Samlinger af værker

Biografiske samlinger


Stater (erhvervsfortegnelser)*

Stater er samlinger af små biografier over alle personer inden for et bestemt erhverv, uddannelse eller profession. * Har fritekstsøgning. Tryk på overskriften.


Ordener og Medaljer

Der findes gode opslagsværker, der har biografier og billeder af ordensmodtagere, herunder Dannebrogsmænd. Tryk på overskriften.


Biografiske leksika

Dansk Biografisk Leksikon er et omfattende værk, der er udkommet i flere udgaver. To udgaver findes online her. Tryk på overskriften.


Studenterfortegnelser*

Fortegnelse over studenter og matrikler fra danske og udenlandske skoler og universiteter. * Har fritekst-søgning. Tryk på overskriften.


Opslagsværker


Gårdbeskrivelser*

Der er igennem årene blevet udgivet en række store serier med oplysninger om danske gårde, der findes online her. * Har fritekstsøgning. Tryk på overskriften.


Vort Sogns Historie

Vort Sogns Historie i 100 år udkom i 1950-58 og redigeret af Salomon J. Frifelt. For hvert sogn er optaget gårde, virksomheder, huse m.v. Tryk på overskriften.


Trap Danmark

Et værk, der statistisk og topografisk beskriver det danske rige dels som helhed, dels særskilt for de enkelte delområder og steder. Tryk på overskriften.


Vejvisere/Telefonbøger

Over hele landet blev der tidligere udgivet vejvisere og telefonbøger, der er en vigtig kilde til at finde personers adresser. Tryk på overskriften.


Hof- og Statskalenderen

Mere end 140 årgange af det klassiske opslagsværk over offentlig ansatte i de højeste rangklasser. Desuden fx modtagere af ordener. Tryk på overskriften.


Arkiver, bibliografier og statistik

Her finder du nyttige hjælpemidler, blandt andet arkivregistraturer, vejledninger til arkiver og statistiske værker. Tryk på overskriften.


Kilder


Danske love og forordninger

Nogle af de vigtigske love og forordninger gennem historien med betydning for slægtsforskningen. Tryk på overskriften.


Dødsfald/registre*

En række udgivelser med udvalgte dødsfald i Danmark gennem tiderne. Samt dødsfaldsregister for 1940erne.   * Har fritekstsøgning. Tryk på overskriften.


Afskrevne kirkebøger

Afskrevne kirkebøger - specielt de ældre med vanskelig håndskrift - kan være en stor hjælp for slægtsforskere. Tryk på overskriften.


Ekstraordinære folketællinger

Foruden de landsdækkende folketællinger, som mange kender, blev der i Danmark også gennemført en række lokale folketællinger. Tryk på overskriften.


Andre afskrevne kilder

Der findes på Slægtsforskernes Bibliotek mange andre kilder, der er afskrevet og derfor nemme at læse og søge i. Tryk på overskriften.


Kancelliets Brevbøger

Den komplette udgivelse med mere end 27.000 siders uddrag fra skrivelser hos Danske Kancelli fra 1551 til 1660. Tryk på overskriften.


Hirsch officerer

Fortegnelse over danske og norske Officerer fra 1648-1814 med omtrent 14.000 navne. Eneste søgbare version findes her. Tryk på overskriften.


Hedekolonierne

Omkring 1760 kom de første tyske kolonister eller kartoffeltyskerne til Jylland. Her er et omfattende arkivmateriale om hedekolonierne.  Tryk på overskriften.

Slægtsforskning


Vejledninger og metoder

Her finder du bøger om, hvordan man laver slægtsforskning og tilsvarende hjælpemidler. Tryk på overskriften.


Find bøger om en slægt

Find bøger, der beskriver navngivne personer eller slægter, fra slægtstavler og personalhistorie til hele slægtshistorier. Tryk på overskriften.


Danmarks Adels Aarbog

Slægtsoversigter og oplysninger om nulevende medlemmer af end 750 danske adelsslægter. Tryk på overskriften.


Kendte personers anetavler

Igennem de senere år har Danskernes Historie Online  lagt anetavler for et stort antal kendte danskere online. Tryk på overskriften.


Heraldik

Heraldik er læren om brugen af våbenmærker og våbenskjolde. Det var ikke kun for adelige, men også tusindvis af borgerlige danske familier har sådanne. 


Tidsskrifter

Tidsskrifter om slægtsforskning online, såsom Slægtsforskeren, Personalhistorisk Tidsskrift og Slægt og Stavn. Tryk på overskriften.


Lokalhistorie


Find bøger om en lokalitet

Her kan du søge efter bøger om en bestemt by, et stednavn, et sogn eller anden navngiven lokalitet. Tryk på overskriften.


Lokalhistoriske årbøger

Stort set alle amter og mange byer m.v. har en lang tradition for at udgive årlige lokalhistoriske bbøger eller tidsskrifter. Tryk på overskriften.


Københavns ejendomme

Jævnførelsesregister over de københavnske matrikuleringer i 1689, 1756, 1806, der oversætter matrikelnumre og giver ejeroplysninger m.v.


Ejendomshistorie

For slægtsforskere er en væsentlig del den historie, der knytter sig til ejendomme, som slægten har boet på. Tryk på overskriften for en righoldig litteratur om dette.


Historie


Historiske årbøger/tidsskrifter

Der er i Danmark udgivet mange historiske årbøger og tidsskrifter, og en del af dem ligger online ved Danskernes Historie Online. Tryk på overskriften.


Personnavnes historie

At finde oprindelsen til et slægtsnavn eller forstå udviklingen af efternavne i Danmark kan være udfordrende. Tryk på overskriften.


De kongelige

Biblioteket har 50+ bøger online om det danske kongehus - fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe II. Tryk på overskriften.


Søfartshistorie

Danmark er en søfartsnation og det har sat sit præg på historien. Der er derfor også en del litteratur, der belyser denne historie. Tryk på overskriften.


Skolehistorie

En online-samling af bøger og hæfter om skolernes historie i Danmark. Her er bøger om skolernes start og historie sam om de enkelte skoler. Tryk på overskriften.


Krige og konflikter

Online-bøger om Napoleonskrigene, De Slesvigske Krige, 1. Verdenskrig, genforeningen, 2. Verdenskrig og militærhistore generelt. Tryk på overskriften.


Udvandring og andre områder

Online-bøger om den danske udvandring og litteratur om andre lande og områder - fra Norden til oversøiske områder. Tryk på overskriften.


Kultur- og sundhedshistorie

Her kan du finde online-titler inden for udviklingen af den danske kultur hennem århundreder samt om sygehuse, hospitaler, forsorg m.v. Tryk på overskriften.


Kirke- og præstehistorie

Der findes en mængde litteratur om de danske kirker og deres præster gennem tiderne, som er værd at dykke ned i.  Tryk på overskriften.