Online seneste måned

Nye skanninger december 2021


 • Aarbog for Historisk Samfund for Skive og Omegn [Skivebogen] 1910, Bind 2
 • Abildgaard - stamtavler over slægten suppleret med nogle artikler
 • Af de kloge Mænds og Koners Saga. Kulturbilleder fra den jydske Hede. Bind 1.
 • Af de kloge Mænds og Koners Saga. Kulturbilleder fra den jydske Hede. Bind 2.
 • Anetavle for erhvervsmanden Jens Breinholt Bertelsen (1948-2021)
 • Anetavle for fhv. borgmester Iver Enevoldsen (født 1951)
 • Anetavle for forfatteren Leif Davidsen (født 1950)
 • Anetavle for politikeren Holger K. Nielsen
 • Anetavle for professor John Degnbol-Martinussen (1947-2002)
 • Anetavle for professor, dr.med. Laurids Korsgaard Christensen (1919-1992)
 • Anetavle for skuespillerne Christoffer Bro (født 1935) og Vigga Bro (født 1937)
 • Årsskrift 2021 : Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv
 • Bidrag til Stærmose-Gaardenes og deres Beboeres Historie i Brylle og Brændekilde Sogne
 • Birkerød-Præsten Henrich Thomæsøn Gerner.
 • Bonden, kommunen og demokratiet : det lokale selvstyres etablering på landet i Danmark 1842-1867 / Bind 1
 • Bonden, kommunen og demokratiet : det lokale selvstyres etablering på landet i Danmark 1842-1867 / Bind 2
 • Brigadéren på Rønnebæksholm
 • Christiansands Stifts Prester i det syttende Århundrede
 • Danmarks ældste forretninger 1910.
 • Danmarks ældste forretninger 1915.
 • De første år / Helge Petersen.
 • Det skete i de dage : historien om en galskab og barndoms- og ungdomserindringer
 • Dreng i Holte : billeder og stemningsindtryk fra en svunden provinsidyl
 • Efterretninger om Abel Katrines Stiftelse. Udg. ved Kjøbenhavns Magistrats Omsorg i Anledning af Stiftelsens 200 aarige Bestaaen d. 27. December 1875
 • Familie og Mindebog. Den hovmøllerske Slægtsbog.
 • Femogtyve års skolevirksomhed i Vallekilde
 • Festskrift til Hugo Matthiesen den 19. December 1941
 • Fra Kampen mellem Dansk og Tysk : Erindringer fra et Barndoms- og Ungdomsliv i grænseegnene
 • Frederik Dreier : hans liv, hans samtid og hans sociale tænkning.
 • Fyns Mejeriforening 1894-1919. Et historisk Tilbageblik.
 • Gerda Müller 19. febr. 1882 - 22. febr. 1974
 • H. Mortensen.
 • H.P. Hanssen : en Bog for dansk Ungdom
 • Hans Wilhelm Hertel : Bidrag til den sønderjydske Folkevækkelses Historie
 • Helsingørs Kongelige Priviligerede Skydeselskab 1766-1941 : et Rids af Selskabets Historie
 • Henriette Gubi, den sønderjydske Vandrelærerinde
 • Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2010-1.
 • Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2010-2.
 • Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2010-3.
 • Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2011-1.
 • Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2011-2.
 • Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2011-3.
 • Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2012-1.
 • Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2012-2.
 • Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2012-3.
 • Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2013-1.
 • Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2013-2.
 • Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2013-3.
 • Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2014-1.
 • Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2014-2.
 • Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2014-3.
 • Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2015-1.
 • Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2015-2.
 • Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2015-3.
 • Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2016-1.
 • Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2016-2.
 • Hillerød Lokalhistoriske Forening. 2016-3.
 • Historisk Aarbog for Skive og Omegn [Skivebogen] 1912, Bind 4
 • Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1911 [Skivebogen], Bind 3
 • Hofdage hos Christian IX
 • Hovedgaarden "Hastrup". Bidrag til dens Historie.
 • Høiesteretstidende 1883-1884 : Høiesteretsaaret 1883-84, Ny Række, 7. Aargang.
 • Indbydelsesskrift til Kjøbenhavns Universitets Aarsfest til Erindring om Kirkens Reformation. Heri Henrik Stampe, Meddelelser om hans Liv og hans Virksomhed.
 • Indholdsfortegnelse over artikler i FAHS’ medlemsblade 1987 til og med 2021.
 • Inqvisition og besigtelse paa Frijsholt Hovedtgaard og tilhørende Jordegoedz
 • J.H. Monrad in memoriam. Særtryk af Årsskrift for Høng-Samfundet 1974. Skrevet i anledning af rektor for Høng Studenter- og HF-kursus J.H. Monrads død 1974.
 • Jane Monod née Good : Souvenirs recueillis par son mari
 • Johan Bülow paa Sanderumgaard
 • Johanne Margrethe Nielsen, født Madsen - aner og levnedsbeskrivelse.
 • Kay Nilausen - aner og levnedsbeskrivelse.
 • Knuden's krønike : en bog om den dansk-norske slægt Knudtzon
 • Königlich Dänischer Hof-og Staatskalender 1754.
 • KRAK Fyen med Langeland, Ærø, Taasinge o. fl. Øer.
 • Læreren og Forfatteren Christian Balling : et Mindeskrift
 • Legatstamtavle over familien Hvidt
 • Livet i en Provinsby ved Aarhundredets Midte
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2003-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2003-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2003-3.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2003-4.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2004-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2004-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2004-3.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2005-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2005-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2005-3.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2006-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2006-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2006-3.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2007-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2007-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2007-3.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2008-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2008-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2008-3.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2009-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2009-3.
 • Lundegaards Stiftelse 1754-1929. En historisk Redegørelse
 • Lunds stifts herdaminne, efter mestadels otryckta källor utarbetadt, bind 5.
 • Maibøll-Slægten fra Als gennem 300 Aar - Brødrene Maibølls Anetavle med Oplysninger om de enkelte Familier og Ejendomme
 • Memoirer fra 1. Verdenskrig
 • Min mor, bind 1 : 40 kendte danske Mænd og Kvinder fortæller om deres Mor
 • Min mor, bind 2 : 40 kendte danske Mænd og Kvinder fortæller om deres Mor
 • Mindets lyse spil : barndomsminder fra en gård i Sydsjælland omkring århundredskiftet
 • Mitteilungen der Zentralstelle für deutsche Personen- und Familiengeschichte. 1. - 7. heft.
 • Mitteilungen der Zentralstelle für deutsche Personen- und Familiengeschichte. 8. - 14. heft.
 • Norske teologiske kandidater ca. 1690-1754
 • Nykøbing M. Skatte- og Adressebog for Skatteaaret 1949/50
 • Nykøbing M. Skatte- og Adressebog for Skatteaaret 1950/51
 • Nykøbing M. Skatte- og Adressebog for Skatteaaret 1951/52
 • Nykøbing M. Skatte- og Adressebog for Skatteaaret 1952/53
 • Nykøbing M. Skatte- og Adressebog for Skatteaaret 1953/54
 • Nykøbing M. Skatte- og Adressebog for Skatteaaret 1954/55
 • Nykøbing M. Skatte- og Adressebog for Skatteaaret 1955/56
 • Nykøbing M. Skatte- og Adressebog for Skatteaaret 1956/57
 • Nykøbing M. Skatte- og Adressebog for Skatteaaret 1957/58
 • Nykøbing M. Skatte- og Adressebog for Skatteaaret 1958/59
 • Odense : 30 Tegninger
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1906, 5. rk., 3. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1906, 5. rk., 4. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1916, 7. rk., 1. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1917, 7. rk., 2. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1958, 13.rk. 6.bd.
 • Peter Elmelunds ejendomsbeskrivelser, Albæk sogn
 • Peter Elmelunds ejendomsbeskrivelser, Hørby sogn
 • Peter Elmelunds ejendomsbeskrivelser, Karup sogn
 • Peter Elmelunds ejendomsbeskrivelser, Skæve sogn
 • Peter Elmelunds ejendomsbeskrivelser, Torslev sogn
 • Peter Elmelunds ejendomsbeskrivelser, Understed sogn
 • Peter Elmelunds ejendomsbeskrivelser, Volstrup sogn
 • Præsten Hans Svejstrup : en levnedstegning
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1920, Bind 12
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1921, Bind 13
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1922. Bind 14
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1923. Bind 15
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1924. Bind 16
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1925. Bind 17
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1926. Bind 18
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1927. Bind 19
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1928. Bind 20
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1929. Bind 21
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1930. Bind 22
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1931. Bind 23
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1933. Bind 25
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1934. Bind 26
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1935 Bind 27
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1936. Bind 28
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1937. Bind 29
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1938, Bind 30
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1939. Bind 31
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1940. Bind 32
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1941. Bind 33
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1942. Bind 34
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1943. Bind 35
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1944. Bind 36
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1945. Bind 37
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1946. Bind 38
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1947. Bind 39
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1948. Bind 40
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1949. Bind 41
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1954, Bind 45
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1955, Bind 46
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1956, Bind 47
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1957, Bind 48
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1958, Bind 49
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1959, Bind 50
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1960, Bind 51
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1961, Bind 52
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1962, Bind 53
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1963, Bind 54
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1964, Bind 55
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1965, Bind 56
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1966. Bind 57
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1967. Bind 58
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1968. Bind 59
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1969. Bind 60
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1970. Bind 61
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1971. Bind 62
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1972. Bind 63.
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1973. Bind 64.
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1974 Bind 65
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1975 Bind 66
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1976 Bind 67
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1977 Bind 68
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1978 Bind 69
 • Skivebogen : Historisk Aarbog for Skive og Omegn 1979 Bind 70
 • Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 1950. Bind 42. Af Røddings Historie.
 • Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 1951. Bind 43.
 • Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 1952. Bind 44.
 • Skoleminder 1876-1936.
 • Slægtebog for Familien Lorck, sluttet den 30. November 1881
 • Slægten Bacher i Tårnby Sogn.
 • Slægten Backer fra Store Magleby.
 • Slægten Bayer. Biografisk Slægtsregister over Blomstermaler Johann Christoph Bayers Efterkommere
 • Slægten Bech paa Frederiksberg : 1810-1910
 • Slægten Birnbaum.
 • Slægten Christiani : Borger i Bremen Christian Christianis mandlige Descendens.
 • Slægten fra Astrupgaard
 • Slægten fra Fastergaard - slægtsregister med historiske oplysninger om gaarden, beboerne og efterslægten indtil 1950
 • Slægten Herschend
 • Slægten Kloch.
 • Slægten La Cour 1877-1902.
 • Slægten Lorentzen - fra Christianshavns Lille Mølle.
 • Slægten Lützhøft 1610-1936
 • Slægten Meyer
 • Slægten Nyrop : nogle biografiske Oplysninger
 • Slægten Permin fra Køge.
 • Slægten Poulsen - lærer Simon Kjærsgaard Poulsen og Maren Sørensen : efterkommere og aner
 • Slægten Randbøll
 • Slægten Reumert.
 • Slægten Rønne : Stamtavle over Mands- og Kvindelinien af den fra Fredericia stammende Slægt Rønne
 • Slægten von Hirschen, von Hirsch, Hirsch : Kortfattede genealogisk-personalhistoriske oplysninger med portrætter.
 • Slægten von Linstow ; samlet og udarbejdet af Fritz Werncke von Linstow.
 • Slægten Yde - Jens Jensen Yde, 1809-1886, ejer af Ydesminde og Kirkegård i Hundborg sogn, hans forslægt og efterkommere med bidrag til slægterne Yde, Kirk, Fink og andre thybo-slægters historie.
 • Slægtsforskeren 2020 nr. 4 : Medlemsblad for Danske Slægtsforskere
 • Slægtsforskeren 2021 nr. 4 : Medlemsblad for Danske Slægtsforskere
 • Slegten Falsen
 • Slektebok over en fra Holsten til Norge indvandret slekt Lange
 • Slekten Holmboe; Stamtavle 1944 med biografiske opplysninger, fotografier og familiedokumenter
 • Slekten Lorange, L'orange, L'Orange
 • Slektene Bay i Norge - Slektsbok for Bayslekten fra Vinger, Odal, Skånes samt Fron i Gudbrandsdal og fra Flesberg, med tillegg om Bay-slekter fra Christiania, Drammen, Drøbak m. fl.
 • Soraner-biografier 1584-1737 - omfattende Den lille fyrsteskole 1584-1585, Frederik II's kgl. frie skole 1586-1737 derunder Christian IV's ridderakademi 1623-1665
 • Soraner-biografier 1747-1800 - overhofmestre, lærere og studerende ved Frederik 5.s akademi i Sorø
 • Soraner-biografier 1961-1985 - indledt med biografier over 86 lærere, der har virket på Sorø Akademis Skole i tidsrummet 1961-1985
 • Sorø Sluttede Skydeselskab af 1848 : 1848-1998
 • Sønderjyden Nicolaj Peter Ahlmann.
 • Stamtavle over efterkommere - i fire generationer - af etatsråd, overlæge Lorenz Lorck.
 • Stamtavle over Efterkommere af Christian Nielsen i Hjøring og Optegnelser om beslægtede Familier. Udg. til Consul Chr. H. Nielsens 100-Aars Fødselsdag den 1. Januar 1909.
 • Stamtavle over Efterkommerne af Christian Krarup til Dejbjerglund
 • Stamtavle over Familien Balle og Sidelinier 1631-1893
 • Stamtavle over familien Engel som særlig stammer fra Aaker og Aakirkeby - aar 1799 til aar 1943 omfatter ialt 6 generationer
 • Stamtavle over Familien Harth
 • Stamtavle over Familien Hjersing i Norge
 • Stamtavle over Familien Lacoppidan 1914. Udarb. af F. Hansen Møller, Horslunde, for C. Lacoppidan, Pederstrup, paa Grundlag af en af Frederik Seidelin i aaret 1818 udarb. Stamtavle med et Supplement til denne af H. I. G. A. Lacoppidan
 • Stamtavle over Familien Langkilde.
 • Stamtavle over Familien Middelboe 1901.
 • Stamtavle over Familien Moth
 • Stamtavle over familien Munck - efterkommerne af Hans Andreas Munck og hustru Christiane Hee
 • Stamtavle over Familien Schack III - udgiven af Capitain J.C.L. Lengnick Aar 1857, omarbejdet i Juli 1877.
 • Stamtavle over Slægten Kraft
 • Stiftsprovst M. Mørk Hansen og den danske Sag i Sønderjylland
 • Svendborg Amts Skytte- og Gymnastikforening 1915-40
 • Tre Slægtled i Gaarden "Hovmølle" i Rakkeby Sogn paa Mors
 • Vestre Borgerdydskole. Skoleåret 1958 - 59


 • Nye skanninger november 2021


 • Adolf Ditlev Jørgensen og Hustru Ida Marie Pedersens Slægtebog ; 24. Marts 1894
 • Af Anton Frederik Tschernings efterladte papirer, 3. bind
 • Afskedsprædiken. Ved provst C.V.V. Møller ved Skt. Pauls Kirke, København. Skt. Pauls Menighed i Kjøbenhavn med tak for sytten års trofaste samarbejde.
 • Anetavle for Axel F. Købler
 • Anetavle for fem søskende Hvenegaard
 • Anetavle for Grosserer Carl Johan Olsen og Hustru Christiane Nielsine f. Andersen
 • Anetavle over de fire søskende Mortensen på Østervold - Bind 6
 • Anetavle over de fire søskende Mortensen på Østervold - Bind 7
 • Anna Marie Kjeldsdatter : anetavle
 • Anordning for Dannebrogsmændene : Given den 28de Januari 1809.
 • Arbejdsforhold indenfor dansk haandværk og industri 1857-1899
 • Asiatiske, vestindiske og guineiske handelskompagnier
 • Axel Olriks Breve til Holger Begtrup
 • Beretning om Jonstrup Seminarium og de derfra Dimitterede siden Aaret 1840.
 • Bidrag til Efterslægtstavle for Erich Nielsen Krarup, Øster Krarup, Møborg
 • Bidrag til en anetavle for 4. søskende Kirsten - Troels - Tove Vilstrup og Lars Langhoff
 • Bidrag til Kolding Bys ældre Historie
 • Bidrag til Stamtavler for fire Slægter Meldal (Meldahl)
 • Biografiske Optegnelser om Fru Else Olufsdatter Parsberg (1624-1684) uddragne af den af Oluf Skanke over hende holdte Ligprædiken.
 • Biskop Daugaard. En mindebog. Andet bind.
 • Biskop Daugaard. En mindebog. Første bind.
 • Biskop Søren Lintrups visitatsbog - med indledning og anmærkninger af S. Nygård.
 • Bogen om Krogstrupslægten
 • Brygger Andreas Sevald Høyelse Holck og hans Familie
 • C. C. Hornungs Ungdoms- og Manddomsliv, fortalt af ham selv
 • Conferentsraad David Monrads Descendenter
 • Cornelius Appel : et Bidrag til dansk Aandslivs Historie i Sønderjylland i det 19de Aarhundrede
 • Da jeg blev jøde i Danmark : nogle erindringsblade fra besættelsesårene
 • Dalum Landbrugsskole 1886-1911
 • Dansk kultur i Frankrig 1920-1960. En bog til minde om Helge Wamberg.
 • Danske Gesandter og Gesandtskabspersonale indtil 1914
 • Danske historikere 1965
 • Danske malede Portrætter : En beskrivende Katalog. 9. bind.
 • Danske slotte og herregårde. Bind 13: Midtjylland
 • Danske slotte og herregårde. Bind 14: Djursland
 • Danske slotte og herregårde. Bind 15: Fra Århus til Kolding
 • Danske slotte og herregårde. Bind 16: Sønderjylland
 • Danske slotte og herregårde. Bind 17: Sagn og Spøgerier
 • De døde på ærens mark og på lazarettet. Udstilling i 125-året for krigen 1864.
 • Den ældste Danmarkskrønike (Roskildekrøniken)
 • Den sønderjydske Bonde Peder Skau : et hundredaars Minde
 • Det Elphenbeenske Societet. En studenterspøg fra ca. 1760.
 • Diderik Buxtehude.
 • Die Familie Hansen zu Timmerholm in Norder-Brarup, Schleswig.
 • Drengesind og lærerluner : skoleliv i København i 20'erne
 • Efterkommere af Fæstebonden Knud Stephensen i Djeld : Biddrag til en Slægtshistorie
 • Embedslægernes Arkiver indtil 1915. Sjælland: Nord
 • En beretning om min tipoldemor Lovise Nielsen - amme for den senere Kong Frederik VII, hendes to mænd, compagnikirurg Magnus Andreas Guldberg, apoteker Anker Christian Laurberg, samt deres aner og slægt.
 • En beretning om mine forældre Albertine og Hans Christian Nielsen - deres forfædre, familier og efterkommere.
 • En fynsk hjulmagers dagbog : 1813-1833 : analyse og tekst
 • En nordslesvigsk Bondeslægts Historie - Slægten Krogh 1653-1933.
 • En slægt fra Kjelst. Slægtsregister med forskellige historiske oplysninger.
 • En slægt Jensen fra Skørping sogn - om Andreas Jensen, født 1846, og hustru, deres forfædre og efterkommere
 • En slægts historie: Rolf V. de Neergaard
 • En tømrerslægt i 19. århundrede - familien Weber i Roskilde
 • Erindringer om Krigsfangenskabet 1864
 • Et levnetsløb
 • Et Par Aar af mit Liv. Med et Tillæg.
 • Fahs / nr. 1 - 22. årgang - februar 2008. Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 1 - 23. årgang - februar 2009. Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 1 - 24. årgang - februar 2010. Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 1 - 25. årgang - februar 2011 Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 1 - 26. årgang - 2012 : Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 1 - 27. årgang - 2013 : Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 1 - 28. årgang - 2014 : Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 1 - 29. årgang - 2015. Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 1 - 30. årgang - 2016. Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 1 - 31. årgang - 2017. Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 1 - 32. årgang - 2018. Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 17. årgang - april 2003. et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 22. årgang - april 2008. Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 23. årgang - april 2009. Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 24. årgang - april 2010. Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 25. årgang - april 2011 Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 26. årgang - 2012 : Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 27. årgang - 2013 : Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 28. årgang - 2014 : Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 29. årgang - 2015. Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 30. årgang - 2016. Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 31. årgang - 2017. Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 2 - 32. årgang - 2018. Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 3 - 17. årgang - august 2003. Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 3 - 22. årgang - juli 2008. Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 3 - 24. årgang - august 2010. Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 3 - 25. årgang - august 2011 Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 3 - 27. årgang - 2013 : Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 3 - 28. årgang - 2014 : Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 3 - 29. årgang - 2015. Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 3 - 30. årgang - 2016. Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 3 - 31. årgang - 2017. Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 3 - 32. årgang - 2018. Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 17. årgang - december 2003. Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 20. årgang - december 2006. Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 21. årgang - december 2007. Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 22. årgang - november 2008. Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 23. årgang - december 2009. Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 24. årgang - oktober 2010. Et blad fra Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 25. årgang - december 2011 : Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 26. årgang - 2012 : Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 27. årgang - 2013 : Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 28. årgang - 2014 : Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 29. årgang - 2015. Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 30. årgang - 2016. Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 31. årgang - 2017. Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Fahs / nr. 4 - 32. årgang - 2018. Medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Familien Hasles Stamtavle
 • Familien Kjerschow : med kvinnelige linjer
 • Familien Knap i Norge : genealogiske og biografiske oplysninger
 • Familien Lausen 1731-1946.
 • Familien Lieungh : genealogisk-personalhistoriske oplysninger
 • Familien Møllers Slægtebog. Trykt som Manuskript for Familiens Medlemmer
 • Fortid og Nutid 2004-3 : Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie : September 2004. Hefte 3.
 • Fortid og Nutid 1996. 1.hf.
 • Friederike Brun : en dansk-tysk forfatterindes liv
 • Fru Margrethe Sofie Charlotte Wagner født Manthey
 • Gør jer pligt - gør jert værk : John Christmas Møllers dagbøger 1941-45
 • Greve Gert af Holsten og Niels Ebbesøn af Nørring Ris
 • Hans Jørgen Rasmussen in memoriam - 1847 7. Februar 1947
 • I gamle, længst
 • II. Stamtavle over nogle af Martin Kirchhoffs Efterkommere
 • Indbydelseskrift til de offentlige Examen i Odense Cathedralskole i Aaret 1861. Rasmus Rasks Skoleliv.
 • Indbydelsesskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen i Odense Cathedralskole i 1855. Bidrag til Odense Cathedralskoles Historie, 3. hæfte. Om Odense Communitet.
 • Indbydelsesskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen i Odense Cathedralskole i 1858. Bidrag til Odense Cathedralskoles Historie, 4. hæfte.
 • Indbydelsesskrift til Afgangsexamen og Hovedexamen i Odense Cathedralskole i 1859. Bidrag til Odense Cathedralskoles Historie, 5. hæfte.
 • Indbydelsesskrift til Afgangsexamen og hovedexamen i Odense Cathedralskole i Aaret 1862. Bidrag til Odense Cathedralskoles Historie, 6. hæfte.
 • Indbydelsesskrift til Afgangsexamen og hovedexamen i Odense Cathedralskole i Aaret 1864. Bidrag til Skolens Historie, 7. hæfte.
 • Indbydelsesskrift til Afgangsexamen og hovedexamen i Odense Cathedralskole i Aaret 1866. Bidrag til Skolens Historie, 8. hæfte.
 • Indbydelsesskrift til Afgangsexamen og hovedexamen i Odense Cathedralskole i Aaret 1867. Bidrag til Skolens Historie, 9. hæfte.
 • Indbydelsesskrift til Afgangsexamen og hovedexamen i Odense Cathedralskole i Aaret 1868. Bidrag til Skolens Historie, 10. hæfte.
 • Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Odense Cathedralskole i 1850. Bidrag til Odense Cathedralskoles Historie, 2. hæfte. Om Skolens Stipendier og Legater.
 • Jens Peter Junggreen; et Bidrag til Nationalitetskampens Historie i Nordslesvig
 • Joakim Frederik Schouw's offenlige Liv.
 • Johann Clemens Tode : hans Liv og et Afsnit af hans medicinske Virksomhed
 • Jonstrup statsseminarium, Kgs. Lyngby - katalog : Historisk samling.
 • Jonstrup statsseminarium, Kgs. Lyngby katalog : Mindestue.
 • Kirkebøger gennem 350 år : En arkivudstilling tilrettelagt af Landsarkivet for Sjælland m.m.
 • Kjendsgjerningerne i den ved Højesterets Dom af 6. August 1873 paakjendte Justitssag imod L. A. F. Pio, P. J. Geleff og H. F. V. Brix. En aktsmæssig Fremstilling.
 • Königlich Dänischer Hof-og Staatskalender 1763.
 • Københavns Ejendomme 1377-1728 : I - Øster kvarter. Oversigt over Skøder og Adkomster.
 • Københavns Ejendomme 1377-1728 : II - Strand kvarter. Oversigt over Skøder og Adkomster.
 • Københavns Ejendomme 1377-1728 : III - Snarens kvarter. Oversigt over Skøder og Adkomster.
 • Københavns Ejendomme 1377-1728 : IV - Vester kvarter. Oversigt over Skøder og Adkomster.
 • Københavns Ejendomme 1377-1728 : IX - Rosenborg kvarter. Oversigt over Skøder og Adkomster.
 • Landbo-Sparekassen for Fyen. Svendborg Amts Landbosparekasse 1869-1919. Historiske Oplysninger og Betragtninger over Sparekassens halvtredsaarige Virksomhed.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2000-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2000-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2000-3.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2000-4.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2001-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2001-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2001-3.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2001-4.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2002-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2002-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2002-3.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. 2002-4.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1994-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1994-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1994-3.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1994-4.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1995-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1995-2. Hverdagsliv i Hillerød under Besættelsen.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1995-3.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1995-4.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1996-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1996-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1996-3.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1996-4.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1997-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1997-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1997-3.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1997-4.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1998-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1998-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1998-3.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1998-4.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1999-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1999-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1999-3.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1999-4.
 • Matrikel der schleswigschen Studenten 1517-1864 - Bind 1 - 1517-1740
 • Matrikel der schleswigschen Studenten 1517-1864 - Bind 2 - 1741-1864
 • Matrikel der schleswigschen Studenten 1517-1864 - Bind 3 - Personen und geographischen Register.
 • Mellem bøger og biblioteker : små livserindringer
 • Min Slægt - Blade om svundne Tider
 • Natalie Zahle
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 101 - juni 2015
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 104 - april 2016
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 105 - juni 2016
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 106 - oktober 2016
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 107 - december 2016
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 112 - marts 2018
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 113 - juni 2018
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 114 - september 2018
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 115 - december 2018
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 116 - marts 2019
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 117 - juni 2019
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 118 - september 2019
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 119 - december 2019
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 120 - marts 2020
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 121 - juni 2020
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 122 - september 2020
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 123 - december 2020
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 124 - marts 2021
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 125 - juni 2021
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 42 - september 2000.
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 46 - september 2001.
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 49 - august 2002.
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 50 - oktober 2002.
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 73 - november 2008
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 74 - januar 2009
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 82 - november 2010
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 85 - september 2011
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 87 - februar 2012
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 89 - maj 2012
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 90 - september 2012
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 91 - november 2012
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 92 - februar 2013
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 93 - maj 2013
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 94 - september 2013
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 95 - november 2013
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 96 - februar 2014
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 97 - maj 2014
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 98 - september 2014
 • Nyt fra lokalhistorien / nr. 99 - december 2014
 • Om de danske Klostre i Middelalderen
 • Om Holbergs Levnet og populære Skrifter
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1918, 7. rk., 3. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1919, 7. rk., 4. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1942, 11. rk., 3. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1951, 12.rk. 6.bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1952, 13.rk. 1.bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1955, 13. rk. 3. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1956, 13. rk. 4. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1957, 13.rk. 5.bd. 1.- 2. hf.
 • Røjle Andelsmejeri : 1885 - 26. Maj - 1910
 • Sakses Danesaga. Absalons og Valdemars Tid (1157-1185)
 • Sakses Danesaga. Fra Dan til Ingeld.
 • Sakses Danesaga. Fra Sigerslægten til Sven Estridsøns Død.
 • Sakses Danesaga. Svensønnernes og Borgerkrigernes Tid (1076-1157)
 • Saxo og Overleveringen af hans Værk
 • Skamlingsbanke, kort historisk Fremstilling
 • Skanderup Sogn
 • Skånska skolväsendets historia Utarb. i synnerhet efter otryckta källor.
 • Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 2008, Bind 99. Ottos billedbog, Skiveegnen i billeder 1870-1970.
 • Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 2013. Bind 104
 • Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 2014. Bind 105
 • Skivebogen : Historisk Årbog for Skive og Omegn 2015. Bind 106
 • Slægt og stavn - 1987:4.
 • Slægt og stavn - 1988:1.
 • Slægtebog for Christen Nielsen Møller
 • Slægten Bastholm fra Vrejlev
 • Slægten Fabricius fra Faaborg; sluttet i August 1882
 • Slægten Hangaard fra Sundby på Mors - om ægteparret Christen Jensen Hangaard, 1774/75-1861, gårdmand i Hangaard i Sundby, og Maren Jensdatter, 1774-1854 : deres forfædre og efterkommere.
 • Slægten Krogh
 • Slægtsbog for efterkommere efter Anders Thingstrup Jørgensen, født 1858, møller og fiskemodtager i Klitmøller
 • Slægtsbog for efterkommere efter Christen Christensen født 1785, gårdejer i Grønhøjhus i Astrup sogn
 • Slægtsbog for efterkommere efter Peder Konge Mortensen, født 1817, møller og gårdejer i Klitmøller, V. Vandet sogn
 • Slægtsregister vedrørende Familien Bendix Thostrup fra Viborg. Et Forarbejde før Anetavlen. Udg. af Børnene ved Carlo Bendix Thostrup. Trykt som Manuskript for Familien
 • Slegten Michelet : Genealogisk-personalhistoriske meddelelser.
 • Slekten Kolderup i Bergen
 • Slekten Nissen fra Bov Sogn i Sønderjylland
 • Staats-Handbuch der Dänischen Monarchie für das Jahr 1840
 • Stamtavle over de 4 ældste Slægtled af Familien Munthe fra Sogn m.v.
 • Til duelige skoleholderes dannelse : Jonstrup Statsseminarium 1790-1990


 • Nye skanninger oktober 2021


 • 1. Stamtavle over nogle af Gaardsidder i Abildøre Jacob Olsens Efterkommere.
 • 5 Aar hos Biskop Bast.
 • Af Rud. Bays efterladte Papirer / Bind III - Musikalsk Reise 1842-43
 • Ahnenliste, Fischer-Colbrie
 • Amtsprovst Eiler Hammond og Brøndbyvestre Seminarium - med Udtog af Provst Hammonds Visitatsprotokoller.
 • Anetavle for erhvervsmanden Møller Holflod Merrild (1930-2001)
 • Anetavle for kunstmaler Peter Sand Holm (1893-1976)
 • Anetavle for litteraturhistoriker og forlagsdirektør Palle Raunkjær (1886-1984)
 • Anetavle for roeren Helge Halkjær (1916-1996)
 • Anetavle for skuespilleren Peter Plaugborg
 • Anetavle for statsadvokat Hans Christian Abildtrup (1944-2003)
 • Arkiv : Tidsskrift for arkivforvaltning og arkivteknik nr. 07 2002.
 • Beretning om rebslagermester Hans Kaster og hans efterkommere
 • Besættelsestiden 1940–45 på egnen omkring Slagslunde–Ganløse og Stenløse–Veksø
 • Bidrag til Hans Egedes og den grønlandske Missions Historie 1721-1760
 • Børneantal og Børnedødelighed i københavnske Ægteskaber efter Folketællingsmaterialet 1901
 • Breve fra en dansk Folkemindesamler
 • Carl Bernhard (Andreas de Saint-Aubain). Hans Liv og Forfattervirksomhed
 • Christian Winther : et Livsbillede. III: Gjennem Brændinger til Havn - Ægteskabsperioden
 • Danmarks Adels Aarbog 1951. [68.] Otteogtresindstyvende Aargang
 • Danmarks Adels Aarbog 1955 [72.] to og halvfjedsintyvende Aargang
 • Danmarks Adels Aarbog 1957. [74.] Firehalvfjerdssindstyvende Aargang
 • Danmarks Adels Aarbog 1958-59 [75.] Femoghalvfjerdssindstyvende Aargang
 • Danmarks Adels Aarbog 1961. [77.] Syvog halvjerdssindstyvende Aargang
 • Den første Bonde i Kongens Raad.
 • Den wahlske slægt. Descendenter af Johan Christopher Wahl.
 • Det ældste København, del 2
 • Die Nachkommen Karls des Grossen
 • En bondeaffære – en fortælling om dagligdag og død i 1700-tallet
 • En Brigadeadjutants Erindringer fra Krigen 1864
 • En slægt fra Hov i Sennels sogn (Hillerslev herred) : om Jens Hundahl Christensen, født 1839, og hustruer, deres forfædre og efterkommere.
 • Et Lægehjem - Særtryk af danske hjem ved århundredskiftet.
 • Familien Abbestée
 • Familien Blædel og dens Forgreninger
 • Fattigforsørgelsesog arbejdsanstalt i Ganløse. En fælles institution for sognekommunerne Stenløse-Veksø, Slagslunde-Ganløse, Ølstykke, Farum og Lynge-Uggeløse 1868-1892
 • Folmer Bendtsen : en maler i Nordvest
 • Fortid og Nutid 1966-1 : Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie. 199. Bind XXIII. Hefte 1.
 • Fortid og Nutid 1970. 24.bd. 3.hf.
 • Fortidslevninger
 • Fra gamle Skuffer. Skitser og Pennetegninger.
 • Fra Vornedskabets Tider : Kulturbilleder - II - Ridefoged Peder Hammer
 • Fri for tiltale / (Væveren fra Mern)
 • Frits Boisen, en Ven, skildret af en Ven
 • Ganløse i 1700-tallet
 • Gemt og Glemt - Bd. 2 : Knud Lyne Rahbek - Jens Baggesen - Adam Oehlenschläger - 1916. Minder fra gamle Dage /
 • Gemt og Glemt - Bd. 3 : Biographie af Christina Carl Pflueg Major. Minder fra gamle Dage.
 • Grosserer Holger Emil Hectors Anetavle
 • Grut Hansen efterkommerne : stamtavle over Etatsraad A.N. Hansen & Emma Eliza Grut's efterkommere
 • Guvernører, Residenter, Kommandanter og Chefer samt enkelte andre fremtrædende Personer i de tidligere danske Tropekolonier
 • H.C. Andersen og "denne Albert Hansen" / Oversættelse fra tysk af Carl Albert Hansen Fahlbergs afhandling om Andersens homoseksualitet.
 • Herzog Johann Casimir von Sachsen-Anhalt : 1564 - 1633 ; Ausstellung zur 400. Wiederkehr seines Geburtstages. Ausstellungskatalog
 • Historier om Jens & Karla og deres aner
 • Hofmarskal under tvende konger
 • Holger Begtrups levned fortalt af ham selv : slægt, barndom og ungdom
 • Jakob Peter Mynster paa Halvhundredaarsdagen for hans Død
 • Jakob Peter Mynster, Hans Personlighed og Forfatterskab. 1. Fra hans Ungdom og første præstelige Periode
 • Jakob Peter Mynster, Hans Personlighed og Forfatterskab. 2. Fra hans senere præstelige Periode og Biskopstid.
 • Jeg har levet og elsket
 • Johannes Evald
 • Kongelig Fæstebonde i Ganløse 1670-1800
 • Kort som kilde : en håndbog om historiske kort og deres anvendelse
 • Kronens Skøder på afhændet og erhvervet Jordegods i Danmark 1648-1688, Bind 2.
 • Kronens Skøder på afhændet og erhvervet Jordegods i Danmark 1689-1719, Bind 3.
 • Kronens Skøder på afhændet og erhvervet Jordegods i Danmark 1720-1730, Bind 4.
 • Kronens Skøder på afhændet og erhvervet Jordegods i Danmark 1731-1765, Bind 5.
 • L. L. Hammerich : 31. juli 1892- 1. november 1975 : tale i Videnskabernes Selskabs møde den 26. november 1976.
 • Lehnsbaron Hans Berner Schilden Holsten's Slægtebog / Anden del, Første Bind, 2. Hefte
 • Lehnsbaron Hans Berner Schilden Holsten's Slægtebog / Anden del, Andet bind
 • Lehnsbaron Hans Berner Schilden Holsten's Slægtebog / Første del Bind 3
 • Lehnsbaron Hans Berner Schilden Holsten's Slægtebog / Første del, Anden Bind, 2. Hefte
 • Lehnsbaron Hans Berner Schilden Holsten's Slægtebog / Første del, Andet Bind, Første Hefte
 • Lehnsbaron Hans Berner Schilden Holsten's Slægtebog / Tavlebind, Første hefte.
 • Lehnsbaron Hans Berner Schilden Holsten's Slægtebog / Tredie del, Bind 3, Andet Hefte
 • Leksikon over danske Familier. Hefte 2.
 • Leonora Christina Ulfeldt's "Jammers-Minde" : en egenhændig Skildring af hendes Fangenskab i Blaataarn i Aarene 1663-1685
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1986-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1986-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1987-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1987-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1988-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1988-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1989-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1989-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1989-3.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1989-4.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1990-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1990-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1990-3.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1990-4.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1991-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1991-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1991-3.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1991-4.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1992-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1992-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1992-3.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1992-4.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1993-1.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1993-2.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1993-3.
 • Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune. Medlemsblad. 1993-4.
 • Ludvig Schrøder
 • Min Rejse gennem Livet : En gammel Skibslæges Erindringer : 2. del
 • Minder om Herluf Trolle og Birgitte Gjøe væsentlig i Herlufsholm Kirke
 • Mine Erindringer
 • Mogens Hejnesøn : Et Tidsbillede fra det sekstende Aarhundrede.
 • Ole Pedersen, drabsmand der endte sine dage på fattiggården i Ganløse
 • Opkomlinge
 • P.A. Heibergs landsforvisning juleaften 1799.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1903, 4. rk., 6. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1912, 6. rk., 3. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1913, 6. rk., 4. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1914, 6. rk., 5. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1915, 6. rk., 6. bd.
 • Personlige Oplevelser i et langt Liv, Anden Afdeling
 • Personlige Oplevelser i et langt Liv, Første Afdeling
 • Personlige Oplevelser i et langt Liv, Tredie Afdeling
 • Peter Nikolaus Neugarten Freiherr von Gartenberg-Sadogorski født Peter Niels Nygaard.
 • Salomon Heine in seiner Zeit : Gedenkreden zu seinem 200. Geburtstag.
 • Scriptores minores historiae Danicae Medii Aevi. Vol. 1.
 • Scriptores minores historiae Danicae Medii Aevi. Vol. 2.
 • Skanderup sogn (Anst herred).
 • Skomagerens læst - : Hans Olsens livserindringer
 • Slægtebog over Afkommet af Pastor Vitus Pedersen Bering i Rind, død 1768.
 • Slægten Achton
 • Slægten Boll fra Sandal.
 • Slægten Kjærsgaard
 • Slægten Meidell i Norge og Danmark med nærstaaende Linier, hvorunder særskilte Meddelelser om Slægterne Barclay de Tolly og de Rochlenge
 • Slægten Mellerup 1640-1969
 • Slægten Metz fra Randers - et 175 års minde
 • Slægten Mourier i 1928.
 • Slægten Petersen samt slægterne Thorlacius, Schaarup, Baagøe, Karmark, Trübschensck, Friis, Saksø, Bønnelycke, Fischer, Momme, Feldinger, Dahl, Albertsen, Paaby, Fehr, Gansted, Brown med disse slægters videre descendenter
 • Slægtsbog over redder og skipperslægten Dragsbech fra Klitmøller i Thisted amt
 • Slægtsgården nr. 302, 1993 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 303, 1993 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 304, 1993 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 305, 1993 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 306, 1993 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 307, 1994 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 308, 1994 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 309, 1994 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 310, 1994 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården nr. 311, 1994 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården nr. 312, 1994 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården nr. 313, 1994 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården nr. 314, 1995 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården nr. 315, 1995 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården nr. 316, 1995 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården nr. 317, 1995 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården nr. 318, 1995 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården nr. 319, 1996 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården nr. 320, 1996 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården nr. 321, 1996 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården nr. 322, 1996 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården nr. 323, 1996 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården nr. 324, 1996 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening.
 • Slægtsgården nr. 325, 1996 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 326, 1997 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 327, 1997 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 328, 1997 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 329, 1997 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 330, 1997 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 331, 1998 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 332, 1998 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 333, 1998 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 334, 1998 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 335, 1998 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 336, 1998 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 337, 1999 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 338, 1999 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 339, 1999 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 340, 1999 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 341, 1999 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 342, 1999 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 343, 2000 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 344, 2000 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 345, 2000 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 346, 2000 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 347, 2000 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 348, 2000 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 349, 2000 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 350, 2001 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 351, 2001 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 352, 2001 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 353, 2001 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 354, 2001 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 355, 2001 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 356, 2002 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 357, 2002 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 358, 2002 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 359, 2002 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 360, 2002 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 361, 2002 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Slægtsgården nr. 362, 2003 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgårdsforening
 • Søren Hansen : Brændevinsbrænder og Vognmand udi Ringsted Kjøbstad
 • Stamtavle over Efterkommerne efter Georg Christian Ulrich, Forstinspektør i Sorø samt en Stamtavle over udenlandske Linier af Slægten Ulrich
 • Stamtavle over Jonas Wolff Seligmann's og Hustru Sara Lorentzen's Efterslægt
 • Stamtavle over min Hustrus Anna Frederikke Cæcilie Meinertsen, født (Møller) Jensen Slægt paa mødrene Side
 • Stamtavle over Slægten Mazar de la Garde : A. Mazar de la Garde og J. Mazar de la Garde
 • Stormfulde Højder - en ejendom i Veksø
 • Sygekasser m.v. på egnen omkring Stenløse og Ganløse 1857 – 1973
 • Tidens hjul og Tietgen 1857-1897.
 • Til barnedåb hos Carsten Hauch i Sorø.
 • Til Stenløse Kommune - om tilflytningen ca. 1945-72
 • To ungdomsvenner : H. P. Hanssen, H. V. Clausen : en brevveksling,
 • Tordenskiold og danskene
 • Vi Hansen'er : slægtsberetning for kommunelærer Frederik Wilhelm Hansen, København og Christiane Rasmussen, Ulbølle på Fyn


 • Nye skanninger september 2021


 • Af Anthon Frederik Tschernings efterladte Papirer : Andet bind.
 • Anetavle for biografdirektør og filmproducent Børge Becksgaard Slot (1919-1984)
 • Anetavle for fabrikant Poul Rahbek Hansen (1919-2004)
 • Anetavle for havearkitekt Aksel Stokholm Andersen (1903-1952)
 • Anetavle for højskoleforstander Svend Erik Bjerre (1928-2010)
 • Anetavle for musiker Carsten Knudsen
 • Anetavle for politikeren Bertel Haarder
 • Anetavle for sangerinde og ”Lørdagspige” Inge Stauss (1926-2016)
 • Arbejder erindringer, Køge : arbejderklassens kultur og levevilkår 1900-1950 : indhold og indeks.
 • Arkiv - Tidsskrift for Arkivforskning. 10. bind nr. 2 1984.
 • Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 1. bind nr. 4, oktober 1967.
 • Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 10. bind nr. 1 1984.
 • Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 5. bind nr. 2 1974.
 • Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 5. bind nr. 3, oktober 1975.
 • Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 5. bind nr. 4 1975.
 • Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 6. bind nr. 4 1977.
 • Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 8. bind nr. 1 1980.
 • Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 9. bind nr. 2-3, 1982-83.
 • Arkiv : Tidsskrift for Arkivforskning. 9. bind nr. 4, 1983.
 • Bidrag til Børsens Historie i de første halvhundrede Aar
 • Bogen om Studenterne fra 1886 : Udg. af dem selv ved 50-Aars-Jubilæet 1936 i Fortsættelse af Festskrifterne fra 1911 og 1926
 • C. G. Andræ : En Karakteristik : Med 7 Portrætter.
 • Christian III's rentemesterregnskaber Bind 2.
 • Christian III's rentemesterregnskaber Bind 3.
 • Dalby og Tureby sognes historie.
 • Dalum sogns befolkning 1.7.1787 – 1.2.1845
 • Dalum sogns befolkning frem til 1787
 • Danmark, Land og Folk. Historisk-topografisk-statistisk Haandbog. Bind 1.
 • Danmarks Adels Aarbog 1963 [79.] Nioghalvfjerdssindstyvende Aargang
 • Danmarks Adels Aarbog 1964. [80.] Firssindstyvende Aargang.
 • Danmarks Adels Aarbog 1965 [81.] Enogfirssindstyvende Aargang
 • Danmarks Adels Aarbog 1968-69. [84.] Firefirssindstyvende Aargang
 • Danmarks Folkehøjskole 1844-1944
 • Danmarks gejstlighed : Bind 1. En Personalhistorisk-Statistisk Årbog.
 • Danmarks Gejstlighed : Bind 2. En personalhistorisk-statistisk Årbog.
 • Danmarks Gejstlighed : Bind 3. En personalhistorisk-statistisk Årbog [ikke færdiggjort]
 • Danmarks Statistik - Statistisk Tabelværk - 5. rk. - Lt. A - Nr. 10. Folketællingen i Kongeriget Danmark, den 1. februar 1911 - anden del.
 • Danmarks Statistik - Statistisk Tabelværk - 5. rk. - Lt. A - Nr. 16. Folketællingen i Kongeriget Danmark, den 1. februar 1921.
 • Dansk Brygger-Stat, I
 • Dansk Brygger-Stat, II
 • Dansk civil- og akademiingeniørstat 1971 - biografiske oplysninger om kandidater fra Danmarks Tekniske Højskole og Danmarks Ingeniørakademi (1862-1968) samt 451 medlemmer af Dansk Ingeniørforening, der ikke er udgået fra de nævnte læreanstalter.
 • Danske Boghandlerbiografier.
 • Danske forstkandidater - 1890-1955 - Bind II.
 • Danske malede Portrætter : En beskrivende Katalog. 10. bind.
 • Danske tandlæger - 1681-1930
 • De ¤tre kateketiske Skoler og Mulernes Legatskole 1874-1899
 • De danske sko- og lædererhverv - Bind 1 - Faglig, biografisk håndbog for de organiserede erhvervsdrivende inden for håndværk, handel og industri i sko- og lædererhvervene i Danmark.
 • De danske sko- og lædererhverv - Bind 2 - Faglig, biografisk håndbog for de organiserede erhvervsdrivende inden for håndværk, handel og industri i sko- og lædererhvervene i Danmark
 • Dem fra Lolland : Sidste samling
 • Den Christen Møller Schmidtske Stamtavle
 • Den danske Dyrlægestand, Sjette udgave
 • Den Danske Lægestand 1907-1915 - 9. udgave
 • Den unge Martin A. Hansen : dokumenter og kommentarer - en forfatterbiografisk studie.
 • Dend gamle og navn-kundig Kiøbstæd Ribe : korteligen beskreven af Mads Pedersen Rostoch
 • Det ældste København, del 1
 • Det ældste København, del 2
 • Det gamle Hillerød hospital 1726-1866.
 • Dit Billede i min Sjæl : en landsbylærers dagbog fra 1800-tallet
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1908-1909
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1914-1915
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1915-1916
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1916-1917
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1923-1924
 • En grønlandspræsts optegnelser 1844-49. Pastor Carl Emil Janssen.
 • En Koldingborger: Hans Henrik Grau
 • Erindringer om mine Søreiser og Livs Begivenheder.
 • Erläuterungen zur Stammtafel des Geschlechts Schytte : Schütte, Schüthe, Schiött : (jütländisch = norddeutscher Zweig) /
 • Erläuterungen zur Stammtafel des Geschlechts Schytte : Schütte, Schüthe, Schiött : (jütländisch = norddeutscher Zweig) /
 • Familiebogen - Optegnelser om min Slægt [Heering]
 • Familien Bay : personalhistoriske Bidrag til Randers Byes Historie.
 • Fattigvæsenets Registrant 1912-1919, bind 1
 • Fattigvæsenets Registrant 1912-1919, bind 2
 • For to hundrede aar siden : fru Hille Trolle, Monsieur Niels Madsen
 • Fortegnelse over de Studenter, som i Oktober 1841 have taget Examen artium ved Københavns Universitet. København, d. 23. Oktober 1866
 • Fortegnelse over Studenterne fra 1840 ... af En af Vore.
 • Fra Holbæk Amt : 1987
 • Fra Holbæk Amt : 1989
 • Fra Vornedskabets Tider : Kulturbilleder - I - En trolovelse - Jomfru Dorete Urne
 • Frederik II's Enke Dronning Sophies Kopibøger 1588-1617 /
 • Frisholt Birk, justitsprotokol 1721-35
 • Gamle Carlsberg : et Bidrag til dansk Industrihistorie og industriel Udviklingshistorie
 • Gammeldansk ret : dansk rets historie i oldtid og middelalder.
 • Gårde i Haderslev og Tyrstrup Herreder 1531-1753
 • Gemt og Glemt - Bd. 1 : Reisen til Kiøge. Ungdoms Minder.
 • Genealogiske og personalhistoriske Meddelelser - Ajourført udgave 1925
 • Generalsekretær Frederik Petersen : en danskhedens repræsentant i Sydslesvig 1923-45
 • Gjentofte og Hvidøre kongelige Skoler / Af Gjentofte og Hvidøre (Skovshoved) Skolers Historie 1721-1921
 • Grenaa og omegn før og nu - 1989
 • Haandværkerlavene i Aarhus under Enevælden : en socialhistorisk Studie.
 • Hans Adolf Brorson
 • Hans Christian Andersen : Et Digterliv
 • Hartkorns Extract for Morsöe Sönder Herred [Morsø Sønder Herred]
 • Hartkorns Extract for Sennels
 • Hendes Ansigt i ethvert Pigeansigt : en landsbydrengs dagbog fra 1800-tallet
 • I Justitias Tjeneste.
 • Ingemanns Liv og Digtning
 • Jonstrup Statsseminarium. Undervisningsaarene 1937-38 og 1938-39.
 • Jonstrup Statsseminarium. Undervisningsaarene 1944-45 - 1946-47.
 • Jonstrup Statsseminarium. Undervisningsårene 1947-48 og 1948-49.
 • Jonstrup Statsseminarium. Undervisningsårene 1949-50 og 1950-51.
 • Jubelfesten den 23 October 1877 for Studenterne fra 1837.
 • Julius Exner
 • Juridisk og statsvidenskabelig Stat
 • Juridisk og Statsvidenskabelig Stat / 1940
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1551-1555.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1556-1560.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1561-1565.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1566-1570.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1571-1575.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1576-1579.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1580-1583.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1584-1588.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1588-1592.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1593-1596.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1596-1602.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1603-1608.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1609-1615.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1616-1620.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1621-1623.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1624-1626.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1627-1629.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1630-1632.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1633-1634.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1635-1636.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1637-1639.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1640-1641.
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1642-1643
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1644-1645
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1646
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1647
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1648
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1649
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1650
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1651
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1652
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1653
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1654
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1655
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1656
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1657
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1658
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1659
 • Kancelliets brevbøger : vedrørende Danmarks indre forhold : 1660
 • Kancelliets Brevbøger 1551-1641 - Navneregister, Sagsregister.
 • Karl von Weber.
 • Königlich-Dänischer Hof- und Staats-Calender für das Jahr 1829.
 • Königlich-Dänischer Hof- und Staats-Calender für das Jahr 1831.
 • Königlich-Dänischer Hof- und Staats-Calender für das Jahr 1833.
 • København inden for voldene : Turistårbogen 1979
 • Københavns Ejendomme 1377-1728 : VI - Klædebo kvarter.
 • Landsarkivets Bibliotek - systematik.
 • Legatfamilien Aagaard fra Juelstrup Præstegaard.
 • Liste over Studenterne fra 1856 samlet i 1906
 • Markus Adolf Jürgensen og Hustru Marie Elise Margrete Bahnsens Slægtebog
 • Matthias Saxtorph og hans Samtid : et Bidrag til Fødselshjælpens Historie i det 18. Aarhundrede.
 • Meine Verbindung zur Wanderer Familie in Deutschland, mit Ausgangspunkt in Zacharias Wanderer : eine Sammlung von kürzen Biographien mit einer schematischen Übersicht über die dänischen Nachkommen von Zacarias Wanderer
 • Mendel Levin Nathanson og hustru Ester f. Herfort og deres efterkommere 1780-1980
 • Min Mindegang ved Østrup Præstegaard
 • Mindefest for Studenteraaret 1847 d. 19. Oktbr. 1887
 • Mindeord om fortjente Borgere i Gjentofte Kommune
 • Minder fra gamle grundtvig'ske Hjem. Bind 2.
 • Minder fra gamle grundtvig'ske Hjem. Bind 4.
 • Minder fra gamle grundtvig'ske Hjem. Bind 6.
 • Niels Heldvad : Nicolaus Helduaderus 1564-1634
 • Niels Juel : Liv og Gerning.
 • Nyboder og dets Beboere især i ældre Tid
 • Om maleren Daniel Hvidt : et livsforløb
 • Ordliste til brug for medarbejdere ved Rigsarkivets 2. afdeling.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1902, 4. rk., 5. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1903, 4. rk., 6. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1957, 13.rk. 5.bd.
 • Personalhistoriske Oplysninger om Officerer af det danske Søofficerskorps 1. Januar 1801 - 19. September 1919, udgaaet fra Søkadetakademiet, Søofficersskolen eller Kadetskolen
 • Peter Andreas Heiberg : En biografisk Studie
 • Poul Vendelbo Løvenørn
 • Prof. Dr. phil. C. Wesenberg-Lund zu seinem 70sten Geburtstage am 22 Dezember 1937
 • Realregister over Vejle Amts Aarbøger 1905-1960
 • Rise sogns gårde : Fæstere og ejere og deres slægt
 • Skildringer fra den slesvigske Krig 1864
 • Skomagere og Garvere i det gamle Holbæk.
 • Slægten Monrad gennem fem hundrede aar. Fjerde linie.
 • Slægterne Hartmann i Danmark og Norge : Ca. 1570-1945.
 • Slægtsforskeren 2020 nr. 3 : Medlemsblad for Danske Slægtsforskere
 • Slægtsforskeren 2021 nr. 3 : Medlemsblad for Danske Slægtsforskere
 • Slægtshistoriske Bidrag - I. - Navnesagen. Forskelligt fra genealogiens og personalhistoriens verden.
 • Slekten Bomhoff
 • Soraner-biografier 1822-1900
 • Soraner-biografier 1901-1960
 • Stamtavle over den norsk-danske Slægt Bie.
 • Stamtavle over en Familie, Bergeskov
 • Stamtavle over Familien Iisager.
 • Stamtavle over Familierne Faurschou og Steenild med en Oversigt over Familien Kjeldsen fra Gundestrup : Særtryk af Arkiv for Genealogi og Heraldik.
 • Stamtavle over Jens Bertelsen Bruuns Efterkommere
 • Stamtavle over Slægten Risom fra Nebbegaard
 • Statistiske Bidrag til Aalborg Stifts Historie i Slutningen af det 17de Aarhundrede.
 • Studenterne 1910
 • Studenterne 1912
 • Studenterne 1913
 • Studenterne fra 1891. Festskrift udg. i Anledning af Jubilæet.
 • Studenterne fra 1899 : et mindeskrift
 • Studenterne fra 1904. Selvbiografiske og biografiske Oplysninger / Samlede i 25-Aaret for Artium 1904.
 • Studenterne fra Aar 1900 : et mindeskrift
 • Supplement til Den yngre Slægt Pontoppidan.
 • Supplement til Magister-Staten / 1933. Fortegnelse over Candidati Magisterii 1926. II - 1933. I og Magistri Artium og Scientiarum Juni 1926 - Juni 1933
 • Supplement til Samlingen af Lovbud og Collegialbreve vedkommende Geistligheden og de i Lovens anden Bog omhandlede Gienstande for Aarene 1840-1845 + Kongelige Rescripter og Resolutioner, Love og Expeditioner Geistligheden i Danmark vedkommende - Første Bind 1840 og 1847.
 • Til minde om Sophie Wad født d'Origny
 • Toldere ved hav og fjord : en beskrivelse af Thisted Distriktstoldkammer og de tidligere toldkamre i Thisted og Nykøbing
 • Vejen Brugsforening 1872-1922
 • Vejen Sparekasse 1867-1927 : En historisk Redegørelse
 • Vejs ende : træk fra min manddoms afsluttende kampaar.
 • Vester Hornum sogn 1725-1787 Kirkebog
 • Vindeltrapper af træ i Danmark


 • Nye skanninger august 2021


 • 1881-1906 : Smaa Biografier og Portræter af Studenterne fra 1881. Udg. i Anledning af 25-Aars Jubilæet
 • Af en gammel slesvigsk Slægts Historie
 • Af Rud. Bays efterladte Papirer / Bind II - I Algier og Italien 1816-21.
 • Af Terkel Klevenfeldts Reise-Journaler 1741-45.
 • Ahnetavle for Else, Lis og Sven Houmøller
 • Anetavle for dr. med. og politiker Kirsten Lee
 • Anetavle for forfatteren Herluf Thygesen Flensborg (1919-1987)
 • Anetavle for forfatteren Ove Abildgaard (1916-1990)
 • Anthon Frederik Tscherning
 • B. S. Ingemanns Udenlandsrejse 1828.
 • Birkerød mellem Sjælsø og Furesø
 • Blade af en gammel Lærerslægts Historie
 • Blade af Joh. Henr. Taubers Dagbøger
 • Bo Jonsson : Del 1 - Till 1375
 • Broder Jakob den Danske : kong Christian II's yngre broder
 • Brønshøj Kirkebog 1660-1682
 • C. A. Olesen : hans Liv, hans Værk, hans Lykke
 • Christian IV.s pengeudlån til danske adelige : Kongelig foretagervirksomhed og adelig gældsstiftelse 1596-1625.
 • Corpus diplomatum regni Danici. Vol. 6.
 • Corpus diplomatum regni Danici. Vol. 7.
 • Danmark-Norges handelsflåde 1650-1700.
 • Danmarks Adels Aarbog 1909. [26.] Sexogtyvende Aargang
 • Danmarks Adels Aarbog 1933. [50.] halvtredssindstyvende Aargang, Jubilæums udgaven
 • Dansk arkivbibliografi 1889-1981 / 2. udgave
 • Dansk biografisk Lexikon : Clemens-Eynden, 4. Bind. Tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814.
 • Dansk biografisk Lexikon : Faaborg-Gersdorff, 5. Bind. Tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814.
 • Dansk biografisk Lexikon : Jyde-Køtschau, 9. Bind. Tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814.
 • Dansk farmacevtisk Stat 1929.
 • Danske patricierslægter / Bind 2
 • Danske Slægter Fabricius : I Slægten Fabricius fra Faaborg. Supplement.
 • Danske slægter Fabricius / Bind VII - XI Slægter Fabricius fra Sønderjylland - XII Slægten Fabritius fra Cleve (Kleve)
 • De danske jern- og metalerhverv - Bind 2 - Faglig biografisk håndbog for erhvervsdrivende inden for håndværk, handel og industri i jern- og metalerhvervene i Danmark
 • De danske jern- og metalerhverv : faglig, biografisk håndbog for de organiserede erhvervsdrivende inden for handel, håndværk og industri i jern- og metalerhvervene i Danmark / Bind III L-Å
 • Den Danske Lægestand 1901-1907. 8. udgave
 • Den fynske slægt Hastrup og indgiftede slægter med alle efterkommere : 1736-1955.
 • Den Suhr´ske Stiftelse Dens Grundlægger og Hans slægt; Den Suhrske Stiftelses 50 aarige Bestaaen
 • Departementstidenden 1854 - Syvende Aargang /
 • Det kgl. danske Fyrvæsen 1560-1927.
 • Die Descendenz des Geheimen-Konferenzrats, Kammerherrn, Hofjägermeisters und Jägermeisters im ersten Schleswig'schen Jägermeister-Distrikt Sr. Excellenz Frederik Ferdinand von Krogh und andere Familien-Nachrichten.
 • Drengeliv i Kroen
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1891-1892
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1892-1893
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1893-1894
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1894-1895
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1895-1896
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1896-1897
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1897-1898
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1898-1899
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1899-1900
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1900-1901
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1901-1902
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1902-1903
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1903-1904
 • Efterretninger om Jonstrup Statsseminarium for Undervisningsaaret 1904-1905
 • Elisabeth Jerichau-Baumann : En Karakteristik
 • Emil fortæller : erindringer fra Haslev og omegn
 • En islandsk Eventyrer : Árni Magnússons Optegnelser
 • En Kirketyvs Bedrifter
 • En Race-Slægt - Konferensraad Heger og hans Sønner
 • En slægt fra Børkop Mølle
 • En slægt fra Børkop Mølle
 • Erhard Jacobsen : en politiker i centrum
 • Et Bidrag til Hans Rostgaards og Krogerups Historie.
 • Et Par Blade af mit Liv og Levnet. Nedskrevet for Familie og Venner af P. Rasmussen.
 • F. Vermehren
 • Fabrikejer C.M. Hess og hans Slægt.
 • Familien på Store Lundergaard : en slægtshistorie gennem 126 år.
 • Farmaceutisk Stat 1770-1879 indeholdende Fortegnelse over de i dette Tidsrum examinerede farmaceutiske Kandidater, kronoligisk Fortegnelse over Apothekere og Apothekerne i Danmark, samt farmaceutisk Statistik
 • Festskrift for Studenterne fra 1865
 • Folketælling 1787 i Smørum herred og Sokkelund herreds vestlige del : Københavns amt
 • Folketællingen 1834, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt : med person- og adresseregister.
 • Folketællingen for København, Frederiksberg og Gjentofte Kommune den 5. November 1925
 • "
 • Forordning ang. Behandlingen af en bortebleven Persons Formue. 1839.
 • "
 • Forordning ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark. 1791.
 • Forordning f. Danmark og Norge, ang. Vaccinationen. 1810.
 • Forordning f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 1828.
 • Forordning om adskilligt, der vedkommer Politievæsenet paa Landet i Danmark. 1791.
 • Forordning om Sognefogders Beskikkelse Deres Embeds-Forretninger og Belønninger. 1791.
 • Forordning Om umaadelig Kiørsel og adskillig anden Uskikkelighed paa Gaderne i Khavn. 1685.
 • Forordning som nærmere forklarer og bestemmer Trykkefrihedens Grændser. 1799.
 • Fortegnelse over de Studenter, som i Aaret 1843 have taget examen artium ved Kjøbenhavns Universitet og ved Sorø Akademi. Kbh. i Okt. 1868.
 • Fortegnelse over vejledende artikler samt slægtsartikler, herunder anetavler i Personalhistorisk Tidsskrift 1979-89.
 • Gartner af Grejsdalen Mads Jørgensen's Optegnelser om sin Slægt - 1620-1928.
 • Gejstlig Stat 1909 : sluttet d. 31. Juli 1909
 • Godthaab Hammerværk : familievirksomhed og fabrikssamfund
 • Gosti-slægten og de slægter den mødes med
 • Grønbech familien i Rønne gennem 250 år
 • Grundtvig og England : Studier over Grundtvig.
 • Grundtvigs Arv
 • Gyllingpræsten Otto Møller. Liv og Forfatterskab
 • H.P.B. Barfod. Minder fra et langt liv.
 • Hans Christian Rasmussen. Gaardejer i Aasum. Et Blad til Bondestandens Saga.
 • Hans Vilhelm Kaalund : en Levnedsskildring
 • Historisk Aarbog fra Randers Amt - 1987
 • Holger Rosenkrantz den Lærde : en biografisk skildring med bidrag til belysning af danske kirke- og studieforhold i det syttende århundredes første halvdel
 • Hvorledes er de to Slægtsnavne Asmussen & Worsaae kommen sammen?
 • Indføds-Retten. 1776.
 • Instrux for samtlige til Praxis berettigede Jordemødre. 1877.
 • J.C. Jacobsen : hans liv og gerning
 • Jacob Simonsen og Hustru Rose født Hahn og deres Forfædre
 • Jeg hader støvletramp : en ung piges dagbog 1940-45
 • Joel Levin Nathansons Optegnelser om Familien Hausen m.m.
 • Jødiske begravelser i Danmark - 1977-1983.
 • Julie Sødring født Rosenkilde : efterladte Optegnelser
 • Juridisk stat / 1965 - 23. udgave
 • Kaffeplantagen.
 • Katalog over Genealogisk Samling. Tillæg 1. april 1944 - 31. december 1950.
 • Katalog over Personalhistorie 99 + tillæg 1.4.1935 - 31.3.1943.
 • Kgl. aabent Brev ang. Dannebrog-Ordenens Udvidelse. 1808.
 • Khavns af Kong Frederik III. confirmerede og forbedrede nye Privilegier
 • Kirken i Tibirke : et Bidrag til dens Historie
 • Kjøbenhavns Borgere 1659.
 • Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegialbreve for Danmark og Norge, udtogsviis udgivne i chronologisk Orden ved Laurids Fogtman - V. Deel, I. Bind, 1746-1754.
 • Königlich-Dänischer Hof- und Staats-Calender für das Jahr 1834.
 • Königlich-Dänischer Hof- und Staats-Calender für das Jahr 1835.
 • Køge-Fonden 1936-1986
 • Krarup Intro
 • Krigstildragelserne i Sjælland 1807.
 • Krybskytten fra Nederskoven
 • Landsarkivet for Sønderjylland : en arkivoversigt
 • Lærerstanden ved Aalborg Kathedralskole. I Rectorer. Efter trykte og utrykte Kilder.
 • Levnedsløb i Sørbymagle og Kirkerup kirkebøger 1646-1731. I Biografierne
 • Levnedsløb i Sørbymagle og Kirkerup kirkebøger 1646-1731. II Noter og Registre
 • Litteratur om Århus og forstæder : en illustreret bibliografi
 • Livets Rigdom.
 • Lov ang. Jordemødrenes Lønning. 1856.
 • Lov om Ægteskabs Indgaaelse udenfor de anerkjendte Troessamfund eller imellem Medlemmer af forskjellige Troessamfund, m. v. 1851.
 • Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. 1875.
 • Lovbog for Landmanden eller den danske Bondes Pligter og Rettigheder fra Vuggen til Graven
 • Løve herreds skolehistorie indtil ca. 1850.
 • Magister-Stat - Fortegnelse over nulevende Candidati Philologiae, Candidati Magisterii, Magistri Artium og Magistri Scientiarum
 • Magister-Stat / 1945. Biografiske oplysninger om nulevende Candidati Magisterii 1884 II - 1944 I Magistri Artium og Magistri Scientiarum Febr. 1883 - Jan. 1944.
 • Magister-staten 1962
 • Mary Jeppesen : en Dokumentation.
 • Meddelelser om Familien Krarup - 1915-1933, nr. 1-9.
 • Mellem Tønder og Ribe : Turistårbogen 1974
 • Mit ungdomsliv af Peter Abrahams
 • Mordet på Store Hans
 • Noget mere om C. A. Thyregod
 • Noget mere om C. A. Thyregod og hans fædrene Slægt.
 • Noget om C.A. Thyregod og hans Slægt
 • Ny i slægtsforskning? - Hjælp til at komme godt i gang
 • Om C. A. Thyregod og hans Slægt. Tredie Stykke.
 • Oplysninger betræffende Rudkjøbing Kjøbstad, med Bemærkninger om de danske Kjøbstæder i Almindelighed og Øen Langeland, samt med Grundtegning over Rudkjøbing i 1640 og 1849.
 • Oplysninger om 397 Translatører og Translatricer, der fik Bevilling i Aarene 1849-1907
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1888, 2. rk., 3. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1891, 2. rk., 6. bd.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1956, 13. rk. 4. bd. 1.- 2. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1956, 13. rk. 4. bd. 3. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1956, 13. rk. 4. bd. 4. hf.
 • Personalhistorisk Tidsskrift 1958, 13.rk. 6.bd. 3.hf.
 • Personregister til Bidrag til Langelands Historie af Vilh. Lütken [og] Oplysninger betræffende Rudkjøbing Kjøbstad ... af P. Rasmussen
 • Peter Foersom : en Levnedsskildring
 • Poul Jensen Kolding og hans slægt
 • Prinsessan Ingrid - Kronprins Frederik : Minnesalbum.
 • Reglement f. Giordemodervæsenets Indretning og Bestyrelse i begge Riger, Kiøbenhavn undtagen. 1810.
 • Ribes skibsfart efter 1850
 • Richard Jensen - myten om en mand : forhistorien, fængselsdagbogen, efter krigen
 • Roskilde stifts kirkebøger III
 • Roskilde stifts kirkebøger. 1. Provstierne i GI. Roskilde amt - Sogne nr. 247-98
 • Rytterbønderslægter fra Hjelmslev og Framlev Herreder, Skanderborg Rytterdistrikt - Gaardejer Laurs Rasmussen og Hustru Ane Marie Frederiksen, Skovby Vestergaard
 • Sådan gik det til / Vilhelm Jung fortæller
 • Signe Læssøe, født Abrahamson; en Livsskildring
 • Skagen. Bind 1: Den svundne tid i sagn og billeder
 • Skagen. Bind 2: Den nye tid i oplevelser og indtryk
 • Slægt og stavn - 1990:1
 • Slægt og stavn - 1992:3.
 • Slægten Brüel, en forstslægt
 • Slægten Linnemann
 • Slægten Sager
 • Slægten Walther i Aasum. Nogle Optegnelser for dens Ungdom
 • Slægtsbog over den helsingørske Slægt Schierbeck
 • Slægtsbog over Slægten Liin : Jens Nielsen (Liin) og Kirstine Christensdatter
 • Slægtstavle over efterkommerne af Christian Krarup til Dejbjerglund
 • Sønderjyske historikere efter 1864
 • Søren Kierkegaard; Barndom og ungdom
 • Søren Kierkegaards Moder og Hendes Slægt i Brande-egnen
 • Stamtavle Nr. 1 og 2 for den tyske Linie v. Lowtzow, Nr. 3 for den danske Linie v. Lowzow, og Nr. 4 for den norske Linie Lowzow
 • Stamtavle over Frederik Sørensen Blochs descendenter
 • Stamtavle over Jens Mortensen Gyldendals Efterkommere
 • Stamtavle over Slægten Olling-Smedegaard
 • Studenterne 1921 : ved 25 Aars jubilæet.
 • Studenterne MCMVI. Biografiske Oplysninger og Udtalelser samlede i 25-Aaret for Artium 1906.
 • Svendborgs indbyggere 1903 - Bind 1 - A-G
 • Svendborgs indbyggere 1903 - Bind 2 H-J.
 • Svendborgs indbyggere 1903 - Bind 3 K-O
 • Svendborgs indbyggere 1903 - Bind 4 P-Å.
 • Teologisk stat - kirkelig håndbog 1975
 • Teologisk stat - kirkelig håndbog 1985
 • Thomas B. Thrige : med særligt Henblik paa hans Lære- og Vandreaar.
 • To glostrupkunstnere : Just Andersen og Jørgen Windfeld-Schmidt
 • To hundrede biografier af studenterne fra 1872
 • Tversted sogn 1688-1809 Begravede
 • Tversted sogn 1688-1809 Døbte
 • Tversted sogn 1688-1809 Viede
 • Tversted sogn 1810-1814 Døbte, Viede og Begravede
 • Uggerby sogn 1688-1809 Begravede
 • Uggerby sogn 1688-1809 Døbte
 • Uggerby sogn 1688-1809 Viede
 • Uggerby sogn 1810-1814 Døbte, Viede og Begravede
 • Undervejs : artikler fra ungdom og manddom.
 • Vejen jeg gik og mennesker jeg mødte : en landarbejders erindringer.
 • Vem är vem i Norden : biografisk handbok
 • Viborg Landstings dombøger : 1616-1618 : juridisk oversigt, sted- og personregistre til udtog af dommene
 • Viborgminder