hvor præcist lå ejendommen? Hvordan var ejendommens og familiens økonomi?


Den litteratur, der er udgivet om ejendomme, er ofte en gennemgang af gårde, huse m.m. i et bestemt geografisk område som en by, et sogn eller en kommune. Ud over litteratur nævnt på denne side, er det derfor også en god ide at slå lokaliteten op i vores indgang til lokalhistorie og der se, om der skulle være litteratur om området, der dækker ejendomshistorie. Denne søgning sker her.


Forståelsen af gamle kort og brugen af disse i forbindelse med ejendomme er et vigtigt område. Peter Korsgaard har skrevet en rigtig god bog med titlen: "Kort som kilde : en håndbog om historiske kort og deres anvendelse".


Dansk Ejendomsmæglerforening har 1997-2004 udgivet en glimrende historisk gennemgang i to store bind af, hvordan ejendomme er blev handlet gennem tidens løb helt frem til nutiden. De kan ses her.


H.U. Ramsing har skrevet et standardværk om de københavnske ejendommes historie fra 1377 til 1728. Han nåede inden sin død at få udsendt fire bind, nemlig Øster kvarter, Strand kvarter, Snarens kvarter og Vester kvarter. Efter Ramsings død erhvervede Selskabet for Københavns historie hans optegnelser og udgav nye bind for de kvarterer, Ramsing ikke nåede at få udgivet. Bøgerne ses her.


En anden flittig mand var Peter Elmelund, der gennemgik ejendoms-historien for den daværende Sæby Kommunes syv landsogne: Understed, Karup, Volstrup, Hørby, Torslev, Skæve og Albæk, dækkende årene fra omkring 1860 og frem til nutiden. Peter Elmelunds kæmpe arbejde satte sig frugt i en serie ejendomshistorier, der kan ses online her.


Det store værk "Vort sogns historie" er et værk, der gennemgår ejendomshistorien for en række udvalgte ejendomme. Udvælgelsen skete ud fra kommercielle interesse, så det skal man have in mente. Værket er yderligere beskrevet på en separat side her.


Der ses desuden ejendomshistorie for en række enkelte lokaliteter: