Online seneste måned

Nye online titler juli 2022


 • "The reason why" - lidt om nogle af vore aner
 • Aalborgmalere i 500 år.
 • Aarbog 1958 for Det Danske Post- og Telegrafvæsen - 67. Aargang.
 • Aarbog 1961 for Det Danske Post- og Telegrafvæsen - 70. Aargang.
 • Aarbog 1963 for Det Danske Post- og Telegrafvæsen - 72. Aargang.
 • Aarbog 1964 for Det Danske Post- og Telegrafvæsen - 73. Aargang.
 • Aarbog 1968 for Det Danske Post- og Telegrafvæsen - 77. Aargang.
 • Aarbog 1970 for Det Danske Post- og Telegrafvæsen - 79. Aargang.
 • Aarbog 1973 for Det Danske Post- og Telegrafvæsen - 82. Aargang.
 • Aarbog 1976 for Det Danske Post- og Telegrafvæsen - 85. Aargang.
 • Aarbog 1977 for Det Danske Post- og Telegrafvæsen - 86. Aargang.
 • Aarbog 1978 for Det Danske Post- og Telegrafvæsen - 87. Aargang.
 • Af Pallesen-slægtens historie, i Tanderup, på Frøsiggaard og i Hunderup
 • Andelssamarbejdet i Danmark
 • Båtsmän, ryttare & soldater : Släktforkaren och de militäre källorna
 • Bejstrup-linien Bog 8; Om Jens Pedersen Sønderstrup født 1851, Bejstrup, og hustru, deres forfædre og efterkommere
 • Bent Søgaards Aner
 • Besættelsestiden : minder fra barndommen
 • Betænkning om bevaringen af den danske herregård afgivet af det af Miljøministeren den 7. maj 1984 nedsatte Herregårdsudvalg
 • Bogen om Christmas Møller
 • Bol og by : 1994:2; landbohistorisk tidsskrift. - Bondeprotest
 • Bol og by : 1997:1 landbohistorisk tidsskrift.
 • Bol og by : 1998:1; landbohistorisk tidsskrift; Teknologispredning og landbrugsudvikling
 • Bol og by : 1998:2; landbohistorisk tidsskrift; Bondens mange næringer
 • Bol og by : 1999:1; landbohistorisk tidsskrift; Landbobørn
 • Brandforsikringen gennem 150 Aar
 • Brede Klædefabrik ; I.C. Modeweg & Søn A/S 1810-1956 : den danske klædeindustri i international belysning
 • Dansk farmaceutisk stat 1964
 • Dansk Provinspresse : Provins-Journalistforeningen 1900 - 1925
 • Danske Gartnerivirksomheder - Bind 1 - skildringer af vore Dages Gartnerivirksomheder, deres Indehavere og Ledere samt disses Medarbejdere
 • Danske Gartnerivirksomheder - Bind 2 - skildringer af vore Dages Gartnerivirksomheder, deres Indehavere og Ledere samt disses Medarbejdere
 • Danske Gartnerivirksomheder - Bind 3 - skildringer af vore Dages Gartnerivirksomheder, deres Indehavere og Ledere samt disses Medarbejdere
 • Danske Landbrugskandidater - 1955
 • Danske malede Portrætter : En beskrivende Katalog. 1. bind.
 • Danske malede Portrætter : En beskrivende Katalog. 2. bind. Rosenborg.
 • Danske malede Portrætter : En beskrivende Katalog. 3. bind. Rosenborg.
 • Danske malede Portrætter : En beskrivende Katalog. 4. bind.
 • Danske malede Portrætter : En beskrivende Katalog. 5. bind.
 • Danske malede Portrætter : En beskrivende Katalog. 6. bind.
 • Danske malede Portrætter : En beskrivende Katalog. 7. bind.
 • Danske malede Portrætter : En beskrivende Katalog. 8. bind.
 • Danske statsautoriserede revisorer 1950
 • Danske Teknika og deres Dimittender gennem 50 Aar : Ingeniør- og Konstruktør-Sammenslutningen gennem 35 Aar
 • De Danske Redningskorps Fællesforbunds Meddelelser 1950-59
 • De Danske Redningskorps Fællesforbunds Meddelelser 1963-66
 • De Danske Redningskorps Fællesforbunds Meddelelser 1967
 • De Danske Redningskorps Fællesforbunds Meddelelser 1968
 • De Danske Redningskorps Fællesforbunds Meddelelser 1969
 • De Danske Redningskorps Fællesforbunds Meddelelser 1970
 • De Danske Redningskorps Fællesforbunds Meddelelser 1971
 • De reformerte i Danmark historiske Billeder.
 • Den danske bonde gennem 500 år
 • Den Danske Dyrlægeforening 1849-1949 - Danske Dyrlæger 1779-1947
 • Den gamle majorinde fra færgegården : optegnelser
 • Den Sjællandske Bondestands Sparekasse gennem 75 Aar
 • Det indvundne Danmark
 • Det står skrevet II samt slægten Brochmanns herkomst i ny belysning
 • Dommerfuldmægtigene den 1. juli 1963
 • Dødsfald i Danmark i Aaret 1972
 • Dødsfall i Norge 1841-1850 - Bind 3
 • Dyrlægens Mogens fra Taulov, Causerende memoirer
 • Efterladte Optegnelser af Generalfiskal Peter Uldall, Dronning Caroline Mathildes Defensor.
 • En familie Schwalbe - efterkommere efter skomagermester i København August Schwalbe, c 1767-1844, og hustru Kirstine Marie Berthelsen, 1780-1857, viet 1802 på Frederiksberg.
 • En gammel Hads Herreds Slægt 1550-1946. Bryggeriejer Peder Poulsen og Hustru Louise Christines Forfædre og Efterkommere
 • En slægt fra Svejstrup og Labing - Rasmus Justsens slægt
 • En slægt Skriver/Schriver
 • En slægt Welsch - En slægt Egeberg
 • Erectionsdocumentet for Ringsted Klosters og det Bügelske Fideicommis.
 • Familien Lauridsen : Fortællinger om Velling og Donsiggård samt Familiegrene og stamtræer
 • Filmfortegnelser 1 - Registre over udvandrede 1868 - 1940
 • Finlands ridderskaps och adels kalender för år 1971
 • Flensborg bys historie 1. bind.
 • Flensborg bys historie 2. bind.
 • Fremstilling af Det Danske Skattevæsen under Kongerne Christian III og Frederik II.
 • Gade-krøniken
 • Gejstlig Stat 1894: Sluttet den 15de Maj 1894.
 • Gentofte fra Søholm til Ermelunden III
 • Gentofte fra Tuborg til Bellevue II
 • Gladsaxe årbog 2000-2001
 • Glossarium Juridicum Danico-Norvegicum : der er: Alle gamle danske og norske Glosers rette Forklaring som findes i Skaanske, Sielandske, Judske oc Norske Lowbøger ... Nu anden gang efter Lowerne, saa oc Regis Christ. 4. Recess reviderit ... Til Nytte og Gaffn sammenskrefven aff Christen Osterssón Weylle.
 • Glostrups historie
 • Godsejerrøster - landøkonomiske indberetninger fra Roskilde amt 1735-1770
 • Grenopdelt Slægtsbog om Efterkommere efter Peter Hansen Aarøe
 • Greve og Kildebrønde sognes historie
 • Hammer Bakker - Linien, Bog 3; Om Jacob Kristensen født 1850, Tvis og hustru, deres forfædre og efterkommere
 • Hans Peter Carlsen og Anne Margrethe Sørensens kendte efterslægt
 • Henrik Scharling, et Mindeskrift
 • Herregården - bygningskulturens dag 2004
 • Herregårdene og Samfundet
 • Hilsen fra søens folk : festskrift til Anders Monrad Møller, 2. maj 2002
 • Historisk Samfund for Aarhus Stift, Personregister og Indholdsoversigt 1908-1937
 • Historiske Efterretninger om Adelsfamilien Bölle
 • Hjælp. Meddelelser fra Falck 1975.
 • Hjælp. Meddelelser fra Falck 1976.
 • Hjælp. Meddelelser fra Falck 1977.
 • Holme + lidt mere om Jordy
 • Hvad finder jeg på landsarkivet i Aabenraa
 • Hvor blev mejeriet af?
 • I alle de riger og lande - Beskrivelse af Anders Fogh Rasmussens anetavle tilbage til 1820
 • Identifikation af anonyme våbenskjolde.
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Sorø Akademis Skole i Juni og Juli 1876 [heri Udvalgte Breve af L. Smith].
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Sorø Akademis Skole i Juni og Juli 1877 [heri Udvalgte Breve af L. Smith].
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Sorø Akademis Skole, 1864
 • Jens Mogensen Kjøller alias James Morgan Keller. Hans liv og levned på Bornholm og i USA
 • Jernalderen - Årbog 1961
 • Jordemødre i 1800 tallet : Magdalene 1803-1843, Ane Magrethe 1827-1871
 • Jordy Slægtsregister over slægten Jordy, Brødrene Daniel og Andreas Jordy´s kendte efterslægt
 • Jyder er vi alle
 • Kalø-Knebelvig Landboforening gennem 75 år
 • Kancellisystemet / Vejledning nr. 2
 • Katalog over Sorø Akademis Instrumentsamling
 • Kirkebogsstudier : Bidrag til dansk Befolkningsstatistik og Kulturhistorie i det 17. Aarhundrede
 • Kirkelig Haandbog, 1959.
 • Kirkens bygning og brug : studier tilegnet Elna Møller
 • Kjøpmann i Nakskov Christian Barfoed, hans forfedre og etterkommere
 • Kongeriget Danmark, Tredje omarbejdede udgave, Fjerde bind. Hjørring, Thisted, Aalborg, Viborg og Randers amter
 • Københavns Universitets arkiv 1479 - ca. 1910
 • Købmandsslægten Jens Peter Schmidt fra Aarhus : fulgt gennem otte slægtled
 • Landboforeninger i 200 år, bind 1. Landboforeningernes forløbere og bondebruget.
 • Landboforeninger i 200 år, bind 2. Landmanden og hans rådgivere.
 • Landbohistorisk tidsskrift - 2004:1
 • Landbohistorisk tidsskrift - 2008:1
 • Landbohistorisk tidsskrift - 2009:1
 • Landdistriktsredegørelse : Regeringens redegørelse til Folketinget december 2004
 • Landsmænd : Tre livsbilleder
 • Lars Friis' Ahnetavle.
 • Lauegaards-Familien og den deri indgiftede slægt - Major Hans Madsen Koefoed Lauegaard i Aaker sogn på Bornholm og hans hustru Maren Kirstine Sonnes efterkommere
 • Lær slægtsforskning
 • Lærerstanden i Sydslesvig fra reformationen til 1864 : personalhistoriske undersøgelser
 • Legatfamilien Steenshorn samt nogle oplysninger om den christianssandske familie Fordahl
 • Lidt om slægterne Belling, Eriksen, Edske, Hansen, Jensen Gaard, Larsen, Rode, Rasmussen og Richardt
 • List of marriages registered in the Danish church register of Zion church, Tranquebar 1767-1845
 • Lokal landdistriktspolitik : en vejledning til kommuner og amter
 • Lokalarkiver til 1559. Gejstlige arkiver II : Odense stift, jyske stifter og Slesvig stift
 • Ludvig Trier 1859-1909
 • Mester Jacob Madsens Visitatsbog / Hefte 2
 • Min historie [af] Ole Pedersen Kollerød
 • Mit livs erindringer.
 • MIV 16 : Museerne i Viborg amt 1991
 • Musarum minister: studia in honorem Kari Tarkiainen : Kari Tarkiainen 60 vuotta 14.6.1998
 • Oberst Jac. Thode Ræders Barndoms- og Ungdomserindringer.
 • Okser på vandring : produktion og eksport af stude fra Danmark i midten af 1600-tallet
 • Otto Vaupell - den tapreste blandt de tapre
 • Över gränser - festskrift till Birgitta Odén
 • Ølby. En lokalhistorisk undersøgelse fra Højelse sogn i Køge kommune. Landsbyen før og nu, bind 1.
 • Østjysk hjemstavn, 67. årgang
 • Østjysk hjemstavn. Indholdsfortegnelse til 56. - 65-årgang 1991-2000
 • Peder Pedersen Bjørns liv og levned
 • Postvæsenet i Danmark som Statsinstitution indtil Christian VII's Død (1711-1808)
 • Postvæsenet i Danmark under Frederik VI og Christian VIII (1808-1848)
 • Register omfattende de i Statstidende offentliggjorte Udnævnelser og Afskedigelser m.m - 1919 - 15. Aargang.
 • Register omfattende de i Statstidende offentliggjorte Udnævnelser og Afskedigelser m.m - 1912 - 7. Aargang 4. Kvartal og 8. Aargang.
 • Register til Danmark, Land og Folk : Historisk-topografisk-statistisk Haandbog
 • Rentekammersystemet / Vejledning nr. 3
 • Salicath.
 • Siden Saxo 1991 Nr 1 8 årgang : Magasin for dansk historie.
 • Siden Saxo 1991 Nr 2 8 årgang : Magasin for dansk historie.
 • Siden Saxo 1993 Nr 1 10 årgang : Magasin for dansk historie.
 • Siden Saxo 1994 Nr 1 11. årgang : Magasin for dansk historie.
 • Siden Saxo 1994 Nr 4 11 årgang : Magasin for dansk historie.
 • Siden Saxo 1995 Nr 1 12 årgang : Magasin for dansk historie.
 • Siden Saxo 1996 Nr 1 13. årgang : Magasin for dansk historie.
 • Siden Saxo 1998 Nr 2 15 årgang : Magasin for dansk historie.
 • Siden Saxo 1998 Nr 3 15. årgang : Magasin for dansk historie.
 • Siden Saxo 1999 Nr 2 16 årgang : Magasin for dansk historie.
 • Siden Saxo 1999 Nr 3 16 årgang : Magasin for dansk historie.
 • Siden Saxo 2001 Nr. 1 Jan kvt. 18. årgang. Magasin for dansk historie.
 • Siden Saxo 2002 Nr. 2 April kvt. 19. årgang : Magasin for dansk historie.
 • Skæbner fra Kolding og omegn - i anden slesvigske krig
 • Skæbner fra Koldings omegn - i første slesvigske krig
 • Skole, dannelse, samfund : Planer og virkeliggørelse. Festskrift til Vagn Skovgaard-Petersen 31. maj 1991
 • Slagelse Byråds Beslutningsprotokol, for Året 1. April 1973 - 31. Marts 1974
 • Slagelse Byråds Beslutningsprotokol, for Året 1. April 1974 - 31. Marts 1975
 • Slægten Bisserup - Hans Johansens efterslægt
 • Slægten Koch og de heri indgiftede slægter
 • Slægten Ytzen
 • Slægts- og Selvbiografi
 • Slægtsbog for Hans Christian, Mary, Kaj og Johannes
 • Slægtsbog om efterkommere efter Johanne Andersdatter, Tvingsbjerggård, Barløse sogn
 • Slægtsbog over slægten Damsgaard - om Rasmus Sørensen, født d. 24. juni 1804 i Skødstrup, og hustru Anne Kirstine Pedersdatter, født d. 5. oktober 1806 i Skødstrup - deres forfædre og efterkommere
 • Slægtsgaarden - 1951-11, nr. 56 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1942 - 1946, nr. 1-27 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1949-02, nr. 43 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1949-04, nr. 44 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1949-10, nr. 46 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1950-03, nr. 48 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1950-12, nr. 52 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1951-02, nr. 53 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1951-07, nr. 55 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1951-12, nr. 57 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1952-02, nr. 58 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1952-04, nr. 59 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1952-10, nr. 61 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1952-12, nr. 62 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1953-02, nr. 63 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1953-04, nr. 64 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1953-06, nr. 65 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1953-08, nr. 66 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1953-10, nr. 67 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1953-12, nr. 68 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1954-02, nr. 69 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1954-04, nr. 70 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1954-06, nr. 71 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1954-08, nr. 72 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1954-10, nr. 73 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1954-12, nr. 74 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1955-02, nr. 75 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1955-04, nr. 76 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1955-06, nr. 77 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1955-08, nr. 78 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1955-10, nr. 79 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1955-12, nr. 80 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1956-02, nr. 81 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1956-04, nr. 82 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1956-06, nr. 83 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1956-08, nr. 84 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1956-10, nr. 85 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1956-12, nr. 86 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1957-02, nr. 87 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1957-04, nr. 88 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1957-06, nr. 89 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1957-08, nr. 90 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1957-10, nr. 91 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1957-12, nr. 92 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1958-02, nr. 93 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1958-04, nr. 94 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1958-06, nr. 95 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1972-1976, Nr. 176-205 : Tidsskrift for Slægtsgaardsforeningen.
 • Slægtstavle med personoplysninger for Venge-slægten.
 • Slektstavle over familien Klem med tilføiede biografiske oplysninger
 • Smaaskrifter tilegnede A. F. Krieger. Den 4. Oktober 1887 af nordiske Forfattere.
 • Sölvverksdirektör Paul Steenstrup og hans fedreneslekt
 • Søllerød i billeder - gamle fotografier fra Søllerød kommune
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1 - januar 1979 55. årgang
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1 - januar 1983.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 10 - oktober 1979 55. årgang
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 11/12 - november/december 1983.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 2 - februar 1979 55. årgang
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 2 - februar 1983.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 2 - februar 1986.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 3 - marts 1983.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 5 - maj 1983.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 5 - maj 1998
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 6 - juni 1979 55. årgang
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 6 - juni 1983.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 6 - juni 1998
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 7 - juli 1979 55. årgang
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 7/8 - juli/august 1998
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 8 - august 1979 55. årgang
 • Søren Kierkegaards Tipoldefader, Handelsmand Jens Andersen, og hans Slægt paa Astrupgaard
 • Sørvágs kirkja : 1886-1986
 • Stammfolge der Familie Rendtorff aus Hamburg
 • Stamtavle over efterslægten efter Hans Peter Carlsen og Anne Margrethe Sørensen - 2 slægter Carlsen i Skælskør
 • Stamtavle over Slægten Kjøng
 • Studier over det offentlige Fattigvæsens historiske Udvikling i Danmark i det 19. Århundrede
 • Teglstensbrokker i en Plovfure
 • Udnævnelsesretten i enevældens magtpolitiske system 1660-1730 / The right of appointment in the power politics of Danish absolutism 1660-1730.
 • Udvalgte breve af L. Smith
 • Uhrskovgaard og Slægten Uhrskov
 • Under Dannebrog og Tricoloren : (Mindeblade om Oberst Hans von Rustad)
 • Våre sorenskrivere - Bind 2 - 1814-1927 - sorenskriverinstitusjonen og sorenskrivere i Norge - et bidrag til den norske dommerstands historie
 • Ved et vejkryds. Tarm bank, dens by og egn. 1911-1961.
 • Vejen til embede : en undersøgelse af udnævnelserne til kgl. retsbetjent- og magistratsembede 1735-65
 • Veteraner fra krigen i 1864 - og deres virke i Kolding
 • Vi søger Slægtens Spor
 • Videnskab og skole - Selvbiografi og taler.
 • Vildmosearbejdet


 • Nye online titler juni 2022


 • 3 generationer af kvinder på Annebergvej 26 Aalborg
 • Aarsskrift for Dueledslægten ; 1945
 • Aarsskrift for Dueledslægten ; 1946
 • Aarsskrift for Dueledslægten ; 1947
 • Aarsskrift for Dueledslægten ; 1948
 • Aarsskrift for Dueledslægten ; 1949
 • Aarsskrift for Dueledslægten ; 1950
 • Aarsskrift for Dueledslægten ; 1951
 • Aarsskrift for Dueledslægten ; 1952
 • Aarsskrift for Dueledslægten ; 1953
 • Adresser paa danske Evangelisk-Lutherske præster, menighedsformænd og -sekretærer i Amerika.
 • Af et langt Livs Historie : 1836-1925
 • Ahnetavle med kortfattede Biografier for fire Søskende Truelsen samt Uddrag af Stamtavler for Slægterne Truelsen og Christiansen.
 • Anetavle for erhvervsmanden i Esbjerg Tage Sørensen (1915-2016)
 • Anetavle for møbelfabrikant Andreas Graversen (1924-2006)
 • Anetavle for professor i nationaløkonomi Gunnar Thorlund Jepsen (1933-2006)
 • Anst herreds tingbøger 1660-1688
 • Anst m. fl. herreders tingbog 1776-1801
 • Anst-Jerlev-Slavs herreders tingbøger 1692-1776
 • Årbog 2003
 • Årbog 2004
 • Arnoldus Slægten
 • Blade om mindekransen over Højskoleforstander Kristen Kold
 • Bogen om rytterskoletavlerne : en undersøgelse i 250-året (1721-1971).
 • Bolbro-bogen
 • Christen Jensen, Vindt Mølle og hans Efterkommere
 • Christianshavn : Vandringer i det gamle Christianshavn
 • Christopher Krabbe ; embedsmand, ægtemand og politiker i en brydningstid : fire artikler
 • Da man var ung : Mindernes Bog, med Portrætter og Illustrationer
 • Dalum-Hjallese bogen
 • Danmark og det internationale system : festskrift til Ole Karup Pedersen
 • Dansk Haandværker Stat. Bind 1 : Haandværket og Haandværkmesteren i de Danske Købstæder.
 • Dansk Haandværker Stat. Bind 2 : Haandværket og Haandværkmesteren i de Danske Købstæder.
 • Dansk kunsthåndværker leksikon - Bind 2 - L-Å
 • Dansk medicinhistorisk årbog 1972.
 • Dansk veterinærhistorisk Aarbog 1944
 • Dansk veterinærhistorisk Aarbog 1945
 • Dansk vognmandserhverv 1969 : faglig biografisk håndbog for den organiserede godstransport
 • Danske instrumentbyggere 1770-1850 - en erhvervshistorisk og biografisk fremstilling.
 • Danske Landbrugskandidater - 1944
 • Danske Museer : Aarbog for Dansk kulturhistorisk Museumsforening I, II
 • Danske slotte og herregårde. Bind 12 : Nordvestjylland
 • Danske Statsbaners Tjenestemænd - 1950.
 • Danske Statsbaners Tjenestemænd - 1964.
 • De svandt, de svandt! : Vandringer i det gamle København
 • Den sønderjydske Boelsmand Lorenz Nissen og Hustru Sitzel (Cidsel) Nissdatters Slægtshistorie fra ca.1700 til 1946.
 • Det danske godssystem : udvikling og afvikling 1500-1919
 • Det Wærnske Institut gennem hundrede År
 • Dronning Anna Sophie
 • Dybbøl 1864 : udgivet af Generalstaben
 • Elisabethsminde - En historie om en chokoladefabrik og Elisabeth Winkels familie.
 • Embedslægernes Arkiver indtil 1915. Sjælland: Syd.
 • En Krag-slægt fra Falster
 • En slægtskrønike - Bind 2 - Jep Mathæus Holdt & Helene Marie Jensen : deres aner & efterkommere
 • Enevældens finansarkiver.
 • Et system for opstilling af anetavler
 • Evighedens hus - en guide til den jødiske begravelsesplads i Møllegade
 • Familien Kjerkemand fra Sønderjylland
 • Familien Petersen fra Rise
 • Fejemanden og Friheden
 • Festskrift til Åge Møller
 • Festskrift til Birgit Kirkebæk : en specialpædagogisk verden
 • For jysk og for dansk historie 1866-l966 : Jysk Selskab for Historie, Sprog og Litteratur
 • Forslag til en Bebyggelsesplan for Odense Købstad.
 • Forstander Niels Bredkjær, Tune Landboskole, 6. Juni 1888 - 14. Apr. 1940.
 • Fortællinger om slægterne der bragte mine herlige børnebørn
 • Fortegnelse over min Familie paa fædrene og mødrene Side [Slægten Ryge] [håndskrevet]
 • Fortid i skrift : vejledning til arkivets udstilling
 • Fra fæstebondesøn til købmandsslægt : Efterslægten efter Mandrup Due, købmand i Hobro
 • Fra Hofviolonernes Tid : Skildringer af Det Kongelige Kapels Historie 1648-1848, væsentlig efter utrykte Kilder
 • Fra myter til malm og muld
 • Fra sogneforstanderskab til kommunalbestyrelse 1841-1991.
 • Friborg-slægten
 • Genealogiske Tabeller over europæiske Fyrstehuse i Middelalderen og den nyere Tid : udgivne fornemmelig til Brug ved den historiske Underviisning i de lærde Skoler.
 • Groth-slægt. Stadskaptejn Jens Johansen Groth - og en del af hans efterslægt
 • Grundtvigske Hjem i det 19. Aarhundrede : en Samling Livsbilleder. Bind 1.
 • Grundtvigske Hjem i det 19. Aarhundrede : en Samling Livsbilleder. Bind 2.
 • Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 2018
 • Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 2019
 • Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 2020
 • Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 2021
 • Historiske specialer - en bibliografi over historiske specialer ved Københavns, Odense og Århus Universister (1978).
 • Hjemme i Skibhuskvarteret
 • Hunderup Munkebjerg bogen
 • I anledning af 25 aars jubilæet 1948 for studenterne af aargang 1923
 • Indholdsfortegnelse til Personalhistorisk Tidsskrift 1991-2000.
 • Indholdsfortegnelse til Sønderjysk Månedsskrift - 1924-1994
 • J. W. Svedstrup
 • Jeg arbejder med JAM - Dansk Slægtsforskerfortegnelse, hæfte 13 - 1992
 • Jeg arbejder med JAM - Dansk Slægtsforskerfortegnelse, hæfte 15 - 1994
 • Jeg arbejder med JAM - Dansk Slægtsforskerfortegnelse, hæfte 6/7 - 1985
 • Jens Andersen Hallebye : Værtshusholder, Vognmand og Brødbager
 • Jerlev herreds tingbøger 1663-1688
 • John Johnsens barndomsminder fra Albøge Stoergaard
 • Kilder til dansk historie i engelske arkiver
 • Kirkevangsgård : Slægter fra Risby, Søsum og Ølstykke.
 • Koldinghus birks tingbog 1719-1770
 • Kommenteret bibliografi til dansk-norsk historie 1536-1841 især vedrørende centraladministrationen
 • Konge, knees og bisp : Venden og Danmark : naboer gennem 1200 år
 • Kongelig Majest.'s Acteurs : Billeder af Skuespillerlivet paa Rahbeks Tid : (Saa By som Borger. II)
 • Kongens Livjæger Korps - Livjægerskydeselskabet af 1817 og Understøttelses-Samfundet
 • Korte Biografier af Studenterne fra 1864 (og Januar 1865). Fortegnelser ved mindefester 1889 og 1904.
 • Københavns Ejendomme 1377-1728 : V - Nørre kvarter. Oversigt over Skøder og Adkomster.
 • Københavns Ejendomme 1377-1728 : VII - Frimands kvarter. Oversigt over Skøder og Adkomster.
 • Københavns Ejendomme 1377-1728 : VIII - Købmager kvarter. Oversigt over Skøder og Adkomster.
 • Købstadstyrelsen i Danmark fra Kristian IV.s Tid til Enevældens Ophør "1619-1848". Købstadstyrelsen i Danmark fra Kristian IV.s tid til 18. Aarhundredes Midte, 1619-1745.
 • Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm og hjælpemidlerne til dets benyttelse
 • Langt fra Danmark. Skitser og scener fra De forenede Stater i Nordamerika. Bind 1.
 • Langt fra Danmark. Skitser og scener fra De forenede Stater i Nordamerika. Bind 10.
 • Langt fra Danmark. Skitser og scener fra De forenede Stater i Nordamerika. Bind 2.
 • Langt fra Danmark. Skitser og scener fra De forenede Stater i Nordamerika. Bind 3.
 • Langt fra Danmark. Skitser og scener fra De forenede Stater i Nordamerika. Bind 4.
 • Langt fra Danmark. Skitser og scener fra De forenede Stater i Nordamerika. Bind 5.
 • Langt fra Danmark. Skitser og scener fra De forenede Stater i Nordamerika. Bind 6.
 • Langt fra Danmark. Skitser og scener fra De forenede Stater i Nordamerika. Bind 7.
 • Langt fra Danmark. Skitser og scener fra De forenede Stater i Nordamerika. Bind 8.
 • Langt fra Danmark. Skitser og scener fra De forenede Stater i Nordamerika. Bind 9.
 • Levevilkår i Danmark 1976; statistisk oversigt 1976 = Living conditions in Denmark
 • Lidt om riddere, væbnere og advokater omkring Østersøen.
 • Lov for Dansk Post- og Telegrafforening
 • Mechlenburg - patricierslægt gennem 500 år : genealogisk-historisk beretning
 • Med sabel og kaarde : nøgterne optegnelser fra et bevæget liv.
 • Meddelelser om dimitterede fra Herlufsholm - bind 6 - 1893-1993
 • Meddelelser om Rigsarkivet med Landsarkiverne for årene 1906 -1915
 • Midsommersaga : gennem en Slægtsromans Ørken med ganske faa Oaser
 • Min livsvandring fra Djursland og retur - en forhenværende hjorddrengs forunderlige oplevelser på sin vandring gennem livet i 4 snese år.
 • Mindeblade om Jens Laustsen i Østergaard og Karen Marie Sørensdatter i Anledning af 100 Aarsdagen for deres Bryllup 29. Apr. 1842
 • Mindeblade om Jens Østergaard og Hustru Nicoline Cathrine f. Nielsen, Feldingbjerg.
 • Mindefest for Studenter-Aaret 1838.
 • Mindefest for Studenteraaret 1849, Den 26de October 1874.
 • Mitteilungen zur Genealogie und Geschichte des Hauses Putbus
 • Mod nye historier / Historikermøde 3.
 • Natalie Zahle.
 • Nørreporttaarn i Randers : Graven derved og de nærmest liggende bygninger
 • Nyt dansk Adelslexikon : Fortegnelse over danske Adel i Fortid og Nutid
 • Nyt fra historien.XLIX - 2 - Efterår 2000.
 • Odense dengang i 70'erne
 • Og Aarene svandt Knud Bokkenheuser : Minder fra min Ungdom og Manddom.
 • P. Nielsen, Tystofte
 • På spor af de første Kofod'er
 • Peter Johansen til Petersgaard og hans Descendenters Slægtsregister
 • Pioneren : festskrift til Eyvind Rafn 1901-1961
 • Præstegaardsliv : Minder fra gamle Præstegaarde. Fjerde samling.
 • Presse og historie : festskrift til Niels Thomsen
 • Privatarkiver Politikeren Lars Dinesen, 1838-1915
 • Regiment Nordland, 1. division Wiking
 • Saa By som Borger : Københavnerliv i Slutningen af det 18. Aarhundrede.
 • Scenens Navne
 • Sigward-slægten fra 1630-2008
 • Sine og Jens Peter Bach af Feldingbjerg og deres forslægt
 • Skads-Gørding-Malt herreders tingbøger 1736-1747
 • Skolearkiver. Asminderød-Grønholt Kommune. Registratur
 • Skolearkiver. Frederikssund Kommune. Registratur
 • Skolearkiver. Sakskøbing : registratur
 • Skolearkiver. Sakskøbing kommune, Registratur
 • Skolearkiver. Stenlille Kommune. Registratur
 • Skolearkiver. Stenløse Kommune. Registratur
 • Skolearkiver. Suså Kommune. Registatur
 • Skolearkiver. Tornved. Registratur
 • Skoler på Møn : registratur
 • Skytte-slægt fra Ønslev og mange andre indgiftede slægter
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1934 - 31. Marts 1935
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1935 - 31. Marts 1936
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1936 - 31. Marts 1937
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1947 - 31. Marts 1948
 • Slagelse Byråds Beslutningsprotokol, for Året 1. April 1971 - 31. Marts 1972
 • Slagelse Byråds Beslutningsprotokol, for Året 1. April 1972 - 31. Marts 1973
 • Slagelse Byråds Forhandlinger, for Året 1. April 1948 - 31. Marts 1949
 • Slagelse Byråds Forhandlinger, for Året 1. April 1949 - 31. Marts 1950
 • Slagelse Byråds Forhandlinger, for Året 1. April 1950 - 31. Marts 1951
 • Slagelse Byråds Forhandlinger, for Året 1. April 1951 - 31. Marts 1952
 • Slagelse Byråds Forhandlinger, for Året 1. April 1952 - 31. Marts 1953
 • Slagelse Byråds Forhandlinger, for Året 1. April 1953 - 31. Marts 1954
 • Slagelse Byråds Forhandlinger, for Året 1. April 1954 - 31. Marts 1955
 • Slagelse Byråds Forhandlinger, for Året 1. April 1955 - 31. Marts 1956
 • Slagelse Byråds Forhandlinger, for Året 1. April 1956 - 31. Marts 1957
 • Slagelse Byråds Forhandlinger, for Året 1. April 1957 - 31. Marts 1958
 • Slagelse Byråds Forhandlinger, for Året 1. April 1958 - 31. Marts 1959
 • Slagelse Byråds Forhandlinger, for Året 1. April 1959 - 31. Marts 1960
 • Slagelse Byråds Forhandlinger, for Året 1. April 1960 - 31. Marts 1961
 • Slagelse Byråds Forhandlinger, for Året 1. April 1961 - 31. Marts 1962
 • Slagelse Byråds Forhandlinger, for Året 1. April 1962 - 31. Marts 1963
 • Slagelse Byråds Forhandlinger, for Året 1. April 1963 - 31. Marts 1964
 • Slagelse Byråds Forhandlinger, for Året 1. April 1964 - 31. Marts 1965
 • Slagelse Byråds Forhandlinger, for Året 1. April 1965 - 31. Marts 1966
 • Slagelse Byråds Forhandlinger, for Året 1. April 1966 - 31. Marts 1967
 • Slagelse Byråds Forhandlinger, for Året 1. April 1967 - 31. Marts 1968
 • Slagelse Byråds Forhandlinger, for Året 1. April 1968 - 31. Marts 1969
 • Slagelse Byråds Forhandlinger, for Året 1. April 1969 - 31. Marts 1970
 • Slagelse Byråds Forhandlinger, for Året 1. April 1970 - 31. Marts 1971
 • Slagelse Herreds Skolehistorie 1721-1830.
 • Slavs herreds tingbøger 1662-1685
 • Slægten Blom fra Havnbjerg fulgt gennem ni generationer
 • Slægten Handberg i Viborg
 • Slægten Koch - fra Plön til Lolland og Falster samt andre steder i verden
 • Slægten Lyngbak fra Tvilum sogn - Om Jens Nielsen Lyngbak, født 1822, og hustru, deres forfædre og efterkommere
 • Slægten Nellemann og de deri indgiftede slægter
 • Slægten Sembach
 • Slægterne Bils, Tolboe, Dalskov, Frederiksen, Lindström, Tullin
 • Slægterne Hjort, Hansen, Vinter, Bils
 • Slægtsforskeren 2021 nr. 2 : Medlemsblad for Danske Slægtsforskere
 • Slægtsgaarden 1942-11, nr. 2 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1943-01, nr. 3 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1943-05, nr. 5 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1943-07, nr. 6 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1943-11, nr. 8: Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1944-01, nr. 9: Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1944-03, nr. 10 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1944-05, nr. 11: Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1944-07, nr. 12 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1944-09, nr. 13: Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1947-11, nr. 35 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1948-05, nr. 38 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1948-07, nr. 39 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1948-10, nr. 40 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1948-11, nr. 41 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsgaarden 1948-12, nr. 42 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
 • Slægtsoptegnelser og Livsskildringer gennem 200 Aar i Voldborg Herred, Københavns Amt : Slægter fra St. Karleby, Sæby, Saaby. Sonnerup m. fl. Sogne samt Planck Slægten
 • Smaa Biografier af Studenterne fra 1880 : Udg. i Anledning af 50 Aars Jubilæet
 • Stamtavle over Slægterne Stampe og Thestrup med Biografier og Billeder
 • Strange-slægten
 • Struktur og funktion : festskrift til Erling Ladewig Petersen
 • Studenter vi kaldes - : muntre Minder fra mit Studenterliv.
 • Studier i dansk befolkningshistorie 1750-1890
 • Studier over familien Clod-Svensson - Udg. 10.maj 1967 på 100-årsdagen for maleren S. M. Clod-Svensson's fødsel 10.maj 1867.
 • Susanne Høpfner Kirkmands Familie
 • Sværke-slægten [I]
 • Sværke-slægten II
 • Tarup-Paarup bogen
 • Tåsinge Årbog 1987
 • Tiden, der svandt : Barndoms- og Ungdomsminder fra Herlufsholm og København
 • Tillæg til "Biografier og Portrætter af Studenterne fra 1883" i Anledning af 40 Aars Jubilæet
 • Ulfborg Herreds gejstlige Skifte- og Justitsprotokol 1685-1767 : Hidtil forsvundet, i 1930 genfundet i Extrakt af 1768 ved Provst Kynde, Holstebro
 • Vejen gaar min Tro over Vesterbro : Vandringer på det gamle Vesterbro og Frederiksberg
 • Vest/West-slægten
 • Vor Slægt i 300 Aar : Efterkommere af Kjeld Christensen (1650-1720)


 • Nye online titler maj 2022


 • Af en gammel Hofmands Mindeblade / (Konferensraad Carl Henrik Holtens optegnelser).
 • Anetavle for racerkøreren John Nielsen (født 1956)
 • Arkivet, historien, rörelsen : Sven Lundkvist 60 år
 • Biskop Balles visitatsindberetninger 1783-1793
 • Bøddel og Kirurg
 • Brudstykker af Ane Marie & Jens Carl's liv & slægt
 • Brudstykker af Karoline og Frederiks liv og slægt
 • Brudstykker af Katrine & Martins liv & slægt
 • Brudstykker af Marie og Laurits’ liv og slægt
 • Christen Hansen, Vejstrup, Rosagergaard-Slægten
 • Danmarks Adels Aarbog 1900. [17.] Syttende Aargang
 • Danmarks kommunale Forvaltning VII; Viborg amt - Randers amt
 • Dansk Adel - udgivet af Dansk Adelsforbund i Anledning af dets 25-Aars Jubilæum
 • Dansk Erhvervs Leksikon
 • Dansk Farmaceutforening : Farmaceutisk Medhjælperforening gennem 50 Aar
 • Dansk Forsikrings-Stat 1978-79
 • Dansk Forsikringsstat 1948-49
 • Dansk Forsikringsstat 1974-75
 • Dansk Industri-Stat : 145 førende Industrivirksomheder og deres Ledere.
 • Danske i Grønland i det 18. aaarhundrede
 • Danske kirkebøger i Sydslesvig
 • Das Geschlecht Trampedach - Slægten Trampedach - 14 generationer
 • De Bruuners Stamtavle og Slægtregister
 • De danskes vej. Bind 1 : danske pionerer og dansk virke under alle himmelstrøg
 • De danskes vej. Bind 2 : danske pionerer og dansk virke under alle himmelstrøg
 • Dekoreret papir. En udstilling af forskellige typer dekorationspapir i Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.
 • Den danske Landmandsbank, Hypothek- og Vekselbank, Actieselskab, 1871-1921.
 • Den faglige Arbejderbevægelse i Danmark indtil Aar 1900 : Første del til ca. 1880
 • Den Gamle By 1994. Danmarks Købstadmuseum.
 • Den Gamle By 2003. Danmarks Købstadmuseum.
 • Den Gamle By 2007. Danmarks Købstadmuseum.
 • Den Gamle By 2010. Danmarks Købstadmuseum.
 • Den Gamle By 2011. Danmarks Købstadmuseum.
 • Den Gamle By 2013. Danmarks Købstadmuseum.
 • Den Gamle By 2016. Danmarks Købstadmuseum.
 • Den gamle Kaserne og dens Batailloner
 • Den landmilitære centraladministrations Embedsetat 1660-1763
 • Denmark's National Record Office
 • Descendenterne (fødte i juridisk Ægteskab) efter Mads Jacobsen Tvermoes, f. 26. sept. 1768, d. 23. maj 1817, Hørkræmmer i København, Oldermand for Hørkræmmernes Laug, Værge for Trinitatis Kirke, Stadens eligerede Borger, Kgl. Agent, R. af Dbg., og Hustru Anna Catharina Mohr, f. i Ystad 21. aug. 1764, d. 29. november 1838.
 • En kjøbenhavnsk Købmands Ungdomshistorie : Optegnelser 1819-44.
 • En Krag/Kragh slægt fra Falster
 • Er Ringkjøbing Danmarks ældste og fornemste By? : Hvad Nutidens Videnskab mener herom kortelig refereret
 • Eske-slægten
 • Familien Ludvigsens Slægtebog
 • Familien Prier og Hollænder - stammende fra Falster
 • Familien Tostrup fra Lister samt Foged Tostrups beskrivelse af Lister og Mandals amt af 1743
 • Familiengeschichtliche Bibliographie Band 7 - Del 1
 • Familierne Livbjerg/Bøvling : En nordvestjysk familiesaga
 • Færch-slægterne i Danmark
 • Fortegnelse over civile regnskaber, der er ældre end 1660. B. Efter 1559.
 • Fortegnelse over danske Landbrugskandidater : deres Virksomhed og Adresser.
 • Fortegnelse over de i 1821 ved Kjøbenhavns Universitet indskrevne Studenter
 • Fortegnelse over slægten Sloth
 • Fortegnelse over Studenterne fra 1852. Affattet tll Jubilæet 1902.
 • Fortegnelse over Studenterne fra 1898 udarbejdet ved 40 Aars Jubilæet 1938
 • Fortegnelse over Studenterne fra Aaret 1858. Affattet til Jubilæet 1898.
 • Fra Bedstemors Hus - om mine Bedsteforældre, Justitsraad Christian Noe Fenger og Louise Christensen, og deres Forældre, samt om deres Datter Hanne Fenger
 • Fra Dauphiné til Fredericia : fem små personalhistoriske Essay om Slægten Armand fra la Motte-Chalençon m. m.
 • Fra det gamle Handels-Hus ; en Slægts Saga gennem to Hundredaar.
 • Fra det gamle Kongens Kjøbenhavn
 • Fra Hoffet og Byen : Stemninger og Tilstande 1793-1822 i Breve til Joh. Bülow til Sanderumgaard.
 • Fra Isefjord til Øresund
 • Frederik G.S. Winding 1854-1919. Fra Fattigdreng til Rigmand.
 • Fundats for Mægler H.V.E. Jantzen og Hustru Adolphine Jantzen, født Larsens Familielegat - Kgl. konfirmeret den 20. November 1914, den 10. September 1925 og den 21. Juli 1941.
 • Fyens Disconto Kasse 1846-1921 : et Mindeskrift
 • Gerhardt Hansen de Lichtenberg og hans Byggevirksomhed.
 • Gravvængeslægten - Johanne Margrethe og Peder Nielsen og deres Efterkommere
 • Hardsyssels Årbog 2009
 • Hardsyssels Årbog 2010
 • Hardsyssels Årbog 2011
 • Hardsyssels Årbog 2012
 • Hardsyssels Årbog 2013
 • Hardsyssels Årbog 2014
 • Hardsyssels Årbog 2015
 • Hardsyssels Årbog 2016
 • Hardsyssels Årbog 2017
 • I tradition og kaos : festskrift til Henning Poulsen
 • Ingrid Karlby og hendes forfædre
 • Islænderen Jon Olafssons Oplevelser som Ostindienfarer under Christian IV
 • Islænderen Jon Olafssons Oplevelser, nedskrevne af ham selv. Bind 1.
 • Jubelfesten den 19. October 1892 for Studenterne fra 1842
 • Karen Dinesens erindringer
 • Kohavegaardslægten, Vejstrup - Karen og Morten Rasmussen og deres Efterkommere : Pennetegninger ved Karen Broholm.
 • Kongelige Translatører, de 58 første - 1782-1848
 • Konsistorialraad Jacob Christian Schmidth´s samtlige Efterkommere
 • Købstadmuseet Den Gamle By : Årbog 1990
 • Købstadmuseet Den Gamle By : Årbog 1991.
 • Købstadmuseet Den Gamle By : Årbog 1992
 • Købstadsmuseet Den Gamle By : Årbog 1993
 • Landsbyliv
 • Med egen hånd : optegnelser fra Fladsten og Ørsted 1592-1809
 • Melhandler i Stubbekøbing Theodor Frederik Schade 1858-1930 og hustru Caroline Marie f. Mortensen 1869-1943
 • Mindefest for Studenteraaret 1848 den 21. Oktober 1873
 • Mindefest for Studenterne fra Aaret 1836, Den 26. oktober 1886
 • Mine personlige Erindringer om de ældre Led af Slægten Holten
 • Nogle Erindringer af Balthasar Münter. Bind 1.
 • Nogle Erindringer af Balthasar Münter. Bind 2.
 • Nogle ufuldstændige notater om slægten i anledning af Karl Buchreitz-Jensen's fødselsdag 14/9 1979
 • Odense Tømrermesterforening 1889 - 29. Marts - 1914
 • Oplysninger om beboere i Distrikt Stege Landsogn på Møn Koster – Tjørnemark – Nøbølle – Bissinge – Svensmarke - Tøvelde – Lendemarke – Udby – Hegnede – Hovedskov baseret på kirkebøgerne for Stege sogn i perioden ca. 1740 – 1787, Folketællingen 1787 samt diverse skifteprotokoller m.m.
 • Oplysninger om Indbyggere i Stege Købstad på Møn i perioden 1750 - 1787
 • Optegnelser om Morten Thomsen og Descendenter
 • Ottilie Christensens Dagbøger
 • Peder Christensen Slottved's Slægt : Descendenterne efter Gaardfæster Peder Christensen (1728-1783) og Hustru Cathrine Jensdatter (1737-1812) i Slottved i Sindal Sogn
 • Randers Købstads historie, 1. bind
 • Randers Købstads historie, 2. bind
 • Ringe Andelsmejeri : 1887 - 20. September - 1912
 • Ringkjøbing Landbobank gennem halvtreds Aar : 1886 - 1. Juli - 1936
 • Schade Slægter. Efterkommere efter Rasmus Schade, * o.1700
 • Selvejergaardsmand Peder Jensen Holtets Slægt
 • Skomagerne i Langgade, Stege
 • Slagelse Byraads Forhandlinger for Aaret 1. april 1915 - 31. marts 1916.
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1913 - 31. Marts 1914
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1914 - 31. Marts 1915
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1916 - 31. Marts 1917
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1917 - 31. Marts 1918
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1918 - 31. Marts 1919
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1919 - 31. Marts 1920
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1920 - 31. Marts 1921
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1921 - 31. Marts 1922
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1922 - 31. Marts 1923
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1923 - 31. Marts 1924
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1924 - 31. Marts 1925
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1925 - 31. Marts 1926
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1926 - 31. Marts 1927
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1927 - 31. Marts 1928
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1928 - 31. Marts 1929
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1929 - 31. Marts 1930
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1930 - 31. Marts 1931
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1931 - 31. Marts 1932
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1932 - 31. Marts 1933
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1933 - 31. Marts 1934
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1943 - 31. Marts 1944
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1944 - 31. Marts 1945
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1945 - 31. Marts 1946
 • Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1946 - 31. Marts 1947
 • Slægtsbog for Jacob Severin Møller, bind 1
 • Slægtsbog for Jacob Severin Møller, bind 2
 • Slægtsbog for Jacob Severin Møller, bind 3
 • Slægtsbog for Jacob Severin Møller, register
 • Slægtsgaarden 1977-10, nr. 210 : Tidsskrift for Dansk Slægtgaardsforening.
 • Slægtsgaarden 1977-12, nr. 211 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 1977-02, nr. 206 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 1977-05, nr. 207 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening :
 • Slægtsgården 1977-06, nr. 208 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 1979-1982, nr. 221-241 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2003-06, nr. 363 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården 2003-07, nr. 364 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården 2003-09, nr. 365 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården 2003-11, nr. 366 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening
 • Slægtsgården 2004-01, nr. 367 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening
 • Slægtsgården 2004-03, nr. 368 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening
 • Slægtsgården 2004-04, nr. 369 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 2004-07, nr. 370 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 2004-09, nr. 371 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 2004-11, nr. 372 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
 • Slægtsgården 2005-2008, nr. 373-396 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2009-01, nr. 397 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2009-03, nr. 398 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2009-05, nr. 399 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2009-07, nr. 400 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2009-09, nr. 401 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2009-11, nr. 402 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening :
 • Slægtsgården 2010-01, nr. 403 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2010-03, nr. 404 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2010-05, nr. 405 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2010-07, nr. 406 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2010-09, nr. 407 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2010-11, nr. 408 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2011-01, nr. 409 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2011-03, nr. 410 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2011-05, nr. 411 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2011-07, nr. 412 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården 2011-09, nr. 413 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtstavle for Elisabeth Riemann f. Jespersen
 • Slekten Castberg gjennem 300 år
 • Slekten Heramb i Danmark
 • Slekten Paus : dens oprindelse og 4 første generasjoner
 • Soranere i Tidsrummet 1900-1940 : biografisk Værk om Elever udgaaede fra Sorø Akademi i Aarene 1900 til 1940
 • Sørgetale over Geheime-Statsminister Ove Malling, ved Bisættelsen i Holmens Kirkes Capel d. 24. Nov. 1829
 • Stambog over Slægten Slangerup
 • Stubbekøbing-Slægter: Hertz & Schjer - indgiftede slægter: Faxøe, Gegner, Gottmann og Hallengreen : appendiks Skiær slægten fra Åstrup sogn
 • Studenterne 1920 ved 25 Aars Jubilæet
 • Studenterne fra 1863 ved 50 Aars Jubilæet. Med biografiske Notitser
 • Studenterne fra 1884 : biografisk Tillæg til Studenterbøgerne fra 25- og 40-Aars-jubilæerne
 • Studenterne fra 1896 : Biografier og Portræter / Udg. i Anledning af 25 Aars Jubilæet
 • Studenterne fra 1918
 • Studenterne MCMI : Personalhistoriske Oplysninger
 • Studenterne MCMII : Personalhistoriske Oplysninger
 • Studenterne MCMIX [1909]
 • Studenterne MCMVII [1907] : personalhistoriske oplysninger
 • Studenterne MCMVIII [1908]
 • Tavle over Hs. Excellence Konseilspræsident J. B. S. Estrup's Forfædre
 • Thagaard i 12 generationer
 • Traditioner er mange ting : festskrift til Iørn Piø på halvfjerdsårsdagen den 24. august 1997
 • Trudsø - en slægt med rod i den nordlige del af Hardsyssel : forslægt og efterslægt til Jens Christensen Smed og Ane Kirstine Jensdatter Trudsø : fra Trudsø i Gimsing sogn, Hjerm Herred, Ringkøbing amt
 • Tryde kirke og slægten Tryde 1995
 • Uddrag af Forhandlingsprotokollen for Slagelse Byraad, 1899-1905
 • Uddrag af Slagelse Byraads Forhandlinger, Aar 1906
 • Uddrag af Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1910 - 31. Marts 1911
 • Uddrag af Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1911 - 31. Marts 1912
 • Uddrag af Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1. April 1912 - 31. Marts 1913
 • Uddrag af Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1907
 • Uddrag af Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1908
 • Uddrag af Slagelse Byraads Forhandlinger, for Aaret 1909 og Januar Kvartal 1910
 • Ved Stiftsprovst, Kongelig Confessionarius Dr. th. Just Henrik Paullis Jordefærd i Frue Kirke den 17de Juli 1865.
 • Vejstrup Valgmenighed og dens Forhistorie
 • Werner Boyesen, en dansk Læge fra Pietismens Tid
 • Winding Herreds Præste-Enckers Casse 1712-1912


 • Nye online titler april 2022


 • ... Hvad jeg skrev -! : tyve artikler fra tyve år i folketinget
 • ”Slægtskrønike” 1880-1980
 • Åbenrå annaler 1524, 1584-1694.
 • Adelsslægten Trapaud i Danmark 1683-1863
 • Af Rud. Bays efterladte Papirer I : Sentimentalsk reise gennem Europa til Algier 1816.
 • Afrikafararna : Om svenskar som utvandrade till Sydafrika
 • Amtsskriver i Nykøbing F. Ditlev Eriksen Friis og hans Efterkommere af Navnet Friis
 • Anetavle for borgmester i Ikast Thomas Poulsen (1918-2001)
 • Anetavle for direktør, forfatter mm. Johannes Ravn-Jonsen (1881-1946)
 • Anetavle for fodboldspilleren Jens Jørn Bertelsen (født 1952)
 • Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green (1865-1956) - anelinier tilbage i områderne omkring Kolding 1360, Ribe 1480, Middelfart 1500, Ringkøbing 1530 og Varde 1290, Trekantsområdet 1480 - med aneparrenes kendte børn og det personalhistoriske stof omkring dem
 • Beværtersagen i Troldhede 1926-1927
 • Billeder af berømte danske Mænd og Kvinder, der have levet i Tidsrummet fra Reformationens Indførelse indtil Kong Frederik VII's Død - 1. Bind
 • Biuletyn Historii Sztuki. No. 4. 1967. Kvartalstidsskrift udgivet af Instituttet for Polsk Kunst og Videnskab. På polsk.
 • Blæsborg - Af Gaardens og Slægternes Saga 1731-1941.
 • Breve fra Magdalene Thoresen, 1855-1901.
 • Brudager Kile Friskole 1860-1910
 • Danmark i fest og glæde. Bind 3.
 • Danmark, Land og Folk. Historisk-topografisk-statistisk Haandbog. Bind 2.
 • Danmark, Land og Folk. Historisk-topografisk-statistisk Haandbog. Bind 3.
 • Danmark, Land og Folk. Historisk-topografisk-statistisk Haandbog. Bind 4.
 • Danmark, Land og Folk. Historisk-topografisk-statistisk Haandbog. Bind 5.
 • Danmarks Adels Aarbog 1884. [1.] Første Aargang.
 • Danmarks Adels Aarbog 1898. [15.] Femtende Aargang.
 • Danmarks Adels Aarbog 1905. [22.] Toogtyvende Aargang.
 • Danmarks Adels Aarbog 1911 [28.] Ottoogtyvende Aargang.
 • Danmarks Adels Aarbog 1919. [36.] Sexogtredivte Aargang
 • Danmarks Adels Aarbog 1943. [60.] Tresindstyvende Aargang
 • Danmarks Adels Aarbog 1949. [66.] Seksogtresindstyvende Aargang
 • Danmarks Adels Aarbog 1953. [70.] Halvfjerdssindstyvende Aargang
 • Danmarks Adels Aarbog 1974-75 [87.] Syvogfirsindstyvende Aargang
 • Danmarks Adels Aarbog 1976-78 [88.] Otteogfirsindstyvende Aargang
 • Danmarks anden Seminarist Johannes Pades Autobiografi og Familien Pades Stamtavle ved Torkil Baumgarten.
 • Danmarks Flaade
 • Danmarks kommunale Forvaltning IV; Maribo Amt - Præstø Amt.
 • Danmarks kommunale Forvaltning IX: Ringkøbing Amt ; Ribe Amt
 • Danmarks kommunale Forvaltning V; Odense Amt - Svendborg Amt/
 • Danmarks kommunale Forvaltning VI; Hjørring amt - Thisted amt - Aalborg amt
 • Danmarks middelalderlige annaler
 • Dansk Forsikringsstat 1932-33.
 • Dansk Forsikringsstat 1934-35.
 • Dansk Forsikringsstat 1936-37.
 • Danske slotte og herregårde [06], Bind 6, Lolland-Falster.
 • Danske slotte og herregårde [09], Bind 9 : Nordvestfyn.
 • Danske slotte og herregårde, Bind 10 : Vendsyssel
 • Danske slotte og herregårde, Bind 11 : Himmerland og Ommersyssel
 • Degne og lærer i Junget-Thorum/Thorum 1730-1973
 • Den forglemte Gren af Slægten Thott i Horns og Voldborg Herreder i det 17. og 18. Aarhundrede
 • Den Vest- og Sønderjyske Kreditforening af Landejendomsbesiddere : 1860, 28. september, 1910.
 • Derniers Moments d'un jeune Homme : mort a l'Age de dix-huit Ans
 • Det adelige Gravkapel i Tved Kirke
 • Det store Bilager i Kjøbenhavn 1634
 • Dimittender og lærere /Jelling Statsseminarium 1841-1991
 • Dødsfald i Bergen 1765-1850
 • Efterkommere af Niels Christian Thostrup. Rebslagermester i Viborg. 1837-1910.
 • Efterkommere efter Lærer Christen Nielsen, Kippinge, f.25/8 1809 - d.12/9 1891 og Kirstine Bendikte Thorsen, f.17/5 1819 - d.26/5 1901 /
 • Ejer af Dybvad i Hads Herred, Landkommissær Laurits Brorson og hans Efterslægt i 3 Generationer
 • En bagersøns opvækst og liv i Troldhede
 • En kjøbenhavnsk Grosserers Ungdomserindringer 1787-1816 : Optegnelser.
 • En mur har to sider : modstandsmanden og politikeren
 • Familiengeschichtliche Bibliographie Band 7
 • Fængselspræsten, Pastor Vilhelm Muncks Optegnelser
 • Fortegnelse over Københavns Kommunes tjenstemænd i 1.-5., 7.-9. og 14. lønklasse : samt de med disse ligestillede tjenstemænd udenfor lønklasser og helaarsbeskæftigede løst ansatte personer.
 • Fru Nanna Kristensen-Randers' Sidste Dage, Død og Jordefærd
 • Fyens Stifts Læseforening 1838-1908 : Tilblivelse og Vækst gennem to Menneskealdre
 • Fyns Telefonvæsen gennem 25 Aar : 1884-1909
 • Gunnar Gregersen. Uddrag af artikler og taler / samlet og udgivet i anledning af Teknologisk Institut's 50-års jubilæum 1956
 • H. Aschehoug & Co.s Forlag 1872-1922 - Jubilæumskatalog.
 • Haakon Svensson : en svensk indvandrer i Vendsyssel
 • Halfdan Hendriksen : En dansk købmand og politiker
 • Hans Hedtoft : liv og virke
 • Hans Schneekloths Skole 1954-1992 : fra Statsgymnasiet Schneekloths Skole på Værnedamsvej til Schneekloths Gymnasium på Brøndby Møllevej
 • Helsingørs bomærker
 • Hermann Raffel : 1869-1919
 • Hinnerup ejerlav
 • Historien om Wollesen slægten som bønder i Øster Sottrup
 • Historiske Meddelelser over "Eskelund"
 • Historiske Meddelelser over Lykkesholm med Tilliggende samt Stamtavle over Familien Lindegaard
 • Hjalmar Neiglick.
 • Hofsnedkermester Johann von Holten´s efterkommere, Bind 1
 • Hofsnedkermester Johann von Holten´s efterkommere, Bind 2
 • Høiesteretstidende 1890.
 • Ida Bretteville-Plum : Mindeblade
 • Idræt i Troldhede i 1950’erne og 1960’erne
 • Inger Nielsdatter Gjøl, Junget-Junget 1774-1828, og Mikkel Mortensen, Ingstrup/Rødding - Junget 1777-1823
 • Jacob Schade slægten - efterkommere efter Hans Pedersen (Schade) Kalundborg, født 1599 død 1671
 • Jeg arbejder med - JAM : dansk slægtsforskerfortegnelse, hæfte 12 - 1991.
 • Jeg arbejder med - JAM : dansk slægtsforskerfortegnelse, hæfte 8 - 1986.
 • Jeg arbejder med JAM - Dansk Slægtsforskerfortegnelse, hæfte 10 - 1989
 • Jeg arbejder med JAM - Dansk Slægtsforskerfortegnelse, hæfte 9 - 1987
 • Johan Nicolai Madvig - Bind 1: et mindeskrift
 • Jungetgårds fæsteforhold
 • Juridisk og Statsvidenskabelig Stat / 1928
 • Juridisk og statsvidenskabelig Stat / 1946
 • Kirkelig Aarbog 1923
 • Kirkelig Haandbog, 1939.
 • Kirkelig Haandbog, 1943.
 • Knud Lyne Rahbek, Kamma Rahbek og Livet paa Bakkehuset
 • Kolding studenter indtil 1856
 • Kommandør Jens Jacob Paludans Ungdomserindringer.
 • Koncern-byggaren A. P. Gunnerson : A. P. Gunnersons historia : Andra delen.
 • Kongelig Majestæts Hofbarberer indtil 1660
 • Kopier ved fotografering af Magister J.C. Hansen´s håndskriftsamling
 • Købmandsfamilier i Skive 1715-1780
 • Landbrugets udvikling 1950-2013
 • Landmand i Lille Skæggesholt Anders Christensens Efterslægt
 • Læs om Sønderjylland : et udvalg af bøger og bidrag
 • Legatstamtavle for Christiane Muus, f. Bruun's Legat af 15. Juni 1854, konfirmeret 21. Nov. 1859, og for Magdalene Bartholine Bruun's Legat af 26. Febr. 1861 og 15. Decbr. 1885, konfirmeret 13. Juni 1887 begge for ugifte Piger, der ere Descendenter af afdøde Justitsraad, Ridder Bertel Bruun og Hustru Magdalene B. Bruun, f. Brøchner, i Fredericia
 • Lisaa gammel som æ vej : en bette krønikebog om Ølgod Sogn og By og Sparekasse, 16. maj 1868-1968
 • Livet i Klokkergården : gammeldags falstersk Bondeliv
 • Marstrand-slægtens historie - Bind 1 - Dens rødder
 • Marstrand-slægtens historie - Bind 2
 • Matrikeloplysninger 1680 og 1688 på Landsarkivet i Viborg
 • Meddelelser om Gerhard Graaes Forfædre : (bl.a. af Slægterne Bondo og Magaard)
 • Mellem to Tidsaldre : Erindringer.
 • Metropolitanerbogen 1939.
 • Min slægtshistorie - slægtslinier fra 1500-årene
 • Min Wolffske familie
 • Mindeblade om Søren Gyldendal : Dokumenter og Billeder til Belysning af hans Liv fra fattig Skoleholdersøn i Giver til den i hele Norden højt agtede store Forlægger
 • Minder fra Hjemmet om Pastor Ludvig Hertel
 • Mine forældre og deres slægter
 • Morten Nielsen´s Efterkommere, Thorumgård, Stoubygård
 • Møgelthorum By
 • Møgelthorum ejerlav : Vielser 1689-1891, Konfirmationer 1737-1813, Dødsfald 1689-1891 : Thorum sogn, Dødsfald 1892-1943
 • Myntmester Peter Grüner og hans efterkommere ca. 1585-1936.
 • Niels Bohrs skole 1872-1909 - Gammelholm skole
 • Nissens Legat
 • Norske Slægter 1912
 • Norske Slægter 1915
 • Oberst H. C. Hertel og hans Slægt
 • Offentlige Forlystelser i Frederik den Sjettes Tid : et Bidrag til dansk Kulturhistorie. Casorti og Forstadsteatrene.
 • Offentlige Forlystelser i Frederik den Sjettes Tid : et Bidrag til dansk Kulturhistorie. Kildeforlystelser i Dyrehaven m.v.
 • Ole Andersen Lundqvist og Hustru Mariane Mathilde Juul, deres Slægt og Hjem : et Mindeskrift paa Faders Hundredaarige Fødselsdag, 12 August 1810 - 12 August 1910
 • Optegnelser om mit Levneds og min Tids Historie.
 • Politibetjent Carl Georg Breuning og Johanne Marie Møllers 9 børn.
 • Prins Georg af Danmark i hans Ægteskab med Dronning Anna af Storbritannien.
 • Skammergård ejerlav i Junget Sogn
 • Skærbækfortællinger : gode historier - om dem vi husker - om det vi husker. Bind 1.
 • Skærbækfortællinger : gode historier - om dem vi husker - om det vi husker. Bind 10.
 • Skærbækfortællinger : gode historier - om dem vi husker - om det vi husker. Bind 2.
 • Skærbækfortællinger : gode historier - om dem vi husker - om det vi husker. Bind 3.
 • Skærbækfortællinger : gode historier - om dem vi husker - om det vi husker. Bind 4.
 • Skærbækfortællinger : gode historier - om dem vi husker - om det vi husker. Bind 5.
 • Skærbækfortællinger : gode historier - om dem vi husker - om det vi husker. Bind 6.
 • Skærbækfortællinger : gode historier - om dem vi husker - om det vi husker. Bind 7.
 • Skærbækfortællinger : gode historier - om dem vi husker - om det vi husker. Bind 8.
 • Skærbækfortællinger : gode historier - om dem vi husker - om det vi husker. Bind 9.
 • Skærbækfortællinger 1-10 : register.
 • Skolearkiver / Kalundborg kommune
 • Skolearkiver. Allinge-Gudhjem Kommune. Registratur
 • Skolerne efter 1864 i Grættrup, Junget og Thorum
 • Slægten Busch fra Mesmerode - Bind 1
 • Slægten Busch fra Mesmerode - Bind 2
 • Slægten Tryde 1990
 • Slægten Tscherning i Danmark.
 • Slægten Ussing : Niels Jensens aner og efterkommere : En stamtavle ved Agnethe og Jørgen Ussing.
 • Slægterne Ræv, Rev, Ræff, Reff, Foss
 • Slægterne Thaulow
 • Slægtsbog for efterkommere efter Peder Christensen, født 1795, gårdejer i Mariebol, senere Ø. Klinkby, Hove Sogn
 • Slægtsbog for slægten Johansen fra Brønderslev - forfædre, søskende og efterkommere af (Anders) Christian Johansen af Ajstrup (1859-1942) og hustru Anna (Christine) Carlsen af Vebbestrup (1875-1920)
 • Slegten Kiønig : kortfattede slegtshistoriske meddelelser
 • Slegten Wesenberg - den norske Wesenbergslegts stamtavle
 • Slekten Sandberg som nedstammer fra cand. theol. Hans Larsen Sandberg, skoleholder i Christiania og i sine sidste leveår klokker og skolebestyrer på Fredrikshald
 • Slekten Saxe i 400 år
 • Sonja Ferlov Mancoba : et udvalg af billeder
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1 - 2005
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1 - 2010
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1 - januar 1981.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 10 - oktober 1980.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 10 - oktober 1989.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 11 - november 1997
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 11/12 - november/december 1977.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 11/12 - november/december 1978.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 11/12 - november/december 1980.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 11/12 - november/december 1984.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 12 - december 1997
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 12 - december 1999
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 2 - 2005
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 2 - 2010
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 2 - februar 1981.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 3 - marts 1981.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 4 - april 2003
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 4 - april 2005
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 4/5 - april/maj 1981.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 6 - 2010
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 6 - juni 1980.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 6/7 - juni/juli 1981.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 7 - juli 1980.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 7/8 - juli/august 1982
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 8 - august 1980.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 9 - september 1980.
 • Søren Møllebygger og hans slægt - Skagen oplevet igennem fem generationer
 • Søren Pedersen Kaae fæstebonde i Edslev f. ca. 1612 og hans efterkommere - Bind 1
 • Søren Pedersen Kaae fæstebonde i Edslev f. ca. 1612 og hans efterkommere - Bind 2
 • Stamtavle over den Svenborgske Familie Graae
 • Stamtavle over Familien Tryde.
 • Stamtavle over Slægten Gløersen samt oplysninger om beslægtede familier.
 • Stamtavle over Slægten Sommerfeldt henholdsvis Sommerfelt : Tillæg av 1922.
 • Stamtavle over Slægten Sønnichsen fra Braderup Mølle samt nogle Efterslægtslinier
 • Stamtavle over Slægten Thorne
 • Stamtavler over Boserup-Slægten og Stambog til Fortsættelse af sidste Slægtled samt nogle historiske Oplysninger og Familiebilleder
 • Studenterne 1911
 • Studenterne 1914
 • Studenterne 1919 : 25 års jubilæet
 • Studeproduktion i Salling
 • Thorum Fattighus eller Junget Pastorats Fattighus
 • Thorum sogn
 • Til guld skal det blive - : nationallitteratur, nationalbibliotek, nationalbibliografi : biblioteksfaglige afhandlinger 1972-1987
 • Til slægtens ihukommelse.
 • Troldhede Andelsmejeri gennem 50 år
 • Troldhede Andelsmejeri gennem 50 år.
 • Troldhede Kirke ramt af tysk fly i 1941
 • Troldhede Plejehjem 25 år. 1958-1983.
 • Troldhede, De Fem Familier og Bruunshaab
 • Udkast til Stamtavle over Iohan Fridrich Kaysers Efterslægt
 • Urmagere og ure i Randers amt
 • V. og Ø. Flakkebjerg Herreders Skolehistorie - Blade af den danske Skoles Historie fra ca. 1690 til vore Dage
 • Väg- och vattenbyggaren A. P. Gunnerson.
 • Vestjyder - slægtsbog for Bollerup Sophus Laustsen og Ane Dorthea Pedersen
 • William Monod - Souvenir pour ses amis.


 • Nye online titler marts 2022


 • "Koed-skoven" - og dens ejere 1815-1970
 • "Levende skifter ..." Når kvinder arver kvinder. Udstilling.
 • "Vi"-min Flyvemaskine og jeg
 • 1042 translatører 1909-1964
 • A. G. Nathorst. Mindeord den 31 Januar 1921
 • Af "Frederikslunds" historie
 • Af mit Levned
 • Af Søstrup sogns historie. Bind 1.
 • Af Søstrup sogns historie. Bind 2.
 • Ahnetavle med kortfattede Biografier for tre Søskende Bützow-Rohde samt Uddrag af Stamtavler for Slægterne Rohde - Bützow - Nielsen - Cornelius.
 • Aktstykker og Oplysninger til Statskollegiets Historie 1660-1676 - bind 1.
 • Almanach de Gotha - annuaire généralogique, diplomatique et statistique pour l'année 1870
 • Anders Tange : En Levnedstegning.
 • Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 12. bind.
 • Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 4. bind.
 • Barfod sagaen : en beretning om de personer, der har båret navnet Barfod, Barfoed eller andre stavemåder af navnet
 • Bastian Mårtensson Keiding - hans nærmeste forfædre, hans brødre og svenske efterslægt
 • Beiträge zur Geschichte der Familie Hennings (1500-1905) und der Familie Witt (1650-1905)
 • Beiträge zur Geschichte der Familie von Barner - Band 1
 • Bergens Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen, Bind 1 : biografiske Efterretninger
 • Biografiske oplysninger angående Den Polytekniske Læreanstalts kandidater 1829-1929.
 • Biskop Hans Lassen Martensen : hans liv, udvikling og arbejde
 • Bispen og betleren
 • Blaagaard Seminarium 100 år : 1859 - 15. juni - 1959.
 • Blade af en Slægts Historie : Familien Rosenørn
 • Bogen om Bornholm
 • Borgerskaber i Åbenrå 1686-1867. Bind 1.
 • Borgerskaber i Åbenrå 1686-1867. Register. Bind II.
 • Carl Bagger : en biografisk Skildring af Digteren og hans Hustru
 • Christian 4. som kanonstøber : kongens værksteder ved Kronborg - Gethuset, Hammermøllen og Kobbermøllen
 • Christian III's rentemesterregnskaber Bind 5. Ordforklaringer. Sagsregister. Stikordsregister.
 • Dagligt liv i Norden i det sekstende århundrede / Bind 1
 • Dagligt liv i Norden i det sekstende århundrede / Bind 4
 • Dagligt liv i Norden i det sekstende århundrede / Bind 5
 • Danmarckis oc Norgis fructbar Herlighed : Kbh.1650-1656.
 • Danmark i fest og glæde. Bind 1.
 • Danmark i fest og glæde. Bind 2.
 • Dansk civil- og akademiingeniørstat 1971 - biografiske oplysninger om kandidater fra Danmarks Tekniske Højskole og Danmarks Ingeniørakademi (1829-1968) samt 451 medlemmer af Dansk Ingeniørforening, der ikke er udgået fra de nævnte læreanstalter.
 • Danske frivillige i Frankrig 1914-1918
 • Danske i udlandet 1956.
 • Danske slotte og herregårde, Bind 1, Nordøstsjælland
 • Danske slotte og herregårde, Bind 8 : Sydfyn
 • Danske slotte og herregårde. Bind 7 : Nordøstfyn
 • Danskuddannede folkeskolelærere i Nordslesvig under preussisk styre.
 • De danske erhverv : Faglig, biografisk håndbog for handel, håndværk og industri : Udarb. i samråd med erhvervenes institutioner og organisationer
 • Den civile Centraladministration 1914-35
 • Den dansk-norske Slægt Dons
 • Den danske bibliotekarstand 1950
 • Den danske Dyrlægestand. Fjerde udgave
 • Den danske Kvindes Historie fra Holbergs Tid til vor. 1701-1917. Andet Bind.
 • Den danske Kvindes Historie fra Holbergs Tid til vor. 1701-1917. Første Bind.
 • Den gådefulde familie - Historien bag det Kierkegaardske Familiegravsted.
 • Dr. Mathias Steenstrup : Et Liv i Oplysningens Tjeneste
 • Efterkommere af Claudius Ulrich von Roepstorff og Beate Hedevig Munk Frandsdatter
 • Efterslægtstavle for admiral G.H.R. Zachariae, 1850-1937 og hustru Sophie A. f. Albeck, 1852-1939
 • En gammel Lærers Livserindringer - med vedføjede Slægtsregistre over Familierne Betz og Foss.
 • En gammel Præsteslægts Historie.
 • En Generalstabsofficer i 1864 : Breve fra Major E. Schau til hans Hustru.
 • En himmerlandsslægt : Efterkommere og aner for fæstebonden Niels Andersen Ullits i Volstrup by, Ø. Hornum Sogn
 • En linie af Slægten Breuning 1657-1977
 • En linie af Slægten Breuning 1657-1979. Bind III.
 • En linie af Slægten Breuning 1719-1981. Bind IV.
 • En linie af Slægten Breuning 1720-1978. Bind II.
 • En Rejse til Rusland under Tsar Peter : Dagbogsoptegnelser
 • En slægt fra Svenstrup i Højslev sogn - Om Christen Jensen, født 1792, og hustru, deres forfædre og efterkommere
 • En sydsjællandsk anetavle - for Maren Kirstine Nielsen gift Wiberg
 • Familien Betz med sidelinier.
 • Familien Bonnevie, Danmark 1719-1962 - Stamtavle og Minder fra Vallekilde - Kristine Bonnevie og Poul Bonnevies Stamtavle fra 1931 delvis optrykt og videreført af Georg E.Bonnevie og Erik Bonnevie.
 • Familien Conradi i Norge.
 • Familien Friis-Petersen og dens Forfædre : et genealogisk Slægtsregister
 • Familjen Hoyer i Schleswig-Holstein och Sverige
 • Fattigvæsenet i de sønderjyske købstæder 1736-1841
 • Find dine rødder : Politikens håndbog i slægtshistorie
 • Flagstad-krøniken : skrevet på baggrund af ca. 900 breve fra perioden 1850 til 1920 i tilslutning til efterslægtstavlen efter Mogens Flagstad og Charlotte Anna Marie (født Reenberg)
 • Forlystelser i Hederne.
 • Fortegnelse over Damp- og Centrifuge-Mælkerier : Andels-, Fælles- og Herregaards-Mejerier
 • Fortegnelse over Studenterne fra 1868 ved Jubilæumsfesten d. 3. October 1893
 • Fortegnelse paa Interessenterne udi den 1ste Classe af det med Kongelig allernaadigst Bevilling af 13de Martii 1775 oprettede private Liv-Rente-Societet.
 • Fra J.L. Heibergs Ungdom - Memoirer og breve XXXVII
 • Fra Midtjylland - Kultur- og Slægtsoptegnelser
 • Fra Nors Havreland til verdens brændpunkt : Frederik Nikolaj Gravesens breve og epistler fra Sibirien og Manchuriet 1912-1930
 • Grandmamas Bekiendelser.
 • Gravskrifter i danske Aviser 1759-1800 : med Udtog af det personalhistoriske Stof
 • Grene af slægten Rossing - stamtavle, levnedsberetninger, stamtavle over andre grene
 • Guldmagere i Danmark i det XVII. århundrede
 • Guldsmede på Bornholm.
 • Helsingør Stiftsbog 1985.
 • Helsingør Stiftsbog 1991.
 • Helsingørs Embeds- og Bestillingsmænd : genealogiske Efterretninger.
 • Holbergtidens Odense : en perspektivtegning og en vejviser fra 1761
 • Højesteretstidende 1886-1887 : Højesteretsaaret 1886-87, Ny Række, 10. Aargang.
 • Højesteretstidende 1888 : Højesteretsaaret 1888, Ny Række, 12. Aargang.
 • Højesteretstidende 1889 : Højesteretsaaret 1889, Ny Række, 13. Aargang.
 • I Krigsaarene 1914-1919
 • In Denmark born - to Canada sworn : Danish-Canadian lives
 • Indbydelsesskrift til Kjøbenhavns Universitets Aarsfest til Erindring om Kirkens Reformation. Heri: Danske Kongers Haandfæstninger.
 • Inkvisitionskommissionen af 20. januar 1772 : udvalg af dens papirer og brevsamlinger til oplysning om Struensee og hans medarbejdere. Bind 2.
 • Inkvisitionskommissionen af 20. januar 1772 : udvalg af dens papirer og brevsamlinger til oplysning om Struensee og hans medarbejdere. Bind 3.
 • Inkvisitionskommissionen af 20. januar 1772 : udvalg af dens papirer og brevsamlinger til oplysning om Struensee og hans medarbejdere. Bind 4.
 • Inkvisitionskommissionen af 20. januar 1772 : udvalg af dens papirer og brevsamlinger til oplysning om Struensee og hans medarbejdere. Bind 5.
 • Jørgen Andersen - landsbylærer og elværkspioner
 • Jørgen la Cours arbejde i dansk landbrugs tjeneste.
 • Justitsraad A.K. Bang. Et Mindeskrift
 • Kjøbenhavns Havn : en Oversigt over Havnens Udvikling fra Christian IV's Tid til vore Dage.
 • Kjøbenhavns Huse og Indvaanere efter Branden 1728. Udg. efter samtidige Fortegnelser af Kjøbenhavns Brandforsikring til Minde om Anledningen til dens Oprettelse.
 • Königlich Dänischer Hof-og Staatskalender 1740.
 • Königlich Dänischer Hof-og Staatskalender 1744.
 • Kortfattet Slægtstavle vedrørende Slægten Tonboe nu Dahlberg.
 • Københavns historie og topografi i middelalderen - 1. bind.
 • Københavns historie og topografi i middelalderen - 2. bind.
 • Københavns historie og topografi i middelalderen - 3. bind.
 • Kvanløse sogns historie; ca. 1800-1958
 • Lægdsruller ca. 1830 - ca. 1930 afleveret af 1. og 2. udskrivningskreds.
 • Lærerne i Nordslesvig ca. 1814-1920. 1. halvbind.
 • Lærerne i Nordslesvig ca. 1814-1920. 2. halvbind.
 • Legatslegten Broch : fortegnelse over samtlige adgangsberettigede til professor Ole Jacob Brochs familielegat samt genealogiske oplysninger om slegten forøvrig
 • Legatstamtavler for konsul, tømmerhandler af Horsens Harald Blegvad Jørgensen og hustru Caro Jørgensens familielegat
 • Ludvig Bramsen : forsikringsnestor og socialpolitiker
 • Ludvig Holberg i tekst og billeder
 • Lundager-slægterne i Varde
 • Manuskripter vedrørende Sønderjysk Personal- og Lokalhistorie i Landsarkivet for Sønderjylland
 • Mellem Otto og Jakob. Bind 1.
 • Mellem Otto og Jakob. Bind 2.
 • Mendel Levin Nathanson : en biographisk Skizze
 • Mennesker, jeg mødte
 • Næsbyhoved lens regnskaber 1502-1511
 • Nekrologiske Samlinger - Efterretninger om Dødsfald og Døde med andet dertil hørende - 2den Aargang
 • Nogle slægter fra Hanherred og Hillerslev herred. (Some families from the two counties, Hanherred and Hillerslev herred in Northern Jutland)
 • Normannerne. Bind 1: Indledning i Normannertiden.
 • Normannerne. Bind 2: Vikingetogene mod Vest.
 • Normannerne. Bind 3: Danske og norske Riger paa de Brittiske Øer i Danevældens Tidsalder
 • Normannerne. Bind 4: Danelag
 • Om Dr. Olaf Carlsen's "Christian Molbech og Sorø".
 • Omkomne søfolk, fiskere og passagerer fra 1939 til 1951.
 • Opslag - Lægdsnumre
 • Optegnelser om Slægten Siersted.
 • Oversigt over Niels og Magdalene Kelstrup's efterslægt
 • Pastor Lemvigs betænkning : et bornholmsk landsforræderi i det 17. århundrede.
 • Peder Oxe
 • Peter Nansen : Journalisten, Forfatteren, Forlæggeren
 • Præsident Hans Nansen den Ældres Levnet
 • Registrering af gravstenene No. 1714 - No. 1975 paa Brødremenighedens Kirkegaard Christiansfeld 1923-1995.
 • Roskilde Museum 1938. Slægten Sveistrup og Roskilde : Hans Sveistrup: Das Geschlecht Sveistrup
 • Siden Saxo 1995 Nr 4 12 årgang : Magasin for dansk historie.
 • Skolearkiver. Karlebo Kommune. Registratur
 • Skolearkiver. Lejre Kommune. Registratur
 • Skolearkiver. Ravnsborg Kommune Registratur
 • Skrifter af Carl Klitgaard - Slægten Toft fra Klim og andre artikler
 • Slægt og stavn - 1999:4
 • Slægten Buchtrup
 • Slægten Dyssel i Danmark gennem 300 År
 • Slægten efter Christen Mortensen Møller Holst og Sophie Amalie Marie Trojel.
 • Slægten fra "Vanggaard" - Niels Hansen Buch og hustru - forfædre og efterkommere.
 • Slægten Frisenette
 • Slægten Graa på Bornholm
 • Slægten Jens Jensen fra Støttrup - Hvam - Tollerup (Mosegaard) - Spanggaard - Støttrup - Væver - Aalestrup
 • Slægten Rambusch.
 • Slægten Schaumburg-Müller
 • Slægten Sonnichsen og de dertil hørende slægter Thomsen, Kromann og Brinch af Sønderho på Fanø. Fra reformationens indførelse i Danmark til vore dage.
 • Slægten Teller (den danske Linie)
 • Slægten Thomsen fra Andst - Om Hans Thomsen, født 1834, og hustru, deres forfædre og efterkommere
 • Slægten Tingleff - 12 slægtsled i lige linie : 1630 - 1995
 • Slægten Vorbeck i Danmark. Stamtavler og Oplysninger
 • Slægten Würtz/Wirz : til Danmark fra Schweiz via Tyskland
 • Slægter
 • Slægtregister over Anders Hyrde i Balle og hans Efterkommere, Hovedlinien
 • Slægtsbog - min mors slægt
 • Slægtsbog for den gren af familien Engberg, der nedstammer fra vor bedstefar Jacob Frederik Engberg der 1866-1877 var sognepræst i Tostrup-Uggerløse og hustru Elise Henriette f. Teilman.
 • Slægtsbog for Pastor Ferdinand Schaumburg Müller og hustru Actonia Hass
 • Slægtsbog for Sand, Stauning
 • Slægtsbog om slægten Bømler, efterkommere efter Johan Georg Baûmler : med tillæg af diverse anetavler for tilgiftede
 • Slægtsbog over Jacob Holm og hans Efterkommere : 1770-1944.
 • Slægtsforskeren 2021 nr. 1 : Medlemsblad for Danske Slægtsforskere.
 • Slægttavle for Nathan Jacobsen og Frederikke Fürst
 • Slekten Seip
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1 - januar 1984.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1 - januar 1987.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1 - januar 1998
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1/2 - januar/februar 1980.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1/2 - januar/februar 1996
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1/2 - januar/februar 1997
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 10 - oktober 1981.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 10 - oktober 1984.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 10 - oktober 1985.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 10 - oktober 1986.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 10 - oktober 1987.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 10 - oktober 1996
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 10 - oktober 1997
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 11 - november 1996
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 11/12 - november/december 1979.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 11/12 - november/december 1981.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 11/12 - november/december 1985.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 11/12 - november/december 1986.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 11/12 - november/december 1987.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 12 - december 1996
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 2 - februar 1987.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 2/3 - februar/marts 1998
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 3 - marts 1986.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 3 - marts 1987.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 3 - marts 1997
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 4 - april 1980.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 4 - april 1986.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 4 - april 1987.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 5 - maj 1980.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 5 - maj 1984.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 5 - maj 1985.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 5 - maj 1987.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 5 - maj 1997
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 6 - juni 1997
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 6/7 - juni/juli 1986.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 6/7 - juni/juli 1987.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 7 - juli 1984.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 7 - juli 1985.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 7/8 - juli/august 1996
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 7/8 - juli/august 1997
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 8 - august 1981.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 8 - august 1984.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 8 - august 1986.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 8 - august 1987.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 9 - september 1981.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 9 - september 1984.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 9 - september 1985.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 9 - september 1986.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 9 - september 1987.
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 9 - september 1996
 • Sønderjysk månedsskrift - Nr. 9 - september 1997
 • Sønderjyske årbøger - 1996.
 • Sønderjyske årbøger - 1997.
 • Sønderjyske årbøger - 1998.
 • Sønderjyske årbøger - 2000.
 • Sønderjyske årbøger - 2009.
 • Søren August Fjelstrup til Sindinggaard ; biografiske Optegnelser.
 • Stamregister over Familien Helms.
 • Stamtavle eller Slægtsregister for Efterkommere efter Philip Hermann der i 1760 indvandrede fra Pfalz
 • Stamtavle over den bornholmske Familie Jespersen
 • Stamtavle over den Hartmannske Slægt
 • Stamtavle over den norske Familie Daae med Descendenter
 • Stamtavle over den yngre frederikshaldske Slægt Stang
 • Stamtavle over familien Bassøe - Tillegg til den Stamtavle over Familien Bassøe som Hans Bassøe utga i 1899
 • Stamtavle over familien Carstens.
 • Stamtavle over Familien Jespersen
 • Stamtavle over Familien Karen Jørgensdatter og hendes 2 Mænd, der begge hed Jens Andersen
 • Stamtavle over Familien Wulff af Stubbekjøbing
 • Stamtavle over Godsejer Johann Bendix Pape´s Efterkommere
 • Stamtavle over Havnekontrollør Peder Andreas Schmidt's Efterkommere
 • Stamtavle over Rasmus Charises Descendenter
 • Stamtavle over Slægten Bernhoft.
 • Stamtavle over Slægten Paulsen /
 • Stamtavle over Slægten Schultz (fra Aalborg)
 • Strandmøllen ; Optegnelser af Johan Christian Drewsen.
 • Thomas Jensen (1837-1925) Smed i Hvilsted, Tiset og Jetsmark sogne
 • Tillæg VII til Magister-staten 1967.
 • Tillæg VIII til Magister-staten 1967.
 • Ugilt sogn 1715-1796, Døbte, Viede og Begravede
 • Ugilt sogn 1796-1814, Døbte, Viede og Begravede
 • Vitae Sanctorum Danorum
 • Vordingborg Seminariums Elevforening Aarsskrift 1918
 • Willem Leyels liv og farefulde rejse til Indien


 • Nye skanninger februar 2022


  - at skrive i mandtal - udstilling i anledning af 200-året for folketællingen 1787.
  Ahnetavle for Hans Heinrich Jessen og Helene Clausen f. Jessen - Nybøl og Aarslev Mølle, Hjordkjær Sogn
  Amtmandsbogen - Portrætter og Biografier af Stiftamtmænd og Amtmænd i Danmark 1660-1935.
  Anatomen J.-B. Winsløw : 1669 - 1760.
  Anetavle for 8 Søskende Bræstrup - Politidirektør Cosmus Bræstrup og Christiane Lassens Børn /
  Anetavle for Anna Glahn f. Jæger, 1868-1916, gift med lektor og bibliotekar ved Sorø Akademi Alfred Rosenstand Glahn, 1865-1934
  Anetavle for biskop Henrik Stubkjær (født 1961)
  Anetavle for fhv. borgmester i Struer Martin Merrild (født 1955)
  Anetavle for historikeren Henrik Skov Kristensen (født 1953)
  Anetavle for journalist og tv-vært Peter Ingemann (født 1973)
  Anetavle for Jørgen Peter Vedel.
  Anetavle for Peter Janssen
  Annales Danici medii ævi
  Anne Storbjerg Madsen 1838-1914 - og hendes aner i Bøvling
  Anteckningar om släkten Barnekow
  Anton Sørensen.
  Arkiv - Tidsskrift for Arkivforskning. 7. bind, 1978-79
  Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 13. bind, 1990-91.
  Arkivundersøgelser vedrørende Folk af Navnet Hasfeldt (Hasfelt, Hasfeld) efter 1774
  Ætten Tersmedens oprindelse - slægten Tor Smede fra Stade og Flensborg
  Ætten von Koss
  Bergens Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen, Bind 2 : biografiske Efterretninger
  Biskop Jørgen Swane og hans hustru Magdalene f. Bruun.
  Blade af en Familie-Krønike : (Slægten Swane).
  Bogen om Anders Murer og Bodil Marie. Oplysninger om deres Forfædre og Efterkommere. Vign. tegn. af Aage Bendtsen
  Bogen om Luis Bramsens Efterkommere : En Familieoversigt gennem mere end 100 Aar
  Byskriver i Rudkjøbing Johan Frederik Schroeter's (f. 1715 d. 1784) samlede Descendens : Udarbeidet som Manuskrift for Familien.
  Candidati og examinati juris 1736-1936, Candidati politices 1852-1936 : Candidati actuarii 1922-1936 - Bind 5.
  Cecilie Sida Marie Grüners forfædre
  Christianshavns Apothek 1707-1907 : til Minde om 200 Aars Virksomhed
  D.G. Monrads Deltagelse i Begivenhederne 1864 : en efterladt Redegørelse
  Dagligt liv i Norden i det sekstende århundrede / Bind 7
  Dagligt liv i Norden i det sekstende århundrede, Bind 2
  Dagligt liv i Norden i det sekstende århundrede, Bind 3
  Danmarks riges breve - 1. række - 1. bind - 789-1052
  Danmarks riges breve - 1. række - 2. bind - 1053-1169
  Danmarks riges breve - 1. række - 3. bind - 1170-1199
  Danmarks riges breve - 1. række - 4. bind - 1200-1210
  Danmarks riges breve - 1. række - 5. bind - 1211-1223
  Danmarks riges breve - 1. række - 6. bind - 1224-1237
  Danmarks riges breve - 1. række - 7. bind - 1238-1249
  Danmarks riges breve - 2. række - 1. bind - 1250-1265
  Danmarks riges breve - 2. række - 10. bind - 1328-1332
  Danmarks riges breve - 2. række - 11. bind - 1333-1336
  Danmarks riges breve - 2. række - 12. bind - 1337-1339
  Danmarks riges breve - 2. række - 2. bind - 1266-1280
  Danmarks riges breve - 2. række - 3. bind - 1281-1290
  Danmarks riges breve - 2. række - 5. bind - 1299-1305
  Danmarks riges breve - 2. række - 6. bind - 1306-1312
  Danmarks riges breve - 2. række - 7. bind - 1313-1317
  Danmarks riges breve - 2. række - 8. bind - 1318-1322
  Danmarks riges breve - 2. række - 9. bind - 1323-1327
  Danmarks riges breve - 3. række - 1. bind - 1340-1343
  Danmarks riges breve - 3. række - 2. bind - 1344-1347
  Danmarks riges breve - 3. række - 3. bind - 1348-1352
  Danmarks riges breve - 3. række - 4. bind - 1353-1356
  Danmarks riges breve - 3. række - 5. bind - 1357-1360
  Danmarks riges breve - 3. række - 6. bind - 1361-1363
  Danmarks riges breve - 3. række - 7. bind - 1364-1366
  Danmarks riges breve - 3. række - 8. bind - 1367-1370
  Danmarks riges breve - 3. række - 9. bind - 1371-1375
  Danmarks riges breve - 4. række - 1. bind - 1376-1379
  Danmarks riges breve - 4. række - 2. bind - 1380-1385
  Dansk Købstadsstyrelse fra Valdemar Sejr til Kristian IV. "Forordn. af 1619".
  Danske Gaarde i Tekst og Billeder - 2. bind
  Danske middelalderlige regnskaber. 1. række, 1. bind. Hof og Centralstyre.
  Danske middelalderlige Regnskaber. Roskildekirkens Jordebøger og Regnskaber. 3. Række, 1. Bind
  Danske tandlæger - 3. udgave
  Den Danske Lægestand 1936-1949
  Den danske lægestand 1949-1957. - 13. udg.
  Doris Nilausen, født Christiansen - aner og levnedsbeskrivelse
  Efterkommere af Kirsten Østergaard fra Skovhuse, Aller sogn
  Efterkommere af Niels Christensen Herping fra Øster Herping i Trans
  Efterlysningsliste til brug for Feltpolitidetachementet
  Efterretninger om Familien Munthe i ældre og nyere Tid : et personalhistorisk og genealogisk Manuskript for Familiens Medlemmer. Del 1: Ældre tid. Del 2: Nyere tid.
  Efterslægts-tavle for Carsten Rehders og Marie Neumann's efterkommere. Forsøg på en delvis ajour-færing af ovennævnte slægtstavle, udarbejdet af O. Møller, Hvilshøjgård 1890
  Egebækken - nr. 49 - december 2010.
  Egebækken - nr. 50 - juni 2011.
  Egebækken - nr. 51 - december 2011.
  Egebækken - nr. 52 - juni 2012.
  Egebækken - nr. 53 - december 2012.
  Egebækken - nr. 54 - juni 2013.
  Egebækken - nr. 55 - december 2013.
  Egebækken - nr. 56 - juni 2014.
  Egebækken - nr. 57 - december 2014.
  Egebækken - nr. 58 - december 2015.
  Egebækken - nr. 58 - juni 2015.
  Egebækken - nr. 60 - juni 2016.
  Egebækken - nr. 61 - december 2016.
  Egebækken - nr. 62 - juni 2017.
  Egebækken - nr. 63 - december 2017.
  Egebækken - nr. 64 - juni 2018.
  Egebækken - nr. 65 - december 2018.
  Egebækken - nr. 66 - juni 2019.
  Egebækken - nr. 67 - december 2019.
  Egebækken - nr. 68 - juni 2020.
  Egebækken - nr. 69 - december 2020.
  Egebækken - nr. 70 - juni 2021.
  Ellen Camilla Rammeskow
  En beretning om Birkedommer Søren Bay, Samsø - gift med Albertine Kjerstine Lovise Laurberg, hans aner og deres slægt
  En gammel Baag Herreds Slægt : dens Historie og Forgreninger igennem 400 Aar
  En jydsk bondedrengs erindringer fra Ribemarsken til den kgl. staldetat som kgl. berider hos kong Christian X
  En kjøbenhavners meddelelser om sit hjem og sin by : Kontorchef W. Kornerups memoirer
  En udnævnelse og en Monrad-Myte. Om forbigåelsen af D.G. Monrad som den første skoledirektør i Danmark. Kronik i Berlingske Aftenavis. 16.6.1954.
  En vestjysk bondeslægt - Ane Dorthe (1823-1877) og Christen Bisgaard (1821-1906) fra Vester Bisgård i Borbjerg Sogn, Ringkøbing Amt, deres forfædre og efterkommere
  Erindringer af mit Liv 1799-1868
  Erindringer fra en dansk Bondes lange liv.
  Et grundtvigsk hjem : artikler og foredrag
  Et Handelshus i Randers : G. Falbe-Hansen A/S 4. September 1872-1947
  Et system for opstilling af anetavler
  Etatsraad Johannes Theodorus Suhr's og Hstr. Caroline Falch's Testamente og Fundats.
  Examen publicum anniversarium in Schola Metropolitana 8 Calendarum Octobris A. 1838 habendum indicit Rector scholæ Nicolaus Lang Nissen
  Familiengeschichtliche Mitteilungen aus Nordschleswig / 1-8. Folge
  Fire Rifbjerg-søskende, deres børn og deres forfædre
  Fortegnelse over studenterne fra aaret 1916-20
  Fr. G. Knudtzon - Ungdomsdage / Memoirer og breve XLIX
  Fra by og land - litteratur fra dit lokalområde
  Fra Fredensborg til Athen : Fragment af en Kvindes Liv.
  Fra Holbæk amt. Historiske Aarbøger 46. Bind. 1953.
  Fra Holbæk Amt. Historiske Aarbøger IX Binds 1. Aargang 1936
  Fra Holbæk Amt. Historiske Aarbøger VI Binds 1. Aargang 1926
  Fra Holbæk Amt. Historiske Aarbøger XIV Binds 3. Aargang 1954
  Fra Holbæk Amt. Historiske Aarbøger XIV Binds 4. Aargang 1955
  Friedrich Rigsgreve Rantzau og Amoene Grevinde Castell-Remlingen
  Fru Camilla Augusta Møller f.Rasmussen's Slægttavle
  Grenaa Bys Historie. Bind B, 1. hæfte : En personalhistorisk-topografisk beskrivelse af byens ældre ejendomme og deres beboere gennem tiderne.
  Grenaa Bys Historie. Bind B, 2. hæfte : En personalhistorisk-topografisk beskrivelse af byens ældre ejendomme og deres beboere gennem tiderne.
  Grenaa Bys Historie. Bind B, 3. hæfte : En personalhistorisk-topografisk beskrivelse af byens ældre ejendomme og deres beboere gennem tiderne.
  Harboe'ske slegtsbiografier - Amtmandinde Harboe, født Mourier - barndom og ungdom
  Høiesteretstidende 1880-1881 : Høiesteretsaaret 1880-81, Ny Række 4. Aargang.
  Høiesteretstidende 1884-1885 : Høiesteretsaaret 1884-85, Ny Række, 8. Aargang.
  Ico - Iconographisk Post (Nordisk Tidsskrift för Ikonografi). 1979, nummer 4.
  Ivar Petersen, sognepræst i Sdr. Stenderup 1815-1849 - forslægt og efterslægt
  Iver Heide og Rebekka Højberg - Deres Forslægt og Liv samt en kort Beskrivelse af Herregaarden Søgaard
  James Oliver Lindam 1789-1881, hans Forfædre, hans Efterkommere og hans Søskende /
  Jens Peter Nellemanns aner
  Johan Lange, hans Hustru Eline Lange og deres Hjem
  Jomfru Rist og hendes slægt : adelsfrøkenen fra Rudegaard der valgte det ensomme liv på heden i Hammerum Herred
  Juridisk og statsvidenskabelig stat / 1952
  Kannik i Ribe Niels Torkilsen Lym og hans Efterkommere med Udeladelse af Kvindernes Descendenter ; Familien Friis-Petersens Ahnebog II. Del Familien Lihme
  Kjøge Apothek 1646-1896.
  Klunketid og krigsår ; Århus omkring år 1900 og under besættelsen 1940-45
  Kong Knuts Liv og Gerninger eller Æreskrift for Dronning Emma
  Konge og Lensmand i det sextende Aarhundrede
  Konow - Personalhistorie og genealogi 1260-1936.
  Kort stamtavle over slegten Parelius
  Købmand i Fredericia, Justitsraad Bertel Bruun 1767-1827 og Magdalene Barbara Brøchner's 1768-1831 samlede Descendens.
  Landmandsslægten Hagemann gennem firehundrede år
  Landsbydreng og svend på valsen : en fattigdrengs erindringer (1881-1907).
  Lægen Niels Peter Møller : fra Sundtoldens Helsingør : den første danske Hvalfangerfærd til Sydhavet.
  Lehnsbaron Hans Berner Schilden Holsten's Slægtebog / Breve og optegnelser 1941-1954
  Lehnsbaron Hans Berner Schilden Holsten's Slægtebog / Tredie del, Bind 2
  Lehnsbaron Hans Berner Schilden Holsten's Slægtebog / Tredie del, 1. halvbind. Om haven og gartnerne ved Langesø
  Lemvig Apotek i hundrede Aar : 1813 - 22. April - 1913
  Lolland-Falsters Historiske Samfund Årbog 2020 - 108. Årgang
  Ludvig Holberg og Johannes Erasmus Iversen. Særtryk af Historiske Meddelelser om København 4. række. 3.bind. Hæfte 3-4. 1951.
  Lunds stifts herdaminne, efter mestadels otryckta källor utarbetadt, bind 4.
  Mads Lange til Bali; en dansk Ostindiefarers Liv og Æventyr
  Marie Kirstine Brun´s efterkommere; Linien Rolff
  Marinus Kristensen og hans 2 koner : Emma Larsen og Agnes Emilie Pedersen
  Matrikel for Den Danske Frimurerorden 1955-1956 : manuskript for brødre
  Matrikel for Den Danske Frimurerorden 1966-1967 : manuskript for brødre
  Matrikel for Den Danske Frimurerorden 1977-1978 : manuskript for brødre
  Min Rejse gennem Livet : En gammel Skibslæges Erindringer : 1. del
  Min slægts historie. Om Karl Fischer Hansen fra Eskelund/Teglgården i Mesinge
  Mit hjem : tekst og billeder
  Modtagerne af medaljen for Slaget på Reden 2. april 1801
  Mogens, Hanne og Kirsten Müller's Aner
  N.C. Randbøll og Hustrus Efterkommere
  Nachrichten über die Familie Stolterfoht (Stolterfoth)
  Navneregister til E-akter (1921 - 1990) : Oversigt over sagsnumre vedrørende enkepension efter deltagelse i 1. verdenskrig
  Navneregister til I-akter (1921 - 1990) : Oversigt over sagsnumre vedrørende invalidepension efter deltagelse i 1. Verdenskrig
  Næstved i billeder
  Niels Chr. Borg og hustru Ulrikke Josephsen samt deres for- og efterslægt
  Niels Poulsen Rise og Cathrine Marie Olesdatter Winther; Beretning om en himmerlandsk bondefamilie i tidsrummet fra forordningen om stavnsbåndets løsning 1788 til Danmarks første grundlov 1849 med oversigter over parrets for- og efterslægt
  Nordsjælland og København i Sommeren 1806
  Normandiets historie under de syv første hertuger 911-1066
  Odgaard Slægterne fra Thyholm, Slægterne fra Hvidbjerg og Styvel samt en kort Oversigt over Jokum Pedersens Slægt, Sloth Slægten og Rysgaard Slægten
  Oldefader Bing og hans Børn
  Olsen Family : [efterkommere efter Ole Frandsen og Karen Hansen i Højerup].
  Peder Nielsen Skrivers Efterkommere - Slægten Begtrup med dens Spindelinier gjennem 400 Aar
  Peder Pedersen Nygård.
  Peder Storgaard Pedersen og Nicoline Christiane Dybkjær : forfædre og efterkommere
  Personalhistorisk Tidsskrift 1904, 5. rk., 1. bd., 1. hf.
  Personalhistorisk Tidsskrift 1908, 5. rk., 5. bd.
  Personalhistorisk Tidsskrift 1942, 11. rk., 3. bd., 2.hf.
  Personalhistorisk Tidsskrift 1953, 13.rk. 2.bd.
  Personalhistorisk Tidsskrift 1959, 14.rk. 1.bd.
  Personalhistoriske Efterretninger om Familien von der Lippe med nærmeste cognatiske Descendenter
  Personalhistoriske Samlinger : Genealogisk Tidsskrift. Andet bind (4. Aargangs 4. Hefte - 7. Aargangs 8. Hefte inkl.).
  Personregister - Tusindvis af navne - 1880-1965 [til] Personalhistorisk Tidsskrift - bind 1 - A-G;
  Personregister - Tusindvis af navne - 1880-1965 [til] Personalhistorisk Tidsskrift - bind 2 - H-N;
  Personregister - Tusindvis af navne - 1880-1965 [til] Personalhistorisk Tidsskrift - bind 3 - O-Ø;
  Peter L.A. Rigenstrup - 1845-1921 : skræddermester i Randers : efterkommere og aner
  Poul Møller og hans familie i breve, Bind III, Kommentar
  Prokurator Iens Isaac Holck og hans Familie : (med en Oversigt over Arbejder om Slægten)
  Proprietær August Fenger og Marie Elisabeth Hauch's Efterkommere.
  Provst Niels Schou Laurberg i taknemlig Erindring [indeholder oplysninger om slægterne Laurberg, Marsvin, Skjalm Hvide og Thuesen]
  Register til fra Holbæk Amt Historiske Aarbøger. XIV bind årgang 1952-1953-1954-1955
  Ringkøbing Apotek gennem 150 Aar : Mindeskrift
  Ringsted Apotek : et Hundredaars Minde
  Seks Rektorer : Skildringer fra Kolding Lærde Skole 1800-1856
  Skattebog for Nykøbing Kommune for Aaret 1934-35
  Skattebog for Nykøbing Kommune for Aaret 1935-36
  Skattebog for Nykøbing Kommune for Aaret 1936-37
  Skattebog for Nykøbing Kommune for Aaret 1937-38
  Skattebog for Nykøbing Kommune for Aaret 1938-39
  Skattebog for Nykøbing Kommune for Aaret 1939-40
  Skattebog for Nykøbing Kommune for Aaret 1940-41
  Skattebog for Nykøbing Kommune for Aaret 1941-42
  Skattebog for Nykøbing Kommune for Aaret 1942-43
  Skattebog for Nykøbing Kommune for Aaret 1944-45
  Skattebog for Nykøbing Kommune for Aaret 1946-47
  Skattebog for Nykøbing Kommune for Aaret 1947-48
  Skatteliste for Nykøbing Kommune for Aaret 1921-22
  Skatteliste for Nykøbing Kommune for Aaret 1923-24
  Skolearkiver. Hillerød Kommune. Registratur
  Skt. Petri - Den tyske menigheds kirke - udstilling.
  Slægtsforskere - lad os gøre noget - ved det!
  Slægtsregister over slægten Clausen og slægten Poulsen
  Slekten Bielke, Del 2
  Slekten Holmboe gjennom 400 år med sidegrener 1600-2002; Bind II
  Slesvigske amtsforvaltere - personalhistoriske oplysninger om amtsskrivere, amtsforvaltere, landskrivere, landfogder og andre oppebørselsbetjente i Hertugdømmet Slesvig indtil 1864.
  Sløjdmanden Søren L. Meldgård.
  Sogn, herred - kirkebøgerne på Statens Arkiver (2006).
  Sognepræst, konsistorialråd Søren Peter Lassen - Slægtsregister
  Sorø Apotek gennem 300 Aar
  Søg - og I skal finde. Veje til kvinders historie i arkiver og samlinger
  Stamtavle over slægten Rohde - Kancelliråd Peder Rohde's efterkommere
  Strandbygaard-Slægten - Stamtavle med fire Anetavler for Svensholmlinien
  Studenterne 1915
  Studier i toldregnskabsmateriale i begyndelsen af 16. århundrede - Med særligt henblik på dansk okseeksport - Bind I.
  Sydslesvigske Skæbner
  The Monefeldt family : descendant's of Martin Jagemann Monefeldt.
  Therese Amalie Berntzens Anetavle samt nogle efterretninger om hendes nære slægt.
  Til Minde om Holger Fr. Rørdam : 1830-1913
  Tilbageblik gennem et langt Liv.
  Tilføjelse til Stamtavle over Slægten Rømeling.
  Tilføjelser og rettelser til Stamtavle over Efterkommere efter Rasmus Nielsen i Hedensted omfattende Slægterne Arvin, Baden, Jacobsen og Kiær.
  Tove Risom Petersen's forslægt på mødrene side - 1. bog - 2.-5. generation : tilbage til 1700 årene
  Tove Risom Petersen's forslægt på mødrene side - 2. bog - 6. generation : tilbage til 1700 årene
  Tove Risom Petersen's forslægt på mødrene side - 3. bog - 7. generation : tilbage til 1700 årene
  Udskrift af familien Worsøø´s Slægtsbog; Frederik August Worsøe 18 maj 1827 - 10 juli 1909
  Undersøgelser af Hans Pedersen Holst, tingskriver ved Sorø retterting og hans agnatiske efterslægt: slægten Steenfeldt
  Urmagere og Ure i Danmark med en kort Fremstilling af Urets og Tidsforkyndelsens Historie
  Violinisten A.C. Yttrup : fra landsbyspillemand til verdensvirtuos
  Vor langelandske Slægt


  Nye skanninger januar 2022


  100 danske præsteslægter : En lille slægtshaandbog opstillet i uddrag af stamtavler.
  500 Preislere i 500 år eller den danske gren af slægten Preisler - mandslinien
  Adam af Bremen om Menigheden i Norden under Erkesædet i Bremen og Hamborg (788-1072) : tilligemed sammes Beskrivelse af de nordiske Lande
  Af Geheimeraad Ditlev Ahlefeldts Memoirer, Dagbogsoptegnelser og Brevbøger
  Ane Jenses Lolland af Sønder Stenderup Sogn i Hertugdømmet Slesvig - forslægt og efterslægt
  Ane- og slægtskabstavle for Mette Elisabeth og Jenge Pernille Strandbygaard
  Anetavle for Hans Zacharias Helweg : Districtskirurg i Odense, Dr. Med., 1785-1864
  Anetavle for Melitta Moth-Lund gift Randbøll.
  Anetavler til "Mine Forfædre"
  Ansgars Levned
  Arendals Geistlighed, dens Genealogi og Personalhistorie. Foranlediget ved F. Foss: "Arendals Byes Historie".
  Assens og Omegns Spare- og Laanekasse. 5. April 1852 - 1902.
  August Hennings' Dagbog under hans Ophold i København 1802
  Bager Christian Nielsens forfædre
  Bakkehuset
  Bernstorff slot.
  Bidrag til Odense Gymnastikforenings Historie i Aarene 1880-1905
  Blade af Skanderborg Bys Historie
  Bock-slægterne i Danmark
  Bogen om Frederiksberg Slot
  Bondekarl og landsoldat 1733-1788 - Udstilling i anledning af 200-året for Stavnsbåndets ophævelse 1788.
  Bremerholms Kirke og Holmens Menighed gennem tre Aarhundreder 1619-1919
  Breve fra P. O. Brøndsted, 1801-33.
  Brynjólfur Pétursson : Ævi og störf
  Christian 4.s salpeterværker
  Christian Nielsens efterslægt
  Danmarks ældste Forretninger 1940
  Dansk civilingeniørstat 1955 : biografiske oplysninger om polytekniske kandidater 1829-1954 : med et tillæg indeholdende biografiske oplysninger om 287 af Dansk Ingeniørforenings medlemmer, der ikke er udgået fra Polyteknisk Læreanstalt
  Dansk finanshistorie i 1640'erne.
  Dansk Forsikrings-Stat 1971-72.
  Danske byers folketal 1801-1981
  Danske Len
  Degnen Peder Husum i Kallehauge (1700-1783) og hans Efterkommere
  Den Bornholmske slægt Grønbech
  Den danske Regering og Rigsdag 1901-03 : Biografier og Portrætter med politiske Oversigter
  Den danske Regering og Rigsdag 1901-03 : Biografier og Portrætter med politiske Oversigter / Supplementshæfte
  Den gamle Kro i Gram 1801-1896
  Descendenterne efter Mads Jacobsen Tvermoes, f. 26. Sept. 1768, d. 23. Maj 1817, hørkræmmer i København, oldermand for Hørkræmmernes Laug, værge for Trinitatis Kirke, stadens eligerede borger, kgl. agent, R. af Dbg. og Hustru Anna Catharina Mohr, f. i Ystad 21. Aug. 1764, d. 29. Nov. 1838
  Det industrielle miljø 1840-1940 : kilder og litteratur.
  Det kongelige Bibliotek i dag
  Die Chronik der Familie Lorck : Schicksale und Genealogie einer Flensburger Kaufmannsfamilie aus 4 Jahrhunderten.
  Die deutsche St.Petri Gemeinde zu Kopenhagen, ihre Kirche, Schulen und Stiftungen 1575-1925
  Diplomatarium Groenlandicum 1492-1814 : aktstykker og breve til oplysning om Grønlands besejling, kolonisation og missionering
  Ditlev Ahlefeldts Erindringer 1617-1660
  Egebækken - nr. 03 - august 1987
  Egebækken - nr. 05 - juli 1988
  Egebækken - nr. 06 - december 1988
  Egebækken - nr. 07 - juni 1989
  Egebækken - nr. 10 - december 1990
  Egebækken - nr. 12 - januar 1992
  Egebækken - nr. 13 - september 1992
  Egebækken - nr. 14 - januar 1993
  Egebækken - nr. 15 - august 1993
  Egebækken - nr. 19 - december 1995.
  Egebækken - nr. 34 - juni 2003.
  Egebækken - nr. 35 - december 2003.
  Egebækken - nr. 36 - juni 2004.
  Egebækken - nr. 37 - december 2004.
  Egebækken - nr. 39 - december 2005.
  Egebækken - nr. 40 - juni 2006.
  Egebækken - nr. 41 - december 2006.
  Egebækken - nr. 42 - juni 2007.
  Egebækken - nr. 43 - december 2007.
  Egebækken - nr. 44 - juni 2008.
  Egebækken - nr. 45 - december 2008.
  Egebækken - nr. 46 - juni 2009.
  Egebækken - nr. 47 - december 2009.
  Egebækken - nr. 48 - juni 2010.
  Ellen Marie Lunds forfædre og familie
  En dansk Søofficer : Kontreadmiral Victor Hansens Minder.
  En Familie Hjortshøj-Spentrup fra Hjortshøj.
  Erindringer fra kong Frederik den Sjettes tid
  Erindringsbilleder
  Familien Bjørn, Ribe
  Familien Bornebusch - Danske og svenske linie indtil 1950.
  Familien Caspersgaard, Vonsbæk
  Familien Lunds forslægt
  Familien Skov fra Kirstinekær, Nymarksvej 41, Mårslet sogn, Ning herred, Aarhus amt
  Familien von Berger i Danmark
  Fem foredrag om dansk udenrigspolitik efter 1864. Udg. af Jysk Selskab for Historie, Sprog og Litteratur.
  Foreløbig Stamtavle over Meldal Slægterne.
  Forfædrene til lærer i Tostenæs Fanefjord sogn Møn, Christen Sørensen (1842-1930) og hustru Katrine Nielsdatter (1852-1928)
  Fortegnelse over den Del af Familien Hvenegaard, der er Efterkommere efter Hans Pedersen (Hvenegaard) (1816-1863) og Kirsten Pedersen (1825-1900), Ølund
  Fører gennem Odense
  Fra Viborg-egnen 2010. 75. årgang. Stiftet og Byen. Viborg Stift 1060-2010.
  Fra Viborg-Egnen 2011. 76. årgang
  Fra Viborg-Egnen 2013. 78. årgang
  Fra Viborg-Egnen 2014. 79. årgang
  Fra Viborg-Egnen 2016. 81. årgang
  Frederikke Brun født Münter og hendes Kreds Hjemme og Ude
  Gamle Dage i Helsingør : 1800-1830
  Gejstlig Stat 1900
  Godset Sorø Akademi's Funktionærer gennem to Hundredaar 1747-1947 : Et Udkast.
  Gustav Bang historiker og socialdemokrat.
  H. C. Andersen og Storhertug Carl Alexander af Sachsen-Weimar-Eisenbach.
  H.P.H. Grünfeld fra Kajnæs (Overlærer ved den kgl. Domskole i Slesvig)
  Hans Egede og Grønland.
  Hans Murer og kone og deres forslægt
  Henrik Møllers Anetavle
  Hjelm, Bind 1 : En bog over familien Hjelm i Danmark : Efterkommere efter Peder Jepsen Hjelm i Kolding.
  Hjelm, Bind 2 : En bog over familien Hjelm i Danmark : Efterkommere efter Peder Jepsen Hjelm i Kolding.
  Hjemstavnsbog : Strejflys over Stenderup By og Sogns Historie igennem Tiderne
  Høiesteretstidende 1876 : Høiesteretsaaret 1876-1877. Tyvende Aargang.
  Høiesteretstidende 1877-1878 : Høiesteretsaaret 1877-1878, Ny Række 1. Aargang.
  Høiesteretstidende 1879-1880.
  Hørmested sogn 1713-1776 Døbte, Viede og Begravede
  Hørmested sogn 1774-1814 Døbte, Viede og Begravede
  Ida Brun, Grevinde Bombelles.
  Ingeborg Nona Johanne Beyer f Topsøe-Jensen's afstamning
  Inger Landsberger gift Bech, 1893 – 1964
  Interiører fra Kong Christian den VII. s Hof. : Efter Charlotte Dorothea Biehl's Breve
  Interiører fra Kong Frederik V's Hof / Charlotte Dorothea Bìehls Breve og Selvbiografi
  Johannes Ewalds Levnet og Meninger : Selvbiografiske Brudstykker
  Joseph Carl Rubrecht (Frandsen) alias Jeremias Rafael Frandsen, 21.5.1839 – 26.9.1919
  Kajnæs Sogns Historie.
  Kammerherre Hofsjægermester Lensgreve Christian Einar Reventlow til Grevskaberne Reventlow og Christianssæde og Baroniet Brahe-Trolleborg : 1864-1929.
  Karel van Manders Gaard alias Kongens Klub : Östergade 15 gennem fire Aarhundreder
  Kirkehistoriske Samlinger, Syvende Række, Femte Binds tredie Hefte.
  Kirkehistoriske Samlinger, Syvende Række, Sjette Binds andet Hefte.
  Kirkehistoriske Samlinger, Syvende Række, Sjette Binds første Hefte.
  Kirkehistoriske Samlinger, Syvende Række, Sjette Binds tredie Hefte.
  Kirkehistoriske samlinger. 1969
  Korsør Sølaug 1784-1934.
  Korsør. Bidrag til Egnens, Byens og Havnens Historie
  Købmænd i Svendborg i 200 år : 1767 - A/S H.I. Krøyers Enke - 1967 med slægtstavle
  Kvindelige Akademikere 1875-1925
  Lars Christian Møller
  Lars Davidsens slægt, En samling af slægtsbøger
  Lehnsbaron Hans Berner Schilden Holsten's Slægtebog / Anden del, Bind 1, Første Hefte
  Lorentzens-familiens forfædre
  Med blyant og pensel - Erik Møller
  Med stækkede Vinger
  Meinert Ruben og Hustrus Forfædre : en Anetavle med Biografier og historiske og genealogiske Oplysninger
  Mindebogen 1932 : Breve fra Georg Brandes
  Mine forfædre og deres nærmeste familie : en samling af korte biografier, tilbage til mine tip-tip-tip-oldeforældre [Vennervald]
  Mit ubetydelige Levnetsløb
  Morten Korch på Møntergården
  Morten Pedersens optegnelsesbog 1783-1800
  Mosbjerg sogn 1713-1776 Døbte, Viede og Begravede
  Mosbjerg sogn 1774-1814 Døbte, Viede og Begravede
  Niels Egedes Dagbog 1759-61
  Niels Hansen, Langesminde, og hans Efterkommere.
  Nikolaj Feilberg's og Conradine Købke's efterslægt - en á jour-føring indtil ultimo 1998 af et afsnit af P.J. Schmidts "Slægten Feilberg", som udkom i 1890
  Nimtoftegård-slægten, Peter Andersens forslægt
  Nordiske Heltesagaer
  Oehlenschlägers Ungdomserindringer
  Otto Edvard Valdemar Frandsen 10.5.1878 - 4.12.1943
  Oversigt over Mønthistorien med særligt Hensyn til Regneenhederne.
  Øm Klosters krønike
  Peder Olsen Walløes dagbøger på hans rejser i Grønland 1739-53 udg. af Louis Bobé.
  Personalhistorisk Tidsskrift 1960, 14. rk, 2. bd.
  Pollerup Kullegård
  Poul Møller. 13. oktober 1989. Udgivet i anledning af fhv. finansminister Poul Møllers 70 års fødselsdag.
  Provst Poul Winding, 1733-1798 : Hans Liv og Slægtninge
  Roskilde adelige Jomfrukloster 1699-1899 : til Minde om Klostrets tohundredaarige Bestaaen
  Schmidt & Outzen
  Skanderborg : Glimt fra By og Egn
  Skattebog for Nykøbing Kommune for Aaret 1924-25
  Skattebog for Nykøbing Kommune for Aaret 1930-31
  Skattebog for Nykøbing Kommune for Aaret 1931-32
  Skattebog for Nykøbing Kommune for Aaret 1932-33
  Skattebog for Nykøbing Kommune for Aaret 1933-34
  Skattebog for Nykøbing Kommune for Aaret 1946-47
  Skelskør. Bidrag til Byens Historie.
  Skematisk Stamtavle for Slægten Münster
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1987. Bind 78
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1988. Bind 79
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1989. Bind 80
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1990. Bind 81
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1991. Bind 82
  Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 1984 Bind 75
  Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 1985 Bind 76
  Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 1986 Bind 77
  Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 1992 Bind 83.
  Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 1993. Bind 84.
  Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 1994. Bind 85.
  Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 1995. Bind 86.
  Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 1996. Bind 87.
  Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 1997. Bind 88.
  Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 1998. Bind 89.
  Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 1999. Bind 90. Jeppe Aakjær, Spillemand og Stridsmand.
  Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 2000. Bind 91.
  Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 2001. Bind 92.
  Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 2002. Bind 93.
  Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 2003, Bind 94.
  Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 2007, Bind 98.
  Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 2009. Bind 100
  Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 2010. Bind 101
  Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 2011. Bind 102
  Slægten Ahlefeldts Historie. Andet Bind.
  Slægten Ahlefeldts Historie. Femte Bind.
  Slægten Ahlefeldts Historie. Fjerde Bind.
  Slægten Ahlefeldts Historie. Første Bind.
  Slægten Ahlefeldts Historie. Sjette Bind.
  Slægten Ahlefeldts Historie. Tredje Bind.
  Slægten Armand's Oprindelse og Vandringer - Hefte 1 : Dauphiné og Hainaut
  Slægten Kahr, Sivested, Tøstrup sogn, Djurs Nørre herred, Randers amt
  Slægten Lund
  Slægten Piper - Stamtavle over bagermestrene, brødrene Wilhelm, August og Ernst Piper og deres efterkommere
  Slægten Rauff
  Slægten Splittorff - den danske middelalderslægt Splittaff fra 1310 til 1571 (med aner fra 1266) og den nyere danske slægt Splittorff fra 1707 til i dag (med aner fra 1439)
  Slægten Verwohlt gennem 500 år - en stamtavle
  Slægten Wackerhausen fra Kragelund sogn (Hids herred) : om Niels Jacobsen Wackerhausen, født 1814, og hustru, deres forfædre og efterkommere
  Slægten Werner fra Demmin
  Slægterne bag Christian, Merete og Claus Oldenburg - Del 1
  Slægtsbog for efterkommere efter Niels Nielsen Smed, født 1764, gårdejer i Saksild Sogn
  Slægtsbog for familien Haubroe fra Det gamle Brænderi i Viborg - efterkommere af Søren Nielsen Haubroe 1781-1832 og Ellen Baggesdatter 1785-1863
  Slægtsbog for pastor N. M. Harboes og hustru Anna f. Truchs' descendenter - Slægterne Harboe fra Skælskør og Rasmusen fra Korsør
  Slægtsbog om den danske slægt Ehrenreich : med tillæg af diverse anetavler for tilgiftede
  Slægtsbog over Slægten Engelbreth
  Slægtsbog over slægten Helstrup (Bang) fra Snejbjerg sogn - forældre og efterkommere
  Slægtsbog over Slægten Henneberg
  Slægtsbog over slægten Nielsen - omhandlende Jens Holm Nielsen, født d. 23. april 1861 i Sahl sogn, og hustru Nielsine Henrikke Pedersen, født d. 26. juli 1869 i Nysogn - deres forfædre og efterkommere
  Slægtshistoriske Bidrag III. Kjærulfske studier anmeldt og anvendt til belysning af genealogisk-metodiske principper
  Slægtstavle over alle efterkommere af Carl Emil Mundt og hustru Caroline Amalie født Jørgensen
  Sorø Bys Historie gennem tre hundrede Aar
  Spare- og Laanekassen for Nykøbing M. og Omegn : 1852 - 15. September - 1952
  Stamtavle for Slægten Oppenheim/Oppenhejm
  Stamtavle over den danske Gren af Slægten Schram samt foreløbigt Bidrag til en Stamtavle over den norske Slægt Schram
  Stamtavle over en del af Slægten Ehrenreich.
  Stamtavle over Familien Blichfeldt
  Stamtavle over Familien Holberg
  Stamtavle over Familien Lützen
  Stamtavle over Familien Schoubye fra Skivholme
  Stamtavle over Familien Weitemeyer
  Stamtavle over Familien Zimmer
  Stamtavle over Købmand i Roskilde Peder Kornerups Efterkommere indtil Begyndelsen af 1913
  Stamtavle over Læge i Hvalsø Laurits Esmarch Bangs efterkommere paa Sværdsiden
  Stamtavle over min Moders Johanne Marie Meinertsen (født Pedersen) Slægt.
  Stamtavle over Oberstløjtnant Ole Holcks Slægt
  Stamtavle over Oluf Bang og hans slægt. Middelfart - Assens - Højen-Jerlev - Vejle - Årbus - Frederiksberg.
  Stamtavle over Slægten de Vibe.
  Stamtavle over Slægten fra Kællerød [1923].
  Stamtavle over Slægten Hauch.
  Stamtavle over slægten la Cour (Dornonville de la Cour)
  Stamtavle over Slægten Schroll
  Stamtavle over Slægten Westergaard fra Elsborg
  Stamtavle over Slægten Woldsen samt nogle Optegnelser om Slægten Asmussen
  Stamtavle over Søren Blochs Descendenter
  Stamtavle over Søren Blochs Descendenter
  Stamtavlen Henriques
  Stamtavler over Slægten Benzon
  Stamtavler over slægter i Danmark med navnet Walther - Slægten fra Danzig, Christian Ernst Walthers slægt.
  Studenterne fra 1888. Personalhistoriske Oplysninger.
  Thora - historien om en lærerinde
  Thorvaldsen i Kærlighedens Aldre.
  Verzeichnis der in meiner seit 1920 aufgestellten genealogischen Sammlung vorkommenden Familiennamen
  von Qualen-familien


  Nye skanninger december 2021


  Aarbog for Historisk Samfund for Skive og Omegn [Skivebogen] 1910, Bind 2
  Abildgaard - stamtavler over slægten suppleret med nogle artikler
  Af de kloge Mænds og Koners Saga. Kulturbilleder fra den jydske Hede. Bind 1.
  Af de kloge Mænds og Koners Saga. Kulturbilleder fra den jydske Hede. Bind 2.
  Anetavle for erhvervsmanden Jens Breinholt Bertelsen (1948-2021)
  Anetavle for fhv. borgmester Iver Enevoldsen (født 1951)
  Anetavle for forfatteren Leif Davidsen (født 1950)
  Anetavle for politikeren Holger K. Nielsen
  Anetavle for professor John Degnbol-Martinussen (1947-2002)
  Anetavle for professor, dr.med. Laurids Korsgaard Christensen (1919-1992)
  Anetavle for skuespillerne Christoffer Bro (født 1935) og Vigga Bro (født 1937)
  Årsskrift 2021 : Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv
  Bidrag til Stærmose-Gaardenes og deres Beboeres Historie i Brylle og Brændekilde Sogne
  Birkerød-Præsten Henrich Thomæsøn Gerner.
  Bonden, kommunen og demokratiet : det lokale selvstyres etablering på landet i Danmark 1842-1867 / Bind 1
  Bonden, kommunen og demokratiet : det lokale selvstyres etablering på landet i Danmark 1842-1867 / Bind 2
  Brigadéren på Rønnebæksholm
  Christiansands Stifts Prester i det syttende Århundrede
  Danmarks ældste forretninger 1910.
  Danmarks ældste forretninger 1915.
  De første år / Helge Petersen.
  Det skete i de dage : historien om en galskab og barndoms- og ungdomserindringer
  Dreng i Holte : billeder og stemningsindtryk fra en svunden provinsidyl
  Efterretninger om Abel Katrines Stiftelse. Udg. ved Kjøbenhavns Magistrats Omsorg i Anledning af Stiftelsens 200 aarige Bestaaen d. 27. December 1875
  Familie og Mindebog. Den hovmøllerske Slægtsbog.
  Femogtyve års skolevirksomhed i Vallekilde
  Festskrift til Hugo Matthiesen den 19. December 1941
  Fra Kampen mellem Dansk og Tysk : Erindringer fra et Barndoms- og Ungdomsliv i grænseegnene
  Frederik Dreier : hans liv, hans samtid og hans sociale tænkning.
  Fyns Mejeriforening 1894-1919. Et historisk Tilbageblik.
  Gerda Müller 19. febr. 1882 - 22. febr. 1974
  H. Mortensen.
  H.P. Hanssen : en Bog for dansk Ungdom
  Hans Wilhelm Hertel : Bidrag til den sønderjydske Folkevækkelses Historie
  Helsingørs Kongelige Priviligerede Skydeselskab 1766-1941 : et Rids af Selskabets Historie
  Henriette Gubi, den sønderjydske Vandrelærerinde
  Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2010-1.
  Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2010-2.
  Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2010-3.
  Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2011-1.
  Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2011-2.
  Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2011-3.
  Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2012-1.
  Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2012-2.
  Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2012-3.
  Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2013-1.
  Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2013-2.
  Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2013-3.
  Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2014-1.
  Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2014-2.
  Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2014-3.
  Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2015-1.
  Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2015-2.
  Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2015-3.
  Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2016-1.
  Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2016-2.
  Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2016-3.
  Historisk Aarbog for Skive og Omegn [Skivebogen] 1912, Bind 4
  Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1911 [Skivebogen], Bind 3
  Hofdage hos Christian IX
  Hovedgaarden "Hastrup". Bidrag til dens Historie.
  Høiesteretstidende 1883-1884 : Høiesteretsaaret 1883-84, Ny Række, 7. Aargang.
  Indbydelsesskrift til Kjøbenhavns Universitets Aarsfest til Erindring om Kirkens Reformation. Heri Henrik Stampe, Meddelelser om hans Liv og hans Virksomhed.
  Indholdsfortegnelse over artikler i FAHS’ medlemsblade 1987 til og med 2021.
  Inqvisition og besigtelse paa Frijsholt Hovedtgaard og tilhørende Jordegoedz
  J.H. Monrad in memoriam. Særtryk af Årsskrift for Høng-Samfundet 1974. Skrevet i anledning af rektor for Høng Studenter- og HF-kursus J.H. Monrads død 1974.
  Jane Monod née Good : Souvenirs recueillis par son mari
  Johan Bülow paa Sanderumgaard
  Johanne Margrethe Nielsen, født Madsen - aner og levnedsbeskrivelse.
  Kay Nilausen - aner og levnedsbeskrivelse.
  Knuden's krønike : en bog om den dansk-norske slægt Knudtzon
  Königlich Dänischer Hof-og Staatskalender 1754.
  KRAK Fyen med Langeland, Ærø, Taasinge o. fl. Øer.
  Læreren og Forfatteren Christian Balling : et Mindeskrift
  Legatstamtavle over familien Hvidt
  Livet i en Provinsby ved Aarhundredets Midte
  Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2003-1.
  Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2003-2.
  Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2003-3.
  Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2003-4.
  Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2004-1.
  Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2004-2.
  Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2004-3.
  Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2005-1.
  Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2005-2.
  Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2005-3.
  Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2006-1.
  Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2006-2.
  Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2006-3.
  Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2007-1.
  Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2007-2.
  Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2007-3.
  Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2008-1.
  Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2008-2.
  Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2008-3.
  Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2009-1.
  Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2009-3.
  Lundegaards Stiftelse 1754-1929. En historisk Redegørelse
  Lunds stifts herdaminne, efter mestadels otryckta källor utarbetadt, bind 5.
  Maibøll-Slægten fra Als gennem 300 Aar - Brødrene Maibølls Anetavle med Oplysninger om de enkelte Familier og Ejendomme
  Memoirer fra 1. Verdenskrig
  Min mor, bind 1 : 40 kendte danske Mænd og Kvinder fortæller om deres Mor
  Min mor, bind 2 : 40 kendte danske Mænd og Kvinder fortæller om deres Mor
  Mindets lyse spil : barndomsminder fra en gård i Sydsjælland omkring århundredskiftet
  Mitteilungen der Zentralstelle für deutsche Personen- und Familiengeschichte. 1. - 7. heft.
  Mitteilungen der Zentralstelle für deutsche Personen- und Familiengeschichte. 8. - 14. heft.
  Norske teologiske kandidater ca. 1690-1754
  Nykøbing M. Skatte- og Adressebog for Skatteaaret 1949/50
  Nykøbing M. Skatte- og Adressebog for Skatteaaret 1950/51
  Nykøbing M. Skatte- og Adressebog for Skatteaaret 1951/52
  Nykøbing M. Skatte- og Adressebog for Skatteaaret 1952/53
  Nykøbing M. Skatte- og Adressebog for Skatteaaret 1953/54
  Nykøbing M. Skatte- og Adressebog for Skatteaaret 1954/55
  Nykøbing M. Skatte- og Adressebog for Skatteaaret 1955/56
  Nykøbing M. Skatte- og Adressebog for Skatteaaret 1956/57
  Nykøbing M. Skatte- og Adressebog for Skatteaaret 1957/58
  Nykøbing M. Skatte- og Adressebog for Skatteaaret 1958/59
  Odense : 30 Tegninger
  Personalhistorisk Tidsskrift 1906, 5. rk., 3. bd.
  Personalhistorisk Tidsskrift 1906, 5. rk., 4. bd.
  Personalhistorisk Tidsskrift 1916, 7. rk., 1. bd.
  Personalhistorisk Tidsskrift 1917, 7. rk., 2. bd.
  Personalhistorisk Tidsskrift 1958, 13.rk. 6.bd.
  Peter Elmelunds ejendomsbeskrivelser, Albæk sogn
  Peter Elmelunds ejendomsbeskrivelser, Hørby sogn
  Peter Elmelunds ejendomsbeskrivelser, Karup sogn
  Peter Elmelunds ejendomsbeskrivelser, Skæve sogn
  Peter Elmelunds ejendomsbeskrivelser, Torslev sogn
  Peter Elmelunds ejendomsbeskrivelser, Understed sogn
  Peter Elmelunds ejendomsbeskrivelser, Volstrup sogn
  Præsten Hans Svejstrup : en levnedstegning
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1920, Bind 12
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1921, Bind 13
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1922. Bind 14
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1923. Bind 15
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1924. Bind 16
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1925. Bind 17
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1926. Bind 18
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1927. Bind 19
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1928. Bind 20
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1929. Bind 21
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1930. Bind 22
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1931. Bind 23
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1933. Bind 25
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1934. Bind 26
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1935 Bind 27
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1936. Bind 28
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1937. Bind 29
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1938, Bind 30
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1939. Bind 31
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1940. Bind 32
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1941. Bind 33
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1942. Bind 34
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1943. Bind 35
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1944. Bind 36
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1945. Bind 37
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1946. Bind 38
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1947. Bind 39
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1948. Bind 40
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1949. Bind 41
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1954, Bind 45
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1955, Bind 46
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1956, Bind 47
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1957, Bind 48
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1958, Bind 49
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1959, Bind 50
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1960, Bind 51
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1961, Bind 52
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1962, Bind 53
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1963, Bind 54
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1964, Bind 55
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1965, Bind 56
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1966. Bind 57
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1967. Bind 58
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1968. Bind 59
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1969. Bind 60
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1970. Bind 61
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1971. Bind 62
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1972. Bind 63.
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1973. Bind 64.
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1974 Bind 65
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1975 Bind 66
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1976 Bind 67
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1977 Bind 68
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1978 Bind 69
  Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1979 Bind 70
  Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 1950. Bind 42. Af Røddings Historie.
  Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 1951. Bind 43.
  Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 1952. Bind 44.
  Skoleminder 1876-1936.
  Slægtebog for Familien Lorck, sluttet den 30. November 1881
  Slægten Bacher i Tårnby Sogn.
  Slægten Backer fra Store Magleby.
  Slægten Bayer. Biografisk Slægtsregister over Blomstermaler Johann Christoph Bayers Efterkommere
  Slægten Birnbaum.
  Slægten Christiani : Borger i Bremen Christian Christianis mandlige Descendens.
  Slægten fra Astrupgaard
  Slægten fra Fastergaard - slægtsregister med historiske oplysninger om gaarden, beboerne og efterslægten indtil 1950
  Slægten Herschend
  Slægten Kloch.
  Slægten La Cour 1877-1902.
  Slægten Lorentzen - fra Christianshavns Lille Mølle.
  Slægten Lützhøft 1610-1936
  Slægten Meyer
  Slægten Nyrop : nogle biografiske Oplysninger
  Slægten Permin fra Køge.
  Slægten Poulsen - lærer Simon Kjærsgaard Poulsen og Maren Sørensen : efterkommere og aner
  Slægten Randbøll
  Slægten Reumert.
  Slægten Rønne : Stamtavle over Mands- og Kvindelinien af den fra Fredericia stammende Slægt Rønne
  Slægten von Hirschen, von Hirsch, Hirsch : Kortfattede genealogisk-personalhistoriske oplysninger med portrætter.
  Slægten von Linstow ; samlet og udarbejdet af Fritz Werncke von Linstow.
  Slægten Yde - Jens Jensen Yde, 1809-1886, ejer af Ydesminde og Kirkegård i Hundborg sogn, hans forslægt og efterkommere med bidrag til slægterne Yde, Kirk, Fink og andre thybo-slægters historie.
  Slægtsforskeren 2020 nr. 4 : Medlemsblad for Danske Slægtsforskere
  Slegten Falsen
  Slektebok over en fra Holsten til Norge indvandret slekt Lange
  Slekten Holmboe; Stamtavle 1944 med biografiske opplysninger, fotografier og familiedokumenter
  Slekten Lorange, L'orange, L'Orange
  Slektene Bay i Norge - Slektsbok for Bayslekten fra Vinger, Odal, Skånes samt Fron i Gudbrandsdal og fra Flesberg, med tillegg om Bay-slekter fra Christiania, Drammen, Drøbak m. fl.
  Soraner-biografier 1584-1737 - omfattende Den lille fyrsteskole 1584-1585, Frederik II's kgl. frie skole 1586-1737 derunder Christian IV's ridderakademi 1623-1665
  Soraner-biografier 1747-1800 - overhofmestre, lærere og studerende ved Frederik 5.s akademi i Sorø
  Soraner-biografier 1961-1985 - indledt med biografier over 86 lærere, der har virket på Sorø Akademis Skole i tidsrummet 1961-1985
  Sorø Sluttede Skydeselskab af 1848 : 1848-1998
  Sønderjyden Nicolaj Peter Ahlmann.
  Stamtavle over efterkommere - i fire generationer - af etatsråd, overlæge Lorenz Lorck.
  Stamtavle over Efterkommere af Christian Nielsen i Hjøring og Optegnelser om beslægtede Familier. Udg. til Consul Chr. H. Nielsens 100-Aars Fødselsdag den 1. Januar 1909.
  Stamtavle over Efterkommerne af Christian Krarup til Dejbjerglund
  Stamtavle over Familien Balle og Sidelinier 1631-1893
  Stamtavle over familien Engel som særlig stammer fra Aaker og Aakirkeby - aar 1799 til aar 1943 omfatter ialt 6 generationer
  Stamtavle over Familien Harth
  Stamtavle over Familien Hjersing i Norge
  Stamtavle over Familien Lacoppidan 1914. Udarb. af F. Hansen Møller, Horslunde, for C. Lacoppidan, Pederstrup, paa Grundlag af en af Frederik Seidelin i aaret 1818 udarb. Stamtavle med et Supplement til denne af H. I. G. A. Lacoppidan
  Stamtavle over Familien Langkilde.
  Stamtavle over Familien Middelboe 1901.
  Stamtavle over Familien Moth
  Stamtavle over familien Munck - efterkommerne af Hans Andreas Munck og hustru Christiane Hee
  Stamtavle over Familien Schack III - udgiven af Capitain J.C.L. Lengnick Aar 1857, omarbejdet i Juli 1877.
  Stamtavle over Slægten Kraft
  Stiftsprovst M. Mørk Hansen og den danske Sag i Sønderjylland
  Svendborg Amts Skytte- og Gymnastikforening 1915-40
  Tre Slægtled i Gaarden "Hovmølle" i Rakkeby Sogn paa Mors


  Nye skanninger november 2021


 • Adolf Ditlev Jørgensen og Hustru Ida Marie Pedersens Slægtebog ; 24. Marts 1894
 • Af Anton Frederik Tschernings efterladte papirer, 3. bind
 • Afskedsprædiken. Ved provst C.V.V. Møller ved Skt. Pauls Kirke, København. Skt. Pauls Menighed i Kjøbenhavn med tak for sytten års trofaste samarbejde.
 • Anetavle for Axel F. Købler
 • Anetavle for fem søskende Hvenegaard
 • Anetavle for Grosserer Carl Johan Olsen og Hustru Christiane Nielsine f. Andersen
 • Anetavle over de fire søskende Mortensen på Østervold - Bind 6
 • Anetavle over de fire søskende Mortensen på Østervold - Bind 7
 • Anna Marie Kjeldsdatter : anetavle
 • Anordning for Dannebrogsmændene : Given den 28de Januari 1809.
 • Arbejdsforhold indenfor dansk haandværk og industri 1857-1899
 • Asiatiske, vestindiske og guineiske handelskompagnier
 • Axel Olriks Breve til Holger Begtrup
 • Beretning om Jonstrup Seminarium og de derfra Dimitterede siden Aaret 1840.
 • Bidrag til Efterslægtstavle for Erich Nielsen Krarup, Øster Krarup, Møborg
 • Bidrag til en anetavle for 4. søskende Kirsten - Troels - Tove Vilstrup og Lars Langhoff
 • Bidrag til Kolding Bys ældre Historie
 • Bidrag til Stamtavler for fire Slægter Meldal (Meldahl)
 • Biografiske Optegnelser om Fru Else Olufsdatter Parsberg (1624-1684) uddragne af den af Oluf Skanke over hende holdte Ligprædiken.
 • Biskop Daugaard. En mindebog. Andet bind.
 • Biskop Daugaard. En mindebog. Første bind.
 • Biskop Søren Lintrups visitatsbog - med indledning og anmærkninger af S. Nygård.
 • Bogen om Krogstrupslægten
 • Brygger Andreas Sevald Høyelse Holck og hans Familie
 • C. C. Hornungs Ungdoms- og Manddomsliv, fortalt af ham selv
 • Conferentsraad David Monrads Descendenter
 • Cornelius Appel : et Bidrag til dansk Aandslivs Historie i Sønderjylland i det 19de Aarhundrede
 • Da jeg blev jøde i Danmark : nogle erindringsblade fra besættelsesårene
 • Dalum Landbrugsskole 1886-1911
 • Dansk kultur i Frankrig 1920-1960. En bog til minde om Helge Wamberg.
 • Danske Gesandter og Gesandtskabspersonale indtil 1914
 • Danske historikere 1965
 • Danske malede Portrætter : En beskrivende Katalog. 9. bind.
 • Danske slotte og herregårde. Bind 13: Midtjylland
 • Danske slotte og herregårde. Bind 14: Djursland
 • Danske slotte og herregårde. Bind 15: Fra Århus til Kolding
 • Danske slotte og herregårde. Bind 16: Sønderjylland
 • Danske slotte og herregårde. Bind 17: Sagn og Spøgerier
 • De døde på ærens mark og på lazarettet. Udstilling i 125-året for krigen 1864.
 • Den ældste Danmarkskrønike (Roskildekrøniken)
 • Den sønderjydske Bonde Peder Skau : et hundredaars Minde
 • Det Elphenbeenske Societet. En studenterspøg fra ca. 1760.
 • Diderik Buxtehude.
 • Die Familie Hansen zu Timmerholm in Norder-Brarup, Schleswig.
 • Drengesind og lærerluner : skoleliv i København i 20'erne
 • Efterkommere af Fæstebonden Knud Stephensen i Djeld : Biddrag til en Slægtshistorie
 • Embedslægernes Arkiver indtil 1915. Sjælland: Nord
 • En beretning om min tipoldemor Lovise Nielsen - amme for den senere Kong Frederik VII, hendes to mænd, compagnikirurg Magnus Andreas Guldberg, apoteker Anker Christian Laurberg, samt deres aner og slægt.
 • En beretning om mine forældre Albertine og Hans Christian Nielsen - deres forfædre, familier og efterkommere.
 • En fynsk hjulmagers dagbog : 1813-1833 : analyse og tekst
 • En nordslesvigsk Bondeslægts Historie - Slægten Krogh 1653-1933.
 • En slægt fra Kjelst. Slægtsregister med forskellige historiske oplysninger.
 • En slægt Jensen fra Skørping sogn - om Andreas Jensen, født 1846, og hustru, deres forfædre og efterkommere
 • En slægts historie: Rolf V. de Neergaard
 • En tømrerslægt i 19. århundrede - familien Weber i Roskilde
 • Erindringer om Krigsfangenskabet 1864
 • Et levnetsløb
 • Et Par Aar af mit Liv. Med et Tillæg.
 • Fahs / nr. 1 - 22. årgang - februar 2008. Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 1 - 23. årgang - februar 2009. Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 1 - 24. årgang - februar 2010. Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 1 - 25. årgang - februar 2011 Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 1 - 26. årgang - 2012 : Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 1 - 27. årgang - 2013 : Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 1 - 28. årgang - 2014 : Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 1 - 29. årgang - 2015. Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 1 - 30. årgang - 2016. Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 1 - 31. årgang - 2017. Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 1 - 32. årgang - 2018. Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 17. årgang - april 2003. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 22. årgang - april 2008. Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 23. årgang - april 2009. Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 24. årgang - april 2010. Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 25. årgang - april 2011 Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 26. årgang - 2012 : Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 27. årgang - 2013 : Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 28. årgang - 2014 : Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 29. årgang - 2015. Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 30. årgang - 2016. Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 31. årgang - 2017. Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 32. årgang - 2018. Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 3 - 17. årgang - august 2003. Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 3 - 22. årgang - juli 2008. Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 3 - 24. årgang - august 2010. Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 3 - 25. årgang - august 2011 Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 3 - 27. årgang - 2013 : Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 3 - 28. årgang - 2014 : Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 3 - 29. årgang - 2015. Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 3 - 30. årgang - 2016. Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 3 - 31. årgang - 2017. Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 3 - 32. årgang - 2018. Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 17. årgang - december 2003. Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 20. årgang - december 2006. Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 21. årgang - december 2007. Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 22. årgang - november 2008. Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 23. årgang - december 2009. Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 24. årgang - oktober 2010. Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 25. årgang - december 2011 : Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 26. årgang - 2012 : Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 27. årgang - 2013 : Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 28. årgang - 2014 : Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 29. årgang - 2015. Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 30. årgang - 2016. Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 31. årgang - 2017. Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 32. årgang - 2018. Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Familien Hasles Stamtavle
 • Familien Kjerschow : med kvinnelige linjer
 • Familien Knap i Norge : genealogiske og biografiske oplysninger
 • Familien Lausen 1731-1946.
 • Familien Lieungh : genealogisk-personalhistoriske oplysninger
 • Familien Møllers Slægtebog. Trykt som Manuskript for Familiens Medlemmer
 • Fortid og Nutid 2004-3 : Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie : September 2004. Hefte 3.
 • Fortid og Nutid 1996. 1.hf.
 • Friederike Brun : en dansk-tysk forfatterindes liv
 • Fru Margrethe Sofie Charlotte Wagner født Manthey
 • Gør jer pligt - gør jert værk : John Christmas Møllers dagbøger 1941-45
 • Greve Gert af Holsten og Niels Ebbesøn af Nørring Ris
 • Hans Jørgen Rasmussen in memoriam - 1847 7. Februar 1947
 • I gamle, længst
 • II. Stamtavle over nogle af Martin Kirchhoffs Efterkommere
 • Indbydelseskrift til de offentlige Examen i Odense Cathedralskole i Aaret 1861. Rasmus Rasks Skoleliv.
 • Indbydelsesskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen i Odense Cathedralskole i 1855. Bidrag til Odense Cathedralskoles Historie, 3. hæfte. Om Odense Communitet.
 • Indbydelsesskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen i Odense Cathedralskole i 1858. Bidrag til Odense Cathedralskoles Historie, 4. hæfte.
 • Indbydelsesskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen i Odense Cathedralskole i 1859. Bidrag til Odense Cathedralskoles Historie, 5. hæfte.
 • Indbydelsesskrift til Afgangsexamen og hovedexamen i Odense Cathedralskole i Aaret 1862. Bidrag til Odense Cathedralskoles Historie, 6. hæfte.
 • Indbydelsesskrift til Afgangsexamen og hovedexamen i Odense Cathedralskole i Aaret 1864. Bidrag til Skolens Historie, 7. hæfte.
 • Indbydelsesskrift til Afgangsexamen og hovedexamen i Odense Cathedralskole i Aaret 1866. Bidrag til Skolens Historie, 8. hæfte.
 • Indbydelsesskrift til Afgangsexamen og hovedexamen i Odense Cathedralskole i Aaret 1867. Bidrag til Skolens Historie, 9. hæfte.
 • Indbydelsesskrift til Afgangsexamen og hovedexamen i Odense Cathedralskole i Aaret 1868. Bidrag til Skolens Historie, 10. hæfte.
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Odense Cathedralskole i 1850. Bidrag til Odense Cathedralskoles Historie, 2. hæfte. Om Skolens Stipendier og Legater.
 • Jens Peter Junggreen; et Bidrag til Nationalitetskampens Historie i Nordslesvig
 • Joakim Frederik Schouw's offenlige Liv.
 • Johann Clemens Tode : hans Liv og et Afsnit af hans medicinske Virksomhed
 • Jonstrup statsseminarium, Kgs. Lyngby - katalog : Historisk samling.
 • Jonstrup statsseminarium, Kgs. Lyngby katalog : Mindestue.
 • Kirkebøger gennem 350 år : En arkivudstilling tilrettelagt af Landsarkivet for Sjælland m.m.
 • Kjendsgjerningerne i den ved Højesterets Dom af 6. August 1873 paakjendte Justitssag imod L. A. F. Pio, P. J. Geleff og H. F. V. Brix. En aktsmæssig Fremstilling.
 • Königlich Dänischer Hof-og Staatskalender 1763.
 • Københavns Ejendomme 1377-1728 : I - Øster kvarter. Oversigt over Skøder og Adkomster.
 • Københavns Ejendomme 1377-1728 : II - Strand kvarter. Oversigt over Skøder og Adkomster.
 • Københavns Ejendomme 1377-1728 : III - Snarens kvarter. Oversigt over Skøder og Adkomster.
 • Københavns Ejendomme 1377-1728 : IV - Vester kvarter. Oversigt over Skøder og Adkomster.
 • Københavns Ejendomme 1377-1728 : IX - Rosenborg kvarter. Oversigt over Skøder og Adkomster.
 • Landbo-Sparekassen for Fyen. Svendborg Amts Landbosparekasse 1869-1919. Historiske Oplysninger og Betragtninger over Sparekassens halvtredsaarige Virksomhed.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2000-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2000-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2000-3.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2000-4.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2001-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2001-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2001-3.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2001-4.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2002-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2002-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2002-3.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2002-4.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1994-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1994-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1994-3.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1994-4.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1995-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1995-2. Hverdagsliv i Hillerød under Besættelsen.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1995-3.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1995-4.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1996-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1996-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1996-3.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1996-4.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1997-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1997-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1997-3.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1997-4.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1998-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1998-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1998-3.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1998-4.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1999-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1999-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1999-3.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1999-4.
 • Matrikel der schleswigschen Studenten 1517-1864 - Bind 1 - 1517-1740
 • Matrikel der schleswigschen Studenten 1517-1864 - Bind 2 - 1741-1864
 • Matrikel der schleswigschen Studenten 1517-1864 - Bind 3 - Personen und geographischen Register.
 • Mellem bøger og biblioteker : små livserindringer
 • Min Slægt - Blade om svundne Tider
 • Natalie Zahle
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 101 - juni 2015
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 104 - april 2016
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 105 - juni 2016
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 106 - oktober 2016
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 107 - december 2016
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 112 - marts 2018
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 113 - juni 2018
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 114 - september 2018
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 115 - december 2018
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 116 - marts 2019
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 117 - juni 2019
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 118 - september 2019
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 119 - december 2019
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 120 - marts 2020
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 121 - juni 2020
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 122 - september 2020
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 123 - december 2020
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 124 - marts 2021
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 125 - juni 2021
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 42 - september 2000.
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 46 - september 2001.
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 49 - august 2002.
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 50 - oktober 2002.
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 73 - november 2008
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 74 - januar 2009
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 82 - november 2010
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 85 - september 2011
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 87 - februar 2012
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 89 - maj 2012
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 90 - september 2012
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 91 - november 2012
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 92 - februar 2013
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 93 - maj 2013
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 94 - september 2013
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 95 - november 2013
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 96 - februar 2014
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 97 - maj 2014
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 98 - september 2014
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 99 - december 2014
 • Om de danske Klostre i Middelalderen
 • Om Holbergs Levnet og populære Skrifter
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1918, 7. rk., 3. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1919, 7. rk., 4. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1942, 11. rk., 3. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1951, 12.rk. 6.bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1952, 13.rk. 1.bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1955, 13. rk. 3. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1956, 13. rk. 4. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1957, 13.rk. 5.bd. 1.- 2. hf.
 • Røjle Andelsmejeri : 1885 - 26. Maj - 1910
 • Sakses Danesaga. Absalons og Valdemars Tid (1157-1185)
 • Sakses Danesaga. Fra Dan til Ingeld.
 • Sakses Danesaga. Fra Sigerslægten til Sven Estridsøns Død.
 • Sakses Danesaga. Svensønnernes og Borgerkrigernes Tid (1076-1157)
 • Saxo og Overleveringen af hans Værk
 • Skamlingsbanke, kort historisk Fremstilling
 • Skanderup Sogn
 • Skånska skolväsendets historia Utarb. i synnerhet efter otryckta källor.
 • Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 2008, Bind 99. Ottos billedbog, Skiveegnen i billeder 1870-1970.
 • Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 2013. Bind 104
 • Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 2014. Bind 105
 • Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 2015. Bind 106
 • Slægt og stavn - 1987:4.
 • Slægt og stavn - 1988:1.
 • Slægtebog for Christen Nielsen Møller
 • Slægten Bastholm fra Vrejlev
 • Slægten Fabricius fra Faaborg; sluttet i August 1882
 • Slægten Hangaard fra Sundby på Mors - om ægteparret Christen Jensen Hangaard, 1774/75-1861, gårdmand i Hangaard i Sundby, og Maren Jensdatter, 1774-1854 : deres forfædre og efterkommere.
 • Slægten Krogh
 • Slægtsbog for efterkommere efter Anders Thingstrup Jørgensen, født 1858, møller og fiskemodtager i Klitmøller
 • Slægtsbog for efterkommere efter Christen Christensen født 1785, gårdejer i Grønhøjhus i Astrup sogn
 • Slægtsbog for efterkommere efter Peder Konge Mortensen, født 1817, møller og gårdejer i Klitmøller, V. Vandet sogn
 • Slægtsregister vedrørende Familien Bendix Thostrup fra Viborg. Et Forarbejde før Anetavlen. Udg. af Børnene ved Carlo Bendix Thostrup. Trykt som Manuskript for Familien
 • Slegten Michelet : Genealogisk-personalhistoriske meddelelser.
 • Slekten Kolderup i Bergen
 • Slekten Nissen fra Bov Sogn i Sønderjylland
 • Staats-Handbuch der Dänischen Monarchie für das Jahr 1840
 • Stamtavle over de 4 ældste Slægtled af Familien Munthe fra Sogn m.v.
 • Til duelige skoleholderes dannelse : Jonstrup Statsseminarium 1790-1990


 • Nye skanninger oktober 2021


 • 1. Stamtavle over nogle af Gaardsidder i Abildøre Jacob Olsens Efterkommere.
 • 5 Aar hos Biskop Bast.
 • Af Rud. Bays efterladte Papirer / Bind III - Musikalsk Reise 1842-43
 • Ahnenliste, Fischer-Colbrie
 • Amtsprovst Eiler Hammond og Brøndbyvestre Seminarium - med Udtog af Provst Hammonds Visitatsprotokoller.
 • Anetavle for erhvervsmanden Møller Holflod Merrild (1930-2001)
 • Anetavle for kunstmaler Peter Sand Holm (1893-1976)
 • Anetavle for litteraturhistoriker og forlagsdirektør Palle Raunkjær (1886-1984)
 • Anetavle for roeren Helge Halkjær (1916-1996)
 • Anetavle for skuespilleren Peter Plaugborg
 • Anetavle for statsadvokat Hans Christian Abildtrup (1944-2003)
 • Arkiv : Tidsskrift for arkivforvaltning og arkivteknik nr. 07 2002.
 • Beretning om rebslagermester Hans Kaster og hans efterkommere
 • Besættelsestiden 1940–45 på egnen omkring Slagslunde–Ganløse og Stenløse–Veksø
 • Bidrag til Hans Egedes og den grønlandske Missions Historie 1721-1760
 • Børneantal og Børnedødelighed i københavnske Ægteskaber efter Folketællingsmaterialet 1901
 • Breve fra en dansk Folkemindesamler
 • Carl Bernhard (Andreas de Saint-Aubain). Hans Liv og Forfattervirksomhed
 • Christian Winther : et Livsbillede. III: Gjennem Brændinger til Havn - Ægteskabsperioden
 • Danmarks Adels Aarbog 1951. [68.] Otteogtresindstyvende Aargang
 • Danmarks Adels Aarbog 1955 [72.] to og halvfjedsintyvende Aargang
 • Danmarks Adels Aarbog 1957. [74.] Firehalvfjerdssindstyvende Aargang
 • Danmarks Adels Aarbog 1958-59 [75.] Femoghalvfjerdssindstyvende Aargang
 • Danmarks Adels Aarbog 1961. [77.] Syvog halvjerdssindstyvende Aargang
 • Den første Bonde i Kongens Raad.
 • Den wahlske slægt. Descendenter af Johan Christopher Wahl.
 • Det ældste København, del 2
 • Die Nachkommen Karls des Grossen
 • En bondeaffære – en fortælling om dagligdag og død i 1700-tallet
 • En Brigadeadjutants Erindringer fra Krigen 1864
 • En slægt fra Hov i Sennels sogn (Hillerslev herred) : om Jens Hundahl Christensen, født 1839, og hustruer, deres forfædre og efterkommere.
 • Et Lægehjem - Særtryk af danske hjem ved århundredskiftet.
 • Familien Abbestée
 • Familien Blædel og dens Forgreninger
 • Fattigforsørgelsesog arbejdsanstalt i Ganløse. En fælles institution for sognekommunerne Stenløse-Veksø, Slagslunde-Ganløse, Ølstykke, Farum og Lynge-Uggeløse 1868-1892
 • Folmer Bendtsen : en maler i Nordvest
 • Fortid og Nutid 1966-1 : Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie. 199. Bind XXIII. Hefte 1.
 • Fortid og Nutid 1970. 24.bd. 3.hf.
 • Fortidslevninger
 • Fra gamle Skuffer. Skitser og Pennetegninger.
 • Fra Vornedskabets Tider : Kulturbilleder - II - Ridefoged Peder Hammer
 • Fri for tiltale / (Væveren fra Mern)
 • Frits Boisen, en Ven, skildret af en Ven
 • Ganløse i 1700-tallet
 • Gemt og Glemt - Bd. 2 : Knud Lyne Rahbek - Jens Baggesen - Adam Oehlenschläger - 1916. Minder fra gamle Dage /
 • Gemt og Glemt - Bd. 3 : Biographie af Christina Carl Pflueg Major. Minder fra gamle Dage.
 • Grosserer Holger Emil Hectors Anetavle
 • Grut Hansen efterkommerne : stamtavle over Etatsraad A.N. Hansen & Emma Eliza Grut's efterkommere
 • Guvernører, Residenter, Kommandanter og Chefer samt enkelte andre fremtrædende Personer i de tidligere danske Tropekolonier
 • H.C. Andersen og "denne Albert Hansen" / Oversættelse fra tysk af Carl Albert Hansen Fahlbergs afhandling om Andersens homoseksualitet.
 • Herzog Johann Casimir von Sachsen-Anhalt : 1564 - 1633 ; Ausstellung zur 400. Wiederkehr seines Geburtstages. Ausstellungskatalog
 • Historier om Jens & Karla og deres aner
 • Hofmarskal under tvende konger
 • Holger Begtrups levned fortalt af ham selv : slægt, barndom og ungdom
 • Jakob Peter Mynster paa Halvhundredaarsdagen for hans Død
 • Jakob Peter Mynster, Hans Personlighed og Forfatterskab. 1. Fra hans Ungdom og første præstelige Periode
 • Jakob Peter Mynster, Hans Personlighed og Forfatterskab. 2. Fra hans senere præstelige Periode og Biskopstid.
 • Jeg har levet og elsket
 • Johannes Evald
 • Kongelig Fæstebonde i Ganløse 1670-1800
 • Kort som kilde : en håndbog om historiske kort og deres anvendelse
 • Kronens Skøder på afhændet og erhvervet Jordegods i Danmark 1648-1688, Bind 2.
 • Kronens Skøder på afhændet og erhvervet Jordegods i Danmark 1689-1719, Bind 3.
 • Kronens Skøder på afhændet og erhvervet Jordegods i Danmark 1720-1730, Bind 4.
 • Kronens Skøder på afhændet og erhvervet Jordegods i Danmark 1731-1765, Bind 5.
 • L. L. Hammerich : 31. juli 1892- 1. november 1975 : tale i Videnskabernes Selskabs møde den 26. november 1976.
 • Lehnsbaron Hans Berner Schilden Holsten's Slægtebog / Anden del, Første Bind, 2. Hefte
 • Lehnsbaron Hans Berner Schilden Holsten's Slægtebog / Anden del, Andet bind
 • Lehnsbaron Hans Berner Schilden Holsten's Slægtebog / Første del Bind 3
 • Lehnsbaron Hans Berner Schilden Holsten's Slægtebog / Første del, Anden Bind, 2. Hefte
 • Lehnsbaron Hans Berner Schilden Holsten's Slægtebog / Første del, Andet Bind, Første Hefte
 • Lehnsbaron Hans Berner Schilden Holsten's Slægtebog / Tavlebind, Første hefte.
 • Lehnsbaron Hans Berner Schilden Holsten's Slægtebog / Tredie del, Bind 3, Andet Hefte
 • Leksikon over danske Familier. Hefte 2.
 • Leonora Christina Ulfeldt's "Jammers-Minde" : en egenhændig Skildring af hendes Fangenskab i Blaataarn i Aarene 1663-1685
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1986-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1986-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1987-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1987-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1988-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1988-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1989-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1989-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1989-3.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1989-4.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1990-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1990-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1990-3.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1990-4.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1991-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1991-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1991-3.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1991-4.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1992-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1992-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1992-3.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1992-4.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1993-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1993-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1993-3.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1993-4.
 • Ludvig Schrøder
 • Min Rejse gennem Livet : En gammel Skibslæges Erindringer : 2. del
 • Minder om Herluf Trolle og Birgitte Gjøe væsentlig i Herlufsholm Kirke
 • Mine Erindringer
 • Mogens Hejnesøn : Et Tidsbillede fra det sekstende Aarhundrede.
 • Ole Pedersen, drabsmand der endte sine dage på fattiggården i Ganløse
 • Opkomlinge
 • P.A. Heibergs landsforvisning juleaften 1799.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1903, 4. rk., 6. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1912, 6. rk., 3. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1913, 6. rk., 4. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1914, 6. rk., 5. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1915, 6. rk., 6. bd.
 • Personlige Oplevelser i et langt Liv, Anden Afdeling
 • Personlige Oplevelser i et langt Liv, Første Afdeling
 • Personlige Oplevelser i et langt Liv, Tredie Afdeling
 • Peter Nikolaus Neugarten Freiherr von Gartenberg-Sadogorski født Peter Niels Nygaard.
 • Salomon Heine in seiner Zeit : Gedenkreden zu seinem 200. Geburtstag.
 • Scriptores minores historiae Danicae Medii Aevi. Vol. 1.
 • Scriptores minores historiae Danicae Medii Aevi. Vol. 2.
 • Skanderup sogn (Anst herred).
 • Skomagerens læst - : Hans Olsens livserindringer
 • Slægtebog over Afkommet af Pastor Vitus Pedersen Bering i Rind, død 1768.
 • Slægten Achton
 • Slægten Boll fra Sandal.
 • Slægten Kjærsgaard
 • Slægten Meidell i Norge og Danmark med nærstaaende Linier, hvorunder særskilte Meddelelser om Slægterne Barclay de Tolly og de Rochlenge
 • Slægten Mellerup 1640-1969
 • Slægten Metz fra Randers - et 175 års minde
 • Slægten Mourier i 1928.
 • Slægten Petersen samt slægterne Thorlacius, Schaarup, Baagøe, Karmark, Trübschensck, Friis, Saksø, Bønnelycke, Fischer, Momme, Feldinger, Dahl, Albertsen, Paaby, Fehr, Gansted, Brown med disse slægters videre descendenter
 • Slægtsbog over redder og skipperslægten Dragsbech fra Klitmøller i Thisted amt
 • Slægtsgården nr. 302, 1993 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 303, 1993 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 304, 1993 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 305, 1993 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 306, 1993 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 307, 1994 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 308, 1994 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 309, 1994 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 310, 1994 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården nr. 311, 1994 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården nr. 312, 1994 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården nr. 313, 1994 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården nr. 314, 1995 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården nr. 315, 1995 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården nr. 316, 1995 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården nr. 317, 1995 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården nr. 318, 1995 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården nr. 319, 1996 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården nr. 320, 1996 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården nr. 321, 1996 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården nr. 322, 1996 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården nr. 323, 1996 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården nr. 324, 1996 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården nr. 325, 1996 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 326, 1997 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 327, 1997 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 328, 1997 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 329, 1997 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 330, 1997 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 331, 1998 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 332, 1998 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 333, 1998 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 334, 1998 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 335, 1998 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 336, 1998 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 337, 1999 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 338, 1999 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 339, 1999 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 340, 1999 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 341, 1999 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 342, 1999 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 343, 2000 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 344, 2000 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 345, 2000 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 346, 2000 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 347, 2000 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 348, 2000 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 349, 2000 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 350, 2001 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 351, 2001 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 352, 2001 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 353, 2001 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 354, 2001 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 355, 2001 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 356, 2002 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 357, 2002 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 358, 2002 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 359, 2002 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 360, 2002 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 361, 2002 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 362, 2003 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Søren Hansen : Brændevinsbrænder og Vognmand udi Ringsted Kjøbstad
 • Stamtavle over Efterkommerne efter Georg Christian Ulrich, Forstinspektør i Sorø samt en Stamtavle over udenlandske Linier af Slægten Ulrich
 • Stamtavle over Jonas Wolff Seligmann's og Hustru Sara Lorentzen's Efterslægt
 • Stamtavle over min Hustrus Anna Frederikke Cæcilie Meinertsen, født (Møller) Jensen Slægt paa mødrene Side
 • Stamtavle over Slægten Mazar de la Garde : A. Mazar de la Garde og J. Mazar de la Garde
 • Stormfulde Højder - en ejendom i Veksø
 • Sygekasser m.v. på egnen omkring Stenløse og Ganløse 1857 – 1973
 • Tidens hjul og Tietgen 1857-1897.
 • Til barnedåb hos Carsten Hauch i Sorø.
 • Til Stenløse Kommune - om tilflytningen ca. 1945-72
 • To ungdomsvenner : H. P. Hanssen, H. V. Clausen : en brevveksling,
 • Tordenskiold og danskene
 • Vi Hansen'er : slægtsberetning for kommunelærer Frederik Wilhelm Hansen, København og Christiane Rasmussen, Ulbølle på Fyn


 • Nye skanninger september 2021


 • Af Anthon Frederik Tschernings efterladte Papirer : Andet bind.
 • Anetavle for biografdirektør og filmproducent Børge Becksgaard Slot (1919-1984)
 • Anetavle for fabrikant Poul Rahbek Hansen (1919-2004)
 • Anetavle for havearkitekt Aksel Stokholm Andersen (1903-1952)
 • Anetavle for højskoleforstander Svend Erik Bjerre (1928-2010)
 • Anetavle for musiker Carsten Knudsen
 • Anetavle for politikeren Bertel Haarder
 • Anetavle for sangerinde og ”Lørdagspige” Inge Stauss (1926-2016)
 • Arbejder erindringer, Køge : arbejderklassens kultur og levevilkår 1900-1950 : indhold og indeks.
 • Arkiv - Tidsskrift for Arkivforskning. 10. bind nr. 2 1984.
 • Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 1. bind nr. 4, oktober 1967.
 • Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 10. bind nr. 1 1984.
 • Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 5. bind nr. 2 1974.
 • Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 5. bind nr. 3, oktober 1975.
 • Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 5. bind nr. 4 1975.
 • Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 6. bind nr. 4 1977.
 • Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 8. bind nr. 1 1980.
 • Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 9. bind nr. 2-3, 1982-83.
 • Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 9. bind nr. 4, 1983.
 • Bidrag til Børsens Historie i de første halvhundrede Aar
 • Bogen om Studenterne fra 1886 : Udg. af dem selv ved 50-Aars-Jubilæet 1936 i Fortsættelse af Festskrifterne fra 1911 og 1926
 • C. G. Andræ : En Karakteristik : Med 7 Portrætter.
 • Christian III's rentemesterregnskaber Bind 2.
 • Christian III's rentemesterregnskaber Bind 3.
 • Dalby og Tureby sognes historie.
 • Dalum sogns befolkning 1.7.1787 – 1.2.1845
 • Dalum sogns befolkning frem til 1787
 • Danmark, Land og Folk. Historisk-topografisk-statistisk Haandbog. Bind 1.
 • Danmarks Adels Aarbog 1963 [79.] Nioghalvfjerdssindstyvende Aargang
 • Danmarks Adels Aarbog 1964. [80.] Firssindstyvende Aargang.
 • Danmarks Adels Aarbog 1965 [81.] Enogfirssindstyvende Aargang
 • Danmarks Adels Aarbog 1968-69. [84.] Firefirssindstyvende Aargang
 • Danmarks Folkehøjskole 1844-1944
 • Danmarks gejstlighed : Bind 1. En Personalhistorisk-Statistisk Årbog.
 • Danmarks Gejstlighed : Bind 2. En personalhistorisk-statistisk Årbog.
 • Danmarks Gejstlighed : Bind 3. En personalhistorisk-statistisk Årbog [ikke færdiggjort]
 • Danmarks Statistik - Statistisk Tabelværk - 5. rk. - Lt. A - Nr. 10. Folketællingen i Kongeriget Danmark, den 1. februar 1911 - anden del.
 • Danmarks Statistik - Statistisk Tabelværk - 5. rk. - Lt. A - Nr. 16. Folketællingen i Kongeriget Danmark, den 1. februar 1921.
 • Dansk Brygger-Stat, I
 • Dansk Brygger-Stat, II
 • Dansk civil- og akademiingeniørstat 1971 - biografiske oplysninger om kandidater fra Danmarks Tekniske Højskole og Danmarks Ingeniørakademi (1862-1968) samt 451 medlemmer af Dansk Ingeniørforening, der ikke er udgået fra de nævnte læreanstalter.
 • Danske Boghandlerbiografier.
 • Danske forstkandidater - 1890-1955 - Bind II.
 • Danske malede Portrætter : En beskrivende Katalog. 10. bind.
 • Danske tandlæger - 1681-1930
 • De ¤tre kateketiske Skoler og Mulernes Legatskole 1874-1899
 • De danske sko- og lædererhverv - Bind 1 - Faglig, biografisk håndbog for de organiserede erhvervsdrivende inden for håndværk, handel og industri i sko- og lædererhvervene i Danmark.
 • De danske sko- og lædererhverv - Bind 2 - Faglig, biografisk håndbog for de organiserede erhvervsdrivende inden for håndværk, handel og industri i sko- og lædererhvervene i Danmark
 • Dem fra Lolland : Sidste samling
 • Den Christen Møller Schmidtske Stamtavle
 • Den danske Dyrlægestand, Sjette udgave
 • Den Danske Lægestand 1907-1915 - 9. udgave
 • Den unge Martin A. Hansen : dokumenter og kommentarer - en forfatterbiografisk studie.
 • Dend gamle og navn-kundig Kiøbstæd Ribe : korteligen beskreven af Mads Pedersen Rostoch
 • Det ældste København, del 1
 • Det ældste København, del 2
 • Det gamle Hillerød hospital 1726-1866.
 • Dit Billede i min Sjæl : en landsbylærers dagbog fra 1800-tallet
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1908-1909
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1914-1915
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1915-1916
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1916-1917
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1923-1924
 • En grønlandspræsts optegnelser 1844-49. Pastor Carl Emil Janssen.
 • En Koldingborger: Hans Henrik Grau
 • Erindringer om mine Søreiser og Livs Begivenheder.
 • Erläuterungen zur Stammtafel des Geschlechts Schytte : Schütte, Schüthe, Schiött : (jütländisch = norddeutscher Zweig) /
 • Erläuterungen zur Stammtafel des Geschlechts Schytte : Schütte, Schüthe, Schiött : (jütländisch = norddeutscher Zweig) /
 • Familiebogen - Optegnelser om min Slægt [Heering]
 • Familien Bay : personalhistoriske Bidrag til Randers Byes Historie.
 • Fattigvæsenets Registrant 1912-1919, bind 1
 • Fattigvæsenets Registrant 1912-1919, bind 2
 • For to hundrede aar siden : fru Hille Trolle, Monsieur Niels Madsen
 • Fortegnelse over de Studenter, som i Oktober 1841 have taget Examen artium ved Københavns Universitet. København, d. 23. Oktober 1866
 • Fortegnelse over Studenterne fra 1840 ... af En af Vore.
 • Fra Holbæk Amt : 1987
 • Fra Holbæk Amt : 1989
 • Fra Vornedskabets Tider : Kulturbilleder - I - En trolovelse - Jomfru Dorete Urne
 • Frederik II's Enke Dronning Sophies Kopibøger 1588-1617 /
 • Frisholt Birk, justitsprotokol 1721-35
 • Gamle Carlsberg : et Bidrag til dansk Industrihistorie og industriel Udviklingshistorie
 • Gammeldansk ret : dansk rets historie i oldtid og middelalder.
 • Gårde i Haderslev og Tyrstrup Herreder 1531-1753
 • Gemt og Glemt - Bd. 1 : Reisen til Kiøge. Ungdoms Minder.
 • Genealogiske og personalhistoriske Meddelelser - Ajourført udgave 1925
 • Generalsekretær Frederik Petersen : en danskhedens repræsentant i Sydslesvig 1923-45
 • Gjentofte og Hvidøre kongelige Skoler / Af Gjentofte og Hvidøre (Skovshoved) Skolers Historie 1721-1921
 • Grenaa og omegn før og nu - 1989
 • Haandværkerlavene i Aarhus under Enevælden : en socialhistorisk Studie.
 • Hans Adolf Brorson
 • Hans Christian Andersen : Et Digterliv
 • Hartkorns Extract for Morsöe Sönder Herred [Morsø Sønder Herred]
 • Hartkorns Extract for Sennels
 • Hendes Ansigt i ethvert Pigeansigt : en landsbydrengs dagbog fra 1800-tallet
 • I Justitias Tjeneste.
 • Ingemanns Liv og Digtning
 • Jonstrup Statsseminarium. Undervisningsaarene 1937-38 og 1938-39.
 • Jonstrup Statsseminarium. Undervisningsaarene 1944-45 - 1946-47.
 • Jonstrup Statsseminarium. Undervisningsårene 1947-48 og 1948-49.
 • Jonstrup Statsseminarium. Undervisningsårene 1949-50 og 1950-51.
 • Jubelfesten den 23 October 1877 for Studenterne fra 1837.
 • Julius Exner
 • Juridisk og statsvidenskabelig Stat
 • Juridisk og Statsvidenskabelig Stat / 1940
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1551-1555.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1556-1560.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1561-1565.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1566-1570.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1571-1575.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1576-1579.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1580-1583.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1584-1588.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1588-1592.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1593-1596.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1596-1602.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1603-1608.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1609-1615.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1616-1620.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1621-1623.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1624-1626.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1627-1629.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1630-1632.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1633-1634.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1635-1636.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1637-1639.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1640-1641.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1642-1643
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1644-1645
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1646
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1647
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1648
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1649
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1650
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1651
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1652
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1653
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1654
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1655
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1656
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1657
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1658
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1659
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1660
 • Kancelliets Brevbøger 1551-1641 - Navneregister, Sagsregister.
 • Karl von Weber.
 • Königlich-Dänischer Hof- und Staats-Calender für das Jahr 1829.
 • Königlich-Dänischer Hof- und Staats-Calender für das Jahr 1831.
 • Königlich-Dänischer Hof- und Staats-Calender für das Jahr 1833.
 • København inden for voldene : Turistårbogen 1979
 • Københavns Ejendomme 1377-1728 : VI - Klædebo kvarter.
 • Landsarkivets Bibliotek - systematik.
 • Legatfamilien Aagaard fra Juelstrup Præstegaard.
 • Liste over Studenterne fra 1856 samlet i 1906
 • Markus Adolf Jürgensen og Hustru Marie Elise Margrete Bahnsens Slægtebog
 • Matthias Saxtorph og hans Samtid : et Bidrag til Fødselshjælpens Historie i det 18. Aarhundrede.
 • Meine Verbindung zur Wanderer Familie in Deutschland, mit Ausgangspunkt in Zacharias Wanderer : eine Sammlung von kürzen Biographien mit einer schematischen Übersicht über die dänischen Nachkommen von Zacarias Wanderer
 • Mendel Levin Nathanson og hustru Ester f. Herfort og deres efterkommere 1780-1980
 • Min Mindegang ved Østrup Præstegaard
 • Mindefest for Studenteraaret 1847 d. 19. Oktbr. 1887
 • Mindeord om fortjente Borgere i Gjentofte Kommune
 • Minder fra gamle grundtvig'ske Hjem. Bind 2.
 • Minder fra gamle grundtvig'ske Hjem. Bind 4.
 • Minder fra gamle grundtvig'ske Hjem. Bind 6.
 • Niels Heldvad : Nicolaus Helduaderus 1564-1634
 • Niels Juel : Liv og Gerning.
 • Nyboder og dets Beboere især i ældre Tid
 • Om maleren Daniel Hvidt : et livsforløb
 • Ordliste til brug for medarbejdere ved Rigsarkivets 2. afdeling.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1902, 4. rk., 5. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1903, 4. rk., 6. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1957, 13.rk. 5.bd.
 • Personalhistoriske Oplysninger om Officerer af det danske Søofficerskorps 1. Januar 1801 - 19. September 1919, udgaaet fra Søkadetakademiet, Søofficersskolen eller Kadetskolen
 • Peter Andreas Heiberg : En biografisk Studie
 • Poul Vendelbo Løvenørn
 • Prof. Dr. phil. C. Wesenberg-Lund zu seinem 70sten Geburtstage am 22 Dezember 1937
 • Realregister over Vejle Amts Aarbøger 1905-1960
 • Rise sogns gårde : Fæstere og ejere og deres slægt
 • Skildringer fra den slesvigske Krig 1864
 • Skomagere og Garvere i det gamle Holbæk.
 • Slægten Monrad gennem fem hundrede aar. Fjerde linie.
 • Slægterne Hartmann i Danmark og Norge : Ca. 1570-1945.
 • Slægtsforskeren 2020 nr. 3 : Medlemsblad for Danske Slægtsforskere
 • Slægtsforskeren 2021 nr. 3 : Medlemsblad for Danske Slægtsforskere
 • Slægtshistoriske Bidrag - I. - Navnesagen. Forskelligt fra genealogiens og personalhistoriens verden.
 • Slekten Bomhoff
 • Soraner-biografier 1822-1900
 • Soraner-biografier 1901-1960
 • Stamtavle over den norsk-danske Slægt Bie.
 • Stamtavle over en Familie, Bergeskov
 • Stamtavle over Familien Iisager.
 • Stamtavle over Familierne Faurschou og Steenild med en Oversigt over Familien Kjeldsen fra Gundestrup : Særtryk af Arkiv for Genealogi og Heraldik.
 • Stamtavle over Jens Bertelsen Bruuns Efterkommere
 • Stamtavle over Slægten Risom fra Nebbegaard
 • Statistiske Bidrag til Aalborg Stifts Historie i Slutningen af det 17de Aarhundrede.
 • Studenterne 1910
 • Studenterne 1912
 • Studenterne 1913
 • Studenterne fra 1891. Festskrift udg. i Anledning af Jubilæet.
 • Studenterne fra 1899 : et mindeskrift
 • Studenterne fra 1904. Selvbiografiske og biografiske Oplysninger / Samlede i 25-Aaret for Artium 1904.
 • Studenterne fra Aar 1900 : et mindeskrift
 • Supplement til Den yngre Slægt Pontoppidan.
 • Supplement til Magister-Staten / 1933. Fortegnelse over Candidati Magisterii 1926. II - 1933. I og Magistri Artium og Scientiarum Juni 1926 - Juni 1933
 • Supplement til Samlingen af Lovbud og Collegialbreve vedkommende Geistligheden og de i Lovens anden Bog omhandlede Gienstande for Aarene 1840-1845 + Kongelige Rescripter og Resolutioner, Love og Expeditioner Geistligheden i Danmark vedkommende - Første Bind 1840 og 1847.
 • Til minde om Sophie Wad født d'Origny
 • Toldere ved hav og fjord : en beskrivelse af Thisted Distriktstoldkammer og de tidligere toldkamre i Thisted og Nykøbing
 • Vejen Brugsforening 1872-1922
 • Vejen Sparekasse 1867-1927 : En historisk Redegørelse
 • Vejs ende : træk fra min manddoms afsluttende kampaar.
 • Vester Hornum sogn 1725-1787 Kirkebog
 • Vindeltrapper af træ i Danmark


 • Nye skanninger august 2021


 • 1881-1906 : Smaa Biografier og Portræter af Studenterne fra 1881. Udg. i Anledning af 25-Aars Jubilæet
 • Af en gammel slesvigsk Slægts Historie
 • Af Rud. Bays efterladte Papirer / Bind II - I Algier og Italien 1816-21.
 • Af Terkel Klevenfeldts Reise-Journaler 1741-45.
 • Ahnetavle for Else, Lis og Sven Houmøller
 • Anetavle for dr. med. og politiker Kirsten Lee
 • Anetavle for forfatteren Herluf Thygesen Flensborg (1919-1987)
 • Anetavle for forfatteren Ove Abildgaard (1916-1990)
 • Anthon Frederik Tscherning
 • B. S. Ingemanns Udenlandsrejse 1828.
 • Birkerød mellem Sjælsø og Furesø
 • Blade af en gammel Lærerslægts Historie
 • Blade af Joh. Henr. Taubers Dagbøger
 • Bo Jonsson : Del 1 - Till 1375
 • Broder Jakob den Danske : kong Christian II's yngre broder
 • Brønshøj Kirkebog 1660-1682
 • C. A. Olesen : hans Liv, hans Værk, hans Lykke
 • Christian IV.s pengeudlån til danske adelige : Kongelig foretagervirksomhed og adelig gældsstiftelse 1596-1625.
 • Corpus diplomatum regni Danici. Vol. 6.
 • Corpus diplomatum regni Danici. Vol. 7.
 • Danmark-Norges handelsflåde 1650-1700.
 • Danmarks Adels Aarbog 1909. [26.] Sexogtyvende Aargang
 • Danmarks Adels Aarbog 1933. [50.] halvtredssindstyvende Aargang, Jubilæums udgaven
 • Dansk arkivbibliografi 1889-1981 / 2. udgave
 • Dansk biografisk Lexikon : Clemens-Eynden, 4. Bind. Tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814.
 • Dansk biografisk Lexikon : Faaborg-Gersdorff, 5. Bind. Tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814.
 • Dansk biografisk Lexikon : Jyde-Køtschau, 9. Bind. Tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814.
 • Dansk farmacevtisk Stat 1929.
 • Danske patricierslægter / Bind 2
 • Danske Slægter Fabricius : I Slægten Fabricius fra Faaborg. Supplement.
 • Danske slægter Fabricius / Bind VII - XI Slægter Fabricius fra Sønderjylland - XII Slægten Fabritius fra Cleve (Kleve)
 • De danske jern- og metalerhverv - Bind 2 - Faglig biografisk håndbog for erhvervsdrivende inden for håndværk, handel og industri i jern- og metalerhvervene i Danmark
 • De danske jern- og metalerhverv : faglig, biografisk håndbog for de organiserede erhvervsdrivende inden for handel, håndværk og industri i jern- og metalerhvervene i Danmark / Bind III L-Å
 • Den Danske Lægestand 1901-1907. 8. udgave
 • Den fynske slægt Hastrup og indgiftede slægter med alle efterkommere : 1736-1955.
 • Den Suhr´ske Stiftelse Dens Grundlægger og Hans slægt; Den Suhrske Stiftelses 50 aarige Bestaaen
 • Departementstidenden 1854 - Syvende Aargang /
 • Det kgl. danske Fyrvæsen 1560-1927.
 • Die Descendenz des Geheimen-Konferenzrats, Kammerherrn, Hofjägermeisters und Jägermeisters im ersten Schleswig'schen Jägermeister-Distrikt Sr. Excellenz Frederik Ferdinand von Krogh und andere Familien-Nachrichten.
 • Drengeliv i Kroen
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1891-1892
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1892-1893
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1893-1894
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1894-1895
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1895-1896
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1896-1897
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1897-1898
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1898-1899
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1899-1900
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1900-1901
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1901-1902
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1902-1903
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1903-1904
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1904-1905
 • Elisabeth Jerichau-Baumann : En Karakteristik
 • Emil fortæller : erindringer fra Haslev og omegn
 • En islandsk Eventyrer : Árni Magnússons Optegnelser
 • En Kirketyvs Bedrifter
 • En Race-Slægt - Konferensraad Heger og hans Sønner
 • En slægt fra Børkop Mølle
 • En slægt fra Børkop Mølle
 • Erhard Jacobsen : en politiker i centrum
 • Et Bidrag til Hans Rostgaards og Krogerups Historie.
 • Et Par Blade af mit Liv og Levnet. Nedskrevet for Familie og Venner af P. Rasmussen.
 • F. Vermehren
 • Fabrikejer C.M. Hess og hans Slægt.
 • Familien på Store Lundergaard : en slægtshistorie gennem 126 år.
 • Farmaceutisk Stat 1770-1879 indeholdende Fortegnelse over de i dette Tidsrum examinerede farmaceutiske Kandidater, kronoligisk Fortegnelse over Apothekere og Apothekerne i Danmark, samt farmaceutisk Statistik
 • Festskrift for Studenterne fra 1865
 • Folketælling 1787 i Smørum herred og Sokkelund herreds vestlige del : Københavns amt
 • Folketællingen 1834, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt : med person- og adresseregister.
 • Folketællingen for København, Frederiksberg og Gjentofte Kommune den 5. November 1925
 • "
 • Forordning ang. Behandlingen af en bortebleven Persons Formue. 1839.
 • "
 • Forordning ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark. 1791.
 • Forordning f. Danmark og Norge, ang. Vaccinationen. 1810.
 • Forordning f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 1828.
 • Forordning om adskilligt, der vedkommer Politievæsenet paa Landet i Danmark. 1791.
 • Forordning om Sognefogders Beskikkelse Deres Embeds-Forretninger og Belønninger. 1791.
 • Forordning Om umaadelig Kiørsel og adskillig anden Uskikkelighed paa Gaderne i Khavn. 1685.
 • Forordning som nærmere forklarer og bestemmer Trykkefrihedens Grændser. 1799.
 • Fortegnelse over de Studenter, som i Aaret 1843 have taget examen artium ved Kjøbenhavns Universitet og ved Sorø Akademi. Kbh. i Okt. 1868.
 • Fortegnelse over vejledende artikler samt slægtsartikler, herunder anetavler i Personalhistorisk Tidsskrift 1979-89.
 • Gartner af Grejsdalen Mads Jørgensen's Optegnelser om sin Slægt - 1620-1928.
 • Gejstlig Stat 1909 : sluttet d. 31. Juli 1909
 • Godthaab Hammerværk : familievirksomhed og fabrikssamfund
 • Gosti-slægten og de slægter den mødes med
 • Grønbech familien i Rønne gennem 250 år
 • Grundtvig og England : Studier over Grundtvig.
 • Grundtvigs Arv
 • Gyllingpræsten Otto Møller. Liv og Forfatterskab
 • H.P.B. Barfod. Minder fra et langt liv.
 • Hans Christian Rasmussen. Gaardejer i Aasum. Et Blad til Bondestandens Saga.
 • Hans Vilhelm Kaalund : en Levnedsskildring
 • Historisk Aarbog fra Randers Amt - 1987
 • Holger Rosenkrantz den Lærde : en biografisk skildring med bidrag til belysning af danske kirke- og studieforhold i det syttende århundredes første halvdel
 • Hvorledes er de to Slægtsnavne Asmussen & Worsaae kommen sammen?
 • Indføds-Retten. 1776.
 • Instrux for samtlige til Praxis berettigede Jordemødre. 1877.
 • J.C. Jacobsen : hans liv og gerning
 • Jacob Simonsen og Hustru Rose født Hahn og deres Forfædre
 • Jeg hader støvletramp : en ung piges dagbog 1940-45
 • Joel Levin Nathansons Optegnelser om Familien Hausen m.m.
 • Jødiske begravelser i Danmark - 1977-1983.
 • Julie Sødring født Rosenkilde : efterladte Optegnelser
 • Juridisk stat / 1965 - 23. udgave
 • Kaffeplantagen.
 • Katalog over Genealogisk Samling. Tillæg 1. april 1944 - 31. december 1950.
 • Katalog over Personalhistorie 99 + tillæg 1.4.1935 - 31.3.1943.
 • Kgl. aabent Brev ang. Dannebrog-Ordenens Udvidelse. 1808.
 • Khavns af Kong Frederik III. confirmerede og forbedrede nye Privilegier
 • Kirken i Tibirke : et Bidrag til dens Historie
 • Kjøbenhavns Borgere 1659.
 • Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegialbreve for Danmark og Norge, udtogsviis udgivne i chronologisk Orden ved Laurids Fogtman - V. Deel, I. Bind, 1746-1754.
 • Königlich-Dänischer Hof- und Staats-Calender für das Jahr 1834.
 • Königlich-Dänischer Hof- und Staats-Calender für das Jahr 1835.
 • Køge-Fonden 1936-1986
 • Krarup Intro
 • Krigstildragelserne i Sjælland 1807.
 • Krybskytten fra Nederskoven
 • Landsarkivet for Sønderjylland : en arkivoversigt
 • Lærerstanden ved Aalborg Kathedralskole. I Rectorer. Efter trykte og utrykte Kilder.
 • Levnedsløb i Sørbymagle og Kirkerup kirkebøger 1646-1731. I Biografierne
 • Levnedsløb i Sørbymagle og Kirkerup kirkebøger 1646-1731. II Noter og Registre
 • Litteratur om Århus og forstæder : en illustreret bibliografi
 • Livets Rigdom.
 • Lov ang. Jordemødrenes Lønning. 1856.
 • Lov om Ægteskabs Indgaaelse udenfor de anerkjendte Troessamfund eller imellem Medlemmer af forskjellige Troessamfund, m. v. 1851.
 • Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. 1875.
 • Lovbog for Landmanden eller den danske Bondes Pligter og Rettigheder fra Vuggen til Graven
 • Løve herreds skolehistorie indtil ca. 1850.
 • Magister-Stat - Fortegnelse over nulevende Candidati Philologiae, Candidati Magisterii, Magistri Artium og Magistri Scientiarum
 • Magister-Stat / 1945. Biografiske oplysninger om nulevende Candidati Magisterii 1884 II - 1944 I Magistri Artium og Magistri Scientiarum Febr. 1883 - Jan. 1944.
 • Magister-staten 1962
 • Mary Jeppesen : en Dokumentation.
 • Meddelelser om Familien Krarup - 1915-1933, nr. 1-9.
 • Mellem Tønder og Ribe : Turistårbogen 1974
 • Mit ungdomsliv af Peter Abrahams
 • Mordet på Store Hans
 • Noget mere om C. A. Thyregod
 • Noget mere om C. A. Thyregod og hans fædrene Slægt.
 • Noget om C.A. Thyregod og hans Slægt
 • Ny i slægtsforskning? - Hjælp til at komme godt i gang
 • Om C. A. Thyregod og hans Slægt. Tredie Stykke.
 • Oplysninger betræffende Rudkjøbing Kjøbstad, med Bemærkninger om de danske Kjøbstæder i Almindelighed og Øen Langeland, samt med Grundtegning over Rudkjøbing i 1640 og 1849.
 • Oplysninger om 397 Translatører og Translatricer, der fik Bevilling i Aarene 1849-1907
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1888, 2. rk., 3. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1891, 2. rk., 6. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1956, 13. rk. 4. bd. 1.- 2. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1956, 13. rk. 4. bd. 3. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1956, 13. rk. 4. bd. 4. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1958, 13.rk. 6.bd. 3.hf.
 • Personregister til Bidrag til Langelands Historie af Vilh. Lütken [og] Oplysninger betræffende Rudkjøbing Kjøbstad ... af P. Rasmussen
 • Peter Foersom : en Levnedsskildring
 • Poul Jensen Kolding og hans slægt
 • Prinsessan Ingrid - Kronprins Frederik : Minnesalbum.
 • Reglement f. Giordemodervæsenets Indretning og Bestyrelse i begge Riger, Kiøbenhavn undtagen. 1810.
 • Ribes skibsfart efter 1850
 • Richard Jensen - myten om en mand : forhistorien, fængselsdagbogen, efter krigen
 • Roskilde stifts kirkebøger III
 • Roskilde stifts kirkebøger. 1. Provstierne i GI. Roskilde amt - Sogne nr. 247-98
 • Rytterbønderslægter fra Hjelmslev og Framlev Herreder, Skanderborg Rytterdistrikt - Gaardejer Laurs Rasmussen og Hustru Ane Marie Frederiksen, Skovby Vestergaard
 • Sådan gik det til / Vilhelm Jung fortæller
 • Signe Læssøe, født Abrahamson; en Livsskildring
 • Skagen. Bind 1: Den svundne tid i sagn og billeder
 • Skagen. Bind 2: Den nye tid i oplevelser og indtryk
 • Slægt og stavn - 1990:1
 • Slægt og stavn - 1992:3.
 • Slægten Brüel, en forstslægt
 • Slægten Linnemann
 • Slægten Sager
 • Slægten Walther i Aasum. Nogle Optegnelser for dens Ungdom
 • Slægtsbog over den helsingørske Slægt Schierbeck
 • Slægtsbog over Slægten Liin : Jens Nielsen (Liin) og Kirstine Christensdatter
 • Slægtstavle over efterkommerne af Christian Krarup til Dejbjerglund
 • Sønderjyske historikere efter 1864
 • Søren Kierkegaard; Barndom og ungdom
 • Søren Kierkegaards Moder og Hendes Slægt i Brande-egnen
 • Stamtavle Nr. 1 og 2 for den tyske Linie v. Lowtzow, Nr. 3 for den danske Linie v. Lowzow, og Nr. 4 for den norske Linie Lowzow
 • Stamtavle over Frederik Sørensen Blochs descendenter
 • Stamtavle over Jens Mortensen Gyldendals Efterkommere
 • Stamtavle over Slægten Olling-Smedegaard
 • Studenterne 1921 : ved 25 Aars jubilæet.
 • Studenterne MCMVI. Biografiske Oplysninger og Udtalelser samlede i 25-Aaret for Artium 1906.
 • Svendborgs indbyggere 1903 - Bind 1 - A-G
 • Svendborgs indbyggere 1903 - Bind 2 H-J.
 • Svendborgs indbyggere 1903 - Bind 3 K-O
 • Svendborgs indbyggere 1903 - Bind 4 P-Å.
 • Teologisk stat - kirkelig håndbog 1975
 • Teologisk stat - kirkelig håndbog 1985
 • Thomas B. Thrige : med særligt Henblik paa hans Lære- og Vandreaar.
 • To glostrupkunstnere : Just Andersen og Jørgen Windfeld-Schmidt
 • To hundrede biografier af studenterne fra 1872
 • Tversted sogn 1688-1809 Begravede
 • Tversted sogn 1688-1809 Døbte
 • Tversted sogn 1688-1809 Viede
 • Tversted sogn 1810-1814 Døbte, Viede og Begravede
 • Uggerby sogn 1688-1809 Begravede
 • Uggerby sogn 1688-1809 Døbte
 • Uggerby sogn 1688-1809 Viede
 • Uggerby sogn 1810-1814 Døbte, Viede og Begravede
 • Undervejs : artikler fra ungdom og manddom.
 • Vejen jeg gik og mennesker jeg mødte : en landarbejders erindringer.
 • Vem är vem i Norden : biografisk handbok
 • Viborg Landstings dombøger : 1616-1618 : juridisk oversigt, sted- og personregistre til udtog af dommene
 • Viborgminder