Databaser

Bovrup-kartoteket


I 1945 tog modstandsbevægelsen til Bovrup for at afskrive det danske nazistpartis medlemskartotek. Denne database udviklet af Danskernes Historie Online indeholder 18.670 validerede personer ud af en samlet liste på 22.792 personer.

Tryk her for at komme til databasen.


Trøst-Hansens sognekort


Søgbar database med de 36.748 personer og bygninger, som er nævnt på de 856 såkaldte "Sognekort", som fotograf og grosserer Svend Trøst-Hansen nåede at udgive i perioden 1917-34 ud af ca. 2.000 mulige. Find fotografier af lærere, præster m.fl.

Tryk her for at komme til databasen.


Indfødsret 1850-1915


Søgbar database over alle tildelinger af indfødsret fra 1850 til 1915. Databasen indeholder årstal for tildelingen af indfødsret og sagens løbenummer, således at man kan finde selve sagen hos Rigsarkivet.

Tryk her for at komme til databasen.


Navnesøgning i Genealogisk Samling


Denne database indeholder et navneindeks til hele den ældre del af Genealogisk Samling fra Frederiksberg Bibliotek, der i 2021 blev overdraget til Danskernes Historie Online. Her kan man søge på slægtsnavne og få titler på de slægtsbøger, hvor slægtsnavnet optræder - og en række af bøgerne kan man direkte tilgå online.

Tryk her for at komme til databasen.


Register til pensions-sager fra 1. Verdenskrig


Denne database indeholder navneregister over alle sønderjyder, der har ansøgt om at få invalidepension, enkepension eller støtte til omskoling, etablering af selvstændig virksomhed o.l. efter 1. Verdenskrig.

Tryk her for at komme til databasen.Våbenskjolde


Database med 8.000 våbenskjolde, hvoraf en stor del er borgerlige slægtsvåben. De borgerlige våbenskjolde omfatter bl.a. militærpersoner, borgerlige familier, slægtsforskere og bogsamlere, der har våbenskjolde som en del af et Ex Libris mærke.

Tryk her for at komme til databasen.


Dødsregister


Danske Slægtsforskere har publiceret en database med mere end 1,5 mio. dødsfald i Denmark. Databasen indeholder samtlige dødsfald i Danmark fra 1943 til 1969, mens de tidligere perioder endnu ikke er komplette. Databasen udvides hele tiden med flere data og perioder fra bl.a. de københavnske begravelsesprotokoller og dødsattester.

Tryk her for at komme til databasen.


Lægdsruller


Lægdsrullerne indeholder mange oplysninger om den værnepligtige, hans fødsted, hans fader, evt. hans højde og mulige skavanker, om aftjening af værnepligt og hvilket sogn eller by han boede - og flyttede til. Her er en nem adgang til at finde rundt i landets lægdsruller og vejledninger til at bruge disse. 

Tryk her for at komme til databasen.


Fæster og skifter


Database med navnesøgning i næsten 500.000 fæster og skifter fra hele landet. Databasen drives af Danske Slægtsforskere Odense og er udviklet i samarbejde med Poul Erik Nikolajsen. Hjemmesiden indeholder navne, der er fundet i en lang række navneregistre, og henviser til persons fæste eller skifte.

Tryk her for at komme til databasen.


Tyske krigsflygtninge


Database over tyske krigsflygtninge, som 1945-1947 opholdt sig i Danmark, og som er blevet nævnt i tilgængelige kilder.

Tryk her for at komme til databasen.


Prisonfanger


Database over ca. 4.500 danske søfolk ("Prisonfanger") i engelsk krigsfangeskab 1807-1814

Tryk her for at komme til databasen.